Nationaal congres over flexibel leren voor professionals

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationaal congres over flexibel leren voor professionals"

Transcriptie

1 Nationaal congres over flexibel leren voor professionals Donderdag 26 januari 2012 van tot uur in De Fabrique in Utrecht

2

3 Voorwoord Welkom op hbo4life! Twee jaar geleden kregen wij, zeven hogescholen, vanuit het Ministerie van OC&W de gelegenheid om te experimenteren met de aansluiting tussen hoger beroepsonderwijs en levenlang leren. De focus van hogescholen lag vooral op initieel onderwijs, aansluitend op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Volwassenenonderwijs vraagt echter om een andere didactiek, organisatie van onderwijs en marketingstrategie. Dankzij de subsidie van het Ministerie konden wij onze expertise op dit gebied ontwikkelen en in de praktijk brengen. Vandaag presenteren wij met trots de resultaten van twee jaar ontwikkeling op het gebied van volwassenenonderwijs. Laat u inspireren en doe uw voordeel met onze ervaringen en opgedane kennis. Namens de zeven hogescholen, Alice Gorissen-Pisters - Zuyd Opleiding en Training Annie Munter - Hogeschool Zeeland

4 Parade van partners De 7 hogescholen die met levenlang leren aan de slag gingen, kozen allemaal voor een eigen aanpak met een eigen invalshoek. Op die manier is gedurende de afgelopen twee jaar op verschillende gebieden elkaar aanvullende expertise ontwikkeld. Deze verscheidenheid aan kennis en kunde komt naar voren in ons brede programma-aanbod van vandaag. We starten deze dag met een parade van invalshoeken en ontwikkeltrajecten. In vogelvlucht presenteren wij het complete ontwikkelpalet. Flexibilisering van onderwijs Bep Ruting, Hogeschool van Amsterdam Ondernemerschap in de school Zwannie Slagter, Hanzehogeschool Strategie, commitment en borging Bettina Willemsen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Docentprofessionalisering Vivian van der Wielen, Fontys Hogescholen Onderzoek Annie Munter, Hogeschool Zeeland Marketing en marktgerichtheid Wim Bovendeert, Windesheim Strategische allianties Alice Gorissen, Zuyd

5 Presentatie publicatie hbo4life: Flexibel leren voor professionals Exemplarische ervaringen van de Hogeschool van Amsterdam, Windesheim, Hogeschool Zeeland, Zuyd, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Fontys Hogescholen en de Hanzehogeschool zijn gebundeld in de uitgave hbo4life: Flexibel leren voor professionals. Daarin beschrijft elke hogeschool een van zijn best practices. Deze voorbeelden komen ook aan bod tijdens de workshops op dit congres. Aan het einde van de dag vindt de feestelijke presentatie plaats van de publicatie hbo4life. Mw. Marijke Dashorst, de voorzitter van de landelijke werkgroep Levenlang Leren, geeft een korte samenvatting van de afgelopen twee jaar en zal hierbij de publicatie hbo4life overhandigen aan mw. drs. Geri Bonhof, waarnemend voorzitter van de HBO-Raad en voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht.

6 Programma Presentaties uur 10:30 Ontvangst en postermarkt 11:00 Welkom 11:10 Parade 11:45 Presentaties 13:00 Lunch 14:00 Presentaties 15:15 Koffiepauze 15:30 Plenaire afsluiting 16:00 Borrel 1.1 Levenlang leren op de Kennisboulevard Locatie: Loods Werken aan de structuur en cultuur voor levenlang leren Locatie: Loods Werkgevers en hogescholen: een succesvolle samenwerking Locatie: Kalvermelk Afstandsonderwijs voor deeltijdstudenten in samenwerking met de LOI Locatie: Kalvermelk 2a 1.5 Assessments bij werkend leren Locatie: Kalvermelk 2b 1.6 Levenlang leren doe je samen Locatie: Kalvermelk 2c 1.7 Flexibilisering: eerst denken, dan doen Locatie: Werkplaats 1.8 Associate degree als bouwsteen bij leren op maat Locatie: De Garage 1.9 Didactiek en docentprofessionalisering Locatie: Silo Anders kijken naar deeltijd onderwijs Locatie: Het Ketelhuis

7 Presentaties uur 2.1 Werken en leren combineren Locatie: Loods Kwaliteiten van de deeltijddocent Locatie: Loods De valkuilen bij publiek/private samenwerking Locatie: Kalvermelk Flexibilisering Locatie: Kalvermelk 2a 2.5 Van marktsignaal naar doelgroepgerichte dienstverlening Locatie: Kalvermelk 2b 2.6 Bedrijfsvoering levenlang leren Locatie: Kalvermelk 2c 2.7 Flexibel opleiden: hoe werkt het in de praktijk Locatie: Werkplaats 2.8 Werkend leren Locatie: De Garage 2.9 Blended learning Locatie: Silo Lang zullen ze (leven) leren Locatie: Het Ketelhuis 2.11 Van EVC naar instroomassessment Locatie: De Jutekelder

8 1.1 Loods uur Sonja Nossent Hogeschool Zeeland Levenlang leren op de Kennisboulevard De Kennisboulevard van Hogeschool Zeeland is een webportal met toegang tot kennis, projecten, experts, tools, faciliteiten en relaties: een Body of Knowledge. Het is een innovatieve vorm ter ondersteuning van levenlang leren in de regio. Bedrijven en instellingen met leer- en innovatievragen zijn immers op zoek naar kennis, maar niet altijd in de vorm van cursussen of opleidingen. De Kennisboulevard is er voor medewerkers van Hogeschool Zeeland om leer-, innovatie-, onderzoeks- of drie-in-een maatwerktrajecten voor organisaties in te richten met een optimale mix van kenniselementen. Daarnaast kan de Kennisboulevard direct gebruikt worden door de aangesloten organisaties zelf. Zo is de Kennisboulevard een dynamisch regionaal platform voor het halen, brengen, delen, verrijken en ontwikkelen van praktijkgerichte kennis. In de workshop gaan we in op de achterliggende visie, de inzet in processen van levenlang leren en verdere ontwikkelstappen. En natuurlijk bezoeken we de Kennisboulevard!

9 1.2 Werken aan de structuur en cultuur voor levenlang leren Tijdens de projectperiode heeft de Hanzehogeschool de contractactiviteiten van een zelfstandig organisatieonderdeel teruggebracht naar de opleidingsinstituten. Het label HanzeConnect blijft. Dit vraagt van de opleidingsinstituten een organisatorische aanpassing en aanpassing in het gedrag gericht op dienstverlening aan bedrijven en professionals. Loods uur Trui ten Kampe Zuyd Zwannie Slagter Hanzehogeschool Zuyd is al langer met dezelfde organisatorische beweging bezig en werkte tijdens de projectperiode aan de cultuurverandering die nodig is om werkenden en bedrijven adequaat van dienst te kunnen zijn. In deze workshop vertellen Trui ten Kampe van Zuyd en Zwannie Slagter van de Hanzehogeschool over hun aanpak, de valkuilen, de geleerde lessen en de kritische succesfactoren die ze uit dit proces hebben gedestilleerd.

10 1.3 Kalvermelk uur Giel Vaessen Zuyd Opleiding en Training Angelique Rondagh Hogeschool van Amsterdam Werkgevers en hogescholen: een succesvolle samenwerking Werknemers, werkgevers en hogescholen hebben elkaar nodig om bestaande en nieuwe vraagstukken in de beroepspraktijk op te lossen. Wat zijn succesfactoren voor een structurele samenwerking? Angelique Rondagh van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht laat zien hoe zij vanuit haar visie op co-creatie samenwerkt met diverse instellingen in Amsterdam om beroepsgroepen verder te professionaliseren. Aan de hand van een voorbeeld wordt duidelijk dat door het verbinden van verschillende partijen, een manier van leren wordt bevorderd die inspirerend, creatief en innovatief is. Giel Vaessen van het kenniscentrum Gezondheidszorg vertelt hoe Zuyd in samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen postinitiële trajecten ontwikkelt en uitvoert.

11 1.4 Afstandsonderwijs in samenwerking met de LOI Het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen heeft in samenwerking met de LOI een afstandsvariant van de Engineering-deeltijdopleidingen ontwikkeld. Inmiddels studeren ruim honderd studenten op afstand. Deze hbo-opleidingen via afstandsleren voorzien duidelijk in een behoefte aan flexibel leren. Studenten zijn vanwege hun werk dikwijls niet in staat de reguliere deeltijdopleiding te volgen, waarbij twee avonden in de week onderwijs verzorgd wordt. Sommige studenten werken in ploegendiensten, anderen op boorplatforms of internationaal. Kalvermelk 2a uur Annemieke ter Borg Hanzehogeschool Loes Verboon LOI De afstandsstudenten komen na de startdag slechts twee keer per studiejaar naar school voor een contactdag. De tentamens worden zowel in Groningen als in Leiderdorp afgenomen. Ze studeren zelfstandig in eigen tijd en tempo via de leeromgeving van de LOI en worden online ondersteund door docenten van de Hanzehogeschool. De Hanzehogeschool is verantwoordelijk voor de accreditatie, toetsing en diplomering. De LOI ontwikkelt de online colleges van de docenten van de Hanzehogeschool. Deze colleges worden zeer gewaardeerd door de studenten. Tijdens deze workshop worden de opzet, ervaringen en uitdagingen voor de toekomst gepresenteerd.

12 1.5 Kalvermelk 2b uur Assessments bij werkend leren Netty Winters Paulien Langedijk Hogeschool van Amsterdam Hans van der Linden Atlas College Intakes bij werkend leren. Werken en leren combineren blijkt voor veel studenten een behoorlijke opgave. Daarom is het belangrijk dat de verwachtingen van de student, de opleiding en de werkgever op elkaar zijn afgestemd. De ontwikkeling van de student is bij werkend leren trajecten immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bij aanvang van een werkend leren traject is duidelijkheid nodig over wat dit vraagt van de student, de werkplek en de opleiding. Het Domein Onderwijs en Opvoeding heeft samen met werkgevers een nieuw intake-instrument ontwikkeld voor zij-instromers in beroep, de indicatieve intake genoemd. Deze moet antwoord geven op de vraag of een student kansrijk is om een hboopleiding te combineren met het werken als leraar in een school. Momenteel zijn 15 intakes uitgevoerd met steeds één assessor van de opleiding en één van de schoolorganisatie (werkgever). Paulien Langedijk vertelt vanuit het perspectief van de lerarenopleiding over nut en noodzaak van deze intake en deelt hun eerste ervaringen. Hans van der Linden, werkzaam bij het Atlascollege, belicht het werkgeversperspectief. Deelnemers gaan ook zelf met deze indicatieve intake aan de slag en in gesprek over vragen zoals: Zijn de rollen en verantwoordelijkheden van de werkgever en de opleiding helder in deze intake? Verdienen deze aanscherping en zo ja, welke? Wat zijn suggesties voor verbetering? In welke andere situaties kan deze vorm van intake worden ingezet?

13 Assessment in co-creatie als HRM tool. Toetsen stuurt het leren. Omgekeerd, wil je het leerproces aanpassen, dient ook de toetsing te veranderen. In het kader van EVC en levenlang leren is binnen Zuyd expertise opgebouwd in het ontwerpen van trainingen en assessments op maat, niet alleen voor studenten, opleiders op school en docenten, maar ook op vraag van externe samenwerkingspartners. Het maatwerk ontstaat in samenwerking met de opdrachtgever. Zo zocht Hewlett Packard (HP) contact met de Pabo met de vraag een Train de Trainerscursus voor het trainingscentrum in Barcelona te ontwikkelen voor trainers uit verschillende landen. Deze training werd door Karin Sillen in co-creatie met HP ontworpen. Dit klantgerichte proces bleek voor HP een interessante samenwerkingsvorm die een vervolg kreeg in een volgende opdracht. Karin Sillen Zuyd Brigitte Wassenaer Hewlett Packard De grootste klant van HP Scitex, namelijk Gardner s in Cardiff UK, diende bij HP een verzoek in om in hun bedrijf operators die met HP-machines werken, te toetsen op hun werkniveau. HP legde deze vraag als opdracht neer bij Zuyd, die de uitdaging graag oppakte om een procedure en assessment te ontwerpen voor een internationale klant. Er volgde een proces, waarbij zowel HP, de opdrachtgever Gardner s en Zuyd samen een assessmentprocedure en instrumenten ontwikkelden. In de UK werden de assessments door Karin Sillen samen met twee HP assessoren afgenomen. Brigitte Wassenaer van HP en Karin Sillen gaan graag met u in gesprek om hun ervaringen te delen en samen te kijken naar nieuwe mogelijkheden om EVC en assessment succesvol in te zetten in co-creatie tussen hogescholen en (internationale) bedrijven. Dit alles als stimulans voor levenlang leren.

14 1.6 Kalvermelk 2c uur Levenlang leren doe je samen Jos Maas Harry Vaessen Zuyd Opleiding en Training Bij Zuyd is levenlang leren niet alleen op corporate niveau opgepakt. Parallel aan interne activiteiten is samenwerking gezocht met andere relevante regionale onderwijsinstellingen (Open Universiteit, ROC s Arcus en Leeuwenborgh). Daarvoor is het Servicecentrum levenlang leren Limburg in het leven geroepen. Zuyd is er van overtuigd dat het bedrijfsleven in de komende jaren sterk verandert. Het Servicecentrum biedt dan ook advies en ondersteuning aan bedrijven en instellingen in de regio, die hun medewerkers loopbaanperspectief wensen te bieden. Zo kunnen zij, met behulp van instrumenten zoals EVC en e-portfolio, talenten van (potentiële) medewerkers erkennen en de ontwikkeling daarvan bevorderen. Het Servicecentrum speelt daar op in, stimuleert en creëert kansen. Expertise wordt gebundeld en er wordt ruimte gegeven voor bewustwording, inspiratie en talentbenutting. Door het verbinden van opleidingsorganisaties aan relevante externe partijen en initiatieven wenst het Servicecentrum een bijdrage te leveren aan de arbeidsmigratie en arbeidsmarktmobiliteit in Limburg.

15 1.7 Flexibilisering: eerst denken, dan doen De landelijke werkgroep Flexibele trajecten heeft een model ontwikkeld voor het bouwen van een flexibel curriculum. Binnen de Hanzehogeschool wordt ervaring opgedaan met het toepassen van dit model. De werkgroep flexibilisering Hogeschool Zeeland heeft dit model omarmd als basis voor een stappenplan dat maatwerkontwikkelaars helpt om een opleidingsprogramma te ontwikkelen dat flexibel, toekomstbestendig en duurzaam is. Deze stappen, met inspirerende voorbeelden, zijn op de website https://sites.google.com/site/flexibeliseringcurriculum/ voor iedereen beschikbaar. Het stappenplan bestaat uit een aantal fases waarbij het doorlopen van de eerste fases cruciaal is voor het uiteindelijke resultaat. Het gaat in deze fases om stilstaan bij de opdrachtformulering en de visievorming op o.a. levenlang leren, werkplekleren, EVC, flexibilisering, deeltijd, modularisering en leren van volwassenen. Werkplaats uur Kathinka Geling Luuk Hogeboom Hanzehogeschool Ellen Vercouteren Hogeschool Zeeland Het motto van de workshop is eerst denken, dan doen. In de workshop worden twee cases gepresenteerd waarna de workshopdeelnemers met behulp van het model gaan nadenken over mogelijke flexibilisering van het curriculum. Na een korte presentatie van het model belichten beide hogescholen een aantal aspecten van het model zoals leerwegonafhankelijk competenties toetsen, competentiematrix en belangrijke voorwaarden.

16 1.8 De Garage uur Ad Vermeulen Henk Loeffen Fontys Hogescholen Associate degree als bouwsteen bij leren op maat Small Business and Retailmanagement, als vliegwiel voor flexibilisering. Deze recentelijk gestarte associate degree is ontwikkeld bij de Fontys Hogeschool Marketing Management. Delen van deze associate degree en van de bacheloropleidingen Commerciële Economie en International Business worden, op basis van marktonderzoek, aangeboden voor de professionalmarkt. Belicht wordt de bijdrage die de associate degree kan leveren aan het vraaggericht inspelen op (collectieve) behoeften van de professionalmarkt. Technische Bedrijfskunde, belangrijke bouwsteen in levenlang leren op hbo-niveau. De Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek kent een breed palet aan opleidingen voor de professionalmarkt, ook als individueel maatwerk. Zo is er een associate degree Technische Bedrijfskunde ontwikkeld en worden enkele masters op bedrijfskundig gebied aangeboden, in samenwerking met de OU. Tijdens de workshop wordt het brede aanbod van opleidings- en maatwerktrajecten belicht. Brancheorganisaties spelen een belangrijke rol. De presentaties worden afgerond met een brainstorm, waarin de volgende punten aan de orde kunnen komen: uitdagingen bij het vermarkten van modules, de fase van nabije ontwikkeling, collectief gemodulariseerd maatwerk en/of individueel maatwerk, en wat zien we als perspectief voor levenlang leren?.

17 1.9 Didactiek en docentprofessionalisering Didactiek van werkend lerenden. Vereist het verzorgen van onderwijs aan werkend lerenden een andere didactiek dan onderwijs aan adolescenten? Een antwoord op die vraag is niet zo makkelijk te vinden. We zijn misschien geneigd te zeggen dat didactische competenties overeenkomen voor alle groepen studerenden. Er wordt namelijk van docenten verwacht dat ze kunnen motiveren, enthousiasmeren, in kunnen spelen op leerstijlen, goed kunnen uitleggen, onderwijsleergesprekken kunnen voeren etc. Tegelijkertijd is de vraag wat de verschillen in leren zijn tussen adolescenten en volwassenen. In deze workshop wordt op zoek gegaan naar aanvullende of wellicht totaal andere competenties voor het lesgeven aan volwassenen. Als workshopleider beschrijft Lia de Bruyn een kader van waaruit er gezamenlijk verkend wordt wat nodig en gewenst is. Volwassenproof. Meestal kunnen docenten feilloos aangeven wat lesgeven aan volwassenen interessant en moeilijk maakt. Binnen hun basismodule gebruiken Lenie Oziël en Vincent Hopmans vier big ideas : voorkennis, motivatie, zelfregulatie en self-efficacy. Daarnaast zetten ze kennis over breinleren in om lessen te analyseren en vorm te geven. Zo worden leerkenmerken van volwassenen gekoppeld aan leernetwerken en worden docenten gestimuleerd tot volwassenproof lesgeven. Silo uur Lia de Bruyn Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Lenie Oziël Vincent Hopmans Hanzehogeschool

18 1.10 Het Ketelhuis uur Margot Tempelman Marjolein Hassink Niels Schieman Jan de Smet Hogeschool Zeeland Anders kijken naar deeltijdonderwijs Binnen de Scaldis Academy is het onderwijs modulair opgebouwd. Uitgangspunt was om onderwijs ook aan te kunnen bieden aan de toeristisch recreatieve branche. Vanuit de watersportsector kwam intussen de vraag voor professionalisering van de watersportsector, niet zijnde de jachtenbouw en andere technologie. De toeristische kant van de watersport kent een sterk seizoensverloop. Dit heeft geleid tot de winterschool. Bedoeld om mensen in de periode van november tot en met maart op te leiden. Aantrekkelijk voor individuele cursisten, maar ook voor ondernemers. Binnen de academie voor Economie en Management van Hogeschool Zeeland is er gezocht naar een manier waarop het deeltijdonderwijs flexibeler en meer beroepsgericht kan worden vormgegeven. Hieruit is het concept voor een Business School voortgekomen die het formeel gesubsidieerd deeltijdonderwijs zodanig inricht dat het ook aantrekkelijk wordt voor individuele cursisten met een beperkte en gerichte leervraag. Het didactisch concept gaat daarmee substantieel afwijken van dat van het voltijd onderwijs. Tijdens deze workshop maakt u kennis met deze concepten, maar wordt u ook uitgedaagd kritische vragen te stellen en uw ideeën te delen.

19 2.1 Werken en leren combineren Loods uur Eén van de mogelijkheden om deeltijdstudenten en duale studenten beter te ondersteunen is het toepassen van e-learning met behulp van een digitale leer- en werkomgeving. Zowel Zuyd als de Hogeschool van Amsterdam hebben ervaring opgedaan in verschillende leeromgevingen waarin blended learning een prominente rol speelt. Denk aan weblectures, webconferenties, tools voor online samenwerken en content in de vorm van webbased taaltrainingsprogramma s en trainingsmodules. Bas Bakker Hogeschool van Amsterdam Eliane Boileau Zuyd In deze workshop delen Bas Bakker en Eliane Boileau hun ervaringen en wordt er gediscussieerd over de omgeving en tools in blended learning. Waarom is een goede opzet van e-learning in blended learning zo belangrijk? Wat kan er wel en wat niet op afstand? Welke leeromgeving werkt wel en welke niet? Kan iedereen blended leren en onderwijzen of heb je daar bepaalde competenties voor nodig? Hoe maak je een cursus blended? Er wordt eerst een kleine inventarisatie van de informatiebehoefte gemaakt, hierop wordt vervolgens de interactieve workshop afgestemd.

20 2.2 Loods uur Kwaliteiten van de deeltijddocent Margreet Schriemer Hogeschool van Amsterdam Hbo-docenten hebben een bijzondere taak: werk maken van talent. Zij dragen ertoe bij dat studenten zich ontwikkelen tot zelfstandige, hoogopgeleide beroepsbeoefenaren. Het betreft niet alleen voltijd- maar ook deeltijdstudenten. Deze studenten zijn ouder dan voltijders en hebben verschillende achtergronden, levens- en praktijkervaringen. Ze combineren opleiding, werk en privé en dat stelt hoge eisen aan hen. En dan is het niet vreemd dat ze hooggespannen verwachtingen hebben van de deeltijddocent. Deze ziet zich voor grote uitdagingen geplaatst: hoe prikkelt hij de werkend lerende die op zoveel borden tegelijk schaakt? Hoe betrekt hij de praktijkervaringen van deze mensen in zijn onderwijs, zodat onderzoek en theorie direct in de dagelijkse praktijk kunnen worden toegepast? Welke specifieke ervaring, kennis en vaardigheden heeft hij nodig om het leren van deze doelgroep te stimuleren? Hoe onderscheiden deze kwaliteiten zich van die van de voltijd docent? En hoe ondersteunt de hogeschool deze docenten bij het vormgeven en begeleiden van leertrajecten voor deze doelgroep? Deze vragen vormden het uitgangspunt voor een verkennend onderzoek naar de kwaliteiten van deeltijddocenten. Als projectmanager P&O heeft Margreet Schriemer hieraan meegewerkt. Tevens was ze betrokken bij de ontwikkeling van het profiel basiskwalificatie onderwijs voor docenten van de Hogeschool van Amsterdam. In deze workshop presenteert zij de resultaten van beide trajecten en praat hierover met de deelnemers. Het doel is om de professionaliseringsvragen en -wensen van deeltijddocenten en de beschikbare instrumenten en middelen van de hogeschool optimaal op elkaar af te stemmen.

21 2.3 De valkuilen bij publiek-private samenwerking Een levenlang leren doet de gemiddelde volwassene in de regel anders dan een 17-jarige havist of mbo er die met zijn hbo-studie gaat beginnen. Ondanks de noodzaak van een levenlang leren ligt de focus van hbo-instellingen vaak bij die groep 17-jarigen. En ook de Wet op het Hoger Onderwijs kijkt vooral naar deze groep. Dat maakt dat publiek-private samenwerking, die juist zo geschikt kan zijn voor de lerende werknemer, een aantal wettelijke valkuilen kent. In de workshop zullen we deze verkennen. Kalvermelk 1 Tijd uur Wim Snippe Windesheim

22 2.4 Kalvermelk 2a uur Flexibilisering Marjan Olthof Heleen Groenevelt Windesheim Maria van Deutekom Fontys Hogescholen Herontwerp deeltijdopleiding Personeel en Arbeid: van idealen naar concrete resultaten. In 2010 ging de werkgroep levenlang leren van Windesheim aan de slag met de volgende idealen voor het herontwerpen van de deeltijdopleiding: volwassen studenten als professionals benaderen; recht doen aan werk-, leer- en levenservaringen van volwassenen; praktijkgerichtheid en wisselwerking stimuleren tussen leren en werken; duidelijk, transparant en werkbaar voor studenten en docenten zijn. Tijdens het project kregen ze te maken met ontwikkelingen als: interne herstructurering van schools naar domeinen, herontwerp van de blauwdruk voltijd die leidend is voor de deeltijdopleiding en stoppen met EVC. Om nog maar niet te spreken van de overheidsmaatregelen als de langstudeermaatregel en de beperking van de rijksbekostiging. In 2011 zijn de eerste resultaten behaald: het werken met praktijkportfolio s, een standaard studeerbare dag- en blokindeling Arc de Triomph en de adoptie van onze uitgangspunten door andere deeltijdopleidingen. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de idealen, de aanpak en concrete resultaten die tot nu toe zijn bereikt. Maatwerk bij de Kunsten. Maria van Deutekom presenteert de ontwikkeling en uitvoering van twee verkorte flexibele deeltijdopleidingen: de dansopleiding en het conservatorium. Er wordt ingegaan op hoe Fontys Hogeschool voor de Kunsten inspeelt op bewegingen in de markt van 23-plussers. De opzet van maatwerk wordt belicht. Daarnaast komt de veranderende wijze van interacteren met de omgeving aan de orde: verschuivende panelen in de kunstsector.

23 2.5 Van marktsignaal naar doelgroepgerichte dienstverlening Tijdens deze workshop wordt ingezoomd op de levenlang lerenmarkt en de voor hogescholen relevante ontwikkelingen. In de workshop wordt een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van kennis en inzichten ten aanzien van een duurzame marktoriëntatiestrategie van hogescholen. Kalvermelk 2b uur Annemiek Beersma Ron Journée Wim Bovendeert Windesheim Centraal staat de vraag: Hoe wordt een hogeschool, een (meer) marktgerichte organisatie? Van daaruit zal aan de hand van drie cases geïllustreerd worden hoe marktsignalen te vertalen zijn naar een effectieve doelgroepbenadering. Na het storten van het fundament (de marktoriëntatie) zullen, in een interactief proces met de deelnemers, de volgende cases aan de orde komen: Van marktsignaal tot collegezaal door Trendwatch Teams. Trendwatch Teams bestaan uit ondernemende professionals met praktijkervaring en oog en oor voor externe ontwikkelingen en klantbehoeften. De leden van het team verkennen hun branche continu en hebben kennis van markt en klant. De belangrijkste gesignaleerde trends worden besproken en geanalyseerd. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt. Na het exploreren van de markten worden, in co-creatie met representatieve organisaties, nieuwe ontwikkeltrajecten opgezet: ideeën worden omgezet in op doelgroep afgestemde, relevante diensten/concepten. Naar een duurzaam partnership met de ouderenbranche door een gezamenlijke benadering van hogescholen. De brancheorganisatie voor de ouderenzorg maakt een transitie door naar een andere manier van werken: transmuraal, wijkgericht en vraaggericht. Daarbij hoort een andere manier van leren; meer afstandsleren, meer korte functieopleidingen. Daarnaast is er behoefte aan aansluiting

24 met een groter deel van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld specifieke doelgroepen als allochtonen en 40-plussers. Door een gezamenlijke benadering van de hogescholen liggen er kansen voor een duurzame samenwerking waarbij het hbo een geïntegreerd aanbod kan bieden dat aansluit op de behoeften van de ouderenbranche. Ondernemende doelgroepbenadering bij lerarenopleidingen. Lerarenopleidingen hebben relatief veel volwassen studenten, zij hebben het roer omgegooid en zijn overgestapt naar het onderwijs. Deze carrière switchers zijn gebaat bij een goede voorlichting, omdat het onderwijs zoals zij dat van vroeger kennen veranderd is. Daarnaast is ook informatie over de opleiding van groot belang, want de studieduur wordt regelmatig onderschat. Goede voorlichting en oriëntatie voor de poort, draagt bij aan een weloverwogen keuze. Deze carrière switchers kiezen niet alleen voor een nieuw beroep maar ook voor de daarbij behorende opleiding. Tijdens deze interactieve workshop maakt u kennis met een aantal initiatieven die Windesheim, i.s.m. andere hogescholen en relevante stakeholders, heeft ontwikkeld als het gaat om het signaleren van trends en ontwikkelingen en het vertalen daarvan naar concrete op de doelgroep afgestemde dienstverlening.

25 2.6 Bedrijfsvoering levenlang leren Kalvermelk 2c uur Hogeschool Zeeland heeft de implementatie van levenlang leren opgevat als een paradigmashift. De bestaande onderwijsprocessen, gericht op de reguliere instroom in voltijd en deeltijd blijven in de kern bestaan, maar de vraag naar flexibilisering, maatwerk en non-formele varianten heeft ingrijpende consequenties. Bestaande processen moeten voor een deel worden geflexibiliseerd, compleet nieuwe processen moeten worden toegevoegd om de bredere marktvraag adequaat en duurzaam te kunnen beantwoorden. Wim Brouwer Hogeschool Zeeland Aan de hand van het 7-S model van McKinsey zullen de consequenties voor de organisatie en bedrijfsvoering bij Hogeschool Zeeland worden toegelicht.

26 2.7 Werkplaats uur Iraj Khaksar Lucie te Lintelo Hogeschool van Amsterdam Flexibel opleiden: hoe het werkt in de praktijk Hoe sluit een opleiding goed aan op de verschillen tussen studenten in kennis, ervaring en ambities? Wanneer noem je onderwijs flexibel? Hoe ver ga je daarin? Wat is organiseerbaar, betaalbaar en conform de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk Onderwijs? Onderzoek naar diverse praktijken leverde vier basismodellen van flexibilisering op. Lucie te Lintelo (EVC-Centrum) presenteert deze modellen en gaat in op wat haalbare keuzes zijn. Iraj Khaksar, opleidingsmanager van de opleiding Informatica, laat vervolgens zien hoe hij invulling heeft gegeven aan flexibilisering in de deeltijdopleiding. Dit heeft geleid tot een transparant business- en onderwijsmodel voor deeltijd dat vele studenten aanspreekt. En dat voldoet aan alle juridische, financiële en organisatorische randvoorwaarden. Samen met de deelnemers wordt gekeken naar de belangrijkste randvoorwaarden om het onderwijs flexibel en rendabel aan te bieden.

27 2.8 Werkend leren De Garage uur Werkend leren: Make it PROOF en de werkplekscan. Op welke wijze kan de kwaliteit van werkend leren worden versterkt? Werkend leren in deeltijd en duale opleidingen vraagt om een nauwe samenwerking tussen opleiding en werkveld. Tijdens deze workshop gaan Jetty de Groot en Greta de Wit dieper in op de didactiek van werkend leren en de randvoorwaarden om deze vorm van leren te laten slagen. Het principe van PROOF (Praktijk, Reflectie, Onderzoeken, Ontwikkelen, Flexibel) geeft houvast om volwassen studenten in hun leerproces te begeleiden. Het geeft studenten een beeld van de manier waarop het leren gestuurd wordt en docenten een houvast voor de ontwikkeling van lessen die aansluiten bij student-werknemers. De door Windesheim ontwikkelde werkplekscan geeft een duidelijk beeld van de verwachtingen die de hogeschool heeft van de werkplek van de student en vooral de mogelijkheid om relevante en uitdagende beroepstaken uit te voeren, passend bij het ontwikkelingsniveau en de opleidingseisen. De werkplekscan geeft richting aan de samenwerkingsrelatie tussen werkveld en opleiding en garandeert daarmee een optimaal leerklimaat. Individueel maatwerkonderwijs. Fontys Hogeschool Engineering kent reeds tien jaar flexibel individueel maatwerk binnen een duale onderwijsvorm i.s.m. bedrijven. De opzet van best practise Werktuigbouwkundig Ingenieur wordt op interactieve wijze verduidelijkt door de projectleider van dit traject. Ook de regelgeving rond flexibele trajecten en rollen van bedrijven kunnen, mede aan de hand van vragen van deelnemers, via praktijkcases verduidelijkt worden. Wat is de praktijk van individueel flexibel maatwerk, hoe werkt het, wat zijn de uitdagingen? Jetty de Groot Greta de Wit Windesheim Onno Manche Fontys Hogescholen

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

2. Belang van de pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering

2. Belang van de pilots flexibilisering en experimenten vraagfinanciering Intentieverklaring tussen hogescholen 1, NRTO en de brancheorganisaties 2 Actiz, GGZ- Nederland, Jeugdzorg Nederland, MO-groep en VGN (hierna te noemen hogescholen en branches) 1. Doel van samenwerking

Nadere informatie

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals.

Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Management in de Zorg Flex Van een deel)jdopleiding naar een flexibele opleiding voor professionals. Landelijke bijeenkomst Pilots flexibilisering 7 september 2016 Cilia Born Inhoud - Waarom en wat - Doelgroep

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN

VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN VOLWASSENEN IN HET HOGER ONDERWIJS ER IS GEEN EINDPUNT MEER VAN LEREN Introductie Veel te weinig volwassenen nemen deel aan het bekostigde deeltijd hoger onderwijs, zo luidt de conclusie van de adviescommissie

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7. nr. 1, 30 september 2010 1

Inhoud. Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7. nr. 1, 30 september 2010 1 Inhoud Voorwoord... 2 Het project in t kort... 3 Samenstelling projectteam... 5 Activiteiten... 7 nr. 1, 30 september 2010 1 Voorwoord Leven-s-lang of Lang Leve het Leren?! Denk eens terug aan een recente,

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Presentatie vraagfinanciering

Presentatie vraagfinanciering Presentatie vraagfinanciering Flexibel studeren voor professionals Gerrit van der Heijden, 17 januari 2016 Deeltijd bacheloropleidingen Hbo-deeltijdopleidingen: Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC

Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Samenwerking in de regio! Marlies Koks, EVC centrum Leeuwenborgh Jos Maas, Zuyd Hogeschool, SLC Demografische ontwikkelingen: Ontgroening en vergrijzing Ontgroening en vergrijzing Consequenties voor

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen

Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen Ten geleide Op 14 oktober 2015 en 4 april 2016 hebben docenten en het college van

Nadere informatie

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Bachelor: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd)

Management in de Zorg (Associate degree: duaal/deeltijd) Zorg en Welzijn Algemeen U heeft ervoor gekozen om leiding te geven binnen de zorg of welzijnssector. Dit betekent dat u zich een heel nieuw vak eigen moet maken. Gun uzelf de opleiding Management in de

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Regeling collegegeld

Regeling collegegeld Regeling collegegeld 2012-2013 Status: Vastgesteld door CvB met positief advies CMR d.d. 23 september 2011 over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld. Wijzigingen als gevolg van wettelijke besluitvorming

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie

Xcellent. in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xcellent in performance ontwikkeling van mens en organisatie Xpertise Xpert Xact Xcellent + Xpertise Een geslaagd opleidingstraject begint met kennis. Onze kennis, maar ook die van u. P3transfer heeft

Nadere informatie

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching

KRACHT IN BEELD. Professionalisering met Video Coaching KRACHT IN BEELD Professionalisering met Video Coaching Geelen Communicatie organiseert in samenwerking met de ROC-Academie Midden Nederland de conferentie Kracht in Beeld Video is een krachtig reflectiemiddel,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version)

Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Het NHL InnovationLab : Learning outcomes, Design Thinking, UDL en Blended Learning in samenhangend perspectief. (draft version) Roelien Wierda & Ron Barendsen NHL Hogeschool Inhoud Inleiding... 1 Firm

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS

STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS STRATEGISCHE AGENDA DE WAARDE(N) VAN WETEN EN OPEN ONDERWIJS Netwerk SIG Open Education 9 oktober 2015 1 SPEERPUNTEN 1. Kleinschalige leergemeenschappen 2. Rijke leeromgeving 3. Kwalitatief goede en inspirerende

Nadere informatie

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Presentatie Landelijke Werkdag Zorgpact 6 december 2017 Welkom! Gertie Tabor, Hogeschooldocent VPK deeltijd ghj.tabor@windesheim.nl 088-469 7771 06-23517848 Deeltijdopleidingen GW Windesheim Stand van

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Uw online leerplatform. Slimmer leren

Uw online leerplatform. Slimmer leren Uw online leerplatform Slimmer leren Leer slimmer Blijf vitaal bent een succesvolle organisatie. U past U zich aan nieuwe omstandigheden aan. U wilt dat uw medewerkers inspelen op die veranderingen. Daarom

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs

Feiten en cijfers. Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 1 Feiten en cijfers Studentenaantallen in het hoger beroepsonderwijs 2010 Ten opzichte van 2009 is de instroom stabiel: -0,3 procent

Nadere informatie

Deeltijd voor professionals

Deeltijd voor professionals Deeltijd voor professionals Presentatie informatiedossier 13-04-2016 Aanvraag Vooraf Gemeenschappelijk onderwijsmodel Informatiedossier Bijlagen Onze vraag voor NVAO Voldoet opzet en uitwerking 2 Inleiding

Nadere informatie

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal

Management in de Zorg - Bachelor degree. Bachelor of Health Care Management - Duaal 2018 2019 Management in de Zorg - Bachelor degree Bachelor of Health Care Management - Duaal In het kort Wat heb jij nodig om optimaal te functioneren als leidinggevende of manager in de zorg, maatschappelijke

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar

Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Opleiden in het digitale tijdperk Mary Dankbaar Online learning is the single biggest change in education since the printing press John Chubb and Terry Moe Inhoud Online leren Voordelen en aandachtspunten

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov

Uitkomsten survey. Hamptonga.gov Uitkomsten survey Hamptonga.gov Respons 27 ingevulde surveys Wat zou de belangrijkste meerwaarde van een SIG Blended Learning voor jou zijn? theorievorming onderzoeksresultaten uitwisselen gezamenlijk

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen

UITNODIGING. november. Innovatie van het mbo- onderwijs door digitaal leiderschap MASTER CLASS. Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen UITNODIGING Innovatie van het mbo- MASTER CLASS onderwijs door digitaal leiderschap Een masterclass voor bestuurders van mbo-scholen 28 november ACHTERGROND Door de digitale revolutie nemen ontwikkelingen

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

De wervende verenigingsadviseur

De wervende verenigingsadviseur De wervende verenigingsadviseur Inzet op energie en wervend vermogen van de vereniging WHISE ACADEMY De wervende verenigingsadviseur Het boeien en binden van mensen en organisaties in de lokale samenleving

Nadere informatie

Strategie Zuyd 2014-2018

Strategie Zuyd 2014-2018 Strategie Zuyd 2014-2018 Inleiding De strategie van Zuyd voor de periode 2014-2018 is op hoofdlijnen een voortzetting van de strategie van de afgelopen jaren, aangescherpt vanuit een aantal belangrijke

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t.

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t. Samenvatting aanvraag Ad Online Contentcreator Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Ad-opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda

HRM symposium 11 maart Avans HS, Breda. Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda Rendement van leren in Bedrijf, 11 maart Avans Breda 1 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Ervaringen Anekdotes 2 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Specialisatie Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Onderwijskunde MSc Education and Child Studies Graad

Nadere informatie

Bachelor Built Environment

Bachelor Built Environment Bachelor Built Environment Soll en Ist Soll: Commissie van Pernis (2011)!! Herijken beroepsprofiel!! Verandering als constante!! Integrale benadering, andere competenties Ist: Instituut Gebouwde omgeving

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

Leergang bve 2015. Programma

Leergang bve 2015. Programma Leergang bve 2015 Programma Dinsdag 21 april 2015, 10.00-19.30 uur Beroepsonderwijs en educatie: bestel en beleid anno 2015 10.00 10.15 uur Ontvangst en koffie/thee 10.15 11.45 uur Opening, kennismaking

Nadere informatie

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015

HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 HOG DOCENTENDAG 3 NOVEMBER 2015 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Op 3 november organiseert de HOG Bouw en Ruimte haar jaarlijkse Docentendag. Centraal staat het delen van kennis en ervaringen tussen docenten

Nadere informatie

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013

Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Professionalisering Beroepsbevolking ; uw bijdrage? Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Bijeenkomst Decanen 13 november 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao Afstemming

Nadere informatie

Blik op werk 24 juni 2014 Utrecht. Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk

Blik op werk 24 juni 2014 Utrecht. Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk Rendement van leren in Bedrijf, 24 juni Blik op werk 1 2 Onderwerpen Introductie ROCKWOOL EVC Vakbekwaamheidsassessment Factoren 3 Carrièretrajecten Regio Ervaringen Anekdotes 3 Introductie ROCKWOOL INTERNATIONAL

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving

Op veel beroepsopleidingen ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG. Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving ONLINE ONDERWIJS HEEFT KLASLOKAAL HARD NODIG Het combineren van klassikaal onderwijs met een online leeromgeving valt docenten in de praktijk niet mee. Een college opnemen en op internet zetten is niet

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie