BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER. Version 0.2, 03/2008"

Transcriptie

1 BIJSLUITER Version 0.2, 03/2008

2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantomed 40 mg Maagsapresistente tabletten Pantoprazol (als natriumsesquihydraat) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is persoonlijk aan u voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat zijn Pantomed 40 mg tabletten en waarvoor worden ze gebruikt 2. Wat u moet weten voordat u Pantomed 40 mg tabletten inneemt (veiligheidsinformatie) 3. Hoe worden Pantomed 40 mg tabletten ingenomen 4. Mogelijke bijwerkingen 5. Hoe bewaart u Pantomed 40 mg tabletten 6. Aanvullende informatie 1. WAT ZIJN PANTOMED 40 MG TABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN ZE GEBRUIKT Pantomed 40 mg tabletten is een preparaat voor de behandeling van zuurgerelateerde maag- en darmziekten. Het is een selectieve protonpompinhibitor, iets wat de hoeveelheid zuur geproduceerd in uw maag vermindert. Pantomed 40 mg tabletten worden gebruikt bij: - matige tot ernstige vormen van refluxoesofagitis (een ontsteking van uw slokdarm vergezeld met het terugvloeien van maagzuur). - een infectie met de bacterie genaamd Helicobacter pylori bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie met 2 antibiotica (eradicatiebehandeling). De bedoeling is om de bacterie te verwijderen en zo de mogelijke terugkeer van deze zweren te voorkomen. - zweer in de twaalfvingerige darm (duodenumulcus). - maagzweer (maagulcus). - Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen die te veel zuur produceren in de maag. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PANTOMED 40 MG TABLETTEN INNEEMT Neem Pantomed 40 mg tabletten niet in - als u allergisch (overgevoelig) bent voor pantoprazol of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (Zie rubriek 6 voor een lijst). - in combinatie met antibiotica als u matige tot ernstige lever- of nierproblemen heeft. - als u tegelijkertijd een geneesmiddel inneemt dat atazanavir (voor de behandeling van HIVinfectie) bevat. Wees extra voorzichtig met Pantomed 40 mg tabletten - als u ernstige leverproblemen heeft. Vertel uw arts als u ooit problemen heeft gehad met uw lever. Hij zal uw leverenzymen frequenter controleren. Het kan nodig zijn de dosis te verminderen of de behandeling te stoppen. pl-market-nl-pantomed40mg-feb10-apprjan10 1/5

3 - als u verminderde lichaamsreserves of risicofactoren voor een verminderd vitamine B12 heeft en een langdurige behandeling met pantoprazol krijgt. Zoals alle zuurremmende geneesmiddelen kan pantoprazol leiden tot een verminderde absorptie van vitamine B12. Raadpleeg uw arts onmiddellijk als u één van de volgende symptomen opmerkt: - een onbedoeld gewichtsverlies - herhaald braken - moeilijkheden bij het slikken - bloedbraken - u ziet bleek en voelt zich zwak (bloedarmoede) - u merkt bloed op in uw stoelgang Uw arts kan beslissen dat u sommige testen moet ondergaan om kwaadaardige ziekten uit te sluiten omdat pantoprazol ook de symptomen van kanker verlicht en een vertraging van de diagnose hiervan zou kunnen veroorzaken. Als uw symptomen aanhouden ondanks de behandeling, zullen bijkomende onderzoeken overwogen worden. Inname met andere geneesmiddelen Pantomed 40 mg tabletten kunnen de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden, daarom - Raadpleeg uw arts als u andere geneesmiddelen (bv. ketoconazole) inneemt omdat pantoprazol ervoor kan zorgen dat sommige geneesmiddelen niet goed meer werken. - Raadpleeg uw arts als u andere geneesmiddelen inneemt met name geneesmiddelen zoals warfarine en fenprocoumon, die het verdikken of het verdunnen van uw bloed beïnvloeden. Het kan nodig zijn verder onderzocht te worden. - Raadpleeg uw arts als u een geneesmiddel inneemt dat atazanavir bevat (gebruikt bij de behandeling van HIV-infectie). Atazanavir mag niet samen met pantoprazol worden gebruikt. Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Inname van Pantomed met voedsel en drank Neem Pantomed in met wat water vóór de maaltijd. Zwangerschap en borstvoeding De klinische ervaring bij zwangere vrouwen is beperkt. Er is geen informatie over de uitscheiding van het werkzame bestanddeel in de moedermelk bij de mens. Als u zwanger bent, of denkt zwanger te zijn, of als u borstvoeding geeft, mag u dit geneesmiddel enkel gebruiken als uw arts het voordeel voor u groter acht dan het mogelijk risico voor uw ongeboren kind of baby. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Deze tabletten hebben geen gekend effect op het vermogen tot het besturen van een voertuig of het bedienen van machines. 3. HOE WORDEN PANTOMED 40 MG TABLETTEN INGENOMEN Volg bij het innemen van Pantomed 40 mg tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Wanneer en hoe moet u Pantomed 40 mg tabletten innemen? Neem in één uur vóór het ontbijt zonder te kauwen of te breken en slik ze volledig in met wat water. pl-market-nl-pantomed40mg-feb10-apprjan10 2/5

4 Tenzij uw arts u iets anders heeft gezegd, is de gebruikelijke dosering: Volwassenen en adolescenten boven de 12 jaar: Voor refluxoesofagitis: Eén tablet per dag. Na overleg met uw arts, kan de dosis verdubbeld worden. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet nemen. De behandelingsperiode voor refluxoesofagitis is gewoonlijk tussen 4 en 8 weken. Volwassenen: Voor de behandeling van een infectie met de bacterie genaamd Helicobacter pylori bij patiënten met zweren in de twaalfvingerige darm en maagzweren, in combinatie met 2 antibiotica (eradicatiebehandeling). Eén tablet, tweemaal per dag plus twee tabletten antibiotica: amoxicilline, clarithromycine en metronidazol, elk in te nemen tweemaal per dag samen met de tablet pantoprazol. Neem de eerste tablet pantoprazol één uur vóór het ontbijt en de tweede tablet pantoprazol vóór uw avondmaal. Volg de instructies van uw arts en zorg ervoor dat u de bijsluiters van deze antibiotica leest. De gebruikelijke combinaties zijn: - Pantomed 40 mg mg clarithromycin mg amoxicillin - Pantomed 40 mg mg clarithromycin mg metronidazol - Pantomed 40 mg mg metronidazol mg amoxicillin Allemaal tweemaal per dag ingenomen. De gebruikelijke behandelingsperiode is één tot twee weken. Voor maagzweren en zweren in de twaalfvingerige darm: Eén tablet per dag. Na overleg met uw arts, kan de dosis verdubbeld worden. Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit geneesmiddel moet nemen. De behandelingsperiode voor maagzweren is gewoonlijk tussen 4 en 8 weken. De behandelingsperiode voor zweren in de twaalfvingerige darm is gewoonlijk tussen 2 en 4 weken. Voor de langetermijnbehandeling van Zollinger-Ellison-syndroom en andere aandoeningen die te veel zuur produceren in de maag: Twee tabletten per dag. (de aanbevolen startdosis) Neem de twee tabletten vóór het ontbijt. Uw arts kan later de dosis aanpassen, afhankelijk van de hoeveelheid maagzuur die u produceert. Als er meer dan twee tabletten per dag worden voorgeschreven, neem de tabletten dan in, in twee gelijke dosissen. Als uw arts een dagelijkse dosis van meer dan 4 tabletten per dag voorschrijft, zal u exact verteld worden wanneer het geneesmiddel gestopt mag worden. Speciale patiëntengroepen: - als u nierproblemen heeft, mag u niet meer dan één tablet per dag innemen. - als u lijdt aan ernstige leverproblemen, moet u één tablet innemen om de twee dagen. - kinderen onder de 12 jaar. Deze tabletten zijn niet aangeraden voor gebruik bij kinderen onder de 12 jaar. - Ouderen (65 jaar of ouder). Ouderen mogen niet meer dan één tablet per dag innemen, uitgezonderd wanneer dit gecombineerd wordt met de antibiotica zoals hierboven vermeld, dan bedraagt het maximum aantal tabletten twee. pl-market-nl-pantomed40mg-feb10-apprjan10 3/5

5 Wat u moet doen als u meer van Pantomed 40 mg tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen Wanneer u teveel van Pantomed 40 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (070/ ). Er zijn geen gekende symptomen van overdosis. Wat u moet doen wanneer u Pantomed 40 mg tabletten vergeet te gebruiken: Neem geen dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Neem uw volgende normale dosis op het gebruikelijke tijdstip. Als u stopt met het innemen van Pantomed 40 mg tabletten Stop niet met de inname van deze tabletten zonder eerst uw arts of apotheker te raadplegen. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Pantomed 40 mg tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Als u één van de volgende bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van de tabletten en raadpleeg onmiddellijk uw arts, of contacteer de spoedgevallen in het meest nabije hospitaal. Ernstige allergische reacties: zwellen van de tong en/of keel, moeilijkheden bij het slikken, netelroos, moeilijkheden bij het ademen, allergische zwelling van het gezicht (Oedeem van Quincke/angioedeem), ernstige duizeligheid met zeer hoge hartslag en veel zweten. Ernstige huidaandoeningen met blaarvorming van de huid en snelle achteruitgang van de algemene conditie, erosie (incl. lichte bloeding) van de ogen, neus, mond/lippen of geslachtsdelen (syndroom van Stevens-Johnson, syndroom van Lyell) en overgevoeligheid aan licht. Dit zijn zeer zeldzame bijwerkingen (minder dan 1 op patiënten krijgen ze). Andere gekende bijwerkingen zijn: - Vaak (minder dan 1 op 10 behandelde patiënten) pijn bovenaan de buik, diarree, verstopping, winderigheid, hoofdpijn. - Soms (minder dan 1 op 100 behandelde patiënten) duizeligheid, verstoord zicht, zich ziek voelen, braken, allergische reacties zoals jeuk en huiduitslag. - Zeldzaam (minder dan 1 op behandelde patiënten) droge mond, pijn in de gewrichten, depressie, hallucinatie, desoriëntatie, verwardheid. - Zeer zeldzaam (minder dan 1 op behandelde patiënten) verhoogde lichaamstemperatuur, spierpijnen, roodheid van de huid en andere vormen van schade (lesies), nierontsteking, ernstige schade aan de levercellen met geel verkleuren van de huid of het wit van de ogen (geelzucht), zwellen van de ledematen (perifeer oedeem). Zeer zeldzame bijwerkingen geïdentificeerd door bloedtesten en andere medische onderzoeken - een vermindering van het aantal witte bloedcellen, wat kan leiden tot meer frequente infecties, koorts, pijnlijke keel, mondzweren of rillingen. - een vermindering in het aantal bloedplaatjes, wat ertoe kan leiden dat u vaker dan normaal bloedt of blauwe plekken heeft. - een verhoging van de leverenzymes en hogere triglyceridenwaarden (een bepaald type vet). Gelieve te onthouden: - de verwachte voordelen van uw geneesmiddel zullen gewoonlijk hoger zijn dan het risico op een nadelige bijwerking. - wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker. pl-market-nl-pantomed40mg-feb10-apprjan10 4/5

6 5. HOE BEWAART U PANTOMED 40 MG TABLETTEN Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen. Gebruik Pantomed 40 mg tabletten niet meer na de vervaldatum die vermeld staat op de doos en de verpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarcondities. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Pantomed 40 mg tabletten Het werkzame bestanddeel is pantoprazol. Eén tablet bevat 40 mg pantoprazol (als pantoprazolnatrium-sesquihydraat). De andere bestanddelen zijn: natriumcarbonaat, mannitol, crospovidone, povidone K90, calciumstearaat, hypromellose, povidone K25, titaniumdioxide (E 171), geel ijzeroxide (E172), propyleenglycol, methacrylzuur-ethylacrylaat-copolymeer (1:1), polysorbaat 80, natriumlaurylsulfaat, triëthylcitraat, drukinkt [lak, rood, zwart en geel ijzeroxide (E 172), sojalecithine, titaniumdioxide (E 171) en antischuim DC 1510]. Hoe ziet Pantomed 40 mg tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking Een gele, ovale biconvexe filmomhulde tablet waarop aan één zijde P40 vermeld staat. Verpakkingen: flesjes (hoge densiteit polyethyleen fles met lage densiteit polyethyleensluiting) en blisterverpakkingen (Alu/Alu blisterverpakkingen) zonder kartonnen versteviging. Pantomed 40 mg tabletten is beschikbaar in de volgende verpakkingen: Verpakkingen met 28, 56 en 100 tabletten en hospitaalverpakkingen. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Nycomed Belgium, Gentsesteenweg 615, 1080 Brussel, België. Fabrikant Nycomed Oranienburg GmbH, Lehnitzstraße 70-98, Oranienburg, Duitsland. Registratienummer: BE318272/BE Geneesmiddel op medisch voorschrift. Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen: België: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed; Denemarken: Pantoprazol Nycomed, PantoNycomed, PantoNyco; Luxemburg: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari pl-market-nl-pantomed40mg-feb10-apprjan10 5/5

