Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1"

Transcriptie

1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst met overheidsopdrachten Lijst met daden van beschikking Lijst met nominatieve subsidies Financiële nota Schema B2 - Exploitatiebudget Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes Schema B4 Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Schema B5 - Liquiditeitenbudget Toelichting bij budget Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Evolutie van het exploitatiebudget Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein. 50 Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Evolutie van het liquiditeitenbudget Overzicht werkings- en investeringssubsidies

2 BUDGET 2015 Beleidsnota Doelstellingennota In deze doelstellingennota staan enkel de acties vermeld die een financiële weerslag hebben in Daarnaast zijn er ook acties die pas later uitgaven of opbrengsten genereren en acties zonder financiële impact. Een volledig overzicht van alle acties met toelichting vindt u terug in het meerjarenplan. Strategische doelstelling nr. 001: Samen voor een dynamisch Wuustwezel Beleidsdoelstelling nr : We zetten in op Wuustwezel als een open, groene en dynamische plattelandsgemeente waar het goed is om te wonen, te ondernemen, te recreëren, te be-leven,... Actieplan nr Het uitbouwen van het lokaal woonbeleid Uitgaven 550,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -550,00 0,00 0,00 Actie nr Uitbouwen van het woonloket Actie nr Promoten van het levenslang en aanpasbaar wonen Actieplan nr Opmaak van Plannen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Actieplan nr Huisvesting kinderopvang Uitgaven 5.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Inrichten IBO Sterbos Actie nr Inrichten IBO Gooreind Actieplan nr Het voeren van een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt Uitgaven 5.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,

3 Actie nr Samenwerken met zelfstandigenorganisaties Actie nr Het organiseren van een ondernemingsavond Actie nr Werken aan de realisatie van een dorpsdag Actieplan nr Het versterken van het ondernemingsklimaat Uitgaven 2.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aantrekkelijker maken van de openbare markt Actie nr Het organiseren van een intergemeentelijke jobbeurs Actieplan nr Verhogen van biodiversiteit en soortenbescherming Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Actualisatie bermbeheerplan Actieplan nr Het positief imago van de land- en tuinbouwsector en hoevetoerisme promoten, ondersteunen en versterken Uitgaven 5.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Uitwerken van initiatieven in het kader van plattelandsontwikkeling Actieplan nr Sensibiliseren, informeren, ondersteunen van een open noordzuidbeleid Uitgaven 9.500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Financieel groeipad noord-zuid Actieplan nr Gezonde gemeente Uitgaven 1.632,60 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,60 0,00 0,00 Actie nr Borstkankerpreventie en preventie kanker algemeen Actie nr Voorkomen van ongevallen in en rond het huis Actie nr Stimuleren van acties voor het verwerken en zelf kweken van groenten en fruit

4 Actieplan nr Aandacht voor het toeristisch potentieel van de gemeente Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Stripspoorlus Actieplan nr De bibliotheek als partner in (cultuur)educatie Uitgaven 1.018,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr De bibliotheek als kenniscentrum promoten Actieplan nr De bibliotheek moet E-inclusie bevorderen en mediawijsheid en informatievaardigheden bijbrengen Uitgaven 6.530,10 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,10 0,00 0,00 Actie nr Digitaal lezen promoten Actie nr Digitale toegang tot bibliografische en fulltext-databanken en bibliotheekportalen Actieplan nr Uitbreiding sportterreinen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Sportcomplex Gooreind Actie nr Sportterreinen Kattegat Actieplan nr Afval verminderen en toepassen principe "Vervuiler betaalt" Uitgaven 1.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Containers restafval met chip Actie nr Sensibilisatie omtrent zwerfvuil ism de scholen en verenigingen

5 Actieplan nr Tegen 2020 een klimaatneutrale organisatie trachten te zijn Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Aanpassing gemeentehuis Actie nr Aanpassing magazijn openbare werken

6 Beleidsdoelstelling nr : Zorgen voor een warme en sociale gemeente die samenwerking tussen inwoners ziet als maatschappijversterkend Actieplan nr Financiële ondersteuning van verenigingen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten ,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Stimuleren van cultuurverenigingen Actie nr Toelage jeugdcultuurinitiatieven Actie nr Subsidies voor jeugd(cultuur)verenigingen Actie nr Uitkering werkingssubsidies aan de sportverenigingen i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen Actieplan nr Verhoogde aandacht voor erfgoedzorg en de ontsluiting van materieel en immaterieel cultureel erfgoed. Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Sterke Peer Actie nr Volkskundemuseum Actie nr Opstart Erfgoedcel Actie nr Groote Oorlog Actie nr Monumenten Actieplan nr Meer waardering van het vrijwilligerswerk en vergroten van het engagement Uitgaven 8.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 1.667,05 0,00 0,00 Saldo ,95 0,00 0,00 Actie nr Vrijwilligersbeleid uitwerken Actieplan nr Extra ondersteuning van evenementen voor een positief en veilig verloop Uitgaven 500,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -500,00 0,00 0,00 Actie nr Evenementen worden extra ondersteund

7 Beleidsdoelstelling nr : We zorgen voor een veilig Wuustwezel Actieplan nr Hulp- en Dienstverlening en inzetten op onze Brandweer Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr De brandweer beschikt over voldoende bluswater

8 Beleidsdoelstelling nr : We bouwen de leerkansen van onze inwoners verder uit Actieplan nr Onderhoud schoolgebouwen Uitgaven 5.000, ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Onderwijs De Wissel - volledige verbouwing Actie nr Onderwijs VBS 't Kantoor Actie nr Onderwijs 't Blokje - volledige verbouwing Actie nr GBS 't Blokje kleuterschool: extra ruimte creëren voor stijgend aantal leerlingen. Actie nr Muziekacademie - renovatie

9 Beleidsdoelstelling nr : Inzetten op een publieke ruimte die leefbaar en bereikbaar is voor alle inwoners en gebruikers Actieplan nr Bij het inrichten van openbare ruimten (straat, plein, wijk) meer aandacht hebben voor de doelgroep kinderen, jongeren en ouderen. Uitgaven 4.500, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Uitbreiding skateterrein Wuustwezel Actie nr Aanleg speelterrein en parking aan wijkhuis Sterbos Actie nr Inrichting speelbos domein Franciscanessen Actie nr Buitenbuurtplekjes Actie nr Aanleg speelterrein wijk Helsen (Gooreind) Actie nr Buurtwerking Actieplan nr Voorzien van een polyvalente ruimte in elke deelgemeente waar jeugdwerk en individuele jongeren kunnen ontmoeten, feesten en organiseren. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr Inrichting nieuwe repetitieruimte in Loenhout Actieplan nr Een jeugdhuis in elke deelgemeente: realisatie van 3 volwaardige jeugdhuizen Uitgaven 3.000,00 0, ,00 Ontvangsten 1.221,60 0,00 0,00 Saldo ,40 0, ,00 Actie nr Gebruik 't Klepke als jeugdhuis Bar64 Actie nr Rentearme lening nieuwbouw JH De Raap Actieplan nr Groenzones onderhouden, verwerven en/of openstellen Uitgaven ,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Aanplantingen Gasthuisdreef

10 Actieplan nr Onderhoud wegen, voet- en fietspaden Uitgaven , ,00 0,00 Ontvangsten 0, ,00 0,00 Saldo , ,00 0,00 Actie nr Wegeniswerken dreven Gooreind Actie nr Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg Actie nr Aanleg fietspad Bosduinstraat, fase 2 Actie nr Aanleg fietspad N1, Bredabaan Actie nr Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg Actie nr Heraanleg Oud Gooreind Actie nr KWS en goten Actie nr Kleine herstellingswerken aan wegen, voet- en fietspaden Actie nr Aanleg parking Vonderweg Actie nr Noordheuvel - Boterdijk - Oud-Gooreind - Akkerveken Actie nr Voetpaden en aanplantingen Wijk De Vennekens Actie nr Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijsvennen Actie nr Herinrichting schoolomgeving De Wissel Actie nr Heraanleg Grotstraat Actie nr Heraanleg voetpad Het Blok Actie nr Heraanleg voetpad Kerkhofstraat Actieplan nr Onderhoud begraafplaatsen Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Verfraaiing begraafplaatsen Actieplan nr Onderhoud patrimonium Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Kapel Deureind Actie nr Kapel Sint-Quirinus Actie nr Heidebloem

11 Actieplan nr De mobiliteit via verschillende vervoersmiddelen garanderen en faciliteren Uitgaven 0, ,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0, ,00 0,00 Actie nr Voldoende parkeerplaatsen voor fietsen voorzien

12 Beleidsdoelstelling nr : Een efficiënte en sterk communicerende gemeentelijke administratie dichter bij de burger brengen Actieplan nr Communicatie Uitgaven ,60 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,60 0,00 0,00 Actie nr invoeren van een nieuwe huisstijl Actie nr uitbreiden van externe communicatie Actie nr Crisiscommunicatie Actieplan nr E-goverment Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actie nr implementeren van de IPDC en het verder uitwerken van het e-loket. Actie nr Afleveren van elektronische documenten Actie nr Integreren van app Actieplan nr Uitbouwen van een administratief landbouwloket met aandacht voor gevestigde en startende ondernemers Uitgaven 3.650,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Opmaken van een infobrochure voor de landbouwers Actie nr Opmaken van een brochure voor buitenlandse werknemers Actie nr Verkeersveiligheid op den buiten Actieplan nr Bepaalde doelgroepen doeltreffend informeren Uitgaven 1.000,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo ,00 0,00 0,00 Actie nr Het opmaken van een informatiepakket voor startende ondernemers met specifieke informatie van de gemeente Actie nr Het organiseren van een infomoment voor startende ondernemers Actie nr Promotie Domein Franciscanessen

13 Eindtotaal Uitgaven , , ,00 Ontvangsten , ,00 0,00 Saldo , , ,00 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

14 Schema B1 Doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Individu en samenleving Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Doorstroming en vestiging Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Cultuur en vrije tijd Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten

15 04 - Welzijn en opvang Prioritaire Doelstellingen Exploitatie Investering Liquiditeiten Overig beleid Exploitatie Investering Liquiditeiten Totalen Exploitatie Investering Liquiditeiten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

16 Financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Meerjarenplan Budget Verschil I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen Toegestane leningen Overige transacties B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

17 AUTOFINANCIERINGSMARGE Meerjarenplan Budget Verschil I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden Periodieke aflossingen van schulden Terugvordering van de periodieke aflossingen van de schulden B. Nettokosten van schulden Kosten van de schulden Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

18 Lijst met overheidsopdrachten Dit is de lijst met de te verwachten overheidsopdrachten die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2 11, b) en artikel 57, 3, 6 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning te bepalen. In deze lijst zijn de opdrachten uit het meerjarenplan overgenomen. Deze zullen niet allemaal gerealiseerd worden in dienstjaar 2015, maar kunnen op deze manier, indien nodig, al wel opgestart worden. Actieplan Investeringsenveloppe Omschrijving actie vermoedelijke gunningcriteria vermoedelijke procedure 1419/001/001/011 14/01/01 werken sportterreinen Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/001/011 14/01/01 ontwerper sporthal Gooreind ereloonpercentage ea algemene offerteaanvraag 1419/001/001/011 14/01/01 werken sporthal Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/001/011 14/01/01 materialen en uitrusting sporthal Gooreind prijs ea algemene offerteaanvraag 1419/001/001/018 14/01/01 Containers restafval met chip via samenwerkingsovereenkomst met IGEAN 1419/001/001/017 14/01/01 Sportterreinen Kattegat - aanleg parking en weg prijs open aanbesteding 1419/001/004/002 14/01/04 Muziekacademie - renovatiewerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N1, Bredabaan prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - werken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - openbare verlichting wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad N133, Nieuwmoerse Steenweg - Ondergronds brengen leidingen wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg - werken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg - openbare verlichting wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Aanleg fietspad Sint- LenaartsewegOndergronds brengen leidingen wet op overheidsopdrachten niet van toepassing 1419/001/005/005 14/01/05 Heraanleg Oud Gooreind prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 KWS en goten prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Voetpaden en aanplantingen Wijk Rijs vennen prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Dreven Gooreind - wegeniswerken prijs open aanbesteding

19 wet op overheidsopdrachten niet van toepassing Dreven Gooreind - openbare 1419/001/005/005 14/01/05 verlichting Herinrichting schoolomgeving De 1419/001/005/005 14/01/05 Wissel prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 De Vennekens - wegeniswerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Noordheuvel-Boterdijk- Oud- Gooreind-Akkerveken - wegeniswerken prijs open aanbesteding 1419/001/005/005 14/01/05 Heraanleg Grotstraat prijs open aanbesteding 1419/001/005/006 14/01/05 Verfraaiing begraafplaatsen prijs open aanbesteding 1419/001/007/001 Aangaan lening prijs open aanbesteding 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging tractor met toebehoren prijs ea algemene offerteaanvraag algemene 1419/001/007/007 14/1/7/3 Vervanging vrachtwagen prijs ea offerteaanvraag

20 Lijst met daden van beschikking Dit is de lijst met de te verwachten daden van beschikking m.b.t. onroerende goederen die nominatief aan de gemeenteraad meegedeeld wordt, zoals voorzien in artikel 43, 2, 12 en artikel 57, 3, 8 van het gemeentedecreet. Deze nominatieve vermelding geeft het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de volledige procedure m.b.t. deze verkopen en aankopen van onroerende goederen te kunnen afhandelen. Actieplan Investeringsproject Omschrijving 1419/001/005/005 Aanleg fietspad Sint-Lenaartseweg onteigeningen gronden 1419/001/007/007/029 Grond openbare picknickplaats aankoop grond voor openbare picknickplaats te Blekenberg 1419/001/007/001 verkoop gronden Hagelkruis

21 Lijst met nominatieve subsidies Deze lijst bevat de subsidies die niet op basis van een reglement worden toegekend, maar wel door nominatieve beslissing van de gemeenteraad. Deze lijst van nominatieve subsidies werd voorheen ook al in aparte raadsbesluiten goedgekeurd, nu maakt deze deel uit van het budget en wordt dus samen met het budget goedgekeurd. Omschrijving Bedrag ,00 Afstammingsonderzoek 450,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Centrum 300,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Gooreind 130,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Kalmthout 50,00 Agrarische Bedrijfshulpdienst Loenhout 300,00 Agro Beheersgroep Waterconserveringsproject 405,00 AMC 2.000,00 Beheersorgaan van de bibliotheek en gemeenschapscentrum Wuustwezel 2.500,00 Belgie-Canada vzw 65,00 Bloemencorso 2.500,00 Broederlijk Delen 2.400,00 Canina 250,00 Clara Fey 120,00 Coda 2.000,00 Culturele Raad ,00 Cyclocross Loenhout 2.500,00 De Schelp vzw 9.500,00 Dienst Onthaalgezinnen Centrum 400,00 Dvc Sint-Jozef 315,00 Emiliani 75,00 Ganspoel 150,00 Handicar vzw 1.000,00 Heemkundige Kring 2.650,00 Het Nest vzw 1.500,00 Het Raster vzw 40,00 Jeugdraad 8.000,00 Kadodder 40,00 Kind en Gezin Centrum 1.250,00 Landbouwcommissie Brecht/Loenhout 150,00 Landbouwcommissie Essen/Kalmthout/Wuustwezel 150,00 Logo 1.500,00 Lokaal Overleg Kinderopvang 500,00 Mayors For Peace 300,00 Mondiale Raad 9.500,00 Ouderen-Adviesraad 4.300,00 Oxfam Wereldwinkel 1.500,

22 Paramime vzw 10,00 Plattelands Educatief Centrum vzw 2.500,00 Poezennestje Adma vzw 150,00 Puntpop 2.500,00 Raad voor Welzijn en Gezondheid ,00 Raad voor Lokale Economie 2.000,00 Religiosoft Kerkraad Gooreind 350,00 Religiosoft Kerkraad Loenhout 350,00 Religiosoft Kerkraad Wuustwezel 350,00 Revalidatiecentrum Nieuwmoerse Steenweg 5.500,00 Scholenveldloop 500,00 Speelpleinwerking ,00 Sportraad 5.000,00 St. Oda 75,00 Stichting Auschwitz 65,00 T Zwart Goor 225,00 Toerisme Provincie Antwerpen en Intergem. Samenwerking 4.260,00 Toerisme Wuustwezel 4.750,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Mater Dei 1.395,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen 't Kantoor 907,00 Tussenkomst busvervoer schoolzwemmen Triangel 584,00 Veeprijskamp (Veebond Vrv) 250,00 Vriendenkring Der Politieke Gevangenen 65,00 vzw Noordertuin/Striproute 2.500,00 Wit Geel Kruis 400,00 Zevenbergen 450,

23 Financiële nota Schema B2 Exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Individu en samenleving Doorstroming en vestiging Cultuur en vrije tijd Welzijn en opvang Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

24 Investeringsbudget Schema B3 Investeringsenveloppes TOTAAL VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

25 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

26 Investeringsenveloppe 14/1/1 BD open, groene en dynamische plattelandsgemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

27 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

28 Investeringsenveloppe 14/1/2 BD warme, sociale gemeente 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Erfgoed III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

29 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

30 Investeringsenveloppe 14/1/3 BD veilig Wuustwezel 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 2. Wegen en overige infrastructuur III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

31 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

32 Investeringsenveloppe 14/1/4 BD uitbouw leerkansen 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

33 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

34 Investeringsenveloppe 14/1/5 BD publieke ruimte 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

35 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

36 Investeringsenveloppe 14/1/6 BD gem. administratie dichter bij burger 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

37 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

38 Investeringsenveloppe 14/1/7/1 Overig BD Algemene financiering 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

39 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

40 Investeringsenveloppe 14/1/7/2 Overig BD Individu en samenleving 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

41 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

42 Investeringsenveloppe 14/1/7/3 Overig BD Doorstroming en vestiging 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

43 DEEL 2 : ONTVANGSTEN I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten

44 Investeringsenveloppe 14/1/7/4 Overig BD Cultuur en vrije tijd 14 DEEL 1 : UITGAVEN I. Investeringen in financiële vaste II. Investeringen in materiële vaste Verbintenis - krediet Transactiekredieten A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en gebouwen Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies Totaal uitgaven

45 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbintenis - krediet Transactiekredieten I. Verkoop van financiële vaste II. Verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en - schenkingen Totaal ontvangsten Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

46 Schema B4 Tansactiekredieten inzake investeringsverrichtingen Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering Individu en samenleving Doorstroming en vestiging Cultuur en vrije tijd Welzijn en opvang Totalen Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

47 Schema B5 - Liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 0 2. Toegestane leningen Overige transacties 0 B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 0 3. Overige transacties 0 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) BESTEMDE GELDEN Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Geen info II. Investeringen III. Bestemde gelden investeringen uitgaven Bestemde gelden investeringen ontvangsten Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181,inschrijvingsnummer 2402, exploitatie 2097, investeringen 288, liquiditeiten

48 Toelichting bij budget 2015 Deze toelichting bestaat uit enkele verplichte schema s, eventueel aangevuld met nog extra uitleg. Toelichting bij het exploitatiebudget Schema TB1 - Exploitatiebudget per beleidsdomein Cod e Totaal 00 Algemene financiering 01 Individu en samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vrije tijd 04 Welzijn en opvang I. Uitgaven A. Operationele uitgaven 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 4. Toegestane werkingssubsidie s 5. Andere operationele uitgaven 60/ / B. Financiële uitgaven C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking 2. Fiscale ontvangsten en boetes 3. Werkingssubsidie s 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar / III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

49 Schema TB2 - Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Uitgaven A. Operationele uitgaven Goederen en diensten 60/ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven B. Financiële uitgaven 640/ C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten Ontvangsten uit de werking Fiscale ontvangsten en boetes a. Fiscale ontvangsten en boetes Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanvullende belasting op de personenbelasting Andere aanvullende belastingen 7302/ b. Andere belastingen 731/ Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Andere algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 7402/4 7405/ Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten 742/ C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, exploitatie

50 Toelichting bij het investeringsbudget Schema TB3 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1 : UITGAVEN Code Totaal Individu en Algemene financiering samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vrije tijd 04 Welzijn en opvang I. Investeringen in financiële vaste A. Extern verzelfstandigde 280 agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande n en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband 282 en D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële 284/8 vaste II. Investeringen in materiële vaste A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en 220/ gebouwen Wegen en overige /8 infrastructuur 2 3. Roerende goederen 23/ Leasing en 25 soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste 1. Onroerende 260/4 goederen 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste 2906 III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies VI. TOTAAL UITGAVEN

51 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Totaal Individu en Algemene financiering samenleving 02 Doorstroming en vestiging 03 Cultuur en vri je tijd 04 Welzijn en opvang I. Verkoop van financiële vaste A. Extern verzelfstandigde 280 agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbande n en soortgelijke 281 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverband 282 en D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële 284/8 vaste II. Verkoop van materiële vaste A Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1. Terreinen en /3-9 gebouwen 2. Wegen en overige 224/8 infrastructuur 3. Roerende goederen 23/ Leasing en 25 soortgelijke rechten 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste 1. Onroerende 260/4 goederen 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / VI. TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

52 Schema TB4 - Evolutie van transactiekredieten bij investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Investeringen in financiële vaste A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste 284/ II. Investeringen in materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 220/ / Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste III. Investeringen in immateriële vaste IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN

53 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Verkoop van financiële vaste A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste 284/ II. Verkoop van materiële vaste A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste Terreinen en gebouwen 220/ Wegen en overige infrastructuur 224/ Roerende goederen 23/ Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed B. Overige materiële vaste Onroerende goederen 260/ Roerende goederen 265/ C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste III. Verkoop van immateriële vaste IV. Investeringssubsidies en -schenkingen / TOTAAL ONTVANGSTEN Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 97181, inschrijvingsnummer 2402, investeringen

54 Weerslag op de exploitatie van een investeringsproject Wanneer in 2015 een investering wordt uitgevoerd zal de weerslag op de exploitatie veelal later plaatsvinden, wanneer de investering volledig afgewerkt is. In de mate van het mogelijke is er in het meerjarenplan en het budget geanticipeerd op extra of minder exploitatiekosten die voortvloeien uit een investering. Meestal is dit verwerkt in de registratiesleutels van het overig beleid, af en toe in de actie zelf. Voorbeelden zijn: onderhoudscontracten bij aankoop van software (meestal vallen ook oude onderhoudscontracten weg aangezien het vervanging van software betreft), minder gasverbruik na het vernieuwen van een stookplaats, extra poetsen na oprichting van een nieuwe sporthal, extra uitgaven voor gas maar minder qua brandstof voor de nieuwe voertuigen op aardgas. De gevolgen op lange termijn op gebied van exploitatie zijn niet altijd correct in te schatten, maar waar mogelijk is hier voldoende rekening mee gehouden. Voor het budgetjaar 2015 zijn er wel degelijk de nodige inschattingen gebeurd en kredieten voorzien. Elk jaar zullen de nodige correcties toegepast worden wanneer bij de opmaak van het respectievelijke budget preciezere exploitatie-uitgaven of -inkomsten geraamd kunnen worden. Momenteel zijn in het zgn. overig beleid (beleidsdoelstelling 7) van het exploitatiebudget de nodige kredieten voorzien om de gewone werking te garanderen

55 Evolutie van het liquiditeitenbudget Schema TB5 - Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2013 Budget 2014 Budget 2015 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen 421/ b. Niet-periodieke aflossingen 171/ Toegestane leningen 2903/ Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings 171/ Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/ b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/ Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring

GR Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan aanpassing goedkeuring GR20141230 Punt 7. Financiële dienst - OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - aanpassing 2015 - goedkeuring De raad Gelet op het gemeentedecreet; Gelet op het decreet van 19 december 2008, en de wijzigingen van

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

MEERJARENPLAN

MEERJARENPLAN AG KINDEROPVANG ANTWERPEN MEERJARENPLAN 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Beleidsdomein 4 LERENDE EN WERKENDE STAD lslwol Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be

Jaarrekening 2012. 09 september 2013. Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Jaarrekening 2012 09 september 2013 Markt 1 2450 Meerhout T 014 24 99 20 F 014 24 99 57 E info@meerhout.be www.meerhout.be Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Gemeente Meerhout Deel 1: De Beleidsnota Pag.

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2015 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2015 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016

Inhoud. Meeuwen-Gruitrode Gemeente / Budget 2016 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 13 Financiële toestand... 15 Lijst overheidsopdrachten... 18 Lijst daden van beschikking... 19 Lijst nominatieve subsidies...2 Financiële

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene

BUDGET- WIJZIGING. Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene BUDGET- WIJZIGING 2015 Autonoom Gemeentebedrijf Bredene, Kapelstraat 76, 8450 Bredene 1. Motivering Budgetwijziging 2015 1. aansluiting budgettaire boekhouding algemene boekhouding Uit de controles van

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen

4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen 4. Toelichting bij het budget 2014 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen

Boek 4. Toelichting bij het budget Stad Antwerpen Boek 4 Toelichting bij het budget 2016 Stad Antwerpen Toelichting bij het budget 2016 Toelichting bij het exploitatiebudget Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 De evolutie van het exploitatiebudget

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie )

GR punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie ) GR20160623 punt 11: Financiële dienst - jaarrekening 2015 AGB Ninove - goedkeuring (datum van publicatie 07.07.2016) De raad Gelet op het gemeentedecreet, in het bijzonder de artikelen 225 tot en met 244;

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Wuustwezel

Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Wuustwezel Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Wuustwezel Toelichting meerjarenplan 1. Algemeen: tijdsgeest & financiële toestand 2. 10 beleidsdoelstellingen 3. Conclusie Algemeen Tijdsgeest Wuustwezel is financieel

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie