Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage"

Transcriptie

1 Map 2. Lees mij zorgvuldig door! Veelgestelde vragen Algemene voorwaarden en risicobijlage

2 Meestgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk voor het openen van een effectenrekening; een effectenrekening kan alleen door een meerderjarige worden afgesloten. 2. Hoe open ik een en/of rekening? Indien u een gezamenlijke rekening wenst te openen, dienen beide rekeninghouders alle documenten te ondertekenen. Door ondertekening van de openingsdocumenten verklaren beide rekeninghouders dat zij gezamenlijk de vragenlijst hebben ingevuld en dat deze van toepassing is op beide rekeninghouders. Indien de rekening twee rekeninghouders heeft, dan geldt dat beide rekeninghouders, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, volledig bevoegd zijn om over de rekening te beschikken. Bij een gezamenlijke rekening dient ook legitimatie van de mederekeninghouder en een apart bewijs van vestiging te worden verstrekt. Door ondertekening van de openingsdocumenten door beide rekeninghouders geven zij elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om over het saldo te blijven beschikken. Deze volmacht eindigt niet bij overlijden. 3. Wat is het verschil tussen een margin en een cash rekening? Cash rekening: De rekening moet voldoende positief saldo hebben voor de kosten van de transactie plus de commissies. Met een Cash rekening kunt u niet short in aandelen, is beperkte handel mogelijk in opties en futures. Bij een Euro rekening kunt u alleen beleggen in de Euro zone (min 18 jaar). Margin rekening: Deze rekening heeft de volledige handelsmogelijkheden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U kunt short gaan, beleggen buiten de euro zone, handelen in opties en futures (min 21 jaar). Er is geen verschil in tarieven tussen de margin en de cash rekening. 4. Waarom moet ik de meisjesnaam van mijn moeder, mijn bijnaam en de plaats van mijn 1e baan invullen? Als u telefonisch contact met ons opneemt kunnen wij dit als extra beveiligingsvraag stellen ter identificatie dat wij de rekeninghouder spreken. 5. Waarom moet ik de naam van mijn bank opgeven? Om uw storting naar uw beleggingsrekening te herkennen hebben we de naam van uw bank nodig. 6. Waarom wilt u mijn financiële achtergrond kennen? Today s Brokers is vanuit de wet- en regelgeving verplicht om een profiel te maken van iedere klant. 7. Waarom moet ik minimaal e 4000,- storten? Op het moment dat 4000 euro op de rekening staat, wordt de rekening geactiveerd. Dit is het moment dat u kunt beginnen met handelen. Als u een portefeuille met dezelfde waarde of meer overboekt wordt de rekening ook geactiveerd. 8. Kan ik de handelsmarkten en een abonnement op de koersdata achteraf wijzigen? Ja, zodra de rekening is geopend kunt u dit eenvoudig wijzigen in uw account management. 9. Wat is een bewijs van vestiging? Voor het aanvragen van een rekening is een geldig bewijs van vestiging nodig. Een afschrift van uw bankrekening wat u kunt downloaden via online bankieren, of een jaaroverzicht van uw energierekening voldoet. Het document moet recent zijn (niet ouder dan 6 maanden) met een duidelijke vermelding van uw adres. Daarnaast moet de tenaamstelling van het document overeenkomen met uw paspoort. Wanneer het een en/of rekening betreft hebben we van u beiden een bewijs van vestiging nodig. Hoe open ik een zakelijke rekening? Bij een zakelijke rekening vult u de openingsdocumenten in op naam van de desbetreffende juridische rechtsvorm (bijv. BV). Het handelsprofiel vult de houder van de (bijv.) BV persoonlijk in. De tarieven voor koersdata van een zakelijke rekening zijn anders, neemt u hiervoor contact met ons op. U kunt in de bijgevoegde retourenvelop retourneren: de openingsdocumenten volledig ingevuld en ondertekend; kopie van identiteitsbewijs van alle aandeelhouders; kopie van bewijs van vestiging van alle aandeelhouders; 2 x kopie van bewijs van vestiging van de (bijv.) BV.; bijv. een bankafschrift en een energienota kopie van de statuten; uittreksel van Kamer van Koophandel.

3 Algemene voorwaarden Dienstverlening (uitvoeren van effectenorders) Cliënt kan opdrachten ( effectenorders ), onder door Today s te stellen voorwaarden, zowel mondeling als elektronisch aan Today s mededelen overeenkomstig de Voorwaarden. Cliënt kan de door hem gewenste effectenorders tevens rechtstreeks ingegeven/opgeven in(op) het handelsplatform van IB. Today s legt (telefonische) opdrachten, opgaven en/of mededelingen vast op een informatiedrager. Cliënt verklaart door ondertekening van het openingsformulier uitsluitend op eigen initiatief en voor eigen risico en zonder overleg met Today s de effectenorders te verrichten. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn portefeuille. De informatiedrager wordt door Today s bewaard en kan door Today s in eventuele geschillen als bewijsmateriaal worden gebruikt. In verband hiermee neemt Cliënt de verplichting op zich de rekeningafschriften en (positie)overzichten die elektronisch dan wel schriftelijk beschikbaar worden gesteld regelmatig, doch in ieder geval na het verstrekken van een opdracht, te controleren. Voor zover Cliënt stelt dat Today s een opdracht niet conform de instructies zou hebben uitgevoerd, zal hetgeen is vastgelegd in de administratie van Today s, respectievelijk op de informatiedrager, tot volledig bewijs dienen. Today s draagt er zorg voor dat aan Cliënt, conform de op basis van de in de Wet op het financieel toezicht gestelde eisen, afschriften worden verzonden betreffende van toepassing zijnde transacties en posities. Deze afschriften worden elektronisch beschikbaar gesteld aan Cliënt en Effecteninstelling. Effectenrekening Bescherming De SIPC bescherming Uw effectendepot is verzekerd. De marktwaarde van uw aandelen, opties, warrants, tekorten, en geldsaldi is door een verzekering gedekt. De effecten zijn gedekt ongeacht het feit of dat deze op de Amerikaanse of dat zij op een andere beurs worden verhandeld. Futures, opties op futures en futures op aandelen zijn niet gedekt, maar het beschikbare saldi zal geconverteerd worden van de future rekening naar de effecten rekening met als doel zoveel mogelijk gebruik te maken van de verzekering. Deze regeling geldt indien de effecteninstelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en of gelden waar de Cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de effecteninstelling. Deze regeling is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen. Deze verzekering wordt aangeboden door de Secuities Insurance Protection Corporation (SIPC). Meer informatie vindt u op De aanvullende bescherming Lloyd s - London De eerste $ (of de equivalent hiervan in bijvoorbeeld euro s) wordt door de Secuities Insurance Protection Corporation (SIPC) per klant beschermd (waarvan $ cash). Lloyd s uit London verzorgt hier boven op een extra bescherming tot $ ($ voor cash). Deze regeling (en SIPC) geldt indien de effecteninstelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en of gelden waar de Cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de effecteninstelling. Garantie regeling Today s Brokers valt onder de reikwijdte van het beleggerscompensatie- en depositogarantiestelsel ( BCR ), zoals wettelijk verankerd in de Wft en Besluit bijzonder prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositiegarantie Wft. De uitvoering van de BCR berust bij de DNB en een (nieuwe) Collectieve Garantieregeling ( CGR ). De CGR is van toepassing op in Nederland gevestigde kredietinstellingen. De uitvoering van de CGR ligt bij De Nederlandsche Bank. Op grond van deze regeling hebben particuliere Cliënten van een effecteninstelling recht op een maximaal bedrag van ,- per Cliënt indien een effecteninstelling onverhoopt niet voldoet aan haar verplichtingen inzake effecten en of gelden waar de Cliënten recht op hebben. Dergelijke situaties zouden zich kunnen voordoen bij faillissement of surseance van betaling van de effecteninstelling. De BCR is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de compensatie van verliezen voortvloeiende uit beleggingen. De combinatie van zekerheid biedt u de bescherming die u voor uw kapitaal mag verwachten en biedt u uiteindelijk zelfs een grensoverschrijdende bescherming. Financiële achtergrond van de rekeninghouder(s) Voorafgaand aan het openen van deze effectenrekening zal Today s informatie inwinnen over de ervaring en kennis van de cliënt(en) met deze vorm van execution only dienstverlening. Dit gebeurt door middel van onderstaande vragenlijst. Als beleggingsonderneming is Today s voorts - op grond van de Wet op het financieel toezicht - verplicht haar cliënten te classificeren als niet-professionele belegger, professionele belegger of als in aanmerking komende tegenpartij. De mate van (wettelijke) bescherming hangt af van de classificatie. Today s classificeert al haar cliënten altijd als niet-professionele beleggers, omdat dit de hoogste beschermingsniveau voor haar cliënten waarborgt,ib hanteert voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid waaronder een vereniging, stichting de term professional ; dit heeft echter geen enkele relatie met de classificatie als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Cliënt(en) wordt (worden) er nadrukkelijk

4 op gewezen dat als Today s onderstaande informatie niet of niet volledig ontvangt van client(en), Today s niet in staat is te beoordelen of deze dienst en de betreffende effectenorder voor cliënt(en) passend is (zijn). Today s gaat er dan vanuit dat de dienstverlening voor de cliënt(en) passend is; de verantwoordelijkheid voor het al dan niet invullen van deze vragenlijst rust volledig op cliënt(en). Today s mag zonder meer afgaan op de door cliënt(en) verstrekte informatie; zij is niet gehouden de aan haar verstrekte informatie op juistheid te controleren. Today s is voorts niet gehouden de vragenlijst gedurende de looptijd van de overeenkomst te toetsen op actuele ontwikkelingen; het is aan cliënt(en) zelf eventuele wijzigingen aan Today s door te geven. Belangrijk: Daarbij zal Today s slechts voor wat betreft de handel in opties, futures, converteerbare obligaties, warrants en OTC-transacties toetsen of deze effectenorders voor u passend zijn. Dit betekent dat Today s bij effectenorders in opties, futures, converteerbare obligaties, warrants en OTCtransacties zal toetsen of deze bij u passen gelet op uw ervaring en kennis daarmee, een en ander in lijn met artikel 4:24 Wft. Indien dat niet het geval blijkt te zijn, zal Today s de cliënt(en) daaromtrent elektronisch waarschuwen. Today s zal bij de uitvoering van execution-only dienstverlening op geen enkele andere wijze dan hiervoor beschreven de effectenorder toetsen. Zo zal Today s (onder meer) niet de financiële positie of de beleggingsdoelstelling van cliënt(en) niet toetsen. IB zal een soortgelijke passendheidstoets verrichten, waarbij geldt dat voor handel in complexe producten (opties, futures, warrants, maar ook Structured Products en convertible) een ervaringseis verplicht is dat Cliënt(en) minimaal twee jaren ervaring hebben in de handel van voornoemde complexe producten. Daarnaast toetst IB (verplicht) de ervaring van cliënt in complexe producten door middel van een vragenlijst. Dit laat onverlet dat cliënt(en) ondanks deze waarschuwing kan (kunnen) besluiten de effectenorder te laten uitvoeren. Cliënt wordt er nadrukkelijk op gewezen dat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van effectenorders onder alle omstandigheden bij cliënt(en) blijft rusten. Cliënt(en) handelt (handelen) altijd voor eigen rekening en risico, waarvoor Today s nimmer aansprakelijk gesteld kan worden. De basis valuta van de effectenrekening is standaard Euro s. De valuta kan desgewenst ook in andere valuta als euro s zijn. Via Today s kunt u in één rekening in verschillende valuta s handelen waarbij de rapportage weergeven wordt in één valuta. Standaard wordt de rapportage in de basis valuta weergegeven (euro s). Wanneer de Cliënt een aankoop doet buiten zijn valuta zal er een margin lening gegeven worden voor deze aankoop met als onderpand uw portefeuille. Het is mogelijk om de verscheidende valuta s weer te converteren in de basis valuta. Deponeringen en onttrekkingen: alle deponeringen op en onttrekkingen van de meerdere valuta rekening (sub account) moeten geschieden in de basis valuta. Als de Cliënt gebruik maakt van de spot foreign exchange transactie faciliteit van IB om vreemde valuta aan te schaffen, mogen geen fondsen onttrokken worden in die valuta maar moeten weer geconverteerd worden in de basis valuta. Dit geldt ook voor lopende vreemde valutawinsten en verliezen. Vreemde valuta transacties: voor vreemde valutatransacties die uitgevoerd worden via IB s foreign currency exchange faciliteit, zal IB als agent of risicoloos principaal optreden en zal zulke transacties effectueren via een aan IB verbonden instituut, welke een winst (of verlies) mag realiseren met referte aan die transacties. Cliënt zal een transactieprovisie aan IB betalen voor elke vreemde valuta affaire, welke IB in mindering zal brengen van de rekening(en). Margin: als de Cliënt margin posities aanhoudt uitgedrukt in vreemde valuta, zal het systeem de margin verplichting met gebruik van vreemde valutakoersen welke gespecificeerd wordt door Today s berekenen en vertalen/omrekenen naar de basis valuta. Dit is een pro forma berekening. Geen fondsen zullen daadwerkelijk worden geconverteerd voor margin doeleinden. Bij het vertalen van vreemde valuta margin verplichtingen naar de basis valuta, zal Today s gebruik maken van zogenaamde haircuts (een percentage discount op de vreemde valutawaarde) om de mogelijkheid van fluctuatie in valuta te reflecteren. Cliënt moet als gevolg daarvan de margin en risicovereisten te allen tijde goed in de gaten houden. Universele rekening Cliënten krijgen via Today s een zogenaamde universele effectenrekening. Cliënten hebben de mogelijkheid om via deze éne rekening, via één scherm, te handelen in effecten, opties, futures en andere investeringsproducten. Cliënt krijgt één gecombineerd dagafschrift met daarop alle transacties in al deze verschillende producten. Cliënt erkent dat zo n universele rekening twee onderliggende rekeningen behelst, namelijk één effectenrekening die volgens SEC regels wordt onderhouden en een futures handelrekening die volgens de CFT regels wordt onderhouden. Derhalve onderkent Cliënt dat de universele rekening daadwerkelijk twee rekeningen behelst voor administratieve en toezichthoudende regels en functies. Cliënt autoriseert Today s om de informatie die de verschillende future en effecten rekeningen behelst, incluis maar gelimiteerd tot transactiebevestigingen, positieoverzichten en margin overzichten samen te voegen. Rekeningafschriften Today s zal dagelijks via een samenvatting (de effectennota) van de handelsactiviteiten van de rekening van de Cliënt naar de Cliënt sturen. Today s zal op zelfde wijze maandelijks een totaal overzicht van de waarde van de rekening naar de Cliënt sturen. Dit maandelijkse overzicht zal geen performance overzicht zijn. Cliënt verklaart

5 hierbij ook dat hij regelmatig controle zal uitvoeren inzake zijn trades en posities ten opzichte van de rapportage van Today s. Hij zal Today s onmiddellijk op de hoogte stellen bij verschillen, doch niet later dan 30 dagen na datum verzending van de overzicht. Cliënt zal ook geen overnight positie aanhouden bij onvoldoende middelen. Cliënt is zich bewust van het risico wanneer hij een order in het systeem plaats wanneer de helpdesk van Today s niet aanwezig is. Uit hoofde van snelheid, efficiency, en kostenbesparing voor Cliënten, verzorgt Today alle opmerkingen, berichten, order bevestigingen, dagafschriften en overige overzichten in elektronische vorm. Alle communicatie verloopt via het aangeboden handelssysteem (TWS), via de website van Today s of via . Door ondertekening van deze overeenkomst gaat Cliënt akkoord met deze elektronische communicatie. Eventuele extra vragen/ communicatie loopt via Today helpdesk of via Cliënt zal overzichten uitprinten als hij/zij een duidelijke boekhouding wil bij houden. De Cliënt is verantwoordelijk voor het monitoren van zijn openstaande order totdat Today de uitvoering of annulering heeft bevestigd. Bevestigingen kunnen vertraagd zijn. Cliënt begrijpt dat overzichten en bevestigingen van orderuitvoeringen en annuleringen door diverse redenen foutief kunnen zijn als gevolg van annulering of aanpassingen van een beurs en dat Today s daar niet aansprakelijk voor kan worden gesteld. Vergoedingen Today s zal Cliënt waar het gaat de door Today s uit hoofde van deze overeenkomst verrichte diensten vergoeding(en) in rekening brengen, en Cliënt zal deze vergoeding(en) aan Today s verschuldigd zijn overeenkomstig het Tarieven & Conditieoverzicht Today s, zoals deze beschreven zijn op de website van Today s. Cliënt verklaart hierbij voornoemde vergoedingen op het moment van ondertekening van deze overeenkomst te kennen en te accepteren. De vergoedingen alsmede de hoogte van de door Today s aan Cliënt te verstrekken krediet(en) en in aanmerking te nemen margin bedrag(en) zijn overeenkomstig het Tarieven & Conditieoverzicht Today s, dat op website van Today s vermeld staat. Deze vergoedingen kunnen worden aangepast. Cliënt verklaart hierbij voornoemde vergoedingen en berekeningen en op het moment van ondertekening van deze overeenkomst te kennen en te accepteren. Orders Storting Today s en IB vragen een acceptabele initiële storting voordat het een order zal accepteren. De eerste overboeking dient afkomstig te zijn van een rekening op naam van cliënt(en) bij een kredietinstelling met zetel in een lidstaat van de Europese Unie of een staat daartoe aangewezen (artikel 4 Wet identificatie bij dienstverlening). Today en IB zullen orders pas trachten uit te voeren indien de dispositieruimte van Cliënt die uitvoering toelaat. De dispositieruimte van Cliënt wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving, regelgeving, regels van Today s of door Today s respectievelijk de door Today s ingeschakelde derde(n) (waaronder de settlement- en custody bank) en/of zoals aangegeven in door Today s aan Cliënt verstrekte openingsdocumentatie en/of overige verstrekte of te verstrekken documentatie, zoals die door Today s van tijd tot tijd eenzijdig gewijzigd kan worden. Orders: Conform wettelijke richtlijnen kiezen Today s en IB de beste, snelste en goedkoopste route en executie om Cliënt zijn order uit te voeren. In dat kader heeft Today s een execution policy opgesteld, die onderdeel uitmaakt van dit openingsformulier. Onze partner Interactive Brokers (IB) heeft verder een eigen order route kenmerk. Voor sommige effecten die op verschillende markten / beursen worden verhandeld, kan IB een order-by-order order route systeem gebruiken ( smart-routing ) waarbij IB / Today s zo snel mogelijke uitvoering en de best mogelijke prijs voor de Cliënt probeert te bewerkstelligen. Indien in het geval van een verkooporder de desbetreffende effecten niet of in onvoldoende mate aanwezig zijn op de rekening van Cliënt (zulks te bepalen aan de hand van de toepasselijk wet- en regelgeving), hebben Today s en IB het recht de verkooporder niet uit te voeren totdat Cliënt over alle vereiste effecten beschikt. De door Today s of de door IB s aangeboden producten of diensten verstrekte informatie over uitvoeringen van orders wordt steeds onder voorbehoud gegeven en Cliënt kan daaraan geen rechten ontlenen. Uit het ontbreken van berichten omtrent uitvoeringen van orders mag niet worden afgeleid dat orders niet zijn uitgevoerd. Bij twijfel rust te allen tijde bij Cliënt de plicht de onduidelijkheid weg te nemen door verificatie bij (via) Today s. Royeren of aanpassen van orders Cliënt erkent dat het wellicht niet mogelijk is een order te annuleren (of aan te passen). Op verzoek van Cliënt aan Today s, zal Today s trachten te bewerkstelligen dat geen uitvoering (aanpassing) wordt gegeven aan een door Cliënt via de producten of diensten van Today s gegeven order die Cliënt wenst te herroepen (aan te passen). Indien het herroepen (aanpassen) van een dergelijke order niet (geheel) mogelijk blijkt, is Today s niet aansprakelijk voor enige schade die daaruit of in verband daarmee mocht voortvloeien. Indien geen bericht is ontvangen van de desbetreffende beurs dat het verlangde royement (de verlangde aanpassing) definitief is, is uitvoering (aanpassing) (nog) mogelijk. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van Today s voor vergoedingen van (directe- en indirecte) schade van Cliënt (of diens erfgenamen en(of) rechtopvolgers) die het gevolg is van of verband houdt met: Een waardedaling van financiële instrumenten, door cliënt(en) geleden verliezen en/of gederfde winst; misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (al

6 dan niet door derden) van de door of via Today s aangeboden producten en diensten en/of communicatieverbindingen en/ of apparatuur en/of overige faciliteiten van Today s of derden waardoor ten aanzien van de rekening van Cliënt transacties worden verricht waarvoor Cliënt geen opdracht heeft gegeven, en/of; storingen, van welke aard dan ook, in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Today s of door een derde worden beheerd, en/of; de tekortkomingen van Beurzen, betaal- en afwikkelsystemen; andere oorzaken waardoor Cliënt geen, deels of vertraagd gebruik kan maken van door Today s aangeboden producten en diensten en de daaraan verbonden faciliteiten van Today s of derden, en/of; onjuistheden in en/of het niet en/of deels of vertraagd ontvangen van al dan niet via de door Today s aangeboden producten of diensten en/of de door Cliënt aan Today s opgegeven telefoonnummer (s), faxnummer(s), -adres(sen) en/of postadres(sen) verstrekte koersinformatie, berekeningen (daaronder begrepen, doch niet daartoe beperkt, berekeningen van dispositieruimte), saldo-opgave of andere door Today s aan Cliënt verschafte of te verschaffen informatie, is uitgesloten, tenzij de betreffende schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Today s. Today s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van, of verband houdt met, door derden via de door Today s aangeboden producten of diensten, verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie, tips, analyses en/of aanbevelingen en/of enige andere informatie, tenzij Cliënt aantoont dat Today s bij de keuze van de betreffende derde niet de vereiste zorgvuldigheid in acht genomen heeft. Today s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van, of verband houdt met, de door Today s zelf via de door hem aangeboden producten, en/of diensten, koersinformatie, tips, analyses en/of aanbevelingen en/of enige andere informatie, tenzij deze op het moment waarop dit werd verstrekt redelijkerwijs niet verstrekt had mogen worden. Today s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van of verband houdt met door Cliënt gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan van de door Today s aangeboden producten of diensten. Today s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van (telefonische) opdrachten en/of orders, noch voor schade als gevolg van waardevermindering en/of voor door Cliënt geleden verliezen of welke andere oorzaak ook, tenzij Cliënt aantoont dat deze tekortkoming rechtstreeks te wijten is aan grove schuld of eigen opzet van Today s bij de uitvoering van desbetreffende opdracht en/of order. Today s is nimmer aansprakelijk voor schade die Cliënt ondervindt van maatregelen die Today s in het kader van enig dwingend voorschrift van beurzen en toezichthouders moet nemen of meent te moeten nemen. Te allen tijde en onder elke omstandigheid zal gelden dat Today s niet aansprakelijk is voor directe en(of) indirecte schade, waaronder uitdrukkelijk begrepen wordt (doch niet beperkt tot) gederfde winst zoals bijvoorbeeld niet gerealiseerde koerswinsten en(of) andere voordelen welk enig verband houd met het door Cliënt gebruik maken of willen maken van door Today s aangeboden diensten en producten. In geval van verlies, diefstal, misbruik of het op andere wijze in onbevoegde handen geraken van het rekeningnummer, wachtwoord(en) en de pincode(s) en/of de combinatie van deze nummers of enige andere onregelmatigheid, dient Cliënt, na ontdekking, onmiddellijk Today s in kennis te stellen. Today s zal na ontvangst van een dergelijke kennisgeving onmiddellijk maatregelen treffen, indien noodzakelijk, ter voorkoming van misbruik. Cliënt is verplicht de kennisgeving zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Today s te bevestigen. Nieuwe wachtwoorden en pincode(s) dienen door Cliënt schriftelijk te worden aangevraagd bij Today s. Gedurende de periode tot het moment van eerste kennisgeving als hiervoor aangegeven, is Cliënt aansprakelijk voor alle gevolgen van het onbevoegd gebruik of misbruik van het rekeningnummer, wachtwoord(en), de pincode(s) en/of de combinatie van deze nummers. Discrepanties Wanneer Cliënt enige onregelmatigheden op het handelsplatform, in zijn rekening, bij zijn orders (fout, dubbel, ontbrekend) ontdekt, zal Cliënt direct contact met Today s opnemen. Cliënt zal wachten op de oplossing en zal geen verdere orders plaatsen. Als Cliënt handelt voordat hij Today s heeft gecontacteerd, of als Cliënt handelt voordat hij een oplossing heeft vernomen, is Cliënt zelf verantwoordelijk, zonder enige beperking, voor enige schade die uit deze handelingen voort komt. In het geval dat een effectenorder strijd zou opleveren met enig dwingend voorschrift, dan is Today s gemachtigd om namens cliënt(en) de effectenorder te beëindigen. Margin, liquidatie Margin Handelen met margin betekent meer risico. Bij handelen met margin kan de Cliënt meer verliezen dan dat Cliënt heeft gestort op zijn rekening. Cliënt begrijpt dit. Cliënt heeft ook de bijlage over risico s op margin handelen gelezen en begrepen en is zich bewust van de risico s. Today s en IB zullen intraday en over-night de margin eisen blijven vaststellen tot een tenminste minimaal niveau. Verder heeft Today s het recht de hoogte van de margin (per klant) te allen tijde aan te passen. Zelfs tot een niveau hoger dan betreffende beurs / markt minimaal verlangt. Cliënt zorgt voor voldoende middelen om aan gestelde margin eisen te voldoen. Cliënt mag

7 een overnight positie aanhouden onder voorwaarden dat hij aan gestelde margin eisen voldoet. Alle margin eisen zijn zichtbaar op de website van Today s. Today s en IB hebben het recht orders van Cliënt te weigeren indien het saldo op de rekening onvoldoende is om aan margin eis te voldoen. Indien het saldo op de rekening onvoldoende is, zal Today s de effecten order niet doorgeven, ook zal alsdan Today s de effectenorder niet gedeeltelijk uitvoeren. Today s mag een order vertragen teneinde de juiste saldi en margin voor betreffende account vast te stellen. Wanneer op rekening Cliënt onvoldoende middelen aanwezig zijn om aan margin te voldoen, heeft IB het recht Cliënt zijn posities te liquideren. Liquidatie Today`s en IB zijn niet verplicht de Cliënt te wijzen op een (margin)tekort. Today s en IB zullen bij een tekort geen margin-call geven en Today s en IB zullen een tekort ook niet gaan aanvullen. IB heeft het recht om posities van Cliënt te liquideren, zonder de klant hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Cliënt geeft IB door ondertekening van deze overeenkomst de specifieke last zijn posities te liquideren, waarbij iedere aansprakelijkheid terzake IB en(of) Today s uitdrukkelijk is uitgesloten. IB liquideert positie van een klant in de volgende gevallen: (1) klant heeft geen vermogen meer, (2) rekening van de klant heeft een tekort, (3) rekening van de klant heeft onvoldoende middelen om aan margin eisen te voldoen, (4) klant is in gebreke gebleken, (5) de overeenkomst is beëindigd, (6) wanneer er een order is uitgevoerd waar klant onvoldoende middelen voor had, (7) als IB liquidatie nodig of adviseerbaar acht ter bescherming van haar positie. Wanneer IB posities om één van bovengenoemde redenen sluit, kan er een tekort overblijven. Cliënt is verplicht dit tekort direct en op het eerste daartoe strekkend verzoek aan te zuiveren. Risico bijlage 1. Kenmerken effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. Wij wijzen cliënt(en) er uitdrukkelijk op dat de waarde van uw beleggingen kan fluctueren en dat de in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief zijn. Meestal geldt dat een belegging met een hoger verwacht rendement grotere risico s met zich mee brengt. Zeker bij beleggen in buitenlandse effecten kan de overheidspolitiek in het desbetreffende land gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. Daarnaast dient bij het beleggen in niet-euro genoteerde effecten rekening te worden gehouden met het valutakoersrisico. Hieronder worden de kenmerken van de effecten besproken waarin voor de Cliënt mag worden gehandeld, alsmede de daaraan verbonden specifieke beleggingsrisico s. Deze bijlage is niet uitputtend. Cliënt(en) zal (zullen) zelf navraag moeten doen, indien cliënt(en) meent (menen) onvoldoende inzicht te hebben in de beleggingsrisico s. Today s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voorvloeiende uit beleggingen. Aandelen Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap. De aandeelhouder mag zich economisch gezien beschouwen als een bezitter van een deel van het vermogen van een onderneming. Aandelen kunnen op naam zijn gesteld of aan toonder luiden. Bij aandelen is sprake van risicodragend kapitaal. In geval van faillissement kan de waarde teruglopen tot nul. De waarde-ontwikkeling is vooral afhankelijk van de gerealiseerde en verwachte bedrijfsresultaten en de dividendpolitiek van de betrokken vennootschap. Aandeelhouders komen pas voor dividend in aanmerking, nadat alle overige kapitaalverschaffers het aan hen toekomende rendement hebben ontvangen. De risico s van een belegging in aandelen kunnen dus zeer verschillend zijn, afhankelijk van onder meer de ontwikkelingen bij de onderneming en de kwaliteit van het management. Certificaten van aandelen Certificaten van aandelen zijn effecten die originele aandelen vertegenwoordigen. De aandelen zelf zijn meestal in beheer bij een administratiekantoor. Certificaathouders zijn als het ware deelgerechtigd in de onderliggende aandelen. Niet alle rechten die zijn verbonden aan aandelen, zijn ook van toepassing op certificaten van aandelen (vaak is bijvoorbeeld het aan aandelen verbonden stemrecht beperkt). De risico s zijn in principe dezelfde als de risico s aan gewone aandelen. Opties Een optie is een contract waarbij de partij die de optie verstrekt (de schrijver ) aan zijn wederpartij het recht toekent om een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een pakket aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud, gedurende of aan het einde van een overeengekomen periode te kopen (we spreken dan van een call-optie ) of te verkopen (we spreken dan van een put-optie ) tegen een prijs die van te voren is bepaald of waarvan overeengekomen is op welke wijze deze bepaald zal worden. Voor dit recht betaalt de wederpartij meestal een premie aan de schrijver. De premie bedraagt slechts een fractie van de onderliggende waarde. Hierdoor leidt een koersschommeling van de onderliggende waarde tot grotere winsten of verliezen voor de houder van een optie (de zogenaamde hefboomwerking). Meestal is de optie tussentijds verhandelbaar: zowel call-opties als putopties kan men dan kopen en verkopen. De tegenpartij van een koper van een call-optie is de schrijver (verkoper) van de call-optie en de tegenpartij van een koper van een put-optie is de schrijver van de put-optie. De premie die dient te

8 worden betaald,is onder meer afhankelijk van de waardeontwikkeling (koers) van de onderliggende waarde. Het kopen van opties Een optie(contract) geeft de koper het recht (niet de verplichting) om gedurende of aan het eind van een zekere periode een zekere hoeveelheid van een onderliggende waarde (bijvoorbeeld obligaties of een vastgestelde hoeveelheid dollars) te kopen (call-optie) of te verkopen (put-optie) tegen een vooraf overeengekomen prijs. De koper hoeft dus geen gebruik te maken van de optie. Voor het recht dat de koper van een optie verkrijgt, betaalt de koper een premie. De koper van een optie loopt het risico dat de betaalde premie verloren gaat (het verlies is overigens beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen). Het verkopen of schrijven van opties Een schrijver van een optie neemt de verplichting (geen recht) op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van call-optie) of af te nemen (schrijver van put-optie) tegen de afgesproken prijs. Hij heeft dus leveringsplicht of ontvangstplicht,waarvoor de schrijver een premie ontvangt. Bij het schrijven van opties wordt onderscheid gemaakt tussen het gedekt en ongedekt (naakt) schrijven van opties. Onder gedekt schrijven wordt verstaan het schrijven van een call-optie op de onderliggende waarde die schrijver zelf in bezit heeft (de Cliënt kan dus leveren). Bij het ongedekt of naakt schrijven heeft men deze stukken niet in bezit en zullen tegen de dan geldende koers alsnog moeten worden geleverd. Het schrijven van put-opties wordt altijd als ongedekt beschouwd (men is immers verplicht de onderliggende waarde te kopen, indien de koper van de optie van zijn recht gebruik wenst te maken). Om er zeker van te zijn dat een schrijver aan zijn verplichtingen kan voldoen,dient de schrijver zekerheid (margin) te stellen. De schrijver van een optie kan te maken krijgen met (onbeperkte) verliezen, die vele malen groter kunnen zijn dan de ontvangen premie. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen het gedekt en ongedekt schrijven van opties. Het gedekt schrijven van een call-optie kan bijvoorbeeld een effectenportefeuille juist beschermen tegen waardevermindering van de portefeuille. Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of een dergelijke transactie voor u geschikt is, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. Het schrijven van ongedekte opties kan zeer risicovol zijn. Cliënt(en) dient (dienen) alleen in dergelijke risicovolle beleggingen te handelen, indien zij zich bewust zij van de risico s en zij de daarmee mogelijk gepaard gaande verliezen kunnen dragen. Obligaties Obligaties zijn schuldbrieven van een lening uitgegeven door een (overheids)instelling. Over de schuld wordt door de instelling die de obligatie heeft uitgegeven over het algemeen een vooraf overeengekomen rente vergoed. Nagenoeg alle obligaties zijn aflosbaar. Obligaties behoren tot het zogenaamde vreemd vermogen (geleend geld) van een onderneming. Er bestaan bijzondere vormen van obligaties. Deze bijzondere vormen kunnen betrekking hebben op de wijze van rentebetaling, de wijze van aflossing, de wijze van uitgifte en bijzondere leningsvoorwaarden. Het rendement op de obligatie kan bijvoorbeeld (mede) afhankelijk worden gesteld van de geldende rentestand (voorbeelden zijn surplusobligaties en rente-indexobligaties) of van de winst van de instelling die de obligatie heeft uitgegeven (zoals winstdelende obligaties en inkomstenobligaties). Er bestaan ook obligaties waarop geen rente wordt uitbetaald (zerobonds). Het rendement op deze obligaties wordt verkregen uit het verschil tussen de uitgiftekoers en de latere aflossingskoers. Ook een belegging in obligaties draagt risico s met zich mee. De koers van een obligatie is over het algemeen in de eerste plaats afhankelijk van de rentestand, zodat koersschommelingen kunnen plaatsvinden. Voorts is de gegoedheid van de uitgevende instelling belangrijk. Ingeval van faillissement van de uitgevende instelling gelden de obligatiehouders als concurrente onverzekerde crediteuren van de uitgevende instelling,tenzij ten behoeve van de obligatiehouder een speciale zekerheid is bedongen. Converteerbare obligaties De converteerbare obligatie is een obligatie die gedurende de zogenaamde conversieperiode tegen de conversiekoers onder bepaalde voorwaarden (meestal op verzoek van de belegger) kan worden omgewisseld tegen aandelen. De converteerbare obligatie vertoont kenmerken van zowel een obligatie als van een aandeel. Voor de risico s wordt derhalve verwezen naar de risico s die zijn verbonden aan deze effecten. Warrants Een warrant vertegenwoordigt het recht om gedurende een vastgestelde periode een bepaald aantal (certificaten van) aandelen en obligaties (of in een enkel geval een bepaalde hoeveelheid vreemde valuta) te kopen van en/of te verkopen aan de vennootschap die ze beschikbaar heeft gesteld tegen een vooraf vastgestelde prijs. Een warrant lijkt op een optie met dien verstande dat een warrant een recht vertegenwoordigt jegens het betrokken bedrijf. De risico s die zijn verbonden aan een warrant zijn vergelijkbaar met de risico s die zijn verbonden aan het kopen van opties. Termijncontracten (futures) Een termijncontract is de verplichting (geen recht) om een zekere hoeveelheid van een bepaalde onderliggende waarde (zoals valuta, goederen of grondstoffen) te kopen of te verkopen tegen een vastgestelde prijs met levering op termijn. Een termijncontract kan worden gekocht of worden verkocht. De koper van een termijncontract (ook wel houder van een long positie genoemd) neemt de verplichting op zich om de afgesproken hoeveelheid in ontvangst te nemen en te betalen. De verkoper (houder van een short positie ) heeft een leveringsplicht. Het is over het algemeen niet de bedoeling

9 om de partij goederen of financiële waarden daadwerkelijk te ontvangen of te leveren. De termijnhandel kent een hoge mate van hefboomwerking. Bij het afsluiten van een termijncontract behoeft maar een gering deel van de werkelijke waarde te worden gestort. Een beperkte koersschommeling kan derhalve tot grote verliezen (of winsten) leiden. Het verlies op een termijncontract kan aanzienlijk zijn. Het verlies hoeft niet beperkt te zijn tot de inleg. Onder bepaalde marktomstandigheden kan het moeilijk of zelfs onmogelijk zijn om een positie te sluiten/liquideren.de verliezen zijn alsdan niet gelimiteerd. Het geven van een stop-loss of stoplimit opdracht zullen de verliezen niet noodzakelijkerwijze kunnen beperken. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of dergelijke transacties voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. Close-Out deadline voor future contracten die niet in cash worden gesetteld. Inzake future transacties die niet gesettled worden in cash maar door fysieke levering van de onderliggende grondstof (incluis vreemde valuta die niet op de Today s deliverable lijst staan) mogen Cliënten deze onderliggende grondstof niet ontvangen of leveren. Inzake long posities gaat Cliënt akkoord dat het contract wordt doorgerold of gesloten op 3 dagen voor de first notice day. Inzake short posities die niet kunnen worden gesettled in cash gaat de Cliënt akkoord dat de positie wordt doorgerold of wordt gesloten op drie dagen voor last trading day. Het is de verantwoordelijkheid van de Cliënt zelf om zich op de hoogte stellen van de last trading en first notice days. Als de Cliënt niet het contract voor de genoemde datum heeft doorgerold of gesloten, houdt Today s zich het recht voor deze te liquideren. Als de Cliënt verzaakt de positie te sluiten en IB is niet bij machte om de positie voor expiratie te sluiten, zal Cliënt aansprakelijk zijn voor alle kosten en schade die hiermee gepaard gaan. De meeste vreemde valutacontracten vragen om fysieke levering van betreffende valuta. Today s zal alleen de valuta contracten die gespecificeerd staan op de Today s deliverable currency list leveren. Dit is een automatisch proces. En cliënten dienen dan ook hun posities op tijd te sluiten indien zij geen fysieke levering wensen. OTC transacties OTC markt staat voor Over The Counter Markt, op een dergelijke OTC markt worden effectentransacties (vaak OTC-derivaten genoemd) verricht waarvan aanbod en handel niet op een centrale gereguleerde markt (de beurs) gebeurt. OTC markten zijn aldus automatische noteringssystemen die werken met slechts een zeer beperkte reglementering. Bedrijven met een notering aan een OTC markt zijn niet onderworpen aan (wettelijke) verplichtingen die gelden op andere beurzen. Handel op in OTC-derivaten is alleen geschikt voor cliënt(en) die hiermee uitgebreide ervaring mee hebben en zich bewust zijn van de daarmee gepaard gaande (grote) risico s. OTC-derivaten hebben (doorgaans) betrekking op rente en/of valuta (valutatermijncontracten, rentederivaten et cetera), maar er zijn ook OTC-derivaten met betrekking tot grondstoffen, edelmetalen of indices. OTC-derivaten zijn oorspronkelijk bedoeld om verschillende soorten financiële risico s af te dekken (het zogenaamde Hedging ), maar kunnen ook speculatief worden ingezet. De notering van aandelen aan een OTC markt kan met directe ingang worden stopgezet. Er is geen garantie voor het naleven van een termijn van een order. Zo kan het gebeuren dat een dagorder pas een of meerdere dagen later wordt uitgevoerd. Een van de kenmerken van een OTC markt is de beperkte handel. De beperkte handel kan met zich mee brengen dat bepaalde aandelen onmogelijk verkocht of gekocht kunnen worden. De contracten in OTC-derivaten worden vaak voor grote bedragen en een lange looptijd aangegaan; de risico s kunnen daardoor mede afhankelijk van de onderliggende waarde - zeer groot zijn. Ook is het zo dat de beperkte handel met zich meebrengt dat grote koersuitslagen mogelijk zijn. Daarbij kan een (relatief) kleine order op een OTC markt een grote koersafwijking tot gevolg hebben. Het komt daarbij vaak voor dat partijen de markten proberen te beïnvloeden door ongevraagde bericht adviezen toe te zenden. Deze adviezen van derden zijn over het algemeen bedoeld om de koers van het betreffende aandeel te manipuleren. Er wordt ten zeerste afgeraden op basis van deze adviezen te handelen. Geen enkele klacht omtrent orders die op een niet-gereglementeerde markt worden geplaatst, wordt behandeld door een toezichthoudende instantie. PinkSheets Onderdeel van Amerikaanse aandelenmarkt waar vooral Microcap aandelen (aandelen met zeer kleine marktwaarde), ook met vaak lage koersen (Pennystocks) worden verhandeld. Deze markt wordt gekenmerkt door vaak hoge volatiliteit en dus relatief hoog marktrisico. In het verleden zijn in de Verenigde Staten Pennystocks veelvuldig voorwerp geworden van het zogenaamde pump-and-dump : het kunstmatig gunstig beïnvloeden van de koers met als doel er zelf rijker aan te worden. Short gaan in effecten Als u short gaat in effecten (aandelen) verkoopt u aandelen zonder deze in bezit te hebben. Later koopt u de aandelen terug. Als de koers is gedaald, heeft u winst gemaakt. Uiteraard geldt omgekeerd dat wanneer de koers is gestegen, u verlies maakt. U kunt zowel intra day (gedurende de dag) als overnight (voor meerdere dagen) short gaan. OTC-handel kan extreem gevaarlijk zijn Cliënt(en) dient (en) zich er bewust van te zijn dat voor handel op een OTC markt ruime

10 ervaring en kennis vereist zijn. Zorgvuldig afgewogen dient te worden of transacties op een OTC markt voor u geschikt zijn, mede gelet op uw financiële positie en het doel van de belegging. Omwille van het risicovolle karakter is handel op een OTC markt niet aangewezen voor mensen met een laag risicoprofiel en mensen met weinig financiële mogelijkheden. U dient voorbereid te zijn op de mogelijkheid dat u uw ingelegde geld geheel verliest. In het algemeen zou u geen transacties in de OTC-handel doen met geld bedoelt voor uw pensioen, studentenlening, tweede hypotheken, nood-fondsen, spaargelden bedoelt voor als uw kinderen gaan studeren, of gelden die u nodig heeft om in uw dagelijkse behoefte te voldoen. Cliënt(en) dient (dienen) zich terdege te realiseren dat er geen garantie is voor het naleven van een order. Today s is nimmer aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van een effectenorder. Today s behoudt zich het recht voor cliënt(en) te allen tijde transacties op een OTC-markt te weigeren. Overige Deze bijlage kan niet alle kenmerken van alle effecten en de daaraan verbonden risico s beschrijven. Ingeval de kenmerken van de effecten die hierboven zijn beschreven (en waarin wordt belegd) afwijken, dient u zich van deze beleggingsrisico s op de hoogte te stellen. Bij het kiezen van beleggingen dient een goede afweging gemaakt te worden betreffende welke effecten binnen de beleggingsdoelstelling vallen. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. Met name het schrijven van ongedekte opties, termijncontracten (en opties op termijncontracten) kunnen zeer risicovol zijn. U dient alleen in deze risicovolle beleggingen te handelen indien u het (eventuele) verlies kan en wil dragen en u zich terdege bewust bent van de risico s. IB heeft het recht om uw effecten uit te lenen en te verpanden aan haar zelf en/ of aan derden waar deze als onderpand dienen in de margin rekening. Een effect wordt gekwalificeerd als onderpand met de beperking dat de effectieve waarde niet meer dan 140% bedraagt van de debet balans in de margin rekening. Effecten waar deze niet worden gebruikt als onderpand in de margin rekening of zijn gesettled in de cash rekening worden niet uitgeleend / verpand aan IB en/ of derden. 2. Risico s Day trading Het handelssysteem van Today s leent zich door snelheid en lage transactiekosten voor het zogenaamde day-traden. Echter, Cliënt dient de volgende zaken te overwegen voordat hij zich inlaat met day-trading. Onder day-trading wordt verstaan een algemene handelsstrategie gekarakteriseerd door de overdracht van intra-day orders om koop en verkooptransacties in dezelfde onderliggende waarde te bewerkstelligen door de klant. Day trading kan extreem gevaarlijk zijn. Day trading is in het algemeen niet bedoeld voor mensen met een laag risicoprofiel en mensen met weinig financiële mogelijkheden. U dient voorbereid te zijn op de mogelijkheid dat u uw ingelegde geld geheel verliest. In het algemeen zou u niet moeten day traden met geld bedoelt voor uw pensioen, studentenleningen, tweede hypotheken, nood-fondsen, spaargelden bedoeld voor als uw kinderen gaan studeren, of gelden die u nodig heeft om aan uw dagelijkse behoefte te voldoen. Verder is gebleken dat een startkapitaal van minder dan euro de kans op winst aanzienlijk doet afnemen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat een startkapitaal van meer dan euro succes garandeert. Wees voorzichtig met verhalen van hoge winsten met day traden. U dient voorzichtig te zijn met reclames die alleen maar de nadruk leggen op hoge winsten doormiddel van day traden. Day traden kan ook leiden tot grote financiële verliezen. Day traden vereist kennis van de financiële markten. Day traden vereist gedegen kennis van de financiële markten, van handelstechnieken en strategieën. Om winst te behalen door day traden, dient u het op te nemen tegen professionals. U dient voldoende ervaring hebben voordat u zich inlaat in day traden. Day traden vereist kennis van het day trade systeem wat u gebruikt. U dient bekend te zijn met het systeem waarmee u handelt, inclusief het order- uitvoersysteem en de procedures. Onder bepaalde marktcondities, kunt u moeilijkheden ondervinden bij het snel liquideren van uw positie tegen een redelijke prijs. Dit kan gebeuren wanneer de markt voor een aandeel plotseling inzakt, of wanneer de handel wordt stilgelegd naar aanleiding van nieuws of ongebruikelijke transacties. Hoe beweeglijker het aandeel, hoe groter de kans dat u op problemen stuit met het liquideren van uw positie. In toevoeging van normaal marktrisico, kunt u geconfronteerd met verliezen door systeem fouten. Day traden genereert substantiële transactiekosten, zelfs wanneer de transactiekosten per contract laag zijn. Day traden vereist een agressieve handelsstrategie, en over het algemeen betaald u transactiekosten voor elke trade. De transactiekosten die u per dag maakt worden bijgevoegd bij u verliezen of reduceren uw winst. Day trading met margin of short gaan kan resulteren in verliezen groter dan de investering. Wanneer u handelt met aandelen geleend van een bedrijf of van iemand anders, kunt u meer verliezen dan de eigenlijke investering. Een waardevermindering van de financiële producten die gekocht zijn kunnen ervoor zorgen dat u een extra storting moet doen (margin) opdat u niet gedwongen wordt het financiële product weer te verkopen. Short gaan kan ook leiden tot grote verliezen, omdat u misschien uw financiële product tegen een hele hoge prijs dient terug te kopen. Potentiële registratieverplichtingen Personen die investeringsadviezen leveren

11 aan anderen of geld beheren voor klanten dienen zich te registreren bij de AFM als broker of vermogensbeheerder. 3. Risico meerdere valuta rekening Algemeen Cliënten krijgen bij Today s een zogenaamde universele effecten rekening. Cliënten hebben de mogelijkheid om via deze éne rekening, via één scherm, te handelen in verschillende effecten, opties, futures en andere investeringsproducten die genoteerd kunnen staan in verschillende valuta s. Het is verder mogelijk om op één rekening in verschillende valuta s te handelen. Risico Cliënten begrijpen dat de handel in verschillende effecten, opties, futures en andere investeringsproducten die genoteerd staan in verschillende valuta s, valutarisico met zich mee brengt. Als gevolg van economische, politieke en andere gebeurtenissen kunnen valutakoersen snel veranderen. Cliënt onderkent dit extra risico. Door dit valutarisico, kan het (transactie) verlies (in de basisvaluta) groter zijn. Deze handel vraagt een zekere kennis en expertise van Cliënt. Cliënt geeft verder aan voldoende financiële zekerheid te hebben om deze risico s te dragen. Risico s short gaan Aan het short gaan in aandelen zijn risico s verbonden vergelijkbaar met de risico s verbonden aan het handelen in opties. Als u short gaat in aandelen, speculeert u op een koersdaling. Als de koers van het aandeel stijgt, maakt u dus verlies. Uw saldo op uw rekening moet te allen tijde voldoende zijn om de aandelen terug te kunnen kopen. Om deze reden dient u zekerheden te verschaffen en wordt er een bedrag ingehouden op uw vrije bestedingsruimte. U loopt echter het risico dat de verschafte zekerheden onvoldoende zijn om de aandelen terug te kopen. Dit kan een negatieve vrije bestedingsruimte tot gevolg hebben. In dat geval zult u het tekort direct moeten aanzuiveren. Informatie over de negatieve vrije bestedingsruimte en de tekortenprocedure staan elders in dit document beschreven. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kunt u Today s tijdens normale werktijden altijd bereiken. Realiseert u zich bovendien dat het aanhouden van een shortpositie na het sluiten van de handel niet altijd is toegestaan. (denk hierbij aan o.a. dividend uitkeringen en maatregelen van de toezichthouders) Verantwoordelijkheid klant Today s zal geen investerings-, handels- of belastingadvies geven. Today s zal hier dus ook geen valuta / hedging of dergelijke adviezen geven. Cliënt zal moeten beslissen of handel in effecten genoteerd in vreemde valuta wel past bij zijn ervaring, kennis en expertise. Today s adviseert zijn klanten eerst zich gedegen te laten adviseren voordat de Cliënt transacties in vreemde valuta doet. Aangaan, duur en beëindiging van de Cliëntenovereenkomst Deze overeenkomst gaat pas in na goedkeuring door Today s. Today s heeft het recht om de rekening te weigeren, zonder daarvoor een reden op te geven. Zolang enige relatie tussen Today s en Cliënt bestaat, kan deze overeenkomst door Cliënt niet worden beëindigd en blijven alle voorwaarden van kracht. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege beëindigd te zijn indien genoemde relatie is beëindigd in overeenstemming met het hieronder bepaalde. Cliënt is te allen tijde gerechtigd het gebruik van de door Today s aangeboden diensten of producten en/of de tussen Cliënt en Today s gesloten overeenkomsten en/of overeengekomen voorwaarden, door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke termijn respectievelijk de in de betreffende overeenkomst overeengekomen termijn, te beëindigen, zonder dat voor Cliënt enig recht op schadevergoeding zal bestaan. De relatie en de overeenkomst eindigt onmiddellijk zonder dat enige opzegging vereist is en zonder dat voor Cliënt enig recht op schadevergoeding zal bestaan indien Cliënt: failliet wordt verklaard, toetreedt tot een schuldsaneringsregeling dan wel voor hem surséance wordt aangevraagd, of; als rechtspersoon ophoudt te bestaan, of; als natuurlijk persoon overlijdt, onder bewind of onder curatele wordt gesteld, of; zijn verplichtingen jegens Today s naar het oordeel van Today s niet (volledig) nakomt. Ingeval van beëindiging, blijft de Cliënt jegens Today s aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan, en daarna kunnen ontstaan tengevolge van het afwikkelen van de relatie. Gedurende deze afwikkeling blijft ieder der partijen gebonden aan deze overeenkomst en aan de Voorwaarden. Toepasselijk recht Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de terzake bevoegde Nederlandse rechter, tenzij het een geschil betreft met IB, alsdan verklaart Cliënt hierdoor zich uitsluitend en rechtstreeks tot IB te zullen wenden. Ook kunnen geschillen worden voorgelegd aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), tenzij het een geschil betreft met IB, alsdan verklaart Cliënt hierdoor zich uitsluitend en rechtstreeks tot IB te zullen wenden. De rechten van Cliënt voortvloeiende uit en/of samenhangende met de door Today s aangeboden producten of diensten kunnen zonder schriftelijke toestemming van Today s niet aan anderen dan Today s worden overgedragen of ten behoeve van anderen dan Today s met enig beperkt recht worden bezwaard.

12

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten

Risicobijlage. 1. Specifieke kenmerken en risico s van effecten Risicobijlage Today s geeft in deze risicobijlage een omschrijving van een aantal financiële producten en manieren waarop gehandeld kan worden. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat de informatie

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties

Kenmerken effecten. Kenmerken en risico s effecten. Aandelen. Certificaten van aandelen. Opties Kenmerken en risico s effecten Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De effecteninstelling is verplicht de Cliënt hierop te wijzen. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging

Nadere informatie

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s

Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Kenmerken van effecten en daaraan verbonden specifieke risico s Hieronder worden de kenmerken van diverse vormen van effecten besproken en de daaraan verbonden specifieke risico s. Bij alle vormen van

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen.

Samengevat bieden aandelen over het algemeen een onzeker rendement terwijl u daarnaast het risico loopt uw inleg te verliezen. Bijlage 1, Kenmerken en risico's Hieronder worden de kenmerken van verschillende financiële instrumenten en enkele relevante begrippen besproken alsmede de daaraan verbonden beleggingsrisico s. Aan alle

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Voorwaarden derivaten

Voorwaarden derivaten Voorwaarden derivaten 2 Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1.1 Deze voorwaarden regelen, in aanvulling op de Voorwaarden voor Beleggingsdienstverlening, de verhouding tussen Kempen & Co en Cliënt

Nadere informatie

Putoptie. 1Productinformatie!

Putoptie. 1Productinformatie! Putoptie 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

Cylinder. 1Productinformatie!

Cylinder. 1Productinformatie! Cylinder 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één andere valuta.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP

ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP ALGEMENE VOORWAARDEN SYSTEMSHOP Artikel 1 Signalen: Signaal aanbieder: Systemshop: Abonnementsfee: Definities digitale aanvraag van signaal aanbieder voor het inleggen van een (effecten) order, welke volledig

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

European Forward Extra

European Forward Extra European Forward Extra 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Participating Forward

Participating Forward Participating Forward 1Productinformatie! Een valutatransactie is een overeenkomst tussen twee partijen om een afgesproken hoeveelheid van één valuta te ruilen tegen een afgesproken hoeveelheid van één

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden debet effecten DEGIRO

Voorwaarden debet effecten DEGIRO Voorwaarden debet effecten DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Debet effecten... 4 Artikel 4. Execution only... 4 Artikel 5. Orders... 5 Artikel 6.

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform

Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Algemene Informatie inzake Fondsenplatform Hieronder volgt een beknopte weergave van relevante algemene informatie over de beleggingsdiensten die worden verleend door Fondsenplatform. Fondsenplatform is

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document Notice of clearing

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Voorwaarden debet geld DEGIRO

Voorwaarden debet geld DEGIRO Voorwaarden debet geld DEGIRO Inhoud Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Contractuele relatie... 3 Artikel 3. Kredietregistratie... 4 Artikel 4. Debet geld... 4 Artikel 5. Execution only... 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling Fortis ASR Bank Artikel 1. Definities Fortis ASR Bank N.V. Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 In de Voorwaarden Effectenbemiddeling

Nadere informatie

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV)

Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten. Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) BIJLAGE 1 Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden en Algemene Informatie inzake Beleggingsdiensten Algemene Nobel Vermogensbeheer Voorwaarden (ANV) 1. Werkingssfeer 1.1 Door ondertekening door Cliënt

Nadere informatie

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK")

UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED (IB UK) UITEENZETTING VAN DE RISICO'S VAN DE HANDEL IN CFD s MET INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED ("IB UK") 1. De handel in CFD's is riskant en u kunt meer verliezen dan u inlegt. De handel in Contracts for

Nadere informatie

Openingsformulier Vermogensbeheer

Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort

Disclaimer Bank Insinger de Beaufort Disclaimer Bank Insinger de Beaufort 1. Toepasselijkheid Deze voorwaarden ( de Disclaimer") zijn van toepassing op elk bezoek aan en gebruik van de website ("de Website") van Bank Insinger de Beaufort

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Welke soorten beleggingen zijn er?

Welke soorten beleggingen zijn er? Welke soorten beleggingen zijn er? Je kunt op verschillende manieren je geld beleggen. Hier lees je welke manieren consumenten het meest gebruiken. Ook vertellen we wat de belangrijkste eigenschappen van

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-212 d.d. 18 juli 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Aandelenopties in woord en beeld

Aandelenopties in woord en beeld Aandelenopties in woord en beeld 2 Aandelenopties in woord en beeld 1 In deze brochure gaan we het hebben over aandelenopties zoals die worden verhandeld op de optiebeurs van Euronext. Maar wat zijn dat

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten

Nadere informatie beleggingsdiensten. Beleggingsdiensten Nadere informatie beleggingsdiensten Beleggingsdiensten Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO met u is aangegaan

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen

Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen Informatieboekje REAAL Beleggen&Sparen Overeenkomst, Voorwaarden en Bijlagen 26 435 08-12 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. K.v.K. nr. 16083427. REAAL

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden)

Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) Algemene Voorwaarden NVVB als opdrachtnemer (zakelijke dienstverlening NVVB aan derden) 1 Algemeen 1.1 Onder deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtnemer: De Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only)

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) U opent op een snelle en eenvoudige wijze met dit document een SNS Effectenrekening. Wij verzoeken u daaraan voorafgaand de bijbehorende Handleiding, Overeenkomsten

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015

Algemene voorwaarden. Online Verzendservice 2015 Algemene voorwaarden Online Verzendservice 2015 Inhoud Algemene voorwaarden Online Verzendservice 3 Geldigheid Leveringsvoorwaarden 4 1. Definities 5 2. Registratie en Bestelling 6 3. Vervoer en Aflevering

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten

Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Belangrijkste kenmerken en risico s van effecten Algemeen De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan alle vormen van beleggen zijn in meer of mindere mate risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn

ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn ALGEMENE VOORWAARDEN Dave Imming Assurantiën te De Goorn 1. Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Dave Imming Assurantiën te De Goorn financiële adviezen

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten

Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Algemene Voorwaarden Overboekservice Effecten Deze voorwaarden zijn geldig vanaf 1 april 2013. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ING.nl of bel 020 22 888

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie