AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANMELDING & PLAATSING ZORG BELANGRIJKE DATA"

Transcriptie

1 JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE AANMELDING & PLAATSING ONDERWIJS OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT KLACHTEN SCHOOLREGELS ORGANISATIE OP DE LOCATIE CAPADOSESTRAAT HOOFTSKADE ZUSTERSTRAAT ZORG LEERLING OUDERS ADRESSEN & CONTACT KWALITEIT EN OPBRENGSTEN BELANGRIJKE DATA VEILIGHEID 1

2 JOHAN DE WITT ALGEMENE INFORMATIE Johan de Witt algemene informatie Het Johan de Witt is een openbare school voor voortgezet onderwijs en valt onder het bestuur van de Stichting VO Haaglanden. Wij verzorgen onderwijs op drie locaties in Den Haag. Op de locatie Zusterstraat wordt het Havo, Mavo en Vmbo kader en basis aangeboden. Het Vmbo basis en kader, entree-onderwijs en Praktijkonderwijs vindt u op de locatie aan de Capadosestraat. Het onderwijs aan Nieuwkomers wordt op de locatie Hooftskade verzorgd. Het Johan de Witt streeft naar een veilig en gezond schoolklimaat. Op elke locatie wordt met een door de gemeente s Gravenhage gecertificeerd veiligheidsplan gewerkt. We streven naar een veilige leeromgeving op iedere locatie. Het aanbod in de schoolkantines is zo gezond mogelijk. In het lesprogramma is aandacht voor gezond leven en voor het sociaal welzijn van de leerlingen. AANMELDING EN PLAATSING Aanmelding en plaatsing Als u uw zoon of dochter wilt aanmelden kunt u telefonisch contact opnemen met het Intakebureau van Johan De Witt. De school onderzoekt eerst of ons onderwijsaanbod geschikt is voor uw kind. Daarnaast is het van belang of er plaats is. Intakebureau Johan de Witt Mevrouw A. Roos Mevrouw M. van der Spek

3 Voor aanmelding bij de afdeling Onderwijs aan Nieuwkomers kunt u direct telefonisch contact opnemen met de locatie Hooftskade. Mevrouw N. van Nieuvenhuyse Toelatingscriteria Om tot Havo, Mavo of het Vmbo toegelaten te worden zijn vier criteria van belang: Het advies van de basisschool; De behaalde CITO-score; Het Onderwijskundig rapport, opgesteld door de basisschool; De motivatie en ambitie van de leerling én de ouders. Het Johan de Witt werkt met een plaatsingscommissie die bovenstaande criteria bekijkt en een bindend plaatsingsadvies opstelt. Intake, inschrijving en plaatsing Na het beoordelen door de plaatsingscommissie van de vier criteria kan een leerling daadwerkelijk worden ingeschreven en geplaatst. De ouders, de leerling en de basisschool worden hiervan officieel in kennis gesteld. Een leerling van een andere school voor Voortgezet Onderwijs kan, na een positief advies van de plaatsingscommissie, overstappen naar het Johan de Witt. De klas waarin de leerling geplaatst wordt is afhankelijk van de studieresultaten op de vorige school en het verloop van het intakegesprek. In het geval dat aanmelders en de school geen overeenstemming bereiken over de aanmelding en toelating, kan een aanmelding ter beoordeling worden voorgelegd aan de algemeen directeur. ONDERWIJS OP DE LOCATIE 1. Capadosestraat. Hoofstkade 3. Zusterstaat Onderwijs op de locatie Capadosestraat link 1 Onderwijs op de locatie Hooftskade link Onderwijs op de locatie Zusterstraat link 3 Onderwijs op de Locatie Capadosestraat (link 1) Onderwijsaanbod Op de locatie Capadosestraat worden Vmbo kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht, MBO1-Entree- en Praktijkonderwijs aangeboden. Duur en opbouw vmbo 3

4 Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar (de onderbouw) volgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw kiest elke leerling een sector. Dan start ook het examenprogramma. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau ). Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Daarnaast wordt deze keuze voor deze leerweg bepaald door het niveau waarmee de leerling het basisonderwijs verlaat. Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Ook hier wordt plaatsing bepaald door advies basisschool en de instroomcriteria. Onderbouw vmbo In de eerste jaar van het vmbo (de onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan kerndoelen. Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat leerlingen moeten weten over geschiedenis en wat ze na de eerste twee jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. Bovenbouw vmbo: sectoren Na de eerste twee jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo van het Johan de Witt kent de volgende sectoren: Handel en administratie; Informatie en communicatie technologie; Sport, dienstverlening en veiligheid; Techniek breed; Zorg en welzijn. Vmbo-leerlingen lopen in het derde en vierde jaar stage. Er zijn verschillende soorten stages. Stages behoren tot het verplichte lesprogramma. Entree opleiding MBO niveau 1 In samenwerking met het ROC Mondriaan biedt de locatie Capadosestraat de Entreeopleiding aan. Dit is een MBO niveau 1 opleiding die recht geeft op doorstroom naar MBO niveau. De entree opleiding heeft twee belangrijke deelgebieden: theorie en stage. Om het diploma te kunnen behalen moet een leerling kunnen aantonen dat hij zich op de leeronderdelen Nederlands en Rekenen op niveau F bevindt. Verder moet het examenportfolio gevuld zijn met opdrachten voor het vak Burgerschap en moet de stage voldoende zijn afgerond. Daarnaast heeft de leerling aangetoond over de benodigde werknemerscompetenties te beschikken. Alles staat omschreven in het kwalificatiedossier. De opleiding wordt 4

5 aangeboden op de locatie Capadosestraat en de examinering wordt onder verantwoordelijkheid van ROC Mondriaan uitgevoerd. Praktijkonderwijs Het onderwijsaanbod bestaat uit praktijklessen, theorielessen en vanaf het tweede leerjaar diverse soorten stages. Het praktijkonderwijs op de locatie Capadosestraat heeft als doel de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op participatie aan de samenleving. Dit betekent dat de leerling wordt voorbereid op een succesvolle doorstroom naar de arbeidsmarkt e/o naar het vervolgonderwijs in het MBO. Het onderwijs concentreert zich op de kernvakken Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Engels. De leerling wordt maatschappelijke zelfredzaamheid en de benodigde burgerschapscompetenties aangeleerd in het vak Burgerschap. Dit vak neemt een prominente plaats in het curriculum in. Daarnaast krijgt de leerling competentiegericht onderwijs aangeboden gericht op de werknemerscompetenties zoals die in het MBO en op de arbeidsmarkt worden gehanteerd. De leerling dient zijn stagegeschiktheid te kunnen bewijzen door aantoonbaar over de werknemerscompetenties te beschikken en deze goed te kunnen toepassen. Leerlingen van de Capadosestraat stromen in twee richtingen van de arbeidsmarkt uit: De vrije arbeidsmarkt Begeleid werken Daarnaast kunnen de leerling hun schoolcarrière voortzetten in het: Middelbaar Beroepsonderwijs (ROC) Binnen het praktijkonderwijs zijn alle voorzieningen aanwezig die een passende, persoonlijke begeleiding mogelijk maken. Door met de leerling zijn eigen ontwikkelingsplan en zijn eigen leerdoelen te bespreken is het op elk moment duidelijk wat het perspectief van de leerling na het praktijkonderwijs is. Dit geeft duidelijkheid voor de docent, de leerling en zijn ouders en vormt voor iedereen een doel om naartoe te werken. Kortom, iedere belanghebbende (leerling, ouders, stagebedrijf en school) weet welke referentieniveaus de leerling heeft, welke burgerschapscompetenties en welke werknemerscompetenties de leerling verworven heeft. Door klassen met een kleinere groepsgrootte (maximaal 16 leerlingen) zijn de leerlingen verzekerd van een optimale begeleiding. De docenten begeleiden alle leerlingen individueel. Iedere leerling werkt met een ontwikkelingsplan. Hierin staan de afspraken over het leren en het begeleiden genoteerd. Deze afspraken worden met de docenten en begeleiders van school, de ouders en de leerling gemaakt. Ook de belangrijkste resultaten en de vorderingen van de leerling staan er in. Elke leerling stelt ook een aantal zeer persoonlijke leerpunten op. Een leerpunt van een leerling kan zijn dat hij bijvoorbeeld minder snel kwaad wil worden of altijd op tijd wil komen. 5

6 Leeromgeving Het nieuwe gebouw is modern ingericht. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal lesbord. De praktijklokalen richten zich op de sectoren Handel en Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Horeca. Ook starten we dit jaar op de Capadosestraat met een elektronische leeromgeving (ELO). Sport wordt aangeboden in onze moderne gymzaal, fitness of op de naast de school gelegen sportvelden. Kunsteducatie (KE) wordt in samenwerking met en bij professionele kunstinstellingen gegeven. Doorstroom Van Naar Criteria per 1 augustus 1 Basis Kader Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. 1 Kader Mavo Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria per 1 augustus Praktijkonderwijs Basis Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria per 1 augustus Praktijkonderwijs Entree 80% aanwezigheid Rekenen en Nederlands op F Examendossier naar MBO norm Uitstroom Uitstroomprofiel Toelichting 6

7 Arbeidsmarkt De vrije arbeidsmarkt Begeleid werken Regionaal Opleiding Centrum (ROC) niveau Entree-opleiding VMBO-Kader/Basis Voor leerlingen (16 jaar of ouder) richting Middelbare Beroeps Opleiding (MBO) die hun Entree-opleiding hebben behaald. Een MBO niveau 1 opleiding binnen JdW voor leerlingen (16 jaar of ouder) die in het Praktijkonderwijs hun diploma hebben behaald met een score voor Rekenen en Nederlands op F. Leerlingen met diploma Basis of Kader stromen uit naar MBO, 3 of 4. Lessentabel Op het Johan de Witt vinden we onderwijstijd heel belangrijk. Daarom bieden we de leerlingen 35 lesuren van 50 minuten per week aan. Dit is gemiddeld 3 uur per klas per week meer dan het landelijk gemiddelde. Lessentabel locatie Capadosestraat Leerjaar Afdeling PrO PrO+ Basis PrO PrO PrO/AKA PrO/AKA AKA Nederlands Rekenen Wiskunde 4 4 Engels Biologie 3 3 Geschiedenis Aardrijkskunde Science Burgerschap Praktijkvakken (4x) LO / Fitness CKV Mentoruur / Sova Interne stage 4 Snuffelstage 6 AVG Interne Stage 1 AVG Snuffelstage 1 Oriënterende stage 16 Eindstage

8 Totaal Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt ernaar gestreefd de leerlingen een vervangende les te geven. Zo proberen we de lesuitval tot een minimum te beperken. Sport en bewegen De school legt binnen het onderwijsaanbod een aantal speciale accenten: Sport, sociale vaardigheden en activiteiten gericht op zelfstandig functioneren. Het vak lichamelijke opvoeding/fitness neemt in onze school een belangrijke plaats in. Sport en beweging zijn essentiële voorwaarden voor een gezond lichaam. De leerlingen in de onderbouw krijgen dagelijks sport aangeboden. Dit kan variëren van fitness tot het aanleren van motorische vaardigheden en teamsporten. In de bovenbouw is er niet meer dagelijks een sportaanbod. Dit omdat de leerling dan stage buiten de school loopt. Buitensport vinden wij ook belangrijk. Uiteraard is sporten, naast dat het gezond is, een goede manier om samenwerken op een leuke manier aan te leren. Door deze aanpak worden leerlingen gestimuleerd ook in hun vrije tijd te gaan sporten. Voor sommige leerlingen is zwemles een vast onderdeel van het curriculum. Ook de zwemlessen zijn verplicht. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden Onder de naam Sportcampus zijn er veel sportactiviteiten buiten schooltijd. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. Maar ook leerlingen die willen volleyballen, zwemmen, tennissen of fitnessen kunnen bij de Sportcampus terecht. De trainingen zijn na schooltijd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen welk cursusaanbod er is en hoeveel het eventueel kost. Contactpersoon voor de Sportcampus is dhr. O. Hofmann. Kunst en cultuur Binnen het domein Kunst en Cultuur is aandacht voor beeldende vormgeving, muziek, dans, theater, film en poëzie. Naast actieve beoefening maken de leerlingen, door voorstelling-, concert- en expositiebezoek in de Haagse culturele instellingen, kennis met culturele uitingen van professionals. Onze partners zijn Theater aan het Spui, Theater Korzo, het Filmhuis Den Haag, Gemeentemuseum Den Haag, Dakota, Laaktheater, Culturalis Theater, het Koorenhuis, Digital Playground, Huis van Gedichten, en de festivals CaDance, Winternachten, Movies that Matter en het Shoot-me filmfestival. We zijn trots op onze samenwerking! Contactpersoon is dhr. M. Hamel. Buitenschoolse activiteiten 8

9 Regelmatig gaan leerlingen ook buiten de school om te leren. Alle buitenschoolse activiteiten zijn voor de leerling verplicht en zijn opgenomen in het curriculum. Soms verwachten we van de ouders een bijdrage om de buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. Zaterdagschool Op de zaterdagschool kunnen zowel leerlingen van locatie Capadosestraat als leerlingen uit het Basisonderwijs extra lessen volgen voor de vakken Nederlands, Engels, Rekenen/Wiskunde en Science. De lessen worden iedere zaterdag gegeven van uur tot 1.30 uur en zijn gratis. Contactpersoon: Dhr. L. Veerman. Gezonde School De locatie Capadosestraat stimuleert een gezonde manier van leven van leerlingen en schoolpersoneel. In veel lessen staat gezondheid centraal. Onderwerpen als een gezonde voeding, tegengaan van overgewicht, sport, welzijn, persoonlijke hygiëne en een veilig (pedagogisch) klimaat komen aan bod. Het aanbod in de kantine is ook gericht op een gezonde leefstijl. De school heeft hierdoor het keurmerk Gezonde School gekregen. 9

10 Onderwijs op de Locatie Hooftskade (link ) Onderwijs op de locatie Hooftskade De locatie Hooftskade richt zich op niet-nederlandstalige jongeren in de leeftijd van twaalf tot en met zeventien jaar, die minder dan twee jaar in Nederland zijn en die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn. De diversiteit van deze leerlingengroep is groot, zowel wat etnische achtergrond als wat vooropleiding en leervermogen betreft. De locatie Hooftskade wil met de leerlingen het volgende bereiken: De leerlingen: Leren de Nederlandse taal; Burgeren in de Nederlandse samenleving in; Worden gemotiveerd om te leren; Vinden zo spoedig mogelijk hun plek in het VO of het MBO. De locatie Hooftskade tracht dit te realiseren door een veilige en stimulerende omgeving te creëren; door het aanbieden van een onderwijsprogramma met intensief taalonderwijs en praktische oefening van vaardigheden; door een brede oriëntatie op studie en beroep; door een breed onderwijsaanbod ook op sportief en cultureel terrein; door persoonlijke begeleiding; door een goed contact te onderhouden met de ouders of verzorgers (als die in Nederland zijn); door nauwe samenwerking met instanties binnen en buiten het onderwijs, waaronder vervolgopleidingen; door expertise op het terrein van intercultureel onderwijs en van het onderwijs in Nederlands als tweede taal te ontwikkelen en beschikbaar te houden; door gerichte deskundigheidsbevordering van docenten (vooral waar het gaat om NT-onderwijs) en andere medewerkers. Begeleiding bij het leren Door het formeren van klassen met een groepsgrootte van maximaal 15 leerlingen, krijgen leerlingen tijdens de les optimale begeleiding. Leeromgeving In de loop van schooljaar krijgen alle leslokalen een digitaal schoolbord. Ook starten we op de Hooftskade met een Elektronische Leer Omgeving (ELO). Doorstroom In leerjaar 1 staat het leren van de Nederlandse taal centraal. In dit leerjaar krijgen de leerlingen een intensief lesprogramma 0 uur Nederlands per week. Dit wordt aangevuld met vakken waarbij een relatief beperkte Nederlandse taalvaardigheid nodig is, zoals rekenen/ wiskunde, kunstonderwijs en Bewegen en Sport. 10

11 Ook is er aandacht voor inburgering. Aan de hand van opdrachten moet de leerling het Nederlands in de praktijk toepassen. Elke leerling start in de eerste 8 weken in een instroomgroep. Daarna krijgen de leerlingen een plaats in een klas op hun eigen niveau. De leerlingen zijn klaar om door te stromen naar leerjaar als het taalniveau minimaal CEF A1 is voor lezen, luisteren en schrijven. Uitstroom In leerjaar staat verdere taalontwikkeling en voorbereiding op doorstroom naar het regulier vervolgonderwijs centraal. Een leerling kan uitstromen naar: mavo/havo/vwo; vmbo basisberoeps- of kadergerichte leerweg; praktijkonderwijs; mbo. In dit leerjaar staat Nederlands nog steeds centraal. Ook vakken die belangrijk zijn voor de betreffende vervolgopleiding krijgen veel aandacht. In leerjaar krijgen de leerlingen een advies op basis van hun uitstroomprofiel. Iedere leerweg heeft zijn eigen lessentabel. De maximale duur van de opleiding nieuwkomers is 4 maanden. In leerjaar krijgen leerlingen begeleiding in hun keuze voor een bepaalde richting of sector tijdens de lessen loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding. In deze lessen krijgen de leerlingen inzicht in de studiemogelijkheden op de Johan de Witt Scholengroep. Daarbij is uiteraard ook belangrijk dat de leerlingen zicht krijgen op hun eigen mogelijkheden. Leerlingen kunnen doorstromen als hun taalniveau minimaal CEF A voor lezen, luisteren en schrijven is en er goede resultaten zijn voor Engels en rekenen/wiskunde. Leerresultaten zijn hierin leidend. Lessentabel Johan de Witt locatie Hooftskade Lessentabel Leerjaar 1 Periode 1 t/m 5 Leerjaar Periode 6 t/m 10 Vak Onderdeel Pro / BB Pro / BB KB / TL H/V Nederlands Lezen Schrijven 4 3 Spreken 4 Werken met woorden 4 Luisteren 4 11

12 Engels Rekenen / Wiskunde Rekenen 4 Wiskunde KNS Mens & Maatschappij 0 Biologie / NASK Gezondheidskunde Inburgering Mentoruur 1 ICT-onderwijs / Digitaal Rijbewijs 0 0 Oriëntatie op Kunst en Cultuur Oriëntatie op Science en Techniek Loopbaanoriëntatie Bewegen en Sport Lichamelijke Oefening Praktisch Gezondheidsonderwijs Totaal aantal lessen Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt ernaar gestreefd de leerlingen een vervangende les te geven. Deze les wordt verzorgd door een collega-docent. Er wordt getracht de lesuitval tot een minimum te beperken. Om aan het wettelijk minimum aantal lesuren te komen, bestaat de lesweek voor elke klas uit 35 lesuren. Sport en Bewegen Onder Sport en Bewegen vallen de lessen Lichamelijke Opvoeding en Praktisch Gezondheidsonderwijs. De lessen vallen onder de leerplichtwet en zijn dus verplicht. Als een leerling langdurig niet mee kan sporten, dan is een brief van huisarts of specialist, met de reden van het verzuim, verplicht. Als een leerling niet mee kan doen met de les dan moet hij/zij toch aanwezig zijn bij de les. Bij de sportlessen horen geschikte sportkleding en zaalsportschoenen. Het dragen van een hoofddoek tijdens de sportles is niet toegestaan. Het dragen van een speciale sportmuts voor meisjes mag wel. 1

13 Voor sommige klassen is zwemles een vast onderdeel van het curriculum. Ook deze zwemlessen zijn verplicht. Aan de lessen zijn geen kosten verbonden. Naast de verplichte sport is er ook nog de Sportcampus. Er zijn veel sportactiviteiten. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. Ook heeft de ADO Den Haag voetbalschool veel bekendheid. Maar ook voor volleybal, zwemmen, tennis of fitness kan een leerling bij de Sportcampus terecht. Bij de Sportcampus kiest een leerling vrijwillig een sport. Deze lessen zijn er na schooltijd. Aan het begin van het schooljaar krijgen de leerlingen te horen welk cursusaanbod er is en hoeveel het kost om er aan deel te nemen. Kunst en cultuur Onze school vindt het belangrijk dat de leerlingen kennis maken met verschillende kunst- en cultuuruitingen. Tijdens de lessen Kunsteducatie maken leerlingen kennis met diverse vormen van kunst en cultuur, zoals muziek, theater, beeldende kunst en dans. Het Johan de Witt werkt intensief samen met een groot aantal kunstinstellingen in Den Haag en omgeving. Onze partners zijn Theater Korzo, ALBA theaterhuis, het Filmhuis Den Haag, Huis van Gedichten, Bibliotheek Den Haag, Musicon, het Museum voor Communicatie, Digital Playground, het Koorenhuis, Culturalis, Allaboutus Filmfactory, Artotheek Den Haag/ Stroom, het Mauritshuis en de festivals CaDance, Holland Dance en Winternachten. Buitenschoolse activiteiten Het kan gebeuren dat uw kind ook buiten het schoolgebouw les heeft, bijvoorbeeld in het kader van de inburgering. Zaterdagschool Iedere zaterdag tussen uur en 1.30 uur kunnen leerlingen van het Johan de Witt verschillende lessen volgen. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal (NT). Volwassen buurtbewoners kunnen ook deelnemen aan de lessen Nederlandse taal, Engels en ICT. Wilt u meer informatie? Bel of kom langs. U kunt ook kijken op onze website: 13

14 Onderwijs op de Locatie Zusterstraat (link 3) Onderwijsaanbod Op de locatie Zusterstraat worden Vmbo kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht, Mavo, Havo en Vwo onderwijs aangeboden. Duur en opbouw vmbo Het vmbo duurt vier jaar. De eerste twee jaar (de onderbouw) volgt iedereen dezelfde vakken. In de bovenbouw kiest elke leerling een sector. Dan start ook het examenprogramma. Basisberoepsgerichte leerweg De basisberoepsgerichte leerweg bereidt leerlingen uitsluitend voor op de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau ). Deze leerweg is geschikt voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld. Daarnaast wordt deze keuze voor deze leerweg bepaald door het niveau waarmee de leerling het basisonderwijs verlaat. Kaderberoepsgerichte leerweg Deze leerweg bereidt de leerling voor op de vakopleidingen en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Ook hier wordt plaatsing bepaald door advies basisschool en de instroomcriteria. Onderbouw vmbo In de eerste jaar van het vmbo (de onderbouw) krijgen alle leerlingen hetzelfde lesaanbod. Het onderwijs in de onderbouw moet voldoen aan kerndoelen. Deze kerndoelen bepalen wat leerlingen in de onderbouw moeten weten en kunnen. Bijvoorbeeld wat leerlingen moeten weten over geschiedenis en wat ze na de eerste twee jaar moeten kunnen berekenen bij wiskunde. Bovenbouw vmbo: sectoren Na de eerste twee jaar gaat de leerling naar de bovenbouw. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest elke vmbo-leerling een sector (richting). Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo van het Johan de Witt kent de volgende sectoren: Handel en administratie; Informatie en communicatie technologie; Sport, dienstverlening en veiligheid; Techniek breed; Zorg en welzijn. Vmbo-leerlingen lopen in het derde en vierde jaar stage. Er zijn verschillende soorten stages. Stages behoren tot het verplichte lesprogramma. Mavo Sinds het schooljaar 006/007 gebruiken we de naam MAVO weer in plaats van VMBO-T. De MAVO begint met een brugjaar MAVO of met een brugjaar MAVO/HAVO. Alle leerlingen 14

15 die minimaal een MAVO of VMBO-T advies krijgen van de basisschool, kunnen in deze klassen geplaatst worden. Bij deze leerlingen wordt een toets afgenomen om eventuele achterstanden op te sporen. De leerlingen starten op één niveau; of MAVO of HAVO. Dit niveau wordt samen met de basisschool bepaald. In de loop van het jaar wordt gekeken welk niveau het beste bij de leerling past. Dat kan MAVO zijn, maar ook HAVO. De leerlingen die aan het einde van de eerste klas het advies krijgen om HAVO te gaan volgen, gaan naar de tweede klas HAVO. De MAVO bestaat in totaal uit 4 leerjaren. Na het tweede leerjaar gaan de leerlingen kiezen voor een van de volgende vakken: Frans, of NASK De gekozen vakken kunnen in de vierde klas gekozen worden als examenvak, maar dat hoeft niet. Natuurlijk kun je een vak dat je in de derde klas niet hebt gevolgd niet meer kiezen als examenvak. In de derde klas begint de bovenbouw en telt al het werk dat gemaakt wordt mee voor het eindexamen. Aan het einde van de derde klas gaan de leerlingen een sector kiezen, die aansluit op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs) of het HAVO. In de vierde klas blijven er nog 7 eindexamenvakken over en wordt het sectorwerkstuk gemaakt en gepresenteerd. Het diploma geeft toegang tot het MBO niveau 4 of, mits de juiste vakken zijn gekozen en de cijfers voldoende zijn, tot het vierde leerjaar van het HAVO. Havo Het HAVO is een opleiding van 5 jaar, die je voorbereidt op het hoger beroepsonderwijs (HBO). Op de locatie zusterstraat hebben we in de brugklas combinatieklassen, ook wel DakpanKlassen genoemd. Afhankelijk van het advies van de basisschool kom je in een klas HAVO of in een combinatieklas MAVO/HAVO. Bij deze klassen kijken we of je in het tweede jaar doorgaat naar het HAVO of de MAVO-stroom Natuurlijk gebeurt dit in nauw overleg met ouders en mentor. Na de derde klas verlaat je de onderbouw van de HAVO en ga je naar de bovenbouw. Met de bovenbouw worden de hogere klassen bedoeld, vanaf klas 4 ook wel Tweede Fase of Studiehuis genoemd. In de bovenbouw kies je in de vierde klas voor één van de studieprofielen. Er zijn vier hoofdrichtingen profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. VWO Vwo staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en duurt 6 jaar. Met een vwodiploma kunnen leerlingen doorstromen naar een universiteit of hogeschool. Het vwo is verdeeld in de onderbouw en de bovenbouw. In de bovenbouw kunnen leerlingen profielen kiezen, daarmee specialiseren zij zich in een bepaalde richting. Op de locatie zusterstraat bieden we alleen leerjaar 5 en 6 vwo aan. Leeromgeving Het nieuwe gebouw is modern ingericht. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal lesbord. De praktijklokalen richten zich op de sectoren Handel en Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Horeca. Wij werken met een elektronische leeromgeving (ELO). Sport wordt aangeboden in onze moderne gymzaal, in sporthallen of op sportvelden. Kunsteducatie (KE) wordt in samenwerking met en bij professionele kunstinstellingen gegeven. Opstroom, doorstroom en afstroom Hierbij de voorlopige opstroom, doorstroom en afstroom criteria voor schooljaar Deze worden bij de eerste rapportuitreiking definitief uitgereikt. 15

16 Opstroomcriteria Om op te stromen (naar een hoger onderwijsniveau gaan), moet de leerling aan de onderstaande criteria voldoen. Van Naar Criteria per 1 augustus 01 1 Basis Kader Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig procent in de doorstroom richting) Van Naar Criteria bij opstroom per 1 augustus 01 1Basis Kader 1 Kader Mavo Gemiddeld een 7,5 over alle vakken. Minimaal een 7,5 voor de vakken Nederlands, Engels en 1 Mavo Havo Wiskunde. Basis 3 Kader VAS / Kader referentietoets op doorstroomniveau (boven de tachtig procent in de zittende richting, boven de zeventig Kader 3 Mavo procent in de opstroom richting) Mavo 3 Havo Afstroom Om af te stromen (naar een lager onderwijsniveau gaan), moet de leerling aan de onderstaande criteria voldoen. Van Naar Criteria bij afstroom per 1 augustus 01 1 Kader Basis 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten. 1 Mavo Kader. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. 1 Havo Mavo Kader 3 Basis 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten. Mavo 3 Kader. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Havo 3 Mavo 3. In de sectorkeuze/ sectorvakken max. 1x een VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. 3 Havo 4 Mavo 1. Max. 3 onvoldoendes, 4 tekorten.. Eén 5 in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. In de sectorkeuze/ sectorvakken max. 1x een VAS / Kader referentietoets op afstroom niveau. Van Naar Criteria bij doubleren en afstroom per 1 augustus 01 1 Kader 1 Basis Voldoet niet aan norm en mag niet doubleren. 1 Mavo 1 Kader 1 Havo 1Mavo Kader Basis Mavo Kader Havo Mavo 16

17 3 Kader 3 Basis 3 Mavo 3 Kader 3 Havo 3 Mavo Het advies tot afstroom wordt geformuleerd tijdens de docentenvergadering op basis van de vastgestelde leerlingenresultaten, VAS / Kader referentietoets, werkhouding en studievaardigheden van de leerling. Doorstroom Overgangsnormen Hierbij de voorlopige overgangsnormen voor schooljaar Deze worden bij de eerste rapportuitreiking definitief uitgereikt. Leerjaar 1 en Van Naar Overgangsnormen: Vmbo 1 Vmbo 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken. Mavo 1 Mavo. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde Havo 1 Havo 3. Over alle vakken maximaal onvoldoendes. Vmbo Vmbo 3 4. Maximaal tekorten (een 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten, een 3 is drie tekorten, etc.). Mavo Mavo 3 5. Geen onwettig verzuim. Havo Havo 3 6. Doubleren: max 4 onvoldoendes, max 5 tekorten. Leerjaar 3 Van Naar Overgangs- en sector-/profielnormen: Havo 3 Havo 4 Overgangsnorm: 1. Gemiddeld een 6,0 over alle vakken.. Ten hoogste één 5,0 voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. 3. Over alle vakken, maximaal onvoldoendes. 4. Maximaal 3 tekorten (een 5 is één tekort, een 4 is twee tekorten, een 3 is drie tekorten, etc.). 5. Geen onwettig verzuim. 6. Doubleren in 3 HAVO, max 4 onvoldoendes, max 5 tekorten. Profielnorm: NT/NG1: Geen onvoldoendes in de profielvakken; wiskunde en natuurkunde minimaal een 7,0. NG: Maximaal één 5,0 in de profielvakken; wiskunde minimaal een 6,0. EM: Maximaal één 5,0 in de profielvakken; wiskunde minimaal een 6,0. CM: Maximaal één 5,0 voor de vakken geschiedenis, aardrijkskunde of een moderne vreemde taal. 17

18 Huiswerkbegeleiding, brugklas training en examentraining In alle leerjaren kan er huiswerkbegeleiding gegeven worden. Hier kan men gebruik van maken na overleg met de betreffende coördinator. Deze lessen zullen op zaterdag ochtend gegeven worden. Zaterdagschool Op de zaterdagschool kunnen de leerlingen van locatie zusterstraat bijles krijgen en huiswerkbegeleiding brugklas training en examentraining. Tevens kunnen buurtbewoners iedere zaterdag tussen en uur verschillende lessen gevolgen: Nederlands, Engels, ICT, wiskunde, etc. Meer formatie? Bel of kom langs. Zomerschool In de zomervakantie is iedereen welkom op de Zomerschool. Op de Zomerschool komen deelnemers om iets te leren, zodat ze goed bent voorbereid aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Op de zomerschool worden er verschillende lessen gegeven, zoals: Nederlands, Engels, Wiskunde, Science. Sportonderwijs Op onze school vinden we sport en een gezonde leefstijl erg belangrijk. Vandaar dat we er ook veel aan doen. Onder de naam Sportcampus zijn er veel sportactiviteiten. Zo is de basketbalschool al jaren een begrip in Den Haag en omstreken. En over de ADO Den Haag voetbalschool heeft u misschien ook wel eens iets gehoord. Maar ook als men wil volleyballen, zwemmen, tennissen of fitnessen kun je bij Sportcampus terecht. Voor de brugklassen heeft de Johan de Witt Scholengroep afdeling Zusterstraat een eigen programma ontwikkeld: Let's Move. De leerlingen gaan onder andere op Brugklaskamp, bezoeken een wedstrijd van ADO Den Haag, krijgen testen tijdens lichamelijke opvoeding en houden een sportontbijt in maart. Contactpersoon voor Sportcampus is dhr. R. van de Graaf. Kunstonderwijs Vanaf de oprichting in 1991 van het, toen nog, Johan de Witt College is cultuureducatie een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. Binnen het domein Kunst en Cultuur is aandacht voor beeldende vormgeving, muziek, dans, theater en poëzie. Naast actieve beoefening maken de leerlingen door voorstelling-, concert- en expositiebezoek in de Haagse culturele instellingen, kennis met culturele uitingen van professionals. De Johan de Witt Scholengroep onderscheidt drie vormen van cultuureducatie. Curriculum-gebonden kunsteducatie: Kunstvakken 1 en CKV, Kunst (algemeen) & Kunst (theater) en Audiovisuele Vormgeving. Deze vakken worden aangeboden in de bovenbouw van de Johan de Witt Scholengroep locatie Zusterstraat. Verlengde schooldagactiviteiten: Maatwerk in overleg met de leerling Buitenschoolse activiteiten: 18

19 De school spoort leerlingen aan om in hun vrije tijd deel te nemen aan allerlei vormen van amateur kunstbeoefening en andere activiteiten van sociaal maatschappelijke aard. Voor alle drie vormen werkt het Johan de Witt college intensief samen met een groot aantal culturele instellingen in Den Haag en omgeving. Onze partners zijn: Theater Korzo, ALBA theaterhuis, het Filmhuis Den Haag, Huis van Gedichten, Bibliotheek Den Haag, Musicon, het Museum voor Communicatie, Digital Playground, het Koorenhuis, Culturalis, Allaboutus Filmfactory, Artotheek Den Haag/Stroom, het Mauritshuis en de festivals CaDance, Holland Dance en Winternachten. Contactpersoon is de heer M. Hamel. Gezonde School De locatie Zusterstraat stimuleert op een integrale en structurele manier de gezondheid van leerlingen en schoolpersoneel. Tijdens het schooljaar zijn we gestart met diverse projecten dat leidt naar het keurmerk Gezonde School. In veel lessen staat gezondheid centraal. Dit varieert van gezond voeding, overgewicht, sport, welzijn, persoonlijke hygiëne, veilig (pedagogisch) klimaat op in de lessen en in het schoolgebouw. Het aanbod in de kantine is gericht op een gezonde leefstijl. 19

20 Lessentabel locatie Zusterstad Leerjaar 1 vmbo bbl vmbo kbl mavo havo Nederlands Nederlands + Engels Engels Frans 0 NASK 0 0 Biologie 3 3 Mentoruur Wiskunde Rekenen Geschiedenis Aardrijkskunde Kunsteducatie Lichamelijke oefening Muiswerk Algemeen De vakken Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen krijgen extra aandacht. Naast extra uren Nederlands zijn er ook extra uren Engels en Wiskunde, de zogenaamde plus uren, in deze uren werken de leerlingen over het algemeen individueel. Tevens zijn we dit jaar gestart met de digitale leerlijn muiswerk thuiswerk, de leerlingen kunnen d.m.v. het computerprogramma muiswerk zelfstandig werken aan hun achterstanden voor Nederlands en rekenen en zo voorsprongen creëren. Ook krijgen de leerlingen extra uren voor lezen bij Nederlands en Engels. Elke leerling volgt gedurende het schooljaar Kunsteducatie in modules, lessen binnen de modules vinden over het algemeen plaats in kunstinstellingen. De lessen worden verzorgd door kunstenaar/docenten. De begeleiding is in handen van mentor of docent van de school. Brugklastraining De brugklas leerlingen krijgen op de zaterdag, gedurende de eerste zes maanden, extra studiebegeleiding. Leerjaar Algemeen In het tweede leerjaar worden net als in leerjaar 1 extra lessen geven voor de vakken Nederlands en wiskunde/rekenen: de zogenaamde plus uren. In deze uren werken de 0

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo

Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie