Kenmerk: 24411/ Betreft: verzilveren via Esso verkregen en met BIJpunten aangeschafte Bijenkorf Cadeaucards

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kenmerk: 24411/2011002284 Betreft: verzilveren via Esso verkregen en met BIJpunten aangeschafte Bijenkorf Cadeaucards"

Transcriptie

1 Sanctiebeschikking Kenmerk: 24411/ Betreft: verzilveren via Esso verkregen en met BIJpunten aangeschafte Bijenkorf Cadeaucards Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) door Magazijn De Bijenkorf B.V. (hierna: De Bijenkorf) a. Verloop van de procedure 1. Bij brieven van 31 augustus 2009 (kenmerk: 19046/ ), 16 oktober 2009 (kenmerk: 19046/ ) en 23 februari 2010 (kenmerk: 19046/ ) heeft het Commissariaat De Bijenkorf verzocht informatie te verstrekken over het verkopen van boeken waarbij via Esso verkregen en met BIJpunten (Bijenkorf spaarpunten) aangeschafte Bijenkorf Cadeaucards als betaalmiddel worden geaccepteerd. 2. Bij brieven van 6 oktober 2009 (per ontvangen op dezelfde datum), 16 november 2009 en 30 maart 2010 heeft De Bijenkorf het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. 3. Bij brief van 23 december 2010 (kenmerk: 24411/ ) heeft het Commissariaat De Bijenkorf op de hoogte gesteld van het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete van in totaal ,- wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp en is De Bijenkorf uitgenodigd voor een hoorzitting. 4. Op 18 januari 2011 heeft een hoorzitting plaatsgevonden, waarin De Bijenkorf haar zienswijze mondeling naar voren heeft gebracht. Het verslag van de hoorzitting is als bijlage bij deze sanctiebeschikking gevoegd. 5. Per van 1 februari 2010 heeft De Bijenkorf nadere informatie verstrekt. b. Feiten Verzilveren via Esso verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 6. Vanaf 1 september 2008 werkt De Bijenkorf mee aan het Esso Extras spaarprogramma, waarbij voor Bijenkorf Cadeaucards kan worden gespaard met Esso punten. Deze Cadeaucard vertegenwoordigt een nominale waarde van 20,- en wordt door De Bijenkorf als betaalmiddel geaccepteerd. Met de Cadeaucard kunnen alle producten uit het assortiment van De Bijenkorf worden aangeschaft en dus ook boeken waarop de Wvbp van toepassing is. De Cadeaucards zijn onbeperkt geldig. 7. Esso geeft aan de actie bekendheid door het logo van De Bijenkorf en een afbeelding van de Cadeaucard in promotiemateriaal op te nemen. Door De Bijenkorf wordt geen

2 publiciteit gegeven aan het Esso Extras spaarprogramma. Ook wordt door De Bijenkorf geen publiciteit gegeven aan de mogelijkheid de met Esso spaarpunten verkregen Cadeaucards in te leveren bij de aankoop van boeken bij De Bijenkorf. 8. De Bijenkorf heeft in de periode van 1 september 2008 tot 6 oktober 2009 een nader aangeduid aantal boeken verkocht waarbij is betaald met een bij Esso tegen inlevering van spaarpunten verkregen Cadeaucard. Verzilveren met BIJpunten verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 9. Van 29 januari 2007 tot 23 november 2009 was het mogelijk gespaarde BIJpunten bij De Bijenkorf te verzilveren voor Cadeaucards. Deze Cadeaucards kunnen als betaalmiddel worden gebruikt voor aankopen uit het gehele assortiment van De Bijenkorf, waaronder boeken waarop de Wvbp van toepassing is. 10. De Bijenkorf heeft in de periode van 29 januari 2007 tot en met 9 november 2009 een nader aangeduid aantal boeken verkocht, waarbij is betaald met Cadeaucards verkregen door verzilvering van BIJpunten. c. Standpunt De Bijenkorf Algemeen 11. De Bijenkorf stelt zich op het standpunt dat het Commissariaat geen boete meer mag opleggen met betrekking tot beide handelwijzen van De Bijenkorf, nu meer dan een jaar is verstreken sinds de zaken onder de aandacht van het Commissariaat zijn gekomen. De Bijenkorf verwijst hiertoe naar enkele besluiten van het Commissariaat. 12. De overwegingen met betrekking tot de hoogte van de boete zijn innerlijk tegenstrijdig: enerzijds wordt geoordeld dat de acties gezien het aantal boeken zware overtredingen zijn. Anderzijds wordt geoordeeld dat het geringe aantal verkochte boeken een boeteverlagende omstandigheid betreft. 13. De Bijenkorf heeft aan de mogelijkheid tot het verzilveren van BIJpunten bij aankoop van Cadeaucards die vervolgens onder meer te besteden zijn aan boeken waarop de Wvbp van toepassing is geen publiciteit gegeven. De acties hebben in ieder geval niet specifiek betrekking op boeken. 14. Het sanctievoornemen is in strijd met het doel van de wet, dat erop ziet de diversiteit en hoeveelheid aan boekwinkels en boeken te waarborgen. De uitwerking van een eventueel sanctiebesluit zal zijn dat minder boeken worden verkocht. De Bijenkorf merkt hierbij dat uitgevers de vaste prijs krijgen voor hun boeken. Verzilveren via Esso verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 15. De samenwerking met Esso vindt plaats vanaf 1 september Esso koopt Cadeaucards van De Bijenkorf tegen de nominale waarde, maar krijgt een nader aangeduide korting vanwege het grote aantal Cadeaucards dat wordt besteld. Een afname van Cadeaucards door Esso bij De Bijenkorf geschiedt in nader aangeduide - 2 -

3 veelvouden. Er worden geen bijkomende kosten, zoals administratie- en leveringskosten, door De Bijenkorf in rekening gebracht. 16. Aan de actie wordt geen publiciteit gegeven, anders dan dat het logo van De Bijenkorf en de visual van de Cadeaucard door Esso wordt gebruikt in promotiemateriaal en bij de benzinestations van Esso. De Bijenkorf betaalt hiervoor geen vergoeding. 17. Alle Cadeaucards zijn te besteden bij aankoop van boeken. Slechts als klanten meer besteden dan 17,- aan boeken waarop de Wvbp van toepassing is, is er sprake van korting. Het is zeer waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van de boeken goedkoper was dan De Bijenkorf stelt zich op het standpunt dat het sanctievoornemen in strijd is met het evenredigheidsbeginsel, nu de gevolgen van het stopzetten van deelname aan het spaarprogramma groot is. Verzilveren met BIJpunten verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 19. Van 29 januari 2007 tot 23 november 2009 was het mogelijk een Cadeaucard aan te schaffen met BIJpunten. Deze met BIJpunten verkregen Cadeaucards betreffen de reguliere Cadeaucards, die tevens worden geaccepteerd bij de verkoop van boeken. 20. Door De Bijenkorf is een nader aangeduid aantal transacties gerealiseerd waarbij boeken (hierbij inbegrepen scheurkalenders en reisgidsen) zijn verkocht tegen betaling met Cadeaucards verkregen door verzilvering van BIJpunten. Het gaat daarbij om een nader aangeduide omzet. Die omzet betreft een nader aangeduid klein percentage van de totale omzet van met reguliere Cadeaucards gerealiseerde boekverkopen. 21. Als de Cadeaucards in het geheel niet meer kunnen worden gebruikt voor boekverkopen, zou dat betekenen dat een nader aangeduid aantal transacties wordt gemist. 22. Er is geen sprake van recidive, nu het niet gaat om overtredingen van dezelfde aard. In onderhavige zaak gaat het immers om Cadeaucards die met BIJ-punten zijn verkregen en waarmee boeken kunnen worden betaald en niet om het rechtstreeks betalen met BIJpunten bij boeken waarop de Wvbp van toepassing is. Het is in ieder geval onvoldoende gemotiveerd dat het hier zou gaan om recidive. d. Overwegingen Commissariaat Verzilveren via Esso verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 23. Het Commissariaat stelt vast dat De Bijenkorf vanaf 1 september 2008 meewerkt aan een spaarprogramma van Esso waarbij klanten van Esso kunnen sparen voor een Bijenkorf Cadeaucard. Deze Cadeaucard wordt door De Bijenkorf met korting, dat wil zeggen voor een bedrag dat lager is dan de nominale waarde, aan Esso verkocht. De Cadeaucard kan vervolgens bij De Bijenkorf worden besteed bij aankoop van onder meer boeken waarop de Wvbp van toepassing is

4 24. Het Commissariaat ziet zich gesteld voor de vraag of de verkoop van boeken aan eindafnemers die voor deze boeken betalen met aldus verkregen Cadeaucards, met zich brengt dat de verkoper de vaste prijs toepast. 25. Het Commissariaat overweegt hiertoe dat De Bijenkorf een korting verleent bij verkoop van de Cadeaucards aan Esso. De Bijenkorf verkoopt de Cadeaucards immers voor een lager bedrag dan de nominale waarde van deze Cadeaucards. 26. Mede gelet op het gesloten systeem van het verstrekken en aanvaarden van de Cadeaucards, waarbij De Bijenkorf zowel de Cadeaucards verkoopt als bij verkoop van onder meer boeken deze als betaalmiddel accepteert en de Cadeaucards niet bij andere verkopers kunnen worden ingeleverd dan bij De Bijenkorf, constateert het Commissariaat het volgende. Doordat De Bijenkorf de Cadeaucards met korting aan Esso verkoopt en de aldus verstrekte Cadeaucards vervolgens als betaalmiddel aanvaardt bij de verkoop van boeken waarop de Wvbp van toepassing is, past De Bijenkorf niet de vaste boekenprijs toe. Esso heeft immers niet de nominale waarde van deze Cadeaucards aan De Bijenkorf betaald, maar een lager bedrag. Indien De Bijenkorf de aldus verstrekte Cadeaucards bij verkoop van boeken als betaalmiddel accepteert, ontvangt De Bijenkorf dus een bedrag dat lager is dan de nominale waarde van de Cadeaucards en daarmee een bedrag dat lager is dan de vaste boekenprijs. Dat De Bijenkorf de Cadeaucards niet rechtstreeks met korting verkoopt aan de eindafnemer, maar dit doet via een tussenschakel (Esso) in een gesloten systeem zoals hierboven beschreven, maakt dit niet anders. 27. Ingevolge de Wvbp is de verkoper gehouden bij de verkoop van boeken de prijs toe te passen die de uitgever voor deze boeken heeft vastgesteld. In bepaalde in het Bvbp geregelde gevallen kan op deze vastgestelde prijs korting worden gegeven. 28. De Wvbp en het Bvbp bieden niet de mogelijkheid om in de voorliggende situatie bij verkoop van boeken een bovenomschreven korting toe te passen. 29. Het standpunt van De Bijenkorf dat alleen sprake is van korting als boeken meer dan 17,- kosten omdat pas dan de korting van 3,- wordt benut, deelt het Commissariaat niet. Dat 15% korting op een Cadeaucard van 20,- een korting van 3,- bedraagt, is juist. Dit betekent echter nog niet dat over de eerste 17,- geen korting is gegeven en dat de laatste 3,- de volledige korting betreft. Het gaat immers om 15% korting: voor 1,- van de Cadeaucard wordt slechts 0,85 betaald. Gelet hierop gaat ook de redenering dat de korting voor andere producten dan boeken kan zijn aangewend, niet op. 30. Nu De Bijenkorf als verkoper gehouden is de vaste prijs toe te passen en dat niet heeft gedaan bij het aanbieden en verkopen van boeken waarop de Wvbp van toepassing is, heeft De Bijenkorf artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp overtreden. Verzilveren met BIJpunten verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 31. Het Commissariaat stelt vast dat De Bijenkorf van 29 januari 2007 tot 23 november 2009 een spaarprogramma hanteerde waarbij gespaarde BIJpunten konden worden ingewisseld voor een Bijenkorf Cadeaucard. Deze met BIJpunten aangeschafte Cadeaucard kan bij De Bijenkorf worden ingeleverd bij aankoop van onder meer boeken waarop de Wvbp van toepassing is

5 32. De wetgever bepaalt in artikel 13, onderdeel e, Wvbp, in samenhang met artikel 4, derde lid, Bvbp en de Nota van Toelichting op dit artikel dat het aanvaarden van betaling ten laste van met spaaracties opgebouwde spaartegoeden bij aankoop van boeken moet worden aangemerkt als korting. Dit blijkt tevens uit de reactie van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het advies van de Raad van State over het Bvbp en uit het antwoord van de Staatssecretaris op vragen van leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van de voorhangprocedure betreffende het Bvbp Hieruit volgt dat de verkoper niet de vaste prijs toepast indien hij bij de verkoop van boeken betaling accepteert middels het verzilveren van spaartegoeden die met een dergelijke spaaractie zijn verkregen. Een verkoper kan dit niet omzeilen door, in plaats van rechtstreekse betaling ten laste van het opgebouwde spaartegoed te aanvaarden, zijn klanten tegen betaling ten laste van het opgebouwde spaartegoed een cadeaubon te verstrekken die vervolgens bij aankoop van alle artikelen uit zijn assortiment, waaronder boeken, kan worden verzilverd. Er is sprake van een vorm van korting die alleen mag worden verleend als sprake is van een collectieve spaaractie in de zin van artikel 4, eerste lid, Bvbp. 34. Het Commissariaat overweegt dat de actie van De Bijenkorf niet wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit het bevorderen van de publieksaandacht voor boeken (dat wil zeggen het bevorderen van het lezen en kopen daarvan). De actie voldoet daardoor niet aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, Bvbp. 35. Daarnaast kunnen andere eventueel geïnteresseerde verkopers niet, althans niet onder gelijke voorwaarden aan deze spaaractie deelnemen. De actie voldoet derhalve evenmin aan de voorwaarde die in artikel 4, eerste lid, onderdeel c, Bvbp is geformuleerd. 36. Nu de voorgelegde spaaractie niet voldoet aan de voorwaarden die in artikel 4, eerste lid, Bvbp ten aanzien van collectieve spaaracties worden gesteld, is het niet toegestaan klanten een dergelijke korting te verlenen door hen de mogelijkheid te bieden de met deze actie verkregen spaartegoeden, al dan niet in de vorm van een cadeaubon, bij aankoop van boeken te verzilveren. 37. De Bijenkorf is als verkoper gehouden de vaste prijs toe te passen en heeft dat niet gedaan door bovenomschreven korting te verstrekken. Hierdoor heeft De Bijenkorf artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp overtreden. e. Bestuurlijke boete 38. Op grond van artikel 15, eerste lid, in samenhang met artikel 17, aanhef en onderdeel a, Wvbp kan het Commissariaat in geval van overtreding van het bepaalde in artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp een bestuurlijke boete opleggen. 1 Tweede Kamer, vergaderjaar , 30129, nr

6 39. De Bijenkorf geeft aan dat het de vaste praktijk is van het Commissariaat geen boete meer op te leggen bij overtredingen die meer dan een jaar geleden onder de aandacht van het Commissariaat zijn gekomen en verwijst daartoe naar twee zaken 2. Op 1 mei 2009 is de Beleidslijn Sanctiemaatregelen Vaste Boekenprijs 2009 in werking getreden. Op grond van deze beleidslijn is het mogelijk een sanctievoornemen uit te vaardigen voor een overtreding waarover meer dan een jaar geleden voor het eerst informatie is opgevraagd. Nu in onderhavige zaak op 31 augustus 2009 voor het eerst informatie is opgevraagd, is de beleidslijn van toepassing en is het Commissariaat van oordeel dat het bevoegd is een boete op te leggen. 40. Voorts geeft De Bijenkorf aan dat de acties niet in strijd zijn met het doel van de Wvbp, omdat jaarlijks een groot aantal boeken wordt verkocht en dit een omzet genereert voor uitgevers en auteurs en dat de uitgevers hiervoor de vaste prijs ontvangen. Het Commissariaat merkt hierover op dat niet de uitgever maar de boekverkoper de vaste prijs moet toepassen. Bij welk (gering) percentage van de omzet van De Bijenkorf korting wordt gegeven op de vaste prijs, is niet relevant, nu de concurrentie wordt verstoord doordat de acties betrekking hebben op alle titels die door De Bijenkorf worden verkocht. Mede gelet op het assortiment boeken van De Bijenkorf, dat zich met name op de meer courante titels richt, leidt de overtreding ertoe dat de concurrentie in meer dan beperkte mate is verstoord. 41. Het Commissariaat overweegt dat de voorliggende acties ertoe leiden dat eindafnemers in geval van aankoop van boeken bij De Bijenkorf een geldelijk voordeel ontvangen dat zij niet bij andere verkopers ontvangen. Aldus ontstaat bij verkoop van boeken prijsconcurrentie hetgeen door de wetgever onwenselijk is geacht. Een dergelijke prijsconcurrentie leidt tot een aantasting van de randvoorwaarden waaronder in Nederland ook voor de langere termijn een breed en divers aanbod van boeken in de Nederlandse en Friese taal beschikbaar kan zijn via een geografisch ruim gespreid net van boekhandels met een groot en gevarieerd aanbod Gelet op het voorgaande is het Commissariaat van oordeel dat De Bijenkorf niet alleen in strijd met de letter van de Wvbp maar ook in strijd met het doel van de Wvbp handelt. 43. Voor de vaststelling van de hoogte van de bestuurlijke boetes hanteert het Commissariaat, met inachtneming van het in artikel 18 Wvbp neergelegde boetemaximum en op grond van de Beleidslijn, drie boetecategorieën met bijbehorende bandbreedtes. De plaatsing van een overtreding in een boetecategorie is afhankelijk van de aard, ernst en voor zover relevant de duur van de overtreding. Voor beide overtredingen wordt in het navolgende separaat de hoogte van de boetes overwogen. Verzilveren via Esso verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 44. Gelet op de door De Bijenkorf verstrekte informatie over het aantal verkochte boeken, alsmede het feit dat de overtreding betrekking heeft op onder meer courante uitgaven, is in de onderhavige kwestie niet sprake van een zeer ernstige, maar van een ernstige 2 Beslissing op bezwaar inzake bol.com, prijsstelling Het groene boekje (kenmerk ), d.d. 24 februari 2009 en een waarschuwing inzake De Volkskrant, actie combinatieverkoop boek Een ongemakkelijke waarheid en dvd An inconvenient truth (kenmerk BVB jko), d.d. 9 september Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 9, pagina

7 overtreding als bedoeld in artikel 1.7 van de Beleidslijn. Dat De Bijenkorf aangeeft dat de actie niet specifiek betrekking heeft op courante titels, laat onverlet dat de actie zij het niet specifiek wel betrekking heeft op courante uitgaven. Bij een ernstige overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp geldt op grond van artikel 18 Wvbp in samenhang met de artikelen 1.5 en 1.7 van de Beleidslijn voor de te hanteren boete een bandbreedte van 5.000,- tot , Bij de vaststelling van de hoogte van de boete wordt in beginsel uitgegaan van het midden van die bandbreedte, in dit geval dus ,-. Daarna wordt de hoogte van de boete binnen de bandbreedte van deze boetecategorie aan de hand van de in 1.7 genoemde omstandigheden verhoogd of verlaagd. 46. Boeteverhogende en verlagende omstandigheden kunnen zijn gelegen in de aard, ernst en duur van de overtreding evenals in de verwijtbaarheid van de overtreding. Als boeteverhogende omstandigheden kunnen in deze worden aangemerkt het feit dat het spaarprogramma betrekking heeft op alle titels uit het assortiment van De Bijenkorf, de overtreding plaatsvindt in alle 12 vestigingen van De Bijenkorf en de lange duur van de overtreding. Boeteverlagende omstandigheden zijn het kleine aantal verkochte exemplaren en de geringe publiciteit die aan de actie door De Bijenkorf wordt gegeven. Het Commissariaat besluit derhalve De Bijenkorf een bestuurlijke boete van ,- op te leggen voor de overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp. 47. De aanpassingen die De Bijenkorf zal moeten doen om een werkwijze in te richten die conform de Wvbp is, zijn voor rekening van De Bijenkorf. Het is immers aan De Bijenkorf zich aan de wet te houden. Dat zij dit niet doet en daardoor nu kosten moet maken om wel aan de Wvbp te kunnen voldoen, doet hieraan niet af. 48. Het Commissariaat is verder niet gebleken van feiten of omstandigheden die aanleiding geven om de boete te verhogen of verlagen. Evenmin is gebleken van omstandigheden die het zouden rechtvaardigen van de toepassing van de bestuurlijke boete in dit geval af te zien. Verzilveren met BIJpunten verkregen Cadeaucards bij verkoop boeken 49. Gelet op de door De Bijenkorf verstrekte informatie over het aantal verkochte boeken, alsmede het feit dat de actie betrekking heeft op onder meer de courante uitgaven, is in de onderhavige kwestie eveneens niet sprake van een zeer ernstige, maar van een ernstige overtreding als bedoeld in artikel 1.7van de Beleidslijn. Dat De Bijenkorf aangeeft dat de actie niet specifiek betrekking heeft op courante titels, laat onverlet dat de actie zij het niet specifiek wel betrekking heeft op courante uitgaven. Bij een ernstige overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp geldt op grond van artikel 18 Wvbp in samenhang met de artikelen 1.5 en 1.7 van de Beleidslijn voor de te hanteren boete een bandbreedte van 5.000,- tot , Bij de vaststelling van de hoogte van de boete wordt in beginsel uitgegaan van het midden van die bandbreedte, in dit geval dus ,-. Daarna wordt de hoogte van de boete binnen de bandbreedte van deze boetecategorie aan de hand van de in 1.7 genoemde omstandigheden verhoogd of verlaagd

8 51. Boeteverhogende en verlagende omstandigheden kunnen zijn gelegen in de aard, ernst en duur van de overtreding evenals in de verwijtbaarheid van de overtreding. Als boeteverhogende omstandigheden kunnen in deze worden aangemerkt het feit dat met de Cadeaucards verkregen door BIJpunten alle titels uit het assortiment van De Bijenkorf konden worden verkregen, de overtreding plaatsvindt in alle 12 vestigingen van De Bijenkorf en de lange duur van het spaarprogramma. Boeteverlagende omstandigheden zijn het kleine aantal verkochte exemplaren en de geringe publiciteit die aan de actie door De Bijenkorf is gegeven. Gelet op de aard, ernst en duur van de overtreding ziet het Commissariaat geen reden af te wijken van het midden van de bandbreedte. 52. Wat betreft de verwijtbaarheid van de overtreding, constateert het Commissariaat dat sprake is van recidive. Op 14 augustus 2007 heeft het Commissariaat De Bijenkorf een boete opgelegd van ,- wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp doordat boeken met BIJpunten konden worden betaald. 4 Dat in onderhavig geval de BIJpunten werden verzilverd voor een Cadeaucard waarmee vervolgens boeken kunnen worden aangeschaft en de Cadeaucard slechts een extra stap oplevert naar de korting, geeft eenzelfde overtreding. Het betreft immers het verstrekken van korting door het hanteren van een bepaald spaarsysteem en daarmee in beide gevallen een overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp. Het Commissariaat ziet dan ook op grond van artikel 1.10 van de Beleidslijn aanleiding het boetebedrag met 50% te verhogen, zodat het Commissariaat besluit een boete van ,- op te leggen. 53. Het Commissariaat is verder niet gebleken van feiten of omstandigheden die anderszins aanleiding geven om de boete te verhogen of verlagen. Evenmin is gebleken van omstandigheden die het zouden rechtvaardigen van de toepassing van de bestuurlijke boete in dit geval af te zien. 54. Gelet op het bovenstaande legt het Commissariaat De Bijenkorf een boete van in totaal ,- op.. f. Besluit 55. Voor het Commissariaat staat vast dat De Bijenkorf door het verzilveren van via Esso verkregen en met BIJpunten aangeschafte Bijenkorf Cadeaucards artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wvbp heeft overtreden. Het Commissariaat legt De Bijenkorf in verband met deze overtredingen een bestuurlijke boete van in totaal ,- op. 56. Op grond van artikel 4:87 van de Algemene wet bestuursrecht dient de betaling van deze bestuurlijke boete te geschieden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden. Hilversum, 8 maart 2011 COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 4 Sanctiebeschikking d.d. 14 augustus 2007, kenmerk BVB nm - 8 -

9 prof. dr. Tineke Bahlmann voorzitter prof. mr. dr. Madeleine de Cock Buning commissaris Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij het Commissariaat voor de Media. Bijlage: - Juridisch kader - 9 -

10 Bijlage Juridisch kader Artikel 6, eerste lid, eerste volzin, Wet op de vaste boekenprijs (hierna: Wvbp) bepaalt dat de verkoper gehouden is bij verkoop van boeken in de Nederlandse of Friese taal de prijs toe te passen die de uitgever voor deze boeken heeft vastgesteld. Artikel 13 Wvbp bepaalt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld omtrent het toepassen door een verkoper van kortingen op de vaste prijs. In hoofdstuk 1 van het Besluit vaste boekenprijs (hierna: Bvbp) wordt vervolgens nadere invulling gegeven aan het begrip kortingen in de zin van artikel 13 Wvbp. Op grond van artikel 15, eerste lid, in samenhang met artikel 17 Wvbp kan het Commissariaat in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2 tot en met 14 Wvbp een bestuurlijke boete opleggen. Artikel 4, eerste lid, Bvbp omschrijft een collectieve spaaractie als een actie: a. die wordt georganiseerd door een rechtspersoon wiens activiteiten volgens de statutaire doelstelling uitsluitend of hoofdzakelijk bestaan uit de bevordering van de publieksaandacht voor boeken; b. die voldoende publiekelijk bekend wordt gemaakt; c. waaraan alle verkopers onder gelijke, door de organiserende rechtspersoon te stellen voorwaarden kunnen deelnemen, en d. waarbij eindafnemers, zijnde natuurlijke personen, een spaartegoed in de vorm van spaarpunten met een vooraf vastgestelde geldwaarde kunnen opbouwen dat bij alle deelnemende verkopers besteedbaar is voor de koop van boeken zonder beperking naar titel of genre. Artikel 4, derde lid, Bvbp bepaalt dat de verkoper alleen bij deelname aan een collectieve spaaractie bij levering van een boek een korting op de vaste prijs kan toepassen in de vorm van aanvaarding van betaling ten laste van een spaartegoed dat door de eindafnemer in het kader van een collectieve spaaractie is opgebouwd. De Beleidslijn sanctiemaatregelen vaste boekenprijs 2009 geeft de criteria die in geval van overtreding van de bij of krachtens de Wvbp en Algemene wet bestuursrecht gestelde voorschriften bij het opleggen van sanctiemaatregelen worden gehanteerd

2. Bij brieven van 2 september, 23 november en 17 december 2010 heeft MSFU het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 2 september, 23 november en 17 december 2010 heeft MSFU het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 24793/ 2011004206 Betreft: de verkoop van studieboeken met korting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende de overtreding van artikel 6, eerste lid,

Nadere informatie

Kenmerk: 18023/ Betreft: verstrekken en verzilveren van waardebonnen bij verkoop van boeken

Kenmerk: 18023/ Betreft: verstrekken en verzilveren van waardebonnen bij verkoop van boeken Sanctiebeschikking Kenmerk: 18023/2009011273 Betreft: verstrekken en verzilveren van waardebonnen bij verkoop van boeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van

Nadere informatie

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten Sanctiebeschikking Kenmerk: 16203/2009005645 Betreft: - prijsstelling van het boek Je moet schieten, anders kun je niet scoren - het verstrekken van Gemakcardpunten bij verkoop boeken. Sanctiebeschikking

Nadere informatie

5. Bij aangetekende brief van 12 september 2006, kenmerk JdJ/ns, heeft De Bijenkorf het Commissariaat informatie verstrekt.

5. Bij aangetekende brief van 12 september 2006, kenmerk JdJ/ns, heeft De Bijenkorf het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-001391-nm Betreft: BIJcard spaaractie Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Wet

Nadere informatie

4. Bij brief van 23 juni 2010 heeft Off-Screen de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt.

4. Bij brief van 23 juni 2010 heeft Off-Screen de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 22942/2010014782 Betreft: verkoop van studieboeken met korting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken.

Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken. Sanctievoornemen Kenmerk: BVB-004668-mvk Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken. Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FvB/ml BVB nm mr. J.B. Mons (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer FvB/ml BVB nm mr. J.B. Mons (035) Magazijn De Bijenkorf B.V. T.a.v. de heer Frans van Buuren Postbus 12870 1100 AW AMSTERDAM ZUIDOOST Datum Onderwerp 15 februari 2007 sanctievoornemen spaaractie Bijenkorf Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Kenmerk: 29313/ Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en

Kenmerk: 29313/ Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en Sanctiebeschikking Kenmerk: 29313/2013004779 Betreft: verkoop boeken via Filosofie Magazine en www.filosofiemagazine.nl Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van

Nadere informatie

Kenmerk: BVB-00651-mvk Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken.

Kenmerk: BVB-00651-mvk Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-00651-mvk Betreft: het verstrekken van Dukaten en het verzilveren van Rocks bij verkoop boeken. Beschikking betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin,

Nadere informatie

2. Bij brief van 26 oktober 2006 (tevens per fax verzonden), heeft Kraft Foods het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brief van 26 oktober 2006 (tevens per fax verzonden), heeft Kraft Foods het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Beschikking Kenmerk: BVB-007227-bm Betreft: spaaractie met boek Chocolade volgens Côte d Or Datum: 19 december 2006 Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6,

Nadere informatie

2. Bij brief van 17 juli 2006 heeft DA het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brief van 17 juli 2006 heeft DA het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-006332-bm Betreft: spaaractie DA met blokboekjes Rubinstein Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

2. Bij brief van 23 mei 2011 heeft Veen Magazines het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brief van 23 mei 2011 heeft Veen Magazines het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 26260/2012003463 Betreft: verkoop boeken via www.filosofiemagazine.nl Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid,

Nadere informatie

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brief van 20 augustus 2013 heeft Christine le Duc aan het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 617552/618592 Betreft: ongeoorloofde korting bij verkoop boeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

Sanctiebeschikking COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. a. Verloop van de procedure

Sanctiebeschikking COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA. a. Verloop van de procedure Sanctiebeschikking Kenmerk: 26148/2012000540 Betreft: actie met de boeken De ontdekking van de maan en Wie heeft wat bedacht Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs

Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 617550/621489 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

2. Bij brieven van 14 juli 2011 en 5 september 2011 heeft Dutch Media Uitgevers het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 14 juli 2011 en 5 september 2011 heeft Dutch Media Uitgevers het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 26177/2012003437 Betreft: niet melden combinatieprijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 4, eerste lid, eerste volzin,

Nadere informatie

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt.

3. Bij brief van 14 maart 2012 heeft Albert Heijn het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27870/2013000229 Betreft: Korting op boeken Zwarte piste van Suzanne Vermeer en De provocatie van David Baldacci Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer BVB bm mr. J.B. Mons (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer BVB bm mr. J.B. Mons (035) Deen Supermarkten B.V. T.a.v. de heer H.H.M. Kessen Kernweg 4 1627 LC HOORN NH Datum Onderwerp 1 augustus 2006 Sanctievoornemen spaaractie Deen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer BVB-004444-bm

Nadere informatie

2. Bij brief van 18 maart 2010 heeft Gottmer de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt.

2. Bij brief van 18 maart 2010 heeft Gottmer de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 24670/2011013353 Betreft: Combinatieprijs voor de set De Wereld van Eric Carle Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 8,

Nadere informatie

2. Bij brief van 5 september 2011 heeft Verkoper het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brief van 5 september 2011 heeft Verkoper het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27566/2012010069 Betreft: verkoop boeken door Verkoper via www.bol.com Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid,

Nadere informatie

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten. Kenmerk: 25165/2011010056 Betreft: Actie met Mini- en Maxi Locoboekjes

Sanctiebeschikking. a. Verloop van de procedure. b. Feiten. Kenmerk: 25165/2011010056 Betreft: Actie met Mini- en Maxi Locoboekjes Sanctiebeschikking Kenmerk: 25165/2011010056 Betreft: Actie met Mini- en Maxi Locoboekjes Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 2 en artikel 4, eerste

Nadere informatie

Sanctievoornemen. A. Verloop van de procedure. B. Feiten. Kenmerk: JuZa ivs Betreft: spaaracties

Sanctievoornemen. A. Verloop van de procedure. B. Feiten. Kenmerk: JuZa ivs Betreft: spaaracties Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-005295-ivs Betreft: spaaracties Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de Vaste

Nadere informatie

2. Bij e-mail van 12 november 2012 heeft Prometheus de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt.

2. Bij e-mail van 12 november 2012 heeft Prometheus de gevraagde informatie aan het Commissariaat verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 29312/2013005889 Betreft: Melden prijs voor de cassette Vijftig tinten Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende overtreding

Nadere informatie

5. Per van 6 maart 2013 heeft JBA Klaassen een schriftelijke zienswijze ingediend.

5. Per  van 6 maart 2013 heeft JBA Klaassen een schriftelijke zienswijze ingediend. Sanctiebeschikking Kenmerk: 28608/2013003756 Betreft: niet melden vaste prijs en toepassen staffelkorting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende

Nadere informatie

Kenmerk: / Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste boekenprijs

Kenmerk: / Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste boekenprijs Sanctiebeschikking Kenmerk: 670904/677334 Betreft: Verkoop van boeken in afwijking van de vaste boekenprijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende

Nadere informatie

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 9 mei en 11 september 2008 en per  van 12 september 2008 heeft StudieBoeken.com de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: BVB-006686-mvk Betreft: prijsstelling bij verkoop studieboeken Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, tweede lid, van

Nadere informatie

1. Bij van 29 april 2011 heeft de KBb het Commissariaat benaderd over een actie van Boekenwarenhuis en Story.

1. Bij  van 29 april 2011 heeft de KBb het Commissariaat benaderd over een actie van Boekenwarenhuis en Story. Besluit Kenmerk: 27564/2012005589 Betreft: besluit over actie Boekenwarenhuis en Story Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het verzoek van de Koninklijke Boekverkopersbond (hierna:

Nadere informatie

3. Bij brieven van 15 oktober en 14 januari 2012 heeft Studystore het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt.

3. Bij brieven van 15 oktober en 14 januari 2012 heeft Studystore het Commissariaat de gevraagde informatie verstrekt. Besluit Kenmerk: 29571/2013003587 Betreft: besluit verzoek tot handhaving Studystore B.V. Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende het verzoek van de Nederlandse

Nadere informatie

2. Bij brief van 2 oktober 2011, tevens verzonden per bericht van 4 oktober 2011, heeft de Boekenzoek het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brief van 2 oktober 2011, tevens verzonden per  bericht van 4 oktober 2011, heeft de Boekenzoek het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 27872/2012013321 Betreft: verkoop boeken onder de vaste prijs Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

2. Bij brieven van 26 januari 2009, 25 maart 2009 en 22 april 2009 heeft Kwintessens NZV Uitgevers de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 26 januari 2009, 25 maart 2009 en 22 april 2009 heeft Kwintessens NZV Uitgevers de gevraagde informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 18022/2009011904 Betreft: - prijsstelling bij verkoop van ten minste zeven titels - toepassen ongeoorloofde staffelkorting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

2. Bij brieven van 21 juli 2011 en 21 november 2011 heeft Mo Media het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 21 juli 2011 en 21 november 2011 heeft Mo Media het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 26171/2012006020 Betreft: app & book actie Mo Media Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende de toepassing van artikel 2 en artikel 4, eerste lid,

Nadere informatie

Betreft: sanctiebeschikking inzake actie Leeuwarder Courant (handelsnaam van NDC Mediagroep B.V.)

Betreft: sanctiebeschikking inzake actie Leeuwarder Courant (handelsnaam van NDC Mediagroep B.V.) Sanctiebeschikking Kenmerk: 22009/2010015347 Betreft: sanctiebeschikking inzake actie Leeuwarder Courant (handelsnaam van NDC Mediagroep B.V.) Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

4. Bij brieven van 18 en 25 maart 2011 heeft NRC het Commissariaat een schriftelijke uiteenzetting van haar zienswijze toegezonden.

4. Bij brieven van 18 en 25 maart 2011 heeft NRC het Commissariaat een schriftelijke uiteenzetting van haar zienswijze toegezonden. Sanctiebeschikking Kenmerk: 24624/2011000243 Betreft: verkoop boekenboxen op www.nrclux.nl Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste

Nadere informatie

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 12 februari en 5 maart 2008 heeft Boekenvoordeel de gevraagde informatie verstrekt. Sanctievoornemen Kenmerk: BVB-001748-jko Betreft: actie kerst 2007 Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin en artikel 6, tweede

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 27482/2012005761 Betreft: bestuurlijk rechtsoordeel inzake Van Oorschot Vrienden Rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

2. Bij brief van 2 januari 2013 heeft Mouton het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brief van 2 januari 2013 heeft Mouton het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 608147/621005 Betreft: verkoop boeken door Mouton via www.groupon.nl Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende overtreding

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake het programmaonderdeel Schiphol TV. AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 17 januari 2008 sanctiebeschikking Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25134/2011009866 Betreft: Printing On Demand (hierna: POD) Besluit van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel

Nadere informatie

2. Bij brieven van 27 juni 2011 en 3 januari 2012 heeft Boom Uitgevers het Commissariaat informatie verstrekt

2. Bij brieven van 27 juni 2011 en 3 januari 2012 heeft Boom Uitgevers het Commissariaat informatie verstrekt Sanctiebeschikking Kenmerk: 26172/2012012261 Betreft: gratis e-boek bij verkoop (papieren) boek Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 2 en artikel 4,

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-005917-mvk Betreft: beslissing op bezwaar inzake last onder dwangsom Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van Free Record Shop tegen het besluit

Nadere informatie

2. Bij brieven van 11 maart 2011, 13 mei 2011, 19 september 2011 en 19 oktober 2011 heeft UHSK het Commissariaat informatie verstrekt.

2. Bij brieven van 11 maart 2011, 13 mei 2011, 19 september 2011 en 19 oktober 2011 heeft UHSK het Commissariaat informatie verstrekt. Sanctiebeschikking Kenmerk: 26475/2012003512 Betreft: verkoop van studieboeken met 10% korting Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende vermoedelijke overtreding van artikel 6,

Nadere informatie

Besluit tot opleggen last onder dwangsom

Besluit tot opleggen last onder dwangsom Besluit tot opleggen last onder dwangsom Kenmerk: BVB-004717-bm Betreft: verkoop opzettelijk beschadigde boeken met korting Besluit van het Commissariaat voor de Media tot het opleggen van een last onder

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-002196-nm Betreft: spaaractie Deen Winkels Beslissing op bezwaar van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 6, eerste lid, eerste volzin

Nadere informatie

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom

Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom Kenmerk: 629031/630898 Betreft: doorgifteverplichting KPN op grond van artikel 6.13, derde lid, aanhef en onder f, van de Mediawet 2008 en artikel 6.13,

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 29498/2013003342 Betreft: rechtsoordeel 100% stedengids met app Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) over de toepassing

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa iw Mevr. mr. I.E. Wiendels (035) AANTEKENEN Stichting Amsterdamse Lokale en regionale Televisie- en radio Omroep t.a.v. het bestuur Piet Heinkade 181E 1019 HC AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 november 2007 Sanctievoornemen - Schiphol TV Uw

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevrouw A.S. Nijhuis

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Mevrouw A.S. Nijhuis AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. en TV 10 B.V. T.a.v. SBS6/Net5/Veronica-Jetix Rietlandpark 333 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 7 augustus 2007 Sanctievoornemen SBS6 / Net5 / Veronica-Jetix reclamezendtijd

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 636810/639136 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 29 september 2014 (kenmerk 632202/634181) op het verzoek xxxxx (hierna: bezwaarde) om openbaarmaking op

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26146/2011014629 Betreft: beslissing op bezwaar inzake het besluit tot publicatie van het besluit betreffende het leveren van programmagegevens van de landelijke publieke

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ivs Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Omroep Drenthe t.a.v. het Bestuur Beilerstraat 30 9401 PL ASSEN Datum Onderwerp 21 december 2006 Rechtstreekse sponsorinkomsten en dienstbaarheidverbod Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur,

AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus JA HILVERSUM. Geacht bestuur, AANTEKENEN Algemene Omroepvereniging AVRO T.a.v. het bestuur Postbus 2 1200 JA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 mei 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2- licentieverlening naam en logo AVRO tbv cd BBQ

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 23275/2011003181 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake de NCRV Family Matters Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 6 juli 2010, kenmerk 18438/2010010882,

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa ibo Mevr. mr. I.M. Borninkhof (035) AANTEKENEN Stichting Lokale Omroep en Televisie Helmond (SLOT) t.a.v. het bestuur Evertsenstraat 19 5703 AM HELMOND Datum Onderwerp 12 juli 2005 Sanctievoornemen reclamezendtijd Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111 24690/2011003600 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 29 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1101111

Nadere informatie

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan:

- 1 - De Nederlandsche Bank NV (DNB) legt een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 1:80 en 1:81 van de Wft, op aan: - 1 - Beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete aan Matrix Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 1:80 van de Wet op het financieel toezicht Gelet op artikel 1:80, 1:81, 1:98 en 3:72,

Nadere informatie

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker.

Bij email van 12 oktober 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor de nevenactiviteit verhuren van een medewerker. AANTEKENEN Stichting Omroep Gelderland T.a.v. het bestuur Postbus 747 6800 AS ARNHEM Datum Onderwerp 1 februari 2011 Nevenactiviteit verhuren van een medewerker Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25745/ AANTEKENEN Nederlandse Omroep Stichting T.a.v. het bestuur Postbus 26600 1202 JT HILVERSUM Datum Onderwerp 9 augustus 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553 Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 14 juni 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25331/2011008553

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de Tros. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-005277-nvdb Betreft: Sanctievoornemen Tros ten aanzien van de Alle fans aan dek cruise op de Carnival Inspiration naar Mexico en Florida Sanctievoornemen van het Commissariaat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) 7737 708 Stichting Regionale Omroep Brabant t.a.v. de heer G. Bielderman Postbus 108 5600 AC EINDHOVEN Datum Onderwerp 26 februari 2008 Nevenactiviteiten Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer SBO-000616-lvdz

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27959/2012013694 mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) 35 773 77 53 AANTEKENEN WNL omroepvereniging T.a.v. het bestuur Rietlandpark 301 1019 DW AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 januari 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Kenmerk: 21372/2010008088 Betreft: besluit over handhavingsverzoek KBb inzake verkoop boeken door Conkur BVBA h.o.d.n. Shoppingplaza.

Kenmerk: 21372/2010008088 Betreft: besluit over handhavingsverzoek KBb inzake verkoop boeken door Conkur BVBA h.o.d.n. Shoppingplaza. Besluit Kenmerk: 21372/2010008088 Betreft: besluit over handhavingsverzoek KBb inzake verkoop boeken door Conkur BVBA h.o.d.n. Shoppingplaza.be Besluit van het Commissariaat voor de Media betreffende het

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 15848/2009011532 Betreft: bezwaarschriften van de TROS en van TV Oranje inzake de sanctiebeschikking TROS Alle fans aan dek. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo AANTEKENEN NOS - RTV t.a.v. het bestuur Sumatralaan 45 1217 GP HILVERSUM Datum Onderwerp 3 maart 2005 beslissing op bezwaar NOS-EK Schaatsen Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer JuZa-001597-ibo

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27200/2012009744 mr. Nancy van den Brink 035 773 77 67 AANTEKENEN Stichting RTV Oost T.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 14 augustus 2012 Beoordeling nevenactiviteit oprichting vof cluster 13 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26574/2012006262 Betreft: Beslissing op bezwaar tegen de vaststelling toezichtskosten 2011 NostalgieNet b.v. Het Commissariaat voor de Media, gezien het besluit van 9 december

Nadere informatie

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar

BESLUIT. Openbare versie. 1 Verloop van de procedure. Openbaar Openbare versie Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 6944/91 Betreft zaak: Zegelverbreking LHV Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren gericht

Nadere informatie

Bij van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V.

Bij  van 8 april 2010 verzocht u ons om goedkeuring voor Deelneming in het productiebedrijf Stokvis Content B.V. AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 augustus 2010 Nevenactiviteit Deelneming in een bedrijf van een derde Uw kenmerk Ons kenmerk 23142/2010012380

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 678208/679078 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek en besluit tot openbaarmaking daarvan Beschikking van het Commissariaat voor de Media betreffende het bezwaar

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 24582/ mr. drs. Ronald van den Broek +31 (0) AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 8 maart 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 27908/2012010785 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 30 augustus 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008

Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit Kenmerk: 643359/644822 Betreft: Ontheffingsverzoek artikel 6.14d van de Mediawet 2008 Besluit van het Commissariaat voor de Media op het verzoek van KPN B.V. om tijdelijke ontheffing van de doorgifteverplichting

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 631288/633618 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het verlenen van een licentie van het woord- en beeldmerk Kinderen voor Kinderen voor zeven merchandise producten die tijdens de

Nadere informatie

Beschikking op ontheffingsverzoek

Beschikking op ontheffingsverzoek Beschikking op ontheffingsverzoek Kenmerk: 15637\2009000994 Betreft: ontheffingsverzoek Europese quota Film 1, Film 1.2 en Film 1.3 alsmede Film 1 Action Beschikking van het Commissariaat voor de Media

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 25126/ AANTEKENEN Katholieke Radio Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 23000 1202 EA HILVERSUM Datum Onderwerp 12 april 2011 Nevenactiviteit toestemming cluster 2 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 25647/2011009529 Betreft: Toelaatbaarheid van het noemen en vermelden van bedrijven en instellingen die een bijdrage leveren aan de actie Radio 4 Klassiek geeft! Bestuurlijk

Nadere informatie

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift,

gezien het daartegen bij brief van 28 april 2014 ingediende bezwaarschrift, Besluit op bezwaar Kenmerk: 626460/629141 Betreft: bezwaar vaststelling toezichtskosten 2013 Het Commissariaat voor de Media, gezien zijn besluit van 4 maart 2014, kenmerk 617495/623250, waarbij het Commissariaat

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035)

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer fb-jm/sl/harlequin / BVB bm mr. J.B. Mons (035) Aantekenen Bousie Advocaten t.a.v. de heer mr. Th.J. Bousie Weteringschans 126 1017 XV AMSTERDAM Datum Onderwerp 5 januari 2006 Beslissing op bezwaarschrift Harlequin Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteiten

Besluit toestemming nevenactiviteiten Besluit toestemming nevenactiviteiten Kenmerk: 606648/632810 Betreft: toestemming nevenactiviteit De verkoop van de formatrechten door BNNVARA van de serie Overspel aan ABC, en van de serie Vuurzee aan

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: BVB-000412-bm Betreft: actie DekaMarkt met boek Bereik en behoud je ideale gewicht! van Sonja Bakker Beslissing op bezwaar van het Commissariaat voor de Media betreffende

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr. Mr. I.M. Borninkhof (035) 7737 754 AANTEKENEN Yorin TV B.V. Postbus 15016 1200 TV HILVERSUM Datum Onderwerp 17 juli 2002 Yorin Travel / bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 02.0422 JuZa-004127-ibo Mevr.

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 685195/688505 Betreft: bezwaar tegen besluit op Wob-verzoek Beslissing van het Commissariaat voor de Media op het bezwaar van xxx en xxx tegen het besluit op het verzoek

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee AANTEKENEN SBS Broadcasting B.V. afdeling juridische zaken Plantage Middenlaan 14 1018 DD AMSTERDAM Hilversum Onderwerp 17 januari 2001 Zo goed als nieuw/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

Bij van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013).

Bij  van 23 oktober 2013 heeft de NPO om goedkeuring verzocht voor de nevenactiviteit Het uitgeven van het Top 2000 magazine (editie 2013). AANTEKENEN Nederlandse Publieke Omroep (NPO) T.a.v. het bestuur Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Datum Onderwerp 26 november 2013 Nevenactiviteit toestemming cluster 11 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon

Nadere informatie

DGP/ /

DGP/ / AANTEKENEN Nederlandse Programma Stichting T.a.v. het Bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 31 augustus 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk DGP/1007022 23044/2010013260

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 26212/2011016210 Betreft: verzoek om bestuursrechtelijke handhaving op grond van artikel 6.13, tweede lid, aanhef en onder a, van de Mediawet 2008 Beslissing op bezwaar inzake

Nadere informatie

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006.

Bijgaand zenden wij u het besluit dat is genomen inzake periodieke controle over 2006. AANTEKENEN Stichting RTV Oost t.a.v. het bestuur Postbus 1000 7550 BA HENGELO OV Datum Onderwerp 25 oktober 2007 sanctiebeschikking periodieke controle 2006 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. Zee Nederlandse Omroep Stichting afdeling juridische zaken Postbus 26444 1202 JJ HILVERSUM Hilversum Onderwerp 4 oktober 2001 Radio 1 Journaal/bestuurlijke boete Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 24055/2010018942 Betreft: Beslissing op bezwaar inzake Wob besluit naar aanleiding van verzoek om openbaarmaking door de VARA Het Commissariaat voor de Media, gezien het

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031 26607/2012000514 mr. Nienke Meester +31 (0)35 773 77 54 AANTEKENEN Stichting NTR T.a.v. het bestuur Postbus 29000 1202 MA HILVERSUM Datum Onderwerp 27 januari 2012 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer DGP/1201031

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer Canon WO II 20552/ AANTEKENEN De Evangelische Omroep T.a.v. het bestuur Postbus 21000 1202 BA HILVERSUM Datum Onderwerp 16 maart 2010 Nevenactiviteit toestemming cluster 4 Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008.

6. De activiteit is derhalve een nevenactiviteit als bedoeld in artikel 2.132, tweede lid, van de Mediawet 2008. Besluit Kenmerk: 628219/628964 Betreft: afwijzing aanvraag nevenactiviteit Het in licentie geven van beeldfragmenten uit het NOS Jeugdjournaal aan Uitgeverij Zwijsen ten behoeve van het online lesprogramma

Nadere informatie

Beslissing op bezwaar

Beslissing op bezwaar Beslissing op bezwaar Kenmerk: 642747/642931 Betreft: beslissing op bezwaar tegen het besluit van 23 februari 2015 (kenmerk 642601) waarin de toezichtskosten over 2014 die Stichting wijzijn.tv zijn als

Nadere informatie

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO.

Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste lid, van de Mediawet door de NPO. Sanctievoornemen Kenmerk: JuZa-000606-nvdb Betreft: Radio 2 album The Look of Love Trijntje Oosterhuis Sanctievoornemen van het Commissariaat voor de Media betreffende overtreding van artikel 55, eerste

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035)

Uw kenmerk Ons Kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer. JuZa lvdz Mevr. drs. L.E. van der Zee (035) Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll AANTEKENEN Stichting Omroep

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 636370/638001 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit het in licentie geven van het tweedelige programma Archief van tranen ten behoeve van de DVD-box Oorlog in Indië in cluster 4 A.

Nadere informatie

Besluit toestemming nevenactiviteit

Besluit toestemming nevenactiviteit Besluit toestemming nevenactiviteit Kenmerk: 630918/632779 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Licentieverlening voor het gebruik van het woorden beeldmerk van NCRV en SpangaS ten behoeve van een

Nadere informatie