Overwater Rentmeesterskantoor. Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Overwater Kenniscentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overwater Rentmeesterskantoor. Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Overwater Kenniscentrum"

Transcriptie

1 Overwater Rentmeesterskantoor Overwater Grondbeleid Adviesbureau Overwater Kenniscentrum

2 Hoeksche Waard 19 e eeuw Hoeksche Waard 19 e eeuw

3 Kennis, advies en uitvoering Deze brochure geeft een indruk van de dienstverlening van Overwater Deze brochure van Deze brochuregeeft geefteen eenindruk indrukvan vande dedienstverlening dienstverlening vanoverwater Overwater Rentmeesterskantoor, Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Overwater Rentmeesterskantoor, Rentmeesterskantoor,Overwater OverwaterGrondbeleid GrondbeleidAdviesbureau Adviesbureauen enoverwater Overwater Kenniscentrum. Kenniscentrum. Kenniscentrum. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website Voor Voormeer meerinformatie informatieverwijzen verwijzenwij wiju ugraag graagnaar naardedewebsite website of bel ons op of bel ons op of bel ons op Hoeksche Waard 2013 Hoeksche Waard 2013

4 Overwater is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Strijen. Het pand is gebouwd in 1927 naar een ontwerp van architect Diederik Visser, ter vervanging van het zeventiende-eeuwse raadhuis dat op dezelfde plek stond en een jaar eerder werd afgebroken. Het gebouw wordt gekenmerkt door een expressionistische Interbellumstijl, die verwant is aan de Nieuwe Haagse School en tevens invloeden van Dudok vertoont. Bijzondere elementen in de voormalige Raadzaal zijn de grote vensters met kleurrijke glas-in-loodramen die zijn ontworpen door de Stijl kunstenaar Vilmos Huszar.

5 Overwater werkt op het gebied van grondzaken en rentmeesterij in het landelijk en stedelijk gebied en bestaat uit: Het Rentmeesterskantoor dat sinds 1804 agrarisch vastgoed beheert, bemiddelt bij aan- en verkoop en beleggen in agrarisch vastgoed en adviseert bij functiewijziging van agrarisch naar natuur of water. Het Grondbeleid Adviesbureau dat grondbeleidsinstrumenten toepast bij locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals taxaties, planmatige verwerving, onteigening en de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (Grex). Het Kenniscentrum dat kennis uitdraagt over grondzaken en rentmeesterij en binnen Overwater zorgt voor kennismanagement. De drie afdelingen werken samen op basis van het motto: Kennis, advies en uitvoering. We studeren, geven adviezen en passen die ook feitelijk toe. De kenmerken van onze bedrijfsvoering zijn integriteit, betrokkenheid, ervaring, kennis, commercieel gevoel, procesmatig werken, duurzaamheid en permanente organisatieontwikkeling. Dit alles gericht op het leveren van toegevoegde waarde en kwaliteit. Onze dienstverlening is gericht op het ontzorgen van onze opdrachtgever.

6 Overwater Rentmeesterskantoor Het Rentmeesterskantoor beheert, bemiddelt en adviseert in heel Nederland over vastgoed in het buitengebied. Werkgebied Wij werken voornamelijk in het landelijke gebied. Opdrachtgevers Opdrachtgevers zijn beleggers, agrariërs, ontwikkelaars/bouwers, gemeenten, waterschappen en particulieren. Werkwijze Wij besteden voortdurend aandacht aan de voortgang van een zaak. Daarbij zijn wij steeds gericht op communiceren, zowel met de opdrachtgever als met de wederpartij, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

7 Overwater Rentmeesterskantoor Diensten Deze bestaan uit het: Beheren van agrarische objecten in opdracht van derden. Beheren, taxeren en adviseren over grondposities van projectontwikkelaars, corporaties en gemeenten. Als wordt besloten de grondposities af te stoten voeren wij dat uit. Bemiddelen bij de aan- en verkoop van agrarische objecten. Door ons bij elkaar brengen van beleggers en agrariërs die hun bedrijf willen vergroten in het kader van de schaalvergroting in de landbouw. Ook agrariërs die hun onderneming hebben gestaakt kunnen als belegger optreden. Bemiddelen bij de aan- en verkoop van grond die aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van woningen en bedrijven, of voor natuurontwikkeling en water. Taxeren voor aankoop en verkoop, financiering, bedrijfsovername, successie, etc. Bovendien geven wij adviezen over grond- en pachtzaken, toeslagrechten, quota, Ruimte voor Ruimte, landgoedontwikkeling, bedrijfsovername, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsbeëindiging, boedelscheidingen en beëindiging van samenwerkingsverbanden.

8 Overwater Grondbeleid Adviesbureau Het Adviesbureau is in heel Nederland actief. Onze grondzakendeskundigen en juristen taxeren, verwerven grond, passen grondbeleidsinstrumenten (turn key) toe en geven strategische adviezen over grondbeleid. Werkgebied Wij werken zowel in het stedelijke als in het landelijke gebied. Opdrachtgevers Opdrachtgevers zijn het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, corporaties, ontwikkelaars/bouwers, agrariërs, particulieren en bedrijven. Ook worden wij ingeschakeld door advocaten- en accountantskantoren. Werkwijze Wij besteden voortdurend aandacht aan de voortgang van een zaak. Daarbij zijn wij steeds gericht op communiceren, zowel met de opdrachtgever als met de wederpartij, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

9 Overwater Grondbeleid Adviesbureau Diensten Wij passen grondbeleidsinstrumenten toe bij (stedelijke) locatie- en gebiedsontwikkeling, zoals taxaties, planmatige verwerving, planschade en nadeelcompensatie en de Afdeling Grondexploitatie van de Wro (Grex). Onze gespecialiseerde afdelingen passen de instrumenten onteigening en de Wet voorkeursrecht gemeenten (desgewenst turn key) toe. Overheden Bedrijven en particulieren Taxeren onroerend goed Kabels en leidingen Onteigening Onteigening/minnelijke verkoop Grondverwerving Planschade Grex Grex Nadeelcompensatie Inbrengwaarde Inbrengwaarde taxatie taxatie Wet voorkeursrecht gemeenten Anterieure samenwerkingsovereenkomsten Anterieure 380 kv Nadeelcompensatie samenwerkingsovereenkomsten Planschadecommissie Nadeelcompensatie Bouwers/ontwikkelaars/corporaties Planschaderisicoanalyse Planschadecommissie Exploitatieplan en kostenverhaal Nota Grondbeleid Spreekuur Planschaderisicoanalyse Grondbeleid Balanstaxatie grondposities Sturend Nota Grondbeleid Grondbeleid Onteigening en zelfrealisatie Wet Spreekuur voorkeursrecht Grondbeleid gemeenten Planschaderisicoanalyse Sturend Grondbeleid Anterieure Bedrijven Wet voorkeursrecht en particulieren gemeenten samenwerkingsovereenkomsten Kabels en leidingen Spreekuur Grondbeleid Onteigening/minnelijke verkoop Planschade Onze grondzakendeskundigen en juristen maken deel uit van schade- en Nadeelcompensatie deskundigencommissies van rechtbanken en gerechtshoven en zij zijn Wet voorkeursrecht gemeenten betrokken bij arbitrages en bindende adviezen. 380 kv Bouwers/ontwikkelaars/corporaties Exploitatieplan en kostenverhaal Balanstaxatie grondposities Onteigening en zelfrealisatie

10 Overwater Kenniscentrum Overwater Kenniscentrum is gebaseerd op de overtuiging dat het bij dienstverlening, naast betrokkenheid, draait om kennis, kwaliteit en innoveren. Cursussen, lezingen, webinars, nieuwsbrief en artikelen Wij geven samen met het Instituut voor Agrarisch Recht en Kluwer cursussen over grondzaken en rentmeesterij. Ook verzorgen wij maatwerk, door het geven van cursussen en lezingen afgestemd op individuele wensen. Bijvoorbeeld voor agrarische studieclubs, universiteiten, opleidingsinstituten, natuurverenigingen, projectontwikkelaars en gemeenten. Bij nieuwe ontwikkelingen in lopende dossiers, bijvoorbeeld bij een dijkverzwaring, verzorgen wij voor cliënten en belangstellenden webinars. Deze worden aangekondigd via Twitter, en onze nieuwsbrief. Wij schrijven artikelen voor vakbladen en leveren bijdragen aan vakliteratuur. Kennismanagement, productontwikkeling en studieoverleg Per dienst worden gegeven adviezen, bijbehorende protocollen, modellen en gegeven presentaties in het kenniscentrum opgeslagen. Hierdoor is deze kennis beschikbaar voor alle medewerkers. Tijdens het maandelijkse ontwikkelingsoverleg worden bestaande diensten verbeterd en wordt nagedacht over nieuwe diensten. Het maandelijkse studieoverleg wordt gebruikt om ontwikkelingen in het vakgebied te bespreken en er wordt door interne of externe sprekers op actuele onderwerpen ingegaan.

11 Overwater Kenniscentrum Wij geven regelmatig cursussen en lezingen over grondzaken en rentmeesterij. Wij hebben ervoor gekozen hierbij samen te werken met anderen die het organisatorische deel en het marketing deel verzorgen en wij de inhoudelijke kant (mede) invullen. Ook kunnen wij op maat gemaakte cursussen voor u verzorgen. Hierna noemen wij een aantal mogelijkheden: Onteigenen Stand van zaken grondbeleid en nieuwe ontwikkelingen Inbrengwaarde taxeren Basiscursus grondbeleid Een verdiepingscursus per grondbeleidsinstrument Belemmeringenwet Privaatrecht en 380 kv Onderhandelingspositie bij de afdeling Grondexploitatie (Wro) Beleggen in agrarisch vastgoed Grond- en pachtzaken Erfpacht Beheren van grondposities van ontwikkelaars, gemeenten en corporaties Daarnaast geven wij voor een aantal vaste relaties een of twee keer per jaar een 'opfrislezing grondbeleid' of 'rentmeesterij', waar we de stand van zaken doornemen en de nieuwste ontwikkelingen behandelen.

12 Kerkstraat 54 Postbus AA Strijen Tel: Foto's: Lia Ruijtenberg, Zuid-Beijerland en Studio Waleson, Rotterdam

Fris Groep: Visie op Vastgoed

Fris Groep: Visie op Vastgoed Visie op Vastgoed Fris Woningmakelaars - Fris Vastgoed Management - Fris Research & Marketing - Fris Investment Care - Fris Bedrijfsmakelaars - Fris Assurantiën Makelaardij én beheer Woningen én bedrijfsmatig

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

TE KOOP. Financiering bouwkavel bespreekbaar!! Oudveld te Erp Vraagprijs: 225.000,= v.o.n.

TE KOOP. Financiering bouwkavel bespreekbaar!! Oudveld te Erp Vraagprijs: 225.000,= v.o.n. TE KOOP Korte omschrijving object Financiering bouwkavel bespreekbaar!! Oudveld te Erp Vraagprijs: 225.000,= v.o.n. Type object : bouwkavel ten behoeve van de bouw van een vrijstaande woning met bijgebouw

Nadere informatie

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014 Duurzaam Sivomatic Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling Positie van Haven Moerdijk versterken door middel van krachtenbundeling Overwater 'Kennis,

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar.

Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. Gebiedsontwikkeling en Provinciaal Grondbeleid in Flevoland. CBE05.114 1. Achtergrond: de provincie als mede gebiedsontwikkelaar. De rol van de provincies in de ruimtelijke ordening is aan verandering

Nadere informatie

Carrière in investment banking

Carrière in investment banking Focus op jouw talent Carrière in investment banking D e f o c u s v a n K e m p e n & C o Kempen & Co is een zakenbank met een leidende positie in de Nederlandse markt. Wij zijn erkend specialist in

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Dienstenwijzer Hoeksche Advies

Dienstenwijzer Hoeksche Advies Pagina 1 van 6 Dienstenwijzer Hoeksche Advies Met deze Dienstenwijzer maken wij u wegwijs bij Hoeksche Advies. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening,

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht

Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht Duurzaamheid: kansen en grenzen in het recht 1 Inhoud Voorwoord (M.T.H. de Gaay Fortman) 5 Duurzaam inkopen Duurzaam aanbesteden (J.W.A. Meesters) 7 Duurzaam bouwen Duurzaamheidseisen in exploitatieplannen

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven.

Jong Talent. om de nabije toekomst van onze maatschappij en - meer specifiek - uw organisatie vorm te geven. Jong Talent Jong Talent Ze zijn er gelukkig volop. Jonge mensen die geloven in de publieke zaak en zich daarvoor willen inzetten. Startende hbo ers en academici die bewust kiezen voor een carrière bij

Nadere informatie

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen

Bidbook Servicenet Nationale Landschappen Bidbook Servicenet Nationale Landschappen is een organisatie van en voor de Nationale Landschappen. Dit bidbook laat zien waar wij voor staan en waar wij de komende jaren aan willen werken. Samen met iedereen

Nadere informatie

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance

Charco & Dique. Compliance en risk management voor trustkantoren. Risk Management & Compliance Compliance en risk management voor trustkantoren Wij helpen trustkantoren om in een dynamische omgeving een goede reputatie te houden of op te bouwen Charco & Dique Risk Management & Compliance Charco

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken Grondbeleid belangrijk fundament onder prestatieafspraken PROF. DR. IR. G.R.W. DE KAM Bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 18 Gemeenten

Nadere informatie

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen

pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen pggm.nl PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Mei 2014 PGGM Overtuigingen en Uitgangspunten ten aanzien van Verantwoord Beleggen Inleiding Dit document beschrijft de

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit:

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 1. In dit eerste nummer bestaat het palet uit: Voor u ligt de eerste uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies

Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies Dienstenwijzer FB Adrem pensioenadvies FB Adrem pensioenadvies Larenseweg 66 7451 EN Holten Telefoon: (0548) 368 008 Fax: (0548) 367 400 herman.deijk@fbadrem.nl AFM-vergunningnummer 12002771 Inleiding

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan

Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Jade Beheer B.V. 3.C.1 & 3.C.2 Communicatieplan Inhoud INLEIDING... 3 ANALYSE... 4 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN... 4 COMMUNICATIEDOELSTELLING... 5 DOELGROEPEN... 5 INTERNE DOELGROEPEN... 6 EXTERNE DOELGROEPEN...

Nadere informatie

Strijbosch Personeelsadvies

Strijbosch Personeelsadvies Strijbosch Personeelsadvies Menselijk kapitaal is een doorslaggevende succesfactor van elke organisatie. De opmars van zaken als persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP), de aandacht voor employability

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Compaen Groep 17-06-2015 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Compaen Groep vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015

PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 PARTNERPLAN Geen woorden maar Zaken! 2014-2015 2014 AM Communicatie & Design / M. van Amsterdam - Partnerplan 2014-2015 MKB Rotterdam - 1. MKB Rotterdam Naast het nastreven van een optimaal rendement vinden

Nadere informatie

EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED

EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED EINDTERMEN POST HBO COMMERCIEEL VASTGOED 1. Inleiding De Post HBO opleiding Commercieel Vastgoed is opgebouwd uit acht afzonderlijk te volgen cursusblokken en één workshop. Alle cursusblokken en de workshop

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden

Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden versie 01-01-2015 Dienstenwijzer inclusief algemene voorwaarden Powered by Schouten Zekerheid 1 INHOUD 1. Waarom deze dienstenwijzer 3 2. Over Schouten Zekerheid 5 2.1 Missie, visie en kernwaarden 6 2.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

r k e t i n g p l a n

r k e t i n g p l a n r k e t i n g p l a n Sanne Celia van Alphen Manon Beukman Kim Heuvelmans Vivian Sromofsky HT-2 Inhoud Het bedrijf... 2 Missie... 2 Visie... 2 Marketingdoelstelling... 3 Externe omgeving... 4 Interne omgeving...

Nadere informatie