Aandelen- en optieservice

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aandelen- en optieservice"

Transcriptie

1 Rob Wilson/schutterstock.com Aandelen- en optieservice Succesvol in aandelen beleggen vraagt veel tijd, onderzoek en discipline. Met de aandelen- en optieservice van KBC Private Banking bieden we u een sterk uitgebouwde begeleiding aan.

2

3 KBC Private Banking begeleidt u bij de volgende beleggingsbeslissingen: Hoeveel belegt u het best in aandelen? In welke regio s, sectoren en thema s? Welke zijn de meest beloftevolle en aantrekkelijkst gewaardeerde aandelen binnen die regio s, sectoren of thema s? Wat is het juiste aan- en verkoopmoment? Is uw portefeuille voldoende gespreid om het individuele aandelenrisico en de volatiliteit van de portefeuille te beperken? Wat zijn de risico s en kunnen ze (gedeeltelijk) worden ingedekt? Welke optiealternatieven kunnen bijkomend rendement opleveren? Bij KBC Private Banking hebt u de keuze uit twee vormen van aandelen- en optieservice: U kiest op welke adviezen in individuele aandelen en opties u ingaat: Raadgevend aandelenbeheer. U kiest voor een formule waarbij aandelen en opties worden opgenomen in het actief beheerde beleggingsfonds 1 Horizon Private Banking Active Stock Selection. Uitbesteed aandelenbeheer Raadgevend aandelenbeheer 1 Fonds is de populaire naam voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB). Aandelenservice 3

4 Raadgevend aandelenbeheer Beslist u bij voorkeur zelf over uw aandelenbeleggingen en krijgt u daarbij graag advies van specialisten? Dan kunt u een beroep doen op het Raadgevend Aandelenbeheer van KBC Private Banking. KBC Private Banking bezorgt u informatie en aanbevelingen over aandelen en markten. Daarvoor baseren we ons op het onderzoek van KBC Asset Management en KBC Securities, aangevuld met eigen analyses. We ordenen die aanbevelingen in functie van de beleggingsdoelstellingen op uw maat. Daartoe voorziet KBC Private Banking in elk kantoor in een adviseur Aandelenhandel, die nauw samenwerkt met uw private banker. Uw private banker bewaakt de spreiding en het risico van uw portefeuille in zijn geheel, terwijl de adviseur Aandelenhandel intensief de aandelen en opties in de portefeuille volgt. U vindt onze aanbevelingen op de KBC Private Banking-website, of u kunt zich inschrijven voor de - en sms-service. Dan krijgt u telkens een en/of sms toegestuurd zodra KBC Private Banking nieuwe aan- of verkoopopportuniteiten detecteert. Omdat de timing van aan- en verkopen minstens even belangrijk is als de aandelenkeuze zelf, is het immers een groot voordeel om snel op de hoogte te zijn. Bovendien kunnen we u ook proactief opbellen wanneer er zich een nieuwe opportuniteit voordoet. Uw private banker of adviseur Aandelenhandel zal u zo goed mogelijk informeren en adviseren, en u beslist. De voorgestelde aandelen blijven we uiteraard volgen.

5 Kenmerken van beheer Welk aandeel? fundamentele analyse Bij onze aandelenselectie richten we ons op wereldwijde stock picking. U kunt beleggen in alle mogelijke regio s, sectoren of thema s, op basis van de groeivooruitzichten, waardering en risico s. De invulling van de portefeuille gebeurt voor een deel top-down op basis van onze actuele beleggingsstrategie naar regio s, sectoren en thema s. Voor het overige deel wordt de selectie van de beste aandelen binnen iedere regio, sector of thema in hoofdzaak bepaald op basis van een fundamentele analyse. Dat is een grondig onderzoek van de marktomgeving, groei- en rendabiliteitsperspectieven, waardering en risico s. Voor de fundamentele analyses doen we in de eerste plaats een beroep op de analisten van KBC Securities (voor Benelux-aandelen) en KBC Asset Management (voor een 200-tal internationale aandelen). We zullen enkel een aankoopaanbeveling doen voor een aandeel als de analisten neutraal, opbouwen of kopen aanbevelen. Bij een verlaging naar afbouwen of verkopen zullen we u eveneens aanbevelen om te verkopen. Bovendien formuleert KBC Private Banking ook aankoopaanbevelingen voor aandelen die onze analisten niet volgen, maar die wereldwijd voldoende positieve aanbevelingen van andere analisten krijgen. Wanneer kopen of verkopen? technische analyse De voorbije jaren hebben bewezen dat in volatiele markten meer waarde kan worden gecreëerd door een goede timing van in- en uitstap dan met een buy & hold-strategie. Aangezien we ook voor de komende jaren met aanhoudende volatiliteit rekening houden, loont het de moeite om die tussentijdse koersschommelingen in het voordeel van de belegger te benutten. Om het ideale in- en uitstapmoment te bepalen, maken we gebruik van een technische analyse. Daarbij proberen we op basis van de koersgrafiek en technische indicatoren een trend op korte en lange termijn te onderkennen. De grafiek is een uiting van het sentiment bij beleggers ten aanzien van het aandeel in kwestie. Door een relevante trend te identificeren, kunnen we handelen in de richting van die trend. Binnen een trend gaan we op zoek naar steun- en weerstandniveaus waarop we ons kunnen baseren om aan- of verkooplimieten te bepalen. Aandelenservice 5

6 Verhoog uw rendement of verlaag uw risico met optiestrategieën Wilt u de risico-rendementverhouding van uw aandelenportefeuille nog verbeteren? KBC Private Banking adviseert u ook over (defensieve) optiestrategieën, waarbij gelimiteerde aan- en verkooporders worden vervangen door geschreven put- en callopties. Op die manier kunnen we het aandelenrisico beperken en/of het rendement verhogen. Koop aandelen met een mogelijke korting Wilt u aandelen kopen? Dan kunt u als alternatief ook overwegen om putopties te schrijven. U ontvangt dan een premie in ruil voor de verplichting die u aangaat om een aandeel te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs van de optie). Wanneer u uw verplichting moet nakomen (doorgaans wanneer de aandelenkoers zich tegen de vervaldag onder de uitoefenprijs bevindt), koopt u het aandeel met korting, namelijk de ontvangen premie. Als de koers van het aandeel op het ogenblik van de uitoefening lager is dan de uitoefenprijs verminderd met de ontvangen premie, leidt u op dat ogenblik een virtueel verlies. Als er ten laatste op de vervaldag van de optie geen uitoefening is, steekt u de ontvangen premie definitief op zak, terwijl uw verplichting vervalt.

7 Leg een verkoopprijs vast en verhoog uw rendement U bezit aandelen en u wilt ze verkopen tegen een bepaalde verkooplimiet? Dan kunt u als alternatief ook callopties schrijven. In ruil voor de verplichting om een aandeel te verkopen tegen een vooraf bepaalde hogere koers, ontvangt u een premie. Die premie zorgt voor extra rendement en een buffer tegen een eventuele beperkte daling van de koers van het aandeel. Stijgt de koers van het aandeel boven de vooraf bepaalde prijs, dan moet u bij uitoefening van de optie verkopen. Maar dat was altijd al uw bedoeling. Als het aandeel doorstijgt, mist u wel een deel van de meerwaarde omdat u tegen een lagere prijs dan de dan geldende beurskoers hebt moeten verkopen. Als er ten laatste op de vervaldag van de optie geen uitoefening is, steekt u de ontvangen premie definitief op zak, terwijl uw verplichting vervalt. Bescherm uw aandelenbeleggingen tegen koersdaling Heel wat aandelenbeleggers willen een deel van hun bezit permanent beveiligen. KBC Private Banking informeert u daarom over de aankoop van putopties om aandelenposities (gedeeltelijk) in te dekken. Als alternatief kunt u ook het grootste deel van de portefeuille in cash of relatief veilige obligaties beleggen, en toch voldoende beursvolging inbouwen met een beperkte belegging in callopties. Daarmee kunt u het opwaartse potentieel van de aandelenmarkten grotendeels benutten, terwijl het risico beperkt is tot het aankoopbedrag van de gekochte callopties. Portefeuilleconstructie: een evenwichtige portefeuille In de meeste portefeuilles is er plaats voor aandelenbeleggingen. Welk gedeelte van uw portefeuille in aandelen wordt belegd, hangt uiteraard af van uw risicoprofiel. De private banker/adviseur Aandelenhandel adviseert een voldoende spreiding en aanvaardbare risicograad van de portefeuille, in de lijn van de beleggingsstrategie en op basis van uw risicoprofiel. Het gewicht van ieder aandeel mag niet hoger liggen dan 10% van de totale portefeuille. Een evenwichtig gespreide aandelenportefeuille kan ook kortetermijnschommelingen beperken. Aandelenservice 7

8 Horizon Private Banking Active Stock Selection De juiste aandelenkeuze en het goede aan- en verkoopmoment vergen veel tijd, onderzoek en discipline. Daarom kan het aangewezen zijn dat over te laten aan specialisten in aandelenselectie. Om efficiëntieredenen biedt KBC Private Banking het actief beheerde beleggingsfonds Horizon Private Banking Active Stock Selection 2 aan. Het fonds bevat een internationale aandelenselectie en wordt beheerd door KBC Asset Management dat daartoe een beleggingscomité in het leven heeft geroepen. Dat comité bestaat uit de sectoranalisten van KBC Asset Management; de aandelenspecialisten van KBC Private Banking vervullen een adviserende rol. Het comité kan snel actie ondernemen naargelang van de zich wijzigende marktomstandigheden. Active Stock Selection heeft minimaal 50% blootstelling aan de aandelenmarkten. Om de risico s voldoende te beperken, hanteert het fonds een ruime spreiding over minimaal 40 aandelen, met individuele gewichten die variëren, maar nooit meer dan 4% uitmaken. Active Stock Selection kan tijdelijk maximaal 30% beleggen in deposito s en schuldinstrumenten op korte termijn. Streven naar absolute return en mogelijkheid tot gedeeltelijke indekking tegen koersdalingen Het actief beheer impliceert ook dat het fonds niet te allen tijde voor 100% in aandelen moet beleggen. Bij een negatieve visie op de markt kan het beleggingscomité beslissen om tot 50% van de aandelenposities in te dekken via cash of afgeleide producten in afwachting van een beter instapmoment. Op de meest risicovolle aandelen hanteert het fonds alarmdrempels, die bij doorbraak aanleiding geven tot een grondige revaluatie en/of het sluiten van de aandelenpositie. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de verkoop van indexfutures of de aankoop van putopties als (gedeeltelijke) bescherming tegen koersdalingen van de aandelenposities. Risico s Dit aandelenfonds is marktgevoelig (risico- en opbrengstindicator 7 op een schaal van 1 tot 7). Aandelen bieden geen gewaarborgde opbrengst en kunnen sterk schommelen in waarde. Het fonds heeft een gemiddeld wisselkoersrisico, aangezien het belegt in effecten uitgedrukt in een andere munt dan de munt van het fonds. De netto-inventariswaarde van dit fonds kan wel een hoge volatiliteit vertonen als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. 2 Dit is een compartiment van de Belgische openbare bevek Horizon. Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen vindt u op de website en zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands (het prospectus in het Engels of Frans) in uw KBC-privatebankingkantoor. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te beleggen. De financiële dienst wordt verzorgd door KBC Bank en CBC Banque.

9 Actief beheer: wereldwijde stock picking met belangrijk tradingaspect Het gaat om een zeer actieve vorm van aandelenbeheer, gebaseerd op wereldwijde stock picking: de meest beloftevolle of aantrekkelijkst gewaardeerde aandelen uit de diverse sectoren worden in de selectie opgenomen. De timing van aan- en verkopen wordt geoptimaliseerd op basis van de veranderende fundamentele drijfveren en sentimentsindicatoren. Er wordt op geregelde tijdstippen winst genomen (bijvoorbeeld wanneer het koersdoel bereikt is, of bij verzwakkende nieuwsflow) om bij correctie terug te kopen of te arbitreren naar een achtergebleven sectorgenoot. Grotere efficiëntie in trading en uitvoering Aangezien er een korte tijdspanne is tussen de tradingbeslissing en de implementatie ervan, kan het fonds sneller inspelen op opportuniteiten. Het aandelenbeheer staat ook iets losser van de emotionaliteit van de individuele belegger. Dat maakt rationeler beslissen mogelijk, bijvoorbeeld bij een winstwaarschuwing of bij doorbraak van een alarmdrempel. Ook is er meer rationaliteit bij het uitvoeren van de transactie om liquiditeitsgedreven koersreacties te vermijden. In geval van iets minder liquide aandelen worden de orders immers over meerdere dagen gespreid. Rapportering: transparantie voorop Via diverse communicatiekanalen brengen we u frequent op de hoogte van wat er in de aandelenportefeuille van het fonds gebeurt. We motiveren en communiceren over elke transactie per ; de gedetailleerde samenstelling van de portefeuille is dagelijks beschikbaar als bijlage in uw portefeuilleoverzicht, evenals een maandrapport met een evaluatie van de markten, de gevoerde strategie en een overzicht van aan- en verkopen. De netto-inventariswaarde van het fonds vindt u o.a. in de financiële pers (De Tijd en L Echo). Inschrijvingsbedrag, kosten en belastingen Het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt euro. De toetredingskosten van dit beleggingsfonds bedragen 1%. De beursbelasting op kapitalisatieaandelen bedraagt 1% bij uittreding. Er zijn geen uittredingskosten behalve voor uittreding binnen de maand die volgt op toetreding (5%). De roerende voorheffing op distributieaandelen bedraagt 25%. Aandelenservice 9

10 Informatieverstrekking Naast onze concrete aandelen- en optieaanbevelingen, staan onze private bankers en adviseurs Aandelenhandel ook te uwer beschikking voor alle mogelijke vragen over aandelen of de financiële markten in het algemeen. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op diverse specialisten binnen de bank. Algemene informatie over aandelen, opties en de daaraan verbonden risico s vindt u in de brochure Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten, die beschikbaar is in alle KBC-privatebankingkantoren. We brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen op de financiële markten in: Beursfocus (per ): dagelijks rond 9.30 uur met een marktoverzicht van de voorbije dag; MarktVisie (maandelijks per en/of twee gedrukte publicaties per post): met diepgaande analyses van macro-economische indicatoren, beursverwachtingen en aandelenstrategie; Academy News (gedrukte publicatie, per post): eenmaal per maand. Ten slotte krijgt u de gelegenheid om bedrijven van nabij te leren kennen en brengen we u in contact met het management tijdens diverse aandelenseminaries, beleggersevenementen en bedrijfsbezoeken. Hebt u interesse voor de aandelenservice van KBC Private Banking? Neem gerust contact op met uw private banker of adviseur Aandelenhandel. Dan bespreken ze samen met u welke aanpak voor uw portefeuille het meest geschikt is. Of neem al een kijkje op de website van KBC Private Banking, onder uw portefeuille.

11 Aandelenservice 11

12 Wij spreken uw taal. Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België. BTW BE , RPR Brussel

l Discipline in aandelen l

l Discipline in aandelen l AandelensERVICE l l Waarom in aandelen beleggen? Aandelen leveren op langere termijn een hoger rendement op dan obligaties. Op één voorwaarde: dat u niet alle eieren in één mand legt. Op langere termijn

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is...

Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Indexmatig beheer Wanneer het marktgemiddelde het hoogst haalbare is... Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men

Nadere informatie

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen

Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille. KBC-Alternatieve Beleggingen Alternatieve beleggingsproducten verdienen een volwaardige plaats in uw portefeuille KBC-Alternatieve Beleggingen KBC-Alternatieve Beleggingen Deze brochure gaat over alternatieve beleggingsvormen. De

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding

Kennismaking met absolute return-beleggen. handleiding Kennismaking met absolute return-beleggen Een korte handleiding Inhoud Absolute return-beleggen is al lange tijd populair bij institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Onder invloed van nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo

Terugblik 2014. Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Driemaandelijkse uitgave van KBC Bank & Verzekering / 22 e jaargang nr. 1 / Januari 2015 Beleggingsinfo Beste klant, We wensen u en uw familie een voorspoedig 2015, zowel op persoonlijk als op financieel

Nadere informatie

Voorwaarden voor Beleggingsadvies

Voorwaarden voor Beleggingsadvies Voorwaarden voor Beleggingsadvies U belegt of wilt gaan beleggen bij Van Lanschot Bankiers waarbij wij u adviseren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Beleggingsadvies. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren

DOSSIER. Het beheer van uw portefeuille optimaliseren DOSSIER Het beheer van uw portefeuille optimaliseren Hoe bouwt u een performante beleggingsportefeuille op? Het antwoord zal voor iedereen verschillend zijn. Elke belegger heeft immers zijn eigen doelstellingen.

Nadere informatie

Gestructureerde beleggingsfondsen

Gestructureerde beleggingsfondsen Gestructureerde beleggingsfondsen wij gaan met u mee Beste belegger, Gestructureerde beleggingsproducten maken deel uit van vele beleggingsportefeuilles. Vooral producten met bescherming van het oorspronkelijk

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Financiële Instrumenten

Financiële Instrumenten Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Januari 2010 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze

Beleggen. Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Beleggen Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een objectieve keuze Inhoud P 04 Een compleet gamma van fondsen P 07 Goed beleggen, een kwestie van strategie P 11 Gestructureerde producten P 14 Soorten

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggen met het advies van uw bank FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 6 Beleggen

Nadere informatie

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5

Beleggen met opties. 1 Opties in het dagdagelijkse leven 4. 2 Opties op aandelen 4. 3 Aan- en verkooprechten 5 Beleggen met opties Euronext ontstond in september 2000 uit de fusie van de Amsterdamse, Brusselse en Parijse cash- en derivatenbeurzen. De Euronext Groep is sindsdien groter geworden met de toevoeging

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen

Beleggen met het advies van uw bank. sparen en beleggen Beleggen met het advies van uw bank sparen en beleggen Inhoud Inleiding 3 De plaats van beleggingen in uw financiële strategie 4 Het belang van uw beleggersprofiel 7 Beleggen volgens uw beleggersprofiel

Nadere informatie

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken

Obligaties. Een lening aan een bedrijf / overheid. Enkele kenmerken Obligaties Een lening aan een bedrijf / overheid Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen

Nadere informatie

Informatiebrochure financiële instrumenten

Informatiebrochure financiële instrumenten Informatiebrochure financiële instrumenten Inleiding Goed beleggen vereist informatie. Informatie over de aard, de troeven en de nadelen van de verschillende beleggingsvormen. En uiteraard ook over de

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Tak23-fondsen Baloise Insurance

Tak23-fondsen Baloise Insurance Tak23-fondsen Baloise Insurance Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Tak23-fondsen Baloise Insurance Inhoud Inleiding... 3 Betrokken verzekeringsproducten... 3 Beleggingsstrategie... 3 European Equity

Nadere informatie

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen

Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Uw risicoprofiel bepalen - Natuurlijke personen Wat is een risicoprofiel? En wat doen we ermee? Bij elk beleggingsadvies dat u van ons ontvangt, stellen we uw belang voorop. Dit betekent dat elk advies

Nadere informatie

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten

Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Beleggingsvormen: sterke en zwakke punten Inhoud Inleiding: Hoe bouwt u een beleggingsportefeuille op?...4 I Deposito s en effecten met een korte looptijd...7 1.1 Wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen................

Nadere informatie

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering

Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering Financiële Instrumenten Vereenvoudigde brochure uitgegeven in het kader van de MiFID-reglementering (richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten) Juni 2014 Inhoud Deel I. De financiële

Nadere informatie

Risicoprofielen. informatiewijzer

Risicoprofielen. informatiewijzer Risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 2 inhoud 1.Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? Het beste advies begint bij uw risicoprofiel Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2.Wat bepaalt

Nadere informatie

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering

Vier nieuwe fondsen. in onze beleggingsverzekering Flash Belfius Invest Top Funds Selection Juni 2015 Vier nieuwe fondsen in onze beleggingsverzekering Via de beleggingsverzekering Belfius Invest Top Funds Selection kunt u kiezen uit vier nieuwe compartimenten

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie