Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com"

Transcriptie

1 Een merk van Dohse Aquaristik Gebruikshandleiding ph-control eco Art. nr Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Display 1.2 Veiligheidsinstructies 2. Beschrijving van de basisfuncties Functiebewaking van externe apparaten 2.2 Veiligheidsschakeling tijdens het programmeren 2.3 Beschermingsfunctie 2.4 Terugkeerfunctie 2.5 Storingsmeldingen 3. Beschrijving van de programmeerbare functies Instellen van de actuele tijd 3.2 Instelling ph-setpoint 3.3 CO ² -nachtschakeling 3.4 Programmering van het ph-alarm 3.5 Kalibreren van de ph-elektrode 3.6 Herinneringsfunctie om de ph te kalibreren 4. Korte gebruiksaanwijzing programmering Handleiding programmering Instellen van de actuele tijd 5.2 Instelling ph-setpoint 5.3 CO ² -nachtschakeling 5.4 Programmering van het ph-alarm 5.5 Kalibreren van de ph-elektrode 5.6 Herinneringsfunctie om de ph te kalibreren 6. Terugzetten op fabrieksmatige voorinstelling Parameters van de fabrieksmatige voorinstelling Foutoorzaken Technische gegevens EG-Verklaring van overeenstemming

3 1. Inleiding 1.1 Display = Numeriek display = Weergave van de tijd (hour) in uren = Weergave van de tijd (hour) in minuten = Weergave van de ph-waarde = Symbool voor actieve nachtprogrammering = Symbool voor actieve CO ² -toevoer naar het aquarium + = Symbolen voor ph-alarm + = Symbolen voor kalibreerherinnering = (De)activering van functies = Weergave voor de klok (CLOCK), weergegeven bij de gekozen instelling voor de tijd = Weergave voor kalibrering (calibration), weergegeven bij het instellen van de kalibrering of van de herinneringsfunctie om de ph te kalibreren = Weergave voor nacht (Night), weergegeven bij het instellen van de nachtfunctie 1.2 Veiligheidsinstructies De HOBBY ph-control eco is uitsluitend bestemd voor het gebruik in gesloten ruimtes. Mocht het product beschadigd zijn, stuur het dan voor reparatie naar uw dealer a.u.b. Het apparaat toch gebruiken kan levensgevaarlijke elektrische schokken veroorzaken. Zorg ervoor dat de HOBBY ph-control eco niet met water in aanraking komt. Technische producten mogen uitsluitend gebruikt worden in de staat waarin ze geleverd zijn. Er mogen geen veranderingen aan elektronische componenten worden uitgevoerd en ook de leidingen mogen niet worden ingekort. De afdekkingen en behuizing mogen niet geopend worden. Bij beschadigingen mag de HOBBY ph-control eco niet gebruikt worden en moet direct buiten bedrijf worden gesteld. 3

4 2. Beschrijving van de basisfuncties 2.1 Functiebewaking van externe apparaten De behuizing is uitgerust met LED-verlichting. In de bedrijfsmodus geeft dit de op de 'aktive kontroll' aangesloten apparaten aan. 2.2 Veiligheidsschakeling tijdens het programmeren Door activering van de programmeermodus wordt voor de veiligheid het insteekpunt voor de aansluiting van externe apparaten uitgeschakeld. 2.3 Beschermingsfunctie Om de elektronische componenten te beschermen is tussen 2 schakeltoestanden een vertraging van 60 seconden ingesteld, voordat het insteekpunt weer actief wordt. 2.4 Terugkeerfunctie Wanneer in de programmeermodus er 90 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, schakelt de HOBBY ph-control eco automatisch naar de bedrijfsmodus terug. 2.5 Storingsmeldingen In geval van een defect aan de ph-elektrode wordt weergegeven. op het display 3. Beschrijving van de programmeerbare functies In de programmeermodus kunnen de functies in de hieronder vermelde volgorde worden ingesteld: 3.1 Instellen van de actuele tijd Fabrieksmatig is de tijd ingesteld op. De tijd wordt bij een reset niet gewist. 4

5 3.2 Instelling ph-setpoint Het ph-setpoint kan binnen de grenzen van 4,0 9,9 worden ingesteld. Waarden lager dan 4,0 worden als LO (low, laag) en waarden boven 9,9 als HI (high, hoog) op het display weergegeven. Buiten die grenzen wordt de schakeling ph uitgeschakeld. De ph-gestuurde CO ² -bemesting volgt door permanent meten van een aangesloten Dupla ph-elektrode en schakeling van een aangesloten Dupla CO ² -magneetventiel met een schakelhysterese (het verschil tussen in- en uitschakelpunt) van 0,1 en een regelnauwkeurigheid van +/- 0,1 (richtwaarde). Let op: Indien er geen ph-elektrode is aangesloten en dus de BNCaansluiting niet gebruikt wordt en de ingang open is, worden automatisch fictieve ph-waarden op het display weergegeven. 3.3 CO ² -nachtschakeling Met deze functie kunt u desgewenst de CO ² -toevoer 's nachts via een magneetventiel onderbreken. 3.4 Programmering van het ph-alarm Een over- of onderschrijding van het geprogrammeerde ph-setpoint kan door knipperen van de LED-verlichting op de behuizing weergegeven worden. Het alarmvenster kan tussen 0,1 en 4,0 worden ingesteld. Fabrieksmatig is er geen alarm ingesteld (waarde 00). 3.5 Kalibreren van de ph-elektrode De fabrieksinstelling van de kalibreerpunten bedraagt ph 7, ph 4 en ph 9, de kalibreervolgorde is: eerst ph 7, dan ph 4 of alternatief ph 9. Het kalibreerproces kan door gelijktijdig op en te drukken, afgebroken worden. 3.6 Herinneringsfunctie om de ph te kalibreren Bij een geactiveerde functie knipperen de weergave op het display en de LED's op de behuizing om de zes weken, om aan de kalibrering van de ph-elektrode te herinneren. Kiest u niet voor kalibrering 's nachts, dan stopt 5

6 het knipperen na het indrukken van een willekeurige toets en verschijnt pas na zes weken opnieuw. 4. Korte gebruiksaanwijzing programmering Enkele modus (fabrieksmatig ingesteld): Naar keuze kan of de temperatuur of de ph-waarde constant weergegeven worden. Togglemodus: Om de 2 seconden worden wisselend de temperatuur en ph-waarde weergegeven. Omschakelen enkele / togglemodus: Druk op de toets in de bedrijfsmodus. Omschakelen naar de programmeermodus: A) Door op de knop drukken, ga je naar de programmering. te Bewegen in de menustructuur: B) Met de toetsen en ga je van menupunt naar menupunt. Veranderen van de programmering: C) Veranderbare waarden knipperen, door op te drukken, kunnen ze worden veranderd. D) Met de toetsen of de gewenste waarden verhogen resp. verlagen. E) Bevestigen door op de toets te drukken. Verlaten van de programmeermodus: F) De overgang naar de bedrijfsmodus volgt automatisch na een inactiviteit van 90 seconden of door 3 seconden lang op de toets te drukken. Alle instellingen worden daarbij opgeslagen. Afbreken van de programmering: Door de toetsen en gelijktijdig in te drukken, kan de programmering altijd afgebroken worden, zonder dat de veranderde instellingen worden opgeslagen. 6

7 Handmatig in- / uitschakelen: Het insteekpunt kan handmatig in- en uitgeschakeld worden. Om te activeren ingedrukt houden en dan op drukken. Door nog een keer op deze toetsen te drukken, wordt uitgeschakeld. Drukt u een derde keer, dan wordt de programmering weer actief. Opmerking: U vindt hier een grafische quick start guide: 5. Handleiding programmering Verbind eerst de ph-elektrode met de HOBBY ph-control eco. Om naar de programmeermodus om te schakelen op de toets drukken. Aanwijzing: Is er bij ingebruikstelling van het apparaat geen phelektrode aangesloten, verschijnt de storingsmelding op het display. 5.1 Instellen van de actuele tijd Nadat de programmeermodus geactiveerd is, knippert. Druk op de toets, de tijdweergave knippert. Met de toetsen of de uren tussen 0 en 23 instellen. Op de toets drukken, de minutenweergave knippert. Met de toetsen of de minuten tussen 0 en 59 instellen. Bevestigen met de toets. Na het beëindigen knippert opnieuw. Met de toets ga je naar de volgende menupunten; de keuze daarvan moet met worden bevestigd. 7

8 Aanwijzing: Indien de tijd al een keer is ingesteld, kunt u met de toetsen of direct naar de overige instellingen gaan. Let op: De HOBBY ph-control eco beschikt niet over een automatische zomer- /wintertijdschakeling. Deze moet handmatig worden uitgevoerd. 5.2 Instelling ph-setpoint Na het bevestigen van de knipperende weergave, knippert of de laatste door u geprogrammeerde ph-waarde. Stel met de toetsen of de gewenste ph-waarde in. Bevestig dit met de toets. Aanwijzing: Het ph-setpoint is fabrieksmatig ingesteld op 7,0. Afhankelijk van de waterwaarden in het herkomstgebied van uw vissen, kunnen hogere of lagere waarden vereist zijn. Na het beëindigen knippert opnieuw. Ga door op de toets te drukken naar het volgende knipperende menupunt en bevestig met de toets. 5.3 CO ² -nachtschakeling Wanneer en knipperen en u 's nachts geen verandering in de CO ² - toevoer van het aquarium wilt, gaat u met de toets naar het volgende menupunt en bevestigt u dit door op de toets te drukken. 8

9 Wanneer bij het knipperen van en de toets ingedrukt is, knippert. Wilt u 's nachts geen CO ² -toevoer in het aquarium, kiest u met de toets of en bevestigt dit met de toets. Is gekozen en met bevestigd, dan knippert of de laatst door u geprogrammeerde waarde. ( wordt rechts onderaan op het display aangegeven). Stel met de toetsen of de gewenste starttijd van de nachtuitschakeling in uren in. Bevestig dit met de toets. of uw laatst geprogrammeerde waarde knippert. Stel met de toetsen of de gewenste starttijd van de nachtuitschakeling in minuten in. Bevestig dit met de toets. Let op: Met (rechts onderaan op het display weergegeven), wordt de tijd bedoeld, waarop het onderbreken van de CO ² -toevoer moet beginnen, bijvoorbeeld om uur of wanneer uw aquariumverlichting uitgeschakeld wordt. of uw laatst geprogrammeerde waarde knippert ( wordt rechts onderaan op het display aangegeven). Stel met de toetsen of de gewenste stoptijd van de nachtuitschakeling in uren in. Bevestig dit met de toets. of uw laatst geprogrammeerde waarde knippert. Stel met de toetsen of de gewenste stoptijd van de nachtuitschakeling in minuten in. Bevestig dit met de toets. Let op: Met (rechts onderaan op het display weergegeven), wordt de tijd bedoeld, waarop het onderbreken van de CO ² -toevoer moet eindigen, bijvoorbeeld om uur of wanneer uw aquariumverlichting ingeschakeld wordt. Aanwijzing: Met het beginnen van de nachtelijke programmering wordt op het display de gemeten (niet meer actief geregelde) ph-waarde weergegeven. Onderaan links wordt, rechts onderaan weergegeven. Na het beëindigen knippert opnieuw. Ga door op de toets te drukken naar het volgende knipperende menupunt en bevestig met de toets. 9

10 5.4 Programmering van het ph-alarm Na het bevestigen van de knipperende weergave en met, knippert of de laatst door u geprogrammeerde alarmwaarde. Stel met de toetsen of het gewenste +/- alarmvenster tussen 0,5 en 4,0. Bevestig dit met de toets. Aanwijzing: betekent dat er geen alarm is ingesteld. Na het beëindigen knippert en opnieuw. Ga door op de toets te drukken naar het volgende knipperende menupunt en bevestig met de toets. 5.5 Kalibreren van de ph-elektrode Na het bevestigen van de knipperende weergave met, knippert. Om de ph-elektrode te kalibreren, gaat u als volgt te werk: 1. Verwijder de beschermkap van de ph-elektrode. 2. Spoel de punt van de ph-elektrode kort af met gedestilleerd water. 3. Dompel de ph-elektrode onder in een ph 7 kalibreeroplossing en druk op de toets. Op het display wordt een lopende meetwaarde weergegeven. 10

11 Wanneer de weergegeven meetwaarde zich gestabiliseerd heeft, houdt u de toets 3 seconden lang ingedrukt, tot de LED-verlichting op de behuizing een keer is opgelicht om de overname van de waarde te bevestigen. wordt een seconde lang weergegeven. 4. knippert op het display. Haal de ph-elektrode uit de ph 7 kalibreeroplossing en druk op de toets om met het kalibreren door te gaan. 5. Spoel de punt van de ph-elektrode kort af met gedestilleerd water. 6. Om de ph-elektrode voor zoet water te kalibreren, dompelt u de phelektrode onder in een ph 4 kalibreeroplossing en drukt u op de toets. (Om de ph-elektrode voor zout water te kalibreren, gebruikt u de toetsen of tot knippert en dompelt u de ph-elektrode onder in een ph 9 oplossing en drukt u op de toets.) Op het display wordt een lopende meetwaarde weergegeven. 7. Wanneer de weergegeven meetwaarde zich gestabiliseerd heeft, houdt u de toets 3 seconden lang ingedrukt, tot de LED-verlichting op de behuizing een keer is opgelicht om de overname van de waarde te bevestigen. De kalibrering is beëindigd. 8. Spoel de punt van de ph-elektrode kort af met gedestilleerd water. 9. Bevestig de ph-elektrode voor het gebruik met zuignappen in het aquarium. Tip: Het kalibreren kan altijd door gelijktijdig op de toetsen en te drukken afgebroken worden. Aanwijzing: Gebruikte ph-elektroden, waarvan de punt in het beschermende omhulsel na verloop van tijd compleet uitgedroogd is, moeten voor het kalibreren 24 uur in het water gezet worden. Nieuwe ph-elektroden hebben een inlooptijd van ca. 14 dagen nodig. Daarna is voor een nauwkeurige meetwaarde een tweede kalibrering nodig. 11

12 Wanneer het kalibreren klaar is, knipperen, en. Aanwijzing: Anders dan u zou verwachten, knippert na het beëindigen niet opnieuw. Indien u per ongeluk op drukt, heeft u uw kalibrering gewist en moet u deze compleet herhalen. Daarom gaat u na het beëindigen van de kalibrering direct naar de herinneringsfunctie om de ph te kalibreren. 5.6 Herinneringsfunctie om de ph te kalibreren Als fabrieksinstelling is er een visueel alarm om aan het kalibreren te herinneren geactiveerd. Wilt u deze zo houden, dan houdt u de toets 3 seconden lang ingedrukt, wanneer, en knipperen, om het programmeer-submenu te verlaten. Wilt u de functie deactiveren, dan drukt u slechts eenmaal kort op de toets, wanneer, en knipperen. Verander de stand door op de toets of te drukken van naar en bevestig dit door op de toets te drukken. Na beëindiging knipperen, en opnieuw. Om de programmering te beëindigen en naar de bedrijfsmodus terug te keren, houdt u 3 seconden lang ingedrukt. 12

13 6. Terugzetten op fabrieksmatige voorinstelling Mocht uw HOBBY ph-control eco niet correct werken, voer dan als volgt een reset uit: 1. De stekker uit het stopcontact trekken 2. De stekker er weer insteken, terwijl u de toets ingedrukt houdt 3. De toets loslaten Let op: Met uitzondering van de ingestelde tijd gaan alle geprogrammeerde instellingen verloren. De HOBBY ph-control eco werkt nu overeenkomstig de fabrieksmatige voorinstelling. 7. Parameters van de fabrieksmatige voorinstelling Na een stroomuitval regelt de HOBBY ph-control eco de ph volgens de fabrieksmatige voorinstelling. Instelling klok: 12:00 Enkele modus / togglemodus: Enkele modus ph-setpoint: 7,0 ph-alarm: Gedeactiveerd (0.0 = geen alarm) Herinneringsfunctie om de ph te kalibreren: Geactiveerd (On) Nachtfunctie / CO ² -toevoer gedurende de nacht: Geactiveerd (On) (geen ongecontroleerd permanent aan maar geregeld op basis van de dagprogrammering) 13

14 8. Foutoorzaken Voer in geval van reclamatie eerst een reset uit, zodat de fabrieksinstellingen weer gelden. Kan het probleem niet worden opgelost, zoek dan de fout aan de hand van de volgende tabel op: Fout(en) Mogelijke oorzaak Oplossin Display weergave ph-elektrode defect ph-elektrode vervangen Schommelende ph-waarde Kabel ph-elektrode te dichtbij een netleiding Kabel ph-elektrode anders plaatsen Stuur in geval van garantie op reparatie het apparaat a.u.b. naar de dealer, bij wie het apparaat gekocht is. 9. Technische gegevens Bedrijfsspanning: 230 V, 50 Hz Aansluitvermogen: Max W (resistieve belasting) ph-regelbereik: 4,0 9,9 ph-regelnauwkeurigheid: +/- 0,1 (richtwaarde) (waarde vanaf welke externe apparaten geschakeld worden) ph-schakelhysterese: 0,1 (verschil tussen in- en uitschakelpunt) ph-alarmbereik: +/- 0,1 4,0, instelbaar in stappen van 0,1 ph. ph-kalibreerherinnering: Om de zes weken Lengte kabel BNC-bus: 20 cm 10. EG-Verklaring van overeenstemming De fabrikant verklaart, dat de apparaten aan de eisen van de desbetreffende EMV- en LVD-normen en daarmee aan de bepalingen van de EG-richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG voldoen. 14

15 Een merk van Dohse Aquaristik Flora Fit Voegt alle noodzakelijke micro- en macrovoedingselementen aan het aquariumwater toe, zodat de aquariumplanten optimaal gedijen zonder de algengroei te bevorderen. Flora Fit bevat onder andere ijzer, kalium, mangaan en molybdeen. Deze zijn meervoudig gestabiliseerd en worden direct via de bladeren opgenomen. Flora Fit kan zowel voor de wekelijkse bemesting als als dagbemesting gebruikt worden. Nitraat- en fosfaatvrij. 100 ml / 250 ml / 500ml Art. nr / / Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG 15

16 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG Otto-Hahn-Str. 9 D Gelsdorf Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: HOBBY Aquaristik Hobby Terraristik Dupla DuplaMarin

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG Een merk van Dohse Aquaristik Een merk van Dohse Aquaristik Gebruikshandleiding Biotherm eco Art. nr. 10893 /10894 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ph-control Pro

Gebruiksaanwijzing ph-control Pro Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dupla.com Gebruiksaanwijzing -Control Pro Art. nr. 80286 Stand: 03/2013 Versie: 1.1 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Inhaltsverzeichnis 1. Inleiding..............................................

Nadere informatie

MultiControl Gebruiksaanwijzing. Softwareversie 1.2

MultiControl Gebruiksaanwijzing. Softwareversie 1.2 MultiControl Gebruiksaanwijzing Softwareversie 1.2 Inhoud 1. Inleiding............................................. 3 1.1 Veiligheidsinstructies.................................... 3 1.2 Montage..........................................

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Twin-Control. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG Art. nr Stand: 03/2013 Versie: 1.

Gebruiksaanwijzing Twin-Control. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG  Art. nr Stand: 03/2013 Versie: 1. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dupla.com Gebruiksaanwijzing Twin-Control Art. nr. 80288 Stand: 03/2013 Versie: 1.1 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com I nhoudsopgave 1. Inleiding.........................................

Nadere informatie

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG. T-Control Pro. Art. nr Stand: 03/2013. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG. T-Control Pro. Art. nr Stand: 03/2013. Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dupla.com Gebruiksaanwijzing T-Control Pro Art. nr. 80696 Stand: 03/2013 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Inhoudsopgave 1. Inleiding...............................................

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten

Afbeelding 1: Schakelklok met alle segmenten Art.-Nr.:..5201 DTST.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw"

Gebruiksaanwijzing voor schakelklok Onderbouw Gebruiksaanwijzing voor schakelklok "Onderbouw" Model: EFP700ET A. Functie 1. 20 programma's per dag, 15 instelmogelijkheden per week. 2. Countdown, 1 minuut tot 99 uur en 59 minuten 3. Toevalsfunctie

Nadere informatie

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren!

elero Lumo Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! Lumo elero Gebruiksaanwijzing De handleiding goed bewaren! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3601/0604 Inhoudsopgave Aanwijzingen

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

LightBoy DIGI 12V. Bestnr.: Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 84 46 08 LightBoy DIGI 12V Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

4 Knops afstandsbediening

4 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 4 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

Wilo-Digital timer Ed.01/

Wilo-Digital timer Ed.01/ Wilo-Digital timer D Bedienungsanleitung E Instrucciones de uso GB Operating manual P Manual de instruções F Mode d emploi NL Bedieningshandleiding I Istruzioni per l uso CZ Návod k obsluze 4 148 573 Ed.01/

Nadere informatie

Draadloos Clickkit Snelgids

Draadloos Clickkit Snelgids NL Draadloos Clickkit Snelgids Knoppen & display...1 Aan/uit...2 Klok instellen...2 Vloertemperatuur instellen...3 Huidige temperatuur aflezen...3 Vorstbescherming...4 Timercontrole activeren en instellen...5-6

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

LCD scherm va LCD scherm

LCD scherm va LCD scherm scherm 1. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies

1 Veiligheidsinstructies Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com

ENA 50-60 Bijlage. Installatie- en bedieningsinstructies. Flamco www.flamcogroup.com ENA 50-60 Bijlage Installatie- en bedieningsinstructies Flamco www.flamcogroup.com Editie 2010 / NL Inhoud Pagina 1. Inbedrijfstelling 3 1.1. Inbedrijfstelling ENA 50/60 3 1.2. Parameters instellen voor

Nadere informatie

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline

Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline Gebruikershandleiding Roth EnergyLogic Touchline P100011293 C Roth Werke GmbH Roth Belgium Rijmenamseweg 211 te 2820 Bonheiden Telefoon: +32 (0) 15.50.92.91 Fax: +32 (0) 15.50.92.98 E-Mail: support@roth-belgium.be

Nadere informatie

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers)

Olympia EKM 2100. (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) (vertaling Zonnepanelen123 als service voor gebruikers) Vooraf: De Olympia EKM2100 is oorspronkelijk bedoeld als meetinstrument voor het meten van het verbruik van energie van uw apparaten. De EKM2100

Nadere informatie

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller.

Bedienerhandleiding. Digital Compressor Controller. Bedienerhandleiding Digital Compressor Controller. FHT Perslucht B.V. www.fhtperslucht.nl info@fhtperslucht.nl +31(0)493-354633 Handleiding versie 1.0 M.Knaapen 21-5-2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding:...

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag

Dagoverzicht van de geprogrammeerde schakeltijden 5 = vrijdag 310 791 01 TR 612 top TERMINA 2-kanaals weekklok Afhankelijk van type Voorgeprogrammeerd met de actuele kloktijd en de zomer-/wintertijdomschakeling Veiligheidsaanwijzing De aansluiting en de montage van

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Duur Einde Vleesspies Korte tijd Tijd

Duur Einde Vleesspies Korte tijd Tijd mofpj^ mbocb`q=o Duur Einde Vleesspies Korte tijd Tijd ESSE / A.S. 1 Controle van de deurvergrendeling Prisma (Perfect 2) Duur Einde Vleesspies Korte tijd Tijd Aan / uit Snel verhitten Selectie Fornuis

Nadere informatie

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok

Programmeerbare elektronische tijdschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 62 24 60 Programmeerbare elektronische tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY

Programma Eco stand 8-SYMBOOL DISPLAY BEDIENINGS INSTRUCTIES 8-SYMBOOL AFSTANDBEDIENING Kinder slot Tijd Signaal indicator Thermostatische stand Batterij Countdown F or C Programma Eco stand Temperatuur Dubbele brander 8-SYMBOOL DISPLAY INSTELLING

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

altron Radioschakelklok

altron Radioschakelklok altron Radioschakelklok De altron Radioschakelklok is een op batterij werkende schakelklok, die als zender gebruikt kan worden voor aansturing van de verschillende easywave-radio-ontvangers. De zender

Nadere informatie

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing

Tastor Konsum SD Rolluikbesturing versie 10/09 Bestnr.:64 66 80 Tastor Konsum SD Rolluikbesturing Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat

Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Gebruikersinstructie Roth Touchline thermostaat Techneco Energiesystemen BV Kleveringweg 9 2616 LZ Delft T. 015 21 91 000 Symbolen Beschrijving Menu selecteren, wisselen bedrijfsmodus Verstellen waarde

Nadere informatie

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen.

HANDLEIDING. De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. HANDLEIDING SAS1000WHB-7DF / (master) klokthermostaat Omschrijving; De SAS1000WHB-7DF klokthermostaat wordt in combinatie met de SCU209-DF ontvanger gebuikt om 1 of meerdere actuators aan te sturen. Technische

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok NIKKEI NR05WE Gefeliciteerd met de aanschaf van uw NR05WE Digitale Alarmklok. De kenmerken van het model NR05WE bevatten: - LED-display-verlichting voor nachtverlichting

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-dimmer, Basiselement voor parallelaansluiting Universeel-dimmer-basiselement met druk-/draaischakelaar Best.nr. : 1176 00 Basiselement voor parallelaansluiting voor universeel-dimmer-basiselement Best.nr. : 1177 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Energiekosten-meetapparaat energy control 230

Energiekosten-meetapparaat energy control 230 G E B R U I K S A A N I J Z I N G Bestnr.: 12 06 00 12 06 18 Energiekosten-meetapparaat energy control 230 Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden.

Nadere informatie

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel

EC5415B. B-Tronic EasyControl. Montage- en gebruiksaanwijzing. Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel B-Tronic EasyControl EC5415B nl Montage- en gebruiksaanwijzing Wand-/handzender 15-kanaal bidirectioneel Belangrijke informatie voor: de monteur / de elektricien / de gebruiker Aan de betreffende personen

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr.

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Universeel-seriedimmer-basiselement. Universeel-seriedimmer-basiselement. Best.nr. Universeel-seriedimmer-basiselement Best.nr. : 2263 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

TC 60/8. Handleiding

TC 60/8. Handleiding TC 60/8 ovenbesturing Handleiding Ve-Ka Ovenbouw b.v. Industrieweg 7 6621 BD Dreumel, Nederland Telefoon (0487) 57 17 03 Fax (0487) 57 17 03 info@ve-ka.nl www.ve-ka.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Algemeen Met behulp

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4

GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter PCE-CM 4 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Ampèremeter

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

1. Gebruiksaanwijzing 2

1. Gebruiksaanwijzing 2 1. Gebruiksaanwijzing 2 1.0 Voorwoord De gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen, zodat u alle funkties optimaal gebruiken kunt. De schakelklok kan als dag- of weekklok ingezet worden. Die Schaltuhr kann als

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening

A. Opgelet. B. Shuffle functie. C. Toetsfuncties en bediening Wij willen u graag bedanken voor het aanschaffen van onze digitale MP3 speler. Lees deze handleiding vóór ingebruikname a.u.b. zorgvuldig door, zodat u het correct weet te gebruiken. A. Opgelet 1) Schakel

Nadere informatie

Systeem 2000 Touch-opzetstuk. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat

Systeem 2000 Touch-opzetstuk. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat Touchdimmeropzetstuk Best.nr. : 2260.. Touchschakelopzetstuk Best.nr. : 2261.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur

Nadere informatie

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok

Bestnr HITRAX Stappenteller met klok Bestnr. 86 00 13 HITRAX Stappenteller met klok Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard

Honeywell. Gebruiksaanwijzing DFRC. RF Afstandsbediening Sfeerhaard Honeywell Gebruiksaanwijzing DFRC RF Afstandsbediening Sfeerhaard SCHERM EN TOETSEN Uitleesvenster Toets Verhoog Toets Verlaag Toets Stop/Stand-by Toets Menu Scherm Handbediening. Klokprogramma actief.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

MILTON KLOKTHERMOSTAAT

MILTON KLOKTHERMOSTAAT MILTON KLOKTHERMOSTAAT Gebruiksaanwijzing Installatie: Waarschuwing: schakel de Milton en de elektronische apparaten (CV-Ketel) die erop worden aangesloten uit voor installatie. 1. Installatieplaats: Plaats

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000

GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal PCE-BS 6000 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Tafelweegschaal

Nadere informatie

EL-EPM01 Energiemeter

EL-EPM01 Energiemeter EL-EPM01 Energiemeter NEDERLANDSE INSTRUCTIES Introductie: De EL-PM01 energiemeter is ontwikkeld voor het bewaken en meten van het elektrische energieverbruik. Het apparaat biedt een effi ciënte manier

Nadere informatie

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com

NEDERLANDS TH82712V. Digitale plug-in timer. De keuze van de installateur cdvibenelux.com NEDERLANDS Digitale plug-in timer De keuze van de installateur 1. DAGELIJKSE/WEKELIJKSE ELEKTRONISCHE TIMER Alvorens uw timer in gebruik te nemen, gelieve de volgende handleiding aandachtig te lezen. Dit

Nadere informatie

Digitale inbouwschakelklok

Digitale inbouwschakelklok G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 07 20 Digitale inbouwschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4

HANDLEIDING. Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 HANDLEIDING Radiofrequentiebediening Synchro 3-4 VFF/CDL-C-2G4 Versie: sept 2016 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN - Behuizing nooit openen. Door onbevoegd openen van de behuizingen/of ondeskundige reparaties kan

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

Montage- en gebruikshandleiding

Montage- en gebruikshandleiding Montage- en gebruikshandleiding Filterbesturing 230V met zonneregelaar Art. nr.: 310.000.0530 Functie De filterbesturing PC-30 maakt een tijdgestuurd in- en uitschakelen van een 230V wisselstroom-filterpomp

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5

GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer PCE-TH 5 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermo-hygrometer

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening

Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Lees en bewaar dit document zorgvuldig! Installatie instructies Gebruikershandleiding 10 Knops afstandsbediening Well Straler Industrielaan 22 9320 Erembodegem info@wellstraler.be www.wellstraler.be Inhoudstafel

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

VOLTCRAFT Energy-Check 3000

VOLTCRAFT Energy-Check 3000 Versie 03/09 Bestnr. 12 53 19 VOLTCRAFT Energy-Check 3000 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand,

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-666 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar

Handleiding MH1210B temperatuurregelaar Handleiding MH1210B regelaar 1 Formaat gat voor behuizing Breedte: Hoogte: 70,5 mm 28,5 mm 2 Aansluitschema Er zijn een aantal uitvoeringen van de MH1210B in omloop. Bovenstaande afbeelding dient als indicatie.

Nadere informatie

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00

Draadloze bussysteem Draadloze handzender comfort. 1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. 3 Functie. Best.nr. : 0527 00 Best.nr. : 0527 00 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd. Als de handleiding niet wordt opgevolgd,

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1

GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 PCE Brookhuis Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Geluidsmeter PCE-MSL 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l

Timer TI 100. Nederlandse Handleiding. w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Timer TI 100 Nederlandse Handleiding w w w. b i t n e d e r l a n d. n l Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Veiligheidssymbolen 3. Algemene regels 4. Technische omschrijving 4.1 Functie 5. Installatie 5.1

Nadere informatie

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING

ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Digitale differentieelregelaar voor installaties met thermische zonnepanelen ELIOS DIN GEBRUIKSAANWIJZING Inhoudsopgave Geleverde voelers 2 Montage 2 Elektrische aansluiting 2 Toepasbare hydraulische schema's

Nadere informatie

Technische gegevens. Schakelklok D21-1 kanaal / 32 / / 63 / Algemene informatie. Overzicht.

Technische gegevens. Schakelklok D21-1 kanaal / 32 / / 63 / Algemene informatie. Overzicht. Schakelklok D21-1 kanaal 4 126 31 / 32 / 33-047 61 / 63 / 6047 60! Veiligheidsvoorschriften Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

RCW Afstandsbediening

RCW Afstandsbediening RCW Afstandsbediening Gebruikershandleiding - Nederlands MURCW 747 399569 Afstandsbediening. 1. Aan uit toets. 2. Selectie toets (koelen, verwarmen, automatisch koelen/verwarmen, ontvochtigen, ventileren).

Nadere informatie

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING

27/03/2014. GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 27/03/2014 GSM102 2 relais GSM OPENER PROGRAMMATIE HANDLEIDING 1. Aansluitschema s 2. Specificaties Voedingsspanning -24 Vac-dc Stroomverbruik Maximum 250 ma, nominaal 55 ma GSM frequentie GSM 850/900/1800/1900

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014

TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00. Uitgifte datum: 01-11-2014 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 Uitgifte datum: 01-11-2014 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 meter aangeschaft.

Nadere informatie

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT.

RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 RF PROJECTIEKLOK. Gebruikershandleiding Model: RM318P INLEIDING ACHTERAANZICHT VOORAANZICHT BOVENAANZICHT. RM318P(Dutch)a 28-1 OK 1 1 BOVENAANZICHT De RM318P is hoofdzakelijk radiogestuurd. Indien het toestel geen bereik heeft, dan heeft u echter wel de mogelijkheid om handmatig gegevens in te brengen. Andere

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

RC4 Bedieningsvoorschriften

RC4 Bedieningsvoorschriften RC4 Bedieningsvoorschriften NL Bedieningsvoorschriften Nederlands VOORBEREIDING Installeren van de batterijen Verwijder het deksel aan de achterzijde van de afstandsbediening.(zie figuur A) Plaats de twee

Nadere informatie

Sigma CP K and Sigma CP T series

Sigma CP K and Sigma CP T series Sigma CP K and Sigma CP T series Brandmeldcentrale Gebruikers Handleiding DOCUMENT REFERENCE K6800-08 (Man-1082) MODEL NUMBERS K11020M2, K11040M2, K11080M2 T11020M2, T11040M2, T11080M2 191108V1.0FN Brand

Nadere informatie

MS Semen Storage Pro

MS Semen Storage Pro MS Semen Storage Pro 150 4508425 NL MS Semenstorage PRO 150 Gebruiksaanwijzing... 3 4508425/11-01-2016/F Inhoud MS Semen Storage Pro 150... 1 Bepalingen... 3 Introductie... 4 MS Semen Storage... 5 Aanbevelingen...

Nadere informatie

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding

1 Veiligheidsinstructies. 2 Constructie apparaat. Lichtmanagement. Bedieningshandleiding Draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 UDIE 1 Neventoestel voor draaidimmer universeel met incrementaalgever Art.-Nr.: 254 NIE 1 Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252

PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 PLL ALARM CLOCK RADIO Model : FRA252 NL HANDLEIDING NL HANDLEIDING WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE REDUCEREN, STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT. LET OP Het

Nadere informatie

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo

Veria Control T45. Guide d installation. Installatiehandleiding. Guida all installazione. Instalační příručka. Navodila za montažo Veria Control T45 Guide d installation Installatiehandleiding Guida all installazione Instalační příručka Navodila za montažo FR IT CZ SI Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 21 Beschrijving knoppen en display

Nadere informatie

Bedieningshandleiding. Schakelactor

Bedieningshandleiding. Schakelactor Bedieningshandleiding Schakelactor 1289 00 Inhoudsopgave Apparatuurbeschrijving...4 Bedieningselementen en aanduidingen...5 Aansluitklemmen...7 Montage... 8 Instellen van de bedrijfsstand...9 Omschakelen

Nadere informatie

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm

HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET. Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s cm HANDLEIDING MOTOR CONNECTOR SET Gebruikershandleiding voor in hoogte verstelbare bureau s 62-82 cm Voor ingebruikname van het systeem lees aandachtig deze handleiding en bewaar het voor naslag Type motor:

Nadere informatie