Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat VX Groesbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel."

Transcriptie

1 Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat VX Groesbeek

2 Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek. In deze schoolgids beschrijven we op welke manier wij met kinderen en met onderwijs omgaan. We geven u informatie waarvan wij denken dat die voor u als ouder belangrijk is. In de schoolgids kunt u o.a. lezen hoe het onderwijs in de school Sionsheuvel is georganiseerd, hoe de kinderen worden begeleid en welke activiteiten we ondernemen om de school voor kinderen, ouders en medewerkers prettig te maken. Verder vindt u informatie over speciale hulp die we al of niet kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben, u leest wat het team op Basisschool Sionsheuvel belangrijk vindt voor kinderen en ouders, methodes die we op school gebruiken, u krijgt informatie over de wijze waarop we gegevens over gedrag en vorderingen van leerlingen verzamelen. U wordt op de hoogte gebracht van de wijze waarop we vorderingen van kinderen met de ouders bespreken, welke resultaten behaald worden, hoe ouders betrokken kunnen raken bij het onderwijs aan hun kind, hoe ouders lid kunnen worden van de oudervereniging of medezeggenschapsraad en over de activiteiten die het schoolteam onderneemt om het onderwijs op school te verbeteren. Een onderdeel van de schoolgids is de jaarinfo, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt uitgegeven. Hierin staat veel praktische informatie m.b.t. het komende schooljaar. De meest actuele informatie krijgt u via het infobulletin dat elke twee weken verschijnt. Met vriendelijke groet, Team BS Sionsheuvel 2

3 Inhoud Welkom... 2 Inhoud... 3 Onze school... 5 Wat vinden wij belangrijk... 6 Onze missie... 6 Onze visie... 6 Zo gedragen wij ons op de Sionsheuvel... 7 De organisatie van ons onderwijs... 8 Werken in units... 8 Hoe ziet een dag er voor uw kind uit?... 9 Werken op niveau Coöperatief Leren Flexibele werkplekken Activiteiten in groep Basisvaardigheden in groep De zorg voor onze kinderen Aanmelding en toelating Kinderen met een leerling gebonden financiering Plaatsing van de leerlingen Het volgen van uw kind Het zorgteam Hulp van buitenaf Als we er toch niet uitkomen De overgang naar voortgezet onderwijs Het team van onze school Unitmedewerkers Samen In Ontwikkeling De ouders Informatievoorziening aan de ouders Informatie over uw kind Informatie over schoolse zaken OR Ouderbijdrage MR Praktische schoolzaken De schooltijden Naar binnen gaan Ziekmelding Extra verlof

4 Gymlessen Luizencontrole Eten in de pauze Trakteren Voor-, tussen, en naschoolse opvang Klachtenregeling Sponsoring Opnamen van leerkrachten en kinderen Verzekeringen

5 Onze school Basisschool Sionsheuvel ligt in de van oudsher bekende wijk Stekkenberg, ten noordwesten van de kern Groesbeek. Ook wordt voor deze wijk de naam Sionsheuvel gebruikt, ontleend aan de R.K. Parochie "Sionsheuvel", die in 1959 als zelfstandige parochie werd gesticht. Op 1 september 1959 gingen twee nieuwe lagere scholen in deze wijk open; de Mariaschool en de Don Boscoschool. Voor de kleuterschool waren voorlopig twee lokalen beschikbaar in afwachting van een eigen school aan de Bremstraat. In 1972 gingen de beide lagere scholen op in één school. Het zoeken naar een nieuwe naam voor de gefuseerde scholen was niet moeilijk, zodat de naam "Basisschool Sionsheuvel" snel inburgerde. Op 29 november 1975 gingen de gymzaal en de daaronder liggende vertrekken van het clubhuis door een felle brand verloren. Bij de wederopbouw werd de gymzaal een kwartslag gedraaid, zodat er ruimte kwam voor een aula ( nu lokaal voor unit 1) met daarboven een lerarenkamer. In 1985 kwamen de kleuters in verband met de integratie kleuterbasisonderwijs na de nodige aanpassingen in het gebouw aan de Zonnebloemstraat. In 1991 is er een groot aantal lokalen afgestoten en vond er een verbouwing plaats, zodat de school nu officieel 5 klaslokalen heeft met enkele nevenruimtes. De hoofdingang is gelegen aan de Ericastraat. De school is in de wijk vrij centraal gesitueerd en praktisch alle kinderen kunnen haar gemakkelijk en veilig bereiken. Basisschool Sionsheuvel maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. In deze stichting hebben op dit moment 8 basisscholen hun krachten gebundeld, waaronder basisschool Sionsheuvel. De algemeen directeur is dhr. H. Gouka. Het adres is: Postbus 68, 6560 AB, Groesbeek Telefoon:

6 Wat vinden wij belangrijk Onze missie Samen in ontwikkeling Onze visie M.b.t. leerlingen Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren. We streven ernaar ieder kind zich gelukkig te laten voelen. Om dit te bereiken moeten de kinderen leren zich te houden aan de regels en de structuur van de school. Wij houden zoveel mogelijk rekening met alle kinderen op school. Wij leren de kinderen dat ook te doen naar elkaar. Respect voor anderen hebben, vinden we heel belangrijk. M.b.t. onderwijs We vinden het belangrijk dat de kinderen leren zelfstandig te werken, maar ook leren samen te werken. We bevorderen dit samenwerken door coöperatief leren in te passen in ons onderwijs. Binnen de groep geven we uitleg op drie verschillende niveaus en laten we de verwerking gedifferentieerd maken. Wij houden rekening met de zwakke, gemiddelde en sterke leerlingen. Wij besteden veel aandacht aan de leervakken. De creatieve en sociaalemotionele vakken zullen we zeker niet vergeten. Binnen deze leervakken maken we gebruik van computers en internet. De kinderen die moeite hebben met de leerstof zullen tijdelijk bij bepaalde vakken extra hulp krijgen binnen de groep. Wij zijn een Rooms-katholieke school. Dit houdt in dat we wel katholieke vieringen houden, maar geen godsdienstlessen geven. M.b.t. het team Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten in een veilige school met een prettige sfeer kunnen werken. Het team moet een voorbeeld zijn voor de kinderen en de ouders. Leerkrachten moeten zich dus aan dezelfde regels en structuur van de school houden. We verwachten van elkaar dat we respect hebben, dat we kunnen samenwerken en dat we ons willen ontwikkelen en bijscholen. Dit ontwikkelen en bijscholen moet leiden tot onderwijsvernieuwingen en onderwijsverbeteringen in onze school. Het team gaat coöperatief met elkaar om. M.b.t. omgeving Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een veilige school met een prettige sfeer kan helpen en werken. We moeten ons dus allemaal aan dezelfde regels en structuur van de school houden. 6

7 Hulp van ouders en verzorgers vinden we belangrijk. Net zoals het goed informeren van deze ouders en verzorgers. We krijgen steeds meer te maken met hulpinstanties die ons adviseren en begeleiden bij kinderen met problemen. Wij streven naar een goede samenwerking tussen onze school en die hulpinstanties. Deze samenwerking zal het beste binnen het schoolgebouw kunnen plaatsvinden. Het contact met de hulpinstanties verloopt via een internbegeleider. Ook een nauwe samenwerking met de Peuterspeelzaal en de Naschoolse opvang streven we na. Zo gedragen wij ons op de Sionsheuvel 1. Wij accepteren elkaar. Het maakt niet uit hoe iemand anders er uitziet of wat iemand anders doet. 2. Wij pesten niet en vallen niet met meerderen één persoon lastig. 3. Wij maken geen ruzie. Als er toch dingen gebeuren die we niet willen, zeggen we stop hou op. Als dit niet werkt vragen we een meneer of juf om hulp. 4. Wij bemoeien ons niet met ruzies van anderen. 5. Wij zijn aardig en behulpzaam voor elkaar; wij dagen elkaar niet uit en houden rekening met elkaar. 6. Wij zijn eerlijk en open naar elkaar. 7. Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten. 8. Wij praten op een fatsoenlijke manier met elkaar en over elkaar. 9. Wij pakken geen spullen van anderen zonder het te vragen. Als we iets van anderen mogen gebruiken gaan we er voorzichtig mee om. 10. Wij zijn zuinig op de spullen van school. 11. Wij komen rustig de school en de klas binnen. 12. Wij lopen rustig in de gang en in de lokalen. 13. Wij gooien ons afval altijd in de vuilnisbak. 14. Wij houden ons aan afspraken die gemaakt zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we op tijd op school zijn en dat we ons werk op tijd en fatsoenlijk inleveren. 15. Wij laten onze gsm, mp3 speler, I pod en game-boy thuis. 16. Wij snoepen niet in de klas 17. Wij lopen niet boos naar huis. Als er grote problemen zijn praten we er om met de meneer of juf over. 7

8 De organisatie van ons onderwijs Werken in units Om onze visie in praktijk te brengen hebben we er voor gekozen om in units te werken volgens Team Onderwijs op Maat (TOM). Op onze school werken we in 3 units. Dit ziet er als volgt uit: Unit 1 (+/- 40 kinderen) Unit 2 (+/- 40 kinderen) Unit 3 (+/- 30 kinderen) Groep Groep Groep leerkrachten 2 leerkrachten 1 leerkracht 1 onderwijsassistent 1 onderwijsassistent 1 onderwijsassistent 1 stagiaire 1 stagiaire 1 stagiaire Dit betekent dat er elke dag 4 medewerkers aanwezig zijn in een unit ( unit 3 heeft 3 medewerkers). Dit heeft tot gevolg dat er gemiddeld voor elke 10 kinderen 1 medewerker is. Op deze manier kunnen de kinderen in kleinere groepen aan het werk. De voordelen zijn: Meer aandacht voor uw kind. Meer begeleiding voor uw kind. Meer rust tijdens het werken voor uw kind. Meer werk op het niveau van uw kind. Betere motivatie, concentratie en werkhouding van uw kind. Beter gedrag van uw kind en betere leer resultaten van uw kind Bij ziekte van een leerkracht zijn er altijd nog drie bekende mensen voor uw kind aanwezig en de inval leerkracht draait gewoon mee. Het werken in units heeft nog meer voordelen: Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen. Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werken een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgen zo de ontwikkeling van de kinderen. Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene unitmedewerker heeft een kwaliteit voor het één, de ander heeft weer andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. 8

9 Hoe ziet een dag er voor uw kind uit? Alle kinderen gaan vanaf uur naar binnen. Zodat we allemaal op tijd (08.30 uur) kunnen beginnen. s Middags mogen alle kinderen van alle units al om uur naar binnen. Zodat we ook s middags op tijd kunnen beginnen (Tutor)lezen en leesinstructie: De kinderen uit unit 2 & 3 oefenen met elkaar het technisch lezen. Enkele groepjes kinderen krijgen o.l.v. een unitmedewerker leesinstructie. n.b. groep 3 sluit na de kerstvakantie hierbij aan Start in mentorgroep: De kinderen zijn gesplitst in twee groepen van +/- 20 kinderen uit groep 1-2-3, groep of groep 7-8 In de kring worden gezamenlijke activiteiten gedaan zoals vertellen, programma van de dag bekeken, muziek, verjaar dagen etc. Kortom activiteiten die geschikt zijn om met kinderen van verschillende leeftijd te doen Werkuur: Tijdens het werkuur gaan de kinderen op hun eigen niveau aan het werk. Dat betekent dat de kinderen van bijv. groep 3 aan het lezen en schrijven gaan werken. Hier zitten natuurlijk geen kinderen van groep 1 bij. Tijdens dit werkuur zijn de kinderen zelf aan het werk maar krijgen groepjes kinderen van de unitmedewerker ook instructie waarna ze weer aan het werk kunnen Pauze: De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan naar buiten op de grote speelplaats. De andere kinderen (gr. 1 & 2) hebben meer tijd om buiten te spelen op de andere speelplaats Werkuur: Zie hierboven Afsluiting van de ochtend: Er wordt opgeruimd en teruggekeken op hoe het die ochtend is gegaan. Alles wordt klaargemaakt voor de middag Middagprogramma van de unit: In het middagprogramma komen de kinderen ook bij elkaar in de (zelfde) mentorgroep, is er ook een werkuur en is er een afsluiting van de dag. We hebben s middags echter te maken met groepen die gaan gymen, kleuters die buitenspelen, projectwerk, etc. Daarom wordt er voor de middag per unit een apart rooster gemaakt. 9

10 Werken op niveau We werken in drie niveaus: 1. Leerlingen die de stof gemakkelijk aan kunnen 2. Leerlingen die de stof gemiddeld aan kunnen 3. Leerlingen die de stof moeilijk aan kunnen Alle kinderen krijgen elke week een werkwijzer. Dit is een weekoverzicht waarop precies staat wanneer iemand voor welk vakgebied instructie krijgt. We plannen dus geen lessen maar instructie momenten. Op deze werkwijzer staat ook per dag aangegeven wat de kinderen af moeten hebben op een dag (dagtaken) en wat de weektaken zijn. Kinderen kunnen pas aan de weektaken werken als hun dagtaken af zijn. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk om een goede planning voor hun dag- en weektaken te maken. Elke dag controleert een unitmedewerker hoe uw kind heeft gewerkt, of het werk af is etc. Kinderen mogen hulp vragen aan medeleerlingen als ze even niet verder kunnen. Natuurlijk kunnen ze ook de hulp inroepen van een unitmedewerker. Coöperatief Leren Onze school heeft er voor gekozen om vanuit de visie het Coöperatief Leren structureel in te voeren. Structureel Coöperatief Leren is een krachtige aanpak die de prestaties van kinderen verbetert. Coöperatief Leren heeft veel werkvormen die direct toepasbaar zijn. Ze zijn niet methode- of niveaugebonden. Het is meer dan samenwerkend leren. Door de gestructureerde aanpak leren de kinderen vaardigheden die aan de werknemers van nu en in de toekomst gevraagd worden. Het kunnen werken in teamverband, sociaal en communicatief vaardig zijn, respect hebben voor de ander enzovoort. Door veel interactie tijdens het leren voelen de kinderen zich betrokken. Ze leren als hecht team samenwerken en leren actief. Flexibele werkplekken Binnen een unit zijn met schermen aparte werkplekken gemaakt waar kinderen en medewerkers goed kunnen werken. Ook op de gang zijn er werkplekken. Kinderen mogen in principe zelf een werkplek kiezen in de unitruimte. Als ze dat willen kunnen ze in de stilteruimte van de unit gaan werken. Natuurlijk is er in elke unit een plek waar de kinderen achter de computer kunnen werken. Voor het werken met het internet is er een internetprotocol op school. De ruimten van unit 1 zijn verdeeld in: Een hoeken lokaal, (o.a. themahoek, constructiehoek, taalhoek, rekenhoek.) Een creatief lokaal (knutselen, schilderen, knippen/plakken, kleien etc.) Een cognitief lokaal (voor instructie, rustig werken) Instructie krijgen de kinderen aan de instructietafel, al of niet bij het digitale schoolbord. 10

11 Activiteiten in groep 1-2 Jonge kinderen leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de unitmedewerker speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waarmee de kinderen kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de kinderen op allerlei manieren nieuwe ervaringen opdoen. We leren kinderen met elkaar om te gaan. Elkaar begrijpen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Expressie wordt ook als middel gebruikt om de kinderen te leren hun gevoelens te uiten. Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) wordt gefinancierd door de regering. Door middel van VVE proberen we de kinderen op de peuterspeelzaal en basisschool (m.n. in groep 1/2) extra te ontwikkelen en te stimuleren op vele onderwijsgebieden. Wat betekent dit voor onze school? In samenwerking met de peuterspeelzaal proberen we de ontwikkeling van de kinderen te verbeteren op vele gebieden. Peuterspeelzaal de Roetsjboan en onze school proberen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Wij volgen daarom samen een cursus. Wij geven ons onderwijs vorm door middel van thema s en volgens de principes van basisontwikkeling. Elk thema duurt 3 weken. We geven tijdens deze thema s veel aandacht aan het taalen rekenonderwijs. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. Basisvaardigheden in groep 3-8 Lezen, schrijven, taal en rekenen behoren tot de basisvaardigheden in de groepen 3 t/m 8. De school sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. Bij de keuze van de lesmethodes wordt daarmee rekening gehouden. Een vereiste bij de keuze van de lesmethodes is dan ook, dat werken op verschillende niveaus mogelijk moet zijn. De methodes worden indien nodig vernieuwd om ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de nieuwste ontwikkelingen. De methodes voldoen in ieder geval aan de kerndoelen van het basisonderwijs. 11

12 Vakgebied Methode Bronnen/materialen Waar en hoe Taal Zin in Taal Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Rekenen/wiskunde Pluspunt Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Lezen Estafette Tekstverwerken Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Schrijven Pennenstreken Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal SEO Leefstijl Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Wereldoriëntatie Wijzer: Door de natuur Door de wereld Door de tijd Internet Bronnenboeken Themaboeken Ontwikkelingsmateriaal (school) tv Verkeer Klaar over Internet Bronnenboeken (VVN) Ontwikkelingsmateriaal Creatieve vakken Spel en beweging Basislessen Bewegingsonderwijs Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Leeshoek Instructietafel Stilteplek Hoekenlokaal Unitruimte Gymzaal Speelplaats Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Presentaties Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Unitruimte Creatief lokaal Unitruimte Gymzaal Speelplaats Sportveld 12

13 De zorg voor onze kinderen Aanmelding en toelating U kunt uw kind via een aanmeldingsformulier bij de school opgeven. Uw kind wordt dan voorlopig ingeschreven. De ouders krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer er geen bijzondere factoren zijn, wordt uw kind geplaatst in een mentorgroep. Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op school op grond van toets- en observatiegegevens. De Wet op de Expertise Centra biedt ouders van gehandicapte kinderen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen. Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt door hun recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat gehandicapte kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. Een basisschool mag een kind weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. Kinderen met een leerling gebonden financiering Wet op Leerling Gebonden Financiering: Sinds 1 augustus 2003 is de wet op Leerling Gebonden Financiering in werking. Via deze wet kunnen leerlingen met een handicap of stoornis een LGF krijgen, een zogenaamd rugzakje. Het gaat om kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, om kinderen met een meervoudige handicap of om langdurig zieke kinderen. De rugzak is bedoeld om ouders meer keuzevrijheid te geven tussen regulier onderwijs en de school voor speciaal onderwijs voor hun kind. Een deel van die middelen in de rugzak is bestemd voor de begeleiding door de speciale school. De Commissie van Indicatiestelling beoordeelt op grond van landelijke criteria of een kind toelaatbaar is tot een speciale school. De ouders kunnen daarna en in samenspraak met het REC een keuze maken tussen regulier onderwijs of speciaal onderwijs voor hun kind. De REC coördineert de ambulante begeleiding van de leerlingen op basisscholen. Samen met de ambulante begeleider van een speciale school wordt er een handelingsplan opgesteld. Op onze school wordt bij aanmelding van Een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling (ook wel een leerling met een Rugzak genoemd); Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS de vraag gesteld in welke mate de zorg die onze school kan bieden zich verhoudt tot de behoefte van de leerling. 13

14 Omdat wij het belangrijk vinden om elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft kan het in sommige gevallen zo zijn dat plaatsing bij ons op school niet mogelijk is. Plaatsing van de leerlingen De plaatsing van de leerlingen in een mentorgroep gebeurt door de verantwoordelijke leerkrachten en in sommige gevallen geven ook de intern begeleider en/of directie daarin advies. Plaatsing en verdeling van de leerlingen wordt zeer zorgvuldig en weloverwogen gedaan, waarbij het belang van het kind, het onderwijs en de school voorop staan. Met de peuterspeelzaal en de school zijn enkele afspraken gemaakt m.b.t. het aannemen van kleuters. Kinderen die na 1 mei 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag na de zomervakantie. Deze kinderen mogen tot de grote vakantie op de speelzaal blijven. Kinderen die na 15 november 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag na 1 januari. Dit in verband met Sinterklaas en Kerstviering. Ook deze kinderen blijven nog even op de speelzaal. Kinderen die tussen 1 januari en 15 januari 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag in januari. In de twee weken voordat een kind vier jaar wordt, mag het 5 dagdelen wennen aan de nieuwe groep en aan de unitmedewerkers. Wanneer deze momenten precies zijn bepaalt de school in samenspraak met de ouders. Op of direct na de 4e verjaardag begint voor uw kind de basisschooltijd. Het volgen van uw kind In de klas letten de unitmedewerkers goed op de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. Via een centrale opslag van gegevens - het leerlingvolgsysteem - beschikken we over nauwkeurige en objectieve overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Los van de proefwerken en onderzoeken in de klas nemen we toetsen van o.a. het CITOleerlingvolgsysteem af. Op die manier kunnen we bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van leeftijdsgenoten. Het zorgteam De meerschools directeur, locatie directeur en de interne begeleider (IB-er) vormen samen het zorgteam op onze school. Zij komen twee keer per maand bij elkaar om de organisatie, planning en ontwikkeling van de zorg op elkaar af te stemmen. IB-ers zijn leerkrachten met specialistische kennis over de onderwijskundige hulp aan kinderen en leerkrachten. Zijn er zorgen over uw kind, dan gaan 14

15 leerkracht en IB-er met elkaar in gesprek. De groepsleerkracht omschrijft zo nauwkeurig mogelijk welke problemen er zijn. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd extra informatie aan te leveren. Verschillende vervolgstappen zijn hierna mogelijk. Er wordt advies gegeven, er vinden observaties plaats of er wordt onderzoek gedaan. Dit alles kan eventueel resulteren in een hulp- of handelingsplan. Dit plan voorziet in gerichte extra hulp of aandacht en wordt zoveel mogelijk binnen de eigen unit uitgevoerd. Het plan wordt na evaluatie afgesloten of er wordt een nieuw plan opgesteld. Hulp van buitenaf Soms is de probleemstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan een beroep doen op de schoolarts, op psychologen, op ambulante begeleiders van scholen voor speciaal basisonderwijs, enz. Voor het inschakelen van deze extra hulp hebben we uw toestemming nodig. Als we er toch niet uitkomen Hoewel we beschikken over gekwalificeerd personeel en een uitgebreide zorgstructuur, kennen wij als basisschool ook beperkingen in de opvangmogelijkheden. Hebben we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt geprobeerd en blijkt dat er na verloop van tijd nog steeds te weinig ontwikkeling te zien is, dan kan het nodig zijn een verwijzingsonderzoek aan te vragen. Zoiets doen we uitsluitend na toestemming van de ouders. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het kind in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Blijkt uit het onderzoek dat plaatsing noodzakelijk is, dan leggen we de kwestie voor aan de PCL, de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Hierin zitten onafhankelijke deskundigen uit het basisonderwijs, speciaal (basis)-onderwijs en schoolondersteunende diensten. De overgang naar voortgezet onderwijs Voor veel kinderen zit na 8 jaar de basisschooltijd er op. Zij gaan dan naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Zij hebben de keuze uit meerdere scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. In januari krijgen alle leerlingen uit groep 8 een advies. Dit advies wordt mondeling toegelicht tijdens een huisbezoek. Het schooladvies wordt niet alleen bepaald aan de hand van toetsgegevens, maar ook werkhouding, belangstelling en motivatie spelen hierbij een belangrijke rol. 15

16 Het team van onze school Het team van de Sionsheuvel kent verschillende medewerkers. De directie wordt gevormd door de meerschools directeur en de locatieleider. De meerschools directeur heeft de algemene leiding van de school en heeft geen lesgevende taken. Wekelijks vindt overleg plaats met de locatieleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en voor de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider heeft een beperkte lesgevende taak. Unitmedewerkers Leerkrachten: Elke leerkracht die op onze school werkt is bevoegd en bekwaam. Leerkrachten geven leiding aan de unit. Zij begeleiden, observeren en geven instructie aan de kinderen. Onderwijsassistenten: Vanaf het moment dat we met het werken in units zijn begonnen, is er in elke unit een onderwijsassistent geplaatst. De onderwijsassistent vervult in overleg met de leerkracht allerlei taken: van het organiseren van een excursie tot het klaarleggen en verzamelen van lesmateriaal. Ook neemt de onderwijsassistent kinderen toetsen af of begeleidt hij een groepje leerlingen met bijvoorbeeld het leren lezen. Het omgekeerde is ook mogelijk: de leerkracht houdt zich bezig met de kinderen die extra aandacht nodig hebben en de onderwijsassistent begeleidt een groep tijdens het zelfstandig werken. Nauwe samenwerking met de leerkracht is belangrijk, samen wordt er voor de beste verdeling van taken gezorgd, zodat ieder kind de aandacht en begeleiding krijgt die het nodig heeft. Ieder kind is anders. Sommige kinderen hebben iets meer aandacht nodig dan anderen maar er zijn ook kinderen die juist sneller leren dan de rest. Samen met de leerkracht bekijkt een onderwijsassistent hoe een groep het beste kan functioneren. Stagiaires: Er wordt naar gestreefd om in elke unit een afstudeerstagiaire van de PABO te plaatsen. Ook andere jaars PABO studenten kunnen na overleg in een unit geplaatst worden. We krijgen ook stagiaires van het ROC die de opleiding voor onderwijsassistent volgen. Unitmedewerkers voeren daarnaast nog allerlei andere taken uit op schoolniveau. Deze taken worden jaarlijks verdeeld. Onze school heeft ook de beschikking over een parttime conciërge. Namen, adressen en aanwezigheid van de teamleden vindt u in de jaarinfo. 16

17 Samen In Ontwikkeling Om het onderwijs goed op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. We zijn een lerende organisatie. Onze missie is niet voor niets Samen in Ontwikkeling. Dat betekent dat ook het team constant bezig is met zich te ontwikkelen. Het team krijgt begeleiding van bijv. de KPC of Marant. Gedurende het schooljaar worden er diverse studiedagen en/of middagen georganiseerd. De data van deze dagen vindt u in de jaarinfo. 17

18 De ouders Informatievoorziening aan de ouders. Onze school hecht grote waarde aan een goede informatie aan de ouders en probeert dat op vele manieren te realiseren. Op onze school maken we daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden: Informatie over uw kind Het rapport: Twee keer per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen van groep 3-8 een rapport mee naar huis. 10-minuten-gesprekken: Deze vinden drie keer per jaar plaats (oktober, februari, juni). In dit gesprek komt naast de resultaten ook het welbevinden van het kind aan de orde; hoe gaat het kind naar school, hoe komt het thuis etc.. Er ontstaat een gesprek tussen ouders en leerkracht. Mijn werk : De kinderen krijgen 5x per jaar het boekje mijn werk mee naar huis, vóór elke vakantie (herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie, meivakantie, zomervakantie). Hierin zijn allerlei werkbladen, toetsbladen enz. van de betreffende periode gebundeld. We hopen dat uw eens even de tijd neemt om samen met uw kind dit boekje door te kijken. Huisbezoeken: In groep 1, groep 4 en groep 8 vinden er standaard huisbezoeken plaats. Deze vinden plaats in de periode tussen de herfstvakantie en de meivakantie. De huisbezoeken voor groep 8 vinden plaats in januari waarbij het advies voor het VO wordt medegedeeld en toegelicht. Naast de standaard huisbezoeken kunnen ook incidenteel huisbezoeken plaatsvinden op verzoek van ouders of school. Inloopavond: Deze vinden twee keer per jaar plaats met kinderen. Voor ouders, opa s, oma s, ooms en tantes. De kinderen laten hun werk, de klas en de school zien. Het persoonlijk contact: Er is gelegenheid om na schooltijd een gesprek met de unitmedewerker te hebben. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen. Informatie over schoolse zaken Informatie avond begin schooljaar: Op deze avond wordt in iedere unit informatie gegeven over het onderwijsprogramma in de betreffende groepen. Infobulletin: Elke twee weken verschijnt het infobulletin met het laatste nieuws en de agenda voor de komende weken. De achterkant van het infobulletin wordt gebruikt voor nieuws uit de units en wordt vaak door de kinderen zelf gevuld met stukjes. Speciale brieven: Speciale informatie wordt per brief gegeven. De schoolgids: In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op het onderwijs en de school. 18

19 Jaarinfo: Deze wordt elk jaar aan het begin van het schooljaar uitgegeven. Hierin staat praktische informatie m.b.t. het komende schooljaar. De website Voor actuele schoolinformatie, foto s van activiteiten, agenda, verjaardagen etc. OR De Ouderraad (OR) biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten (bv. Sinterklaas, kerstviering, carnaval, sportdag). Inmiddels is de ouderraad overgegaan in een oudervereniging. De OR komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Hierbij is een directielid aanwezig. Namen en leden van de oudervereniging vindt u in de jaarinfo. Ouderbijdrage Aan de ouders van onze leerlingen wordt een jaarlijkse ouderbijdrage per kind gevraagd. Met deze bijdrage worden verschillende activiteiten betaald zoals sinterklaas, kerst, carnaval, excursies, schoolreisje, schoolkamp (gr.8) etc. Daarom is het van belang dat de ouderraad tijdig over dit geld kan beschikken. In september ontvangt u een brief waarin staat wat het bedrag van de bijdrage is en hoe en wanneer u uw bijdrage over dient te maken. Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, is het mogelijk dat uw kind(eren) niet kan/kunnen deelnemen aan één of meerdere activiteiten. MR De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan, dat een adviserende rol, c.q. een beslissende stem heeft t.a.v. het schoolbeleid. Dit kan zowel op uitvoerend al op beleidsmatig niveau zijn. De leden kunnen telkens voor de duur van 2 jaar gekozen worden. De MR komt gemiddeld 1 keer per twee maanden bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Een aantal bevoegdheden is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van de stichting deelnemen. Vanuit de MR is een vertegenwoordiging afgevaardigd naar de GMR. 19

20 Praktische schoolzaken De schooltijden Groep 1: Groep 2 t/m 4 Groep 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag s ochtends s middags Woensdag Vrij Vrijdag Vrij Vrij Maandag, dinsdag, donderdag Woensdag Vrij Vrijdag Vrij Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag Vrij Naar binnen gaan Voor alle units geldt dat alle kinderen vanaf uur naar binnen gaan. Zodat we allemaal op tijd (08.30 uur) kunnen beginnen. Elke unit heeft zijn eigen ingang. s Middags mogen alle kinderen van alle units al om 12.40uur naar binnen. Zodat we ook s middags op tijd kunnen beginnen. De poort gaat s morgens om uur open en s middags om uur. Belangrijk: Toezicht op de speelplaats is er vanaf tien minuten voor aanvang van de school. Wij vinden het fijn als de kinderen alleen de klas binnen komen, zodat de unitmedewerker de aandacht aan de kinderen kan schenken en de binnenkomst zo overzichtelijk mogelijk kan verlopen. Als uw kind het nog niet durft om alleen de speelplaats over te steken, mag u natuurlijk gerust meelopen naar de deur. Als u na schooltijd uw kind komt ophalen, stellen wij het op prijs als u buiten de poort wacht. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Dit om ongelukken te voorkomen. Ziekmelding Uw kind moet op tijd op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt doorgeven, doe dit dan tussen en uur via het volgende telefoonnummer:

Schoolgids 2010-2011. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids 2010-2011. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids 2010-2011 Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl 2 Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool De Vonk Grote Roozenstraat 17 1361 XV Mierd. Samen Ontwikkelen. www.devonk2.nl

Schoolgids. Basisschool De Vonk Grote Roozenstraat 17 1361 XV Mierd. Samen Ontwikkelen. www.devonk2.nl Schoolgids Basisschool De Vonk Grote Roozenstraat 17 1361 XV Mierd www.devonk1.nl www.devonk2.nl Samen Ontwikkelen Schooljaar 2015-2016 Welkom Voor u ligt de schoolgids van Basisschool De Vonk in Mierd.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar.

Schooltijden 2014-2015 Voor de volledigheid staan hieronder de schooltijden van alle groepen van dit schooljaar. Jaargang 2014-2015, nr. 1 September 2014 Belangrijke data: 10 september kennismakingsgesprekken 15 september kennismakingsgesprekken 17 september oud papier 18 september studiemiddag team NA schooltijd

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD.

NB. Dit beleid is ook van toepassing op leerlingen met een persoonsgebonden budget van de GGD. Aannamebeleid van leerlingen met een handicap op de scholen van SKOSO Kenm.: AZ/Beleid/001 Betreft: Beleid aanname gehandicapte leerlingen SKOSO Versie: 07-07-2003. 1. Referentie. - Wet Leerlinggebonden

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen

AUGUSTUS. Adresinformatie. Nieuwe leerlingen AUGUSTUS Adresinformatie Kindcentrum Het Festival Sportlaan 044PG Zwolle 0-4 E- mail Directie d.bremmer@ooz.nl Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal De Kinderopvang, BSO en Peuterspeelzaal wordt verzorgd

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek

Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Huisregels peuterspeelzaal De Peuterhoek Inleiding: De huisregels zijn onlosmakelijk verbonden met de getekende plaatsingsovereenkomst. In de huisregels staan nadere afspraken voor ouders m.b.t. de opvang

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015

WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 WELKOM INFORMATIEAVOND GROEP 1 EN 2 17 SEPTEMBER 2015 Even voorstellen: Fenna van de Meerakker 1-2a gedurende het Vivian Rebergen 1-2a jaar in alle + stagiaire Rian (4e jaars Pabo) groepen stagiaires Juliette

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek

Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Activiteiten /ouderhulp op De Driehoek Aarle-Rixtel, 29 augustus 2013 Op de Driehoek worden regelmatig activiteiten georganiseerd. Bij een groot aantal van deze activiteiten is de hulp van ouders meer

Nadere informatie

Info boekje overblijf

Info boekje overblijf Info boekje overblijf Voor de ouders Karveel 45-39, 8242 VC Lelystad. Telefoon.06-25494869. E-mail: i.nooy4@upcmail.nl Stichting Overblijf in Lelystad Ing 6028728.Ingeschreven bij de KvK onder nr. 52064395.

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg

Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Overblijfboekje Tussenschoolse Opvang Protestant Christelijke Basisschool Het Octaaf, Elburg Voorwoord (ter info) Eén op de drie kinderen in Nederland luncht regelmatig op school. Iedere basisschool biedt

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Knuffel Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel Beste ouders en verzorgers Voor u ligt het informatieboekje van Peuterspeelzaal De Knuffel te Beesd. In dit boekje vindt u allerhande nuttige informatie

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school:

Agenda: 1 oktober: Schoolfotograaf Schoolbieb. Communicatielijnen binnen de school: Agenda: Communicatielijnen binnen de school: Als school willen we een open school zijn waar u als ouder/verzorger langs kunt komen voor vragen/ problemen, maar ook voor positieve reacties over zaken die

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie