EEN BETERE WERELD PLAN GEEFT KINDEREN DE POSITIEVE BALANS PLAN VERHUIST NAAR BRUSSEL m a g a z i n e. N r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EEN BETERE WERELD PLAN GEEFT KINDEREN DE POSITIEVE BALANS PLAN VERHUIST NAAR BRUSSEL 2006-2007. m a g a z i n e. N r."

Transcriptie

1 PLAN VERHUIST NAAR BRUSSEL (zie p. 8) T I J D S C H R I F T V A N P L A N B E L G I Ë m a g a z i n e N r. 0 4 / PLAN GEEFT KINDEREN EEN BETERE WERELD DE POSITIEVE BALANS

2 PLAN DE CIJFERS 2 de POSITIEVE balans van Eind juni heeft Plan België haar werkjaar afgesloten. Het is een jaar geweest waarin we, dankzij de steun van bijna Plan Ouders en donateurs, nogmaals konden werken aan een betere wereld voor kinderen. Het blijft onze ambitie om de fondsen die onze donateurs ons toevertrouwen optimaal te beheren. Plan België gaat op een correcte en transparante wijze om met de beschikbare fondsen. Interne en externe controles bevestigen dit. De jaarrekening wordt opgemaakt door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Algemene Vergadering. Die Algemene Vergadering bestaat uit leden van de Raad van Bestuur en uit vertegenwoordigers van Plan Ouders en vrijwilligers. Verder controleert onze commissaris bij PricewaterhouseCoopers jaarlijks onze rekeningen. Voor het werkjaar zijn ze zonder enig voorbehoud goedgekeurd. Daarnaast voeren zowel de Federale Overheidsdienst Financiën als de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking geregeld controles uit. INKOMSTEN EN UITGAVEN In het werkjaar bedroegen de inkomsten van Plan België euro. Dat is ten opzichte van vorig werkjaar een stijging met euro. Dit prachtige resultaat danken we aan de Plan Ouders en aan de steun voor specifieke projecten door overheden, bedrijven, evenementen, organisaties en individuele projectdonateurs. Dankzij de vele Plan Ouders die ons in België steunen, kunnen Plan Kinderen al bouwen aan hun toekomst. Iets meer dan 83% van de totale inkomsten is besteed aan programmawerking. Daarvan ging euro naar kindgerichte ontwikkelingsprojecten in het Zuiden (Afrika, Azië en Latijns-Amerika), terwijl in België zelf euro is geïnvesteerd in programma s voor sensibilisering, mondiale vorming en beleidsbeïnvloeding. De uitgaven van Plan België bedroegen iets minder dan 17% van de totale inkomsten, en vallen onder twee rubrieken: fondsenwerving en beheerskosten. Programmawerking in het Zuiden ,17 78,36% Programmawerking in het Noorden ,53 4,69% Alg. werkings- en fin. kosten ,25 7,75% Fondsenwerving ,58 9,20% Fondsenwerving Alg. werkings- en fi n. kosten Programmawerking in het Noorden Programmawerking in het Zuiden 78,36% ,53 100,00% Verdeling uitgaven 9,20% 7,75% 4,69% p Plan België gaat correct en transparant om met de beschikbare fondsen. TERUGBLIK Beste Plan Ouder, Beste sympathisant, In dit nummer van het Plan Magazine staan we even stil bij het voorbije werkjaar, dat liep van 1 juli 2006 tot en met 30 juni We geven een overzicht van onze inkomsten en uitgaven en zetten enkele van onze projecten in de schijnwerpers. De balans oogt alvast positief, meer zelfs: Plan België sloot een prima werkjaar af. Zo voerde onze organisatie een succesvolle campagne over het belang van Kinderrechten binnen ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast realiseerden we in onder meer Vietnam, Burkina Faso en El Salvador duurzame programma s inzake kindgerichte gemeenschapsontwikkeling. Ondertussen behaalden we met 11,5 miljoen euro een recordbedrag aan inkomsten. Plan België sloot ook een boeiend werkjaar af. Enkele ingrijpende interne beslissingen illustreerden dat onze organisatie zich middenin een veranderingsproces bevindt. We openden een nationaal kantoor in Brussel. Tezelfdertijd legden we de toekomstige prioriteiten vast voor onze programmawerking. Drijfveer voor dit alles is de doelstelling om in de toekomst nog beter dan voorheen uit te groeien tot een professionele, op het maatschappelijk debat wegende NGO. In de vroege jaren tachtig werd onze organisatie opgestart onder de naam Foster Parents Plan. Vandaag, anno 2007, is Plan België uitgegroeid tot één van de belangrijkste spelers binnen de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit is enkel mogelijk dankzij het indrukwekkende draagvlak dat onze organisatie in de voorbije decennia onder de bevolking heeft opgebouwd. Dag in dag uit krijgen wij de steun van zo n landgenoten en talrijke partners. Zij delen onze idealen en geloven rotsvast in een betere wereld voor kinderen! Hartelijk bedankt voor je blijvende steun en sympathie. Dirk Van Maele Nationaal Directeur Plan België PS. Het uitgebreide jaarverslag Plan België is beschikbaar op en op papier. Stuur een mail naar en we bezorgen je graag een exemplaar. i n h o u d November 2007 I Plan Magazine I Tijdschrift van Plan België I Plan België vzw: Galerie Ravenstein 3/bus Brussel - tel fax I Coördinatie: Marije van Breda - I Verantwoordelijke uitgever: Dirk Van Maele I Plan Magazine is een realisatie van: Roularta Custom Media - Meiboomlaan Roeselare - tel I Coördinator: Ben Herremans I Teksten: Ivan De Clercq/Plan I Foto's: Plan I Eindredactie: Gerda Waeyaert I Vormgeving: Hae Kwon De Loof/Isabelle Meurisse I Sales director: Barbara Hartert I Druk: Roularta Printing

3 PLAN ACCENTEN DE BELANGRIJKSTE OPDRACHT VAN PLAN BELGIË RECHTEN VOOR ALLE KINDEREN q In Cambodja zijn er het afgelopen jaar vier scholen bij gekomen. Centraal in de werking van Plan België staan de rechten van het kind. Het afgelopen jaar hebben onze medewerkers, vrijwilligers, bestuur en sympathisanten zich ingezet om daar concreet gestalte aan te geven. is ook een maatschappelijk draagvlak nodig. Door middel van educatieve activiteiten en beleidsbeïnvloeding in eigen land heeft Plan België getimmerd aan een draagvlak voor een kindgerichte ontwikkelingssamenwerking. WERKEN IN HET ZUIDEN Dankzij het Plan Ouderschap steunt Plan België ontwikkelingsprogramma s in 49 landen. De projecten worden in samenwerking met de lokale gemeenschappen opgezet. Zij bepalen zelf de prioriteiten waardoor de betrokkenheid van de gemeenschappen leren op school verantwoordelijkheid opnemen en ontwikkelen hun tienerzwangerschappen, uitsluiting uit de gemeenschap na groot is. Elk jaar krijgen de Plan Ouders een verslag waarin ze de zin voor burgerschap. verkrachting, kinderprostitutie, enzovoort. Kinderen moeten vooruitgang van de projecten in de gemeenschap van hun Plan Kind Plan België steunde het bouwen van scholen in Burkina Faso en worden geïnformeerd over hun seksuele rechten en gezondheid. p Bij elke school een put voor drinkbaar water. kunnen volgen. Daarnaast werft Plan België steun voor specifieke Cambodja. In Burkina Faso ging veel aandacht naar veiligheid De bescherming tegen seksueel overdraagbare aandoeningen projecten in acht landen: El Salvador, Honduras, Ecuador, Benin, en gezondheid. Zo bouwen we slechts een school als er ook is essentieel voor de algemene gezondheid. Daarom moeten In 1989 is in de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag Togo, Burkina Faso, Vietnam en Cambodja. drinkbaar water kan worden geboord. De scholen stellen voorts gezondheidsdiensten beschikbaar zijn voor jongeren en aandacht inzake de Rechten van het Kind afgesloten. Dat verdrag bepaalt Het aantal thema s waarrond we werken, houden we met opzet lerarenwoningen ter beschikking, zodat leerkrachten uit de stad hebben voor hun kwetsbaarheid. Maar seks en reproductieve dat alle kinderen recht hebben op bescherming, op onderwijs en beperkt; zo kunnen we ons specialiseren en een goede kwaliteit van of andere streken kunnen worden aangetrokken. In ruil hiervoor gezondheid zijn nog vaak taboe of omgeven door foute informatie. gezondheidszorg, en op inspraak over zaken die hen aanbelangen. Ruim de helft van de mensen die in armoede leven, zijn kinderen. Die hebben uiteraard de meeste steun nodig om hun rechten te verkrijgen. Daar ligt een taak voor Plan België: bijdragen tot de realisatie van de Kinderrechten door het steunen van ontwikkelingsprogramma s op het vlak van gezondheidszorg, onderwijs, leefomgeving en inkomen. En voorts door het voeren van bewustmakingscampagnes, niet alleen in het Zuiden, maar ook hier, in eigen land. Plan België steunt projecten die uitgaan van de rechten van het kind. Zo n aanpak zorgt ervoor dat kinderen echt deelnemen aan het opzetten, opvolgen en evalueren van de activiteiten in de gemeenschappen. Inspraak en deelname van kinderen leidt tot een kindvriendelijke maatschappijontwikkeling. Bovendien worden kinderen op die manier mondig en groeien ze uit tot verantwoordelijke leden van hun gemeenschap. Met de financiële steun van Plan Ouders en donateurs kan Plan België dergelijke projecten mogelijk maken. Maar om de Kinderrechten in ontwikkelingslanden echt kansen te geven de programma s garanderen. Kwaliteitsvol onderwijs Onderwijs is uiteraard een basisvoorwaarde voor ontwikkeling, en een belangrijk element voor de bescherming van kinderen tegen misbruiken zoals kinderarbeid en kinderhandel. Onderwijs moet erop gericht zijn het potentieel van elk kind te ontwikkelen. Kinderen p Onderwijs, een basisvoorwaarde voor ontwikkeling... wordt de leraren gevraagd te rapporteren over hun aanpak, hun samenwerking met de ouders en de inspraak van kinderen op school. In de provincie Noumbiel, Burkina Faso, legde Plan tien schooltuinen aan. Die leveren de kinderen niet alleen een extra maaltijd op, maar zijn ook een geschikte manier om tuinbouw aan te leren. Dankzij de steun van Plan België kregen in de voorbije jaren duizenden kinderen in Burkina Faso goed onderwijs. Vorig werkjaar openden nog eens drie scholen hun deuren. Hierdoor konden nog eens achthonderd kinderen naar school gaan. In Cambodja zijn het afgelopen jaar vier scholen gebouwd en is de bouw van zes nieuwe scholen voorbereid. Plan Cambodja start haar activiteiten in de gemeenschappen altijd met een enquête over de noden en de mogelijkheden van de regio. Leraren zijn schaars in Cambodja, daarom zorgt Plan voor permanente bijscholing en vorming van leerkrachten. Seksuele gezondheid Vooral meisjes zijn slachtoffer van grof onrecht op het vlak van seksuele gezondheid: vrouwenbesnijdenis, gedwongen huwelijken, Terwijl jongeren die een vorming hebben gekregen dikwijls het best geschikt zijn om die informatie door te geven aan leeftijdsgenoten en volwassenen in hun gemeenschap. In Togo ondersteunt Plan de werking van jongerenclubs. Zeshonderd jongens en meisjes kregen een vorming over seksuele rechten en gaven nadien de voorlichting door in hun gemeenschap. Plan België steunde de productie van pedagogisch materiaal en vijf werkboeken die diverse aspecten behandelen: het oprichten van een groep, sociale vaardigheden, mensenrechten kinderrechten, jongeren en lobbywerk, seksuele gezondheid. Onlangs is in Ecuador een soortgelijk project van start gegaan. Moeilijke omstandigheden Kinderen leven soms in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden: ze worden gediscrimineerd, uitgesloten of mishandeld. Denk maar aan kinderen zonder identiteit, slachtoffers van kinderhandel en -arbeid, slachtoffers van geweld, aidswezen... Hun armoede is niet alleen materieel, ook hun mentale integriteit staat zwaar onder druk. Plan heeft speciaal aandacht voor de overlevingskansen van deze 4 5 u

4 PLAN ACCENTEN p Door hun rechten te kennen, maken jongeren in El Salvador zich sterk. kinderen. Scholing en beroepsopleiding moeten hen meer veiligheid geven en de kans op misbruik verminderen. Plan legt de nadruk op scholen zonder geweld. Kinderen kunnen, als ze daartoe de kans krijgen, een belangrijke rol spelen in de preventie van misbruik. Plan België steunde programma s in diverse landen. In de eerste plaats is er de campagne geboorteregistratie in Burkina Faso. Zonder geboortebewijs besta je niet, heb je geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, Door muskietennetten aan te bieden aan ouders die hun kind laten registreren, konden de lokale autoriteiten meer kinderen registreren én er tegelijkertijd voor zorgen dat zij tegen malaria werden beschermd. Plan Burkina Faso is er ook in geslaagd om de regering ervan te overtuigen de inschrijving in de burgerlijke stand voor kinderen tot 18 jaar gratis te maken. Plan België steunde het maken van een videoclip voor de promotie van geboorteregistratie. In El Salvador zijn er jongerengroepen gevormd die deel uitmaken van de gemeenschapsraden en jongeren die actie voeren tegen geweld. Plan België steunde de vorming van die jongeren in 63 gemeenschappen. De Childpro-groepen in Honduras brengen jongeren bijeen die werken rond diverse campagnes, bijvoorbeeld tegen alcoholmisbruik, tegen geweld en over de gevaren van HIV/AIDS. Bedoeling is tweehonderd permanent werkende groepen te vormen en die jaarlijks op een congres bijeen te laten komen. Plan België steunde voorts een project met drie Media Clubs in Vietnam. Een zestigtal jongeren kreeg een opleiding in het gebruik van massamedia, over kinderrechten en over het voorkomen van misbruik. Wil je één van de specifieke projecten van Plan België rechtstreeks steunen? Stort dan je bijdrage op rekeningnummer met vermelding van Projecten Plan België. WERK IN BELGIË Om de oorzaken van armoede aan te pakken, doet Plan België aan politiek lobbywerk, niet alleen in ontwikkelingslanden, maar ook in eigen land, waar getracht wordt het ontwikkelings- en buitenlands beleid van de Belgische en regionale overheden te beïnvloeden. Politici zijn, zoals bekend, gevoelig voor wat leeft bij de publieke opinie. Zo kwam het klimaatdebat pas echt op de politieke agenda nadat de bevolking gesensibiliseerd was door de film An Inconvenient Truth. Daarom heeft Plan België het afgelopen jaar diverse acties opgezet om een maatschappelijk draagvlak te creëren, opdat de politici en de Belgische bevolking, iets ondernemen om de échte oorzaken van armoede in het Zuiden aan te pakken. Jong geleerd, Met bewustmaking van het belang van Kinderrechten moet je vroeg beginnen. Daarom ontwikkelde Plan België educatieve projecten om kinderen en jongeren te sensibiliseren. Vorig schooljaar kregen ruim scholieren van het basisonderwijs via lespakketten over Cambodja, El Salvador en Togo een beeld van het leven van hun leeftijdsgenoten in die drie landen. Met een lespakket over kwaliteitsvol onderwijs is in heel wat scholen stilgestaan bij één van de belangrijkste rechten van het kind. Een recht dat helaas nog vaak met voeten wordt getreden. De achttien jongeren (tussen 13 en 18 jaar) van de Plan Youth Board werkten het afgelopen jaar aan het Give us a Minute -project, waarmee ze hun leeftijdsgenoten sensibiliseren voor het belang van Kinderrechten voor het halen van de Millenniumdoelstellingen. Daarvoor verzamelden ze getuigenissen van jongeren in België en het Zuiden vier jongeren trokken naar Benin en El Salvador en getuigenissen van bekende mensen, politici en ontwikkelingsdeskundigen. Dat leidde tot een tv-special op JIMtv, een boek met educatieve cd-rom en een dvd. Dat materiaal is nu ook in de scholen beschikbaar. Kinderrechten vormden ook het thema van onze jaarlijkse campagneweek (5 tot 11 mei). Via acties in de treinstations van Brussel, Gent en Luik, radiospots, een petitie, kinderrechtenwedstrijden in scholen en een uitgebreide berichtgeving in de media is die week een ruim publiek bereikt. Politieke actie In juli 2005 is na lobbywerk van Plan België en haar partners de wet op de internationale samenwerking aangepast. Die wet bepaalt welke initiatieven worden ondersteund door de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking. De rechten van het kind zijn toen in de wet opgenomen als prioritair thema. Een politieke actie die dus succes opleverde. Maar belangrijker is dat die wet ook in de praktijk geldt. Daartoe is het voorbije jaar een eerste stap gezet. Plan België zat, samen met andere ontwikkelingsactoren, met de overheid rond de tafel om een strategie uit te tekenen om de rechten van het kind in het ontwikkelingsbeleid op te nemen. p De geestdrift van de Plan Youth Board. p Plan-medewerkers Sven Rooms en Sarah Mulongo tijdens de actieweek rond Kinderrechten in diverse treinstations. Nu is het aan de overheid om die belofte in praktijk te brengen. Om daarop toe te zien zette Plan België samen met Unicef een platform op. Samen met de andere leden van het Platform Kinderrechten in Ontwikkelingssamenwerking (waaronder ) ziet Plan België toe op de correcte uitvoering van de aangepaste wet. Plan België coördineert het platform. Kindsoldaten Eén van de zwaarste schendingen van de rechten van het kind is het gebruik van kindsoldaten. Geschat wordt dat nog kinderen zijn ingezet bij gewapende conflicten. Als lid van de Belgische coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten ijvert Plan België voor politieke maatregelen hiertegen. In februari bezette de coalitie samen met enkele kindsoldaten de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Met succes. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht bracht dit thema meermaals op de agenda van de Verenigde Naties. Eind september 2007 deed uittredend premier Guy Verhofstadt dat ook nog eens tijdens de Algemene Vergadering van de VN. 6 7

5 PLAN BEZOEK DIT BEZOEK WAS EEN HEEL BIJZONDERE ERVARING Elk jaar bezoeken tientallen Belgische Plan Ouders hun Plan Kind. Daarbij ontmoeten ze niet alleen hun Plan Kind, maar gaan ze ook projecten van Plan bekijken. Zo kunnen ze met hun eigen ogen zien hoe Plan hun geld besteedt. Jos en Lut Truyen-Delille uit Hasselt vlogen in april 2007 naar hun Plan Kind in Vietnam. Hun verhaal. Op 18 april 2007 worden we afgehaald door de medewerkster van Plan. Samen met haar kopen we eerst enkele geschenkjes voor ons Plan Kind Lan Nguyen Thi, haar broertje Nam, hun familie en klasgenootjes. Daarna rijden we naar Lan en haar familie. De ontvangst is hartelijk. Dankzij de vertalingen van de Plan-medewerkster praten we heel wat heen en weer. Lan woont al ongeveer zeven jaar bij haar grootouders. Ze heeft weinig contact met haar gescheiden ouders. Niet eenvoudig voor een opgroeiend meisje. Haar grootvader is invalide door een ongeval, maar toch is hij als kleine kippenboer de enige kostwinner van de familie. De familie leeft eenvoudig, in één kamer waar gegeten en geslapen wordt. NAAR SCHOOL Plan Vietnam werkt hier vooral aan de bewustmaking van het belang van een gezonde leefomgeving en zuiver water. Daarnaast motiveert Plan ouders en grootouders om de kinderen een goede opleiding te geven. Plan verricht hier zeker verdienstelijk werk. Er zijn ook veel vrijwilligers bij de acties betrokken. Na ons bezoek aan de familie nemen we een kijkje in de scholen van p Jos en Lut bij hun Vietnamese Plan Kind Lan en haar broertje Nam. de kinderen. Lan zit in het eerste middelbaar. De school is nog maar enkele jaren geleden gebouwd, maar toch is ze al te klein voor de 900 leerlingen. Daarna bezoeken we de lagere school van broertje Nam. De school staat zowat op stelten door onze komst. Ook voor ons was dit bezoek aan ons Plan Kind een heel bijzondere ervaring. BELGIË VERHUIST EIND DECEMBER SLUITEN WE VOORGOED ONS KANTOOR IN GENT EN VERHUIST HET HELE PLAN-TEAM NAAR BRUSSEL. ONZE NIEUWE ADRESSEN VANAF 20 DECEMBER 2007: Bezoekadres Plan België vzw - Galerie Ravenstein 3/bus Brussel Adres voor correspondentie met je Plan Kind Plan België vzw - Postbus De Brouckère Brussel Om al onze Plan Ouders een zo vlot mogelijke service te kunnen verlenen, vragen we je om al vanaf begin december alle Plan Ouder-correspondentie en pakjes naar dit nieuwe postbusadres in Brussel te sturen. Ons kantoor in Brussel is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: Galerie Ravenstein ligt recht tegenover het Centraal Station. Wie nog vragen heeft, kan tot 14 december 2007 terecht bij één van onze medewerkers van de donateursdienst in Gent op het nummer

Plan België in een notendop

Plan België in een notendop Plan België in een notendop Plan België 1 het Plan Foto: Plan / Sigrid Spinnox Verander de toekomst van kinderen in het Zuiden en hun gemeenschap Wie zijn we? Plan België is een onafhankelijke niet-gouvernementele

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten De Belgische Ontwikkelingssamenwerking op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten UNICEF De situatie in de wereld Jaarlijks 1 sterven naar schatting 290.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap,

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

Lou en Lena: NEE tegen geweld!

Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, ik ben Lou. En dit is mijn zus Lena. We

Nadere informatie

Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind

Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind Mijn prentenboek Lou en Lena en de rechten van het kind Mijn naam:...... Mijn klas:... Lena Lou Mondiale Vorming Plan België Obi Een nieuw kind Bedenk zelf je personage! Denk goed na over wat hij of zij

Nadere informatie

DE IMPACT VAN JOUW STEUN

DE IMPACT VAN JOUW STEUN ello DE IMPACT VAN JOUW STEUN Magazine van Plan België 1/2017 www.planbelgie.be Beste Plan Ouder, De actualiteit doet ons vaak de wenkbrauwen fronsen. Maar wij willen vooral niet wanhopen. We blijven geloven

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. 1 juli 2009-30 juni 2010 2009-2010 PLAN BELGIË. Elk kind telt.

JAARVERSLAG. 1 juli 2009-30 juni 2010 2009-2010 PLAN BELGIË. Elk kind telt. 1 juli 2009-30 juni 2010 JAARVERSLAG 2009-2010 PLAN BELGIË Elk kind telt. Inhoud Jaarverslag Plan België 2009-2010 Voorwoord 3 Visie en missie van Plan België 4 Onze aanpak in een notendop 5 Afrika, Azië,

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com

Leerdoelen. Voorafgaand aan de film. Jaar: 2005. Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Living Rights Toti Opdrachtenblad Regie: Duco Tellegen Jaar: 2005 Duur: 26 minuten Filmkeuring: Alle leeftijden Website: www.livingrights.com Leerdoelen Je kunt Kenia aanwijzen op een kaart. Je kunt beschrijven

Nadere informatie

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten

Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Bijzonder procesdoel 3: ontdekken van mensenrechten Eerste leerjaar B 3.1. Mijn rechten Beroepsvoorbereidend leerjaar 3.1. Mijn rechten Wie ben ik? * De leerlingen ontdekken wie ze zelf zijn - de mogelijkheden

Nadere informatie

Stop het dagelijkse geweld tegen kinderen in het Zuiden. Elk kind telt.

Stop het dagelijkse geweld tegen kinderen in het Zuiden. Elk kind telt. NR 10 MEI 2009 Plan België Stop het dagelijkse geweld tegen kinderen in het Zuiden Geweld is voor miljoenen kinderen een dagelijkse realiteit. Elke dag opnieuw worden kinderen wereldwijd het slachtoffer

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking DGOS Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Inhoudstafel 1. Kinderen in de wereld

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

PLAN BELGIE PROGRAMMA STRATEGIE FY17-FY26

PLAN BELGIE PROGRAMMA STRATEGIE FY17-FY26 Visie PLAN BELGIE PROGRAMMA STRATEGIE FY17-FY26 1. Visie en missie (juli 2016- juni 2025) Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1

Jaarverslag 2005. stichting Sharing Worlds Jaarverslag 2005 1 1 Stichting Sharing Worlds Oprichting van Stichting Sharing Worlds is ontstaan naar aanleiding van het vrijwilligerswerk van Lars Mokveld in Tanzania van 2002 tot en met 2004. In die periode zette hij

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl/scholen vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten

Nadere informatie

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda

Projectvoorstel CFP. Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra ( ) CDI-Bwamanda Projectvoorstel CFP Verbeteren van het onderwijs in 27 scholen en 5 alfabetiseringscentra (2011-2013) CDI-Bwamanda Noordelijke Evenaarsprovincie en Bandundu, D.R. Congo CFP Referentie: 12-cdi-2;def;scholen-Congo

Nadere informatie

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen

Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen Bijlage 3: kinderrechtenorganisaties in Vlaanderen KINDERRECHTENORGANISATIES IN VLAANDEREN 1 KINDERRECHTEN IN VLAANDEREN Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind werd in België als eerste

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER Internationale uitwisselingen Internationale uitwisselingen tussen Aalsterse verenigingen en groepen/verenigingen in andere landen kunnen bij de betrokken

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerking KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin

Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin Kinderrechten in ontwikkelingssamenwerkin KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC Infocyclus April 2016 Annelies Maertens (KIYO) PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 2007 nalv wetswijziging

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING BTC INFOCYCLUS PLATFORM KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Oprichting: 2007 naar aanleiding van wetswijziging Leden: NGO s, BTC, Experten, Doelstelling:

Nadere informatie

Lesmap voor de leerkracht 3 e en 4 e leerjaar Lager Onderwijs. Samen tegen geweld. Mondiale Vorming - Plan België

Lesmap voor de leerkracht 3 e en 4 e leerjaar Lager Onderwijs. Samen tegen geweld. Mondiale Vorming - Plan België Lesmap voor de leerkracht 3 e en 4 e leerjaar Lager Onderwijs Samen tegen geweld Mondiale Vorming - Plan België Woord vooraf Beste leerkracht, Fijn dat je interesse hebt in de werking en projecten van

Nadere informatie

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening JIJ en de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening "Plan" zet zich wereldwijd in voor een duurzame verbetering van de situatie van arme kinderen in

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Lou en Lena in Ecuador

Lou en Lena in Ecuador Mijn prentenboek Prentenboek voor leerlingen 1 e en 2 e leerjaar Lou en Lena in Ecuador Mijn naam:... Mijn klas:... Mondiale Vorming - Plan België Hallo, wij zijn Lou en Lena! Kom, we nemen je mee naar

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

PROJECTFICHE. Introductie

PROJECTFICHE. Introductie PROJECTFICHE "Gannet Sailing for Education" primary education for everyone "Jan van Gent Zeilen voor Onderwijs" basisonderwijs voor iedereen Introductie Recht op onderwijs Reeds in 1948 hebben regeringsleiders

Nadere informatie

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa

INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa INTERNATIONALE SAMENWERKING AANVRAAGFORMULIER projecten buiten de grenzen van Europa Stad Aalst wil een bijdrage leveren aan de realisatie van de principes van de Verenigde Naties (tot 2015 Millenniumdoelstellingen

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Lou en Lena: NEE tegen geweld!

Lou en Lena: NEE tegen geweld! Lesmap voor de leerkracht 1 e en 2 e leerjaar Lager Onderwijs Lou en Lena: NEE tegen geweld! Mondiale Vorming - Plan België Woord vooraf Beste leerkracht, Fijn dat je interesse hebt in de werking en projecten

Nadere informatie

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015

ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 ACTUEEL BELEIDSPLAN 2012-2015 Stichting Home Sweet Home, notarieel opgericht op 27 mei 2008 Adres: Pr Margrietstraat 9 6096AX Grathem Nederland Statutaire zetel: gemeente Helmond Inschrijving KvK nr.:

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel

PERSDOSSIER. Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel PERSDOSSIER Lancering van de campagne: Bevallen is geen kinderspel MEMISA Memisa is een Belgische NGO die ijvert voor een betere toegang tot basisgezondheidszorg. Ieder individu heeft immers het recht

Nadere informatie

Jaarverslag Millenniumplatform

Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform Jaarverslag Millenniumplatform 2013 In 2008 heeft de gemeenteraad unaniem besloten onze gemeente uit te roepen tot Millenniumgemeente. Dit betekent dat de gemeente zich conformeert

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2012 Financieel jaarverslag 2012 Financiële ondersteuning aan humanitaire nonprofit organisaties in Zuid-Afrika. Inhoudsopgave Registratie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Introductie... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 11.1.2006 B6-0038/2006 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van vraag voor mondeling antwoord B6-0345/2005 ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 5 van het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente

RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente RAADSVOORSTEL Millenniumgemeente Inhoud 1. Inleiding 2. Millenniumgemeente wat is dat? 3. Landelijke VNG-campagne 4. Wat doet de gemeente al? 5. Waarom meedoen? 6. Waarom dit raadsvoorstel? 7. Wat gaat

Nadere informatie

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden

Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 1 Subsidies voor ontwikkelingsprojecten in het Zuiden 2 3 Voorwoord Voorwoord 3 Praktisch 5 Reglement 11 Antwerpen leeft. Niet op een eiland, maar midden

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014

Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Antwoord van de politieke partijen op het manifest van UNICEF België: verkiezingen 2014 Vraag 2: Geef kinderen een centrale plaats in de Belgische en in de post-2015 ontwikkelingsagenda: Hoe ziet u de

Nadere informatie

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /

De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus. Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt / De 4 de Pijler onder de loep BTC-Infocyclus Jacques Mevis/Luc Callaerts 4 de Pijlersteunpunt /11.11.11 www.4depijler.be Wie we zijn! Filmpje 1 https://www.youtube.com/watch?v=rlqs_bpnsic Belgische ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Jouw Feest, goed Plan!

Jouw Feest, goed Plan! Jouw Feest, goed Plan! Wat is een Plan Feest? & Alle praktische informatie & Ervaringen van Plan Feesters & Welke projecten steun je met je feest? Een feest voor jou. Het geschenk voor kinderen in het

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking

Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Zuid-samenwerking Stad Brugge Noord-Zuiddienst Subsidiereglement voor projecten in het Zuiden in het kader van Noord-Zuid Zuid-samenwerking Zetel: Stadhuis, 8000 Brugge Correspondentieadres: Noord-Zuiddienst, Oostmeers

Nadere informatie

Defence for Children

Defence for Children Defence for Children Defence for Children zet zich in voor de rechten van kinderen in Nederland en daarbuiten. Met onderzoek, lobby, voorlichting, juridisch advies en acties strijdt Defence for Children

Nadere informatie

Geef jonge kinderen alle kansen

Geef jonge kinderen alle kansen vignet E E n goe d E start Geef jonge kinderen alle kansen Van de eerste glimlach tot de eerste stapjes onze vroegste levensjaren bepalen de rest van ons leven. Samen met de gezinnen en plaatselijke partners

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009

SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING AANGEPASTE VERSIE 2009 Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (SROS) p.a. secretaris Agnes Voet, Waalvest 1 8930 Menen T 056 515 891 - F 056 314 940 / agnes.voet@menen.be SUBSIDIEREGLEMENT STEDELIJKE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016

Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Belgisch comité voor UNICEF: Informatienota voor vrijwilligers 2016 Inhoudstafel 1. Nut van een informatienota 2. De vrijwilliger en UNICEF België 3. Statuut van de organisatie 4. Strategie 2016-2018 en

Nadere informatie

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo

De Meern, maart 2015. Multifunctionele bibliotheek voor Serey Damnak basisschool in Takeo STICHTING HOPEFUL CHILDREN CENTER CAMBODJA Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org De Meern, maart 2015 Multifunctionele

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Hier zit ik op de schommel. Dat is het fijnste plekje van de school. Dung uit Vietnam Hoi! Mijn naam is Dung en ik ben 10 jaar oud. Ik woon

Nadere informatie

Alle rechten op een rij:

Alle rechten op een rij: Alle rechten op een rij: voor iedereen 18 JAAR onder de 8 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Artikel 01 Wie is een kind? Een persoon die jonger dan achttien jaar is, is een kind. Alles wat

Nadere informatie

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN

BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN BELEID OP VLAK VAN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING: IN BELGIË EN DAARBUITEN KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 1. Het landbouwdossier Het feit dat Westerse landbouwproducten de lokale markten in het Zuiden verstoren.

Nadere informatie

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten

Oxfam& Partners. Jaarrapport 2007. é Het Zuiden roert zich é Financiële gegevens é Overzicht resultaten PP D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t v a n O x f a m - S o l i d a r i t e i t a p r i l - m e i - j u n i 2 0 0 8 n u m m e r 1 1 Oxfam& Partners BC 10682 Brussel X P501325 - Afgiftekantoor

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 4/ Word Plan Ouder EN GEEF MEISJES DE SLEUTEL TOT HUN TOEKOMST

MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 4/ Word Plan Ouder EN GEEF MEISJES DE SLEUTEL TOT HUN TOEKOMST Hello MAGAZINE VAN PLAN BELGIË- N 4/2016 - WWW.PLANBELGIE.BE Word Plan Ouder EN GEEF MEISJES DE SLEUTEL TOT HUN TOEKOMST Beste lezers, Vandaag de dag kijken we meer dan ooit om ons heen. We zijn bezig

Nadere informatie

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking

Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Artikel 1: Binnen de perken van de kredieten voor ontwikkelingssamenwerking, elk jaar voorzien in de begroting van de stad, worden toelagen uitgekeerd aan initiatieven,

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org

Zuid-Azie zag in deze periode zijn scholingsgraad in het basisonderwijs stijgen van 78 naar 93%. Bron: www.un.org Quiz 1. Hoeveel jongeren wereldwijd tussen 15 en 24 jaar kunnen niet lezen en schrijven? 4 miljoen 123 miljoen 850 miljoen 61% van hen zijn jonge vrouwen. Bron: www.un.org 2. Over de hele wereld is het

Nadere informatie

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd

Solidariteitsactie. voor. vluchtelingen. in Syrië. Zondag 22 februari 2015. GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent. Koerdische Maaltijd Solidariteitsactie voor vluchtelingen in Syrië Zondag 22 februari 2015 GC De Wildeman Schoolstraat 15, Herent Koerdische Maaltijd korte film en getuigenissen van Syrische vluchtelingen optreden Koerdische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016 2020 Inhoud 1. Algemene Gegevens 2. Introductie 3. Visie en Missie 4. Doelen en beleid 2016-2020 5. Reeds gerealiseerde projecten 6. Financiën 7. Dekkingsplan 8. Verantwoording Algemene

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Nieuwsbrief KetaKeti. KETAKETI vzw Kerkstraat 15 B-8340 Damme. Schoolproject Melamchighyang Himalaya Nepal. www.ketaketi.

Nieuwsbrief KetaKeti. KETAKETI vzw Kerkstraat 15 B-8340 Damme. Schoolproject Melamchighyang Himalaya Nepal. www.ketaketi. Mei 2011 Namasté, Beste vrienden, Met een beetje schaamrood op de wangen stellen we vast : 'alweer een jaar verstreken...sinds de laatste nieuwsbrief'... Maar dit wil niet zeggen dat we stil gezeten hebben:

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU

PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU PARITAIRE PARLEMENTAIRE VERGADERING ACS-EU Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 2 oktober 2003 WERKDOCUMENT over aan armoede gerelateerde ziekten en reproductieve gezondheid in ACSlanden, in het

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Mijn Wereldkrant. Zeg NEE tegen geweld! Elk kind moet beschermd worden tegen geweld. Bescherming tegen geweld

Mijn Wereldkrant. Zeg NEE tegen geweld! Elk kind moet beschermd worden tegen geweld. Bescherming tegen geweld Wereldkrant voor leerlingen 5 e en 6 e leerjaar Mijn Wereldkrant Zeg NEE tegen geweld! Mijn naam:... Mijn klas:... Wat is het Kinderrechtenverdrag? bladzijde 2 Bescherming in de familie bladzijde 5 Bescherming

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8

DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 DAG VAN DE RECHTEN VAN HET KIND 20 NOVEMBER 2011 EEN LESBRIEF VOOR DE GROEPEN 6-8 Inleiding Op 20 november 1989 werd in de Verenigde Naties het Verdrag van de Rechten van het Kind aanvaard. Sindsdien is

Nadere informatie

Mijn reisdagboek. Lou en Lena ontdekken de rechten van het kind. Reisdagboek van:... Klas:... Reisdagboek voor de leerlingen 3 e en 4 e leerjaar

Mijn reisdagboek. Lou en Lena ontdekken de rechten van het kind. Reisdagboek van:... Klas:... Reisdagboek voor de leerlingen 3 e en 4 e leerjaar Wij zijn de tweeling Lou en Lena. Vertrek met ons op wereldreis! Ontmoet onze vrienden wereldwijd... Je ontdekt samen met hen de kinderrechten. Open snel dit reisdagboek... www.planbelgie.be Auteurs: Anne

Nadere informatie

Danny s Parade. Bronnenblad. Inhoud. Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay.

Danny s Parade. Bronnenblad. Inhoud. Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay. Danny s Parade Bronnenblad Regie: Anneke de Lind van Wijngaarden Jaar: 2007 Duur: 15 minuten Website: www.allesovergay.nl Inhoud - Wat is homoseksualiteit? blz. 3 - Wanneer is iemand homo of lesbisch?

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

LET S BE BUSINESS FRIENDS!

LET S BE BUSINESS FRIENDS! LET S BE BUSINESS FRIENDS! OEGANDA: EEN TOEKOMST NA DE OORLOG De oorlog in Oeganda duurde twintig jaar. Met name het noorden kreeg het zwaar te verduren. Het regeringsleger vocht tegen rebellen van onder

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering

KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering KINDERRECHTEN IN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Argumenten en aanbevelingen voor een kinderrechtenbenadering Gezien de evoluties die de ontwikkelingssamenwerking doormaakt, moet het Belgische beleid inzake

Nadere informatie

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen

Nieuwsbrief #3 Preventie. CAW Noord-West-Vlaanderen Nieuwsbrief #3 Preventie CAW Noord-West-Vlaanderen VOORWOORD Op het einde van een eerder rustige en bij tijden Het Preventieteam ontwikkelde op vraag van de Stad zonnige zomervakantie werd Brugge opgeschrikt

Nadere informatie

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs.

Met Saved by the bell werken wij enkel met de vierde doelstelling: Kwaliteitsonderwijs. In deze korte kwis met 10 vragen raken we enkele onderwerpen aan bij het thema Kwaliteitsonderwijs. De leerlingen zullen even moeten nadenken over de antwoorden. Ze kunnen ook in kleinere groepjes samen

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2017 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2017 Versie 1.1 Inleiding In 2016 stond de fondsenwerving op een wat lager pitje. Desondanks hebben we weer een paar mooie projecten gerealiseerd waarmee we

Nadere informatie