NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013"

Transcriptie

1 NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013 In deze editie o.a.: Interne en externe communicatie van een cliëntenraad Visie op de relatie Cliëntenraad en Raad van Toezicht Ontwerp zelf uw online marketing strategie Participatie, de kracht van de patiënt Bereik je doel met goede teksten Studiedag In/externe communicatie & Social Media Symposium In- en Externe Communicatie '14 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg

2 org pagina 2 Voorwoord Communicatie is uiteraard voor een cliëntenraad van levensbelang. Juist door goed te communiceren zowel binnen als met contacten buiten de instelling kan zij haar achterban zo goed mogelijk informeren en op andere manieren van dienst zijn. Er is over communicatie voor non-profit organisaties ontzettend veel geschreven, maar veelal mis je hierin concrete aanwijzingen. Deze nieuwe NCZ-magazine heeft als doel dit gat te dichten. Gepoogd is u, als cliëntenraad, zoveel mogelijk informatie te geven hoe u op heel praktisch niveau uw inspanningen een verbeterslag kunt geven. In het openingsartikel wordt gewezen op de importantie om goede contacten te onderhouden met de bestuurder van de instelling. Ook de ondersteuning vanuit de instelling komt aan bod. Al naar gelang zijn de meest voor de hand liggende publicitaire middelen voor contact met de achterban een folder, een nieuwsbrief en een website. Hoe u als cliëntenraad uw online marketing strategie kan verbeteren vertelt Gerbrand van Barneveld aan de hand van een door zijn bedrijf Realimpact ontwikkeld gratis te downloaden stappenplan. Het is een uitermate gebruikersvriendelijke module. Wie de moeite neemt om daar eens in te duiken om uw online activiteiten te beginnen of te verbeteren, zal tot de ontdekking komen dat het minder ingewikkeld is dan velen menen. En het levert veel op in het kader van communicatieve mogelijkheden. In een special over communicatie mag het onderwerp patiëntenparticipatie niet ontbreken. Karin Kramer ziet participatie als de kracht van de patiënt. Karin is gespecialiseerd in samenwerking, in de rol van projectmanager en als adviseur voor organisaties en haar medewerkers. Ze is ook goed thuis in E-health, dus digitale vormen van samenwerking. Ze beschrijft een onderzoekproject van het Radboud UMC, waar een online platvorm werd opgezet. Via onder andere crowdsourcing werd gekeken hoe patiënten actief bij ziekte- en zorgprocessen betrokken kunnen worden. Dergelijke vormen van communicatie via patiëntenparticipatie worden steeds meer een trend. Anoek Roodenburg wijst in haar artikel Bereik je doel met goede teksten het belang van het schrijven van goede teksten. Met allerlei praktische tips is dit met niet al te veel inspanning haalbaar. En het loont zeer de moeite. Bij minder goede teksten komt uw boodschap minder goed door en bereikt u minder publiek, omdat er mensen afhaken. Sjon Onnekink. Interne en externe communicatie van een cliëntenraad. Een van de belangrijkste aspecten om de doelstellingen van een cliëntenraad te bereiken is presentie. Laat zien dat je er bent. Communiceren dus. Zowel richting de zorginstelling als richting cliënten. Binnen de instelling is het vooral van belang goede contacten te onderhouden met de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder. Deze kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van de CR. Uiteraard is een goede communicatie met de achterban van belang. Hiervoor zijn zeer concrete hulpmiddelen beschikbaar, zoals een folder, een nieuwsbrief, een website en sociaal media. Ik hoop dat onderstaande bruikbare tips bevat. Communicatie binnen de instelling De legitimiteit van een cliëntenraad is gelegen in de wettelijke verplichting voor een zorginstelling om een cliëntenraad te hebben. Dit impliceert dat met name RvB/bestuurder verder aangeduid als de bestuurder - de cliëntenraad au serieux dient te nemen. In de praktijk is het verstandig zelf initiatieven te ontplooien om als volwaardige gesprekspartner erkent te worden. Een cliëntenraad is soms niet de eerste keuze van de bestuurder als gesprekspartner. De communicatieve interactie zal dus veelal op instigatie van de CR zelf op gang moeten komen en onderhouden worden. Deze interne communicatie is uitermate belangrijk om de belangen van (potentiële) cliënten van zorginstellingen, met name op het gebied van kwaliteit van de zorg te kunnen behartigen. Vooral het recht van (verzwaard) gevraagd en ongevraagd advies is van belang. Zo kan een cliëntenraad meepraten over belangrijke beslissingen. Gezien de goede rechtspositie kan de bestuurder niet zomaar om de cliëntenraad heen. Bij conflicten is de positie van de cliëntenraad veel sterker dan sommigen denken. Idealiter is het uiteraard zinvol om gewoon te streven naar goede verstandhoudingen tussen beide partijen. Een cliëntenraad dient zich af te vragen welke specifieke behoeften de achterban heeft. Deze zullen per instelling verschillen. Voor elke instelling is voor de cliënt kwaliteit, keuze en voldoende aanbod in behandelmogelijkheden belangrijk. Houd dus als cliëntenraad goed contact met de bestuurder, niet alleen voor cliëntenbelangen in het hier en nu maar ook met het oog op de nabije en verre toekomst. Het devies is dus; laat van je horen, andere patiëntenorganisaties zitten ook in het circuit van een zorginstelling. Jezelf profileren is daarom belangrijk. Zorg ervoor dat je weet wie op welke plek zit, wie waarover gaat en wie je aanspreekpunt is voor bepaalde zaken.

3 pagina 3 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Ondersteuning vanuit de instelling Bij de communicatie hoort ook, dat de cliëntenraad verschillende vormen van ondersteuning mag verwachten of verlangen van de instelling. Zo kan er van de instelling verwacht worden dat er belangstelling voor het werk van de CR is. Zoals hierboven vermeld is het zaak jezelf duidelijk te profileren. Ook kan de instelling haar medewerking geven aan initiatieven van de CR. De instelling kan haar medewerkers ook aansporen om de CR onder de aandacht te brengen van familie, bewindvoerders en dergelijke. Een belangrijke ondersteuning kan tevens het aanwijzen van een professionele ondersteuner zijn. Deze is geen lid van de CR, maar kan wel allerlei dingen voor de CR regelen, administratief, financieel en secretarieel. Ook kan een dergelijke functionaris beleidszaken inzichtelijk maken en uitleggen wat de praktische gevolgen daarvan zijn. Leden van een CR zitten daar niet permanent; een professioneel ondersteuner of Ambtelijk Secretaris (A. S.) kan ook een bijdrage leveren aan de continuïteit van de cliëntenraad. En uiteraard kan een ondersteuner of A.S. een sleutelpositie innemen bij de interne communicatie. Van belang is dat de cliëntenraad duidelijk aangeeft aan welk soort ondersteuning zij behoefte heeft en welke taken de ondersteuner of A.S. zoal zou moeten uitvoeren. Het takenpakket van de ondersteuner of A.S. kan het beste schriftelijk vastgelegd worden in een taakomschrijving. Communicatie met de achterban Ook richting achterban is communicatie het sleutelwoord. Zorg voor een goede informatie- en communicatiestructuur. Laat zien dat je er bent middels alle beschikbare communicatiesystemen. Dit kan via een folder, een nieuwsbrief, maar ook via een website, social media. Publiceer wat je doet. Laat weten dat je er (voor hen) bent. Een cliëntenraad doet er goed aan fors te investeren in goede PR. De winst is dat mensen een positief beeld krijgen van wat de cliëntenraad doet en kan. Het doel is immers de achterban te ondersteunen. Een CR moet dus ook een goed beeld hebben van wat er leeft bij de achterban. Omgekeerd kan de CR haar achterban informeren over wat actueel is en over de plannen die zij heeft. Heel concreet zijn er diverse mogelijkheden om de cliëntenraad onder de aandacht te brengen. Dit zal per instelling verschillen. De achterban kan bijvoorbeeld al dan niet intern zijn; voor een instelling voor mentaal gehandicapte mensen zal de aanpak drastisch verschillen dan die voor een ziekenhuis etc. Ook zal de ene instelling wel een instellingsblad, intranet en dergelijke hebben en de ander niet. Al naar gelang zijn de meest voor de hand liggende publicitaire middelen een folder, een nieuwsbrief, een website en het gebruik van social media. Een folder is het visitekaartje van de CR. Vaak is het de eerste kennismaking met de cliëntenraad. Het zal dus een kort maar krachtige introductie moeten zijn wat de raad is en doet. Het zal tevens een uitnodiging moeten zijn om toch vooral een beroep op de CR te doen bij vragen, klachten of wensen. En natuurlijk met de uiteenzetting van de voordelen om lid te worden. Qua vormgeving zijn zaken als herkenbaarheid en overzichtelijkheid sleutelbegrippen. Een nieuwsbrief is een uitstekend middel om de achterban te informeren over zaken die hen aangaan. Mede vanwege allerlei verschuivingen in beleid staat de actualiteit steeds meer in het voetlicht. Kies de onderwerpen dusdanig dat ze direct van belang zijn voor de achterban. Houd steeds voor ogen of voorzie aan welke informatie de achterban behoefte heeft. Maak een redactieformule die toegespitst is op de achterban en houd je hieraan. Stuur deze ook op naar eventuele gastschrijvers. Probeer in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen te schrijven. Zo bereik je een groter publiek. Door met zekere regelmaat een kwalitatieve nieuwsbrief te verzorgen kun je veel betekenen voor de achterban. Bovendien wordt de ontvanger op die manier regelmatig aan het werk van de cliëntenraad herinnerd. Je kunt een nieuwsbrief zowel digitaal als op papier versturen. Doe het zo mogelijk allebei. Beide vormen hebben voordelen. Een digitale nieuwsbrief is makkelijk toegankelijk en kan op onderwerp jaren teruggelezen worden. Een papieren nieuwsbrief maakt meer indruk en blijft bovendien nog eens ergens liggen. Een website is natuurlijk een prachtige manier om de CR onder de aandacht te brengen en de achterban te informeren. Bij voorkeur wordt deze interactief gemaakt. Een goede website is duidelijk en overzichtelijk. Digitale informatie moet snel toegankelijk zijn anders haakt de bezoeker af. Vraag je dus af welke informatie de bezoeker wil vinden en zorg ervoor dat deze makkelijk toegankelijk is. De nieuwsbrief kan natuurlijk ook tevens gepubliceerd worden op de website. Social media kan voor geselecteerde cliëntenraden een sterk medium zijn. Aangezien hier elders in deze magazine aandacht aan wordt besteed laat ik dit hier achterwege. Sjon Onnekink.

4 org pagina 4 Bij het schrijven van voorgaand artikel is dankbaar gebruik gemaakt van tips op de site van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). Zeker het bezoeken waard voor nog meer praktische en nuttige tips voor cliëntenraden zie De redactieraad is van harte bereid om individuele cliëntenraden met raad en daad bij te staan bij de hier beschreven vormen van contact met de achterban. Als u vragen heeft of graag tips wilt aarzel dan niet om contact op te nemen met Sjon Onnekink (hoofdredactie), of met Marika Biacsics (voorzitter bestuur / eindredactie), Naast de redactieraad beschikt het NCZ over een Raad van Advies en een uitgebreid netwerk van adviseurs die met u mee kunnen kijken. U kunt ook een link doorsturen van uw digitale nieuwsbrief of website. Of uw folder, nieuwsbrief of ander promotioneel materiaal per post opsturen voor een frisse kijk op verbeterpunten naar NCZ, Postbus 82, 6930 AB, Westervoort. Visie op de relatie Cliëntenraad en Raad van Toezicht Het toezicht in de zorg werd de aflopen tientallen jaren scherper op de resultaten, rondom kwaliteit en financiën ( Waar gaan we voor? ). Echter door blijvende financiële druk in de zorg moeten er echte keuzes gemaakt worden. Die raken de identiteit, missie en visie van de zorgorganisatie: ( Waar staan we voor? ) Zorgorganisaties hebben te maken met steeds meer en hogere verwachtingen van de belanghebbenden in een complexere externe omgeving. Ontwikkelingen als de social media, vergrijzing, toenemende macht van de zorgverzekeraars, verschuiving van de AWBZ, en de ( opgeknipte ) Wet Wcz enz. hebben belangrijke invloeden op zorgorganisaties. Het mede toezicht houden op waarden is dan nodig, niet alleen omdat de omvang én complexiteit van organisaties toeneemt, maar ook omdat het toepassen van procedures, regels en kengetallen alleen voor cliënten niet effectief meer is. De Erkende Toezichthouder noemt dit Het Nieuwe Toezicht Houden. Toch blijft controle en toezicht noodzakelijk gezien de schandalen van de laatste jaren.de ervaring van De Erkende Toezichthouder is dat de cliënt meer heeft aan cliëntenraden en toezichthouders die de nieuwe werkelijkheid die zich aandient omarmen, en de betekenis ervan zien voor het werk van de Cliëntenraad en het interne toezicht. Visie De Erkende Toezichthouder werkt met het concept van Het Nieuwe Toezicht Houden. Dit houdt in dat Raden van Toezicht zich in de kern niet alleen oriënteren op financiën en resultaten, maar tevens werken vanuit waarden en normen. Het is kortom toezicht houden op het integrale perspectief en op het waardegenererend vermogen van de zorgorganisatie. Vragen als: - Waar staat de RvT voor? - Welke waarden hanteert de zorgorganisatie? en - Welke waardering wil de RvT bereiken voor medewerkers, cliënten en de samenleving? enz. zijn hierin beantwoord. Dat zijn niet alleen de resultaten en de soft controls, maar ook het welzijn van de omgeving en de maatschappelijke netwerken waarin de organisatie opereert. De focus van het toezicht verschuift daarmee naar de cliënt en het Human Resource Management. Dit vraagt een continu en hoog adaptief vermogen van zorgorganisaties, zowel voor cliëntenraden, als bestuurders als voor toezichthouders. Immers, de verwachtingen van cliënten, medewerkers, toezichthouder en maatschappij nemen toe.

5 pagina 5 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Wat zijn o.a. de effecten van het Nieuwe Toezicht Houden? Toezichthouders zullen meer in verbinding en dialoog gaan met verschillende stakeholders, waaronder de Cliëntenraad. Toezichthouders gaan meer als sparringpartner opereren. Toezichthouders gaan qua informatiebehoefte meer en vaker bronnen raadplegen. Toezichthouders hanteren meer de menselijke maat en handelen vanuit gelijkwaardigheid. Toezichthouders zullen de verwachtingen en behoeften van cliënten beter onderkennen. De communicatie naar cliënten verloopt beter. Niet financiële opbrengsten worden bespreekbaar, zoals welke waardering zij voor cliënten willen bereiken. De relatie tussen Cliëntenraad en RvT wordt beter. Toezichthouders en cliëntenraden, die met aandacht en betrokkenheid, wijsheid en moed, nieuwe wegen durven in te slaan, zonder de kernwaarden van de organisatie uit het oog te verliezen, zullen meer dan voorheen partners zijn in een krachtige zorgorganisatie. Wat betekent dit in de praktijk voor de Cliëntenraad? - Nu de Cliëntenraad weet welke beweging het interne toezicht maakt, kan zij hier nadrukkelijk op inspelen of dit afdwingen. - De Cliëntenraad kan mee bewaken dat er geen afvinkcultuur heerst, en daadwerkelijke binding & betrokkenheid van de RvT na streven. - Dat betekent dat de Cliëntenraad in haar manier van werken met de RvT concrete afspraken kan maken over effectievere samenwerking. - Dat betekent dat de Cliëntenraad haar vraagstelling aan de RvT stelt op een manier die tegemoet komt aan het cliëntperspectief. Vragen die de Cliëntenraad moet stellen Hierbij richt De Erkende Toezichthouder zich in eerste instantie niet op de standaardvragen richting financiën en resultaten, hoewel dat natuurlijk wel aan de orde is. Maar om vanuit de Cliëntenraad ervoor te zorgen dat er écht toezicht wordt gehouden en om de positie van de cliënt te versterken, ziet u hieronder vragen vanuit Het Nieuwe Toezicht Houden. Deze vragenlijst is niet uitputtend. Hierin ziet u dat het van belang is dat de Cliëntenraad 'optrekt met de RvT' en vanuit de missie en de visie de vertaalslag wordt gemaakt naar de Cliënt(enraad). Vragen t.a.v. missie en visie: Waar staat de RvT voor? Hoe geeft de RvT het maatschappelijk geweten vorm? Hoe legt de RvT maatschappelijk haar verantwoording af? Hoe zorgt de RvT door welke waardegerichte acties voor een snelle verandering? Kent de RvT een 'Social Impact Document', waarin de maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen en handelen is onderzocht? Vragen t.a.v. samenwerking Cliëntenraad: Welke visie heeft de RvT op de Cliëntenraad als samenwerkingspartner? Hoe waardeert de RvT de samenwerking met de Cliëntenraad? (Hoe uit zich dat?) Welk niveau van samenwerking ziet de RvT? (Is er naast verantwoording afleggen ook ruimte om elkaars sparringpartner te zijn?) Welke informatie heeft de RvT van de Cliëntenraad nodig om de waardering van cliënten te bereiken? Welke onderwerpen horen thuis in de samenwerking? Vragen t.a.v. de niet financiële opbrengsten: Hoe ontwikkelt de RvT haar voelsprietenfunctie? Welke waarden onderkent de RvT die van belang zijn voor de cliënt? Welke waardering wil de RvT voor haar cliënten bereiken en waarom? Wat betekenen die waarden in de communicatie naar cliënten toe? Hoe krijgt / houdt de RvT binding met de cliënten, naast de Cliëntenraad? Hoe meet en monitort de RvT de cliëntwaarden? Vragen t.a.v. het toezicht op risico s: Ziet de RvT toe op risico s van de kwaliteit van de zorg? (Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Ziet de RvT toe op risico s van de patiëntveiligheid? ( Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Ziet de RvT toe op risico s van de informatiebeveiliging rondom het patiëntendossier? (Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Hoe ziet de RvT toe op medische missers? (Is dit afdoende? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?) Kent de RvT een protocol hoe er als RvT opgetreden dient te worden bij medische missers in de zorgorganisatie? Worden de werkwijzen en uitkomsten van de Klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling besproken in de RvT? (Zo ja, wat valt u op. Zo nee, waarom niet?) De Cliëntenraad wil hierin adviseren.

6 org pagina 6 Is een RvT niet bereid tot het volgen van deze weg, dan vind ik het juist als de Cliëntenraad zich krachtiger op gaat stellen. Omgaan met zelfgenoegzame toezichthouders vormt (desgewenst) onderdeel van het programma voor cliëntraden van De Erkende Toezichthouder. Wellicht zou een standaard Samenwerkingsdocument tussen Cliëntenraad en Raad van Toezicht kunnen worden opgesteld waarin alle vragen m.b.t. cliëntzaken worden opgenomen. Dus ook de cliëntwaarden en normen. U moet dan denken aan waarden, zoals: patiëntveiligheid, cliënttevredenheid, respect voor anderen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, open communicatie enz. Het spreekt voor zich dat De Erkende Toezichthouder hierin een bijdrage kan leveren. De Erkende Toezichthouder ontwikkelt een programma specifiek voor cliëntenraden in hun relatie met de RvT. Het resultaat van dit programma is dat Cliëntenraden meer mogelijkheden zien en die toepassen in de verbinding met hun RvT, om daarmee de positie van de cliënt te versterken. Caroline W. Wijntjes MBA Caroline Wijntjes Caroline is eigenaar van De Erkende Toezichthouder. Caroline ziet succesvol toezicht houden als een groeiproces met de juiste focus! Deskundigheidsbevordering Het NCZ organiseert workshops, informatiebijeenkomsten en cursussen op maat over contact met de achterban, interne en externe communicatie van de cliëntenraad en Social Media als communicatiemiddel voor de cliëntenraad. De eerstvolgende studiedag is op 12 december en een symposium over Interne en externe communicatie in de zorg op 14 januari Meer informatie hierover vindt u verderop in deze special. Online kan er meer voor minder Ontwerp zelf uw online marketing strategie Er zijn op internet twee groepen goede doelen: de top die meer weet te oogsten dan dat ze zaait en een overgrote meerderheid die maandelijks kostbare tijd ziet verdwijnen naar de website en social media kanalen zonder daar merkbaar iets voor terug te krijgen. Hier kunt u aan de hand van een aantal handreikingen zelf verbeteringen in aanbrengen. Namens het NCZ zal ik u voorzien van beproefde verbeteringen die ik vanuit mijn online marketingprojecten voor (commerciële) klanten opzet en uitvoer. Aan de hand van dit artikel met bijgaande links kunt u voor uw cliëntenraad werken aan het omslagpunt van uw tijdsinvesteringen aan uw website, twitter account en andere online marketing strategieën. Lees de tips aandachtig. U kunt het stappenplan Online Marketing Strategie gratis downloaden ( Online Marketing Strategie) en starten met uw eigen plan. Inmiddels een beproefde manier van werken. Dit artikel bevat nuttige tips voor een online strategie. 'Ik ondersteun toezichthouders en commissarissen die toonaangevend en nóg succesvoller willen worden in het toezicht houden'.

7 pagina 7 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg 1.Maak een Plan Ik zal u voorzien van tips en trucs op het vlak van online communicatie en marketing. Aan de hand van een aantal stappenplannen help ik u op weg met uw Online Strategie. We beginnen globaal en komen aan het eind van de reeks op een concreet punt uit. De eerste stap voor uw cliëntenraad is het werken aan een plan. Een goede tip is te starten met een basisplan. Bij twijfel kunt u steeds terugkoppelen naar het genoemde stappenplan Online Marketing Strategie met daarin stapsgewijs relevante punten voor uw persoonlijke Online Marketing Strategie. Deze module is zeer gebruiksvriendelijk. U kunt er ook persoonlijke notities bijschrijven en bewaren. De ervaring leert dat organisaties succesvol zijn als ze werken aan de hand van een plan. Dat kan een compleet internetconcept zijn, maar ook een gedeelte zoals uw website verbeteren, een social media strategie of marketing. 2.Beschrijf uw doelgroep Als u een begin heeft gemaakt met uw basisplan waarmee u richting geeft aan uw internetactiviteiten bekijkt u de doelgroep. Een belangrijk element in de strategie van uw cliëntenraad is zicht op uw doelgroep. Een uitgangspunt kan de volgende vraag zijn: Welk type bezoeker wordt over het algemeen lid? Aan de hand van het stappenplan Persona's maken. (www.reailimpact.nl/- Nieuws/Wat zijn personas?) krijgt u grip op uw doelgroep. Personas zijn fictieve karakters die verschillende doelgroepsegmenten vertegenwoordigen. Personas zorgen er voor dat u gemakkelijk vanuit een kader uw marketing en communicatie uitingen kunt toetsen. U en uw collega's kunnen aan de hand van deze persoonsbeschrijvingen vervolgens gerichter te werk gaan. 3.Maak relevante inhoud Hoe oriënteren uw potentiële leden zich op internet? En komt uw cliëntenraad op de juiste momenten in beeld? Start met content marketing en u bent over het juiste onderwerp op het juiste moment in dialoog met uw doelgroep. Met de formulering van een contentmarketing (www. reailimpact.nl/nieuws/content marketing een goed idee) wordt het interessant om in te zetten op teksten die goed scoren in Google. Zogenoemde SEO teksten zijn geoptimaliseerd voor zoekers op internet. SEO staat voor zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimisation). Goede SEO teksten vergroten nog steeds de online vindbaarheid van een hoop organisaties. Maar hoe schrijf je goede SEO teksten? Lees de 6 tips voor betere SEO teksten te schrijven. (www.realimpact.nl/- Nieuws/6 tips voor betere SEO teksten) 4.Wat is Google Grands? In de regel hebben non-profit organisaties weinig budget voor online marketing. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer organisaties die het maatschappelijk verantwoord ondernemen heel serieus nemen. Zo ook Google, die organisaties met een maatschappelijk goed doel een alternatief biedt voor de dure AdWords campagnes. AdWords laat bedrijven toe reclame te maken op de Google-websites. Het zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden gedefinieerd door de adverteerder. Als er op één van deze zoekwoorden wordt gezocht, wordt de advertentie naast of boven de zoekresultaten weergegeven. Een goede Google Grands campagne zorgt voor meer relevante bezoekers. Nonprofit organisaties kunnen deelnemen aan Google Grants. Daarmee krijgt u de kans om dagelijks 300 dollar aan advertentietegoed in te zetten. Lees meer over het MVO project van Google. (www.reailimpact.nl/nieuws/wat is Google Grants?) Gerbrand van Barneveld Gerbrand van Barneveld Als adviseur en trainer komt Gerbrand dagelijks online vraagstukken tegen die in eerste instantie voornamelijk vanuit de kostenkant worden benaderd. Commerciële bedrijven dienen immers hun kosten uit de lengte of de breedte te voldoen. Het is aan Gerbrand om bij deze organisaties een vliegwiel in te brengen en vanuit internet substantieel bij te dragen aan de bedrijfsmotor. De kennis uit deze (commerciële) trajecten deelt Gerbrand graag met organisaties waarbij rendement niet op de eerste plek komt en waar het maatschappelijke belang veel zwaarder weegt. Gerbrand adviseert samen met twee collega s en hun zzp netwerk vanuit een ideologische grondslag. In 2013 hebben zij vanuit bovenstaande gedachte 30 organisaties van advies voorzien. Het MVO programma van Realimpact zal in 2014 een vervolg krijgen. Gerbrand vindt u op: Linkedin/Gerbrand van Barneveld

8 org pagina 8 Participatie, de kracht van de patiënt Participatie is trendy. Het begon veertig jaar geleden met wat toen inspraak heette. Inwoners van de gemeente wilden gehoord worden bij herinrichting van hun straat, de aanleg van een speeltuin of de bestemming van winkelgebieden. Maar dat was niet genoeg. Mensen wilden meer: daadwerkelijk invloed uitoefenen en hun inbreng terugzien in resultaten en besluiten. Zo zag participatie het licht. Actief deelnemende, betrokken personen. Participatie is in verschillende vormen en maten mogelijk. Het ziet er voor iedereen anders uit. In het dagelijks leven kun je participeren in een wielerclub, een buurtgemeenschap of hobbyclub. Je kunt voorzitter zijn van het schoolbestuur, de website van het buurthuis bijhouden of een geveltuintje onderhouden. Dat zijn praktische en concrete dingen. Je aandeel is duidelijk en je weet wat je doet, waarom en voor wie. Participatie en patiënten De laatste tijd wordt de term participatie ook gebruikt in relatie tot patiënten, en ziekte- en zorgprocessen. Wat wordt er dan bedoeld? Actief deelnemen aan je ziekteproces spreekt natuurlijk vanzelf, het is jóúw lichaam. Actieve deelname aan het zorgproces? Lijkt me wel, je wilt immers beter worden. Actieve deelname door je ervaringen te delen? Tja. wat gebeurt er met je inbreng en hoe vertaalt zich dat naar onderzoek en zorg? Een nieuw initiatief Het Radboud Universitair Medisch Centrum heeft eind vorig jaar een online platform opgezet waarin participatie van patiënten aan onderzoek een unieke en dynamische vorm aanneemt. Via crowdsourcing zijn patiënten van begin tot einde betrokken. De patiënt, de expert van zijn eigen ziekte, kan met eigen ideeën voor onderzoek komen. Hij kan een stem uitbrengen op andere onderzoeksprojecten of een aanbeveling. Hij is als partner betrokken bij het proces van ideevorming, aanbevelingen, vorm van projecten en ideeën en resultaatbehoefte. In een tweede fase wordt via crowdfunding financiering gezocht. Naast de geijkte geldschieters zoals de farma en wetenschap, kan hierbij ook de patiënt actief zijn, evenals fondsenwervers, en goede doelen organisaties. Fase drie gaat over de uitvoering. Onderzoekers pitchen online en vertellen hoe zij het onderzoek denken uit te voeren, resultaat te behalen en verantwoording af te leggen. En wat ze gaan doen met de resultaten. Dat kan punten en aanbevelingen opleveren en keuzes beïnvloeden. Van begin tot eind partner, de kracht van de patiënt erkennen, bijdragen aan projecten en een actieve rol in het proces. Hoe die rol eruit ziet, verschilt per persoon en mate van betrokkenheid. Maar het is méér dan alleen je stem laten horen. Het is participatie en het is trend. Karin Kramer Bronnen: Radbode nov (UMCN): patiënten gaan onderzoek bedenken en financieren Blogpost L. Engelen dec. 2012: Big Idea 2013: Patients as A New Research Institute Karin Kramer is 52 jaar en woont in Amsterdam. Sinds 2000 werkt zij freelance als projectmanager en adviseur voor organisaties en haar medewerkers, aan de menskant dus. Daarbij richt zij zich op samenwerking, zowel IRL als digitaal. Ze heeft veel gereisd en haar opleiding deels in de USA gedaan. Daar heeft zij veel geleerd qua digitaal samenwerken en e-health. Ze is goed thuis in de virtuele wereld en werkt dagelijks met social media. E-Health, apps en digitale initiatieven zijn dus echt iets voor haar. Om communicatie te vergemakkelijken, omdat het efficiënt is qua tijd en energie. Maar vooral omdat het patient én zorg in staat stelt leven en ziekte vanuit autonomie te managen. Haar ervaringen hiermee deelt Karin graag in haar blog op DigitaleZorgGids. Daarnaast schrijft ze als ervaringsdeskundige blogs voor de NFK en het E-zine JIJ. Karin is actief op Social Media: Karinamdam Karin Kramer

9 pagina 9 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Bereik uw doel met goede teksten Fouten lijden de aandacht van de lezer af U doet veel moeite om de achterban te bereiken. U zorgt dat de folder overal ligt, verstuurt een nieuwsbrief en lanceert een website. Dat werkt. De bekendheid van de cliëntenraad groeit en steeds meer mensen schrijven zich in voor de nieuwsbrief of kijken op de website. Maar wist u dat lezers afhaken als u fouten maakt in uw teksten? Uit onderzoek blijkt dat fouten afbreuk doen aan de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van uw boodschap. En aan uw imago! Zorg voor effectieve, prettig leesbare en foutloze teksten Veel organisaties schrijven hun eigen teksten omdat ze dat kunnen en willen of omdat er geen budget of tijd is om een tekstschrijver in te schakelen. Maar het is lastig om een zelfgeschreven tekst te redigeren. U bent blind voor uw eigen fouten. Dus laat een collega uw tekst controleren. Of print de tekst, lees hem hardop, leg hem weg en lees hem later nog een keer. Check in ieder geval of de tekst effectief, prettig leesbaar en foutloos is. Er is een logische opbouw: de dingen die bij elkaar horen, staan bij elkaar. Er is een duidelijke inleiding en afsluiting. Kop en tussenkoppen dekken de lading en zijn kort enkrachtig. De tekst is scanbaar: er zijn voldoende witregels en tussenkoppen en bij opsommingen worden opsommingstekens gebruikt. De stijl en toon van de tekst past bij de doelgroep. De tekst is actief geschreven. Er worden zo min mogelijk voltooid deelwoorden en hulpwerkwoorden gebruikt. De juiste signaal- en verwijswoorden (www.taalwinkel. nl/schrijfproces/signaalwoorden) geven structuur aan de tekst en helpen de lezer. Typ-, spel- en taalfouten leiden de lezer af. Zet de puntjes op de i en check alle d s en t s, komma s en hoofdletters. En controleer of u woorden aan elkaar moet schrijven of niet. Twijfelt u? Raadpleeg of de officiële spelling in de WoordenlijstNederlandse Taal van het Taalunieversum (www.woordenlijst.org). Anoek Roodenburg Is uw tekst effectief? Bepaal voordat u gaat schrijven het doel, de doelgroep en de boodschap van uw tekst. Stel uzelf tijdens het redigeren de volgende vragen: Is de tekst doelgericht? Is de tekst geschreven vanuit het perspectief van de doelgroep? Worden alle vragen van de lezer beantwoord? Staat de boodschap kort en krachtig op papier? Is de tekst zoekmachinevriendelijk? Is uw tekst prettig leesbaar? De meeste mensen lezen het liefst een tekst op taalniveau B1 (www.bureautaal.nl/wat-is-eenvoudig-nederlands). Let tijdens het redigeren van uw tekst dus op moeilijke woorden, lastige zinsconstructies en de lengte van de zinnen. Wissel korte zinnen af met zinnen van gemiddelde lengte. Andere kenmerken van een prettig leesbare tekst zijn: Anoek Roodenburg Anoek Roodenburg is een freelance tekstschrijver met een heldere en directe schrijfstijl. Ze heeft veel ervaring met het schrijven en herschrijven van folders, nieuwsbrieven, webteksten, artikelen en interviews voor zorginstellingen. Effectieve, prettig leesbare en foutloze teksten schrijven kost tijd. Wilt u als cliëntenraad het schrijven van teksten uitbesteden of zelfgeschreven teksten laten checken door een professional? Dan kunt u contact opnemen met Anoek!

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Hoe bouw ik een goede website?

Hoe bouw ik een goede website? Hoe bouw ik een goede website? Inleiding Stel, u heeft een eigen bedrijf en u wilt een website. U hebt gezien dat u zelf een site kunt bouwen met behulp van gratis tools die sommige providers aanbieden.

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Een online jaarverslag maken

Een online jaarverslag maken Een online jaarverslag maken Index Voordelen van een online jaarverslag 3 Voordelen 3 Online jaarverslag in 4 eenvoudige stappen 4 Creëer draagvlak binnen je organisatie 4 Doelen en strategie vertalen

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 22 maart 2017 Over dit boekje Dit boekje is voor starters met LinkedIn en met name voor deelnemers aan mijn cursussen of individuele workshops,

Nadere informatie

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan

Handleiding whitepaper schrijven. Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Handleiding whitepaper schrijven Handig stappenplan en tips om zelf aan de slag te gaan Inhoud Inleiding... 3 Wat is een whitepaper?... 3 Kies het juiste onderwerp... 4 Voordat je gaat schrijven... 4 Gegevens

Nadere informatie

Start nu met online zichtbaarheid. presenteert een e book voor ondernemers

Start nu met online zichtbaarheid. presenteert een e book voor ondernemers Start nu met online zichtbaarheid #7 tips presenteert een e book voor ondernemers 2 Inleiding Dit e book is voor ondernemers die JA zeggen tegen groei. Ondernemers die zichzelf durven laten zien. Die hun

Nadere informatie

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine?

marketing voor zorg-professionals: reader Deel 4: hoe stuur je een goede e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Hoe krijg je cliënten voor je e-zine? Nieuwsbrief is een NO NO! Besef dat jouw bedrijf niet om jou draait maar om je doelgroep. Jij bent niet belangrijk, zij zijn belangrijk! Daarom schrijf je NOOIT een nieuwsbrief! In een nieuwsbrief staan

Nadere informatie

Succesvol dankzij internet

Succesvol dankzij internet Succesvol dankzij internet Gratis workshop voor Ondernemend Roombeek Enschede 24-4-2012 Jorik Heins Deze presentatie komt online beschikbaar op www.marketingman.nl/presentatie Vanavond Wat is een goede

Nadere informatie

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER

BLOGARTIKEL STAPPENPLAN 19 STAPPEN: VAN IDEE, PROMOTIE EN VERDER Een blogarikel maken is een kwesie van DOEN. Maar hoe? Waar begin je? Wat zijn handige stappen om te nemen? Waar moet je opleten? Wat doe je nadat je gepubliceerd hebt? Dit stappenplan geet de grote lijnen

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen.

Woord vooraf. Deze handleiding geeft je inzichten in hoe SEO werkt en wat je moet doen om resultaat te behalen. Woord vooraf Een goede zoekmachine optimalisatie strategie gaat uit van een langere termijn commitment. SEO (search engine optimization) is niet iets wat je zomaar kunt implementeren. Er is een duidelijke

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Meer winst uit WordPress. (en online marketing)

Meer winst uit WordPress. (en online marketing) Meer winst uit WordPress (en online marketing) Introductie Martijn Duker 26 jaar Online marketing Pronamic Waarom WordPress? 1. Eenvoudig in beheer 2. Open source community 3. Talloze uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP:

PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: PASSENDE MEDEZEGGENSCHAP: Hoe maak je die? 1 Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? 2012 Colofon Passende medezeggenschap: Hoe maak je die? is een uitgave van LOC Zeggenschap in zorg. LOC komt op voor

Nadere informatie

Check je sociale media

Check je sociale media Check je sociale media Succesvol zakelijk communiceren via sociale netwerken Heidi Aalbrecht Eric Tiggeler Pyter Wagenaar Sdu Uitgevers, Den Haag 5 Inhoud 1 Inleiding Wat zijn sociale media en wat kun

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening.

Paginaweergaven. Dit zijn alle bekeken pagina s op jouw site. Herhalingsbezoeken tellen ook mee in deze berekening. Maak gebruik van actiegerichte rapportages In Google Analytics kun je kiezen uit een veelvoud aan rapporten. Ik zal in deze handleiding 7 praktische rapporten beschrijven, die je direct kunt gaan gebruiken.

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING

WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING WAT JE MINIMAAL MOET WETEN OVER ONLINE MARKETING INHOUD 1. Over SEO 2. Over Bloggen 3. Over Social Media 4. Over Email marketing 5. Over Google Adwords 6. Over Adverteren op Social Media 7. Over Affiliate

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers

Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Google AdWords Tips Stefan Rooyackers Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop BV. Incidentele onvolkomenheden kunnen

Nadere informatie

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok

klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten via internet Zoeken Ik doe een gok klanten gezocht open klanten gezocht KLANTEN ZOEKEN VIA INTERNET Wist u dat 8 op 10 Belgen dagelijks het internet gebruikt? En dat de helft daarvan het medium

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem

Succesvol Gevonden Worden Op Internet. Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem Succesvol Gevonden Worden Op Internet Workshop MYbusinessmedia 7 mei 2009 Gorinchem 1 Succesvol Gevonden Worden Op Internet Welkom! Strategie MYbusinessmedia: Online First Resultaat: in een jaar naar 1,7

Nadere informatie

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013

Content Strategie. Hoorcollege 2 9 september 2013 Content Strategie Hoorcollege 2 9 september 2013 Agenda HC2 Communicatie Basisprincipes content Content en platformen Content en SEO Owned, earned, paid media 2 3 4 5 6 Overtuigen en shared meaning Hoe

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

VISIE OP DE ORGANISATIE

VISIE OP DE ORGANISATIE VISIE OP DE ORGANISATIE WE ZIJN ER ALS ORGANISATIE VOOR PUBLIEK, ONDERNEMERS, BESTUUR EN COLLEGA S 00 INHOUDSOPGAVE 0. Inhoudsopgave 2 1. Missie visie kernwaarden 3 2. Toelichting 4 3. De kernwaarden 5

Nadere informatie

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn

Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn Communicatieplan Wmo-raad Hellendoorn 01. Communicatiemiddelen en wanneer en / of waarom. Communicatiemiddel Mondeling Bijeenkomst Wmo-raad Circa een keer per zes weken regulier overleg over zaken aangaande

Nadere informatie

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit.

Wellicht heb je mijn gratis ebooks 40 manieren om nieuwe klanten te werven en 3 geheimen om binnen te komen bij bedrijven al in bezit. Hierbij ontvang je het stappenplan voor het snel en gemakkelijk schrijven van een inhoudelijk goede blogtekst. Het schrijven van een blog hoeft niet lang te duren, als je hier een goede methodiek voor

Nadere informatie

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding

YourCapability. Sales- en Accountmanagementopleiding YourCapability Sales- en Accountmanagementopleiding YoungCapacity sales biedt jonge salestalenten het YourCapability programma aan. Dit is een post-hbo sales- en accountmanagementopleiding gericht op sales

Nadere informatie

Werken met Mailchimp op Facebook. Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee?

Werken met Mailchimp op Facebook. Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee? Werken met Mailchimp op Facebook Hoe werkt Mailchimp en wat kunt u ermee? Inleiding In dit whitepaper leest u wat u kunt met Mailchimp als e-mailmarketing platform. Er zijn een groot aantal e-mail marketing

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014

Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Verslag bijeenkomst communicatie beweging sociaal domein Amersfoort Donderdag 16 oktober 2014 Op donderdag 16 oktober organiseerde de gemeente Amersfoort een netwerkbijeenkomst communicatie over de beweging

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA RICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Hoe je online je stem kunt laten horen en een Cavent-ambassadeur kunt zijn Datum vaststelling : 31-07-2012 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door :

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines.

1. Inleiding Hoe wordt mijn website gemakkelijk gevonden in de verschillende zoekmachines. Samenvatting In deze whitepaper wordt de vraag beantwoord: Hoe kan ik mijn website beter vindbaar maken in zoekmachines?. Om hier achter te komen wordt eerst achtergrond informatie gegeven over hoe zoekmachines

Nadere informatie

TOP AANBOD. Online Marketing

TOP AANBOD. Online Marketing TOP AANBOD Online Marketing Éen aanspreekpunt voor al uw marketing activiteiten! TAOM is gespecialiseerd in online marketing & zorgt ervoor dat uw bedrijf op een heldere, krachtige en duidelijke manier

Nadere informatie

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers

Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Zelftest communityvaardigheden voor bibliotheekmedewerkers Onderdeel van toolkit Nieuw Delen 2. Zelftest Werken met Communities Wat kan ik met de zelftest? Hieronder tref je een test aan waarmee je een

Nadere informatie

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren

Online Marketing. Zoekmachine Marketing - Adverteren Online Marketing Vraagstuk: Zoekmachine Marketing - Adverteren Datum: juni 2016 Zoekmachine Marketing: Adverteren De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap

Nadere informatie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie

Toolkit ehealth. Hoofdstuk 3: ehealth strategie Toolkit ehealth Hoofdstuk 3: ehealth strategie 1 Inhoud 3.1 Inventarisatie... 3 3.2 Koppeling met visie en kerntaken organisatie... 6 3.3 Resources... 7 3.4 Raadpleging achterban... 9 3.5 Aan de slag...

Nadere informatie

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw

Social Media in de Tuinbouw. Social media in de Tuinbouw Social media in de Tuinbouw Inleiding: Dit onderzoek is uitgevoerd door Jan-Peter Steetskamp, in opdracht van Mariëlle van Leeuwen, zelfstandig professional op het gebied van marketing en online communicatie

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie

Online marketing succesvol inzetten: content strategie WHITEPAPER Content strategie & lead nurturing Online marketing succesvol inzetten: content strategie De opzet van de online marketing aanpak is voor veel marketing managers een lastig te visualiseren geheel.

Nadere informatie

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media

Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Pandoraz Social Media Monitor: grip op uw social media Tweezijdige marketing Van oudsher gebruiken organisaties verschillende marketingtechnieken om hun producten of diensten onder de aandacht van potentiële

Nadere informatie

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf?

In hoeverre is jouw bedrijf zo ingericht dat mensen thuis aan de keukentafel een verhaal vertellen over jouw bedrijf? Hoe word je als makelaar herinnerd? Hoe val je de dag van vandaag op? Hoe kan je uitspringen in deze schreeuwende multimedia maatschappij? Hoe zorg je ervoor dat je vertrouwen opbouwt en een goede indruk

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 6: klaar voor klanten Les 3: Marketing Technieken Pen en papier? Marketing technieken Er bestaan heel veel verschillende soorten marketing technieken In deze

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

15 GRATIS tips. om een geschikte domeinnnaam voor je website te kiezen

15 GRATIS tips. om een geschikte domeinnnaam voor je website te kiezen 15 GRATIS tips om een geschikte domeinnnaam voor je website te kiezen Om een website te maken heb je in ieder geval een domeinnaam nodig. Je domeinnaam is het internetadres van je website, de URL (Uniform

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Blog handleiding voor de Groenteman

Blog handleiding voor de Groenteman Blog handleiding voor de Groenteman In deze speciale bloggers handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist een

Nadere informatie

Schrijf met meer impact

Schrijf met meer impact Schrijf met meer impact Het volledige trainingsprogramma om met je teksten meer klanten te werven In het Schrijf met meer impact -programma leer je hoe je met jouw eigen schrijfstijl meer ideale klanten

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie?

Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij jouw organisatie? FabWeb Checklist website bouwen Je wilt een bedrijfswebsite laten maken. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht. Er is veel mogelijk en je moet in het proces allerlei keuzes maken. Wat past bij

Nadere informatie

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl)

Gratis e-book Checklist Webteksten Door René Greve, Webteksten en SEO, (www.renegreve.nl) Dit is versie 2.1 (april 2009) Kijk voor de nieuwste versie op: www.renegreve.nl/e-books/ Copyright: Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van René Greve verveelvoudigd

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool

Verbeter de upselling. Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Verbeter de upselling Emailmarketing met de Alletha Mailingtool Brochure: Alletha Mailingtool Versie: 6 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Mailingtool en de mogelijkheden die het

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS

VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS VERHOOG UW ONLINE VINDBAARHEID MET GOOGLE ADWORDS Strategie Concept Creatie Inhoudsopgave Verhoog uw online vindbaarheid met Google AdWords 3 Google AdWords pakketten 4 Uitleg Google AdWords 5 De kleine

Nadere informatie

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5

Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen Mijn missie... 3 Wie ben ik? Help ik moet een blog!... 5 Inhoud Ik ben altijd op zoek naar goede onderwerpen... 3 Mijn missie... 3 Wie ben ik?... 4 Help ik moet een blog!... 5 Waarom is bloggen goed voor je onderneming?... 5 Waarom is bloggen goed voor je klanten?...

Nadere informatie

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering

TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG. Van voorbereiding tot uitvoering TIPS VOOR EEN PERFECTE BLOG Van voorbereiding tot uitvoering WHITEPAPER 2016 TIPS VOORDAT JE GAAT SCHRIJVEN Het schrijven van een goede blog kan een behoorlijke uitdaging zijn. Met deze tips en structuur

Nadere informatie

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming!

De parels benutten! Meedoen, meepraten en meedenken! Samenspraak! Medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming! Drie workshops over medezeggenschap en participatie van vrijwilligers in de besluitvorming 1. De parels benutten - voor leidinggevenden en medewerkers van organisaties 2. Meedoen, meepraten en meedenken

Nadere informatie

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen

Schrijf duidelijke en aantrekkelijke. teksten in 5 stappen Schrijf duidelijke en aantrekkelijke teksten in 5 stappen 09/2013 Beste lezer, Gefeliciteerd! Je hebt je ingeschreven voor mijn Schrijftips, dus je bent geïnteresseerd in schrijven. Dat is mooi! Want goede

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012

Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Jouw bedrijf in 3 stappen bovenin Google Whitepaper online vindbaarheid versie augustus 2012 Whitepaper Online vindbaarheid Allebedrijvenin augustus 2012 Pagina 1 Een woord vooraf Je hebt een prachtige

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie