Hij was laureaat van de PRIJS F. VANDENHOUTEN (Fiscale Hogeschool) en laureaat van de A.P.R.-PRIJS (UA).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hij was laureaat van de PRIJS F. VANDENHOUTEN 1992-1993 (Fiscale Hogeschool) en laureaat van de A.P.R.-PRIJS 1990-1991 (UA)."

Transcriptie

1 ALAIN CLAES Alain Claes ( 1968, Antwerpen) heeft zich volledig toegelegd op het fiscaal recht. Naast het bijstaan van cliënten in fiscale geschillen (vanaf het stadium van de controle tot en met de behandeling voor de rechtbanken), verleent hij ook fiscaal advies (hoofdzakelijk inzake Vennootschapsbelasting, BTW, Invordering, Regionale en lokale belastingen). Daarenboven heeft hij een bijzondere expertise ontwikkeld in domeinen die nauw aansluiten bij de fiscaliteit, met name anti-witwaswetgeving en fiscaal strafrecht. Hij is licentiaat in de rechten (UA, 1991) en Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen (Fiscale Hogeschool 1993). Hij is sinds 1991 fiscaal advocaat. Van 1991 tot 2000 was hij als advocaat ingeschreven aan de Balie te Antwerpen en werkzaam als advocaat bij ADVOCATENKANTOOR H. DUBOIS (thans advocatenkantoor DUBOIS VERLINDEN WAUMAN). Met ingang van 2001 is hij als advocaat ingeschreven bij de Balie te Brussel. Vanaf 2001 was hij advocaat-vennoot (en medeoprichter) van LONTINGS & PARTNERS (thans LYDIAN LAWYERS) te Brussel, alwaar hij aan het hoofd stond van het Tax Department en verantwoordelijke was voor de White Collar Criminal Defense practice Group. Met ingang van 1 januari 2007 vervoegde hij als advocaat-vennoot DE BROECK VAN LAERE VAN CAMP COOPMAN. Gedurende de periode was hij tevens deeltijds docent en gastprofessor aan de Economische Hogeschool Sint-Aloysius (EHSAL) te Brussel alwaar hij het vak Regionale en lokale fiscaliteit doceerde aan de studenten van de licentie fiscale wetenschappen. Hij is lid van de adviesraad van ACCOUNTANCY & FISCALITEIT (Wekelijkse nieuwsbrief Standaard Uitgeverij) en lid van de Redactie Hof van Justitie, Medewerker Buitenlandse Rechtspraak en Annotator van het TIJDSCHRIFT VOOR FISCAAL RECHT (Tweewekelijks tijdschrift Uitgeverij Larcier). Tevens is hij lid van de Raad van Bestuur van het BAB-BRABANT. Hij was laureaat van de PRIJS F. VANDENHOUTEN (Fiscale Hogeschool) en laureaat van de A.P.R.-PRIJS (UA). Hij wordt aanbevolen voor fiscaal recht in THE EUROPEAN LEGAL 500 (Edities 2005, 2006 en 2007) en in EUROPEAN LEGAL EXPERTS (Editie 2008) Alain Claes is een regelmatige spreker op seminaries over fiscaliteit en aanverwante onderwerpen (zoals antiwitwaswetgeving, economisch en fiscaal strafrecht, bestuurdersaansprakelijkheid...) o.a. bij M&D SEMINARS, KENNISATELIERS, STUDIO FINANCIËLE PLANNING, KLUWER OPLEIDINGEN, EHSAL-FHS SEMINARIES, KLUWER FORMATIONS, UAMS, IIR BELGIUM, GRAYDON, FISCOLOOG TRIBUNE en verscheidene beroepsverenigingen (IAB, KBAB, BKR ANTWERPEN, BAB BRABANT, BAB KORTRIJK). Hij publiceerde reeds tal van fiscale wetenschappelijke bijdragen. Te contacteren via: Jules Besmestraat 124 B 1081 Brussel Tel.: +32 2/ Fax.: +32 2/

2 Publicaties: Boeken BTW-carrousel. De fiscaal- en strafrechtelijke aanpak en de gevolgen voor de organisatoren, medeplichtigen en hun afnemers. in reeks Bibliotheek Fiscaal Recht, Gent, Larcier, 2005, 296 p. Milieuheffingen en leegstandsheffingen in reeks Fiscale rechtspraakoverzichten, Gent, Larcier, 2002, 229 p. Bijdragen in boeken Ego te absolvo a peccatis tuis: de nieuwe permanente fiscale regularisatie in de praktijk' in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen , Antwerpen, ced.samsom, 2006, "Fiscalité régionale. Flandre" in Success partner. 1993, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, (édition annuelle) édition 1993 et édition Het administratief luik: B.T.W. en andere indirecte belastingen in De hervorming van de fiscale procedure., PEETERS, B. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1999, (CLAES, A. en DUBOIS, H.) Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van Europa en de B.T.W. ) in De Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Hoofdstuk "Belastingen" (met uitz. van Europa en de B.T.W. ) in De Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie (CLAES, A. i.s.m. CAUWENBERGHS, S) Hoofdstuk "Belastingen" in De Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie "Redevances d'environnement" in L'entreprise, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, editie 1995 en editie "Regionale belastingen. Vlaanderen" in Success partner, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) editie 1993 en editie "Regionale belastingen en Milieuheffingen" in De Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, (jaarlijkse editie) vanaf editie 1995 tot en met editie Wordt de fiscaal adviseur een verklikker? in Fiscaal praktijkboek Directe belastingen , Antwerpen, ced.samsom, 2007, Artikelen "De Milieuheffingen op vaste afvalstoffen in het Vlaamse Gewest.", T.F.R. 1992, "De Milieuheffingen op de waterver ontreiniging in het Vlaamse Gewest.", T.F.R. 1992, "Heffingen op verontreiniging door meststoffen in het Vlaamse Gewest.", T.F.R. 1992, "De Milieuheffingen op afvalstoffen in het Waalse Gewest.", T.F.R. 1992, "De Milieuheffingen m.b.t. water in het Waalse Gewest.", T.F.R., 1992, (CLAES, "Milieufiscaliteit: (g)een beleid? Enkele bedenkingen naar aanleiding van de bijdrage van K. Deketelaere "Milieufiscaliteit : beleid met de natte vinger".", T.F.R. 1993,

3 "Milieutaksen.", Fiskoloog 1994, nr. 458, "Waalse waterheffingen vernietigd.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1995, nr. 37, 1-3. (CLAES, "Hogere milieuheffingen in Vlaams Programmadecreet.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 7, "Ook inzake milieufiscaliteit heeft akkoord zelfde waarde als aangifte.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 10, 4-6. "Een overzicht van de milieuheffingen in het Vlaamse Gewest.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 15, "Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert heffing op lozen van afvalwater in.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 19, 3-5. "Waalse winningsbelasting op grond water verder uitgebouwd.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 19, 3-4. "Milieutaks: ook bijkomende bepalingen voor batterijen.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 22, 6. "Uitvoeringsbesluiten m.b.t. milieutaksen: beperkte wijzigingen.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1996, nr. 22, 7-8. "De belastingen op leegstand in het Vlaamse gewest.", T.F.R. 1996, (CLAES, "Vlaams Programmadecreet wijzigt aantal decreten m.b.t. milieuheffingen.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 5, 4-7. "Programmadecreet heeft ook invloed op leegstandsheffing.", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 5, 4. "Opnieuw wijzigingen aan de wetgeving inzake milieutaksen", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 42, 7-8. "Opnieuw wijzigingen aan de wetgeving inzake milieutaksen", A.F.T.-Fiscale actualiteit 1997, nr. 42, 7-8. Waterheffingen aangepast, A.F.T.-fiscale actualiteit 2001, nr. 2, 7-8. Is een akkoord getekend onder dwang bindend? (bespreking Brussel 13 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 19, 3 en 5. Recyclagebijdrage voor elektrische apparaten: fiscale behandeling, A.F.T.-fiscale actualiteit 2001, nr. 41, 4-5. Uitspraak fiscale rechter wordt bepaald door strafrechter. (bespreking Brussel, 13 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 23, 4-5. Investeringsaftrek: wanneer is het gebruik afgestaan aan derden?, Accountancy & Fiscaliteit 2001, nr. 27. Onroerende voorheffing: fiscus moet hoedanigheid belastingplichtige bewijzen (bespreking Brussel 3 oktober 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 4. Huiszoeking door ambtenaren directe (en indirecte) belastingen uitgesloten, maar.. (bespreking Rb. Luik 3 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 6. (CLAES, Bewijs: simulatie kan bewezen worden op basis van vermoedens (bespreking Brussel 27 september 2001, Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 7. Controle: douaneonderzoek aan de grens (bespreking Brussel 26 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 7. Bezoldigingen ten onrechte voorstellen als kosten eigen aan de werkgever: niet aftrekbaar en taxatie als geheime commissielonen (bespreking Brussel 28 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 9.

4 Aanslag van ambtswege: hoe kan de belastingplichtige het tegenbewijs leveren? (bespreking Brussel 20 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 12. (CLAES, Bedrijfsuitgaven: put- en callopties (bespreking Brussel 20 december 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15. Procedure: bezwaar en ontheffing van ambtswege (bespreking Brussel 26 september 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15. Controle; voorafgaande kennisgeving verlenging onderzoekstermijn (bespreking Brussel 23 november 2001), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 15. Gelijktijdige aankoop put- en callopties: onaanvaardbare constructie (bespreking Brussel 14 februari en 15 februari 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 23. (CLAES, Kosten eigen aan de werkgever: vermoeden van onbelastbaarheid? (bespreking Rb. Antwerpen 28 november 2001 en Antwerpen 2 april 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 33. Geen milieutaks op batterij in muzikale wenskaart (Bespreking Corr. Kortrijk 19 maart 2002), A.F.T.-fiscale actualiteit 2002, nr. 23, 4-5. (CLAES, A. i.s.m. W. NEVEN, W.) Overgangsregeling drankverpakkingen in afwachting ecoboni, A.F.T.-fiscale actualiteit 2002, nr. 27, 7-8. Belastingplichtige moet kunnen 'vertrouwen' op een 'ernstige controle' (bespreking Rb. Luik 25 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 37. Leasingmaatschappijen: geen bankgeheim of toch wel? (bespreking Rb. Luik 18 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 38. Administratieve boete (en belastingverhoging): motivering moet vooraf gegeven worden (bespreking Rb. Luik 18 maart 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 39. Artiesten betaald via artiestenvennootschap: bedrijfsvoorheffing strijdig met Belgisch- Frans DBV? (bespreking Rb. Luik 18 april 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 41. Moet men investeringen zelf betalen om deze te kunnen afschrijven? (bespreking Rb. Luik 16 mei 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2002, nr. 45. Het fenomeen van de B.T.W.-carrousel: is elke koper een fiscale fraudeur? (bespreking Corr. Antwerpen 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 2. De administratie en de B.T.W.-carrousels (bespreking Corr. Antwerpen 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 3. Ook zonder dwangbevel kan men een B.T.W.-vordering betwisten? (bespreking Rb. Luik 27 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 4. De administratie mag enkel onderzoekshandelingen stellen die uitdrukkelijk toegelaten zijn door de wet (bespreking Rb. Brussel 29 maart 2002), Fiscaal Compendium Flashberichten, 2003, nr. 1, Milieutaksen: nieuw wetgeving op milieutaksen en ecobonussen komt eraan, A.F.T.- fiscale actualiteit 2003, nr. 9, 7-8. Enkele tendensen in de rechtspraak inzake Vlaamse leegstandheffingen, A.F.T. 2003, nr. 3, Verkoop van een 'kasgeldvennootschap' hoeft niet vreemd te zijn aan beheer privaat vermogen (bespreking onder Rb. Luik 12 september 2002) Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 20, 8. Bijkomende aankoopkosten grond: aftrekbaar of toch weer niet? (bespreking Rb. Leuven 2 mei 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 26, 2-3. Bij goede trouw kan de leverancier het bewijs leveren van de uitvoer, zelfs door middel

5 van valse stempels (bespreking Rb. Luik 3 september 2002), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 26, 8. De fiscus is geen derde voor de tegenstelbaarheid van ontslag bestuurders. (bespreking onder Rb. Leuven 2 mei 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 27, 7-8. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Ook de bedrijfsuitgaven voor illegale activiteiten zijn aftrekbaar (bespreking Brussel 12 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 31, 6-7. CLAES i.s.m. BROHEZ, A. Standpunt 'Au Vieux Saint-Martin' nogmaals bevestigd (bespreking Brussel 2 april 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 32. (CLAES i.s.m. BROHEZ, A) Le recouvrement de dettes fiscales auprès de tiers: action paulienne, action oblique, responsabilité des dirigeants et liquidateurs..., R.G.C.F. 2003, nr. 4, Proces-verbaal: krachtig bewijsmiddel voor administratie, maar niet onbeperkt. (bespreking onder Rb. Leuven 4 april 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 36, -. Bijkomende aankoopkosten gronden en maaltijdcheques: het Arbitragehof heeft het woord (bespreking Rb. Leuven 27 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 37, 1-. (CLAES i.s.m. BROHEZ, Wetsontwerp fiscale amnestie: (voorlopige) stand van zaken, Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 38, 1-5. Nalatige boekhouder is aansprakelijk voor verlies van een kans tot betwisting van de aanslag (bespreking Rb. Leuven 27 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2003, nr. 40, 1-. (CLAES i.s.m. BROHEZ, Retroactiviteit: staat het Hof van Cassatie meer toe dan het Arbitragehof? (bespreking Cass. 11 september 2003), A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2003, nr. 43, Waardevermindering op deelnemingen: ogenblik aftrek bij faillissement (bespreking Brussel 26 September 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 2, 3-4. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Onderzoeksdaden tijdens de bezwaarprocedure: de rechtbank van Leuven brengt de spelregels in herinnering. (Bespreking Rechtbank. Leuven 13 juni 2003), Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 3, 1-2. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, De fiscale amnestie: veilige oase of fata morgana?, Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 4, extra editie, De fiscale amnestie: minister beantwoordt 29 vragen., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 7, 1-2. De verjaring van oude belastingschulden: de wetgever grijpt in., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 15, 2-4. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Enkele beschouwingen omtrent het bezoekrecht van de administratie., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 17, 2-4. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Aftrekbaarheid werkgeverspremies gestort voor aanvullend pensioen: de zgn. 80%- grens., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 17, 6-7. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, De eenmalige bevrijdende aangifte (EBA) of fiscale amnestie: overzicht van de spelregels., Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2004, nr. 6, Preventieve witwaswetgeving legt nieuwe verplichtingen op., Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2004, nr. 6, Betwisting van het bedrag aan overdraagbare verliezen: recente rechtspraak verduidelijkt de procedureregels., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 23, 6-8. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Trage werking gemeentelijke diensten kan in uw voordeel werken., Accountancy & Fiscaliteit 2004, nr. 24, 6-7. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ,

6 Opent een prejudicieel arrest van het Arbitragehof nieuwe mogelijkheden tot betwisting van inkomstenbelastingen: 'nieuw feit' of 'nieuw rechtsmiddel'?, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 27, 1-3. CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, BTW-carroussels: versoepelt de Minister van Financiën de administratieve houding naar de kopers toe?, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 29, 6-7. Witwassen: Europese Commissie stelt ontwerp derde richtlijn voor, A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2004, nr. 31, Tussen groepsvennootschappen zijn bepaalde voordelen 'normaal', A.F.T.-Fiscale actualiteit, 2004, nr. 34, 4-6. Afschrijvingen van immateriële vaste activa verworven tegen een variabele prijs: rechtspraak eindelijk op het juiste spoor?, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 2, 1-4. (CLAES, A. i.s.m. CAUWENBERGHS, S.) Wanneer kan ik als beroepsbeoefenaar aansprakelijk gesteld worden voor de fiscale fraude van mijn cliënt?, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 9 (extra editie), 1-8. Witwaswetgeving verbiedt contante betalingen van meer dan EUR: praktische gevolgen voor handelaar en adviseur, Accountancy & Fiscaliteit, 2004, nr. 15, 5-7. De spaarrichtlijn en de omzetting ervan in het Belgische recht, R.W. 2005, (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Programmawetten 2005: overzicht van de fiscale maatregelen, Accountancy & Fiscaliteit, 2005, nr. 43, 4-5. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, Nieuwe verzekeringstaks sinds 1 januari 2006: nog een spaarproduct getroffen door fiscale maatregelen, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 2, 5-6. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, De notionele interestaftrek toegelicht, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 2 extra, 1-6. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, A. en CAUWENBERGHS, S.) Programmawet: nieuwe antimisbruikbepaling op het vlak van btw, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 8, 1-3. (CLAES, A. i.s.m. BROHEZ, De fiscale regularisatie: de gedroomde amnestieregeling of halfslachtige EBA-BIS?, Accountancy & Fiscaliteit, 2006, nr. 9, 1-8. De fiscale zondaar kan opnieuw gaan biechten: de fiscale regularisatie., Aantekeningen bij de Praktijkgids voor de jaarrekening 2006, nr. 5, Aflaten voor fiscale zondaars (bis): de fiscale regularisatie, T.F.R. 2006, nr. 302, Actualiteiten Hof van Justitie - Indirecte belastingen - 1/06/06 tem 31/08/06, T.F.R. 2006, nr. 307, Franse grensarbeider hoefde niet uitsluitend te werken in de grensstreek, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 5, 3-5. (CLAES, A. i.s.m. HOVINE, V.) De commissielonen van een zelfstandige agent in een bankfiliaal: baten of winsten, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 7, 6-8. (CLAES, A. i.s.m. GOOSSENS, G.) Actualiteiten Hof van Justitie - Indirecte belastingen - 1/11/06 tem 31/12/06, T.F.R. 2007, nr. 315, De fiscaal adviseur en de preventieve en repressieve antiwitwaswetgeving, Tijdschrift voor Financiële wetgeving, 2007, Witwassen en fiscale fraude: blaast de wetgever tegelijkertijd koud en warm?, Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 19, 1-6. Actualiteiten Hof van Justitie - Indirecte belastingen - 1/4/07 tem 30/6/07, T.F.R. 2007, nr. 325,

7 Verstrenging van de strafwet inzake witwassen eindelijk gepubliceerd., Accountancy & Fiscaliteit, 2007, nr. 30, 1-3. Annotaties "Algemene regels inzake directe belastingen gelden ook voor de Vlaamse heffing op de bescherming van de oppervlaktewate ren tegen verontreiniging." (noot onder Gent, 25 januari 1996), T.M.R. 1996, "De bevoegdheid van de Gewesten inzake milieufiscale procedures: de doos van Pandora?" (noot onder Arbitragehof, 14 juli 1997), T.M.R. 1997, Milieufiscale procedures: de (on)bevoegdheid van de Raad van State. (noot onder R.v.St., 7 mei 1998), T.M.R. 1999, De bevoegdheid van de gewesten inzake milieufiscale procedures (Deel II): na het prejudicieel arrest thans het vernietigingsarrest. (noot onder Arbitragehof, 16 december 1998), T.M.R. 1999, De bevoegdheid van de gewesten inzake milieufiscale procedures (Deel III): the (never) ending story? (noot onder Arbitragehof 14 februari 2001, arrest nr. 19/2001 en Arbitragehof 1 maart 2001, arrest nr. 27/2001), T.M.R. 2001, De intercommunales en de regionale milieuheffingen. (noot onder Arbitragehof 17 mei 2001, arrest nr. 66/2001), T.M.R. 2001, De bevoegdheid van de rechtbanken inzake milieufiscale procedures: heffingsplichtige 'van het kastje naar de muur gestuurd'. (noot onder Gent 17 april 2001), T.M.R. 2001, De toepassing van de vermindering voor de vuilvracht van het opgenomen water moet tijdig gevraagd worden in de aangifte (ook bij schending van het gelijkheidsbeginsel) (noot onder Gent 18 april 2001), T.M.R. 2001, De wetgeving op milieutaksen is van strikte interpretatie (net zoals andere fiscale wetgeving) (noot onder Corr. Kortrijk 19 maart 2002), T.M.R. 2003, (CLAES i.s.m. NEVEN, W.) Nietige meetresultaten kunnen niet dienstig zijn als 'inlichting' of 'vergelijkingspunt'. (noot onder Gent 10 december 2002), T.F.R. 2003, nr. 242, Het gebruik van de meetresultaten van een meetcampagne op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. (noot onder Gent 7 januari 2003), T.F.R. 2003, nr. 247, Ook diffuus lozen is heffingsplichtig lozen. (noot onder Gent 14 oktober 2003), T.F.R. 2004, nr. 264, 647 e.v. Doorstaat de bewijslast bij intracommunautaire leveringen de toetsing aan het Europees recht? (noot onder Gent 22 november 2005), T.F.R. 2006, nr. 297, Afnemer van BTW-carrouselfraude en de ontdoken belasting: to pay or not to pay (noot onder Hof van Justitie 12 januari 2006 en 11 mei 2006), T.F.R. 2006, nr. 304, 569 e.v. Cassatie bevestigt dat elke vorm van lozen heffingsplichtig is., T.F.R. 2006, nr. 308, 787. Na regen komt zonneschijn: gebruik van hemelwater is niet heffingsplichtig (noot onder Gent 23 mei 2006), T.F.R. 2007, nr. 317, 208. Boekbesprekingen "Coöperatieve en andere vennootschappen na de Wetten van 18 en 20 juli 1991.", T.F.R., 1992, 88. (CLAES, A. bespreking van GEENS, K., LAGA, H. en VAN DIJCK, J., "Nieuwe vennootschappenwet. De Wetten van 18 en 20 juli 1991.", T.F.R., 1992, (CLAES, A. bespreking van VAN BAEL, J.)

8 "Nieuwe vennootschapswet. (Wet van 18 juli 1991).", T.F.R., 1992, 89. (CLAES, A. bespreking van LIEVENS, J.) "N.V en B.V.B.A. na de Wet van 18 juli 1991.", T.F.R., 1992, (CLAES, A. bespreking van BROUCKAERT, F., GEENS, K., LAGA, H., NELISSEN GRADE, J.M., SERVAES, R., TYTECA, J. en WEYTS, L.) "Fiscalité de l'environnement.", T.F.R., (bespreking van CLAES,

belastingen 2007-2008, Antwerpen, ced.samsom, 2008, 105-136. Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2005.

belastingen 2007-2008, Antwerpen, ced.samsom, 2008, 105-136. Ondernemer, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, vanaf editie 2005. PUBLICATIES Boeken 1. A. CLAES, BTW- carrousel. De fiscaal- en strafrechtelijke aanpak en de gevolgen voor de organisatoren, medeplichtigen en hun afnemers. in reeks Bibliotheek Fiscaal Recht, Gent, Larcier,

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2)

en btw) op de onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ De onttrekking van een onroerend goed aan een vennootschap : de vereffening (Deel 2) p. 6/ Fiscale aspecten interprofessioneel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008?

Nieuwsbrief. december 2007. Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Nieuwsbrief december 2007 Beste lezer, Belasting op beleggingsfondsen: op volledige meerwaarde vanaf 1 januari 2008? Vruchtgebruik Vrijstelling voor investeringen in de audiovisuele sector Aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAQ: Dagelijks bestuur

FAQ: Dagelijks bestuur 2011 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe fiscale begrotingsmaatregelen PAGINA 4 FAQ: Dagelijks bestuur PAGINA 7 De herwaarderingsmeerwaarden: het nieuwe advies van de Commissie voor Boekhoudkundige

Nadere informatie

Per 1 oktober 2010 start BDO België met

Per 1 oktober 2010 start BDO België met 2010 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Fiscale regularisatie van inkomsten een groeiend succes PAGINA 5 Het boeken van de milieutaksen en -maatregelen PAGINA 8 Boekhoudkundige verwerking van de Tax

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1

FISCAAL INFORMATIEF. Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 Jaargang 4 - Nr. 3 - november 2004 Verschijnt maandelijks, niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2300 Turnhout 1 FISCAAL INFORMATIEF Praktijkgerichte, thematische informatie op fiscaal, vennootschapsrechtelijk,

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever

Afdeling 24. Kosten eigen aan de werkgever BEROEPSKOSTEN 61 4. BTW Volgens het Europese Hof van Justitie is factoring een dienstprestatie die uitgesloten is van de BTW-vrijstellingen voor financiële diensten: factoring is onderworpen aan BTW ongeacht

Nadere informatie

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER -

HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - HET VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE LEVEN VAN EEN VENNOOTSCHAP: VAN OPRICHTING, OVER DOELSTELLING TOT LIQUITDATIE - GUY PARMENTIER - 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07

Nadere informatie

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit.

Weer is een jaar voorbij. nieuwe eeuw, een nieuw millennium! meer aan tijd en ruimte. Zo ook in de fiscaliteit. Nieuwsbrief DECEMBER 2005 Beste lezer, Hoe anticiperen op de notionele intrestaftrek? Interne meerwaarden op aandelen: rulingcommissie biedt uitweg Programmawet 2006: belasting op beleggingsfondsen Weer

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Deel II Vennootschapsbelasting 1460 Bibliografie Naast de algemene bibliografie over inkomstenbelasting, verwijzen wij voor een diepgaande studie van deze stof naar de volgende werken: CENTRE D ETUDES

Nadere informatie

Nieuwsbrief. December 2007. Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. Jaargang 18. BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors

Nieuwsbrief. December 2007. Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. Jaargang 18. BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors Nieuwsbrief BDO Atrio AuditorsAccountantsAdvisors December 2007 Jaargang 18 1 Vrijstelling vennootschapsbelasting voor multinationale ondernemingen. 2 Europa vraagt drastische vereenvoudiging financiële

Nadere informatie

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer

Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer Btw belasting van tweedehandse goederen onder de regeling van de winstmarge intracommunautaire leveringen en uitvoer 1. Probleemstelling Tweedehandse goederen komen in aanmerking voor de bijzondere regeling

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden

De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 De fiscale herkwalificatie van interesten in dividenden Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Jeroen Van

Nadere informatie

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S.

BIBF. PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. BIBF PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN KB van 20 januari 2003 (B.S. 12/02/2003) SCHRIFTELIJK EXAMEN VAN 30 april 2005 DE ANTWOORDEN DEELDOMEIN BOEKHOUDING

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012. Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 PRIJSBEWIMPELING Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat Ingediend door MAJA REYNEBEAU 00602079 Promotor: Prof. dr. BAEL

Nadere informatie

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers

Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-10 Fiscale aspecten van aandelenopties voor werknemers Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Bruneel Dieter (studentennr.:

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte

Nadere informatie

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1.

nieuwsbrief Kort Inhoud www.bnr.be Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 Een uitgave verzorgd door B&R Uit het Parlement / Rechtspraak 1. Verschijnt tweemaandelijks I juni 2008 65 Inhoud nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R 1. Kort Uit het Parlement / Rechtspraak 2. Outplacement begeleiding sinds 1 december 2007 1. Opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1.

Nieuwsbrief. 1. Kort. www.bnr.be. Notionele intrestaftrek. Internet voor iedereen. Zuinig energieverbruik. uit het Parlement / Rechtspraak. 1. www.bnr.be 53 een uitgave verzorgd door B&R I verschijnt tweemaandelijks I februari 2006 Nieuwsbrief [ I N H O U D ] 1. Kort 2. Afkoop pensioenkapitaal tegen 10 % 3. BTW / Nieuwe bewaringstermijn / Digitale

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging

Herstructurering van een familiale onderneming in het kader van familiale opvolging Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen VERTROUWELIJK Fiscale Kliniek Herstructurering van een familiale

Nadere informatie