AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA"

Transcriptie

1 JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE AANMELDING & PLAATSING ONDERWIJS OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT ZORG LEERLING OUDERS ADRESSEN & CONTACT KWALITEIT EN OPBRENGSTEN BELANGRIJKE DATA VEILIGHEID 1

2 JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE Johan de Witt algemene informatie Het Johan de Witt is een openbare school voor voortgezet onderwijs en valt onder het bestuur van de Stichting VO Haaglanden. Wij verzorgen onderwijs op drie locaties in Den Haag. Op de locatie Zusterstraat wordt het Havo, Mavo en Vmbo kader en basis aangeboden. Het Vmbo basis en kader, entree-onderwijs en Praktijkonderwijs vindt u op de locatie aan de Capadosestraat. Het onderwijs aan Nieuwkomers wordt op de locatie Hooftskade verzorgd. Het Johan de Witt streeft naar een veilig en gezond schoolklimaat. Op elke locatie wordt met een door de gemeente s Gravenhage gecertificeerd veiligheidsplan gewerkt. We streven naar een veilige leeromgeving op iedere locatie. Het aanbod in de schoolkantines is zo gezond mogelijk. In het lesprogramma is aandacht voor gezond leven en voor het sociaal welzijn van de leerlingen. AANMELDING EN PLAATSING Aanmelding en plaatsing Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden kunt u telefonisch contact opnemen met het Intakebureau van Johan De Witt. De school onderzoekt eerst of ons onderwijsaanbod geschikt is voor uw kind. Daarnaast is het van belang of er plaats is. Intakebureau Johan de Witt Mevrouw A. Roos Mevrouw M. van der Spek

3 Voor aanmelding bij de afdeling Onderwijs aan Nieuwkomers kunt u direct telefonisch contact opnemen met de locatie Hooftskade. Mevrouw N. van Nieuvenhuyse Toelatingscriteria Om tot Havo, Mavo of het Vmbo toegelaten te worden zijn vier criteria van belang: Het advies van de basisschool; De behaalde CITO-score; Het Onderwijskundig rapport, opgesteld door de basisschool; De motivatie en ambitie van de leerling én de ouders. Het Johan de Witt werkt met een plaatsingscommissie die bovenstaande criteria bekijkt en een bindend plaatsingsadvies opstelt. Intake, inschrijving en plaatsing Na het beoordelen door de plaatsingscommissie van de vier criteria kan een leerling daadwerkelijk worden ingeschreven en geplaatst. De ouders, de leerling en de basisschool worden hiervan officieel in kennis gesteld. Een leerling van een andere school voor Voortgezet Onderwijs kan, na een positief advies van de plaatsingscommissie, overstappen naar het Johan de Witt. De klas waarin de leerling geplaatst wordt is afhankelijk van de studieresultaten op de vorige school en het verloop van het intakegesprek. In het geval dat aanmelders en de school geen overeenstemming bereiken over de aanmelding en toelating, kan een aanmelding ter beoordeling worden voorgelegd aan de algemeen directeur. ONDERWIJS OP DE LOCATIE 1. Capadosestraat. Hoofstkade 3. Zusterstaat Onderwijs op de locatie Capadosestraat link 1 Onderwijs op de locatie Hooftskade link Onderwijs op de locatie Zusterstraat link 3 Onderwijs op de Locatie Capadosestraat (link 1) Onderwijsaanbod Op de locatie Capadosestraat worden Vmbo kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht, MBO1-Entree- en Praktijkonderwijs aangeboden. Duur en opbouw vmbo 3

4 Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar (de onderbouw) volgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw kiest elke leerling een sector. Dan start ook het examenprogramma. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau ). Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Daarnaast wordt deze keuze voor deze leerweg bepaald door het niveau waarmee de leerling het basisonderwijs verlaat. Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Ook hier wordt plaatsing bepaald door advies basisschool en de instroomcriteria. Onderbouw vmbo In de eerste jaar van het vmbo (de onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan kerndoelen. Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat leerlingen moeten weten over geschiedenis en wat ze na de eerste twee jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. Bovenbouw vmbo: sectoren Na de eerste twee jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo van het Johan de Witt kent de volgende sectoren: Handel en administratie; Informatie en communicatie technologie; Sport, dienstverlening en veiligheid; Techniek breed; Zorg en welzijn. Vmbo-leerlingen lopen in het derde en vierde jaar stage. Er zijn verschillende soorten stages. Stages behoren tot het verplichte lesprogramma. Entree opleiding MBO niveau 1 In samenwerking met het ROC Mondriaan biedt de locatie Capadosestraat de Entreeopleiding aan. Dit is een MBO niveau 1 opleiding die recht geeft op doorstroom naar MBO niveau. De entree opleiding heeft twee belangrijke deelgebieden: theorie en stage. Om het diploma te kunnen behalen moet een leerling kunnen aantonen dat hij zich op de leeronderdelen Nederlands en Rekenen op niveau F bevindt. Verder moet het examenportfolio gevuld zijn met opdrachten voor het vak Burgerschap en moet de stage voldoende zijn afgerond. Daarnaast heeft de leerling aangetoond over de benodigde werknemerscompetenties te beschikken. Alles staat omschreven in het kwalificatiedossier. De opleiding wordt 4

5 aangeboden op de locatie Capadosestraat en de examinering wordt onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan uitgevoerd. Praktijkonderwijs Het onderwijsaanbod bestaat uit praktijklessen, theorielessen en vanaf het tweede leerjaar diverse soorten stages. Het praktijkonderwijs op de locatie Capadosestraat heeft als doel de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie aan de samenleving. Dit betekent dat de leerling wordt voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt e/o naar het vervolgonderwijs in het MBO. Het onderwijs concentreert zich op de kernvakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels. De leerling wordt maatschappelijke zelfredzaamheid en de benodigde burgerschapscompetenties aangeleerd in het vak Burgerschap. Dit vak neemt een prominente plaats in het curriculum in. Daarnaast krijgt de leerling competentiegericht onderwijs aangeboden gericht op de werknemerscompetenties zoals die in het MBO en op de arbeidsmarkt worden gehanteerd. De leerling dient zijn stagegeschiktheid te kunnen bewijzen door aantoonbaar over de werknemerscompetenties te beschikken en deze goed te kunnen toepassen. Leerlingen van de Capadosestraat stromen in twee richtingen van de arbeidsmarkt uit: De vrije arbeidsmarkt Begeleid werken Daarnaast kunnen de leerling hun schoolcarrière voortzetten in het: Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC) Binnen het praktijkonderwijs zijn alle voorzieningen aanwezig die een passende, persoonlijke begeleiding mogelijk maken. Door met de leerling zijn eigen ontwikkelingsplan en zijn eigen leerdoelen te bespreken is het op elk moment duidelijk wat het perspectief van de leerling na het praktijkonderwijs is. Dit geeft duidelijkheid voor de docent, de leerling en zijn ouders en vormt voor iedereen een doel om naartoe te werken. Kortom, iedere belanghebbende (leerling, ouders, stagebedrijf en school) weet welke referentieniveaus de leerling heeft, welke burgerschapscompetenties en welke werknemerscompetenties de leerling verworven heeft. Door klassen met een kleinere groepsgrootte (maximaal 16 leerlingen) zijn de leerlingen verzekerd van een optimale begeleiding. De docenten begeleiden alle leerlingen individueel. Iedere leerling werkt met een ontwikkelingsplan. Hierin staan de afspraken over het leren en het begeleiden genoteerd. Deze afspraken worden met de docenten en begeleiders van school, de ouders en de leerling gemaakt. Ook de belangrijkste resultaten en de vorderingen van de leerling staan er in. Elke leerling stelt ook een aantal zeer persoonlijke leerpunten op. Een leerpunt van een leerling kan zijn dat hij bijvoorbeeld minder snel kwaad wil worden of altijd op tijd wil komen. 5

6 Leeromgeving Het nieuwe gebouw is modern ingericht. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal lesbord. De praktijklokalen richten zich op de sectoren Handel en Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Horeca. Ook starten we dit jaar op de Capadosestraat met een elektronische leeromgeving (ELO). Sport wordt aangeboden in onze moderne gymzaal, fitness of op de naast de school gelegen sportvelden. Kunsteducatie (KE) wordt in samenwerking met en bij professionele kunstinstellingen gegeven. Doorstroom Van Naar Criteria per 1 augustus 1 Basis Kader Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. 1 Kader Mavo Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria per 1 augustus Praktijkonderwijs Basis Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria per 1 augustus Praktijkonderwijs Entree 80% aanwezigheid Rekenen en Nederlands op F Examendossier naar MBO norm Uitstroom Uitstroomprofiel Toelichting 6

7 Arbeidsmarkt De vrije arbeidsmarkt Begeleid werken Regionaal Opleiding Centrum (ROC) niveau Entree-opleiding VMBO-Kader/Basis Voor leerlingen (16 jaar of ouder) richting Middelbare Beroeps Opleiding (MBO) die hun Entree-opleiding hebben behaald. Een MBO niveau 1 opleiding binnen JdW voor leerlingen (16 jaar of ouder) die in het Praktijkonderwijs hun diploma hebben behaald met een score voor Rekenen en Nederlands op F. Leerlingen met diploma Basis of Kader stromen uit naar MBO, 3 of 4. Lessentabel Op het Johan de Witt vinden we onderwijstijd heel belangrijk. Daarom bieden we de leerlingen 35 lesuren van 50 minuten per week aan. Dit is gemiddeld 3 uur per klas per week meer dan het landelijk gemiddelde. Lessentabel locatie Capadosestraat Leerjaar Afdeling PrO PrO+ Basis PrO PrO PrO/AKA PrO/AKA AKA Nederlands Rekenen Wiskunde 4 4 Engels Biologie 3 3 Geschiedenis Aardrijkskunde Science Burgerschap Praktijkvakken (4x) LO / Fitness CKV Mentoruur / Sova Interne stage 4 Snuffelstage 6 AVG Interne Stage 1 AVG Snuffelstage 1 Oriënterende stage 16 Eindstage

8 Totaal Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt ernaar gestreefd de leerlingen een vervangende les te geven. Zo proberen we de lesuitval tot een minimum te beperken. Sport en bewegen De school legt binnen het onderwijsaanbod een aantal speciale accenten: Sport, sociale vaardigheden en activiteiten gericht op zelfstandig functioneren. Het vak lichamelijke opvoeding/fitness neemt in onze school een belangrijke plaats in. Sport en beweging zijn essentiële voorwaarden voor een gezond lichaam. De leerlingen in de onderbouw krijgen dagelijks sport aangeboden. Dit kan variëren van fitness tot het aanleren van motorische vaardigheden en teamsporten. In de bovenbouw is er niet meer dagelijks een sportaanbod. Dit omdat de leerling dan stage buiten de school loopt. Buitensport vinden wij ook belangrijk. Uiteraard is sporten, naast dat het gezond is, een goede manier om samenwerken op een leuke manier aan te leren. Door deze aanpak worden leerlingen gestimuleerd ook in hun vrije tijd te gaan sporten. Voor sommige leerlingen is zwemles een vast onderdeel van het curriculum. Ook de zwemlessen zijn verplicht. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden Onder de naam Sportcampus zijn er veel sportactiviteiten buiten schooltijd. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. Maar ook leerlingen die willen volleyballen, zwemmen, tennissen of fitnessen kunnen bij de Sportcampus terecht. De trainingen zijn na schooltijd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen welk cursusaanbod er is en hoeveel het eventueel kost. Contactpersoon voor de Sportcampus is dhr. O. Hofmann. Kunst en cultuur Binnen het domein Kunst en Cultuur is aandacht voor beeldende vormgeving, muziek, dans, theater, film en poëzie. Naast actieve beoefening maken de leerlingen, door voorstelling-, concert- en expositiebezoek in de Haagse culturele instellingen, kennis met culturele uitingen van professionals. Onze partners zijn Theater aan het Spui, Theater Korzo, het Filmhuis Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, Dakota, Laaktheater, Culturalis Theater, het Koorenhuis, Digital Playground, Huis van Gedichten, en de festivals CaDance, Winternachten, Movies that Matter en het Shoot-me filmfestival. We zijn trots op onze samenwerking! Contactpersoon is dhr. M. Hamel. Buitenschoolse activiteiten 8

9 Regelmatig gaan leerlingen ook buiten de school om te leren. Alle buitenschoolse activiteiten zijn voor de leerling verplicht en zijn opgenomen in het curriculum. Soms verwachten we van de ouders een bijdrage om de buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. Zaterdagschool Op de zaterdagschool kunnen zowel leerlingen van locatie Capadosestraat als leerlingen uit het Basisonderwijs extra lessen volgen voor de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde en Science. De lessen worden iedere zaterdag gegeven van uur tot 1.30 uur en zijn gratis. Contactpersoon: Dhr. L. Veerman. Gezonde School De locatie Capadosestraat stimuleert een gezonde manier van leven van leerlingen en schoolpersoneel. In veel lessen staat gezondheid centraal. Onderwerpen als een gezonde voeding, tegengaan van overgewicht, sport, welzijn, persoonlijke hygiëne en een veilig (pedagogisch) klimaat komen aan bod. Het aanbod in de kantine is ook gericht op een gezonde leefstijl. De school heeft hierdoor het keurmerk Gezonde School gekregen. 9

10 Onderwijs op de Locatie Hooftskade (link ) Onderwijs op de locatie Hooftskade De locatie Hooftskade richt zich op niet-nederlandstalige jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar, die minder dan twee jaar in Nederland zijn en die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. De diversiteit van deze leerlingengroep is groot, zowel wat etnische achtergrond als wat vooropleiding en leervermogen betreft. De locatie Hooftskade wil met de leerlingen het volgende bereiken: De leerlingen: Leren de Nederlandse taal; Burgeren in de Nederlandse samenleving in; Worden gemotiveerd om te leren; Vinden zo spoedig mogelijk hun plek in het VO of het MBO. De locatie Hooftskade tracht dit te realiseren door een veilige en stimulerende omgeving te creëren; door het aanbieden van een onderwijsprogramma met intensief taalonderwijs en praktische oefening van vaardigheden; door een brede oriëntatie op studie en beroep; door een breed onderwijsaanbod ook op sportief en cultureel terrein; door persoonlijke begeleiding; door een goed contact te onderhouden met de ouders of verzorgers (als die in Nederland zijn); door nauwe samenwerking met instanties binnen en buiten het onderwijs, waaronder vervolgopleidingen; door expertise op het terrein van intercultureel onderwijs en van het onderwijs in Nederlands als tweede taal te ontwikkelen en beschikbaar te houden; door gerichte deskundigheidsbevordering van docenten (vooral waar het gaat om NT-onderwijs) en andere medewerkers. Begeleiding bij het leren Door het formeren van klassen met een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen, krijgen leerlingen tijdens de les optimale begeleiding. Leeromgeving In de loop van schooljaar krijgen alle leslokalen een digitaal schoolbord. Ook starten we op de Hooftskade met een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Doorstroom In leerjaar 1 staat het leren van de Nederlandse taal centraal. In dit leerjaar krijgen de leerlingen een intensief lesprogramma 0 uur Nederlands per week. Dit wordt aangevuld met vakken waarbij een relatief beperkte Nederlandse taalvaardigheid nodig is, zoals rekenen/ wiskunde, kunstonderwijs en Bewegen en Sport. 10

11 Ook is er aandacht voor inburgering. Aan de hand van opdrachten moet de leerling het Nederlands in de praktijk toepassen. Elke leerling start in de eerste 8 weken in een instroomgroep. Daarna krijgen de leerlingen een plaats in een klas op hun eigen niveau. De leerlingen zijn klaar om door te stromen naar leerjaar als het taalniveau minimaal CEF A1 is voor lezen, luisteren en schrijven. Uitstroom In leerjaar staat verdere taalontwikkeling en voorbereiding op doorstroom naar het regulier vervolgonderwijs centraal. Een leerling kan uitstromen naar: mavo/havo/vwo; vmbo basisberoeps- of kadergerichte leerweg; praktijkonderwijs; mbo. In dit leerjaar staat Nederlands nog steeds centraal. Ook vakken die belangrijk zijn voor de betreffende vervolgopleiding krijgen veel aandacht. In leerjaar krijgen de leerlingen een advies op basis van hun uitstroomprofiel. Iedere leerweg heeft zijn eigen lessentabel. De maximale duur van de opleiding nieuwkomers is 4 maanden. In leerjaar krijgen leerlingen begeleiding in hun keuze voor een bepaalde richting of sector tijdens de lessen loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. In deze lessen krijgen de leerlingen inzicht in de studiemogelijkheden op de Johan de Witt Scholengroep. Daarbij is uiteraard ook belangrijk dat de leerlingen zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden. Leerlingen kunnen doorstromen als hun taalniveau minimaal CEF A voor lezen, luisteren en schrijven is en er goede resultaten zijn voor Engels en rekenen/wiskunde. Leerresultaten zijn hierin leidend. Lessentabel Johan de Witt locatie Hooftskade Lessentabel Leerjaar 1 Periode 1 t/m 5 Leerjaar Periode 6 t/m 10 Vak Onderdeel Pro / BB Pro / BB KB / TL H/V Nederlands Lezen Schrijven 4 3 Spreken 4 Werken met woorden 4 Luisteren 4 11

12 Engels Rekenen / Wiskunde Rekenen 4 Wiskunde KNS Mens & Maatschappij 0 Biologie / NASK Gezondheidskunde Inburgering Mentoruur 1 ICT-onderwijs / Digitaal Rijbewijs 0 0 Oriëntatie op Kunst en Cultuur Oriëntatie op Science en Techniek Loopbaanoriëntatie Bewegen en Sport Lichamelijke Oefening Praktisch Gezondheidsonderwijs Totaal aantal lessen Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt ernaar gestreefd de leerlingen een vervangende les te geven. Deze les wordt verzorgd door een collega-docent. Er wordt getracht de lesuitval tot een minimum te beperken. Om aan het wettelijk minimum aantal lesuren te komen, bestaat de lesweek voor elke klas uit 35 lesuren. Sport en Bewegen Onder Sport en Bewegen vallen de lessen Lichamelijke Opvoeding en Praktisch Gezondheidsonderwijs. De lessen vallen onder de leerplichtwet en zijn dus verplicht. Als een leerling langdurig niet mee kan sporten, dan is een brief van huisarts of specialist, met de reden van het verzuim, verplicht. Als een leerling niet mee kan doen met de les dan moet hij/zij toch aanwezig zijn bij de les. Bij de sportlessen horen geschikte sportkleding en zaalsportschoenen. Het dragen van een hoofddoek tijdens de sportles is niet toegestaan. Het dragen van een speciale sportmuts voor meisjes mag wel. 1

13 Voor sommige klassen is zwemles een vast onderdeel van het curriculum. Ook deze zwemlessen zijn verplicht. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. Naast de verplichte sport is er ook nog de Sportcampus. Er zijn veel sportactiviteiten. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. Ook heeft de ADO Den Haag voetbalschool veel bekendheid. Maar ook voor volleybal, zwemmen, tennis of fitness kan een leerling bij de Sportcampus terecht. Bij de Sportcampus kiest een leerling vrijwillig een sport. Deze lessen zijn er na schooltijd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen welk cursusaanbod er is en hoeveel het kost om er aan deel te nemen. Kunst en cultuur Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met verschillende kunst- en cultuuruitingen. Tijdens de lessen Kunsteducatie maken leerlingen kennis met diverse vormen van kunst en cultuur, zoals muziek, theater, beeldende kunst en dans. Het Johan de Witt werkt intensief samen met een groot aantal kunstinstellingen in Den Haag en omgeving. Onze partners zijn Theater Korzo, ALBA theaterhuis, het Filmhuis Den Haag, Huis van Gedichten, Bibliotheek Den Haag, Musicon, het Museum voor Communicatie, Digital Playground, het Koorenhuis, Culturalis, Allaboutus Filmfactory, Artotheek Den Haag/ Stroom, het Mauritshuis en de festivals CaDance, Holland Dance en Winternachten. Buitenschoolse activiteiten Het kan gebeuren dat uw kind ook buiten het schoolgebouw les heeft, bijvoorbeeld in het kader van de inburgering. Zaterdagschool Iedere zaterdag tussen uur en 1.30 uur kunnen leerlingen van het Johan de Witt verschillende lessen volgen. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal (NT). Volwassen buurtbewoners kunnen ook deelnemen aan de lessen Nederlandse taal, Engels en ICT. Wilt u meer informatie? Bel of kom langs. U kunt ook kijken op onze website: 13

14 Onderwijs op de Locatie Zusterstraat (link 3) Onderwijsaanbod Op de locatie Zusterstraat worden Vmbo kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht, Mavo, Havo en Vwo onderwijs aangeboden. Duur en opbouw vmbo Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar (de onderbouw) volgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw kiest elke leerling een sector. Dan start ook het examenprogramma. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau ). Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Daarnaast wordt deze keuze voor deze leerweg bepaald door het niveau waarmee de leerling het basisonderwijs verlaat. Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Ook hier wordt plaatsing bepaald door advies basisschool en de instroomcriteria. Onderbouw vmbo In de eerste jaar van het vmbo (de onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan kerndoelen. Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat leerlingen moeten weten over geschiedenis en wat ze na de eerste twee jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. Bovenbouw vmbo: sectoren Na de eerste twee jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo van het Johan de Witt kent de volgende sectoren: Handel en administratie; Informatie en communicatie technologie; Sport, dienstverlening en veiligheid; Techniek breed; Zorg en welzijn. Vmbo-leerlingen lopen in het derde en vierde jaar stage. Er zijn verschillende soorten stages. Stages behoren tot het verplichte lesprogramma. Mavo Sinds het schooljaar 006/007 gebruiken we de naam MAVO weer in plaats van VMBO-T. De MAVO begint met een brugjaar MAVO of met een brugjaar MAVO/HAVO. Alle leerlingen 14

15 die minimaal een MAVO of VMBO-T advies krijgen van de basisschool, kunnen in deze klassen geplaatst worden. Bij deze leerlingen wordt een toets afgenomen om eventuele achterstanden op te sporen. De leerlingen starten op één niveau; of MAVO of HAVO. Dit niveau wordt samen met de basisschool bepaald. In de loop van het jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. Dat kan MAVO zijn, maar ook HAVO. De leerlingen die aan het einde van de eerste klas het advies krijgen om HAVO te gaan volgen, gaan naar de tweede klas HAVO. De MAVO bestaat in totaal uit 4 leerjaren. Na het tweede leerjaar gaan de leerlingen kiezen voor een van de volgende vakken: Frans, of NASK De gekozen vakken kunnen in de vierde klas gekozen worden als examenvak, maar dat hoeft niet. Natuurlijk kun je een vak dat je in de derde klas niet hebt gevolgd niet meer kiezen als examenvak. In de derde klas begint de bovenbouw en telt al het werk dat gemaakt wordt mee voor het eindexamen. Aan het einde van de derde klas gaan de leerlingen een sector kiezen, die aansluit op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) of het HAVO. In de vierde klas blijven er nog 7 eindexamenvakken over en wordt het sectorwerkstuk gemaakt en gepresenteerd. Het diploma geeft toegang tot het MBO niveau 4 of, mits de juiste vakken zijn gekozen en de cijfers voldoende zijn, tot het vierde leerjaar van het HAVO. Havo Het HAVO is een opleiding van 5 jaar, die je voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Op de locatie zusterstraat hebben we in de brugklas combinatieklassen, ook wel DakpanKlassen genoemd. Afhankelijk van het advies van de basisschool kom je in een klas HAVO of in een combinatieklas MAVO/HAVO. Bij deze klassen kijken we of je in het tweede jaar doorgaat naar het HAVO of de MAVO-stroom Natuurlijk gebeurt dit in nauw overleg met ouders en mentor. Na de derde klas verlaat je de onderbouw van de HAVO en ga je naar de bovenbouw. Met de bovenbouw worden de hogere klassen bedoeld, vanaf klas 4 ook wel Tweede Fase of Studiehuis genoemd. In de bovenbouw kies je in de vierde klas voor één van de studieprofielen. Er zijn vier hoofdrichtingen profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. VWO Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Met een vwodiploma kunnen leerlingen doorstromen naar een universiteit of hogeschool. Het vwo is verdeeld in de onderbouw en de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen, daarmee specialiseren zij zich in een bepaalde richting. Op de locatie zusterstraat bieden we alleen leerjaar 5 en 6 vwo aan. Leeromgeving Het nieuwe gebouw is modern ingericht. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal lesbord. De praktijklokalen richten zich op de sectoren Handel en Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Horeca. Wij werken met een elektronische leeromgeving (ELO). Sport wordt aangeboden in onze moderne gymzaal, in sporthallen of op sportvelden. Kunsteducatie (KE) wordt in samenwerking met en bij professionele kunstinstellingen gegeven. Opstroom, doorstroom en afstroom Hierbij de voorlopige opstroom, doorstroom en afstroom criteria voor schooljaar Deze worden bij de eerste rapportuitreiking definitief uitgereikt. 15

16 Opstroomcriteria Om op te stromen (naar een hoger onderwijsniveau gaan), moet de leerling aan de onderstaande criteria voldoen. Van Naar Criteria per 1 augustus 01 1 Basis Kader Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria bij opstroom per 1 augustus 01 1Basis Kader 1 Kader Mavo Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en 1 Mavo Havo Wiskunde. Basis 3 Kader VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig Kader 3 Mavo procent in de opstroom richting) Mavo 3 Havo Afstroom Om af te stromen (naar een lager onderwijsniveau gaan), moet de leerling aan de onderstaande criteria voldoen. Van Naar Criteria bij afstroom per 1 augustus 01 1 Kader Basis 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten. 1 Mavo Kader. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. 1 Havo Mavo Kader 3 Basis 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten. Mavo 3 Kader. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Havo 3 Mavo 3. In de sectorkeuze/ sectorvakken max. 1x een VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. 3 Havo 4 Mavo 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten.. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. In de sectorkeuze/ sectorvakken max. 1x een VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. Van Naar Criteria bij doubleren en afstroom per 1 augustus 01 1 Kader 1 Basis Voldoet niet aan norm en mag niet doubleren. 1 Mavo 1 Kader 1 Havo 1Mavo Kader Basis Mavo Kader Havo Mavo 16

17 3 Kader 3 Basis 3 Mavo 3 Kader 3 Havo 3 Mavo Het advies tot afstroom wordt geformuleerd tijdens de docentenvergadering op basis van de vastgestelde leerlingenresultaten, VAS / Kader referentietoets, werkhouding en studievaardigheden van de leerling. Doorstroom Overgangsnormen Hierbij de voorlopige overgangsnormen voor schooljaar Deze worden bij de eerste rapportuitreiking definitief uitgereikt. Leerjaar 1 en Van Naar Overgangsnormen: Vmbo 1 Vmbo 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. Mavo 1 Mavo. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde Havo 1 Havo 3. Over alle vakken maximaal onvoldoendes. Vmbo Vmbo 3 4. Maximaal tekorten (een 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten, een 3 is drie tekorten, etc.). Mavo Mavo 3 5. Geen onwettig verzuim. Havo Havo 3 6. Doubleren: max 4 onvoldoendes, max 5 tekorten. Leerjaar 3 Van Naar Overgangs- en sector-/profielnormen: Havo 3 Havo 4 Overgangsnorm: 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken.. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. Over alle vakken, maximaal onvoldoendes. 4. Maximaal 3 tekorten (een 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten, een 3 is drie tekorten, etc.). 5. Geen onwettig verzuim. 6. Doubleren in 3 HAVO, max 4 onvoldoendes, max 5 tekorten. Profielnorm: NT/NG1: Geen onvoldoendes in de profielvakken; wiskunde en natuurkunde minimaal een 7,0. NG: Maximaal één 5,0 in de profielvakken; wiskunde minimaal een 6,0. EM: Maximaal één 5,0 in de profielvakken; wiskunde minimaal een 6,0. CM: Maximaal één 5,0 voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde of een moderne vreemde taal. 17

18 Huiswerkbegeleiding, brugklas training en examentraining In alle leerjaren kan er huiswerkbegeleiding gegeven worden. Hier kan men gebruik van maken na overleg met de betreffende coördinator. Deze lessen zullen op zaterdag ochtend gegeven worden. Zaterdagschool Op de zaterdagschool kunnen de leerlingen van locatie zusterstraat bijles krijgen en huiswerkbegeleiding brugklas training en examentraining. Tevens kunnen buurtbewoners iedere zaterdag tussen en uur verschillende lessen gevolgen: Nederlands, Engels, ICT, wiskunde, etc. Meer formatie? Bel of kom langs. Zomerschool In de zomervakantie is iedereen welkom op de Zomerschool. Op de Zomerschool komen deelnemers om iets te leren, zodat ze goed bent voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Op de zomerschool worden er verschillende lessen gegeven, zoals: Nederlands, Engels, Wiskunde, Science. Sportonderwijs Op onze school vinden we sport en een gezonde leefstijl erg belangrijk. Vandaar dat we er ook veel aan doen. Onder de naam Sportcampus zijn er veel sportactiviteiten. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. En over de ADO Den Haag voetbalschool heeft u misschien ook wel eens iets gehoord. Maar ook als men wil volleyballen, zwemmen, tennissen of fitnessen kun je bij Sportcampus terecht. Voor de brugklassen heeft de Johan de Witt Scholengroep afdeling Zusterstraat een eigen programma ontwikkeld: Let's Move. De leerlingen gaan onder andere op Brugklaskamp, bezoeken een wedstrijd van ADO Den Haag, krijgen testen tijdens lichamelijke opvoeding en houden een sportontbijt in maart. Contactpersoon voor Sportcampus is dhr. R. van de Graaf. Kunstonderwijs Vanaf de oprichting in 1991 van het, toen nog, Johan de Witt College is cultuureducatie een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. Binnen het domein Kunst en Cultuur is aandacht voor beeldende vormgeving, muziek, dans, theater en poëzie. Naast actieve beoefening maken de leerlingen door voorstelling-, concert- en expositiebezoek in de Haagse culturele instellingen, kennis met culturele uitingen van professionals. De Johan de Witt Scholengroep onderscheidt drie vormen van cultuureducatie. Curriculum-gebonden kunsteducatie: Kunstvakken 1 en CKV, Kunst (algemeen) & Kunst (theater) en Audiovisuele Vormgeving. Deze vakken worden aangeboden in de bovenbouw van de Johan de Witt Scholengroep locatie Zusterstraat. Verlengde schooldagactiviteiten: Maatwerk in overleg met de leerling Buitenschoolse activiteiten: 18

19 De school spoort leerlingen aan om in hun vrije tijd deel te nemen aan allerlei vormen van amateur kunstbeoefening en andere activiteiten van sociaal maatschappelijke aard. Voor alle drie vormen werkt het Johan de Witt college intensief samen met een groot aantal culturele instellingen in Den Haag en omgeving. Onze partners zijn: Theater Korzo, ALBA theaterhuis, het Filmhuis Den Haag, Huis van Gedichten, Bibliotheek Den Haag, Musicon, het Museum voor Communicatie, Digital Playground, het Koorenhuis, Culturalis, Allaboutus Filmfactory, Artotheek Den Haag/Stroom, het Mauritshuis en de festivals CaDance, Holland Dance en Winternachten. Contactpersoon is de heer M. Hamel. Gezonde School De locatie Zusterstraat stimuleert op een integrale en structurele manier de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. Tijdens het schooljaar zijn we gestart met diverse projecten dat leidt naar het keurmerk Gezonde School. In veel lessen staat gezondheid centraal. Dit varieert van gezond voeding, overgewicht, sport, welzijn, persoonlijke hygiëne, veilig (pedagogisch) klimaat op in de lessen en in het schoolgebouw. Het aanbod in de kantine is gericht op een gezonde leefstijl. 19

20 Lessentabel locatie Zusterstad Leerjaar 1 vmbo bbl vmbo kbl mavo havo Nederlands Nederlands + Engels Engels Frans 0 NASK 0 0 Biologie 3 3 Mentoruur Wiskunde Rekenen Geschiedenis Aardrijkskunde Kunsteducatie Lichamelijke oefening Muiswerk Algemeen De vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen krijgen extra aandacht. Naast extra uren Nederlands zijn er ook extra uren Engels en Wiskunde, de zogenaamde plus uren, in deze uren werken de leerlingen over het algemeen individueel. Tevens zijn we dit jaar gestart met de digitale leerlijn muiswerk thuiswerk, de leerlingen kunnen d.m.v. het computerprogramma muiswerk zelfstandig werken aan hun achterstanden voor Nederlands en rekenen en zo voorsprongen creëren. Ook krijgen de leerlingen extra uren voor lezen bij Nederlands en Engels. Elke leerling volgt gedurende het schooljaar Kunsteducatie in modules, lessen binnen de modules vinden over het algemeen plaats in kunstinstellingen. De lessen worden verzorgd door kunstenaar/docenten. De begeleiding is in handen van mentor of docent van de school. Brugklastraining De brugklas leerlingen krijgen op de zaterdag, gedurende de eerste zes maanden, extra studiebegeleiding. Leerjaar Algemeen In het tweede leerjaar worden net als in leerjaar 1 extra lessen geven voor de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen: de zogenaamde plus uren. In deze uren werken de 0

AANMELDING & PLAATSING KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE ZORG LEERLING OUDERS ADRESSEN & CONTACT BELANGRIJKE DATA

AANMELDING & PLAATSING KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE ZORG LEERLING OUDERS ADRESSEN & CONTACT BELANGRIJKE DATA JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE AANMELDING & PLAATSING ONDERWIJS OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Leerjaar 1 en 2 Van Naar Overgangs- en sectornormen VMBO 1 VMBO 2 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. 2. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands,

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2015 2016 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2015-2016. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN

OVERGANGSNORMEN De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

van 3 e naar 4 e leerjaar

van 3 e naar 4 e leerjaar 2011-2012 van 3 e naar 4 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2011-2012 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD... 2 2. ORGANISATIE... 3 2.1. Organisatie Johan de Witt, algemeen... 3 2.1.1. Directie... 3 2.1.2. Ondersteunende diensten... 3 2.2. Organisatie op locatie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Informatie Mavo Examentraject

Informatie Mavo Examentraject Informatie Mavo Examentraject 8e klas 2013/2014 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 16 januari 2014 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016

Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Profielkeuzevoorlichting 3 Havo 7 December 2016 Het profiel I Het gemeenschappelijk deel II Profielvakken III Keuzevakken in het vrije deel Hulpmiddelen Profielkiezer (keuzebegeleidingsmethode) Internet

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo)

OVERGANGSNORMEN. LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) OVERGANGSNORMEN LEERWERKHUIS (bovenbouw vmbo) Overgangsnormen van VMBO 3 naar VMBO 4 BBL en KBL 1. De vakken per afdeling: Handel en Verkoop Verzorging Uiterlijke Verzorging Sport Dienstverlening en Veiligheid

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan

Informatieboekje voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan Informatieboekje 2015-2016 voor leerlingen die na de mavo naar havo 4 willen gaan 0 Inhoudsopgave pagina uitstroom mavo 4.2 doorstroomschema naar HBO.3 verschil mavo en havo.. 4 doorstroomvoorwaarden mavo

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo

Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo Kiezen voor de toekomst! 2e fase havo januari 2012 1 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek januari 2012 2 Opbouw van een profiel Gemeenschappelijk

Nadere informatie

LESSENTABELLEN ONDERBOUW

LESSENTABELLEN ONDERBOUW LESSENTABELLEN ONDERBOUW TL-Havo-VWO 2014-2015 Vakken Leerjaar 1 Leerjaar 2 Nederlands 4 3 Frans 3 3 Duits 3 Engels 3 3 Geschiedenis 2 2 Aardrijkskunde 2 2 Wiskunde 4 3 Rekenen 0,5 0,5 Natuur- en scheikunde

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1

BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 BASIS/KADER, leerjaar 1 KADER/MAVO, leerjaar 1 Voortschrijdend gemiddelde In leerjaar 1 werken we met een voortschrijdend gemiddelde. Dat wil zeggen, dat de cijfers die behaald worden gedurende het gehele

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar

OVERGANGSNORMEN 2013-2314 2 e leerjaar 2013-2314 2 e leerjaar De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2013-2014 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst!

Kiezen voor de toekomst! Kiezen voor de toekomst! 2 e fase HAVO januari 2017 1 Profielen Cultuur & Maatschappij Economie & Maatschappij Natuur & Gezondheid Natuur & Techniek januari 2017 2 Opbouw van een profiel gemeenschappelijk

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch

Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch Welkom! informatie-avond T2 pakketkeuze bovenbouw theoretisch ouderavond leerjaar 2 T Welkom tijdpad determinatie & pakketkeuze Jean-Louis van der Veen afdelingsdirecteur OB T Voorbereiding op determinatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond 3 Februari 2015

Welkom. Voorlichtingsavond 3 Februari 2015 Welkom Voorlichtingsavond 3 Februari 2015 Welkom! Bewust de wereld in! Even voorstellen: J. Koelinga directeur C. Boegheim adjunct-directeur J. Ringeling afdelingshoofd klas 1 H. Rietveld afdelingshoofd

Nadere informatie