Keuzewijzer Valbeveiliging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuzewijzer Valbeveiliging"

Transcriptie

1 Keuzewijzer Valbeveiliging Arbouw voor gezond en veilig werken

2 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), Federatie van Ondernemersorganisaties in de Afbouw (FOA), FNV Bouw en Hout- en Bouwbond CNV. Amsterdam, september 2004 Het is geoorloofd gegevens uit deze brochure te gebruiken mits daarbij de bron wordt vermeld. Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en onvolledigheden niet worden uitgesloten. Arbouw aanvaardt geen aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade ontstaan door of verband houdende met toepassing van door Arbouw gepubliceerde uitgaven.

3 Voorwoord 2 1 Arbowetgeving 3 2 Toelichting op keuzewijzer 4 3 Keuzewijzer valbeveiliging op vloeren en daken 5 4 Toelichting op veiligheidsvoorzieningen 7 Keuzewijzer valbeveiliging Keuzewijzer valbeveiliging 1

4 Voorwoord Er gebeuren veel valongevallen in de bouwnijverheid. Veel van deze ongevallen kunnen voorkomen worden door de juiste valbeveiliging aan te brengen. Optimale valbeveiliging dient in het ontwerp te zijn opgenomen. Is dit niet het geval dan kan in de werkvoorbereidings- en uitvoeringsfase aan de hand van de keuzewijzer valbeveiliging gemakkelijk de juiste valbeveiliging worden gekozen voor de ruwbouw. In de keuzewijzer komen verschillende bouwmethoden aan de orde voor het plaatsen van wanden, vloeren en daken. Per bouwmethode staat aangegeven welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden. Hierbij staat de veiligste maatregel vooraan. In hoofdstuk 4 worden de te treffen maatregelen toegelicht aan de hand van verhelderende tekeningen. September Keuzewijzer valbeveiliging

5 1. Arbowetgeving In het Arbobesluit staat dat valgevaar moet worden voorkomen door te werken vanaf een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer of in geval van andere werkplekken door doelmatig leuning- of hekwerk (Arbobesluit art. 3.16, lid 1). Echter, in sommige gevallen mag worden volstaan met veiligheidsnetten of harnasgordels met lijnen, of middelen met ten minste een zelfde mate van beveiliging (lid 3). Dit mag alleen als kan worden aangetoond: dat het niet mogelijk is om de in lid 1 bedoelde voorzieningen aan te brengen, of dat het aanbrengen en wegnemen van deze voorzieningen grotere gevaren met zich meebrengen dan de uit te voeren werkzaamheden zelf. Systemen van collectieve beveiliging hebben volgens de Arbowet altijd voorrang op maatregelen die gericht zijn op individuele bescherming. De oplossingen in de keuzewijzer staan derhalve ook gerangschikt van collectief naar individueel. Werken vanaf een ladder Het aangehaalde wetsartikel kent nog een lid 2, dat zegt dat er ook vanaf een ladder veilig kan worden gewerkt, mits aan de criteria uit Beleidsregel 3.16 wordt voldaan (stabiel opgesteld en een werkhoogte van maximaal 10 m). Echter door de nieuwe regels over het gebruik van de ladder als werkplek (Arbobesluit art en 7.23a) is dit standpunt achterhaald. Eén van de nieuwe voor-chriften is dat men op een ladder altijd veilige steun en houvast moet hebben, waarbij het met de hand dragen van lasten een veilig houvast niet mag belemmeren. Bedoelde regels treden op 15 juli 2006 in werking. Daarom is er in de keuzewijzer geen kolom opgenomen voor de ladder als werplek. De ladder komt wel twee keer verkapt voor: bij het plaatsen van inlijmankers (punt 1.1) en bij het plaatsen van gootsteigers (punt 3.1). Echter, in deze publicatie is hieraan een maximale werkhoogte van 6 m gekoppeld en deze werkzaamheden zijn in de keuzewijzer van een noot voorzien: niet aan te raden. Keuzewijzer valbeveiliging 3

6 2. Toelichting op keuzewijzer De keuzewijzer beschrijft middelen om valgevaar op vloeren en daken weg te nemen of de kans op letsel na een val te verkleinen. Het gaat hierbij om beveiliging bij alle werkzaamheden die vanaf vloeren of daken moet plaatsvinden. Denk aan het aanbrengen van wanden (of kolommen), vloeren (of balken) en daken bij de verschillende bouwmethoden. Meer toegespitst op de situatie betreft het valbeveiliging op de volgende plekken: langs vloerranden en wandsparingen; aan het legfront, tijdens het leggen van prefab vloerelementen; bij vloersparingen; langs dakranden (van platte en hellende daken); bij daksparingen. Het gaat in beginsel om beveiligingen in de ruwbouwfase. Deze beveiligingen moeten in functie blijven totdat het valgevaar is geweken, of totdat er een opvolgend veiligheidssysteem is aangebracht. De eerste kolom van de keuzewijzer geeft een specificatie van de meest voorkomende situaties die beveiliging behoeven, gesplitst naar bouwmethode. In de tweede tot en met de zevende kolom staan de mogelijke valbeveiligingssystemen. Systemen van collectieve beveiliging (aangegeven als eerste keusoplossingen) hebben hierbij voorrang op maatregelen voor individuele beveiliging (derde keusoplossing). Binnen de eerste keusoplossingen die beschreven zijn, hebben de maatregelen uit de kolommen A en B de voorkeur. De maatregelen die beschreven zijn in de kolommen C tot en met F mogen alleen worden toegepast als de maatregelen uit de kolommen A en B redelijkerwijs niet mogelijk zijn of het toepassen van die maatregelen meer gevaar oplevert dan de uit te voeren werkzaamheid zelf. In hoofdstuk 4 staan de in kolom A tot en met F beschreven veiligheidsvoorzieningen toegelicht. 4 Keuzewijzer valbeveiliging

7 3. Keuzewijzer valbeveiliging op vloeren en daken 1e keusoplossing (Arbobesluit art lid 1) 2e keusoplossing (Arbobesluit art lid 3) 3e keusoplossing (Arbobesluit art lid 3) collectieve beveiliging collectieve beveiliging individuele beveiliging A. steiger, bordes of werkvloer B. leuning- of hekwerk C. veiligheidsnet D. schokdempend materiaal E. veiligheidslijn voor harnasgordel (min. 4 m van de rand) F. ankerpunt voor harnasgordel (min. 4 m van de rand) 1. Wanden 1.1 Kalkzandsteenelementen 1.2 In het werk gestort 1.3 Prefab 1.4 Gevelsluitend 1.5 Wandsparingen (borstwering lager dan 1 m boven vloerniveau) 2. Vloeren 2.1 Vloerranden van reeds aangebrachte vloeren 2.2 Vloerplaten (legfront) Vloerplaten ondersteund (bekisting, schilvloeren) - vloerhoogte < 4 m - vloerhoogte > 4 m Vloerplaten met vrije overspanning (kanaalplaten, ribvloeren, dakplaten) - vloerhoogte < 4 m - vloerhoogte > 4 m - steiger (1) - randtafel (2) - steiger (1) - randtafel (2) - steeksteiger (3) - uitrijsteiger (3) - eindwandsteiger (3) - steiger (1) - randtafel (2) - eindwandsteiger (4) - steiger (1) - hefsteiger (5) - eindwandsteiger (5) - steiger (1) - bordes / vloer - steiger (1) - (rol)steiger vanaf ondergelegen vloer (12) - (rol)steiger vanaf ondergelegen vloer (12) - * m.b.v. inlijmankers (tot max. 6 m hoogte) - bij vloerrand - borstwering in ontwerp meegenomen (4) - vooraf bevestigd aan wand (4) - bij vloerrand (2, 4) - bij vloerrand - bij vloerrand (2, 3) - vooraf bevestigd aan vloerplaat (8) - vooraf bevestigd aan vloerplaat (8) - vooraf bevestigd aan vloerplaat (8) - vooraf bevestigd aan vloerplaat (8) - 1,8 m hoog bij vloerrand (7) - tot minstens 2 m buiten vloerrand (7) - onder vloerplaten (7) - op ondergelegen obstakelvrije vloer (9) - op ondergelegen obstakelvrije vloer (9) - horizontaal toegepast systeem (10) - horizontaal toegepast systeem (10) - vloerhoogte > 4 m harnasgordel met rolautomaat (6) - vloerhoogte < 4 m werkgebied begrensd (6) - werkgebied begrensd (11) - harnasgordel met rolautomaat (11) - werkgebied begrensd (11) - harnasgordel met rolautomaat (11) * niet aan te raden (De getallen tussen haakjes verwijzen naar de figuurnummers in hoofdstuk 4) Keuzewijzer valbeveiliging 5

8 1e keusoplossing (Arbobesluit art lid 1) 2e keusoplossing (Arbobesluit art lid 3) 3e keusoplossing (Arbobesluit art lid 3) collectieve beveiliging collectieve beveiliging individuele beveiliging A. steiger, bordes of werkvloer B. leuning- of hekwerk C. veiligheidsnet D. schokdempend materiaal E. veiligheidslijn voor harnasgordel (min. 4 m van de rand) F. ankerpunt voor harnasgordel (min. 4 m van de rand) 2.3 Vloersparingen 3. Daken 3.1 Dakranden 3.2 Dakplaten (legfront), stapositie meer dan 2,5 m boven de vloer - dakhelling 15 tot 60 - dakhelling > 60 - draagkrachtig dichtgelegd (14) - bordes / vloer - steiger - steigervloer (1, 13, 15) - eindwandsteiger - * gootsteiger (tot 6 m hoogte) (14) - (rol)steiger vanaf ondergelegen vloer (13) - steigervloer naar dak toegebouwd (17) - (rol)steiger vanaf ondergelegen vloer (13) - bij vloerrand (4) - bij dakrand (15, 17) - onder of in sparing (7) - 1,8 m hoog haaks op dakhelling - tot minstens 2 m buiten dakrand - onder dakconstructie (bij valhoogte > 4 m) - onder dakconstructie (bij valhoogte > 4 m) (17) - op ondergelegen obstakelvrije vloer (bij valhoogte < 4 m) - op ondergelegen obstakelvrije vloer (bij valhoogte < 4 m) - horizontaal toegepast systeem - over de dakhelling en nok geplaatste lijnconstructie - valhoogte > 4 m harnasgordel met rolautomaat - valhoogte < 4 m werkgebied begrensd - hangsteiger over dakhelling (16) 3.3 Uitvoeren werkzaamheden op het dakvlak - dakhelling 45 tot 60 hoogte meer dan 5 m (verticaal gemeten van dakvoet tot nok) - dakhelling groter dan 60 wordt beschouwd als een gevel - hefsteiger over dakhelling (18) - steigervloer naar dak toegebouwd (17) - tussenbeveiliging op dakvlak (15) - tussenbeveiliging op dakvlak (15) - horizontaal toegepast systeem - over de dakhelling en nok geplaatste lijnconstructie - valhoogte > 4 m harnasgordel met rolautomaat - valhoogte < 4 m werkgebied begrensd - bootsmanstoel (19) - hangsteiger over dakhelling (16) - hefsteiger over dakhelling (18) 3.4 Daksparingen - draagkrachtig dichtgelegd - bij rand van sparing - onder of in sparing (17) * niet aan te raden (De getallen tussen haakjes verwijzen naar de figuurnummers in hoofdstuk 4) 6 Keuzewijzer valbeveiliging

9 4. Toelichting op veiligheidsvoorzieningen Dit hoofdstuk geeft een toelichting op de in kolommen A tot en met F beschreven veiligheidsvoorzieningen. De nummering correspondeert met de nummering in de keuzewijzer. 1. Wanden 1.1 Kalkzandsteenelementen Bij het verlijmen van kalkzandsteenwanden zijn er maar enkele mogelijkheden: een steigervloer ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt (zie figuur 1) randtafels die dragen op de onderliggende vloer. Dit is in deze situatie minder gebruikelijk maar het is een goede oplossing (zie figuur 2) leuningwerk op ingelijmde ankers. Dit is geen optimale 1e keusoplossing, er kleven zelfs risico's/ nadelen aan: - zowel staanders als leuningen moeten vanaf een ladder van buitenaf worden aangebracht. De ladder is als werkplek af te raden. - de inlijmankers zijn vaak instabiel en niet maatvast. De verankeringssterkte is afhankelijk Figuur 1 Een steigervloer als valbeveiliging bij het verlijmen van kalkzandsteenwanden en als beveiliging van het dak van een zorgvuldige uitvoering en niet controleerbaar. 1.2 In het werk gestort Bij in het werk gestorte wanden is er een veelheid aan oplossingen. Onder het begrip "in het werk gestort" vallen ook gietbouwwanden (tunnels of wanden). De mogelijkheden van valbeveiliging zijn: een steigervloer ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt (zie figuur 1) randtafels die dragen op de onderliggende vloer (zie figuur 2) steeksteigers, ook wel vork- of omloopsteigers genoemd. Deze klemmen, met vorken om de vloeren, kunnen zijn uitgerust met neerklapbaar hekwerk, bij voorkeur voorzien van netten (zie figuur 3) uitrijsteigers, die dragen op de onderliggende vloer. Ook deze kunnen zijn uitgerust met neerklapbaar hekwerk en eventueel netten (zie figuur 3). Zij dienen om een tunnelbekisting voldoende te kunnen uitrijden om hem te kun- Figuur 2 Randtafels als valbeveiliging bij: - het verlijmen van kalkzandsteenwanden - in het werk gestorte wanden of prefabwanden (en aan de kopgevel bij betonwanden een eindwandsteiger) Keuzewijzer valbeveiliging 7

10 nen aanslaan aan het hijsgereedschap eindwandsteigers. Behalve steigervloeren behoeven alle oplossingen een valbeveiliging (en omloopmogelijkheid) aan de kopgevels en bij gevelsprongen. Hiervoor dienen eindwandsteigers die worden geplaatst op vooraf in de betonwand aangebrachte ophangschoenen (zie figuur 2 en 3). Vanaf de eindwandsteiger kan het leuningwerk voor de bovenliggende vloer worden aangebracht, eventueel gecombineerd met de randkist (zie figuur 2) Leuning- of hekwerk bij de vloerrand. Voor deze oplossing kan worden gekozen indien wanden of kolommen voldoende vrij blijven van de vloerrand. Er bestaan daarvoor verschillende systemen, onder andere door middel van vloerpotjes, diverse Figuur 3 Steeksteigers, uitrijsteigers en eindwandsteigers; veel toegepast als valbeveiliging bij in het werk gestorte wanden (inclusief tunnelbekisting) soorten beugels voor de leuningstaanders of voor de leuningen zelf (bijvoorbeeld aan de kop van de wanden). 1.3 Prefab Ook bij het aanbrengen van prefabwanden is er een veelheid aan oplossingen: een steigervloer ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt (zie figuur 1) randtafels die dragen op de onderliggende vloer (zie figuur 2), in combinatie met eindwandsteigers aan de kopgevels en bij gevelsprongen eindwandsteigers over de gehele gevel, geplaatst op vooraf in de wand aangebrachte ophangschoenen (zie figuur 4) wandelementen die 1 m boven de vloer uitsteken (borstwering) en zodoende ook een tweeledige functie hebben: beveiliging bij het aanbrengen van de wand en bij andere werkzaamheden op de vloer (zie figuur 4). leuningwerk dat vooraf aan het prefabwandelement wordt bevestigd (zie Figuur 4 figuur 4). Deze oplossing biedt tevens valbeveiliging bij andere werkzaamheden op de vloer. Verschillende typen valbeveiliging bij aanbrengen prefabwanden: - eindwandsteigers over de gehele gevel - voorgemonteerd leuningwerk op de prefabwanden - prefabelementen in het ontwerp voorzien van tenminste 1 m boven de vloer doorstekende borstwering 8 Keuzewijzer valbeveiliging

11 1.4 Gevelsluitend Gevelsluitende wanden onderscheiden zich van prefabwanden uit paragraaf 1.3, doordat ze in de regel in de ruwe afbouw worden aangebracht en geen dragende functie hebben. De mogelijke typen valbeveiliging zijn: een steigervloer ter hoogte van de onderzijde van het element (zie figuur 1) een elektrische hefsteiger verankerd aan de gevel (zie figuur 5) eindwandsteigers over de gehele gevel, geplaatst op vooraf in de wand aangebrachte ophangschoenen (zie figuur 4 en 5). leuning- of hekwerk dat zodanig is ontworpen/geplaatst dat men er bij de stel-/montagewerkzaamheden achter kan blijven Kolom F ankerpunten tenminste 4 m van de vloerrand verwijderd, gebruikmakend van een harnasgordel met rolautomaat (zie figuur 6). Deze oplossing is alleen toepasbaar bij een valhoogte Figuur 5 Een hefsteiger en eindwandsteigers als valbeveiliging bij het aanbrengen van gevelsluitende wanden groter dan 4 m. Op vloeren lager dan 4 m moet met een vaste lijnlengte worden gewerkt (gebiedsbegrenzing). Beide zijn 3e keusoplossingen. 1.5 Wandsparingen Wandsparingen waarvan de onderzijde zich lager dan 1 m boven vloerniveau bevindt, moeten zijn beveiligd tegen valgevaar. Dit kan op de volgende manieren: een steigervloer aan de buitenzijde, ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt (zie figuur 1) een bordes of vloer aan de buitenzijde, ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt leuning- of hekwerk bij de wandsparingen waarvan de bovenkant zich minstens 1 m boven vloerniveau bevindt. 2. Vloeren 2.1 Vloerranden van reeds aangebrachte vloeren Dit gaat veelal om vloeren die zich in de ruwbouwfase bevinden en waarop diverse werkzaamheden moeten worden verricht. De mogelijkheden van beveiligen zijn: Figuur 6 Systeem van vloerankers of klemmen, harnasgordels met rolautomaat voor aanbrengen van gevelsluitende wanden Keuzewijzer valbeveiliging 9

12 een steigerwerkvloer ter hoogte van de vloer waarop wordt gewerkt (zie figuur 1) leuning- of hekwerk nabij de vloerranden (zie figuur 2 en 3; de lagere vloervelden) Kolom C verticale veiligheidsnetten aan de vloerrand van ten minste 1,80 m hoog (zie figuur 7) horizontale veiligheidsnetten tot ten minste 2 m buiten de vloerrand (zie figuur 7). De laatste twee oplossingen zijn 2e keusoplossingen. Ze hebben echter wel een tweeledige functie: vloerrandbeveiliging tijdens het leggen van de vloerplaten èn ook zodra de vloer er ligt. Figuur 7 Veiligheidsnetten als vloerrandbeveiliging tijdens en na het leggen van de vloerplaten: - tenminste 1,80 m verticaal, of - tenminste 2,00 m horizontaal Tevens beveiliging van vloersparingen 2.2 Vloerplaten aan het legfront Vloerplaten ondersteund (bekisting, schilvloeren) Indien vloerplaten ondersteund zijn, kun je aan het legfront niet met veiligheidsnetten werken. Er resten de volgende mogelijkheden: leuning- of hekwerk vooraf op de vloerplaat aangebracht (zie figuur 8) Kolom D schokdempend materiaal op de obstakelvrije onderliggende vloer (zie figuur 9). Deze oplossing is alleen toepasbaar bij vloerhoogten tot 4 m. Het is een 2e keusoplossing Figuur 8 Op de vloerplaat voorgemonteerd leuning- of hekwerk als valbeveiliging aan het legfront Figuur 9 Schokdempend materiaal op de onderliggende vloer als beveiliging/ bescherming aan het legfront 10 Keuzewijzer valbeveiliging

13 Figuur 10 Een systeem van horizontale veiligheidslijnen, rolautomaat en harnasgordel op circa 1 m boven vloerniveau als beveiliging aan het legfront van vloerplaten. In geval van vloerhoogten kleiner dan 4 m moet het systeem gebiedsbegrenzend zijn Figuur 11 Systeem van vloerankers of klemmen, harnasgordels met rolautomaat als beveiliging aan het legfront van vloerplaten. In geval van vloerhoogten kleiner dan 4 m moet het systeem gebiedsbegrenzend zijn Kolom E een systeem van horizontale veiligheidslijnen op circa 1 m boven vloerniveau voor het gebruik van harnasgordel met rolautomaat, ook wel valbeveiliger met automatische lijnspanner genoemd (zie figuur 10). Deze oplossing is alleen toepasbaar bij een vloerhoogte van 4 m of meer. Op vloeren lager dan 4 m moet met een vaste lijnlengte worden gewerkt (gebiedsbegrenzing). Beide zijn 3e keusoplossingen Kolom F ankerpunten of speciale klemmen in de vloer voor het gebruik van harnasgordel met rolautomaat (zie figuur 11). De ankerpunten dienen zich op minstens 4 m van het legfront te bevinden. Ook deze oplossing is alleen toepasbaar bij een vloerhoogte van 4 m of meer. Op vloeren lager dan 4 m moet met een vaste lijnlengte worden gewerkt (gebiedsbegrenzing). Beide zijn 3e keusoplossingen Vloerplaten met vrije overspanning (kanaalplaten, ribvloeren, dakplaten) Vanwege het ontbreken van obstakels onder de vloerplaten zijn er meer mogelijkheden: vanaf (rol)steigers op de ondergelegen vloer (zie figuur 12) leuning- of hekwerk vooraf op de vloerplaat aangebracht (zie figuur 8) Figuur 12 (Rol)steigers op de ondergelegen vloer als valbeveiliging aan het legfront van vloerplaten Keuzewijzer valbeveiliging 11

14 Kolom C veiligheidsnetten onder vloerplaten (zie figuur 7). Deze oplossing is alleen te gebruiken indien de vloer meer dan 4 meter boven de ondergelegen vloer ligt. Dit is een 2e keusoplossing. Kolom D schokdempend materiaal op de onderliggende obstakelvrije vloer (zie figuur 9). Deze oplossing is alleen toepasbaar bij vloerhoogten tot 4 m. Het is een 2e keusoplossing. Kolom E een systeem van horizontale veiligheidslijnen op circa 1 m boven vloerniveau, voor het gebruik van harnasgordel met rolautomaat (zie figuur 10). Deze oplossing is alleen toepasbaar bij een vloerhoogte van 4 m of meer. Op vloeren lager dan 4 m moet met een vaste lijnlengte worden gewerkt (gebiedsbegrenzing). Beide zijn 3e keusoplossingen de goot en een rolsteiger als valbeveiliging bij het leg- Figuur 13 Een steigervloer als dakrandbeveiliging ter plaatse van Kolom F gen van dakplaten aan de bovenzijde van het dak ankerpunten of speciale klemmen in de vloer voor het gebruik van harnasgordel met rolautomaat (zie figuur 11). De ankerpunten dienen zich op minstens 4 m van het legfront te bevinden. Ook deze oplossing is alleen toepasbaar bij een vloerhoogte van 4 m of meer. Op vloeren lager dan 4 m moet met een vaste lijnlengte worden gewerkt (gebiedsbegrenzing). Beide zijn 3e keusoplossingen. 2.3 Vloersparingen Ook vloersparingen moeten in alle fasen zijn beveiligd tegen valgevaar. De mogelijkheden zijn: draagkrachtig dichtgelegd en tegen verschuiven geborgd. Dit kan aan de bovenzijde (zie figuur 14) in de dag van de sparing en van onderaf (onderstempeld) een (hulp)bordes of (hulp)vloer er direct onder een steigervloer er direct onder leuning- of hekwerk nabij de rand van de sparing (zie figuur 4, niet indien er boven de sparing moet worden gewerkt, bijvoorbeeld aan een kap) Kolom C een veiligheidsnet onder of in de sparing (zie figuur 7). 3. Daken 3.1 Dakranden Het gaat hier om hellende daken (vanaf 15 ) en de dakranden aan zowel de goot als de kopeinden van de dakschilden. De mogelijkheden zijn: een steigervloer ter hoogte van de goot (zie figuur 13) Figuur 14 Gootsteigers bestaande uit ophangjukken en vlonders 12 Keuzewijzer valbeveiliging

15 Figuur 15 Leuningwerk of veiligheidsnetten als tussenbeveiliging op hoog dakvlak (en leuning- of hekwerk aan de rand van het dakschild) Figuur 16 Een hangsteiger, die de dakhelling volgt, als valbeveiliging bij o.a. het aanbrengen van dakplaten eindwandsteigers op vooraf in de gevel aangebrachte ophangschoenen (zie figuur 4) gootsteigers bestaande uit ophangjukken en vlonders (zie figuur 14). Dit is weliswaar ogenschijnlijk een 1e keus-oplossing, maar er kleven risico s aan. De ophangjukken worden in de regel vanaf een ladder aangebracht. Dit strookt niet met de nieuwe regels over de ladder als werkplek. Ook bij het aanbrengen van de vlonders en het leuningwerk bestaat valgevaar en is er sprake van overmatige fysieke belasting. Tenslotte is er het nadeel dat er in veel gevallen geen sprake is van een vlakke vloer, vanwege de onderlinge oplegging van de vlonders. Vandaar de geadviseerde beperking tot 6 m hoogte en de noot: niet aan te raden leuning- of hekwerk ter plaatse van de goot/ dakrand, met een hoogte van tenminste 1 m boven de goot/dakrand, gemeten haaks op het dakvlak Kolom C een veiligheidsnet ter plaatse van de goot/ dakrand, tenminste 1,80 m hoog, gemeten haaks op het dakvlak of een horizontaal veiligheidsnet tot 2 m buiten de goot. Beide zijn 2e keusoplossingen. Alle tot nu toe genoemde oplossingen betreffen de gootzijde van het dak. Ter plaatse van de kopeinden van de dakschilden moet ook worden gezorgd voor valbeveiliging. Dit kan op de volgende manieren: een steigervloer voldoende dicht onder de rand van het dak (zie figuur 13) leuning- of hekwerk aan de rand van het dakschild (zie figuur 15). 3.2 Dakplaten Het dichtmaken van het dak c.q. het leggen van dakplaten gebeurt in verband met de lengte van de platen in de regel vanaf minstens twee posities. Bij enkele oplossingen is ook een beveiliging ter hoogte van de goot nodig (bijvoorbeeld een steigervloer). De mogelijke beveiligingen zijn: Keuzewijzer valbeveiliging 13

16 een (rol)steiger vanaf de ondergelegen vloer (zie figuur 13) een steigervloer naar het dak toe gebouwd (zie figuur 17) een hangsteiger die de dakhelling volgt (zie figuur 16), alleen bij dakhellingen vanaf 60 ; voor deze toepassing dient vooraf overleg te worden gevoerd met de fabrikant/leverancier van de hangsteiger een hefsteiger die de dakhelling volgt (zie figuur 18). Alleen bij dakhellingen vanaf 60 ; voor deze toepassing dient vooraf overleg te worden gevoerd met de fabrikant/ leverancier van de hefsteiger Kolom C veiligheidsnetten onder de dakconstructie, bij een valhoogte van meer dan 4 m (zie figuur 17). Dit is een 2e keusoplossing Figuur 17 Een steigervloer naar het dakvlak toegebouwd voor o.a. Kolom D het aanbrengen van dakplaten (en veiligheidsnetten schokdempend materiaal op obstakelvrije vloer bij een valhoogte van minder onder de dakconstructie) dan 4 m (zie figuur 9). Dit is een 2e keusoplossing Kolom E een systeem van veiligheidslijnen en harnasgordels: - horizontaal toegepast, bijvoorbeeld bij de nok, of - via een over de nok geplaatst lijnsysteem met bijbehorende middelen Dit zijn 3e keusoplossingen Kolom F ankerpunten op minstens 4 m van de dakrand voor het gebruik van harnasgordels (tot een dakhelling van 30 ). Dit is een 3e keusoplossing (zie voor de voorwaarden ook 2.2.1). 3.3 Werkzaamheden op het dakvlak Bij werkzaamheden op het dakvlak is een scheiding aangehouden in dakhellingen van 45 tot 60. Daken met een hellingshoek groter dan 60 worden voor wat betreft beveiliging beschouwd als een gevel. Ook hier vragen sommige oplossingen om een beveiliging ter hoogte van de goot. De mogelijke beveiligingen zijn: een steigervloer naar het dak toegebouwd (zie figuur 17) een hangsteiger die de dakhelling volgt; alleen bij dakhellingen groter dan 60 en na overleg met de fabrikant/leverancier (zie figuur 16) Figuur 18 Een hefsteiger die de dakhelling volgt als valbeveiliging bij het aanbrengen van dakplaten 14 Keuzewijzer valbeveiliging

17 een hefsteiger, alleen bij dakhellingen groter dan 60 en na overleg met de fabrikant/ leverancier (zie figuur 18) en kolom C een tussenbeveiliging op het dakvlak in de vorm van leuning- of hekwerk c.q. veiligheidsnetten op de lijn waar de valhoogte (verticaal gemeten) de 5 m overschrijdt. In dit geval hebben veiligheidsnetten de voorkeur (zie figuur 15) Kolom E een systeem van veiligheidslijnen en harnasgordels: - horizontaal toegepast bijvoorbeeld ter plaatse van de nok, of - via een over de nok geplaatst lijnsysteem met bijbehorende middelen. Kolom F een bootsmanstoel met dubbele ophanging voor werkzaamheden aan steile dakvlakken, bijvoorbeeld leidekken (zie figuur 19) ankerpunten op minstens 4 m van de dakrand voor het gebruik van harnasgordels. heden op het dakvlak Figuur 19 Een bootsmanstoel voor het uitvoeren van werkzaam- Dit is een 3e keusoplossing (zie voor de voorwaarden ook 1.4). Ter plaatse van de kopeinden van de dakschilden moet ook worden gezorgd voor valbeveiliging. Dit kan op de volgende manieren: een steigervloer voldoende dicht onder de rand van het dak (zie figuur 13) leuning- of hekwerk aan de rand van het dakschild (zie figuur 15). 3.4 Daksparingen Ook daksparingen moeten in alle fasen zijn beveiligd tegen valgevaar. De mogelijkheden zijn: draagkrachtig dichtgelegd en tegen verschuiven geborgd leuning- of hekwerk nabij de randen van de sparing Kolom C veiligheidsnetten onder of in de sparing (zie figuur 17); dit is een 2e keusoplossing. Keuzewijzer valbeveiliging 15

18 Productie Aboma+Keboma, Ede Arbouw, Amsterdam BouwNed / KOMAT, Gouda Illustraties Dolf Stekhoven, BNO Amsterdam Druk De Volharding, Amsterdam 16 Keuzewijzer valbeveiliging

19 Arbouw La Guardiaweg DG Amsterdam Postbus AC Amsterdam telefoon (020) telefax (020) internet Voor vragen over arbeidsomstandigheden: Arbouw Infolijn (020) ARB

4.08. Veilig werken op daken

4.08. Veilig werken op daken Veilig werken op daken Aan daken wordt gewerkt in nieuwbouw en in bestaande bouw. De daken kunnen hellend zijn en plat; de hoogte is bijna altijd meer dan 2,50 m. Voor degenen die op daken werken, is valbeveiliging

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging

Toolboxmeeting. Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging Toolboxmeeting Werken op hoogte / Valbeveiliging INLEIDING Volgens de Arbo-wet is 2,5 meter de kritische hoogte. Zodra er boven deze hoogte gewerkt moet worden, zijn maatregelen vereist en een ieder dient

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE

RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE RISICO INVENTARISATIE- EN EVALUATIE (BOUWDEEL DAKEN) OPDRACHTGEVER :... T.a.v. de heer/mevrouw. PROJECT : PROJECTNUMMER : (JvS/.) d.d. 2012 ADVISEUR : De heer, veiligheidsadviseur. INHOUDSOPGAVE Bijwerken

Nadere informatie

Inspectiemodule. Veiligheid Arbeidsplaats Dakwerk. Actualisatie - Dakwerk 2011. Projectleider Bouw Frits Wolfswinkel. OntwVersie 1

Inspectiemodule. Veiligheid Arbeidsplaats Dakwerk. Actualisatie - Dakwerk 2011. Projectleider Bouw Frits Wolfswinkel. OntwVersie 1 Inspectiemodule Veiligheid Arbeidsplaats Dakwerk Actualisatie - Dakwerk 2011 Projectleider Bouw Frits Wolfswinkel OntwVersie 1 Inspectiemodule Veiligheid Arbeidsplaats Dakwerk Blad 1 Inhoudsopgave Inspectiemodule

Nadere informatie

V A L B E V E I L I G I N G V O O R H E L L E N D E D A K E N. developed by

V A L B E V E I L I G I N G V O O R H E L L E N D E D A K E N. developed by V A L B E V E I L I G I N G V O O R H E L L E N D E D A K E N developed by Valbeveiliging voor hellende daken Het valgevaar is groot bij het werken op hellende daken. Toch moeten ze regelmatig worden betreden

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

Handleiding Vlonderframes

Handleiding Vlonderframes Handleiding Vlonderframes Pagina 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 VOORBEREIDEN... 4 VERPLAATSEN... 7 OPTIONEEL... 10 MONTAGE / DEMONTAGE... 11 Pagina 2 Inleiding In deze handleiding wordt de toepassing en

Nadere informatie

BETONBEKISTING BekistingMontage

BETONBEKISTING BekistingMontage Inspectiemodule BETONBEKISTING BekistingMontage t.b.v. Meerjarig InspectieProgramma Bouwlocaties 2011 Arbeidsinspectie Projectleider Bouw Frits Wolfswinkel Expertise Centrum VenP Ron Maters Versie 4 30

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM

Werken op hoogte. arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Werken op hoogte arbeidshygiënische strategie & Gebruik PBM Drs. C.A.A.E. (Carin)Benders, Landelijk projectleider R.T. (Ron)Maters RVK, veiligheidskundig specialist 1 Man zakt door dak tijdens asbestwerkzaamheden

Nadere informatie

De ladder als werkplek?

De ladder als werkplek? De ladder als werkplek? Eerder uitzondering dan regel Informatie voor de werkgever De ladder is geen werkplek De Arbowet heeft als uitgangspunt dat de ladder als werkplek niet is toegestaan wanneer een

Nadere informatie

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015

Holland Solar heet u welkom. Veilig werken op daken. Solar Solu(ons 2015 Holland Solar heet u welkom Veilig werken op daken Solar Solu(ons 2015 Veilig werken op daken ernst van tongeren directeur/eigenaar ID energie bestuurslid Holland Solar assessor Kenteq ( SEI erkenning

Nadere informatie

Sky-Roof aluminium Daksteiger Gebruikershandleiding

Sky-Roof aluminium Daksteiger Gebruikershandleiding Sky-Roof aluminium Daksteiger V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks BV Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid

Veilig werken op hoogte. Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Veilig werken op hoogte Arbouw-advies voor de bouwnijverheid Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim

Nadere informatie

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal

Rapport. Risico-inventarisatie & -evaluatie daken. Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Gymzaal Rapport Risico-inventarisatie & -evaluatie daken Opdrachtgever : Gemeente Veiligheid Valgevaar 23 6583 QQ Veiligstad Tel. 009-555 777 E-mail info@gemeenteveiligheid.nl

Nadere informatie

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid

DAKKAPELLEN. Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid DAKKAPELLEN Beschrijving en uitgangspunten welstandsbeleid Een dakkapel is een bescheiden uitbouw in de kap, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. Dakkapellen

Nadere informatie

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04

Blitz steiger. Montage- en gebruikshandleiding. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. 05-07- 04 Montage- en gebruikshandleiding Blitz steiger 05-07- 04 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. De Layher Blitz-steiger is voor de gebruiker van frame systemen het steigersysteem bij uitstek. Het uitgangspunt

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. Werken op hoogte. Regels voor werken op een ladder. Arbouw voor gezond en veilig werken

Vraag & Antwoord. Werken op hoogte. Regels voor werken op een ladder. Arbouw voor gezond en veilig werken Vraag & Antwoord Regels voor werken op een ladder Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

TOOLBOX AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN BIJ KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN

TOOLBOX AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN BIJ KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN TOOLBOX AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN BIJ KORTDURENDE WERKZAAMHEDEN 1 AANGELIJND WERKEN OP PLATTE DAKEN bij kortdurende werkzaamheden In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbesluit Relevante artikelen

Arbeidsomstandighedenbesluit Relevante artikelen Arbeidsomstandighedenbesluit Relevante artikelen Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar 1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer

Nadere informatie

arbocatalogus VEIlIg WErKEN op HoogtE IN INstallatIE- EN IsolatIEbraNcHEs

arbocatalogus VEIlIg WErKEN op HoogtE IN INstallatIE- EN IsolatIEbraNcHEs arbocatalogus VEILIG WERKEN OP HOOGTE IN INSTALLATIE- EN ISOLATIEBRANCHES Inhoud Disclaimer... 3 Inleiding... 4 Doelgroep... 4 Leeswijzer... 4 Begrippenwijzer... 5 Woord van dank... 5 DEEL I Werken op

Nadere informatie

VOORKOM VALGEVAAR BIJ WERKZAAMHEDEN OP PLATTE DAKEN

VOORKOM VALGEVAAR BIJ WERKZAAMHEDEN OP PLATTE DAKEN Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein Postbus 1470, 3430 BL Nieuwegein T (030) 606 21 12 F (030) 223 80 82 info@sbd.nl www.sbd.nl ING Bank Nieuwegein 69.01.73.040 KvK Utrecht 30184493 VOORKOM VALGEVAAR

Nadere informatie

Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 Beoordeling van door aanvrager ingevulde checklist door of namens het bevoegd gezag. De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing zijn en

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012

Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 Beoordeling van door aanvrager ingevulde checklist door of namens het bevoegd gezag. De toetser beoordeelt welke gebouwsituaties van toepassing zijn en

Nadere informatie

... Think safety! Werken op hoogte. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid

... Think safety! Werken op hoogte. VGM Algemeen. Milieu. Gezondheid. Veiligheid ... Think safety! Werken op hoogte VGM Algemeen Milieu Gezondheid Veiligheid 1 Werken op hoogte Gasunie is een van de grootste gasinfrastructuurbedrijven in Europa. Veiligheid heeft binnen Gasunie de hoogste

Nadere informatie

Plafond- en wandmonteur

Plafond- en wandmonteur Plafond- en wandmonteur Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over het gezond en veilig monteren van wanden en plafonds Informatie voor de werknemer Zwaar werk Wanden en plafonds

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken op hoogte

Toolbox-meeting Werken op hoogte Toolbox-meeting Werken op hoogte Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Volgens de Arbowet is werken op hoogte: al het werk dat op hoogte

Nadere informatie

De bovengenoemde risico s worden vanwege de samenhang gezamenlijk behandeld in de maatregelen.

De bovengenoemde risico s worden vanwege de samenhang gezamenlijk behandeld in de maatregelen. Werken op Hoogte Procedure ten behoeve van veilig en gezond werken op hoogte in de Scheepsbouw 11 februari 2014 In de scheepsbouw en -reparatie worden veel werkzaamheden op hoogte verricht waarbij: valgevaar

Nadere informatie

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering

Afstudeer opdracht Jack van den Broek - 202215. Bijlage materialisering en detailering Bijlage materialisering en detailering Isolatie materiaal (dak) Er is in dit project sprake van platte daken, galerijen en terrassen met onderconstructies van betonvloeren en stalen dakplaten. De eisen

Nadere informatie

Handleiding valbeveiliging

Handleiding valbeveiliging Handleiding valbeveiliging De volgende punten gaan u uitleg geven over de werking van valbeveiliging De valbeveiliging bestaat uit de volgende onderdelen: Ankerpunt met ankerlijn en openende handgreep.

Nadere informatie

Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie

Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie Brandweerkazerne Den Haag Opdrachtgever Naam : Opdrachtgever Contactpersoon : De heer P.E.R. Fect Bezoekadres : Westvlietweg 65Q Correspondentieadres : Westvlietweg

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Roof Work NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING WERKEN OP DAKEN Werken op daken is een zeer risicovolle activiteit. Vallen van daken veroorzaakt overwegend zeer zware verwondingen en zelfs de dood; meer nog dan bij andere vormen

Nadere informatie

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers

Nieuwe veiliger opbouw van rolsteigers Schilders, gevelwerkers, installateurs, zzp ers en particulieren: allemaal maken ze gebruik van de rolsteiger voor het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte. Maar de veiligheid laat daarbij nog wel eens

Nadere informatie

Gevel Risico Inventarisatie en Evaluatie

Gevel Risico Inventarisatie en Evaluatie Gevel Risico Inventarisatie en Evaluatie VvE Voorbeeld Den Haag Opdrachtgever Opdrachtgever : V.v.E. Voorbeeld Contactpersoon : De heer D. de Waal Bezoekadres : Komstraat Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Veilig werken met AllRisk

valbeveiliging.nl Veilig werken met AllRisk valbeveiliging.nl Veilig werken met AllRisk valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de strengste eisen op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer

Glaszetter. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten. Informatie voor de werknemer Glaszetter Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig glaszetten Informatie voor de werknemer Zwaar werk Het dragen en plaatsen van ruiten is lichamelijk zwaar

Nadere informatie

V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N. developed by

V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N. developed by V A L B E V E I L I G I N G V O O R P L A T T E D A K E N developed by Valbeveiliging voor platte daken Het valgevaar is groot bij het werken op platte daken. Toch moeten ze regelmatig worden betreden

Nadere informatie

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG

Rolsteigers. voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid. Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG Montagehandleiding Comform EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG 19-04- 06 Rolsteigers voor veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Layher rolsteigers zijn voor veel

Nadere informatie

Arbouw Advies Werken op hellende daken (pannen)

Arbouw Advies Werken op hellende daken (pannen) Arbouw Advies Werken op hellende daken (pannen) Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. In het bestuur van Arbouw

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn:

Montagehandleiding. Voordat u start met het plaatsen van het Twist-Fix lijnsysteem, controleer of de volgende artikelen aanwezig zijn: Montagehandleiding Het Twist-Fix lijnsysteem is conform de EN-795C voor platte daken en geschikt voor vier gebruikers tegelijkertijd. Het lijnsysteem wordt middels ankerpunten mechanisch bevestigd aan

Nadere informatie

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN

INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN INSTALLATIE-INSTRUCTIE HOLETHERM DUBBELWANDIGE ROESTVAST-STALEN ZELFBOUW SCHOORSTENEN 1. Toepassing Het HOLETHERM D.W.-schoorsteensysteem is uitermate geschikt voor toepassing op openhaarden, hout- en

Nadere informatie

Sky-Anchor. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U

Sky-Anchor. Gebruikershandleiding V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Sky-Anchor V E I L I G W E R K E N O P H O O G N I V E A U Skyworks Hoofdkantoor: Postbus 38 2650 AA Berkel en Rodenrijs Tel. 010-5140050 Fax 010-5140055 E-mail: info@skyworks.nl Website: www.skyworks.nl

Nadere informatie

TRAPPEN EN BORDESSEN PRODUCTIE INSTORTVOORZIENINGEN

TRAPPEN EN BORDESSEN PRODUCTIE INSTORTVOORZIENINGEN PRODUCTEN TRAPPEN EN BORDESSEN 5.8 5 TRAPPEN EN BORDESSEN INSTORTVOORZIENINGEN Een trap in een gebouw Trappen zijn voor wat toepassing onderscheiden Toepassingsgebied in: A betreft te -in een woning met

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN

5 PRODUCTEN 5.3 SYSTEEMVLOEREN PRODUCTEN.3 SYSTEEMVLOEREN RIBBENVLOER Een ribbenvloer is een vrijdragende systeemvloer van geprefabriceerde vloerelementen die in de lengterichting (overspanningsrichting) van ribben zijn voorzien. Ook

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN

INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN ZORG VOOR EEN VEILIG EN GEZOND DAK Begin met goede afspraken bij aanbesteding en voorbereiding van dakwerkzaamheden! Kantoor SBD Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein E-mail:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Werken met ladders

Toolbox-meeting Werken met ladders Toolbox-meeting Werken met ladders Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Werken op hoogte Werken op hoogte is een risicovolle bezigheid. Jaarlijks

Nadere informatie

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen

Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Voorschriften voor gecombineerde meterkast in eengezinswoningen Behorend bij: Aanwijzingen voor aansluiting op het openbare drinkwaterleidingnet 1 oepassing De voorschriften in deze brochure komen overeen

Nadere informatie

info Veilig werken in en op monumenten

info Veilig werken in en op monumenten .. R............ info............ M.... restauratie en beheer..... D........ Rijksdienst voor de Monumentenzorg.... Z. Veilig werken in en op monumenten........... 36 2003 Deze brochure, een gezamenlijk

Nadere informatie

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN

5.3 COMBINATIEVLOER. Ra veelconstructie. bij de gevel PRODUCTEN SYSTEEMVLOEREN .3 PRODUCTEN COMBINATIEVLOER De combinatievloer bestaat uit geprefabriceerde betonnen liggers, EPS (geëxpandeerd polystyreen) vulelementen en een betonlaag die in het werk wordt aangebracht en die samen

Nadere informatie

BiboBlock. Valbeveiliging voor platte daken

BiboBlock. Valbeveiliging voor platte daken BiboBlock Valbeveiliging voor platte daken BiboBlock Valbeveiliging voor platte daken Het valgevaar is groot bij werken op hoogte. Platte daken moeten regelmatig worden betreden voor inspectie en onderhoud.

Nadere informatie

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw

Inspectie-actie bouw april 2013. Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers 16-10-2013. Programma: > Inspectie SZW / sector bouw Inspectie-actie bouw april 2013 Veilig werken met ladders, trappen & rolsteigers Jan Vermeiren p Programma: > Inspectie SZW / sector bouw > Wettelijke bepalingen > Bouwactie voorjaar 2013 / praktijk (foto

Nadere informatie

VEILIG WERKEN IN DE METALEN GEVEL- EN DAKBOUW

VEILIG WERKEN IN DE METALEN GEVEL- EN DAKBOUW Veilig werken in de metalen gevel- en dakbranche Aanvullende veiligheidsregels in de branche op het Basisveiligheidshandboek B-VCA van de opleiding Monteur metalen gevels en daken Instructie Veilig werken

Nadere informatie

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken

KOZIJNEN STELLEN. Stelt u de gezondheid. Arbouw voor gezond en veilig werken KOZIJNEN STELLEN Stelt u de gezondheid van uw werknemers voorop? Arbouw voor gezond en veilig werken Het handmatig stellen van kozijnen is zwaar werk: zwaar tillen, dragen, langdurig geknield of gebukt

Nadere informatie

L3G 06.05.C.07 - Werken op hoogte, FAQ (ex 07.00) Vragen

L3G 06.05.C.07 - Werken op hoogte, FAQ (ex 07.00) Vragen L3G 06.05.C.07 - Werken op hoogte, FAQ (ex 07.00) Vragen V.1 Wanneer is sprake van werken op hoogte? V.2 Is het verplicht om beveiliging aan te brengen? V.3 Vanaf welke hoogte kan persoonlijke valbeveiliging

Nadere informatie

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15

Steigercontroleur (AV-022) Versie TC-K 2010-12-15 Steigercontroleur (AV-0) Versie TC-K 00--5 Doelgroep Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, ) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur

Nadere informatie

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.).

maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes, werkvloer, hekwerk etc.). 14.01 GEVAAR Vallen. 14.02 WERK IN UITVOERING Bij werkzaamheden boven 2,5 m moeten altijd maatregelen worden getroffen om valgevaar te voorkomen (bv. door het gebruik van een steiger, borstwering, bordes,

Nadere informatie

Allround Montage- en gebruikshandleiding. Allround steiger 01-08-2012. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

Allround Montage- en gebruikshandleiding. Allround steiger 01-08-2012. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Allround Montage- en gebruikshandleiding Allround steiger 01-08-2012 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Het universele systeem voor gewone en gecompliceerde tijdelijke hulpconstructies. Het originele

Nadere informatie

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer

Metselaar. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen. Informatie voor de werknemer Metselaar Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig metselen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Als metselaar buk, draai en sjouw je veel. Je zit nogal eens

Nadere informatie

8-10-2014. 2. Agenda vaststellen. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. Agenda. 3. Rondje ervaringen als V-coach. 1.

8-10-2014. 2. Agenda vaststellen. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. Agenda. 3. Rondje ervaringen als V-coach. 1. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 4 oktober 2014 Met bijdragen van: Erik Kateman, Hay Janssen, Jan Bruins, Gerrit van de Pol 4 oktober 2014 1 2. Agenda vaststellen

Nadere informatie

Gevelgeleiding. Onderwerp: Inleiding

Gevelgeleiding. Onderwerp: Inleiding Onderwerp: Gevelgeleiding Inleiding Gevelgeleiding is een systeem om de stabiliteit van de gondel door windbelasting binnen de gebruiksvoorwaarden te waarborgen. De geleiding moet volgens de huidige regelgeving

Nadere informatie

Veiligheid MultiValRichting veiligheidssysteem

Veiligheid MultiValRichting veiligheidssysteem Veiligheid MultiValRichting veiligheidssysteem MORE POWER TO YOUR ROOF 1 Het vallen van hoogte en als gevolg daarvan de preventieve maat regelen voor het veilig betreden van daken is en zal ook in de komende

Nadere informatie

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen

Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen Overzicht van in Nederland verkrijgbare vloersystemen dec. 2000 Voor de gehanteerde begrippen en voor verdere informatie wordt verwezen naar het boek Jellema, deel 9, dictaat 'Draagconstructies-Basis,

Nadere informatie

FVV 4.12.: Datum : 16.12.13 Revisie : 0 WERKEN OP HOOGTE Blz. : 1 van 10

FVV 4.12.: Datum : 16.12.13 Revisie : 0 WERKEN OP HOOGTE Blz. : 1 van 10 WERKEN OP HOOGTE Blz. : 1 van 10 1. DOEL Bij het werken op hoogte is er steeds een risico op een verticale val aanwezig met mogelijk ernstige gevolgen. Het is dan ook belangrijk om de juiste maatregelen

Nadere informatie

Wat is Arbouw. Wel van, voor en door de bedrijfstakbouw opgezet Werkgevers en werknemers in bestuur

Wat is Arbouw. Wel van, voor en door de bedrijfstakbouw opgezet Werkgevers en werknemers in bestuur Wat is Arbouw Geen Arbodienst Geen arbeidsinspectie Geen overheid Wel van, voor en door de bedrijfstakbouw opgezet Werkgevers en werknemers in bestuur Verbetering Arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN

KANAALPLAATVLOER PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN 5 5 PRODUCTEN 3 SYSTEEMVLOEREN KANAALPLAATVLOER Een kanaalplaatvloer is een vrijdragende systeemvloer met een rechthoekige doorsnede, die van holle kanalen is voorzien. De vloer wordt soms ook wel holle

Nadere informatie

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft.

Artikel 11.03 Afmeting van de werkplekken Werkplekken moeten zo groot zijn dat iedere persoon die er werkt voldoende bewegingsvrijheid heeft. Reglement Onderzoek Schepen Rijnvaart HOOFDSTUK 11 VEILIGHEID OP DE WERKPLEK Artikel 11.01 Algemene bepalingen 1. Vaartuigen moeten zodanig zijn gebouwd, ingericht en uitgerust, dat personen daarop veilig

Nadere informatie

Dakveiligheid. Wettelijke plicht of commercieel belang

Dakveiligheid. Wettelijke plicht of commercieel belang Dakveiligheid Wettelijke plicht of commercieel belang Als je valt, dan valt het tegen Dakveiligheid, een wettelijke plicht Herinnert u zich nog de campagne 1 op 6? Het is al weer In de tussenliggende jaren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 0 Toen wij jaar geleden begonnen met de publicatie van de Veiligheidsmonitor legden wij de basis voor een langdurige trendanalyse van onze bevindingen op de Nederlandse bouwplaatsen.

Nadere informatie

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN

VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN LOKETCRITERIA VOOR LICHTVERGUNNINGPLICHTIGE BOUWWERKEN 1. DAKKAPELLEN Datum: 25 februari 2004 In werking getreden: 22 april 2004 Inleiding: Een dakkapel is een uitspringend dakvenster, aangebracht op het

Nadere informatie

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren.

Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn voor veel werkzaamheden op hoogte, veilig, snel en eenvoudig te (de)monteren. Layher rolsteigers zijn vervaardigd uit dikwandig aluminium waardoor kwaliteit en duurzaamheid gegarandeerd

Nadere informatie

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0

ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte 350 mm Rc-waarde tot 5,0 ribcassettevloeren NIEUW! Vloerhoogte mm Rc-waarde tot 5,0 Vloersystemen Spaansen produceert al vanaf 1984 diverse soorten betonnen vloerplaten. In 1993 is speciaal hiervoor in Harlingen (Friesland) een

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte: Keuze van het juiste arbeidsmiddel

Veilig werken op hoogte: Keuze van het juiste arbeidsmiddel Leidraad Veilig werken op hoogte: Keuze van het juiste arbeidsmiddel Overwegingen bij het beperken van de ladder als werkplek 0. Inleiding Valincidenten kunnen blijvende invaliditeit of de dood van het

Nadere informatie

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013

Ref. no. : Doc. no. : G-483 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 Status : FINAL Revisie : O Onderwerp : LADDERS EN TRAPPEN Datum : 6-12-2013 Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 8 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 TOEPASSINGSGEBIED 3.1 Definitie van een ladder: 3.2 Definitie van een trapladder: 3.3 Typen ladders/trappen: 3.4 Deze richtlijn geldt niet voor:

Nadere informatie

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN

Werken op hoogte PREVENTIEMAATREGELEN is een van de belangrijkste oorzaken van arbeidsongevallen. In deze fiche vind je de een aantal algemene preventiemaatregelen en een veiligheidsmaatregelen verbonden aan specifieke arbeidsmiddelen voor

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte: Werken in de infratechniek. Overwegingen bij het creëren van een veilige werkplek

Veilig werken op hoogte: Werken in de infratechniek. Overwegingen bij het creëren van een veilige werkplek Veilig werken op hoogte: Werken in de infratechniek Overwegingen bij het creëren van een veilige werkplek uneto-vni is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel

Nadere informatie

voor ramen Valbeveiliging voor het onderhoud van ramen

voor ramen Valbeveiliging voor het onderhoud van ramen voor ramen Valbeveiliging voor het onderhoud van ramen Nederland PushLock SafeRing VP Waarom is valbeveiliging nodig? Vallen van grote hoogte zijn de voornaamste doodsoorzaak en één van de voornaamste

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER

GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER GEBRUIKERSHANDLEIDING DAKSTEIGER Artikelnr. 70801100 t/m 70801600 Inhoudsopgave Pag. 1: Maximale belasting Pag. 2: Samenstellingslijst Pag. 3: Beschrijving onderdelen Pag. 4, 5, 6: Opbouwinstructie Pag.

Nadere informatie

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID

STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID 9 STARTCONFERENTIE ACTIEPLAN ARBEIDSVEILIGHEID Den Haag, 1 juli 2010 Veilig onderhoud op en aan gebouwen Jos van der Borgt Coördinator Stichting Bedrijfstakregelingen Dakbedekkingsbranche Namens platform

Nadere informatie

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager

Task Safety Requirements Working at Height Scaffolding NL. Approved by: HSSE Manager Page 1 of 5 A. INLEIDING STEIGERS Voor werken op hoogte wordt vaak beroep gedaan op steigers (ook nog stellingen) omdat deze een hogere graad van veiligheid bieden dan sommige andere arbeidsmiddelen en

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Uw alles-in-één-hand prefab-partner

Uw alles-in-één-hand prefab-partner Uw alles-in-één-hand prefab-partner Begane grond Verdieping Voorraad Holle wand Massieve wanden Dat bouwt sneller, efficiënter en dus winstgevender! VEEL PRAKTISCHE VOORDELEN geïntegreerd reken- en tekenwerk

Nadere informatie

Hieronymushuis. Werkzaamheden tot 13 juli in vogelvlucht

Hieronymushuis. Werkzaamheden tot 13 juli in vogelvlucht Werkzaamheden tot 13 juli in vogelvlucht Klik op een onderdeel om verder te gaan -1 Staalconstructie 2e vloerniveau in de kapel is aangebracht. -2 Voorbereidingen voor het aanbrengen van de houten vloeren

Nadere informatie

A-blad Hellende daken

A-blad Hellende daken A-blad Hellende daken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren. Binnen Arbouw participeren Bouwend Nederland, Federatie

Nadere informatie

Schilder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig schilderen. Informatie voor de werknemer

Schilder. Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf. Alles wat je moet weten over gezond en veilig schilderen. Informatie voor de werknemer Schilder Het belangrijkste bouwwerk ben je zelf Alles wat je moet weten over gezond en veilig schilderen Informatie voor de werknemer Zwaar werk Je werk bestaat uit meer dan alleen verf aanbrengen. Je

Nadere informatie

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt

valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Zeker op hoogte Valbeveiliging die de standaard normen overstijgt valbeveiliging.nl Wij vinden dat iedereen die op hoogte werkt toegang moet hebben tot kwaliteitsproducten die zelfs de

Nadere informatie

Detailboek Gevelisolatie

Detailboek Gevelisolatie Detailboek Gevelisolatie 06 05 04 12 13 08 07 02 01 14 11 03 09 10 15 Voorgevel nummer - leider - 06 05 04 02 07 01 03 09 Achtergevel nummer - leider - 16 17 06 16 02 01 03 16 10 15 Kopgevel nummer - leider

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN

INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN Groningenhaven 4, 3433 PE Nieuwegein Postbus 1470, 3430 BL Nieuwegein T (030) 606 21 12 F (030) 223 80 82 info@sbd.nl www.sbd.nl ING Bank Nieuwegein 69.01.73.040 KvK Utrecht 30184493 INFORMATIE VOOR GEBOUWEIGENAREN

Nadere informatie

Arbocatalogus Valgevaar

Arbocatalogus Valgevaar Arbocatalogus Valgevaar De arbocatalogus pkgv- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën. www.verbondpk.nl

Nadere informatie

Arbobesluit over werken op hoogte.

Arbobesluit over werken op hoogte. Arbobesluit over werken op hoogte. Artikel 3.16. Voorkomen valgevaar 1. Bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat is zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer aangebracht

Nadere informatie

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl

UITVOERING DAKGOTEN. Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 info@polyplus.nl Pottenbakkerstraat 20 9403 VK Assen Telefoon 0592-346600 Fax 0592-346885 E-mail Internet info@polyplus.nl www.polyplus.nl UITVOERING DAKGOTEN Productomschrijving: Polyplus dakgoten worden precies op de

Nadere informatie

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015

LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE. Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Editie 01.02.2015 Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. LAYHER ROLSTEIGERS MONTAGEMETHODE Editie 01.02.2015 P2 Montagehandleiding Comform NEN-EN 1004 EU richtlijnen 2001/45/EG en Arbo Informatieblad-21 Voor rolsteigers

Nadere informatie

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten.

ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een collector gemonteerd op panlatten. ZONNEBOILER INSTALLATIE - INSTRUCTIE. voor een gemonteerd op panlatten. Leverancier van alternatieve oplossingen voor water, warmte comfort en stroom Tel: 058-288 47 39 / Fax 058-288 92 98 PLAATSING VAN

Nadere informatie

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen

PassePartout. Vloer voor speciale toepassingen PassePartout Vloer voor speciale toepassingen PARTNER IN VLOEROPLOSSINGEN VAN ONTWERP TOT REALISATIE Productomschrijving De PassePartout wordt gebruikt in combinatie met holle vloerelementen voor het realiseren

Nadere informatie

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton

thema Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 1 Prefab-betonconstructie met grote overspanningen en wandsparingen bij Brede School Duurstedelaan Utrecht Typisch staalontwerp omgezet in beton 66 ir. Rob Treels RC IMd Raadgevende Ingenieurs 1 De Brede

Nadere informatie

MONTAGE VAN VLOERPROFIELEN, GLAS EN LEUNING. Systeem Dione, type SB-O 1

MONTAGE VAN VLOERPROFIELEN, GLAS EN LEUNING. Systeem Dione, type SB-O 1 MONTAGE VAN VLOERPROFIELEN, GLAS EN LEUNING Systeem Dione, type SB-O 1 Voor een juiste en veilige montage dienen de onderstaande verwerkingsvoorschriften nauwkeurig te worden opgevolgd en de juiste materialen

Nadere informatie