VERSLAG BEZOEK TURKSE DELEGATIE juni 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERSLAG BEZOEK TURKSE DELEGATIE 25-28 juni 2008"

Transcriptie

1 MAT08TR81 Imprvement f Vcatinal Educatin and Training (VET) and Internship Cperatin between the Netherlands and Turkey e Imprvement f Vcatinal Educatin and Training (VET) and Internship Cperatin between NL-TR VERSLAG BEZOEK TURKSE DELEGATIE juni 2008 Ankara, juli 2008 Kza skak GOP ANKARA Tel

2 HOSPITALITY & LEISURE in NEDERLAND & TURKIJE: VERSTERKING BEROEPSONDERWIJS & ARBEIDSMARKT Inhud 1. Inleiding 2. delstellingen bezek 3. deelnemers 4. verzicht uitgeverd prgramma 5. bevindingen, acties en perspectieven 1. Inleiding In het verslag van de inceptin visit van een Nederlandse delegatie aan Turkije, welke plaatsvnd van 10 tt 20 mei jl, wrdt een snel tegenbezek van een Turkse delegatie aan Nederland vrgesteld. De wijziging in het prjectplan van MAT08TR81 welke hiervr ndig was is dr de EVD gedgekeurd. Het feit dat betrkken Nederlandse rganisaties enthusiast hebben meegewerkt aan de rganisatie van het tegenbezek belft veel vr de tekmstige samenwerking. De snelle, ethusiaste en accurate wijze waarp de deelnemende medewerkers van Kenwerk de Nederlandse kant van de rganisatie van dit tegenbezek hebben geregeld en het feit dat Kenwerk menskracht en middelen heeft vrijgemaakt vr prjectmatige samenwerking met Turkije, verdient hierbij speciale vermelding en kan niet alleen gezien wrden als eenvan de belangrijkste resultaten van de inceptin visit, maar k als een van de pijlers van de sustainability van het prject. 2. delstellingen bezek De belangrijkste delstellingen van het bezek waren: een intensieve kennismaking van vertegenwrdigers van de tijdens de inceptin visit bezcht schlen met het Nederlandse berepsnderwijs in Hspitality en Leisure cntact tussen ptentiele samenwerkingspartners het verkrijgen van inzicht in de samenwerking tussen sciale partners in de sectr en nderwijsinstellingen 2

3 3. deelnemers Samenstelling Turkse delegatie die van juni 2008 Nederland heeft bezcht in het kader van MAT08TR81 1 Vrnaam ACHTERNAAM Mehmet AFŞAROĞULLARI 2 Fehmi YERLĐKAYA 3 Dç. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA 4 Fatma Füsun HEPDĐNÇ 5 Taner ĐLLEEZ 6 Güliz ÖZSOY 7 Cengiz KOÇAK 8 Handan ARSLAN Instantie nderwijsinstelling Bureauhfd p het DG Handels- en Terisme-Onderwijs van het Ministerie van Natinaal Onderwijs ANKARA Afdelingshfd p het DG Handels- en Terisme-Onderwijs van het Ministerie van Natinaal Onderwijs Directeur van de Berepshgeschl te NEVŞEHĐR Adjunct-directeur van de Berepshgeschl van Cappadcië in MUSTAFAPAŞA Technisch adjunct-directeur van het Anatlisch Berepslyceum vr Htelmanagement en Terisme te NEVŞEHĐR Keukenchef van het Anatlisch Berepslyceum vr Htelmanagement en Terisme Melikgazi te KAYSERĐ Technisch adjunct-directeur van het Anatlisch Berepslyceum vr Htelmanagement en Terisme te AKSARAY Technisch adjunct-directeur van het Çankaya ĐMKB Anatlisch Berepslyceum vr Htelmanagement en Terisme te Çankaya/ ANKARA Samenstelling Nederlandse begeleiding: KENWERK: René Rijnbut & Guus Mrjan MBO-Raad: Les van Tiem NIHA: Jak den Exter Tijdens een deel van het prgramma trad dhr. Seyfi Özgüzel als tlk p. 3

4 4. verzicht uitgeverd prgramma Wensdag 25 juni 2008: ROC-Amsterdam Aankmst uit Ankara in de vrege chtend uur en aansluitend verver naar Glden Tulip Centre Amsterdam. Gezamenlijk ntbijt. Vervlgens de gehele dag bezek aan verschillende vestigingen van ROC-Amsterdam, waarnder: de vestigingen aan de Da Cstastraat met uitleg dr dhr. R. Van Paridn, Jhn Flierman, Cees Winkel (terisme-nderwijs), The Mlenaar (Fdservice & Hspitality) en Sweder Bsch (successin vbb-mb) en rndleiding dr de htelschl, restaurants, assessment centre en cmputer centre met uitleg ver visies en cncepten. Specifieke aandacht werd besteed aan een speciaal kksprject vr randgrepjngeren. Rndleiding en lunch in het Cllege Htel (Piet Matht) met aandacht vr samenwerking met ROC en de principes van berepstraining en leren in de praktijk. Rndvaart, tijdens welke aan verschillende tafels de cnturen van samenwerking zijn besprken. Diner in de in elk pzicht multiculturele Clur Kitchen (Lek Beerens). Discussie ver het cncept. Dnderdag 26 juni 2008: OCW, Kenwerk, HBI Bijeenkmst bij OCW met vertning van de film van de inceptin visit vr de deelnemers van de delegatie en decliners aan het MAT08TR81-verleg. Ontmeting met Paul Omens, de plaatsvervangend directeur Berepsnderwijs en Vlwasseneneducatie (BVE) met speciale aandacht vr entrepreneurship. Bezek aan Kenwerk, waar de wettelijke en andere taken van de rganisatie aan bd kwamen en een lunch werd aangebden. Op het Hreca Bracnche Instituut werd gedetailleerd ingegaan p het prject Passie vr Hreca in het kader waarvan alle werkzaamheden welke hreca-breed bestaan in een digitale mgeving gedetailleerd wrden beschreven en getnd. Bezek aan Htel Keyser in Breda, gesprek met eigenaar, manager, praktijkbegeleiders en directeur van de MBO-instelling Cingel.Cllege Uitgebreide infrmatie ver de samenwerking schl bedrijf, de verdracht van kennis uit de praktijk aan schlen, de betrkkenheid van de sectr bij examens en de samenwerking binnen de sectr. Diner in het Efteling-htel, kennismaking met een thema-frmule. Gesprek met 3 vertegenwrdigers van ROC-Aventus ver het inmiddels lpende stageuitwisselingsprject met DG vr Handels- en Terisme-nderwijs. Vrijdag 27 juni 2008: NHTV-Breda en ROC-Einhven Presentaties, discussie, rndleiding en lunch bij NHTV in aanwezigheid van.a. Marlie van Dun, Niek Beunders en Erdinç Çakmak. Gedetailleerd is gesprken ver de mgelijkheden van samenmwerking met Turkije. De pen leermgeving sprak de delegatie zeer aan. Aansluitend lunch Bezek aan de hfdvestiging van ROC-Eindhven, ntvangst dr Christ Bullens. Rndleiding en aansluitend bezek aan Alliance restaurant de Karpendnkse Heve en restaurant Le Buquet, waar met leermeesters en leerlingen werd gesprken. Diner in de Witte Tafel, waar sectrdirecteur Wichard Rps een krte presentatie verzrgde. Overnachting in Htel Vianen A2. Zaterdag 28 juni: Vertrek Vreg vertrek van de delegatie 4

5 5. bevindingen, acties en perspectieven De Turkse delegatie was nder de indruk van de wijze waarp het berepsnderwijs in de bezchte plaatsen is gerganiseerd en van de gastvrijheid en energie van een belangrijk deel van de betrkkenen bij de bezchte schlen, ndersteunende structuren praktijkhtels en (leer) bedrijven. De inspanningen van m.n. Kenwerk m het prgramma in krte tijd te rganiseren werden zeer p prijs gesteld. De Turkse delegatie was zeer nder de indruk van de vrzieningen waarver het Nederlandse berepsnderwijs beschikt en ver de grte samenwerking tussen nderwijs en arbeidsmarkt. De delegatie ziet in grte lijnen samenwerking met het Nederlands berepsnderwijs en het bedrijfsleven in Turkije als een grte kans, in elk geval waar het hun eigen vakgebieden betreft. De Nederlandse begeleiding heeft haar uiterste best meten den m de delegatieleden ervan te vertuigen dat OCW, ndanks de in hun gen lage representatie van het Ministerie, tch grt belang hecht aan samenwerking. Het verdient aanbeveling m een ruime ntmeting met stas Van Bijsterveldt in te plannen binnen haar bezek aan Ankara in het kader van de handelsmissie eind nvember. Succesvlle aansluiting van het Nederlandse MBO (t/m assciate degree) p de Turkse praktijk lijkt, zals k al na de inceptin visit is gecncludeerd, het best realiseerbaar met: de hgste 2 jaren van de Turkse berepslycea vr htelmanagement en terisme van Anatlië. Dit zijn schlen waar een f meer buitenlandse talen, meestal met Engels als eerste vreemde taal, wrden aangeleerd. Het gaat m klas 3 en 4 van deze lycea en m klas 11 en 12 (gerekend vanaf klas 1 van de basisschl). Klas 1 en 2 van de lycea zijn minder geschikt vr samenwerking drdat het prgramma in deze klassen ng te algemeen (en daardr te specifiek Turks) is en drdat deze klassen (ptentieel) ng teveel leerlingen bevatten die uiteindelijk niet drgaan in de richting van htelmanagement en terisme. De 2-jarige Berepshgeschlen, die pleiden vr niveau 5 van EQF (Assciate Degree), te vergelijken met de tp van het MBO, die k tendeert naar EQF-5. Samenwerking kan in beginsel plaatsvinden binnen alle velden van het terisme- en hspitalitynderwijs (eten en drinken; verver en accmdatie; vermaak; verzrging van handicap en uderen; schnheid en haar en (vlgend jaar): gezndheid Gezien de aanwezigheid van spa-vrzieningen in Cappadcië (Kzaklı) en Kızılcahamam is een uitbreiding naar hspitality en leisure gewenst. Ontwikkeling van samenwerking p het gebied van dieetkken lijken kansrijk. Er zijn duidelijke stappen gezet m het gebruik van de Engelse taal in het terisme-nderwijs p vldende niveau te nderwijzen: Het Ministerie van Onderwijs werkt samen met British Cuncil aan de verbetering van methdes. De pleiding Terisme-nderwijs heeft sinds krt de pleiding met een jaar verlengd m het Engels p niveau te krijgen. De hgeschl in Mustafapaşa is in staat grte delen van het nderwijs Engelstalig te maken. Veel stagiairs lpen lange stages (6 maanden) aan de zuidkust waar men veel praktische vaardigheden kan pden. De drgaans ng gebrekkige beheersing van de Engelse taal blijft een van de belangrijkste struikelblkken binnen het Turkse terisme-nderwijs en kan geacht wrden k een van de belangrijkste bstakels vr samenwerking te zijn. He ged het vr 2e en 3e generatie Turkse 5

6 Nederlanders k is m een leer- f nderzeksstage in Turkije te lpen (identiteit, reeel beeld Turkije, etc.) het zu zeer ngewenst zijn m het daarbij te laten, zwel vr de internatinalisering van het Nederlandse als k het Turkse nderwijs. Enkele belangrijke succesfactren zijn: Enthusiasme aan zwel Turkse als Nederlandse zijde (verheid, schlen, ndersteuende structuren, stagiairs en leerlingen) Tenemende samenwerking van schlen met de sectr, zwel in Turkije als Nederland Grte behefte aan geschld persneel in beide landen. Het nderwijs kan meilijk aan de vraag beantwrden. (zie verder het verslag van de inceptin-visit) Enkele belangrijke faalfactren zijn: Prblemen met de Engelse taal. Onduidelijkheid f de dr de Turkse verheid gewenste reciprciteit haalbaar zal blijken. Het gaat daarbij met name m: De ntvangst van Turkse leerlingen en stagiairs p gelijke basis (dus: gemakkelijke telating, huisvesting, verzekering, etc.). De ervaring van ROC Aventus leert, dat men zich in bchten met wringen m stagiairs uit Istanbul (jnger dan 18 jaar) tch ng een gede stage te bezrgen dr hen een krte snuffelstage bij een grt aantal verschillende werkgevers aan te bieden, nu het CWI geen tewerkstellingsvergunning afgeeft. Werkgevers, waar studenten jnger dan 18 jaar vr langere tijd verblijven, lpen kans p een hge bete. OCW heeft geen zeggenschap ver het tewerkstellingsbeleid, de Centra vr Werk en Inkmen vallen nder het ministerie van Sciale Zaken en Werkgelegenheid. paul Omens, de plv. Directeur BVE heeft tegezegd ng wel naar deze kwestie te willen kijken. ROC-Aventus is tegen de CWIbeslissing in berep gegaan. Mcht e.e.a. niet p krte termijn vr de hele sectr plsbaar blijken te zijn, dan verdient het aanbeveling m in het kader van dit prject een vrijstelling vr betrkken schlen te creëren. De uitzending van zwel Turks-Nederlandse als autchtne Nederlandse leerlingen en stagiairs. Dit kan bv. dr de rganisatie van twinning-stages, waarbij een Turks- Nederlandse en een autchtne stagiaire aan elkaar wrden gekppeld. (zie verder het verslag van de inceptin-visit) ACTIES Het nder de aandacht brengen van prblemen met de tewerkstellingsvergunning vr werkgevers die een stageplaats aanbieden aan Turkse leerlingen van < 18 jaar. (Jak richting OCW en Kenwerk richting hun cntacten) Vrbereiding van bilaterale cntacten en vereenkmsten tussen pleidingen in Nederland en Turkije, waar ndig dr de rganisatie van een krt gericht bezek van vertegenwrdigers van Nederlandse schlen aan ptentiële Turkse cunterparts. (denk bij de planning aan het feit dat het in september Ramadan is). Het gaat hierbij m in elk geval de vlgende cmbinaties: ROC-Amsterdam en AOTML-Kızılcahamam. Mede p basis van een Letter f intent van ROC-Amsterdam heeft AOTML-Kızılcahamam een LdV uitwisseling p het gebied van uderen in het terisme gedgekeurd gekregen. Kızılcahamam is een spa-badplaats met 6

7 gede vrzieningen, waardr minimaal enkele tientallen stageplaatsen te realiseren zijn. De expliciete belangstelling bij beide schlen vr het ntwikkelen van de dieetkeuken in het terişsme-nderwijs is in edeze een extra kans. ROC-Amsterdam en AOTMLÇankaya (Ankara) ROC-Amsterdam en AOTML-Kayseri ROC-Eindhven en AOTML-Kızılcahamam. ROC-Eindhven en AOTMLÇankaya (Ankara) ROC-Eindhven en AOTML-Kayseri. NHTV-Breda en 4-jarige terisme-pleiding van de nieuwe aan de Erciyes-universiteit te Kayseri verbnden hgeschl. NHTV-Breda en de terisme-pleiding van BĐLKENT-universiteit in Ankara. NHTV-Breda en de tweejarige hgeschl van de Universiteit te Nevşehir. Betrekken van alle tt nu te bezchte schlen (en evt. anderen) aan beide kanten bij de realisatie van een Nederlands-Turks berepscllege vr assciate degree. NIHA rganiserrt begi,n juli een brainstrmsessie met vertegenwrdigers van de Hger Onderwijs Raad YÖK en het Ministerie van Natinaal Onderwijs. In een eerder gesprek met de vrzitter van YÖK en de DG-Handels en Terisme-nderwijs bleken beide enthusiast ver het idee. Naast de eerder begde ruimte (Erl Tksöz Yüksekkulu te Ürgüp) zu k gedacht kunnen wrden aan de aan de Erciyes-universiteit verbnden nieuwe 4-jarige terismehgeschl in Kayseri (cntact via Kurtuluş Karamustafa). Wellicht kunnen studenten van NHTV in dit kader een feasability-study uitveren. Vertaling (hertaling) van het digitale materiaal dat HBI heeft ntwikkeld in het kader van het prject Passie vr Hreca. Aanpassing van de film (.a. kamer met 6 bedden verwijderen en aantal fficiele ntvangsten minimaliseren) Ondersteuning van de Vcatinal Qualificatins Authrity (MYK) bij de beschrijving van kwalificaties p het gebied van terisme en hspitality, vruitlpend p grtere Eurpees gefinancierde prjecten (Kenwerk) Snelle erkenning van een aantal eerder bezchte leerbedrijven dr een snelle rnde najaar 2008 (evt. samen met vertegenwrdigers van enkele schlen). Te denken valt aan: De Dedeman-keten Vakantie-spa-cmplex Asya in Kızılcahamam Spa-htel Patalya in Kızılcahamam 10 dr AOTML-Çankaya aan te dragen lkaties in Ankara (via Handan Arslan) Htel Yıltk in Avans Htel Yusuf in Ürgüp Etc. 7

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5.

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord 3. 2. Justitia et Pax in 2013 4. 3. Over Justitia et Pax 6. 4. De Commissie Justitia et Pax 8. 5. Jaarverslag 2013 Stichting Justitia et Pax Nederland T 070 3136800 Pstbus 16334 F 070 3136801 2500 BH DEN HAAG E inf@justitiaetpax.nl Maart 2014 W www.justitiaetpax.nl Inhudspgave Pag. 1. Vrwrd 3 2. Justitia

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn

BESTUURDERSACADEMIE. Najaar 2011. Verenigingsburo & Sportraad Apeldoorn BESTUURDERSACADEMIE Najaar 2011 Verenigingsbur & Sprtraad Apeldrn Vrwrd Wat een waanzinnig ged initiatief! Ik was meteen enthusiast ten ik hrde dat er een academie kmt vr nze vrijwillige Apeldrnse bestuurders.

Nadere informatie

(BIO) - Fase 2 (terrein)

(BIO) - Fase 2 (terrein) KONINKRIJK BELGIË Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Evaluatie van de Belgische Investeringsmaatschappij vr Ontwikkelingslanden (BIO) - Fase 2

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics

Jaarplan 2012 Lectoraat Logistics Jaarplan 2012 Lectraat Lgistics Marcel Ludema In het jaar 2012 valt het lectraat Lgistics nder de vlgende twee kenniscentra: - Kenniscentrum Sustainable Slutins (als nderdeel van het dmein Mving); - Kenniscentrum

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

De natte zomer heeft veel

De natte zomer heeft veel jaargang 9 september 7, nr 2011 5 Plitiek Eerste kamer Interview Partij sciale wningen vr middeninkmens De nieuwe fractie Bas Eenhrn, De Alphense crisis vrbij Tekmstbestendige landbuw vr agrarische ndernemers

Nadere informatie

Jaarplan 2010 oktober 2009

Jaarplan 2010 oktober 2009 ktber 2009 Inhud pagina Samenvatting 2 1) Belangen behartigen 3 Lbby Agenda 2026 Visie musea en maatschappij Nta Duurzaamheid Museale verwervingen sinds 1933 Cllectiembiliteit / Niet-Verzekeren 2) Diensten

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie