Acupuncture at the post-war city

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acupuncture at the post-war city"

Transcriptie

1 Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje Zijlstra Wido Quist

2

3 Inhoudsopgave Introductie 5 Thema 6 - RMIT 6 - Transforming neighbourhoods 7 - Stadsacupunctuur 7 Methodologie 9 - Analyse 9 - Ontwerp onderzoek 10 - Ontwerp 11 - Conclusie 12 Ontwerp en Onderzoek 13 - Voorgeschiedenis 13 - Analyse 13 - Concept 14 - Stedenbouw 15 - Architectuur 16 - Materialisatie 17 - Conclusie 18 Literatuurlijst 21

4

5 Introductie Voor u ligt het rapport waarin gereflecteerd wordt op mijn onderzoeksrapport en mijn afstuderen om een echte architect te worden. Het onderzoek heeft zich gericht op Bos en Lommer en Slotermeer, twee vooroorlogse uitbreidingswijken. De wijken zouden afgebroken en vervangen worden, maar aangezien de tijden daar niet naar waren zijn ze beide nog vrijwel intact. De opdracht was om van deze toch wel problematische wijken weer bloeiende en positief bekendstaande wijken te maken, waar de mensen met plezier wonen. Het onderzoek startte met een zoektocht naar de sterke en zwakke kanten van het gebied en de mogelijke oplossing. Dit is uiteindelijk uitgewerkt tot een volledige oplossing. Dit onderzoek kan gezien worden als een case study. Het is niet bedoeld om slechts een oplossing te zijn voor dit gebied, maar is onderdeel van een groter geheel. Het sociale idee achter de vooroorlogse woonwijken is al heel snel verouderd. Vandaag de dag hebben de wijken te kampen met allerlei grote problemen als hangjongeren en criminaliteit. Hoe we hier precies mee om moeten gaan en wat de oplossing is voor dergelijke wijken is een belangrijke opgave. Er is hier al vrij veel over geschreven. Voor dit specifieke onderzoek is in eerste instantie ingegaan op de kleine interventies. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een opeenstapeling van kleinere interventies die een sterke verbinding met elkaar hebben. Het totale proces en het uiteindelijke ontwerp worden beschreven in dit rapport. Verder worden hier en daar kritische vragen gesteld bij de gezette stappen. Het verslag bestaat uit drie delen. Allereerst zal er dieper ingegaan worden op het thema van de studio en de verbinding met het afstudeerthema van dit specifieke onderzoek. Vervolgens wordt de methodologie van het onderzoek onder de loep genomen. Het verslag sluit af met een uitgebreide uitleg op het uiteindelijke ontwerp en een reflectie op de onderzoeksvraag. Ik wens u veel leesplezier, Lous Hagg-Kleingeld

6 Thema RMIT 6 In Nederland is een grote hoeveelheid leegstaande functionele ruimte. Dat we nadenken wat hiermee kan gebeuren is niet meer dan logisch. RMIT, de afdeling van architectuur die zich richt op deze bestaande voorraad, probeert hier een antwoord op te vinden. RMIT staat voor Renovatie, Modificatie, Interventie en Transformatie, het gaat dus over veranderen, aanpassen of opnieuw doen. De laatste drie termen, die op drie verschillende manieren uitleggen hoe je iets opnieuw kan doen, zijn volgens Jo Coenen toe te passen op drie verschillende schalen. Transformatie gaat over veranderingen op grote schaal: De stedenbouwkundige aanpassingen, of zelf interstedelijke renovaties. Interventie staat voor veranderingen op gebouw niveau: De herinrichting van een bestaand gebouw vaak in combinatie met een functieverandering, maar ook toepasbaar gebouwen die dezelfde functie bewaren, maar waarin slechts de plattegrond aangepast wordt. De laatste term, modificatie, gaat over veranderingen op de kleinste schaal, het detail of de materialisatie. Het zijn de chirurgische ingrepen die net als een operatie toch op een veel grotere schaal invloed uit kunnen oefenen. De drie schalen hangen dan ook sterk met elkaar samen. RMIT beweegt zich tussen deze verschillende velden in. Daarnaast probeert het een weg te vinden tussen eigentijdse architectuur, oude waarden en nieuwe regels. Er is een groot spanningsveld waartussen de renovatiearchitect zich beweegt, misschien nog wel groter dan dat van de gewone architect. (Coenen 2007) Paul Meurs legt hier het een en ander over uit. Hij heeft het over deze verschillende lagen die belangrijk zijn, maar daarnaast ook de verschillende groepen die binding hebben met een project of er invloed op uit kunnen oefenen. Mensen houden van een bepaalde plek of gebouw om verschillende redenen. Dit leidt automatisch tot een andere benadering. Zo kan ouderdom de grootste waarde zijn die een gebouw waarborgt. Het gebouw heeft zichzelf bewezen door een bepaalde leeftijd te halen. Zoals ouderen gerespecteerd dienen te worden, zo geldt dat ook voor oude gebouwen. Anderen vinden het ontwerp leidend voor de ingreep. Dit kan leiden tot verregaande restauratie. Weer anderen vinden het gebouw als object belangrijk, of misschien niet eens het gebouw zelf, maar de context van het gebouw die het de waarde geef die het heeft. Een inmiddels overbekend voorbeeld is de fietstunnel onder het Rijksmuseum, die onverwacht een hele hoop commotie heeft veroorzaakt hoewel het niet eens onderdeel van het gebouw zelf was. Het laat zien wat het belang is van context. En wat een gebouw ook in de context kan

7 Bug dome, casagrande (Casagrande 2011) stadscupunctuur AgNova (Fasade 2012) stadscupunctuur AgNova (Fasade 2012) geneeswijze, acupunctuur. Stadsacupunctuur richt zich op kleinschalige gebiedsontwikkelingen. Deze kleinschalige ontwikkelingen hebben als doel een groot gebied te bereiken. Een vorm van dit type stedenbouw komt bij de Finse architect Marco Casagrande vandaan. De stad is vergelijkbaar met een levend organisme. Stadsacupunctuur grijpt de collectieve onderliggende krachten die in de stad aanwezig zijn aan en reageert hier op. Architectuur kan hierin de naalden produceren die de stedenbouwkundige interventies mogelijk maken (Casagrande and Rintala 2003). Mede door de huidige maatschappelijke, culturele, maar ook economische situatie, wordt deze vorm van stedenbouw ook in Nederland steeds meer toegepast. De Nederlandse vertaling van deze toch wel abstracte theorie is veel praktischer van aard. De theorie wordt vertaald als kleine projecten die bottom-up geïmplementeerd kunnen worden. De rol van architect is dienend. Het doel van de projecten is de leefomgeving te verbeteren en meer samenhang te creëren op verschillende stedenbouwkundige niveaus. Het verschil tussen gewone kleine interventies en stadsacupunctuur is dat het niet gaat om het ontwerpen van een definitief plan, maar het in gang zetten van een proces voorafgegaan aan een positieve impuls. Het meest opvallende verschil in de interpretatie van de theorie van Casagrande is de manier waarop de interventies tot stand moeten komen. De aanpak van Casagrande is traag en sluipend. De scheuren in het landschap zijn de aanknopingspunten voor een nieuwe samenleving. De Nederlandse aanpak is veel pragmatischer. Het doel is het oplossen van de problemen van die specifieke locatie. De scheuren in het landschap staan voor de aanwezige problemen die hersteld dienen te worden (Kleingeld 2013) De vraag die gesteld werd voorafgaand aan het onderzoek was of het mogelijk is om door middel van stadsacupunctuur deze specifieke wijk een impuls te geven. Het proces van het onderzoek en de reflectie op het resultaat zullen verder aan bod komen in hoofdstuk 3. RMIT gaat over verschillende schalen en over mensen. Acupunctuur probeert op een impuls te geven en door middel van een speldenprik een oplossing te vinden die mensen samenbind en activeert. Daarmee geeft de theorie ook antwoord op de culturele en economische situatie. Amsterdam West is een typisch voorbeeld van een wijk die een positieve impuls kan gebruiken. Ooit gebouwd met goede intenties, maar inmiddels verworden tot een schrikbeeld. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om stadsacupunctuur in te zetten als oplossing voor een specifieke wijk in Amsterdam West. Is stadsacupunctuur een goed bruikbare oplossing en wat zijn de grenzen van dit middel? 8

8 Methodologie In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de methodologie van de studio en de tijdens dit onderzoek gebruikte methodes. De studio is opgeknipt in drie delen. De analyse, het ontwerponderzoek en het ontwerp. Analyse In het eerste kwartaal wordt de wijk zo goed mogelijk geanalyseerd. Er wordt achtergrondinformatie verzameld door middel van boeken en lezingen en dit wordt gebundeld in een P1 rapport. Dit rapport beschrijft het onderzoek, waarin de waardes van de wijk centraal staan. In dit onderzoek is dit gebeurd door eerst een globale analyse te maken van geschiedenis van Amsterdam en de achtergrond van Bos en Lommer en Slotermeer. Daarna is er in meer detail gefocust op Slotermeer Noord. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Nieuwenhuysenbuurt. Eerst de Nieuwenhuysenbuurt als geheel, vervolgens de verschillende bouwblokken en als laatste de verschillende woningtypen. Om de geschiedenis van Slotermeer goed te begrijpen was het ontwerp van Van Eesteren erg belangrijk. Daarom zijn de fundamentele waarden van Het Nieuwe Bouwen, de groep waar van Eesteren deel van uitmaakte, onderzocht en geïmplementeerd in de analyse van de gebouwde omgeving. Daarnaast vertellen de waarden beschreven door deze groep ook iets over de tijdgeest. Om goed te begrijpen waarom de wijk zo is opgezet is het belangrijk ook deze kant van het verhaal te begrijpen. Het doel van dit onderzoek was om de scheuren in het landschap op te sporen. Wat zijn de zwakke kanten van de wijk, wat de schurende plekken, maar ook, wat is er juist sterk? Dit sluit ook aan bij de specifieke oplossingsrichting die is gekozen voor dit onderzoek. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk ligt de focus op de stadsacupunctuur. Om dit te begrijpen en op de juiste manier in te zetten is tijdens de P1 onderzoek gedaan naar verschillende bestaande oplossingen voor stadsacupunctuur. Het onderzoek kan uitgelegd worden aan de hand van een model dat geïntroduceerd wordt door Wido Quiste tijdens de eerste kennismaking. Er zijn drie verschillende schalen waarop een analyse gemaakt kan worden. De stedenbouwkundige schaal, de architectonische schaal en de materialisatie van een buurt. Om een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van deze drie verschillende lagen te krijgen worden ze uitgezet tegen de functie tijd. Door middel hiervan kan een matrix gemaakt worden die de verschillende interventies door de tijd heen weergeeft. In dit model is t-0 het moment waarop het gebouw nog niet bestond, de voorgeschiedenis. Daarbij is t-1 het moment van bouwen, t-2 de eerste interventie, bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe raamkozijnen, t-3 de tweede etcetera. Vervolgens staat t-n voor 9

9 de toekomst van het gebouw. Dit afstudeeronderzoek en het uiteindelijke ontwerp zouden aan deze matrix toegevoegd kunnen worden en maken onderdeel van uit van die tijdsbepaling. Aan deze methode heb ik de onderzoekmethode van Elize van Dooren toegevoegd. Zij doet onderzoek naar ontwerponderwijs aan de faculteit bouwkunde. Daarvoor heeft zij het ontwerpproces van een architectuurstudent onderzocht. Ze onderscheidt vijf verschillende gebieden waar elk ontwerp uit is opgebouwd, namelijk vorm, materialisatie, functie, context en de sociale context. Dit zijn tevens de vijf lagen waar mijn analyse zich op richt. Hierin wordt de huidige situatie vergeleken met de situatie door de jaren heen. Ontwerponderzoek In het tweede kwartaal wordt onderzoek naar mogelijke ontwerpoplossingen gedaan. De oplossingen komen voort uit de analyse zoals het beschreven was in mijn P1. Het doel van dit kwartaal is om verschillende oplossingen te vinden waarmee de scheuren in het landschap opgelost kunnen worden. Daarvoor was een aantal elementen leidend: De stedenbouwkundige inbedding van de wijk, de waardes van Het Nieuwe Bouwen en de structuur van de wijk zelf. Vanuit deze drie elementen is geprobeerd de verschillende delen van de wijk met elkaar te verbinden. Naast kennis van de context en de achtergrond zijn twee dingen belangrijk voor het maken van een goed ontwerp: Het onderlinge verband tussen stedenbouw, techniek en architectuur en de invloed die deze drie op elkaar uitoefenen en een duidelijk thema waar het project op te reflecteren en aan op te hangen is. Dit concept of archetype is voor het ontwerponderzoek bepalend geweest, helaas ten koste van de toepassing van stadsacupunctuur in de wijk. In het P1 research rapport wordt de methodologie voor het tweede kwartaal beschreven als een keuze voor een bepaalde stadsacupunctuur GATHERING INFORMATION ANALYSES DESIGN RESEARCH DESIGN RESULT Amsterdam Van Eesteren Acupuncture Casagrande Nieuwenhuysenbuurt Jan van Zwanenburg Slotermeerlaan Burg. v/d Vlugtlaan Nieuwenhuysenstraat development DaF Hospers AG nova shape materialisation function context social context used method Possible intervention Urban Architecture Detail Choice intervention Uitwerking Urban Architecture Detail reflectie reflectie Slotermeer infrastructure historie function future technical P1 P2 P4 figuur 1: ontwerpschema 10

10 benadering. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de methode van Hospers, een stedenbouwkundig onderzoekbureau, het meest aantrekkelijk is om te gebruiken in het onderzoek. Hospers heeft een toolkit bedacht waarmee bloemkoolwijken uit de jaren tachtig herontworpen kunnen worden. Daarbij onderscheidden ze een heel aantal verschillende schalen waar verschillende oplossingen bij horen. Toendertijd was het plan om het onderzoek van Hospers te gebruiken als voorbeeld bij het ontwerponderzoek. In de laatste periode zou een aantal van die deeloplossingen in een totaalbeeld ontwikkeld kunnen worden. Door het onderzoek in de tweede periode meteen al vast te zetten aan een thema dat bepalend was voor zowel de architectuur als de stedenbouw van de wijk, is de mogelijkheid niet langer open om onbevooroordeeld verschillende oplossingen te verzinnen. Aan het eind van dit kwartaal is een totaal ontwerp gepresenteerd waar alle elementen in naar voren kwamen, maar waarin stadsacupunctuur sterk naar de achtergrond was gedreven. Ontwerp Het derde deel van het afstuderen is het masterplan uitwerken tot een volledig ontwerp. Het doel is om tot een totaalplan te komen waarbij de student bewijst dat het de juiste vaardigheden ontwikkelt heeft om zich straks na het afstuderen architect te noemen. Zoals hiervoor al beschreven, was het plan om de toolkit ontworpen tijdens het ontwerponderzoek te gebruiken voor de uiteindelijke interventies. Dit ontwerp zou een combinatie worden van verschillende deeloplossingen. Omdat er tijdens het onderzoek uiteindelijk geen toolkit ontworpen is zag het laatste deel van het afstuderen er dus ook iets anders uit. De overgang van het ontwerponderzoek naar het uiteindelijke ontwerp was moeizaam. Tijdens de vooropleiding is er vrijwel nooit een project veel verder dan de conceptfase uitgewerkt. In de bachelor duren projecten vaak 6-8 weken, waardoor al heel snel van concept naar uitwerking gegaan figuur 2: ontwerpproces (Quist,2012) 11

11 wordt. Goede reflectie op het ontwerpproces is daarom niet mogelijk. Tijdens de Msc1 kom je hier wel mee in aanraking, maar ook daar merkte ik moeite te hebben steeds verder doorontwikkelen van een eerste idee. Daarnaast is het uitwerken van het ontwerp zeker niet het einde van het onderzoeken. Het was lastig om opnieuw kritische vragen te stellen bij dit, voor het gevoel, complete product. Uiteindelijk is begonnen met een reflectie op het ontwerp. Waar zitten nog zwakke punten, wat is al uitgedacht en wat is nog niet zeker? Vervolgens is hier naar onderzoek gedaan. Ook ontstaan er nieuwe vragen wanneer men na gaat denken over detaillering en materialisatie. Zijn er andere constructieve middelen, zijn de ruimtes logisch, hoe sluit oud en nieuw op elkaar aan? Daarin was het meest complexe om alles bij elkaar te krijgen. Oud en nieuw, de interventies in de verschillende gebouwen, de aansluiting met de stedenbouw. Wat voor taal spreekt het nieuwe en hoe verhoudt zich dit tot het bestaande? In hoofdstuk 3 zal verder ingegaan worden op de uiteindelijke uitwerking van deze punten. Om het thema stadsacupunctuur een nieuwe kans te geven is besloten in de derde week van deze periode me aan te sluiten bij een lopend onderzoek over deze theorie door AGNova architecten. Zij waren enthousiast om het ontwerp te betrekken in hun onderzoek, maar naar mijn mening was dit lastig te koppelen. Daarbij heb ik wel een achtergrondartikel voor ze geschreven en hebben we een aantal keren contact gehad over de voortgang van het onderzoek, maar er is helaas niet echt iets uitgekomen tot nu toe. Toch was het goed om een keer van gedachten te wisselen met mensen die in het veld bezig zijn om stadsacupunctuur toe te passen. Het heeft geholpen om de grenzen van theorie zichtbaar te maken. Conclusie Hoewel begonnen was met een heldere stellingname voor zowel het proces als het ontwerp is halverwege het jaar de ontwikkeling gestokt en maar weer mondjes maat op gang gekomen. Misschien heeft dit te maken met de zaken die naast het afstuderen ook bezig waren, of met de lengte van het proces, maar het kan ook liggen aan de lastige verhouding met tussen het thema stadsacupunctuur, en de regels die verbonden zijn aan het afstuderen. Doordat er afgeweken werd van de planning tijdens de onderzoeksperiode was de gelaagdheid van het onderzoek weg. Door het sterke concept kan er wel op dezelfde manier voortgeborduurd worden, maar de argumentatie voor een aantal elementen is wat naar de achtergrond geschoven. Mijn keuze om mijn ontwerp niet zoveel aan te laten sluiten bij het onderzoek van AGNova architecten heeft een dubbel gevoel. Allereerst had ik, wanneer ik ingestemd was met hun voorwaarden, een mogelijkheid om stadsacupunctuur op de juiste manier in te zetten in het ontwerp. Aan de andere kant beperkt dat het ontwerponderzoek doordat de oplossingen in één gebied gezocht moeten worden. Dit had ten koste kunnen gaan van het project. Namelijk, als stadsacupunctuur leidend was geweest voor het uiteindelijk ontwerp, en het antwoord op de onderzoeksvraag was nee, het kan niet geweest, dan zou dat betekenen dat het ontwerp niet voldoende is. 12

12 Ontwerp en Onderzoek In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de relatie tussen het onderzoek en het uiteindelijke ontwerp. Het laat de verweving zien tussen de waardes van het gebied zoals ze geformuleerd zijn in de analyse en de toegevoegde waarde van de uiteindelijke interventie. Voorgeschiedenis Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is in de eerste periode een uitgebreide analyse gemaakt van de bestaande situatie. Het onderzoek is uitgevoerd op het gebied in Slotermeer-Noord, de Nieuwenhuysenbuurt. Deze wijk is gebouwd in een tijd waar de waarden rondom woningbouw opnieuw geformuleerd werden. De woningen zijn gebouwd als vervanging van de krotten rond de Haarlemmervaart en de Jordaan. De armste mensen woonden in donkere, vochtige kelders of tochtige krotten. Deze nieuwe sociale woningbouw zou hier een einde aan maken. De waarden lucht, licht en ruimte waren de sleutelwoorden voor deze nieuwe woningbouw. Een veel gebruikt type is de portiekwoning. Deze woningen werden oost-west georiënteerd. Door het weglaten van de noord-zuid georiënteerde woningen, die in het voorgaande gesloten woningblok nog wel aanwezig waren, hadden de woningen ultieme bezonning. Dit werd versterkt door de grote ramen, die genoeg zonlicht binnen lieten en uitzicht gaven op grote groene gebieden. Woningen in Slotermeer zijn dan ook vaak omgeven door een stuk groen. Door deze nieuwe woningbouw konden de lagere sociale klassen zich verheffen en verbeteren. Vaak werd aan dit nieuwe woningtype ook een opvoedcursus gekoppeld voor de huisvrouw waar zij leerde hoe om te gaan met de nieuwe vernuftigheden van haar huis. Analyse In de Nieuwenhuysenbuurt zien we de portiekwoning in een redelijk pure vorm. De blokken staan op een groen eilandje. De entrees liggen aan de oostzijde. Toch is er iets bijzonders aan de hand. De wijk vormt namelijk de afsluiting van Slotermeer-Noord. Het is het laatste puzzelstukje, afgeschermd door middel van het gekromde blok op aan de Jan van Zwanenburghof. Dit blok staat als een uniek stukje architectuur tussen verder zeer ingetogen gebouwen. De overige gebouwen van de Nieuwenhuysenbuurt sluiten aan bij de achterliggende architectuur en komen een beetje rommelig bij elkaar. Het lage blokje aan de Burgermeester van der Vlugtlaan is een vervolg op de overige blokken aan deze laan. Het gebouw aan de Slotermeerlaan lijkt aan te sluiten bij het tegenoverliggende blok, en de blokken aan de Nieuwenhuysenstraat sluiten aan bij de blokken aan de andere zijde van de Slotermeerlaan. Door deze aansluiting ontstaat 13

13 er in de kromming van de Jan van Zwanenburghof een groot plein. Aan de architectuur is opvallend dat de blokken vrij gedetailleerd zijn voor het type architectuur. De verfijning in de bakstenen gevel en de dakranden is eigenlijk vrij gedateerd voor de tijd waarin de blokken gebouwd zijn. Door de jaren heen is er eigenlijk vrij weinig gebeurd in de buurt. Toch is de wijk veel veranderd. Allereerst zijn de groene gebieden afgesloten voor publiek. Het zijn nu groene gaten in het stedelijk weefsel die alleen te bekijken zijn. Hierdoor komen de blokken op eilandjes te staan en wordt de afstand tot de publieke ruimte groter. Dit wordt nog eens versterkt door toename van het aantal parkeerplaatsen in het gebied. Een ander gevolg van deze twee veranderingen is dat straten erg smal worden en ook niet meer bruikbaar voor ander gebruik dan als toegang tot de woningen. De ruimte tussen de bouwblokken is eigenlijk heel groot, maar oogt nauw. Een ander gevolg van de toename van het aantal auto s is dat al de openbare ruimte verworden is tot parkeerruimte. De oriëntatie van de gebouwen is afgekeerd van het plein aan de Jan van Zwanenburghof. En afgekeerd van elkaar. De gebouwen keren elkaar letterlijk de rug toe. Daarnaast is het plein omlijst door parkeerplaatsen. Het plein is daarom ook niet de juiste plaats voor contact en ontmoeting. Een andere verandering die niet op het architectonisch vlak ligt, maar wel invloed heeft op de wijk is de veranderde bewoners. De groep eerste bewoners was een redelijk gemengd gezelschap van gezinnen uit een lagere sociale klasse. Mede door de ligging van de wijk, vrij dicht bij Schiphol, bestaat de wijk inmiddels voornamelijk uit allochtone jonge gezinnen of één-ouder-gezinnen. Dit is de ene groep. De andere groep bestaat uit ouderen die nog tot de eerste bewoners van de wijk behoren. Deze kennen de wijk nog van toen ze net gebouwd was en hebben de hele ontwikkeling meegemaakt. Er is vrijwel geen contact tussen beide groepen. Als gevolg van de slechte binding tussen de mensen in de wijk voelen veel bewoners zich er niet veilig. Daarnaast voelen veel mensen zich niet verantwoordelijk voor hun woning of woonomgeving. Dit zorgt voor verwaarlozing van de publieke ruimte en de woningen zelf. Het een versterkt het ander weer. Aangezien dit proces al enige tijd aan de gang is, worden de verschillende negatieve krachten alleen maar meer en meer versterkt. Concept 14 In de wijk is dus een aantal architectonische elementen aanwezig dat het tij zou kunnen keren. Het plein in de wijk is het hart van de wijk, maar wordt op dit moment niet zo gebruikt. Mede door de oriëntatie van de gebouwen. De wijk als laatste puzzelstukje van Slotermeer-Noord geeft al aan dat het een speciale functie heeft en dus ook op een bijzonder manier behandeld zou moeten worden. Het uiteindelijke ontwerp is dan ook gebaseerd op drie peilers die een antwoord zouden moeten geven op de verschillende problemen in de wijk en de waardes van de wijk versterken. Deze drie peilers zijn identiteit, eenheid en veiligheid. Identiteit gaat over herkenning. Onder de bewoners lijkt het gevoel heersen dat zij het afvoerpuntje van de samenleving zijn. Om de andere peilers te bereiken is het belangrijk dat de bewoners zich erkend voelen en dit ook

14 Ook hierin wordt ingezet op het verbeteren van de woonkwalitetit en het aantrekken van een andere doelgroep. Zo zijn aan de Jan van Zwanenburghof op de begane grond de garages omgebouwd tot laagdrempelige winkelruimte. De aanpassingen aan de bestaande garages zijn zo klein mogelijk gehouden om de winkelruimte betaalbaar te maken voor de doelgroep. De gemaakte aanpassingen zijn de isolatie van vloeren, het plaatsen van een WC met een klein keukenblokje en het inbouwen van een winkelruit ter plaatse van de garage deur. Ook in de Nieuwenhuysenstraat zijn een aantal aanpassingen gemaakt aan de bestaande woning. De woning op de begane grond heeft een nieuwe indeling gekregen. Waar eerst op de begane grond twee slaapkamers zaten is nu een woonkamer en een keuken. Boven bevinden zich drie slaapkamers en een redelijk grote badkamer. Tevens zijn de vloeren en de gevels geïsoleerd. De woning zou ideaal zijn voor een gezin met kleine kinderen. De entree van de woning bevindt zich aan wat nu de achterkant van de woning is. Hierdoor ontstaat in het hof een heel ander straatbeeld. De straat wordt nu tweezijdig ontsloten wat de intimiteit versterkt en de verbinding tussen beide blokken verbeterd. Op de bovenste verdieping is de zolder bij de woning getrokken en zijn de woningen omgebouwd tot loftwoningen. De ruimtelijke manier van wonen en het moderne uiterlijk maken de woning ideaal van starters. In de woning bestaat de mogelijkheid om extra kamers te maken wanneer de eigenaar dit wenst. Materialisatie In de architectuur en de materialisatie van de stedenbouw, zowel van de interventie op het bestaande als voor de nieuwe blokken is gestreefd naar een degelijke zware architectuur, passend bij het karakter van het fort. Een bijkomend voordeel van een dergelijke architectuur is dat het vrijwel onderhoudsvrij is, wat de duurzaamheid van de wijk kan waarborgen. De materialen stralen kracht uit, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterkt. Zoals verteld geldt voor elke interventie op het bestaande dat de installaties meteen geüpgrade worden tot de eisen van een nieuwbouwwoning. Dit is ook ter voorbereiding op het aansluiten op een warmtekoudeopslagsysteem (WKO) dat uiteindelijk de hele wijk van duurzame energie zal moeten voorzien. Hierin komt een al zekere fasering naar voren. In mijn onderzoeksvraag werd de vraag gesteld of het mogelijk is de Nieuwenhuysenbuurt te verbeteren op een bescheiden manier, zonder de context te vernietigen en met behulp van stadsacupunctuur. Stadsacupunctuur gaat, zoals gesteld in hoofdstuk 1 van dit verslag, over het geven van een impuls: Een kleine interventie die bottom-up geïmplementeerd wordt. Tijdens mijn onderzoek naar een goede oplossing is deze vraag steeds meer naar de achtergrond gedreven. Toch is het belangrijk deze nu weer naar voren te halen. Stadsacupunctuur richt zich namelijk op wat minimaal nodig is om een wijk te verbeteren. De interventies binnen dit ontwerp zijn, zoals ze uitgelegd zijn in dit hoofdstuk, uitgebreid en verregaand en als compleet pakket zeker geen acupunctuur meer te noemen. Toch zou dit project ook prima uitgevoerd kunnen worden in losse onderdelen. Een aantal regels zijn hiervoor van belang. Het aanpakken van de begane 17

15 19

16 20

17 Literatuurlijst Casagrande, M. and Rintala. (2003). Potemkin, park for post industrial medidation. from Coenen, J. (2007). The art of blending. Delft, RMIT, Delft Technical University. Kleingeld, A. L. (2013). De oorsprong van stadsacupunctuur. from Kruyswijk, M. (2012). geen fietsers onder het rijksmuseum. Het Parool 5 juli. Meurs, P. (2012). Heritage Development. A. L. Kleingeld. Delft, RMIT TUDelft. Quist, W. J. and L. G. K. Spoormans (2012). Transforming housing heritage. Delft, Delftdigitalpress. Spoormans, L. G. K. (2012). Introductie Lidwine. Housing heritage, from 21

Reinforce the garden city

Reinforce the garden city Reinforce the garden city Final report A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

Bouwstenen Vogelbuurt

Bouwstenen Vogelbuurt Bouwstenen Vogelbuurt bottom-up woningtransformatie door het stimuleren van particuliere woningverbetering P5 Roel van Tatenhove 26 juni 2014 Studio: Architectuur: Bouwtechniek: Gecommiteerde: RMIT Transforming

Nadere informatie

112 woningen plan St. Cyr Geldrop

112 woningen plan St. Cyr Geldrop B02/2683 29-09-2005 Inleiding Op de locatie van een drietal gesloopte galerijflats is een plan ontwikkeld met een divers aanbod van woningtypes waaronder patiowoningen. De nieuwbouw zal een nieuwe impuls

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade

Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Marcel Breuer Amerikaanse Ambassade Eindpresentatie herontwikkelingsvisie Lous Hagg-Kleingeld & Thijs Brienen 1 20 Aanpak Aanleiding Vrijkomen ambassade VVE Doel van onderzoek Analyse Stedenbouwkundige

Nadere informatie

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen

t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen t 't Hoekske Omdat geluk in t Hoekske zit... 9 starterswoningen 't Hoekske Omgeving 't Hoekske Aan de rand van het hart van Heusden, daar waar de straat t Hoekske en de lange Antoniusstraat samenkomen,

Nadere informatie

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.)

Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Bedrijventerrein Overamstel (deelgebied Daniël Goedkoopstraat / Willem Fenengastraat e.o.) Beoordelingskader Bij de beoordeling of een bouwwerk voldoet aan redelijk eisen van welstand als bedoeld in art

Nadere informatie

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER

AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER AMSTELBLOCKET TE KOOP! APPARTEMENTEN AMSTELKWARTIER architect studio PROTOTYPE www.studioprototype.nl adviseur constructie constructie adviesbureau F. Wiggers adviseur installaties ABT bouwtechnisch adviesbureau

Nadere informatie

TEUNISBLOEM UDENHOUT VRIJSTAANDE VILLA

TEUNISBLOEM UDENHOUT VRIJSTAANDE VILLA TEUNISBLOEM UDENHOUT VRIJSTAANDE VILLA Vrijstaande Villa Teunisbloem Gemeente Udenhout, Tilburg 2 EIGENTIJDSE VILLA WONING Een korte introductie Deze woningen worden door FAB5+ ontwikkeld. Uniek duurzaam

Nadere informatie

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands

MET ZICHT MET ZICHT. NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Kauwgomballenfabriek Paul van Vlissingenstr. 2a 1096 BK Amsterdam The Netherlands NEXT architects Beijing Emperor House #1101 136 Andingwaidajie Dongcheng Qu 100011 Beijing China MET ZICHT

Nadere informatie

rhenen schets-museumkwartier deel 1

rhenen schets-museumkwartier deel 1 rhenen schets-museumkwartier deel 1 Opdrachtgever: Gemeente Rhenen Stedenbouwkundig ontwerp: Aad Trompert, Amersfoort Architectuur: Van Leeuwen Architecten, Veenendaal 2 mei 2011 rhenen museumkwartier

Nadere informatie

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com

nieuwbouw woning Stramproy 10 juni 2011 architecture.com nieuwbouw woning 10 juni 2011 architecture.com architecture Qarchitecture. Niets uit dit bestek / drukwerk mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op

Nadere informatie

Studentenwoningen, Zwolle

Studentenwoningen, Zwolle Studentenwoningen, Zwolle Programma Ontwikkeling studentenhuisvesting van 5 studentenwoningen inclusief gemeenschappelijke ruimtes, parkeervoorzieningen en.00 m² verhuurbare ruimte tbv zorgfuncties. Opdrachtgever

Nadere informatie

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste...

De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Tiendschuurpad De Gouverneur Stijlvol en tijdloos wonen aan de rand van Limburgs mooiste... Stater Aan de rand van Limburgs

Nadere informatie

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence

Ool Excellence. Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas. 5 woningen Ool Excellence Wonen in de natuur Dicht bij de stad In het recreatiegebied Oolderplas 5 woningen Ool Excellence Wonen in buurtschap Ool Zeer fraai in buurtschap Ool (Herten/Roermond) gelegen, midden in de natuur, maar

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie

De 3 hoven, Haarlem. oude situatie De 3 hoven, Haarlem Locatie Ontwerp foto s Opdrachtgever Aannemer Adviseurs Totaal bvo Bouwkosten Projectduur Bijzonderheden Monacopad e.o., Haarlem M. Henssen, W. Swinkels, K. vd Velden, P. Spoelstra

Nadere informatie

Reflectie op het vak Programma, Ontwerp & Projectmanagement. Essay

Reflectie op het vak Programma, Ontwerp & Projectmanagement. Essay Essay april 2005 Tim Den Dekker 1140612 Johannes van Ussel 1142194 BK6R050 Programma, Ontwerp en Projectmanagement Programma, Ontwerp en Projectmanagement BK6R050 1 Voorwoord Dit essay is een zelfreflectie

Nadere informatie

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom

Analyse en stedenbouw. Borgvliet, Bergen op Zoom 5 De gemeente Bergen op Zoom is voorstander van het herstructureren van wijken in nauw overleg met marktpartijen. Zij heeft een wijkontwikkelingsplan opgesteld op grond waarvan ontwikkelaars in concurrentie

Nadere informatie

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award

HUIS 20X3 - projectdocumentatie. Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - projectdocumentatie Inzending ARC 16 - Innovatie Award HUIS 20X3 - ZIERIKZEE Locatie Oude Haven 17, Zierikzee Oplevering bouwkundig Januari 2016 Netto oppervlakte ca.120m2 Architect Tim de

Nadere informatie

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN

RESTAURATIE KIEFHOEK, ROTTERDAM MATH * 1990-1995 ARCHITECTEN MA* TH KIEFHOEK, ROTTERDAM BLOEMHOF situatie HENDRIK IDOPLEIN De Kiefhoek in de Rotterdamse wijk Bloemhof is het laatste en tevens bekendste woningbouwproject van architect J.J.P. Oud, dat hij in dienst

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING

PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING Bijlage III PROGRAMMA VAN EISEN EIGEN WONING De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: Functionele en ruimtelijke eisen Materiaaleisen, vorm en

Nadere informatie

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD)

OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) RT OMDAT UW WONING DE AANKOOP VAN UW LEVEN IS. ESDOORN 5 ÉÉNGEZINSWONINGEN DE KWEKERIJ TE HENGELO (GLD) Hengelo (Gld) In het hart van de Gemeente Bronckhorst ligt Hengelo. Een heerlijk dorp om te wonen,

Nadere informatie

In 2003 werd de Zeepfabriek

In 2003 werd de Zeepfabriek SOAP In 2003 werd de Zeepfabriek Bousquet in Delft gesloten na 310 jaar dienst te hebben gedaan als industrieel complex waar zeep werd gemaakt, verpakt en verkocht. De voormalige zeepziederij Het vergulde

Nadere informatie

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp

De Wederik. Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp De Wederik Herontwikkeling woningbouw - Stedenbouwkundig plan Ontwerp Team stedenbouw Versie 10 april 2015 De Wederik Stedenbouwkundig plan (ontwerp) Inhoud 1. Inleiding 2. Bestaande situatie 3. Project

Nadere informatie

Uitstekend onderhouden Instapklaar

Uitstekend onderhouden Instapklaar Huizen vanhendriks de Koppele 147, 5632 LH Eindhoven Uitstekend onderhouden Royaal 3-kamer appartement Royaal balkon op het westen Instapklaar Fraai uitzicht H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten. Vrolikstraat 331-385, Amsterdam

In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten. Vrolikstraat 331-385, Amsterdam Vrolikstraat 331-385, Amsterdam In opdracht van Woningbouwvereniging Het Oosten 1/5 De opgave behelst het ontwerp van 80 woningen,in verschillende groottes en woningcategorieën (huuren koopwoningen) op

Nadere informatie

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats

Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage. De Buitenplaats Samen Bouwen in Geldermalsen De Plantage De Buitenplaats Welkom in Geldermalsen Wonen in de Betuwe Nieuwbouwproject De Plantage, dé plek voor heerlijk wonen, lekker leven. Jonge stellen, gezinnen met kinderen

Nadere informatie

!!!!! Reflectie - Msc3 & Msc4! Schedeldoekshavencomplex! Rien Pels Rijcken student nr:

!!!!! Reflectie - Msc3 & Msc4! Schedeldoekshavencomplex! Rien Pels Rijcken student nr: Reflectie - Msc3 & Msc4 Schedeldoekshavencomplex Rien Pels Rijcken student nr: 4034392 Personal Information Naam: Rien Pels Rijcken Student nummer: 4034392 Adres: Postcode: Woonplaats: Den Haag Telefoonnummer:

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Twee nieuwe Tugelablokken in de Transvaalbuurt Amsterdam In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken De nieuwe Tugelablokken van M3H vervangen twee van de vijf bouwblokken in een

Nadere informatie

Waar dorp en veld elkaar ontmoeten

Waar dorp en veld elkaar ontmoeten www.kavelsgorssel.nl Smits van Waesberghe Makelaars Hoofdstraat 39b 7213 CP Gorssel Telefoon (0575) 49 20 80 info@svwmakelaars.nl www.svwmakelaars.nl Waar dorp en veld elkaar ontmoeten Thoma Makelaars

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Samen bouwen in Angerlo Kolkwijk

Samen bouwen in Angerlo Kolkwijk Samen bouwen in Angerlo Kolkwijk Welkom in Angerlo Wonen in de Liemers De gemeente Zevenaar ligt in het hart van de Liemers tussen Arnhem en de Duitse grens. Dit gebied is ideaal voor natuurliefhebbers,

Nadere informatie

Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica.

Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Deze letter is de Helvetica. Stijl aan de Hoefbladstraat Heinkenszand Grijpskerke Onderscheidend wonen! Eengezins hoekwoning Egelantier Egelantier Wonen in hartje Zeeland: ruim, groen en levendig Aan de rand van Heinkenszand in de

Nadere informatie

216 Frisolaan renovatie 276 galerijwoningen Frisolaan, Leidschendam opgeleverd september 2011 VILLANOVA architecten, Rotterdam

216 Frisolaan renovatie 276 galerijwoningen Frisolaan, Leidschendam opgeleverd september 2011 VILLANOVA architecten, Rotterdam 216 Frisolaan renovatie 276 galerijwoningen Frisolaan, Leidschendam opgeleverd september 2011 VILLANOVA architecten, Rotterdam Renovatie met respect voor de galerijflat adres programma opdrachtgever prof.

Nadere informatie

Waarom dit onderzoek?

Waarom dit onderzoek? Waarom dit onderzoek? Een betere buurt in 2026! Woningstichting De Volmacht wil uw buurt vernieuwen en verbeteren en klaar maken voor de toekomst. Daarvoor is een allereerst goede analyse van uw buurt

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG

IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG IPSE YPENBURG APPARTEMENTEN EN ZORGPLAATSEN VOOR IPSE TE YPENBURG, DEN HAAG In Ypenburg is AAARCHITECTEN benaderd voor het ontwerp van verschillende woningtypen. In het stedenbouwkundig plan van FARO en

Nadere informatie

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n.

TE KOOP. Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. TE KOOP Bisonstraat 24 5421 Gemert Vraagprijs: 219.000 v.o.n. Omschrijving Deze nieuwbouw woning met tuin is gelegen op een prachtige locatie aan een brede doorgaande straat nabij het centrum. De woning

Nadere informatie

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2016 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING

DE KREIT. Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2016 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING DE KREIT Ongewoon wonen, duurzaam bijzonder. Oplevering medio 2016 TWEE-ONDER-ÉÉN-KAPWONING Plan De Kreit Kreitenmolenstraat 142 Gemeente Udenhout, Tilburg 2 DUURZAAM WONEN IN UDENHOUT Een korte introductie

Nadere informatie

Park Krayenhoff Uithoorn

Park Krayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Park rayenhoff Uithoorn Situatie Park rayenhoff vormt een ruim opgezette parkachtige woonwijk aan de noordwest-zijde van Uithoorn op het voormalige IBM-terrein. Het hele plan is

Nadere informatie

De Linde 5 - Leeuwarden

De Linde 5 - Leeuwarden De Linde 5 - Leeuwarden Vraagprijs 439.000,-- kosten koper Omschrijving De Linde 5 - Leeuwarden In 2007 onder architectuur gebouwde moderne villa, met serre en veranda, prachtige tuin voorzien van vijver,

Nadere informatie

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199

ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 ar0740 tools for design final booklet Xander van Dijk 1288199 week 1 21 4 2011 5 situatieanalyse 6 7 nieuwe stedelijke bebouwing 8 week 2 28 4 2011 9 toekomstvisie 10 11 markt in venetië 12 maquette 1:500

Nadere informatie

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes

215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes 215 Hoofdweg renovatie 2 blokken portiek woningen 45 etage woningen, 15 maisonnettes VILLANOVA architecten, Rotterdam, 2012 zesxzes visuele communicatie - Nieuwe voorgevels, vanaf de hoek aan de Postjeskade

Nadere informatie

27 november 2015. Holy Résidence te Vlaardingen

27 november 2015. Holy Résidence te Vlaardingen 27 november 2015 Holy Résidence te Vlaardingen Partijen Ontwikkeling en realisatie: Ontwerp: Vereniging Boele & van Eesteren Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk De Vilder & Zonneveld architecten

Nadere informatie

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16.

Veld 5. Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Veld 5 Vragen en antwoorden n.a.v. informatieavond d.d. 16 maart 16. Waar is de locatie van Veld 5? Bouwplan veld 5 is een deelplan van de gebiedsontwikkeling Nieuw Delft, in het centrum van Delft. Het

Nadere informatie

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten Terrasvilla Riant wonen aan het water BBVH Architecten Foto gerealiseerde Terrasvilla Terrasvilla Woningtype: Vrijstaand Bebouwd oppervlak: 107 m² (ex. garage) Bruto woonoppervlak: 245 m² Woning inhoud:

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #17 100 JAAR ZOEKEN NAAR DE IDEALE WONINGPLATTEGROND De opening van de Van Eesteren Museumwoning in oktober 2012 is aanleiding voor een drieluik Van Eesterengesprekken over

Nadere informatie

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302)

Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) 138 ata WERKEN ata / architectuurcentrale Thijs Asselbergs 2012 Wonen en zorg Zonnehuis Langerhuize A, Amstelveen (302) werknummer 302 werknaam Zonnehuis Langerhuize adres Laan van de helende meesters,

Nadere informatie

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS

ESSE ZOOM LAAG NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL GEMEENTE ZUIDPLAS STEDENBOUWKUNDIG PLAN N Aan de zuidkant van Nieuwerkerk aan den IJssel, grenzend aan de Groene Zoom met Capelle aan den IJssel, ligt de toekomstige wijk Esse Zoom Laag. Hier worden de komende jaren 550

Nadere informatie

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl Hoge schuurvilla schipperdouwesarchitectuur Thuiskomen op het knooperf wordt een bijzondere

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

Houtwalhofjes. Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2

Houtwalhofjes. Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2 74 75 Houtwalhofjes Amersfoort 177 grondgebonden woningen Vathorst Velden 2 opdrachtgever Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling, Almere. supervisor Urbis bureau voor stadsontwerp, Rotterdam aannemer van Zwol,

Nadere informatie

Zorgwoningen. nieuwe markt. Woelwijck. Inschrijving ARC 13 Architectuur. Europese aanbesteding

Zorgwoningen. nieuwe markt. Woelwijck. Inschrijving ARC 13 Architectuur. Europese aanbesteding Inschrijving ARC 13 Architectuur Zorgwoningen Europese aanbesteding nieuwe markt Nieuw zuidmaart 2013 Woelwijck DAAD architecten, Beilen (i.s.m. Spring architecten, Rotterdam) augustus 2013 DAAD Architecten,

Nadere informatie

De Bies: 4 hoekwoningen. Wonen met de Veluwe aan je voeten. Bouwnummers: 61 t/m 81

De Bies: 4 hoekwoningen. Wonen met de Veluwe aan je voeten. Bouwnummers: 61 t/m 81 De Bies Bouwnummers: 61 t/m 81 De Bies: 12 tussenwoningen 4 hoekwoningen Wonen met de Veluwe aan je voeten. Inhoudsopgave Project Heidezoom 4 Situatietekening 6 Inleiding 8 Veldbiesweg en de Buntgraslaan:

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken Met de realisatie van de Tugelablokken heeft M3H twee complete bouwblokken

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans Nieuw leven in Schuttersbosch Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans 1/6 Lommerrijk in een houten boshuis. In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer

Nadere informatie

met kristallijnen invulling

met kristallijnen invulling Kubus met kristallijnen invulling De opdracht was eigenlijk om een 3-sterren hotel te ontwerpen met de uitstraling van een hotel in een veel hoger segment, begint Joris Deur, die samen met zijn compagnon

Nadere informatie

www.nieuwbouw-staartploeg.nl Wonen op Dubbeldam Voor een dorpse sfeer op het Eiland van Dordrecht Woont u straks ook op Dubbeldam? Wanneer in de 13 e eeuw in het riviertje de Dubbel een dam wordt aangelegd,

Nadere informatie

Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Contreie ook op www.decontreie.nl. Hoofdkantoor en woonwinkel Oosterhout

Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Contreie ook op www.decontreie.nl. Hoofdkantoor en woonwinkel Oosterhout Meer informatie Kijk voor meer informatie over de Contreie ook op www.decontreie.nl Heeft u in interesse? De verkoop van de woningen verloopt via Klijsen Makelaardij og & Onteigeningszaken Bezoekadres:

Nadere informatie

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen

12 maart 2016. Holy Résidence te Vlaardingen 12 maart 2016 Holy Résidence te Vlaardingen Partijen Ontwikkeling en realisatie Boele & van Eesteren Contactpersoon Floris Gortemaker Adres Laan van Vredenoord 14 Postbus 3077 2280 GB Rijswijk Mail info@holy-residence.nl

Nadere informatie

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT TYPE C2 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT Wonen naar eigen smaak! Zo persoonlijk kan wonen zijn Mijn eigen straat is een nieuwbouwproject

Nadere informatie

Blok 4 August Allebéplein

Blok 4 August Allebéplein Blok 4 August Allebéplein Bouwenvelop 09-10-2014 Inhoud Inleiding, toelichting Matentekening Ruimtelijke randvoorwaarden Doorsneden Toelichting De bouwenvelop is opgesteld binnen het kader van het Uitwerkingsplan

Nadere informatie

S t a r t e r s w o n i n g

S t a r t e r s w o n i n g S t a r t e r s w o n i n g S C H O P I N H O U D 1. D n Hoge Suute 2. Situatie 3. Starterswoning boerderij 5. Plattegronden 8. Gevels 9. Impressies 11. Omschrijving D N H O G E S U U T E, M A R I A H

Nadere informatie

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem 3 REALISATIE VAN 20 KLUSHUIZEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHT- GEVERSCHAP

Nadere informatie

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015

Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Verslag informatie- en co-design bijeenkomst 30 september 2015 Inleiding Op 30 september 2015 heeft de 2 e informatie- en codesignbijeenkomst plaatsgevonden voor Wonen in Helsdingen. Ontwikkelaar Blauwhoed

Nadere informatie

Heemwerd. Groot. Colofon. R eitdiep-heemwerd Groningen. 42 royale ééngezinswoningen

Heemwerd. Groot. Colofon. R eitdiep-heemwerd Groningen. 42 royale ééngezinswoningen Colofon Ontwikkeling en realisatie: Verkoop en informatie: Volker Wessels vastgoed bv Baron de Coubertinlaan 5 Postbus 7317 2701 AH Zoetermeer www.vwvastgoed.nl Schreuder Nieuwbouwmakelaars Verlengde Hereweg

Nadere informatie

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k.

Te koop: Voorbeeldweg 100. 1234 AB Utrecht. Vraagprijs: 100.000,- k.k. Te koop: Voorbeeldweg 100 Voorbeeldweg 100 1234 AB Utrecht Vraagprijs: 100.000,- k.k. Inhoudsopgave: 1: Object en vraagprijs... 2 1.1 Object:... 2 1.2 Kenmerken:... 2 1.3 Pluspunten:... 2 1.3 Vraagprijs:...

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007

Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam. februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 Beeldkwaliteitplan Tolweg, Muntendam februari 2007 261.400.03 inhoud 1 Inleiding 5 2 De opzet van het stedenbouwkundig plan 9 Een wijk geënt op het landschap

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

S e n i o r e n w o n i n g

S e n i o r e n w o n i n g S e n i o r e n w o n i n g I N H O U D 1. D n Hoge Suute 2. Situatie 3. Starterswoning boerderij 5. Plattegronden 8. Gevels 9. Impressies 11. Omschrijving D N H O G E S U U T E, M A R I A H O U T D n

Nadere informatie

Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden

Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden Bijna af! Nog 10! Blok 42 Nieuw Leyden Blok 42 De laatste tien woningen in Nieuw Leyden Het karakter van Blok 42 Een nieuwe woning in een complete buurt Nieuw Leyden is bijna klaar. De allerlaatste woningen

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

Meteen goed starten. Kenmerken

Meteen goed starten. Kenmerken Meteen goed starten betaalbare hoekwoning met 3 slaapkamers en garage 149.000,- k.k. Begoniastraat 1, 6351 BW, Bocholtz Waarom zou ik deze woning kopen? een betaalbare woning met garage ( 18 m2 ) in kindvriendelijke

Nadere informatie

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA)

De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005. Willem Sulsters (WSA) De Nieuwe Ontwikkelaar, 20 april 2005 Geert Ten Hertog (Staedion) ontwikkeligsmanager uitvoeringsfase Willem Sulsters (WSA) procesmanager wijkplan Inhoud Dichtbij de stad en het Zuiderpark Transvaal Wijkplan

Nadere informatie

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Villa s Kleine Rieteiland van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Inleiding Zo rond de kerst van 1999 las ik in de NRC dat er een nieuw eiland in de maak was. Het heette het Kleine

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

OBJECT ADRES ANDERS. Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2. Weststraat 3 4527 BR Aardenburg VASTGOED

OBJECT ADRES ANDERS. Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2. Weststraat 3 4527 BR Aardenburg VASTGOED ANDERS VASTGOED OBJECT Woon-winkelpand met aantrekkelijk atelier, appartement, garage. perceel 1045m 2 ADRES Weststraat 3 4527 BR Aardenburg Anders Vastgoed Zuidzandsestraat 8 4501 AP Oostburg Tel. 00

Nadere informatie

JongZeeuw architecten - wie zijn we?

JongZeeuw architecten - wie zijn we? JongZeeuw architecten - wie zijn we? Grondslag bij de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Multidisciplinair bureau met deskundigheid op het vlak van architectuur, stedenbouw, interieur, energiezuinigheid,

Nadere informatie

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN

WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN WELSTANDSNOTA GEMEENTE BERNHEZE ALGEMEEN DEEL BEBOUWINGSTYPEN 2.2 Welstandsniveaus Aan elk gebied in de gemeente Bernheze is een welstandsniveau toegekend. De basis voor het welstandsniveau is gelegen

Nadere informatie

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n.

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n. Helenusstraat 1 Almere Poort 379.000 v.o.n. algemene informatie plattegrond getekende impressies Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens. Aan de opgegeven afmetingen en informatie

Nadere informatie

SCHIPLUIDEN 46 GRONDGEBONDEN SCHUURWONINGEN SCHIPLUIDEN

SCHIPLUIDEN 46 GRONDGEBONDEN SCHUURWONINGEN SCHIPLUIDEN 46 GRONDGEBONDEN SCHUURWONINGEN SCHIPLUIDEN je huis is je leven dorps wonen dat ben jij Wonen in een dorp is leven in het dorp. Het huis is de plek waar je leven zich afspeelt. Hier wil je blijven, hier

Nadere informatie

Voorzieningen Leidsche Rijn

Voorzieningen Leidsche Rijn De wijkraad, de ogen en oren van de wijk Voorzieningen Leidsche Rijn maart 2012 Voorzieningen Leidsche Rijn inhoud Tussenstand wijkraadpleging voorzieningen 2012 Winkel Centrum Terwijde Leidsche Rijn Centrum

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST

MIJN EIGEN STRAAT 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT TYPE C1 8 TWEE-ONDER-EEN-KAPWONINGEN IN DE STRATEN IN VEENENDAAL-OOST MIJN EIGEN STRAAT Wonen naar eigen smaak! Zo persoonlijk kan wonen zijn Mijn eigen straat is een nieuwbouwproject

Nadere informatie

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT

VESTERHOUT. Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT VESTERHOUT Heerlijk wonen in een ideale woonomgeving! geschakeld vrijstaand, Vier-onder-één kap VOORHOUT Eeuwenlang was Voorhout met haar bebouwing een speldenknop op de landkaart. In 1988 vierde Voorhout

Nadere informatie

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties

BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP ACTIVE HOUSE Ontwerpen met specificaties BOUWHULPGROEP: advies en architectuur Architectuur en stedenbouw: de bestaande stad Advisering: wijk- en locatieontwikkeling Innovatie: energie, milieu

Nadere informatie

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k.

TE KOOP. Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. TE KOOP Sille 15 5421 AJ GEMERT Vraagprijs: 199.500 k.k. Omschrijving SILLE 15 GEMERT Deze sfeervol ingerichte tussenwoning is gelegen op een gewilde en kindvriendelijke locatie met een speelveldje TE

Nadere informatie

Alphons Ratslaan 8 - Venlo

Alphons Ratslaan 8 - Venlo Alphons Ratslaan 8 - Venlo "INRUIL BESPREEKBAAR! Hoogwaardige materialen onder architectuur gebouwde villa met blijvend vrij uitzicht. Tuin op het oosten met verhoogd hardsteen." Vraagprijs: 599.000,00

Nadere informatie

Indelingsvarianten grondgebonden woningen

Indelingsvarianten grondgebonden woningen Indelingsvarianten grondgebonden woningen Gevarieerd wonen, voor iedere doelgroep Het slimme duurzame bouwconcept. Van VolkerWessels Alle soorten grondgebonden woningen Naast de lage prijs en het duurzame

Nadere informatie

Pompenburg 266 Rotterdam

Pompenburg 266 Rotterdam Pompenburg 266 Rotterdam In het hart van Rotterdam bieden wij u een prachtig en goed onderhouden 3-kamer hoek-appartement op de 5e verdieping aan Met eventueel een garagebox in de onderbouw Keurig appartementencomplex

Nadere informatie

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven

Huizen. Extra bergzolder. Perfect afgewerkt. Dakterras op het zuiden. Drie Slaapkamers. Ligging nabij snelwegen. Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Huizen vanhendriks Leenderweg 292 A, 5644 AE Eindhoven Perfect afgewerkt Dakterras op het zuiden Drie Slaapkamers Extra bergzolder Ligging nabij snelwegen H51 H51 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte

Nadere informatie

Oud en nieuw op harmonieuze wijze bij elkaar

Oud en nieuw op harmonieuze wijze bij elkaar www.kerckhoeve.info Oud en nieuw op harmonieuze wijze bij elkaar Ruim en karakteristiek Aan de informatie en afbeeldingen in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. e getoonde illustraties,

Nadere informatie