7 NOTICE Version 0.2, 03/2008

8 NOTICE : INFORMATION DE L UTILISATEUR Pantomed 40 mg comprimés gastro-résistants Pantoprazole (sous la forme de sodique sesquihydraté) Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. - Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. - Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d informations à votre médecin ou votre pharmacien. - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu un d autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. - Si l un des effets indésirables devient sérieux ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Dans cette notice : 1. Qu'est-ce que Pantomed 40 mg comprimés et dans quel cas est-il utilisé 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Pantomed 40 mg comprimés (informations pour votre sécurité) 3. Comment prendre Pantomed 40 mg comprimés 4. Quels sont les effets indésirables éventuels 5. Comment conserver Pantomed 40 mg comprimés 6. Informations supplémentaires 1. QU'EST-CE QUE PANTOMED 40 MG COMPRIMES ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE Pantomed 40 mg comprimés est une préparation destinée à traiter les maladies de l'estomac et de l'intestin liées à l'acidité. Il s'agit d'un «inhibiteur sélectif de la pompe à protons» qui réduit la quantité d'acide produit dans votre estomac. Pantomed 40 mg comprimés est utilisé pour : oesophagite de reflux modérée à sévère (inflammation de l œsophage due au reflux du suc gastrique). une infection bactériale avec la bactérie Helicobacter pylori chez les patients avec ulcères de l estomac et du duodénum, en combinaison avec deux antibiotiques (traitement d éridication). L intention est de éliminer la bactérie et ainsi limiter les récidives d ulcère. ulcère duodénal ulcère de l estomac (gastrique) Syndrome de Zollinger-Ellison et autres affections dont la production d acide gastrique est sévèrement augmentée 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PANTOMED 40 MG COMPRIMES Ne prenez jamais Pantomed 40 mg comprimés - si vous êtes allergique (hypersensible) au pantoprazole ou à l un des autres composants contenus dans ce médicament (voir rubrique 6 pour une liste). - en combinaison avec les antibiotiques si vous souffrez de problèmes sévères du rein ou du foie. - si vous prenez, en même temps, un médicament contenant de l'atazanavir (pour le traitement de l'infection par le VIH). Faites attention avec Pantomed 40 mg comprimés pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 1/6

9 - si vous souffrez de graves problèmes au niveau du foie. Veuillez informer votre médecin si vous avez déjà eu des problèmes au niveau du foie. Il vérifiera vos enzymes hépatiques plus fréquemment. Le traitement pourra éventuellement être interrompu ou la dose diminuée. - si vous avez des réserves de corps réduites ou des facteurs de risque prédisposant à une carence de vitamine B12 et que vous recevez un traitement à long terme par pantoprazole. Comme pour tous les réducteurs d'acidité, le pantoprazole peut entraîner une diminution de l'absorption de la vitamine B12. Avertissez immédiatement votre médecin si vous constatez l'un des symptômes suivants : - une perte de poids non intentionnelle - des vomissements répétés - des difficultés de déglutition - des vomissements de sang - vous êtes pâle et vous vous sentez faible (anémie) - vous constatez du sang dans vos selles Il se peut que votre médecin décide de faire quelques examens afin d'écarter la possibilité que vous souffriez d'une maladie maligne, car le pantoprazole atténue également les symptômes de cancer et pourrait en retarder le diagnostic. Si vos symptômes persistent malgré votre traitement, d'autres examens seront envisagés. Prise d'autres médicaments Pantomed 40 mg comprimés peut influencer l'efficacité d'autres médicaments. - Si vous prenez d autres médicaments (p. ex. kétoconazole), parlez-en à votre médecin car le pantoprazole peut empêcher certains médicaments d'agir correctement. - Si vous prenez d autres médicaments, parlez-en à votre médecin notamment des médicaments tels que la warfarine et la phenprocoumone qui influencent l'épaississement ou la dilution du sang. Il se peut que d'autres examens soient nécessaires. - Si vous prenez d autres médicaments contenant de l'atazanavir (utilisé pour traiter l'infection par le VIH), parlez-en à votre médecin. L'atazanavir ne doit pas être utilisé conjointement au pantoprazole. Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Aliments et boissons Prenez Pantomed avec un peu d eau avant le repas. Grossesse et allaitement L'expérience clinique chez la femme enceinte est limitée. Aucune information n'est disponible quant à l'éventualité selon laquelle la substance active passerait dans le lait maternel. Si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez, vous ne devez utiliser ce médicament que si votre médecin estime que le bénéfice que vous en tireriez est plus important que le risque potentiel auquel serait exposé l'enfant à naître ou le bébé. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. Conduite de véhicules et utilisation de machines Ces comprimés n ont aucun effet sur l aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines. 3. COMMENT PRENDRE PANTOMED 40 MG COMPRIMES pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 2/6

10 Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Quand et comment prendre Pantomed 40 mg comprimés? Prenez vos comprimés une heure avant le petit déjeuner, sans les mâcher ni les casser. Avalez-les entiers avec un peu d'eau. Sauf indications contraires de votre médecin, la dose habituelle est la suivante : Adultes et adolescents de 12 ans et plus: Pour l oesophagite par reflux Un comprimé par jour. Après consultation avec votre médecin, la dose peut être doublée. Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devrez prendre votre médicament. La durée du traitement de l oesophagite de reflux est normalement entre 4 et 8 semaines. Adultes : Pour le traitement d une infection bactériale avec la bactérie Helicobacter pylori chez les patients avec ulcères gastrique et duodénal, en combinaison avec deux antibiotiques (traitement d éridication). Un comprimé par jour, deux fois par jour plus deux comprimés d antibiotiques : amoxicilline, clarithromycine et métronidazole, chacun à prendre deux fois par jour avec un comprimé de pantoprazole. Prenez le premier comprimé de pantoprazole une heure avant le petit déjeuner et le deuxième comprimé avant le repas du soir. Suivez les instructions de votre médecin et assurez-vous que vous lisez les notices des antibiotiques. Les combinaisons habituelles sont : - Pantomed 40 mg mg de clarithromycine mg d amoxicilline - Pantomed 40 mg mg de clarithromycine mg de métronidazole - Pantomed 40 mg mg de métronidazole mg d amoxicilline Tous pris deux fois par jour. La durée de traitement habituelle est de une à deux semaines. Traitement d ulcères gastriques et d ulcères duodénaux Un comprimé par jour. Après consultation avec votre médecin, la dose peut être doublée. Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devrez prendre votre médicament. La durée du traitement d ulcères gastriques est normalement entre 4 et 8 semaines. La durée du traitement d ulcères duodénaux est normalement entre 2 et 4 semaines. Traitement de longue durée du syndrome de Zollinger-Ellison et autres affections dont la production d acide gastrique est sévèrement augmentée : Deux comprimés par jour. (la dose de début recommandée) Prenez deux comprimés avant le petit déjeuner. Votre médecin peut adapter votre dose par la suite, en fonction du taux d acide que votre estomac produit. Si vous devez prendre plus de 2 comprimés par jour, la prise devra être étendue à deux prises égales par jour. Si le médecin prescrit plus de 4 comprimés par jour, le médecin vous dira quand le médicament peut être arrêté. Groupes de patients spécifiques : - Si vous souffrez de problèmes au niveau du rein, vous ne devez pas prendre plus d'un comprimé par jour. pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 3/6

11 - Si vous souffrez de graves problèmes au niveau du foie, vous ne devez pas prendre plus d'un comprimé chaque deux jours. - Enfants de moins de 12 ans. Ces comprimés ne doivent pas être utilisés chez l'enfant de moins de 12 ans. - Patients âgés (65 ans ou plus). Les personnes âgées ne peuvent pas prendre plus d un comprimé par jour, sauf dans la thérapie de combinaison comme décrit ci-dessus, alors le nombre maximal de comprimés est deux. Si vous avez pris plus de Pantomed 40 mg comprimés que vous n auriez dû Si vous avez pris trop de Pantomed 40 mg, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Antipoisons (070/ ). Il n'existe pas de signes de surdosage connus. Si vous oubliez de prendre Pantomed 40 mg comprimés Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Prenez la dose suivante au moment habituel. Si vous arrêtez de prendre Pantomed 40 mg comprimés N'interrompez pas votre traitement sans en avoir d'abord discuté avec votre médecin ou votre pharmacien. Si vous avez d autres questions sur l utilisation de ce médicament, demandez plus d informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS Comme tous les médicaments, Pantomed 40 mg comprimés peut provoquer des effets indésirables, bien que tous n y soient pas sujets. Si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants, cessez de prendre vos comprimés et avertissez immédiatement votre médecin ou contactez le service de garde de l'hôpital le plus proche. Réactions allergiques graves : gonflement de la langue et/ou de la gorge, difficultés de déglutition, urticaire, difficultés respiratoires, gonflement du visage d'origine allergique (œdème de Quincke / angio-œdème), vertiges sévères associés à un rythme cardiaque rapide et une forte transpiration. Affections cutanées graves associées à la formation de vésicules sur la peau et une rapide détérioration de l'état général, érosion (y compris léger saignement) des yeux, du nez, de la bouche/des lèvres ou des parties génitales (syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell) et sensibilité à la lumière. Il s'agit d'effets indésirables très rares (ils concernent moins de 1 patient sur ). Les autres effets indésirables connus sont les suivants : - Fréquents (moins de 1 patient traité sur 10) douleurs dans la partie supérieure de l'abdomen, diarrhée, constipation, flatulence, maux de tête. - Peu fréquents (moins de 1 patient traité sur 100) vertiges, vision floue, nausées, vomissements, réactions allergiques telles que démangeaisons et éruption cutanée. - Rares (moins de 1 patient traité sur 1 000) bouche sèche, douleurs articulaires, dépression, hallucinations, désorientation, confusion. - Très rares (moins de 1 patient traité sur ) pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 4/6

12 élévation de la température corporelle, douleurs musculaires, bouffées de chaleur et autres lésions, inflammation des reins, graves lésions des cellules hépatiques avec jaunissement de la peau ou du blanc des yeux (jaunisse), gonflement des extrémités (œdème périphérique). Effets indésirables très rares identifiés par des analyses sanguines ou d'autres analyses - une réduction du nombre de globules blancs pouvant entraîner le risque de développer plus fréquemment des infections, de la fièvre, des maux de gorge, des ulcères buccaux ou des frissons. - une réduction du nombre de plaquettes pouvant provoquer des saignements plus abondants ou des ecchymoses plus importantes qu'à l'accoutumée. - une augmentation des enzymes hépatiques et des taux plus élevés de triglycérides (un type de graisse). Gardez bien à l'esprit ce qui suit : - Les bénéfices escomptés de votre médicament seront habituellement supérieurs aux risques encourus de souffrir de l'un de ces effets indésirables néfastes. - Si vous ressentez un des effets mentionnés comme graves ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 5. COMMENT CONSERVER PANTOMED 40 MG COMPRIMES Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser Pantomed 40 mg comprimés après la date de péremption mentionnée sur la boîte et l emballage après «EXP». La date d expiration fait référence au dernier jour du mois. Ce médicament n a pas de précautions particulières de conservation. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l environnement. 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES Que contient Pantomed 40 mg comprimés La substance active est le pantoprazole. Un comprimé contient 40 mg de pantoprazole (sous la forme de sodique sesquihydraté). Les autres composants sont : carbonate de soude, mannitol, crospovidone, povidone K90, stéarate de calcium, hypromellose, povidone K25, dioxyde de titane (E171), oxyde de fer jaune (E172), propylène glycol, copolymère d acide méthacrylique et d éthylacrylate (1 :1), polysorbate 80, laurylsulfate sodique, citrate de triéthyle, encre d impression (gomme laque, oxydes de fer rouge/ noir/ jaune (E172), lécithine de soja, dioxyde de titane (E171) et antifoam DC1510). Qu est-ce que Pantomed 40 mg comprimés et contenu de l emballage extérieur Comprimé pelliculé jaune, ovale, biconvexe, portant l'inscription «P40» sur une face. Emballages : flacons (flacon en polyéthylène de haute densité muni d'un bouchon en polyéthylène basse densité) et plaquettes thermoformées (Alu/Alu) sans renforcement en carton. Pantomed 40 mg est disponible sous les présentations suivantes : Emballages de 28, 56 et 100 comprimés et emballages cliniques. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché Nycomed Belgium, Chaussée de Gand 615, 1080 Bruxelles, Belgique. pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 5/6

13 Fabricant Nycomed Oranienburg GmbH, Lehnitzstraße 70-98, Oranienburg, Allemagne Numéro d'enregistrement BE318272/BE Médicament soumis à prescription médicale. Ce médicament est autorisé dans les Etats membres de l'espace Economique Européen sous les noms suivants : Belgique: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed; Danemark: Pantoprazol Nycomed, PantoNycomed, PantoNyco; Luxembourg: Pantomed, Pantoprazole Nycomed, Zurcamed. La dernière date à laquelle cette notice a été revue est février pl-market-fr-pantomed40mg-feb10-apprjan10 6/6

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. clometocilline Renewal approved 22.10.2007 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RIXAPEN 500 mg omhulde tabletten clometocilline Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DAFLON 500 mg, filmomhulde tabletten Gemicroniseerde, gezuiverde flavonoïdefractie Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van

Nadere informatie

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten

VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Bijsluiter VITAMINE C 500 mg QUALIPHAR, zuigtabletten Ascorbinezuur 375 mg - Calciumascorbaat 152 mg Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Bijsluiter BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Mebeverine EG 135 mg filmomhulde tabletten Mebeverinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet NL BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

1.3.1 Pantoprazole sodium sesquihydrate SPC, Labeling and Package Leaflet NL BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PANTOZOL Control 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten. Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Dormiplant Mono 500 mg, filmomhulde tabletten Werkzame stof: Droog extract valeriaanwortel Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantoprazol Nycomed 40 mg, maagsapresistente tabletten. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantoprazol Nycomed 40 mg, maagsapresistente tabletten. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantoprazol Nycomed 40 mg, maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Neurobion 100 mg 100 mg 1 mg / 3 ml oplossing voor injectie Vitaminen B 1 + B 6 + B 12 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Ultra-Mg, poeder voor drank

Ultra-Mg, poeder voor drank BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride

BROMEX, 5mg/5ml, siroop Broomhexine Hydrochloride Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u BROMEX 5mg/5ml, siroop zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paracetamol EG 500 mg tabletten Paracetamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine

EOSINE 2% ALCOHOL KELA Dinatriumeosine BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar, toch dient u EOSINE 2% ALCOHOL KELA zorgvuldig

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantozol 20, maagsapresistente tabletten 20 mg Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nidazea 7,5 mg/g Gel Metronidazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Docketoral 2% shampoo Ketoconazol 20 mg/g Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Pantoprazol Sandoz 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Pantoprazol Sandoz 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pantoprazol Sandoz 20 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PANTOPRAZOLE TEVA 40 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik. Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS GIVALEX, mondspoeling GIVALEX, spray voor oromucosaal gebruik Hexetidine, cholinesalicylaat, chloorbutanol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol 1 BIJSLUITER Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Pantomed 20 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg. (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER OMACOR 1000 mg zachte capsules, 460 mg/380 mg (ethylesters van Omega 3 vetzuren 90) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

DONACOM 1178 mg poeder voor drank

DONACOM 1178 mg poeder voor drank Bijsluiter: Informatie voor gebruikers DONACOM 1178 mg poeder voor drank Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt?

1. Wat is FERRICURE 100 mg /5 ml drank, en waarvoor wordt het gebruikt? FERRICURE 100 mg /5 ml, drank Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS PANTOPRAZOLE TEVA 20 mg MAAGSAPRESISTENTE TABLETTEN pantoprazole Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Teva 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Vermox 100 mg tabletten. Mebendazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Vermox 100 mg tabletten Mebendazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat.

Opticrom 2% oogdruppels, oplossing Natrium cromoglicaat. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank. Chloorhexidinedigluconaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ELUDRIL 0,1 % mondspoeling en gorgeldrank Chloorhexidinedigluconaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Calcium/Vitamine D3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 1000 mg/800 I.E. kauwtabletten Calcium/Vitamine D3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Wat is Urfadyn PL en waarvoor wordt dit middel gebruikt? Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urfadyn PL 100 mg harde capsules Nifurtoïnol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar.

Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Bijsluiter ALGIPAN BALSEM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u ALGIPAN BALSEM,

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Bijsluiter: informatie voor de patiënt Loratadine 10 mg tabletten loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride)

PROSCAR 5 mg, filmomhulde tabletten (finasteride) Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen

Nadere informatie

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard

Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Clindamycin Sandoz 150 mg capsules, hard Clindamycin Sandoz 300 mg capsules, hard Clindamycine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het

Nadere informatie

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet Version:-21-8-2014 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. KRUIDVAT GLUCOSAMINE 600 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees goed

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantomed 40 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol

Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantomed 40 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol 1 BIJSLUITER Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Pantomed 40 mg maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ibuprofen Sandoz 200 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Sandoz 400 mg filmomhulde tabletten Ibuprofen Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Riluzol SUN 50 mg filmomhulde tabletten Riluzol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er IMODIUM Plus, tabletten Loperamidehydrochloride Simeticon Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS ALLERGO RHINATHIOL 120 mg filmomhulde tabletten Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg. Pantoprazol

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg. Pantoprazol Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Pantozol 40, maagsapresistente tabletten 40 mg Pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen MUCO RHINATHIOL 2% siroop kinderen, zonder suiker MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen MUCO RHINATHIOL 5% siroop volwassenen,

Nadere informatie

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride

Fexofenadine HCl 120 PCH, filmomhulde tabletten 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, filmomhulde tabletten 180 mg Fexofenadine hydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Fexofenadine HCl 120 PCH, 120 mg Fexofenadine HCl 180 PCH, 180 mg Fexofenadine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref )

BIJSLUITER (Ref ) BIJSLUITER (Ref. 24.09.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg Zuigtabletten (ambroxolhydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Ranitidine MAE 300 mg, filmomhulde tabletten

Ranitidine MAE 300 mg, filmomhulde tabletten Ranitidine MAE 300 mg, filmomhulde tabletten Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door

Nadere informatie

pantoprazol 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn

pantoprazol 2. Wanneer mag u dit middel niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn Bijsluiter : informatie voor de gebruiker Pantoprazol Apotex 40 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers

Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Bijsluiter: informatie voor de gebruikers Venoplant 50 mg omhulde tabletten met vertraagde afgifte droog extract van Aesculus hippocastanum L. zaad Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE FORTE, 120 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie

DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER DAFLON 500 mg filmomhulde tablet Gemicroniseerde gezuiverde flavonoïdefractie Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref )

BIJSLUITER (CCDS ) (Ref ) BIJSLUITER (CCDS 0110-05) (Ref. 26.09.2013) 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Surbronc 60 mg filmomhulde tabletten ambroxol hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101

BIJSLUITER. BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER BIbv pagina 1 van 6 Mucoangin zuigtabletten PIL 1101 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Yomesan 500 mg tabletten Niclosamide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Duspatalin Retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Duspatalin Retard 200 mg capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride Pagina 1 /5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER capsules met verlengde afgifte, hard mebeverinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantoprazole Takeda 40 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol

BIJSLUITER. Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker. Pantoprazole Takeda 40 mg maagsapresistente tabletten. Pantoprazol Product PANTOPRAZOLE TAKEDA 40mg maagsapresistente tabletten Farmaceutisch bedrijf (TAKEDA Belgium) BIJSLUITER Bijsluiter: Informatie voor de gebruiker Pantoprazole Takeda 40 mg maagsapresistente tabletten

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten. Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ANGIN-SAN keelspray ANGIN-SAN zuigtabletten Dequalinium chloride Lidocaïne hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 citroen 500 mg/400 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Urispas 200 mg omhulde tabletten. Flavoxaat hydrochloride BIJSLUITER 1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Urispas 200 mg omhulde tabletten Flavoxaat hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank. Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS TANAKAN omhulde tabletten TANAKAN drank Gestandaardiseerd extract van Ginkgo biloba (EGb 761) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Salagen 5 mg filmomhulde tabletten. Pilocarpinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Salagen 5 mg filmomhulde tabletten Pilocarpinehydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. -

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Paracetamol Sandoz 500 mg, tabletten. Paracetamol Sandoz B.V. Page 1/5 1313-v4 1.3.1.3 Bijsluiter Mei 2015 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER, tabletten Paracetamol Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Laxido Natuur Poeder voor drank Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter:

BIJSLUITER. Inhoud van deze bijsluiter: BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER SPASMINE, 60 MG, CAPSULES, HARD ALVERINE CITRAAT Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Pantoprazol Apotex 40 mg_pil_nl_04/2017 Bijsluiter : informatie voor de gebruiker. Pantoprazol Apotex 40 mg maagsapresistente tabletten.

Pantoprazol Apotex 40 mg_pil_nl_04/2017 Bijsluiter : informatie voor de gebruiker. Pantoprazol Apotex 40 mg maagsapresistente tabletten. Bijsluiter : informatie voor de gebruiker Pantoprazol Apotex 40 mg maagsapresistente tabletten pantoprazol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantoprazol 20 mg Ranbaxy, maagsapresistente tabletten. Pantoprazol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS. Pantoprazol 20 mg Ranbaxy, maagsapresistente tabletten. Pantoprazol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Pantoprazol 20 mg Ranbaxy, maagsapresistente tabletten Pantoprazol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. calcium / vitamine D 3 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Steovit D 3 sinaasappel 500 mg/200 I.E. kauwtabletten calcium / vitamine D 3 Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

BIJSLUITER 1. WAT IS DAFALGAN VOLWASSENEN 600 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine

Bijsluiter: informatie voor de patiënt. Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Bijsluiter: informatie voor de patiënt Neoclarityn 5 mg filmomhulde tabletten desloratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Bijsluiter: Axid Page 1 of 6 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker AXID 150, capsules 150 mg nizatidine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER

Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER Version 3.0, 04/2013 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ELDEPRYL 5 mg tabletten ELDEPRYL 10 mg tabletten selegiline hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride

Levocetirizine dihcl 5 PCH, filmomhulde tabletten 5mg Levocetirizine dihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl 5 PCH, 5mg Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met

Nadere informatie