DELIER. Samen uit de War

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DELIER. Samen uit de War"

Transcriptie

1 DELIER Samen uit de War

2 Welkom! Op afdeling Delreva Matthijs Arens, SOG Pleyade Arnhem

3 Delreva (Delier-revalidatie); Kleinschalige revalidatiegroep (8) voor cliënten met een peri-operatief delier.

4 Een algemeen kader: Verwardheid

5 Toekomstperspectief: algemeen kader Vergrijzing: Steeds meer ouderen. 2011: 2,6 miljoen ouderen 2040: 4,6 miljoen ouderen

6 Toekomstperspectief: algemeen kader Vergrijzing: Steeds meer ouderen. 2011: 2,6 miljoen ouderen 2040: 4,6 miljoen ouderen Dubbele vergrijzing: steeds ouder:

7 Dubbele vergrijzing: steeds ouder: Levensverwachting mannen: 84 jaar Levensverwachting vrouwen: 87 jaar

8 Dubbele vergrijzing: steeds ouder: Levensverwachting mannen: 84 jaar Levensverwachting vrouwen: 87 jaar

9 15% van de ouderen (65+) wordt jaarlijks opgenomen (bron: nationaal kompas volksgezondheid, 2009). 2,6 miljoen ouderen meerdaagse opnamen 2011!

10 Hoe vergaat het deze (!) ouderen tijdens opname?

11 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Older hip fracture patients: three groups with different needs. Beschrijvend onderzoek naar de karakteristieken en determinanten van oudere orthopedische cliënten en hun zorg- en revalidatiebehoefte.

12 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Uitgevoerd in Oslo ( ) 65+, orthopedische afdeling, heupfractuur. N=1010

13 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Kenmerken: Leeftijd: 85,0 (7,1) Nursing home 234 (23,2%) Val binnenshuis 838 (83,0%) ASA III t/m V 531 (52,6%) Opnameduur : 10 dgn (4-16) Ontslagbestemming: Short-stay revalidatie/evaluatie 336 (33,3) Chronische verblijf 234 (23,2) Revalidatiecentrum 194 (19,2) Huis 176 (17,4) Andere afdeling ziekenhuis 45 (4,5) Overleden 25 (2,5)

14 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Onderscheid tussen: de community-dwelling (thuiswonende) en nursinghome (VPH/WZC) residents. community-dwelling ptn: Val buitenshuis Val binnenshuis

15 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Val binnenshuis: (meer kwetsbare patiëntengroep): Ouder (87,8 vs. 82,7) Vrouw (79,1% vs. 64,7%) ASA III of hoger (52,8% vs. 30,6%) Barthel pre- en post-ok lager Meer cognitieve stoornissen (42,4% vs. 20%) Dementie (24,0% vs. 9,4%) Complicatie UWI (23,7% vs. 11,2%) Delier: Geen significant verschil tussen beide groepen (!)

16 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Conclusie: Oudere patiënten met een heupfractuur zijn onder te verdelen in 3 groepen: Relatief fitte ouderen die buitenshuis vallen; Kwetsbare, zelfstandig wonende patiënten die binnenshuis vallen; Ouderen die reeds in een zorginstelling verblijven Iedere groep verdient eigen aanpak/zorgpad.

17 A.H. Rahnhoff, K. Holvik, M.I. Martinsen, K. Domaas en L.F. Solheim. BMC Geriatrics 2010, 10:65, Conclusie: Oudere patiënten met een heupfractuur zijn onder te verdelen in 3 groepen: Relatief fitte ouderen die buitenshuis vallen; Kwetsbare, zelfstandig wonende patiënten die binnenshuis vallen; Ouderen die reeds in een zorginstelling verblijven Iedere groep verdient eigen aanpak/zorgpad. 22% delier bij de zelfstandigwonende patiënten (=169 patiënten)

18 Delier Bewustzijnsstoornis, (acuut) ontstaan, van tijdelijke aard, wisselend in ernst en symptomatologie. Globaal gestoorde cognitieve en waarnemingsfuncties, verlaagd bewustzijn en gestoorde aandacht. Stoornissen in psychomotore activiteit, slaap-waak ritme en emoties. DSM IV: niet door dementie veroorzaakt aanwijzingen voor fysiologische gevolgen van een algemeen medische oorzaak

19 Incidentie Veel voorkomende complicatie Wisselende incidentie Voornamelijk na orthopedische en vasculaire OK's. Afhankelijk van onderzoeksopzet en populatie: 4% 53% (tot zelfs 92% post-op na trauma)

20 Incidentie Veel voorkomende complicatie Wisselende incidentie Voornamelijk na orthopedische en vasculaire OK's. Afhankelijk van onderzoeksopzet en populatie: 4% 53% (tot zelfs 92% post-op na trauma) tot delirante patiënten!

21 Extrapolatie: Bij correcte prognose: 2040: 4,6 miljoen ouderen 15% = opnamen

22 Bij correcte prognose: 2040: 4,6 miljoen ouderen 15% = 690,000 opnamen INCIDENTIE: tot !

23 Bij correcte prognose: 2040: 4,6 miljoen ouderen 15% = 690,000 opnamen INCIDENTIE: 27,600 tot 365,700! Geriatric Giant!

24

25 Consequenties? Haldol? Wat langer in ziekenhuis? Fixatie...?

26 Consequenties? Haldol? Wat langer in ziekenhuis? Fixatie...?

27 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Hospital use, institutionalisation and mortality associated with delirium Deze studie onderzocht twee hypothesen: 1) Een delier treft de meest kwetsbare oudere 2) Een delier is geassocieerd met slechtere prognose op de langere termijn (hospital use, instutionalisation en mortality)

28 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: General Medical Service van een General Hospital 278 patiënten geïncludeerd 75 jaar en ouder Gegevensverzameling: Ernst van de ziekte Cognitie voor opname Co-morbiditeit Functionele status Delier 5 jaar Follow-up

29 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Resultaten: Delier: 103 (37%) Zelfstandige woonsituatie voor opname Delier: 72% Geen delier: 90,3% Ontslagbestemming zelfstandige woonsituatie: Delier: 35,9% Geen delier: 80,6%

30 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Resultaten: Delier Geen Delier Significantie p= Leeftijd 83,7 81,8 0,005 Dementie voor opname 57% 20% <0,0001 Barthelscore 13,7 17,4 <0,001 Co-morbiditeit (Charlson) Ernst van de aandoening (Illness Severity index) 2,0 1,7 0,03 3,9 3,3 0,001

31 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Mortality: Mediane tijd tot overlijden: Delier: 162 dagen Geen delier: 1,444 dagen (p<0,001) Delier tijdens opname: Voor opname: mediane tijd 199 dagen Tijdens opname: 88 dagen (!) Overleden tijdens opname: Delier: 35,9% Geen delier: 6,9%

32 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Mortality: 5-jaars overleving, gecorrigeerd voor» Leeftijd» Dementie» VPH/WZC» Ernst van de ziekte» Co-morbiditeit en» ADL-afhankelijkheid Geen delier: 35% Delier: 8%

33 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Mortality

34 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Institutionalisation (n = overlevenden) Delier (n) Geen delier (n) Significantie p= Jaar 1 40,5% (37) 17,6% (136) 0,03 Jaar 2 33% (21) 15,1% (112) 0,05 Jaar 3 28,5% (14) 13,7% (95) 0,15 Jaar 4 18% (11) 12,6% (87) 0,61 Jaar 5 13% (8) 11,5% (61) 0,85

35 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Hospital use: Duur index-opname: Delier 26,1 dgn Geen delier 13,1 dgn, (p<0,001). Gemiddelde opnameduur 1e jaar na indexopname: Delier 30,3 dagen Geen delier 17,0 dagen, (p=0,01). Na 1 jaar geen significant verschil. Na 2 jaar zelfs gemiddeld minder lange opnamen.

36 E.M.P. Eeles, R.E. Hubbard, S.V. White, M.S, O'Mahony G.M.Savva A.J. Bayer. Age and Ageing 2010; 39: Dus: patiënten die een delier ontwikkelen: 1) Brengen na hun delier meer tijd in het ziekenhuis door, 2) Worden vaker opgenomen in VPH/WZC (minder zelfstandig in wonen en 3) Gaan sneller dood

37 Ja, maar...

38 J.Witlox, L.S.M. Eurelings, J.F.M. De Jonghe, K.J. Kalisvaart, P. Eikelenboom, W.A. Van Gool. JAMA, juli 28, Vol 304 No.4 Delirium in Elderly Patients and the Risk of Postdischarge Mortality, Institutionalization and Dementia Doel van het onderzoek was het vaststellen van associaties tussen een delier in oudere patiënten en lange-termijn uitkomsten, gedefinieerd als; overlijden, opname of dementie, gecorrigeerd voor belangrijke bijdragende factoren.

39 J.Witlox, L.S.M. Eurelings, J.F.M. De Jonghe, K.J. Kalisvaart, P. Eikelenboom, W.A. Van Gool. JAMA, juli 28, Vol 304 No.4 Nederlandse Meta-analyse: 42 artikelen ( , > 3 mnd follow-up) Mortaliteit: 714/2243 Opname VPH/WZC: 176/2052 Dementie: 56/185

40 J.Witlox, L.S.M. Eurelings, J.F.M. De Jonghe, K.J. Kalisvaart, P. Eikelenboom, W.A. Van Gool. JAMA, juli 28, Vol 304 No.4 Bevindingen, (gecorrigeerd): Delier: significant geassocieerd met: Sneller overlijden Dementie ontwikkeling na delier Opname VPH/WZC

41 Revalideren met een Delier Welkom op Delreva!

42 2008 Toenadering met onze ketenpartner: Afname van de bedbezetting Toekomst-ontwikkeling: AWBZ -ZVW

43 2008 Toenadering tot onze ketenpartner: Afname van de bedbezetting Toekomst-ontwikkeling: AWBZ -ZVW

44 Toenadering met onze ketenpartner: Welke ziekenhuis cliëntencategorie sluit aan bij onze verpleeghuisvisie/-zorg en betekent een langere opname duur in het ziekenhuis?

45 Afdeling orthopedie: Delirante patiënten. Moeilijk plaatsbaar Moeilijk revalideerbaar

46 Werkgroep na intentie-overeenkomst Ziekenhuisniveau Afdelingsmanager Geriater Orthopeed

47 Werkgroep na intentie-overeenkomst Verpleeghuisniveau Zorgmanager Specialist Ouderengeneeskunde

48 Voorwaarden: Snelle doorstroom: plaatsingsgarantie Geriater stelt opname-indicatie (S.O.) Goede overdracht inclusief lab-uitslagen Snel overleg en terugplaatsmogelijkheid

49 Inclusiecriteria: Delier Opname orthopedie; trauma/gepland Mobiel of rolstoelcliënt

50 Exclusiecriteria: BOPZ-verklaring ('open' afdeling) Dwaalgedrag Zorg met 2 personen

51 Afdeling DELREVA start! Vier verzorgenden (twee EVV-ers) 2 revalidatie; 1 chronisch som; 1 Pg Verpleegkundig specialist / SO Psycholoog Woonassistent Fysiotherapie

52 Afdeling DELREVA start! Andere disciplines op indicatie Afdeling op locatie, niet in hoofdgebouw 8 cliënten (!) Wekelijks MDO (vergelijkbaar revalidatie)

53 Organisatie van zorgproces: Doelen: Revalidatie na orthopedische ingreep Behandeling van delier (medicamenteus/gedrag) Advies toekomstige woonsituatie

54 Organisatie van zorgproces: Vaste dagindeling (oriëntatie in tijd) Dagactiviteiten (spelletjes; krant; koken op afdeling) Fysiotherapie Maaltijden (ook als activiteit) Eigen spullen op kamer (oriëntatie in ruimte)

55 Organisatie van zorgproces: Tijdelijke indicatie (dus tijdelijke opname) Consequentie: na 6 weken beslismomentwant nieuwe indicatie 6 weken tevoren. Efficiënte verdeling van werkzaamheden, gebruikmaken van elkaars informatie Zorgpad; op weekniveau afspraken/taken

56 Aandachtspunten/Uitkomsten Veel dementie; wel bekend, niets mee gedaan Zeer kwetsbare cliënten: hoog sterftecijfer Ontslagen aanvankelijk huis en verzorgingshuis, later ook naar verpleeghuis (verschuiving populatie).

57 Aandachtspunten/Uitkomsten Combinatie DOS (delier-observatie-schaal) en Delier-o-Meter (DOM) bruikbaar voor monitoring. Moelijk om te differentiëren tussen gedrag tgv dementie en delier.

58 Einde!

59 Vragen?

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen

Richtlijn. Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen Colofon Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen ISBN 90-8523-026-8 2004, Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Valincidenten in verpleeghuizen: gemiddeld bijna 2 per bed per jaar met bij 1,3% een fractuur als gevolg

Valincidenten in verpleeghuizen: gemiddeld bijna 2 per bed per jaar met bij 1,3% een fractuur als gevolg oorspronkelijke stukken Valincidenten in verpleeghuizen: gemiddeld bijna 2 per bed per jaar met bij 1,3% een fractuur als gevolg B.P.J.Dijcks, J.C.L.Neyens, J.M.G.A.Schols, J.C.M.van Haastregt, H.F.J.M.Crebolder

Nadere informatie

Rijgeschiktheid van personen met dementie

Rijgeschiktheid van personen met dementie Rijgeschiktheid van personen met dementie Een advies tot herziening van de regelgeving Commissie Brouwer Groningen, 7 februari 2008 Pagina 1 van 29 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Samenvatting 3

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Klinische geriatrie: wat is dat?

Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? Klinische geriatrie: wat is dat? In deze folder krijgt u uitleg over het medisch specialisme klinische geriatrie. Als u de folder gelezen hebt, weet u om welke patiënten

Nadere informatie

Verhoogde kans op een delier?

Verhoogde kans op een delier? Geriatrie Verhoogde kans op een delier? Maatregelen om een delier te voorkomen Inleiding U of uw naaste heeft een verhoogd risico op een delier. Dat heeft de verpleegkundige en/of uw behandelend specialist

Nadere informatie

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar

Met zorg ouder worden. Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Met zorg ouder worden Met zorg ouder worden Zorgtrajecten van ouderen in tien jaar Cretien van Campen Marjolein Broese van Groenou Dorly Deeg

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie

Richtlijn. Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie Colofon Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie ISBN 90-8523-093-4 2005 Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47

Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE. Pagina 1 van 47 Richtlijn Behandeling van de proximale femurfractuur bij de oudere mens 1 E TRANCHE Pagina 1 van 47 Inhoudsopgave 1 SAMENVATTING RICHTLIJN BEHANDELING VAN DE PROXIMALE FEMURFRACTUUR BIJ DE OUDERE MENS...

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig

Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Ontslag uit het ziekenhuis en u heeft nog zorg nodig Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 0387 Inleiding In het Albert Schweitzer ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit van zorg.

Nadere informatie

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit 26.1 Organisatie revalidatieproces 26.2 Wat maakt revalidatie effectief? 26.3 Revalidatie is een continu leerproces 26.4 Betekenis van neurologische

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

Richtlijn Delier. Delier 1

Richtlijn Delier. Delier 1 Richtlijn Delier Delier 1 Colofon De eerste versie van de richtlijn delier werd in 1998 geschreven als onderdeel van de richtlijnen palliatieve zorg van het Integraal Kankercentrum Midden-Nederland. De

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland

Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland RIVM rapport 260604001/2004 Inventarisatie van het gebruik en de kosten van zorg voor astma en COPD in Nederland E.J.I. Hoogendoorn 1,2, T.L. Feenstra 1,2, M.P.M.H. Rutten-van Mölken 2 1 Centrum voor preventie

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war?

Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war? Dokter, waarom is mijn man opeens zo in de war? Handreiking voor patiënten en hun naasten die te maken krijgen met een delier Aanleiding In de periode van september 2007 tot en met juni 2008 heeft ARGO

Nadere informatie

Van Ademnood tot Opluchting

Van Ademnood tot Opluchting Onderzoek naar ligduurverkorting voor kortademigheidpatiënten in het Deventer Ziekenhuis M. Troost Universiteit Twente afstudeeropdracht in het kader van de Master of Science in Health Sciences (Health

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie

Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Multidisciplinaire Richtlijn Besluitvorming over reanimatie Anticiperende besluitvorming over reanimatie bij kwetsbare ouderen Deel 1 Samenvatting en aanbevelingen Colofon Dit is een uitgave van Verenso,

Nadere informatie

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid

Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Drs. W.P. Vlakveld & dr. R.J. Davidse R-2011-6 Effect van verhoging van de keuringsleeftijd op de verkeersveiligheid Geschatte toename

Nadere informatie

MEER DAN DE SOM DER DELEN?

MEER DAN DE SOM DER DELEN? MEER DAN DE SOM DER DELEN? Een samendenken van menslievende zorg en Lean denken, met als casus de maatschappelijke opvang. Masterthesis Zorg, Ethiek en Beleid Universiteit van Tilburg Caroline Zielhorst

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Ouderenzorgproject Midden Utrecht

Ouderenzorgproject Midden Utrecht Implementatie Serie ouderenzorg Ouderenzorgproject Midden Utrecht Nienke Bleijenberg, Hester ten Dam, Marieke Schuurmans 1 Naar verwachting neemt het aantal kwetsbare ouderen in Nederland sterk toe: van

Nadere informatie