Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: Tel: Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goudenregenzoom 73 Plataanhout 45. Tel: 079-3615711 Tel: 079-3628129 Fax: 079-3619821. e-mail: directie@obs-dewaterlelie.nl www.obs-dewaterlelie."

Transcriptie

1 Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 73 Plataanhout HE 2719LC Zoetermeer Zoetermeer Tel: Tel: Fax:

2 Voorwoord Geachte ouders, Hierbij ontvangt u ons informatieboekje. De hierin vermelde gegevens zijn in principe geldig voor het schooljaar Dit informatieboekje is een aanvulling op de schoolgids, die te verkrijgen is bij de directeuren tevens te vinden is op onze website. In de schoolgids vindt u het beleid van de Waterlelie verwoord. In dit informatieboekje staan een groot aantal praktische zaken die betrekking hebben op onze school. We mogen aan het begin van een onverwacht groot aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. We zullen onze best doen om ieder kind een gezellige en succesvolle basisschoolperiode te bezorgen. Samen met de kinderen moet dat ook komend jaar lukken. Het komende schooljaar staan een aantal activiteiten op onze agenda. We zullen extra aandacht schenken aan taal en lezen. De Waterlelie doet mee met een landelijk Taal/lees/project met als doel om de kwaliteit van het taalonderwijs te vergroten. De kwaliteit is meetbaar door de resultaten van de kinderen te vergelijken met vorige jaren en met de overige scholen in Nederland. In juni 2009 ontvingen we de rijksinspectie op school. Zij en ook wij zijn best tevreden over onze resultaten, maar onze ambitie ligt toch hoger. Gelet op een gemiddeld onderwijsvriendelijke thuissituatie gekoppeld aan onze inzet moet dat lukken. Andere onderwerpen die we dit schooljaar aandacht schenken, zijn: Techniek. De Waterlelie is VTB school en ontvangt extra subsidie speciaal voor het techniekonderwijs. Coöperatief leren. Met het gehele team gaan we onder leiding van OA (=OnderwijsAdvies) een cursus Coöperatief leren volgen. Dat is een instructiemodel, waarbij onder meer geappelleerd wordt aan de samenwerking van de kinderen onderling bij het leren. ICT Veiligheid. We houden in september/oktober een risico-inventarisatie in het kader van de Arbo-wet. We zullen de leerlingenraad daarbij inschakelen. Oude onderwerpen als Zelfstandig Werken, flexibele instructie, Goed Gedaan, onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling blijven onze aandacht houden. Op administratief gebied hebben we te maken met het overzetten van de leerlingenadministratie in een landelijke databank, waar alle basisschoolleerlingen van heel Nederland in komen. Dat zijn enkele geplande ontwikkelingen, maar ongetwijfeld komen ook in 2009/2010 onverwachte zaken op ons af. Het belangrijkste is, dat onze kinderen het ten eerste heel plezierig hebben en dus graag naar school gaan en ten tweede, dat zij het nodige opsteken voor later. Met vriendelijke groet, Namens het team van De Waterlelie B.J. van Eken 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inhoudsopgave Het Schoolteam Personeelsleden Compensatieverlof (CPV) en bapo Spreektijden Algemene Informatie Openbaar Onderwijs Bestuur van de school Schooltijden - Vakantie - Verlof Schooltijden in 2009/ Schoolverzuim A) Ziekteverzuim: B) Schoolverzuim: Het inschrijven van nieuwe leerlingen Werk afmaken na schooltijd Vakantierooster 2009/ Ouders en/of verzorgers Ouderraad Ouderbijdrage Collectieve ongevallenverzekering Medezeggenschapsraad (M.R.) Ouderhulp Overblijven Berichtgevingen de Website Schoolregels / bijzonderheden Eten en drinken bij kleuters Trakteren op school Gymkleding Laarzen Huiswerk Materialen Vulpen Fietsen Oud papier en batterijen Gevonden voorwerpen Kleding merken Kinderwagens Huisdieren Schoolregels m.b.t. discriminerend gedrag Sporttoernooien Schoolfotograaf Schoolreis en werkweek Brede School Hoofdluis Speelgoed Telefoonnummers leerlingen

4 6. De Waterlelie in samenwerking met: De schoolarts Jeugdgezondheidszorg Kinderziektes De logopedist Schooltandarts Jeugdbladen Vereniging Openbaar Onderwijs (v.o.o.) Onderwijsadvies (O.A.) Kern kinderopvang Informatie over speciale facetten van ons onderwijs Schoolzwemmen Gymnastiek Bijbelles Rapportage Activiteitenkalender Tot slot

5 1. Het Schoolteam 1.1. Personeelsleden Directeur: Meester Bert van Eken Leerkrachten: Juffrouw Linda Galle [ma, di, wo] 1/2A Hfdgeb. Juffrouw Hester Lodder [do, vr] Juffrouw Hella Sleef [di, wo, do, vr] 1/2B Hfdgeb. Juffrouw Hester Lodder [ma] Juffrouw Mildred v. Weissenbruch [ma, di] 3A Hfdgeb. Juffrouw Clara ter Heine [wo, do, vr] Juffrouw Daniëlle Lammers [ma, di] 4A Hfdgeb. Juffrouw Nelly Visser [wo, do, vr] Juffrouw Saskia Kotterer [ma t/m vr] 5A Hfdgeb. Meester Ton Lamens [ma, di, wo, vr] 6B Hfdgeb. Juffrouw Daniëlle Lammers [do] Juffrouw Rolinda Vonk [di] 6/7A Hfdgeb. Meester Rob Schilperoort [ma, wo, do, vr] Juffrouw Yvonne de Klein [ma t/m vr] 7B Hoofdgebouw Juffrouw Annet Rombouts [ma t/m vr] Juffrouw Petra Verlinden [do + vr] 8A Dependance Ondersteunende leerkrachten: Juffrouw Manon Scholte [do] Juffrouw Rolinda Vonk [wo, do] Meester Rob Schilperoort [di] Juffrouw Geraldine Faber [do, vr] Vakleerkrachten: Meester Martin den Otter [vr + dimi] Ondersteunend personeel: Rose Marie Veeren [ma, di] Intern begeleider Intern begeleider ICT onderwijsassistent Vakleerkracht gym / MRT Administratief medewerkster 1.2 Compensatieverlof (CPV) en bapo Compensatieverlof (voorheen ADV) betekent, dat elke groep een aantal dagen per jaar een andere leerkracht heeft. BAPO is een vorm van ouderenverlof voor personeel boven de 52 jaar. Op de dagen, dat een leerkracht CPV of Bapo heeft, staat er een collega voor de groep. Zoveel mogelijk is dat steeds dezelfde collega. 1.3 Spreektijden De leerkrachten zijn in principe elke dag na 15.30u. te spreken. Korte mededelingen kunnen eventueel voor schooltijd gedaan worden. Voor een echt gesprek is op dat moment geen tijd. De kinderen vragen de aandacht van de leerkracht. Maak liever een afspraak met de leerkracht. Met de directeur kunt u natuurlijk ook onder schooltijd een afspraak maken. Voor zaken die wat langere tijd vergen, stellen wij het op prijs als u van te voren een afspraak maakt, dit i.v.m. geplande vergaderingen, andere afspraken, e.d. De onderbouwleerkrachten ondersteunen tussen en uur de bovenbouwleerkrachten. Op die tijd is een afspraak om die reden dus niet mogelijk. 5

6 2. Algemene Informatie 2.1 Openbaar Onderwijs Onder het motto van NIET APART, MAAR SAMEN, stelt "De Waterlelie" zich bewust open voor kinderen uit alle categorieën van onze samenleving zonder onderscheid te maken tussen godsdienst, levensbeschouwing of andere persoonlijke kenmerken. Wij bekijken de maatschappij niet vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke of politieke visie. In het gewone leven moeten we immers ook SAMEN LEVEN en SAMEN WERKEN. De openbare basisschool leert de kinderen dan ook elkaar te respecteren zonder afbreuk te hoeven doen aan hun eigen waarden en normen. Door de positieve instelling van ouders, kinderen en leerkrachten vormt dit een waardevol element in de opvoeding van kinderen. 2.2 Bestuur van de school Het bestuur van de school wordt gevormd door een stichting. De dagelijkse leiding wordt geregeld door een Centraal Management. Wellicht overbodig, maar de gemeente Zoetermeer staat dus los van het openbaar onderwijs.we werken natuurlijk wel samen op het gebied van cultuuraanbod, schoolruimteverdeling, onderhoud gebouwen/dependances, etc. Het bestuur is autonoom en stelt het onderwijsbeleid vast voor de openbare scholen, hierbij rekening houdend met de regelingen van de overheid. Het bestuur stelt tevens de schooltijden en de schoolvakanties vast in overleg met collega-besturen. Elke openbare school heeft echter het recht binnen deze regelingen hun "eigen" school te maken. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directeur. Stichting Openbaar Primair Onderwijs p/a Centraal management Dienst Openbaar Onderwijs dhr. E. Spruijt Postbus AA Zoetermeer telefoon: De formele gang van zaken op de scholen wordt door de rijksinspectie getoetst aan de Wet op het Primair Onderwijs. Voor onze school is dat de Rijksinspectie voor het Primair Onderwijs. In juni 2009 is de Waterlelie door een team inspecteurs bezocht en beoordeeld. Dat viel positief uit en om die reden is het niet te verwachten, dat zij in 2009/2010 nogmaals komen. De resultaten van de kinderen bij taal, lezen en rekenen geven we, zoals alle scholen in Nederland, wel door aan de rijksinspectie. Op die wijze monitort de inspectie enigszins op afstand toch de Waterlelie. De inspectie heeft een website, waar u onder meer het laatste rapport over de Waterlelie kunt inzien. internet: 6

7 3. Schooltijden - Vakantie - Verlof 3.1 Schooltijden in 2009/2010 De schooltijden zijn in 2009/2010 aangepast. De tijden zijn: Dagen van de week Grp. 1 t/m 4 Grp. 5 t/m 8 Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Woensdag Voor de groepen 1 t/m 4 op het hoofdgebouw gaat de deur om 8.30 uur open en kunnen kinderen en ouders binnenkomen. Wilt u kinderwagens niet in de gang parkeren. Dat blokkeert de doorstroming. In de aula is ruimte voldoende. Vijf minuten voor aanvang van de lessen, dus om 8.40 u en u gaan de deuren voor de groepen 5, 6, 7 en 8 open. De kinderen gaan dan onder begeleiding van hun meester of juf naar hun lokaal. Op de dependance gaan de deuren om 8.40 u en u open voor de leerlingen van de groep 8. Vanaf 8.30 en uur wordt door de leerkrachten toezicht gehouden op het schoolplein. Bij slecht weer gaan de schooldeuren al om 8.30 en uur voor iedereen open. De gymtijden vallen voor een deel ook buiten de schooltijden. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de gymlocatie. Die tijd (buiten schooltijd) moet ook weer gecompenseerd worden, waardoor de schooltijden voor bepaalde groepen enigszins kunnen afwijken. Zie hiervoor het gym- en zwemrooster. 3.2 Schoolverzuim Ziekteverzuim: Indien uw kind ziek is, wilt u dat dan vòòr schooltijd aan ons melden? Als een doktersbezoek midden onder schooltijd valt, wilt u uw kind dan zelf van school komen halen? Onder schooltijd worden in principe geen kinderen alleen naar huis gestuurd in verband met onze verantwoordelijkheid voor de kinderen Schoolverzuim: Regelmatig ontvangen scholen verzoeken kinderen een of meerdere dagen extra vakantie te verlenen. Kinderen van 5 jaar en ouder zijn leerplichtig. De Leerplichtwet geeft hierop het volgende antwoord: "Ouders/verzorgers moeten zorgen dat een minderjarig leerplichtig kind de school geregeld bezoekt, dat wil zeggen dat er geen lessen mogen worden verzuimd." Verzoeken voor extra verlof dient u altijd ruim op tijd voor het verlof schriftelijk met argumentatie te richten aan de directeur. U ontvangt dan schriftelijk een reactie terug. Op school bewaren we deze verzuimadministratie voor de leerplichtambtenaar. Op onze website vindt u meer informatie over verlof. 3.3 Het inschrijven van nieuwe leerlingen Het inschrijven van nieuwe leerlingen vindt plaats via de schoolleiding. De school bezit een informatiepakketje, dat we u graag toesturen. Voor een gesprek verdient het de voorkeur een afspraak te maken met de directeur of zijn vervanger. We kunnen dan kennismaken en u krijgt desgewenst een rondleiding door de school. Om alvast een beetje te wennen mogen de kinderen gedurende 10 dagdelen in de groep komen wennen, als zij 3 jaar en 10 maanden oud zijn. Die momenten spreekt u af met de betrokken leerkracht. Indien u uw kind wilt inschrijven kunt u het inschrijfformulier ook downloaden van onze website. 7

8 3.4 Werk afmaken na schooltijd Het kan sporadisch voorkomen dat kinderen vanaf groep 5, na schooltijd, nog werk af moeten maken. Dit gebeurt dan na half vier en nooit later dan vier uur. Als 's morgens bekend is dat een kind nablijft, kan het kind dit zelf tussen de middag meedelen. Als het s middags duidelijk wordt, dat het nodig is om na schooltijd na te blijven, dan belt de school met u. Is het om dringende redenen niet mogelijk voor het kind om na te blijven, dan is er na overleg altijd een oplossing te vinden. 3.5 Vakantierooster 2009/ 2010 Herfstvakantie Maandag 19 oktober t/m vr 23 oktober 2009 Sinterklaas Vrijdagmiddag 4 december Kerstvakantie Maandag 21 december 2009 t/m vrijdag 1 januari 2010 Krokusvakantie Vrijdag 19 t/m vrijdag 26 februari 2010 Onderwijsdag OPOZ Donderdag 1 april 2010 Paasvakantie Vrijdag 2 t/m maandag 5 april Meivakantie Maandag 30 april t/m vrijdag 14 mei 2010 Pinksteren Maandag 24 mei 2010 Zomervakantie Vrijdag 2 juli t/m vrijdag 13 augustus 2010 De vakantieregeling 2010/2010 is door de besturen in het Zoetermeerse al afgesproken. Ten overvloede wijzen wij u er op, dat de rijksoverheid de vakanties niet vaststelt. Het rijk adviseert en vervolgens stellen de besturen na inspraak van personeel en ouders en na overleg met collega besturen binnen de gemeente een vakantierooster vast. Agenda s en reisbureaus houden daar vaak geen rekening mee. Die varen blind op het niet-bindende advies van het rijk. 2010/2011 Herfstvakantie 18 t/m 22 oktober 2010 Sinterklaas Vrijdagmiddag 3 december 2010 Kerstvakantie 20 december 2010 t/m 31 december 2010 Krokusvakantie 25 februari t/m 4 maart 2011 Onderwijsdag 21 april 2011 Meivakantie 22 april t/m 6 mei 2011 (Pasen valt in deze vakantie) Hemelvaart 2 en 3 juni 2011 Pinksteren 13 juni 2011 Zomervakantie 1 juli 11.45/12.15 t/m 12 augustus

9 4. Ouders en/of verzorgers 4.1 Ouderraad Aan onze school is een Ouderraad verbonden. De Ouderraad wordt gekozen uit en door ouders en/of verzorgers van de leerlingen van De Waterlelie. De Ouderraad heeft zich tot taak gesteld om de school zo optimaal mogelijk te laten functioneren. De werkzaamheden vloeien voort uit de begroting, waarin onder meer vrijwel alle festiviteiten zijn opgenomen. Er worden door de Ouderraad samen met de teamleden werkgroepen ingesteld, waarin zij gezamenlijk zitting hebben. Er zijn bijvoorbeeld werkgroepen voor schoolreisjes, voor diverse feesten, voor sportdag, e.d. De Ouderraad vergadert maandelijks over de gang van zaken op school. Deze vergaderingen zijn overigens voor alle ouders en/of verzorgers toegankelijk. De Ouderraad kent de volgende samenstelling: Leden van de ouderraad Els van Laarhoven (voorzitter) Ellen Kuiper Karin Trommel (penningmeester) Monique Honig Diana de Gunst (secretaris) Sylvia Hoekema Ilona Oschmann Bettina Gillet Maureen te Hofstee Tessa Tayler Louise Toet Sheila van de Kwaam Liesbeth Sonneveldt Agnes Kulik Meer informatie over de Ouderraad is ook op de internetsite van De Waterlelie te vinden, onder het kopje ouders. 4.2 Ouderbijdrage De activiteiten die op onze school georganiseerd worden, kosten uiteraard geld. Om de activiteiten te kunnen financieren vraagt de Ouderraad de ouders/verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage. Ook dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op 19,-. De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan Sinterklaas, Kerstfeest en andere festiviteiten, bibliotheekboeken, aanschaf leermiddelen en materialen. Om de bijdrage te voldoen ontvangt u via uw kind een brief van de Ouderraad. Direct overmaken van de ouderbijdrage kan natuurlijk ook. Het gironummer van de Ouderraad is: Wilt u bij de overschrijving wel de naam en groep van het kind vermelden? 4.3 Collectieve ongevallenverzekering De Ouderraad van "De Waterlelie" heeft een collectieve ongevallen-verzekering voor alle kinderen afgesloten. De collectieve ongevallenverzekering geldt voor de tijd van huis naar school, onder schooltijd, tijdens het overblijven op school en voor de tijd van school naar huis, uitgaande van de kortste weg. Onder schooltijd vallen ook de tijden buiten de reguliere schooltijden als wij op schoolreis of werkweek gaan. Een dergelijke verzekering dekt geen schade die uw kinderen aan anderen of aan eigendommen van anderen toebrengen. Hiervoor dient u zelf een W.A.-verzekering af te sluiten. Deze verzekering keert uit, indien uw eigen verzekering geen dekking geeft. De school is niet aansprakelijk voor schade, als er geen sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerkracht. 9

10 4.4 Medezeggenschapsraad (M.R.) Naast de Ouderraad is er ook de Medezeggenschapsraad, bestaande uit tien leden. In de MR dienen ouders/verzorgers en personeel in gelijke getale vertegenwoordigd te zijn. Vijf leden zijn gekozen door en uit de ouders; de andere vijf leden zijn gekozen door en uit het personeel. In de MR komen onderwerpen als onderwijskundige doelstellingen, schoolplan, schoolreglement, activiteitenplan, schooltijden, vakantierooster, klassenverdeling, enz. aan de orde. Hiervoor is vaak instemming van de MR vereist. Voor andere onderwerpen heeft de MR adviesbevoegdheid, bijv. bestemming financiële middelen, aanstelling en ontslag personeel en schoolleiding, taakverdeling, jaarprogramma festiviteiten, enz. Alle zaken die schooloverstijgend zijn, worden in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad besproken. In de GMR zijn een personeelslid of een ouderlid van ieder school afgevaardigd. Zowel de MR als de GMR moet in de gelegenheid gesteld worden allerlei voor de school van belang zijnde zaken met het Bevoegd Gezag (de stichting) te bespreken. De directeur vertegenwoordigt de stichting. De MR bestaat thans uit ( ): Oudergeleding Personeelsgeleding Charles Boeree Rolinda Vonk Milco te Hofstee Manon Scholte Stef Poolman Annet Rombouts Jeroen Rosier (voorzitter) Yvonne de Klein (secretariaat) Sandra van Steenvelt Petra Verlinden 4.5 Ouderhulp De hulp en het meewerken van ouders op en in de school vinden wij heel belangrijk. Ouders kunnen op vele gebieden helpen, te weten: Bij het beheer van de bibliotheekboeken in beide gebouwen en het helpen bij het lenen door de kinderen, veelal op woensdag; Bij alle festiviteiten in en rond de school, zoals schoolreisje, Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien, sportdag, enz. Bij het overblijven. Een belangrijke voorziening voor school, waar ouders werkelijk onmisbaar zijn. De ouderhulp bestaat uit het begeleiden van de kinderen tussen de middag en het verkopen van strippen op woensdagmorgen 8.30u. Zonder ouders geen overblijven. Dit is trouwens de enige ouderhulp, waar een financiële vergoeding tegenover staat, nl. 12,00 per keer, zowel voor de begeleiding als voor het verkopen. Bij de periodieke controle van de haren van de kinderen op luizen of neten. Daarom wordt er regelmatig hulp gevraagd voor de vele activiteiten op school. Die hulp is essentieel. Veel activiteiten zouden niet kunnen doorgaan, als u niet behulpzaam was. De hulp van ouders en/of verzorgers wordt door de kinderen en de leerkrachten zeer op prijs gesteld. Als u zich wilt opgeven voor een van bovenstaande activiteiten. Graag, bel en vraag naar Bert. 4.6 Overblijven Het overblijven van de kinderen in de middagpauze wordt georganiseerd door de "overblijfcommissie". In die werkgroep hebben ouders zitting, een vertegenwoordiging van de overblijfouders en een vertegenwoordiging van de directeur. Formeel is het bestuur eindverantwoordelijk en de directeur vertegenwoordigt het bestuur op school. In de overblijfcommissie delen we de verantwoordelijkheid op collegiale wijze. De overblijfvoorziening is op beide schoolgebouwen. Er is een aan- en afmeldtelefoonnummer en er is een aantal overblijfmoeders. De school heeft regelmatig behoefte aan een uitbreiding van de groep overblijfmoeders. Deze ouders krijgen een vergoeding van 12,00 per keer. 10

11 De kinderen die overblijven, vast of incidenteel, dienen ingeschreven te worden. Het inschrijfformulier is bij de schoolleiding en overblijfmoeders verkrijgbaar. Via onze website kunt u het formulier ook uitprinten. Kinderen die vast overblijven, moeten worden afgemeld als ze niet komen. Het niet tijdig afmelden wordt toch in rekening gebracht. Voor kinderen die incidenteel gebruik maken van de overblijf is het noodzakelijk, dat zij van te voren worden aangemeld. Het aan- en afmelden kan 's morgens tot ca. elf uur. U belt met een antwoordapparaat. Overblijftelefoon: Iedere woensdagochtend van 8.30 uur tot ca uur kunt u strippen kopen in de aula van de Goudenregenzoom. De kosten bedragen 1,50 per strip. De school bezit een pinmogelijkheid. De strippenkaarten blijven op school. Indien uw kind overblijft, stempelen we 1 strip af. U ontvangt een herinnering om een nieuwe strippenkaart te kopen, als er nog drie strippen resteren op de oude kaart. Dan kunt u de volgende woensdag een nieuwe kaart aanschaffen. Wanneer u verzuimt een nieuwe strippenkaart te kopen, kan uw kind in principe niet overblijven. De overblijfcommissie aanvaardt in dat geval geen verantwoordelijkheid voor de opvang van uw kind. Er wordt gegeten aan tafels in de aula en in enkele lokalen in het gebouw waar uw kind overblijft. Eén overblijfouder begeleidt maximaal 15 kinderen. We verzoeken u om uw kind een broodtrommeltje mee te geven voorzien van naam. De kinderen krijgen van de overblijf een beker drinken en kunnen daarbij kiezen uit chocolademelk, joghi-drink of appelsap. Indien uw kind iets anders wilt drinken, dient u dit zelf mee te geven. Na het eten bestaat de mogelijkheid om onder toezicht binnen of buiten te spelen. Dat bepalen de overblijfouders. Hiervoor is voldoende spelmateriaal aanwezig. Heeft u vragen over de dagelijkse gang van zaken, belt u dan gerust met de school. 4.7 Berichtgevingen U ontvangt geregeld een zogenaamde "Nieuwsbrief", waarin u op de hoogte wordt gehouden van actuele ontwikkelingen op onze school. We proberen zoveel mogelijk alle informatie in deze nieuwsbrief te verzamelen. De nieuwsbrief komt doorgaans op vrijdag uit. U kunt de nieuwsbrief ook lezen op 4.8 de Website Onder bezit de school een website. De ervaring leert, dat bijna alle ouders die een school zoeken, de website van een school gebruiken bij hun keuze. De school houdt zich aanbevolen voor tips, op- en aanmerkingen over onze website. Daar kunnen we zeker van leren. Maken we een fout of is iets onduidelijk, reageer dan bij Dat geldt ook voor goedbedoelde tips over de diverse uitgaven van de school. Als u tips heeft om de kwaliteit te verbeteren, geeft u die dan aan ons door. Vast dank. 11

12 5. Schoolregels / bijzonderheden 5.1 Eten en drinken bij kleuters Er is op onze school gelegenheid om een melkproduct te drinken of een tussendoortje te eten. Aangezien wij het uitgangspunt - het gezondheidsaspect - niet uit het oog willen verliezen, hebben wij enkele regels opgesteld. Hopelijk heeft u hiervoor begrip. 's Morgens kan er op school het volgende gedronken en/of gegeten worden: * Een drankje in een goed afsluitbare beker * Een vrucht of een klein "tussendoortje" (b.v. een Liga) Snoep, gebak (dus ook Mars, Twix enz.) en prik zijn niet toegestaan. Vergist u zich niet in de hoeveelheid. Een hele appel is voor sommige kleuters al te veel. Ook boterhammen moeten wij voor de groep 1 en 2 afraden, omdat de tijd voor uitgebreid "ontbijten": ontbreekt. Veel eten en drinken belandt dan in de container en dat is jammer. Alleen in bijzondere gevallen kan er van deze regels worden afgeweken. Verder is er de mogelijkheid om van schoolmelk gebruik te maken. Door subsidie van de EU is dit niet duur. Het is gezond en elke dag koel. De kosten (ongeveer): 5,50 per maand voor elke dag een pakje melk of 6,10 per maand voor elke dag een pakje drinkyoghurt. Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij de administratie van de school. Via internet regelen is nog makkelijker; Overigens kunt u ook op deze website terecht voor wijzigingen. De Campina verstrekt: halfvolle melk chocolademelk drinkyoghurt 2 smaken 5.2 Trakteren op school De verjaardagen van de kinderen vieren we op school. Er kan in de klas getrakteerd worden en de jarigen mogen rondom het ochtend-speelkwartier de klassen rond. Ook de jarige 4-jarige kinderen gaan langs alle klassen. We adviseren geen snoep mee te geven als traktatie. Enkele suggesties voor het trakteren: kaas, fruit, stukjes komkommer, enz. Ook de leerkrachten hebben graag gezonde traktaties. Zij kunnen dus gewoon met de kinderen meedoen. 5.3 Gymkleding Voor de gymnastiek in de groepen één en twee is geen speciale kleding vereist. Toch blijkt, dat de meeste ouders het prettig vinden als ook de kleuters gymkleding dragen. Een sportbroekje met T- shirt en een paar gymschoenen met elastiek of klittenband, zodat de kinderen die zelf aan kunnen trekken. In de kleuterklassen staan wasmanden waar de kleding van de kinderen in gaat, op deze wijze is het voor de leerkrachten mogelijk om te gaan gymen wanneer dat in het lesrooster of i.v.m. het weer het beste uitkomt. Wilt u er wel voor zorgen dat hiervoor een stevig tasje aanwezig is? Plastic tasjes zijn snel kapot, waardoor gymkleding gemakkelijk kwijtraakt. Een linnen tasje is het beste. Vanaf groep drie gymmen de kinderen in sportkleding, maar nemen deze mee op de dagen, waarop de groep gym heeft. Is een kind deze kleding vergeten, dan gymt hij of zij in zijn ondergoed. De leerkracht beoordeelt de wenselijkheid. Na de gymnastiekles wordt er vanaf groep drie verplicht gedoucht. De kinderen behoren hiervoor een handdoek mee te brengen. Wanneer kinderen een keer niet mogen of kunnen douchen, moeten ze een briefje meenemen voor de leerkracht van hun ouders. Briefjes, waarin ouders melden, dat hun kind niet hoeft te douchen accepteren 12

13 we dus niet, tenzij er een gegronde reden aan ten grondslag ligt. 5.4 Laarzen Als kinderen met kaplaarzen aan naar school komen, dienen zij gymschoenen of pantoffels mee te brengen om die in de klas te dragen. De laarzen laten wij namelijk uittrekken in verband met broeierige voeten. Omdat kaplaarzen erg veel op elkaar lijken raden wij u aan deze te merken. 5.5 Huiswerk Het kan voorkomen dat kinderen vanaf groep 6 min of meer regelmatig huiswerk meekrijgen. Redenen voor huiswerk kunnen zijn: tijdelijke achterstand; incidenteel te laag tempo van het kind; tijdelijk extra oefening voor het kind; opzoeken informatie en illustratiemateriaal in verband met het voorbereiden van een spreekbeurt of boekbespreking; repetitie/toets behandelde leerstof; huiswerkvoorbereiding voor het voortgezet onderwijs in de hogere groepen. Maar de kinderen moeten zich de leerstof in principe op school eigen maken. Het kan niet zo zijn, dat wat ons niet direct lukt, thuis moet gebeuren. Bovendien is een schooldag voor de kinderen best lang en die moeten we niet nog eens verlengen met uren huiswerk. In groep 4 worden de tafels thuis vast ook wel geoefend. In de hogere leerjaren (groep vijf tot en met acht) zal huiswerk regelmatiger voorkomen, waarbij wij het huiswerk ruim van te voren opgeven. Daar het dan vaak nodig is dat kinderen mappen en schriften mee naar huis nemen, zouden wij graag zien dat uw kind beschikt over een deugdelijke tas. Slijtage aan materialen kan daardoor tot een minimum beperkt blijven. Boeken geven we liever niet mee. Wilt u die tas voorzien van naam en adres, zodat gevonden tassen bij de eigenaar terugbezorgd kunnen worden? 5.6 Materialen De kinderen krijgen alle materialen die zij nodig hebben van school. Wij verwachten van de kinderen dat zij netjes omgaan met de spullen. Mocht het echter zo zijn, dat materialen met opzet stuk gemaakt worden, dan dienen deze materialen door het kind of de ouders vervangen te worden. 5.7 Vulpen Op "De Waterlelie" is het verplicht om vanaf groep 4 met vulpen te schrijven. Deze keus hebben wij gemaakt, omdat dit de verzorging van het handschrift van de kinderen bevordert. Daarom krijgen de kinderen een vulpen van school. Ook kinderen die nieuw bij ons op school komen, verstrekken wij een vulpen. Als de pen door normaal gebruik kapot gaat, geeft de school een nieuwe. De school heeft ook een zogenaamde Lamy vulpen. De pen is alleen bestemd voor kinderen die een schrijfprobleem hebben. De leerkracht van uw kind besluit hiertoe. Die pen heeft een voorgevormde pengreep. Een eigen goede vulpen mag overigens ook, dit ter beoordeling van de leerkracht. 5.8 Fietsen De school beschikt niet over een aparte fietsenstalling, maar wel over een beperkt aantal fietsbeugels. Wij verzoeken u uw kinderen alleen met de fiets naar school te laten komen, als de afstand tussen school en thuis te voet nogal ver is. Zet in alle gevallen de fiets netjes op het schoolplein. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing of beschadiging aan gestalde fietsen. Het schoolplein is openbaar terrein. De gemeente Zoetermeer heeft het plan opgevat om alle schoolpleinen te verfraaien. Daarvoor het de gemeenteraad geld gereserveerd. De Waterlelie is pas in 2011 aan de beurt, tenminste zoals de planning er nu voorstaat. 13

14 5.9 Oud papier en batterijen OUD PAPIER Op school kunt u uw oud papier en karton kwijt. Uit milieuoverwegingen is dat een goede zaak en de school krijgt daar een kleinigheid voor, afhankelijk van de papierprijs. Op de dependance hebben wij een containerruimte, waarin een oud-papier container staat. Daarin kunt u iedere dag uw papier kwijt. Op de Goudenregenzoom staat op het schoolplein een afsluitbare oud-papier container, waar u dagelijks uw papier kwijt kunt. Tweemaal per week worden deze containers geleegd. Elke maand staat er bovendien een grote papiercontainer bij de school. Dit schooljaar ook weer op beide locaties. De data zijn nu nog niet bekend. BATTERIJEN In beide gebouwen staat bij de ingang een kunststof ton (lichtblauw), waarin u uw oude batterijen kwijt kunt. Wij laten die voorraad periodiek afvoeren Gevonden voorwerpen Gevonden voorwerpen worden op een centrale plaats in beide gebouwen verzameld. In de dependance staat een bak in de leermiddelenruimte naast de bibliotheekboeken. In het hoofdgebouw staat die bak in de aula. Waardevolle voorwerpen, zoals horloges, e.d. worden bewaard door een leerkracht. Tijdens de 1 e rapportavonden in november liggen de gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. Wat daarna aan kleding overblijft, gaat naar één of ander goed doel Kleding merken Om problemen te voorkomen, verzoeken wij u laarzen, regenjassen, gymschoenen, gym- en zwemtassen, enz. van naam te voorzien. Maak hier een gewoonte van. Dan hoeft u niet boos te worden en samen met de leerkracht eindeloos te zoeken, als er wat kwijt raakt of verwisseld wordt. Ook is het handig om aan wanten een koordje te haken, zodat kinderen dit niet kwijt kunnen raken. Ook komt het regelmatig voor dat sieraden, horloges, e.d. kwijt raken, nadat deze voor de gym- en zwemles zijn afgedaan. Wij raden u aan deze spullen daarom liever thuis te laten Kinderwagens Kinderwagens kunnen direct na de ingang van het hoofdgebouw in de aula geparkeerd worden. Zorg s.v.p., dat de doorgang in de gang gegarandeerd blijft Huisdieren Het is de school i.v.m. hygiëne en mogelijke allergieën niet toegestaan huisdieren (met pels of veren) in de school te houden. Wij denken dat het niet goed is - ook al is het maar voor even - om huisdieren van anderen toe te laten. Wij verzoeken u dan ook geen dieren mee te laten nemen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt. Brengt u uw kind met de hond weg, laat dit dier dan buiten de school op u wachten Schoolregels m.b.t. discriminerend gedrag Discriminerende uitlatingen worden op school niet getolereerd. Onder discriminerend gedrag verstaan we elke handeling, waardoor iemand op grond van zijn afkomst, sekse en religie als minderwaardig bestempeld en/of achtergesteld wordt. Binnen onze school hebben wij een protocol gedrag. Dit protocol hangt in elke klas: 1. wij groeten elkaar 2. wij zeggen dank je wel en alsjeblieft 3. wij luisteren met onze oren en onze ogen 4. wij zijn eerlijk tegen elkaar 5. wij troosten elkaar bij pijn of verdriet 6. wat we zelf kunnen, doen we zelf 7. wij gaan netjes om met alle spullen 14

15 8. wij mogen allemaal anders zijn 9. we praten een ruzie uit 10. we houden ons aan afspraken De kinderen krijgen lessen in omgang met elkaar. Daarvoor gebruiken wij onze methode Goed Gedaan. Op deze wijze proberen wij een sfeer op school te scheppen, waarin alle kinderen zich veilig en geborgen voelen Sporttoernooien Ook onze school neemt deel aan de verschillende gemeentelijke sporttoernooien. Bij voldoende belangstelling kunnen kinderen zich inschrijven voor: lijnbal, basketbal, voetbal en korfbal. Wij vragen ouders van de deelnemende kinderen om de leiding van een team op zich te nemen. U hoeft daarvoor niet sportief te zijn of specialistische kennis over een sport te bezitten. Maak er een gezellig dagje van. Verwacht u niet, dat alle leerkrachten tijdens een toernooi in het weekend of in de vakantie komen aanmoedigen. We zorgen er wel voor, dat het team vertegenwoordigd is. Over deze toernooien wordt u via de nieuwsbrief nader geïnformeerd. De kinderen die meedoen aan een toernooi, krijgen een sporttenue van school. Deze shirts moeten uiteraard weer terug naar school. De kinderen geven die shirts aan hun teamleider, die de shirts op school aflevert. Het wassen van de shirts gebeurt centraal Schoolfotograaf Ook dit jaar worden alle leerlingen individueel en met hun eigen groep op de gevoelige plaat vastgelegd. Ook bestaat de mogelijkheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan. De fotograaf komt op 27 oktober in beide gebouwen. Dit is voor de individuele foto, groepsfoto en broertjes en zusjes die op de Waterlelie zitten. Op DEZELFDE DAG VANAF 12 UUR komt de fotograaf voor broertjes en zusjes foto s met kinderen die niet op de Waterlelie zitten. Daarvoor komt de fotograaf in het hoofdgebouw aan de Goudenregenzoom Schoolreis en werkweek Elk jaar gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. De groepen 8 gaan op werkweek. Ook dit jaar bezoeken we weer het buitenverblijf in Austerlitz. De schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 is gepland op 28 mei, maar die datum is onder voorbehoud. We zijn ook afhankelijk van beschikbaarheid van bussen e.d. De werkweek van groep 8 is al besproken en wel van 25 t/m 28 mei Brede School De gemeente Zoetermeer heeft de stichting MOOI opgericht om te bevorderen, dat de basisschoolleerlingen ook na schooltijd de mogelijkheid krijgen om op divers terrein activiteiten te ontplooien, veelal in de schoolgebouwen, die dan toch leeg staan. In enkele wijken zijn die Brede School-activiteiten al weer enkele jaren gerealiseerd, maar tot op heden was dat in Rokkeveen nog niet het geval. In 2009/2010 zullen alle scholen van Rokkeveen ook meedoen met De Brede School, dus ook de Waterlelie. In augustus/september 2009 krijgen de kinderen een boekje met een aanbod om met activiteiten mee te doen. Er is een inschrijfformulier en dat kan ingevuld worden ingeleverd en vervolgens wordt een rooster gemaakt en starten de activiteiten. Kinderen van alle scholen kunnen gemixt worden bij die activiteiten. Uiteraard krijgt u gedetailleerder informatie voor aanvang van de activiteiten. 15

16 Op de Waterlelie geeft Theo Zon blokfluit- en dwarsfluitlessen. Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle kinderen een inschrijfformulier voor deze lessen. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Zon (079) of gebruik zijn mail-adres (tussen de t en de d staat een liggend laag streepje, maar dat valt weg door het lijntje eronder.) 5.19 Hoofdluis Zo nu en dan komt er hoofdluis voor. Dat kan elk kind (en ook elke volwassene) overkomen en is zeker geen schande. Het is van belang die hoofdluis direct te behandelen om verdere verspreiding te voorkomen. Wilt u, als u hoofdluis ontdekt bij uw kind(eren), dit even doorgeven aan de school? Wij geven dan alle kinderen van die groep een waarschuwingsbriefje mee. Direct na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op luis of neten. Daarvoor hebben ouders zich aangemeld. Deze LOL-ouders (Let Op Luis) hebben daarvoor instructie ontvangen van de GGD. Ouders van kinderen die luis hebben, waarschuwen we direct en verzoeken we dringend om te handelen. Ouders van kinderen met neten waarschuwen we ook en vragen we om twee weken dagelijks tweetot driemaal met een speciale kam te kammen. Volgens deskundigen zijn neten (oud of nieuw) dan verdwenen. Kinderen bij wie luis of neten geconstateerd is, controleren we intensiever. Omdat we kinderen met luis of neten niet willen stigmatiseren, zullen we altijd de gehele groep controleren. Het resultaat van de controle maken we voor iedereen openbaar, in die zin, dat we namen noemen. Voor advies omtrent de behandeling of vragen, kunt u terecht bij de afdeling Jeugdgezondheidsdienst van de GGD, Brechtzijde 1, telefoon (079) of bij de eigen huisarts. De school bezit inmiddels ook behoorlijk veel geschreven informatie Speelgoed De leerlingen uit de groepen 1 & 2 mogen 1x per maand op vrijdagmiddag speelgoed meenemen. Bij de deuren van de verschillende kleutergroepen hangt een overzichtslijst met de data van de speelgoedmiddagen Telefoonnummers leerlingen Regelmatig krijgen wij verzoeken om telefoonnummers van leerlingen door te geven. Dit doen we, tenzij u aan het begin van het schooljaar heeft aangegeven, bezwaar te hebben tegen de verspreiding van uw telefoonnummer en adresgegevens. Bij wijzigingen van telefoonnummers en zeker bij verhuizingen vragen we u de school goed te informeren. Als we u in noodgevallen willen bereiken, moeten we dat ook kunnen. Onze ervaring is, dat het wisselen van nummers veel frequenter plaats vindt, dan vroeger het geval was. Geef wijzigingen door aan school: of Wij geven die privé-gegevens uiteraard aan niemand door, behalve aan het overblijven van de Waterlelie. 6. De Waterlelie in samenwerking met: 6.1 De schoolarts In groep 2 worden alle kinderen onderzocht door de schoolarts. Dit gebeurt in het gebouw van de G.G.D. De ouders/verzorgers dienen hierbij aanwezig te zijn. In groep 4 worden alle kinderen nagekeken door de jeugdverpleegkundige op gewicht en lengte, oren en ogen en het voorkomen van hoofdluis. Dit gebeurt op school. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Daarnaast zal de schoolarts aan de hand van de door u en de leerkracht ingevulde vragenlijst beoordelen of uw kind extra aandacht nodig heeft. In groep 7 worden alle kinderen onderzocht door de schoolarts. Dit gebeurt in het gebouw van de G.G.D. De ouders/verzorgers dienen hierbij weer aanwezig te zijn. Tijdens het bezoek aan de schoolarts kunt u vragen stellen over: 16

17 - de groei van uw kind; - de ontwikkeling en het gedrag van uw kind; - de eet- en slaapgewoonten van uw kind; - de zindelijkheid van uw kind; - de veiligheid en hygiëne op school. 6.2 Jeugdgezondheidszorg U kunt de afdeling Jeugdgezondheidszorg elke werkdag bereiken van 8.00 tot uur. In eerste instantie wordt u geholpen door één van de assistentes. Zij kunnen u direct met de schoolarts (Mevr. T.Matulewicz) of jeugdverpleegkundige (Mevr. J. Salomon)) doorverbinden of zorgen dat u zo mogelijk wordt teruggebeld. G.G.D. - Jeugdgezondheidszorg Brechtzijde 1 telefoon: tussen uur. Daarna voor dringende zaken: Kinderziektes In een schoolgebouw komen kinderen zeer vaak en zeer intensief met elkaar in contact. Ze spelen samen, gymmen samen, zitten naast elkaar, gaan naar dezelfde toilet. Voor kinderziektes is een school dus een ideale plek om zich te verspreiden. In verband met besmettingsgevaar vragen wij u daarom kinderen met diarree, met kinderziektes en met uitslag (bijv. waterpokken, waarvan de korstjes nog niet zijn ingedroogd), rode hond, krentenbaard, e.d. thuis te houden. Wij zijn van mening dat zieke kinderen niet op school kunnen komen! Voor alle ziektes geldt dat kinderen eerst goed moeten uitzieken, voordat zij weer naar school komen. Indien uw kind ziek is verzoeken wij u dit voor schooltijd telefonisch door te geven. De adviezen van onze schoolarts zijn leidend voor ons handelen, als een bepaalde ziekte de kop opsteekt Mexicaanse griep Deskundigen voorspellen, dat we in de herfst van 2009 een golf van Mexicaanse griep kunnen verwachten. We herkennen die griep door koorts boven 38 graden (94%), hoesten (92%), zere keel (66%), diarree (25%) en braken (25%). Deze griep is besmettelijk. De duur van de besmettelijkheid is ongeveer een week en die periode begint 1 à 2 dagen voordat iemand verschijnselen krijgt. Wanneer is vastgesteld, dat iemand deze griep heeft, kan die persoon het beste thuisblijven. Gemiddeld zal iemand met deze griep 3 tot 7 dagen moeten verzuimen. De griepgolf is niet te voorkomen. Maar we kunnen de verspreiding wel vertragen door hygiëne in acht te nemen. Ook in de klas bespreken we dit met de kinderen. Een goede hand- en hoesthygiëne is van belang. Dat betekent dus handen wassen en achter de hand of de arm hoesten en gebruik een papieren zakdoek. In toilettengroepen en lokalen hebben we gevulde zeepautomaten en papieren handdoekjes. Een goede schoonmaak van toiletten, lichtknopjes, deurklinken is belangrijk. We zien daar op toe. Verder kunnen we op school niet zoveel. Mondkapjes hebben in de groep geen zin. Het is trouwens onwerkbaar. Het innemen van geneesmiddelen of het vaccineren is geen zaak van school. Dat is de verantwoordelijkheid van het thuisfront. We hopen er het beste van. 6.3 De logopedist Elk schooljaar worden in de gemeente Zoetermeer leerlingen van groep 2 van de basisscholen, waarvan ouders, leerkrachten of jeugdarts dit wenselijk vinden, door de logopedist onderzocht op de volgende gebieden: de ademhaling, stemgeving, articulatie, vloeiendheid van het spreken, taalvaardigheid, luisterfunctie en mondmotoriek. De logopedist zal de aangemelde kinderen op school onderzoeken. Na het onderzoek zal een nabespreking met de leerkracht plaatsvinden. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd. 17

18 6.4 Schooltandarts De jeugdtandverzorging in Zoetermeer op de basisschool bestaat uit twee tot drie maal per jaar een bezoek aan de jeugdtandarts. In groep 1 en 2 komen de kinderen samen met hun ouders op afspraak in de Dental Car bij school of op het Centrum aan de Van Aalstlaan 400. De tandarts controleert het gebit en geeft u voorlichting en informatie over steeds weer andere onderwerpen, die met voeding, fluoride, tandvlees, wisselen, enz. te maken hebben. Vanaf groep 3 mogen de kinderen zelf naar de tandarts. In groep 6 komen de kinderen, die deelnemen, nog één keer samen met hun ouders/verzorgers op afspraak. De stand van de tanden en kiezen wordt besproken in verband met een eventuele orthodontische behandeling (een beugel bijv.). Er wordt ook gekeken naar de mondhygiëne met behulp van de zogenaamde "plak-kleurtest", een test (zeer leerzaam), die vanaf het zesde leerjaar ieder half jaar opnieuw wordt gedaan. De deelnemers aan de jeugdtandverzorging worden elk half jaar gecontroleerd in de Dental Car op de parkeerplaats bij het schoolplein of in het behandelcentrum. De kinderen krijgen daar ook poetsles. De praktijk leert dat dit steeds weer opnieuw nodig is. De fluoridenapplicatie (met soms niet zo'n erg lekkere nasmaak) wordt meestal direct na de poetsles gegeven. De behandeling van gaatjes, het maken van röntgenfoto's, enz. gebeurt alleen op het behandelcentrum. Het vervoer van en naar school is bij de behandeling inbegrepen en wordt door de begeleiders van de jeugdtandverzorging gedaan. Voor pijnklachten en spoedgevallen is de jeugdtandarts ook buiten de schooltijden en in de vakanties bereikbaar. U kunt informatie krijgen of uw kind aanmelden door te bellen naar: Jeugdtandverzorging Antwoordnummer WB Zoetermeer telefoon: Jeugdbladen Ook dit cursusjaar bestaat de mogelijkheid om via de school een abonnement op een jeugdblad te nemen. Geheel vrijblijvend geven we folders en aanbiedingen aan de kinderen mee voor de ouders. Ieder jaar breidt het assortiment aanbiedingen zich uit: jeugdbladen Malmberg, jeugdbladen Noordhoff, Boektoppers, Leesleeuw, Pica typecursus. en zo komen er in het jaar op gezette tijden wel meer aanbiedingen. 6.6 Vereniging Openbaar Onderwijs (v.o.o.) De voorstanders van openbaar onderwijs zijn verenigd in de Vereniging voor Openbaar Onderwijs. Er zijn ruim leden en ongeveer medezeggenschapsraden bij aangesloten. Het lidmaatschap kost ongeveer 16,00 per jaar. 6.7 Onderwijsadvies (O.A.) Onze school krijgt begeleiding van OnderwijsAdvies. Waaruit bestaat die begeleiding? * Invoeren van vernieuwingen, verbeteringen op school en hulp aan leerkrachten, de zogenaamde systeembegeleiding. We kunnen ca. 55 uur bekostigen. * Onderzoek van kinderen bij wie problemen gesignaleerd zijn. Dit gebeurt alleen nadat de ouders hiervoor toestemming hebben gegeven. Hiervoor heeft de school een budget beschikbaar, dat toereikend is om jaarlijks 3 leerlingen te onderzoeken. We moeten dus zorgvuldig omspringen met de optie om te onderzoeken. Het onderzoek is bedoeld om ons 18

19 onderwijs beter toegesneden op de problematiek in te richten. De school stelt dus de vraag aan de OA. Voor alleen dyslexie gebruiken we dit budget niet meer. Of een kind nu dyslexie heeft of niet, we zullen in beide gevallen het spelling- en/of leesprobleem moeten aanpakken. In 2009/2010 bestaat wèl de mogelijkheid om kinderen in het 6 e leerjaar groepsgewijs door de OA op dyslexie te laten testen. * Hanneke Ong van de O.A. is dit schooljaar de leerlingenbegeleidster voor de Waterlelie. Zij is orthopedagoge bij de dienst. 6.8 Kinderopvang Op 1 augustus 2009 werd wettelijk bepaald, dat een basisschool ouders die daar om vragen, een aanbod moet doen om hun kinderen voor- en na schooltijd op te vangen. De school zelf heeft niet de verplichting om op te vangen. Dat kan ook uitbesteed worden. Alle scholen van Zoetermeer, dus ook De Waterlelie, hebben een overeenkomst afgesloten met Kern, de stichting in Zoetermeer, die opvang verzorgt en met De Drie Ballonnen, een organisatie die hetzelfde doet. De Waterlelie verwijst naar het aanbod van Kern en De Drie Ballonnen, als de school het verzoek krijgt voor opvang buiten de schooltijden. Mocht een ouder van de Waterlelie vergeefs een beroep doen op Kern of De Drie Ballonnen, dan verzoeken we u om de directeur van de Waterlelie in te schakelen. Wij kunnen dan bemiddelen. KERN Kern heeft aan het Plataanhout een vestiging. In onze dependance heeft Kern vijf lokalen in gebruik. Als organisatie staat Kern voor: het samen met ouders en de school kinderen helpen bij het bouwen van een sterk en duurzaam fundament waarmee zij de wereld als mensen mensen zelfbewust en nieuwsgierig, open en toegankelijk, sociaalvaardig en buigzaam, evenwichtig en weerbaar in de ogen kijken en de hand schudden! Kern Kinderopvang staat voor kwaliteit en professionaliteit en werkt met ervaren leidsters op alle units. Neem voor een unit in de buurt van de school contact op met onderstaand adres of kijk op onze website Kern Kinderopvang bv Engelandlaan DX Zoetermeer Tel: DE DRIE BALLONNEN De Drie Ballonnen verzorgt ook opvang voor de leeftijdscategorie 4 tot 12 jaar. De Drie Ballonnen begint in augustus 2009 met één lokaal, dus met één groep in het gebouw van de Floriant. De kinderen van de Oranjeschool, de Floriant en de Waterlelie kunnen daar naar toe. Mocht de animo een tweede groep noodzakelijk maken, dan bestaat die mogelijkheid binnen het gebouw van de Waterlelie. Ook de Drie Ballonnen staat voor kindvriendelijkheid en professionaliteit. Op school is een folder verkrijgbaar met nadere informatie. Aanmelden is mogelijk door te bellen met U kunt ook contact opnemen via de website 19

20 7. Informatie over speciale onderdelen van ons onderwijs 7.1 Schoolzwemmen Voor de groepen 4 is er schoolzwemmen in De Veur. Dat vindt plaats op maandag van tot uur. De terugrit vangt aan om uur. Hierdoor zijn de kinderen om terug op school. De kinderen gaan met een bus heen en terug naar het zwembad. De school betaalt de kosten hiervan. Hierdoor is schoolzwemmen niet meer vrijwillig maar verplicht. In principe wordt er vier maal per jaar diploma gezwommen, als uw kind diploma mag zwemmen, krijgt u een formulier met de datum en andere gegevens. 7.3 Gymnastiek De groepen 1 en 2 hebben bewegingslessen van hun eigen juf in het speellokaal of buiten. Alle3 groepen hebben les in onze eigen gymzaal aan de Steeneikzoom. Het gymrooster van de groepen 3 t/m 8 ziet er als volgt uit: Dinsdag Steeneikzoom A A B B B Martin A Martin /7A Vrijdag Steeneikzoom A Martin A Martin B Martin /7A Martin A Martin A B A Op vrijdagmiddag geeft Martin MRT (motorische remedial teaching) aan individuele kinderen. Als dat gebeurt, vindt dat altijd na overleg met de ouders plaats. 7.5 Bijbelles Als er voldoende kinderen zijn die bijbelles willen volgen (minimaal 15), wordt voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8 bijbelles gegeven. Deze lessen worden door de samenwerkende kerken in Zoetermeer verzorgd, zijn niet wervend bedoeld en zijn vrijwillig. De lessen worden onder schooltijd gegeven. De kinderen die de bijbelles niet volgen, blijven bij de eigen leerkracht. 20

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Praktische informatiegids

Praktische informatiegids Praktische informatiegids 2015-2016 Gegevens Bijlage schoolgids 2015-2016 Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528 225556 Email: obshetspectrum@bijeen-hoogeveen.nl Website: www.obshetspectrum.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje 2011/2012. De Waterlelie. Goudenregenzoom basisschool

Informatieboekje 2011/2012. De Waterlelie. Goudenregenzoom basisschool Informatieboekje 2011/2012 De Waterlelie Goudenregenzoom basisschool 73 Hoofdgebouw: Dependance: Goudenregenzoom 7 Florasingel 17A 2719HE 2719 Zoetermeer Zoetermeer Tel: 079-3615711 Tel: 06-81265777 Fax:

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink

Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Protocol TussenSchoolse Opvang RKBS De Rietvink Inhoud: 1.0 Inleiding 2.0 Hoe maakt u gebruikt van de overblijfvoorziening 2.1 Inschrijving 2.2 Kosten / automatische incasso 2.3 Aanmelden, afmelden 3.0

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Welkom op AZS Papilio!

Welkom op AZS Papilio! INFORMATIEBOEKJE Welkom op AZS Papilio! In dit boekje vindt u informatie over AZS Papilio in Burgum. Basisschool Papilio staat op het terrein van het AZC. Op onze website www.obs-papilio.nl vindt u meer

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Tussenschoolse Opvang

Tussenschoolse Opvang Tussenschoolse Opvang Wat is Lunch @ Domino? Stichting Domino verzorgt al enkele jaren de opvang van kinderen tijdens de middagpauze voor basisschool De Appel in Roosendaal. De TSO wordt aangeboden op

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Rotterdam 1 juli 2014 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel.

Wij hopen dat u het boekje met interesse en plezier zult lezen, zodat u zich samen met uw kind snel thuis zult voelen op De Gantel. Beste ouders/verzorgers, Uw kind is of wordt 4 jaar en mag naar school! Voor u ligt de eerste schriftelijke kennismaking met basisschool De Gantel. In dit boekje kunt u allerlei informatie lezen over het

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert

Overblijf De Kyckert. In samenwerking met O.B.S. De Kyckert Overblijf De Kyckert In samenwerking met O.B.S. De Kyckert 1 Inhoudsopgave 1. De overblijf pag. 3 2. Lunchpakket pag. 3 3. Pedagogische uitgangspunten pag. 4 4. Regels pag. 4 5. Kosten pag. 5 6. Contracten

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Afgelopen maandag hebben we inspectiebezoek

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 augustus 2017

Nieuwsbrief 28 augustus 2017 Nieuwsbrief 28 augustus 2017 Every moment Matters Wij vliegen naar groep 3 aan de overkant Algemeen We zijn allemaal uitgerust en met veel plezier aan het nieuwe schooljaar begonnen. We heten alle nieuwe

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Schooljaar 2016/2017 Schooltijden Onze schooltijden zijn: maandag, dinsdag en donderdag van 8:30 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur. Woensdag van 8:30 uur tot 12:30

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol

Kleutergids 2015-2016. bruisend, krachtig, waardevol Kleutergids 2015-2016 bruisend, krachtig, waardevol Woord vooraf Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op CBS De Fontein. Deze kleutergids is een korte samenvatting van onze

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar

Groep 1 en 2 Schooljaar Groep 1 en 2 Schooljaar 2016-2017 In dit boekje hebben wij de praktische zaken, waar u als ouder van uw kleuter mee te maken krijgt, toegelicht. Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de gang

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS O.B.S. De Pijlstaart Beste ouders, verzorgers, In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie.

Fusie: Op dit moment zijn er nog geen verdere mededelingen te doen, betreffende de voorgenomen fusie. TWISTVLIEDSCHOOL School voor Katholiek Primair Onderwijs Kwikstaart 44 46 Postbus 381 3640 AJ Mijdrecht Tel. 0297 256654 E mail: twistvliedschool@hetnet.nl TWIST INFO 31 e jaargang no 10 juli 2015 Fusie:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen.

Schooltijden en inloop Alle dagen gaan de deuren om 8:10 u. open. Om 14:00 u. zijn de lessen afgelopen. Afspraken over de goede gang van zaken met ouders We vinden het belangrijk om de organisatie van onze school op een prettige manier te laten verlopen. We stellen een goede samenwerking met ouders erg op

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 4-5 Levensboom 4 26 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Overblijf Marijke van Keeken 06 9 65 9 augustus 4 2 3 4 5 6 7 9 0 2 3 4 5 6 7 Eerste schooldag.45

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2015-2016 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2015-2016 Schooljaar 2015-2016 Rotterdam 29 juni 2015 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Kerckebosch Graaf Lodewijklaan 6 3708 DM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie