Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017"

Transcriptie

1 Besluitenlijst raadsvergadering d.d. 28 september 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie), dhr. D.D. Both (SGP), mw. Y. Bottema (VVD), dhr. W. van Braak (ChristenUnie), dhr. J.P. Breur (SP), dhr. G. Coban (DENK), dhr. D. Cozijnsen (CDA), dhr. R.C. Dielemans (D66), dhr. A.M. Doelwijt (PvdA), dhr. J. Duister (ChristenUnie, vanaf agendapunt 2), dhr. E. Enzlin (CDA, vanaf agendapunt 3), dhr. G.T. Geerts (SGP), dhr. S.C. Gerritsen (VVD), dhr. C.M. A Groenewegen (ChristenUnie, tot agendapunt 2)), dhr. T.P.G. Helsen (CDA), mw. J.M. van den Heuvel (D66), de heer T.J. van Iperen (SGP), mw. M. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr. A.H. Janssen (ProVeenendaal), dhr. A.J. Koerts (ChristenUnie), dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. W.J.C. van t Noordende (CDA, tot agendapunt 3), dhr. C.S. Oskam (GroenLinks), dhr. H.J. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal), mw. N. Roelofsen (ProVeenendaal), dhr. D.E.P. Roodbeen (ChristenUnie, afwezig vanaf uur), dhr. H. Saidi (D66), dhr. D. Scheele (SGP), dhr. J. Snoei (SGP), dhr. H.J. van Soest (ChristenUnie). Verlaat: - Voorzitter: Dhr. P.A. Zoon Griffier: Mw. F.A. van Hooijdonk. Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. C.M. Verloop (SGP), mw. N. Kundic (D66), mw. J.F.M. Hollander (VVD), mw. M.A. Overduin Biesma (CDA) Aanvang: uur tot uur. 1. Opening en vaststellen agenda De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het Initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal inzake vergadertijden gemeenteraad wordt door de initiatiefnemers teruggetrokken en daarmee vervalt dit agendapunt. 2. Onderzoek geloofsbrieven de heer E. Enzlin en de heer J.J. Duister 3. Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer E. Enzlin en afscheid van het raadslid de heer W.J.C. van t Noordende De commissie Onderzoek geloofsbrieven is gebleken dat de heer E. Enzlin en de heer J.J. Duister aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen. De heer E. Enzlin is beëdigd en geïnstalleerd als nieuw raadslid. De raad heeft afscheid genomen van de heer W.J.C. van t Noordende. 4. Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer J.J. Duister en afscheid van het raadslid de heer C.M.A. Groenewegen De heer J.J. Duister is beëdigd en geïnstalleerd als nieuw raadslid. De raad heeft afscheid genomen van de heer C.M.A. Groenewegen. Pagina 1 van 5

2 5. Benoeming lid agendacommissie en ontslag en benoeming lid Rekenkamercommissie Veenendaal Er zijn 33 stemmen uitgebracht, 33 stemmen zijn geldig mb.t. stemming lid agendacommissie én 32 stemmen zijn geldig m.b.t. stemming intern lid Rekenkamercommissie. De heer Both (SGP) wordt benoemd tot lid van de agendacommissie met 22 stemmen. De heer Saidi (D66) kreeg 11 stemmen. De heer Helsen (CDA) wordt ontslagen als intern lid van de Rekenkamercommissie. De heer Snoei (SGP) wordt met 33 stemmen benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie. 6. Vragenhalfuurtje Er zijn geen vragen gesteld. 7. Vaststellen notulen raadsvergadering 22 juni, 3 juli en 7 september 2017 De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 8. Ingekomen stukken De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier voorgestelde wijze afgedaan. 9. Hamerstukken a) Vaststelling Bestemmingsplan Munnikenweg b) Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland / Wereldkidz c) Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht d) Borgstelling hockeyvereniging VMHC Spitsbergen e) Bekrachtigen geheimhouding op bijlagen bij advies bezwaarschriftencommissie f) Bekrachtiging geheimhouding op de grondexploitatie 'Vrijkomend vastgoed 1 januari 2017' 10. Beschikbaar stellen krediet Integraal Kindcentrum (IKC) West De raadsvoorstellen a. t/m f zijn met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen. Het raadsvoorstel is met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen, aangenomen. M1 (CDA, D66, GrL, ProVeenendaal, SP en ChristenUnie, volledig energieneutraal IKC West variant) is met algemene stemmen aangenomen. 11. Verbetering Parkeerbeleid Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en 1 stem tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, DENK. Tegen stemde: GroenLinks. Pagina 2 van 5

3 12. Parkeerexploitatie A1 (VVD, ChristenUnie, DENK, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal, PvdA, voorkomen afschaffen betalen per minuut) is met 23 stemmen voor en 9 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, DENK. Tegen stemden: SGP, D66, GroenLinks. A2 (VVD, Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal, PvdA, voorkomen trendmatige verhoging) is met 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, CDA, GroenLinks. Het gewijzigde raadsvoorstel is met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA. Tegen stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal. SP, PvdA, GroenLinks, DENK. M2 (SP, privatiseren parkeergarages) is met 9 stemmen voor en 23 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: D66, VVD, SP, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. M3 (ProVeenendaal, DENK, PvdA, Lokaal Veenendaal, afwaarderen parkeervoorzieningen) is met 10 stemmen voor en 22 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, GroenLinks. Vergadering wordt op 28 september 2017 om u geschorst en op 2 oktober 2017 om heropent. Pagina 3 van 5

4 Besluitenlijst vervolg raadsvergadering d.d. 2 oktober 2017 Aanwezig: dhr. P.J.F.S. van Aart (PvdA), dhr. M.R. Beek (ProVeenendaal), dhr. J.G. van den Berg (ChristenUnie), mw.s. Bette van de Nadort (ChristenUnie), dhr. J.P. Blad (ChristenUnie), dhr. D.D. Both (SGP), mw. Y. Bottema (VVD), dhr. W. van Braak (ChristenUnie), dhr. J.P. Breur (SP), dhr. G. Coban (DENK), dhr. D. Cozijnsen (CDA), dhr. R.C. Dielemans (D66), dhr. A.M. Doelwijt (PvdA), dhr. J. Duister (ChristenUnie), dhr. E. Enzlin (CDA), dhr. G.T. Geerts (SGP), dhr. S.C. Gerritsen (VVD), dhr. T.P.G. Helsen (CDA), mw. J.M. van den Heuvel (D66), de heer T.J. van Iperen (SGP), mw. M. Jansen (Lokaal Veenendaal), dhr. A.H. Janssen (ProVeenendaal), dhr. A.J. Koerts (ChristenUnie), dhr. C.J. Lochtenberg (Lokaal Veenendaal), dhr. D.S.K. Lochtenberg (VVD), dhr. C.S. Oskam (GroenLinks), dhr. H.J. Pottjewijd (Lokaal Veenendaal), dhr. D.E.P. Roodbeen (ChristenUnie), dhr. H. Saidi (D66), dhr. D. Scheele (SGP), dhr. J. Snoei (SGP), dhr. H.J. van Soest (ChristenUnie). Afwezig: mw. N. Roelofsen (ProVeenendaal) en mw. N. Kundic (D66, wethouder) Voorzitter: Dhr. P.A. Zoon Griffier: Mw. F.A. van Hooijdonk. Wethouders: dhr. E. Stroobosscher (ChristenUnie), dhr. C.M. Verloop (SGP), mw. J.F.M. Hollander (VVD), mw. M.A. Overduin Biesma (CDA) Aanvang: uur tot uur. 13. Beroep gratis parkeren zaterdag Het raadsvoorstel is met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen, aangenomen. 14. Visie Sociaal Domein De kracht van de samenleving A1 (ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, DENK, PvdA, GroenLinks, niet scherp aan de poort) is met 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD. Het raadsvoorstel is met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal. Tegen stemden: ProVeenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, DENK M1 (DENK, ontmoeting, netwerken en verbinden) is met 5 stemmen voor en 27 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, SP, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. M2 (DENK, ProVeenendaal, sturen op outcome) is met 4 stemmen voor en 28 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, SP, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks. Toezegging: College zegt toe rond het projectenboek Sociaal Domein aandacht te besteden aan de evaluatie. Pagina 4 van 5

5 15. 3 e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal A2: 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Stemmen staken en dus verdere behandeling in een volgende raadsvergadering. A3 - A6 en M3 - M5 niet in stemming gebracht i.v.m. staken stemmen A2. Toezegging: Burgemeester zegt toe in de eerstvolgende wijziging van de APV de wens van het verbond op mosquito s te wegen en de uitkomst hiervan de melden in het betreffende raadsvoorstel. 16. Sloop gymlokaal aan de Sterke Arm 4 A6 (D66, gymlokaal) is met 12 stemmen voor en 20 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: D66, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, ProVeenendaal. PvdA. Het raadsvoorstel is met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, SP, PvdA. Tegen stemden: D66, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, DENK. Toezegging: College zegt toe om op een nader te bepalen digitale wijze het beeld van het gymlokaal aan de Sterke Arm 4 vast te leggen. 17. Motie vreemd aan de orde van de dag (SP, DENK, stadstrand) 18. Motie vreemd aan de orde van de dag (DENK, digitaal stemmen) Hoofdelijke stemming M6 zie bijlage. M6 is met 2 stemmen voor en 30 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: de leden van de fracties SP en DENK. Tegen stemden: de leden van de fracties van ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks. M7 is met 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ChristenUnie, ProVeenendaal, SP, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA. 19. Sluiting De vergadering wordt om uur gesloten. Pagina 5 van 5