Bezoekersstromen bij burgerzaken april 2003 t/m maart 2005

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoekersstromen bij burgerzaken april 2003 t/m maart 2005"

Transcriptie

1 Bezoekersstromen bij burgerzaken april 2003 t/m maart 2005 Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch Deelonderzoek 1 O&S Juli 2005 Dit product is tot stand gekomen met subsidie van Dagindeling ESF-3

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Achtergrond Aanleiding onderzoek Onderzoeksvragen Methode Drukste en minst drukke dag van de week Drukste en minst drukke dagdeel van de week Ochtenden versus middagen Piek- en dalmomenten per dag Productgroepen Wachttijden Conclusies

4 4

5 1. Achtergrond 1.1 Aanleiding onderzoek Begin 2001 is onderzocht hoe de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie op het gebied van bereikbaarheid en beschikbaarheid te verbeteren zou zijn. Hiervoor is een werkgroep aangesteld die zich ten doel heeft gesteld niet alleen de bereik- en beschikbaarheid van de gemeentelijke organisatie te verbeteren, maar om dit te combineren met meer mogelijkheden voor medewerkers om werk en andere taken zorgtaken horen daar ook bij te combineren. Deze plannen hebben uiteindelijk geleid tot de invoering van andere openingstijden en het verder invoeren van het werken op afspraak in het Stadskantoor van de gemeente s-hertogenbosch. Dit project is onderdeel geworden van een landelijk project om zorg- en werktaken beter te kunnen combineren. Het AMT van de gemeente s-hertogenbosch heeft de opdracht gegeven het effect van de nieuwe openings- en werktijden in het Stadskantoor te monitoren. Voor dit onderzoek is een subsidie toegekend van het project Dagindeling ESF-3 van het Directoraat Coördinatie Emancipatiezaken van het ministerie van SZW. Het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek voert in dat kader het onderzoek Openingstijden uit. Het onderzoek bestaat uit vier deelonderzoeken: 1. Een onderzoek naar de bezoekersstromen van het Stadskantoor, bestaande uit een nulmeting over de periode april 2003 tot en met maart 2004 en een herhaalde meting over de periode april 2004 tot en met maart 2005; 2. Een onderzoek naar de waardering van de burgers over de nieuwe openingstijden en de mogelijkheid om een afspraak te maken voor sommige producten; 3. Een onderzoek naar de waardering van de medewerk(st)ers over de flexibele werktijden, nieuwe openingstijden en mogelijkheden om een afspraak te maken; 4. Een onderzoek naar de ervaringen van leidinggevenden over de effecten van de flexibele werktijden en nieuwe openingstijden op de bedrijfsvoering. In juni 2005 wordt de eindrapportage gepresenteerd, waarin de resultaten van de verschillende deelonderzoeken verwerkt zijn. Tussentijds verschijnen de rapportages van de deelonderzoeken, die in beperkte kring verspreid zullen worden. Deze rapportage bestaat uit de nulmeting en de herhaalde meting van de bezoekersstromen van het Stadskantoor. In dit deelonderzoek zal de spreiding van de bezoekersstromen in het jaar voorafgaand aan de gewijzigde openingstijden en het jaar na de invoering van de nieuwe openingstijden worden vergeleken. Het doel hiervan is om te kijken of de spreiding verbeterd is. Dit is niet alleen positief voor de bezoekers, met betrekking tot de wachttijden, maar ook voor de medewerkers, met betrekking tot de werkdruk. In figuur 1 zijn de oude en nieuwe openingstijden van de balies van Burgerzaken weergegeven. Het Stadskantoor is maandag tot en met vrijdag open van 8:30 tot 17:00 en op dinsdagavond en donderdagavond van 18:00 tot 20:00. 5

6 Figuur 1: Een overzicht van de oude openingstijden (vòòr april 2004) en de nieuwe openingstijden (vanaf 1 april 2004) van de balies van Burgerzaken in het Stadskantoor van de gemeente s-hertogenbosch. Oude openingstijden Nieuwe openingstijden Balie uren Afspraken uren Maandag 08:30-15:00 08:30-14:00 08:30-12:00 Dinsdag 08:30-15:00 08:30-14:00 08:30-12:00 Dinsdagavond Gesloten 18:00-20:00 18:00-20:00 Woensdag 08:30-17:00 08:30-14:00 08:30-12:00 14:30-17:00 Donderdag 08:30-15:00 08:30-14:00 08:30-12:00 Donderdagavond 18:00-20:00 18:00-20:00 18:00-20:00 Vrijdag 08:30-12:00 08:30-14:00 08:30-12:00 Openstelling per week 33,5 uur 31,5 uur 24,0 uur 1.2 Onderzoeksvragen Een belangrijk doel bij het invoeren van nieuwe openingstijden is om de bezetting van de balies zo goed mogelijk op de behoefte van de burgers, medewerkers en organisatie af te stemmen. Een van de manieren om deze behoefte vast te stellen is door te kijken naar bezoekersaantallen. Onderstaande onderzoeksvragen gaan over de bezoekersstromen aan de loketten van Burgerzaken in het Stadskantoor van de gemeente s-hertogenbosch in het jaar voorafgaande aan de gewijzigde openingstijden (april 2003 t/m maart 2004) en het jaar na de gewijzigde openingstijden (april 2004 t/m maart 2005). Er wordt alleen gekeken naar de bezoekersstromen bij de afdeling Burgerzaken in het Stadskantoor, omdat zij deze gegevens door middel van een computersysteem bijhouden. De onderzoeksvragen die in dit rapport aan de orde komen zijn: 1. Wat was gemiddeld genomen de drukste en de minst drukke dag van de week en verschilt dit per seizoen? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? 2. Wat was gemiddeld genomen het drukste en het minst drukke dagdeel van de week aan de loketten van Burgerzaken en verschilt dit per seizoen? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? 3. Werden de loketten in de ochtenden of de middagen relatief het meest bezocht? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? 4. Wat waren de piek - en dalmomenten per dag van de week? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? Tevens is het belangrijk om te weten voor welke producten de bezoekers naar de afdeling Burgerzaken kwamen. Om hier meer inzicht in te krijgen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld. 6

7 5. Voor welke productgroepen kwamen de meeste en voor welke de minste mensen en verschilt dit per seizoen? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? Met de invoering van de nieuwe openingstijden is het ook de bedoeling de wachttijden aan de balies te verminderen. Hiervoor moet men inzicht krijgen in de wachttijden vóór de invoering van de nieuwe openingstijden. Na een jaar wordt dan bekeken of de drukte meer verspreid is over de dagdelen en of de wachttijden korter zijn geworden. Dit is niet alleen wenselijk voor bezoekers, maar ook voor medewerkers, die zo een lagere werkdruk ervaren. De laatste onderzoeksvraag die hier wordt gepresenteerd gaat dan ook over de wachttijden aan de loketten van Burgerzaken in het Stadskantoor. 6. Wat was de gemiddelde wachttijd per dag en verschilt dit per seizoen? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? 7. Welk percentage van de bezoekers moest langer wachten dan 20 minuten en wat zijn de verschillen per dagdeel en per seizoen? en is dit veranderd sinds de nieuwe openingstijden? 1.3 Methode In de volgende hoofdstukken zullen achtereenvolgens de onderzoeksvragen worden beantwoord met behulp van gegevens afkomstig uit het zogenaamde Bavak-systeem. Dit is een cliëntbegeleidingssysteem dat de afdeling Burgerzaken van de gemeente s-hertogenbosch sinds 1995 gebruikt om haar bezoekersstromen bij te houden. Op het moment dat een bezoeker het Stadskantoor binnenkomt, moet deze een kaartje trekken voor het gewenste product. Hiermee wordt geregistreerd voor welk product men komt en hoe lang het duurt voordat men aan de beurt is. Op het moment dat de bezoeker wordt geholpen is de wachttijd afgelopen en begint de transactietijd te lopen. 7

8 8

9 2. Drukste en minst drukke dag van de week In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bezoekersstromen aan de balies van Burgerzaken per dag van de week in de periode april 2003 t/m maart 2004 en april 2004 t/m maart Voor de vergelijkbaarheid wordt gekeken naar het aantal bezoekers per uur, zodat rekening gehouden is met de verschillen per dag in openingsuren. In onderstaande figuur is het gemiddelde aantal bezoekers per dag van de week te zien. De gegevens zijn per jaar vergeleken. Figuur 2: Gemiddeld aantal bezoekers per uur per dag van de week aan de loketten van Burgerzaken in de periode april 2003-maart 2004 en april 2004-maart maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag In het jaar van de nieuwe openingstijden is te zien dat het gemiddeld aantal bezoekers per uur hoger is als het voorafgaande jaar. In beide jaren is de donderdag de drukst bezochte dag van de week. De minst drukke dag van de week was in de periode april maart 2004 de woensdag. In de periode april maart 2005 is de minst drukke dag van de week de vrijdag, en is de woensdag de op een na drukste dag van de week. Figuur 3: Gemiddeld aantal bezoekers per uur per seizoen aan de loketten van Burgerzaken in de periode maart 2004 en april 2004-maart lente zomer herfst winter In de periode april 2003-maart 2004 waren de lente en de winter de drukste seizoenen. In de periode april 2004-maart 2005 is de winter het drukste seizoen, en daarna de lente. In beide jaren zijn de loketten van Burgerzaken in de herfst het minst druk bezocht. 9

10 10

11 3. Drukste en minst drukke dagdeel van de week Om te kijken hoe de bezoekersstromen zijn verdeeld over de week, worden in dit hoofdstuk de gemiddelde bezoekersaantallen per dagdeel vergeleken. In figuur 4 zijn de resultaten voor beide jaren te zien. Figuur 4: Gemiddeld aantal bezoekers per uur per dagdeel aan de loketten van Burgerzaken periode 2003-maart 2004 en april 2004-maart maandag ochtend donderdag ochtend vrijdag middag dinsdag avond dinsdag ochtend woensdag ochtend vrijdag ochtend donderdag middag dinsdag middag woensdag middag maandag middag donderdag avond april maart 2004 april maart De nieuwe dagdeelopenstellingen in de periode april maart 2005 zijn de vrijdagmiddag en de dinsdagavond. Uit de bovenstaande figuur is af te lezen dat deze tot de minder drukke dagdelen van de week behoren. Het drukst bezochte dagdeel is in beide jaren de donderdagavond. Dit zorgt er dan ook voor dat de donderdag de drukste dag van de week is, zoals uit het vorige hoofdstuk bleek. Het minst drukke dagdeel van de week was in de periode april 2003-maart 2004 de woensdagmiddag. In de periode april 2004-maart 2005 was het minst drukke dagdeel de maandagochtend. Om te kijken in hoeverre de verdeling over de dagdelen van de week is verbeterd, zijn in de volgende figuur de percentages weergegeven. 11

12 Figuur 5: Percentage bezoekers per dagdeel aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart maandag ochtend donderdag ochtend vrijdag middag dinsdag avond dinsdag ochtend woensdag ochtend vrijdag ochtend donderdag middag dinsdag middag woensdag middag maandag middag donderdag avond 0% 0% 8% 6% 8% 7% 7% 7% 9% 7% 10% 7% 9% 8% 9% 9% 10% 9% 8% 10% 12% 10% 12% 17% % april maart 2004 % april maart % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% In figuur 5 is te zien dat de verdeling van de bezoekers over de dagdelen in de periode april maart 2005 wat evenrediger is verdeeld dan in het jaar ervoor. In de periode april maart 2005 komen in vergelijking met de periode april maart 2005 op donderdagavond 5% minder bezoekers. Deze 5% is dus op een ander dagdeel, waarschijnlijk dinsdagavond) naar de loketten van Burgerzaken gekomen. 12

13 4. Ochtenden versus middagen Omdat met de nieuwe openingstijden de balies in de middag korter open zijn, is het interessant m te kijken naar het verschil in bezoekersaantallen aan de balies van Burgerzaken in de ochtenden en de middagen. Ook is er met de nieuwe openingstijden een extra avondopenstelling, de dinsdagavond. Figuur 6: Gemiddeld aantal bezoekers per uur op de ochtenden, middagen en de avonden aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart gemiddeld aantal bezoekers per uur ochtenden middagen avonden april 2003-maart 2004 april 2004-maart 2005 Ook uit de bovenstaande figuur blijkt dat het aantal bezoekers aan de loketten van Burgerzaken in de periode april maart 2005 evenrediger verdeeld is over de dagdelen dan in de periode april maart 2004, zoals ook bleek uit het vorige hoofdstuk. Dat het gemiddeld aantal bezoekers op de avondopenstellingen in de periode april maart 2005 zo sterk is afgenomen, is te wijten aan het feit dat de dinsdagavondopenstelling lang niet zo populair is als de donderdagavond, en deze het gemiddelde dus wat naar beneden trekt. De donderdagavond heeft in de periode april 2004-maart 2005 gemiddeld 2 bezoekers per uur minder dan in het jaar ervoor (figuur 4). Figuur 7: Percentage bezoekers per jaar op de ochtenden, middagen en de avonden aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart % bezoekers per jaar per dagdeel 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% 50% 39% 32% 18% 12% ochtenden middagen avonden april maart 2004 april maart

14 14

15 5. Piek- en dalmomenten per dag Om het effect van nieuwe openingstijden goed te kunnen toetsen is het van belang om te kijken hoe de bezoekersstromen over een dag verlopen. Is er bijvoorbeeld sprake van een stijgende lijn tot de middag en daarna een even geleidelijke afname in het aantal bezoekers? Wat zijn de piekmomenten en welke uren zijn het meest rustig? De tijdstippen in de volgende figuur geven het aantal getrokken kaartjes van het afgelopen half uur aan. Dat wil zeggen dat achter het tijdstip 9:00 staat hoeveel kaartjes er getrokken zijn tussen 8:30 en 9:00. Figuur 8: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur van de dag bij afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :30 20:00 19:30 19:00 18:30 18: :30 15:00 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes Uit figuur 8 is af te lezen dat in beide periodes in de ochtend om 11:30 de meeste kaartjes zijn getrokken. In de middag is het piekmoment in de periode april maart 2004 om 14:00 en in de periode april maart 2005 is dit een half uur eerder. Dit heeft te maken met de eerdere 15

16 sluitingstijd in de middag. In de periode april maart 2004 was er een terugloop te constateren in het half uur voor 12:30. In het jaar van de nieuwe openingstijden is deze terugloop niet meer zo sterk. Het piekmoment tijdens de avondopenstelling is in beide jaren hetzelfde, om 18:30. Alleen is het aantal getrokken kaartjes in de periode april maart 2004 gemiddeld hoger dan in de periode april maart Dit komt doordat de dinsdagavond openstelling minder wordt bezocht. De lage bezoekersaantallen in de periode april maart 2004 om 15:30 en in de periode april maart 2005 om 14:30 zijn te verklaren doordat Burgerzaken in om 15:00 gesloten en in om 14:00 gesloten is. Men geeft de bezoekers de kans om nog tot 5 minuten na sluitingstijd een kaartje te trekken. Om te kijken of de verdeling van de bezoekersaantallen verschilt per dag zullen alle dagen op een rij worden gezet. In figuur 9 worden de bezoekersstromen per half uur op maandag weergegeven. Figuur 9: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur op maandag bij de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart : :00 tijdstip 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes Het piekmoment op maandag in de periode april maart 2004 is om 14:00. In de periode april maart 2005 is dit piekmoment een half uur eerder om 13:30. Op maandag geldt voor beide jaren dat het in de middag drukker is bij de loketten van Burgerzaken dan in de ochtend. 16

17 Figuur 10: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur op dinsdag bij de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart : :00 19: : :30 18: : :00 22 tijdstip 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes De bezoekersstromen op dinsdag voor beide jaren lijken meer op die voor de week in totaal. In de periode april maart 2004 loopt het bezoekersaantal tussen twaalf en één meer terug als in de periode april maart Het drukste tijdstip in de periode april maart 2004 is om 14:00 en in de periode april maart 2005 om 13:30 en om Het minst druk is het in beide jaren om 9:00. 17

18 Figuur 11: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur op woensdag bij de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart : : : : : :00 tijdstip 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes In de figuur is een soortgelijk patroon te zien dan voor de dinsdag. In de periode april maart 2004 is het het drukst om 11:30 en 14:00 en in de periode april maart 2005 is het het drukst om 11:30 en 13:30. Op het eind van de middag lopen de bezoekersaantallen in de periode april maart 2004 het meest terug. 18

19 Figuur 12: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur op donderdag bij de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :30 20:00 19:30 19:00 18:30 18: : :00 21 tijdstip 14:30 14:00 13:30 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes In de bovenstaande figuur is te zien dat het op donderdagochtend en middag een stuk minder druk is dan in de avond, dit geldt voor beide jaren. De terugloop die eerder geconstateerd werd tussen twaalf en één, is in de periode april maart 2005 helemaal verdwenen, in de periode april maart 2004 is deze nog wel waarneembaar. 19

20 Figuur 13: Gemiddeld aantal getrokken kaartjes per half uur op vrijdag bij de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart : : :30 22 tijdstip 13:00 12:30 12:00 11:30 11:00 10:30 10:00 9:30 9: april 2003-maart 2004 april 2004-maart gemiddeld aantal getrokken kaartjes Op vrijdag is er een geleidelijke stijging in het aantal bezoekers, het aantal getrokken kaartjes komt in beide periodes tot een piek om 11:30 en neemt daarna wat af. Net als op de andere dagen is het dalmoment om 9:00 uur in de ochtend. 20

21 6. Productgroepen Omdat de diversiteit aan producten bij Burgerzaken groot is, is er in dit rapport gekeken naar de productgroepen waarvoor bezoekers naar het Stadskantoor kwamen. In de volgende figuur is een overzicht te zien. Figuur 14: Aantal bezoekers per productgroep voor de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart Vreemdel.-/ vluchtel. Paspoort Naturalisatie/ naamswijziging WOZ Belastingen Belastingen Vestigingen buitenland/ verblijfsvergunning Betalen bouwtekeningen Overige burgerzaken Overige betalingen Verklaringen omtrent gedrag april 2003-maart 2004 april 2004-maart 2005 Verklaring omtrent inkomen Ondertrouw/ huwelijken Geboorte/ overlijden Verhuizingen/ vestigingen Rijbewijs Uittreksels en verklaringen Reisdocumenten afhalen Reisdocumenten aanvragen aantal bezoekers per jaar Het grootste deel van de bezoekers komt in beide jaren naar de afdeling Burgerzaken voor het aanvragen en afhalen van reisdocumenten. In de periode april maart 2005 komen er wel beduidend meer bezoekers voor het afhalen van een reisdocument dan in de periode april maart 2004 naar afdeling Burgerzaken. Verder zijn er in de periode april maart 2005 veel minder bezoekers gekomen voor het betalen van bouwtekeningen dan het voorgaande jaar. 21

22 22

23 7. Wachttijden Vanzelfsprekend is het interessant om te kijken hoe het met de wachttijden bij de afdeling Burgerzaken gesteld staat. Eerder is al geconstateerd dat de verdeling van de bezoekersstromen inderdaad al geleidelijker verdeeld is sinds de invoering van de nieuwe openingstijden. Nu is het nog de vraag of de wachttijden ook korter zijn geworden. In de onderstaande figuur zijn de gemiddelde wachttijden per dag van de week in de periodes april maart 2004 en april maart 2005 te zien. Figuur 15: Gemiddelde wachttijd per dag aan de loketten van de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart gemiddelde wachttijd per dag 0:17 0:14 0:11 0:08 0:05 0:02 0:00 0:16 0:14 0:14 0:14 0:14 0:13 0:13 0:12 0:12 0:12 0:11 0:10 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag alle dagen april maart 2004 april 2004-maart 2005 De wachttijden zijn over het algemeen wat afgenomen in de periode april maart 2004 ten opzichte van de periode april maart Op vrijdag is de grootste afname waar te nemen. Alleen op dinsdag zijn de wachttijden wat toegenomen, gemiddeld met één minuut. Dit komt waarschijnlijk door de wat grotere drukte in de avonduren. Omdat er nogal wat verschillen zijn in de bezoekersstromen per seizoen, verwachten we ook verschillen in wachttijden per seizoen. Om dat nader te bekijken zijn hier nog een viertal figuren opgenomen, één voor de lente, één voor de zomer, één voor de herfst en één voor de winter. Figuur 16: Gemiddelde wachttijd per dag van de week in de lente aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :25 0:23 0:20 0:17 0:14 0:11 0:08 0:05 0:02 0:00 0:23 0:20 0:19 0:19 0:18 0:19 0:16 0:17 0:17 0:15 0:16 0:14 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag alle dagen lente 2003 lente

24 In de lente 2004 is de gemiddelde wachttijd op maandag wat toegenomen ten opzichte van de wachttijd in de zomer Alle andere dagen zijn de gemiddelde wachttijden in de lente afgenomen. Gemiddeld is de wachttijd in de lente met drie minuten afgenomen. Figuur 17: Gemiddelde wachttijd per dag van de week in de zomer aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :17 0:14 0:11 0:08 0:05 0:02 0:00 0:14 0:12 0:11 0:11 0:11 0:10 0:10 0:10 0:09 0:09 0:08 0:07 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag alle dagen zomer 2003 zomer 2004 In de zomer 2004 is de gemiddelde wachttijd op dinsdag met één minuut toegenomen ten opzichte van de zomer Op alle andere dagen is de wachttijd afgenomen. De gemiddelde afname in wachttijd van de zomer in 2004 ten opzichte van de zomer in 2003 is twee minuten. Figuur 18: Gemiddelde wachttijd per dag van de week in de herfst aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :11 0:10 0:08 0:07 0:05 0:04 0:02 0:01 0:00 0:10 0:09 0:09 0:09 0:08 0:08 0:08 0:08 0:08 0:07 0:07 0:07 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag alle dagen herfst 2003 herfst 2004 In de herfst 2004 is de gemiddelde wachttijd gelijk gebleven in vergelijking met de gemiddelde wachttijd van de herfst Wederom is er een toename te ontdekken op de dinsdag in de herfst 2004 ten opzichte van de herfst in De gemiddelde wachttijden op de woensdag en de donderdag zijn gelijk gebleven. 24

25 Figuur 19: Gemiddelde wachttijd per dag van de week in de winter aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :23 0:20 0:17 0:14 0:11 0:08 0:05 0:02 0:00 0:20 0:17 0:17 0:17 0:15 0:16 0:16 0:13 0:13 0:13 0:14 0:11 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag alle dagen winter 2004 winter 2005 Ook in de winter van 2005 is een toename in gemiddelde wachttijd op de dinsdag in vergelijking met de winter van En zijn de wachttijden van de andere dagen van de week afgenomen in de winter 2005 ten opzichte van de winter De gemiddelde wachttijd in de winter is met twee minuten afgenomen van 16 minuten in 2004 naar 14 minuten in Hieronder volgt nog een overzicht met alle gemiddelde wachttijden per seizoen. Figuur 20: Gemiddelde wachttijd per seizoen aan de loketten van Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart :20 0:17 0:14 0:11 0:08 0:05 0:02 0:00 0:19 0:16 0:16 0:14 0:14 0:11 0:12 0:09 0:08 0:08 lente zomer herfst winter alle seizoenen april maart 2004 april maart

26 Uit een overzicht van de gemiddelde wachttijden wordt niet duidelijk welk percentage mensen nu langer dan deze tijden heeft moeten wachten. In de volgende figuur wordt het percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten moest wachten per seizoen per jaar weergegeven. Figuur 21: Percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten heeft gewacht aan de loketten van de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart 2005 (uitgezet per seizoen). % bezoekers 40% 30% 20% 10% 35% 35% 17% 12% 10% 10% 33% 31% 24% 22% april maart 2004 april maart % lente zomer herfst winter gemiddelde Het percentage mensen dat langer heeft moeten wachten dan 20 minuten aan de loketten van de afdeling Burgerzaken is in beide jaren het hoogst in de lente. Ook in de winter is dit percentage boven de 30 procent. In de herfst is het percentage mensen dat langer dan 20 minuten moet wachten het laagst van alle seizoenen. Dit geldt voor beide jaren. Het percentage mensen dat langer heeft gewacht dan 20 minuten in de zomer en winter is in de periode april maart 2005 afgenomen ten opzichte van het voorafgaande jaar. Over het algemeen is het percentage bezoekers dat langer moest wachten dan 20 minuten in de periode april maart 2005 afgenomen ten opzichte van de periode april maart 2004 met ongeveer 2 procent. In de volgende figuur is het percentage bezoekers te zien dat langer dan 20 minuten heeft moeten wachten aan de loketten van Burgerzaken per dagdeel.

27 Figuur 22: Percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten heeft gewacht aan de loketten van de afdeling Burgerzaken in de periodes april maart 2004 en april maart 2005 (uitgezet per dagdeel). vr middag vr ochtend do avond do middag do ochtend wo middag wo ochtend april maart 2004 april maart 2005 di avond di middag di ochtend ma middag ma ochtend % bezoekers Het percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten moest wachten is het hoogst op donderdagavond en het laagst op maandagochtend en donderdagochtend. Het percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten heeft moeten wachten is afgenomen op de dagdelen: vrijdagochtend, donderdagavond, woensdagmiddag, woensdagochtend, maandagmiddag en maandagochtend. Op de andere dagdelen is het percentage bezoekers dat langer dan 20 minuten heeft moeten wachten wat toegenomen. Dat is met name het geval op de dinsdag.

28 8. Conclusies Het doel van deze rapportage is om de spreiding van de bezoekersstromen in het Stadskantoor van de gemeente s-hertogenbosch in het jaar voorafgaande aan de gewijzigde openingstijden (april 2003 t/m maart 2004) en het jaar van de gewijzigde openingstijden (april 2004 t/m maart 2005) in kaart te brengen en te vergelijken. Figuur 23: Meest opvallende resultaten uit het rapport samengevat April maart 2004 April maart 2005 Drukste dag van de week Donderdag Donderdag Minst drukke dag van de week Woensdag Vrijdag Meest drukke seizoen Lente Lente Minst drukke seizoen Herfst Herfst Meest drukke dagdeel van de week Donderdagavond Donderdagavond Minst drukke dagdeel van de week Donderdagochtend Maandagochtend Ochtenden versus middagen Middagen worden iets drukker bezocht Ochtenden worden iets drukker bezocht Piekmoment van de week Donderdagavond 18:30 Donderdagavond 18:30 Dalmoment van de week Einde van de Begin van de woensdagopenstelling woensdagmiddagopenstelling Piekmoment op maandag 14:00 13:30 Dalmoment op maandag Begin van de openstelling Begin van de openstelling Piekmoment op dinsdag 14:00 18:30 Dalmoment op dinsdag Begin van de openstelling Einde van de avondopenstelling Piekmoment op woensdag 11:30 en 14:30 11:30 en 13:30 Dalmoment op woensdag Einde van de openstelling Einde van de openstelling Piekmoment op donderdag 18:30 18;30 Dalmoment op donderdag Begin van de openstelling Begin van de openstelling Piekmoment op vrijdag 11:30 11:00 en 11:30 Dalmoment op vrijdag Begin van de openstelling Begin van de openstelling Populairste productgroep Aanvragen van reisdocumenten Aanvragen van reisdocumenten Minst populaire productgroep Aanvragen vreemdelingen/ vluchtelingen paspoort Aanvragen vreemdelingen/ vluchtelingen paspoort Dag met de langste wachttijd Donderdag Donderdag Dag met de kortste wachttijd Dinsdag Vrijdag Seizoen met de langste wachttijd Lente Lente Seizoen met de kortste wachttijd Herfst Herfst 28

29

Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch. Samenvatting

Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch. Samenvatting Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch Samenvatting Een onderzoek onder bezoekers, medewerkers en leidinggevenden van het Stadskantoor O&S Juli 2005 Dit product is

Nadere informatie

Bossche burgers over openingstijden en werken op afspraak

Bossche burgers over openingstijden en werken op afspraak Bossche burgers over openingstijden en werken op afspraak Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch Deelonderzoek 2 O&S Juli 2005 Dit product is tot stand gekomen met

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

Medewerkers over werktijden en openingstijden

Medewerkers over werktijden en openingstijden Medewerkers over werktijden en openingstijden Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch Deelonderzoek 3 O&S juli 2005 Dit product is tot stand gekomen met subsidie van

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief commissies

Aanbiedingsbrief commissies Aanbiedingsbrief commissies Van College Voor Commissie Bestuur en Middelen Datum 11 april 2013 Onderwerp Openingstijden en werken op afspraak. Registratienummer 13.007350 Ter kennisneming. Onderwerp Openingstijden

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 452 Agendapunt: 8 ONDERWERP Bulk, Petra PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Leidinggevenden over werktijden en openingstijden

Leidinggevenden over werktijden en openingstijden Leidinggevenden over werktijden en openingstijden Effecten van nieuwe openings- en werktijden bij de gemeente s-hertogenbosch Deelonderzoek 4 O&S Juli 2005 Dit product is tot stand gekomen met subsidie

Nadere informatie

De belangrijkste conclusies die op basis van de tellingen in 2018 (in vergelijking met 2016) kunnen worden getrokken zijn:

De belangrijkste conclusies die op basis van de tellingen in 2018 (in vergelijking met 2016) kunnen worden getrokken zijn: FACTSHEET Tellingen Coffeeshopbezoekers Roermond Resultaten metingen 2018: april en augustus In opdracht van de gemeente Roermond voert Breuer&Intraval jaarlijks (van 2018 tot en met 2021) tellingen uit

Nadere informatie

KTO Publiekzaken Sliedrecht

KTO Publiekzaken Sliedrecht KTO Publiekzaken Sliedrecht BALIEDIENSTVERLENING PUBLIEKZAKEN SLIEDRECHT Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Publiekszaken 3. Wensen en behoeften De gemeente Sliedrecht vindt het belangrijk

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel

Openingstijden Stadswinkel Onderzoek en Statistiek Openingstijden Stadswinkel Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011

PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 PARKEERONDERZOEK BINNENSPEELLOCATIE PLASWIJCKPARK 25 februari 2011 In opdracht van de Stichting Plaswijckpark uitgevoerd door: 1. INLEIDING Het Plaswijckpark is een familiepark in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek

Nadere informatie

In dit voorstel wordt een volgende stap voorgesteld: service- en dienstverlening op afspraak met beperkte vrije inloop.

In dit voorstel wordt een volgende stap voorgesteld: service- en dienstverlening op afspraak met beperkte vrije inloop. Collegevoorstel Inleiding De gemeente Heusden probeert binnen de bestaande mogelijkheden continu de dienstverlening aan haar klanten, de burgers van de gemeente Heusden, te verbeteren. Leidraad hierbij

Nadere informatie

Passanten in de Leidse binnenstad 2013

Passanten in de Leidse binnenstad 2013 Maart 214 Passanten in de Leidse binnenstad 213 Net als vorig jaar heeft City Traffic ook in 213 weer passanten geteld in de Leidse binnenstad. Deze tellingen leveren waardevolle informatie op om het binnenstadsbeleid

Nadere informatie

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wanneer heeft u voor het laatst het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen bezocht?...2 2 Welke balie bezocht u bij

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.333 BSD2009.5357 RIS 169116 Doorkiesnummer 070-353 3684 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371

JAARVERSLAG 2014. Bezoekcijfers. Totaal aantal bezoeken 2014. Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 1 Bezoekcijfers Totaal aantal bezoeken 2014 Van Gogh Museum 1.608.849 De Mesdag Collectie 8.076 Bibliotheek en Documentatie 371 2 De bezoekers Met een top aantal bezoekers, een spectaculair vormgegeven

Nadere informatie

MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad

MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad MONITOR TOEKOMSTSCENARIO S LELYSTAD 2019 Onderzoek & Statistiek Gemeente Lelystad Juli 2019 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Team O&S Postbus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013. Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN 2013 Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011

Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken Als onderdeel van Benchmark Publiekszaken 2011 1 Resultaten klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2011 Klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer

Bedrijfsbelangenvereniging. Landsmeer. Parkeren centrum. Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Bedrijfsbelangenvereniging Landsmeer Parkeren centrum Landsmeer Datum 26 oktober 2013 Kenmerk BLM002/Mdm/0007 Eerste versie 24 september

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1227, d.d. 9 december 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verruiming openingstijden balie Burgerzaken BESLUITEN houdens advies van de 1. Op basis van het Advies verruiming openingstijden

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1

PRIJSLIJST. Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.1 PRIJSLIJST Definitief v1.1 VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging 1.0 31/08/13 Status definitief 1.1 20/10/13 Layout aangepast naar Unikids 2.0 stijl 1van5 INHOUDSOPGAVE VERSIEBEHEER... 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden.

Advies: 1. Akkoord gaan met de conclusie van het onderzoek naar de openingstijden, zoals verwoord in bijgaande RIB. 2. Deze RIB naar de raad zenden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. van der Lit Tel nr: 0348-428758 Nummer: 17A.00689 Datum: 13 juni 2017 Team: KCC Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

De zomer in volle gang: toename e-bike ongevallen, het grijze imago van de e-bike neemt af. Ongevallenoverzicht 25 juli 2018

De zomer in volle gang: toename e-bike ongevallen, het grijze imago van de e-bike neemt af. Ongevallenoverzicht 25 juli 2018 De zomer in volle gang: toename e-bike ongevallen, het grijze imago van de e-bike neemt af. Ongevallenoverzicht 25 juli 2018 1 De zomer is in volle gang: toename e-bike ongevallen! In de zomermaanden trekt

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Afdeling KlantContactCentrum

Afdeling KlantContactCentrum Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 14 0591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. www.emmen.nl Aan de raad van de gemeente Emmen Afdeling KlantContactCentrum team Staf ons kenmerk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 / Optisport Barneveld. Optisport Barneveld Erik Boelen Klanttevredenheidsonderzoek / Optisport Barneveld Optisport Barneveld Erik Boelen Inhoudsopgave. Inleiding.... Onderzoeksopzet.... Resultaten.... Conclusie... Bijlage : Vragenlijst... . Inleiding Eind

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Continumeting. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Continumeting Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen Oktober-November-December 2012 4 maart 2013 1. Het onderzoek Dit onderzoek is gehouden van oktober tot en met december 2012. In die periode

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 april 2012 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: E-mailadres : Daan.brom@heuvelrug.nl Onderwerp : Uitwerking moties Dienstverlening en Gemeentewinkel Geachte leden

Nadere informatie

versie: 16 februari 2015

versie: 16 februari 2015 1 versie: 16 februari 2015 2 Inhoud Introductie... 4 Meten om te weten... 5 Techniek... 6 Werking van de sensoren... 6 Privacy... 6 Bezoekers... 7 Unieke bezoekers per dag... 7 Bezoekduur... 9 Gemiddelde

Nadere informatie

Gemiddelde glucose. Mediaan 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00. Geregistreerde sensorgegevens

Gemiddelde glucose. Mediaan 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00 00:00 06:00 12:00 18:00 00:00. Geregistreerde sensorgegevens PAGINA: 1 / 19 DATUM: 6-5-26 FreeStyle Libre 1. Snapshot 13 mei 6-26 mei 6 (14 dagen) GEMIDDELDE GLUCOSE % boven doel 5 % binnen doel 5 % onder doel HYPO'S 1 duur Sensorgebruik 6,1 % % % 6 Min GEREGISTREERDE

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Passantentellingen binnenstad Leiden 2012

Passantentellingen binnenstad Leiden 2012 September 2013 Passantentellingen binnenstad Leiden 2012 Passanten tellen in de Leidse binnenstad, 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. Vanaf 2012 is dit de realiteit. Deze tellingen leveren waardevolle

Nadere informatie

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018 Peiling Bibliotheek - Oktober 2018 Resultaten Inleiding De gemeenteraad van - heeft in 2014 een besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in - tot en met 2020. Daarbij is onder andere gekozen

Nadere informatie

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst

DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 1 Klanttevredenheidsonderzoek Baliebezoek 2012 DIA, SOZAWE, ROEZ en Hulpverleningsdienst 2 3 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek 2012 Publieksbalies DIA/SOZAWE/ROEZ/ Hulpverleningsdienst Als onderdeel

Nadere informatie

gemeente WOERDEN De openingstijden van de milieustraat zullen van maart 2018 tot maart 2019 als volgt wijzigen:

gemeente WOERDEN De openingstijden van de milieustraat zullen van maart 2018 tot maart 2019 als volgt wijzigen: RAADSINFORMATIEBRIEF 17R. 00888 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 14 november 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging Contactpersoon

Nadere informatie

Kijk- en luisteronderzoek 2013b

Kijk- en luisteronderzoek 2013b Kijk- en luisteronderzoek 2013b eindrapport januari 2014 OWP research Wethouder van Caldenborghlaan 76-6226 BV - Maastricht - www.owp.nl Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Aanleiding onderzoek 6 1.2

Nadere informatie

Monitoring. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen

Monitoring. Klanttevredenheid dienstverlening. Sittard-Geleen Monitoring Klanttevredenheid dienstverlening Sittard-Geleen September-November 2010 24 maart 2011 1. Het onderzoek Dit onderzoek is gehouden van september tot en met november 2010. In die periode is aan

Nadere informatie

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo

Demo kwartaalrapportage binnenstad. Demo Demo kwartaalrapportage binnenstad Demo Kwartaal 3 2013 Kwartaal 3-2013 in kwartaal 3 2013 Voor de gemeente [Voorbeeld] hebben wij gedurende het derde kwartaal van 2013 de passantstromen in de belangrijkste

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske!

Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske! Nieuwe tijden bij t Kienderbènkske! De afgelopen periode zijn de basisscholen in de gemeente Bergen bezig geweest met het bekijken van hun schooltijden. Voor de meeste scholen heeft dat geleid tot een

Nadere informatie

Innovaties in Borstcentrum JBZ

Innovaties in Borstcentrum JBZ Innovaties in Tineke Smilde (JBZ) en Maartje van de Vrugt (CHOIR/JBZ) Waarom is gezondheidszorg zo moeilijk planbaar? Gezondheid is niet plan baar Ongerustheid leidt tot onrust in planning Dokters zijn

Nadere informatie

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs

7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs 7. Deelname en slagen in het hoger onderwijs Vergeleken met autochtonen is de participatie in het hoger onderwijs van niet-westerse allochtonen ruim twee keer zo laag. Tussen studiejaar 1995/ 96 en 21/

Nadere informatie

KENTEKENONDERZOEK BOSGEBIED HEERDE

KENTEKENONDERZOEK BOSGEBIED HEERDE KENTEKENONDERZOEK BOSGEBIED HEERDE een analyse van het doorgaand verkeer en het recreatief bestemmingsverkeer R. Beunen KENTEKENONDERZOEK BOSGEBIED HEERDE Een analyse van het doorgaand verkeer en het

Nadere informatie

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak

Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak Duurzaamheid van werk binnen de banenafspraak - 2017 Analyse op basis van het doelgroepregister en de polisadministratie 1 Inhoud Inleiding... 3 1: Werkzaam zijn en blijven... 4 1a: Werkzaam zijn en blijven

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie

M E M O R A A D. de leden van de raad college van Heusden Datum: 28 januari 2014 klanttevredenheid aan de publieksbalie ter kennisname/ter informatie M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 28 januari 2014 Onderwerp: klanttevredenheid aan de publieksbalie Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: informatie (algemeen)

Nadere informatie

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten?

oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? oktober 2012 Servicenormen Wat mag u van de gemeente verwachten? Contact Voorwoord Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Postadres Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Telefoonnummer 14 0162 Internet www.oosterhout.nl

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

KENNISGEVINGEN WEEK

KENNISGEVINGEN WEEK KENNISGEVINGEN WEEK 49 2016 Gemeentelijke bekendmakingen in elektronisch gemeenteblad Omgevingsvergunningen Tijdelijke verkeerstmaatregelen Raadsvergaderingen Nieuwe vervoerder regiotaxi Noordoost-Brabant

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Coffeeshops in Roermond

Coffeeshops in Roermond Coffeeshops in Roermond Factsheets over het coffeeshopbezoek LokaleZaken Jongepier Onderzoek en Advies Oktober In opdracht van de gemeente Roermond Inhoud 1. Inleiding 2 2. Vier tellingen: bezoekersaantallen

Nadere informatie

UITNODIGING Informatieavond Andere Schooltijden

UITNODIGING Informatieavond Andere Schooltijden Inleiding Onlangs in het journaal en prominent in het Algemeen Dagblad: Het basisonderwijs gaat geleidelijk aan over op andere schooltijden. Bijna 20% van de basisscholen werkt al met andere schooltijden

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Oranje zichtbaar in parkeergedrag

Oranje zichtbaar in parkeergedrag Oranje zichtbaar in parkeergedrag Inleiding De wedstrijden van Oranje hebben een duidelijke impact op het parkeergedrag. Dit rapport is gebaseerd op metingen met de DataTube op het parkeerterrein van winkelcentrum

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2009

Factsheet economische crisis. 4 e kwartaal 2009 Factsheet economische crisis 4 e kwartaal 29 O&S Februari 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor

Nadere informatie

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1

GEMEENTE Oranje-staete MANAGEMENT- SAMENVATTING DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE Gemeente Dronten 1 MANAGEMENT- SAMENVATTING GEMEENTE Oranje-staete DASHBOARD MANAGEMENTINFORMATIE 217 Gemeente Dronten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Klanten en kanalen 4 3 Type klantcontacten 6 4 Wijze van afhandeling

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1...

Boot - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, Fiscaal - DEM/DT/BE_MFAO-FIS, Gespreksvaardigheden Gr.1... - DEM/DT/BE_MFAO-BOO, Financieel Advies en Ondersteuning - DEM/DL/BE_TS-MFAO, - DEM/DT/BE_MFAO-FIS,... Week 6 (4 feb 2013-10 feb 2013) maandag (04/02) dinsdag (05/02) woensdag (06/02) donderdag (07/02)

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST

Wijze van aanvragen BIJLAGE PRODUCT/DIENST BIJLAGE PRODUCT/DIENST Documenten: Schriftelijk (per post)** Telefonisch Wijze van aanvragen Digitaal Loket Persoonlijk (aan de balie) Aanvragen reisdocument U kunt digitaal een afspraak maken om het reisdocument

Nadere informatie

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk

Ouderraadpleging andere schooltijden. Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Ouderraadpleging andere schooltijden Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opdrachtgever Koningin Wilhelmina School te Lekkerkerk Opgesteld door Hanneke Oosting Datum 5 december 2014 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Onderzoek Pilot Burgerzaken Rapportage

Onderzoek Pilot Burgerzaken Rapportage Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Onderzoek Pilot Burgerzaken Rapportage Ede, april augustus 2009 2009 OO&S Onderzoek Pilot Burgerzaken Rapportage Ede, augustus 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...5

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0 Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens

M e m o. Aan De leden van de raad. 12 april 2011. Van Het college/wethouder B. Emmens Team Stedenbouw en Verkeer Aan De leden van de raad Datum 12 april 2011 Van Het college/wethouder B. Emmens Onderwerp Stand van zaken Integraal parkeerbehoefteonderzoek Buytenpark Inleiding Op 31 januari

Nadere informatie

Benchmark dienstverlening stadsdelen

Benchmark dienstverlening stadsdelen Benchmark dienstverlening stadsdelen Project: 3197 In opdracht van: Projectbureau Dienstverlening drs. Lara ten Broeke dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Raadsopdracht RD1: onderzoek de mogelijkheid tot openstelling van de balies op vrijdagmiddag Registratienummer: 538849 Datum: 7 april 2015 Portefeuillehouder: H.J. Mak Steller:

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand 2011

Reglement burgerlijke stand 2011 Reglement burgerlijke stand 2011 Inhoudsopgave Artikel 3 Benoemingsperiode (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand Toelichting op het Reglement burgerlijke stand 2011 Algemeen Artikelsgewijze

Nadere informatie

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte]

Aanbod en contracten in de kinderopvang. [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Aanbod en contracten in de kinderopvang [Type hier Eindrapport subtitel van offerte] Den Haag, 10 juni 2014 Colofon Projectnummer: 35647 Auteurs: Yermo Wever Peter van Zijl (Pelosa BV) B&A B.V. Prinses

Nadere informatie

Servicenormen gemeente Korendijk

Servicenormen gemeente Korendijk KNDK/2010/4238 Servicenormen gemeente Korendijk Algemeen 1. Indien degene met wie u telefonisch contact zoekt op dat moment niet telefonisch bereikbaar is, bieden wij u altijd aan om u terug te bellen

Nadere informatie

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen.

Aanmelden kan middels het digitale inschrijfformulier die u per mail heeft ontvangen. MAANDAG 20 juli DINSDAG 21 juli WOENSDAG 22 juli DONDERDAG 23 juli VRIJDAG 24 juli * Bij minder dan 5 aanmeldingen verzorgen wij een alternatief aanbod (bv. ). Huttenbos Entree: 7,95 (Sjoepkar * Bij minder

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Banakkers 1 & 2 Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie

Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie Resultaten van het eerste gebruikersjaar met Veilig leren lezen-kim overtreffen landelijk gemiddelde en de 2 e maanversie In het schooljaar 2014-2015 is de vernieuwde versie van Veilig leren lezen de kimversie

Nadere informatie

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken

Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken Rapport op Maat van Benchmarking Publiekszaken De belangrijkste resultaten voor de gemeente Houten uit de continu klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2014 september

Nadere informatie