Informatiebrochure. Elst, , JH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Elst, , JH 1

2 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven Pedagogisch Beleidsplan Kwaliteit 18 2

3 1. Welkom Welkom bij Gastouderbureau Het Vangnet, een geregistreerd, erkend gastouderbureau, dat u zorgenloze ondersteuning biedt bij de opvang van uw kinderen door professionele en gekwalificeerde gastouder(s). Veiligheid en betrouwbaarheid Uiteraard kiest u voor deze flexibele vorm van opvang, door een gekwalificeerde gastouder omdat dit voor uw kind een vertrouwde omgeving biedt. Kiest u daarnaast voor bemiddeling en ondersteuning door Het Vangnet, dan is ook de kwaliteit en veiligheid van uw kind op het opvangadres gewaarborgd. Daarnaast kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding op het gebied van gastouderopvang. Subsidie opvangkosten Bemiddeling door het Gastouderbureau Het Vangnet biedt u overigens nog een heel ander aantrekkelijk voordeel. Want wist u, dat u vanuit de Wet Kinderopvangtoeslag in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming in uw kinderopvangkosten? De overheid draagt namelijk bij tot een bedrag van maximaal 5,17 per uur per kind (van 0 t/m 12 jaar). Vanf wordt dit maximaal 5,37 per uur per kind (van 0 t/m 12 jaar). Afhankelijk van uw inkomen en het aantal oppasuren (maximaal 230 uur per kind per maand) kan uw voordeel zelfs oplopen tot enkele duizenden euro s per jaar! Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag is het wel noodzakelijk dat de vraagouder voldoet aan een aantal voorwaarden (zie voor de voorwaarden op Eén daarvan is, dat de vraag- en gastouder staan ingeschreven bij een geregistreerd en erkend Gastouderbureau, zoals Het Vangnet. Voor de gastouder gelden tevens een aantal kwaliteitscriteria/voorwaarden (zie hiervoor hoofdstuk 7: kwaliteit) Hoeveel mag u verdienen om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag? Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ook u wilt genieten van de financiële voordelen die de Wet Kinderopvangtoeslag, ook bij deze vorm van gastouderopvang, biedt. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag door het Rijk tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van maximaal Het Rijk draagt zoals al eerder vermeld - bij tot een bedrag van maximaal 5,17 per uur per kind (0 t/m 12 jaar). Vanf wordt dit bedrag verhoogd naar maximaal 5,37 per uur per kind (0 t/m 12 jaar). Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Is uw (gezamenlijke) inkomen of hoger? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer voor het 1e kind. Voor het 2e en volgende kind krijgt u nog wel kinderopvangtoeslag. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag. 3

4 Voor meer informatie en voor het maken van een persoonlijke proefberekening van de tegemoetkoming in uw opvangkosten kunt u terecht op Leest u deze informatiebrochure rustig door, of surf vrijblijvend op onze website zijn er van overtuigd dat u een antwoord vindt op al uw vragen. Mocht u toch nog eerst meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. Wij begroeten u uiteraard graag als cliënt! 4

5 2. Over ons Gastouderbureau Het Vangnet is een geregistreerd, erkend gastouderbureau, dat u zorgenloze ondersteuning biedt bij de opvang van uw kinderen door professionele en gekwalificeerde gastouder(s). Het Vangnet werkt vanuit de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Gastouderbureau Het Vangnet is gevestigd in Elst (U) en is actief in de regio s Utrechtse Heuvelrug, Rijn en Vallei. Wij richten onze dienstverlening onder meer op ouders en gastouders die al met elkaar samenwerken en/of van plan zijn dit te gaan doen. Uiteraard kunnen wij ook een geschikte gastouder voor u vinden uit ons professionele gastouderbestand. Natuurlijk zijn ook vraag- en gastouders die al elders staan ingeschreven, maar liever werken met een persoonlijk gericht gastouderbureau in de buurt, van harte welkom. Het Vangnet ziet er op toe dat uw kind in een fijne, veilige en vertrouwde omgeving wordt opgevangen. Hierdoor kunt u rustig en ontspannen naar uw werk gaan. Het Vangnet staat voor: Deskundigheid en ervaring Wij werken en handelen vanuit eigen deskundigheid en ervaring en een pedagogische achtergrond, conform het Pedagogisch Beleidsplan Persoonlijke aandacht Wij hechten aan persoonlijke aandacht. Reden waarom wij gekozen hebben voor een afgebakend regionaal werkgebied. Wij communiceren dus niet alleen via de elektronische snelweg, maar ook en vooral via persoonlijk contact. Kwaliteit en betrouwbaarheid Onze kwaliteit en betrouwbaarheid zijn verankerd in onze officiële registratie bij de gemeente Rhenen als Gastouderbureau. Dit betekent dat wij voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Er vindt jaarlijkse inspectie plaats door de GGD. Uiteraard beschikt het Vangnet over een aansprakelijkheidsverzekering Heldere communicatie en flexibiliteit Voor informatie of overleg zij wij - op flexibele tijden, ook in de avonduren - telefonisch (link naar tab contact) bereikbaar. Uw vragen en opmerkingen kunt u ook per aan ons stellen. 5

6 3. Werkwijze Gastouderbureau Het Vangnet werkt vanuit de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Het Vangnet is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. (LRK) Voorwaarden en inschrijven vraagouder Om als vraagouder in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet u als ouder en uw gastouder ingeschreven staan bij een erkend Gastouderbureau, zoals Het Vangnet en moet uw gastouder geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voorwaarden registratie/inschrijving gastouder bij Het Vangnet Minimaal 18 jaar en is niet woonachtig op hetzelfde adres als de vraagouder In het bezit zijn van een diploma MBO 2 Helpende,Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma zoals bijv. SPW-3 of SPW-4 In het bezit zijn of bereidheid tot het behalen van een geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis of NIKTA Spreekt Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal tijdens het werken als gastouder Meewerken aan het intakegesprek Meewerken aan risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op het opvangadres en het onderschrijven van het hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak. Conformeren aan het Pedagogisch Beleidsplan van Het Vangnet. Overleggen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gastouder en zijn/haar inwonende gezinsleden boven 18 jaar ( indien de oppas plaatsvindt bij de gastouder thuis) en akkoord gaan met continue screening op strafbare feiten Overleggen kopie WA-verzekering particulieren en bij vervoer per auto is een inzittendenverzekering verplicht. Actieve deelname aan door Het Vangnet georganiseerde themavonden Meewerken aan het jaarlijkse evaluatiegesprek m.b.t. de gastouderopvang. Geregistreerd staan of worden in het Landelijk Register Kinderopvang (aanmelding hiervoor wordt verzorgd door Gastouderbureau Het Vangnet) zie ook 7.4 Deze voorwaarden zijn nodig voor de waarborging van de kwaliteit en veiligheid die de Wet Kinderopvang stelt aan gastouders. De vraagouder verzorgt altijd de eerste inschrijving. Dit kan door middel van het inschrijfformulier op onze website, maar ook telefonisch. 6

7 Registratieprocedure gast- en vraagouder Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij contact met u op voor het maken van een persoonlijke afspraak op het adres waar de kinderopvang plaatsvindt. Dit heeft onze voorkeur, omdat wij daar samen met u de verplichte veiligheidscheck c.q. risico-inventarisatie moeten uitvoeren. Wij informeren u over het pedagogisch beleidsplan, oudercommissie, klachtenprocedure, urenregistratieformulieren en geven antwoord op al uw verdere vragen en maken gezamenlijk met u de volgende noodzakelijke administratieve zaken in orde: Bemiddelingsovereenkomst tussen Het Vangnet en de vraagouders. Hierin zijn de voorwaarden voor de bemiddeling en begeleiding van Gastouderbureau Het Vangnet ten behoeve van de vraagouders vastgelegd Bemiddelingsovereenkomst tussen Het Vangnet en de gastouders. Hierin zijn de voorwaarden voor de registratie, bemiddeling en begeleiding van Gastouderbureau Het Vangnet ten behoeve van de gastouders vastgelegd. aanvraagformulier verklaring omtrent gedrag (zie hieronder) urenregistratieformulieren Al deze zaken worden u aangeboden in het startpakket, dat u ontvangt bij de eerste persoonlijke afspraak. Aanvraag kinderopvangtoeslag vraagouder Met de ondertekende formulieren en overeenkomsten kan de vraagouder, bij de belastingdienst, de kinderopvangtoeslag aanvragen. De vraagouder moet daarbij aangeven hoeveel uur hij of zij gemiddeld per kind en per maand gebruik denkt te maken van geregistreerde gastouderopvang. Houdt hierbij rekening met uw vakantiedagen, waarbij uw kind(eren) geen gebruik maken van opvanguren of juist hele dagen door de gastouder opgevangen worden. Op basis van een zogenoemde voorschotbeschikking ontvangt de vraagouder van de Belastingdienst maandelijks een voorschot op de totaal berekende kinderopvangsubsidie. De maximale uurtarieven waarover de vraagouder subsidie kan krijgen vastgesteld op: Kinderen tot 4 jaar (dagopvang) 5,17 (vanaf ,37) Kinderen vanaf 4-12 jaar (Buitenschoolse opvang) 5,17 (vanaf ,37) Let op: Indien u tussentijds het aantal opvanguren wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk aan Belastingdienst (en het gastouderbureau) door. Zeker als het aantal opvanguren maandelijks minder zijn dan de bij de Belastingdienst opgegeven opvanguren. Hierdoor voorkomt u dat u aan het eind van het jaar, na de definitieve eindafrekening, teveel ontvangen kinderopvangsubsidie aan de belastingdienst moet terugbetalen! Verklaring omtrent gedrag gastouder Elke gastouder (en iedere volwassen inwonende huisgenoot van de gastouder, indien de opvang plaatsvindt bij de gastouder thuis) moet een verklaring omtrent gedrag overleggen (VOG). Deze verklaring dient bij de gemeente waarin de gastouder woonachtig is te worden aangevraagd en mag bij inschrijving bij het gastouderbureau niet ouder zijn dan twee maanden Het benodigde vooringevulde aanvraagformulier hiervoor krijgt u van ons. U hoeft het formulier alleen nog maar verder in te vullen met uw NAWgegevens, te ondertekenen en in te 7

8 dienen bij de Gemeente (kosten 30,05). Deze stuurt het formulier door naar het Ministerie van Justitie. Doorgaans wordt de verklaring binnen een maand aan uw huisadres gezonden. Urenregistratieformulier gastouder De gast- of vraagouder vult maandelijks, achteraf, de werkelijke opvanguren in op een urenregistratieformulier. Dit formulier dient - ondertekend door zowel de vraag- als gastouder - te worden ingeleverd bij Het Vangnet. Aan het eind van het jaar ontvangen zowel de vraag- en gastouder een jaaropgave van het werkelijke aantal uren dat van de gastopvang gebruik is gemaakt. Op basis van deze jaaropgave, vindt er een definitieve eindafrekening plaats met de Belastingdienst. In dit verband is het belangrijk dat de vraagouder een tussentijdse wijziging in het aantal opvanguren, zeker als deze minder zullen zijn dan vooraf overeengekomen, op tijd doorgeeft aan zowel de Belastingdienst als aan het Gastouderbureau. Dit voorkomt dat hij of zij aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan en te veel ontvangen subsidie aan de belastingdienst terug moet betalen. Aan de andere kant is het aan te bevelen dat bij tussentijdse toename van het aantal opvanguren meteen gebruik wordt gemaakt van een mogelijke verhoging van het maandelijks van de belastingdienst te ontvangen voorschot. Kassiersfunctie door Het Vangnet Gastouderbureau Het Vangnet stuurt de vraagouder maandelijks een factuur op basis van het afgesproken uurtarief van de gastouder en de werkelijk ingediende geregistreerde opvanguren per kind. Tevens factureert Gastouderbureau Het Vangnet voor haar dienstverlening een bedrag van 1,- per kind per opvanguur. Na betaling van deze factuur door de vraagouder, betaalt Gastouderbureau Het Vangnet de oppasvergoeding uit aan de gastouder. Het Vangnet brengt geen inschrijf- en/of andere kosten in rekening. U weet vooraf dus precies waar u met Het Vangnet ook financieel gezien - aan toe bent. U wordt niet geconfronteerd met verborgen kosten! Jaaropgave uren Gastouderbureau Het Vangnet verstrekt aan het einde van het jaar aan zowel de vraag- als gastouder een jaaropgave van de werkelijk ingediende geregistreerde oppasuren per kind. De vraagouder dient deze opgave zelf in bij de belastingdienst. Op basis hiervan berekent de Belastingdienst of er te veel of te weinig kinderopvangtoeslag is uitbetaald ook wel de definitieve verrekening kinderopvangtoeslag genoemd. Belastingaangifte gastouder De gastouder moet de inkomsten uit de kinderopvang (overeengekomen uurtarief x het aantal gewerkte oppasuren) opnemen in de aangifte inkomstenbelasting. Of daarover achteraf belasting moet worden afgedragen, hangt af van de (overige) inkomsten van de gastouder. Kosten die de gastouder maakt ten behoeve van de opvang kunnen in mindering worden gebracht op de ontvangen inkomsten uit de kinderopvang. Het saldo van de ontvangen inkomsten uit de kinderopvang minus de gemaakte kosten geeft u in de aangifte op onder het kopje overige inkomsten. Belangrijke kosten kunnen zijn: reiskosten, luiers, speelgoed, voeding, drank, telefoonkosten enz. 8

9 4. Wie doet wat Als u besloten hebt om u in te schrijven bij Gastouderbureau Het Vangnet, is het handig om te weten wie wat doet en waarvoor wie verantwoordelijk is. Onderstaand zetten wij alles nog even op een rij: De Vraagouder schrijft zich in door middel van het inschrijfformulier op onze website of telefonisch en sluit zich door middel van een vraagoudercontract aan bij Gastouderbureau Het Vangnet is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag of wijzigingen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst stuurt maandelijks een urenregistratieformulier op naar Gastouderbureau Het Vangnet van de daadwerkelijk te declareren opvanguren betaalt maandelijks na ontvangst van de factuur van Gastouderbureau Het Vangnet, achteraf en op basis van daadwerkelijk genoten opvanguren per kind, de totale opvangkosten, aan Het Vangnet actieve deelname aan de Oudercommissie wordt op prijs gesteld De Gastouder sluit zich door middel van een gastoudercontract aan bij Gastouderbureau Het Vangnet vraagt via de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij het Ministerie van Justitie ( kosten 30,05 ) gaat akkoord met de continue screening op strafbare feiten nadat de VOG afgegeven is heeft een aansprakelijkheidsverzekering of sluit deze alsnog af doet aangifte van de ontvangen vergoeding uit gastouderopvang, onder aftrek van de gemaakte kosten, via de aangifte inkomstenbelasting Vraagouder én Gastouder sluiten beiden een bemiddelingsovereenkomst af met Gastouderbureau Het Vangnet spreken samen een uurtarief per opvanguur per kind af houden samen via een urenregistratieformulier de opvanguren per kind bij en geven deze maandelijks door aan Het Vangnet voor een juiste registratie. zijn op de hoogte van en handelen naar het Pedagogisch beleidsplan van Het Vangnet participeren in de risico-inventarisatie Veiligheid en gezondheid die jaarlijks op het opvangadres uitgevoerd wordt door Gastouderbureau Het Vangnet werken mee aan het evaluatiegesprek wat jaarlijks met Gastouderbureau Het Vangnet gehouden wordt Gastouderbureau Het Vangnet verzorgt de afspraak voor het eerste intake- en koppelingsgesprek zorgt dat een gastouder- en een vraagoudercontract wordt afgesloten bewaakt samen met de gastouder en de vraagouder de kwaliteit m.b.t. de Veiligheid van het opvangadres verzorgt de facturering aan de vraagouder 9

10 verzorgt de uitbetaling van de oppasvergoeding aan de gastouder (kassiersfunctie) verstrekt aan het einde van het jaar aan zowel de vraag- als gastouder een jaaropgave van het werkelijk door haar in rekening gebrachte aantal oppasuren per kind. 5. Tarieven van Gastouderbureau Het Vangnet Wat betaalt u voor de dienstverlening van Het Vangnet? Het Vangnet hecht aan transparantie, ook en vooral op financieel terrein. Het Vangnet rekent geen inschrijfkosten, maar brengt voor haar bemiddeling, bureauwerkzaamheden en service als enige kosten 1,- per opvanguur per kind in rekening. U wordt dus niet meer geconfronteerd met extra kosten! Het Vangnet kent hierbij geen minimale afname van uren. 10

11 6. Pedagogisch beleidsplan Het Vangnet 6.1 Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd, dat een gastouder in totaal zes kinderen (inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar) mag opvangen, waarvan maximaal vijf kinderen onder de vier jaar (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar). Tevens mogen er ook maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar (inclusief eigen kinderen). Ook bij gastouderbureau Het Vangnet staat de kwaliteit van Veiligheid en Gezondheid voor kinderopvang hoog in het Vaandel. Het gastouderbureau Het Vangnet richt zich met de bemiddeling in gastouderopvang voornamelijk op de regio s Utrechtse Heuvelrug en Rijn en Vallei. Om de kwaliteit van gastouderopvang op hoog niveau te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleid noodzakelijk. In dit document is het Pedagogisch beleid van het gastouderbureau Het Vangnet vastgelegd. Wij zien er op toe dat de gastouder de kinderopvang conform dit Pedagogisch Beleidsplan uitvoert, zodat de ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan het Gastoudergezin. 6.2 Waarborging Kwaliteit en Veiligheid Gastouderbureau Het Vangnet bezoekt het opvangadres minimaal twee keer per jaar. Tijdens het intakegesprek met gast- en vraagouder, vindt zowel mondeling als schriftelijk (via een informatiepakket) uitgebreide informatieoverdracht plaats over de visie en werkwijze van het gastouderbureau Het Vangnet. Tijdens dit intakegesprek vindt samen met gast- en vraagouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats, die jaarlijks op het opvangadres wordt herhaald. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak wordt door het gastouderbureau Het Vangnet vastgelegd in een veiligheidsverslag, dat ter ondertekening wordt voorgelegd aan zowel de vraag- als gastouder. Daarnaast vindt binnen zes maanden een evaluatie plaats op het opvangadres, waarin wordt gecheckt of de vastgelegde afspraken worden nagekomen en of de gastouder zich conformeert aan het Pedagogisch beleidsplan van Het Vangnet. In deze evaluatie is tevens ruimte voor begeleiding in de vorm van pedagogisch advies en eventuele actualisering van de opvang. Uiteraard is het Gastouderbureau Het Vangnet voor alle vragen altijd bereikbaar tijdens de telefonische spreekuren en/of per . Scholing gastouder Wij vinden het belangrijk dat niet alleen wij als gastouderbureau, maar ook en vooral de gastouder zelf op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang en daaraan gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid, pedagogische onderwerpen, wetswijzigingen kinderopvang en door gastouders zelf aangedragen onderwerpen. Deze zullen aan de orde komen op thema-avonden, die Het Vangnet jaarlijks organiseert. Deze avonden zijn ook bedoeld als gastoudercontactavonden, waarbij men elkaar kan leren kennen en onderling ervaringen kan uitwisselen. Het in het bezit zijn of het behalen van het EHBO-diploma Eerste hulp aan huis voor kinderen is een voorwaarde om gastouder te kunnen zijn. Tevens moet de gastouder minimaal beschikken over een MBO-diploma Helpende, Zorg en Welzijn ( niveau 2) of een certificaat Goed gastouderschap. 11

12 6.3 Wat doet Gastouderbureau Het Vangnet? Ons gastouderbureau bemiddelt tussen vraagouders en gastouders, waarbij de gastouder de kinderen van de vraagouder opvangt via een wettelijk erkend en geregistreerd gastouderbureau. Gastouders verzorgen kinderdagopvang aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. (incl. Eigen kinderen tot 10 jaar). De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of in het huis van de ouder. Voor kinderen van 4-13 jaar bieden gastouders de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. 6.4 Werkwijze gastouderbureau Als ouder(s) zelf of mbv Het Vangnet een gastouder hebben gevonden, die hun kinderopvang gaat realiseren, kunnen ze zich beiden laten inschrijven bij gastouderbureau Het Vangnet. De gastouder wordt door gastouderbureau Het Vangnet gescreend op een aantal voorwaarden. Die voorwaarden bevatten onder meer praktische zaken, zoals veiligheid, hygiëne en (voldoende) slaap- en speelruimte. Tevens wordt er ook aandacht besteed aan opvoeding, normen en waarden, motivatie en sfeer. Als vraag- en gastouder willen starten met de opvang wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgesteld tussen de vraagouder en Het Vangnet en de gastouder en Het Vangnet, waarin de afspraken voor bemiddeling door gastouderbureau Het Vangnet worden vastgelegd. Afspraken tussen de vraagouder en de gastouder, betreffende opvoedingszaken, dienen onderling tussen deze partijen te worden afgestemd. Hierbij houdt men rekening met de visie van het Pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Het Vangnet. 6.5 Wat houdt een pedagogisch beleid in? Het Pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en welke werkwijze worden toegepast bij de omgang met en bij de opvoeding van kinderen. Er zijn verschillende aspecten m.b.t. de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De drie belangrijkste worden hieronder kort beschreven: - aanleg De aangeboren aanleg bepaalt de ontwikkeling van een kind. In deze visie heeft het niet zoveel zin een kind iets aan te leren. De spontane ontwikkeling van het kind staat voorop. - omgeving De ontwikkeling van een kind is vooral afhankelijk van de omgeving. De invloed van de opvoeding is dus groot en staat centraal. - aanleg + omgeving Zowel de aanleg als de omgeving van het kind is bepalend voor de ontwikkeling. De opvoeding daarnaast stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van een kind. 12

13 6.6 Pedagogische visie van Het Vangnet Het Vangnet gaat ervan uit, dat zowel de aangeboren aanleg als de omgeving waarin het kind zich bevindt, de richting bepaalt waarin het kind zich ontwikkelt. De omgeving van het kind bestaat onder meer uit het gezin, de school en de vriendjes. Gastouders vervullen dus ook een belangrijke rol bij deze ontwikkeling, betrekkend op het aantal uren dat het kind bij de gastouder doorbrengt. Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Gastouders zorgen voor warmte en geborgenheid. Ook geven zij de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien. De gastouder heeft persoonlijke aandacht voor het kind als persoon. Het Vangnet begeleidt gastoudergezinnen bij het bieden van een veilige omgeving, waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. Gastouderbureau Het Vangnet gebruikt ter ondersteuning van de pedagogische visie een aantal basisregels: Het kind voelt zich thuis in het gastoudergezin. De gastouder toont respect en waardering voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. ontwikkelingsfases. ndacht aan normen en waarden. 6.7 Pedagogische basisregels in de praktijk Thuis in het gastoudergezin Voor de opvang van het kind is het belangrijk, dat het kind zich bij de gastouder 'thuis voelt, wat inhoudt: 'op zijn gemak'. Om die reden vindt gastouderbureau Het Vangnet het belangrijk, dat er voordat de eigenlijke opvang start, veel tijd en aandacht besteed wordt aan de kennismaking. Bij voorkeur krijgt het kind de gelegenheid om vooraf te wennen aan de gastouder en de nieuwe omgeving door bijvoorbeeld proefdraaien. Alleen in een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kind en gastouders een goede relatie opbouwen die de ontwikkeling van een kind stimuleert. Dat betekent onder meer, dat gastouders in staat moeten zijn om adequaat te reageren op signalen van een kind. Zelfstandigheid en eigenheid Gastouderbureau Het Vangnet vindt aanmoediging van zelfstandigheid van het kind van belang bij de ontwikkeling. Door zelfstandigheid te stimuleren krijgen kinderen zelfvertrouwen en durven kinderen initiatieven te nemen. De gastouder begeleidt het kind bij de ontwikkeling van zelfstandigheid. Belangrijk hierbij is kinderen het vertrouwen te geven dat ze het kunnen en mondeling aanwijzingen te geven waar nodig. Elk kind is anders en moet dan ook individueel begeleid worden. Hierdoor behoudt het kind zijn eigenheid. Een kind krijgt eigenwaarde, als het als zelfstandig individu met zijn emoties, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Een gastouder houdt dan ook rekening met het ontwikkelingsstadium en tempo van het 13

14 kind. Voor een goede band tussen gastouder en kind is het belangrijk, dat de emoties van het kind serieus worden genomen. Stimulering van de ontwikkelingsgebieden Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker, op het andere gebied minder sterk. Dit maakt ieder mens verschillend en uniek. De gastouder besteedt persoonlijke gerichte aandacht aan de ontwikkeling van het kind. Veel gebeurt spontaan en intuïtief. Maar aan sommige zaken moet méér aandacht besteed worden. De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Ook signaleert de gastouder bepaalde aspecten van de ontwikkeling. Op verzoek van en in overleg met de ouders heeft de gastouder ook een sturende functie. Het Vangnet verwacht van gastouders, dat zij kennis en ervaring hebben met de verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling speelt zich af op verschillende gebieden die meestal als volgt worden onderverdeeld: - Lichamelijke ontwikkeling De gastouder houdt zorgvuldig in het oog hoe ver de lichamelijke ontwikkeling van het kind is gevorderd. Het kind krijgt voldoende ruimte om te kunnen klauteren, kruipen en springen. Ook het speelgoed dat de ouders aan de gastouder ter beschikking stellen of dat de gastouder zelf in huis heeft, is op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke mogelijkheden van het kind afgestemd. - Sociaal-emotionele ontwikkeling De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale en emotionele groei. Het kind krijgt aandacht als het verdrietig is en zijn vreugde wordt gedeeld. In de ontwikkeling van sociale vaardigheden speelt de gastouder een actieve rol. - Verstandelijke ontwikkeling Aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind besteedt de gastouder op allerlei manieren actief aandacht. Door in te gaan op vragen van het kind, te wandelen of te fietsen en tegelijkertijd uitleg te geven over wat kinderen zien en meemaken. De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke mate bevorderd door met het kind te praten, te lezen, plaatjes te kijken en te zingen. - Creatieve ontwikkeling Creativiteit van kinderen kent geen grenzen: bv. een doos is een boot, de vloer is de zee. Met verf, papier, potloden en plaksel maken kinderen de wereld nog mooier. Het is belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind tot hun recht komen. Meestal komen in de omgang en het spel met een kind meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijkertijd aan de orde. Normen en waarden Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Wat belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Normen en waarden spelen zeker bij de opvoeding van kinderen steeds een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. Belangrijke normen en waarden van de ouders en het gastoudergezin moeten op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, omgaan met vriendschappen en conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars 14

15 spullen en verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe daarmee zal worden omgegaan. Sommige zaken zullen bij de gastouder echter wat anders gaan dan thuis. Dat hoeft geen problemen op te leveren. Integendeel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren omgaan. Dit kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars mening en wederzijds vertrouwen spelen ook hierbij een belangrijke rol. Verzorging en veiligheid Ieder kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging, in een schone omgeving, waardoor onnodige ziektes worden voorkomen. De aard van de verzorging hangt af van de leeftijd van kinderen. Bij een baby nemen voeding en verzorging meer plaats in dan bij schoolgaande kinderen. Ook bij de verzorging is het belangrijk, dat het kind warmte en aandacht ervaart. Verzorging Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritmen en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Ouder en gastouder maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging: - Voeding: hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep. - Zindelijkheid: hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining. - Slapen: waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen. - Ziekte: wat doet de gastouder als het kind ziek wordt. - Hygiëne: tanden poetsen, handen wassen. Veiligheid De gastouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de opvanguren. - Huis en tuin moeten veilig zijn ingericht. Gelet wordt op bijvoorbeeld traphekjes, het opbergen van gevaarlijke stoffen, speelgoed en stopcontactbeveiligingen. - De slaapruimte van het kind moet rustig, rookvrij en goed te ventileren zijn. - Als de gastouders huisdieren hebben, staat de veiligheid van het kind voorop. - En als het kind groter is en buiten gaat spelen, moeten de gastouders er van verzekerd zijn dat dit geen gevaar oplevert voor het kind. Risico-inventarisatie Veiligheid en gezondheid De totale indruk van de woonsituatie moet in orde zijn: veilig en gezond. Al deze en andere punten maken onderdeel uit van de risico-inventarisatie die de overheid verplicht stelt. Aan de hand van risico-inventarisatielijsten wordt nagegaan of de opvang voldoet aan de door de overheid vastgestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. De GGD heeft de taak om bij het gastouderbureau te inspecteren of dit daadwerkelijk gebeurt. Ouders hebben de mogelijkheid de risico-inventarisatie in te zien. Verder moeten gastouders, conform de Wet kinderopvang, een zogenoemde Verklaring omtrent het gedrag overleggen. 15

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie