Resultaten en conclusies zorgmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten en conclusies zorgmarkt"

Transcriptie

1 KlantenMonitor Zorgverzekeringen Zorgverzekeringen 0 0 Rapport Resultaten en conclusies zorgmarkt april 0

2 Inhoudsopgave Colofon. Inleiding. Voorwoord. Doel Klantenmonitor Zorgverzekeringen 0. Rapportage opzet Resultaten en conclusies zorgmarkt Bijlagen Onderzoeksverantwoording Pers Shelly van Winden Research Consultant 00-0 Wolter Kloosterboer Accountmanager Rianne Doornberg Research Consultant 00-0 MarketResponse Nederland BV Dodeweg A 8 RC Leusden 0-0 Projectnummer: 88 MarketResponse 0

3 . Inleiding

4 Inleiding Voorwoord MarketResponse Nederland heeft in samenwerking met Jan M. de Mos Management Consultancy een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd: KlantenMonitor Zorgverzekeringen 0. Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd, dit is inmiddels de vijftiende meting. In deze rapportage vindt u de belangrijkste conclusies voor de zorgmarkt, bepaald door de top0 labels Doel van het onderzoek Het verkrijgen van inzicht in de klantloyaliteit en de drivers daarvan, resulterend in haalbare concrete adviezen ter versterking van de loyaliteit. Onderzoeksvragen Hoe loyaal zijn uw klanten? Wat zijn verschillen tussen zorgverzekeraars? Wat maakt de klanten loyaal? En hoe is dat voor andere zorgverzekeraars? Ligt de nadruk op: ervaringen met de operatie het gevoel over de relatie met de zorgverzekeraar de merkbeleving (o.a. reputatie, vertrouwen) Hoe kan de loyaliteit worden versterkt? Hoe presteert u ten opzichte van vorige jaren en andere zorgverzekeraars? product operatie klantloyaliteit merk relatie

5 Inleiding Rapportage opzet Centraal in deze rapportage staat de Net Promoter Score (NPS, zie bijlage voor een toelichting). Op basis van deze beoordeling wordt vervolgens ingegaan op de frequentie waarmee aspecten van operatie, relatie of merk door klanten genoemd zijn. Hoe vaker een aspect genoemd wordt, des te sterker de invloed op de aanbeveelintentie. Een aspect dat weinig genoemd wordt, is voor klanten een relatief onbelangrijk argument om de zorgverzekeraar wel of niet aan te bevelen. Aspecten kunnen dus zowel genoemd worden als reden om niet aan te bevelen (ontevreden of neutrale klanten: verbeterpunten) of juist om wel aan te bevelen (enthousiaste klanten: pluspunten). In het algemeen worden er veel meer plus- dan verbeterpunten genoemd. In deze rapportage vindt u de belangrijkste conclusies voor de zorgmarkt, bepaald door de top-0 labels: Net Promoter Score, vergeleken met 0; Relevante spontane loyalty thema s; Loyalty Drivers, vergeleken met 0. Naast deze rapportage zijn voor deelnemers aan KlantenMonitor Zorgverzekeringen beschikbaar: rapportage met individuele resultaten voor het label een bijlage met daarin de scores van alle verzekeraars een bloemlezing tabellen met daarin de onderzoeksresultaten per vraag de vragenlijst

6 . Resultaten en conclusies zorgmarkt (top 0 labels)

7 Belangrijkste bevindingen op marktniveau Gemiddelde NPS zorgmarkt -0, tendens voorzichtig negatief Voor het derde jaar op rij daalt de gemiddelde NPS van de top 0 zorgmarkt. De NPS komt uit op -0. Het aandeel promoters is significant gedaald, aandeel passives is gestegen. Ondanks de daling in NPS, is er een lichte stijging waarneembaar in de prijsbeoordeling. In 0 waren de premies gestegen t.o.v. 0. In 0 zijn deze (nagenoeg) gelijk gebleven. Hierdoor zien we dat dit jaar veel minder vaak kosten/prijs/premie als verbeterpunt wordt genoemd. Tevreden klanten geven zelfs vaker de prijs als reden voor hun enthousiasme en het percentage dat aangeeft ontevreden te zijn over de prijs is eveneens significant gedaald. Ondanks de tevredenheid over kosten, is men in 0 iets minder overtuigd volgend jaar nog klant te zijn. Gemiddeld geeft ongeveer 0% van de klanten aan voornemens te zijn om zich komend najaar (opnieuw) te gaan oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Tussen de labels zijn er opvallende verschillen waarneembaar met betrekking tot heroriënteren. Het kleinste percentage is terug te vinden bij CZ. Slechts 9% van de CZ-klanten geeft aan zich (zeer) waarschijnlijk te gaan heroriënteren. Bij Anderzorg geeft een meerderheid (%) van de klanten aan opnieuw te gaan kijken. Ook bij de andere internet georiënteerde labels Take Care Now! en FBTO is deze intentie hoog. De gemiddelde beoordeling van de dienstverlening is vrij stabiel gebleven. Op labelniveau is de beoordeling gelijk gebleven aan vorig jaar of licht gestegen. Ondanks de lichte stijging in zowel prijsbeoordeling als de beoordeling van de dienstverlening, zien we dit niet terug in de gemiddelde aanbeveelintentie van de zorgmarkt (NPS). Daarnaast wordt service dit jaar significant vaker genoemd als reden voor onvrede, terwijl de beoordeling van de dienstverlening over het algemeen niet is gedaald. De dienstverlening is dus voor ontevreden klanten een belangrijke driver die, zo blijkt, om aandacht vraagt.

8 Belangrijkste bevindingen op marktniveau Service vaker genoemd als verbeterpunt Terwijl de dienstverlening in 0 juist minder werd genoemd als reden voor onvrede, zien we dit jaar dus een flinke stijging in het aandeel ontevredenen die dit noemen. Onder service worden de volgende drie aspecten het meest genoemd ter verbetering: Afhandelen van klachten: de mate waarin wordt geluisterd, de geboden oplossing/het gegeven antwoord en de uitleg die daarbij wordt gegeven. Contact met de zorgverzekeraar: de bereikbaarheid en behulpzaamheid van medewerkers. Indienen en afhandelen van declaraties: het gemak en de snelheid waarmee het geregeld kan worden. Vorig jaar werd advies en begeleiding nog vaak genoemd als verbeterpunt op het gebied van service. Dit jaar zien we daar verbetering in aangezien het significant minder vaak wordt genoemd. Snelheid is ook dit jaar een veel besproken onderwerp en komt bij verschillende aspecten ter sprake. Uit de verhalen blijkt ook dat de snelheid leidt tot positieve reacties. Als zaken snel afgehandeld worden, declaraties snel worden uitbetaald en de bereikbaarheid goed/snel is, is men heel tevreden. Maar snelheid vind je ook terug in zaken die men zelf kan regelen, bijvoorbeeld de mogelijkheid van online declareren. Op individueel niveau zijn er een aantal opvallende uitschieters/dalers van de NPS waar te nemen. De grootste stijging is terug te vinden bij het jongeren label Take Care Now! met een stijging van 8 NPS punten. Ook wordt Take Care Now! beter beoordeeld op prijs en dienstverlening. ONVZ weet dit jaar de nummer positie te bemachtigen met een NPS van +. Verder wint Agis punten in NPS, terwijl het vorig jaar nog 0 punten daalde. Kleinere labels met een duidelijk profiel en regionale labels onderscheiden zich en zijn bovenaan in de ranking van loyale klanten terug te vinden. De grote labels VGZ, Zilveren Kruis Achmea en Menzis staan onderaan de ranking. 8

9 Net Promoter Score (NPS) top 0 Tendens voorzichtig negatief De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. De berekening is gemaakt op niet afgeronde cijfers, waardoor afrondingsverschillen mogelijk zijn. Voor het derde jaar op rij is er een lichte daling van de NPS waarneembaar. Het aandeel promoters is significant gedaald. De NPS van de top 0 komt uit op -0. Net als in 0 scoort De Friesland het hoogst met een NPS van +. Daarmee is De Friesland wel punten gedaald. Kleine labels van buiten de top 0 scoren vaak positief. Het verschil tussen De Friesland en de nummers en, namelijk CZ en IZA, is groot. CZ staat op de tweede plek met een NPS van - en IZA op plek met een NPS van -. Vorig jaar was Agis flink gedaald, namelijk 0 punten in de min. Dit jaar herstelt Agis zich met punten in de plus. IZZ en Univé hebben de grootste daling binnen de top 0, beide zijn punten gedaald. OHRA, VGZ en ZKA volgen met punten in de min. Het verschil in NPS binnen de markt top 0 is groot. Menzis staat laatste in de ranking met een NPS van % % % % % % % 8% % % 0% % % % % 9% % % % 0% 0% % % % % 9% 9% % % 8% % % 8% Top 0 TOTAAL De Friesland - - Top 0 TOTAAL De Friesland CZ CZ IZA 0 IZA OHRA IZZ Verschil NPS t.o.v. 0 - OHRA detractors passives promoters NPS verschil t.o.v. 0 Univé - - IZZ Univé Agis Agis VGZ Zilveren Kruis Achmea Menzis VGZ Zilveren Kruis Achmea Menzis 9

10 Net Promoter Score (NPS) verdeling top 0 Aandeel passives wederom het grootst De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. De berekening is gemaakt op niet afgeronde cijfers, waardoor afrondingsverschillen mogelijk zijn % % % % % % % 8% % % 0% % % % 9% % % % 0% 0% % % De verdeling detractors is vergelijkbaar met vorig jaar. Het aandeel promoters is gedaald, doordat er minder vaak een 9 wordt gegeven en vaker een 8. Wederom is het aandeel passives het grootst, namelijk %. Hiervan hebben de meesten een aanbeveelintentie van een 8. Opvallend is dat Agis op de e plek staat, maar het percentages promoters is bijna het grootst bij dit label. Dat komt doordat Agis ook een groot deel detractors heeft en minder passives (meer uitgesproken klanten). % % % 9% 9% % % 8% % % 8% Top 0 TOTAAL De Friesland CZ IZA OHRA % 0% 0% % % IZZ 8% % detractor (0-): % passive (-8): % promoter (9-0): % % 9% % % Univé Agis VGZ Zilveren Kruis Achmea Menzis detractors passives promoters NPS 0 0

11 Net Promoter Score (NPS) alle deelnemende labels ONVZ bereikt nummer positie De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. De berekening is gemaakt op niet afgeronde cijfers, waardoor afrondingsverschillen mogelijk zijn. De top is niet vergelijkbaar met 0. Dit komt door een aantal nieuwe deelnemers: PNOzorg, DSW, VvAA en Zorg en Zekerheid. Alle vier hebben een hoge NPS. Pro Life en ONVZ staan wederom bovenaan de ranking. Beide scoren goed. De NPS van ONVZ blijft stijgen (vorig jaar nog met plus 9, dit jaar plus ) en verdient daarmee dit jaar een nummer positie. Het christelijke label Pro Life is samengevoegd met DVZ. Dit heeft geen negatief effect gehad op de NPS. Deze is namelijk nog met punt gestegen terwijl de NPS van Pro Life vorig jaar nog was gedaald met punten % 9% 9% % % % % % % 0% % % % % 0% % % ONVZ 8% 0% % 8% % % % 9% % 9% % PNOzorg Pro Life DSW Zorgverzekeraar % % % % % % 9% % VvAA De Friesland Zorg en Zekerheid % % % % % % 8% % % % 0% % % % 9% % % % % 0% 0% % 0% % 9% 9% % % 8% 8% % % 8% OZF Anderzorg FBTO Take Care Now!! Azivo Labels onderin de ranking zijn gelijk aan vorig jaar. Opvallend is dat de NPS van Avéro Achmea rustig stijgt en Avéro Achmea wederom wat plekjes opschuift in de ranking. Interpolis CZ IZA OHRA IZZ Univé Agis Avéro VGZ Zilveren Kruis Achmea Menzis Zilveren Kruis Achmea en Menzis, behorend tot de grote labels ( > miljoen), behouden hun positie onderaan de ranking. Beide labels zijn ook nog een aantal punten gedaald ten opzichte van 0. NPS detractors passives promoters

12 Net Promoter Score (NPS) verschil met 0 alle deelnemende labels Opvallende stijging NPS Take Care Now! De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. Op individueel niveau zijn er duidelijk een paar opvallende stijgers/dalers. Vorig jaar waren er meer aanzienlijke dalingen waarneembaar Opvallendste resultaat is de stijging van het jongeren label Take Care Now! Dit online label is gestegen met 8 punten en komt daarmee uit op een NPS van. Dit gaat samen met een positiever oordeel over de prijs en dienstverlening. Interpolis stijgt wederom een aantal punten en beweegt zich richting een NPS in de plus (NPS van -). Ook CZ stijgt opnieuw. Het zijn geen grote sprongen, maar de trend is wel positief. Opvallend is dat Agis vorig jaar nog een flinke daling meemaakte in de NPS met min 0 punten. Dit jaar zit er weer een stijging in de aanbeveelintentie van Agis met punten, waarmee de NPS uitkomt op -0 en gelijk is aan de gemiddelde NPS van de markt top 0. NB: in dit overzicht staan alleen de labels die vorig jaar ook hebben deelgenomen. ONVZ IZA Pro Life - OHRA De Friesland - - IZZ OZF Univé Anderzorg Agis NPS 0 verschil t.o.v. 0 FBTO Avéro Take Care Now!! VGZ Azivo Zilveren Kruis Achmea Interpolis Menzis CZ

13 Net Promoter Score (NPS) top 0 Loyaliteit komt met de jaren De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. De berekening is gemaakt op niet afgeronde cijfers, waardoor afrondingsverschillen mogelijk zijn. Hiernaast staan groepen uitgesplitst waar verschillen tussen verzekerden bestaan op basis van de gewogen resultaten van de zorgmarkt top 0. Opnieuw tonen de resultaten duidelijk aan dat zorgconsumenten (consumenten die vaker zorg gebruiken) loyaler zijn aan hun zorgverzekeraar dan consumenten die gemiddeld niet veel gebruik maken van zorg. Uit de toelichting op de NPS blijkt ook wel dat binnen de groep promoters vaak consumenten zitten die veel gebruik hebben gemaakt van zorg en daar goede ervaringen mee hebben. Loyaliteit komt met de jaren. Klanten die langer dan jaar klant zijn, zijn loyaler dan degenen die net zijn overgestapt of korter dan jaar klant zijn. Ook is te zien dat oudere klanten (+) loyaler zijn en dat de leeftijdcategorie van tot jaar geen hoge aanbeveelintentie heeft. Tot slot is er duidelijk verschil in loyaliteit tussen klanten die wel of niet aanvullend verzekerd zijn. Degene met een aanvullende verzekering zijn wederom loyaler % % % % % 0% % % % % % % % % 8% % % % % % % 0% % % % % Top 0 TOTAAL individueel NPS collectief verzekerde % 8% % 0% % % % % % % % % % % % % net overgestapt =< jaar Relatieduur Contract Zorggebruik Extra eigen risico zorgconsument ja % % % % + jaar - - Leeftijd - % detractors passives promoters nee 8% + ja nee Aanvullend verzekerd

14 Intentie tot heroriënteren alle deelnemende labels Opvallende verschillen tussen labels m.b.t. heroriënteren Het percentage per label dat aangeeft (zeer) waarschijnlijk te gaan heroriënteren wordt weergegeven in de grafiek. Gemiddeld geeft ongeveer 0% van de klanten aan voornemens te zijn om zich komend najaar (opnieuw) te gaan oriënteren op een nieuwe zorgverzekering. Tussen de labels zijn er opvallende verschillen waarneembaar met betrekking tot heroriënteren. Het kleinste percentage is terug te vinden bij CZ. Slechts 9% van de CZ-klanten geeft aan zich (zeer) waarschijnlijk te gaan heroriënteren. Bij Anderzorg geeft een meerderheid van de klanten aan opnieuw te gaan kijken. Ook bij de andere internet georiënteerde labels Take Care Now! en FBTO is deze intentie hoog. Opvallend hoog is de heroriënteerintentie bij Interpolis. Vergeleken met 0 zien we bij een aantal labels dat intentie tot heroriëntatie afneemt en bij andere juist toe. De sterkste toenames zitten bij de Achmea labels FBTO, Agis, Interpolis en ZKA. Ook bij Univé is de intentie toegenomen. De grootste afname bij OHRA en Azivo. % % 9% 0% % % % % 8% CZ Pro Life ONVZ % % % % DSW Menzis VGZ % IZA Zorg en Zekerheid % % % IZZ De 0% Friesland % % % % % 8% 9% 0% % % 0% PNOzorg OZF Unive % % % % Agis % Avero Achmea VvAA 8% % % Interpolis TCN! ZKA 9% FBTO 9% OHRA % % Anderzorg Azivo 9% (zeer) waarschijnlijk wel 0 (zeer) waarschijnlijk wel 0

15 Rapportcijfer dienstverlening alle deelnemende labels,8 gemiddelde score voor dienstverlening Het gemiddelde cijfer voor de dienstverlening is redelijk stabiel gebleven. Voor bijna alle labels geldt dat het rapportcijfer gelijk is gebleven aan vorig jaar, of licht is gestegen. Alleen Pro Life en IZZ zijn een tiende gedaald. Voor IZZ is dit in lijn met de daling van de NPS De verbetering in de beoordeling is onvoldoende om op zorgmarktniveau het aandeel promoters te verhogen of het aandeel detractors te verlagen. Ook zien we, ondanks de lichte verbetering, dat dienstverlening ten opzichte van 0 vaker wordt genoemd als verbeterpunt (zie slide ). PNOzorg ONVZ VvAA OZF DSW De Friesland Pro Life Interpolis Zorg en Zekerheid IZA FBTO Met name de grotere labels scoren onder het gemiddelde cijfer van een, PNOzorg, ONVZ en VvAA scoren het hoogst op dienstverlening met alle drie een 8+. Grootste stijging is terug te vinden bij Take Care Now! De stijging in de beoordeling van de dienstverlening is in lijn met de stijging van de NPS. Univé OHRA Azivo CZ Avéro IZZ Zilveren Kruis Take Care Now! Anderzorg Menzis Agis VGZ VGZ, Agis en Menzis hebben de laagste score, namelijk een,.vgz is wel een tiende gestegen en Agis en Menzis hebben een gelijke score aan vorig jaar. rapportcijfer dienstverlening 0 rapportcijfer dienstverlening 0

16 Rapportcijfer prijs alle deelnemende labels Gemiddelde prijsoordeel wederom licht gestegen Het gemiddelde prijsoordeel binnen de top 0 zorgmarkt komt uit op een,8. Een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. Dit staat in lijn met de loyalty driver kosten, die wordt dit jaar namelijk significant minder vaak genoemd als reden voor onvrede. Bij de meeste labels is daarom ook geen daling te zien in het prijsoordeel. Alleen bij De Friesland en bij Azivo is een daling waarneembaar. Dit is in lijn met de daling van de NPS van beide labels. Opvallendste stijging is wederom terug te vinden bij het jongeren label Take Care Now! Dit label opereert via internet en het prijsoordeel stijgt dit jaar van, naar, Anderzorg FBTO DSW Pro Life IZA De Friesland VvAA Take Care Now! Univé PNOzorg CZ ONVZ AnderZorg blijft de nummer positie houden en steekt opnieuw uit boven de andere labels met een gemiddelde beoordeling van een 8. Maakte AnderZorg vorig jaar nog een daling mee, het stijgt nu weer licht met een tiende. Labels met het laagste prijsoordeling zijn Agis, VGZ en Avéro OZF OHRA Interpolis Zorg en Zekerheid Zilveren Kruis.9... rapportcijfer prijs 0 rapportcijfer prijs 0 Azivo IZZ Menzis Avéro VGZ Agis

17 Toelichting Verhalen duiden met tekstanalyse Respondenten is gevraagd om in een gericht aan een familielid, vriend of kennis aan te geven waarom hij/zij enthousiast of juist niet enthousiast is over de eigen zorgverzekeraar. Dit open antwoord geeft een toelichting op de aanbeveelintentie (uitgedrukt in de NPS). Op deze toelichting is een tekstanalyse uitgevoerd. Deze tekstanalyse geeft inzicht in welke thema s het meest spontaan genoemd worden (zowel positief als negatief). In combinatie met de plus- en verbeterpunten kunnen ook uitspraken gedaan worden over de richting (positief of negatief). Daarnaast worden ook verbanden tussen de thema s inzichtelijk. Toelichting grafiek De bollen staan voor genoemde (sub)thema s. Hoe groter de bol, hoe vaker dit (sub)thema spontaan genoemd is. Hoe breder de lijnen tussen bollen, hoe sterker het verband tussen de sub(thema s). De kleuren geven aan welke (sub)thema s bij elkaar horen.

18 Relevante spontane loyalty thema s alle deelnemende labels Snelheid is spin in het web Relevante thema s voor zorgmarktklanten zijn: (op volgorde van meest genoemd). Service (inhoud contact). Contact (leggen). (Online) declareren. Polis. Vergoeding 8. Aanvullend pakket. Betalen 9. Nooit problemen. Premie 0.(collectiviteit) korting Snelheid wordt, net als vorig jaar, bij verschillende thema s veel genoemd en is daarom de spin in het web. Met name bij service, contact en (online) declareren speelt snelheid een belangrijke rol. Als we dan specifieker kijken binnen de thema s, is te zien dat snelheid vooral betrekking heeft op afhandeling, declaraties, online en betalen. Ongeveer een kwart van de respondenten heeft geen toelichting gegeven. Reden hiervoor is vaak dat men nog geen ervaring heeft. Het grootste deel van de thema s is vergelijkbaar met vorig jaar. Declareren wordt dit jaar vaker genoemd in combinatie met online. In 0 is het thema: christelijk als afzonderlijk thema behandeld. Dit jaar wordt dit thema relatief minder besproken. Dit komt doordat de twee deelnemende christelijke labels van 0 dit jaar zijn samengegaan tot label (Pro Life). 8

19 Spontane loyalty thema s ingezoomd alle deelnemende labels Korte beschrijving van de thema s ( van ) (Online) declareren Over dit thema vertellen relatief veel enthousiaste mensen. Gemak speelt hierbij een grote rol. De mogelijkheid om digitaal te declareren wordt als positief ervaren; dit gaat snel, gemakkelijk en is overzichtelijk. Ook de afhandeling is goed en snel. Daarnaast bevat de website voor velen voldoende informatie en is overzichtelijk. De mogelijkheid om via de website inzicht te krijgen in je betalingen/gegevens is goed. Contact (leggen) De bereikbaarheid per telefoon en worden besproken. Over beide wordt over het algemeen positief gesproken. Klanten hebben het over een snelle en goede bereikbaarheid. Ook worden zij vriendelijk te woord gestaan. Vragen worden over het algemeen snel beantwoord. Een deel geeft aan te lang op antwoord te moeten wachten. Degenen die minder positief zijn hebben het over de wachttijden; het duurt te lang voordat zij geholpen worden. Service (inhoud contact) De service vanuit de zorgverzekeraar is een veel besproken thema. Goede service houdt in; een betrouwbare zorgverzekeraar die eerlijk is, waarbij je snel en goed geholpen wordt door medewerkers. Ook is het voor klanten belangrijk dat je wordt geïnformeerd/geadviseerd, maar wel zelf de keuzes kan blijven maken, bijvoorbeeld de keuze voor een zorgverlener. Service wordt vaak gezien als een hygiënefactor, die moet gewoon goed zijn. Het thema belangrijk komt vaak naar voren. Er wordt vooral belang gehecht aan duidelijkheid, goede afhandeling en keuzes. Pro-Life-klanten vinden de christelijke waarden belangrijk. Betalen Binnen dit thema wordt er veel en meer dan voorheen gesproken over het eigen risico/bijdrage. Voor beide is er veel behoefte aan inzichtelijkheid en duidelijkheid, zodat men weet wat wel of niet binnen het eigen risico/eigen bijdrage valt. Hierbij worden veel voorbeelden gegeven over medicijnen, maar ook over tandarts- en ziekenhuiskosten. Klanten zijn zich bewust dat je bij het kiezen van een bepaald pakket goed moet letten op vergoedingen, omdat deze per pakket/zorgverzekeraar verschillen. Meer duidelijkheid is wel gewenst. Daarnaast wil men graag inzicht in de declaraties die zorgverleners bij de zorgverzekeraar voor hen indienen. Vergoeding Net als bij het thema betalen, wordt ook binnen het thema vergoeding veel gesproken over de onduidelijkheid over wat er precies vergoed wordt. Omdat dit niet overzichtelijk is, staan klanten nog te vaak voor een verrassing. Voor klanten met kinderen geldt dat er veel positieve reacties zijn over kortingen die zij krijgen, met name een gratis aanvullende verzekering voor de kinderen. Verder is het belangrijk dat de verzekering voor kinderen relevante zaken ruim vergoedt, denk aan orthodontie. Tot slot speelt ook hier snelheid een grote rol, het is namelijk gewenst dat de afhandeling van vergoedingen snel gebeurt. 9

20 Spontane loyalty thema s ingezoomd alle deelnemende labels Korte beschrijving van de thema s ( van ) Polis en voorwaarden Hierbij gaat het om de voorwaarden (in het boekje). Over de duidelijkheid hiervan en de mate waarin de klantenservice op de hoogte hiervan is en zich hieraan houdt. Daarnaast speelt het doorgeven van wijzigingen in de voorwaarden (door de zorgverzekeraar). Of men dit tijdig doorkrijgt of op het laatste moment en of dit duidelijk wordt aangegeven of dat men er zelf achter moet zien te komen. Premie Bij premie gaat het niet alleen over de hoogte hiervan, maar ook de combinatie prijs-kwaliteitverhouding. Men maakt vaak een afweging of geeft een verklaring voor een relatief dure verzekering. Of geeft aan dat het niet om de premie gaat maar bijvoorbeeld om de christelijke waarden. Ook worden de prijsafspraken die zorgverzekeraars met zorgverleners hebben genoemd. (Collectiviteit) korting Er is een divers palet aan organisaties of verenigingen waar men lid van kan zijn om korting te krijgen bij een zorgverzekeraar. Opvallend is dat men het klant zijn bij de zorgverzekeraar ook vaak als 'lidmaatschap' bestempelt. Naast de collectiviteitkorting spreekt men ook over pakketkorting. Er is behoefte aan een soort loyaliteitskorting voor bestaande klanten, omdat nieuwe klanten vaak meer korting krijgen. Nooit problemen Tevredenheid over een zorgverzekeraar komt vaak doordat men geen problemen heeft ervaren. Een groot deel van de klanten heeft eigenlijk nooit te maken met de zorgverzekeraar. Dat men dit noemt, komt doordat men van anderen vaak verhalen hoort over problemen of zelf bij een andere zorgverzekeraar problemen heeft gehad. Het niet hebben van problemen gaat voornamelijk over afhandeling van declaraties en het betalen. Daarnaast vindt men zich goed geïnformeerd. Aanvullende verzekeringen Zorgverzekeringen worden vaak gekozen op basis van de aanvullende pakketten. Hierbij spelen de keuzemogelijkheden, de leeftijdspecifieke pakketten en bijv. alternatieve zorg een grote rol. Een deel bedenkt of zij de aanvullende pakketten wel nodig heeft, zeker of dit wel 'loont' ten opzichte van de verwachte kosten. Aanvullende pakketten zijn wel moeilijk te vergelijken en te kiezen en worden steeds meer uitgekleed. Een klein deel spreekt nog over tandartspakketten en wachttijden/ acceptatie. 0

21 Spontane loyalty thema s ingezoomd alle deelnemende labels Online declareren staat voor gemak en snelheid De NPS wordt berekend door het percentage dat een 9 of 0 geeft (promoters) te verminderen met het percentage dat een 0 tot (detractors) geeft. De berekening is gemaakt op niet afgeronde cijfers, De percentages die hieronder staan weergegeven geven aan in hoeveel procent van de verhalen de thema s voorkomen. De thema s staan op volgorde van meest genoemd. 9% % % % % 0% % 9% 9% % waardoor afrondingsverschillen mogelijk zijn De hoge NPS voor (online) declareren is goed terug te vinden in de verhalen. Berichten over online declareren zijn heel positief, vooral gemak en snelheid zijn belangrijke begrippen die passen bij online declareren. Het aandeel promoters is hierbij dan ook groot. Ook bij contact (leggen) wordt snelheid genoemd als een van de belangrijkste punten. Over het algemeen zijn klanten ook erg te spreken over het contact met de zorgverzekeraar en dit uit zich dan ook in een NPS van +. Ten opzichte van 0 is de NPS voor polis flink gestegen van +8 naar +. Uit de verhalen blijkt dat men tevreden is over de prijs-kwaliteitverhouding. Vergoeding is wederom een belangrijk issue, aangezien klanten nog vaak aangeven dat hier onduidelijkheid over bestaat. Vorig jaar kwam de NPS van vergoeding uit op -, vergelijkbaar met dit jaar. Overall gezien is de NPS van de verschillende thema's hoog. De NPS van klanten die geen toelichting hebben gegeven (en dus niet zijn meegenomen in de textanalyse) is -9. 0% 9% 0% % % 8% % % 8% 9% 8% % % 9% Service (inhoud contact) (online) Declareren NPS % 8% % % 0% 9% % % % % % 0% Vergoeding Betalen Premie Contact (leggen) Polis Aanvullend pakket detractors passives promoters % 8% Nooit problemen % % (collectiviteit) korting

22 Toelichting Loyalty Drivers Respondenten is vervolgens gevraagd hun NPS-score toe te lichten in een vraag waarin zij konden kiezen voor maximaal van de onderstaande 9 loyalty drivers : Operatie: service, dekking, kosten Relatie: aandacht, waardering, begrip Communicatie: vertrouwen, belofte, reputatie De vraagstelling voor deze toelichtingsvraag is als volgt: 8 of hoger (enthousiast): waarom enthousiast? of (neutraal): wat kan nog beter? of lager (ontevreden): waarom ontevreden? Zie de onderzoeksverantwoording voor een toelichting. Het aantal keer dat een loyalty driver genoemd is geeft een indicatie van het belang. In het overzicht met de loyalty drivers wordt dit op manieren weergegeven: In relatieve zin: drivers ten opzichte van elkaar ( cirkel-diagram ) In absolute zin: aantal keer dat driver genoemd is ( staaf-diagram )

23 Loyalty Drivers Service vaker reden voor onvrede Met welke van onderstaande 9 onderwerpen heeft uw motivatie om <zorgverzekeraar> al dan niet aan te bevelen het meest te maken? Vergelijkbaar met vorig jaar is op de 0 klanten enthousiast over de zorgverzekeraar. Wederom worden service, dekking en vertrouwen genoemd als reden voor tevredenheid. Opvallend aspect dit jaar zijn de kosten. De kosten worden namelijk significant vaker genoemd door enthousiasten, maar ook significant minder vaak als reden voor onvrede. Dit is in lijn met de stijging in de gemiddelde prijsbeoordeling. Vertrouwen is altijd al van groot belang geweest voor enthousiaste klanten en dit zien we dit jaar ook weer terug. Service wordt dit jaar significant vaker genoemd als reden voor onvrede. Hierbij spelen de afhandeling van klachten en het contact met de zorgverzekeraar een belangrijke rol. Reputatie speelt minder vaak een rol voor ontevreden klanten. ontevreden (0-) % % neutraal (-) % 9% enthousiast (8-0) % 9% 8 9 0% 0% 0% 0% 80%. service %. service 0%. service. dekking %. dekking 0%. dekking. kosten %. kosten %. kosten. aandacht %. aandacht %. aandacht. waardering %. waardering %. waardering. begrip %. begrip %. begrip. vertrouwen %. vertrouwen %. vertrouwen 8. belofte % 8. belofte 8% 8. belofte 9. reputatie % 9. reputatie % 9. reputatie Significant verschil 8 9 operatie relatie communicatie 0% 0% 0% 0% 80% 8 9 0% 0% 0% 0% 80% % 9% % % % % 8% % 8% 0

24 Loyalty Drivers top 0 Zorgconsumenten vaker ontevreden over dienstverlening en waarmaken van beloften Zorgconsumenten noemen vaker de dienstverlening als reden voor onvrede; met name het contact met de zorgverzekeraar en het indienen en afhandelen van declaraties. Ook het waarmaken van beloften wordt vaker door zorgconsumenten genoemd als reden voor onvrede. Dit heeft vooral te maken met het niet nakomen van afspraken die medewerkers persoonlijk hebben gemaakt met klanten. De kosten worden door zorgconsumenten minder genoemd als reden voor onvrede in vergelijking met verzekerden. Zorgconsumenten zijn enthousiast over de persoonlijke aandacht die zij krijgen. Klanten die al langer dan jaar klant zijn, zijn vaker enthousiast over de dienstverlening en hebben meer vertrouwen dan klanten die korter klant zijn. Tegelijkertijd zijn de kosten vaker reden voor onvrede voor klanten die al langer dan jaar klant zijn. Voor enthousiaste klanten die net zijn overgestapt speelt reputatie juist een grote rol. Contract Type relatie Aanvullend verzekerd markt (top 0) individueel collectief verzekerde zorgconsument ja nee ontevreden neutraal enthousiast ontevreden neutraal enthousiast Relatieduur Leeftijd net overgestapt =< jaar + jaar Ouderen (+) vinden met name persoonlijke aandacht heel belangrijk en hebben meer vertrouwen. Jongeren kijken voornamelijk naar kosten en dekking. operatie:. service relatie:. aandacht communicatie:. dekking. waardering. kosten. begrip. vertrouwen 8. belofte 9. reputatie

DE KLEINTJES AAN KOP

DE KLEINTJES AAN KOP SERVICE ZORGVERZEKERAARS ZORGVERZEKERAARS BEOORDEELD DE KLEINTJES AAN KOP Jaarlijks vragen we zo n 10.000 panelleden wat ze van hun zorgverzekeraar vinden. Na vijf jaar is het tijd om de balans op te maken.

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS BIJ AANKOPEN 123DROGISTERIJ De situatie is op dit moment zo, dat zorgverzekeraars een aantal apotheken en gezondheidswinkels contracteert voor het leveren van medicijnen en

Nadere informatie

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar

Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Olga Damman, Michelle Hendriks, Diana Delnoij Ervaringen van verzekerden met hun zorgverzekeraar, NIVEL 2006) worden

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014

Jaarcijfers 2014. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2014. Augustus 2014 Augustus 2014 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2016 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt u als u 18 jaar of ouder

Nadere informatie

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015

SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK. Bureau D & O. Hoevelaken, oktober 2015 SAMENVATTING LANDELIJK ZORGONDERZOEK Bureau D & O 2015 Hoevelaken, oktober 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 1 1 INLEIDING... 3 2 BEOORDELING AANBIEDERS ZORGVERZEKERINGEN... 5 3 AANTAL ZORGPOLISSEN... 7

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend!

ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! ZORGVERZEKERAARS DIE (EEN OF MEERDERE VORMEN VAN) VAKTHERAPIE VERGOEDEN: N.B. Aan dit overzicht kunnen géén rechten worden ontleend! Aevitae Plus pakket Top pakket Vip pakket 80% tot max. 200 per kalenderjaar

Nadere informatie

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen.

Zorgverzekeraar Polis (basis + aanvullend) Premie per maand Vergoeding voor hoortoestel. AnderZorg - - Geen aanvullende vergoedingen. Vergoedingen 2015 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden NVVS LET OP! - Vanuit de basiszorgverzekering krijgt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2016 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015

Jaarcijfers 2015. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2015. Augustus 2015 Augustus 2015 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum

Afkorting Naam Vergoedt Voorwaarde Mutatiedatum Aegon AGIS Aegon AGIS Shiatsu therapie. Compleetpolis: 75% per consult tot een maximum van 300. Comfortpolis: 75% per consult tot een maximum van 450. Comfortpluspolis: 75% per consult tot een maximum

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013 Tarieven en vergoedingen Osteopathie 13 Consult Tarief Tijdsduur Consult 96,80 incl. 21% BTW 45-60 minuten U krijgt een factuur welke u kunt declareren voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013

Jaarcijfers 2013. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2013. September 2013 September 2013 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK

Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Tevredenheid Autoverzekeringen Verzekeringssite.nl en GfK Agenda 1 Management Summary 2 Algemene tevredenheid 3 Beoordeling verzekeraar 4 Onderzoeksverantwoording 1 Management Summary Management Summary

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012

Jaarcijfers 2012. Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in 2012. September 2012 September 2012 In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal. In het tweede deel wordt ingegaan op het financiële resultaat van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20

Naam verzekering Dekking Prijs p/m. ZorgEnVrij Eenvoudig max. 45,- per dag, max 150,- p.jr. vanaf 10,20 Alleen verzekeringen die alternatieve zorg en geneesmiddelen vergoeden tussenpersonen (de volmachten) zijn niet vermeld, zoals Kettlitz, Nedasco en Turien in alfabetische volgorde Aevitae (ASR) ZorgEnVrij

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017

Jaarcijfers Zorgverzekeraars en zorgfinanciering. Veranderingen in Augustus 2017 Augustus 2017 Vektis publiceert elk jaar de jaarcijfers over de zorgverzekeraars en de zorgfinanciering. In het eerste gedeelte van dit artikel staat de ontwikkeling van het aantal zorgverzekeraars centraal.

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

Vergelijkmondzorg.nl ()

Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 - Vergelijk tandartstarieven 2013 & tandartsverzekering 2013. Vin... Page 1 of 10 Vergelijkmondzorg.nl () Overzicht Tandartsverzekeringen 2013 Monday 19 November, 2012

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

FBTO Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar Aanvullende Module Orthodontie Max. 2500,-

FBTO Orthodontie tot 18 jaar Orthodontie vanaf 18 jaar Aanvullende Module Orthodontie Max. 2500,- Zilveren Kruis Orthodontie vanaf 18 jaar Basis Plus Module Mogelijk vergoeding via collectief Mogelijk vergoeding via collectief Aanvullend 1 ster Mogelijk vergoeding via collectief Mogelijk vergoeding

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag

Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag 1 Amersfoortse (voorheen bij ASR) Aanvulling uitgebreid 100% max 4 behandelingen max. 500,- gedurende looptijd verzekering Aanvulling

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Verzekeraar AV-pakket Vergoeding van fysiotherapie (genoemd worden de totale premie van basis- en aanvullende verzekering)

Nadere informatie

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl.

Verantwoording. In dit document wordt informatie gegeven over de vergelijking van zorgverzekeringen op Geld.nl. Verantwoording Over Geld.nl Geld.nl gelooft dat je mensen in staat moet stellen om op een eenvoudige manier zelf de juiste financiële producten te kiezen. Mensen hebben over het algemeen een hekel aan

Nadere informatie

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden.

Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Lijst 2014 van zorgverzekeraars die consulten van LVNG-therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Staat uw verzekeraar niet op de lijst, of twijfelt u, neem dan contact

Nadere informatie

Max. netto vergoedi ng *3. Trans paran-tie *2. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing

Max. netto vergoedi ng *3. Trans paran-tie *2. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing Verzekeraar Aevitae Aanvullend Pakket 250 Verg. Max. vergoed -ing Pakket premie 2013 Basis pre mie Trans paran-tie *2 Max. netto vergoedi ng *3 Opmerkingen bij tandarts verzekering Uitzon -deringen Toelichting

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 7 december 2010 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250,- per jaar x x x Top Maximaal 400,- per

Nadere informatie

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars

Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapport Telefonische Informatieverstrekking zorgverzekeraars ONDERZOEK NAAR DE TELEFONISCHE INFORMATIEVERSTREKKING DOOR ZORGVERZEKERAARS TIJDENS DE OVERSTAPPERIODE december 016 Inhoud Inleiding 4 De scores

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Verzekering Polis voorwaarden Vergoeding Aegon (zie ONVZ) Aevitae Aevitae Plus Pakket Aevitae Pakket Aevitae Vib Pakket Agis AnderZorg ASR Verzekering Avero

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Eerste halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 11 13 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering.

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2013 eerstelijns psychologische zorg en aanvullende verzekering. AnderZorg Extra zittingen 5 sessies uit basisverzekering,1 e lijn. afhankelijk van aanvullende verzekering:

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr., anders verwijzing nodig van huisarts,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars 2015 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend Ik heb het zo goed mogelijk samengesteld, maar vraag het voor de zekerheid altijd even nu bij de betreffende

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 13 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant il 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR. Max. 45,- per dag met een max. van 200,- per jaar VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2016 Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar

max. 45 euro per consult, max. 750 euro per jaar max. 45 euro per consult, max euro per jaar Vallen onder CZ: CZ Direct / OZ / Delta Lloyd / OHRA / Kruidvat / Lancyr / Politie Zorgpolis CZ Direct Extra max. 25 euro per consult, max. 200 euro per jaar max. 25 euro per consult, max. 300 euro per

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013.

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Deze vergoedingen zijn aanvullend op de 3 uren die iedereen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. MAATSCHAPPIJ PRODUCT

Nadere informatie

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m

Aevitae. Anderzorg. Avéro Achmea. Azivo. Besured. CZdirect. Vergoedingenoverzicht 2015. Aanvullend pakket Dekking Maximale vergoeding Premie p/m Aevitae Plus (VGZ) 300 ( 50 per behandeling) 11,76 p/m Top (VGZ) 400 ( 50 per behandeling) 31,38 p/m Vip (VGZ) 600 ( 50 per behandeling) 48,30 p/m Supervip (VGZ) [niet meer af te sluiten] 750 ( 50 per

Nadere informatie

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen

zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen vergoedingen craniosacraal therapie 2013 zorgverzekeraar aanvullend pakket per consult per jaar opmerkingen AEVITAE (UVIT) Plus 50,- Top 50,- 400,- Vip 50,- 500,- Vip 50,- 500,- - / 750,- = 70% Supervip

Nadere informatie

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR

Werken grotendeels alleen met collectieve verzekeringen met volmachten van VGZ, Avéro en ASR VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2015. Onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen in de genoemde aanvullende verzekeringen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Wij adviseren

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016

Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Vergoedingen zorgverzekeraar dieetadvisering 2016 Basisverzekering: 3 uur dieetadvisering voor iedereen (Eerst wordt het eigen risico verbruikt. In 2016 is dit E 385,-) + Evt. aanvullende vergoeding (Hierover

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2017 Zorgverzekeraar Aanvullend Per Consult Per jaar pakket Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 80% 400,- Jong

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

Vergoeding consulten

Vergoeding consulten Vergoeding consulten Deze brief geeft informatie van de tarieven en vergoeding van de consulten bij de diëtist. Met ingang 2012 zit de diëtist niet meer in de basisverzekering. Vergoeding vindt in 2012

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008.

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Aan: Datum: 26 november 2008. Aan: Betreft: Taskforce leden DBC-GGZ Vrijgevestigden en Instellingen Laatste overzicht declaratieverkeer van Vecozo Afzender: Capgemini Datum: 26 november 2008 Inleiding Om inzicht te krijgen in het elektronisch

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis Basispolis 100%, max. 3 uren p.kjr. Agis Basispolis Basic

Nadere informatie

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen

Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Overzicht vergoeding per verzekeraar bij brillen en contactlenzen Op 1 januari is uw nieuwe zorgverzekering ingegaan. Hier vindt u een overzicht van de vergoeding per zorgverzekeraar voor brillen en contactlenzen.

Nadere informatie

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: van Stichting Hoormij/NVVS

Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor hoortoestellen, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron:  van Stichting Hoormij/NVVS Vergoedingen 2017 per verzekeraar Voor, tinnitusinstrumenten en -maskeerders Bron: www.hoorwijzer.nl van Stichting Hoormij/NVVS LET OP! - Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u vanuit de basiszorgverzekering,

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt N.v.t. Agis Comfortpolis Niet gedekt

Nadere informatie

Zorgverzekeraars in 2013

Zorgverzekeraars in 2013 Zorgverzekeraars in 2013 (Campagne 2014) Consumentenbond Ramona de Jong September 2014 Index Management Samenvatting 1. Introductie 2. Winst zorgverzekeraars 3. Solvabiliteit zorgverzekeraars 4. Bedrijfskosten

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% -

Avéro Achmea ROYAAL max. 25,- Wij vergoeden het lidmaatschap tot maximaal 25,- per lidmaatschap per kalenderjaar EXCELLENT 100% - Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2012 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2016

Vergoedingenoverzicht 2016 1 Vergoedingenoverzicht 2016 Zorgverzekering Aanvullend pakket Vergoeding CZ 50 plus 100%, max. 15 behandelingen p.jr.. CZ Basis 100%, max. 9 behandelingen p.jr.. CZ Gezinnen 100%, max. 12 behandelingen

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2014 Vergelijk Tandartsverzekeringen 2014 vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Deze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden

Nadere informatie

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008

MEMO. Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden. Aan: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo. Betreft: Datum: 18 september 2008 Aan: Taskforce leden DBC-GGZ vrijgevestigden Afzender: Capgemini C.c.: Ref.: Betreft: Overzicht declaratieverkeer van Vecozo Datum: 18 september 2008 Inleiding Door Capgemini is er voor de derde keer aan

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Hoewel we bij het samenstellen van deze lijst de grootst mogelijke zorg hebben nagestreefd, sluit de NVL iedere aansprakelijkheid

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Basisverzekering 2014 (inclusief DTD) Overzichten van zorgverzekeraars met polisinformatie zijn zorgvuldig samengesteld. Maar je kunt er geen rechten aan

Nadere informatie

Trans paran -tie *2. Max. netto vergoedi ng *3. Basis premi e. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing

Trans paran -tie *2. Max. netto vergoedi ng *3. Basis premi e. 750 29.16 107.95 400 Acceptatie voorwaarden van toepassing Aanvullend Verzekeraar Pakket Aevitae 250 Verg. Max. vergoed -ing Pakket premie 2 013 Basis premi e Trans paran -tie *2 Max. netto vergoedi ng *3 Opmerkingen bij tandarts verzeker ing Uitzo n-deringen

Nadere informatie

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.)

max. 6 consulten p.jr. ( 42,- per consult) + vergoeding eigen bijdrage (max. 100,- p.jr.) U kunt één keer per jaar van zorgverzekeraar veranderen. Uw huidige zorgverzekeraar stuurt aan het einde van het jaar de nieuwe premie en de nieuwe polisvoorwaarden voor het volgende jaar. U kunt dan voor

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013)

OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) OVERZICHT VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2014 (december 2013) Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de vergoedingen kunnen voorwaarden verbonden zijn. Deze zijn niet in dit overzicht opgenomen.

Nadere informatie

Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr.

Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Gecontracteerd: Niet-gecontracteerd: 100%, max. 75,- p.jr. Verzekering Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vaccinaties 100%, max. 200,- p. jr. Vip Pakket 100% Supervip Pakket 100% Agis Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis ComfortPluspolis 100%, max. 125,- p.jr.

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ 1 Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt Agis Comfortpolis Niet gedekt Agis ComfortPluspolis Gecontracteerd: 100%,

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars

Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Kwaliteitsonderzoek telefonische informatieverstrekking zorgverzekeraars Rapportage TNS NIPO 11 december 15 Henrike Bijlstra, Rosan Spiers Aanleiding De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hecht er veel waarde

Nadere informatie

Aevitae. Anderzorg ANNO12. Avéro Achmea MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET DEKKING MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET

Aevitae. Anderzorg ANNO12. Avéro Achmea MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET DEKKING MAXIMALE VERGOEDING PREMIE P/M AANVULLEND PAKKET Aevitae Top (VGZ) 100% 100 (tot 18 jr.) 31,38 p/m Vip (VGZ) 100% 200 per 2 jaar 48,30 p/m Supervip (VGZ) [niet meer af te sluiten] Anderzorg 100% 200 59,53 p/m Extra 100% 150 (per 2 jaar) 13,65 p/m Jong

Nadere informatie

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2013. www.vergelijkmondzorg.nl. Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website

Vergelijk. Tandartsverzekeringen 2013. www.vergelijkmondzorg.nl. Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website Vergelijk verzekeringen www.vergelijkmondzorg.nl Zie voor meer toelichting en de laatste updates onze website ze vergelijking dient puur ter indicatie, voor u zijn mogelijk andere voorwaarden geldig. Kijk

Nadere informatie

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden

Product Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2017 Informatie van independer.nl, zorgwijzer.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vanaf juli 2016 heet de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2017

Vergoedingenoverzicht 2017 Vergoedingenoverzicht 2017 Disclaimer Het overzicht van het enbeleid van de zorgverzekeraars voor haptotherapie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door Praktijk Hapsis. Praktijk Hapsis stelt

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Aevitae Supervip 100% Wij vergoeden de minimale bijdrage voor het lidmaatschap van een, die is aangesloten bij de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) of de Chronisch zieken en Gehandicapten

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2013 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Aevitae Supervip 100% Wij

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze

Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Basisverzekering Natura. Neem contact op met de klantenservice van deze Dialyse op vakantie - vergoedingen Nederland Binnen EU/Verdragslanden Buiten EU/Verdragslanden Aevitae (ASR) Natura gemaximeerd tot 100% van gemiddelde e (ASR) Zorgverzekering Flexibel Agis Basispolis

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2010* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011)

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt

Nadere informatie