Rendement. 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rendement. 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS"

Transcriptie

1 Rendement 8 de jaargang september 2014 nr 29 FINANCIEEL NIEUWS

2 Hype of trend? uw aandelenportefeuille beter structureren dankzij Een factor is een unieke eigenschap verbonden aan een specifieke groep van aandelen (of effecten) en is vooral bepalend voor het risico- en returnprofiel. Factorbeleggen neemt momenteel een snelle vlucht. Vooral pensioenfondsen en grote institutionele beleggers hebben oor naar deze vorm van investeren. De stijl wordt vooral gepromoot onder meer prikkelende termen zoals: smart beta, alternative beta, engineered beta, multiple beta en strategic beta. Maar ze houden allemaal hetzelfde in: er wordt belegd in aandelen met een gemeenschappelijk en aantrekkelijk kenmerk. De financiële wetenschap toont vooral interesse in factoren die in het verleden hebben geleid tot hogere excess returns (meeropbrengst t.o.v. een marktkapitalisatiegewogen beursindex). Ook u doet wellicht aan factorbeleggen, al heeft u er nooit bij stil gestaan. De twee meest populaire factorstijlen zijn value (waardebeleggen) en dividend (beleggen in hoogrentende aandelen). De belangrijkste factoren die kans maken op excess return vindt u terug in onderstaande tabel. VALUE SHAREHOLDER YIELD Aandelen met lage waarderingsratio s Waarderingsratio s zoals p/b - p/e - ev/ebitda - p/cf - p/s. Een combinatie van deze multiples wordt ook vaak gebruikt. De premie kan een compensatie bieden voor hogere volatiliteit (wordt vaak tegengesproken) en de tijd die nodig is om de waarde te laten bovendrijven. Value aandelen bieden ook compensatie voor een grotere gevoeligheid aan macro-economische risico s. Value-effect is ook te wijten aan verschillende gedragsfouten. Aandelen met een hoge shareholderyield (combinatie van dividend, inkoop eigen aandelen en aflossing schulden) Optelsom van 3 maatstaven: dividend yield + buyback yield + debt reduction yield Idem als dividend BUYBACKS DIVIDEND (CARRY) Bedrijven die eigen aandelen inkopen Aandelen met een hoog dividendrendement Netto inkoop van eigen aandelen over het afgelopen jaar Dividendrendement (vaak gekoppeld aan payout ratio s en solvabiliteitsratio s) Een dividendpolitiek zet meer druk op het management om selectief om te gaan met aandelenkapitaal. Inkoop van eigen aandelen kan een signaal vormen naar de markt toe dat het management de aandelen ondergewaardeerd vindt.

3 MOMENTUM MARKTKAPITALISATIE Bedrijven met een sterk momentum over de voorbije 3 tot 12 maanden blijven de volgende 3 tot 12 maanden sterk presteren. Aandelen met een kleine marktkapitalisatie De kleinste marktkapitalisaties = small caps Performance over de voorbije 3 tot 12 maanden (of een combinatie van) De premie zou onder meer te wijten zijn aan het dispositieeffect waarbij beleggers winners te vroeg verkopen en verliezers te lang aanhouden. Ook persistentie in kapitaalflows wordt aangehaald als oorzaak. Momentum-effect is ook te wijten aan andere gedragsfouten. Verschillende oorzaken: hoger risico, gedeelte van markt met meer inefficiënte en dus aantrekkelijkere waarderingen. Aandelen van hoge kwaliteit KWALITEIT Nog geen uniformiteit over de definitie. Verschillende maatstaven worden gebruikt door index providers. Een aantal van die maatstaven zijn: roe, roa, stabiliteit in eps, piotroski score, lage leverage, bruto-marge, asset turnover MEAN REVERSION (LONG TERM REVERSAL) Aandelen met een zwakke performance over de voorbije 3 tot 5 jaar presteren de volgende jaren beter. Dit effect overlapt met het value-effect Investeerders op zoek naar risico bieden de waarderingen van lage kwaliteit op en negeren hoge kwaliteit waardoor deze lager gewaardeerd en dus aantrekkelijker worden. VOLATILITEIT Aandelen met een lage volatiliteit Performance over de voorbije 3 tot 5 jaar Volatiliteit over de laatste 12 maanden. Of een minimum variance portefeuille samenstellen. De premie zou onder meer te wijten zijn aan het feit dat deze aandelen ondergewaardeerd en genegeerd worden omwille van hun slechte performance over de voorbije jaren. Veel beleggers verkiezen zogenaamde lotterij-aandelen die zeer hoge returns kunnen opleveren maar ook een hoge kans hebben op permanent kapitaalverlies. Bijgevolg blijven aandelen met een lage volatiliteit structureel ondergewaardeerd en dus aantrekkelijk op lange termijn. Van het beperkt aantal fondsbeheerders die erin slagen om alpha (excess return, meerrendement t.o.v. een marktkapitalisatiegewogen benchmark) te behalen, wordt geschat dat meer dan 50% te wijten is aan de twee meest populaire factoren: value en marktkapitalisatie 1. Deze twee beleggingsstijlen zijn reeds decennialang toegankelijk voor het publiek via actief beheerde fondsen. Maar onderzoekers en index providers realiseren zich dat ze de performance van deze beleggingsstijlen eenvoudig en goedkoop kunnen repliceren via de constructie van nieuwe indices. Deze indices zijn gebaseerd op vooraf bepaalde criteria waarbij aandelen op een frequente basis worden geselecteerd en gewogen op basis van andere parameters dan de marktkapitalisatie. De gevolgen hiervan oefenen hoofdzakelijk een nadelige impact uit op de fondsenindustrie. Actief beheerde fondsen kunnen vanaf nu beter vergeleken worden met relevantere factorindices. Actief beheer heeft er een dikke concurrent bij. Zo kan het perfect zijn dat een value fonds een marktkapitalisatiegewogen index verslaat maar dat ze het onderspit moet delven tegen een factorindex die de value stijl repliceert. Is dit het geval, dan heeft een belegger er alle belang bij om te switchen naar een fonds of tracker die de factorindex op een veel goedkopere manier volgt. Grote institutionele beleggers weten intussen perfect hoe slecht de statistieken zijn over actief beheer. Niet verwonderlijk dus dat sommige grote pensioenfondsen (Calpers, ATP, Blue Sky Group, ) beslissen om een groot deel van hun budget te plaatsen in indexstrategieën ten nadele van actief beheer. Beleggers vragen zich vooral af of de gekende factoren in de toekomst zullen blijven leiden tot meerrendementen. Om hierop een antwoord te bieden is het belangrijk te achterhalen wat exact de redenen zijn van de gevonden historische excess return. Hier zijn een aantal aanschouwingen mogelijk. Aanhangers van de efficiënte markttheorie zullen hoofdzakelijk argumenteren dat deze premies een compensatie bieden voor het aangaan van extra risico. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde studies die aantonen dat waardeaandelen en smallcaps meer onderhevig zijn aan macro-economische onzekerheden en bijgevolg risicovoller zijn. Beleggers die deze volatiliteit kunnen trotseren worden op de lange termijn hiervoor beloond. In principe, zal volgens deze theorie de factorpremie altijd blijven bestaan. Andere experts argumenteren dat de premies vooral het gevolg zijn van gedragsfouten bij beleggers. Dus zolang 1 Can alpha be captured by risk premia?; Mok,Bender & Hamond (2013)

4 beleggers zich niet rationeel gedragen, zullen deze beleggingstijlen op lange termijn de markt blijven verslaan. In ieder geval bestaat er voor de populairste factoren zoals value, momentum, marktkapitalisatie, dividend en volatiliteit al meer dan 100 jaar bewijs. Het bestaan van een dergelijk lange historiek kan er al op wijzen dat ook de toekomst deze factoren zal belonen. Er noteren wereldwijd reeds trackers die een combinatie van één of meerdere factorindices volgen. De meeste factorindices nemen alle aandelen van de marktkapitalisatie index op maar kennen meer gewicht toe (tilts) aan aandelen die een grotere blootstelling hebben aan een bepaalde factor. Het is vooral nog wachten op factorindices die geen gebruik maken van tilts maar die aandelen ook daadwerkelijk volledig uitsluiten indien ze niet in aanmerking komen. Dit leidt tot meer geconcentreerde indices maar zorgt voor een betere pure blootstelling aan de factor. Naar de toekomst toe verwachten we hier veel van. Onderstaande tabel geeft een overzicht van een kostenefficiënte, globale en gediversifieerde multi-factor ETF portefeuille die blootstelling geeft aan een aantal populaire factoren. Dit voor een total expense ratio van slechts 0,39 %. Let wel, dit is nog steeds een 100% aandelenportefeuille. Afhankelijk van uw risicoprofiel kan u een bepaald gewicht toekennen aan deze beleggingsportefeuille. TICKER NAAM P FX YTD EUR TER COMMENTAAR gval us equity CAMBRIA GLOBAL VALUE ETF 25,15 USD 4,7% 0,7% global value (CAPE) piz us equity POWERSHARES DWA DEVELOPED MA 25,83 USD 0,2% 0,8% global ex-us technical leaders mtumus us equity ISHARES MSCI USA MOMENTUM 63,88 USD 9,4% 0,2% US momentum sgqi fp equity LYXOR SG GLOBAL QUALITY INC 112,70 EUR 10,3% 0,5% global dividend & piotroski fyld us equity CAMBRIA FOREIGN SHAREHOLDER 26,95 USD 6,4% 0,6% global shareholder yield ipkw us equity POWERSHARES INTERNATIONAL BU 26,41 USD 7,3% 0,6% global buyback sgqi fp equity LYXOR SG GLOBAL QUALITY INC 112,70 EUR 10,3% 0,5% global quality iqq0 gr equity ISHARES MSCI WORLD MINIVOL 23,74 EUR 10,8% 0,3% global volatility efav us equity ISHARES MSCI EAFE MINIMUM VO 65,66 USD 9,6% 0,2% global ex-us volatility vss us equity VANGUARD FTSE ALL WO X-US SC 110,03 USD 9,9% 0,2% global ex-us small caps vb us equity VANGUARD SMALL-CAP ETF 113,57 USD 6,2% 0,1% US small caps Hans Heytens Head of Research & Portfolio Manager

5 U dient een aantal principes in gedachten te houden als u beslist over te schakelen op Als u gelooft dat aandelen op lange termijn beter presteren dan cash en obligaties, dan is het aannemelijk te geloven dat factorpremies (net zoals de risicopremie op aandelen) positief zullen blijven. Als u hoofdzakelijk investeert in dividendaandelen bent u reeds een factorbelegger. Bovendien doet u aan een zeer extreme vorm van factorbeleggen. U heeft uw volledige aandelenportefeuille toevertrouwd aan éé n strategie en kent dus een impliciet gewicht van nul procent toe aan alle andere belangrijke factoren. Factorindices zijn ondanks hun outperformance op lange termijn, heel cyclisch op de korte en middellange termijn. Een studie van MSCI sinds 1988 toont aan dat het niet ongewoon is om een bepaalde factorstijl gedurende jaren te zien achterblijven op de markt. Small caps bijvoorbeeld, tekenden in de jaren negentig een underperformance op van meer dan zes jaar 2. Omwille van de cycliciteit in factorindices is het belangrijk te diversifiëren over verschillende factoren heen. Studies hebben aangetoond dat gediversifieerde factorportefeuilles leiden tot hogere returns, lagere volatiliteit en kortere periodes van underperformance t.o.v. een marktkapitalisatiegewogen index Onderzoek focust zich momenteel voornamelijk naar de ideale gewichten die een belegger dient toe te kennen aan verschillende factorindices. Met een gelijkgewogen strategie (aan iedere beleggingsstijl evenveel gewicht toekennen) geraakt een belegger echter al heel ver. Wie overtuigd is dat een bepaalde factor relatief beter zal presteren, kan hieraan meer gewicht toekennen. De correlatie tussen factoren blijkt meer stabiel dan de correlatie tussen activa. Dat is net hetgeen wat factorbeleggen zo interessant maakt. In tijden van crisis gaan veel activa samen bewegen (de correlatie stijgt en het diversificatie-effect vermindert) terwijl factoren onderling onafhankelijk van elkaar blijven presteren 3. Wat mag u nu verwachten naar excess return toe? Er is geen uniformiteit tussen verschillende studies maar een investeerder mag gemiddeld rekenen op een meerrendement tussen de 1,5% en de 3% jaarlijks op de lange termijn. Dit lijkt niet veel op het eerste zicht maar onthoud dat slechts weinig actief beheerde fondsen dergelijke excess returns behalen. Ten tweede liggen de risico s van een portefeuille gemiddeld met 10% tot 20% lager, en dit omdat de correlatie tussen verschillende factorpremies lager is dan tussen de traditionele beleggingscategorieën. 2 Foundations of factor investing; MSCI (2013) 3 The death of diversification has been greatly exaggerated; Ilmanen & Kizer

6 Een event bijwonen? 25 SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2014 HET GEHEIM ACHTER DE IDEALE ASSET-ALLOCATIE BRUGGE HET GEHEIM ACHTER DE IDEALE ASSET-ALLOCATIE GENT UW AANDELEN- PORTEFEUILLE BETER STRUCTUREREN DANKZIJ GENT SUCCESSIEPLANNING? OMDAT HET OOK U AANBELANGT! DEELNAME AAN DAG VAN DE TIPS VAN HET VFB VASTGOED, HOE HAAL IK HET BELASTINGVRIJ UIT MIJN VENNOOTSCHAP? UW AANDELEN- PORTEFEUILLE BETER STRUCTUREREN DANKZIJ BRUGGE MEER INFO & INSCHRIJVEN? Surf naar * 1 OKTOBER OKTOBER 2014 BRUSSEL * 4 OKTOBER NOVEMBER 2014 GENT Met workshop van Hans Heytens BRUGGE DEELNAME AAN HET SALON VAN HET TESTAMENT TIJDENS DE ZENITH-BEURS Maatsch. zetel: Rijselstraat 2A, 8200 Brugge T +32 (0) F +32 (0) Kantoren: Kortrijksesteenweg 930, 9000 Gent T +32 (0) F +32 (0) Terkamerenlaan 33 Bus 3, 1000 Brussel T +32 (0) Gehele of gedeeltelijke overname uit deze publicatie wordt slechts toegestaan na uitdrukkelijke toestemming van de redactie. Hoewel wij de grootste zorg besteden aan deze uitgave, kan de redactie geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de teksten van deze newsletter. Heeft u vragen bij één of meerdere artikels, bel dan naar het nummer V.U. Vincent Weghsteen, Rijselstraat 2A te 8200 Brugge Realisatie: mindsetting.be NOVEMBER 2014 BRUSSEL EXPO

Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws

Rendement. 7 de jaargang juli 2013 nr 27. Financieel nieuws Rendement 7 de jaargang juli 2013 nr 27 Financieel nieuws Fig. 1 DE JACHT OP RENDEMENT De zoektocht naar rendement wordt er met de huidige extreem lage renteniveaus niet gemakkelijker op. Wereldwijd worden

Nadere informatie

Factorbeleggen Een heldere koers

Factorbeleggen Een heldere koers Factorbeleggen Een heldere koers Verder gaan is het potentieel optimaal benutten. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat het risico-rendementsprofiel van aandelen samenhangt met duidelijk aanwijsbare

Nadere informatie

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen

Factorbeleggen. Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen Factorbeleggen Visie op een nieuwe stijl van rendement- en risicobeheersing voor aandelen 02/16 Factorbeleggen Inhoudsopgave Inleiding 04 Factorbeleggen in het kort 04 Waarom nu factorbeleggen? 04 Impliciete

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen

Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen Waarom, wanneer en hoe te beleggen in Europese smallcaps? Daniel Haesen De meeste institutionele beleggers volgen een top-downbenadering 1 voor hun assetallocatie, waarbij ze kiezen tussen obligaties,

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE

VALUE INVESTING VEREIST FLEXIBILITEIT EN DISCIPLINE VOORZITTER Ramon Tol, Blue Sky Group DEELNEMERS Dylan Ball, Franklin Templeton Investments Stijn ter Haar, Timeos Kurt Kotzegger, Raiffeisen Capital Management Simon Lansdorp, Robeco Coos Luning, TKP Investments

Nadere informatie

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen

De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S

ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2002-2003 ONDERZOEK NAAR DE RENDEMENTSPERSISTENTIE BIJ ICB S Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van : Licentiaat in de

Nadere informatie

Actief beleggen en indexbeleggen

Actief beleggen en indexbeleggen Actief beleggen en indexbeleggen DUFAS, mei 2010 1 Copyright DUFAS 2010 In geval van distributie of reproductie van informatie afkomstig uit deze publicatie dient de informatie accuraat te zijn en dient

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

M O N T E S Q U I E U

M O N T E S Q U I E U M O N T E S Q U I E U P U B L I C A T I E Door: Sjors Linssen MSc, Advisor Smart Beta Investing onder de loep genomen De laatste tijd horen en lezen we steeds meer over Smart Beta Investing. Volgens sommigen

Nadere informatie

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille

De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille WHITE PAPER Juni 2014 Voor professionele beleggers De toegevoegde waarde van hedgefondsen in een pensioenportefeuille Thijs Markwat Roderick Molenaar Rolf Hermans De toegevoegde waarde van hedgefondsen

Nadere informatie

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People

STERK GROEIEN. // RONDE TAFEL ETF's. Marc Vijver, Index People VOORZITTER Marc Vijver, Index People DEELNEMERS Joost van Beek, Theodoor Gilissen Bankiers Cees Bezuijen, Vanguard Asset Management Han Dieperink, Rabobank Private Banking Marcel van Ostaden, Lombard Odier

Nadere informatie

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken

Nadere informatie

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP)

Beleggingsfilosofie. Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Beleggingsfilosofie Een uitleg van de beleggingsprincipes van Boutique Vermogen Planners (BVP) Mensen zijn voor hun financiële doelen steeds meer afhankelijk van beleggingen. Wij zijn ervan overtuigd dat

Nadere informatie

De povere prestaties van beleggingsfondsen

De povere prestaties van beleggingsfondsen De povere prestaties van beleggingsfondsen Auteur(s): Horst, J. ter (auteur) Nijman, T. (auteur) Roon, F. de (auteur) Ter Horst en Nijman: Katholieke Universiteit Brabant, De Roon: Erasmus Universiteit

Nadere informatie

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE

ETF EDGE ETF SELECTIE. Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE ETF EDGE ETF SELECTIE Dimitri Neutiens ZELFSTANDIG TECHNISCH ANALIST EN OPRICHTER VAN ETCFUND EN ETFSTRATEGIE Rapport V2014-01 Laatste update: 1 maart 2014 Inhoudsopgave INLEIDING... 2 DEEL 1: DE VERSCHILLEN

Nadere informatie

Beleggen in beursgenoteerd onroerend goed: een beter alternatief voor marktwaardegewogen

Beleggen in beursgenoteerd onroerend goed: een beter alternatief voor marktwaardegewogen Beleggen in beursgenoteerd onroerend goed: een beter alternatief voor marktwaardegewogen indices Kempen Capital Management juli 2010 Loes van der Padt Portfolio Manager Real Estate Joost van Beek Senior

Nadere informatie

Passief beleggen bestaat niet

Passief beleggen bestaat niet Passief beleggen bestaat niet Auteur Hendrik Jan Davids 1 Beleggers omarmen steeds meer de voordelen die geboden worden door passieve vormen van beleggen, mede vanwege de kostenvoordelen. Het vinden van

Nadere informatie

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen!

Uw vermogensopbouw. Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw. Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! Uw vermogensopbouw Waarom vermogensopbouw? Vormen en productoplossingen bij vermogensopbouw Sparen of beleggen? Of, sparen én beleggen! De risico s van beleggen. Hoe te beleggen? Uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt

ALTIScope. Cyclische patronen in de aandelenmarkt Kwartaalbericht Altis Investment Management Jaargang 2 nr.2 / oktober 2014 ALTIScope Cyclische patronen in de aandelenmarkt Aandelenmarkten hebben de laatste tien jaar verschillende cycli doorlopen. Dat

Nadere informatie

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen

Informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen informatie over beleggen in beleggings- en pensioenverzekeringen Legal & General biedt u volop keuze uit vele beleggingsmogelijkheden van zeer uiteenlopende aard. In deze fondserochure vindt u o.a. het

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld

Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld Asset management Eenvoudige ideeën in een complexe wereld BLI Banque de Luxembourg Investments Herfst 2011 Kiezen voor eenvoud Door Phil Davis (1), onafhankelijk financieel journalist beleggers zijn verward

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012

Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Augustus 2012 Voor professionele beleggers Veelgestelde vragen over laagvolatiel beleggen 2012 Door Pim van Vliet, PhD, Senior Portfolio Manager, Robeco Conservative Equities Robeco onderzoekt sinds 2005

Nadere informatie