De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie. Achtergrond"

Transcriptie

1 ETHIEK Rik Bekking Theo van Mulken De loopbaancoach in een gezonde driehoeksrelatie Rik Bekking & Theo van Mulken In dit artikel gaan we in op het contracteren. Dat begrip is afkomstig uit de Transactionele analyse, een psychologisch denkmodel met veel direct toepasbare ideeën. We beschrijven enkele ethische dilemma s die voorkomen in de driehoeksrelatie opdrachtgever-coach-cliënt. Contracteren en hercontracteren helpt bij het minimaliseren van deze dilemma s. Aan de hand van de casus Johan bespreken we een drietal dilemma s en leggen we de lezer enkele vragen voor. 12

2 De gemeentesecretaris van een kleine Noord-Brabantse gemeente belt voor een afspraak. Hij wil een loopbaancoach inhuren. Een afdelingshoofd hier Johan genoemd is anderhalf jaar overspannen thuis geweest. Sinds kort heeft hij aangegeven dat hij wil re-integreren. Hij wordt intensief begeleid door een psycholoog. De gemeentesecretaris wil hem een begeleidingstraject aanbieden, omdat tijdens zijn afwezigheid een reorganisatie plaatsvond. De functie van het afdelingshoofd is komen te vervallen. Daarbij komt dat deze 57-jarige medewerker niet adequaat functioneerde. Een andere leidinggevende functie binnen de gemeente is niet beschikbaar en wordt ook niet passend gevonden. Gezien zijn staat van dienst is een begeleidingstraject zeer wenselijk, zegt de gemeentesecretaris. Tijdens het kennismakingsgesprek met Johan blijkt dat er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen hem en de gemeentesecretaris. Hij wil graag een loopbaancoachingstraject starten. Hij wil onderzoeken welke mogelijkheden hij op zijn leeftijd nog heeft, zowel binnen als buiten de gemeente. Omdat hij de opdrachtgever niet vertrouwt, wil hij graag op het kantoor van een goede vriend, een jurist, de gesprekken voeren. In bovenstaande casus Johan is sprake van een reintegratie traject tweede spoor. De opdrachtgever heeft waarschijnlijk maar één doel in gedachten: Johan naar een andere baan begeleiden buiten de eigen organisatie. De problemen die in deze situatie kunnen ontstaan, kunnen voorkomen worden met een goed driehoekscontract. Het driehoekscontract Afspraken voor loopbaantrajecten worden gemaakt tussen drie partijen: de werkgever, de werknemer en de loopbaancoach. We noemen dit het driehoekscontract. Dit begrip werd geïntroduceerd door Fanita English (1975). De reden waarom we dit doen is om te voorkomen dat partijen tegen elkaar worden uitgespeeld. Als de coach met de werkgever praat over de opdracht, is de werknemer daar niet bij. Hetzelfde geldt voor de coachgesprekken tussen werknemer en loopbaancoach. De loopbaancoach weet dan weer niet wat er afgesproken wordt tussen werkgever en werknemer. In het driehoekscontract worden op drie niveaus (procedureel, professioneel en psychologisch) de afspraken helder verwoord. Alle partijen weten op deze manier waar ze aan toe zijn. Op het procedurele niveau worden afspraken gemaakt over tijd (hoe lang duren de coachgesprekken? In welk tijdsbestek vinden ze plaats?), locatie (waar vinden de gesprekken plaats?) en middelen (wat kost het coachtraject, welke hulpmiddelen zijn nodig?). Op professioneel niveau gaat het over de inhoud: wat moet het coachtraject precies opleveren? Tenslotte gaat het op psychologisch niveau over de verwachtingen. Wat verwacht ik van jou en wat mag jij van mij verwachten? Dit is het meest lastige niveau. Want hoe krijg je op tafel wat er in het hoofd van de ander zit? Het vraagt van de coach, naast de kunst van het vragen stellen, om continue alertheid op de vraag of dat wat de ander zegt congruent is, zowel qua taal als non-verbaal. Ook vraagt het van de coach het vermogen op tafel te leggen wat hij intuïtief aanvoelt of aan proces waarneemt. Zijn de verwachtingen eenmaal helder, dan kan dat leiden tot aanpassingen op een van de andere niveaus. Hierbij dient ook de context van de organisatie meegenomen te worden. Bijvoorbeeld: is loopbaancoaching een aanbod om jezelf door te ontwikkelen, of krijg je dit van je leidinggevende aangeboden omdat hij zo snel mogelijk van je af wil zijn? Een gezonde driehoeksrelatie Bij een heilzame relatie is er sprake van gelijkwaardigheid. Dat gaat over afstand en nabijheid. Een gezonde driehoeksrelatie is er een waarbij de afstand tussen partijen gelijkwaardig is. Een driehoekscontract met gelijkzijdige basis en benen! Is die afstand niet gelijk dan ontbreekt de gelijkwaardigheid. Welke dilemma s geeft dat bij de casus Johan? Dilemma 1 Op psychologisch niveau speelt van alles tussen opdrachtgever en coachee. Daarbij komt dat Johan zijn vriend de jurist bij de gesprekken aanwezig wil zien. Kan hier wel sprake zijn van een gezonde driehoeksrelatie? Als coach wil je er zijn voor je coachee, maar de opdrachtgever betaalt. Moet je dit traject wel aangaan? Immers, als het fout gaat, gaat het altijd fout aan het begin. 13

3 Bovenstaande dilemma is open besproken met alle partijen. De afspraken worden vastgelegd in een startcontract. De te bereiken doelen worden vastgelegd en iedereen committeert zich hieraan. Met de jurist wordt een gesprek gevoerd. Hij stelt zijn kantoor ter beschikking en zal Johan alleen tijdens het eerste gesprek ondersteunen. Hierna zullen de gesprekken niet meer door hem bijgewoond worden. Johan stemt in met het traject, omdat hij graag weer aan het werk wil. Hij hoopt dat dit nog kan binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. Als dit niet mogelijk is hoopt hij op een passende werkkring elders. Hij wil via het coachingstraject meer zicht krijgen op zijn mogelijkheden. Welke arbeidsomgeving past nog? Wat zou nog mogelijk zijn? Welke organisatiecultuur past het best? Waar voelt hij zich goed thuis? Deze vragen zullen voor hem leidend zijn tijdens het coachingstraject. Voor de coaching worden de volgende doelen gesteld: het reflecteren op de ontstane problematiek (klankbord, de spiegel voorhouden, verkennen); het komen tot een reëel zicht op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt het verkennen en vergroten van mogelijkheden (carrièremanagement) om een passende werkomgeving te vinden. Dilemma 2 Hoe zit je er als coach in? Bij jou speelt het psychologisch niveau ook een grote rol. Kun je open en objectief nee zeggen tegen de opdracht? Heb je te weinig werk en heb je de opdracht heel hard nodig? Stel de opdrachtgever heeft je al veel opdrachten gegeven. Kun je dan wel weigeren, commercieel gezien? Figuur 2. De coachee geïsoleerd In figuur 2 is de afstand tussen coach en opdrachtgever klein of wordt als klein beleefd door de coachee. Tijdens het traject, dat goed verloopt, belt de opdrachtgever om een afspraak te maken. Hij zoekt iemand voor een organisatieadvies opdracht. De afspraak wordt gemaakt. Tijdens het eerstvolgende gesprek wordt dit besproken met Johan. Dit leidt tot een escalatie. Het traject is vertrouwelijk en nu gaat zijn coach een één-tweetje aan met de baas die hem uit de organisatie wil hebben! Wat zou jij gedaan hebben in de boven beschreven situatie? Figuur 1. Een gezonde driehoeksrelatie In figuur 1 gaan we ervan uit dat de psychologische afstand tussen de drie partijen gelijk is. In de praktijk is dat meestal niet het geval. Dilemma 3 Hoe voorkom je dat de opdrachtgever zich op afstand gezet voelt? Je bent er voor de coachee maar de opdrachtgever betaalt. De gesprekken met je coachee zijn vertrouwelijk en toch heeft de opdrachtgever als betaler recht op informatie. De afstand tussen coach en coachee is in de praktijk klein, zie figuur 3. Zij werken intensief samen. De opdrachtgever wordt op afstand gehouden. Bijvoorbeeld door hem niet te betrekken bij het traject. 14

4 Figuur 3. De opdrachtgever geïsoleerd De klachten die bij beroepsorganisaties over coaches binnenkomen, hebben voor meer dan 80% te maken met bovenstaande situatie. De opdrachtgever vindt dan vaak dat hij betaald heeft voor iets wat niet geleverd is. De coachee is dan over het algemeen wel tevreden, maar de opdrachtgever voelt zich buitengesloten. Als coach heb je de verbinding met de opdrachtgever verwaarloosd. De coachvragen worden tijdens één of twee gesprekken gedetailleerder, preciezer geformuleerd door de coachee. De coachee bespreekt dit met zijn werkgever, de opdrachtgever. Als de doelen te sterk afwijken van de doelen in het contract, vindt een hercontractering plaats tussen coach, coachee en opdrachtgever. Dit gesprek wordt met Johan geoefend tijdens de tweede sessie. Hierna gaat hij samen met zijn vriend het gesprek met de gemeentesecretaris aan. De coach woont als toeschouwer het gesprek bij. Dit om de driehoek in stand te houden. Johan maakt op verzoek van de coach van ieder gesprek een kort reflectieverslag. Tijdens het laatste gesprek wordt gestart met de thema s die er nog toe doen. Hierna bereiden Johan en de coach het gesprek voor met de opdrachtgever. De reflectieverslagen van Johan vormen het uitgangspunt. Ter voorbereiding stelt de coach de volgende vragen: Hebben we ons aan het contract gehouden? Deed de opdrachtgever dat ook? Welke winst heb je geboekt? Hoe ga je deze winst borgen? Welke acties zijn voor de komende maanden van belang? Wat verwacht je de komende maanden van de opdrachtgever? Evaluatie van het traject. Met de geformuleerde antwoorden gaat Johan het gesprek met zijn gemeentesecretaris in. De coach blijft open, eerlijk en neutraal. Hij ondersteunt Johan en de opdrachtgever door goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen. Oordelen, meningen en adviezen laat de coach thuis. Ter afsluiting wordt het traject tijdens het driehoeksgesprek geëvalueerd. Dilemma 4 De afstand tussen opdrachtgever en coachee is klein. en coachee hebben bijvoorbeeld een baaswerknemer relatie, die gebaseerd is op een vriendschappelijke relatie. Ze vertellen elkaar bijna alles (zie figuur 4). Ook is in het contract opgenomen dat de coachee een terugkoppeling verzorgt op het einde van het traject., coach en coachee gaan dan met elkaar in gesprek. Figuur 4. De coach geïsoleerd 15

5 Als loopbaancoach zul je jezelf in deze situatie moeten afvragen waarom jij wordt ingeschakeld. Durft de opdrachtgever toch niet te doen wat hij moet doen? Word je ingeschakeld om het gebrek aan leiderschap te compenseren? Daar is coaching niet voor bedoeld! Wat doe je? Ten slotte Als je anderen wilt ondersteunen bij vragen als: hoe kan ik me bezinnen op mijn loopbaan, hoe verander ik van werk, hoe kun je optimaal solliciteren, waar liggen mijn kwaliteiten, hoe vind ik een baan die echt bij me past, dan zijn kwaliteit in begeleiding en een professionele aanpak nodig. De professionele loopbaancoach start dan met een goed kennismakingsgesprek waarin contracteren op verschillende niveaus onontbeerlijk is voor alle actoren. Een gezonde driehoeksrelatie dus, die uitmondt in een helder contract. Want als het fout gaat, gaat het fout aan het begin! Literatuur Bekking, R., & Mulken, T. van (2010) Einstein en de kunst van coaching. Amsterdam: SWP. English, F. (1975) The three cornered contract. Transactional Analysis Journal, 4. Rik Bekking is trainer en coach bij BMC Groep in Amersfoort. Hij is gespecialiseerd in persoonlijke groei in een professionele werkomgeving. Theo van Mulken is senior adviseur bij de BMC groep. Hij is een ervaren coach, trainer, adviseur en verandermanager. Van hen verscheen in 2010 het boek Einstein en de kunst van coaching. In het boek wordt ingegaan op de drie rollen bij coaching: de coach, de coachee en de opdrachtgever. 16

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+

PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK. PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ PERFECT 50+ HET COACH HANDBOEK PERFECT 50+ Past Experience Recognised for Future Excellence through Coaching and Training 50+ Financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het programma

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59

Inhoud. Inleiding 7. 4 De rol van de leidinggevende 59 4.1 Inleiding 59 4.2 De verschillende rollen van de leidinggevende 59 Inhoud Inleiding 7 1 Coaching en ontwikkeling van medewerkers in organisaties 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Professionele ontwikkeling in organisaties 13 1.3 Coaching in organisaties 14 1.4 Coachend leidinggeven

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk

Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching, een effectief instrument in uw HR praktijk Coaching is dé manier om medewerkers aan uw organisatie te binden. Werknemers willen namelijk tegenwoordig BOF-en. Coaching hoort erbij Het tijdperk

Nadere informatie

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding

WERKBOEK Loopbaanbegeleiding WERKBOEK Loopbaanbegeleiding DOELEN STRATEGIEËN JE CV STERKTES EN ZWAKTES VAARDIGHEDEN SOLLICITATIE BRIEF SOLLICITATIE GESPREK LEREN OMGAAN MET STRESS KOM OP VOOR JEZELF LEREN OMGAAN MET CONFLICTEN 1 Inleiding

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003

Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Coaching, bezint eer gij begint... Frans Verhaaren Januari 2003 Opgenomen als hoofdstuk in Coachen bij de overheid, T. Dijkstra (red), Reed Business Informatie, Den Haag, 2003. Voor een boekbespreking

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Met je ziekte aan de slag

Met je ziekte aan de slag Met je ziekte aan de slag Een training voor werknemers met een chronische aandoening Cursusboek Inge Varekamp Gabe de Vries Annelies Heutink Frank van Dijk Juni 2007 (bijgewerkt aug. 2010) Coronel Instituut

Nadere informatie

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN

1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Trefwoorden Gedragsverandering Verandermanagement Communicatie PIM BOUWMAN EN LOES WOUTERSON 1 e HULP BIJ ONGEWENSTE RESULTATEN Effectiever leidinggeven door reflecteren op eigen handelen Pim Bouwman richtte

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Differentiëren. zonder label

Differentiëren. zonder label Differentiëren Mensen worden niet met een label geboren. Het is voor ouders, om te beginnen, maar ook in de samenleving heel gewoon dat mensen verschillen. Als coach op het voetbalveld of als leraar in

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie