Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg?"

Transcriptie

1 nummer 30 september 2012 Betaal ik meer premie dan ik later aan pensioen krijg? U werkt bij een woningcorporatie en bent deelnemer van SPW. U en uw werkgever betalen elke maand een behoorlijk bedrag voor uw pensioen. Maar wat doen wij met uw premie en wat krijgt u hier eigenlijk voor terug? Met dit artikel willen wij u hier meer inzicht in geven. Ook zullen wij ingaan op de voordelen van collectief pensioen ten opzichte van zelf sparen. Pensioenregelingen SPW heeft twee verschillende pensioenregelingen. Als u geboren bent vóór 1950, dan valt u onder de Vroegpensioenregeling. Bent u daarna geboren, dan valt u onder de Flexpensioenregeling. Op de website van SPW leest u meer over de pensioenregelingen. Wij gaan in dit artikel uit van de Flexpensioenregeling. In 2012 is de totale premie voor deel nemers aan deze regeling 31 procent van de pensioengrondslag. De pensioengrondslag is het deel van uw salaris waarover u pensioen opbouwt. U bouwt niet over uw gehele salaris pensioen op, omdat er ook rekening gehouden wordt met de AOW die u in de toekomst zult ontvangen. Waar bestaat mijn premie uit? Het grootste gedeelte van de premie wordt gebruikt voor het daadwerkelijk opbouwen van pensioen. Dit is 26 procent van de 31 procent premie die u en uw werkgever betalen. Vijf procent van de premie wordt gebruikt voor andere kosten, zoals de risico s waarvoor u verzekerd bent en de kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Een klein deel van de premie wordt ook gebruikt om een buffer op te bouwen voor slechtere tijden. Wat krijgt u terug voor uw maandelijkse premie? U krijgt: levenslang ouderdomspensioen vanaf uw pensioenleeftijd; partnerpensioen voor uw partner bij uw overlijden (70 procent van het levenslang ouderdomspensioen) en eventueel een maandelijkse uitkering voor uw kinderen; u betaalt geen premie meer als u arbeidsongeschikt wordt, maar u bouwt wel verder pensioen op; jaarlijkse aanpassing met de loon- of prijsontwikkeling als de financiële positie van SPW het toelaat (toeslagverlening).» Nieuws van de deelnemersraad Nieuws van de deelnemersraad pagina 4 Uitvoeringskosten pagina 6 Wat als ik werkloos word? pagina 9

2 2 Voorwoord Beste lezer, In 2012 is het pensioenakkoord gesloten en in mei 2013 het lenteakkoord. Ondertussen is de wet aangenomen waarmee de AOW-leeftijd vanaf 2013 gefaseerd omhoog gaat. Op de website van SPW is een speciale pagina ingericht voor de communicatie over het pensioenakkoord. Hier houden wij u wekelijks op de hoogte over de gevolgen van het nieuwe pensioenakkoord. Bezoek dus de website regelmatig! Per 1 juli hebben wij de waardeoverdrachten weer tijdelijk moeten stopzetten omdat de dekkingsgraad onder de 100 procent was. Zolang dit het geval is mag SPW niet meewerken aan waardeoverdracht. In dit magazine leest u een korte opsomming van een aantal belangrijke onderwerpen uit ons jaarverslag over Het volledige jaarverslag kunt u downloaden op of opvragen bij onze Helpdesk. In juli heeft SPW voor het eerst een verantwoord beleggen verslag uitgebracht. Het jaarverslag kunt u op de website bekijken. In de vorige i-krant heeft bestuurslid Cor van der Sluis vragen beantwoord over het beleggen van pensioenpremies. In deze i-krant kunt u lezen over de premieopbouw en wat er gebeurt met de premie die u en uw werkgever samen betalen. Ook de voordelen van collectief pensioen ten opzichte van het individueel opbouwen van pensioen komen aan de orde. De rubriek Wat als... gaat deze keer over de gevolgen voor uw pensioen als u werkloos wordt. En wat doet u met uw pensioen als u van werkgever verandert en wel of niet in de woningcorporatiesector werkzaam blijft? Op de puzzelpagina maakt u weer kans op een mooie prijs. U moet daarvoor eerst de Zweedse puzzel oplossen en het goede antwoord insturen. Ik wens u veel succes! Namens het bestuur van SPW wens ik u veel leesplezier! Miranda Blomberg Bestuursvoorzitter SPW Nieuws pensioenakkoord Op de website van SPW is een speciale pagina ingericht waar wekelijks actuele informatie over de waargevolgen van het nieuwe pensioenakkoord wordt geplaatst Beleid toeslagverlening Het bestuur van SPW heeft in maart besloten om geen extra toeslag te verlenen aan actieve deelnemers en gepensioneerden zolang er sprake is van een dekkingstekort. Er is sprake van een dekkingstekort als de dekkingsgraad onder de 105 procent is. Tot voor kort was het beleid dat toeslag verleend kon worden bij een gemiddelde dekkingsgraad van de vier kwartalen van het afgelopen jaar van 105 procent of meer. Daarnaast gold, dat als de gevraagde premie hoger was dan de premie om de kosten te dekken, het bestuur kon besluiten aan de actieve deelnemers een toeslag te verlenen. Dit besluit kon worden genomen ongeacht de hoogte van de dekkingsgraad. Het verlenen van toeslag is nu afhankelijk geworden van de laagste gemiddelde dekkingsgraad van de laatste vier kwartalen én van de dekkingsgraad aan het eind van het jaar. Daarnaast blijft dat, als de gevraagde premie hoger is dan de premie om de kosten te dekking, het bestuur kan besluiten aan de actieve deelnemers een extra toeslag te verlenen. Nu onder de voorwaarde dat de dekkingsgraad aan het eind van het jaar tenminste 105 procent is Heeft u zich al ingeschreven voor de digitale nieuwsbrief van SPW? Hiermee zijn wij in staat om u naast de i-krant, die u twee keer per jaar ontvangt, te informeren over actuele ontwikkelingen over uw pensioen of ontwikkeling op het gebied van pensioenen. Voor het inschrijven op de digitale nieuwsbrief gaat u naar mijn.spw.nl Let op: Bij het aanmelden heeft u uw inloggegevens nodig. Zorg ervoor dat u uw Burgerservicenummer, uw gebruikersnaam en uw wachtwoord bij de hand hebt. Uw gebruikersnaam is uw registratienummer. Het registratienummer hebt u samen met uw wachtwoord ontvangen in uw wachtwoordbrief. Uw registratienummer staat ook vermeld op corres pondentie die u van SPW ontvangt.

3 » Vervolg van voorpagina Wij beleggen uw premie Een groot gedeelte van de premie die u inlegt, wordt belegd. Om u later een goed pensioen te geven, hebben wij namelijk rendement nodig. Als wij uw geld op een spaarrekening zouden zetten, levert dat namelijk te weinig op. Het beleggen van geld levert wel risico s op. Veilige beleggingen bestaan namelijk niet. Wij doen er natuurlijk wel alles aan om de risico s zoveel mogelijk te beperken. Wij hebben hiervoor een goed gespreide beleggingsportefeuille. Zo beleggen wij onder andere in aandelen, vastgoed, grondstoffen en beleggen we wereldwijd. Hierdoor halen wij gemiddeld een goed rendement tegen acceptabele risico s. Natuurlijk zijn er ook jaren waarin er minder rendement wordt gehaald en soms zelfs verlies. We kunnen de beleggingsrisico s spreiden over alle deelnemers (jong en oud). Bij beleggen is er een verband tussen rendement en risico. Als u zelf zou beleggen en meer rendement zou willen behalen, dan zult u meer risico s moeten nemen. Als individu kunt u wel beleggingsrisico s lopen als u nog jong bent. Dat wilt u niet als u vlak voor pensionering zit. Als u individueel belegt, zult u hoe ouder u wordt, dus ook steeds minder risico willen nemen. Dit betekent dat het rendement ook minder wordt. Omdat SPW collectief belegt, kunnen wij hetzelfde risico blijven nemen en zal ook het verwachte rendement gelijk blijven. Goed pensioen door rendement Het grootste gedeelte van uw (toekomstige) pensioen is opgebouwd uit het rendement uit het verleden en het rendement dat wij in de toekomst nog denken te gaan maken. Volgens de huidige regelgeving mogen wij uitgaan van een gemiddeld rendement van 5,25 procent per jaar op het gehele vermogen. Dit vermogen bestaat uit alle ingelegde premies en het rendement dat we al gemaakt hebben. Als wij er vanuit gaan dat u vanaf uw 65-ste nog 20 jaar pensioen krijgt, dan betekent dit dat u ongeveer vier keer zoveel krijgt als u hebt ingelegd. Een groot gedeelte van het rendement wordt gemaakt nadat u met pensioen bent gegaan. Dit is ook logisch, net voor het pensioen heeft u het meest gespaard en is er nog niets uitgekeerd. U hebt op dat moment het grootste vermogen. Als u individueel zou hebben gespaard voor uw pensioen, dan koopt u met het gespaarde bedrag een levenslange maandelijkse uitkering in bij een verzekeraar. Vanaf dat moment, kunt u geen rendement meer halen met uw vermogen. Bij een pensioenfonds is er wel een risico op verlagen van uw pensioen in financieel zeer moeilijke tijden. Verlagen van pensioen is een tijdelijke oplossing. Mocht dit zich voordoen doet SPW er alles aan om dit te repareren. Extra voordelen Met uw pensioenpremie bouwt u niet alleen pensioen op, maar bent u ook verzekerd. U bent bij SPW ook verzekerd voor de financiële gevolgen van het risico bij overlijden voor 65 jaar en bij arbeidsongeschiktheid. Bij overlijden vóór uw pensionering ontvangt uw partner 70 procent van het pensioen dat u op uw pensioendatum zou hebben ontvangen. Ook uw kinderen komen, onder bepaalde omstandigheden, voor een uitkering in aanmerking. Bij arbeidsongeschiktheid krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering én wordt uw pensioenopbouw voortgezet zonder dat u nog premie hoeft te betalen. Alle actieve deelnemers betalen gezamenlijk de lasten voor de deelnemers die een beroep moeten doen op deze dekking. Aangezien het fonds hier geen winst op mag behalen zal deze verzekering voor de gemiddelde deelnemer vrijwel altijd goedkoper uitvallen dan een individuele risicoverzekering bij een verzekeraar. Uitvoeringskosten De uitvoeringskosten (1 procent van de 31 procent premie) zijn kosten voor onder meer het bijhouden van de administratie, het beleggen van het vermogen en het informeren van de deelnemers. SPW huurt hiervoor externe partijen in. Aan deze dienstverlening zijn kosten verbonden. Deze kosten worden deels betaald uit een opslag in de premie en deels uit de beleggingsopbrengsten. Zie het artikel over uitvoeringskosten op pagina 6 van deze i-krant. Individueel pensioen opbouwen? Als u de premie zelf op een bankrekening zou kunnen zetten zou u een behoorlijke spaarpot kunnen vormen. Maar om hiervan later een goed pensioen te hebben, is de rente die u krijgt op een bankrekening onvoldoende. Voor een goed pensioen moet er belegd worden en het is beter om dat collectief te doen. Bij zelf beleggen kan het rendement in financieel moeilijke tijden ook tegenvallen. In het collectief wordt een gezamen lijk risico gelopen. Bovendien bent u bij zelf sparen niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en het risico van overlijden en bij SPW wel Premie Rendement tijdens deelname Als we dit verder uitrekenen dan blijkt dat het grootste gedeelte van het pensioen dat wij uitkeren, komt uit het rendement. Slechts 25 procent van het pensioen komt uit de premie. De rest komt uit het rendement. Rendement tijdens pensionering Het diagram is een voorbeeld. De uitkomsten zijn gebaseerd op een gemiddelde deelnemer. 3

4 Nieuws van de deelnemersraad De deelnemersraad in het eerste halfjaar van 2012 Net zoals voor het bestuur heeft het eerste halfjaar ook voor de deelnemersraad in het teken gestaan van de vele ontwikkelingen op pensioengebied. Dit waren voornamelijk politieke ontwikkelingen. Zo was er een pensioenakkoord gesloten, dat later werd ingehaald door het lenteakkoord. De deelnemersraad hoeft hier nog niet over te adviseren. Eerst zijn de sociale partners en het bestuur aan zet. Wij houden echter wel vinger aan de pols! Over andere zaken heeft de deelnemersraad wel geadviseerd. Op een aantal zaken waarover advies gegeven is, zullen we hieronder ingaan. Financieel crisisplan Sinds mei 2012 hebben alle pensioenfondsen in Nederland een financieel crisisplan. In dit plan staan (nood) maatregelen beschreven die het bestuur van een pensioenfonds kan nemen, als het fonds in een financiële crisissituatie terecht komt. Ook het bestuur van SPW heeft een financieel crisisplan opgesteld en vroeg de deelnemersraad om advies. De deelnemersraad had veel vragen over het crisisplan. Onder andere over eventuele kortingen. Kan een korting ook weer ongedaan worden gemaakt? Hoe zit het dan met de inhaalindexatie? Moet een bepaalde volgorde worden aangehouden? Uit de toelichting bleek dat hierover niets in het crisisplan was opgenomen, omdat dit nog niet aan de orde is. Op zijn vroegst zou dit eventueel in 2014 zijn. Indien dat het geval is, dan zal de deelnemersraad opnieuw advies moeten geven. De verwachting is, dat door de politieke ontwikkelingen de pensioenregeling dan inmiddels is aangepast. Voor de deelnemersraad was deze toelichting afdoende. Alle leden konden instemmen met het financieel crisisplan en er kon een positief advies worden gegeven. Wilt u zelf het financieel crisis plan inzien? Deze is gepubliceerd op de website van het fonds, Communicatiebeleidsplan Een speerpunt van de deelnemersraad is de communicatie van het fonds. De deelnemersraad vindt het namelijk belangrijk dat de achterban goed op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen het pensioenfonds. Het communicatiebeleidsplan is recent door het bestuur aangepast. Er wordt nu onder andere meer aandacht geven aan het imago van het fonds en het verhogen van het pensioen bewustzijn. Dit communicatiebeleidsplan is, voordat het is vastgesteld door het bestuur, voorbereid in de communicatiecommissie van het bestuur. Eén lid van de deelnemersraad heeft als toehoorder zitting in deze commissie. Uit het communicatiebeleidsplan blijkt dat het bestuur net als de deelnemersraad grote waarde hecht aan communicatie. De leden van de deelnemersraad hebben ingestemd met het beleidsplan. Wel wordt bij het positieve advies aangetekend dat de Vereniging van Gepensioneerden Volkshuisvesters ook dient te worden opgenomen als dragende organisatie. Het communicatiebeleidsplan staat ook op de website. Jaarverslag Het advies over het jaarverslag vergt altijd veel inspanning van de deelnemersraad. Om een gedegen advies te geven heeft de financiële commissie van de deelnemersraad het jaarverslag al voor besproken. Ook is er gesproken met de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. In het voortraject heeft de financiële commissie veel vragen gesteld aan het bestuur. Deze zijn allemaal naar tevredenheid beantwoord. De financiële commissie heeft daarvan verslag gedaan aan de hele deelnemersraad. De deelnemersraad heeft vervolgens een positief advies gegeven over het jaarverslag. De deelnemersraad heeft gemerkt dat de samenwerking met het bestuur beter is gegaan dan afgelopen jaren en hoopt deze lijn te kunnen voortzetten! Wel wil de deelnemersraad in het najaar met het bestuur bespreken hoe zij terugkijken op alle rapportages. 4 Colofon Redactie S. Gillissen, H.J.M. Notermans Informatie over de deelnemersraad Informatie over de deelnemersraad vindt u op (Algemeen/ Organisatie SPW). Uw vragen of reacties kunt u mailen naar Vragen of opmerkingen? De deelnemersraad vertegenwoordigt de deelnemers en de gepensioneerden. U dus! Daarom willen wij graag weten wat er leeft. U kunt daarom altijd contact met ons opnemen. Ook als u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt ons bereiken per

5 Jaarverslag verantwoord beleggen Op de website van SPW kunt u het jaarverslag verantwoord beleggen vinden. In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de beleggingen die SPW heeft. De deelnemersraad heeft over het jaarverslag een positief advies gegeven. De deelnemersraad vindt het juist dat het bestuur rekening houdt met de maatschappij en het milieu. Ook is het een prettig leesbaar verslag geworden. Het jaarverslag heeft een goede indruk achtergelaten bij de deelnemersraad. Aandachtgebieden deelnemersraad In april heeft de deelnemersraad zijn rol kritisch bekeken en zijn de aandachtgebieden voor de komende jaren benoemd. De deelnemersraad wil zich vooral richten op de administratieve organisatie, het beleggingsbeleid, de governance en het pensioenakkoord. Ook wil de deelnemersraad een actievere rol vervullen. Dit geldt ook voor de besprekingen met het Bestuur, het Verantwoordingsorgaan en de Raad van Toezicht. Om hier goede invulling De leden van de deelnemersraad worden tijdens hun vergaderingen geconfronteerd met complexe pensioen zaken. De onzekere financiële markten en toenemende regelgeving maken de pensioenpraktijk ook steeds complexer. Van de leden wordt dan verwacht dat zij een advies geven over de zaken die worden voorgelegd. Dit kan zijn over het beleggingsplan, maar bijvoorbeeld ook over de reglementen. Om een gedegen advies te geven dienen de leden verstand van zaken te hebben. De leden van de deelnemersraad vinden dit zo belangrijk dat zij aan te geven zijn er twee commissies ingesteld, die specifieke onderwerpen voorbespreken. Dit zijn de financiële commissie en de redactiecommissie. Verder heeft ieder lid een specifiek aandachtsgebied en bereidt ieder lid onderwerpen voor op dit gebied. Op deze manier denkt de deelnemersraad een goede gesprekspartner van het bestuur te kunnen zijn en de deel nemers en gepensioneerden goed te kunnen vertegenwoordigen. Deskundigheid van de leden ook een eigen deskundigheidsplan hebben. Dit plan moet ervoor zorgen dat de leden nadat zij zitting hebben genomen in de deelnemersraad voldoende kennis van zaken hebben. Ook wordt er met regelmaat geïnvesteerd in het vergroten van kennis en inzichten. Zo hebben de nieuwe leden van de deelnemersraad dit jaar een opleiding gevolgd waarin oriëntatie op het pensioenstelsel, de governance, het financiële en beleggingsbeleid en advisering en verantwoording aan bod kwamen. Ledenlijst per 1 januari 2012 Namens CNV Mw. F.C. Wilten-Aring...Actief Dhr. M.W.C. Somers...Actief Dhr. J.C.P. den Boer...Gepensioneerd Namens FNV Dhr. H.J.M. Notermans *...Actief Mw. S. Gilissen...Actief Vacature...Gepensioneerd Dhr. R.P. Vonk...Gepensioneerd Dhr. B. Maatman...Actief Dhr. H. Eimers...Actief Dhr. J.J. Rebelo Oliveira dos Santos...Actief * voorzitter Namens De Unie Dhr. K. Boogaard...Actief Namens de Vereniging volkshuisvesters Pensioen Dhr. D.J. de Jong...Gepensioneerd 5

6 Uitvoeringskosten De koepel van pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, heeft in november 2011 aanbevelingen uitgebracht over de manier waarop pensioenfondsen in de komende jaren inzicht moeten geven in hun uitvoeringskosten. Dit betreft met name kosten van pensioenbeheer, kosten van vermogensbeheer en transactiekosten. Transactiekosten zijn onderdeel van het vermogensbeheer. SPW vermeldt de kosten in zijn jaarverslag volgens deze aanbevelingen. De uitvoerings kosten die SPW maakt zijn grofweg in twee categorieën te verdelen: De kosten voor de pensioenuitvoering en De kosten voor het vermogensbeheer. Wat zijn uitvoeringskosten? De uitvoering brengt kosten met zich mee. Het innen van de premie, het bijhouden van de administratie, het beleggen van het vermogen, het uitkeren van de pensioenen en het goed informeren van de deelnemers bijvoorbeeld. SPW bewaakt deze kosten intensief. Jaarlijks publiceert SPW ook de kosten van het pensioen in zijn jaarverslag. In 2011 waren de totale pensioenuitvoerings kosten 11,4 miljoen euro. Volgens een toonaangevende benchmark zijn de gemiddelde kosten van SPW per deelnemer over 2011 voor de pensioenuitvoering 227 euro. Met behulp van deze benchmark kunnen de kosten van vergelijkbare fondsen vergeleken worden. Kosten vermogensbeheer Het totaal van de kosten van het vermogensbeheer van SPW over 2011 was 27 miljoen euro. SPW beoordeelt de kosten in samenhang met rendement en risico. Spreiding van het vermogen over verschillende beleggingscategorieën (de beleggingsmix) is bepalend voor het rendement en risico. Over het algemeen geldt, hoe meer spreiding, hoe lager het risico. Bij het samenstellen van de beleggingsmix moet dus niet alleen gelet worden op zo laag mogelijke kosten. SPW streeft daarom naar een evenwicht tussen een hoger rendement en acceptabele risico s en kosten. Hoe ingewikkelder belegd wordt, hoe hoger de kosten Weetjes Ken uw financiële situatie. Hoe staat u er financieel voor? Is er een gezonde relatie tussen inkomsten en uitgaven. Op hoeveel geld kunt u rekenen als u met pensioen gaat? Test uzelf en krijg in een paar minuten meer inzicht op de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). (Consumenten / Tips&Tools / test jezelf ) Wat weet u van pensioenen? Doe de financiële kennistest over pensioenen. (Consumenten / Tips&Tools / KennisFinanciëleProducten / Pensioenen) 6 Als u in uw loopbaan veel werkgevers heeft gehad, heeft u waarschijnlijk ook bij meerdere pensioenfondsen en of verzekeraars pensioen opgebouwd. Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u een volledig beeld krijgen van uw pensioen aanspraken in de eerste en de tweede pijler (AOW en aanvullend pensioen). TIP: het opsporen van vergeten pensioenen is ook belangrijk voor gescheiden personen die recht hebben op een gedeelte van het pensioen van de ex-partner

7 Het lenteakkoord en de AOW In 2011 is het pensioenakkoord gesloten na lang onderhandelen tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. In dat akkoord stond dat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar zou gaan en in 2025 waarschijnlijk naar 67. In mei 2012 sloten een vijftal politieke partijen (VVD, CDA, D66, Groen-Links en de Christen-Unie) het lenteakkoord. Daarin zijn afspraken gemaakt over de AOW. AOW-leeftijd De AOW gaat sinds 1 april 2012 in op de dag waarop u 65 wordt. Voor 1 april 2012 was dat op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 werd. Dit betekent voor de meeste mensen dat zij de eerste maand minder AOW ontvangen dan voorheen. Het pensioen van SPW gaat vooralsnog wel in op de eerste dag van de maand waarin u 65 wordt. Lenteakkoord In het lenteakkoord staat dat de AOWleeftijd eerder dan was afgesproken, omhoog gaat. De versnelde verhoging is een bezuinigingsmaatregel. In juli stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Dit bepaalt dat de verhoging van de AOW-leeftijd al in 2013 begint en stapsgewijs verder stijgt. In 2023 is de AOW-leeftijd 67 jaar. pensioenleeftijd jaar jaar maanden geboren van tot en met januari 1948 november december 1948 oktober november 1949 september oktober 1950 juli augustus 1951 mei juni 1952 maart april 1953 december januari 1954 september oktober 1954 juni juli 1955 maart april 1956 december 1956 Het pensioen van SPW gaat op dit moment nog steeds in op 65 jaar. Zie de tabel voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Wat betekenen deze wijzingen voor u? Gaat u in 2013 met pensioen? Uw AOW gaat een maand later in. Hoe later in een maand u jarig bent, hoe minder AOW u de eerste maand krijgt. Stel dat u op 16 september jarig bent. Dan ontvangt u de eerste maand ongeveer de helft van uw maandelijkse AOW-uitkering. Overgangsmaatregel Er is een overgangsmaatregel afgesproken. Deze maatregel is voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om de verschuiving van de AOW-leeftijd financieel op te vangen. Het is mogelijk om een voorschot te krijgen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt ook de AOW. Het voorschot moet binnen een aantal maanden worden terugbetaald. Meer informatie over de AOW vindt u op Puzzel mee en win het Italiaans kookboek Cucina Maria Cucina Maria Italiaans koken is en blijft populair en een groot aantal gerechten is zeker niet moeilijk om te maken. Maar een lekker menu samenstellen dat goed is voor te bereiden, niet te moeilijk is en ook uitvoerbaar, is voor velen een probleem! De passie voor de Italiaanse keuken is bij Maria Coumans ontstaan na jarenlang wonen en werken in Italië. Traditionele recepten van buren, collega s en plaatselijke restaurants werden uitgeprobeerd en opgetekend. Maria maakte twintig menu s van vier gangen voor zes personen met bijpassende wijnsuggesties. Bij het samenstellen hield ze rekening met o.a. boodschappen doen, voorbereiding, afwisseling van koude en warme gerechten, gebruik van de oven enzovoort, zodat iedereen met een beetje kookervaring goed aan de slag kan. Ze bouwde de menu s op in de Italiaanse volgorde: voorgerecht, pastaschotel, vlees en groente en dessert met bekende en minder bekende recepten. Het boek is origineel en stijlvol in zwart-wit vormgegeven en heeft prachtige foto s. 7

8 verbruik extra gewerkt uur dominee United States staat in de VS pl. in Gelderl. opstap joetje nazaat rommelig slang kleur 7 3 voorschrift Persbelangen Persbelangen verbruik extra gewerkt uur dominee United States staat in de VS pl. in Gelderl. opstap joetje nazaat rommelig slang kleur 7 3 voorschrift 12 het Romeinse getal 6 droge grasvlakte tot eer zijn 12 kind zonder ouders bijwoord stek groente elektrisch geladen deeltje bolgewas sieraden blut wedde brievenbus waardeloos lot reeds ankerpunt internetlocatie afgunstig aurum 4 van steen vochtigschaars- heid bevestiging energie Azië maand ongebruikt doorgang uitstapje maniak omgeving in het jaar waarborg 4 vochtig Afrika bezieling catastrofe Anno Domini in buitengewone dienst razzia manspersoon pluspunt afvoerkanaal werktuigen tijdperk huidlaag bevlieging bijwoord 6 9 tuinkamer toilet vrijzinnge uitstapje schaarsheid maand ongebruikt aurum maniak Los de Zweedse puzzel op en win! brievenbus doorgang omgeving Stuur droge uw oplossing vóór 7 november 2012, grasvlakte met uw naam, adres en geboortedatum naar: in het jaar tot eer Communicatieteam zijn SPW, Postbus 637, 1000 EE wedde Amsterdam kind zonder waarde-zweedloos voor lot deelnemers en uitkerings gerechtigden (gepensioneerden) van RAADSELwaarborg Deelname is uitsluitend ouders bedoeld SPW. 14 inleiding stek bijwoord groente elektrisch geladen deeltje bolgewas ZWEEDS RAADSEL Prijswinnaars i-krant februari 2012 G.U. Ganpat Zoetermeer E. Hofman Maassluis het sieraden J. Romeinse v/d Veen-Damstra Noardburgum (Frl.) P. getal Verhoeven 6 blutamsterdam Zuidoost Y. van Slooten Zoetermeer De juiste oplossing van de puzzel van februari 2012 was dekkingsgraad. De winnaars hebben het reisboek Kidsproof Dagje uit reeds ontvangen. reeds ankerpunt 14 internet- inleiding locatie afgunstig Afrika bezieling catastrofe Anno Domini manspersoon pluspunt afvoerkanaal werktuigen tijdperk huidlaag bevlieging bijwoord 6 9 tuinkamer toilet vrijzinnge Z. Kahraman Zutphen C. Huyzen Halsteren van steen T. energie ter Horst Amersfoort A.T.J. van Maanen Azië Nijmegen A. Viersma Haarlem of uw oplossing naar: Onder de goede 8 inzenders verloten wij 10 exem plaren van Cucina Maria. De prijs winnaars ontvangen persoonlijk bericht. dichterbij borgmoer gelofte 16 8 soort rat 11 grof 15 zevende toon 5 belediging voorzetsel Azië pachttegoed motorschip Centrale Antenne Inrichting 13 in tegenstelling tot Persbelangen bevestiging dichterbij borgmoer gelofte 16 in buitengewone dienst razzia soort rat 11 1 Azië grof in tegenstelling tot zevende toon 5 belediging voorzetsel pachttegoed motorschip Centrale Antenne Inrichting

9 Wat als Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioen later. In deze rubriek zetten wij de gevolgen voor u op een rijtje. Deze editie gaat over Wat als ik werkloos word? Wat als ik werkloos word? Uw pensioenopbouw bij SPW stopt als uw dienstverband eindigt. Misschien is het op dat moment niet uw eerste zorg. Toch is het belangrijk te weten welke mogelijkheden u hebt en waar u op moet letten. Deze informatie vindt u op de website: spw.nl (Werknemer / Verandering werk / Werkloos) Wat gebeurt er als ik ergens anders ga werken? Gaat u zonder onderbreking bij een andere woningcorporatie werken, dan gaat de pensioenopbouw onverminderd door. Als u de branche verlaat, stopt de pensioenopbouw bij SPW. Het volgende is dan mogelijk: 1. Uw opgebouwde pensioenaanspraken blijven bij SPW staan. U betaalt geen premie meer over deze pensioenaanspraken. 2. Uw nieuwe pensioenfonds kunt u vragen de pensioenaanspraken over te nemen. Dit heet waardeoverdracht. 3. U kiest voor vrijwillige voortzetting. 4. U heeft een klein pensioen opgebouwd. SPW koop dit pensioen af. Dit heet afkoop. Wat is premievrije deelneming U bouwt geen pensioen meer op en betaalt dus geen premie meer vanaf de datum van uitdiensttreding. Uw pensioen blijft wel bij SPW staan. U bent dan een gewezen deelnemer ook wel slaper genoemd. U ontvangt elke vijf jaar een Uniform Pensioen Overzicht (UPO) met de stand van zaken. SPW begint met uitkeren wanneer u met pensioen gaat. Waardeoverdracht Vindt u een andere baan waar een andere pensioenregeling geldt? Dan kunt u ervoor kiezen om de opgebouwde waarde van uw opgebouwde pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenfonds. U heeft zes maanden na indiensttreding bij de nieuwe werkgever de tijd om waardeoverdracht aan te vragen. Deze periode geldt ook als het nieuwe pensioenfonds een dekkingsgraad onder de 100 procent heeft en niet mag meewerken aan waardeoverdracht. Het nieuwe pensioenfonds neemt uw verzoek in behandeling zodra waardeoverdracht weer is toegestaan. Meer info? (Algemeen / Pensioen algemeen / Waardeoverdracht) Vrijwillige voortzetting Als u werkloos wordt heeft u bij SPW de mogelijkheid om uw pensioen te blijven opbouwen. U kunt de pensioenopbouw maximaal drie jaar vrijwillig voortzetten. Dit geldt tot uiterlijk 62 jaar. Voor vrijwillige voortzetting gelden bepaalde voorwaarden. Welke voorwaarden dat zijn, hoe lang u het kunt voort zetten en hoe u het aanvraagt kunt u nalezen op (Algemeen / Pensioen algemeen / Vrijwillige voortzetting) Bent u ouder dan 55 jaar? Dan heeft SPW een speciale regeling waardoor u minder kunt gaan werken maar wel volledig pensioen kunt blijven opbouwen. Dit wordt ook wel de demotieregeling genoemd. Lees meer over deze regeling bij (Werknemer / Verandering werk / Meer/minder werken) Afkoop Per 1 januari 2012 is de wettelijke afkoopgrens op jaarbasis 438,44. Heeft u een pensioen lager dan dit bedrag opgebouwd? Dan koopt SPW dit klein pensioen na twee jaar af. U heeft een half jaar de tijd om uw pensioen over te laten dragen naar uw nieuwe pensioenfonds. Heeft u een Anw-hiaatpensioenverzekering? Uw partner krijgt een partnerpensioen van SPW wanneer u overlijdt. Uw kinderen krijgen onder bepaalde voorwaarden een wezenpensioen. Of dat genoeg is om rond te komen is voor iedereen verschillend. Een Anw-hiaatpensioenverzekering zorgt voor een extra inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Het is een vrijwillige verzekering die u zelf aanvraagt. De Anw-hiaatpensioenverzekering stopt op de dag nadat u uit dienst bent getreden. Meer info? (Algemeen / geboren na 1949 / Pensioenverzekering voor Anw-hiaat) Wilt u meer weten over nabestaandenpensioen of over de Anw-hiaatverzekering? Kijk dan op (Werknemer / Ziekte en Overlijden) 9

10 Jaarverslag 2011 Eind augustus is het jaarverslag 2011 van SPW uitgekomen. Het thema van het jaarverslag is: Governance. Aandacht voor goed bestuur. In 2011 heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in het verstevigen van het fundament van het pensioenfonds. Dit heeft het bestuur gedaan door het verder invullen van de principes voor goed pensioenfondsbestuur, oftewel: governance. Met een deskundig en betrokken bestuur heeft het pensioen fonds een stevige basis. Governance Aandacht voor goed bestuur Jaarverslag 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welke onderwerpen worden behandeld in het jaarverslag 2011? In het jaarverslag komen de volgende onderwerpen aan bod: de financiële positie van SPW; premie en toeslagverlening; onze nieuwe vermogensbeheerder; aanscherping van het risicobeleid en de aanstelling van een eigen, onafhankelijke risicomanager; actualisering van beleidsstukken, onder andere op het gebied van deskundigheidsbevordering en integriteit; het financieel crisisplan. Het jaarverslag 2011 kunt u via de website downloaden. Wilt u een exemplaar ontvangen? Stuurt u dan een mail naar Verslag verantwoord beleggen 2011 SPW brengt dit jaar voor het eerst het verslag verantwoord beleggen uit. Het fonds vindt dat het een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. Daarom beheert SPW het geld van zijn deelnemers met oog voor mens en milieu. In het verslag verantwoord beleggen 2011 gaat SPW in op zijn eigen verantwoord beleggen beleid. SPW geeft op deze manier meer inzicht in hoe de pensioengelden van de woningcorporatiesector worden beheerd en legt daarmee verantwoording af over hoe het vermogen in 2011 is belegd. Het verslag verantwoord beleggen kunt u nu bekijken op de website Verslag verantwoord beleggen De uitvoering van het verantwoord beleggen beleid SPW heeft het beheer van het vermogen en de uitvoering van het verantwoord beleggen beleid zoals gezegd uitbesteed aan een zogenaamde fiduciair vermogensbeheerder. Dit wil zeggen dat deze vermogensbeheerder niet per se het hele vermogen zelf belegt, maar ook managers selecteert voor de beoogde beleggingen en deze monitort en beoordeelt. Daarnaast adviseert de vermogensbeheerder over het strategische beleggingsbeleid. Ongewenste beleggingen SPW zat in 2011 in een overgang van de ene vermogensbeheerder naar de andere vermogensbeheerder. Bij de overdracht van de beleggingsportefeuille heeft SPW besloten een deel van de aandelenportefeuille per 1 maart tijdelijk passief te beleggen. SPW heeft belegd in een aantal belangrijke indexen van ontwikkelde markten. Bij het beleggen in indexen wordt er belegd in aandelen van alle ondernemingen die onder deze indexen vallen. SPW heeft onderzoek laten doen naar deze beleggingen en geconstateerd dat deze indexen aandelen bevatten die niet volgens ons beleid zijn. SPW hecht veel waarde aan het eigen verantwoord beleggen beleid en wenst hier dus niet in te beleggen. Daarom is SPW overgestapt naar een andere beleggingspool en belegt het fonds per 1 november 2011 weer volgens het eigen beleid. Hierna leest u de verantwoording van onze fiduciair vermogensbeheerder over Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 1.6 Actief gebruik aandeelhoudersrechten Aan beleggingen in beursgenoteerde aandelen zijn managementrisico s verbonden. Dit zijn risico s als gevolg van verkeerde beslissingen of onjuist beleid door het bedrijfsbestuur. Het beleid van SPW voor goed bestuur is erop gericht om onze belangen als aandeelhouder te beschermen en invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder. Onze activiteiten omvatten onder meer: stemmen op aandeelhoudersvergaderingen; steunen of opstellen van aandeelhouderresoluties; gesprekken met bedrijfsbesturen over bestuurssamenstellingen; beloningen en andere zaken; gesprekken met regelgevers; en het verhalen van schade. Op aandeelhoudersvergaderingen in Nederland is onze vermogensbeheerder meestal persoonlijk vertegenwoordigd. Elders in de wereld stemmen we meestal via een elektronisch stemsysteem of wordt een andere institutionele belegger of een extern bureau gevolmachtigd om namens SPW het woord te voeren. Voor afzonderlijke bedrijven wordt het stemgedrag bepaald op basis van externe adviezen en in samenspraak met corporate governance-specialisten. Als onze vermogensbeheerder het met bepaalde voorstellen van een bedrijf oneens is, dan wordt zo veel mogelijk het gesprek aangegaan om de standpunten van het fonds toe te lichten. Over het algemeen blijken bedrijven daarvoor open te staan en soms worden als gevolg daarvan agendapunten herzien of zelfs ingetrokken. 2.1 Verantwoord beleggen in onze beleggingsstrategieën Voor de beleggingsportefeuille beoordeelt onze vermogensbeheerder of verantwoord beleggen invloed heeft op de financiële prestaties van ondernemingen. Op deze manier nemen we duur- zaamheid steeds vaker en dieper op in de beleggingsbeslissingen. Hoe ESG-thema s een plek krijgen in de beleggingsbeslissingen verschilt per beleggingscategorie. We zoeken voortdurend naar investeringsmogelijk- heden die aan duurzame ontwikkeling bijdragen. Wij willen door middel van beleggingen met een hoge duurzaamheidswaarde bijdragen aan een be- tere wereld. Deze investeringen moeten in lijn zijn met onze financiële rendementsverwachtingen. We investeren in activiteiten die bijdragen aan op- lossingen voor bijvoorbeeld klimaatveranderingen, vervuiling, waterschaarste, verlies van leefgebie- den en diersoorten, armoede en economische of sociale onderontwikkeling. Een belegging heeft pas een hoge duurzaamheidswaarde als deze een duidelijke bijdrage levert aan het oplossen van deze duurzaamheidsproblemen. Ondernemingen of sectoren die van duurzaamheidsuitdagingen of -trends profiteren zonder er daadwerkelijk iets aan te doen, rekenen we daar uiteraard niet toe. 1.7 Corporate Governance Code Als institutionele belegger leeft SPW de Nederlandse Corporate Governance Code na. Deze bevat principes en bepalingen over goed bedrijfsbestuur. We kiezen ervoor om op één punt af te wijken van wat de code aanbeveelt: best practice bepaling IV 4.4. Daarin worden beperkingen voorgesteld bij de uitoefening van het agenderingsrecht. Beperkingen dus van het recht dat aandeelhouders hebben om schriftelijk te vragen om behandeling van een onderwerp in de aandeelhoudersvergadering. Onze vermogensbeheerder conformeert zich niet bij voorbaat aan deze bepaling. Van geval tot geval wordt bekeken wat het beste aansluit bij de belangen van ons fonds. De totale beleggingsportefeuille heeft de volgende onderdelen: Opportunities; 0,7% Vastgoed; 9,9% Infrastructuur; 0,6% Staatsobligaties; 10,0% Private Equity; 7,5% Hedge Funds; 0,9% Commodities; 4,1% Aandelen opkomende markten; 2,9% Aandelen ontwikkelde markten; 33,3% 1.8 Beleggen in duurzaamheid Beleggingskansen die ook maatschappelijke en milieuproblemen helpen oplossen, zoals armoede in ontwikkelingslanden en klimaatverandering, zijn zeer belangrijk voor ons. Zo is een deel van de portefeuille van het fonds belegd in microkredieten. 1.9 Communicatie over verantwoord beleggen Op kwartaalbasis publiceren we een overzicht van de (aandelen)portefeuille op de website om trans- parant te zijn over het beleid en de uitvoering. De volledige lijst van aandelenbeleggingen wordt gepubliceerd met een vertraging van één kwartaal, voor het eerst per 1 april We willen belanghebbenden namelijk wel inzicht geven, maar geen waardevolle informatie geven aan andere marktpartijen. Daarnaast brengt SPW jaarlijks een verslag ver- antwoord beleggen uit waarin wordt uitgelegd hoe het fonds in het betreffende jaar met verantwoord beleggen is omgegaan. Credits; 30,1% Norm voor 2011 Werkelijk ultimo 2011 Staatsobligaties 10,0 10,0 Credits 30,0 30,1 Aandelen ontwikkelde markten 31,5 33,3 Aandelen opkomende markten 4,0 2,9 Vastgoed 10,0 9,9 Private equity 6,0 7,5 Commodities 4,0 4,1 Hedge Funds 2,0 0,9 Opportunities 1,5 0,7 Infrastructuur 1,0 0,6 Totaal 100,0 100, De i-krant met de nieuwsbrief van de deelnemersraad zijn een informatiebulletin van SPW en SVW. Verschijning Twee keer per jaar Uitgever SPW Adres Basisweg 10, Amsterdam Correspondentieadres Postbus EE Amsterdam Fax: Voor vragen kunt u bellen met: De helpdesk van SPW op telefoonnummer Vormgeving, realisatie en drukwerk TenL Premedia Productions Ideeën/opmerkingen Bel, fax of mail! SPW streeft ernaar om zo goed mogelijke service te bieden. Daarom zijn uw suggesties, tips en eventuele kritische opmerkingen van harte welkom.

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Pensioenregeling Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH). Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

CAPGEMINI PENSIOENFONDS. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Stichting PENSIOENFONDS CAPGEMINI Nederland Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 12 > JAARGANG 8 > SEPTEMBER 2011 inhoud > De financiële situatie bij pensioenfondsen [p.1] Pensioenleeftijd 65 jaar, wat als ik eerder

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Pensioenfonds Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? De Ahold Pensioenregeling 2015 Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Als u 21 jaar of ouder bent, bouwt u vanaf uw datum in dienst pensioen bij ons op. Dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN...

VERGEET NIET UIT TE CHECKEN... Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM en is bedoeld voor deelnemers aan het pensioenreglement 2006. Hiertoe behoren KLM-medewerkers in een

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op

De hoogte van het totale partnerpensioen staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op De Ahold Pensioenregeling 2015 Welkom bij Ahold Pensioenfonds! Met ingang van uw 21ste verjaardag of latere datum in dienst bouwt u pensioen bij ons op. Dit doet u via Ahold Delhaize. Elk pensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op, zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten.

Nabestaandenpensioen. Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Nabestaandenpensioen Pensioen is er niet alleen voor jezelf. Het is ook bedoeld om eventuele nabestaanden goed verzorgd achter te laten. Inleiding De pensioenregeling van UWV voorziet standaard in een

Nadere informatie

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken

Onderwerp: welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken 1234AB99 De heer AB Voorbeeld Straat 99 1234 AB WOONPLAATS Datum 7 mei 2015 Klantnummer 021-0123456789-01 Onderwerp welkom bij Stichting Pensioenfonds Openbare Bibliotheken Geachte heer Voorbeeld Per 15

Nadere informatie

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: mei Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: mei 2017 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENREGELING

AANVULLENDE PENSIOENREGELING AANVULLENDE PENSIOENREGELING Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Uw pensioen is onze zorg. Inleiding Voor u ligt de brochure over de aanvullende pensioenregelingen

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u bij RELX werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen Lees in 3 stappen over uw pensioen Pensioen 1-2-3 bestaat

Nadere informatie

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu?

Uit dienst. Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? Uit dienst Bij uitdiensttreding stopt de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds UWV. Wat verandert er? En voor welke keuzes sta je nu? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd bij UWV nog

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Beleggingspakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw

Versie: januari Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw Versie: januari 2018 Presentatie voor uw werknemers over de pensioenregeling van bpfbouw 1 Wat bpfbouw voor u regelt: sheet 3 t/m 5 Hoe uw geld wordt beheerd door bpfbouw: sheet 6 t/m 8 Pensioen de basis:

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basispakket In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in de Basisregeling Pensioen 65. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Wat krijg je in onze pensioenregeling? Pensioen 1-2-3 Hoe is je pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 lees je wat je wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over je pensioen. Die vind

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen

Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Aardappelen Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Wat krijgt u in deze pensioenregeling?

Wat krijgt u in deze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Conservatrix. U bouwt vanaf 1 juni 2008 pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever . In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt

Nadere informatie

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

Brochure. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Brochure Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel (Bpf AVH). Bpf AVH verzorgt al 50 jaar de

Nadere informatie

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe

Pensioen Meer informatie over uw pensioenregeling. Pensioenfonds Avebe Pensioenfonds Avebe Pensioen 1-2-3 Meer informatie over uw pensioenregeling Welkom bij Pensioenfonds Avebe. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Wat is Pensioen 1-2-3? Pensioen 1-2-3 is een initiatief van de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In drie stappen, van hoofdlijn tot in detail, wordt u wegwijs

Nadere informatie

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

1. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hartelijk welkom bij Pensioenfonds PGB! U bouwt pensioen bij ons op omdat u in de sector zeevisserij (walpersoneel) werkt. In dit Pensioen 1-2-3 leest u hoe het zit met uw pensioen. Lees in 3 stappen over

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? Inleiding Iedereen die in dienst komt bij UWV start

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Pensioenreglement A In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl

Welkomstbrief. Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Welkomstbrief Meer weten? Kijk op pensioentextielverzorging.nl Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Welke informatie krijg je over je pensioen? 4 1.2 Wat is pensioen? 4 1.3 Welke pensioenregeling heb je? 4 1.4 Heb

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen

bestem - ming? Wat betekent dat voor uw pensioen? In dienst Uit dienst Uit dienst Pensioen ontvangen Pensioen bij scheiding Bijna met pensioen Deze brochure is onderdeel van de brochurereeks over pensioen van Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM. Hoewel deze brochure met grote zorgvuldigheid tot stand is gekomen, kunt u hieraan geen

Nadere informatie

Hoe is jouw pensioen geregeld?

Hoe is jouw pensioen geregeld? Hoe is jouw pensioen geregeld? Beste deelnemer, Welkom bij Pensioenfonds Ernst & Young! Je bouwt vanaf je indiensttreding pensioen bij ons op. Dit doe je via je werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft

Nadere informatie

Inleiding. Keuzemogelijkheden

Inleiding. Keuzemogelijkheden In dienst Bij indiensttreding bij UWV ga je ook automatisch pensioen opbouwen bij Pensioenfonds UWV. Waar moet je op letten? Welke keuzes kun je maken? N.B. Op dit moment ligt de officiële pensioenleeftijd

Nadere informatie

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld

Pensioen in zicht. Uw toekomst uitgestippeld Pensioen in zicht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud Bijna met pensioen 2 Pensioen voor uw partner 4 Waar moet u op letten 5 StiPP is er voor u 6 Bijna met pensioen Wordt u binnenkort 67 jaar? Dan is het

Nadere informatie

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling?

Startbrief. 1. Algemeen. Waardeoverdracht. Informatie die u geeft. Wanneer bent u deelnemer in de Basisregeling? Startbrief Deze startbrief bestaat uit 3 delen: Algemeen, Basisregeling en Plusregeling. 1. Algemeen Uw werkgever: Tentoo Collective Freelance & Flex B.V. Uw pensioenuitvoerder: ABN AMRO Pensioenen Soort

Nadere informatie

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar.

Inleiding. Wanneer kan ik met pensioen? gaat uiterlijk in op 67 jaar. Bijna met pensioen De dag van uw pensionering komt snel dichterbij. Sommige zaken rond uw pensionering staan (wettelijk) vast, maar er valt ook genoeg te kiezen. Welke keuzes kunt u maken? Inleiding Ieder

Nadere informatie

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld?

PSL. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen

Nadere informatie

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Laag 2 LAAG 2. Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Laag 2 LAAG 2 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 2. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016

Ouderdomspensioen Rekenvoorbeeld 1 10 Algemeen Pensioenfonds KLM KLM Health Services Pensioen Laag 2 april 2016 Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. In

Nadere informatie

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht

StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht StiPP Basisregeling: uw pensioen in vogelvlucht Uw toekomst uitgestippeld 1 Inhoud StiPP Basisregeling, wat houdt het in? 3 Hoeveel pensioen bouwt u op? 4 Met pensioen 8 StiPP is er voor u! 9 Als u stopt

Nadere informatie

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544

Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 ABN AMRO Pensioenen Netto pensioenregeling De netto pensioenregeling voor het pensioengevende salaris boven 96.544 Sinds 1 januari 2015 is de fiscale regelgeving voor pensioenregelingen veranderd. Een

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Uw pensioen in de Groothandel in Eieren STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Eieren Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst

Toelichting. Uniform Pensioenoverzicht 2015. Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015 Uitkeringsovereenkomst Actieve deelnemer Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft inzicht in uw inkomen dat u van Hagee

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Welkom bij Delta Lloyd. U bouwt via pensioen bij ons op zolang u in dienst bent bij deze werkgever. Dit geldt wanneer u 21 jaar of ouder bent. In dit Pensioen

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Welkom bij BPF Schilders. U bouwt verplicht pensioen bij ons op. Werkt u in loondienst? Dan doet u dit via uw werkgever. Bent u ondernemer? Dan betaalt u via uw onderneming zelf de premie. Elke pensioenuitvoerder

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Uw toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Uw toekomst uitgestippeld Inhoud Uw nieuwe baan en StiPP 2 Verandert er iets aan mijn pensioen? 4 Niet elke pensioenregeling is hetzelfde 6 StiPP is er voor u! 8 Uw nieuwe baan en StiPP

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt kapitaal op in onze nettopensioenregeling. Dit doet u via uw werkgever naast uw deelname aan de collectieve

Nadere informatie

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt.

Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Startbrief Deelnemen aan de pensioenregeling van bpf GBP Wat is pensioen? Pensioen is inkomen voor als u later stopt met werken. Pensioen is ook inkomen voor uw nabestaanden als u overlijdt. Pensioen bestaat

Nadere informatie

StichtingPensioenfondsNIBC

StichtingPensioenfondsNIBC StichtingPensioenfondsNIBC Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen.

Nadere informatie

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Model startbrief Naam Adres Postcode Woonplaats Datum Onderwerp Bewaar deze brief en de bijbehorende brochure zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten De heer/mevrouw A. START STRAAT 1234 1234 AA WOONPLAATS behandeld door telefoonnummer ons kenmerk Klant Team StiPP (088) 008 40 60 950. briefcodering burgerservicenummer datum Betreft: Welkomstbericht

Nadere informatie

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer

Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer Hoe zit het met mijn prepensioen? Als u werkt in het goederenvervoer We zorgen ervoor dat u goed zit 2 Waarom deze brochure? Het is prettig als u eerder kunt stoppen met werken. U moet dan uw rekeningen

Nadere informatie

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan.

Waardeoverdracht. bij indiensttreding. Wat is waardeoverdracht? Is waardeoverdracht. verstandig? Goed om te weten. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht bij indiensttreding Meer weten? www.kpnpensioen.nl Wat is waardeoverdracht? 4 Zoek en vind 11 Een nieuwe baan 3 Is waardeoverdracht verstandig? Goed om te weten 6 Zo vraagt u aan 10 9

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW?

Wat zijn voor mij argumenten voor en tegen waardeoverdracht naar PFZW? Start Deze Argumentenkaart laat zien wat vanuit het perspectief van een nieuwe deelnemer bij PFZW de belangrijkste argumenten individuele naar PFZW zijn. Een pensioenuitvoerder kan zowel een pensioenfonds

Nadere informatie

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. De wijziging van de Flexpensioenregeling

De deelnemer staat altijd centraal! >>lees verder op pagina 2. Uw stem is gehoord. Geen onnodige risico's. De wijziging van de Flexpensioenregeling Nieuws Voor deelnemers en pensioengerechtigden van het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties nr. 2 maart 2014 In dit nummer Uw stem is gehoord De uitkomsten van het risicobereidheidsonderzoek 3 Geen

Nadere informatie

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit

Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Uw pensioen in de Groothandel in Groenten en Fruit Inleiding Voor u ligt de brochure van het Bedrijfspensioenfonds voor de

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld?

Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Het Goede Voorbeeld Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats maand - jaar Beste mevrouw Jansen, Welkom bij ! U bouwt

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Nadere informatie

Pensioen Laag 2

Pensioen Laag 2 Pensioen 1-2- 3 Laag 2 Pensioen 1-2- 3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In deze laag 2 vindt u meer informatie over alle

Nadere informatie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Pensioennieuws December 2014 Nummer 17 Pensioennieuws is een uitgave van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie en het Vroegpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Het Baksteenpensioenfonds

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse

Nadere informatie

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Wat krijgt u in onze pensioenregeling? Hoe is uw pensioen geregeld? Basisregeling In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw,

Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Hoe is uw pensioen geregeld? Geachte heer, mevrouw, Welkom bij Pensioenfonds Hoogovens! U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit

Nadere informatie

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort

Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Jouw Delta Lloyd Pensioen in het kort Deze brochure is bedoeld voor alle medewerkers van Delta Lloyd die 18 jaar of ouder zijn en geeft je een goed overzicht van je pensioenregeling. Jouw Delta Lloyd Pensioen

Nadere informatie

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM

Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Stichting Algemeen Pensioenfonds KLM Q&A Pensioensessies Cargo nieuwe deelnemers vanuit Martinair Maart en april 2014 Amstelveen, 10 april 2014 Inhoud 1 Q&A 3 1.1 Wettelijke bepalingen 3 1.2 Waardeoverdracht

Nadere informatie

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn.

Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Bewaar deze startbrief zorgvuldig. Pensioen heeft nu misschien niet uw hoogste aandacht, binnenkort kan dat anders zijn. Geachte heer/mevrouw.., Hartelijk welkom bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische

Nadere informatie

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING

EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING PRISMA PENSIOEN INFORMATIE VOOR DE WERKNEMER EEN GOED PENSIOEN BEGINT BIJ EEN GOEDE PENSIOENREGELING Misschien staat het nog ver van u af: uw pensioen. Toch is het belangrijk om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO.

Om u toch te laten zien wat de veranderingen voor u betekenen ziet u hieronder ook de stand per 1 januari 2014 voor een aantal bedragen op het UPO. De heer J.G.M. Inden Sisselaarpad 2 3815 XN AMERSFOORT Datum Ons kenmerk Uw kenmerk juni 2014 55033003 Onderwerp Behandeld door Doorkiesnummer Pensioenoverzicht 2014 Klantteam SPW 020-583 59 20 Geachte

Nadere informatie