Inhoudsopgave. Contactpersonen 3. Van de redactie 5. Van de voorzitter 7. Risico's van brand aan boord 8. Verslag ledenvergadering Maart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Contactpersonen 3. Van de redactie 5. Van de voorzitter 7. Risico's van brand aan boord 8. Verslag ledenvergadering Maart 2009 12"

Transcriptie

1 21 ste jaargang nummer 82 Maart 2010 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Risico's van brand aan boord 8 Verslag ledenvergadering Maart Agenda ledenvergadering Maart Weekendbeurten havenmeester 19 Ik geef de pen aan Uit het logboek van Simon den Danser 22 Regels te water 18 April 24 blz. 1

2 Contactpersonen Voorzitter Secretaris Rob Zweverink André Balk Lobbrich Boudgerslaan 29 Gijsbertje Louffhof MC Weesp 1382 MG Weesp Tel.: / tel Penningmeester Leider Zomerhaven Ferre Folkertsma Steve Leggett Buitenveer 53 Amstellandlaan AC Weesp 1382 CG Weesp Tel.: tel Leider Winterstalling Clubhuisbeheerders Iet Tresoor Hannie Munnikes Sleedoorlaan 23 Ria van den Emster 1185 DZ Amstelveen Tel. Clubhuis: Tel.: Jachthaven Winterberging Ossenmarkt 46 Nijverheidslaan 1a 1381 LX Weesp 1382 LE Weesp Tel.: Tel.: Havenmeester Redactie en kopij Jan Tuin Eric van t Hoff Deurnestraat 34 Dorpsstraat XA Almere 1393 NK Nigtevecht Tel.: Tel.: De Zeemeermin website: blz. 2. blz. 3

3 Van de redactie Het is een lange winter geweest en als de weergoden ons "meezitten", betekent dit dat wij een lange zomer tegemoet zullen gaan. Een zomer zoals die van 2009 waar het water op het IJsselmeer zo laag stond dat de sluizen in Muiden open bleven zoals afgebeeld op de foto hiernaast. Voor een laag schip zoals onze werkboot is dit een zeer plezierige bijkomstigheid omdat wij dan (a) meteen kunnen doorvaren en (b) niks hoeven te betalen! Over betalen gesproken, de boete die ik in augustus 2008 had opgelopen omdat ik volgens de waterpolitie niet genoeg langs de rechteroever voer van het IJ kanaal in Amsterdam is omgezet in een voorwaardelijke straf. Ik mocht in februari 2010 bij de rechter langskomen, en wat bleek, ik had het proces verbaal niet goed gelezen. Ik beweerde destijds dat ik aan het oversteken was (zie clubblad november 2008) maar daar ging het helemaal niet om. Ik voer namelijk aan de overkant "tegen het verkeer in" dus per definitie ver weg van de rechtoever. Ik zat voor de rechter met mijn mond vol tanden maar gelukkig hadden hij en de officier van justitie een goede (en drukke) dag, en mocht ik naar huis met een voorwaardelijke straf. Dit houdt in dat ik de boete niet hoef te betalen wanneer ik binnen 2 jaar niet dezelfde "fout' 'maak. Zo zie je maar weer dat het soms kan lonen om niet de slimste van de klas te zijn! Als alles mee zit dan ligt dit nummer ruim op tijd op jullie deurmat om het uitgebreide verslag van onze secretaris door te nemen voor aanvang van onze jaarlijkse ledenvergadering. Behalve het verslag, zullen jullie in dit clubblad een lijst van handige tips aantreffen over de risico's van brand aan boord en de eerste maatregelen, een overzicht van de weekendbeurten in de zomerhaven, een boeiend verhaal over de kracht van een zeemeermin en een spannend stuk over de piraat Simon de Danser. Veel leesplezier, Sophie en Eric van t Hoff blz. 4 blz. 5

4 Van de voorzitter Op het moment dat u dit leest mogen we toch hopen dat het weer eindelijk wat beter is. Het was eerst alles kou en sneeuw wat de klok sloeg en daarna leek het wel of het in Nederland alleen nog maar regende. Je kreeg steeds meer zin om maar uit te wijken naar het buitenland. Hoewel het daar ook niet alles koek en ei was met zware overstromingen en aardbevingen. Nee, dan toch maar hier blijven en manmoedig het slechte weer doorstaan. De vaste bezoekers van de winterberging hebben toch weer heel veel onderhoud verricht aan hun boot. Ook veel nieuwigheden werden op, aan, of in de boot aangebracht. Driftig werd er gelakt en geschuurd, alleen het schilderwerk moest wachten op betere tijden. Zowel in de haven als op de winterstalling is het nodige onderhoud verricht. Je komt er dan achter hoe snel sommige dingen van je weglopen. Ieder jaar is er toch meer te doen dan je in eerste instantie denkt. We komen erachter dat als in het voorjaar, voordat de boten er weer liggen, de steigers niet goed zijn schoongemaakt dit in de winter lijdt tot een versnelde afbraak van deze steigers. Hierbij dus een oproep aan de leden met een ligplaats op de haven; maak in ieder geval het deel waar u aan ligt even goed schoon voordat de boten er weer allemaal liggen! Vanaf zondag 18 april ligt de haven weer vol. Op vrijdag 19 maart is de jaarvergadering. Aanvang uur. Elders in ons blad zal daar ongetwijfeld meer over instaan. Rest mij u een in alle opzichten voortreffelijk vaarseizoen 2010 toe te wensen, waarin u veel beleeft en mooie plekjes ontdekt. Misschien hebt u dan wat inspiratie opgedaan voor een stukje in ons clubblad. Met hartelijke groeten Rob Zweverink blz. 6 blz. 7

5 De risico s van brand aan boord Bij de voorbereiding van het schrijven van dit stuk hebben wij ons laten voorlichten door deskundigen over de soorten branden die op schepen kunnen ontstaan. Eén ding is ons duidelijk geworden: Branden kunnen bijna overal ontstaan en het verloop ervan is bijna altijd onvoorspelbaar. Dat maakt het schrijven van een handleiding bij brand moeilijk dan wel bijna onmogelijk. Het grillige en mogelijk onvoorspelbare karakter van een brand aan boord, die soms razend snel om zich heen kan grijpen, maken het noodzakelijk om bij elke melding van brand steeds rekening te houden met het ergste scenario. Houdt in alle gevallen steeds het volgende goed in gedachten: De brandmelding: Een brandmelding kan in principe vanuit elke ruimte aan boord gegeven worden. De ontdekking van een brand kan door iedereen gedaan worden. Neem elke brandmelding serieus en probeer de juiste maatregelen te nemen. De eerste maatregelen: We gaan er dus in principe van uit dat er een serieuze brand is, hoewel een brandje in een prullenbak is snel geblust. Eén persoon neemt altijd de leiding. Hij zorgt er voor dat alle bemanningsleden zich op een veilige plaats aan dek verzamelen en let erop dat er niemand wordt vermist. Hij ziet er vervolgens op toe dat iedereen een reddingsvest aandoet en reddingsmiddelen verzamelt. Zorg ervoor dat de reddingsmiddelen aan boord in topconditie verkeren. HET SCHIP KAN WORDEN VERVANGEN, HET LEVEN VAN EEN OPVARENDE NIET!!!!!!!! Daarom worden allereerst de handelingen en maatregelen genomen die er op gericht te zijn het leven van jezelf en dat van de bemanning in veiligheid te stellen. Alles wat je daarnaast nog aan positiefs kunt doen, zoals het blussen van de brand, is mooi meegenomen. Benoembare risico s: verbranding verstikking door rook of zuurstofgebrek. brandwonden > ernstige verminkingen. zinken te water geraken bemanningsleden > onderkoeling > verdrinking. schade aan materieel. drukke scheepvaart > aanvaring. gevaren voor de overige scheepvaart Op binnenwateren: Maak gebruik van het feit dat het schip vaart loopt en manoeuvreer zo snel mogelijk naar een oever of naar een andere plaats waar het schip zo snel mogelijk verlaten kan worden. Ga niet tijdens de vaart aan brandbestrijding doen. Ga pas aan brandbestrijding doen als je zeker weet dat je dit zonder gevaar kunt doen, of laat de brandbestrijding over aan de brandweer. Pas als het vaartuig voor de kant ligt kan men zich voorzichtig oriënteren op de brand op zich. Bij uitslaande brand: Neem een GSM mee en verlaat het schip zo snel mogelijk Zorg dat de autoriteiten op de hoogte worden gebracht. Bij een geringe of niet waarneembare brand in het verblijf: Probeer je te oriënteren op de aard van de brand en neem hierop de maatregelen. Sluit zoveel mogelijk openingen af. Indien waarneembare brand, schroom dan niet om de draagbare brandblussers te gebruiken. blz. 8 blz. 9

6 Op ruime wateren : Tijdens de vaart op zee zijn de maatregelen die hiervoor zijn genoemd niet altijd een optie. De bemanningsleden zijn meer aangewezen op hun zelfredzaamheid. Iedereen doet meteen een reddingsvest om. De brand wordt meteen gemeld aan een walstation. De schipper houdt controle over de situatie en verdeelt de werkzaamheden. Verlies niemand uit het oog. Maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om het schip zo nodig snel te verlaten. Alleen als het veilig is voor mensen, wat gaan doen aan brandbestrijding. Brandweer aanwezig > laat brandbestrijding aan hen over. Ga na welke blusmiddelen aan boord zijn, waar ze zich bevinden en hoe ze moeten worden gebruikt. brandblussers. blusdeken (o.a. bij vlam in de pan) Samenvattend : Denk bij brand eerst aan je eigen veiligheid en dat van de overige bemanning. Het is moeilijk om in een richtlijn aan te geven wat verder het beste is om te doen bij een brand. Elke situatie zal anders zijn en vergt dan weer zijn eigen specifieke benadering. Deze toelichting kan bijdragen tot een bewustwordingsproces over de brandveiligheid aan boord, waarin ieder bemanningslid een eigen verantwoordelijkheid heeft. Overgenomen uit Federatie Oud Nederlandse vaartuigen (met dank aan André Balk). In veiligheidsstelling : Bij brand is rook het gevaarlijkste. De meeste slachtoffers bij brand komen niet om door vuur maar door de extreem giftige rook. Tijdens de slaap zijn de reukorganen uitgeschakeld. Alleen het gehoor werkt nog. Overdag kunt u zelf een brand ontdekken, maar als u slaapt lukt dit niet en heeft u nauwelijks tijd om te vluchten. Indien er benedendeks brand uitbreekt, stel jezelf en de overige bemanningsleden die benedendeks verblijven, dan onmiddellijk in veiligheid aan dek. Omdat onze schepen vaak niet voorzien zijn van een extra vluchtluik is het deurtje van het vooronder de enige mogelijkheid weg te komen. Aarzel dus niet, want de kans bestaat dat je ingesloten raakt. Indien men de wal of het reddingsschip heeft bereikt, neem dan alleen het meest noodzakelijke mee. Een GSM is dan wel handig. Middelen aan boord ter bestrijding van brand: Ter bestrijding van eenvoudige brandjes dan wel branden, waarbij we zelf geen gevaar lopen zijn er diverse hulpmiddelen aan boord. Alle middelen zijn er op gericht om één van de zijden van de zogenaamde brand-driehoek weg te nemen. Algemene ledenvergadering 2010 Alle leden worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering op: Vrijdag 19 maart 2010 Aanvang 20:00 uur Winterhaven André Balk

7 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING op 27 MAART OPENING Bij de opening van de vergadering zijn 52 leden en 1 donateur aanwezig. Maar ook verschillende familieleden tonen hun belangstelling. 2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN Bericht van verhindering is ontvangen van: J. Bauwens, P. van den Boogaard, J. Huisman, S. van der Kruis, A. Niesen en A. Vos. 3. GOEDKEURING NOTULEN JAARVERGADERING 2008 De notulen van de algemene ledenvergadering op 28 maart 2008 zijn opgenomen in het clubblad. Er zijn geen opmerkingen over de inhoud van het verslag, zodat het wordt goedgekeurd. 4. JAARVERSLAG VAN DE SECRETARIS Het verslag, eveneens opgenomen in het clubblad, geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten voor het bestuur. Daaronder zijn in elk geval te begrijpen de bouw en inrichting van het douchegebouw, maar ook de dreiging van het betalen van vennootschapsbelasting. Het verslag wordt goedgekeurd. 5. JAARVERSLAG VAN DE PENNINGMEESTER Het exploitatieresultaat was beter dan was begroot voor 2008, maar iets lager vergeleken met In feite hebben alle begrotingsposten invloed op het uiteindelijke resultaat, maar de verhoging van het gastengeld is een belangrijke oorzaak. Een onvoorziene inkomstenpost was de vergoeding voor het gebruik van het winterbergingterrein door het GAD, tijdens de renovatie van hun terrein. Ook het clubhuis heeft goed gedraaid, hetgeen blijkt uit de bereikte opbrengst. Na een nadere toelichting, wordt het verslag goedgekeurd. 6. JAARVERSLAG VAN DE JACHTHAVEN De havenmeester begint met een bedankje richting leden die weer hebben bijgedragen aan het verfraaien en in standhouden van de haven. Ook de weekendhavenmeesters worden daarin betrokken. Voor hen is voor het komend seizoen een checklist gemaakt met de benodigde gegevens om een weekendbeurt goed te laten verlopen. Alle boxen zijn voorzien van een bordje die men, bij een afwezigheid langer dan drie dagen, op groen moet zetten, zodat de box kenbaar is als passantenplaats. De vergadering gaat akkoord met dit verslag. 7. JAARVERSLAG VAN DE WINTERBERGING I. Tresoor brengt zijn eerste verslag uit als winterstallingleider. Ook hij bedankt alle leden die weer de nodige werkzaamheden op de winterstalling hebben uitgevoerd. Zo zijn de trekker en de karren voorzien van nieuwe banden, de kozijnen van het clubhuis zijn vernieuwd en het hek en de afzuiginstallatie zijn hersteld. Voor twaalf leden geldt dat de bok aangepast moet worden, zodat geen stophout noodzakelijk is. In verband met de veiligheid bij het transport en de plaatsing moet dit vóór oktober 2009 in orde gemaakt zijn. Voor allen geldt dat het voor langere tijd plaatsen van materialen de toestemming van de winterstallingleider vereist. De maximale periode is twee seizoenen. In het algemeen geldt dat voor het gebruik van de winterberging, ook tijdens het zomerseizoen, ook zijn toestemming noodzakelijk is. Het verslag wordt goedgekeurd. 8. VERSLAG KASCOMMISSIE Van de kascommissie hebben R. van den Boogaard en J.G. Spaans de financiële gegevens van de vereniging over het jaar 2008 en de daarop betrekking hebbende bescheiden onderzocht. De penningmeester heeft daarbij de noodzakelijke toelichting gegeven. De kascommissie stelt de algemene ledenvergadering voor het bestuur te dechargeren voor het beheer over het boekjaar De vergadering stemt in met het voorstel.

8 9. BENOEMING NIEUWE KASCOMMISSIE J.G. Spaans was reservelid en is bereid dit nog een jaar te zijn. Ook de andere leden (R. van den Boogaard en J.J.C. Ottenhof) worden herbenoemd, waarbij R. van den Boogaard volgend jaar aftredend is. 10. VOORSTEL AANNEMEN NIEUWE LEDEN Als nieuwe leden van de vereniging worden voorgesteld: A.J. Balk, E. Gebski, J. Huisman, F. Rademaker en G.W.M. Smit. Hoewel J. Huisman zich heeft afgemeld voor deze vergadering, wordt hij toch voorgesteld als lid. De reden van zijn afwezigheid heeft hij vooraf aan de voorzitter bekend gemaakt. De vergadering gaat akkoord en de voorzitter heet hen welkom binnen de vereniging. 11. TOEKOMST VAN DE VERENIGING / OPROEPBELEID Zoals reeds eerder medegedeeld, heeft de vereniging bij de gemeente aangegeven dat zij interesse heeft om het recht van opstal te verkrijgen voor het nieuwe douche- en toiletgebouw. Uit de reactie van de gemeente blijkt dat zij hiertoe bereid zijn voor een periode van 25 jaar met een optie voor verlenging. De kosten zijn eenmalig ca voor legeskosten en verder jaarlijks de Onroerend Zaak Belasting. Het voordeel is dat de vereniging eigenaar wordt van het gebouw, hoewel het op gehuurde grond staat. Mocht de gemeente andere plannen ontwikkelen met betrekking tot het haventerrein, dan zal de gemeente het gebouw van ons moeten kopen. Een belangrijk argument daarbij is de mogelijk komende fusie van Weesp met andere gemeenten. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat zo n fusie op meerdere aspecten invloed kan gaan hebben, waar het bestuur zeker alert op zal moeten zijn. Het voorstel om over te gaan tot het verkrijgen van opstalrechten voor het douchegebouw wordt door de vergadering aangenomen. 12. BEGROTING 2009 De penningmeester deelt mee dat op een tweetal plaatsen de begroting aangepast moet worden. De inkomsten uit entreegeld moet iets verhoogd worden, maar de uitgaven van de winterberging gaan wellicht hoger uitkomen. Dit wordt veroorzaakt door een mogelijk noodzakelijke vervanging van de tractor. Voor activiteiten wordt niets begroot, hoewel daar vanuit de vergadering wel om gevraagd wordt. Na enige vragen en de beantwoording daarvan, wordt de begroting 2009 aangenomen. 13. BESTUURSVERKIEZING Dit jaar nemen twee bestuursleden afscheid, maar er staan vervangers gereed om hun functie over te nemen. J. Tuin treedt weliswaar af als bestuurslid, maar hij blijft wel aan als havenmeester. Van deze functie wordt het technische gedeelte, zoals onderhoud en vervanging, in het vervolg verzorgd door S. Leggett, die als nieuw bestuurslid wordt gekozen. Ook hij zal bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden assistentie nodig hebben. J. Sluman legt zijn functie als secretaris neer en wordt opgevolgd door A. Balk. Zoals uit agendapunt 10 blijkt is hij nog maar zeer kort geleden als lid aangenomen, maar niettemin heeft hij als enige positief gereageerd op een oproep in het clubblad. Hij heeft de nodige ervaring in bestuurlijke functies bij andere verenigingen. De voorzitter heet beiden welkom in het bestuur. De voorzitter bedankt de aftredende bestuursleden en laat dit vergezeld gaan van een attentie. De overige bestuursleden worden voor een jaar herkozen. 14. RONDVRAAG Een drietal leden maakt gebruik van de rondvraag. W. Pareira brengt in de herinnering dat vorige jaar reeds is gevraagd naar een nieuwe microfoon. Tijdens deze vergadering gaat ook de versterker kapot. De vraag aan het bestuur is om nu tot een geheel nieuwe installatie over te gaan, inclusief een interruptiemicrofoon. J. van den Emster meldt zich aan om hieraan aandacht te besteden. G. ter Meulen herhaalt zijn opmerking van het vorig jaar, dat de controle op de WA-verzekering in het slop is geraakt. Het bestuur meldt dat het dit jaar, bij het in het water gaan van de schepen, weer zal worden gevraagd.

9 Zijn tweede vraag over de opslag van gasflessen, op de boot of op de haven of thuis komt weer ter sprake. Het blijft een zaak die niet is geregeld in de milieuvergunning; volgens de brandweer zijn de veiligste plaatsen in een bun op de boot of in een aparte afgescheiden opslagplaats. P. Buninga herinnert aan de afspraak over het schoonmaken van de steigers op de haven. De havenmeester zegt dat iedereen zijn eigen steiger schoon moet maken. Vanaf de komende week is op de haven het water aangesloten en electriciteit is beschikbaar. 15. SLUITING In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit keer wel een pauze gehouden tijdens de vergadering. Daardoor is het wat later dat de voorzitter de ledenvergadering kan beëindigen. Hij wenst allen een goed vaarseizoen. Het verslag is geschreven door J. Sluman. R. Zweverink A.J. Balk Voorzitter Secretaris Knutselmiddagen Agenda voor de algemene leden vergadering die gehouden wordt op vrijdag 19 maart 2010 in het clubhuis aanvang 20:00 uur. 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Goed keuring notulen jaarvergadering Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag penningmeester 6. Jaarverslag jachthaven 7. Jaarverslag winterberging 8. Verslag kascommissie (dechargeren van het bestuur) 9. Benoeming nieuwe kascommissie 10. Voorstel aannemen nieuwe leden 11. Havenmeester Begroting 13. Contributie verhoging 14. Rondvraag 15. Sluiting Tijdens de ledenvergadering mag er niet gerookt worden en is de bar gesloten Ieder is welkom tijdens de knutselmiddagen in het verenigingsgebouw (13:00-17:00). Deze vinden plaats op de volgende dagen: - 21 maart - 11 april (alweer de laatste dit seizoen) Loes Tuin en Marjan Buninga

10 Weekendbeurten havenmeester, seizoen 2010 Seizoen 2010 Schipper Bootnaam Telefoon 23, 24, 25 april G.H. ter Meulen Con Amore apr. 1, 2 mei A.M. van Meurs Mystic , 8, 9 mei H. Munnikes Cabillaud , 15, 16 mei G.H. Mulder , 22, 23 mei D.H.C. Meijerink Dirk , 29, 30 mei L. Meijerink Lady M , 5, 6 juni P. van Niekerk , 12, 13 juni A.P. Niesen , 19, 20 juni J. Ottenhoff Thetis 25, 26, 27 juni I. Goossens Queen , 3, 4 juli N. Groeneveld/Matla Olifant je , 10, 11 juli B. Groenheyde , 17, 18 juli J. van der Heijden , 24, 25 juli J. Hagenstein , 31 juli, 1 aug. F. Heitz , 7, 8 augustus J. Hester Avis , 14, 15 aug. L.J. Heus Orka , 21, 22 aug. R.W.Ch. v.d. Heuvel , 28, 29 aug. J.H. Hoenderdos Kama , 4, 5 september E.L. van 't Hof Bosphorus , 11, 12 sept. B. Horseling , 18, 19 sept. B.L.H. Jansweijer Plons , 25, 26 sept. Mw. J. van Kooten Zusje , 2, 3 oktober S. Leggett Lady Mary , 9, 10 okt. P. van 't Padje Borkumriff De weekenddienst duurt van vrijdagavond van 17:00 t/m 21:30 en zaterdag en zondag van 9:00 t/m 11:30, 13:00 t/m 16:30 en 18:00 t/m 21:30. Wanneer u niet kunt dient u zelf zorg te dragen voor een plaatsvervanger. De havenmeester

11 Ik geef de pen aan... Lam op de Kreupel Het was middenzomer dat mijn zeilmaat en ik de haven van Enkhuizen verlieten op weg naar Wieringen. Het voormalig eiland met zijn glooiend landschap en Viking historie bekoort mij zo zeer, dat ik elk jaar besluit om in elk geval Wieringen te bezeilen. Met een straffe Westenwind (kracht 5 Beaufort) zeilden we richting het hoge Noorden, langs de West-Friese kust die ons enige beschutting bood tegen de vlagerige wind. Ter hoogte van Medemblik nam de wind en de hoogte van de golven zodanig toe, dat mijn maat steeds witter werd en we besloten uit te wijken naar een nieuw gecreëerd eiland; De Kreupel. De naam is niet aanlokkelijk, maar zal hoogstwaarschijnlijk voortkomen uit de historie, toen zich op de plaats van de eiland een zandbank bevond die de VOC schepen belemmerde hun toch naar Enkhuizen of Hoorn te voltooien. Het maakte de schepen als het ware kreupel. Nu bood het een beschutte haven tegen de aanwakkerende wind. We naderden het eiland dat gemaakt is als broed- en foerageereiland voor de vogels vanuit het Oosten en meerden de zeilboot met de kop in de wind langs de steigers die er sinds een jaar staan om ook de recreant de mogelijkheid te bieden te genieten van de talloze vogels en de nachtelijke sterrenhemel. Maar het eiland bood meer Aan de steiger het eiland is enkel te belopen op steigers lag voor ons een eenvoudig zeilbootje met een 2-koppige bemanning; de vrijwillige havenmeesters van de Kreupel. Zij vatten hun taak geestverruimende op, want de alcohol werd daar rijk geschonken. We rekenden af voor de komende nacht en genoten vanuit de vogelobservatiehut van de zonsondergang en Het begon al te schemeren toen we hem of haar zagen; een donkere gestalte die zich voor even boven water liet zien en schielijk weer onder dook, schuchter en nieuwsgierig tegelijk. Het fenomeen deed zich drie keer voor daarna gaf het zich niet meer prijs. Hadden wij het goed gezien? Een zeehond op het IJsselmeer? Was het wel een zeehond? Vermoeid en verwonderd gingen wij die nacht op kooi. Midden in de nacht, werd er plotseling op de zeilboot geklopt. In pyjama ging ik de hut uit. Op de steiger stond een verschrikte havenmeester; Kan u komen helpen? Mijn maat is van de steiger in het water gevallen en hij komt er niet meer uit! Op blote voeten snelde ik met hem mee naar het slachtoffer dat hulpeloos aan de steiger hing. Ik kom er niet meer uit, wat ik ook probeer! Met man en macht trokken wij aan de drenkeling die looiig in het water hing, maar het leek alsof er iets was, wat hem naar beneden trok. Was het de zwaarte van de drank? Of was er een onzichtbaar hand die aan de benen van de man trok? In een flits combineerde in het verschijnsel dat we gezien hadden die avond, met dit hachelijke moment. Was het een verdwaalde zeemeermin, die deze man wilde verschalken en hem naar beneden trok? Als dat zo was, dan leek ze mijn gedachten te kunnen lezen. Want op dat moment tilden wij de man met een uiterste krachtinspanning op de steiger. Het was alsof zij had losgelaten Koud en nat ging ik terug naar mijn zeilboot en keek nog even naar het donkere water, waar de maan in weerspiegelde. Die volgende ochtend was de zeilboot met de haven-meesters. verdwenen. Het gaf ons het gevoel wonderlijk gedroomd te hebben, alsof onderschat nooit het allemaal een verzinsel was. een zeemeermin! Ik maakte de zeilen zeilklaar en keek naar het water. Hoe was de man in het water gekomen? Was het de drank? Was het de lok van een verleidelijke zeemeermin? En hoe kwam het dat hij niet uit het water te halen was? Was het de natuurlijke kracht van een zeemeermin? Als dat zo was, onderschat dan nooit de kracht van een zeemeermin! Achteraf hoorden wij in een van de haventjes aan de West-friese kust, dat er bij de Kreupel een zeehond was waargenomen die zich bij de sluis had laten schutten naar het zoete water Van een zeemeerminnende man, Ik geef de pen aan Steve Leggett Hemmo Drexhage

12 Uit het logboek van Simon den danser Conflict op de rede van Lemmer In de zomer van 2003 verbleven wij korte tijd in de haven van Terschelling en waren voornemens naar de thuishaven in Weesp te gaan met tussenstops in Lemmer en Enkhuizen en daarna de homeport run te ondernemen. Welnu, na een avontuurlijke tocht over Waddenzee en Ijsselmeer via de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand meldde ik mij, aangekomen op de rede van Lemmer bij de particuliere jachthaven Maronier. Van watersportvrienden had ik gehoord dat het daar een fijne ligplaats was. Er was sprake van goede accommodatie (met name douches, na een weerbarstige tocht), leuke mensen, niet ver van de stad en, last but not least, zelfs een prettig restaurant. Dus waarom dan nog gekozen voor de wel voordeliger gemeentehaven? Ik kreeg via de marifoon contact met de havenmeester van Maronier en noemde allereerst mijn naam als schipper en vervolgens de naam van mijn schip. Nu is het goed tevoren te weten dat Simon de Danser een beruchte piraat was die, lange tijd geleden, bij de Algerijnse kusten schepen plunderde en roofde dat het een lieve lust was. (Wat dat betreft moeten de leden van De Zeemeermin op hun hoede voor ons zijn.) Simon, de piraat, is vele jaren geleden aan het eind van zijn leven overigens wel tot geestelijke inkeer gekomen. Hij vreesde namelijk het hellevuur. Na veel berouw te hebben getoond, is hij alsnog in vrede gestorven en in zijn geboortedorp Oostzaan begraven.. Terug naar Maronier. Op mijn marifonische aanmelding volgde een dodelijke stilte, waarna vervolgens kennelijk de hoorn op de haak werd gegooid. Een tweede poging, per gewone telefoon bracht mij eensklaps in contact met de eigenaar van de haven, de heer Maronier- zélf. Deze brieste door de telefoon om terstond te maken dat ik weg kwam, want anders zou hij niet alleen de Lemmerse politie, maar zelfs ook de waterpolitie op mij afsturen. Aan piraten en ander tuig had hij geen boodschap. Ik was perplex, verbaasd en zeer teleurgesteld. Wat kon deze havenmeester bezielen een verzoek op zo n manier te weigeren m te mogen aanleggen? Dat is op het water ongebruikelijk. Ik besloot, doortastend, om toch de haven in te varen en aan te leggen aan de meldsteiger van Maronier. Ik stapte vervolgens resoluut naar het bureau van de havenmeester. (Pistool los in de holster bij wijze van spreken) en vroeg aldaar om uitleg voor zijn merkwaardig gedrag. Daar stond de heer Maronier, mansbreed, armen over elkaar. Dat beloofde wat te worden Maar nadat hij mij enige tijd had aangestaard, alsof ik van een andere planeet was gekomen, veranderde hij als een blad aan een boom en begon zich duizendmaal te verontschuldigen. Een levensgroot misverstand kwam aan het licht! Wat was het geval? Enige weken tevoren had een turbo-polyester prolo boot, genaamd Simon de Danser (let op het verschil) na een verblijf van een flink aantal dagen zijn haven verlaten met achterlating van een valse naam en zonder havengeld te hebben betaald. Wie begrijpt niet de verbazing en de woede van de havenmeester en zijn baas, de heer Maronier toen zich daar toch weer Simon den Danser voor een ligplaats aanmeldde. De piraat was kennelijk weer op de rede van Lemmer verschenen! Korte tijd later, nadat het misverstand was opgehelderd, de ligplaats geregeld en de inschrijvingsformaliteiten voltooid, verscheen de heer Maronier mét zijn echtgenote en gewapend met een fles Berenburg in de hand bij ons aan boord en werd niet de vredespijp gerookt, maar een vriendschapsdronk uitgebracht. De ligplaats werd ons voor één nacht door de haven aangeboden. Na een rustige overnachting verlieten wij de volgende dag met gerust gemoed de haven voor de oversteek naar Enkhuizen. Joop Adolfse, Schipper van Simon den Danser

13 Winterstalling regels tijdens het te water gaan Hierbij nogmaals de regels voor de winterstalling op zondag 18 april. Geen toegang voor mensen die niets hebben te zoeken op de winterstalling dus ook geen kinderen en/of kleinkinderen uitnodigen voor een bezoek aan de winterstalling. Iedereen dient om 07:30 uur aanwezig te zijn op de winterstalling en zich te melden bij zijn ploegleider voor verdere instructies. Iedereen blijft tot einde werkzaamheden, en niemand gaat zonder toestemming eerder weg. Geen verwisseling van ploeg zonder toestemming van ploegleider en coördinator. De eigenaar van de boot is aanwezig bij het transporteren en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar schip. Tijdens het transport mogen er geen personen aan boord zijn. Moet U nog aanpassingen uitvoeren aan U bok, doe dat nu nog. Er is namelijk bij uit het water gaan geen stophout meer beschikbaar aan de waterkant. U auto kunt U parkeren bij het NS station, of naast de tunnel. Dus NIET op de Nijverheidslaan, NIET bij Karwei, en NIET bij de GAD of Muhl. Deze plaatsen dienen vrijgehouden te worden voor het inparkeren van de trekkers. Er kunnen sancties volgen bij het parkeren bij Karwei of Muhl. Wij hopen op een mooie dag en een goede samenwerking. Iet Tresoor

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

Pagina 17 /18 Pleziervaartuigenverzekering/havenmeester

Pagina 17 /18 Pleziervaartuigenverzekering/havenmeester Pagina 2 Bestuur Watersportvereniging Westland Pagina 3 Van de Voorzitter Pagina 4 Zomerberging 2011 Pagina 7 Aansprakelijkheid/oproep Gondelvaart Pagina 8 WSVW-boekje maken Pagina 9 Alg. Ledenvergadering/Nieuwjaarsreceptie

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Kuippraat. Verjaardagen

Kuippraat. Verjaardagen 25 JAAR Kuippraat van de voorzitter Langszij Verjaardagen Ik herinner me In het kielzog uit de wintereditie van 2010, geschreven door onze toenmalige hoofdredacteur Jan Janse. Het stond in het kader van

Nadere informatie

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5

INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 191 INHOUD 1 UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 3 MEDEDELINGEN UIT HET BESTUUR 5 VERENIGINGSEVENEMENTEN 5 De bemanningsbank Sluisbezoek, verslag van onze jongste verslaggever REISVERSLAGEN 8 Met de Witte

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort!

Veerse Meer! Zeven dagen per week geopend m.u.v. september tot en met maart, zondags gesloten (tenzij anders vermeld). Tot binnenkort! Alles voor uw hobby op een van de mooiste locaties aan het Veerse Meer! Kom kijken in onze watersportwinkel waar we u een ruim assortiment bieden. Laat u geheel vrijblijvend informeren over de mogelijkheden

Nadere informatie

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV)

Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering Groningse Kano Vereniging (GKV) Datum: Woensdagavond 12 maart 2014, om 20.00 uur Locatie: De Loods, Hoornsedijk 4 te Haren, telefoon Loods: 050 527 00 30

Nadere informatie

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft

UIT DE STUURKUIP 2 VAN DE KAMPANJE 4. VERENIGINGSNIEUWS 5 * Lustrum. VERENIGINGSEVENEMENTEN 6 *24 e Rally Lowestoft *Double Dutch naar Lowestoft juni 2002 31e jaargang Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Toerzeilers. Verschijnt 7x per jaar. ISSN 1384-9492 NEDERLANDSE VERENIGING VAN TOERZEILERS SECRETARIS: A. F. Marks, PENNINGMEESTER: B. van

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV

SLUIS KADE11 OOK NIEUW: DE WILDE VAART START NIEUWE SERIE: DE KOERSLIJN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT MIJNMONIQUE TE WATER VERSLAG VAN DE ALV KADE11 SLUIS NR 35 december 2011 MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN EEN NIEUWE BEHEERDER VOOR 10 BFT ALLE UITSLAGEN VERSLAG VAN DE ALV MIJNMONIQUE TE WATER MAN OVER BOORD! OOK NIEUW: DE WILDE

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 16 juli 2015 Voorzitter: Griffier: Plv. griffier: Aanwezig zijn de leden: Afwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld,

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581

Colofon. Algemeen 1. Kaagnieuws 581 Algemeen 1 Colofon Verenigingsorgaan van Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, opgericht 14 oktober 1910. Postadres: Postbus 3, 2360 AA Warmond. Havenkantoor/secretariaat Kaagstraat 1, 2361 KM Warmond

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

Clubblad WSVA. december 2011

Clubblad WSVA. december 2011 Clubblad WSVA december 2011 ~ 2 ~ ~ 3 ~ Scheepsrestauratie De Zaete Voor al uw onderhoud, reparatie en restauratie in hout Voor het hellingen van uw rond of platbodemjacht tot 35 ton kunt u terecht op

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

68e Jaargang 2015. Ledenadministratie

68e Jaargang 2015. Ledenadministratie 68e Jaargang 2015 't Randwieckbeukske 68e Jaargang 2015 Kopij voor 't Randwieckbeukske Het aanleveren van kopij, foto's e.d. voor het eerstvolgend Randwieckbeukske kan tot: dinsdag 14 april 2015 dinsdag

Nadere informatie

Watersportvereniging Brouwershaven

Watersportvereniging Brouwershaven Watersportvereniging Brouwershaven 2007 3/4 bestuur Voorzitter : F.X. Olmer, 010-4143439 Secretaris : P.P.S.C. Tielemans, 0499-472001 Penningmeester : A.P.G. van der Sluijs, 0111-692309 Algemeen lid :

Nadere informatie