NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013"

Transcriptie

1 NCZ Magazine In- en externe communicatie Cliëntenraad 2013 In deze editie o.a.: Interne en externe communicatie van een cliëntenraad Visie op de relatie Cliëntenraad en Raad van Toezicht Ontwerp zelf uw online marketing strategie Participatie, de kracht van de patiënt Bereik je doel met goede teksten Studiedag In/externe communicatie & Social Media Symposium In- en Externe Communicatie '14 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg

2 org pagina 2 Voorwoord Communicatie is uiteraard voor een cliëntenraad van levensbelang. Juist door goed te communiceren zowel binnen als met contacten buiten de instelling kan zij haar achterban zo goed mogelijk informeren en op andere manieren van dienst zijn. Er is over communicatie voor non-profit organisaties ontzettend veel geschreven, maar veelal mis je hierin concrete aanwijzingen. Deze nieuwe NCZ-magazine heeft als doel dit gat te dichten. Gepoogd is u, als cliëntenraad, zoveel mogelijk informatie te geven hoe u op heel praktisch niveau uw inspanningen een verbeterslag kunt geven. In het openingsartikel wordt gewezen op de importantie om goede contacten te onderhouden met de bestuurder van de instelling. Ook de ondersteuning vanuit de instelling komt aan bod. Al naar gelang zijn de meest voor de hand liggende publicitaire middelen voor contact met de achterban een folder, een nieuwsbrief en een website. Hoe u als cliëntenraad uw online marketing strategie kan verbeteren vertelt Gerbrand van Barneveld aan de hand van een door zijn bedrijf Realimpact ontwikkeld gratis te downloaden stappenplan. Het is een uitermate gebruikersvriendelijke module. Wie de moeite neemt om daar eens in te duiken om uw online activiteiten te beginnen of te verbeteren, zal tot de ontdekking komen dat het minder ingewikkeld is dan velen menen. En het levert veel op in het kader van communicatieve mogelijkheden. In een special over communicatie mag het onderwerp patiëntenparticipatie niet ontbreken. Karin Kramer ziet participatie als de kracht van de patiënt. Karin is gespecialiseerd in samenwerking, in de rol van projectmanager en als adviseur voor organisaties en haar medewerkers. Ze is ook goed thuis in E-health, dus digitale vormen van samenwerking. Ze beschrijft een onderzoekproject van het Radboud UMC, waar een online platvorm werd opgezet. Via onder andere crowdsourcing werd gekeken hoe patiënten actief bij ziekte- en zorgprocessen betrokken kunnen worden. Dergelijke vormen van communicatie via patiëntenparticipatie worden steeds meer een trend. Anoek Roodenburg wijst in haar artikel Bereik je doel met goede teksten het belang van het schrijven van goede teksten. Met allerlei praktische tips is dit met niet al te veel inspanning haalbaar. En het loont zeer de moeite. Bij minder goede teksten komt uw boodschap minder goed door en bereikt u minder publiek, omdat er mensen afhaken. Sjon Onnekink. Interne en externe communicatie van een cliëntenraad. Een van de belangrijkste aspecten om de doelstellingen van een cliëntenraad te bereiken is presentie. Laat zien dat je er bent. Communiceren dus. Zowel richting de zorginstelling als richting cliënten. Binnen de instelling is het vooral van belang goede contacten te onderhouden met de Raad van Bestuur c.q. de bestuurder. Deze kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van de CR. Uiteraard is een goede communicatie met de achterban van belang. Hiervoor zijn zeer concrete hulpmiddelen beschikbaar, zoals een folder, een nieuwsbrief, een website en sociaal media. Ik hoop dat onderstaande bruikbare tips bevat. Communicatie binnen de instelling De legitimiteit van een cliëntenraad is gelegen in de wettelijke verplichting voor een zorginstelling om een cliëntenraad te hebben. Dit impliceert dat met name RvB/bestuurder verder aangeduid als de bestuurder - de cliëntenraad au serieux dient te nemen. In de praktijk is het verstandig zelf initiatieven te ontplooien om als volwaardige gesprekspartner erkent te worden. Een cliëntenraad is soms niet de eerste keuze van de bestuurder als gesprekspartner. De communicatieve interactie zal dus veelal op instigatie van de CR zelf op gang moeten komen en onderhouden worden. Deze interne communicatie is uitermate belangrijk om de belangen van (potentiële) cliënten van zorginstellingen, met name op het gebied van kwaliteit van de zorg te kunnen behartigen. Vooral het recht van (verzwaard) gevraagd en ongevraagd advies is van belang. Zo kan een cliëntenraad meepraten over belangrijke beslissingen. Gezien de goede rechtspositie kan de bestuurder niet zomaar om de cliëntenraad heen. Bij conflicten is de positie van de cliëntenraad veel sterker dan sommigen denken. Idealiter is het uiteraard zinvol om gewoon te streven naar goede verstandhoudingen tussen beide partijen. Een cliëntenraad dient zich af te vragen welke specifieke behoeften de achterban heeft. Deze zullen per instelling verschillen. Voor elke instelling is voor de cliënt kwaliteit, keuze en voldoende aanbod in behandelmogelijkheden belangrijk. Houd dus als cliëntenraad goed contact met de bestuurder, niet alleen voor cliëntenbelangen in het hier en nu maar ook met het oog op de nabije en verre toekomst. Het devies is dus; laat van je horen, andere patiëntenorganisaties zitten ook in het circuit van een zorginstelling. Jezelf profileren is daarom belangrijk. Zorg ervoor dat je weet wie op welke plek zit, wie waarover gaat en wie je aanspreekpunt is voor bepaalde zaken.

3 pagina 3 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Ondersteuning vanuit de instelling Bij de communicatie hoort ook, dat de cliëntenraad verschillende vormen van ondersteuning mag verwachten of verlangen van de instelling. Zo kan er van de instelling verwacht worden dat er belangstelling voor het werk van de CR is. Zoals hierboven vermeld is het zaak jezelf duidelijk te profileren. Ook kan de instelling haar medewerking geven aan initiatieven van de CR. De instelling kan haar medewerkers ook aansporen om de CR onder de aandacht te brengen van familie, bewindvoerders en dergelijke. Een belangrijke ondersteuning kan tevens het aanwijzen van een professionele ondersteuner zijn. Deze is geen lid van de CR, maar kan wel allerlei dingen voor de CR regelen, administratief, financieel en secretarieel. Ook kan een dergelijke functionaris beleidszaken inzichtelijk maken en uitleggen wat de praktische gevolgen daarvan zijn. Leden van een CR zitten daar niet permanent; een professioneel ondersteuner of Ambtelijk Secretaris (A. S.) kan ook een bijdrage leveren aan de continuïteit van de cliëntenraad. En uiteraard kan een ondersteuner of A.S. een sleutelpositie innemen bij de interne communicatie. Van belang is dat de cliëntenraad duidelijk aangeeft aan welk soort ondersteuning zij behoefte heeft en welke taken de ondersteuner of A.S. zoal zou moeten uitvoeren. Het takenpakket van de ondersteuner of A.S. kan het beste schriftelijk vastgelegd worden in een taakomschrijving. Communicatie met de achterban Ook richting achterban is communicatie het sleutelwoord. Zorg voor een goede informatie- en communicatiestructuur. Laat zien dat je er bent middels alle beschikbare communicatiesystemen. Dit kan via een folder, een nieuwsbrief, maar ook via een website, social media. Publiceer wat je doet. Laat weten dat je er (voor hen) bent. Een cliëntenraad doet er goed aan fors te investeren in goede PR. De winst is dat mensen een positief beeld krijgen van wat de cliëntenraad doet en kan. Het doel is immers de achterban te ondersteunen. Een CR moet dus ook een goed beeld hebben van wat er leeft bij de achterban. Omgekeerd kan de CR haar achterban informeren over wat actueel is en over de plannen die zij heeft. Heel concreet zijn er diverse mogelijkheden om de cliëntenraad onder de aandacht te brengen. Dit zal per instelling verschillen. De achterban kan bijvoorbeeld al dan niet intern zijn; voor een instelling voor mentaal gehandicapte mensen zal de aanpak drastisch verschillen dan die voor een ziekenhuis etc. Ook zal de ene instelling wel een instellingsblad, intranet en dergelijke hebben en de ander niet. Al naar gelang zijn de meest voor de hand liggende publicitaire middelen een folder, een nieuwsbrief, een website en het gebruik van social media. Een folder is het visitekaartje van de CR. Vaak is het de eerste kennismaking met de cliëntenraad. Het zal dus een kort maar krachtige introductie moeten zijn wat de raad is en doet. Het zal tevens een uitnodiging moeten zijn om toch vooral een beroep op de CR te doen bij vragen, klachten of wensen. En natuurlijk met de uiteenzetting van de voordelen om lid te worden. Qua vormgeving zijn zaken als herkenbaarheid en overzichtelijkheid sleutelbegrippen. Een nieuwsbrief is een uitstekend middel om de achterban te informeren over zaken die hen aangaan. Mede vanwege allerlei verschuivingen in beleid staat de actualiteit steeds meer in het voetlicht. Kies de onderwerpen dusdanig dat ze direct van belang zijn voor de achterban. Houd steeds voor ogen of voorzie aan welke informatie de achterban behoefte heeft. Maak een redactieformule die toegespitst is op de achterban en houd je hieraan. Stuur deze ook op naar eventuele gastschrijvers. Probeer in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen te schrijven. Zo bereik je een groter publiek. Door met zekere regelmaat een kwalitatieve nieuwsbrief te verzorgen kun je veel betekenen voor de achterban. Bovendien wordt de ontvanger op die manier regelmatig aan het werk van de cliëntenraad herinnerd. Je kunt een nieuwsbrief zowel digitaal als op papier versturen. Doe het zo mogelijk allebei. Beide vormen hebben voordelen. Een digitale nieuwsbrief is makkelijk toegankelijk en kan op onderwerp jaren teruggelezen worden. Een papieren nieuwsbrief maakt meer indruk en blijft bovendien nog eens ergens liggen. Een website is natuurlijk een prachtige manier om de CR onder de aandacht te brengen en de achterban te informeren. Bij voorkeur wordt deze interactief gemaakt. Een goede website is duidelijk en overzichtelijk. Digitale informatie moet snel toegankelijk zijn anders haakt de bezoeker af. Vraag je dus af welke informatie de bezoeker wil vinden en zorg ervoor dat deze makkelijk toegankelijk is. De nieuwsbrief kan natuurlijk ook tevens gepubliceerd worden op de website. Social media kan voor geselecteerde cliëntenraden een sterk medium zijn. Aangezien hier elders in deze magazine aandacht aan wordt besteed laat ik dit hier achterwege. Sjon Onnekink.

4 org pagina 4 Bij het schrijven van voorgaand artikel is dankbaar gebruik gemaakt van tips op de site van het Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg (LCFJ). Zeker het bezoeken waard voor nog meer praktische en nuttige tips voor cliëntenraden zie De redactieraad is van harte bereid om individuele cliëntenraden met raad en daad bij te staan bij de hier beschreven vormen van contact met de achterban. Als u vragen heeft of graag tips wilt aarzel dan niet om contact op te nemen met Sjon Onnekink (hoofdredactie), of met Marika Biacsics (voorzitter bestuur / eindredactie), Naast de redactieraad beschikt het NCZ over een Raad van Advies en een uitgebreid netwerk van adviseurs die met u mee kunnen kijken. U kunt ook een link doorsturen van uw digitale nieuwsbrief of website. Of uw folder, nieuwsbrief of ander promotioneel materiaal per post opsturen voor een frisse kijk op verbeterpunten naar NCZ, Postbus 82, 6930 AB, Westervoort. Visie op de relatie Cliëntenraad en Raad van Toezicht Het toezicht in de zorg werd de aflopen tientallen jaren scherper op de resultaten, rondom kwaliteit en financiën ( Waar gaan we voor? ). Echter door blijvende financiële druk in de zorg moeten er echte keuzes gemaakt worden. Die raken de identiteit, missie en visie van de zorgorganisatie: ( Waar staan we voor? ) Zorgorganisaties hebben te maken met steeds meer en hogere verwachtingen van de belanghebbenden in een complexere externe omgeving. Ontwikkelingen als de social media, vergrijzing, toenemende macht van de zorgverzekeraars, verschuiving van de AWBZ, en de ( opgeknipte ) Wet Wcz enz. hebben belangrijke invloeden op zorgorganisaties. Het mede toezicht houden op waarden is dan nodig, niet alleen omdat de omvang én complexiteit van organisaties toeneemt, maar ook omdat het toepassen van procedures, regels en kengetallen alleen voor cliënten niet effectief meer is. De Erkende Toezichthouder noemt dit Het Nieuwe Toezicht Houden. Toch blijft controle en toezicht noodzakelijk gezien de schandalen van de laatste jaren.de ervaring van De Erkende Toezichthouder is dat de cliënt meer heeft aan cliëntenraden en toezichthouders die de nieuwe werkelijkheid die zich aandient omarmen, en de betekenis ervan zien voor het werk van de Cliëntenraad en het interne toezicht. Visie De Erkende Toezichthouder werkt met het concept van Het Nieuwe Toezicht Houden. Dit houdt in dat Raden van Toezicht zich in de kern niet alleen oriënteren op financiën en resultaten, maar tevens werken vanuit waarden en normen. Het is kortom toezicht houden op het integrale perspectief en op het waardegenererend vermogen van de zorgorganisatie. Vragen als: - Waar staat de RvT voor? - Welke waarden hanteert de zorgorganisatie? en - Welke waardering wil de RvT bereiken voor medewerkers, cliënten en de samenleving? enz. zijn hierin beantwoord. Dat zijn niet alleen de resultaten en de soft controls, maar ook het welzijn van de omgeving en de maatschappelijke netwerken waarin de organisatie opereert. De focus van het toezicht verschuift daarmee naar de cliënt en het Human Resource Management. Dit vraagt een continu en hoog adaptief vermogen van zorgorganisaties, zowel voor cliëntenraden, als bestuurders als voor toezichthouders. Immers, de verwachtingen van cliënten, medewerkers, toezichthouder en maatschappij nemen toe.

5 pagina 5 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Wat zijn o.a. de effecten van het Nieuwe Toezicht Houden? Toezichthouders zullen meer in verbinding en dialoog gaan met verschillende stakeholders, waaronder de Cliëntenraad. Toezichthouders gaan meer als sparringpartner opereren. Toezichthouders gaan qua informatiebehoefte meer en vaker bronnen raadplegen. Toezichthouders hanteren meer de menselijke maat en handelen vanuit gelijkwaardigheid. Toezichthouders zullen de verwachtingen en behoeften van cliënten beter onderkennen. De communicatie naar cliënten verloopt beter. Niet financiële opbrengsten worden bespreekbaar, zoals welke waardering zij voor cliënten willen bereiken. De relatie tussen Cliëntenraad en RvT wordt beter. Toezichthouders en cliëntenraden, die met aandacht en betrokkenheid, wijsheid en moed, nieuwe wegen durven in te slaan, zonder de kernwaarden van de organisatie uit het oog te verliezen, zullen meer dan voorheen partners zijn in een krachtige zorgorganisatie. Wat betekent dit in de praktijk voor de Cliëntenraad? - Nu de Cliëntenraad weet welke beweging het interne toezicht maakt, kan zij hier nadrukkelijk op inspelen of dit afdwingen. - De Cliëntenraad kan mee bewaken dat er geen afvinkcultuur heerst, en daadwerkelijke binding & betrokkenheid van de RvT na streven. - Dat betekent dat de Cliëntenraad in haar manier van werken met de RvT concrete afspraken kan maken over effectievere samenwerking. - Dat betekent dat de Cliëntenraad haar vraagstelling aan de RvT stelt op een manier die tegemoet komt aan het cliëntperspectief. Vragen die de Cliëntenraad moet stellen Hierbij richt De Erkende Toezichthouder zich in eerste instantie niet op de standaardvragen richting financiën en resultaten, hoewel dat natuurlijk wel aan de orde is. Maar om vanuit de Cliëntenraad ervoor te zorgen dat er écht toezicht wordt gehouden en om de positie van de cliënt te versterken, ziet u hieronder vragen vanuit Het Nieuwe Toezicht Houden. Deze vragenlijst is niet uitputtend. Hierin ziet u dat het van belang is dat de Cliëntenraad 'optrekt met de RvT' en vanuit de missie en de visie de vertaalslag wordt gemaakt naar de Cliënt(enraad). Vragen t.a.v. missie en visie: Waar staat de RvT voor? Hoe geeft de RvT het maatschappelijk geweten vorm? Hoe legt de RvT maatschappelijk haar verantwoording af? Hoe zorgt de RvT door welke waardegerichte acties voor een snelle verandering? Kent de RvT een 'Social Impact Document', waarin de maatschappelijke gevolgen van hun beslissingen en handelen is onderzocht? Vragen t.a.v. samenwerking Cliëntenraad: Welke visie heeft de RvT op de Cliëntenraad als samenwerkingspartner? Hoe waardeert de RvT de samenwerking met de Cliëntenraad? (Hoe uit zich dat?) Welk niveau van samenwerking ziet de RvT? (Is er naast verantwoording afleggen ook ruimte om elkaars sparringpartner te zijn?) Welke informatie heeft de RvT van de Cliëntenraad nodig om de waardering van cliënten te bereiken? Welke onderwerpen horen thuis in de samenwerking? Vragen t.a.v. de niet financiële opbrengsten: Hoe ontwikkelt de RvT haar voelsprietenfunctie? Welke waarden onderkent de RvT die van belang zijn voor de cliënt? Welke waardering wil de RvT voor haar cliënten bereiken en waarom? Wat betekenen die waarden in de communicatie naar cliënten toe? Hoe krijgt / houdt de RvT binding met de cliënten, naast de Cliëntenraad? Hoe meet en monitort de RvT de cliëntwaarden? Vragen t.a.v. het toezicht op risico s: Ziet de RvT toe op risico s van de kwaliteit van de zorg? (Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Ziet de RvT toe op risico s van de patiëntveiligheid? ( Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Ziet de RvT toe op risico s van de informatiebeveiliging rondom het patiëntendossier? (Zo ja, hoe doet ze dat? Zo nee, waarom niet?) Hoe ziet de RvT toe op medische missers? (Is dit afdoende? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?) Kent de RvT een protocol hoe er als RvT opgetreden dient te worden bij medische missers in de zorgorganisatie? Worden de werkwijzen en uitkomsten van de Klachtenregeling en de Klokkenluidersregeling besproken in de RvT? (Zo ja, wat valt u op. Zo nee, waarom niet?) De Cliëntenraad wil hierin adviseren.

6 org pagina 6 Is een RvT niet bereid tot het volgen van deze weg, dan vind ik het juist als de Cliëntenraad zich krachtiger op gaat stellen. Omgaan met zelfgenoegzame toezichthouders vormt (desgewenst) onderdeel van het programma voor cliëntraden van De Erkende Toezichthouder. Wellicht zou een standaard Samenwerkingsdocument tussen Cliëntenraad en Raad van Toezicht kunnen worden opgesteld waarin alle vragen m.b.t. cliëntzaken worden opgenomen. Dus ook de cliëntwaarden en normen. U moet dan denken aan waarden, zoals: patiëntveiligheid, cliënttevredenheid, respect voor anderen, maatschappelijke verantwoordelijkheid, integriteit, open communicatie enz. Het spreekt voor zich dat De Erkende Toezichthouder hierin een bijdrage kan leveren. De Erkende Toezichthouder ontwikkelt een programma specifiek voor cliëntenraden in hun relatie met de RvT. Het resultaat van dit programma is dat Cliëntenraden meer mogelijkheden zien en die toepassen in de verbinding met hun RvT, om daarmee de positie van de cliënt te versterken. Caroline W. Wijntjes MBA Caroline Wijntjes Caroline is eigenaar van De Erkende Toezichthouder. Caroline ziet succesvol toezicht houden als een groeiproces met de juiste focus! Deskundigheidsbevordering Het NCZ organiseert workshops, informatiebijeenkomsten en cursussen op maat over contact met de achterban, interne en externe communicatie van de cliëntenraad en Social Media als communicatiemiddel voor de cliëntenraad. De eerstvolgende studiedag is op 12 december en een symposium over Interne en externe communicatie in de zorg op 14 januari Meer informatie hierover vindt u verderop in deze special. Online kan er meer voor minder Ontwerp zelf uw online marketing strategie Er zijn op internet twee groepen goede doelen: de top die meer weet te oogsten dan dat ze zaait en een overgrote meerderheid die maandelijks kostbare tijd ziet verdwijnen naar de website en social media kanalen zonder daar merkbaar iets voor terug te krijgen. Hier kunt u aan de hand van een aantal handreikingen zelf verbeteringen in aanbrengen. Namens het NCZ zal ik u voorzien van beproefde verbeteringen die ik vanuit mijn online marketingprojecten voor (commerciële) klanten opzet en uitvoer. Aan de hand van dit artikel met bijgaande links kunt u voor uw cliëntenraad werken aan het omslagpunt van uw tijdsinvesteringen aan uw website, twitter account en andere online marketing strategieën. Lees de tips aandachtig. U kunt het stappenplan Online Marketing Strategie gratis downloaden ( Online Marketing Strategie) en starten met uw eigen plan. Inmiddels een beproefde manier van werken. Dit artikel bevat nuttige tips voor een online strategie. 'Ik ondersteun toezichthouders en commissarissen die toonaangevend en nóg succesvoller willen worden in het toezicht houden'.

7 pagina 7 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg 1.Maak een Plan Ik zal u voorzien van tips en trucs op het vlak van online communicatie en marketing. Aan de hand van een aantal stappenplannen help ik u op weg met uw Online Strategie. We beginnen globaal en komen aan het eind van de reeks op een concreet punt uit. De eerste stap voor uw cliëntenraad is het werken aan een plan. Een goede tip is te starten met een basisplan. Bij twijfel kunt u steeds terugkoppelen naar het genoemde stappenplan Online Marketing Strategie met daarin stapsgewijs relevante punten voor uw persoonlijke Online Marketing Strategie. Deze module is zeer gebruiksvriendelijk. U kunt er ook persoonlijke notities bijschrijven en bewaren. De ervaring leert dat organisaties succesvol zijn als ze werken aan de hand van een plan. Dat kan een compleet internetconcept zijn, maar ook een gedeelte zoals uw website verbeteren, een social media strategie of marketing. 2.Beschrijf uw doelgroep Als u een begin heeft gemaakt met uw basisplan waarmee u richting geeft aan uw internetactiviteiten bekijkt u de doelgroep. Een belangrijk element in de strategie van uw cliëntenraad is zicht op uw doelgroep. Een uitgangspunt kan de volgende vraag zijn: Welk type bezoeker wordt over het algemeen lid? Aan de hand van het stappenplan Persona's maken. (www.reailimpact.nl/- Nieuws/Wat zijn personas?) krijgt u grip op uw doelgroep. Personas zijn fictieve karakters die verschillende doelgroepsegmenten vertegenwoordigen. Personas zorgen er voor dat u gemakkelijk vanuit een kader uw marketing en communicatie uitingen kunt toetsen. U en uw collega's kunnen aan de hand van deze persoonsbeschrijvingen vervolgens gerichter te werk gaan. 3.Maak relevante inhoud Hoe oriënteren uw potentiële leden zich op internet? En komt uw cliëntenraad op de juiste momenten in beeld? Start met content marketing en u bent over het juiste onderwerp op het juiste moment in dialoog met uw doelgroep. Met de formulering van een contentmarketing (www. reailimpact.nl/nieuws/content marketing een goed idee) wordt het interessant om in te zetten op teksten die goed scoren in Google. Zogenoemde SEO teksten zijn geoptimaliseerd voor zoekers op internet. SEO staat voor zoekmachine-optimalisatie (Search Engine Optimisation). Goede SEO teksten vergroten nog steeds de online vindbaarheid van een hoop organisaties. Maar hoe schrijf je goede SEO teksten? Lees de 6 tips voor betere SEO teksten te schrijven. (www.realimpact.nl/- Nieuws/6 tips voor betere SEO teksten) 4.Wat is Google Grands? In de regel hebben non-profit organisaties weinig budget voor online marketing. Gelukkig zijn er tegenwoordig steeds meer organisaties die het maatschappelijk verantwoord ondernemen heel serieus nemen. Zo ook Google, die organisaties met een maatschappelijk goed doel een alternatief biedt voor de dure AdWords campagnes. AdWords laat bedrijven toe reclame te maken op de Google-websites. Het zijn advertenties gebaseerd op zoekwoorden gedefinieerd door de adverteerder. Als er op één van deze zoekwoorden wordt gezocht, wordt de advertentie naast of boven de zoekresultaten weergegeven. Een goede Google Grands campagne zorgt voor meer relevante bezoekers. Nonprofit organisaties kunnen deelnemen aan Google Grants. Daarmee krijgt u de kans om dagelijks 300 dollar aan advertentietegoed in te zetten. Lees meer over het MVO project van Google. (www.reailimpact.nl/nieuws/wat is Google Grants?) Gerbrand van Barneveld Gerbrand van Barneveld Als adviseur en trainer komt Gerbrand dagelijks online vraagstukken tegen die in eerste instantie voornamelijk vanuit de kostenkant worden benaderd. Commerciële bedrijven dienen immers hun kosten uit de lengte of de breedte te voldoen. Het is aan Gerbrand om bij deze organisaties een vliegwiel in te brengen en vanuit internet substantieel bij te dragen aan de bedrijfsmotor. De kennis uit deze (commerciële) trajecten deelt Gerbrand graag met organisaties waarbij rendement niet op de eerste plek komt en waar het maatschappelijke belang veel zwaarder weegt. Gerbrand adviseert samen met twee collega s en hun zzp netwerk vanuit een ideologische grondslag. In 2013 hebben zij vanuit bovenstaande gedachte 30 organisaties van advies voorzien. Het MVO programma van Realimpact zal in 2014 een vervolg krijgen. Gerbrand vindt u op: Linkedin/Gerbrand van Barneveld

8 org pagina 8 Participatie, de kracht van de patiënt Participatie is trendy. Het begon veertig jaar geleden met wat toen inspraak heette. Inwoners van de gemeente wilden gehoord worden bij herinrichting van hun straat, de aanleg van een speeltuin of de bestemming van winkelgebieden. Maar dat was niet genoeg. Mensen wilden meer: daadwerkelijk invloed uitoefenen en hun inbreng terugzien in resultaten en besluiten. Zo zag participatie het licht. Actief deelnemende, betrokken personen. Participatie is in verschillende vormen en maten mogelijk. Het ziet er voor iedereen anders uit. In het dagelijks leven kun je participeren in een wielerclub, een buurtgemeenschap of hobbyclub. Je kunt voorzitter zijn van het schoolbestuur, de website van het buurthuis bijhouden of een geveltuintje onderhouden. Dat zijn praktische en concrete dingen. Je aandeel is duidelijk en je weet wat je doet, waarom en voor wie. Participatie en patiënten De laatste tijd wordt de term participatie ook gebruikt in relatie tot patiënten, en ziekte- en zorgprocessen. Wat wordt er dan bedoeld? Actief deelnemen aan je ziekteproces spreekt natuurlijk vanzelf, het is jóúw lichaam. Actieve deelname aan het zorgproces? Lijkt me wel, je wilt immers beter worden. Actieve deelname door je ervaringen te delen? Tja. wat gebeurt er met je inbreng en hoe vertaalt zich dat naar onderzoek en zorg? Een nieuw initiatief Het Radboud Universitair Medisch Centrum heeft eind vorig jaar een online platform opgezet waarin participatie van patiënten aan onderzoek een unieke en dynamische vorm aanneemt. Via crowdsourcing zijn patiënten van begin tot einde betrokken. De patiënt, de expert van zijn eigen ziekte, kan met eigen ideeën voor onderzoek komen. Hij kan een stem uitbrengen op andere onderzoeksprojecten of een aanbeveling. Hij is als partner betrokken bij het proces van ideevorming, aanbevelingen, vorm van projecten en ideeën en resultaatbehoefte. In een tweede fase wordt via crowdfunding financiering gezocht. Naast de geijkte geldschieters zoals de farma en wetenschap, kan hierbij ook de patiënt actief zijn, evenals fondsenwervers, en goede doelen organisaties. Fase drie gaat over de uitvoering. Onderzoekers pitchen online en vertellen hoe zij het onderzoek denken uit te voeren, resultaat te behalen en verantwoording af te leggen. En wat ze gaan doen met de resultaten. Dat kan punten en aanbevelingen opleveren en keuzes beïnvloeden. Van begin tot eind partner, de kracht van de patiënt erkennen, bijdragen aan projecten en een actieve rol in het proces. Hoe die rol eruit ziet, verschilt per persoon en mate van betrokkenheid. Maar het is méér dan alleen je stem laten horen. Het is participatie en het is trend. Karin Kramer Bronnen: Radbode nov (UMCN): patiënten gaan onderzoek bedenken en financieren Blogpost L. Engelen dec. 2012: Big Idea 2013: Patients as A New Research Institute Karin Kramer is 52 jaar en woont in Amsterdam. Sinds 2000 werkt zij freelance als projectmanager en adviseur voor organisaties en haar medewerkers, aan de menskant dus. Daarbij richt zij zich op samenwerking, zowel IRL als digitaal. Ze heeft veel gereisd en haar opleiding deels in de USA gedaan. Daar heeft zij veel geleerd qua digitaal samenwerken en e-health. Ze is goed thuis in de virtuele wereld en werkt dagelijks met social media. E-Health, apps en digitale initiatieven zijn dus echt iets voor haar. Om communicatie te vergemakkelijken, omdat het efficiënt is qua tijd en energie. Maar vooral omdat het patient én zorg in staat stelt leven en ziekte vanuit autonomie te managen. Haar ervaringen hiermee deelt Karin graag in haar blog op DigitaleZorgGids. Daarnaast schrijft ze als ervaringsdeskundige blogs voor de NFK en het E-zine JIJ. Karin is actief op Social Media: Karinamdam Karin Kramer

9 pagina 9 Netwerk Cliëntenraden in de Zorg Bereik uw doel met goede teksten Fouten lijden de aandacht van de lezer af U doet veel moeite om de achterban te bereiken. U zorgt dat de folder overal ligt, verstuurt een nieuwsbrief en lanceert een website. Dat werkt. De bekendheid van de cliëntenraad groeit en steeds meer mensen schrijven zich in voor de nieuwsbrief of kijken op de website. Maar wist u dat lezers afhaken als u fouten maakt in uw teksten? Uit onderzoek blijkt dat fouten afbreuk doen aan de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van uw boodschap. En aan uw imago! Zorg voor effectieve, prettig leesbare en foutloze teksten Veel organisaties schrijven hun eigen teksten omdat ze dat kunnen en willen of omdat er geen budget of tijd is om een tekstschrijver in te schakelen. Maar het is lastig om een zelfgeschreven tekst te redigeren. U bent blind voor uw eigen fouten. Dus laat een collega uw tekst controleren. Of print de tekst, lees hem hardop, leg hem weg en lees hem later nog een keer. Check in ieder geval of de tekst effectief, prettig leesbaar en foutloos is. Er is een logische opbouw: de dingen die bij elkaar horen, staan bij elkaar. Er is een duidelijke inleiding en afsluiting. Kop en tussenkoppen dekken de lading en zijn kort enkrachtig. De tekst is scanbaar: er zijn voldoende witregels en tussenkoppen en bij opsommingen worden opsommingstekens gebruikt. De stijl en toon van de tekst past bij de doelgroep. De tekst is actief geschreven. Er worden zo min mogelijk voltooid deelwoorden en hulpwerkwoorden gebruikt. De juiste signaal- en verwijswoorden (www.taalwinkel. nl/schrijfproces/signaalwoorden) geven structuur aan de tekst en helpen de lezer. Typ-, spel- en taalfouten leiden de lezer af. Zet de puntjes op de i en check alle d s en t s, komma s en hoofdletters. En controleer of u woorden aan elkaar moet schrijven of niet. Twijfelt u? Raadpleeg of de officiële spelling in de WoordenlijstNederlandse Taal van het Taalunieversum (www.woordenlijst.org). Anoek Roodenburg Is uw tekst effectief? Bepaal voordat u gaat schrijven het doel, de doelgroep en de boodschap van uw tekst. Stel uzelf tijdens het redigeren de volgende vragen: Is de tekst doelgericht? Is de tekst geschreven vanuit het perspectief van de doelgroep? Worden alle vragen van de lezer beantwoord? Staat de boodschap kort en krachtig op papier? Is de tekst zoekmachinevriendelijk? Is uw tekst prettig leesbaar? De meeste mensen lezen het liefst een tekst op taalniveau B1 (www.bureautaal.nl/wat-is-eenvoudig-nederlands). Let tijdens het redigeren van uw tekst dus op moeilijke woorden, lastige zinsconstructies en de lengte van de zinnen. Wissel korte zinnen af met zinnen van gemiddelde lengte. Andere kenmerken van een prettig leesbare tekst zijn: Anoek Roodenburg Anoek Roodenburg is een freelance tekstschrijver met een heldere en directe schrijfstijl. Ze heeft veel ervaring met het schrijven en herschrijven van folders, nieuwsbrieven, webteksten, artikelen en interviews voor zorginstellingen. Effectieve, prettig leesbare en foutloze teksten schrijven kost tijd. Wilt u als cliëntenraad het schrijven van teksten uitbesteden of zelfgeschreven teksten laten checken door een professional? Dan kunt u contact opnemen met Anoek!

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Toolkit Familieparticipatie

Toolkit Familieparticipatie PDF Compressor Pro Toolkit Familieparticipatie April 2013, Vilans De materialen en teksten uit deze toolkit kunt u gratis printen en downloaden. Zorgorganisaties kunnen dit materiaal kopiëren, aanpassen

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

TU Delft en online media Rob Speekenbrink

TU Delft en online media Rob Speekenbrink Personal brand Networking Friends Photos Status updates Tagging Communication Emotions Social Media TU Delft en online media Rob Speekenbrink Messages Connections Media ISBN/EAN: 978-94-6186-175-7 Vormgeving:

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

NCZ Nieuwsbrief 3 2011

NCZ Nieuwsbrief 3 2011 NCZ Nieuwsbrief 3 2011 Over nieuwe wetten in de zorg en internetmarketing. Inhoud: Voorwoord Nieuwe wetten voor de zorg Hoe we via regels tot kwaliteit van zorg denken te komen Een nieuw gezicht bij het

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen

Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) Jordan van Bergen Online fondsenwerving 2.0(15) 4 juli 2015 Jordan van Bergen Print: De 1 e druk van dit boek is gratis verspreid op 18 november 2010 tijdens de Nationale

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers

Pinterest Marketing. deserves your interest. Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh. Handboek voor marketeers en ondernemers Pinterest Marketing deserves your interest Handboek voor marketeers en ondernemers Geschreven door: Ernst Jan Bos Wendy Broersen Suzanne Wartenbergh Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Pinterest?... 5 De kracht

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie