AG8! Derivatentheorie Les7! Hedging in de praktijk. 28 oktober 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AG8! Derivatentheorie Les7! Hedging in de praktijk. 28 oktober 2010"

Transcriptie

1 AG8! Derivatentheorie Les7! Hedging in de praktijk 28 oktober

2 Agenda Rente Hedge Aandelen Hedge Garantie product 2

3 Rente Hedge 3

4 Rentegevoeligheid Waarde van toekomstige kasstromen zijn gevoelig voor renteverandering Hoe hoger de rente, hoe lager de contante waarde van de toekomstige kasstromen. Verschillende maten worden gebruikt voor renterisico Duration Convexity Basis Point Value (BPV, PV01) 4

5 Duration en convexity Duration en convexity 100 Contante waarde Convexityeffect Durationbenadering % 2.50% 4.50% 6.50% 8.50% Yield 5

6 Demo balans excel voorbeeld 6

7 Bucketing Duration gaat uit van Eén yield Parallelle bewegingen van de yield curve. In praktijk Rentetermijnstructuur Andere rentebewegingen voor iedere looptijd 7

8 Bucketing Praktische oplossing Verdeel horizon in looptijdbuckets (bv 0-1, 1-3 jr, 3-5 jr, 5-10 jr, enz) Bepaal BPV per bucket 8

9 Buckets renteportefeuille Mismatch-risico wordt zichtbaar door bucketing Buckets renteportefeuille Duration = 0 (waardeverandering = 0 bij parallelle shift 1 bp van totale yield curve)! Mismatch-risico wordt zichtbaar door bucketing Maar resultaat Duration = =" 00 (waardeverandering als 7Y rente stijgt = 0 bij parallelle en 12Y shift rente 1 daalt bp van totale yield curve) Bonds Maar dalen resultaat in waarde, 0 als 7Y rente VPV stijgt en 12Y juist rente in daalt waarde! Bonds dalen in waarde, VPV stijgt juist in waarde! Totaal 3m 6m 1y 2y 3Y 4Y 5Y 6Y 7Y 8Y 9Y 10Y 11Y 12Y 13Y 14Y 15Y 16Y Totaal: afgedekt voor parallelle beweging 12 Voorbeeld: rentepositie pensioenfonds onder Fair Value 9

10 Hedgen renterisico Afdekken renterisico door matchen van BPV s per bucket Zoek (combinatie van) producten zodanig dat in iedere bucket de totale BPV 0 wordt Obligaties Swaps 10

11 Rentepositie pensioenfonds Duration matchen : Rentepositie pensioenfonds Laag risico bij parallele renteverschuiving Risico bij vervlakking van Unhedged Hedged !"#$%&'()*+%&, 1 2%%3*$'4',(*5'6 $.)&.9.$4,-# 1 :'4',(*5'6*9.$9 8%)3.*.')<*,# 11

12 ntepositie pensioenfonds ed Rentepositie pensioenfonds Inzet meerdere swaps: Blijvend duration gematched Sterke reductie kantelrisico!"#$%&'()*+%&,-.)/0 1 2%%3*$'4',(*5'6*7%$%88.8.* $.)&.9.$4,-#'9')3 1 :'4',(*5'6*9.$98%;;')3*9%)* 8%)3.*.')<*,#$9. $<.$.*4?%740 *<#$%&'()*3.+%&,-.<.<#,&'.*;%)&.8$'4',( Unhedged Hedged

13 Alternatieven voor swaps? Alternatieven voor swaps? Surplus Dalende Rente Afgedek t met swaps Afgedekt met Swaptions Stijgende Rente Gestileerd voorbeeld Huidige situatie!"#$%&'())*)&+*,&-*),*-.%./0&1022*3.4&*2.5.)*-*)6&5##-& 4*1*)&7.8&%,.84*)3*&-*),*%&00'&+*,&100-3**2&"*4 13

14 Aandelen hedge 14

15 Uitgangssituatie ALM-casus 10% Kans(dekkingsgraad < 100%) Horizon: 10 jaar 50% equity, 50% fixed income Geen opties 8% 6% Initiële mix pensioenfonds: 40% equity, 60% fixed income 4% 30% equity, 70% fixed income 2% 0% 20% 20.5% 21% 21.5% 22% 22.5% 23% Gemiddelde premie Toename van het percentage aandelen in de assetmix leidt tot een hoger risico, maar ook tot een lagere gemiddelde premie 15 25

16 Voorbeeld 2: Standaard put op aandelenportefeuille 10% 8% 6% Kans(dekkingsgraad < 100%) 50% equity 40% 50% Horizon: 10 jaar inclusief standaard optie strategie 4% 2% Geen opties 30% 40% 30% 0% 20% 20.5% 21% 21.5% 22% 22.5% 23% Gemiddelde premie geen verbetering risk/return Standaard aandelen putoptie leidt niet tot risk-return verbetering 28 16

17 Voorbeeld 3: Maatgesneden optiestrategie 10% 8% 6% Kans(dekkingsgraad < 100%) 50% equity 40% 60% Geen opties Horizon: 10 jaar 4% 2% 50% 40% 30% Inclusief fondspecifieke optie strategie 0% 20% 20.5% 21% 21.5% 22% 22.5% 23% Gemiddelde premie risico reductie bij gelijke premie Toevoeging van maatgesneden optiestrategie aan de asset mix leidt tot een aanzienlijke risicoreductie bij gelijkblijvende gemiddelde premie 29 17

18 2% 1.5% Kans(dekkingsgraad < 90%) 50% equity Geen opties Horizon: 10 jaar 1% 40% 0.5% 60% 30% 50% 40% 0% 20% Inclusief 20.5% fondspecifieke 21% 21.5% 22% 22.5% 23% optie strategie Gemiddelde premie In extreme risicomaten is maatgesneden optiestrategie nog effectiever 30 18

19 Putoptie + aandelen Kansverdeling Kansverdeling Portefeuille met opties Kans Portefeuille zonder opties premie Waarde portefeuille Door de bescherming die putopties bieden worden (grote) dalingen van de waarde van de portefeuille voorkomen

20 Kansverdeling 2 Casus pensioenfonds Kansverdeling dekkingsgraad Kans 40% 35% 30% 25% 40% aandelen zonder opties 20% 49% aandelen met opties 15% 10% 5% 0% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 40% aandelen geen opties Cumulatieve verdeling 49% aandelen incl. opties Dekkingsgraad Grote risicoreductie in linkerstaart (kansen lage DG), maar ook kleinere kans op hoge dekkingsgraad (stabielere verdeling)

21 Het ene fons is het ander niet Optimale derivatenstrategie voor pensioenfonds sterk afhankelijk van: Beleid; Premiebeleid & Indexatiebeleid Doelstellingen; Welkerisiconiveauisacceptabel? Karakteristieken fonds; Rijpings- en Dekkingsgraad Maatgesneden oplossing nodig 21

22 Het ene fonds is het andere niet Twee fondsen met zelfde beleid, met uitzondering van premiebeleid: A:stortaltijdbijtotdekkingsgraad100%,maar onttrekt ook direct eventueel surplus B: streef naar dekkingsgraad 100%, maar staat slechts kleine premiesprongen toe Twee strategieën Korte putoptie Langlopende put + kortlopende calloptie short 22

23 Fonds A kans Het dat ene fonds premie is het andere groter niet is x% Voorbeeld Fonds A kans dat premie groter is dan x% Kans premie groter X% unhedged Korte put Lange put + korte short call 104.5% 15% 5.75% 12.55% 112.5% 10% 2.90% 8.75% 126.5% 5% 0.55% 4.75% Strategie met korte put effectief, lange put + korte call short weinig effectie voor fonds A 35 23

24 Fonds B kans Het dat ene fonds premie is het andere groter niet is x% Voorbeeld Fonds B Door beleid fonds B aanzienlijk minder volatiel dan fonds A. Kans premie groter X% unhedged Korte put Lange put + korte short call 32.5% 15% 14.55% 5.30% 37.0% 10% 7.95% 1.90% 42.0% 5% 1.90% 0.80% Voor fonds B is juist strategie met lange put + korte call short zeer effectief. Korte put is nauwelijks risicoreducerend

25 Implementatie Implementatie-aspecten Doel is risico reductie, geen risico overheveling OTC Derivaten in asset mix Marktrisico Kredietrisico Credit risk mitigatie technieken Operationeel risico + Operational risk mitigatie! Kwaliteit tegenpartij! Spreiding tegenpartijen! Collateral overeenkomst! Credit Derivatives etc.! Adequate procedures! Uitbesteding prof. partijen etc

26 Implementatie Implementatie-aspecten Productintermediatie Selectiecriteria suppliers Contractonderhandelingen Prijsvorming Executie Operationele afhandeling iteratie slagen! Selectiecriteria suppliers o.a.: Productexpertise, reputatie/track record Commitment volumes, structuren etc. Commitment lange termijn Kredietwaardigheid Bereidheid tot gebruik collateral 38 26

27 Derivatenstrategie vereist speciale andachtspunten Zeer betrouwbare waarderingsmodellen Modelvalidatie door externe accountant Accounting implicaties (o.a. IFRS) Operationeel collateral management Effectieve administratieve processing procedureswaardering en risico rapportages Opleiding van medewerkers betrokken bij strategie en producten 27

28 Voorbeeld Implementatie-aspecten rapportage Voorbeeld rapportagetool Bijdrage aan P&L per component 14 augustus Transactie ID Real Approx P&L Delta P&L Gamma Vega P&L Rho P&L Diva P&L P&L P&L verklaard Eurostoxx S&P FTSE basket Eurostoxx S&P FTSE basket basket , , % -311, ,094-52, ,286 22,189 2, , , % -151, ,300-25, ,954 10,762 1, Grieken in EUR 13 augustus Transactie ID Delta Gamma Vega Rho Diva Euro stoxx S&P FTSE basket basket Eurostoxx S&P FTSE basket basket basket PFE ,060-34,870-1, ,510 13,821 73,686 75,603 14, ,173-6,362 4,887 3,999, ,364-16, ,217 6,703 35,738 36,667 7,231 88,839-3,086 2,370 1,939,946 2 Marktbeweging 14 augustus index waarden implied vols rente div yield Trade ID expiratie basket Eurostoxx S&P FTSE Eurostoxx S&P FTSE basket basket basket Apr % % 0.3% 0.2% 1.2% 0.00% 0.00% Apr % % 0.3% 0.2% 1.2% 0.00% 0.00% 3 Berekening resultaten 14 augustus Trade ID 4047 Vegaresultaat Eurostoxx: 73,686 * 2.4% = 179, Deltaresultaat S&P-500: -16,912 * = 331,

29 Kredietrisico Wat is kredietrisico? risico dat tegenpartij niet aan verplichtingen kan voldoen Gekochte optie: kredietrisico op tegenpartij Potentieel verlies loopt op bij toenemende marktwaarde in-the-money optie bij afsluiten al hoog kredietrisico! Reductie kredietrisico: Spreiding transacties over tegenpartijen Actief collateral management 29

30 Garantie product 30

31 Garantie product Verzekeraar ontvangt periodiek premies (Netto) premies in fonds geïnvesteerd Minimum-rendementsgarantie op premies Op einddatum van de polis geldt: als belegd vermogen < gegarandeerd bedrag, legt de verzekeraar het verschil bij 31

32 Vraag Wat voor optie is dit? Complexe put optie Wat is de waarde? Wat zijn de risico s en waar liggen ze? 32

33 Soort optie: complexe put #$$%&'$(&)*+',$-(.*/*'(0& De garantie kan worden gesplitst in geïnvesteerd 1*'23%34&)*'534'6$%7*4'2*8(.)&8&')4'2*94:*8&**%7' vermogen en een (complexe) put optie: :*%-$2*4 pi : premie ( ) +'(%*-)*'$('&)=78&)(') op tijdstip i # ) Si : fondswaarde op tijdstip i C0&'$(&)* K : Gegarandeerd bedrag = strike!" 33

34 Premie #$%&'%()%$*+*(,-(./$/01'% versus 3% garantie 2'34*1'5 #$%&'%6$%01% 7+&+8/1'%9 2:; #$'&< =;; =;; >81'&<, =;, 2:= #$'&< =;;!;, 2:! #$'&< >81'&< 2:, 34

35 Padafhankelijkheid ()*)+,)-./012.,/1* >4-*?.4/7? %'# %&# %!# $# "# )"!*""+ +,-."/0$&1 %E& $% +,-."/0$&)!"#(#%""& (7/B1/C5%##5A/752))7 <)7)-91/C5;D %HI%##5J5%E&K5:5%H#="$ %G"$HI%##5J5%&FK %&F ($' NOBP/754+5A)791M1A)914-? LM/-5% LM/-5! 95:5# % % 95:5% %="$!=%# 95:5!!=;; ;=#$ 95:5;!=;; ;=#$ ()34++56/78/./7))7 95:5;!'" ;"! <)7=5-16=!"#$%%& ;%' '() ;%' *!" 35

36 Waardering Geen analytische uitdrukking beschikbaar: Geen standaard putoptie Padafhankelijkheid Verschillende waarderingsmethoden uit optietheorie: Analytische benaderingsmethoden (o.a. Levy) Numerieke simulaties / Monte Carlo Mix-vorm: Laplace-transformaties 36

37 Gevoeligheden - Grieken In welke grootheden worden risico s gekwantificeerd? Delta;! Gevoeligheid waarde voor onderliggende fonds Gamma; Gevoeligheid delta voor onderliggende fonds Rho; Gevoeligheid waarde voor rente(curve) Convexity; Gevoeligheid rho voor rente(curve) Vega;! Gevoeligheid waarde voor volatiliteit van onderliggend fonds 37

38 #$%&%%&'($'&) Basissituatie *+,-+.),/)0)1)+&+2)+,2$$+,3),(&',4$+,5)', 4-62)+7),2$0$+'&)80-7(9',$6%,/$%&%%&'($'&): ;$<)+%')66&+2,=-+7% ;'$0',2$0$+'&) H--8'&I7,2$0$+'&) J0)<&)%,K8)0,<$$+7L P$0$+'&)8)09)+'$2) E$+($0&,F""G F>,I$$0 AMN,FO???O??? 38

39 #$%&'()*+,-./0,-0$0,( Delta 344%#$ (4%4"5'$ -./ " 1"2 3"2 4""2 44"2 45"2 4!"2!"#$%&'(($"#$)*+"#, 39

40 +,-./01023, /0883 Rho +,,-.( /,-,)*0(!"$%!"#!"& # $%&'!%&' (%&' &%&' )%&' *%&' '()*( 40

41 Wat zijn de risico s 533)6$783)39:*$,-./0120$03456 %" %# $" $# " #!"./0*12)3(4 #$%&'()*%*% +,*-'()*%*% &' &( &" &) &* &+ && ## #$ #% #' ;3)$9 41

42 Wat zijn de risico s Waarde garantie stijgt van EUR 1,1 naar EUR 19,1 mio Bijna een vertwintigvoudiging van de waarde! Enorm risico in vergelijking met winstmarge Forse daling van de rente Van 8% in 1993 tot 4% in 2003 Gecombineerd met recente forse daling van onderliggende Dit levert samen het worst-case scenario voor dit soort garantieproducten op 42

43 Hedging Doel hedgen: volatiliteit (onzekerheid) in uitkomsten P&L verkleinen Simulatie garantiewaarde 1000 economische scenario s 1000 mogelijke garantiepaden Hedge: 1000 mogelijke garantiepaden inclusief financiële hedge-instrumenten Reductie 1-jaars waardeveranderingen garantie op ieder moment 43

44 Simulatie Garantieproduct #$%&'()$*+,(-(.)$*/-01&2) A((-1*=*-(.1*-$.>+ B CDEF+.(+8+;(( "66 6 3" " "66 3!5666 3!5" "6: 389"6: 369"6: 69"6: 89"6: 79"6:,(-(.)$*+0/+)?6?+ 83;((-<+=*-(.1*-$.>+'(.>*+-*.)*!"#$%"&'()#"*$+(",-#$.*$*/$0*$123*$)45)/-*(",-5*"3$6)/$ 44

45 1$+02)0 Hedging A A $ $)(B $,%+$(/$+0$ Eerste #$%&'$(,%+$(/$+0$(3$'(,)+$%4200$)+$(-,)+&(5+$4'67($)(&*68&(5%/,7 orde hedge met onderliggende fonds (delta) en swaps 9*$$+$(,%+$(/$+0$(3$'(5:6&;$'7,8'2$&( ($)((&*68'2,)( (rho) 5.,)<$=2'>7 # Tweede orde hedge met (basket)opties (gamma) en swaption (convexity)!" 45

46 Hedging Aandelen Na elkaar: opties hebben wel delta, stukken hebben geen gamma Rente Iteratief!!! Swap EN swaption hebben zowel rho als convexity!!! 46

47 Simulatie #$%&'()$*+,(-(.)$*/-01&2) Garantieproduct 9((-1*7*-(.1*-$.8+ 3;<<< C<< < 4C<< 43;<<< 43;C<< 4D;<<< 4D;C<< 4!;<<< 4!;C<< 4B;<<<,(-(.)$*+0/+)A< A+ &.G*18*1+ A+G*18*1+ 4DEC<F 43EC<F 4<EC<F <EC<F 3EC<F DEC<F 345((-6+7*-(.1*-$.8+'(.8*+-*.)* Juiste inzet van swaps en swaptions kan de risico s tot wel 95% reduceren 47

48 #$$%&'()('%('*)+,*-%./(,/ Effectiviteit van hedging 0,'1(22%3(,/*1++4.%*/+4+,'(%*5(6*-%./(,/*)+,*.%3'+*%,*4-7 %" %# $69:;< $" $# " #!" 01,-./-. &' &( &" &) &* &+ && ## #$ #% #',-./-. Restrisico komt voornamelijk uit (hedgeable) 2e orde effecten,!"#$%&#&'()*(+$),((%-.+"/&0*)1&$)23"45".6/"7)8")(%4") en (unhedgeable) 3e orde effecten 48

49 Contact UglyDucklingSoftware.com Slides and more 49

50 Voor de volgende keer Tentamen training Vergeet je rekenmachine niet Herhaling theorie op verzoek Merk op: laatste punt vereist input van jullie kant 50

Renterisico. in een pensioenbalans

Renterisico. in een pensioenbalans Renterisico in een pensioenbalans Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2

Liquiditeitsrisico. Inhoud. 2012 Joris Heijting Derivaten & balansmanagement Pagina 1. Samenvatting 2 Liquiditeitsrisico Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding, structuur en begrippen 3 2. Overlay; belangrijkste bron van liquiditeitsrisico 8 3. Risicocompensatie met collateral (onderpand) 16 4. Integraal Liquiditeitsrisico

Nadere informatie

Liability Driven Solutions

Liability Driven Solutions Liability Driven Solutions Brochure Inhoud Samenvatting 3 1. Het belang van renteafdekking 5 1.1. Renterisico 5 1.2 Solvabiliteitsbeslag 6 2. Het Strategic Liability Matching (SLM) fonds 7 21. Doelstelling

Nadere informatie

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak

Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Optimaal rente- en inflatiebeheer: een integrale matchingaanpak Inleiding Door de malaise op de financiële markten is het voor veel pensioenfondsen zaak om hun financiële beleid (verder) te optimaliseren.

Nadere informatie

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden:

Ten aanzien van de momenten waarop de koper van een optie zijn recht kan uitoefenen zijn er drie mogelijkheden: Hoofdstuk 6 Opties Opties zijn instrumenten waarbij sprake is van een eenzijdige verplichting van de ene contractpartij en daartegenover een eenzijdig recht van de andere contractpartij. Het recht in een

Nadere informatie

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013

Transparant over beleggen bij Aegon PPI. September 2013 Transparant over beleggen bij Aegon PPI September 2013 1 Inhoud Beleggen bij Aegon PPI... 4 Inleiding... 4 Opzet vermogensbeheer... 5 Pensioendoelstelling is uitgangspunt... 5 Life Cycle Beleggen... 5

Nadere informatie

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S

KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S KENMERKEN VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN EN DAARAAN VERBONDEN SPECIFIEKE RISICO S INHOUDSOPGAVE I. Algemene beschrijving kenmerken en risico s Financiële Instrumenten II. Opties, futures, warrants, turbo

Nadere informatie

Appendices. Beleggen en financiële markten

Appendices. Beleggen en financiële markten Appendices bij Beleggen en financiële markten 4 e druk 2013 Hans Buunk 2014 Sdu Uitgevers, Den Haag Academic Service is een imprint van BIM Media bv. Deze publicatie behoort bij Titel: Beleggen en financiële

Nadere informatie

Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint?

Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint? Renteafdekking op basis van de ultimate forward rate: Bezint eert ge begint? Drs. Dr. Ir. David van Bragt RBA 1 Senior Consultant Investment Solutions, Aegon Asset Management Samenvatting Binnen het Financieel

Nadere informatie

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN

Verklaring Beleggingsbeginselen. Stichting Pensioenfonds KPN Verklaring Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds KPN Vastgesteld in december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Gedragscode... 4 2.2 Goed Pensioenfondsbestuur... 4 3. Doelstelling

Nadere informatie

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V.

Algemene informatie. Beoordelingsfactoren Kairos Asset Management B.V. maakt gebruik van BinckBank N.V. en Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Algemene informatie Hieronder treft u informatie aan over het orderuitvoeringsbeleid van Kairos Asset Management B.V. en het beleid ter voorkomen van belangenconflicten alsmede kenmerken van financiële

Nadere informatie

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER?

MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? MONTAE WHITEPAPER PENSIOENFONDSEN VERMOGENSBEHEER KAN HET SIMPELER EN GOEDKOPER? Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Montae whitepaper Pensioenfondsen... 3 2. Inleiding... 3 3. Heeft de financiële wereld beleggen

Nadere informatie

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate

De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate ROCK note Februari 2013 Alleen voor professionele beleggers De schijnveiligheid van de Ultimate Forward Rate Johan Duyvesteyn Quantitative Research Martin Martens Quantitative Research Roderick Molenaar

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds

Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Beleggingen K201 BELEGGINGEN VOOR RISICO FONDS In te vullen door: Alle pensioenfondsen met technische voorzieningen voor risico van het pensioenfonds Wanneer in te vullen: Elk kwartaal Laatste wijziging

Nadere informatie

Financiële Markten & Instrumenten

Financiële Markten & Instrumenten Financiële Markten & Instrumenten Experience knowledge 15 oktober 2009 Dr. ir. T.P.G. (Fedor) van Mullem Inhoud Financiële markten Financiële instrumenten Aandelen Obligaties Derivaten Het no-arbitrage

Nadere informatie

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP

De Dynamische Strategie Portefeuille DSP De Dynamische Strategie Portefeuille DSP Onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds UWV 1 Inhoudsopgave Waarom beleggen? 4 Beleggen is niet zonder risico s 4 Strategische beleggingsportefeuille

Nadere informatie

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12

1. Inleiding 04. 2. Wat is valutarisico? 05. 3. Hoe werkt afdekking van valutarisico? 09. 4. Voor- en nadelen van valuta-afdekking 12 Valutarisico Wilt u meer weten over valutarisico? Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Frank van Weegberg via (frank.van.weegberg@achmea.nl), Patrick Riegel via (patrick.riegel@achmea.nl) of

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901

Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 Jaarverslag 2010 4.986 25.268 26.42 15.017 14.979 14. 284.286 638.528 7 5.792 12.675 8.901 2 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Kengetallen en kerncijfers 5 Voorwoord 7 1. Financiële positie 9 1.1 Dekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen

Kwartaalrapportage Vermogensbeheer. Stichting Pensioenfonds Productschappen Kwartaalrapportage Vermogensbeheer Stichting Pensioenfonds Productschappen 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management samenvatting 3 1 Kerncijfers 5 11 Dekkingsgraad 5 12 Rendement 7 13 Vermogen 8 14

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen.

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf. Verklaring inzake Beleggingsbeginselen. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf Verklaring inzake Beleggingsbeginselen Juli 2015 1. Inleiding Doelstelling Dit document, hierna de verklaring, geeft

Nadere informatie

Twee curves, een wereld van verschil

Twee curves, een wereld van verschil Twee curves, een wereld van verschil Theo Kocken, Bart Oldenkamp en Joeri Potters Vorig jaar is in Nederland, eerst voor verzekeraars en vervolgens voor pensioenfondsen, nieuwe regelgeving ingevoerd die

Nadere informatie

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool

Beleggingsplan. Stichting Pensioenfonds Rockwool Beleggingsplan Stichting Pensioenfonds Rockwool 4 februari 2014 Voorwoord De beleggingscommissie heeft onder andere als mandaat het monitoren van de vermogensbeheerders en het doen van voorstellen voor

Nadere informatie

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB)

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) Amsterdam/Apeldoorn, oktober 2006 1 1 Executive summary Begin 2004 werd in de Nota hoofdlijnen voor de regeling van het financiële

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28

Stichting Pensioenfonds UWV. Beleidsplan Beleggingen 2014. Cijfers per 30 september 2013. Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Stichting Pensioenfonds UWV Beleidsplan Beleggingen 2014 Cijfers per 30 september 2013 Beleidsplan Beleggingen 2014 Pensioenfonds UWV Page 1 of 28 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes?

Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? ARTIKEL 11 maart 2015 Voor professionele beleggers Hoe onwaarschijnlijk zijn negatieve rentes? Negatieve rentes voor obligaties met lange looptijden zijn volgens de financiële markten niet onwaarschijnlijk.

Nadere informatie

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS

PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS PVK STUDIES5 TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN DOOR PENSIOENFONDSEN EN VERZEKERAARS J.J.O. Dolstra J.R. Pijpers pvk studies Toezicht op het gebruik van financiële derivaten door pensioenfondsen

Nadere informatie

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen

Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen Onderzoek naar alternatieve risicovrije rentes voor pensioenfondsen 1. Inleiding Ontwikkelingen rond de rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het berekenen van hun toekomstige verplichtingen, hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding

Nieuwsbrief. Beleggen. In dit nummer. augustus 2015. Inleiding Nieuwsbrief augustus 2015 Beleggen Inleiding In de nieuwsbrief van juli 2015 over het nieuwe FTK en het toeslag-/premiebeleid kondigden we aan dat het Q8 Pensioenfonds u graag nader wil informeren over

Nadere informatie