Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat VX Groesbeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel."

Transcriptie

1 Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat VX Groesbeek

2 Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek. In deze schoolgids beschrijven we op welke manier wij met kinderen en met onderwijs omgaan. We geven u informatie waarvan wij denken dat die voor u als ouder belangrijk is. In de schoolgids kunt u o.a. lezen hoe het onderwijs in de school Sionsheuvel is georganiseerd, hoe de kinderen worden begeleid en welke activiteiten we ondernemen om de school voor kinderen, ouders en medewerkers prettig te maken. Verder vindt u informatie over speciale hulp die we al of niet kunnen bieden aan kinderen die dat nodig hebben, u leest wat het team op Basisschool Sionsheuvel belangrijk vindt voor kinderen en ouders, methodes die we op school gebruiken, u krijgt informatie over de wijze waarop we gegevens over gedrag en vorderingen van leerlingen verzamelen. U wordt op de hoogte gebracht van de wijze waarop we vorderingen van kinderen met de ouders bespreken, welke resultaten behaald worden, hoe ouders betrokken kunnen raken bij het onderwijs aan hun kind, hoe ouders lid kunnen worden van de oudervereniging of medezeggenschapsraad en over de activiteiten die het schoolteam onderneemt om het onderwijs op school te verbeteren. Een onderdeel van de schoolgids is de jaarinfo, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt uitgegeven. Hierin staat veel praktische informatie m.b.t. het komende schooljaar. De meest actuele informatie krijgt u via het infobulletin dat elke twee weken verschijnt. Met vriendelijke groet, Team BS Sionsheuvel 2

3 Inhoud Welkom... 2 Inhoud... 3 Onze school... 5 Wat vinden wij belangrijk... 6 Onze missie... 6 Onze visie... 6 Zo gedragen wij ons op de Sionsheuvel... 7 De organisatie van ons onderwijs... 8 Werken in units... 8 Hoe ziet een dag er voor uw kind uit?... 9 Werken op niveau Coöperatief Leren Flexibele werkplekken Activiteiten in groep Basisvaardigheden in groep De zorg voor onze kinderen Aanmelding en toelating Kinderen met een leerling gebonden financiering Plaatsing van de leerlingen Het volgen van uw kind Het zorgteam Hulp van buitenaf Als we er toch niet uitkomen De overgang naar voortgezet onderwijs Het team van onze school Unitmedewerkers Samen In Ontwikkeling De ouders Informatievoorziening aan de ouders Informatie over uw kind Informatie over schoolse zaken OR Ouderbijdrage MR Praktische schoolzaken De schooltijden Naar binnen gaan Ziekmelding Extra verlof

4 Gymlessen Luizencontrole Eten in de pauze Trakteren Voor-, tussen, en naschoolse opvang Klachtenregeling Sponsoring Opnamen van leerkrachten en kinderen Verzekeringen

5 Onze school Basisschool Sionsheuvel ligt in de van oudsher bekende wijk Stekkenberg, ten noordwesten van de kern Groesbeek. Ook wordt voor deze wijk de naam Sionsheuvel gebruikt, ontleend aan de R.K. Parochie "Sionsheuvel", die in 1959 als zelfstandige parochie werd gesticht. Op 1 september 1959 gingen twee nieuwe lagere scholen in deze wijk open; de Mariaschool en de Don Boscoschool. Voor de kleuterschool waren voorlopig twee lokalen beschikbaar in afwachting van een eigen school aan de Bremstraat. In 1972 gingen de beide lagere scholen op in één school. Het zoeken naar een nieuwe naam voor de gefuseerde scholen was niet moeilijk, zodat de naam "Basisschool Sionsheuvel" snel inburgerde. Op 29 november 1975 gingen de gymzaal en de daaronder liggende vertrekken van het clubhuis door een felle brand verloren. Bij de wederopbouw werd de gymzaal een kwartslag gedraaid, zodat er ruimte kwam voor een aula ( nu lokaal voor unit 1) met daarboven een lerarenkamer. In 1985 kwamen de kleuters in verband met de integratie kleuterbasisonderwijs na de nodige aanpassingen in het gebouw aan de Zonnebloemstraat. In 1991 is er een groot aantal lokalen afgestoten en vond er een verbouwing plaats, zodat de school nu officieel 5 klaslokalen heeft met enkele nevenruimtes. De hoofdingang is gelegen aan de Ericastraat. De school is in de wijk vrij centraal gesitueerd en praktisch alle kinderen kunnen haar gemakkelijk en veilig bereiken. Basisschool Sionsheuvel maakt deel uit van Stichting Primair Onderwijs Groesbeek. In deze stichting hebben op dit moment 8 basisscholen hun krachten gebundeld, waaronder basisschool Sionsheuvel. De algemeen directeur is dhr. H. Gouka. Het adres is: Postbus 68, 6560 AB, Groesbeek Telefoon:

6 Wat vinden wij belangrijk Onze missie Samen in ontwikkeling Onze visie M.b.t. leerlingen Wij vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige school met een prettige sfeer kunnen leren. We streven ernaar ieder kind zich gelukkig te laten voelen. Om dit te bereiken moeten de kinderen leren zich te houden aan de regels en de structuur van de school. Wij houden zoveel mogelijk rekening met alle kinderen op school. Wij leren de kinderen dat ook te doen naar elkaar. Respect voor anderen hebben, vinden we heel belangrijk. M.b.t. onderwijs We vinden het belangrijk dat de kinderen leren zelfstandig te werken, maar ook leren samen te werken. We bevorderen dit samenwerken door coöperatief leren in te passen in ons onderwijs. Binnen de groep geven we uitleg op drie verschillende niveaus en laten we de verwerking gedifferentieerd maken. Wij houden rekening met de zwakke, gemiddelde en sterke leerlingen. Wij besteden veel aandacht aan de leervakken. De creatieve en sociaalemotionele vakken zullen we zeker niet vergeten. Binnen deze leervakken maken we gebruik van computers en internet. De kinderen die moeite hebben met de leerstof zullen tijdelijk bij bepaalde vakken extra hulp krijgen binnen de groep. Wij zijn een Rooms-katholieke school. Dit houdt in dat we wel katholieke vieringen houden, maar geen godsdienstlessen geven. M.b.t. het team Wij vinden het belangrijk dat leerkrachten in een veilige school met een prettige sfeer kunnen werken. Het team moet een voorbeeld zijn voor de kinderen en de ouders. Leerkrachten moeten zich dus aan dezelfde regels en structuur van de school houden. We verwachten van elkaar dat we respect hebben, dat we kunnen samenwerken en dat we ons willen ontwikkelen en bijscholen. Dit ontwikkelen en bijscholen moet leiden tot onderwijsvernieuwingen en onderwijsverbeteringen in onze school. Het team gaat coöperatief met elkaar om. M.b.t. omgeving Wij vinden het belangrijk dat iedereen in een veilige school met een prettige sfeer kan helpen en werken. We moeten ons dus allemaal aan dezelfde regels en structuur van de school houden. 6

7 Hulp van ouders en verzorgers vinden we belangrijk. Net zoals het goed informeren van deze ouders en verzorgers. We krijgen steeds meer te maken met hulpinstanties die ons adviseren en begeleiden bij kinderen met problemen. Wij streven naar een goede samenwerking tussen onze school en die hulpinstanties. Deze samenwerking zal het beste binnen het schoolgebouw kunnen plaatsvinden. Het contact met de hulpinstanties verloopt via een internbegeleider. Ook een nauwe samenwerking met de Peuterspeelzaal en de Naschoolse opvang streven we na. Zo gedragen wij ons op de Sionsheuvel 1. Wij accepteren elkaar. Het maakt niet uit hoe iemand anders er uitziet of wat iemand anders doet. 2. Wij pesten niet en vallen niet met meerderen één persoon lastig. 3. Wij maken geen ruzie. Als er toch dingen gebeuren die we niet willen, zeggen we stop hou op. Als dit niet werkt vragen we een meneer of juf om hulp. 4. Wij bemoeien ons niet met ruzies van anderen. 5. Wij zijn aardig en behulpzaam voor elkaar; wij dagen elkaar niet uit en houden rekening met elkaar. 6. Wij zijn eerlijk en open naar elkaar. 7. Wij luisteren naar elkaar en laten elkaar uitpraten. 8. Wij praten op een fatsoenlijke manier met elkaar en over elkaar. 9. Wij pakken geen spullen van anderen zonder het te vragen. Als we iets van anderen mogen gebruiken gaan we er voorzichtig mee om. 10. Wij zijn zuinig op de spullen van school. 11. Wij komen rustig de school en de klas binnen. 12. Wij lopen rustig in de gang en in de lokalen. 13. Wij gooien ons afval altijd in de vuilnisbak. 14. Wij houden ons aan afspraken die gemaakt zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat we op tijd op school zijn en dat we ons werk op tijd en fatsoenlijk inleveren. 15. Wij laten onze gsm, mp3 speler, I pod en game-boy thuis. 16. Wij snoepen niet in de klas 17. Wij lopen niet boos naar huis. Als er grote problemen zijn praten we er om met de meneer of juf over. 7

8 De organisatie van ons onderwijs Werken in units Om onze visie in praktijk te brengen hebben we er voor gekozen om in units te werken volgens Team Onderwijs op Maat (TOM). Op onze school werken we in 3 units. Dit ziet er als volgt uit: Unit 1 (+/- 40 kinderen) Unit 2 (+/- 40 kinderen) Unit 3 (+/- 30 kinderen) Groep Groep Groep leerkrachten 2 leerkrachten 1 leerkracht 1 onderwijsassistent 1 onderwijsassistent 1 onderwijsassistent 1 stagiaire 1 stagiaire 1 stagiaire Dit betekent dat er elke dag 4 medewerkers aanwezig zijn in een unit ( unit 3 heeft 3 medewerkers). Dit heeft tot gevolg dat er gemiddeld voor elke 10 kinderen 1 medewerker is. Op deze manier kunnen de kinderen in kleinere groepen aan het werk. De voordelen zijn: Meer aandacht voor uw kind. Meer begeleiding voor uw kind. Meer rust tijdens het werken voor uw kind. Meer werk op het niveau van uw kind. Betere motivatie, concentratie en werkhouding van uw kind. Beter gedrag van uw kind en betere leer resultaten van uw kind Bij ziekte van een leerkracht zijn er altijd nog drie bekende mensen voor uw kind aanwezig en de inval leerkracht draait gewoon mee. Het werken in units heeft nog meer voordelen: Van en met elkaar leren, kinderen met verschillende talenten ontmoeten elkaar en werken samen. Meerdere ogen volgen dagelijks de kinderen. In een unit werken een aantal unitmedewerkers nauw samen en volgen zo de ontwikkeling van de kinderen. Gebruik maken van kwaliteiten van elkaar. De ene unitmedewerker heeft een kwaliteit voor het één, de ander heeft weer andere kwaliteiten. Deze kwaliteiten komen in een unit ten goede aan alle kinderen. 8

9 Hoe ziet een dag er voor uw kind uit? Alle kinderen gaan vanaf uur naar binnen. Zodat we allemaal op tijd (08.30 uur) kunnen beginnen. s Middags mogen alle kinderen van alle units al om uur naar binnen. Zodat we ook s middags op tijd kunnen beginnen (Tutor)lezen en leesinstructie: De kinderen uit unit 2 & 3 oefenen met elkaar het technisch lezen. Enkele groepjes kinderen krijgen o.l.v. een unitmedewerker leesinstructie. n.b. groep 3 sluit na de kerstvakantie hierbij aan Start in mentorgroep: De kinderen zijn gesplitst in twee groepen van +/- 20 kinderen uit groep 1-2-3, groep of groep 7-8 In de kring worden gezamenlijke activiteiten gedaan zoals vertellen, programma van de dag bekeken, muziek, verjaar dagen etc. Kortom activiteiten die geschikt zijn om met kinderen van verschillende leeftijd te doen Werkuur: Tijdens het werkuur gaan de kinderen op hun eigen niveau aan het werk. Dat betekent dat de kinderen van bijv. groep 3 aan het lezen en schrijven gaan werken. Hier zitten natuurlijk geen kinderen van groep 1 bij. Tijdens dit werkuur zijn de kinderen zelf aan het werk maar krijgen groepjes kinderen van de unitmedewerker ook instructie waarna ze weer aan het werk kunnen Pauze: De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan naar buiten op de grote speelplaats. De andere kinderen (gr. 1 & 2) hebben meer tijd om buiten te spelen op de andere speelplaats Werkuur: Zie hierboven Afsluiting van de ochtend: Er wordt opgeruimd en teruggekeken op hoe het die ochtend is gegaan. Alles wordt klaargemaakt voor de middag Middagprogramma van de unit: In het middagprogramma komen de kinderen ook bij elkaar in de (zelfde) mentorgroep, is er ook een werkuur en is er een afsluiting van de dag. We hebben s middags echter te maken met groepen die gaan gymen, kleuters die buitenspelen, projectwerk, etc. Daarom wordt er voor de middag per unit een apart rooster gemaakt. 9

10 Werken op niveau We werken in drie niveaus: 1. Leerlingen die de stof gemakkelijk aan kunnen 2. Leerlingen die de stof gemiddeld aan kunnen 3. Leerlingen die de stof moeilijk aan kunnen Alle kinderen krijgen elke week een werkwijzer. Dit is een weekoverzicht waarop precies staat wanneer iemand voor welk vakgebied instructie krijgt. We plannen dus geen lessen maar instructie momenten. Op deze werkwijzer staat ook per dag aangegeven wat de kinderen af moeten hebben op een dag (dagtaken) en wat de weektaken zijn. Kinderen kunnen pas aan de weektaken werken als hun dagtaken af zijn. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk om een goede planning voor hun dag- en weektaken te maken. Elke dag controleert een unitmedewerker hoe uw kind heeft gewerkt, of het werk af is etc. Kinderen mogen hulp vragen aan medeleerlingen als ze even niet verder kunnen. Natuurlijk kunnen ze ook de hulp inroepen van een unitmedewerker. Coöperatief Leren Onze school heeft er voor gekozen om vanuit de visie het Coöperatief Leren structureel in te voeren. Structureel Coöperatief Leren is een krachtige aanpak die de prestaties van kinderen verbetert. Coöperatief Leren heeft veel werkvormen die direct toepasbaar zijn. Ze zijn niet methode- of niveaugebonden. Het is meer dan samenwerkend leren. Door de gestructureerde aanpak leren de kinderen vaardigheden die aan de werknemers van nu en in de toekomst gevraagd worden. Het kunnen werken in teamverband, sociaal en communicatief vaardig zijn, respect hebben voor de ander enzovoort. Door veel interactie tijdens het leren voelen de kinderen zich betrokken. Ze leren als hecht team samenwerken en leren actief. Flexibele werkplekken Binnen een unit zijn met schermen aparte werkplekken gemaakt waar kinderen en medewerkers goed kunnen werken. Ook op de gang zijn er werkplekken. Kinderen mogen in principe zelf een werkplek kiezen in de unitruimte. Als ze dat willen kunnen ze in de stilteruimte van de unit gaan werken. Natuurlijk is er in elke unit een plek waar de kinderen achter de computer kunnen werken. Voor het werken met het internet is er een internetprotocol op school. De ruimten van unit 1 zijn verdeeld in: Een hoeken lokaal, (o.a. themahoek, constructiehoek, taalhoek, rekenhoek.) Een creatief lokaal (knutselen, schilderen, knippen/plakken, kleien etc.) Een cognitief lokaal (voor instructie, rustig werken) Instructie krijgen de kinderen aan de instructietafel, al of niet bij het digitale schoolbord. 10

11 Activiteiten in groep 1-2 Jonge kinderen leren vooral door te doen. Ze leren in hun spel en de unitmedewerker speelt daarop in door te zorgen dat er uitdagend materiaal is waarmee de kinderen kunnen leren. Ook worden er situaties gecreëerd waarin de kinderen op allerlei manieren nieuwe ervaringen opdoen. We leren kinderen met elkaar om te gaan. Elkaar begrijpen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Expressie wordt ook als middel gebruikt om de kinderen te leren hun gevoelens te uiten. Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) wordt gefinancierd door de regering. Door middel van VVE proberen we de kinderen op de peuterspeelzaal en basisschool (m.n. in groep 1/2) extra te ontwikkelen en te stimuleren op vele onderwijsgebieden. Wat betekent dit voor onze school? In samenwerking met de peuterspeelzaal proberen we de ontwikkeling van de kinderen te verbeteren op vele gebieden. Peuterspeelzaal de Roetsjboan en onze school proberen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten. Wij volgen daarom samen een cursus. Wij geven ons onderwijs vorm door middel van thema s en volgens de principes van basisontwikkeling. Elk thema duurt 3 weken. We geven tijdens deze thema s veel aandacht aan het taalen rekenonderwijs. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling en bewegingsonderwijs. Basisvaardigheden in groep 3-8 Lezen, schrijven, taal en rekenen behoren tot de basisvaardigheden in de groepen 3 t/m 8. De school sluit zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van het kind. Bij de keuze van de lesmethodes wordt daarmee rekening gehouden. Een vereiste bij de keuze van de lesmethodes is dan ook, dat werken op verschillende niveaus mogelijk moet zijn. De methodes worden indien nodig vernieuwd om ons onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de nieuwste ontwikkelingen. De methodes voldoen in ieder geval aan de kerndoelen van het basisonderwijs. 11

12 Vakgebied Methode Bronnen/materialen Waar en hoe Taal Zin in Taal Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Rekenen/wiskunde Pluspunt Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Lezen Estafette Tekstverwerken Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Schrijven Pennenstreken Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal SEO Leefstijl Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Wereldoriëntatie Wijzer: Door de natuur Door de wereld Door de tijd Internet Bronnenboeken Themaboeken Ontwikkelingsmateriaal (school) tv Verkeer Klaar over Internet Bronnenboeken (VVN) Ontwikkelingsmateriaal Creatieve vakken Spel en beweging Basislessen Bewegingsonderwijs Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Internet Bronnenboeken Ontwikkelingsmateriaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Leeshoek Instructietafel Stilteplek Hoekenlokaal Unitruimte Gymzaal Speelplaats Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Presentaties Hoeken lokaal Kring Instructietafel Computer Stilteplek Coöperatief Leren Hoeken lokaal Unitruimte Creatief lokaal Unitruimte Gymzaal Speelplaats Sportveld 12

13 De zorg voor onze kinderen Aanmelding en toelating U kunt uw kind via een aanmeldingsformulier bij de school opgeven. Uw kind wordt dan voorlopig ingeschreven. De ouders krijgen hiervan een schriftelijke bevestiging. Wanneer er geen bijzondere factoren zijn, wordt uw kind geplaatst in een mentorgroep. Bij instroom in andere groepen dan groep 1, is er een toelatingsbeleid op school op grond van toets- en observatiegegevens. De Wet op de Expertise Centra biedt ouders van gehandicapte kinderen de mogelijkheid te kiezen voor gewoon of speciaal onderwijs. De wet komt tegemoet aan de toenemende vraag naar integratie van gehandicapte kinderen. Verder wordt via de wet de positie van ouders versterkt door hun recht van vrije onderwijskeuze vast te leggen. Het wettelijk recht op keuzevrijheid betekent niet dat gehandicapte kinderen automatisch toegang krijgen tot iedere school. Een basisschool mag een kind weigeren als daar goede redenen voor zijn aan te geven. Kinderen met een leerling gebonden financiering Wet op Leerling Gebonden Financiering: Sinds 1 augustus 2003 is de wet op Leerling Gebonden Financiering in werking. Via deze wet kunnen leerlingen met een handicap of stoornis een LGF krijgen, een zogenaamd rugzakje. Het gaat om kinderen met verstandelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicaps, om kinderen met een meervoudige handicap of om langdurig zieke kinderen. De rugzak is bedoeld om ouders meer keuzevrijheid te geven tussen regulier onderwijs en de school voor speciaal onderwijs voor hun kind. Een deel van die middelen in de rugzak is bestemd voor de begeleiding door de speciale school. De Commissie van Indicatiestelling beoordeelt op grond van landelijke criteria of een kind toelaatbaar is tot een speciale school. De ouders kunnen daarna en in samenspraak met het REC een keuze maken tussen regulier onderwijs of speciaal onderwijs voor hun kind. De REC coördineert de ambulante begeleiding van de leerlingen op basisscholen. Samen met de ambulante begeleider van een speciale school wordt er een handelingsplan opgesteld. Op onze school wordt bij aanmelding van Een leerling met een positieve beschikking van een commissie voor de indicatiestelling (ook wel een leerling met een Rugzak genoemd); Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het samenwerkingsverband WSNS de vraag gesteld in welke mate de zorg die onze school kan bieden zich verhoudt tot de behoefte van de leerling. 13

14 Omdat wij het belangrijk vinden om elk kind de aandacht te geven die het nodig heeft kan het in sommige gevallen zo zijn dat plaatsing bij ons op school niet mogelijk is. Plaatsing van de leerlingen De plaatsing van de leerlingen in een mentorgroep gebeurt door de verantwoordelijke leerkrachten en in sommige gevallen geven ook de intern begeleider en/of directie daarin advies. Plaatsing en verdeling van de leerlingen wordt zeer zorgvuldig en weloverwogen gedaan, waarbij het belang van het kind, het onderwijs en de school voorop staan. Met de peuterspeelzaal en de school zijn enkele afspraken gemaakt m.b.t. het aannemen van kleuters. Kinderen die na 1 mei 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag na de zomervakantie. Deze kinderen mogen tot de grote vakantie op de speelzaal blijven. Kinderen die na 15 november 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag na 1 januari. Dit in verband met Sinterklaas en Kerstviering. Ook deze kinderen blijven nog even op de speelzaal. Kinderen die tussen 1 januari en 15 januari 4 jaar worden, worden toegelaten per eerste schooldag in januari. In de twee weken voordat een kind vier jaar wordt, mag het 5 dagdelen wennen aan de nieuwe groep en aan de unitmedewerkers. Wanneer deze momenten precies zijn bepaalt de school in samenspraak met de ouders. Op of direct na de 4e verjaardag begint voor uw kind de basisschooltijd. Het volgen van uw kind In de klas letten de unitmedewerkers goed op de ontwikkeling van uw kind. Tussentijds nemen ze toetsen af, observeren ze, bespreken ze de resultaten met de intern begeleider en rapporteren ze de vorderingen. Via een centrale opslag van gegevens - het leerlingvolgsysteem - beschikken we over nauwkeurige en objectieve overzichten van de ontwikkeling van ieder kind. Los van de proefwerken en onderzoeken in de klas nemen we toetsen van o.a. het CITOleerlingvolgsysteem af. Op die manier kunnen we bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van leeftijdsgenoten. Het zorgteam De meerschools directeur, locatie directeur en de interne begeleider (IB-er) vormen samen het zorgteam op onze school. Zij komen twee keer per maand bij elkaar om de organisatie, planning en ontwikkeling van de zorg op elkaar af te stemmen. IB-ers zijn leerkrachten met specialistische kennis over de onderwijskundige hulp aan kinderen en leerkrachten. Zijn er zorgen over uw kind, dan gaan 14

15 leerkracht en IB-er met elkaar in gesprek. De groepsleerkracht omschrijft zo nauwkeurig mogelijk welke problemen er zijn. Ook is het mogelijk dat u wordt uitgenodigd extra informatie aan te leveren. Verschillende vervolgstappen zijn hierna mogelijk. Er wordt advies gegeven, er vinden observaties plaats of er wordt onderzoek gedaan. Dit alles kan eventueel resulteren in een hulp- of handelingsplan. Dit plan voorziet in gerichte extra hulp of aandacht en wordt zoveel mogelijk binnen de eigen unit uitgevoerd. Het plan wordt na evaluatie afgesloten of er wordt een nieuw plan opgesteld. Hulp van buitenaf Soms is de probleemstelling ingewikkeld en hebben we hulp van buitenaf nodig. We kunnen dan een beroep doen op de schoolarts, op psychologen, op ambulante begeleiders van scholen voor speciaal basisonderwijs, enz. Voor het inschakelen van deze extra hulp hebben we uw toestemming nodig. Als we er toch niet uitkomen Hoewel we beschikken over gekwalificeerd personeel en een uitgebreide zorgstructuur, kennen wij als basisschool ook beperkingen in de opvangmogelijkheden. Hebben we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt geprobeerd en blijkt dat er na verloop van tijd nog steeds te weinig ontwikkeling te zien is, dan kan het nodig zijn een verwijzingsonderzoek aan te vragen. Zoiets doen we uitsluitend na toestemming van de ouders. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of het kind in aanmerking komt voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs. Blijkt uit het onderzoek dat plaatsing noodzakelijk is, dan leggen we de kwestie voor aan de PCL, de Permanente Commissie Leerlingenzorg. Hierin zitten onafhankelijke deskundigen uit het basisonderwijs, speciaal (basis)-onderwijs en schoolondersteunende diensten. De overgang naar voortgezet onderwijs Voor veel kinderen zit na 8 jaar de basisschooltijd er op. Zij gaan dan naar een school voor Voortgezet Onderwijs. Zij hebben de keuze uit meerdere scholen. Wij proberen hen en hun ouders bij die keuze te helpen. In januari krijgen alle leerlingen uit groep 8 een advies. Dit advies wordt mondeling toegelicht tijdens een huisbezoek. Het schooladvies wordt niet alleen bepaald aan de hand van toetsgegevens, maar ook werkhouding, belangstelling en motivatie spelen hierbij een belangrijke rol. 15

16 Het team van onze school Het team van de Sionsheuvel kent verschillende medewerkers. De directie wordt gevormd door de meerschools directeur en de locatieleider. De meerschools directeur heeft de algemene leiding van de school en heeft geen lesgevende taken. Wekelijks vindt overleg plaats met de locatieleider. De locatieleider is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid en voor de dagelijkse gang van zaken. De locatieleider heeft een beperkte lesgevende taak. Unitmedewerkers Leerkrachten: Elke leerkracht die op onze school werkt is bevoegd en bekwaam. Leerkrachten geven leiding aan de unit. Zij begeleiden, observeren en geven instructie aan de kinderen. Onderwijsassistenten: Vanaf het moment dat we met het werken in units zijn begonnen, is er in elke unit een onderwijsassistent geplaatst. De onderwijsassistent vervult in overleg met de leerkracht allerlei taken: van het organiseren van een excursie tot het klaarleggen en verzamelen van lesmateriaal. Ook neemt de onderwijsassistent kinderen toetsen af of begeleidt hij een groepje leerlingen met bijvoorbeeld het leren lezen. Het omgekeerde is ook mogelijk: de leerkracht houdt zich bezig met de kinderen die extra aandacht nodig hebben en de onderwijsassistent begeleidt een groep tijdens het zelfstandig werken. Nauwe samenwerking met de leerkracht is belangrijk, samen wordt er voor de beste verdeling van taken gezorgd, zodat ieder kind de aandacht en begeleiding krijgt die het nodig heeft. Ieder kind is anders. Sommige kinderen hebben iets meer aandacht nodig dan anderen maar er zijn ook kinderen die juist sneller leren dan de rest. Samen met de leerkracht bekijkt een onderwijsassistent hoe een groep het beste kan functioneren. Stagiaires: Er wordt naar gestreefd om in elke unit een afstudeerstagiaire van de PABO te plaatsen. Ook andere jaars PABO studenten kunnen na overleg in een unit geplaatst worden. We krijgen ook stagiaires van het ROC die de opleiding voor onderwijsassistent volgen. Unitmedewerkers voeren daarnaast nog allerlei andere taken uit op schoolniveau. Deze taken worden jaarlijks verdeeld. Onze school heeft ook de beschikking over een parttime conciërge. Namen, adressen en aanwezigheid van de teamleden vindt u in de jaarinfo. 16

17 Samen In Ontwikkeling Om het onderwijs goed op peil te houden en om goed aan te kunnen sluiten bij de diverse vernieuwingen is na- en bijscholing van leerkrachten een noodzaak. We zijn een lerende organisatie. Onze missie is niet voor niets Samen in Ontwikkeling. Dat betekent dat ook het team constant bezig is met zich te ontwikkelen. Het team krijgt begeleiding van bijv. de KPC of Marant. Gedurende het schooljaar worden er diverse studiedagen en/of middagen georganiseerd. De data van deze dagen vindt u in de jaarinfo. 17

18 De ouders Informatievoorziening aan de ouders. Onze school hecht grote waarde aan een goede informatie aan de ouders en probeert dat op vele manieren te realiseren. Op onze school maken we daarbij gebruik van de volgende mogelijkheden: Informatie over uw kind Het rapport: Twee keer per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen van groep 3-8 een rapport mee naar huis. 10-minuten-gesprekken: Deze vinden drie keer per jaar plaats (oktober, februari, juni). In dit gesprek komt naast de resultaten ook het welbevinden van het kind aan de orde; hoe gaat het kind naar school, hoe komt het thuis etc.. Er ontstaat een gesprek tussen ouders en leerkracht. Mijn werk : De kinderen krijgen 5x per jaar het boekje mijn werk mee naar huis, vóór elke vakantie (herfstvakantie, kerstvakantie, carnavalsvakantie, meivakantie, zomervakantie). Hierin zijn allerlei werkbladen, toetsbladen enz. van de betreffende periode gebundeld. We hopen dat uw eens even de tijd neemt om samen met uw kind dit boekje door te kijken. Huisbezoeken: In groep 1, groep 4 en groep 8 vinden er standaard huisbezoeken plaats. Deze vinden plaats in de periode tussen de herfstvakantie en de meivakantie. De huisbezoeken voor groep 8 vinden plaats in januari waarbij het advies voor het VO wordt medegedeeld en toegelicht. Naast de standaard huisbezoeken kunnen ook incidenteel huisbezoeken plaatsvinden op verzoek van ouders of school. Inloopavond: Deze vinden twee keer per jaar plaats met kinderen. Voor ouders, opa s, oma s, ooms en tantes. De kinderen laten hun werk, de klas en de school zien. Het persoonlijk contact: Er is gelegenheid om na schooltijd een gesprek met de unitmedewerker te hebben. Vooraf een afspraak maken is aan te bevelen. Informatie over schoolse zaken Informatie avond begin schooljaar: Op deze avond wordt in iedere unit informatie gegeven over het onderwijsprogramma in de betreffende groepen. Infobulletin: Elke twee weken verschijnt het infobulletin met het laatste nieuws en de agenda voor de komende weken. De achterkant van het infobulletin wordt gebruikt voor nieuws uit de units en wordt vaak door de kinderen zelf gevuld met stukjes. Speciale brieven: Speciale informatie wordt per brief gegeven. De schoolgids: In deze gids staan alle gegevens die betrekking hebben op het onderwijs en de school. 18

19 Jaarinfo: Deze wordt elk jaar aan het begin van het schooljaar uitgegeven. Hierin staat praktische informatie m.b.t. het komende schooljaar. De website Voor actuele schoolinformatie, foto s van activiteiten, agenda, verjaardagen etc. OR De Ouderraad (OR) biedt het team ondersteuning bij het organiseren van diverse activiteiten (bv. Sinterklaas, kerstviering, carnaval, sportdag). Inmiddels is de ouderraad overgegaan in een oudervereniging. De OR komt een aantal keren per schooljaar bijeen. Hierbij is een directielid aanwezig. Namen en leden van de oudervereniging vindt u in de jaarinfo. Ouderbijdrage Aan de ouders van onze leerlingen wordt een jaarlijkse ouderbijdrage per kind gevraagd. Met deze bijdrage worden verschillende activiteiten betaald zoals sinterklaas, kerst, carnaval, excursies, schoolreisje, schoolkamp (gr.8) etc. Daarom is het van belang dat de ouderraad tijdig over dit geld kan beschikken. In september ontvangt u een brief waarin staat wat het bedrag van de bijdrage is en hoe en wanneer u uw bijdrage over dient te maken. Als u besluit om de ouderbijdrage niet te betalen, is het mogelijk dat uw kind(eren) niet kan/kunnen deelnemen aan één of meerdere activiteiten. MR De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan, dat een adviserende rol, c.q. een beslissende stem heeft t.a.v. het schoolbeleid. Dit kan zowel op uitvoerend al op beleidsmatig niveau zijn. De leden kunnen telkens voor de duur van 2 jaar gekozen worden. De MR komt gemiddeld 1 keer per twee maanden bijeen. De vergaderingen zijn openbaar. Een aantal bevoegdheden is gedelegeerd aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) waarin alle scholen van de stichting deelnemen. Vanuit de MR is een vertegenwoordiging afgevaardigd naar de GMR. 19

20 Praktische schoolzaken De schooltijden Groep 1: Groep 2 t/m 4 Groep 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag s ochtends s middags Woensdag Vrij Vrijdag Vrij Vrij Maandag, dinsdag, donderdag Woensdag Vrij Vrijdag Vrij Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Woensdag Vrij Naar binnen gaan Voor alle units geldt dat alle kinderen vanaf uur naar binnen gaan. Zodat we allemaal op tijd (08.30 uur) kunnen beginnen. Elke unit heeft zijn eigen ingang. s Middags mogen alle kinderen van alle units al om 12.40uur naar binnen. Zodat we ook s middags op tijd kunnen beginnen. De poort gaat s morgens om uur open en s middags om uur. Belangrijk: Toezicht op de speelplaats is er vanaf tien minuten voor aanvang van de school. Wij vinden het fijn als de kinderen alleen de klas binnen komen, zodat de unitmedewerker de aandacht aan de kinderen kan schenken en de binnenkomst zo overzichtelijk mogelijk kan verlopen. Als uw kind het nog niet durft om alleen de speelplaats over te steken, mag u natuurlijk gerust meelopen naar de deur. Als u na schooltijd uw kind komt ophalen, stellen wij het op prijs als u buiten de poort wacht. Op de speelplaats mag niet gefietst worden. Dit om ongelukken te voorkomen. Ziekmelding Uw kind moet op tijd op school zijn. Wanneer uw kind ziek is of wanneer u een andere boodschap wilt doorgeven, doe dit dan tussen en uur via het volgende telefoonnummer:

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie