gelijkwaardig aan wie?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gelijkwaardig aan wie?"

Transcriptie

1 Verantwoording In de wereld van de dakenbranche circuleren diverse verhalen, soms versterkt met een rapport, over gelijkwaardigheid van dakbedekking in vergelijk met Derbigum. Derbigum moet zich eigenlijk zeer vereerd voelen daar vele fabrikanten zich toetsen aan Derbigum, dit zegt feitelijk al voldoende over de gelijkwaardigheid. Het feit dat een dakbedekkingsrol de code 446K14 mee krijgt betekent niet automatisch dat de kwaliteit van de rol van elke fabrikant gelijk is. De code 446K14 geeft enkel de opbouw van een dakbedekkingsrol weer: 4 = dakbedekking met app bitumen 4 = drager van glasvlies 6 = drager van polyester K = komo 1 = zand/talk afwerking 4 = MEC = met extra coating KOMO-attest op basis van BRL 1511 deel 1 en deel 2 Er wordt door fabrikanten vaak gewezen naar het KOMO-attest gebaseerd op de beoordelingsrichtlijn 1511, deel 1 (algemene bepalingen) en deel 2 (specifieke bepalingen), en het hiermee voldoen aan de wettelijke eisen van het bouwbesluit. Let wel, de BRL 1511 geeft de minimale eisen weer waaraan een dakbedekking in Nederland moet voldoen om op een dak geplaatst te worden. Er wordt niet gesproken over praktijkgedrag soort en kwaliteit van bitumen, gewicht en positionering van inlage s etc. In het KOMO wordt dit ook aangegeven,hoofdstuk 5.6 levensduur : Bij het standaard produkt wordt aangeven dat de levensduur zeker 10 jaar bedraagt en dat 20 jaar onder voorwaarden realiseerbaar is. Bij Derbigum wordt aangegeven dat een bewezen levensduur van minimaal 20 jaar realiseerbaar is en onder het kopje praktijkervaring, welke bij anderen ontbreekt, dat uit alle onderzoeksresultaten is gebleken dat een levensduur van minimaal 30 jaar realiseerbaar is. Ook het vaak in één zin met het KOMO-attest genoemde NL BSB-certificaat (bouwstoffenbesluit) is geen oordeel over de uiteindelijke kwaliteit van een produkt

2 Begaanbaarheidsklasse zoals in het Komo-attest genoemd De betekenis van de verschillende begaanbaarheidklassen is als volgt: Klasse R2: daken of gedeelten van daken, beperkt begaanbaar voor voetgangers, uitsluitend voor onderhoudswerkzaamheden: géén installaties op het dak, die frequent onderhoudsverkeer vergen. Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse B,C of D volgens BRL 1309; Klasse R3: daken of gedeelten van daken begaanbaar voor voetgangers en geschikt voor frequent onderhoud aan het dak en aan de installaties op het dak (tot hellingshoeken van 5 %). Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse C of D volgens BRL 1309; Klasse R4: daken of gedeelten van daken waarvan het dakbedekkingsysteem begaanbaar is voor voertuigen mits een bescherming (met bijvoorbeeld tegels) wordt toegepast (tot hellingshoeken van 5 %). Ook begroeide platte daken (hellingshoek 5%) vallen onder deze klasse. Het eventueel toe te passen isolatiemateriaal moet voldoen aan de begaanbaarheidsklasse D volgens BRL Op pagina 3 de beoordeling van Derbigum op begaanbaarheid, dit is vrij belangrijk omdat daken met regelmaat betreden worden, denk aan onderhoud installaties, jaarlijks onderhoud dakbedekking en op het dak aanwezige jeugd

3 Begaanbaarheid vanuit de Komo van Derbigum Zoals te zien is een éénlaagse Derbigum reeds zo sterk dat deze onder klasse R3 valt. De standaard dakbedekkingen vallen éénlaags vaak onder klasse R2, beperkt begaanbaar en installaties met frequent onderhoud zijn op het dak niet toegestaan. Normverklaring Derbigum Er is door Derbigum een eigen Normverklaring opgesteld waarbij de Derbigum dakbedekking getest wordt op onderdelen die niet genoemd worden in de BRL 1511 maar die juist de kwaliteit / levensduur / sterkte etc. van een dakbedekking bepalen en haar doet onderscheiden van het minimale niveau zoals genoemd in de BRL. (zie pagina 4) 80 jaar ervaring in dakdichtingsprodukten, een Derbigum bewezen levensduur van >35 jaar en inmiddels tegen de 750 miljoen m2 uitgevoerde daken, dat doet geen enkele bitumenfabrikant ons na! - 3 -

4 - 4 - gelijkwaardig aan wie?

5 - 5 - gelijkwaardig aan wie?

6 Praktijk is het bewijs De kracht van Derbigum ligt in de onderdelen waarmee de rol is opgebouwd. Bitumen Bitumen is geen bitumen, m.a.w. niet elke bron levert dezelfde kwaliteit van bitumen. Het is dus al van groot belang waar de bitumen wordt ingekocht. Bitumen in het algemeen bestaat uit asfaltenen en maltenen. Deze maltenen veranderen onder invloed van warmte (80%) en UV-straling (20%) in harde stukjes asfaltenen. (vermindering van elasticiteit is veroudering) Door een juiste inkapseling van de bestaande asfaltenen en maltenen met atactisch polypropyleen (APP) wordt dit omzettingsproces gestopt en blijft het mengsel stabiel. Van cruciaal belang voor het beste resultaat is de keuze van de juiste APP-soorten (minimaal 30%) en vulstoffen (maximaal 15% in de deklagen) in combinatie met een geschikte bitumen. Onderstaande microscopische doorsneden geven aan wat het verschil is tussen een goed en een slecht bitumenmengsel ofwel inkapseling van asfaltenen en maltenen. Levensduurverwachting jaar Levensduurverwachting jaar Levensduurverwachting jaar De keuze van bitumen, de beste toevoegingen en een goede mengverhouding geven in combinatie met de op de juiste plaats aangebrachte inlages van polyester en glasvlies de Derbigum-toplagen o.a. een bewezen levensduur van >35 jaar

7 Foto 1 is van een standaard dakbedekking met een leeftijd van circa 15 jaar. Veroudering van bitumen is duidelijk te zien aan de craquelé-vorming. Foto 1 Foto 2 is een uit te snijden Derbigum-monster. De leeftijd van deze bedekking is bijna 32 jaar. Goed zichtbaar is de beschermende glasvliesinlage, craquelé komt in Derbigum niet voor! Foto 2 (aangegeven datum is datum monstername) - 7 -

8 Inlages van glasvlies en polyester Waarom geen na-krimp bij DERBIGUM? Tijdens het produktieproces wordt uitsluitend aan de glasvlies getrokken en niet aan de polyester die ontspannen meegevoerd wordt. Hierdoor geen na-krimp. Door met kracht aan de polyester te trekken ontstaan in de polyester vormveranderingen, die bij afkoeling tijdens het proces, in deze veranderde vorm blijven. Eenmaal op het dak gaat, tijdens de applicatie en later tijdens stijging van de oppervlaktetemperatuur, de polyester weer op zoek naar de oorspronkelijke vorm, wat na-krimp genoemd wordt. (zie foto) Het gevolg is loslatende kopse overlappen (soms zelfs bij de langsoverlap) en onthechte randstroken die van de achtergrond worden getrokken en onder spanning staan. Nakrimp Waarom de dubbele inlage bij DERBIGUM? Het voorkomen van de na-krimp zoals hierboven omschreven en de glasvlies/polyester wapening is zichtbaar aangebracht in de bovenzijde van de baan (dus niet in het hart van de baan) en biedt hierdoor een zeer hoge ponsweerstand c.q. weerstand tegen mechanische beschadigingen. Eveneens biedt de glasvlies een goede weerstand tegen vliegvuur conform de EN , klassement Broof (t1, t2 en t3) volgens methode ENV Derbigum voldoet aan de zwaarste eis (Broof t3) waar in Nederland slechts voldaan hoeft te worden aan (Broof t1). Vuurbestendigheidscertificaten zijn beschikbaar op aanvraag

9 Onderzoek en referenties Derbigum heeft wereldwijd daken liggen waar de Derbigum dakbedekking in een éénlaags systeem is aangebracht en welke reeds >25 jaar tot 40 jaar oud zijn. Een Nederlandse selectie hiervan is vermeld in ons komo-attest. Voor een lange termijn planning zijn bouwmaterialen nodig die lang meegaan. Van het hele gebouw staat het dak het meest bloot aan extreme weersomstandigheden. Wind, regen en oppervlaktetemperaturen van het dak die gaan van 80 C in de zomer tot -15 C tijdens winternachten. Er zijn wereldwijd referenties van gebouwen die dertig jaar na de applicatie nog steeds door onze sterke DERBIGUM-dakbedekking worden beschermd. Onderzoek door acht onafhankelijke instituten hebben unaniem de bewezen duurzaamheid van Derbigum producten bevestigd. Derbigum, getest door onafhankelijke instituten - 9 -

10 Constante duurzaamheid In de Roofs, het enige onafhankelijke vakblad voor de dakenbranche, van oktober 2009 wordt terecht kritisch geschreven over duurzaamheidsonderzoeken van bitumenfabrikanten: Geen fabrikant verkoopt nog hetzelfde product als 25 jaar geleden, dat zou immers leiden tot een kwaliteitsstop. In de tussentijd zijn de materialen aangepast in samenstelling en specificatie. De eisen aan dakbedekkingmaterialen zijn in de loop der tijd ook veranderd. Te denken valt aan de eisen voor brandvoortplanting maar ook aan de toepassing bijvoorbeeld als waterkerende laag onder een daktuin. De regelgeving heeft dus een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de dakbedekking zoals die nu is. Deze toevoegingen zijn van invloed op de levensduur van de dakbedekking en onderschrijven de noodzaak van achtergrondinformatie. Derbigum heeft omwille van de aantoonbaarheid van de constante duurzaamheid door PRCbouwcentrum een wetenschappelijk onderzoek laten verrichten in drie cycli, te weten: jaar, jaar en jaar. De testen in het onderzoek geven aan dat de Derbigum dakbanen in alle cycli dezelfde resultaten vertonen als in eerdere rapporten aangetoond en dat derhalve ook hier een levensduur van 30 jaar wordt verwacht. PRC Bouwcentrum: Op basis van de huidige resultaten en de kwaliteit van de beschouwde dakbedekkingen in de leeftijdscategorie 10-15, en jaar menen wij een technische levensduur van 30 jaar te kunnen voorspellen Naast levensduur is ook de kostenbeperking voor onderhoud en herstel een belangrijke factor voor de keuze van Derbigum. Derbigumdaken die in een onderhoudscyclus van 25 jaar gerenoveerd worden kosten in verhouding met een standaardprodukt minder in onderhoud en herstel

11 Derbigum blijft vooroplopen Reeds lang voordat groen een trend werd deed DERBIGUM aan recycling (vanaf 1999) en produceerde zij al rollen met een, vandaag nog steeds ongeëvenaarde levensduur en zonder toevoeging van giftige stoffen. Met het recyclen van haar producten gaat DERBIGUM heel ver. Alle DERBIGUM producten zijn 100% recyclebaar en worden opnieuw gebruikt als grondstof DERBIGUM recyclet 100% van haar fabrieksafval en kan tevens al het afval van de werken van haar dealers en van oude bitumendaken bewerken Derbigum heeft al sinds 1999 het ISO certificaat, een internationale norm waarin omschreven de eisen waar een goed milieumanagementsysteem aan moet voldoen! Sinds 1999 is er door DERBIGUM met succes meer dan ton oud en nieuw dakafval gerecycled. Het gerecyclede materiaal wordt verwerkt en volledig opgenomen in het productieproces van nieuwe membranen. Er is 0% restafval aanwezig. Elke dag wordt meer dan 20 ton afval gerecycled. De plannen zijn om dit jaar ton te recyclen en in een bestek van 3 jaar ton dakafval verwerkt te hebben. Als enige Europese KMO kreeg Derbigum recent een EMAS Award overhandigd van de Europese Commissie. Deze trofee wordt uitgereikt aan bedrijven en openbare diensten die zich inzetten voor milieubehoud. De redenen voor het behalen van deze onderscheiding waren vooral het lage energieverbruik en het engagement om de uitstoot van CO2 te beperken. Daarnaast daalde ook het energieverbruik per vierkante meter drastisch: 30 % minder elektriciteit en 25 % minder gasverbruik over een periode van zes jaar. Alle energie verbruikt voor de productie is trouwens ook groene energie. Zowel witte als zwarte daken worden gedeeltelijk gemaakt van gerecyclede daken en met groene energie. Het resultaat is een milieuvriendelijk product. De CO2-uitstoot werd met meer dan 40% gereduceerd. In ons ecologisch NT-aanbod (Nieuwe Technologieën) gebruiken we tot vier keer meer herbruikbare middelen. Derbibrite NT-daken bieden bovendien het bijkomende voordeel dat ze als passieve koeler dienen. Het NT-productengamma van Derbigum combineert duurzaamheid op lange termijn met de meest milieuvriendelijke oplossing die er vandaag op de markt bestaat. Bijlagen: -Derbipure persbericht, bitumenloos produkt -Derbigum NT persbericht, gerecycelde bitumen -Derbicolor Olivijn, Co2-absoberende afwerking

12 PERSBERICHT OKTOBER 2010 Wereldprimeur: Derbigum Nederland lanceert duurzaam ecologisch alternatief voor platte daken Derbipure is het eerste plantaardige dakbaan ter wereld Met de plantaardige, witte dakbaan Derbipure schrijft Derbigum geschiedenis. De Belgische specialist in waterdichte en energiebesparende dakbedekkingsmaterialen brengt in wereldprimeur een volwaardig ecologisch alternatief op de markt voor bitumineuze dakbedekking. Derbipure, op basis van plantaardige oliën en harsen, is het gevolg van twee jaar intensieve research en krijgt in het najaar het Cradle to Cradle -certificaat toegekend. Hans Aerts, R&D Manager: Het plantaardig dakmembraan past binnen onze greennovation -strategie. Bedoeling is om deze gepatenteerde technologie op termijn te gebruiken voor alle bitumenhoudende producten. In de sector staat Derbigum al langer bekend als ecopionier. Vorig jaar introduceerde het bedrijf het NT-productengamma (Nieuwe Technologie), waarbij solventen en vluchtige organische stoffen vervangen werden door plantaardige oliën en waarbij gerecycled bitumen gebruikt werd als grondstof. Vandaag zet de onderneming een revolutionaire stap verder met de eerste plantaardige dakbaan wereldwijd. Uniek, zo oordeelde ook het internationaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency) dat momenteel de Cradle to Cradle -certificering behandelt voor het plantaardig dakmembraan. (april 2011: inmiddels is Derbipure cradle-to-cradle gecertificeerd) Een ontwikkeling die ook perfect past binnen het groene beleid van Derbigum. R&D Manager Hans Aerts: In onze sector staat de tijd niet stil. Wanneer je niet innoveert, loop je achter de feiten aan. We zijn dan ook trots dat Derbigum als eerste dit ecologische product kan voorstellen in Nederland, Europa en over de hele wereld!

13 Met zijn ecologische samenstelling o.a. plantaardige oliën en dennenharsen biedt deze dakbedekking een toekomstgerichte oplossing voor de grondstofproblematiek rond bitumen, een aardolieproduct. Aardolie is geen herbruikbare en onuitputtelijke grondstof, bovendien evolueert de prijs in stijgende lijn terwijl de kwaliteit eerder afneemt. Vandaar dat Derbigum enkele jaren geleden al startte met de zoektocht naar alternatieve grondstoffen. Jaarlijks investeert Derbigum 1,2 miljoen euro in R&D en productontwikkeling, met o.a. financiële steun van de Belgische overheid en van het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) voor de vloeibare producten. Toekomstgerichte oplossing Twee jaar werkte een team van 4 personen intensief aan de ontwikkeling van Derbipure. R&D Manager Hans Aerts: Het was zoeken naar de optimale combinatie van ecologische componenten om eenzelfde kwaliteit én verwerking als traditionele bitumen te verkrijgen. De technologie achter Derbipure is gepatenteerd en de cradle to cradle -certificering voor het plantaardig membraan is lopende. Een bewijs voor de gebruikers dat Derbigum ver gaat in keuze van materialen en processen voor gezondheid, veiligheid en continue recycling. Op termijn wil Derbigum het Derbipure-assortiment uitbreiden. Marketing Manager Els Trio: Met dit nieuwe product hebben we de eerste stap richting afbouw van bitumen gezet. Uiteraard blijft ons bestaande assortiment dakbedekking nog bestaan, maar we blijven investeren in deze technologie en in onze greennovation -strategie. De uiteindelijke bedoeling is om geleidelijk alle bitumenhoudende producten te vervangen door ecologische alternatieven

14 PERSBERICHT OKTOBER 2010 DERBIGUM IS KYOTO VOOR! Ontwikkeling en lancering van het NT -gamma voor optimale milieuvriendelijkheid Het NT -gamma ofwel Nieuwe Technologie-gamma, een geheel nieuw gamma van duurzame producten, is het resultaat van recent onderzoek uitgevoerd door de afdeling Research & Development van DERBIGUM. Om de uitputting van natuurlijke hulpbronnen te beperken, werden solventen en Vluchtige Organische Componenten (VOC) in de producten vervangen door plantaardige oliën en wordt gebruik gemaakt van hybride bitumen verkregen via recyclage. Hiermee bevestigt DERBIGUM nog maar eens dat een duurzame aanpak met innoverende en kwalitatieve producten, meer dan ooit de basis vormen van haar milieubeleid. DUURZAME PRODUCTEN VAN A TOT Z «Sinds meer dan 20 jaar, verricht DERBIGUM onderzoek naar en ontwikkelingen van duurzame en innovatieve oplossingen, vanaf hun productie tot aan hun levenseinde, met een minimale impact op het milieu. De NT- technologie volgt uit de globale visie van DERBIGUM die steunt op 3 centrale pijlers: innovatie, milieu en veiligheid. Dit nieuwe gamma combineert duurzaamheid op lange termijn met de meest milieuvriendelijke oplossingen. De duurzame NT-producten zijn samengesteld uit plantaardige oliën en gerecyclede grondstoffen, ze zijn 100% recyclebaar en verenigen kwaliteit en milieuvriendelijkheid.» verklaart Eric Bertrand, R&D Director bij DERBIGUM. De producten uit het NT-gamma werden stuk voor stuk onderworpen aan de Levenscyclusanalyse (LCA), uitgevoerd door een groep experts van DERBIGUM. De LCA, ook wel Cradle-to-cradle-analyse genoemd, gebeurt volgens een werk- en berekeningsmethode bepaald door de ISO-norm De bedoeling van deze analyse is de impact van een product op het milieu te bepalen door de verschillende levensfasen ervan in rekening te brengen: de productie van grondstoffen, de vervaardiging van het product, het transport, het gebruik en het levenseinde ervan. De resultaten van de impact van de producten uit het NT-gamma, werden voorgelegd aan ECOBILAN, een divisie van de Duurzaamheidsafdeling van PricewaterhouseCoopers, die de brongegevens van de Levenscyclusanalyse heeft gecontroleerd en bekrachtigd

15 NIEUWE ECOLOGISCHE EN DUURZAME SAMENSTELLINGEN Met de producten uit het NT-gamma, introduceert DERBIGUM een nieuwe generatie ecologische en duurzame producten en anticipeert daarmee de meest strikte Europese richtlijnen. Dankzij de nieuwe samenstellingen van de producten uit het NT-gamma, blijft de invloed van DERBIGUM op het milieu beperkt: Geen Vluchtige Organische Componenten: solventen vervangen door plantaardige oliën Vermindering van de CO2-uitstoot Beperkte energie vereist bij de productie van de dakbanen Minder gebruik van niet herbruikbare grondstoffen Duurzaamheid. DERBIBRITE NT : witte reflecterende dakbaan Deze dakbaan met wit reflecterend oppervlak, houdt de binnentemperatuur lager en vermindert de behoefte aan energieverslindende airconditioningsystemen, dankzij weerkaatsing van de zonnestralen (tot 91% reflectie van het zonlicht). DERBIBRITE NT beantwoordt ruimschoots aan de Factor 4 vereisten. Dit betekent concreet dat een dak bedekt met DERBIBRITE NT, 18 keer meer CO2 bespaart na de plaatsing in vergelijking met de uitstoot die de productie en applicatie met zich hebben meegebracht. Factor 4 is een Europese energiedoelstelling met betrekking tot duurzame ontwikkeling in het kader van het Kyoto Protocol. De strategie berust op het concept: 2x meer welvaart (waarden) met 2x minder hulpbronnen. DERBIGUM NT : dakbanen van de nieuwe generatie DERBIGUM NT bestaat uit een hybride bitumen en komt tot stand door de behandeling van oude dakbanen. Dit beperkt aanzienlijk de belasting voor het milieu: geen uitputting van de natuurlijke hulpbronnen, minder CO2-uitstoot en een lager energieverbruik. Dit betekent concreet dat voor de vervaardiging en de installatie van DERBIGUM NT, 28% minder energie is vereist en er 30% minder CO2 wordt uitgestoten dan voor een standaard bitumineuze dakbaan. DERBICOAT NT : universele grondlaag Deze grondlaag is vervaardigd uit een specifieke formulering op basis van gerecyclede materialen. Dit betekent concreet dat voor de vervaardiging en de installatie van DERBICOAT NT, 29% minder energie is vereist en er 18% minder CO2 wordt uitgestoten dan voor een standaard grondlaag. DERBIBOND NT : bitumineuze koudlijm Deze bitumineuze oplossing is samengesteld uit plantaardige elementen gemengd met minerale vulstoffen en organische vezels. Ze wordt gebruikt voor het lijmen van dakbanen en grondlagen en vormt bovendien een bijkomende waterdichte laag tussen de ondergrond en de dakbaan. DERBIBOND NT heeft een ontvlammingspunt van boven de 200 C. Dit betekent concreet dat DERBIBOND NT 10 keer meer herbruikbare energie bevat dan zijn voorganger

16 DERBICLEAN NT : reinigingsproduct DERBIGUM ontwikkelde een milieuvriendelijke oplossing, DERBICLEAN NT, om bitumenvlekken (voornamelijk koudlijm) te verwijderen. Dit biologisch afbreekbaar reinigingsproduct kan zowel op de DERBIBRITE NT-dakbanen als op andere materialen worden aangewend, bijvoorbeeld voor reiniging van dichtingschrapers na het aanbrengen van bitumineuze producten. SYSTEEM DERBIGUM NT + DERBIBOND NT: de meest milieuvriendelijke oplossing op de markt Het systeem samengesteld uit DERBIGUM NT + DERBIBOND NT is de meest milieuvriendelijke waterdichte oplossing die DERBIGUM te bieden heeft. Dit betekent concreet dat het DERBIGUM NT + DERBIBOND NT-systeem 4 keer meer herbruikbare energie bevat dan een enkel gelaagd standaardsysteem. Bovendien wordt voor de vervaardiging en aanbrenging ervan, 19% minder CO2 uitgestoten dan voor een enkel gelaagd standaardsysteem en 43% minder dan voor een dubbel gelaagd standaardsysteem. OVER ECOBILAN Sinds 1990, geeft ECOBILAN de industrie en de openbare overheden advies via een evaluatie van de graad van milieuvriendelijkheid van producten en diensten. ECOBILAN wordt globaal erkend als een innoverende leider in het toepassen van LCA s bij de evaluatie van technologieën, diensten en producten. De LCA bekijkt de impact van gespreide systemen (fasen in het industriële proces) op het milieu, toegepast op de industriële strategie en het bedenken van het product. Sinds maart 2000 werkt ECOBILAN samen met de afdeling duurzame ontwikkeling van PricewaterhouseCoopers

17 DERBICOLOR Olivijn, het CO2 neutralizerend membraan Vanaf vandaag is het ecologische gamma van DERBIGUM membranen weer een product rijker met de komst van de DERBICOLOR Olivijn, het CO2 neutralizerend membraan. DERBIGUM wil op verschillende manieren een oplossing bieden aan gebouweigenaren om hun ecologische voetafdruk te verlagen. Dit voornamelijk door de uitstoot van CO2 te verminderen. De DERBICOLOR Olivijn past perfect binnen dit concept. Het regenwater filtert de CO2 uit de atmosfeer en valt op het dak. Daar reageert het met de olivijnkorrels. De CO2 wordt geneutraliseerd en omgezet in siliciumdioxide en magnesiumcarbonaat, twee stoffen die onschadelijk zijn voor het milieu. Milieuaspect De DERBICOLOR Olivijn is een standaard DERBICOLOR zoals we die al jaren kennen. Het verschil ligt in de korrels die boven op het membraan liggen. We maken hier gebruik van olivijnkorrels. Olivijn is een mineraal dat overal te wereld makkelijk en zonder veel energie kan ontgonnen worden. Daardoor is de CO2-impact van olivijn quasi 0. Dit mineraal heeft de capaciteit om CO2 uit de atmosfeer aan zich te binden en te neutraliseren. Het esthetische aspect Uiteraard blijft het een DERBICOLOR-membraan en is de esthetische kant zeer belangrijk. Olivijn heeft een olijfgroene kleur die een mooie schakering vormt door zijn minerale structuur

18 FAQ Hoe groot zijn de korrels die we gebruiken? De korrels die wij gebruiken zijn tussen 0,4 en 1,4 mm groot. Verkleinen de korrels bij elke reactie? De korrels verkleinen bij elke chemische reactie. Toch zijn de korrels voldoende groot om minstens 30 jaar mee te gaan alvorens ze hun limiet bereikt hebben. Het membraan zal dus nooit naakt zijn gedurende zijn levensduur op het dak. 1 kg olivijn heeft de capaciteit om 1,25 kg CO2 te neutralizeren? Prof. Dr. Olaf Schuiling, verbonden aan de afdeling Earth Science van de Universiteit Utrecht, heeft dit in de voorbije jaren in tal van gepubliceerde studies bewezen. Verliest het membraan zijn korrels zoals bij andere SBS-membranen, waardoor de reactiecapaciteit vermindert? Het verlies van korrels is hetzelfde als bij een standaard DERBICOLOR : 5% (wat normaal is) Dit heeft amper - lees geen enkele - impact op de reactiecapaciteit. Het behoud van korrels is veel beter dan bij standaard SBS-membranen. In tegenstelling tot SBS-membranen, is de Derbigum-DERBICOLOR mengeling beschermd in de massa zelf (en veroudert dus niet op dezelfde manier). De korrels zijn louter een esthetische afwerking. Bij standaard SBS-membranen zijn de korrels bedoeld om het bitumenmengsel te beschermen tegen UV-stralen en andere aanvallen van de natuur. Levensduur van de korrels? De korrels op het DERBICOLOR Olivijn membraan zijn bedoeld om gedurende de hele levensduur van het membraan (30 jaar) CO2 te neutraliseren

Nederland / Oktober 2010 / Nr. 14

Nederland / Oktober 2010 / Nr. 14 Nederland / Oktober 2010 / Nr. 14 Derbigumenergy.com Ontdek onze nieuwste website derbigumenergy.com die nu online staat. Milieubewust? Geef uw emailadres op om Derbi-Info digitaal te ontvangen: infonl@derbigum.com

Nadere informatie

Duurzaam door innovatieve materialen en processen

Duurzaam door innovatieve materialen en processen Adres Bergensesteenweg 32 B-1651 Lot Contactpersoon Website Dhr. Stefan Theunis Product Manager Europe www.derbigum.be DERBIPURE : plantaardige grondstoffen voor een wit dak Activiteiten De Belgische onderneming

Nadere informatie

Derbipure TeCHNOLOGY

Derbipure TeCHNOLOGY Derbipure TECHNOLOGY Niets is krachtiger dan een idee waarvoor de tijd rijp is. (Victor Hugo) Innovatie zit in ons DNA Duurzame producten Greennovation Een duurzaamheid van 70 jaar Derbigum heeft niet

Nadere informatie

Innovatieve oplossingen in het teken van ecologie

Innovatieve oplossingen in het teken van ecologie ECO bitumen dakmembraan Luchtzuiverend en CO2 reducerend Vermindert de ecologische voetafdruk Uitermate duurzaam Innovatieve oplossingen in het teken van ecologie ATAB, marktleider in Benelux en internationaal

Nadere informatie

DerbiCOLOR FR Olivijn

DerbiCOLOR FR Olivijn DerbiCOLOR FR Olivijn You can t deal with climate change without dealing with existing buildings. Richard Moe - President of The National Trust Innovatie zit in ons DNA Duurzame producten Derbigum heeft

Nadere informatie

DerbiBRITE NT : wit, reflecterend membraan

DerbiBRITE NT : wit, reflecterend membraan DerbiBRITE NT : wit, reflecterend membraan Cool roofs are one of the quickest and lowest cost ways we can reduce our global carbon emissions and begin the hard work of slowing climate change, Steven Chu,

Nadere informatie

All-in-one ECO dakbaan

All-in-one ECO dakbaan All-in-one ECO dakbaan Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit voor mens en milieu Er worden steeds hogere eisen gesteld met betrekking tot energie-efficiëntie van gebouwen. Reden hiervoor is de toenemende

Nadere informatie

EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium

EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium EshaGum, EshaFlex & EshaFlex Premium Kwaliteitsproducten met een veelzijdige toepassing * Safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op bovenzijde van onderliggende baan en onderzijde van

Nadere informatie

De ijzersterke combinatie voor elk dak

De ijzersterke combinatie voor elk dak Icopal Universal De ijzersterke combinatie voor elk dak Flexibel en licht Eenlaags systeem Veilig verwerkbaar (NEN 6050) Duurzaam Universeel toepasbaar Toepassing van Icopal Universal WS als onderlaag

Nadere informatie

You can t deal with climate change. without dealing with existing buildings. Richard Moe - President of The National Trust

You can t deal with climate change. without dealing with existing buildings. Richard Moe - President of The National Trust Derbigum ECO SOLUTIONS You can t deal with climate change without dealing with existing buildings. Richard Moe - President of The National Trust Innovatie zit in ons DNA Duurzame producten Derbigum heeft

Nadere informatie

Royalgum. De kroon op uw vakwerk.

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. Royalgum De kroon op uw vakwerk www.royalroofingmaterials.com Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid aanbod van gemodificeerde

Nadere informatie

Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak

Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak Een duurzaam en veilig gebouw... begint bij een Icopal dak Ontzorgt Deskundig advies Dakinspectie Duurzaam bouwen Betrouwbare dakbedekking Ontzorgt Deskundig advies Dakinspectie Duurzaam bouwen Betrouwbare

Nadere informatie

Icopal Universal. IJzersterke, duurzame dakbedekking. Flexibel en licht. Betrouwbaar. Veilig verwerkbaar. Duurzaam. Universeel toepasbaar

Icopal Universal. IJzersterke, duurzame dakbedekking. Flexibel en licht. Betrouwbaar. Veilig verwerkbaar. Duurzaam. Universeel toepasbaar Icopal Universal Flexibel en licht Betrouwbaar Veilig verwerkbaar Duurzaam Universeel toepasbaar IJzersterke, duurzame dakbedekking Een universeel toepasbaar product voor platte en hellende daken Als architect

Nadere informatie

Synthetische waterdichtingsoplossingen. waterdichting. éénlaags TPO. duurzaam. synthetisch. flagon TPO

Synthetische waterdichtingsoplossingen. waterdichting. éénlaags TPO. duurzaam. synthetisch. flagon TPO Synthetische waterdichtingsoplossingen waterdichting éénlaags duurzaam TPO synthetisch flagon TPO flagon TPO introductie duurzaam synthetisch EEN NIEUWE GENERATIE ÉÉNLAAGSE SYNTHETISCHE MEMBRANEN FLAG,

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

Bitumineuze waterdichtingsoplossingen. duurzaamheid flexibel en elastisch. levensduur. SBS-bitumen systemen

Bitumineuze waterdichtingsoplossingen. duurzaamheid flexibel en elastisch. levensduur. SBS-bitumen systemen Bitumineuze waterdichtingsoplossingen duurzaamheid membraan waterdichting flexibel en elastisch levensduur SBS-bitumen systemen SBS-bitumen systemen introductie waterdichting duurzaam MEER DAN 100 JAAR

Nadere informatie

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents Derbigum ROOFING SOLUTIONS Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives.

Nadere informatie

Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid

Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid 50 jaar later, nog even waterdicht als de eerste dag Geen vlam op het dak EPDM is vuurvrij verwerkbaar Milieuvriendelijk en recyclebaar Duurzame dakbedekking

Nadere informatie

Royal PVC Reflection

Royal PVC Reflection Royal PVC Reflection De unieke reflectiewaarde van Royal PVC Reflection verlaagt de oppervlaktetemperatuur van het dak en stabiliseert de binnentemperatuur. Hiermee komt deze dakbedekking tegemoet aan

Nadere informatie

code dikte afmetingen /m² m²/rol rol/pal m²/pal kg/rol DERBICOATS x DERBICOATS x

code dikte afmetingen /m² m²/rol rol/pal m²/pal kg/rol DERBICOATS x DERBICOATS x ONDERLAGEN DERBICOAT S Onderlaag samengesteld uit een polymeer bitumen bindmiddel. Bovenzijde voorzien van een glasvlies wapening versterkt door glasdraden overlangs verdeeld over de volledige breedte

Nadere informatie

Icopal Het nieuwe branden. Icopal introduceert Het nieuwe branden

Icopal Het nieuwe branden. Icopal introduceert Het nieuwe branden Icopal Het nieuwe branden Icopal introduceert Het nieuwe branden Gepatenteerde technologie 25% besparing op gas CO 2 reductie Geen hittedoorslag 30% tijdsbesparing Duurzaam en voordelig branden We worden

Nadere informatie

Het hoogste rendement per m²

Het hoogste rendement per m² DE NIEUWE PIR-ISOLATIE Het hoogste rendement per m² IKO Insulations in de IKO groep: Setting the Standard in dak bedekking én isolatie! Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in:

Nadere informatie

tegels en tegeldragers

tegels en tegeldragers Decoratieve oplossingen hout vloer keramische zandsteen buiten tegels en tegeldragers tegels en tegeldragers introductie afneembaar slipvast duurzaam INNOVATIEVE KERAMISCHE EN HOUTEN TEGELS SOPRADALLE

Nadere informatie

Een verhaal van alle tijden

Een verhaal van alle tijden Een verhaal van alle tijden ROCKPANEL BRE Global A+ / A gecertificeerd ROCKPANEL products BRE Certified ROCKPANEL: duurzaamheid in de genen ROCKPANEL is onderdeel van de ROCKWOOL Groep. Een onderneming

Nadere informatie

Voordelig investeren in duurzame daken Wegwijzer in subsidies voor dakbedekking

Voordelig investeren in duurzame daken Wegwijzer in subsidies voor dakbedekking Voordelig investeren in duurzame daken Wegwijzer in subsidies voor dakbedekking Jaarbeurs Utrecht - Diverse proefdaken 2 2 Duurzame dakbedekkingkeuze wordt beloond met diverse subsidies Icopal is specialist

Nadere informatie

Royal Novoproof EPDM dakbanen

Royal Novoproof EPDM dakbanen Royal Novoproof EPDM dakbanen De oplossing voor een strak pak www.royalroofingmaterials.com Een dak als maatpak, met een perfecte pasvorm, geen plooi te zien, onverwoestbare naden en van zo n hoge kwaliteit

Nadere informatie

OC-Plan. Bewezen kwaliteit!

OC-Plan. Bewezen kwaliteit! OC-Plan OC-Plan is een hoogwaardige dakbaan met een bewezen levensduur van meer dan 30 jaar. Bovendien is OC-Plan eenvoudig, brandveilig en rechtstreeks toe te passen op bestaande bitumineuze dakbedekking.

Nadere informatie

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com

Royalgum. De kroon op uw vakwerk. www.royalroofingmaterials.com Royalgum De kroon op uw vakwerk www.royalroofingmaterials.com Royalgum is de combinatie van kwaliteit en duurzaamheid Een kwaliteitsproduct Het assortiment Royalgum dakbanen bestaat uit een uitgebreid

Nadere informatie

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid

Wédéflex Established. Meesters in bewezen duurzaamheid Wédéflex Established Meesters in bewezen duurzaamheid Nog eens 10 jaar extra zekerheidsstelling Onze opdrachtgevers zijn het eens: kiezen voor Wédéflex Established is kiezen voor zekerheid. En dat bewijzen

Nadere informatie

Monarplan FPO De nieuwe, milieubewuste kunststof daksystemen van Icopal

Monarplan FPO De nieuwe, milieubewuste kunststof daksystemen van Icopal Monarplan FPO De nieuwe, milieubewuste kunststof daksystemen van Icopal Milieuvriendelijk Warmte reflecterend Snelle montage Eenvoudig te reinigen Flexibele installatiemethoden Veelzijdige, duurzame en

Nadere informatie

Professionele daksystemen voor plat dak

Professionele daksystemen voor plat dak Riolering & Afvoer Dak, Gevel & Isolatie Professionele daksystemen voor plat dak Folies Supra liquids Topkwaliteit liquide producten voor diverse toepassingen Een zo compleet en complementair mogelijk

Nadere informatie

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur

Reaxyl. Topor. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Reaxyl Topor 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Toepassing: Reaxyl Topor is een lichtgrijze, weerkaatsende, Uv-bestendige, blijvend elastische

Nadere informatie

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop.

SILVER. Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop. SILVER Cradle to Cradle Duurzaamheid staat voorop www.armstrong-plafonds.nl www.armstrongplafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle to Cradle is een innovatief concept waarbij productieprocessen

Nadere informatie

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan

RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Innovatief zelfklevend EPDM membraan RubberShell SA Een vernieuwende technologie voor het eenvoudig, snel en veilig afdichten van gebouwen. RubberShell SA is een uniek, glasvezel versterkte

Nadere informatie

Waterdichtingsoplossingen. waterdichting hoogtechnologisch. membraan. sopralene optima

Waterdichtingsoplossingen. waterdichting hoogtechnologisch. membraan. sopralene optima Waterdichtingsoplossingen waterdichting referentie duurzaam hoogtechnologisch membraan sopralene optima waterdichting sopralene optima sopralene optima is het resultaat van jarenlang onderzoek en ervaring

Nadere informatie

Chemical. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur

Chemical. 2- componenten vloeibare waterdichting voor platte daken Zonder primer of grondlaag Droog in 1 uur Cruysberghs bvba Chemical Producent van bouwchemische specialiteiten Erkend BASF Construc on Chemicals partner Dealer van PCI tegellijmsystemen en bouwchemische hulpstoffen Voor bouwprofessionals Reaxyl

Nadere informatie

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water

het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water het groenste papier ter wereld spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & north river écht duurzaam produceren 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN.

Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop SILVER. Plafond&Wand SYSTEMEN. Plafond&Wand SYSTEMEN Samen van idee tot werkelijkheid SILVER Cradle to Cradle - duurzaamheid staat voorop www.armstrong.nl/plafonds www.armstrong-plafonds.be Cradle to Cradle - de ingeslagen weg Cradle

Nadere informatie

Geef je toekomst kleur!

Geef je toekomst kleur! Geef je toekomst kleur!... Het wordt tijd om positief te denken... Bewezen kwaliteit, innovatie, technologie en betrouwbaarheid van onze zonnepanelen. Wij zijn de toekomst, op weg naar u. Alternatief.

Nadere informatie

Alles van waarde beschermen en behouden

Alles van waarde beschermen en behouden Alles van waarde beschermen en behouden Rond 2050 wonen er zo n 9 miljard mensen op onze aarde. De vraag naar water, mais, olie en metaal zal dan ook drastisch toenemen. Onze aarde is niet onuitputtelijk,

Nadere informatie

De missie van Roof2Roof

De missie van Roof2Roof De missie van Roof2Roof Hoogwaardig recyclen van bitumen daken Roof2Roof wil het milieu verbeteren door het sluiten van de kringloop van bitumen daken. Dit doen we door oude bitumineuze dakbedekking hoogwaardig

Nadere informatie

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting

APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting APPLICATION RULES Mechanische bevestiging van de waterdichting AR-09 APPLICATION RULES 1 ALGEMEEN Bij een mechanisch bevestigd waterdichtingscomplex kan men drie technische families onderscheiden : A.

Nadere informatie

STAY COOL, ALKORBRIGHT

STAY COOL, ALKORBRIGHT ALKORBRIGHT STAY COOL, ALKORBRIGHT Het RENOLIT team heeft met de ontwikkeling van de ALKORBRIGHT dakbaan een extra energie- en milieuvriendelijke oplossing gecreëerd voor het afdichten van uw dak. Deze

Nadere informatie

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam!

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam! Royal EPDM Royal EPDM is een hoogwaardig rubber membraan. Deze dakbedekking heeft een zeer gunstige milieubelastingfactor, een levensduurverwachting van ruim 40 jaar en is rechtstreeks toe te passen op

Nadere informatie

Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid

Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid Wij maken uw droomdak met 50 jaar gewapende zekerheid 50 jaar later nog even waterdicht als de eerste dag Geen vlam op het dak. EPDM is vuurvrij verwerkbaar Milieuvriendelijk en recycleerbaar Duurzame

Nadere informatie

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents

Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents Derbigum ROOFING SOLUTIONS Quality is never an accident; it is always the result of high intention, sincere effort, intelligent direction and skillful execution; it represents the wise choice of many alternatives.

Nadere informatie

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam

Royal EPDM. Praktisch en duurzaam Royal EPDM Royal EPDM is een hoogwaardig rubber membraan. Deze dakbedekking heeft een zeer gunstige milieubelastingfactor, een levensduurverwachting van ruim 50 jaar en is rechtstreeks toe te passen op

Nadere informatie

Icopal cool roof oplossingen

Icopal cool roof oplossingen Icopal cool roof oplossingen 3 Icopal cool roof Icopal en duurzaamheid Icopal is gedreven om producten en systemen te ontwikkelen die tegemoet komen aan de wensen op het vlak van duurzaamheid, die tegenwoordig

Nadere informatie

TOPSKIN. EPDM rubberfolies. Sterk en elastisch. voor het. zware werk

TOPSKIN. EPDM rubberfolies. Sterk en elastisch. voor het. zware werk TOPSKIN EPDM rubberfolies Sterk en elastisch voor het zware werk Topskin is een waterkerende folie op basis van high-tech EPDM-rubber. Dit sterke en flexibele synthetische rubber biedt talloze toepassingen

Nadere informatie

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD

zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD zonweringsdoeken gemaakt van planten THE FIRST SUNSCREEN FABRIC IN THE WORLD WITH CRADLE TO CRADLE CERTIFIED GOLD M + N PROJECTEN ONTWIKKELDE EEN NIEUWE GENERATIE ZONWERINGSDOEKEN, DIE DE HUIDIGE MATERIALEN

Nadere informatie

E P D M. E x c e l l e n c e. Sure-Seal AFX-programme

E P D M. E x c e l l e n c e. Sure-Seal AFX-programme E P D M E x c e l l e n c e Sure-Seal AFX-programme INDUSTRIE-DAKEN PRIVE-DAKEN ENERGIE-DAKEN TERRAS-DAKEN GROEN-DAKEN SecuOne Excellence in EPDM I.R.S-Btech Aantrekkelijk en vernieuwend van geest, net

Nadere informatie

IsoBouw, voor TOP-prestaties op het platte dak

IsoBouw, voor TOP-prestaties op het platte dak VERNIEUWD A S S O RT I M E N T IsoBouw, voor TOP-prestaties op het platte dak Voor ALLE daksystemen een passende oplossing tegen de SCHERPSTE prijs. Met het omvangrijke TOP-assortiment van IsoBouw bent

Nadere informatie

FLAGON PVC SYNTHETISCHE WATERDICHTING

FLAGON PVC SYNTHETISCHE WATERDICHTING SYNTHETISCHE WATERDICHTING FLAGON PVC FLAGON PVC FLAG SINDS 1963 FLAGON PVC maakt deel uit van het veelzijdige assortiment synthetische membranen van FLAG. FLAG is sinds 1963 wereldwijd specialist in de

Nadere informatie

IcoMOSS. Groen dak van een nieuwe generatie. afdichten en beschermen. Energiebesparend. Licht in gewicht. Duurzaam. Onderhoudsarm.

IcoMOSS. Groen dak van een nieuwe generatie. afdichten en beschermen. Energiebesparend. Licht in gewicht. Duurzaam. Onderhoudsarm. IcoMOSS afdichten en beschermen Energiebesparend Licht in gewicht Duurzaam Onderhoudsarm Kostenbesparend Groen dak van een nieuwe generatie * safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op

Nadere informatie

welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen

welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen aangenaam vochtkerende systemen Hertalan Rubber Products vindt zijn oorsprong in 1895 onder de vleugels van Hertel. Vanaf de zestiger jaren produceren

Nadere informatie

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN

DEEL B BITUMEN DAKBEDEKKINGSCONSTRUCTIES EN -SYSTEMEN, ONTWERPRICHTLIJNEN DEE B BITUME DAKBEDEKKIGSCOSTRUCTIES E SYSTEME, OTWERPRICHTIJE 1. Algemeen 2. Materialen 3. Overzicht bitumen dakbedekkingsconstructies voor normale daken in relatie tot de bevestiging aan de ondergrond/onderconstructie

Nadere informatie

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water

HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water HET GROENSTE PAPIER TER WERELD spaart bomen spaart energie spaart water 100%eco & NORTH RIVER ÉCHT DUURZAAM PRODUCEREN 100%eco 100% betrouwbaar - 100% transparant Ons doel is een kleurrijk voetspoor op

Nadere informatie

MONARPLAN. De norm voor kunststof daken. afdichten en beschermen. Onderscheidend. Betrouwbaar. Nederlands product. Flexibel.

MONARPLAN. De norm voor kunststof daken. afdichten en beschermen. Onderscheidend. Betrouwbaar. Nederlands product. Flexibel. MONARPLAN afdichten en beschermen Onderscheidend Betrouwbaar Nederlands product Flexibel Duurzaam De norm voor kunststof daken * Safety overlap: snelvloeiende VARIO-bitumen aangebracht op bovenzijde van

Nadere informatie

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen

single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen single ply De meest vooruitstrevende kunststof dakbedekkingssystemen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen en kunststof dakbedekkingen - thermische isolatie - vloeibare

Nadere informatie

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen

De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Unieke service en garantieconcept De nieuwe generatie SBS & APP bitumen dakbanen Nebiprofa: De zekerheid van kwaliteit Meer dan 65 jaar ervaring in: - bitumen dakbedekkingen - vloeibare bitumen producten

Nadere informatie

Monarfin De milieubewuste kunststof daksystemen van eigen bodem

Monarfin De milieubewuste kunststof daksystemen van eigen bodem Monarfin De milieubewuste kunststof daksystemen van eigen bodem Milieuvriendelijk Warmte reflecterend Snelle montage Eenvoudig te reinigen Flexibele installatiemethoden Veelzijdige, duurzame en stabiele

Nadere informatie

Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken

Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Monarplan Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Breed lasvenster Licht van gewicht Betrouwbaar Onderscheidend Veelzijdig Een speler van wereldklasse, lokaal toegepast Icopal Synthetic Membranes

Nadere informatie

luchtzuiverende dakbedekking voor nu en later

luchtzuiverende dakbedekking voor nu en later Noxite Noxite luchtzuiverende dakbedekking voor nu en later 1 m 2 Noxite dakbedekking geeft 12 mensen schone lucht per jaar. Luchtzuiverend Gehele levensduur effectief Aangetoonde werking Zon, wind en

Nadere informatie

Nederland / Juni 2013 / Nr. 20

Nederland / Juni 2013 / Nr. 20 Nederland / Juni 2013 / Nr. 20 Milieubewust? Geef uw e-mailadres op om Derbi-Info voortaan digitaal te ontvangen: infonl@derbigum.com Bewust Bouwen op de Bouwbeurs De Internationale Bouwbeurs werd van

Nadere informatie

Cosmofin. Cosmofin. Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken

Cosmofin. Cosmofin. Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Cosmofin Cosmofin Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Breed lasvenster Licht van gewicht Betrouwbaar Onderscheidend Veelzijdig Een speler van wereldklasse, lokaal toegepast Icopal maakt

Nadere informatie

iko dakshingles, Een wijze kijk op daken

iko dakshingles, Een wijze kijk op daken iko dakshingles, Een wijze kijk op daken e wereldwijde autoriteit p het gebied van kwaliteitssh Socrates, (469-399 BC.) (Grieks: ), is de meest bekende filosoof uit de Oudheid. Zijn gedachtengoed kondigde

Nadere informatie

Na 50 jaar nog steeds waterdicht

Na 50 jaar nog steeds waterdicht EPDM-RUBBER Na 50 jaar nog steeds waterdicht 50 jaar later nog even waterdicht als de eerste dag Geen vlam op het dak. EPDM is vuurvrij verwerkbaar Milieuvriendelijk en recycleerbaar Duurzame dakbedekking

Nadere informatie

Koken met de groene antikleefpan

Koken met de groene antikleefpan Adres Antoon Catriestraat 16 Contactpersoon Website 9031 Drongen David Verhofstadt Communications Manager www.green-pan.com Koken met de groene antikleefpan Activiteiten GreenPan is een Gents bedrijf dat

Nadere informatie

Putdeksel uit composiet

Putdeksel uit composiet Putdeksel uit composiet www.kobra-kio.com 02 Dankzij een nieuw en gepatenteerd productieproces vervaardigt de POLIECO GROUP innovatieve putdeksels uit speciaal composietmateriaal. PUTDEKSEL KIO EN 124

Nadere informatie

Sterk in Vezelcement. Dolmen & Bravan. Vezelcementleien.

Sterk in Vezelcement. Dolmen & Bravan. Vezelcementleien. Sterk in Vezelcement Dolmen & Bravan Vezelcementleien www.cembrit.be FIBER-CEMENT Vezelcement Cembrit, Sterk in Vezelcement Sterk recept Het geheim van de indrukwekkende sterkte en duurzaamheid van Cembrit

Nadere informatie

1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5.

1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5. Info sessie 1. Wat is een groendak? 2. Waarom een groendak? 3. Waarom een nidasedum groendak? 4. Wat is Nidasedum en hoe wordt nidasedum gekweekt? 5. Toebehoren nidasedum 6. Waarmee rekening te houden

Nadere informatie

hertalan welkom in de wereld van EPDM

hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan welkom in de wereld van EPDM hertalan the waterproof solution Hertalan levert wereldwijd unieke EPDM producten voor duurzame en watervaste oplossingen. Als eerste Europese producent van EPDM folies

Nadere informatie

welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen

welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen welkom in de wereld van EPDM vochtkerende systemen aangenaam Hertalan Rubber Products vindt zijn oorsprong in 1895 onder de vleugels van Hertel. Vanaf de zestiger jaren produceren wij Hertalan EPDM folie.

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

Levensduurverklaringen dakbedekking: Weinig tot niets zeggend

Levensduurverklaringen dakbedekking: Weinig tot niets zeggend Levensduurverklaringen dakbedekking: Weinig tot niets zeggend Fabrikanten van dakbedekking overtuigen hun, potentiële, opdrachtgevers graag met de prestaties van hun producten met certificaten en verklaringen.

Nadere informatie

Activiteiten. Duurzaam ondernemen. Cradle to Cradle: tapijttegels worden opnieuw tapijttegels. R. Ramlotstraat 89 B-9200 Dendermonde.

Activiteiten. Duurzaam ondernemen. Cradle to Cradle: tapijttegels worden opnieuw tapijttegels. R. Ramlotstraat 89 B-9200 Dendermonde. Cradle to Cradle: tapijttegels worden opnieuw tapijttegels Activiteiten Adres De geschiedenis van DESSO begon toen in 1930 een Belgische fabrikant in het Nederlandse Oss geweven tapijten ging maken. Momenteel

Nadere informatie

Dolmen & Bravan. Vezelcementleien.

Dolmen & Bravan. Vezelcementleien. Dolmen & Bravan Vezelcementleien 1 www.cembrit.be www.cembrit.nl FIBER-CEMENT VEZELCEMENT Cembrit, Sterk in Vezelcement Sterk recept Het geheim van de indrukwekkende sterkte en duurzaamheid van Cembrit

Nadere informatie

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon SelfClean Solar

Titel. Tekst. Orange Nano Guardon SelfClean Solar Titel Tekst Orange Nano Guardon SelfClean Solar Vervuiling vermindert de PV-opbrengst Zonne-energie is populair, terecht, elke kilo CO2-uitstoot die vermeden wordt door duurzame elektriciteitsopwekking

Nadere informatie

Monarplan PVC Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken

Monarplan PVC Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Monarplan PVC Het waterdichte systeem voor vlakke en hellende daken Nederlands product Licht van gewicht Betrouwbaar Onderscheidend Veelzijdig Een speler van wereldklasse, lokaal toegepast Icopal Synthetic

Nadere informatie

Royal Elastofol Supreme

Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme Royal Elastofol Supreme is een zeer goede en economische oplossing vanwege zijn bijzonder lange levensduur. Bovendien kan met Royal Elastofol Supreme bestaande bitumen dakbedekking

Nadere informatie

Alstublieft Uw plat dak zal 50 jaar later nog even waterdicht zijn als de eerste dag

Alstublieft Uw plat dak zal 50 jaar later nog even waterdicht zijn als de eerste dag Daken Zonne-energie Goten Terrassen Daktuinen Alstublieft Uw plat dak zal 50 jaar later nog even waterdicht zijn als de eerste dag MASTERSYSTEMS Rubber met dampdrukverdelende onderlaag 08/2527 Wie ruim

Nadere informatie

Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn.

Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn. Bellus keramische lei: Superlichtgewicht Supermooi Superfijn. De Bellus is niet alleen Superlichtgewicht, Supermooi, Superfijn, maar ook... 2 duurzaam materiaal met lange levensduur krasbestendig 30 jaar

Nadere informatie

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR

PROFILO-S. Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot. Zinkkleur PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR PROFILO-S Zinkkleur Esthetisch fraaie en milieuvriendelijke kilgoot PRODUCT GARANTIE JAAR DAKSYSTEEM GARANTIE JAAR Profilo-S Tot wel 60% voordeel ten opzichte van traditionele, zinken kilgoten De uitgangspunten

Nadere informatie

RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORDESIGN EXCELLENCE IN ROOFING

RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORDESIGN EXCELLENCE IN ROOFING RENOLIT WATERPROOFING 1 RENOLIT ALKORDESIGN EXCELLENCE IN ROOFING 2 RENOLIT WATERPROOFING School (België) RENOLIT WATERPROOFING 3 Het RENOLIT ALKORDESIGN systeem Het RENOLIT ALKORDESIGN systeem combineert

Nadere informatie

Droogijsstraaltechniek

Droogijsstraaltechniek Eco Trust Droogijsstraaltechniek INFOBUNDEL WAT IS DROOGIJSSTRALEN? Het betreft een reinigingsproces waarbij kleine korrels koolzuurijs CO 2 -deeltjes-, bij een temperatuur van 79,8 C, aan hoge snelheid

Nadere informatie

Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar

Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar Onderzoek naar het lange duur gedrag van Eshagum 446 daken over een periode van 25 jaar Opdrachtnr.: 06-B-0557 Ref.: NAH/AVDH/NR Opdrachtgever : Esha Waterproofing B.V. Postbus 2301 9704 CH GRONINGEN T:

Nadere informatie

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN?

GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? GRUNDFOS pump audit HOE EFFICIËNT EN DUURZAAM ZIJN UW POMPEN? Een Grundfos pump audit creëert duidelijkheid Is duurzaamheid één van de doelstellingen in uw organisatie? Steeds meer bedrijven en (semi-)

Nadere informatie

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt

PenTack. Preventief asfaltonderhoud. Duurzaam. 60% Kostenbesparing. Snel & efficiënt. Milieuvriendelijk. Voor alle soorten asfalt PenTack Duurzaam 60% Kostenbesparing Snel & efficiënt Milieuvriendelijk Voor alle soorten asfalt Preventief asfaltonderhoud Bewezen oplossingen voor onderhoud van asfaltverhardingen Bitumen aan de oppervlakte

Nadere informatie

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem

Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Ons nieuwe laboratoriuminrichtingssysteem Als een ideale werking en een goed design elkaar innovatief aanvullen, hebben wij alles goed gedaan. Esthetische eisen vertalen in een goed design is één ding

Nadere informatie

Dolmen en Bravan. Vezelcementleien

Dolmen en Bravan. Vezelcementleien Dolmen en Bravan Vezelcementleien DOLMEN EN BRAVAN 2 DOLMEN EN BRAVAN Cembrit, Sterk in vezelcement Sterk Recept Het geheim van de indrukwekkende sterkte en duurzaamheid van Cembrit vezelcement leien ligt

Nadere informatie

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond.

Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Een aangenaam binnenklimaat, het hele jaar rond. Verbeter uw comfort met de ideale zonwerende en isolerend glasfolie. Verbeter de isolatie tot 41% (K-waarde), bespaar energie, hou overdreven warmte buiten

Nadere informatie

Product naam: MM03227

Product naam: MM03227 Product naam: MM03227 Specificaties MM03227: Levensduur L90: 20000u Wattage: 0.20W Kleur: 2700K (warmwit) Lumen: 10 lm Lamp soort: Orientatielicht Lengte: Diameter: Gewicht: Spanning: 76 mm 16x65 mm 28

Nadere informatie

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden!

Royalflex. Sterk onder alle omstandigheden! Royalflex Royalflex SBS dakbanen bieden een ijzersterke kwaliteit onder alle omstandigheden. Deze hoogwaardige elastomere gemodificeerde dakbedekking is als waterdichte toplaag onverwoestbaar en daarom

Nadere informatie

WEEKAMP DEUREN: DUURZAAM VOORUIT! Duur zaam FSC CONCEPTEN

WEEKAMP DEUREN: DUURZAAM VOORUIT! Duur zaam FSC CONCEPTEN WEEKAMP DEUREN: DUURZAAM VOORUIT! Duur FSC CONCEPTEN Duur DUURZAAM ONDERNEMEN Als producent van (hard) houten deuren is Weekamp zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij willen er

Nadere informatie

Sirius Solar. Sirius Solar Veranda

Sirius Solar. Sirius Solar Veranda Sirius Solar brengt twee werelden samen: genieten van comfort, duurzaamheid en rendement. Word ook thuis bewust van duurzaam en kies voor een overkapping met zonnepanelen! Zelf energie opwekken met zonnepanelen

Nadere informatie

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS).

Het voor de gepatenteerde SOLYNDRA Solar module gebruikte materiaal bestaat uit koper-indium-galium-diselenide (CIGS). quas lar Een uiterst betrouwbaar systeem De SOLYNDRA Solar module bestaat uit twee coaxiale cilinders. De binnenste cilinder wordt ommanteld door de CIGS-zonnecel die op haar beurt beschermd wordt door

Nadere informatie

Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid.

Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid. Ecoilet. De nieuwe definitie van duurzaamheid. Gecertificeerde duurzaamheid in de sanitaire ruimte Ligt de bescherming van natuurlijke hulpbronnen u na aan het hart? Waterverbruik en afval reduceren eveneens?

Nadere informatie

Beoordeling Blauwplaat isolatie producten volgens BREEAM-NL 2014

Beoordeling Blauwplaat isolatie producten volgens BREEAM-NL 2014 Beoordeling Blauwplaat isolatie producten volgens BREEAM-NL 2014 Keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten - Beoordelingsrichtlijn Nieuwbouw en Renovatie Inhoudsopgave BREEAM beoordelingstabel materialen

Nadere informatie

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen

BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat. End use steeldeck brandklasse Bs1 d0. Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR De slanke PIR-schuim isolatieplaat End use steeldeck brandklasse Bs1 d0 Hellenddaksystemen Platdaksystemen Groendaksystemen BauderPIR de isolatieplaat voor platte en hellende daken en spouwmuren

Nadere informatie