HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN"

Transcriptie

1 HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

2

3 Gymnasium Bernrode Abdijstraat AG Heeswijk-Dinther Tel: Fax: Brinnummer: 02DW Banknummer: NL 75 RABO

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Onze school Historie Doelstelling Karakteristieken: een zelfstandig gymnasium het gymnasiale karakter identiteit bestuur en organisatie schoolleiding + coördinaten + decanen de medezeggenschapsraad Onderwijs Een brede vooropleiding Kennis en vaardigheden Het onderwijs in de onderbouw De activiteitenweek Begin schoolcarrière 8+ project Toelatingsbeleid Klas 1 Introductie klas 1 Tutoren Beoordeling Het lesprogramma Lestijden Lesurentabel Vakantieplanning De begeleiding Gewone begeleiding Coördinatoren Mentor Decanaat (Huiswerk)begeleiding door leerlingen Begeleid studeren Bijlessen Extra begeleiding Het zorgteam Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Speciale faciliteiten Trainingen Extra begaafde leerlingen Vertrouwenspersonen Een multifunctioneel gebouw Een multifunctioneel gebouw Mogelijkheden voor het onderwijs de drie B s Extra lesprogramma Het Hermes-programma Talen Exact Kunst en cultuur Sport Zaakvakken Leerlingen in de schoolorganisatie A Actief in de schoolorganisatie De leerlingenpanels De leerlingenraad Huiswerkbegeleiding en Boekenfonds B Leerlingenvereniging Bernrode De sportcommissie De evenementencommissie De feestcommissie Bernrode Musical De schoolkrant BERT De techniekcommissie C Overige activiteiten van en voor leerlingen Excursies Operatie Injectie De Ronde van Bernrode Leerlingenuitwisselingen Het Bernrode-paspoort Ouders De Oudervereniging en Ouderraad Contacten met ouders Oriëntatie en kennismaking Ouderavonden Klankbordgroep ouders Digitale nieuwsbrieven De website Kosten Het rekening-courantsysteem Het Hermes-fonds Boekenkosten Vrijwillige ouderbijdrage Verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid Bernrode in cijfers Kwaliteitsbewaking Plaatsen van herkomst Aantal leerlingen Percentages bevordering Percentages geslaagden eindexamen Tussentijdse schoolverlaters

5 Vooraf Beste leerling, geachte ouder, In deze Schoolgids geven we een eerste indruk van Gymnasium Bernrode. We gaan uitgebreid in op alles wat de school te bieden heeft. Op ons gevarieerde lesprogramma, op de leerlingbegeleiding naast de lessen, op de vele mogelijkheden om naast de lessen nog meer te leren en te doen en natuurlijk geven we de nodige informatie over de organisatie, de resultaten die we behalen, etc. Veel gegevens zijn ook via het Internet te vinden op Vensters voor Verantwoording, Schoolkompas, de jaarlijkse rapporten van de Inspectie, via de onderzoeken van o.a. Elsevier en de Volkskrant, etc. We zijn trots op de prestaties van de school die daaruit naar voren komen. De werkelijkheid van een school is natuurlijk veel beter live te ervaren. Op de informatieavonden in december, op de Open Dag op 25 januari en bij de latere snuffelstages in februari zullen we een steeds echter beeld van de school kunnen geven en we hopen dat leerlingen en ouders daarna een goede keuze kunnen maken. Grenzen verleggen Talent ontwikkelen Inspireren Bernrode is meer dan een VWO-school waar je optimaal voorbereid wordt op een vervolgstudie aan de universiteit of aan het HBO. Op een gymnasium, en zeker op Bernrode, leg je een brede en veelzijdige basis voor je toekomst. Van een leerling verwachten we dat hij veel wil leren en daar ook voor wil werken. Van onze school kan een leerling goed en plezierig onderwijs en een goede begeleiding verwachten bij problemen. Met de vele extra s op school ín en buiten de lessen leert een leerling zijn grenzen te verleggen, leert hij zijn talenten kennen en ontwikkelen en ervaart hij dat ons gymnasiumprogramma plezier en voldoening geeft. 3 Oud en nieuw Oud en nieuw gaan op een gymnasium hand in hand. De vakken Grieks en Latijn blijken vaak verrassend actueel en eigentijds. Moderne ideeën en begrippen bij andere vakken blijken vaak al heel ver terug te gaan. Soms werk je met ingewikkelde en geavanceerde apparatuur of computers, op een ander moment voldoet een schoolbord en een schrijfstift. In het Hermes-programma kun Chinees leren, verdiep je je in de mogelijkheden van robotica, ga je de natuur in, etc. etc. We vinden het belangrijk dat een leerling veel in klassenverband leert, maar tegelijk mag hij soms ook lessen missen om eigen interesse en talent te volgen. In ons gebouw wandel je van moderne naar oude stukken en de ene keer heb je les van een jonge docent en in een volgende les weer van een zeer ervaren docent. Tegelijk kunnen onze leerlingen o.a. bij de Stichting Bernrode Musical of bij Operatie Injectie (O.I.) ook zelf voor een groot deel de verantwoordelijkheid voor de organisatie op zich nemen. Deze mix van oud en nieuw maakt Bernrode tot een zeer dynamische school. Door de kleinschaligheid van de school we hebben nu 685 leerlingen - en door de vele activiteiten in jaarlaag- of schoolverband zijn er veel onderlinge contacten. We zijn een veilige school waar hard wordt gewerkt, maar waar ook plaats is voor veel gezelligheid en ontspanning. We hopen leerlingen en ouders de komende tijd op school te ontmoeten bij een of meer kennismakingmogelijkheden. Kijk ook eens op onze website om de sfeer van Bernrode te proeven en misschien zien we elkaar dan in de toekomst als Bernrodiaan terug! Pieter Breuer Rector a.i.

6 Onze school Historie De school is in 1886 gesticht door de Norbertijn Gerlacus van den Elsen en heette toen Gymnasium Sint-Norbertus. Het was een seminarie: de leerlingen werden er opgeleid tot kloosterling en priester. Dat bleef zo tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de school samenwerking zocht met het Damiaancollege te Sint-Oedenrode. Gymnasium Sint-Norbertus heet sinds die tijd Gymnasium Bernrode. Niet lang daarna nam de school behalve jongens ook meisjes aan als leerling. Het internaat werd opgeheven en Bernrode groeide uit tot wat het nu is: een eigentijdse streekschool voor gymnasiaal onderwijs. In april 2008 is een nieuw hoofdstuk bijgeschreven in de geschiedenis van de school. De hele school vond toen onderdak in het volledig gerenoveerde, oude internaatsgebouw tegenover de abdij. Op 4 oktober 2011 was het 125 jaar geleden dat de eerste les op de abdij gegeven werd aan 5 leerlingen. Enkele leerlingen van nu hebben die dag ervaren hoe een schooldag op de abdij 125 jaar geleden verliep. De hele school stond die dag in het teken van het getal Dat leverde een dag lang zeer verrassende lessen en historische momenten op. Doelstelling Gymnasium Bernrode wil voor alle potentiële gymnasium/vwoleerlingen in de regio een goede en uitdagende gymnasiumopleiding bieden. Kennisverwerving in samenhang met vaardigheden en algemene vorming zijn de uitgangspunten. Er zijn mogelijkheden voor verdieping, verbreding en versterking en individuele leertrajecten. Door onze brede opleiding met veel verdiepings- en verbredingsmogelijkheden helpen we onze leerlingen kritische en zelfstandige wereldburgers te worden met een open blik naar andere tijden en culturen. We vinden het belangrijk veelzijdige leerlingen af te leveren die zich met hoofd, hart en lichaam kunnen redden in een ingewikkelde en veeleisende maatschappij. Op grond van de gymnasiumopleiding op Bernrode kunnen onze leerlingen hun vervolgopleiding goed aan en kunnen ze zich waarmaken in de vaak verantwoordelijke posities die hun in de toekomst gegeven worden. We hechten aan onderwijs met moderne leermiddelen in een plezierig en open klimaat dat de basis legt voor een leven lang leren. 4 Karakteristieken: Een zelfstandig gymnasium Gymnasium Bernrode is een zelfstandig gymnasium. Dat betekent dat we uitsluitend een gymnasiumopleiding bieden en alle leerlingen dezelfde opleiding volgen. Met 685 leerlingen is Bernrode een redelijk klein en overzichtelijk gymnasium. Dat heeft voordelen. Meteen vanaf klas 1 zitten leerlingen in de klas met gelijkgestemden en tot en met klas 3 blijven ze in principe bij elkaar in dezelfde klas. Leerlingen en docenten kennen elkaar en hebben een intensief contact. Tegelijk met ons uitdagende onderwijsprogramma en alle extra activiteiten is dat een basisvoorwaarde voor een succesvolle schoolloopbaan en zeer veel toekomstmogelijkheden. Het gymnasiale karakter Bernrode is een gymnasium. Meteen vanaf klas 1 maken de leerlingen kennis met de wereld van Grieken en Romeinen en leren ze hun taal en cultuur kennen. De verrassende overeenkomsten met onze wereld en de net zo verrassende verschillen maken deel uit van hun algemene vorming. Direct en indirect komen leerlingen in aanraking met filosofie, politicologie, mythologie, archeologie, etc. Leergierigheid is de basis van gymnasiaal onderwijs. In de vaklessen proberen we de link tussen het oude en het nieuwe te leggen en leerlingen enthousiast en bewust te maken van de achtergronden van de wereld waarin we leven. De Grieken en Romeinen vertellen voor een deel en in een notendop het verhaal van die wereld. We hopen op die manier een goede voedingsbodem te leggen voor een kritische en zelfbewuste verdere ontwikkeling. Identiteit Het gedachtegoed van de Abdij en het christelijke gedachtegoed vormen samen met de cultuur van de Grieken en de Romeinen een inspiratiebron van de school. Naastenliefde en respect voor de medemens proberen we zo concreet mogelijk te maken in hoe we met elkaar omgaan en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Het Cross your borders project in klas 4 maakt leerlingen bewust van de grote welvaartsverschillen in de wereld. O.I. (Operatie Injectie), een zelfstandige club van leerlingen, helpt een groot aantal door aids getroffen gezinnen in India met inzamelingsacties, zodat ze een menswaardig bestaan kunnen leiden.

7 Bestuur en Organisatie Het bevoegd gezag Bernrode maakt deel uit van een samenwerkingsverband van zes zelfstandige gymnasia; naast Gymnasium Bernrode zijn dat: het Felisenum in Velsen, het Barlaeus in Amsterdam, het Vossius in Amsterdam, het Stedelijk Gymnasium in Haarlem, het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch. De OSZG (Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia). Postbus 5233, 2000 CE Haarlem. Tel , fax vormt het bevoegd gezag. Het curatorium Het voormalige bestuur, het curatorium van de Stichting Gerlacus van den Elsen, heeft een klankbordfunctie voor de schoolleiding en andere geledingen binnen de school. De voorzitter van het Curatorium is Dhr. Hupperetz. Hij is via de school te bereiken. Schoolleiding + coördinatoren + decanen De schoolleiding bestaat uit: rector a.i.: dhr. P. Breuer conrector: dhr. H. Manders De leerjaarcoördinatoren zijn: klas 1 en 2: mw. V. Rose-Hermans klas 3 en 4: mw. Y. Lemmens klas 5 en 6: dhr. M. van den Akker De zorgcoördinator is: mw. S. Jansen De decanen zijn: klas 3 en 4: dhr. J. Sporken klas 5 en 6: mw. E. Ypma De Medezeggenschapsraad De MR van Bernrode bestaat uit een ouder- (2 leden), een leerling- (2 leden) en een personeelsvertegenwoordiging (4 docenten en/ of onderwijsondersteunende personeelsleden). Er zijn per jaar 8 à 9 officiële vergaderingen van de gehele MR en die vergaderingen worden (eventueel deels) bijgewoond door de schoolleiding. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar (zie jaarrooster). De MR adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding over alle beleidszaken. Op een aantal punten is advies of instemming van de MR noodzakelijk als er voornemens zijn het beleid te wijzigen of te vernieuwen. Samen met de schoolleiding zet de MR zich in voor het belang van alle mensen die op Bernrode leren en werken. In geval van beleidszaken, (structurele) problemen, verbeterideeën, enzovoorts kunnen leerlingen, ouders en medewerkers een beroep doen op de MR. adres: De MR bestaat uit de volgende leden: Namens de ouders: Monique Westerlaken Rob Scholte Namens de leerlingen: Karlijn Rensink Geert van Zandbrink Namens het personeel: mw. I. Lunenburg mw. S. van Mierlo dhr. A. Kroon dhr. G. Heijnen Zie verder de website 5

8 6 Onderwijs

9 Het onderwijs Een brede vooropleiding Met ons onderwijs willen we bereiken dat leerlingen over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om steeds weer verder te willen en kunnen leren. We vinden het vanzelfsprekend dat leerlingen op een gymnasium zich breed oriënteren en daarmee zoveel mogelijk toekomstmogelijkheden open houden. We stimuleren leerlingen dan ook binnen het kader van de Tweede Fase meer dan het verplichte aantal vakken te kiezen. De meeste leerlingen doen dat ook. Kennis en vaardigheden Bernrode is een school waar kennisoverdracht nog steeds de kern van het onderwijs vormt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat leerlingen de vaardigheden en de zelfstandigheid verwerven die horen bij succesvol leren en studeren. We proberen een goede mix te maken van de sterke kanten van het traditionele onderwijs en nieuwe inzichten over leren. Naast de reguliere lessen is er een uitgebreid programma van extra mogelijkheden. Met het Hermesprogramma geven we leerlingen de mogelijkheid persoonlijke talenten en interesses te ontplooien. Het onderwijs in de onderbouw Naast alle leerdoelen besteden we in de onderbouw veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden en vaardigheden als samenwerken en het houden van presentaties. We helpen in de lessen, in de studielessen en in de hulplessen leerlingen van klas 1 en 2 met het goed plannen van huiswerk en toetsen. De activiteitenweek De leerlingen van klas 1, 2, 3 en 4 hebben in oktober een activiteitenweek. In deze week vinden vakoverstijgende projecten plaats, excursies, culturele activiteiten, wordt er aandacht besteed aan media-wijsheid, etc. In deze week vinden ook de buitenlandse reizen plaats voor klas 5 (naar Rome) en 6 (naar Londen). Huiswerkbeleid In de onderbouw beginnen de leerlingen meestal al tijdens de les aan hun huiswerk. Zodoende heeft de docent een controle op de verwerking van de leerstof. Daarnaast kunnen leerlingen gebruikmaken van de aparte huiswerkbegeleiding (zie blz. 12). De maandag na iedere vakantie hebben de leerlingen huiswerkvrij. 7

10 Begin schoolcarrière 8+ project In overleg met toeleverende basisscholen heeft Bernrode besloten een programma op te zetten voor begaafde basisschoolleerlingen uit groep 8; leerlingen die eigenlijk al klaar zijn met de basisschoolstof en op zoek zijn naar een extra uitdaging. Deze leerlingen worden uitgenodigd om een aantal donderdagmiddagen een speciaal lesprogramma te komen volgen. Het gaat hierbij o.a. om lessenreeksen Russisch, mythologie, boekbinden, scheikundeproeven, schaken, etc. Toelatingsbeleid Om op Bernrode toegelaten te kunnen worden, heb je een positief advies van de basisschool nodig: VWO of HAVO/VWO. 1. Heb je een VWO-advies gekregen? Na binnenkomst en controle van gegevens worden leerlingen met een VWO-advies over het algemeen aangenomen. 2. Heb je een HAVO/VWO-advies, dan bespreekt en beslist de toelatingscommissie van Gymnasium Bernrode of je aangenomen wordt. Het Onderwijs Volg Systeem van de basisschool speelt daarbij een belangrijke rol. In alle gevallen nemen we contact op met de basisschool. 3. We behouden ons het recht voor leerlingen niet toe te laten als we niet in de zorgbehoefte kunnen voorzien of als de maximumcapaciteit van de school is bereikt. Mocht dat laatste zo zijn, dan vindt loting plaats. Klas 1 Introductie klas 1 De overstap van basisschool naar middelbare school is groot. Daarom beginnen we het schooljaar met een aangepast programma. We willen graag dat leerlingen die van zoveel verschillende basisscholen komen, elkaar en onze school zo snel mogelijk leren kennen. Naast de kennismaking in sociale zin besteden we ook veel aandacht aan de kennismaking met de vakken. Door allerlei gezelligheidsactiviteiten leren ook de docenten de leerlingen snel kennen. In het begin van de schoolloopbaan hopen we zo de toon te zetten voor de komende zes jaren. Tutoren Nieuwe eersteklassers worden behalve door hun mentor ook nog begeleid door tutoren. Dat zijn leerlingen uit klas 4 en 5, die in de eerste weken van het nieuwe schooljaar met een groepje eersteklassers praten over allerlei schoolse zaken waaraan een nieuwe leerling moet wennen. Te denken valt aan zaken zoals: Waar vind ik bepaalde mensen, lokalen, etc.? Wat moet ik doen als ik mijn gymkleren vergeet? Maar ook de uitleg van schoolregels komt ter sprake en hoe je het beste je huiswerk kunt maken bij verschillende vakken of docenten. Het is de bedoeling dat de nieuwe leerlingen door deze contacten sneller thuis zijn op Bernrode. De begeleiding door de tutoren wordt na de herfstvakantie afgesloten met een gezellig samenzijn. Ook daarna blijven de contacten vaak doorlopen. Beoordeling Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen per vak informatie over de weging van de toetsen en over de berekening van het rapportcijfer. Deze informatie staat ook op de website evenals informatie over bevorderingscriteria e.d. 8

11 Het lesprogramma Lestijden Verkort rooster uur uur uur uur uur uur pauze pauze uur uur uur uur pauze pauze uur uur uur uur pauze pauze uur uur Lesurentabel In klas 1 volgen de leerlingen de volgende lessen: Lestabel klas 1: Nederlands 3 Latijn 3 Frans 3 Engels 3 Geschiedenis 2 Aardrijkskunde 2 Wiskunde 4 Wetenschap 2 Biologie 2 Kunst Muziek 2 Kunst Beeldende vorming 2 Lich. Oefening 3 Studieles 1 Levensbeschouwing 1 Mentoruur 1 Hulplessen 2 Totaal 36 Voor de lessentabel van de andere klassen verwijzen we naar de website bij leerlingen uur uur Vakantieplanning Aanvang schooljaar 31 augustus 2015 Herfstvakantie 26 t/m 30 oktober 2015 Kerstvakantie 21 december 2015 t/m 3 januari 2016 Carnavalsvakantie 8 t/m 12 februari 2016 Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2016 Zomervakantie 25 juli t/m 4 september

12 10 De begeleiding

13 De begeleiding Niet altijd verloopt een schoolcarrière moeiteloos of vlekkeloos. Niet alle leerlingen kunnen zomaar uit de voeten met een vak, met proefwerken, met huiswerk, etc. Soms spelen er ook specifieke problemen mee. Onze leerlingbegeleiding stelt zich ten doel leerlingen, ook als er problemen zijn, zoveel mogelijk te helpen een normale schoolcarrière te volgen en ervoor te zorgen dat ze hun einddiploma halen. Al die inspanningen werpen hun vruchten af. (Zie hoofdstuk Bernrode in cijfers ) Gewone begeleiding In de leerlingbegeleiding spelen de conrector onderwijs en de coördinatoren een belangrijke rol. De conrector onderwijs is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op het gebied van onderwijs en begeleiding en geeft leiding aan de coördinatoren. Deze op hun beurt geven leiding aan de mentorenteams van hun jaarlagen. Coördinatoren We hebben de school verdeeld in een onderbouw (klas 1 en 2), een middenbouw (klas 3 en 4) en een bovenbouw (klas 5 en 6). De dagelijkse gang van zaken is in handen van de drie coördinatoren. Mentor Alle leerlingen hebben een eigen mentor. Hij of zij is de vertrouwenspersoon van de leerlingen en begeleidt de klas als groep. Daarvoor is in klas 1 t/m klas 4 onder meer een ingeroosterd mentoruur beschikbaar. De mentor volgt de prestaties van de leerlingen en onderhoudt daarover contact met de ouders, voor wie hij/zij ook het eerste aanspreekpunt is. Decanaat De decaan is het aanspreekpunten voor de activiteiten in het kader van de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Klas 3 en 4 zijn de werkzaamheden van de decaan gericht op de profielkeuze en in klas 5 en klas 6 op de studiekeuze. De volgende activiteiten worden centraal georganiseerd door de school: Klas 3 Klassikale voorlichting Werken aan Qompas Profielkeuze Profielkeuzemarkt Keurig-Kiezen activiteit op Tu/e Klas 4 Bezoek aan de Radboud Universiteit Klas 5 en 6 Regionale studie- en beroepsvoorlichtingavond op het Sint- Janslyceum in Den Bosch in het voorjaar (klas 5) Beroepenavond georganiseerd door groep van 5 scholen (klas 5 en 6) Studievoorlichtingsavond van Duo Leerlingen van klas 5 en 6 moeten over twee jaar verspreid minimaal twee maal een Open Dag, een meeloopdag of een proefstudie aan een onderwijsinstelling bezoeken. Zij mogen in dit kader gedurende de laatste twee jaren maximaal 6 maal schooltijd missen. Dit gebeurt op eigen initiatief van de leerling. Verder is de decaan op donderdag voor gesprekken op aanvraag aanwezig op school. 11

14 (Huiswerk)begeleiding door leerlingen Voor leerlingen zijn er tegen betaling verschillende vormen van begeleiding mogelijk volgens het principe voor-leerlingen-doorleerlingen: Begeleid studeren Huiswerkbegeleiding is bestemd voor leerlingen die moeite hebben met aanpak en/of planning van hun huiswerk en hierbij geholpen willen worden. We letten op werkhouding en tempo en oefenen het vermogen om langere tijd aan het werk te zijn, werk vooruit te plannen en die planning na te komen. Ook melden zich regelmatig leerlingen aan die wel weten hoe ze moeten plannen, maar onvoldoende discipline hebben om zelf aan het werk te gaan. De begeleiding vindt plaats in een klaslokaal, waar meerdere leerlingen bij elkaar zitten. Bijlessen De bijlessen zijn bestemd voor leerlingen die moeite hebben met een of meer specifieke vakken. De lessen zijn één-op-één, wat het voornaamste verschil is met de (gratis) hulplessen in groepsverband, gegeven door vakdocenten. Er kan ook bijles worden gegeven in de vakken waar geen klassikale hulplessen voor bestaan. Ouders of leerlingen kunnen belangstelling voor de huiswerkbegeleiding kenbaar maken bij de mentor. De mentor kan ook zelf een advies geven voor de huiswerkbegeleiding. Bij de organisatie en bij de huiswerkbegeleiding zelf is een team van ouderejaars betrokken die daarvoor een aparte training hebben gehad. 12 Extra begeleiding Het zorgteam De eerst aangewezen persoon voor de begeleiding van een leerling is de mentor. Sommige leerlingen hebben echter een meer op hen toegesneden begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Daarom heeft de school een zorgadvies team. Aanmeldingen voor het zorgadvies team lopen meestal via de mentor of coördinator, maar ouders en leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met leden van het zorgteam. In het zorgadvies team wordt vervolgens besproken welke ondersteuning nodig is voor deze leerling. Dit kan inhouden dat deze zorg door de mentor wordt verleend of de leerling kortdurende begeleiding krijgt van het zorgteam. Ook kan het een verwijzing naar externe zorg zijn. De school werkt namelijk nauw samen met de GGD-verpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werkster en zo nodig ook de leerplichtambtenaar. Het zorgadvies team kan ook andere vormen van hulp adviseren. Indien een lid van het zorgteam de begeleiding op zich neemt is deze persoon verantwoordelijk voor de communicatie naar ouders, mentor en coördinator. Bij externe hulp verwachten we een terugkoppeling van ouders. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften Sommige leerlingen hebben gedurende een langere periode toegespitste, extra ondersteuning nodig. In klas 1 proberen we dit zo goed mogelijk duidelijk te krijgen. Daarom is er vanaf het begin van het schooljaar in klas 1 een groep Start Schooljaar, waarin we leerlingen waarvan we denken dat die dat nodig hebben extra begeleiden en monitoren. Daarna wordt gekeken of de leerling zonder hulp verder kan of misschien extra hulp nodig heeft. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben kan bij het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Brabant noordoost een arrangement worden aangevraagd. Leerlingen aan wie een arrangement wordt toegekend, krijgen vervolgens een persoonlijk begeleider toegewezen. Er wordt een ontwikkelingsplan opgesteld waarin benoemd wordt aan welke doelen op welke manier gewerkt zal worden. Er zijn (naar behoefte) regelmatig gesprekken met deze leerlingen, vaak gericht op planning en organisatie en sociale situaties. Om tot een eenduidige aanpak te komen heeft de persoonlijk begeleider, naast de contacten met de leerling, ook regelmatig overleg met de mentor, docenten en ouders. Vanuit het zorgarrangement kan ook het Maatjesproject worden ingezet, waarbij oudere leerlingen die bekend zijn met het zorgteam van de school eersteklassers met extra ondersteuningsbehoeften begeleiden. Leerlingen bespreken praktische zaken met elkaar en helpen elkaar zo op zowel organisatorisch als sociaal vlak. Dit project blijkt voor beide partijen zeer leerzaam. Speciale faciliteiten Sommige leerlingen kunnen op grond van een diagnose (indien nodig) gebruik maken van speciale faciliteiten. In de meeste

15 gevallen betreft dit extra tijd bij toetsen. Leerlingen met een officiële dyslexieverklaring kunnen ook gebruik maken van aangepaste normen voor spellingsfouten en in klas 4 eventuele vrijstelling voor de verplichting van Frans of Duits. In overleg met de mentor bestaat de mogelijkheid tot een mondelinge toets voor de talen, aardrijkskunde en geschiedenis. Sommige leerlingen maken ook gebruik van een laptop als dat aangegeven is door een deskundigenverklaring en nodig is als onmisbaar onderdeel van hun leerproces. Trainingen Voor leerlingen die moeite hebben met de omgang met andere leerlingen of moeite hebben om voor zichzelf op te komen, biedt de school elk jaar de Achillesgroep. In deze groep worden schoolse situaties geoefend en krijgen leerlingen feedback op hun eigen handelen. De Achilles-groep is speciaal bedoeld voor leerlingen van de onderbouw. Voor leerlingen die extra spanningen ondervinden bij toetsen biedt de school een Faalangsttraining aan. Extra begaafde leerlingen De school wil ook een goede school zijn voor leerlingen die door hun capaciteiten of interesses meer aankunnen of meer uitdaging nodig hebben dan andere leerlingen. Om duidelijkheid te krijgen om welke leerlingen het zou kunnen gaan, wordt bij alle leerlingen van de eerste klas in samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek in Nijmegen de zogenaamde ISTtest afgenomen. Voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben biedt het Hermes-programma veel mogelijkheden tot verbreding en verdieping. Voor leerlingen die in principe wel goede capaciteiten hebben, maar bij wie het om verschillende redenen ontbreekt aan voldoende motivatie om zich in te zetten is er de Motivatietraining. Vertrouwenspersonen Bernrode wil een veilige school zijn met een open en prettig leerklimaat voor alle leerlingen en medewerkers. Leerlingen en medewerkers die zich desondanks het slachtoffer voelen van (seksuele) intimidatie of zich anderszins niet veilig voelen kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersonen zijn: - intern: Mw. Snijders en Dhr. L. van Rooij - extern: Dhr. Van der Linden, lid van het Curatorium of de vertrouwenspersonen van de OSZG, Mw. G. Veldhoen ( of ) en Dhr. J. Olgers ( f ) 13

16 Een multifunctioneel gebouw 14

17 Een multifunctioneel gebouw Een multifunctioneel gebouw In 2008 zijn we vanaf de Zijlstraat verhuisd naar ons huidige gebouw. Het nieuwe gebouw is meer dan een onderwijsgebouw. Samen met de school maken sport, - kunst- en welzijnsinstellingen van de gemeente er gebruik van. Dat biedt veel voordelen. Zonder de samenwerking met de gemeente en met de medegebruikers was de realisatie van de sportzaal, de grote aula, de collegezaal, de keuken, de muziekruimtes etc. niet mogelijk geweest. Omgekeerd kunnen de medegebruikers van het gebouw beschikken over een aantal ruimtes en faciliteiten van de school die normaliter voor hen niet beschikbaar zouden zijn. Een van de onderwijsdoelstellingen van Bernrode is, dat de school en de maatschappij dichter bij elkaar komen. Die doelstelling wordt onder meer door het gebouw heel concreet ingevuld. Bernrode is een volledig rookvrije school. Mogelijkheden voor het onderwijs Een gebouw is een middel. Een onderwijsgebouw is er voor het onderwijs. We hebben in het gebouw gekozen voor veel variatie in lokalen en ruimtes om recht te doen aan de grote variëteit in ons onderwijs. In het gebouw zijn een aantal verwante vakken ( faculteiten ) geclusterd. Per faculteit zijn er instructieruimtes, groepsruimtes en ruimtes voor individuele activiteiten. Iedere faculteit heeft aparte werkplekken voor leerlingen en docenten die met elkaar in verbinding staan. Alle vakken hebben eigen lokalen, maar de indeling van het gebouw nodigt uit tot intensieve onderlinge samenwerking. Op centrale plaatsen in de school liggen, naast een moderne mediatheek met boeken, computers en studeerplekken op vier andere plekken virtuele mediatheken met computer- en studeerplekken. Eén van deze virtuele mediatheken is ook te gebruiken als computer- en digitaal toetslokaal. Alle lokalen zijn voorzien van moderne onderwijs- en presentatiemiddelen. In de grote aula en de foyer kunnen leerlingen in de pauzes en tussenuren ontspannen. Iedere dag zijn er verse broodjes en andere (gezonde) versnaperingen te verkrijgen tegen lage prijzen. In overleg met de commissie De Gezonde School wordt in het assortiment de balans tussen gezond en/of lekker bepaald. de drie B s Gymnasium Bernrode, Bernezorg en de abdij van Berne (de drie B s) grenzen aan elkaar. Daardoor zijn er samenwerkingsvormen mogelijk waar alle partijen van profiteren en delen de drie instellingen waar mogelijk en nodig ruimtes en maken ze gebruik van elkaars tuinen en parkeerruimtes. 15

18 Extra lesprogramma 16

19 Extra lesprogramma Het Hermes-programma Het Hermes programma biedt geïnteresseerde en/of getalenteerde leerlingen een programma, dat verder gaat dan de gewone lessen. Het programma is gericht op leerlingen die meer kunnen en slaat een brug van de theorie naar de praktijk en naar de eigen vraag en belangstelling van leerlingen. Het Hermes-programma is opgezet rondom de faculteiten Talen, Exact, Zaakvakken, Kunst en Sport. Het Hermes-programma wordt gerealiseerd door enthousiaste interne en externe docenten. Externe instanties en bedrijven verlenen graag medewerking aan dit programma. Over het algemeen zijn alle cursussen opgezet in twee blokken die samenvallen met de semesters. Het programma is onder lestijd waardoor leerlingen soms lessem missen. Ze dienen er zelf voor te zorgen dat er geen achterstanden ontstaan. Deelnemers aan het Hermes-programma tekenen een overeenkomst samen met de ouders en de mentor. De kosten variëren maar zijn voor de meeste cursussen 50,- per semester. Het is mogelijk een beroep te doen op het daartoe opgerichte Hermesfonds als de kosten een probleem zijn. Voor de details verwijzen we naar de website. 1. Talen Engels Het Cambridge-programma Vanaf klas 1 worden alle lessen in de moderne vreemde talen gegeven volgens het principe doeltaal = voertaal. Dit geldt ook voor Engels. De lessen worden volgens een Engelse methode gegeven. Alle leerlingen kunnen vanaf klas 3 deelnemen aan de Cambridge-examens. Dat zijn examens die internationaal erkend worden en op diverse niveaus worden afgenomen. De Cambridgelessen zijn vast in het rooster opgenomen. Voor het afleggen van de Cambridge-examens worden kosten in rekening gebracht. Native speakers spelen in dit extra programma een belangrijke rol, bijvoorbeeld bij de mondelinge vaardigheden. Frans Ook in de lessen Frans is de doeltaal de voertaal. Alle leerlingen kunnen t/m klas 4 deelnemen aan de internationaal erkende Delfexamens. Vanaf klas 5 geldt dit voor de leerlingen die Frans als eindexamenvak hebben gekozen. Voor de examens en de extra lessen worden kosten in rekening gebracht. Duits Ook in de lessen Duits is de doeltaal de voertaal. Net als bij Frans kunnen alle leerlingen tot en met klas 4 deelnemen aan de zogenaamde Goethe-examens die internationaal erkend zijn. Vanaf klas 5 geldt dit voor de leerlingen die Duits als eindexamenvak hebben gekozen. Voor de examens en de extra lessen worden kosten in rekening gebracht. Overige taalcursussen Chinees Leerlingen leren de beginselen van het Mandarijn in taal en het schrift. Er worden twee cursussen aangeboden: een voor beginners en een voor gevorderden. VTO Latijn Leerlingen leren in het eerste jaar om gesproken Latijn te verstaan en om eenvoudige zinnen in het Latijn te schrijven. In het tweede jaar leren leerlingen ook zelf de kunst van het spreken van Latijn. 17

20 2. Exact Anatomie van Vertebraten In deze cursus, gegeven door een biologiedocent, worden bouwplannen van gewervelde dieren bekeken. Er worden evolutionaire verbanden gelegd. De cursus richt zich op klas 5 en 6 en is een must voor iedereen met een interesse in biologie of geneeskunde. Forensisch Onderzoek De forensische wetenschap is een vakgebied waar veel samenkomt. Van biologie tot natuurkunde, en van scheikunde tot probleemoplossend vermogen. In deze cursus wordt aan de hand van een heuse moordzaak gekeken naar vingerafdrukken, DNA, voetstappen en diverse andere sporen. De cursus richt zich op leerlingen van klas 4. Natuur Voor leerlingen van klas 1 en 2 wordt de cursus Natuur aangeboden, waar leerlingen onder begeleiding van biologen het veld in gaan. Alles wat groeit, bloeit, kriebelt en kruipt zal bekeken worden. Leerlingen leren determineren, soortkennis en aan de hand van levende organismen iets zeggen over abiotische factoren in een gebied. Robotica Met Lego is het makkelijk om een robot te bouwen. Via een klein computertje en diverse sensoren kunnen we op deze manier een apparaatje bouwen dat reageert op zijn omgeving. Deze cursus is gericht op leerlingen die nog niet gewerkt hebben met Lego Mindstorm, van klas 1 en klas 2. Een vervolgscursus is op dit moment in ontwikkeling. Wiskunde Kangoeroewedstrijden Kangoeroe is een wiskundewedstrijd voor basisschoolleerlingen en middelbare scholieren, die gelijktijdig in 28 Europese landen wordt gehouden. Op Bernrode nemen alle leerlingen van klas 1 deel aan de wedstrijd. Leerlingen uit klas 2 en 3 kunnen ook meedoen. Alle vijfde klassen doen mee met de landelijke wiskunde A- of B-dag. 18

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen

PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE. Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen PRESENTATIE GYMNASIUM BERNRODE Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Ontstaan uit de Abdij van Berne Onderwerp: Informatieavond December 2016 2 Onze leerlingen 658 leerlingen komend van veel

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2013-2014 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2013-2014 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2013-2014 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2015-2016 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

WELKOM OP BERNRODE! Informatieavond voor ouders van leerlingen klas 1 ( ) Inspireren talenten aanspreken grenzen verleggen

WELKOM OP BERNRODE! Informatieavond voor ouders van leerlingen klas 1 ( ) Inspireren talenten aanspreken grenzen verleggen WELKOM OP BERNRODE! Informatieavond voor ouders van leerlingen klas 1 (2017-2018) Inspireren talenten aanspreken grenzen verleggen Onderwerp: Informatieavond voor ouders van leerlingen klas 1 (2017-2018)

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 1. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 1. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 1 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator (Ymke Lemmens) 19.00 19.30 uur Voorstellen ouderraad 19.30 19.45 uur Klassikaal deel met mentor 19.45 20.30

Nadere informatie

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015

WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 WELKOM OP BERNRODE! ouderavond klas 1 woensdag 3 juni 2015 Programma: Kennismaken met de school Onderwijs op Bernrode KENNISMAKEN Ouderavond: introductie op Bernrode - wie doet wat? - informatie (begin)

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015

OUDERAVOND KLAS 2. donderdag 5 november 2015 OUDERAVOND KLAS 2 donderdag 5 november 2015 Planning van de avond Plenair deel door coördinator 20.15 20.45 Voorstellen ouderraad 20.45 21.00 Klassikaal deel met mentor 21.00 21.30 Mentor - coördinator

Nadere informatie

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:

In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen: Heeswijk, juli 2015 Geachte ouders/verzorgers, Gymnasium Bernrode maakt, net als de andere scholen die onder het bestuur van de nderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (SZG) vallen, gebruik van een rekening-courantsysteem

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode

J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode Inhoud J A A R V E R S L A G S E C R E T A R I S Ouderraad Gymnasium Bernrode >> periode 25 augustus 2014 t/m 29 augustus 2015

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2016-2017 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016

OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 OUDERAVOND KLAS 5 2015-2016 Donderdag 17 september 2015 19:00-21:30 Gymnasium Bernrode heet u van harte welkom! Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Programma Algemeen door Mw. Van de Pas (jaarlaagcoördinator)

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2017-2018 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium

KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015. Johan van. Oldenbarnevelt. Gymnasium KOM NAAR DE OPEN DAG! 30 januari 2015 Johan van Oldenbarnevelt Gymnasium EEN GYMNASIUM? Het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig gymnasium. Dat is een school waar alle

Nadere informatie

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage

13. Studiekosten. Vrijwillige ouderbijdrage. Overige kosten. Boekenfonds. Stichting leergeld. Inhoudsopage 13. Studiekosten Vrijwillige ouderbijdrage Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

tekst Melanchthon-DNA

tekst Melanchthon-DNA Hartelijk welkom tekst Melanchthon-DNA Hier leer je voor het leven kennis competenties waarden Lestijden van 75 min.: Blok 1 8.30 9.45 Blok 2 10.00 11.15 Blok 3 11.30 12.45 Blok 4 13.15 14.30 Blok 5 14.45

Nadere informatie

Inrichting van de Tweede Fase op het HML

Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1 tweede fase Inrichting van de Tweede Fase op het HML 1. Uitgangspunten van de school 2. De profielen 3. Werken in de bovenbouw 4. Examendossier 5. Het studiehuis op het HML 6. Leerlingbegeleiding 7.

Nadere informatie

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips

facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips Frits! facebook.com/fritsphilips voor brugklassers twitter.com/fritsphilips over meneer Frits! Meneer Frits, ofwel Frits Philips, werd geboren in 1905 en studeerde af aan de TU van Delft als werktuigbouwkundig

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ Erkende CultuurProfielSchool Erkende VECON Business School vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 800 leerlingen Welkom op ons Wessel! De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum

Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum Hartelijk welkom Voorlichtingsavond HAVO- Atheneum tekst 19.30 uur: welkom / opening 19.45 uur groep 7/8 voor informatie door de school presentatie ouders in de aula: inrichting van het onderwijs 21.00

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo Frits! voor brugklassers facebook.com/ fritsphilipslyceummavo twitter.com/hetfritsphilips www.fritsphilips.eu Bezoek ook onze open dagen! op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017 facebook.com/ fritsphilipslyceummavo

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doel presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van het OVC

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum

Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum Hartelijk welkom Voorlichtingsavond Gymnasium - Atheneum tekst 19.30 uur: welkom / opening 19.45 uur groep 7/8 voor informatie door de school presentatie ouders in de aula: inrichting van het onderwijs

Nadere informatie

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016

Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Murmellius Gymnasium De ouderbijdrage 2015-2016 Inleiding In de laatste jaren is de ouderbijdrage regelmatig in het nieuws geweest. Daardoor zijn de meeste ouders zich er meer bewust van geworden dat het

Nadere informatie

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016

Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Welkom op onze Voorlichtingsavond 13 Januari 2016 Sprekers: De heer Van Hoof Mevrouw Groenendijk Mevrouw Melief/Mevrouw Bovenberg Cantina Aula Leopoldzaal Motto Ex pluribus unum Schooltype - Categoriaal

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

Over het Vecht-College

Over het Vecht-College Over het Vecht-College Het Vecht-College is een particuliere middelbare school voor mavo, havo en vwo. Wij bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs, gericht op de individuele behoeften en talenten van kinderen.

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

accent op jouw talent Molenwatering

accent op jouw talent Molenwatering accent op jouw talent Molenwatering nformatie voor jou Je leert gemakkelijk... Je weet van jezelf dat je makkelijk leert. Je wilt bovendien graag alles weten, je bent creatief en een doorzetter. Je tijd

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas. Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2016 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

WELKOM GEACHTE OUDERS

WELKOM GEACHTE OUDERS INFORMATIE HORN WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie over onze school in Horn zoals we die op de regionale voorlichtingsavonden hebben gegeven. Samen

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017

WEGWIJZER OPEN HUIS HET VLIER 2017 Kies voor méér. Ga voor Het Vlier Algemene voorlichting over ons onderwijs en onze school wordt verzorgd door de heer Van den Hoogen. Deze worden gegeven om 18.15 uur, 19.15 uur en 20.00 uur in lokaal

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo Voor leerlingen met ambitie Haal het beste uit jezelf! Op Poort, school voor havo en mavo word je geprikkeld om het beste uit jezelf te halen. Dat betekent niet alleen dat

Nadere informatie

maandag 24 november 2014

maandag 24 november 2014 I N F O R M A T I E A V O N D woensdag 19 november 2014 en maandag 24 november 2014 L E E U W A R D E R L Y C E U M Beste leerling, Welkom bij het Leeuwarder Lyceum! We zijn blij dat je interesse hebt

Nadere informatie

tekst Melanchthon-DNA

tekst Melanchthon-DNA Hartelijk welkom tekst Melanchthon-DNA Hier leer je voor het leven kennis competenties waarden Lestijden van 75 min.: Blok 1 8.30 9.45 Blok 2 10.00 11.15 Blok 3 11.30 12.45 Blok 4 13.15 14.30 Blok 5 14.45

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2015/2016 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Elde College. Elke dag Een uitdaging

Elde College. Elke dag Een uitdaging Elde College Elke dag Een uitdaging VMBO Theoretisch Kader VMBO Kader- Basisberoeps Denny Arians Teamleider Onderbouw VMBO Keuze voor een schooltype De basisschool zegt : Theoretische leerweg En dan? U

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan

Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan Wegwijzer voor locatie Rachmaninowlaan brugklas info 2014-2015 gymnasium vwo havo Eerst goed rondkijken, dan pas kiezen! We zochten een school die helemaal bij ons paste. Daarom hebben we in groep 8 goed

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Wereld burgerschap Sport en spel

Wereld burgerschap Sport en spel Even voorstellen Sancta Maria is een school voor havo, atheneum en gymnasium. Het is een veilige school, waar je je snel thuis voelt. Bij ons mag je zijn wie je bent. We besteden veel aandacht aan hoe

Nadere informatie

Locatie Rachmaninowlaan

Locatie Rachmaninowlaan a r t x e n i n Zi s e i k : g n uitdagi het voor m u i s a Gymn Locatie Rachmaninowlaan Waarom het gymnasium? Je bent jong en je wilt wat? Dan is onze gymnasiumbrugklas zeker iets voor jou! Het gymnasium

Nadere informatie

Hier leer je voor het leven

Hier leer je voor het leven BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je voor het leven Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving Leren kan op

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum

OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017. Zaanlands Lyceum OUDERAVOND HAVO 3 09/10/2017 Zaanlands Lyceum Programma 2 Welkom Rolverdeling Thema derde klassen Profielen in de Tweede fase Derde klas en Tweede fase Jaarplanning Magister Bevorderingsnormen Website

Nadere informatie

Waar slim zijn heel gewoon is Brochure voor leerlingen uit groep 7 en 8

Waar slim zijn heel gewoon is Brochure voor leerlingen uit groep 7 en 8 Waar slim zijn heel gewoon is Brochure voor leerlingen uit groep 7 en 8 interconfessionele school Waarom kiezen voor Trinitas Gymnasium? Als je een VWO-advies van de basisschool krijgt, ben je van harte

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND KLAS 6 Woensdag 23 september 2015 19:00-21:00

INFORMATIEAVOND KLAS 6 Woensdag 23 september 2015 19:00-21:00 INFORMATIEAVOND KLAS 6 Woensdag 23 september 2015 19:00-21:00 Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Programma Deel 1: Algemeen door Hans Manders (conrector bovenbouw en secretaris eindexamen)

Nadere informatie

Jaarrooster versie

Jaarrooster versie Jaarrooster 2017-2018 versie 30-8-2017 Augustus Di 1 Wo 2 Do 3 Vr 4 Za 5 Zo 6 Week 32 Ma 7 Di 8 Wo 9 Do 10 Vr 11 Za 12 Zo 13 Week 33 Ma 14 Di 15 Wo 16 Do 17 Vr 18 Za 19 Zo 20 Week 34 Ma 21 Di 22 Wo 23

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

Het VWO op het Eckartcollege

Het VWO op het Eckartcollege VWO Het VWO op het Eckartcollege Welkom Welkom op het eckartcollege. Het Eckartcollege heeft een VWO afdeling, In deze folder staat een korte uitleg over de VWO-afdeling van het Eckartcollege. Visie Het

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd en betrokken Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit onderwijs Goede examenresultaten Passie PRISMA: KUNST,

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo en vwo op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo en vwo op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo en vwo op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen van ouders Uitgangspunten van

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd.

: Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten. Met deze brief wil ik u informeren over de bijdrage die jaarlijks van u wordt gevraagd. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van het Mill-Hillcollege Goirle, 24 september 2015 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : BLA-1516-032/NIK/AHA/spe : Ouderbijdrage vaste schoolkosten en buitenlesactiviteiten

Nadere informatie

JAARROOSTER Versie 20 juli 2015

JAARROOSTER Versie 20 juli 2015 JAARROOSTER 2015-2016 Versie 20 juli 2015 Nog toevoegen: MR-vergaderingen Vergaderingen ouderraad APV s / studiemiddagen PeVe-activiteiten (o.a. nieuwjaarsborrel) Ouderavonden klas 1-4 Open Dag Kennismakingsgesprekken

Nadere informatie