Informatiebrochure. Elst, , JH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Elst, , JH 1

2 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven Pedagogisch Beleidsplan Kwaliteit 18 2

3 1. Welkom Welkom bij Gastouderbureau Het Vangnet, een geregistreerd, erkend gastouderbureau, dat u zorgenloze ondersteuning biedt bij de opvang van uw kinderen door professionele en gekwalificeerde gastouder(s). Veiligheid en betrouwbaarheid Uiteraard kiest u voor deze flexibele vorm van opvang, door een gekwalificeerde gastouder omdat dit voor uw kind een vertrouwde omgeving biedt. Kiest u daarnaast voor bemiddeling en ondersteuning door Het Vangnet, dan is ook de kwaliteit en veiligheid van uw kind op het opvangadres gewaarborgd. Daarnaast kunt u rekenen op persoonlijke begeleiding op het gebied van gastouderopvang. Subsidie opvangkosten Bemiddeling door het Gastouderbureau Het Vangnet biedt u overigens nog een heel ander aantrekkelijk voordeel. Want wist u, dat u vanuit de Wet Kinderopvangtoeslag in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming in uw kinderopvangkosten? De overheid draagt namelijk bij tot een bedrag van maximaal 5,17 per uur per kind (van 0 t/m 12 jaar). Vanf wordt dit maximaal 5,37 per uur per kind (van 0 t/m 12 jaar). Afhankelijk van uw inkomen en het aantal oppasuren (maximaal 230 uur per kind per maand) kan uw voordeel zelfs oplopen tot enkele duizenden euro s per jaar! Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag is het wel noodzakelijk dat de vraagouder voldoet aan een aantal voorwaarden (zie voor de voorwaarden op Eén daarvan is, dat de vraag- en gastouder staan ingeschreven bij een geregistreerd en erkend Gastouderbureau, zoals Het Vangnet. Voor de gastouder gelden tevens een aantal kwaliteitscriteria/voorwaarden (zie hiervoor hoofdstuk 7: kwaliteit) Hoeveel mag u verdienen om aanspraak te maken op kinderopvangtoeslag? Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat ook u wilt genieten van de financiële voordelen die de Wet Kinderopvangtoeslag, ook bij deze vorm van gastouderopvang, biedt. U komt in aanmerking voor kinderopvangtoeslag door het Rijk tot een gezamenlijk toetsingsinkomen van maximaal Het Rijk draagt zoals al eerder vermeld - bij tot een bedrag van maximaal 5,17 per uur per kind (0 t/m 12 jaar). Vanf wordt dit bedrag verhoogd naar maximaal 5,37 per uur per kind (0 t/m 12 jaar). Voor het 1e kind krijgt u minder kinderopvangtoeslag. Het 1e kind is het kind met de meeste opvanguren. Dat hoeft niet uw oudste kind te zijn. Is uw (gezamenlijke) inkomen of hoger? Dan krijgt u geen kinderopvangtoeslag meer voor het 1e kind. Voor het 2e en volgende kind krijgt u nog wel kinderopvangtoeslag. Voor ouders met een gezamenlijk inkomen van of lager gaat de toeslag voor het 1e kind niet omlaag. 3

4 Voor meer informatie en voor het maken van een persoonlijke proefberekening van de tegemoetkoming in uw opvangkosten kunt u terecht op Leest u deze informatiebrochure rustig door, of surf vrijblijvend op onze website zijn er van overtuigd dat u een antwoord vindt op al uw vragen. Mocht u toch nog eerst meer informatie willen, neem dan gerust contact met ons op. Wij begroeten u uiteraard graag als cliënt! 4

5 2. Over ons Gastouderbureau Het Vangnet is een geregistreerd, erkend gastouderbureau, dat u zorgenloze ondersteuning biedt bij de opvang van uw kinderen door professionele en gekwalificeerde gastouder(s). Het Vangnet werkt vanuit de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Gastouderbureau Het Vangnet is gevestigd in Elst (U) en is actief in de regio s Utrechtse Heuvelrug, Rijn en Vallei. Wij richten onze dienstverlening onder meer op ouders en gastouders die al met elkaar samenwerken en/of van plan zijn dit te gaan doen. Uiteraard kunnen wij ook een geschikte gastouder voor u vinden uit ons professionele gastouderbestand. Natuurlijk zijn ook vraag- en gastouders die al elders staan ingeschreven, maar liever werken met een persoonlijk gericht gastouderbureau in de buurt, van harte welkom. Het Vangnet ziet er op toe dat uw kind in een fijne, veilige en vertrouwde omgeving wordt opgevangen. Hierdoor kunt u rustig en ontspannen naar uw werk gaan. Het Vangnet staat voor: Deskundigheid en ervaring Wij werken en handelen vanuit eigen deskundigheid en ervaring en een pedagogische achtergrond, conform het Pedagogisch Beleidsplan Persoonlijke aandacht Wij hechten aan persoonlijke aandacht. Reden waarom wij gekozen hebben voor een afgebakend regionaal werkgebied. Wij communiceren dus niet alleen via de elektronische snelweg, maar ook en vooral via persoonlijk contact. Kwaliteit en betrouwbaarheid Onze kwaliteit en betrouwbaarheid zijn verankerd in onze officiële registratie bij de gemeente Rhenen als Gastouderbureau. Dit betekent dat wij voldoen aan alle eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Er vindt jaarlijkse inspectie plaats door de GGD. Uiteraard beschikt het Vangnet over een aansprakelijkheidsverzekering Heldere communicatie en flexibiliteit Voor informatie of overleg zij wij - op flexibele tijden, ook in de avonduren - telefonisch (link naar tab contact) bereikbaar. Uw vragen en opmerkingen kunt u ook per aan ons stellen. 5

6 3. Werkwijze Gastouderbureau Het Vangnet werkt vanuit de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang en het convenant Kwaliteit Kinderopvang. Het Vangnet is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. (LRK) Voorwaarden en inschrijven vraagouder Om als vraagouder in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag, moet u als ouder en uw gastouder ingeschreven staan bij een erkend Gastouderbureau, zoals Het Vangnet en moet uw gastouder geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Voorwaarden registratie/inschrijving gastouder bij Het Vangnet Minimaal 18 jaar en is niet woonachtig op hetzelfde adres als de vraagouder In het bezit zijn van een diploma MBO 2 Helpende,Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma zoals bijv. SPW-3 of SPW-4 In het bezit zijn of bereidheid tot het behalen van een geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis of NIKTA Spreekt Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal tijdens het werken als gastouder Meewerken aan het intakegesprek Meewerken aan risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op het opvangadres en het onderschrijven van het hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak. Conformeren aan het Pedagogisch Beleidsplan van Het Vangnet. Overleggen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gastouder en zijn/haar inwonende gezinsleden boven 18 jaar ( indien de oppas plaatsvindt bij de gastouder thuis) en akkoord gaan met continue screening op strafbare feiten Overleggen kopie WA-verzekering particulieren en bij vervoer per auto is een inzittendenverzekering verplicht. Actieve deelname aan door Het Vangnet georganiseerde themavonden Meewerken aan het jaarlijkse evaluatiegesprek m.b.t. de gastouderopvang. Geregistreerd staan of worden in het Landelijk Register Kinderopvang (aanmelding hiervoor wordt verzorgd door Gastouderbureau Het Vangnet) zie ook 7.4 Deze voorwaarden zijn nodig voor de waarborging van de kwaliteit en veiligheid die de Wet Kinderopvang stelt aan gastouders. De vraagouder verzorgt altijd de eerste inschrijving. Dit kan door middel van het inschrijfformulier op onze website, maar ook telefonisch. 6

7 Registratieprocedure gast- en vraagouder Na ontvangst van het inschrijfformulier nemen wij contact met u op voor het maken van een persoonlijke afspraak op het adres waar de kinderopvang plaatsvindt. Dit heeft onze voorkeur, omdat wij daar samen met u de verplichte veiligheidscheck c.q. risico-inventarisatie moeten uitvoeren. Wij informeren u over het pedagogisch beleidsplan, oudercommissie, klachtenprocedure, urenregistratieformulieren en geven antwoord op al uw verdere vragen en maken gezamenlijk met u de volgende noodzakelijke administratieve zaken in orde: Bemiddelingsovereenkomst tussen Het Vangnet en de vraagouders. Hierin zijn de voorwaarden voor de bemiddeling en begeleiding van Gastouderbureau Het Vangnet ten behoeve van de vraagouders vastgelegd Bemiddelingsovereenkomst tussen Het Vangnet en de gastouders. Hierin zijn de voorwaarden voor de registratie, bemiddeling en begeleiding van Gastouderbureau Het Vangnet ten behoeve van de gastouders vastgelegd. aanvraagformulier verklaring omtrent gedrag (zie hieronder) urenregistratieformulieren Al deze zaken worden u aangeboden in het startpakket, dat u ontvangt bij de eerste persoonlijke afspraak. Aanvraag kinderopvangtoeslag vraagouder Met de ondertekende formulieren en overeenkomsten kan de vraagouder, bij de belastingdienst, de kinderopvangtoeslag aanvragen. De vraagouder moet daarbij aangeven hoeveel uur hij of zij gemiddeld per kind en per maand gebruik denkt te maken van geregistreerde gastouderopvang. Houdt hierbij rekening met uw vakantiedagen, waarbij uw kind(eren) geen gebruik maken van opvanguren of juist hele dagen door de gastouder opgevangen worden. Op basis van een zogenoemde voorschotbeschikking ontvangt de vraagouder van de Belastingdienst maandelijks een voorschot op de totaal berekende kinderopvangsubsidie. De maximale uurtarieven waarover de vraagouder subsidie kan krijgen vastgesteld op: Kinderen tot 4 jaar (dagopvang) 5,17 (vanaf ,37) Kinderen vanaf 4-12 jaar (Buitenschoolse opvang) 5,17 (vanaf ,37) Let op: Indien u tussentijds het aantal opvanguren wijzigt, geef dit dan zo snel mogelijk aan Belastingdienst (en het gastouderbureau) door. Zeker als het aantal opvanguren maandelijks minder zijn dan de bij de Belastingdienst opgegeven opvanguren. Hierdoor voorkomt u dat u aan het eind van het jaar, na de definitieve eindafrekening, teveel ontvangen kinderopvangsubsidie aan de belastingdienst moet terugbetalen! Verklaring omtrent gedrag gastouder Elke gastouder (en iedere volwassen inwonende huisgenoot van de gastouder, indien de opvang plaatsvindt bij de gastouder thuis) moet een verklaring omtrent gedrag overleggen (VOG). Deze verklaring dient bij de gemeente waarin de gastouder woonachtig is te worden aangevraagd en mag bij inschrijving bij het gastouderbureau niet ouder zijn dan twee maanden Het benodigde vooringevulde aanvraagformulier hiervoor krijgt u van ons. U hoeft het formulier alleen nog maar verder in te vullen met uw NAWgegevens, te ondertekenen en in te 7

8 dienen bij de Gemeente (kosten 30,05). Deze stuurt het formulier door naar het Ministerie van Justitie. Doorgaans wordt de verklaring binnen een maand aan uw huisadres gezonden. Urenregistratieformulier gastouder De gast- of vraagouder vult maandelijks, achteraf, de werkelijke opvanguren in op een urenregistratieformulier. Dit formulier dient - ondertekend door zowel de vraag- als gastouder - te worden ingeleverd bij Het Vangnet. Aan het eind van het jaar ontvangen zowel de vraag- en gastouder een jaaropgave van het werkelijke aantal uren dat van de gastopvang gebruik is gemaakt. Op basis van deze jaaropgave, vindt er een definitieve eindafrekening plaats met de Belastingdienst. In dit verband is het belangrijk dat de vraagouder een tussentijdse wijziging in het aantal opvanguren, zeker als deze minder zullen zijn dan vooraf overeengekomen, op tijd doorgeeft aan zowel de Belastingdienst als aan het Gastouderbureau. Dit voorkomt dat hij of zij aan het eind van het jaar voor verrassingen komt te staan en te veel ontvangen subsidie aan de belastingdienst terug moet betalen. Aan de andere kant is het aan te bevelen dat bij tussentijdse toename van het aantal opvanguren meteen gebruik wordt gemaakt van een mogelijke verhoging van het maandelijks van de belastingdienst te ontvangen voorschot. Kassiersfunctie door Het Vangnet Gastouderbureau Het Vangnet stuurt de vraagouder maandelijks een factuur op basis van het afgesproken uurtarief van de gastouder en de werkelijk ingediende geregistreerde opvanguren per kind. Tevens factureert Gastouderbureau Het Vangnet voor haar dienstverlening een bedrag van 1,- per kind per opvanguur. Na betaling van deze factuur door de vraagouder, betaalt Gastouderbureau Het Vangnet de oppasvergoeding uit aan de gastouder. Het Vangnet brengt geen inschrijf- en/of andere kosten in rekening. U weet vooraf dus precies waar u met Het Vangnet ook financieel gezien - aan toe bent. U wordt niet geconfronteerd met verborgen kosten! Jaaropgave uren Gastouderbureau Het Vangnet verstrekt aan het einde van het jaar aan zowel de vraag- als gastouder een jaaropgave van de werkelijk ingediende geregistreerde oppasuren per kind. De vraagouder dient deze opgave zelf in bij de belastingdienst. Op basis hiervan berekent de Belastingdienst of er te veel of te weinig kinderopvangtoeslag is uitbetaald ook wel de definitieve verrekening kinderopvangtoeslag genoemd. Belastingaangifte gastouder De gastouder moet de inkomsten uit de kinderopvang (overeengekomen uurtarief x het aantal gewerkte oppasuren) opnemen in de aangifte inkomstenbelasting. Of daarover achteraf belasting moet worden afgedragen, hangt af van de (overige) inkomsten van de gastouder. Kosten die de gastouder maakt ten behoeve van de opvang kunnen in mindering worden gebracht op de ontvangen inkomsten uit de kinderopvang. Het saldo van de ontvangen inkomsten uit de kinderopvang minus de gemaakte kosten geeft u in de aangifte op onder het kopje overige inkomsten. Belangrijke kosten kunnen zijn: reiskosten, luiers, speelgoed, voeding, drank, telefoonkosten enz. 8

9 4. Wie doet wat Als u besloten hebt om u in te schrijven bij Gastouderbureau Het Vangnet, is het handig om te weten wie wat doet en waarvoor wie verantwoordelijk is. Onderstaand zetten wij alles nog even op een rij: De Vraagouder schrijft zich in door middel van het inschrijfformulier op onze website of telefonisch en sluit zich door middel van een vraagoudercontract aan bij Gastouderbureau Het Vangnet is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag of wijzigingen van de kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst stuurt maandelijks een urenregistratieformulier op naar Gastouderbureau Het Vangnet van de daadwerkelijk te declareren opvanguren betaalt maandelijks na ontvangst van de factuur van Gastouderbureau Het Vangnet, achteraf en op basis van daadwerkelijk genoten opvanguren per kind, de totale opvangkosten, aan Het Vangnet actieve deelname aan de Oudercommissie wordt op prijs gesteld De Gastouder sluit zich door middel van een gastoudercontract aan bij Gastouderbureau Het Vangnet vraagt via de gemeente een Verklaring Omtrent Gedrag aan bij het Ministerie van Justitie ( kosten 30,05 ) gaat akkoord met de continue screening op strafbare feiten nadat de VOG afgegeven is heeft een aansprakelijkheidsverzekering of sluit deze alsnog af doet aangifte van de ontvangen vergoeding uit gastouderopvang, onder aftrek van de gemaakte kosten, via de aangifte inkomstenbelasting Vraagouder én Gastouder sluiten beiden een bemiddelingsovereenkomst af met Gastouderbureau Het Vangnet spreken samen een uurtarief per opvanguur per kind af houden samen via een urenregistratieformulier de opvanguren per kind bij en geven deze maandelijks door aan Het Vangnet voor een juiste registratie. zijn op de hoogte van en handelen naar het Pedagogisch beleidsplan van Het Vangnet participeren in de risico-inventarisatie Veiligheid en gezondheid die jaarlijks op het opvangadres uitgevoerd wordt door Gastouderbureau Het Vangnet werken mee aan het evaluatiegesprek wat jaarlijks met Gastouderbureau Het Vangnet gehouden wordt Gastouderbureau Het Vangnet verzorgt de afspraak voor het eerste intake- en koppelingsgesprek zorgt dat een gastouder- en een vraagoudercontract wordt afgesloten bewaakt samen met de gastouder en de vraagouder de kwaliteit m.b.t. de Veiligheid van het opvangadres verzorgt de facturering aan de vraagouder 9

10 verzorgt de uitbetaling van de oppasvergoeding aan de gastouder (kassiersfunctie) verstrekt aan het einde van het jaar aan zowel de vraag- als gastouder een jaaropgave van het werkelijk door haar in rekening gebrachte aantal oppasuren per kind. 5. Tarieven van Gastouderbureau Het Vangnet Wat betaalt u voor de dienstverlening van Het Vangnet? Het Vangnet hecht aan transparantie, ook en vooral op financieel terrein. Het Vangnet rekent geen inschrijfkosten, maar brengt voor haar bemiddeling, bureauwerkzaamheden en service als enige kosten 1,- per opvanguur per kind in rekening. U wordt dus niet meer geconfronteerd met extra kosten! Het Vangnet kent hierbij geen minimale afname van uren. 10

11 6. Pedagogisch beleidsplan Het Vangnet 6.1 Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Zo is bijvoorbeeld wettelijk vastgelegd, dat een gastouder in totaal zes kinderen (inclusief eigen kinderen onder de 10 jaar) mag opvangen, waarvan maximaal vijf kinderen onder de vier jaar (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar). Tevens mogen er ook maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 van 0 jaar (inclusief eigen kinderen). Ook bij gastouderbureau Het Vangnet staat de kwaliteit van Veiligheid en Gezondheid voor kinderopvang hoog in het Vaandel. Het gastouderbureau Het Vangnet richt zich met de bemiddeling in gastouderopvang voornamelijk op de regio s Utrechtse Heuvelrug en Rijn en Vallei. Om de kwaliteit van gastouderopvang op hoog niveau te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen, is een goed onderbouwd pedagogisch beleid noodzakelijk. In dit document is het Pedagogisch beleid van het gastouderbureau Het Vangnet vastgelegd. Wij zien er op toe dat de gastouder de kinderopvang conform dit Pedagogisch Beleidsplan uitvoert, zodat de ouders hun kinderen met een gerust hart kunnen toevertrouwen aan het Gastoudergezin. 6.2 Waarborging Kwaliteit en Veiligheid Gastouderbureau Het Vangnet bezoekt het opvangadres minimaal twee keer per jaar. Tijdens het intakegesprek met gast- en vraagouder, vindt zowel mondeling als schriftelijk (via een informatiepakket) uitgebreide informatieoverdracht plaats over de visie en werkwijze van het gastouderbureau Het Vangnet. Tijdens dit intakegesprek vindt samen met gast- en vraagouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats, die jaarlijks op het opvangadres wordt herhaald. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak wordt door het gastouderbureau Het Vangnet vastgelegd in een veiligheidsverslag, dat ter ondertekening wordt voorgelegd aan zowel de vraag- als gastouder. Daarnaast vindt binnen zes maanden een evaluatie plaats op het opvangadres, waarin wordt gecheckt of de vastgelegde afspraken worden nagekomen en of de gastouder zich conformeert aan het Pedagogisch beleidsplan van Het Vangnet. In deze evaluatie is tevens ruimte voor begeleiding in de vorm van pedagogisch advies en eventuele actualisering van de opvang. Uiteraard is het Gastouderbureau Het Vangnet voor alle vragen altijd bereikbaar tijdens de telefonische spreekuren en/of per . Scholing gastouder Wij vinden het belangrijk dat niet alleen wij als gastouderbureau, maar ook en vooral de gastouder zelf op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang en daaraan gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid, pedagogische onderwerpen, wetswijzigingen kinderopvang en door gastouders zelf aangedragen onderwerpen. Deze zullen aan de orde komen op thema-avonden, die Het Vangnet jaarlijks organiseert. Deze avonden zijn ook bedoeld als gastoudercontactavonden, waarbij men elkaar kan leren kennen en onderling ervaringen kan uitwisselen. Het in het bezit zijn of het behalen van het EHBO-diploma Eerste hulp aan huis voor kinderen is een voorwaarde om gastouder te kunnen zijn. Tevens moet de gastouder minimaal beschikken over een MBO-diploma Helpende, Zorg en Welzijn ( niveau 2) of een certificaat Goed gastouderschap. 11

12 6.3 Wat doet Gastouderbureau Het Vangnet? Ons gastouderbureau bemiddelt tussen vraagouders en gastouders, waarbij de gastouder de kinderen van de vraagouder opvangt via een wettelijk erkend en geregistreerd gastouderbureau. Gastouders verzorgen kinderdagopvang aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. (incl. Eigen kinderen tot 10 jaar). De opvang vindt plaats in het huis van de gastouder of in het huis van de ouder. Voor kinderen van 4-13 jaar bieden gastouders de mogelijkheid tot buitenschoolse opvang. 6.4 Werkwijze gastouderbureau Als ouder(s) zelf of mbv Het Vangnet een gastouder hebben gevonden, die hun kinderopvang gaat realiseren, kunnen ze zich beiden laten inschrijven bij gastouderbureau Het Vangnet. De gastouder wordt door gastouderbureau Het Vangnet gescreend op een aantal voorwaarden. Die voorwaarden bevatten onder meer praktische zaken, zoals veiligheid, hygiëne en (voldoende) slaap- en speelruimte. Tevens wordt er ook aandacht besteed aan opvoeding, normen en waarden, motivatie en sfeer. Als vraag- en gastouder willen starten met de opvang wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgesteld tussen de vraagouder en Het Vangnet en de gastouder en Het Vangnet, waarin de afspraken voor bemiddeling door gastouderbureau Het Vangnet worden vastgelegd. Afspraken tussen de vraagouder en de gastouder, betreffende opvoedingszaken, dienen onderling tussen deze partijen te worden afgestemd. Hierbij houdt men rekening met de visie van het Pedagogisch beleidsplan van gastouderbureau Het Vangnet. 6.5 Wat houdt een pedagogisch beleid in? Het Pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en welke werkwijze worden toegepast bij de omgang met en bij de opvoeding van kinderen. Er zijn verschillende aspecten m.b.t. de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. De drie belangrijkste worden hieronder kort beschreven: - aanleg De aangeboren aanleg bepaalt de ontwikkeling van een kind. In deze visie heeft het niet zoveel zin een kind iets aan te leren. De spontane ontwikkeling van het kind staat voorop. - omgeving De ontwikkeling van een kind is vooral afhankelijk van de omgeving. De invloed van de opvoeding is dus groot en staat centraal. - aanleg + omgeving Zowel de aanleg als de omgeving van het kind is bepalend voor de ontwikkeling. De opvoeding daarnaast stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van een kind. 12

13 6.6 Pedagogische visie van Het Vangnet Het Vangnet gaat ervan uit, dat zowel de aangeboren aanleg als de omgeving waarin het kind zich bevindt, de richting bepaalt waarin het kind zich ontwikkelt. De omgeving van het kind bestaat onder meer uit het gezin, de school en de vriendjes. Gastouders vervullen dus ook een belangrijke rol bij deze ontwikkeling, betrekkend op het aantal uren dat het kind bij de gastouder doorbrengt. Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis voor een goede ontwikkeling van een kind. Gastouders zorgen voor warmte en geborgenheid. Ook geven zij de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien. De gastouder heeft persoonlijke aandacht voor het kind als persoon. Het Vangnet begeleidt gastoudergezinnen bij het bieden van een veilige omgeving, waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige, evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. Gastouderbureau Het Vangnet gebruikt ter ondersteuning van de pedagogische visie een aantal basisregels: Het kind voelt zich thuis in het gastoudergezin. De gastouder toont respect en waardering voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind. ontwikkelingsfases. ndacht aan normen en waarden. 6.7 Pedagogische basisregels in de praktijk Thuis in het gastoudergezin Voor de opvang van het kind is het belangrijk, dat het kind zich bij de gastouder 'thuis voelt, wat inhoudt: 'op zijn gemak'. Om die reden vindt gastouderbureau Het Vangnet het belangrijk, dat er voordat de eigenlijke opvang start, veel tijd en aandacht besteed wordt aan de kennismaking. Bij voorkeur krijgt het kind de gelegenheid om vooraf te wennen aan de gastouder en de nieuwe omgeving door bijvoorbeeld proefdraaien. Alleen in een veilige, vertrouwde omgeving kunnen kind en gastouders een goede relatie opbouwen die de ontwikkeling van een kind stimuleert. Dat betekent onder meer, dat gastouders in staat moeten zijn om adequaat te reageren op signalen van een kind. Zelfstandigheid en eigenheid Gastouderbureau Het Vangnet vindt aanmoediging van zelfstandigheid van het kind van belang bij de ontwikkeling. Door zelfstandigheid te stimuleren krijgen kinderen zelfvertrouwen en durven kinderen initiatieven te nemen. De gastouder begeleidt het kind bij de ontwikkeling van zelfstandigheid. Belangrijk hierbij is kinderen het vertrouwen te geven dat ze het kunnen en mondeling aanwijzingen te geven waar nodig. Elk kind is anders en moet dan ook individueel begeleid worden. Hierdoor behoudt het kind zijn eigenheid. Een kind krijgt eigenwaarde, als het als zelfstandig individu met zijn emoties, lichamelijke en geestelijke mogelijkheden wordt gewaardeerd en gerespecteerd. Een gastouder houdt dan ook rekening met het ontwikkelingsstadium en tempo van het 13

14 kind. Voor een goede band tussen gastouder en kind is het belangrijk, dat de emoties van het kind serieus worden genomen. Stimulering van de ontwikkelingsgebieden Elk kind heeft zijn eigen tempo en ontwikkelt zich op het ene gebied sterker, op het andere gebied minder sterk. Dit maakt ieder mens verschillend en uniek. De gastouder besteedt persoonlijke gerichte aandacht aan de ontwikkeling van het kind. Veel gebeurt spontaan en intuïtief. Maar aan sommige zaken moet méér aandacht besteed worden. De gastouder begeleidt, stimuleert en volgt het kind in zijn ontwikkeling. Ook signaleert de gastouder bepaalde aspecten van de ontwikkeling. Op verzoek van en in overleg met de ouders heeft de gastouder ook een sturende functie. Het Vangnet verwacht van gastouders, dat zij kennis en ervaring hebben met de verschillende ontwikkelingsfasen. De ontwikkeling speelt zich af op verschillende gebieden die meestal als volgt worden onderverdeeld: - Lichamelijke ontwikkeling De gastouder houdt zorgvuldig in het oog hoe ver de lichamelijke ontwikkeling van het kind is gevorderd. Het kind krijgt voldoende ruimte om te kunnen klauteren, kruipen en springen. Ook het speelgoed dat de ouders aan de gastouder ter beschikking stellen of dat de gastouder zelf in huis heeft, is op de ontwikkeling en ontplooiing van de lichamelijke mogelijkheden van het kind afgestemd. - Sociaal-emotionele ontwikkeling De gastouder begeleidt, volgt en beïnvloedt het kind in zijn sociale en emotionele groei. Het kind krijgt aandacht als het verdrietig is en zijn vreugde wordt gedeeld. In de ontwikkeling van sociale vaardigheden speelt de gastouder een actieve rol. - Verstandelijke ontwikkeling Aan de verstandelijke ontwikkeling van het kind besteedt de gastouder op allerlei manieren actief aandacht. Door in te gaan op vragen van het kind, te wandelen of te fietsen en tegelijkertijd uitleg te geven over wat kinderen zien en meemaken. De taalontwikkeling van het kind wordt in sterke mate bevorderd door met het kind te praten, te lezen, plaatjes te kijken en te zingen. - Creatieve ontwikkeling Creativiteit van kinderen kent geen grenzen: bv. een doos is een boot, de vloer is de zee. Met verf, papier, potloden en plaksel maken kinderen de wereld nog mooier. Het is belangrijk dat de creativiteit en fantasie van het kind tot hun recht komen. Meestal komen in de omgang en het spel met een kind meerdere aspecten van de ontwikkeling tegelijkertijd aan de orde. Normen en waarden Ieder mens heeft zijn eigen normen en waarden. Wat belangrijk wordt gevonden, verschilt van mens tot mens. Normen en waarden spelen zeker bij de opvoeding van kinderen steeds een rol. Verbaal en non-verbaal laten mensen blijken wat ze vinden. Belangrijke normen en waarden van de ouders en het gastoudergezin moeten op elkaar zijn afgestemd. Bijvoorbeeld op het gebied van godsdienst, omgaan met vriendschappen en conflicten, taalgebruik, respect hebben voor elkaar en elkaars 14

15 spullen en verantwoordelijkheid leren nemen. Het is goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe daarmee zal worden omgegaan. Sommige zaken zullen bij de gastouder echter wat anders gaan dan thuis. Dat hoeft geen problemen op te leveren. Integendeel. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zien dat er verschillen zijn en hiermee leren omgaan. Dit kan een aanvulling zijn op de thuissituatie en zelfs een verrijking. Respect voor elkaars mening en wederzijds vertrouwen spelen ook hierbij een belangrijke rol. Verzorging en veiligheid Ieder kind heeft recht op een goede lichamelijke verzorging, in een schone omgeving, waardoor onnodige ziektes worden voorkomen. De aard van de verzorging hangt af van de leeftijd van kinderen. Bij een baby nemen voeding en verzorging meer plaats in dan bij schoolgaande kinderen. Ook bij de verzorging is het belangrijk, dat het kind warmte en aandacht ervaart. Verzorging Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritmen en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Ouder en gastouder maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging: - Voeding: hoe vaak, welke voeding, wel of geen snoep. - Zindelijkheid: hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining. - Slapen: waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen. - Ziekte: wat doet de gastouder als het kind ziek wordt. - Hygiëne: tanden poetsen, handen wassen. Veiligheid De gastouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de opvanguren. - Huis en tuin moeten veilig zijn ingericht. Gelet wordt op bijvoorbeeld traphekjes, het opbergen van gevaarlijke stoffen, speelgoed en stopcontactbeveiligingen. - De slaapruimte van het kind moet rustig, rookvrij en goed te ventileren zijn. - Als de gastouders huisdieren hebben, staat de veiligheid van het kind voorop. - En als het kind groter is en buiten gaat spelen, moeten de gastouders er van verzekerd zijn dat dit geen gevaar oplevert voor het kind. Risico-inventarisatie Veiligheid en gezondheid De totale indruk van de woonsituatie moet in orde zijn: veilig en gezond. Al deze en andere punten maken onderdeel uit van de risico-inventarisatie die de overheid verplicht stelt. Aan de hand van risico-inventarisatielijsten wordt nagegaan of de opvang voldoet aan de door de overheid vastgestelde veiligheids- en gezondheidseisen. Deze risico-inventarisatie wordt jaarlijks herhaald. De GGD heeft de taak om bij het gastouderbureau te inspecteren of dit daadwerkelijk gebeurt. Ouders hebben de mogelijkheid de risico-inventarisatie in te zien. Verder moeten gastouders, conform de Wet kinderopvang, een zogenoemde Verklaring omtrent het gedrag overleggen. 15

16 6.8 Samenwerking vraag- en gastouders In de relatie tussen gastouders en kind is de inbreng van de eigen ouders van grote betekenis. Een prettige relatie tussen vraag- en gastouder die gebaseerd is op vertrouwen, heeft een positieve invloed op het kind. Voor een goed verloop van de samenwerking zijn de volgende drie punten essentieel: - Afstemming Een goede voorbereiding van het kind op de nieuwe situatie in het gastoudergezin bepaalt voor een groot deel of de opvang een succes wordt. Afstemming tussen ouders en gastouders is belangrijk om de opvoedingsmilieus van het eigen en het gastoudergezin dichtbij elkaar te brengen. Hoewel de ouder en de gastouder de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind delen, blijven de eigen ouders altijd eindverantwoordelijk. - Wederzijds respect en privacy Respect voor elkaars mening, cultuur, religie en opvattingen vormt de basis voor een goede samenwerking. Vraag- en gastouders zullen moeten geven en nemen, maar beiden moeten zich in de gezamenlijke aanpak kunnen blijven vinden. Vraag- en gastouders zien en horen veel van elkaar. Een zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie is vanzelfsprekend. - Informatie en afspraken Goede afspraken zijn nodig om duidelijk te maken wat vraag- en gastouders van elkaar kunnen en mogen verwachten. Het reglement van het gastouderbureau kan hierbij als leidraad dienen. Daarnaast is het van belang dat ouders en gastouders op een open en eerlijke manier informatie uitwisselen en eventuele problemen bespreken. Vraagouders hebben recht op volledige informatie over de wijze waarop de gastouders met hun kind omgaan. Het is essentieel dat zij weten hoe het kind zich voelt en waarmee het kind zich in het gastoudergezin bezighoudt Rol Het Vangnet De wet bepaalt dat gastouderopvang moet bijdragen aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Gastouderbureau Het Vangnet houdt nauwlettend in de gaten of de opvang bij de gastouders die geregistreerd staan bij gastouderbureau Het Vangnet aan deze eisen voldoet. Daarbij hanteren wij een aantal vaste criteria, standaardvoorwaarden en (wettelijke) regels die de basis vormen voor de gastouderopvang. Het gastouderbureau Het Vangnet heeft een adviserende, bemiddelende en ondersteunende rol bij de totstandbrenging en het onderhouden van een goede samenwerking tussen vraag- en gastouders. De coördinatoren van het gastouderbureau begeleiden het opvangtraject en evalueren, naar behoefte, de opvang met de vraag- en gastouders. Het zorgdragen voor een goede communicatie tussen alle partijen beschouwen wij als essentieel onderdeel van onze dienstverlening. 16

17 Recht op informatie Gastouderbureau Het Vangnet informeert de ouders over het beleid, de procedure en de werkwijze van het gastouderbureau. Tevens worden ouders op de hoogte gebracht van hun rechten en plichten in de gastouderopvang en van bijzondere regelingen, zoals de klachtenprocedure en belastingvoorschriften inzake kinderopvang. Recht op advies Ouders kunnen advies vragen over de pedagogische aanpak van hun kind. Deze adviserende rol wordt vervuld door gastouderbureau Het Vangnet, dat eventueel kan doorverwijzen naar de daarvoor geëigende instanties. Recht op klachtenbehandeling Het Vangnet heeft zowel een interne als een externe een klachtenregeling die geldt voor alle aspecten van de organisatie en dienstverlening. Ouders kunnen bij klachten over de opvang contact opnemen met gastouderbureau Het Vangnet voor het doorlopen van de interne klachtenregeling of hebben het recht om zich rechtstreeks te wenden tot de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Gastouderbureau Het Vangnet heeft zich bij deze onafhankelijke commissie aangesloten. In het klachtenreglement van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is vastgelegd dat de klager een klacht kan indienen als de klager of kind van de klager nadeel ondervindt; door de werkwijze van het gastouderbureau, of door de gedragingen van de medewerkers. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om persoonlijk nadeel over klager of kind van de klager. Meer informatie over Stichting Klachtencommissie Kinderopvang is te vinden op: of via telefoonnummer Recht op bescherming van privacy Persoonlijke gegevens van ouders worden vertrouwelijk behandeld. Recht op inspraak Als ouders dat wensen, kunnen zij zitting nemen in de oudercommissie. De oudercommissie heeft onder meer adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het Pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders, wijziging van de prijs en bemiddelingskosten en de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. De Oudercommissie van Het Vangnet is eveneens aangesloten bij de Stichting Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Zodoende kan de Oudercommissie eventueel zonder tussenkomst van de houder van Gastouder bureau Het Vangnet, zich bij een formele klacht wenden tot de externe klachtenprocedure bij de Klachtenkamer Oudercommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover vindt u op of via telefoonnummer

18 7. Kwaliteit 7.1 Kwaliteitscriteria/voorwaarden registratie Gastouder Minimaal 18 jaar en is niet woonachtig op hetzelfde adres als de vraagouder In het bezit zijn van een diploma MBO 2 Helpende,Zorg en Welzijn of een vergelijkbaar diploma zoals bijv. SPW-3 of SPW-4 In het bezit zijn of bereidheid tot het behalen van een geregistreerd certificaat EHBO voor kinderen van het Oranje Kruis of NIKTA Spreekt Nederlands, Fries of een andere Nederlandse streektaal tijdens het werken als gastouder Meewerken aan het intakegesprek Meewerken aan risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid op het opvangadres en onderschrijving van het hieruit voortvloeiende Plan van Aanpak. Conformeren aan het Pedagogisch Beleidsplan van Het Vangnet. Overleggen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van de gastouder en zijn/haar inwonende gezinsleden boven 18 jaar ( indien de oppas plaatsvindt bij de gastouder thuis) Overleggen kopie WA-verzekering particulieren en bij vervoer per auto is een inzittendenverzekering verplicht. Actieve deelname aan door Het Vangnet georganiseerde themavonden Meewerken aan het jaarlijkse evaluatiegesprek m.b.t. de gastouderopvang Geregistreerd staan of worden in het Landelijk Register Kinderopvang (aanmelding hiervoor wordt verzorgd door Gastouderbureau Het Vangnet) zie ook Kwaliteitscriteria Opvangadres De kinderen worden opgevangen en verzorgd in het huis van de gastouder of vraagouder. Met instemming van de vraagouder kan voor opvang en verzorging worden gekozen voor een andere plaats. Dit dient dan van tijdelijke aard te zijn ( bijv. bij ziekte van het kind). Een gastouder mag maximaal 6 kinderen (inclusief eigen kinderen onder 10 jaar) opvangen Een gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen als deze kinderen allemaal jonger zijn dan 4 jaar. (inclusief eigen kinderen tot 4 jaar) Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. (inclusief eigen kinderen) Het huis waarin de verzorging en begeleiding van de kinderen plaats zullen vinden, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. Voor de opvang van kinderen jonger dan 1,5 jaar moet er een aparte slaapruimte zijn De ruimte waar de kinderen verblijven, óók de buitenruimten, voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid. Uitgezonderd in noodgevallen laat de gastouder zonder instemming van de vraagouder de zorg voor de haar toevertrouwde kinderen niet over aan anderen, óók niet aan huisgenoten. De gastouder en vraagouder houden rekening met elkaars specifieke wensen ten aanzien van de opvoeding. 18

19 De gastouder dient in het bezit te zijn van gegevens van het kind zoals bereikbaar adres en telefoonnummer van de ouder(s), huisarts en medische gegevens die van belang zijn voor de opvang van het kind. De gastouder zal huisdieren slechts bij de kinderen toelaten indien deze volledig zijn te vertrouwen. De kinderen worden met deze huisdieren niet alleen gelaten. In de woning waar gastouderopvang plaatsvindt, mag niet worden gerookt 7.3 Kwaliteitswaarborging door Gastouderbureau Het Vangnet Gastouderbureau Het Vangnet bezoekt het opvangadres minimaal twee keer per jaar. Tijdens het intakegesprek met gast- en vraagouder, vindt zowel mondeling als schriftelijk (via een informatiepakket) uitgebreide informatieoverdracht plaats over de visie en werkwijze van het gastouderbureau Het Vangnet. Tijdens dit intakegesprek vindt samen met gast- en vraagouder een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid plaats, die jaarlijks op het opvangadres wordt herhaald. Het hieruit voortvloeiende plan van aanpak wordt door het gastouderbureau Het Vangnet vastgelegd in een veiligheidsverslag, dat ter ondertekening wordt voorgelegd aan zowel de vraag- als gastouder. Daarnaast vindt binnen zes maanden een evaluatie plaats op het opvangadres, waarin wordt gecheckt of de vastgelegde afspraken worden nagekomen en of de gastouder zich conformeert aan het Pedagogisch beleidsplan van Het Vangnet. In deze evaluatie is tevens ruimte voor begeleiding in de vorm van pedagogisch advies en actualisering van de opvang. Uiteraard is het Gastouderbureau Het Vangnet voor alle vragen altijd bereikbaar tijdens de telefonische spreekuren. U kunt ons te allen tijde uw vragen en opmerkingen mailen. Scholing gastouder Wij vinden het belangrijk dat niet alleen wij als gastouderbureau, maar ook en vooral de gastouder zelf op de hoogte blijft van ontwikkelingen op het gebied van gastouderopvang en daaraan gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld wetgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid, pedagogische onderwerpen, wetswijzigingen kinderopvang en door gastouders zelf aangedragen onderwerpen. Deze zullen aan de orde komen op thema-avonden, die Het Vangnet jaarlijks organiseert. Deze avonden zijn ook bedoeld als gastoudercontactavonden, waarbij men elkaar kan leren kennen en onderling ervaringen kan uitwisselen. Het in het bezit zijn of het behalen van het EHBO-diploma Eerste hulp aan huis voor kinderen is een voorwaarde om gastouder te kunnen zijn. Tevens moet de gastouder minimaal beschikken over een Mbo-diploma Helpende, Zorg en Welzijn ( niveau 2) of een certificaat Goed gastouderschap. 19

20 Vermoeden kindermishandeling Indien u als (gast)ouder het vermoeden heeft dat er kindermishandeling plaatsvindt bij uw kind(eren) of de door u op te vangen kinderen, dan kunt u op onze website onder tab kwaliteit het Protocol Kindermishandeling downloaden. Hierin vindt u o.a. informatie en advies hoe te handelen in dergelijke situaties. Tevens kunt u van ons, op aanvraag, het Protocol Kindermishandeling toegezonden krijgen. 7.4 Opname in het landelijk Register Kinderopvang en GGD controle U krijgt als ouder alleen kinderopvangtoeslag, indien uw gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als uw gastouder aan alle eisen voldoet, dan meldt Het Vangnet uw gastouder aan bij de Gemeente waar de opvang plaatsvindt. Na een positieve beoordeling van de benodigde documenten/diploma s van de gastouder en na de goedkeuring van de GGD na inspectie op het opvangadres, wordt de gastouder geregistreerd in het LRK. 20

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Informatiebrochure Elst, januari 2010 1

Informatiebrochure Elst, januari 2010 1 Informatiebrochure Elst, januari 2010 1 JH Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 8. Nieuws 20 2

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU HOP MARJANNEKE

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU HOP MARJANNEKE PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU HOP MARJANNEKE Deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd werk, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912. De rechten berusten bij Gastouderbureau Thuis Best BV te

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan TweedeHonk

Pedagogisch Beleidsplan TweedeHonk Pedagogisch Beleidsplan TweedeHonk 1. Vooraf Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau TweedeHonk besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van de opvang.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouders De nieuwe regels voor gastouderopvang Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Inhoudsopgave pag. 1. Voorstellen 2 2. Werkwijze 2 3. Vraagouders 2 4. Gastouders 2 5. Kwaliteit 3 6. Kosten 3 1. Even voorstellen Gastouderbureau

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [1/6] versie 2016 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012

Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 Informatie Folder Veranderingen gastouderopvang 2012 2 1. Inhoudsopgaven 1. Inleiding 5 2. Kwaliteitseisen gastouderopvang 6 2.1 Eisen aan Gastouders 6 2.1.1 Deskundigheidseisen gastouders 7 2.1.2 Overige

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau Grave-Mill-Landerd e.o. Betsie van Thiel Bosch en Duinweg 5 5363 SC Velp (NB) betsievanthiel@planet.nl www.gast-ouder.nl januari 2010 Voorwoord Aan de opvang van

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Kleinschalige kinderopvang met een warm hart Informatie voor Ouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders Gastouderbureau Ela Informatieboekje voor vraagouders 1 Inhoud 1. Wat is gastouderopvang.... 3 2. Waarom zou ik kiezen voor gastouderopvang.... 3 3. Kwaliteit... 4 3.1 Pedagogisch Beleidsplan... 4 3.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie Bambi 2 3. Pedagogische basisregels 2 4. De praktijk 3 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving 3 4.2 Respect en aandacht 4 4.3 Stimuleren van de

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2016

Brochure Gastouderbureau 2016 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2016 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl Inhoud I II III Voorwoord

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD p. 2 2. VISIE p. 2 3. WAT DOET YOURKIDZATHOME p. 3,4 4. ONZE WERKWIJZE p. 4,5 5. WAT IS EEN PEDAGOGISCH BELEID? p. 4 6. PEDAGOGISCHE VISIE VAN YOURKIDZATHOME

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat EB Tilburg

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat EB Tilburg Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Pagina 3 Erkende gastouderopvang Pagina 3 Wie zijn onze gastouders

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

voor ouders De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor ouders De nieuwe regels voor gastouderopvang voor ouders De nieuwe regels voor gastouderopvang 1 Voor de communicatie over en implementatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert en ondersteunt

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly

Informatiebrochure Gastouderbureau Polly Informatiebrochure Gastouderbureau Polly 2011/2012 Inhoudsopgave 1.0. Visie Gastouderbureau Polly 1.1. Algemeen 2.0. Stappen bemiddeling 2.1. Aannemen gastouders 2.2. Bemiddeling door het Gastouderbureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 2015 Informatieboekje Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 Inleiding en inhoudsopgave draagt zorg voor de bemiddeling en opvang van kinderen bij gastouders. Gastouderopvang komt dus tot

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.

1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2. 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2. INHOUDSOPGAVE 1. WAT IS GASTOUDEROPVANG 2 2. WERKWIJZE GASTOUDERBUREAU 3 2.1 De aanmelding 3 2.2 De bemiddeling 3 2.3 De wenperiode 4 2.4 De opvang 4 3. FINANCIEEN 4 3.1 Tarief gastouder 2014 4 3.2 Tarief

Nadere informatie

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert?

Wist u dat: Uw gastouderbureau jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van uw opvang controleert? 2. Spin in het web tussen ouder, gastouder en overheid Waaraan herkent u de gastouderbureaus die bij De Gastoudercentrale zijn aangesloten? Zij zorgen ervoor dat uw kinderen op de eerste plaats staan!

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang

voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang voor astouderbureaus De nieuwe regels voor gastouderopvang 1 Voor de communicatie over en imple mentatie van de wijzigingen in de gastouderopvang is een Implementatiebureau opgericht. Dit bureau informeert

Nadere informatie

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Bijlage 3 afwegingsmodel handhaving gastouderbureau.xlsx. 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Gastouderbureau in de zin van Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1.0 Gastouderbureau en handhaving Wet kinderopvang (Verzamelwet, wordt in de loop van 2011 vastgesteld), wordt later

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave

Informatieboekje. kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen. Inhoudsopgave Informatieboekje kinderopvang de bolderkids schoolstraat 26 9468 bs annen tel 0592-271179 mob 06-18458678 debolderkids@gmail.com kvk nummer: 01124850 giro: 2452950 Inhoudsopgave 1. Kinderopvang de Bolderkids

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Het gastouderbureau van Kinderopvang Mathil heeft een pedagogisch beleidsplan samengesteld, conform de Wet Kinderopvang. Het pedagogisch beleid is de basis van verantwoorde kinderopvang,

Nadere informatie

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051

REGLEMENT. HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 REGLEMENT HOPPAS KINDEROPVANG -gastouderopvang- Maasdijk 39, 4284 VB Rijswijk Nb KvK: 18043051 4 e versie Wijziging: OVDB, naamsverandering Calibris (wijziging niet specifiek kenbaar gemaakt bij cliënten)

Nadere informatie

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau

Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Informatie voor houders van een (nieuw) gastouderbureau Waar moet de administratie van een gastouderbureau aan voldoen? Mei 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Eisen en verantwoordelijkheden gastouderbureaus...

Nadere informatie

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765

Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Inspectierapport gastouderbureau Maars (GOB) Newtonweg 18 3208KD SPIJKENISSE Registratienummer 153107765 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Nissewaard Datum inspectie: 24-03-2015

Nadere informatie

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3.

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3. Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 2. 2. Pedagogische visie Koters&Co. 2. 3. Pedagogische basisregels.... 2. 4. De praktijk. 3. 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving... 3. 4.2 Respect en aandacht. 4.

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (mei 2010)

Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene voorwaarden (mei 2010) Algemene Voorwaarden WelterKuil Gastouderbureau Artikel 1 - Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Vraagouder: Gastouder: Gastouderopvang: WelterKuil:

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061

Inspectierapport ViaViela Utrecht Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Inspectierapport Gob (GOB) Crouweldijk 28 3544MX UTRECHT Registratienummer 201268061 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie: 24-08-2015 Type

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs

Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs Informatieboekje Gastouderbureau Welluswijs 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1. Wat is gastouderopvang... 4 2.2. Gastouderbureau Welluswijs... 4 2.3. Doelstelling... 5 2.4. Locaties...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Pedagogisch beleid Gastouderbureau Nederland Het opvangen van kinderen van anderen is een grote verantwoordelijkheid. Zeker als kinderen voor langere tijd naar een gastouder gaan, zoals het geval is in

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795

Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Inspectierapport ViaVie Welzijn gastouderopvang (GOB) Tuinstraat 2 7451EX HOLTEN Registratienummer 757582795 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: RIJSSEN-HOLTEN Datum inspectie: 23-10-2014

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving 2010 Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Tilburg www.welkomkindtilburg.nl Regelgeving en voorwaarden Welkom bij Welkom-Kind Tilburg, het officieel geregistreerde gastouderbureau voor Tilburg en omstreken

Nadere informatie

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen

Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen Inspectierapport Orthopedagogisch Gastouderbureau Groningen (GOB) Hoendiep 1 9718TA Groningen Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: Groningen Datum inspectie: 09-06-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma.

Nadere informatie

Informatie en Regels Gastouderopvang l Aanvullingen op Algemene Voorwaarden 0-12

Informatie en Regels Gastouderopvang l Aanvullingen op Algemene Voorwaarden 0-12 Informatie en Regels Gastouderopvang l 2018 Aanvullingen op Algemene Voorwaarden 0-12 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Welkom bij de gastouderopvang 4 Het kind, het meest kostbare bezit van een ouder 4 Pedagogisch

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie