Samenvatting ING Klantenraad Particulier juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting ING Klantenraad Particulier juni 2014"

Transcriptie

1 Samenvattg ING Klantenraad Particulier juni 2014 Op 16, 17 en 19 juni vond de vierde reeks bijeenkomsten plaats de ING Klantenraad Particulier. Het thema was fancieel fit. Een thema dat al een aantal keer is genoemd tijdens eerdere bijeenkomsten en een belangrijke onderdeel is de strategie ING. Onder deze samenvattg vdt u een uitgebreid verslag. De sessies startten met een terugblik en terugkoppelg op de Klantenraad maart - over Veilig Bankieren - en april - een extra gelaste bijeenkomst over het toepassen klantdata om diensten te verbeteren. De bijeenkomst maart heeft geleid tot verbetergen de workshop digitaal & veilig bankieren en de brochure Bewust bankieren, de optimalisatie de 5B s, het optimaliseren het zogenaamde pop-up scherm bij belangrijke mededelgen. Uit de extra sessies april zijn zeer waardevolle zichten gekomen, die mede verduidelijken waar ING rekeng mee moet houden als het goed om klantproposities op basis het toepassen klantgegevens. Vervolgens is uitgebreid gediscussieerd over fancieel fit. Het is een belangrijk onderdeel de strategie ING, omdat de verzorggsstaat versobert en daardoor de eigen verantwoordelijkheid consumenten voor hun korte en lange termijn fanciën steeds groter wordt. Nederlanders zullen genoodzaakt zijn zelf voorziengen te treffen voor later. ING wil klanten stimuleren om hun geldzaken goed op orde te hebben, om fancieel fit te worden en te blijven. Deze missie wordt door de Klantenraad redelijk positief ontgen. Een groot deel de klanten ziet er een rol voor de bank weggelegd, maar een aantal vdt het te dichtbij komen, en geeft aan geen behoefte te hebben aan deze betrokken rol de bank. Je fanciële situatie op orde brengen grijpt echt op je dagelijkse (fanciële) gedrag. Er wordt daarom tijdens de sessie ook een uitstapje gemaakt naar de psychologie gedragsveranderg en het maken keuzes. In dit licht is een aantal uitdaggen voorgelegd aan de Klantenraad, namelijk: 1.) Hoe kan ING (meer) klanten spireren een gezonde fanciële buffer op te bouwen? 2.) Hoe kan ING klanten spireren meer rendement uit hun vermogen te halen en helpt de tool die momenteel bij ING wordt ontwikkeld daarbij? De belangrijkste adviezen de Klantenraad hadden betrekkg op de toon waarop over fancieel fit gecommuniceerd wordt, en de manier waarop ING klanten kan wijzen op de (gevolgen ) de veranderde wet en regelgevg. Uitgebreid verslag Op 16, 17 en 19 juni vond de vierde reeks bijeenkomsten ING Klantenraad plaats de ING Klantenraad Particulier. Het thema Fancieel fit fit was fancieel fit. Fancieel fit is een belangrijk onderdeel onze strategie. De kern: ING wil dat het goed gaat met Nederland, met onze klanten. Door de versoberg de verzorggsstaat wordt de eigen verantwoordelijkheid Nederlanders voor hun korte en lange termijn fanciën steeds groter. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om op tijd geld op zij te zetten voor later, zodat consumenten hun eigen voorziengen kunnen treffen. Fancieel fit is je geldzaken op orde hebben en houden. Daar wil ING klanten toe aan zetten en daar wil ING klanten bij helpen. ING wil klanten spireren om hun fanciële situatie te optimaliseren voor nu en later. Dat is de kern de strategie die juni 2012 gelanceerd is.

2 De sessies startten met een terugblik en terugkoppelg op de Klantenraad maart - over Veilig Bankieren - en april - een extra gelaste bijeenkomst over het toepassen klantdata om diensten te verbeteren. De bijeenkomst maart heeft geleid tot verbetergen de workshop digitaal & veilig bankieren en de brochure Bewust bankieren, de optimalisatie de 5B s, het optimaliseren het zogenaamde pop-up scherm bij belangrijke mededelgen. Uit de extra sessies april zijn zeer waardevolle zichten gekomen, die mede verduidelijken waar ING rekeng mee moet houden als het goed om klantproposities op basis het toepassen klantgegevens. Terugblik Klantenraad maart en april Verbeteren Verbeteren ING ING dienstverleng dienstverleng door Veilig door toepassen toepassen Veilig Bankieren Bankieren klantformatie klantformatie 2 2 Als gevolg het huidige economische tij verandert er hoog tempo veel voor burgers. De overheid trekt zich steeds verder terug. Dat betekent dat wij - jij, ik, alle burgers - Nederland steeds meer zelf moeten fancieren. Er zijn vier hier vier belangrijke voorbeelden te 62% ING-hypotheken ING-hypotheken is is aflossgsvrij aflossgsvrij benoemen. Het eerste thema is Wonen. Je huis heeft impact nu, maar ook later. De hypotheekrente is sds 2001 nog maar 30 25% de de huizen huizen staan staan onder onder water water jaar aftrekbaar. De hypotheekrenteaftrek gaat af 2013 elk jaar met een 0,5% omlaag tot maximaal 38% belastgvoordeel. 80% koopwaarde koopwaarde fancieren fancieren de de toekomst? toekomst? En voor onze kderen wordt het waarschijnlijk helemaal lastig. Er liggen voorstellen om nog maar tot 80% de wongwaarde te fancieren. Dus voor een starterswong euro, heeft een starter eigen vermogen nodig euro. Studeren wordt ook steeds duurder. Sds vorige week staat ook vast dat de studiefancierg om wordt gezet naar een leenstelsel. Voor een kd dat thuis blijft wonen zijn de kosten ongeveer euro. Voor een kd dat op kamers woont is dat zelfs wonend wonend euro. De studiekosten een wonend kd zijn over ongeveer wonend wonend 15 jaar euro en een kd zelfs euro. En dat terwijl dus is besloten om de studiefancierg te vergen door een leenstelsel / per per kd kd / per per kd kd De kosten voor de zorg nemen toe. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief georganiseerd en gefancierd. Dat betalen we voor een deel via onze verzekergspremies en voor het grootste gedeelte via belastgen. Een modaal gez besteedt maar liefst 25% het bruto komen aan zorg. Door de vergrijzg en dure nieuwe behandeltechnieken die zorgen voor een langere en betere kwaliteit leven, loopt dit de komende jaren aanzienlijk op. Dit kan 2040 oplopen tot tussen 30% en 45% het bruto komen. Al met al kunnen deze ontwikkelgen impact hebben op ons komen, maar ook op de uitgaven voor zorg die we op termijn wellicht zelf moeten betalen. Onze pensioenkomsten zijn niet langer zelfsprekend. We worden steeds ouder, gelukkig. In 12 jaar tijd is de 25% op op dit dit moment 30 tot 45% jr 81jr 66 jarige man jarige man jr 84jr en en mndn mndn66 jarige vrouw jarige vrouw jr 83jr en en 6mndn 6mndn 86jr 86jr en en 3mndn 3mndn 66 jarige man jarige man jarige vrouw jarige vrouw % weet weet niet niet of of hij/zij hij/zij pensioen opbouwt 43% weet weet niet niet dat dat hij/zij hij/zij langer langer door door moet moet werken werken

3 levensverwachtg gemiddeld met zo n 2,5 jaar toegenomen. Dat betekent dat we langer ons pensioen genieten, maar het zet ook druk op de pensioenkosten, de AOW. Wij moeten allemaal veel meer geld opzij gaan zetten voor later. Echter 22% de Nederlanders weet niet of hij/zij pensioen opbouwt. En 43% weet niet dat zij langer door moeten werken. En dat terwijl we daar daag al mee bezig moeten zijn. Nu kun je geld wegzetten voor de langere termijn en dus meer uit je geld halen. De eigen verantwoordelijkheid consumenten voor hun korte en lange termijn fanciën wordt steeds groter. Maar wist u dat 40% de Nederlandse huishoudens mder dan 2000 euro spaargeld heeft? En dat zij daarmee onvoldoende buffer hebben om fanciële tegenvallers op te gen, zoals een kapotte wasmache? Laat staan dat zij geld hebben om voorziengen voor later te treffen. Het is verstandig als Nederlanders dus: 40% de de NL s heeft mder dan dan 2000 euro spaargeld Actiever aan de slag gaan met hun eigen fanciën Een fanciële buffer opbouwen voor nu Zorgen voor voorziengen voor later Dit vraagt om meer fancieel bewustzijn bij klanten: meer wegzetten voor later en je meer bewust zijn de impact je keuzes voor de toekomst. We maken elke dag keuzes die fanciële gevolgen hebben. Voor morgen, voor volgende week. Of over 10 jaar. Maar we maken niet altijd keuzes die het best bij onze eigen wensen passen. Henriëtte Prast, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en Nederland een toonaangevende deskundige op het gebied persoonlijke fanciële planng en de rol We maken niet altijd keuzes die het best bij onze eigen wensen passen gevoelens en emoties daar, zegt daar het volgende over: Mensen zijn systematisch niet-rationeel als het gaat om preferenties, omgaan met formatie en het maken keuzes. Waarbij rationeel niet staat voor verstandig, maar voor beredeneerd/weten. En niet-rationeel staat niet voor onverstandig, maar voor onberedeneerd/voelen. Het gevolg is dat mensen voorspelbaar keuzes maken die niet bij hun eigen wensen en doelen passen. Ter illustratie: als mensen nu moeten kiezen of zij volgende week fruit of chocolade eten, kiest 74% voor fruit. Als mensen nu moeten kiezen of zij nu fruit of chocolade eten, kiest 70% echter voor chocolade (Bron: Read en Leeuwen, 1998). Verder zegt Henriette Prast: Het is niet gebrek aan kennis en belang gehecht aan fancieel fit, maar gebrek aan wilskracht waarom mensen te weig sparen en/of schulden maken. Het begt allemaal met een goed overzicht je Fancieel fit fit is is een mentaliteit en komsten en uitgaven, woonsituatie en vermogen en het vertrekpunt zijn vier thema s pensioen. Inkomsten Inkomsten & Deze thema s zijn als communicerende vaten met elkaar uitgaven Vermogen uitgaven Vermogen Wonen Wonen verbonden en hebben impact op je pensioen: dat wat je uitgeeft, kun je niet sparen of aflossen of beleggen. Je wong heeft impact op je uitgaven nu en ook als je straks met pensioen bent je komen is gehalveerd. Nu keuzes maken voor de lange termijn, geeft je meer vrijheid. Op verschillende manieren geven wij klanten zicht hun fanciële situatie, bijvoorbeeld door klanten uit te nodigen voor onle semars en fanciële formatie avonden. Ook zijn er de afgelopen tijd handige tools en scans ontwikkeld zoals: Pensioen Pensioen

4 Spaar Planner Schenkgswijzer Jaarruimteberekenaar voor pensioensparen Pensioenwijzer Hypotheekstresstest Bespaarcheck Afloswijzer En daarnaast zorgt ING ervoor dat je alle kanalen altijd op een uniforme manier zicht krijgt je fanciële vraagstukken. Een de vragen aan de Klantenraad was: hoeverre waren jullie op de hoogte de (fanciële) gevolgen de afnemende rol de overheid? De algemene tendens is dat de Klantenraad wel enigszs op de hoogte was, maar dat alle feiten samen toch wel een verontrustender toekomstbeeld schetsen. De meeste klanten uit de Klantenraad voelen zich fancieel fit, maar beseffen wel dat zij een of meerdere tandjes bij moeten schakelen om ook voor de lange termijn fancieel fit te zijn. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de gevolgen de versoberde verzorggsstraat en de maatschappelijke rol die ING wil pakken met de troductie fancieel fit. Een aantal reacties: Het past de bank om mensen aan de onderkant tips te voorzien om beter rond te komen Het is nobel, maar is het niet de taak de overheid zelf? Het is ook het belang de bank, dat mensen bijvoorbeeld hun hypotheek kunnen blijven betalen. Voor ik hier naar toe gg, dacht ik : fancieel fit, dat is niets voor de bank. Maar nu ik hier zit en het hele verhaal hoor, denk ik daar anders over. Het probleem is groter dan ik dacht. En dan wil ik er toch wel hulp bij. Ik vd het een ambitie die heel voorzichtig uitgerold moet worden. Goede voorlichtg, niet alleen folders en website maar ook op kantoren. Wordt niet te betuttelend. De bank begt met een achterstand. Er is veel wantrouwen. En de bank is een commercieel wezen. Strikt genomen is bank niet verplicht/heeft de taak niet om klanten te formeren over wat de overheid doet. Maar er is absoluut gelegenheid voor. En kan er juist de sfeer worden gecreëerd om vertrouwen te wekken. Ik heb geen hulp nodig de bank. Het is een paradox: aan een programma dat fancieel fit heet, gaan alleen mensen mee doen die het niet nodig hebben. Je hebt mensen die bewust met geld omgaan, en juist die mensen zullen zich tot het concept of deze mentaliteit aangetrokken voelen en er gebruik maken. De Klantenraad is redelijk positief over deze missie ING. Een groot deel de klanten ziet een rol voor de bank weggelegd, geeft aan dat het een mooi prcipe en goed doel is, maar lastig te kleden als bank. Hoe breng je over dat het streven naar fancieel fit zijn prettig is voor de klant zelf, zonder dat het betuttelend wordt? Een aantal vdt het te dichtbij komen en geeft aan geen behoefte te hebben aan deze vorm betrokkenheid de bank. Het spireren klanten om een gezonde fanciële buffer op te bouwen is een belangrijke activiteit het kader fancieel fit. De volgende diensten en producten zijn daartoe al geïntroduceerd: Opbouwen fanciële buffer Doelsparen (uit onderzoek is gebleken dat klanten die sparen voor een bepaald doel, beter sparen) De De route route naar naar het het opbouwen een een fanciële fanciële buffer buffer is is consumderen of of meer meer komen komen genereren.

5 Geven Bespaartips op de besparenpaga op ING.nl BufferBerekenaar Fancieel fit test Spaarcalculator Een aantal ideeën worden daartoe onderzocht of getest: Pilot bij het callcenter: wilt u over een maand automatisch sparen, gebaseerd op de theorie over nu kiezen voor nu, of nu kiezen voor later Forecastg: als u zo doorgaat is uw saldo voor het ede de maand 0 De Klantenraad discussieert over hoe ING dit moet aanpakken. Een aantal ideeën: Creëer een gevoel noodzaak, bijvoorbeeld door een gechargeerde commercial of een talkshow. Maar breng het wel positief! Uitbreiden de mobiele app, bijvoorbeeld door het voorspellen betaalgedrag en aangeven of de klant met het bestedgspatroon geld zou overhouden aan het ed de maand. Dit koppelen aan een lange-termijn spaardoel en dit ondersteunen door middel grafieken. Klanten moeten zicht krijgen hoeveel ze kunnen sparen. Wat komsten en uitgaven zijn. Het moet zichtelijk worden. Geef klanten een fanciële coach. Een opvolger Tim het huishoudboekje, maar dan een die gemakkelijker werkt. Een vraag over besparen bij de Vraag Vandaag, kort maar krachtig en door veel klanten gevuld. Hiermee bewustzijn creëren. Maak algemene profielen waar klanten zich mee kunnen vergelijken. Neem de diensten telefoonproviders als voorbeeld: 24/7 zicht het verbruik je MB s en belmuten. Zoek uit hoe andere sectoren zoals de gezondheidszorg omgaan met gedragsveranderg. Verder concluderen de klanten uit de Klantenraad dat het belangrijk is geen betuttelende tone of voice aan te houden en dat alles optioneel moet zijn. Klanten moeten zich voor dit soort diensten en formatievoorzieng aanmelden en dat alles duidelijk klantbelang moet zijn. ING probeert klanten ook te stimuleren actiever met vermogensopbouw bezig te gaan. Daartoe heeft ING onder andere een tool ontwikkeld die, naast dat het de hele fanciële situatie de klant overzichtelijk maakt, het ook mogelijk maakt om een aantal zogenaamde fanciële vraagstukken te doorlopen. Een de vraagstukken is: hoe haal ik meer rendement uit mijn vermogen? Terwijl de klant met de adviseur door de tool loopt, krijgt de klant onder andere meer formatie over de overschatte risico s beleggen en de overschatte voordelen sparen. Vermogensopbouw Het Het zou zou goed goed zijn zijn als als klanten klanten zich zich meer meer bezig bezig zouden zouden houden houden met met de de vraag: vraag: hoe hoe haal haal ik ik meer meer rendement uit uit mijn mijn vermogen? De tool wordt het algemeen positief ontgen. De Klantenraad heeft nog wel feedback: De tool is alleen geschikt om samen met een adviseur te doorlopen. Hij is gewikkeld en er staat te veel tekst. Het is te veel werk om de benodigde gegevens er bij te zoeken. Zorg dat zoveel mogelijk vooraf gevuld is. De kosten de tool kloppen nu niet, en de dices missen. Promoot de tool rond de tijd dat de Belastgaangifte moet worden gedaan. Geef me ook een simpel filmpje, waar wordt uitgelegd hoe het zijn werk gaat.

6 Ik wil het zelf via ternet kunnen vullen. Maar dan moet hij wel een stuk eenvoudiger worden gemaakt. Ik bel niet, omdat ik niet gewend ben dat ik waar dan ook, telefonisch echt goed geadviseerd wordt. Het gaat nooit om mijn behoeften, maar om producten. Verander dat beeld! Zorg dat je via allerlei klee triggers op ternet wordt gestimuleerd om dit te vullen. Het is een ver--mijn-bed-show, ik ga het toch niet doen. Verder volgen er tips over de aanpak klanten te stimuleren actiever met vermogensopbouw bezig te gaan: Focus je op het uitgaven stuk. Lange termijn kun je pas gaan denken als je korte termijn wat overhoudt. Maak een paga Mijn ING: Mijn toekomst: laat de klanten de gegevens 1x per jaar vullen, zodat ze zien wat hun toekomst scenario s zijn. Doe die aan het ede het jaar, of rondom de belastgaangifte. Aparte focus op de jongere doelgroep: de gedachte overheerst dat je heel veel geld nodig hebt voor beleggen. Wat is het bedrag af wanneer beleggen teressant is en hoe pak ik dat precies aan? Maak overduidelijk welke acties dan mij worden verwacht. Ik ga niet naar semars en bijeenkomsten over beleggen omdat ik verwacht dat daar een selectie clubje aanwezig is die veel geld heeft en meer verstand hebben beleggen dan ik. De Klantenraad concludeert dat beleggen voor velen nog belast en beladen is. Er is veel negatieve en soms foutieve berichtgevg over. Beleggen zou genormaliseerd moeten worden. De opvattg heerst dat beleggen voor mensen met veel geld is, dat het altijd gewikkeld is en dat je je als belegger al snel op glad ijs begeeft. Als je beleggen wilt democratiseren zou ING zich misschien op andere groepen moeten richten. Tot slot is gevraagd welke fanciële vraagstukken nog meer teressant zijn om de tool op te nemen en wat daar de volgordelijkheid zou moeten zijn. Feedback Klantenraad: Fanciële vraagstukken 1. Aflossen of Sparen 1. Aflossen of Sparen 2. Meer rendement uit uw vermogen 2. Meer rendement uit uw vermogen 3. Schenken 3. Schenken 4. Inkomsten en uitgaven 4. Inkomsten en uitgaven 5. Huren of Kopen/ eerste wong kopen 5. Huren of Kopen/ eerste wong kopen 6. Scheiden 6. Scheiden 7. Verlies partner/ouder 7. Verlies partner/ouder 8. Werkloosheid 8. Werkloosheid 9. Inkomen na pensioen 9. Inkomen na pensioen 10. Arbeidsongeschiktheid 10. Arbeidsongeschiktheid 11. Eerder stoppen met werken 11. Eerder stoppen met werken 12. (Studie)schuld aflossen 12. (Studie)schuld aflossen 13. Sabbatical 13. Sabbatical 14. Sparen voor (kle)kd 14. Sparen voor (kle)kd 15. Samenwonen/ bankieren 15. Samenwonen/ bankieren 16. Trouwen 16. Trouwen Goede vraagstukken. Wat Wat zijn zijn nog nog meer meer belangrijke fanciële fanciële aangelegenheden waarop waarop wij wij klanten klanten kunnen kunnen Cluster deze onderwerpen, voeg ze samen 4 of 5 grote spireren? momenten dat je de bank nodig hebt. Zo horen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij elkaar. Qua volgordelijkheid zou aan schenken en scheiden misschien iets mder prioriteit moeten worden gegeven. Sparen voor (kle)kderen daarentegen is belangrijker. Er ontbreken verder geen vraagstukken.

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit

Kinderen Roepnaam Voorletters Achternaam Geboortedatum Geslacht Woonsituatie Man Vrouw Thuis Uit Inventarisatieformulier Persoonsgegevens Achternaam (cliënt) Geslacht Man Vrouw Voorletters Roepnaam Geboortedatum Roker Ja Nee E-mail adres Telefoonnummer mobiel Uw opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen

Vragenlijst. Naam cliënt : Datum afspraak: Inkomen Naam cliënt : Datum afspraak: Vragenlijst Inkomen Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering, indiensttreding bij een andere werkgever

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Klantprofiel (deel B)

Klantprofiel (deel B) Klantprofiel (deel B) Persoonlijk, Doordacht & Transparant Klantprofiel (deel B) 1 Inkomenssituatie Verwacht u de komende 2 5 jaar wijzigingen in uw inkomenssituatie door bijv. gezinsuitbreiding, functieverbetering,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

Vragenlijst Particulieren

Vragenlijst Particulieren Vragenlijst Particulieren Naam cliënt Plaats Datum : : : In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN

1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN 1 UW WENSEN EN DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zijn uw wensen en doelstellingen t.a.v. het advies opgenomen. U heeft aangegeven dat de aanleiding van het gesprek is: Updategesprek met adviseur Daarbij

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel

Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel Blijvende aandacht voor uw hypotheek door een Erkend Hypothecair Planner biedt u veel voordeel 1 Bij de koop van een woning krijgt de koopprijs veel aandacht. Natuurlijk is de prijs belangrijk. Maar de

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Over inkomen gesproken en goede vooruitzichten

Over inkomen gesproken en goede vooruitzichten Over inkomen gesproken en goede vooruitzichten dromen realiseren zorgeloos leven betrouwbaar advies Een leven vol verrassingen Trefzeker plannen Financiële planning is een abstract begrip. Maar als we

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10

Klantprofiel. Naam cliënt : Klantprofiel Verschure & Partners - 6 januari 2011-1 van 10 Klantprofiel 2011 Naam cliënt : Adviseur : Ton Netjes 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Advies

Persoonlijk Financieel Advies Persoonlijk Financieel Advies 19 augustus 2014 In dit rapport geven we u advies over uw persoonlijke financiële situatie. We hebben dit rapport zorgvuldig samengesteld, in voor u duidelijke en begrijpelijke

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Uw hypotheek vraagt om aandacht

Uw hypotheek vraagt om aandacht Uw hypotheek vraagt om aandacht uw situatie 3 In uw leven kan veel gebeuren dat van invloed is op uw financiën. Daarom is het verstandig om regelmatig stil te staan bij uw hypotheek. Lees hier meer over

Nadere informatie

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: %

B. BEZITTINGEN Heeft u een eigen woning: ja/nee Beschikt u over spaargelden: ja/nee Globale omvang: Welk rendement rekent u hierover: % KLANTPROFIEL Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld

Grip op later. Uw financiële toekomst in beeld Grip op later Uw financiële toekomst in beeld 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10

& Risicoprofiel. mw... Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 KlantProfiel & Risicoprofiel Naam: dhr. mw... Datum: Klantprofiel (Powered by Infa) Pagina 1 van 10 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel

FINANCIEEL ADVIES B.V. Klantprofiel Klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen uw huidige en gewenste situatie en uw mogelijkheden.

Nadere informatie

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor

Onderzoek. Rapportage. September 2012. Pensioenmodule Publieksmonitor Onderzoek Meer grip op pensioen Rapportage Pensioenmodule Publieksmonitor September 2012 Samenvatting (1/4) 1. Kennis over het eigen pensioen De helft van de mensen die via werkgever pensioen opbouwen

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien:

Kunt u aangeven hoeveel inkomen er ten opzichte van uw huidige inkomenssituatie naar verwachting nodig is indien: CLIËNTPROFIEL Wij laten ons financieel advies graag naadloos aansluiten bij uw situatie. Uw persoonlijke en financiële gegevens worden opgenomen in het Persoonlijk Jaarverslag. Ter voorbereiding op het

Nadere informatie

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters :

Klantprofiel. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Postcode : Woonplaats : Geboortedatum : Geboorteplaats. Naam partner : Voorletters : Doelstelling klantprofiel: Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke situatie. Vervolgens onderzoeken wij

Nadere informatie

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL

VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL VRAGENLIJST KLANTPROFIEL INDIVIDUEEL Klantprofiel Individueel Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens noodzakelijk en dienen wij een analyse te maken van uw persoonlijke

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Trendrapport voor consument en markt Is de financiële consument roekeloos? Kernboodschap van dit trendrapport Een grote groep

Nadere informatie

Zelfkennis is macht: rationele pensioentoekomst voor irrationele mensen

Zelfkennis is macht: rationele pensioentoekomst voor irrationele mensen Zelfkennis is macht: rationele pensioentoekomst voor irrationele mensen Henriëtte Prast Hoogleraar Personal Finance, Tilburg University Grip op je Vermogen 6 oktober 2012 Solidariteit Van jong met oud

Nadere informatie

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen

Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen Studiefinanciering? of sparen voor de studie van uw kinderen De studiefinanciering gaat in september 2015 drastisch veranderen. Het zogenaamde leenstelsel wordt geïntroduceerd. Dat heeft heel veel financiële

Nadere informatie

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren.

Concept: Opgewekt! Visualisatie van het concept Op de volgende pagina s zijn enkele schetsen te zien die het concept visualiseren. Omgevingsanalyse Doelgroep: starters en zzp ers Zoals aangegeven in de briefing van Enexis zijn starters een groep waar nog (bijna) geen tools zich specifiek op richten. Dit gat wil ik opvullen met mijn

Nadere informatie

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het

Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het Grip op later 2 Natuurlijk vinden wij overzicht over onze financiën belangrijk. Maar andere zaken lijken altijd nog veel belangrijker. Bovendien vinden wij het moeilijk. Hoe krijg je overzicht? En áls

Nadere informatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie

Wegwijzer GE Pensioen. Inzicht in uw pensioensituatie Wegwijzer GE Pensioen Inzicht in uw pensioensituatie Inleiding Met de Wegwijzer GE Pensioen krijgt u informatie over uw pensioenregeling en kunt u inzicht krijgen in uw eigen pensioensituatie. De pensioenwijzer

Nadere informatie

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen.

Het klantprofiel. U bent voornemens een woning aan te kopen. U bent voornemens een woning aan te kopen. Het klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van belang een optimale afstemming te vinden tussen

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk)

Feitenkaart. Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2012 (februari 2015, 2e druk) Ed 2014 zijn de komensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2012 van

Nadere informatie

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is:

Klantprofiel van. Inkomensdaling. Uw huidige netto gezinsinkomen per maand is: Klantprofiel van Uw toekomstverwachtingen Een hypotheek betekent meestal een langlopende financiële verplichting. De betaalbaarheid van uw hypotheek kan onder druk komen te staan wanneer uw inkomen daalt

Nadere informatie

Verstandig je pensioen regelen

Verstandig je pensioen regelen 1 Verstandig je pensioen regelen Voor wie is deze folder? Deze folder is voor iedereen die zijn of haar pensioen goed wil regelen. Van de mensen die werken heeft bijna de helft nooit goed over het pensioen

Nadere informatie

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee

Hypotheek. Wilt u Nationale Hypotheekgarantie? Ja Nee Het klantprofiel moet inzicht geven in uw (financiële) situatie en uw wensen/doelstellingen als u een inkomensterugvalmee maakt. De volgende gegevens worden van u gevraagd: uw financiële positie, kennis,

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

Maak uw eigen Miljoenennota

Maak uw eigen Miljoenennota Maak uw eigen Miljoenennota Er is weer economische groei, de huizenmarkt trekt aan, en volgens de rijksbegroting gepresenteerd op Prinsjesdag gaat bijna iedereen er volgend jaar financieel op vooruit.

Nadere informatie

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt

Sparen. Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Sparen Omdat het nu groeit en u straks de vruchten plukt Bankier op uw manier Gemak en deskundigheid vormen samen de kern van onze dienstverlening. U beslist hoe en wanneer u uw bankzaken regelt: via het

Nadere informatie

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar

Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar Maart 215 stijgt naar 91 punten Steeds meer vijftigers financieel kwetsbaar De is in het eerste kwartaal van 215 gestegen van 88 naar 91 punten. Veel huishoudens kijken positiever vooruit en verwachten

Nadere informatie

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid!

ThomaLife. Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Financieel inzicht, bepaal uw eigen koers! uw schakel naar zekerheid! ThomaLife Al onze cliënten hebben financiële doelstellingen voor nu en voor later. U bent er misschien niet iedere dag mee

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91

Inhoud. Voorwoord 7. Epiloog: Makkelijker dan je dacht 91 Inhoud Voorwoord 7 1. Waarom ga je niet beleggen? 11 2. Rare jongens, die beursgoeroes 19 3. Sparen kost rendement 27 4. Zoek niet naar die ene speld 37 5. De lange termijn 45 6. Lage kosten 51 7. Welk

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrente komt tot uitkering VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Dé financiële informatiekrant van Nederland!

Dé financiële informatiekrant van Nederland! Dé financiële informatiekrant van Nederland! Jan Both (43) Aannemer Zo n twee jaar geleden heb ik alles geregeld, via een tussenpersoon. Ik heb een aanvullend pensioen waarvoor ik elke maand betaal. Geen

Nadere informatie

Vijf veranderingen per 1 januari 2013

Vijf veranderingen per 1 januari 2013 Advies over financiële producten? December 2012 Vijf veranderingen per 1 januari 2013 U overweegt een financieel product aan te schaffen en daarover advies in te winnen? Dan gaan er bij de advisering van

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

Het spaargedrag van Nederland

Het spaargedrag van Nederland 17 november 2016 Het spaargedrag van Nederland Onderzoek van ABN AMRO ABN AMRO deed in september en oktober 2016 onderzoek naar spaargedrag onder 2001 Nederlanders vanaf 18 jaar. De uitkomsten van het

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Het lenen van een groot bedrag is een belangrijke beslissing. Neem daarom de tijd om onze vragen goed te beantwoorden. Dan kunnen wij u ook goed adviseren en dat is in uw belang.

Nadere informatie

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel

Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners. Klantprofiel Adviesburo van Oppen Pelzer Simons & Partners Klantprofiel Versie Januari 2011 Toelichting op uw klantprofiel Bij het nemen van financiële beslissingen en aanschaffen van financiële producten is het van

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Samen financieel vooruitkijken

Samen financieel vooruitkijken Wat is Mifino? Mifino zorgt voor de digitalisering van je bestaande financiële situatie. Alle informatie die laat zien wat je altijd al wilde weten. Denk hierbij aan inkomens informatie op latere leeftijd;

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters

Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters Speluitleg online simulatiegame MoneyMatters Deze speluitleg is bedoeld voor ouders die de online game MoneyMatters met hun kind(eren) gaan spelen. MoneyMatters is een online game van stichting Weet Wat

Nadere informatie

Anw-pensioen. Deelnemersbrochure. Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen?

Anw-pensioen. Deelnemersbrochure. Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen? Anw-pensioen Hoe kun je de hoogte van het Anw-pensioen berekenen? Wanneer mag je wisselen? Deelnemersbrochure i Meer informatie? www.pensioenfondsrecreatie.nl 2 Anw-pensioen Een overlijden is altijd een

Nadere informatie

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid

Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Klantprofiel Doelstelling Kennis & ervaring Financiële positie - Risicobereidheid Een hypotheek betekent dat u een langdurige financiële verbintenis aangaat. Voor een passend advies is het goed om te bepalen

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

Pensioen. 2e editie. Erik Beckers Robert Collignon

Pensioen. 2e editie. Erik Beckers Robert Collignon Pensioen 2e editie Erik Beckers Robert Collignon Amersfoort, 2017 Inhoud in vogelvlucht Inleiding........................................................ 1 Deel 1: Wat is pensioen?.................................

Nadere informatie

Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken

Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken Grafiek netto besteedbaar inkomen vanaf dit jaar Wij zijn er vanuit gegaan dat u op de volgende leeftijd(en) wenst te stoppen met werken P Voorbeeld: 67-jarige leeftijd M Voorbeeld: 67-jarige leeftijd

Nadere informatie

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring

Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen. Kennis en ervaring Vragenlijst klantprofiel Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : Algemeen Wat weet u van fiscale en sociale wetgeving? Wat weet u van uw inkomenssituatie als u met pensioen gaat

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst.

Kinderen. Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Kinderen Uitbreiding van uw gezin. Uw kind op school. Een gezonde f inanciële toekomst. Een goede financiële start Kinderen. Voor u t weet, zijn ze groot en leiden ze hun eigen leven. Maar voor het zover

Nadere informatie

Klantprofiel De Kredieter BV

Klantprofiel De Kredieter BV Klantprofiel De Kredieter BV Bestemd voor Naam : Adres : Geboortedatum : Burgerlijke staat : E-mailadres om nieuwsbrief te ontvangen Algemeen : Voor de financiële en persoonlijke gegevens wordt een apart

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn

Uitgebreide versie. Mijn geld in vertrouwde handen. Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Uitgebreide versie Mijn geld in vertrouwde handen Stichting Beheer Bewonersgelden Pluryn Mijn geld in vertrouwde handen Iedereen heeft geld nodig om te leven. Om zelf kleren en eten te kopen, maar ook

Nadere informatie

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw lijfrente komt tot uitkering. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrente komt tot uitkering verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw lijfrenteverzekering of lijfrenterekening komt binnenkort tot uitkering. Een mooi en belangrijk moment. Jaren geleden heeft

Nadere informatie

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app

Veel gemak met je bank op zak. Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Veel gemak met je bank op zak Overal je geldzaken regelen met de SNS Mobiel Bankieren app Inhoud Wat kun je met de app? Met de SNS Mobiel Bankieren app heb je de bank altijd bij je. Geld overmaken, saldo

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

Maak een vliegende start met je coachingspraktijk

Maak een vliegende start met je coachingspraktijk Groepscoachingsprogramma voor (startende) coaches Maak een vliegende start met je coachingspraktijk De coachingsopleiding is voltooid, je bent klaar om je coachingspraktijk op te zetten. Maar waar begin

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over. Op Koers

Veelgestelde vragen over. Op Koers Veelgestelde vragen over Op Koers 1 Inhoud Over Op Koers 4 1. Wat is het doel van Op Koers?...4 2. Hoe werkt Op Koers?...4 3. Uit welke onderdelen bestaat Op Koers?...4 4. Ik heb eerder al een eigen inschatting

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over. Op Koers

Veelgestelde vragen over. Op Koers Veelgestelde vragen over Op Koers 1 Inhoud Over Op Koers 4 1. Wat is het doel van Op Koers?...4 2. Hoe werkt Op Koers?...4 3. Uit welke onderdelen bestaat Op Koers?...4 4. Ik heb eerder al een eigen inschatting

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid

Klantprofiel. Een goed klantprofiel moet inzicht geven in de volgende categorieën: Doelstellingen Kennis en ervaring Risicobereidheid Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie