Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting van de Arbeid. Informatiesessie Pilot vangnetter MBO"

Transcriptie

1 Stichting van de Arbeid Informatiesessie Pilot vangnetter MBO 3 juni 2012 Inhoud presentatie 1) IWI-rapport en motie Vermeij (2010) 2) Intrekking wetsvoorstel anticumulatie WW- ZW en Evaluatie WIA (2011) 3) Totstandkoming Wet BeZaVa (2012) 4) Rondetafelgesprekken en Sociaal Akkoord (2013) 1

2 IWI-rapport Dienstverlening op maat (2010) - Cijfers vangnetters (zieke ww-ers, uitzendkrachten, einde dienstverbanders) zorgwekkend - UWV schiet tekort in ZW/Arbo-rol Motie Roos Vermeij (stimulering 2e spoor) - Minister Donner: er wordt een activerender ZWbegrip uitgewerkt die wordt ingebed in een bredere modernisering v/h vangnet ZW. Wetsvoorstel anticumulatie ZW en WW (maart 2011) - Maatregel die leidt tot kortere WW of WGA-periode vervalt: onvoldoende steun TK Evaluatie van de WIA - Het percentage vangnetters dat in de WGA terecht komt is beduidend hoger dan bij werknemers in vaste dienst. De mate waarin zij weer aan het werk gaan ligt beduidend lager. 2

3 Minister Kamp: werkt een maatregelenpakket uit om hoge zv en ao te verminderen, werkhervatting te bevorderen en kosten te beperken. Overleg met sociale partners + uitzendbranche o Aanpassing ziektewetbegrip voor vangnetters o Verkenning financiële prikkels wgv-ers (zw- en ao lasten meer toerekenen aan individuele wgv) o Invoering twee weken loondoorbetaling voor uitzendbureau s Informeel overleg verloopt moeizaam - Nota Conceptverkenning financiële prikkels - Geen draagvlak bij sociale partners (7 september) - Arbeidsverledeneis (21 september) - Forse taakstelling Stichtingsbrief aan Tweede Kamer d.d. 7 december 2011: - Geen draagvlak voor voorgenomen maatregelen 3

4 Wetvoorstel Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschikheid vangnetters (wet Bezava): op 23 april 2012 ingediend bij Tweede Kamer o Wijziging ziektewetbegrip o Invoering arbeidsverledeneis o Premiedifferentiatie Vraag: welke maatregel is vervallen? Stichtingsbrief aan TK d.d. 22 mei Verschillen worden vergroot - Werkgever weinig invloed, UWV heeft ZW/arborol - Meer re-integratieinstrumenten UWV effectiever Brieven wgv-ers, wkn-ers en andere critici Kabinet Rutte I valt, desondanks geen controversieel-verklaring TK neemt Wet Bezava aan 4

5 Stichtingsbrief aan Eerste Kamer d.d. 6 september er moet een projectgroep Reductie ZV en AO vangnetters ingesteld worden die met praktische oplossingen komt + verzoek tot niet aannemen wet 2 oktober 2012 neemt EK wet Bezava aan: - gelegenheid om vóór 1 januari 2014 met een alternatief voor de arbeidsverledeneis te komen. - op 5 okt vastgelegd in Regeerakkoord Rutte II Projectgroep (SZW/Stichting/ABU/UWV) gaat januari 2012 van start Stichting organiseert Rondetafelgesprekken - met ervaringsdeskundigen (UWV, Ape, Astri, TNO, VvV en Oval) - met sectoren (Vervoer, Land- en tuinbouw, detailhandel, horeca, onderwijs en KLM) om kennis en ervaring op te halen 5

6 vraagstelling: met welke maatregelen of werkwijzen kan zv en ao vangnetters en de kosten daarvan worden gereduceerd? vraagstelling: wilt u samenwerken aan een pilot die test of door u of anderen aangedragen maatregelen of werkwijzen tot minder zw en ao leiden? Leidraad: pilot Uitzendkrachten waarmee maatregel twee weken loondoorbetaling bij ziekte v/d baan is Uitkomsten rondetafelgesprekken - Werkgever draagt nu financieel risico. Verantwoordelijkheidsverdeling werkgever-uwv zorgt voor een knip. Continuiteit in de re-integratie is beter. - Een No-riskpolis bevordert beschikbaar stellen van werk. - Bij sectoren is weinig of geen zicht op de groep vangnetters in hun sector en geen zicht op de reintegratieactiviteiten van UWV. Interactie (zicht van UWV op oude werkgever en oude werkgever op zijn vangnetters) is belangrijk. 6

7 Uitkomsten en suggesties voor pilots zijn ingebracht in de Projectgroep ZW. Ook de eventuele samenwerkingssectoren: - Vervoer, Land- en tuinbouw, Detailhandel en Onderwijs (behoud van vakkrachten + opbouw kennis en ervaring) Stichting van de Arbeid beweert dat andere re-integratieaanpak gaat leiden tot minder zv en ao vangnetters (reductie v 2 mnd zv). Berekening besparing door pilots en bespreking randvoorwaarden (wetswijziging, no-riskpolis, cofinanciering) Sociaal Akkoord (11 april 2013): Arbeidsverledeneis wordt niet ingevoerd. Sociale partners blijven verantwoordelijk voor minder mensen in de WIA. Hiertoe worden pilots ontwikkeld. 7

8 Inhoud pilot EDV-ers MBO Sectorpilot onderwijs: - De ZW/arborol wordt voor maximaal twee jaar overgenomen van UWV - Einde dienstverbanders worden gere-integreerd Aanwezigheid no-riskpolis in tweede ziektejaar - Co-financiering pilotkosten (SZW/SOM) - Sector ontwikkelt zelf de re-integratie werkwijze Werkwijze pilot uitzendkrachten = goed voorbeeld Concretisering Werkwijze UWV - afgeleide Poortwachter (1 op 3) Werkwijze ABU - selectieproces bij 4 weken zv, dan duidingsproces, rapportage en plaatsing Werkwijze onderwijs? Wie werkt mee? 8

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241)

Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Wet tot wijziging van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (33241) Memorie van toelichting Inleiding In het afgelopen decennium is het

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters

Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters Vraaggerichte dienstverlening voor vangnetters Colofon Programma Participatie Datum november 2012 Nummer NvB 12/05b Pagina 2 van 31 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Organisatorische

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen

Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen FACTSHEET Modernisering van de Ziektewet: de werkgever gaat betalen Update maart 2013 Mr. Stijn Hendriks, adviseur sociale zekerheid Loyalis Vangnetters zijn zieken die geen werkgever meer hebben. Ze veroorzaken

Nadere informatie

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV

Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Vangnet of springplank? De reïntegratie van zieke werknemers zonder dienstverband door UWV Inspectie Werk en Inkomen Titel van het rapport R05/20, december 2005 ISSN 1383-8733 ISBN 90-5079-141-7 2 Inspectie

Nadere informatie

Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht

Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtgever IWI Verbetering re-integratie tweede spoor - rol UWV belicht Opdrachtnemer IWI Onderzoek Verbetering re-integratie 2e spoor (verkennende studie) Startdatum 15 september 2007 Einddatum 24

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM

NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM NASLAGWERK SOCIALE WETGEVING IN RELATIE TOT VERZUIM Dit uitgebreide naslagwerk geeft u inzicht in de laatste stand van zaken maar ook een historisch beeld van het ontstaan van de regelingen en de achtergrond

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie?

Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? Wet werk en zekerheid: wat is de impact op uw organisatie? De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert. De tijden dat mensen hun hele carrière bij dezelfde organisatie werkten, liggen achter ons.

Nadere informatie

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten

Welkom. 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten Welkom Programma 16.10 17.15 uur Inleidende lezing: belangrijke aandachtspunten bij zieke (ex-) uitzendkrachten 17.15 17.45 uur Pauze 17.45 18.30 uur Lezing UWV: Eigenrisicodragerschap, wat is dit? En

Nadere informatie

Reïntegratie in het MKB

Reïntegratie in het MKB Reïntegratie in het MKB De (on-)mogelijkheden voor herplaatsing van (voormalig) gedeeltelijk arbeidsgehandicapte werknemers in het mkb Koninklijke Verening MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie

Nadere informatie

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet

Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet VSZ ASSURADEUREN Informatie voor de werkgever Uw Combinatieverzekering Verzuim & Ziektewet Hét antwoord op de nieuwe Ziektewet. Verzuim en Eigenrisicodragerschap Ziektewet in één keer verzekerd! Transparant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 27 046 Bevordering arbeidsdeelname oudere werknemers Nr. 14 Herdruk 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten

Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0. Actualiteiten Masterclass Eigenrisicodragerschap WGA 2.0 Actualiteiten door Joost van den Wildenberg 27 maart 2012 Inhoud Meldingen van politieke ontwikkelingen Private markt is ook in beweging Historisch perspectief

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten

De zieke werknemer. Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten De zieke werknemer Ingrid Warfman en Thessa van Zoeren Advocaten 9 december 2014 1. Loondoorbetaling 2. Loonsanctie werkgever 3. Re-integratie 4. Passende arbeid 5. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie

Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Naar een sluitende keten van preventie, verzuim en re-integratie Eindrapport Opdrachtgever: Ministerie van SZW Datum: 23 november 2006 Auteurs: Policy Productions i.s.m. Yolanda Hoogtanders Michiel Langman

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Een extra reden om mij aan te nemen. Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering Een extra reden om mij aan te nemen Vergroot uw kans op werk als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft of heeft gehad Waarom deze brochure? U heeft een tijd niet kunnen werken omdat u arbeids ongeschikt

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet

Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet Het werkt niet vanzelf Het werkt niet vanzelf Over loonprikkels als instrumenten in de Participatiewet irmgard borghouts ronald dekker charissa freese shirley oomens ton wilthagen I I II Over loonprikkels

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 BIJLAGE VI PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 1. Vermelding objecten op loonstrook Partijen verrichten inspanningen om het per 1 januari 2015 mogelijk te maken dat

Nadere informatie