Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg HZ Haarlem telefoon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleggingsbeleid. Pulles & Rijppaert Financieel Advies Schoterweg 5 2021 HZ Haarlem telefoon: 023-5411180"

Transcriptie

1 Blggingsblid Pulls & Rijpprt Finncil Advis Schotrwg HZ Hrlm tlfoon:

2 Inliding Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ht blggingsblid Ht dol vn dit blggingsblid is om u t voorzin vn n uitgbrid n nduidig documnt wrin d blggingsfilosofiën, strtgiën n procssn vn Pulls & Rijpprt Finncil Advis wordn bschrvn. Ons dol is om u t hlpn slimm bslissingn ovr uw gld t nmn n uitindlijk t kunnn gnitn vn d gmodsrust di voortvloit uit n succsvoll blggingsrvring. D voordln vn ht opstlln vn n blggingsblid zijn: U hbt n duidlijk inzicht in uw houding tn nzin vn blggingsrisico. Uw rndmntsdolstllingn n vrwchtingn wordn vrduidlijkt. Misvrstndn zijn mindr wrschijnlijk. U bgrijpt onz blggingsfilosofiën, -strtgiën n -procssn. Blggingsblid Commissi D informti in dit blggingsblid is ht rsultt vn ht ondrzok dt is uitgvord door onz Blggingsblid Commissi. Ht komt rglmtig smn om rvoor t zorgn dt d informti ctul n rlvnt blijft. Gorgnisrd n boordld door onz Blggingscommissi Ondrzok n nlys Fdbck vn klntn, dvis vn d Autoritit Finnciël Mrktn, ontwikkling op d finnciël mrktn Vrwoord in ons Blggingsblid Wij glovn dt onz onfhnklijk sttus ht bst moglijk kdr bidt voor d srvic di wij nbidn. D informti in dit blggingsblid is gbsrd op n uitgbrid n rlijk nlys vn d rlvnt mrkt n is onbvooroordld n onbprkt.

3 Inhoudsopgv Pulls & Rijpprt Finncil Advis 1. Blggingsfilosofi 2. Bronnn vn blggingsrndmnt 3. Risicoboordling n Portfuillsmnstlling 4. Fondsslcti n d Togvogd Wrd vn Dimnsionl 5. Prktisch ovrwgingn rondom fondsbhr

4 1. Onz blggingsfilosofi Pulls & Rijpprt Finncil Advis In dit documnt wordt onz blggingsfilosofi uitngzt. Wij hopn dt u n momnt zult nmn om dit door t lzn. Ht lgt uit wt wij zulln don mt uw gld n wrom. Wij glovn dt w n productivr rlti zulln hbbn wnnr u wt wt u vn ons kunt vrwchtn. Krnopvttingn Onz filosofi is gbsrd op n ntl blngrijk opvttingn ovr d finnciël mrktn. Dz opvttingn lidn ons nr ht crërn vn zorgvuldig gstructurrd blggingsportfuills di zijn ontworpn tr vrvulling vn d blggingsbhoftn vn onz klntn. Ht is onz ovrtuiging dt: Kpitlism wrkt: Ht kpitlism ligt tn grondslg n d wrldconomi n is vrrwg ht mst succsvoll conomisch modl dt d mnshid ooit hft bdcht. D vrij mrkt is n nvoudig mchnism wrin idën voor productn n dinstn, n d finnciën di nodig zijn om dz vn d grond t krijgn, wordn smngbrcht. Mnsn di invstrn in n ondrnming nmn n risico mt hun kpitl n hbbn r zodond rcht op om t dln in d finnciël opbrngstn - nt zols zij vntul vrlizn dinn t ccptrn. Dit nvoudig princip wordt gvolgd in ll uithokn vn d wrld, vn d stoffig mrktn in dorpn in d drd wrld tot d dirctikmrs vn 's wrlds grootst ondrnmingn. In mr ontwikkld mrktn zijn d rgls vn dit procs vstglgd door forml kpitlmrktn n nmn d mst blggrs dl vi strk grgulrd uitwisslingn vn ndln n obligtis. Rndmnt n risico zijn mt lkr vrbondn: Wij glovn dt ht onmoglijk is om uw blggingsrndmnt t vrbtrn zondr mr risico t nmn. Mt ndr woordn, ht nmn vn n risico in d vorm vn uzlf blootstlln n moglijk finncil vrlis is tvns d rdn dt u n rndmnt kn bhln. Er is god n slcht risico n n hogr blootstlling n d juist risicofctorn lidt tot hogr vrwcht rndmntn, mr vormt hir gn grnti voor. Risico is d prijs di blggrs btln voor d vrwchting vn n hogr rndmnt. Onz rol ls uw dvisur is om llrrst t bpln wlk risico's consqunt hogr vrwcht rndmntn oplvrn n wlk nit, n u vrvolgns d blootstlling n dz risico's bidn op n gstructurrd, gdisciplinrd n kostnffctiv mnir. Mrktn wrkn: Kpitlmrktn zijn ht bst mchnism dt w hbbn voor ht bpln vn d wrd vn ctiv. Vl blggrs dnkn dt z in stt zijn om d prijs vn ctiv nuwkurigr t bpln dn d mrkt. Zij vorn ondrzokn n nlyss uit om t komn tot n prijs voor n blggingsobjct. Als d mrktkors lgr is dn d door hn brknd kors zoudn z dit blggingsobjct kopn om winst t mkn wnnr d kors stijgt. Mr ho zorgvuldig zij hun brkning ook mkn, ht is nooit mr dn n schtting wrop zij n voorsplling bsrn. Sommig schttingn zulln god uitvlln, ndr nit.

5 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Er zijn mr hl winig mnsn in stt om consqunt juist schttingn t mkn ovr lngr priodn n wij gbruikn drom gn voorspllingn ovr mrktn of korsn in onz portfuills. Dit princip is vn krcht door onz ghl blggingsfilosofi, wt btknt dt w gn individul ndln kopn di nr ons id d mrkt zulln ovrtrffn, of ht zwrtpunt vn onz blggingn vrschuivn nr lndn of rgio's di ht nr ons id god zulln don. In plts hirvn gbruikn w blggingsfondsn mt n brd spriding ovr d ghl mrkt n wijzn ctiv to n lndn in vrhouding tot hun rltiv omvng in d wrldwijd mrkt. Wij nvrdn drhlv dt d mrkt, ngdrvn door ht wlvrt-gnrrnd vrmogn vn ht kpitlism, n dqut rndmnt bidt. W probrn nit om d mrkt t ovrtrffn door middl vn voorspllingn; wij bnuttn drntgn ht rndmnt vn d mrkt door middl vn disciplin n structuur. Divrsificti is ssntil: Divrsificti is ht princip vn spriding vn uw blggingsrisico. Onz blggingsportfuills houdn drom d ndln n obligtis n vn bdrijvn n ovrhdn in vl lndn wrldwijd. Omdt wij glovn in d krcht vn kpitlmrktn n nit in individul voorspllingn of nlyss, zijn wij in stt om ht kpitl vn onz klntn t blggn in vl duizndn individul blggingn. Dit zorgt rvoor dt d ngtiv n positiv invlod vn lk individul blgging wordt grducrd n rsultrt in n lgr risico in onz portfuills ls ghl. Dz tbl rngschikt d jrlijks prsttis vn ndlnburzn in GBP voor d ontwikkld mrktn, vn hoog nr lg, voor lk vn d fglopn 25 jr. D bont lppndkn toont gn voorsplbr ptroon n hlpt duidlijk mkn wrom wij glovn dt ht zinloos is om t probrn t voorsplln wlk lnd volgnd jr of ht jr rn ht bst zl prstrn.

6 Rndmntn op ndln in ontwikkld mrktn Jrlijks rndmnt (%) Pulls & Rijpprt Finncil Advis Hoogst Rndmnt Blg Dn i Grm y 16.9 Jpn Spin 26.6 Swd Itly 41.2 Blg Itly Swd Cn i -3.2 i Swd Grm i 59.9 Blg Cn Jpn 40.1 Spin Grm Jpn y Swd Dn Blg Dn Swd y 64.3 i Swd Swd Dn Spin 48.2 Jpn 66.4 Dn Blg y Spin 42.5 y 29.0 i 39.1 y 27.5 y Switz y 48.3 Dn y y 45.3 Nth. 5.7 Spin 31.0 y Frnc y 7.2 Spin -9.0 Itly i 41.2 Swd Dn Swd Cn Spin Swd Grm. y Frnc Dn Frnc 21.4 Frnc 27.1 Swd Itly 5.5 Nth Cn Spin Cn Itly 6.7 y -9.9 Jpn Cn Itly 23.5 y 38.7 Dn Frnc Cn Blg Frnc Nth Nth Grm Blg. 2.4 Blg Nth Grm Grm y 35.6 Nth Dn Blg Cn Blg Jpn i 20.4 Jpn 41.0 Nth Nth Dn Blg Nth Nth Frnc 33.1 Frnc Dn i 20.0 Dn Grm Cn Nth Swd Nth Dn Cn y 33.2 Spin Grm Spin Spin Spin Swd Grm Grm Dn Grm Dn Dn Blg Grm Blg Frnc Nth Frnc 18.2 Nth Dn Frnc Cn Grm Blg Spin 19.2 i 10.4 Spin 32.8 Dn Cn Frnc 9.6 Swd Swd i -4.8 Cn Swd Itly 16.4 Frnc 11.4 Nth i 27.5 y 14.9 Jpn Nth Cn Cn Swd Itly Grm Cn Dn Spin Itly 23.9 Cn Grm Nth Nth i 13.8 Swd Nth Spin Itly 34.8 Blg Cn Frnc Spin Blg Cn Jpn 12.2 Cn. 8.6 Swd. 5.8 Jpn -2.9 i 31.1 Jpn Cn Frnc Grm. 2.7 Itly 1.8 Blg. 1.3 Frnc 16.6 y 10.7 i Jpn 3.9 i -0.8 Dn Nth Spin Grm Spin -9.0 Nth Frnc Grm Dn Nth Jpn 22.2 Blg Frnc 10.5 Grm. 8.3 Frnc 22.6 Blg Itly Swd Itly Dn Frnc 17.4 % Itly Grm Nth. 5.4 Dn. y Frnc Itly 16.0 Spin Grm Spin -3.4 Blg Spin y 7.0 i Itly 2.7 Blg Frnc Jpn i Blg Itly 7.5 Lgst Rndmnt i 4.7 Jpn 14.8 Itly Swd Jpn Itly 1.2 i -9.6 y Itly -3.9 y -4.0 Dn Frnc 23.7 Cn Frnc i Itly 2.0 Jpn 1.6 i Jpn Jpn Cn y i -6.4 Blg Swd Jpn Itly Swd Jpn Swd Grm Nth Nth Spin 16.5 Itly 13.7 Cn Jpn -6.6 Swd Blg Jpn -5.8 y Blg i Grm Jpn -5.4 Frnc -0.7 Itly Spin Grm. Cn Itly Jpn i Spin Kostn zijn vn blng: Bhrskostn, blstingn, onkostn n trnsctikostn di smnhngn mt ht bhr vn n fonds of portfuill hbbn n rchtstrks impct op ht rndmnt; kostnbhrsing is drhlv vn blngrijk ls ht bhrn vn blggingn. God blggingsrsulttn kunnn tnit wordn gdn door hog kostn of ht nit nstrvn vn fiscl dolmtighid. Ondr ovrigns glijk omstndighdn volgn wij d mst kostnfficiënt rout nr mrktrndmntn. Pssiv blggingn hbbn doorgns lgr kostn dn d gmiddld ctif bhrd blggingn, door ht minimlisrn vn trnsctikostn n ht liminrn vn d kostn vn ndlnondrzok.

7 Pulls & Rijpprt Finncil Advis In dz grfik wordt gtoond dt bhrs- n ndr kostn d ntto blggingsopbrngstn n tokomstig vrmognsgroi nzinlijk kunnn rducrn. Ho hogr d kostn, ho grotr dz rducti zl zijn. Uitsluitnd voor illustrtiv dolindn. Informti vs. stornd gluidn Mrktn zijn hctisch, nrgik, voortdurnd vrndrnd ntititn di vn mnsn di r ctif bij btrokkn zijn vrwchtn dt zij constnt vrbondn n ingschkld zijn. Mr dit btknt nit dt u dt ls blggr ook hoft t zijn. Dit is n fout di vl blggrs mkn - t dnkn dt j - om n succsvoll blggr t zijn - voortdurnd d vingr n d pols mot houdn. D blggingsbhrsctor n d finnciël prs bstndign dz myth mt dglijks gkkl wrin voorbijkomnd tips, voorspllingn, wrschuwingn, spculti n dvis wordn ngbodn. Dit mtril wordt gproducrd door concurrrnd mdi n door bdrijvn di fondsn probrn t vrkopn n di ovrlvn door d ndcht op zichzlf t vstign. Mr vrijwl nits vn dz informti is nuttig voor blggrs; ht zijn in fit stornd gluidn di mnsn kunnn ovrhln tot onvrstndig ctis. Ht is voorl ntrtinmnt, gn informti. Onz blggingsfilosofi is gbsrd op informti, nit op gklts of ntrtinmnt. Zij is gwortld in ht wrk vn nuchtr wtnschpprs di gn blng hbbn bij d vrkoop vn blggingsproductn of ht vulln vn columns.

8 N Andlnslcti J Pulls & Rijpprt Finncil Advis Dit digrm lt zin dt r vir ctgoriën vn blggingsstijln zijn. Sommig blggrs probrn mrktn in hun voordl t timn n/of slctrn ffctn di volgns hn onjuist gprijsd zijn. Blggrs di nit glovn dt ht moglijk is om voorspllingn t don ovr ndln of mrktprsttis - di d tokomst nit kunnn voorsplln - zijn t vindn in kwdrnt vir. Wij bvindn ons in kwdrnt vir. Mrkttiming J 1. Kwdrnt vn d Stornd Gluidn D mst individul blggrs n finnciël journlistn N 2. Kwdrnt vn d Volkswijshid Blggings dvisurs, ffctnmklrs & d mst ctif bhrd fondsn 3. Kwdrnt vn Tctisch Asst Allocti Pur mrkttimrs & tctisch blggingsfondsn 4. Informti Kwdrnt Acdmici Vl institutionl blggrs

9 Actif vs. pssif Pulls & Rijpprt Finncil Advis Blggingsstijln wordn vk gctgorisrd ls ctif of pssif. En ctiv blggr is imnd di bslissingn nmt ovr ht nhoudn vn d n blgging bovn d ndr. Zij vlln in d kwdrntn n, tw n dri hirbovn. Pssiv blggrs zijn brid om ht mrktrndmnt t ccptrn n btln mstl lgr kostn dn ctiv blggrs. Onz blggingsfilosofi is pssif in d zin dt w nit oordln ovr d rltiv voordln vn d n blgging tn opzicht vn d ndr, mr w zijn nit brid om ht mrktrndmnt (minus d kostn) t ccptrn voor onz klntn. Ons blggingsprocs is rop gricht om d mrkt t ovrtrffn door middl vn gstructurrd blootstlling n dimnsis mt n hogr vrwcht rndmnt n mkt gbruik vn mthodn vn fondssmnstlling n -implmntti di d prsttis tn opzicht vn d gmiddld blggr vrbtrn. Wij glovn dt: d gmiddld ctiv blggr ht slchtr zl don dn d mrkt, omdt hij d hoogst kostn btlt; d gmiddld indxblggr its btr zl prstrn, omdt zijn kostn lgr zijn dn di vn d ctiv blggr; n dt onz blggingsnpk bidn zl ovrtrffn ls gvolg vn n rdlijk kostnnivu, blootstlling n dimnsis mt n hogr vrwcht rndmnt n intllignt fondsimplmntti.

10 2. Bronnn vn blggingsrndmnt Pulls & Rijpprt Finncil Advis In dz scti zulln w d lgmn blggingsklssn idntificrn di nr onz ovrtuiging positiv rndmntn lvrn voor blggingn op lng trmijn. W zulln kijkn nr d risicoknmrkn vn dz blggingsklssn n nr hun vrwcht rndmntsknmrkn. Wij zijn vn mning dt n blggr lln di risico's mot nmn di n positif vrwcht blggingsrndmnt zulln oplvrn. Asst Clsss D vrschidnhid n blggingsinstrumntn wruit n blggr kn kizn is norm. D mst gbruiklijk zijn ndln, obligtis n csh. Dit zijn d mst liquid n trnsprnt sst clsss di blggrs in vl gvlln n ddwrklijk stroom vn inkomstn bidn, nu of in d tokomst. Dz ignschp gft drglijk blggingn n tstbr n cht wrd. Wij bschouwn n blgging zondr vooruitzicht op btling vn n inkomn, zols goud, ls spcultif; dins wrd is ghl fhnklijk vn ht vindn vn n tgnprtij voor n trnscti. En spculnt kn wllicht l ht goud in d wrld bzittn, mr zolng hij r gn kopr voor kn vindn is ht vn gn wrd. Er zou moglijk plts kunnn zijn voor spculti in d mrg vn n blggingsportfuill, mr wij glovn nit dt spcultiv instrumntn n blngrijk rol dinn t spln. Wij concntrrn ons drom op csh, obligtis n ndln. Dz grfik lt zin wt n blgging vn in d fglopn 25 jr zou hbbn brikt in d vrschillnd sst clsss.

11 Vrmognsgroi 1 jnuri dcmbr 2012 Pulls & Rijpprt Finncil Advis 23,22 10,64 8,92 6,64 4,24 2,39

12 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Dz tbl toont d rndmntn n stndrddvitis (di 'voltilitit' rprsntrn) vn vrschillnd sst clsss ovr n ntl vrschillnd priodn. Smnvtting vn prsttis 1 jnuri dcmbr 2012 Sttistikn Unitd Kingdom Rtil Pric Indx Schtkistpr omss (1 mnd) VK MSCI World Indx Dimnsion l Globl Lrg Vlu Indx Dimnsion l Globl Smll Indx MSCI Emrging Mrkts Indx Totl rndmnt ovr 1 jr (%) 3,09 0,35 11,41 15,92 11,83 13,41 Rndmnt ovr 3 jr op jrbsis (%) 4,22 0,44 7,33 6,20 7,71 4,78 Rndmnt ovr 5 jr op jrbsis (%) 3,19 1,33 3,56 1,36 4,03 3,54 Rndmnt ovr 10 jr op jrbsis (%) 3,29 2,99 8,00 8,62 11,67 16,80 Rndmnt ovr 20 jr op jrbsis (%) 2,91 4,39 7,02 9,33 8,53 8,44 Rndmnt op jrbsis (%) 3,55 5,95 7,87 9,93 9,15 13,41 Stndrddviti op jrbsis (%) 1,54 1,07 15,53 17,81 17,09 24,80 Anws vn Lgst rndmnt ovr 1 jr -1,57% 0,35% -31,76% -39,42% -34,73% -51,17% (7/08-6/09) (1/12-12/12) (10/89-9/90) (3/08-2/09) (11/07-10/08) (9/97-8/98) Hoogst rndmnt ovr 1 jr 10,91% 15,93% 63,19% 82,37% 76,06% 86,20% Lgst rndmnt ovr 3 jr op jrbsis Hoogst rndmnt ovr 3 jr op jrbsis (11/89-10/90) (10/89-9/90) (9/92-8/93) (9/92-8/93) (9/92-8/93) (1/89-12/89) 1,78% 0,44% -17,79% -15,84% -12,15% -20,29% (1/99-12/01) (1/10-12/12) (4/00-3/03) (3/06-2/09) (3/06-2/09) (9/95-8/98) 8,07% 14,33% 24,49% 28,81% 35,37% 59,51% (3/88-2/91) (8/88-7/91) (1/97-12/99) (4/03-3/06) (4/03-3/06) (1/91-12/93)

13 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Portfuills dinn t wordn opgbouwd rond structuur, disciplin n divrsificti: Wij mkn gn gbruik vn voorspllingn, schttingn of mningn bij ht smnstlln vn portfuills; in plts drvn nmn w bfmd finnciël thoriën uit d wtnschpplijk wrld ls uitgngspunt voor onz portfuillsmnstlling. Wij glovn dt mrktn wrkn, mr zijn nit brid om gnogn t nmn mt ht gmiddld mrktrndmnt. Ht volgn vn d ghl mrkt, of dln drvn, vi indx-volgnd fondsn is n wrdvoll n kostnffctiv mnir om blootstlling n mrktn t vrwrvn. Mr wtnschpplijk ondrzok idntificrt spcifik dln vn d mrkt wrin blggrs in d loop vn d tijd op btrouwbr wijz zijn bloond. Dz dimnsis vn hogr vrwcht rndmnt wordn vrdrop in dit documnt ndr toglicht; wij bouwn portfuills rond dz dimnsis. Ons dol voor d portfuills vn onz klntn is om d gmiddld blggr t ovrtrffn, zondr t hovn vrtrouwn op voorspllingn of t spcifik t focussn op bpld, gconcntrrd blggingn. N ht idntificrn vn dz dimnsis vn hogr vrwcht rndmnt, zorgn wij nuwgzt dt wij d blootstlling vn onz klntn n dz dimnsi zo hoog moglijk houdn. Elk fonds wrin onz klntn hbbn blgd wordt bhrd mt ls spcifik dol ht hndhvn vn d hoogst moglijk blootstlling n dimnsis vn hogr vrwcht rndmnt. Dz disciplin kn blggingsrndmntn hlpn vrbtrn. Zodr w klntn hbbn gholpn t bslissn ovr hun ign blggingsstrtgi, houdn w ons hir strikt n n stn nit to dt ht wordt (f)glid door mrktbwgingn. Drnst hlpn wij onz klntn gdisciplinrd t blijvn. Ht door dik n dun vsthoudn n d blggingn is mstl d bst strtgi voor blggrs, ngzin ht timn vn totrding n uittrding nt zo onbtrouwbr is ls lk ndr voorsplling ovr mrktbwgingn. Wij hlpn blggrs in d mrkt t blijvn, zolng ht zinvol is om dit t don.

14 Dimnsis vn hogr vrwcht rndmnt Pulls & Rijpprt Finncil Advis Andln Om ht bst moglijk ndlnmrktrndmnt t krijgn, richtn w d blootstlling vn klntn op dimnsis vn hogr vrwcht rndmnt zols vrschillnd wtnschpprs dit hbbn gïdntificrd, mt nm Profssor Gn Fm, vn d Univrsity of Chicgo Booth School of Businss, n Profssor Kn Frnch, vn d Tuck School of Businss, Drtmouth Collg. Hun ondrzok wijst rop dt klinr ondrnmingn n lggprijsd ondrnmingn (d.w.z. ondrnmingn wir ctiv n hog bokwrd hbbn tn opzicht vn hun mrktwrd) n vrloop vn tijd btr prstrn dn ht mrktgmiddld. Omdt risico n rndmnt mt lkr vrbondn zijn, wordt r voor dit hogr vrwcht rndmnt n prijs btld n ls gvolg drvn is blggn in dz bdrijvn risicovollr dn blggn in d ghl mrkt. Er zijn priodn wrin dz gropn vn ndln slchtr prstrn dn d mrkt, mr wnnr ht wordt bzin in d loop vn d tijd wijst wtnschpplijk ondrzok uit dt dz risicoprmis ht wrd zijn gwst. D grfik hirondr lt zin in wlk mt dz risicoprmis blggrs bloond hbbn in vrglijking mt n blgging in d ghl mrkt in lndn vn ovr d hl wrld. Wij hroriëntrn drom d portfuills vn onz klntn nr Smll n Vlu-ondrnmingn, in d mt di nsluit bij d bhoft vn d blggr n dins dolstllingn op lng trmijn. Dz grfik toont d hogr vrwcht rndmntn gbodn door smll cp ndln n vlundln in ht Vrnigd Koninkrijk, Europ, d VS n opkomnd mrktn. Siz- n Vlu-ffctn zijn strk ovr d hl wrld Lrg Cp ndln VK ( ) Smll Cp ndln VK ( ) Lrg Cp ndln Europ ( ) Smll Cp ndln Europ ( ) Lrg Cp ndln VS ($) Smll Cp ndln VS ($) Emrging Mrkts Cp ndln ($) Smll cp ndln wordn bschouwd ls risicovollr dn lrg cp ndln, n vlu-ndln ls risicovollr dn growth-ndln. Dz hogr rndmntn zijn n bloning voor dit hogr risico.

15 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Obligtis Evn zo toont wtnschpplijk ondrzok n dt vstrntnd blggingn ofwl blggingn in obligtis tw risicoprmis ltn zin: tijdsduur (d tijdsduur totdt d obligti vrvlt), n d krditwrdighid vn d orgnisti di d obligti uitgft. In princip zijn lngr lopnd obligtis n obligtis uitggvn door ondrnmingn mt n lgr krditwrdighid riskntr, mr bidn dz n hogr rndmnt. Ho wij obligtis in onz portfuills gbruikn wordt uitglgd in d scti ovr ht smnstlln vn portfuills. Vstgod? Howl vstgod zr zkr kn wordn ngmrkt ls n 'ntuurlijk' sst clss, hbbn w bslotn om ht nit in onz modlportfuills op t nmn, om d volgnd rdnn: Ht is n lstig sst clss voor pssiv blggingn. Howl Rl Estt Invstmnt Trust (REIT)/Vstgod-fondsn bschikbr zijn ls collctiv blggingn - mstl ls Exchng Trdd Funds (ETF's) - kn hun structuur ongschikt zijn voor blggrs di rgulir prmis nstrvn. In tgnstlling tot ndln- n obligtimrktindxn, wlk dglijks wordn bijgwrkt op bsis vn d korsbwgingn in d mrkt, wordn vstgodindxn zols d Invstmnt Proprty Dtbnk (IPD) indx slchts op kwrtlbsis bijgwrkt. Er kn drhlv nit wordn gzgd dt d prijs vn n drglijk vstgodobjct is fglid vn n fficiënt mrktprocs dt ondrworpn is n dglijks mrktprijzn. Fondsn di rchtstrks blggn in vstgod zijn nit ltijd liquid n kunnn ht vrmogn vn n blggr om fondsn t gld t mkn bprkn wnnr d wrdn vn ctiv ndlig wordn bïnvlod door mrktomstndighdn. Howl nit rchtstrks vrbondn mt d dynmik vn portfuillsmnstlling, hbbn vl blggrs l n nzinlijk blootstlling n vstgod in hun totl ntto vrmogn. Hdgfondsn, Fondsn mt Absoluut Rndmnt n Gstructurrd Productn Wij bschouwn d door hdgfondsn n ndr sotrisch n ondoorzichtig strtgiën ggnrrd rndmntn ls synthtisch rndmntn. Dt wil zggn, vrvrdigd uit d ntuurlijk componntn vn kpitlmrktn, mr gmodificrd mt moglijk lningn of drivtn om n ndr soort rndmnt t gnrrn. Dit zijn strtgiën, gn sst clsss, n zij stn hks op onz blggingsfilosofi. Bovndin zijn z complx, duur n mindr liquid dn d blggingn di w bij voorkur gbruikn in onz portfuills.

16 3. Risicoboordling, ctivtowijzing n Modrn Portfuillsmnstlling Pulls & Rijpprt Finncil Advis In d ltst scti hbbn w n ntl sst clsss gïdntificrd n hun vrschillnd risicon rndmntsknmrkn uitglgd. In dz prgrf bschrijvn w ons procs vn portfuillsmnstlling. Dit procs stlt ons in stt om n ntl vn d door ons gïdntificrd sst clsss t nmn n z t combinrn in n ntl portfuills. Bhrsn vn blggingsrisico Zols hirbovn is uitngzt, zijn rndmnt n risico mt lkr vrbondn, in di zin dt ht nit moglijk is om n hogr blggingsrndmnt t brikn zondr mr blggingsrisico t nmn. Vl mnsn blggn mt n risiconivu dt wordt bpld door hun "risicobridhid" - m..w. hovl blggingsrisico zij kunnn tolrrn. Mr t winig blggingsrisico nmn is op zichzlf risknt - ht gvr is dn dt uw vrmogn nit gnog groit om uw blggingsdoln t kunnn rlisrn. Er is dus n trd-off nodig om n vnwicht t vindn tussn nrzijds ht nmn vn gnog risico om j doln t brikn n ndrzijds ht vrmijdn vn roklooshid. Wij stlln blggingsportfuills smn mt vrschillnd risiconivus n vrwcht rndmnt n drukkn dz vribln uit in trmn di nvoudig zijn t bvttn. Hir zijn nkl dingn di u moglijk zl willn ovrwgn bij uw bslissing ovr uw risicobridhid: i. Tijdhorizon n liquidititsbhoftn Ho snl zult u moglijk gld uit uw blggingn nodig hbbn? Ho lngr n blggr n risicovol blggingsobjct nhoudt, ho lgr d kns op ht vrkrijgn vn ondrmts cumultiv rndmntn. ii. Houding tgnovr risico In wlk mt bnt u fkrig vn of ngtrokkn tot risico, wnnr risico wordt gdfinird ls "d moglijkhid vrlis t lijdn"? iii. Nttowrd In ht lgmn gldt dt, ho mr vrmogn n blggr in rsrv hft, ho hogr hun vrmogn om risico t tolrrn. iv. Inkomn n sprquot Hovl kunt u sprn? Nt zols mr vrmogn lidt tot n grotr risicobridhid, dot ht rglmtig mr opzij zttn vn gld dt ook. v. Blggingsknnis Ho gdgn is uw knnis ovr d blgging di u dot n ho ht zich zl gdrgn in d tijd?

17 Portfuillsmnstlling Pulls & Rijpprt Finncil Advis N t hbbn vstgstld wlk risicofctorn kunnn wordn gcombinrd voor d vorming vn n gschikt portfuill - n n middl voor ht mtn vn dins risiconivu - kunnn w nu stpsgwijs ht procs vn smnstlling vn n portfuill doorlopn. Dz grfik toont n kdr voor ht smnstlln vn portfuills. Stp 1. Bpl d bsisvrhouding tussn ndln n obligtis An d portfuills wordn glidlijk tonmnd hovlhdn ndln togwzn vn portfuill 1 tot portfuill 6. Ho grotr ht ndlncomponnt in n portfuill, ho grotr ht risico wrn d portfuill zl wordn blootgstld. Stp 2. Bpl d dimnsi voor wrldwijd ndln D ndlncomponnt vn d portfuills wordt proportionl vrdld ovr d ontwikkld lndn op bsis vn d mrktkpitlisti vn lk lnd. Dit zorgt voor n god gsprid portfuill n voorkomt n ovrvrtgnwoordiging of vrzwring in n bpld lnd. Tvns is r n towijzing n opkomnd mrktn binnn d ndlncomponnt vn d portfuills. Andln uit opkomnd mrktn hbbn hogr risiconivus dn ndln uit ontwikkld mrktn n ht vrwcht rndmnt vn drglijk ndln is drdoor hogr.

18 Voorbld - risico spcifik modlportfuills Pulls & Rijpprt Finncil Advis Tstn vn portfuills Voor ht totsn vn onz modlln mkn wij gbruik vn n krchtig nlystool di ons togng gft tot d lngst moglijk rndmnt ggvns. Ht is vn blng dt u, bij d bslissing ovr wlk portfuill ht mst gschikt is voor uw plnning, bgrijpt wlk risico u nmt n wt d kns is op vrmognsvrlis. Dz grfik lt zin wt r gburd zou zijn mt d blgging vn in vrschillnd risicospcifik portfuills in d fglopn 25 jr. Vrmognsgroi 1 jnuri dcmbr 2012

19 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Dz tbl toont d rndmntn n stndrddvitis (di 'voltilitit' rprsntrn) vn vrschillnd risico spcifik portfuills ovr n ntl vrschillnd priodn. Smnvtting vn prsttis 1 jnuri dcmbr 2012 Sttistikn Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 3 Portfolio 4 Portfolio 5 Portfolio 6 Totl rndmnt ovr 1 jr (%) 0,35 2,82 5,29 7,76 10,23 12,70 Rndmnt ovr 3 jr op jrbsis (%) 0,44 1,85 3,20 4,49 5,71 6,88 Rndmnt ovr 5 jr op jrbsis (%) 1,33 2,08 2,67 3,10 3,36 3,45 Rndmnt ovr 10 jr op jrbsis (%) 2,99 4,69 6,29 7,77 9,14 10,40 Rndmnt ovr 20 jr op jrbsis (%) 4,39 5,42 6,34 7,14 7,83 8,40 Rndmnt op jrbsis (%) 5,95 7,02 7,94 8,71 9,32 9,76 Stndrddviti op jrbsis (%) 1,07 3,37 6,56 9,83 13,17 16,60 Anws vn , Lgst rndmnt ovr 1 jr 0,35% -3,38% -10,71% -17,89% -24,89% -31,70% (1/12-12/12) (3/08-2/09) (3/08-2/09) (3/08-2/09) (3/08-2/09) (3/08-2/09) Hoogst rndmnt ovr 1 jr 15,93% 20,51% 29,78% 42,94% 57,23% 72,76% Lgst rndmnt ovr 3 jr op jrbsis Hoogst rndmnt ovr 3 jr op jrbsis (10/89-9/90) (12/88-11/89) (9/92-8/93) (9/92-8/93) (9/92-8/93) (9/92-8/93) 0,44% 1,19% -2,45% -6,10% -9,77% -13,45% (1/10-12/12) (4/00-3/03) (4/00-3/03) (4/00-3/03) (4/00-3/03) (4/00-3/03) 14,33% 15,35% 17,16% 21,35% 25,54% 29,72% (8/88-7/91) (6/88-5/91) (2/91-1/94) (2/91-1/94) (2/91-1/94) (2/91-1/94)

20 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Blggingsdisciplin Ht grootst problm voor d blggr - misschin zlfs zijn rgst vijnd - wordt gvormd door hmzlf. Bnjmin Grhm Scurity Anlysis, 1934 Blggn wordt vk vrglkn mt n ritj in n motionl chtbn. Als u kijkt nr ht typrnd gdrg vn d ovrgrot mrdrhid vn blggrs, bgrijpt u wrom. Wnnr n opwrts trnd zichtbr wordt, volgn blggrs d trnd, mr bginnn ps in t kopn ls z rvn ovrtuigd zijn dt ht mnns is. Hls kn dit dicht bij ht punt zijn wrop ll winstn l zijn bhld n d trnd omkrt. T vk ltn blggrs zich lidn door motis n ht rsultt is dt z hoog kunnn kopn n lg vrkopn. D oplossing is om t blggn zondr moti. Dit kn wordn brikt door n portfuill vn intrntionl gsprid indxfondsn t gbruikn, gtmprd door n obligticomponnt om d voltilitit t vrlgn. Hirdoor kn n blggr n zijn blggingn vsthoudn op n risiconivu wr hij zich god bij volt n d ndrng om t vrndrn minimlisrn. Dz tbl toont d bursrndmntn in d Vrnigd Sttn n ht Vrnigd Koninkrijk. Ht vrglijkt dz cijfrs mt ht gmiddld rndmnt vn ndlnfondsn, n d grmd rndmntn vn blggrs in ndlnfondsn. Ht vrschil tussn ht mrkrndmnt n ht rndmnt vn d blggr wordt vroorzkt door d blggr di op ht vrkrd momnt d vrkrd blgging kist. Blggingsdisciplin Consistnti ovrtrft voltilitit

21 Pulls & Rijpprt Finncil Advis D mst blggrs intrprtrn d ndruk di door profssionl blggingsdvisurs wordt glgd op ht hndhvn vn disciplin ls: houd vst n d strtgi, ook in slcht tijdn. D rcnt gschidnis lt chtr zin dt ht nit zozr ongunstig mrktomstndighdn, mr juist uitzondrlijk god blggingsrsulttn wrn, zols di vn d intrntzpbl in d lt jrn '90, di d grootst uitdging vormd voor ht volgn vn ht pln. Er wordt vk gzgd dt d tw tgnstrijdig motis wrn blggrs zijn ondrworpn, ngst n hbzucht zijn. Mr w motn hir ht fundmntl mnslijk instinct vn "rbij horn" n "ccptti" n tovogn. Mt ndr woordn, ls uw collg's of vrindn n fortuin lijkn t vrdinn mt d niuwst, opwindnd ndln, hb j nit lln ht gvol dt j uit d boot vlt (hbzucht), mr ook dt j r nit bij hoort (ccptti). Blggrs di zich op dz mnir uitgdgd voln motn troost kunnn puttn uit d wiskund di tn grondslg ligt n ht concpt dt consistnti voltilitit ovrtrft n dt n intrntionl gsprid portfuill vn "si" indxfondsn op lngr trmijn d "opwindnd" ndln zl ovrtrffn. Hrblncrn vn portfuills Hrblncrn vn n portfuill is n blngrijk fctor in ht rlisrn vn rndmnt op lng trmijn. Als u ccptrt dt uw risicocpcitit mot wordn grflctrd in n pssnd portfuill, dn is hrblcrn ht middl wrm u n consistnt risicopositi bhoudt. N n lngdurig bullmrkt (stijgnd mrkt) kn d rltiv ndln- n obligticomponnt in uw portfolio bijvoorbld vrschovn zijn vn 60/40 nr 70/30 - wrdoor u blootgstld bnt n mr risico dn u brid bnt t nmn. Howl hrblncrn n nvoudig concpt is, hbbn vl blggrs r moit m om d voordln rvn in t zin, voorl omdt ht, om trug t krn nr d oorspronklijk towijzingn, gt om d vrkoop vn ctiv di ht d ltst tijd god hbbn gdn n ht kopn vn ctiv di ht onlngs slcht hbbn gdn. Op d lng trmijn hbbn d rndmntn vn lk sst clss chtr d niging om trug t krn nr n gmiddld - ofwl, priodn mt bovngmiddld rndmntn wordn gvolgd door priodn mt mindr dn gmiddld rndmntn. Dit kn blggrs hlpn om dingn t don di tgn hun intuïti ingn, zols ht vrkopn vn n succsvol blggingsobjct in plts vn rn vsthoudn. Hrblncrn vrhoogt ht portfuillrndmnt zondr dt hir n prijs voor wordt btld in d vorm vn xtr risico, howl r nig trnsctikostn vn topssing zijn. Als stlrgl wordt n portfuill lk hlfjr gtotst n ps hrvrdld wnnr dt nodig is om trug t krn nr dins oorspronklijk towijzing. Vrdr dint uw risicocpcitit jrlijks t wordn gmtn, of bij n blngrijk gburtnis in uw lvn: ht vrlis vn n bn, n huwlijk of chtschiding, d gboort vn kindrn of n ovrlijdnsgvl; dit om t bpln of r nig structurl vrndring in ctivtowijzing nodig is.

22 Pulls & Rijpprt Finncil Advis 4. Fondsslcti n d Togvogd Wrd vn Dimnsionl Nu w n ntl sst clsss hbbn gcombinrd om portfuills smn t stlln, richt dit hoofdstuk zich op ht slctrn vn d mst gschikt fondsn om dz portfuills t implmntrn. Dz tbl lt zin ho vrschillnd modlportfuills lngs ht risico- n rndmntspctrum kunnn wordn gïmplmntrd mt bhulp vn blggingsfondsn. Blggingsklss Blggingsfonds Fonds vrdling? Obligtis Globl Ultr Short- Fixd Incom Fund Antl holdings Lgr risico Hogr risico ,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Intrntionl mrkt Intrntionl Wrd n Klin Opkomnd mrktn Wrd n Klin Globl Sustinbility Cor Equity Fund Globl Trgtd Vlu Fund Emrging Mrkts Trgtd Vlu Fund 10% Wrd; 10% Klin ,0 12,6 25,5 38,1 51,0 63,6 50% Wrd; 50% Klin ,0 4,3 8,5 12,8 17,0 21,3 50% Wrd; 50% Klin ,0 0,8 1,5 2,3 3,0 3,8 Totl nghoudn Totl nghoudn minus ovrlpping Totl vn ll towijzingn 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Blggingsfilosofi Ht is blngrijk om rvoor t zorgn dt dz implmnttifs vn ht blggingsprocs nit botst mt nig krnopvtting vn onz blggingsfilosofi, zols "divrsificti is ssntil". Zo bhorn bijvoorbld wrldwijd ndln tot n sst clss di w hbbn ngmrkt ls n bron vn vrwcht risico n rndmnt di w in onz portfuills willn opnmn. Er zijn fondsn di zich richtn op ht rplicrn vn d intrntionl mrktn. En "trckr-fonds" zl blootstlling bidn n d sst clss n zl tvns nig divrsificti hbbn voor ndln binnn dz sst clss, mr zich bprkn tot ht nhoudn vn dzlfd hovlhid ndln ls d indx. Om in n nog btr spriding t voorzin, kunnn ndr fondsn di mr ndln nhoudn wordn opgnomn in d portfuill, in plts vn n fonds dt n indx volgt.

23 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Blggn mt Dimnsionl 1. Blggn mt Dimnsionl implicrt n strvn om ht vrwcht rndmnt tn opzicht vn zowl ctiv bhrdrs ls indxbhrdrs t vrhogn. D knsn vrgrotn 2. Er zijn n ntl bnchmrks di tot dol hbbn d vrschillnd sst clsss t vrtgnwoordign. Dz bnchmrks vrtonn vk grot ondrling vrschilln. Indxbhrdrs kizn voor n vn dz bnchmrks n hbbn nit d flxibilitit om hirvn f t wijkn. In d vktrmn wordt dz fwijking "trcking rror" (trcking-fout) gnomd. Blggn mt Dimnsionl bidt d flxibilitit voor ht hbbn vn trckingrror tn opzicht vn lk gkozn bnchmrk voor lk fonds. Trcking-rror op jrbsis Mndlijks: fbruri dcmbr 2012 Smll Compnis Fund MSCI Smll Cp Indx (ntto div.) 3,958 S&P Smll Cp Indx (ntto div.) 3,476 3,836 MSCI Smll Cp Indx (ntto div.) FTSE Smll Indx 3,893 3,267 2,468 S&P Smll Cp Indx (ntto div.)

24 Divrsificti Pulls & Rijpprt Finncil Advis Echt divrsificti in n portfuill btknt blggn in n groot ntl vrschillnd ndln n obligtis di d ondrliggnd sst clsss vrtgnwoordign wrn d blggr zich wil blootstlln. Sommig blggrs probrn divrsificti t rlisrn door in d portfuill tintlln vrschillnd fondsn n/of fondsbhrdrs op t nmn. Ht problm voor vl blggrs di voor dz npk kizn is dt r vk vl ovrlpping is tussn d vrschillnd fondsn, wt n bdriglijk indruk vn divrsificti kn gvn. Activ fondsn blggn doorgns in n rltif lg ntl ndln of obligtis, wrdoor r sprk is vn n concntrti vn risico. Als n vn d blggingn vn ht fonds n groot dl vn ht totl fonds uitmkt n dz blgging slcht prstrt, zl dit n significnt invlod hbbn op ht rndmnt vn ht fonds. En indxfonds zl probrn om vnvl ndln of obligtis n t houdn ls d indx di ht bijhoudt. Dit zl doorgns rsultrn in mr spriding dn ht typisch ctiv fonds. Dimnsionl strft rnr om binnn lk fonds zo vl moglijk t divrsifiërn. Als gvolg hirvn bidt n typrnd Dimnsionl-blggingsportfuill mr dn individul ndln n obligtis. Dit is cht divrsificti. Divrsificti mt Dimnsionl Pr 31 dcmbr 2012

25 Blggingsfonds-uitsluitingsrgls Pulls & Rijpprt Finncil Advis Ondrzok wijst uit dt bpld blggingn zich ndrs gdrgn dn d rst vn d sst clss wrn n portfuill wil wordn blootgstld. Ondrnmingn di rcnt 'nr d burs' zijn ggn zijn hir n god voorbld vn. Als dz ondrnmingn zijn opgnomn in d opggvn indx, hbbn indxblggrs gn ndr kus dn ndln in dz ondrnmingn t kopn. Blggingn mt Dimnsionl vrmijdn op wtnschpplijk wijz d nkoop vn drglijk ndln door blggingsfonds-uitsluitingsrgls tn uitvor t brngn. Dit procs hft tot dol d strtgiën nuwkurig gricht t houdn op d gwnst bronnn vn rndmnt. Blggingsfonds-uitsluitingsrgls Dri dimnsis vn trding Bij d hndl in ndln (of nig ndr hndlsobjct) zijn r dri blngrijk fctorn: tijd, hovlhid n prijs. Ht is nit moglijk om ll dri d fctorn t bhrsn - r is ltijd sprk vn n compromis. Ht bhrsn vn hovlhid n tijd btknt dt j 'urgnti' hbt. Ht lijkt logisch dt imnd di nu (tijd) n spcifik itm wil hbbn (hovlhid), urgnti hft. Imnd di urgnti hft, zl nit d bst prijs kunnn krijgn (dnk bijvoorbld n n willkurig showroom). Activ fondsbhrdrs hbbn urgnti omdt z n bpld ndl willn hbbn (hovlhid) n z willn ht mtn (tijd) omdt z glovn dt dit ndl ht wrd is om snl t wordn gkocht of vrkocht. Indx-volgnd fondsbhrdrs hbbn urgnti omdt zij n bpld indx (hovlhid) volgn n r hrvrdling pltsvindt op spcifik tijdstippn (tijd). Dimnsionl hoft gn spcifik ndl (hovlhid) n t jgn of op n spcifik tijd t vrhndln. W kunnn ons dus concntrrn op ht vrkrijgn vn d bst prijs. Gduld in d mrkt btknt dt Dimnsionl btr gpositionrd is om n btr prijs t vrkrijgn; ndr fondsbhrdrs oprrn nit op dzlfd mnir omdt zij urgnti hbbn. Dit bïnvlodt d prijs. Door dz npk is Dimnsionl in stt om d trnsctikostn tot n minimum t bprkn.

26 Pulls & Rijpprt Finncil Advis D dri dimnsis vn trding Allocti Structuur Vrglijking ntl holdings

27 Prsttivrglijk juni dcmbr 2012 Pulls & Rijpprt Finncil Advis Zols w hbbn kunnn zin, zijn voorl ndln risicovoll ctiv wrvn d rndmntn kunnn flucturn ovr kortr priodn. Blggingn mt Dimnsionl bidn gricht blootstlling n dz risicovoll sst clsss wr dz zich mt lk spcifik strtgi n/of spcifik fonds op richtn. Hirdoor kunnn d schommlingn its grotr zijn dn bij indx-gbsrd blggingsfondsn di misschin nit zo spcifik gricht zijn. Op d lngr trmijn zl dz grichthid n gdisciplinrd blootstlling Dimnsionl-blggrs blonn voor d gnomn risico's. Dit wordt zichtbr door t kijkn nr d prsttis op lng trmijn vn d blggingsstrtgiën vn Dimnsionl tn opzicht vn d prsttis vn d indxn. In ht Vrnigd Koninkrijk zijn d strtgiën nit llml bschikbr gwst voor n lng priod, mr w zin dt dzlfd strtgiën in d VS wl lngr bschikbr gwst zijn. Door dz lngr priod zin w dt blggingn mt Dimnsionl in ht lgmn btr gprstrd hbbn dn d indxn.

28 Pulls & Rijpprt Finncil Advis God trckrcord tn nzin vn ndlnrndmntn Btr rndmntn op lng trmijn tn opzicht vn bnchmrks mt rdlijk trcking-rror

29 Smnvtting vn Dimnsionl-blggingn vs. indx-gbsrd blggingn Dimnsionl Pulls & Rijpprt Finncil Advis

30 5. Prktisch ovrwgingn rondom fondsbhr Bwkn vn fondsprsttis vs. bnchmrkprsttis Pulls & Rijpprt Finncil Advis Wij vindn ht blngrijk om d fondsn in uw portfuill nuwkurig in d gtn t houdn om rvoor t zorgn dt dz d risico- n rndmntsknmrkn hbbn vn d sst clss(s) wrop zij zich richtn. Als ondrdl vn dit procs boordln wij lk kwrtl d fctshts vn d fondsn. D fctshts tonn ons d prsttis vn ht fonds tn opzicht vn d bnchmrkprsttis zols hirondr wrggvn: Ht is nnmlijk dt ht fonds soms btr zl prstrn dn d bnchmrk, trwijl op ndr momntn d bnchmrk btr prstrt. Dit is wt w zoudn vrwchtn omdt d fondsn nit probrn om d prsttis vn d bnchmrk xct t rplicrn. In plts drvn probrt ht fonds d sst clss t vngn di d bnchmrk intrprtrt. W bwkn d rltiv prsttis vn ht fonds n d bnchmrk om rvoor t zorgn dt dz nit tvl uitnlopn. Als w n significnt vrschil zin tussn d tw, zulln w dit vrdr ondrzokn mt d dsbtrffnd fondsbhrdr om rvoor t zorgn dt r n logisch n zinnig vrklring is voor dit vrschil mt d bnchmrk. Hrblncrn vn portfuills U zult zich hrinnrn dt wij mt u gsprokn hbbn ovr uw risicoprofil n ht nivu vn risico dt u moglijk nodig hft om uw blggingsdoln t brikn. Dit procs hilp bpln wlk portfuill ht mst gschikt zou zijn voor uw spcifik bhoftn n dolstllingn. Ht hilp ook om rvoor t zorgn dt u nit in n portfuill trcht zou komn wrin u zou wordn blootgstld n n onnodig of ongwnst mt vn risico.

31 Pulls & Rijpprt Finncil Advis D vrschillnd sst clsss in uw portfuill bhorn nit llml tglijk god of slcht t prstrn. D vriti in timing vn hun typ prstti is god voor d portfuill ls ghl, omdt ht btknt dt u gdivrsifird bnt. Andln, bijvoorbld, kunnn gdurnd n bpld priod btr prstrn dn obligtis. Dit zou d rltiv ndlncomponnt in d totl portfuill don stijgn tn opzicht vn d bginsituti. Tglijkrtijd zou dit, in dit voorbld, d rltiv obligticomponnt in d portfuill don fnmn. Dit is volkomn ntuurlijk ngzin d kpitlmrktn op n nr bwgn in vrhouding tot lkr. Ht gvr is chtr dt d portfuill zo vr wg kn 'fdrijvn' vn d oorspronklijk vrhoudingn vn sst clsss dt hij wordt blootgstld n mr risico dn wr w hm nvnklijk voor hbbn ontworpn. Om dit tgn t gn is ht noodzklijk dt w n dl vn d sst clss(s) di ht rltif god ddn vrkopn n tvns n ntl vn d sst clss(s) di nit zo god hbbn gprstrd, kopn. W nomn dit procs 'hrblncrn'. W hbbn n ntl bschikbr hrblcringsprocssn bstudrd n hbbn n rmwrk dt w hbbn gbruikt om ht bst procs voor uw portfuill t bpln Ofwl W hbbn n ntl bschikbr hrblncringsprocssn bstudrd. W hbbn bslotn om n op tijd gbsrd hrblncringsprocs t gbruikn. Dit btknt dt w lk 6 mndn d bnodigd sst clsss vrkopn n kopn zodt d sst clsss in uw portfuill truggn nr hun oorspronklijk vrhoudingn ofwl W hbbn bslotn om n hrblncringsblid mt n tolrntibrik in t stlln. Dit houdt in dt, lk kr wnnr d sst clss vrhoudingn zijn fgdrvn voorbij n door ons ls wnslijk ngmrkt punt, w d bnodigd sst clsss vrkopn n kopn, zodt d sst clsss in uw portfuill wr hun oorspronklijk vrhoudingn nnmn.

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto.

In figuur 5-1 zie je een afbeelding van de snelheidsmeter en de kilometerteller van een nieuwe auto. Opgvn Vrkr In ht vrkr spln snlhi n krht n lngrijk rol. W zulln topssingn kijkn wrij voorl ook vilighi in ht vrkr n o zl komn. Opgv 1 In figuur 5-1 zi j n fling vn snlhismtr n kilomtrtllr vn n niuw uto.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende

MEMORANDUM. met de Nederlandse d o e l s t e l l i n g e n. Deze t o e t s i n g z a l i n het navolgende CM: j fw9 Vn: ga R Dtum: (Ptit)//' V L A No: ^A, DGIS n l'^tj \ 20 novmbr 1974 1430/74 ƒ WAM E ^ o n t w i k k l i n g s b i i d I n d rcnt Algmn Rd (12/11 j 1 ) i s d communutir stndpuntbpling voor d

Nadere informatie

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, D dn vn d gmntrd vn Hrmmrmr Postbus 50 1 30 AG Hoofddorp Bzokdrs: Rdhuispin 1 Hoofddorp Tfoon 0900 15 Tfx 03 563 95 50 custr Mtschppijk n Economisch Ontwikking Contctprsoon RO b Kouwn hovn Doorkisnummr

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015.

Inschrijvingsdocumenten voor de aanvraag van een sociale woongelegenheid bij de Sociale Huisvesting regio Landen cvba-so voor het jaar 2015. Inschrijvingsdocumntn voor d nvrg vn n socil woonglgnhid bij d Socil Huisvsting rgio Lndn cvb-so voor ht jr 0. IN TE VULLEN DOCUMENTEN Documnt: Inschrijving prsonn Kuzlijst - formulir: Inschrijving: kuz

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval

Integralen. onbepaalde integralen. oneigenlijke integralen. gemiddelde functiewaarde op een interval Intgrln onld intgrln onignlijk intgrln gmiddld funtiwrd o n intrvl Onld intgrl En onld intgrl wordt ogshrvn ls: f ( d ) wrin f() n willkurig funti is. En r gldt: f ( d ) = F( ) + Wrij F() d rimitiv funti

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016

Verzoek om kwijtschelding particulieren 2016 Vrzok om kwijtshling prtiulirn 2016 Mt it formulir kunt u kwijtshling vrgn vn lsting. Bntwoor vrgn, onrtkn ht formulir n stuur ht zo snl moglijk trug. U mot op ll vrgn i op u vn topssing zijn vollig n

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Anvrgormulir Prsoonsgonn Bugt Vrplging n Vrzorging DEEL 3: Bugtpln Dit ugtpln wort oor vrzkr o wttlijk vrtgnwoorigr ingvul. 1 (En tolihting op ht ormulir stt in ijlg) 1. Grssr Dit ormulir is stm voor:

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes!

Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes! WIJ GN OP Dag stoere dolfijntjes en leeuwkes! Wat leuk dat jullie zich wagen aan dit spannend avontuur en samen met mij op safari gaan. Ik ben jullie gids en zal jullie begeleiden tijdens onze trip. Het

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan?

Welke drie redenen kun je noemen voor het feit dat hun aantal in Zuid-Afrika achteruit is gegaan? Rout B 1 Zwrtvotpinguïns Zwrtvotpinguïns zijn ngpst n ht wtrlvn. Doort hun kort vrn iht tgn lkr zittn, zijn z shrm tgn ht kou wtr. Bovnin hn z onr hun hui n ikk vtlg. Zwrtvotpinguïns mkn l uit vn volgn

Nadere informatie

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten)

NEVAC examen Elementaire Vacuümtechniek Vrijdag 11 april 2003, 14:00-16:30 uur. Vraagstuk 1 (EV-03-1) (25 punten) NEVAC xmn Elmntir Vuümthnik Vrijg 11 pril 2003, 14:00-16:30 uur Vrgstuk 1 (EV-03-1) (25 puntn) En vuümsystm wort gëvur mt n olivrij pompsystm, t stt uit n voorvuümpomp n n turomolulirpomp. D pompsnlhi

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen

Concept rapportage Resultaten digipanel takendiscussie/bezuinigingen Gmnt Hrlm, Ondrzok n Sttistik, 7 jnuri Conpt rpportg Rsulttn digipnl tkndisussi/zuinigingn Inliding Om d juist fwgingn t kunnn mkn wil d gmntrd grg vn d inwonrs vn Hrlm wtn wlk tkn d gmnt nit mr uit zou

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Bviligingshnok GBA Gmnt Brgmht 2011 Burgmstr n wthours vn gmnt Brgmht, Glt op rtikl 14 vn Wt gmntlijk sisministrti prsoonsggvns; Bsluitn vst t stlln Bhrrgling gmntlijk sisministrti prsoonsggvns 2011: Hoostuk

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag!

omdat we samen één zijn op deze school. Ian Kuijpers, Geld Kom naar de open dag! omdt w smn één zijn op dz school. rop In Kuijprs, Gld Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 6 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str brugkls? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES

Nadere informatie

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag!

omdat je je er samen snel thuis voelt. Fleur Jansen, Heez Kom naar de open dag! omdt j j r smn snl thuis volt. Flur Jnsn, Hz Kom nr d opn dg! Z o n d g 2 5 j n u r i MEER...? EN NOG VEEL mot ik kizn t W t? ch br rom ht Str? W don w in d t W : ER ME VO - VMBO-t LEES Athnum - HA Gymnsium

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder:

Bij de toepassing van de in paraplubestemmingsplan bedoelde ontheffing wordt verstaan onder: HOOFDSTUK 2. REGELS PARAGRAAF 1 TOEPASSINGSREGELS Artikl 1 Topssingsrik Inin nit op gron vn nr plingn vn in ijlg 1 gnom stmmingsplnnn vrijstlling/onthffing kn worn vrln zijn urgmstr n wthours vog onthffing

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

De Slimste Handleiding ter Wereld

De Slimste Handleiding ter Wereld D Slimst Hndliding t Wld 1. Inliding vsi 2.5 Wlkom bij d Slimst Hndliding t Wld, d gids di u l lidn doohn ht voobidn n uitvon vn D Slimst Mns t Wld, mt bhulp vn ht bijgvogd flsh-pogmm n nd documntn. 2.

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

SterlingOSB-Zero Adviezen bij montage

SterlingOSB-Zero Adviezen bij montage mk it ttr www.norord. StrlingOSB-Zro Advizn ij montg 1. Bouwfysisch ignschppn 2 2. Mchnisch ignschppn 2 3. Opslg 2 4. Bwrkrhid 2 5. Topssingsgid 3 6. Vlorn 3 7. Dkn 6 8. Wndn 9 9. Afwrking 11 2 Norord

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

I==== ... O O. O e e O O O. O e O O O O O. 2500 EX Den Haag Informatie en Documentatie Telefoon 070-3517094. Dit boek terugbczorgm op.

I==== ... O O. O e e O O O. O e O O O O O. 2500 EX Den Haag Informatie en Documentatie Telefoon 070-3517094. Dit boek terugbczorgm op. Dit bok trugbczorgm op. I... I==== I Ministri vn Vrkr n Wtrstt Postbus 20901 Dircti Communicti 2500 EX Dn Hg Informti n Documntti Tlfoon 070-3517094 ... HET WARM KLPPEND HART VAN V&W Ministri vn Vrkr n.

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 1 jaar

HollandseWind en AardGas 1 jaar HollandsWind n AardGas 1 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

HollandseWind en AardGas 3 jaar

HollandseWind en AardGas 3 jaar HollandsWind n AardGas 3 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m3 Lvrings- n ntwrkkostn Enco HollandsWind

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Leiderstip: Leuk om met de kaartjes aan te sluiten bij bestaande vriendengroepjes.

Leiderstip: Leuk om met de kaartjes aan te sluiten bij bestaande vriendengroepjes. FOREVER FRIENDS THEMA Vrindsch DOEL Tinrs ondrzokn d btknis vn vrindschn n ontdkkn ho j vrindschn kunt ondrhoudn. INHOUD TOTAAL 87 Onlin Onr Missing ic 7 min Sl 1 Sd dtn 8 min Sl 2 Vlrtij 7 min Strtr Tmwork

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2

PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR 1175.- 2433.prijs voor. kunstleer stofgroep 2 PAUKENSLAG VOOR DE START VAN HET JAAR Ms-Rijn Akn & d Eurgio nr.1 D 1 WINNAAR AKEN MEUBEL- & KEUKENDETAILHANDEL ENQUÊTE (FOCUS 39/15) s l m g o hft n! d g l r v n z j d pri voor www.dutschlndtst.d mnmprijs

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25

1. Inleiding 5 1.1 Doelstelling 5 1.1 Vraagstelling 5. 6. Tekortkomingen van het onderzoek 25 Ondrzok uitgvord in opdracht van: Fysiothrapi Cntrum Zuidwold Door: Drs. Irn Kloostrman Oktobr, 2006 Voorwoord Dit ondrzok is gdaan in opdracht van Fysiothrapi Cntrum Zuidwold. Ongvr 1 jaar gldn hbbn zij

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor CV-ketels. HuurGemak B.V.

Algemene Voorwaarden. voor CV-ketels. HuurGemak B.V. ! Algmn Voorwrn voor CV-ktls HuurGmk B.V. Artikl 1 Dfinitis 1 In z lgmn voorwrn worn hirn volgn trmn in nvolgn btknis gbruikt, tnzij uitrukklijk nrs is nggvn of uit ontxt nrs blijkt: HuurGmk: gbruikr vn

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie