Samenvatting ING Klantenraad Particulier juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenvatting ING Klantenraad Particulier juni 2014"

Transcriptie

1 Samenvattg ING Klantenraad Particulier juni 2014 Op 16, 17 en 19 juni vond de vierde reeks bijeenkomsten plaats de ING Klantenraad Particulier. Het thema was fancieel fit. Een thema dat al een aantal keer is genoemd tijdens eerdere bijeenkomsten en een belangrijke onderdeel is de strategie ING. Onder deze samenvattg vdt u een uitgebreid verslag. De sessies startten met een terugblik en terugkoppelg op de Klantenraad maart - over Veilig Bankieren - en april - een extra gelaste bijeenkomst over het toepassen klantdata om diensten te verbeteren. De bijeenkomst maart heeft geleid tot verbetergen de workshop digitaal & veilig bankieren en de brochure Bewust bankieren, de optimalisatie de 5B s, het optimaliseren het zogenaamde pop-up scherm bij belangrijke mededelgen. Uit de extra sessies april zijn zeer waardevolle zichten gekomen, die mede verduidelijken waar ING rekeng mee moet houden als het goed om klantproposities op basis het toepassen klantgegevens. Vervolgens is uitgebreid gediscussieerd over fancieel fit. Het is een belangrijk onderdeel de strategie ING, omdat de verzorggsstaat versobert en daardoor de eigen verantwoordelijkheid consumenten voor hun korte en lange termijn fanciën steeds groter wordt. Nederlanders zullen genoodzaakt zijn zelf voorziengen te treffen voor later. ING wil klanten stimuleren om hun geldzaken goed op orde te hebben, om fancieel fit te worden en te blijven. Deze missie wordt door de Klantenraad redelijk positief ontgen. Een groot deel de klanten ziet er een rol voor de bank weggelegd, maar een aantal vdt het te dichtbij komen, en geeft aan geen behoefte te hebben aan deze betrokken rol de bank. Je fanciële situatie op orde brengen grijpt echt op je dagelijkse (fanciële) gedrag. Er wordt daarom tijdens de sessie ook een uitstapje gemaakt naar de psychologie gedragsveranderg en het maken keuzes. In dit licht is een aantal uitdaggen voorgelegd aan de Klantenraad, namelijk: 1.) Hoe kan ING (meer) klanten spireren een gezonde fanciële buffer op te bouwen? 2.) Hoe kan ING klanten spireren meer rendement uit hun vermogen te halen en helpt de tool die momenteel bij ING wordt ontwikkeld daarbij? De belangrijkste adviezen de Klantenraad hadden betrekkg op de toon waarop over fancieel fit gecommuniceerd wordt, en de manier waarop ING klanten kan wijzen op de (gevolgen ) de veranderde wet en regelgevg. Uitgebreid verslag Op 16, 17 en 19 juni vond de vierde reeks bijeenkomsten ING Klantenraad plaats de ING Klantenraad Particulier. Het thema Fancieel fit fit was fancieel fit. Fancieel fit is een belangrijk onderdeel onze strategie. De kern: ING wil dat het goed gaat met Nederland, met onze klanten. Door de versoberg de verzorggsstaat wordt de eigen verantwoordelijkheid Nederlanders voor hun korte en lange termijn fanciën steeds groter. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om op tijd geld op zij te zetten voor later, zodat consumenten hun eigen voorziengen kunnen treffen. Fancieel fit is je geldzaken op orde hebben en houden. Daar wil ING klanten toe aan zetten en daar wil ING klanten bij helpen. ING wil klanten spireren om hun fanciële situatie te optimaliseren voor nu en later. Dat is de kern de strategie die juni 2012 gelanceerd is.

2 De sessies startten met een terugblik en terugkoppelg op de Klantenraad maart - over Veilig Bankieren - en april - een extra gelaste bijeenkomst over het toepassen klantdata om diensten te verbeteren. De bijeenkomst maart heeft geleid tot verbetergen de workshop digitaal & veilig bankieren en de brochure Bewust bankieren, de optimalisatie de 5B s, het optimaliseren het zogenaamde pop-up scherm bij belangrijke mededelgen. Uit de extra sessies april zijn zeer waardevolle zichten gekomen, die mede verduidelijken waar ING rekeng mee moet houden als het goed om klantproposities op basis het toepassen klantgegevens. Terugblik Klantenraad maart en april Verbeteren Verbeteren ING ING dienstverleng dienstverleng door Veilig door toepassen toepassen Veilig Bankieren Bankieren klantformatie klantformatie 2 2 Als gevolg het huidige economische tij verandert er hoog tempo veel voor burgers. De overheid trekt zich steeds verder terug. Dat betekent dat wij - jij, ik, alle burgers - Nederland steeds meer zelf moeten fancieren. Er zijn vier hier vier belangrijke voorbeelden te 62% ING-hypotheken ING-hypotheken is is aflossgsvrij aflossgsvrij benoemen. Het eerste thema is Wonen. Je huis heeft impact nu, maar ook later. De hypotheekrente is sds 2001 nog maar 30 25% de de huizen huizen staan staan onder onder water water jaar aftrekbaar. De hypotheekrenteaftrek gaat af 2013 elk jaar met een 0,5% omlaag tot maximaal 38% belastgvoordeel. 80% koopwaarde koopwaarde fancieren fancieren de de toekomst? toekomst? En voor onze kderen wordt het waarschijnlijk helemaal lastig. Er liggen voorstellen om nog maar tot 80% de wongwaarde te fancieren. Dus voor een starterswong euro, heeft een starter eigen vermogen nodig euro. Studeren wordt ook steeds duurder. Sds vorige week staat ook vast dat de studiefancierg om wordt gezet naar een leenstelsel. Voor een kd dat thuis blijft wonen zijn de kosten ongeveer euro. Voor een kd dat op kamers woont is dat zelfs wonend wonend euro. De studiekosten een wonend kd zijn over ongeveer wonend wonend 15 jaar euro en een kd zelfs euro. En dat terwijl dus is besloten om de studiefancierg te vergen door een leenstelsel / per per kd kd / per per kd kd De kosten voor de zorg nemen toe. Op dit moment worden de zorgkosten voor het grootste deel collectief georganiseerd en gefancierd. Dat betalen we voor een deel via onze verzekergspremies en voor het grootste gedeelte via belastgen. Een modaal gez besteedt maar liefst 25% het bruto komen aan zorg. Door de vergrijzg en dure nieuwe behandeltechnieken die zorgen voor een langere en betere kwaliteit leven, loopt dit de komende jaren aanzienlijk op. Dit kan 2040 oplopen tot tussen 30% en 45% het bruto komen. Al met al kunnen deze ontwikkelgen impact hebben op ons komen, maar ook op de uitgaven voor zorg die we op termijn wellicht zelf moeten betalen. Onze pensioenkomsten zijn niet langer zelfsprekend. We worden steeds ouder, gelukkig. In 12 jaar tijd is de 25% op op dit dit moment 30 tot 45% jr 81jr 66 jarige man jarige man jr 84jr en en mndn mndn66 jarige vrouw jarige vrouw jr 83jr en en 6mndn 6mndn 86jr 86jr en en 3mndn 3mndn 66 jarige man jarige man jarige vrouw jarige vrouw % weet weet niet niet of of hij/zij hij/zij pensioen opbouwt 43% weet weet niet niet dat dat hij/zij hij/zij langer langer door door moet moet werken werken

3 levensverwachtg gemiddeld met zo n 2,5 jaar toegenomen. Dat betekent dat we langer ons pensioen genieten, maar het zet ook druk op de pensioenkosten, de AOW. Wij moeten allemaal veel meer geld opzij gaan zetten voor later. Echter 22% de Nederlanders weet niet of hij/zij pensioen opbouwt. En 43% weet niet dat zij langer door moeten werken. En dat terwijl we daar daag al mee bezig moeten zijn. Nu kun je geld wegzetten voor de langere termijn en dus meer uit je geld halen. De eigen verantwoordelijkheid consumenten voor hun korte en lange termijn fanciën wordt steeds groter. Maar wist u dat 40% de Nederlandse huishoudens mder dan 2000 euro spaargeld heeft? En dat zij daarmee onvoldoende buffer hebben om fanciële tegenvallers op te gen, zoals een kapotte wasmache? Laat staan dat zij geld hebben om voorziengen voor later te treffen. Het is verstandig als Nederlanders dus: 40% de de NL s heeft mder dan dan 2000 euro spaargeld Actiever aan de slag gaan met hun eigen fanciën Een fanciële buffer opbouwen voor nu Zorgen voor voorziengen voor later Dit vraagt om meer fancieel bewustzijn bij klanten: meer wegzetten voor later en je meer bewust zijn de impact je keuzes voor de toekomst. We maken elke dag keuzes die fanciële gevolgen hebben. Voor morgen, voor volgende week. Of over 10 jaar. Maar we maken niet altijd keuzes die het best bij onze eigen wensen passen. Henriëtte Prast, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg en Nederland een toonaangevende deskundige op het gebied persoonlijke fanciële planng en de rol We maken niet altijd keuzes die het best bij onze eigen wensen passen gevoelens en emoties daar, zegt daar het volgende over: Mensen zijn systematisch niet-rationeel als het gaat om preferenties, omgaan met formatie en het maken keuzes. Waarbij rationeel niet staat voor verstandig, maar voor beredeneerd/weten. En niet-rationeel staat niet voor onverstandig, maar voor onberedeneerd/voelen. Het gevolg is dat mensen voorspelbaar keuzes maken die niet bij hun eigen wensen en doelen passen. Ter illustratie: als mensen nu moeten kiezen of zij volgende week fruit of chocolade eten, kiest 74% voor fruit. Als mensen nu moeten kiezen of zij nu fruit of chocolade eten, kiest 70% echter voor chocolade (Bron: Read en Leeuwen, 1998). Verder zegt Henriette Prast: Het is niet gebrek aan kennis en belang gehecht aan fancieel fit, maar gebrek aan wilskracht waarom mensen te weig sparen en/of schulden maken. Het begt allemaal met een goed overzicht je Fancieel fit fit is is een mentaliteit en komsten en uitgaven, woonsituatie en vermogen en het vertrekpunt zijn vier thema s pensioen. Inkomsten Inkomsten & Deze thema s zijn als communicerende vaten met elkaar uitgaven Vermogen uitgaven Vermogen Wonen Wonen verbonden en hebben impact op je pensioen: dat wat je uitgeeft, kun je niet sparen of aflossen of beleggen. Je wong heeft impact op je uitgaven nu en ook als je straks met pensioen bent je komen is gehalveerd. Nu keuzes maken voor de lange termijn, geeft je meer vrijheid. Op verschillende manieren geven wij klanten zicht hun fanciële situatie, bijvoorbeeld door klanten uit te nodigen voor onle semars en fanciële formatie avonden. Ook zijn er de afgelopen tijd handige tools en scans ontwikkeld zoals: Pensioen Pensioen

4 Spaar Planner Schenkgswijzer Jaarruimteberekenaar voor pensioensparen Pensioenwijzer Hypotheekstresstest Bespaarcheck Afloswijzer En daarnaast zorgt ING ervoor dat je alle kanalen altijd op een uniforme manier zicht krijgt je fanciële vraagstukken. Een de vragen aan de Klantenraad was: hoeverre waren jullie op de hoogte de (fanciële) gevolgen de afnemende rol de overheid? De algemene tendens is dat de Klantenraad wel enigszs op de hoogte was, maar dat alle feiten samen toch wel een verontrustender toekomstbeeld schetsen. De meeste klanten uit de Klantenraad voelen zich fancieel fit, maar beseffen wel dat zij een of meerdere tandjes bij moeten schakelen om ook voor de lange termijn fancieel fit te zijn. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over de gevolgen de versoberde verzorggsstraat en de maatschappelijke rol die ING wil pakken met de troductie fancieel fit. Een aantal reacties: Het past de bank om mensen aan de onderkant tips te voorzien om beter rond te komen Het is nobel, maar is het niet de taak de overheid zelf? Het is ook het belang de bank, dat mensen bijvoorbeeld hun hypotheek kunnen blijven betalen. Voor ik hier naar toe gg, dacht ik : fancieel fit, dat is niets voor de bank. Maar nu ik hier zit en het hele verhaal hoor, denk ik daar anders over. Het probleem is groter dan ik dacht. En dan wil ik er toch wel hulp bij. Ik vd het een ambitie die heel voorzichtig uitgerold moet worden. Goede voorlichtg, niet alleen folders en website maar ook op kantoren. Wordt niet te betuttelend. De bank begt met een achterstand. Er is veel wantrouwen. En de bank is een commercieel wezen. Strikt genomen is bank niet verplicht/heeft de taak niet om klanten te formeren over wat de overheid doet. Maar er is absoluut gelegenheid voor. En kan er juist de sfeer worden gecreëerd om vertrouwen te wekken. Ik heb geen hulp nodig de bank. Het is een paradox: aan een programma dat fancieel fit heet, gaan alleen mensen mee doen die het niet nodig hebben. Je hebt mensen die bewust met geld omgaan, en juist die mensen zullen zich tot het concept of deze mentaliteit aangetrokken voelen en er gebruik maken. De Klantenraad is redelijk positief over deze missie ING. Een groot deel de klanten ziet een rol voor de bank weggelegd, geeft aan dat het een mooi prcipe en goed doel is, maar lastig te kleden als bank. Hoe breng je over dat het streven naar fancieel fit zijn prettig is voor de klant zelf, zonder dat het betuttelend wordt? Een aantal vdt het te dichtbij komen en geeft aan geen behoefte te hebben aan deze vorm betrokkenheid de bank. Het spireren klanten om een gezonde fanciële buffer op te bouwen is een belangrijke activiteit het kader fancieel fit. De volgende diensten en producten zijn daartoe al geïntroduceerd: Opbouwen fanciële buffer Doelsparen (uit onderzoek is gebleken dat klanten die sparen voor een bepaald doel, beter sparen) De De route route naar naar het het opbouwen een een fanciële fanciële buffer buffer is is consumderen of of meer meer komen komen genereren.

5 Geven Bespaartips op de besparenpaga op ING.nl BufferBerekenaar Fancieel fit test Spaarcalculator Een aantal ideeën worden daartoe onderzocht of getest: Pilot bij het callcenter: wilt u over een maand automatisch sparen, gebaseerd op de theorie over nu kiezen voor nu, of nu kiezen voor later Forecastg: als u zo doorgaat is uw saldo voor het ede de maand 0 De Klantenraad discussieert over hoe ING dit moet aanpakken. Een aantal ideeën: Creëer een gevoel noodzaak, bijvoorbeeld door een gechargeerde commercial of een talkshow. Maar breng het wel positief! Uitbreiden de mobiele app, bijvoorbeeld door het voorspellen betaalgedrag en aangeven of de klant met het bestedgspatroon geld zou overhouden aan het ed de maand. Dit koppelen aan een lange-termijn spaardoel en dit ondersteunen door middel grafieken. Klanten moeten zicht krijgen hoeveel ze kunnen sparen. Wat komsten en uitgaven zijn. Het moet zichtelijk worden. Geef klanten een fanciële coach. Een opvolger Tim het huishoudboekje, maar dan een die gemakkelijker werkt. Een vraag over besparen bij de Vraag Vandaag, kort maar krachtig en door veel klanten gevuld. Hiermee bewustzijn creëren. Maak algemene profielen waar klanten zich mee kunnen vergelijken. Neem de diensten telefoonproviders als voorbeeld: 24/7 zicht het verbruik je MB s en belmuten. Zoek uit hoe andere sectoren zoals de gezondheidszorg omgaan met gedragsveranderg. Verder concluderen de klanten uit de Klantenraad dat het belangrijk is geen betuttelende tone of voice aan te houden en dat alles optioneel moet zijn. Klanten moeten zich voor dit soort diensten en formatievoorzieng aanmelden en dat alles duidelijk klantbelang moet zijn. ING probeert klanten ook te stimuleren actiever met vermogensopbouw bezig te gaan. Daartoe heeft ING onder andere een tool ontwikkeld die, naast dat het de hele fanciële situatie de klant overzichtelijk maakt, het ook mogelijk maakt om een aantal zogenaamde fanciële vraagstukken te doorlopen. Een de vraagstukken is: hoe haal ik meer rendement uit mijn vermogen? Terwijl de klant met de adviseur door de tool loopt, krijgt de klant onder andere meer formatie over de overschatte risico s beleggen en de overschatte voordelen sparen. Vermogensopbouw Het Het zou zou goed goed zijn zijn als als klanten klanten zich zich meer meer bezig bezig zouden zouden houden houden met met de de vraag: vraag: hoe hoe haal haal ik ik meer meer rendement uit uit mijn mijn vermogen? De tool wordt het algemeen positief ontgen. De Klantenraad heeft nog wel feedback: De tool is alleen geschikt om samen met een adviseur te doorlopen. Hij is gewikkeld en er staat te veel tekst. Het is te veel werk om de benodigde gegevens er bij te zoeken. Zorg dat zoveel mogelijk vooraf gevuld is. De kosten de tool kloppen nu niet, en de dices missen. Promoot de tool rond de tijd dat de Belastgaangifte moet worden gedaan. Geef me ook een simpel filmpje, waar wordt uitgelegd hoe het zijn werk gaat.

6 Ik wil het zelf via ternet kunnen vullen. Maar dan moet hij wel een stuk eenvoudiger worden gemaakt. Ik bel niet, omdat ik niet gewend ben dat ik waar dan ook, telefonisch echt goed geadviseerd wordt. Het gaat nooit om mijn behoeften, maar om producten. Verander dat beeld! Zorg dat je via allerlei klee triggers op ternet wordt gestimuleerd om dit te vullen. Het is een ver--mijn-bed-show, ik ga het toch niet doen. Verder volgen er tips over de aanpak klanten te stimuleren actiever met vermogensopbouw bezig te gaan: Focus je op het uitgaven stuk. Lange termijn kun je pas gaan denken als je korte termijn wat overhoudt. Maak een paga Mijn ING: Mijn toekomst: laat de klanten de gegevens 1x per jaar vullen, zodat ze zien wat hun toekomst scenario s zijn. Doe die aan het ede het jaar, of rondom de belastgaangifte. Aparte focus op de jongere doelgroep: de gedachte overheerst dat je heel veel geld nodig hebt voor beleggen. Wat is het bedrag af wanneer beleggen teressant is en hoe pak ik dat precies aan? Maak overduidelijk welke acties dan mij worden verwacht. Ik ga niet naar semars en bijeenkomsten over beleggen omdat ik verwacht dat daar een selectie clubje aanwezig is die veel geld heeft en meer verstand hebben beleggen dan ik. De Klantenraad concludeert dat beleggen voor velen nog belast en beladen is. Er is veel negatieve en soms foutieve berichtgevg over. Beleggen zou genormaliseerd moeten worden. De opvattg heerst dat beleggen voor mensen met veel geld is, dat het altijd gewikkeld is en dat je je als belegger al snel op glad ijs begeeft. Als je beleggen wilt democratiseren zou ING zich misschien op andere groepen moeten richten. Tot slot is gevraagd welke fanciële vraagstukken nog meer teressant zijn om de tool op te nemen en wat daar de volgordelijkheid zou moeten zijn. Feedback Klantenraad: Fanciële vraagstukken 1. Aflossen of Sparen 1. Aflossen of Sparen 2. Meer rendement uit uw vermogen 2. Meer rendement uit uw vermogen 3. Schenken 3. Schenken 4. Inkomsten en uitgaven 4. Inkomsten en uitgaven 5. Huren of Kopen/ eerste wong kopen 5. Huren of Kopen/ eerste wong kopen 6. Scheiden 6. Scheiden 7. Verlies partner/ouder 7. Verlies partner/ouder 8. Werkloosheid 8. Werkloosheid 9. Inkomen na pensioen 9. Inkomen na pensioen 10. Arbeidsongeschiktheid 10. Arbeidsongeschiktheid 11. Eerder stoppen met werken 11. Eerder stoppen met werken 12. (Studie)schuld aflossen 12. (Studie)schuld aflossen 13. Sabbatical 13. Sabbatical 14. Sparen voor (kle)kd 14. Sparen voor (kle)kd 15. Samenwonen/ bankieren 15. Samenwonen/ bankieren 16. Trouwen 16. Trouwen Goede vraagstukken. Wat Wat zijn zijn nog nog meer meer belangrijke fanciële fanciële aangelegenheden waarop waarop wij wij klanten klanten kunnen kunnen Cluster deze onderwerpen, voeg ze samen 4 of 5 grote spireren? momenten dat je de bank nodig hebt. Zo horen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid bij elkaar. Qua volgordelijkheid zou aan schenken en scheiden misschien iets mder prioriteit moeten worden gegeven. Sparen voor (kle)kderen daarentegen is belangrijker. Er ontbreken verder geen vraagstukken.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma.

ING Klantenraad. behoeften. Zwolle. Zwolle. wensen. wensen. verbeteren hypotheken. oud luisteren. September 2013. Programma. wensen wensen beleggen beleggen geld geld Zwolle Zwolle Amsterdam Amsterdam vragen mening vragen mening Den Bosch financiële sector Den Bosch financiële sector Op 17, 24 en 26 september hebben de eerste

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen

Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Denk vooruit De kracht van sparen + beleggen Waarom nadenken over vermogensopbouw? Graag willen wij het met u hebben over vermogensopbouw. Dit is een actueel onderwerp. In Nederland worden we namelijk

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen

Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen 1 Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Nieuwe schuldenaren: huiseigenaren en werknemers in de problemen Onderdeel

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

De kortste weg naar uw (spaar)doel

De kortste weg naar uw (spaar)doel De kortste weg naar uw (spaar)doel Veel van de leuke dingen in het leven hebben een ding met elkaar gemeen: ze kosten geld. En hoe groter uw persoonlijke wensenlijst, hoe meer geld u nodig heeft. Optimaal

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks

Inleiding lesbrief Snoep & Snacks Lesbrief Lesvorm : workshop Doelgroep : vmbo GL/TL klas 2 havo en vwo klas 2 mbo niveau 1 en 2, studiejaar 1 Duur : 90-100 minuten Gastdocent : mogelijk Inleiding lesbrief Snoep & Snacks De workshop Snoep

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen

Verantwoord lenen. Verantwoord lenen? Zo doe je dat. www.wijzeringeldzaken.nl/verantwoordlenen december 2008 Verantwoord lenen Hoe leen je verantwoord? Financiële huishouden in balans In de schulden, en nu? Wie controleert de kredietverstrekkers? Je denkt erover een lening af te sluiten. Prima,

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

DONADARIAnieuws JOUW TOEKOMST JOUW KEUZES JOUW FINANCIËN. Dames, stellen jullie de juiste vragen als het om je financiën gaat?

DONADARIAnieuws JOUW TOEKOMST JOUW KEUZES JOUW FINANCIËN. Dames, stellen jullie de juiste vragen als het om je financiën gaat? DONADARIAnieuws THEMANIEUWSBRIEF VAN KENNISCENTRUM EMANCIPATIE ROTTERDAM JAARGANG 8, NUMMER 40, JULI 2013 Dames, stellen jullie de juiste vragen als het om je financiën gaat? JOUW FINANCIËN JOUW KEUZES

Nadere informatie

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later

JUN 2015. Lees over: Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer. 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe. Nu al leuk voor later JUN 2015 Nu al leuk voor later Lees over: 3 Bestuur 8 Onze beleggingen 10 Het nieuwe Verantwoordingsorgaan 15 Bijna met pensioen? En nog veel meer 2 Woord vooraf Je pensioen: daar denk je misschien niet

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD

MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD INHOUDSOPGAVE VoorwoorD 3 MONEY MINDSETS ALLES WAT JE MOET WETEN OVER JONGEREN EN GELD Hoofdstuk 1. InlEIDING 4 1.1. Steeds meer verantwoordelijkheid

Nadere informatie