Informatiebulletin Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebulletin 2014-2015. Schoolgids deel B. B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s"

Transcriptie

1 Informatiebulletin Schoolgids deel B B S B e r g e n B e e k S i n t A n t h o n i s

2 Informatiebulletin - algemene informatie inleiding Voor u ligt het informatiebulletin. In deze info vindt u voornamelijk praktische informatie en concrete gegevens. Op de volgende bladzijde is een overzicht van de onderwerpen opgenomen. Er is ook een schoolgids. Hierin kunt u meer lezen over de achtergronden van onze schoolorganisatie. Mocht u na het lezen van al deze informatie nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom op school! We hebben er voor gekozen om de schoolinformatie per mail aan de ouders te verstrekken. Alle gezinnen ontvangen van de school het informatiebulletin per mail. Achterin vindt u de jaarkalender. Een paar opmerkingen met betrekking tot dit informatiebulletin: - Mochten er in de loop van het schooljaar gegevens wijzigen dan wordt dit via de Schoolklepper (de wekelijkse info) doorgegeven. - Uiteraard worden de wijzigingen ook op de website verwerkt. - Vanwege privacyredenen zijn een aantal persoonlijke gegevens niet opgenomen. U treft dus geen adressen en telefoonnummers van de leerkrachten aan. - Voor en na schooltijd kunt u de leerkrachten op school bereiken. - Bij dringende vragen of mededelingen na uur of in de weekenden kunt u contact opnemen met de locatieleider of directeur van de school. - Op de werkdagen van de locatieleider, maandag, dinsdag en donderdag, kunt u tussen en binnenlopen voor vragen of om een afspraak te maken. - Wekelijks wordt de schoolklepper naar ouders g d. Via dit informatieblad houden we de ouders (en de kinderen) op de hoogte van het actuele schoolnieuws. Wilt u de schoolklepper op papier ontvangen of wijzigt uw adres, geef dat dan door aan Marijke Boumans, Als ouders een berichtje in de Schoolklepper willen plaatsen kan dit via mail opgestuurd worden. Het adres is Berichten kunnen tot dinsdagmorgen uur aangeleverd worden (hierna wordt een bericht niet meer in diezelfde week geplaatst). Vanaf schooljaar zullen we steeds meer informatie op onze website met ouders delen. Kijk wekelijks even op de site, zodat u geen informatie mist. Wij hopen dat we, in goede samenwerking met de ouders, de kinderen op een prettige manier zo optimaal mogelijk kunnen begeleiden. Tot slot wensen wij kinderen en ouders een prettige en leerzame tijd op onze school. Team Basisschool Berg en Beek Bladzijde 1 Dit informatiebulletin is een uitgave van Basisschool Berg en Beek Remmensberg DD Sint Anthonis (0485) Dit bulletin kunt u ook vinden op onze website:

3 inhoud informatiebulletin bladzijde 1 bladzijde 2 inleiding inhoudsopgave bladzijde 3 onze school adressen bladzijde 4 personeel bladzijde 5 overige adressen brigadieren, hoofdluiscontrole, ggd bladzijde 6 en 7 ouders in de school medezeggenschapsraad en ouderraad hulp op school de ouderbijdrage lunch contactpersonen klachtencommissie bladzijde 8, 9 en 10 naar school de schooltijden verlof verkeersveiligheid speelplaats na schooltijd bladzijde 10, 11 en 12 gezondheid GGD logopedie jeugdtandverzorging hoofdluis fruit en drinken bladzijde 11 en 12 overige informatie gymnastiek verzekeringen ziek zijn / nablijven speelgoed bladzijde 13 overige informatie zoekgeraakte spullen feestwerkjes / verjaardagen hulp bij activiteiten vragen en mededelingen inlooptijd directie bladzijde 14 en 15 overige informatie schrijfgerei niet toegestaan / mobiele telefoons handvaardigheid en tekenen zelfstandigheid / veiligheid acties kledingactie schoolfoto s culturele voorstellingen toelating / verkeersexamen groep 8 bijlage plattegrond van de school Bladzijde 2 uitgave juli 2014

4 onze school Het adres van onze school: Basisschool Berg en Beek Remmensberg 33 telefoon (0485) DD Sint Anthonis Postadres: Postbus 3 website ZG Sint Anthonis foto s staan op een beveiligd deel De staf (directie) is als volgt samengesteld: Directeur Dhr. Frans Trimbach telefoon werkdagen dinsdag en donderdag Locatieleider Mevr. Marga Janssen telefoon werkdagen maandag, dinsdag en donderdag Het schoolbestuur: Basisschool Berg en Beek valt onder het bestuur van de STICHTING PRIMAIR ONDERWIJS PEELRAAM. Deze stichting heeft de zorg over de 13 basisscholen in de gemeenten Sint Anthonis, Boxmeer (Rijkevoort) en Mill - Sint Hubert. Het College van Bestuur wordt gevormd door dhr. L. van der Mark. Bestuur en de Staf zijn gehuisvest in Wanroij, Dorpsstraat 11, 5446 AM Wanroij telefoon (0485) Bovenschools management: Naast de voorzitter College van Bestuur is er bovenschools een staflid personele zaken werkzaam. Dit is de heer B. Stofmeel. Ook hij is via het bestuurskantoor bereikbaar. Samenwerkingsverband WEB: BS Berg en Beek werkt vooral op onderwijskundig gebied samen met de scholen uit Ledeacker en Stevensbeek in een samenwerkingsverband. Dhr. Frans Trimbach is directeur van BS Berg en Beek in Sint Anthonis en van BS Willem Christiaans in Ledeacker. Mevr. Gemma Verstraten is vanaf schooljaar directeur van BS Pater Eymard in Stevensbeek. Op elke locatie is een locatieleider aanwezig voor de dagelijkse leiding. WEB is een samenstelling van: Willem Christiaans (Ledeacker), Pater Eymard (Stevensbeek) en Berg en Beek (Sint Anthonis). Bladzijde 3 uitgave juli 2014

5 personeel Groepsverdeling Groep 1/2a maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag juffrouw Hilde Bonants woensdag juffrouw Janneke Vloet Groep 1/2b maandag t/m vrijdag juffrouw Tineke Muijzers Groep 1/2c dinsdag en woensdag juffrouw Claartje Grüntjes maandag, donderdag en vrijdag juffrouw Karin van Lith Groep 3 maandag t/m donderdag juffrouw Riny Gloudemans vrijdag en verschillende woensdagen juffrouw Mieke van Dinther Groep 4 maandag t/m vrijdag juffrouw Linda Maassen Groep 4/5 maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juffrouw Ria Barten donderdag en verschillende woensdagen juffrouw Mieke van Dinther Groep 5/6 maandag en dinsdag juffrouw Laura van Bennekom woensdag t/m vrijdag juffrouw Ineke van Tilburg Groep 6 dinsdag t/m vrijdag juffrouw Petra de Kleijn Groep 7/8a maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag juffrouw Judith Schuurs Groep 7/8b maandag t/m woensdag juffrouw Annemarie van Ingen Schenau donderdag en vrijdag juffrouw Anneke Laarakkers Groep 7/8c maandag t/m vrijdag meester Wout Stevens ADV/vervangen zwangerschapsverlof Juffrouw Alice van Bergen zal de ADV invullen in de groepen 4 en 7/8c. Zij werkt het eerste half jaar, tot carnaval, naast juffrouw Ineke van Tilburg ter vervanging van juffrouw Laura van Bennekom, die met zwangerschapsverlof is. Interne begeleiding Groepen 1-2 t/m 4-5 maandag, dinsdag en donderdagochtend juffrouw Janneke Vloet Groepen 5-6 t/m 7-8 maandagochtend, dinsdag en donderdag juffrouw Mariska Driessen Zorgbeleid/plusklas wisselend dinsdag, woensdag, donderdag juffrouw Rieky Boumans Binnen de WEB-scholen zijn 3 intern begeleiders werkzaam, zij werken nauw samen en hebben tweewekelijks overleg Janneke werkt als Intern Begeleider op BS Berg en Beek Mariska werkt als Intern Begeleider op BS Berg en Beek en BS Pater Eymard Rieky werkt als Intern Begeleider op BS Willem Christiaans Brede school Coördinator wisselende dagen juffrouw Alice van Bergen Vakleerkracht Gym maandag, woensdag en donderdag meester Johan Geurts Onderwijs ondersteunend personeel Administratief ma, do, vr en woensdagochtend mevrouw Marijke Boumans Conciërge maandag t/m vrijdag meneer Frank Beenen Waar kunt u iedereen vinden? Achterin het informatiebulletin staat de plattegrond van de school. Bladzijde 4 uitgave juli 2014

6 overige adressen Brigadieren Mevr. Monique Gerrits T: E: Controle hoofdluis Mevr. Ilona van Kempen T: Mevr. Carola de Vos T: E: Inspectie van het onderwijs E: W: Vragen over onderwijs T: (gratis) Vertrouwensinspecteurs Klachtmeldingen T: (lokaal tarief) seksuele intimidatie of misbruik, psychisch of fysiek geweld. Leerplicht Land van Cuyk Dhr. O. Kousemaker T: Postbus E : 5430 DA Cuijk Gezondheidsdienst (GGD) Hart van Brabant T: Postbus AK Oss Jeugd Gezondheidsdienst T: / Jeugdarts Dhr. A. Craaijo Jeugdverpleegkundige Mevr. A. Poelen Logopedist Mevr. Y. Bax Teamassistente Mevr. B. Brookhuis Jeugdtandverzorging Noordoost Brabant T: Onderwijsbegeleidingsdienst Giralis T: BCO Onderwijsadvies T: Schoolmaatschappelijk werk Janine Grommen via de school Contactpersoon Juffrouw Mariska Driessen Externe vertrouwenspersoon GGD Hart voor Brabant T: voor ouders/leerlingen PMM team: Ellen Anzion Postbus DA Tilburg Klachtencommissie: Klachtencommissie T: (van uur) Postbus EH Den Haag Vertrouwensinspecteur: Uitsluitend telefonisch T: (lokaal tarief) bereikbaar tijdens kantooruren Bladzijde 5 uitgave juli 2014

7 ouders in de school De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit drie ouderleden en drie personeelsleden. In het begin van het schooljaar wordt via een informatiebrief van medezeggenschapsraad en ouderraad bekend gemaakt wie er zitting hebben in deze geledingen. Het is voor de ouders altijd mogelijk een vergadering bij te wonen. De data staan in de jaarkalender vermeld. Als u komt, geef dit dan wel even door via de mail. MR: De ouderraad is een belangrijke schakel tussen ouders en school en verricht veel werkzaamheden voor en met leerkrachten ten behoeve van de leerlingen. De samenwerking ouderraad en school richt zich op het organiseren van activiteiten en het verrichten van hand- en spandiensten. De leden van de ouderraad worden in genoemde informatiebrief bekend gemaakt. OR: Hulp op school de school kan bijna niet zonder ouders, tijdens een aantal activiteiten hebben we hun hulp echt nodig. Aan het begin van het schooljaar worden ouders gevraagd zich op te geven voor de vaste activiteiten waarbij we ouderhulp nodig hebben. Denk hierbij onder andere aan: Contactouder De contactouder zoekt in overleg met de leerkracht ouders om mee te helpen bij activiteiten op school. De contactouder zorgt er voor dat alle ouders regelmatig aan de beurt komen bij een activiteit. In groep 1/2: De herfstwandeling wordt door de contactouders georganiseerd. Hulp wordt geboden in de tijd van Sinterklaas, bij uitstapjes, spelletjesmiddag, IVN-project, techniekmiddag. Een werkgroep, bestaande uit een aantal ouders onderzoekt alle kinderen zo n vijfmaal per jaar op hoofdluis. Hiermee voorkomen we heel wat lastige probleempjes. Klussen Regelmatig worden er ouders gevraagd om een klus binnen of buiten het gebouw uit te voeren. Overige activiteiten U kunt zich ook opgeven voor een aantal eenmalige activiteiten. U moet hierbij denken aan: - hulp bij een excursie, groepswandeling, verkeersexamen, e.d. - incidentele schoolklussen (zoals vouwen, nieten, zo nu en dan kopieerwerk, e.d.) - meehelpen in de schooltuin De ouderbijdrage Goed onderwijs is meer dan goed lesgeven! Daar horen ook een aantal extra activiteiten bij. De kosten die hieraan verbonden zijn kunnen niet betaald worden uit de rijksbijdrage. Daarom vragen we aan alle ouders een ouderbijdrage. Hoewel het hier een vrijwillige bijdrage betreft (de toelating van de leerlingen is niet afhankelijk van het betalen van deze schoolbijdrage) acht de school het zeer gewenst, dat de bijdrage wordt betaald. De ouderraad zal jaarlijks het te betalen bedrag in rekening brengen bij de ouders. Lunch De kinderen eten elke dag hun lunch op school. In samenspraak met de medezeggenschapsraad (waarin ouders en leerkrachten zijn vertegenwoordigd) hebben we afgesproken dat we de samenstelling van de lunch zoveel mogelijk overlaten aan de ouders. Wel pleiten we voor een gezonde lunch! Verantwoorde tussendoortjes en een gezonde lunch zijn belangrijk voor de gezondheid van onze kinderen. Bladzijde 6 uitgave juli 2014

8 Wat kan niet? Snoep (kinderen krijgen alleen met feestdagen wat te snoepen op school). Koolzuurhoudende en warme dranken. De lunch bij voorkeur meegeven in een goed afgesloten trommel en drinkbeker. Beide voorzien van voor- en achternaam. We dwingen kinderen nooit om te eten. Wanneer de kinderen teveel in de trommel hebben geven we niet opgegeten etenswaren mee naar huis. Zo weten ouders wat hun kind heeft gegeten. Het kan voorkomen dat kinderen om een speciale reden een dieet moeten volgen. Ouders melden dit bij de leerkracht. Samen met de leerkracht wordt er een afsprakenformulier ingevuld. Dit geldt tevens bij kinderen die medicatie nodig hebben. Algemene afspraken Bij binnenkomst laten de kinderen de lunchtrommel en drinkbeker in de tas en hangen deze aan de kapstok. Wil het kind gebruikmaken van de koelkast dan plaatst het de beker of trommel in de daarvoor bestemde box. Tijdens de lunchtijd (20 minuten in de groepen 1 t/m 3 en 15 minuten in de groepen 4 t/m 8) blijven de kinderen in het lokaal. De (bouw)leerkrachten zijn bij de lunch aanwezig. De kinderen gaan niet eerder naar buiten. Tijdens de lunchtijd gelden de groepsafspraken. De leerkrachten bespreken deze met de kinderen. Denk daarbij aan afspraken tijdens het eten (lopen, praten, toiletbezoek). De broodtrommels en bekers worden na de lunch, voor het naar buiten gaan, in de tassen gestopt (aan de kapstok). Verpakkingsmaterialen (pakjes en flesjes van drinken) gaan mee terug naar huis. Na of voor het eten begeleidt de leerkracht de kinderen naar buiten/speelplaats. De leerkrachten wisselen elkaar af tijdens de pauzetijden. Tijdens het buiten spelen blijven de kinderen op het schoolplein. Indien de kinderen in verband met slecht weer binnen moeten blijven, blijven ook de leerkrachten in de eigen groep en verzorgen zij activiteiten (spelletjes, voorlezen, computer, enzovoorts). Ook is er, volgens schema, een mogelijkheid om gebruik te maken van de sporthal. Contactpersonen Wij vinden het niet in het belang van uw kind(eren) als u te lang blijft rondlopen met vragen, problemen of klachten. Voor kleine en grote klachten moet er in de school iemand zijn die je kunt vertrouwen. Iemand die goed naar je luistert en je advies geeft. Voor leerlingen en ouders is dat meestal in eerste instantie de groepsleerkracht, intern begeleider of de directeur. Bij sommige klachten is dit moeilijk. Daarom is er op school een contactpersoon die deze klachten behandelt (voor de naam zie blz. 5). Klachtencommissie Hebt u met de contactpersoon gesproken, maar komt u toch niet tot een oplossing, dan kunt u als ouder of leerling een klacht indienen over een beslissing of het gedrag van de betreffende persoon. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs). Uw klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. Onze school is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het katholieke onderwijs. U dient uw klacht in door een ondertekende brief te sturen naar het secretariaat van deze commissie, zie voor verdere gegevens blz. 5. Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie vindt u op onder klachten. De klachtenregeling is ook op te vragen (of in te zien) bij het bestuurskantoor te Wanroij. Bladzijde 7 uitgave juli 2014

9 naar school De schooltijden Alle dagen gaan de kinderen naar school van tot uur. Om uur gaan de deuren open en komen de kinderen zelfstandig naar binnen. De kinderen van de groepen 1-2 mogen binnengebracht worden. Het is de bedoeling dat de lessen om half negen beginnen. Een dringend verzoek aan de ouders om hun kinderen niet te vroeg naar school te sturen. Vakanties en vrije dagen De vakanties en overige vrije dagen kunt u terugvinden in de jaarkalender en op de website. Verlof Als uw kind om enige reden afwezig is, wil de school hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. Een aanvraag dient u schriftelijk in te dienen. Het formulier Verlof aanvragen kunt u vinden op onze website. Wanneer u geen internet gebruikt, dan kunt u het formulier op school ophalen. Wanneer een kind eenmaal de school bezoekt, dan moeten de leerplichtregels worden toegepast, dat geldt ook voor vierjarigen. Verder verwijzen we u voor de verlofregeling naar de website over leerplicht Land van Cuijk: Deze regeling is leidend voor het al dan niet verlenen van verlof. Schooluitgangen en verkeersveiligheid Het is belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen gaan. Als school zijn we er voor dat de kinderen de beveiligde route naar school en huis nemen en tevens de aanwijzingen van de brigadiers stipt volgen. Als ook ouders dit regelmatig met hun kind(eren) bespreken dan zal het voor iedereen snel een veilige gewoonte worden. Veilig naar school Vanaf uur s morgens kunnen kinderen het schoolgebouw binnen gaan. Er is vóór deze tijd geen toezicht op het schoolplein. Als kinderen eerder aanwezig zijn kan dit problemen veroorzaken. De school is hier niet verantwoordelijk voor! De brigadiers hebben de begin- en eindtijden op die van de school afgestemd. De brigadierpost start s morgens om uur. Ook is deze post tot 15 minuten na schooltijd bemand. De brigadierposten zijn in de Breestraat ter hoogte van het MFC en één ter hoogte van de huisarts aan de Breestraat. De brigadiers staan 15 minuten voor de aanvang van de schooltijd op hun posten. Het is niet nodig om uw kind vroeger naar school te laten gaan. Ouders kunnen met hun kind een bepaald punt afspreken, wanneer de brigadiers nog niet aanwezig zijn bij de oversteekplaats / zebrapad. Dit geeft dan ook geen verwarring bij de automobilisten. Aanbevolen routes naar school: Met de ouders die hun kind naar school brengen of ophalen en de leerlingen die zelfstandig naar school komen willen wij de volgende afspraken maken: Met de fiets of te voet naar school: Er zijn twee brigadierposten in de Breestraat, bij de huisarts en ter hoogte van het MFC Bij wijzigingen zal de werkgroep verkeer tijdig via de Schoolklepper nieuwe verkeersroutes doorgeven. Bladzijde 8 uitgave juli 2014

10 Om de doorstroom te bevorderen gebruiken de kinderen de volgende route(s) van en naar het schoolterrein: De kinderen gaan via de ingang van de Jutta van Nassaulaan. Er staan hier schaarhekken zodat de kinderen niet direct de straat op kunnen fietsen. We adviseren om geen gebruik te maken van de ingang aan de Peter Zuidstraat. Hier staan geen schaarhekken (dit i.v.m. de garage die grenst aan deze ingang). De kinderen en ouders lopen met de fiets aan de hand. De ouders (met de fiets) kunnen wachten op een speciale wachtplaats achter de fietsenstalling. Het terrein is door een hekwerk omsloten. Het is niet de bedoeling dat ouders met hun fiets op het terrein komen. De ruimte tussen de witte lijnen voor de toegangspoorten dienen vrij gelaten te worden zodat de kinderen het terrein kunnen verlaten. Gelet op de verkeerssituatie rond de school vragen wij de ouders hun kind(eren) zoveel mogelijk te voet naar school te laten gaan. Alleen kinderen die verder weg van school wonen kunnen op de fiets komen. Met de auto naar school: Ouders die met de auto komen kunnen deze parkeren op het parkeerterrein van Oelbroeck. Parkeren in de Jutta van Nassaulaan alsmede de zijstraten aan de Jutta van Nassaulaan is niet toegestaan, alleen parkeren in de daarvoor bestemde vakken. Dit in verband met de veiligheid van de fietsers en voetgangers. Ook voor de ingang, ter hoogte van het jongerencentrum de Link, alsmede op het fiets- en voetgangerspad mag niet geparkeerd worden. Ook in de Peter Zuidstraat mag alleen in de daarvoor bestemde vakken geparkeerd worden. Het is voor de ouders en kinderen gevaarlijk wanneer bij de oversteekplaats auto s geparkeerd staan, want er is daar dan onvoldoende zicht op de rijweg. Op de straten rondom de school geldt een maximum snelheid van 30 km per uur. De kiss and ride zone is aanwezig op het parkeerterrein van Oelbroeck. We hopen dat iedereen op deze manier ervoor gaat zorgen dat onze kinderen op een veilige manier gehaald en gebracht worden. Vervoer van kinderen tijdens uitstapjes Voor het vervoer van kinderen onder schooltijd gelden onderstaande afspraken. We handelen volgens de regels die de rijksoverheid voorschrijft (zie: Kort samengevat hanteren we de volgende afspraken: Eigen kinderen tot 1.35 m mogen voor- en achterin vervoerd worden, wel verplicht op een zitverhoger. Kinderen van een ander tot 1.35 m alleen achterin vervoeren, dit mag zonder zitverhoger omdat een bestuurder niet voor alle kinderen een zitverhoger voorhanden heeft. Eigen kinderen en kinderen van een ander boven de 1.35 m, mogen voorin vervoerd worden zonder zitverhoger. Vervoer nooit meer kinderen in de auto dan er zitplaatsen met veiligheidsgordels zijn. Natuurlijk kunnen ouders, wanneer hun kind met een ander meerijdt, zelf zorgen dat er een zitverhoger (voorzien van naam en adres) meegebracht wordt, als er een uitstapje gemaakt wordt. Een ongeluk Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen kunnen we niet voorkomen dat er wel eens een ongeluk gebeurt. Bij een ongeval wordt direct één van de bedrijfshulpverleners ingeschakeld. Op school zijn verschillende leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverlener. Hij/zij kan het wenselijk vinden dat een gewond kind voor onderzoek of behandeling naar een arts (of het ziekenhuis) wordt gebracht. De BHV-er kan besluiten rechtstreeks naar 112 te bellen. De medewerker van 112 (of de ambulancedienst) zal op basis van 'de omschrijving' beoordelen of er een ambulance komt. Zodra er meer duidelijkheid is zal de school contact opnemen met de ouders of verzorgers van het kind. Als ouders niet thuis zijn (of als haast geboden is) zal een van de leerkrachten of de conciërge het kind begeleiden. Ouders worden altijd geïnformeerd. Bladzijde 9 uitgave juli 2014

11 Te laat Te laat komen is erg storend voor de groep en voor het kind dat te laat komt niet leuk. Zorg dat u uw kind(eren) op tijd naar school stuurt. Wanneer uw kind na uur bij school komt, zijn de deuren waar de kinderen normaal gesproken naar binnen gaan, automatisch afgesloten. U kunt met uw kind over het voet/fietspad naar de ingang van de Link lopen en daar naar binnen gaan. Ook is het mogelijk om via de zijpoort naar de hoofdingang, ingang bij de bibliotheek, te lopen. Speelplaats na schooltijd Wij vragen uw speciale aandacht voor het gebruik van de speelplaats na schooltijd. Het speelterrein kan ook na schooltijd gebruikt worden. Om misverstanden te voorkomen moeten alle leerlingen eerst naar huis! Op sommige momenten kan het schoolplein niet gebruikt worden na schooltijd. Met de BSO is daarover de volgende afspraak gemaakt: Na schooltijd, wanneer kinderen van de BSO op het plein spelen, mogen er geen andere kinderen op het plein spelen. Dit is om er voor te zorgen dat de leidsters van de BSO een goed oog kunnen houden op de kinderen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Wij willen de ouders vragen dit ook met hun kind(eren) te bespreken. gezondheid GGD - JGZ De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hart van Brabant heeft als doel het bevorderen, bewaken en beschermen van de gezondheid van jongeren. Elke basisschool heeft een vast JGZ-team. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een jeugdartsassistente en een logopedist. De GGD biedt jongeren in de leeftijd van 4 tot 19 jaar een individueel onderzoeksprogramma aan. Dit onderzoeksprogramma is een vervolg op de onderzoeken bij het consultatiebureau. Daarnaast verzorgt de GGD activiteiten gericht op de hele groep jeugdigen. Een en ander is afhankelijk van subsidiebijdragen van gemeenten. Wat wordt er zoal onderzocht? Een test voor ogen en oren Een logopedisch onderzoek (hierover verderop meer) Een uitgebreid gezondheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de jeugdarts. U wordt hiervoor samen met uw kind uitgenodigd. De laatste inentingen Preventieve logopedie Behalve de jeugdarts en de jeugdverpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD komt ook de logopedist van de GGD op school. Zijn/haar aandacht is vooral gericht op de vijfjarige kinderen, maar ook kinderen van andere leeftijden kunnen worden aangemeld voor een onderzoek op het gebied van stem, spraak, taal en eventueel het gehoor. Het kind kan worden aangemeld door de ouders/verzorgers, leerkracht, jeugdarts en de jeugdverpleegkundige. Naar aanleiding van het logopedisch onderzoek of de logopedische screening kan advisering plaatsvinden aan de ouders/verzorgers en/of de leerkracht in de vorm van verwijzing, controle, instructie of begeleiding. 4 Keer per jaar heeft de logopediste een spreekuur waar ouders naar toe kunnen gaan met hun vragen, tweemaal per jaar in Wanroij en tweemaal per jaar in Oelbroeck. De data worden via de schoolklepper bekendgemaakt en zijn te vinden op posters bij de ingangen van de school. (In 2014 staan er nog twee gepland: op woensdag 24 september 2013 op locatie Oelbroeck en op woensdag 19 november op locatie De Hinkstap in Wanroij, tussen en uur). Bladzijde 10 uitgave juli 2014

12 Jeugdtandverzorging De jeugdtandverzorging biedt deelnemende kinderen een vorm van tandverzorging waarbij het voorkomen van tandbederf voorop staat. Door uitgebreide voorlichting en persoonlijk advies worden ouders en kinderen gewezen op wat wel en niet goed is om een gezonde mond en een gaaf gebit te behouden. De verzorging bestaat uit: onderzoek, preventieve behandeling, poetsinstructie en behandeling melk- en blijvend gebit. De kinderen worden behandeld in de dental-car die tweemaal per jaar aan school komt. Via een aanmeldingsformulier kunnen kinderen vanaf het 2 e schooljaar aangemeld worden. Adressen en telefoonnummers kunt u op bladzijde 5 terugvinden. Hoofdluis Zoals eerder vermeld controleert een groep hulpouders alle kinderen na elke schoolvakantie (op de woensdag) op hoofdluis. Indien nodig wordt deze controle herhaald. Het aanspreekpunt voor deze controles zijn twee ouders, naam en telefoonnummer kunt u terugvinden op bladzijde 5. Zij zorgen er ook voor dat de ouders op de hoogte worden gesteld, wanneer er hoofdluis geconstateerd is bij uw kind. Wilt u niet dat uw kind gecontroleerd wordt, dit graag melden bij de directie van de school. Ter voorkoming van verspreiding van hoofdluis wordt er ook regelmatig aan u gevraagd om uw kind thuis te controleren op hoofdluis en neten. Op de website van de school staat een informatiebrief over hoofdluis en voor vragen kunt u ook bij deze ouders terecht. Fruit en drinken De kinderen mogen voor de ochtendpauze fruit en/of drinken meenemen. Liefst niet te veel. Fruit graag in kleinere stukjes snijden bij de jongere kinderen. Het drinken graag in een drinkbeker of flesje met goed sluitende dop (i.v.m. het besparen van afval geen pakjes drinken meegeven). overige informatie Gymnastiek De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben spellessen in de speelzaal van de school. Tijdens die lessen moeten alle kinderen gymschoentjes dragen. Een soort instappers met een elastiekbandje over de wreef is het gemakkelijkst. Bij gewone gymschoenen kunt u de veters vervangen door elastiek, die u precies op maat vastzet. Stevige sportschoenen zijn niet zo fijn; ze zijn moeilijk aan te krijgen en te stug. Wilt u thuis alvast oefenen in het zelfstandig schoenen aantrekken? Het is de bedoeling dat de schoenen op school blijven. Het zou fijn zijn als u daarom een zak van stof maakt, met een elastiek in de zakopening en een lus om op te hangen. Het is belangrijk dat op de zak en gymschoenen de naam van uw kind staat. Dan kunnen we de spullen snel terugvinden. Eén keer per week hebben de kinderen een gymles van de vakleerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben hun gymlessen op vaste tijden in de sporthal bij de school. Deze lessen worden verzorgd door onze vakleerkracht. Om goed mee te kunnen sporten is nodig: - sportbroek en shirt - gymschoenen (geen turnschoenen en geen schoenen met zwarte zolen) - handdoek - gymtas om de spullen in mee te brengen De gymspullen worden door de kinderen steeds mee naar huis genomen. Omkleden gebeurt in de sporthal. Het is dus niet de bedoeling dat de kinderen in gymkleding naar school komen. Ook bij deze spullen is het erg handig als ze voorzien zijn van een naam. Bladzijde 11 uitgave juli 2014

13 Tevens is het verstandig als uw kind gemakkelijke kleding aantrekt en oorbellen, kettinkjes en horloges thuis laat. Dit laatste voorkomt vaak veel verdriet. De school is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies! Na de gymles wordt er door alle kinderen gedoucht. Kan uw kind om de een of andere reden niet mee doen met gymles of douchen, dan graag even een berichtje aan de groepsleerkracht. Kinderen mogen niet meedoen met de gymles als ze geen schoenen bij zich hebben i.v.m. de veiligheid. De voeten zijn beter beschermd in een schoen dan met blote voeten als er iets op valt. Met sokken/kousen aan gymen is gevaarlijk, kinderen kunnen makkelijker uitglijden. Hebben de kinderen hun gymkleding/schoenen niet bij zich, dan gymen ze niet mee. De dagen waarop de kinderen hun gymtijd hebben in schooljaar zijn: Maandag: groepen 4, 4-5, 5-6 en 6 Woensdag: groep 1-2 en 3 Donderdag groepen 7-8 Verzekering Door de school is ten behoeve van onder andere de leerlingen een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) afgesloten. Deze verzekering is van belang op het moment dat het kind schade toebrengt aan een ander of aan de eigendommen van een ander. Voor het veroorzaken van die schade moet het kind natuurlijk wel aansprakelijk zijn. In de polis is verder bepaald, dat bij een eventuele schade eerst de eigen W.A.-verzekering moet worden ingeschakeld. Wanneer blijkt, dat die polis geen of niet voldoende dekking biedt om welke reden dan ook, dan komt automatisch de W.A.-verzekering van school in zicht. Alle leerlingen van onze school en ook de leer- en hulpkrachten zijn collectief verzekerd tegen ongevallen. Het is een beperkte dekking. Dat betekent: men is alleen verzekerd tijdens de schooluren, op weg van en naar school en tijdens schoolreisjes, excursies e.d. Dus ook hier geldt: wanneer men betrokken is bij een schoolse activiteit. Voor ouders, die daar prijs op stellen, is het mogelijk de schoolpolis voor eigen rekening uit te breiden tot een 24-uurs polis. Hiervoor zijn op school formulieren verkrijgbaar. Verder is een zogenaamde eigendommenverzekering afgesloten voor personeel en vrijwilligers. Deze verzekering biedt beperkt dekking voor schades aan persoonlijke eigendommen zoals motorvoertuigen, fietsen, kleding en dergelijke. Ziek zijn Het kan voorkomen dat uw kind plotseling ziek wordt. Wij stellen het op prijs dit zo snel mogelijk te weten. U kunt ons bellen tussen 8.15 en 8.45 uur. Mondelinge mededelingen via andere kinderen komen niet altijd goed over. Ook kunt u uw kind afmelden via onze website. Klik op uw kind afmelden en vul het formulier in. Wanneer uw kind tijdens zijn ziekte niet thuis verblijft, dan het verblijfadres bij de ziekmelding doorgeven. Het kan ook voorkomen dat uw kind op school ziek wordt en naar huis moet. Dan nemen we altijd contact op met de ouders. Kinderen moeten dan op school opgehaald worden, ze mogen niet alleen naar huis. Nablijven In bepaalde gevallen, zoals bij een weekbeurt, blijven kinderen maximaal een kwartiertje langer op school. Mochten er redenen zijn om kinderen langer te laten nablijven, dan wordt u hierover ingelicht! In de bovenbouw blijven kinderen ook na wanneer huiswerk niet tijdig wordt ingeleverd. Speelgoed Wilt u er voor zorgen, dat uw kind geen speelgoed mee naar school neemt? Dit mag in groep 1-2 wel op de verjaardag van het kind en de dag na Sinterklaas. Bladzijde 12 uitgave juli 2014

14 Hygiëne Het dragen van laarzen in de klas is niet toegestaan. Als uw kind in de winter laarzen aan heeft, geeft u hem/haar dan pantoffels of gymschoentjes mee naar school. Gymschoentjes die tijdens de gymlessen gebruikt worden mogen niet buiten gedragen worden. Zoekgeraakte spullen Kinderen zijn nogal eens vergeetachtig. Het is verstandig en aan te raden om in sommige kledingstukken een naam aan te brengen. Er slingert met name nogal eens gymkleding rond. Mocht iemand toch iets kwijtraken dan kan men bij de conciërge terecht. Het is verstandig om aan sleutels geen naam en adres te hangen. De leerkracht heeft in de klas een apart bakje voor fietssleutels. Huissleutels moeten kinderen aan een koord om de nek hangen en niet in dat bakje leggen. Tijdens de gymles mag de huissleutel aan de leerkracht die de gymles verzorgt worden gegeven. Hij/zij geeft de sleutel na het omkleden weer terug aan de leerling. School neemt geen verantwoordelijkheid voor zoekgeraakte materialen en sleutels. Feestwerkjes Voor oma s, opa s, moeders en vaders die jarig zijn en voor speciale feesten mag in groep 1-2 iets gemaakt worden op school. Laat u de datum bijtijds weten? (een briefje is echt noodzakelijk... zo kan het niet vergeten worden). Verjaardagen kinderen Bij een kinderverjaardag hoort naast een feest in de groep natuurlijk een traktatie. Wij verzoeken u deze traktatie eenvoudig en gezond te houden (denk b.v. aan: een stukje kaas, fruit, e.d.). Kauwgom, lolly s of speelgoedjes zijn niet toegestaan. Alle kinderen mogen bij meneer Frans een verjaardagskaart halen. Uitnodigingen kinderfeestjes Wanneer uw kind een kinderfeestje geeft, is het niet mogelijk om de uitnodigingen op school uit te delen. Verjaardagen leerkrachten Daar maken we een feestdag van. De dag dat de verjaardag wordt gevierd wordt tijdig bekend gemaakt in de Schoolklepper. Hulp bij activiteiten Regelmatig vragen de leerkrachten hulp van ouders in de klas. Wij vinden het fijn dat we steeds weer voldoende ouders bereid vinden om ons te helpen. Wel vragen we u jongere kinderen thuis te laten. Vragen / mededelingen Wilt u zoveel mogelijk met vragen en/of mededelingen na schooltijd bij de leerkracht komen? Als de kinderen binnenkomen is het erg belangrijk dat wij een goed overzicht hebben op de groep. De lessen kunnen dan ook op tijd beginnen. Regelmatig zijn er na schooltijd besprekingen, het is voor de leerkracht deze dagen niet mogelijk om u uitvoerig te woord te staan. Het is dus verstandig om een afspraak te maken, dit kan per mail of mondeling. Inlooptijd directie Elke maandag, dinsdag en donderdag is er een vrije inlooptijd ( ) bij de locatieleider. Mocht u langere tijd nodig hebben dan kunt u ook een afspraak maken op een ander tijdstip. Tijdens één van de avonden van de oudergesprekken is de locatieleider ook aanwezig. U kunt ook tijdens deze avond binnenlopen. Bladzijde 13 uitgave juli 2014

15 Schrijfgerei Schrijfmaterialen (potloden, pennen, kleurpotloden, etui en dergelijke) krijgen de kinderen van school. Het is dus niet toegestaan eigen materialen mee te brengen. Alle kinderen krijgen halverwege groep 4 een Stabilopen van school. Het is de bedoeling dat in alle verdere leerjaren met deze pen geschreven wordt. Als uw kind materiaal van de school opzettelijk stuk maakt of kwijt raakt, dan wordt dit door de school vervangen. Er wordt in dit geval een geldelijke bijdrage gevraagd. Niet toegestaan - In het belang van de kinderen (maar ook van ouders en leerkrachten) wordt er niet gerookt in het schoolgebouw en ook niet tijdens activiteiten buiten het gebouw. - In de klas mogen de kinderen niet snoepen. - We weten dat ze mooi staan: petten. Toch hebben we besloten dat het niet is toegestaan dit hoofddeksel in de klas te dragen. Mobiele telefoons Ook op de basisschool zien we ze al! De mobieltjes. Meebrengen mag niet. Bij uitzondering alleen in overleg door ouders met de directie, maar dan staat de telefoon niet aan. Op school wordt alleen gebeld met de telefoon van school. Handvaardigheid en tekenen Op vaste tijden in de week krijgen de groepen handvaardigheid of tekenen. Het is verstandig tijdens deze lessen rekening te houden met de kleding. U kunt de tijden bij de groepsleerkracht navragen. Tijdens deze lessen kan het voorkomen dat uw kind vlekken in de kleding krijgt. De school is hiervoor niet aansprakelijk. Zelfstandigheid Op school doen we een groot beroep op de zelfstandigheid van kinderen. Dat begint al in de kleutergroepen. Misschien kunt u dit thuis met uw kind al een beetje voorbereiden door eens te oefenen met het poetsen van de billen en het aandoen van jassen, handschoenen, mutsen, laarzen, schoenen, enz. Maak het uw kleuter ook wat makkelijker door lussen aan de jas te maken, touwtjes aan de handschoenen en dassen, een en ander ook voorzien van een naam. Veiligheid Een schoolgebouw (en speelplaats) moet veilig zijn. Hier zijn allerlei (wettelijke) regels voor. Een werkgroep houdt dit allemaal goed in de gaten en zorgt voor verbeteringen. U moet hierbij denken aan: - speeltoestellen aanpassen en laten keuren (alle toestellen voldoen aan de eisen); - een calamiteiten- en vluchtplan actualiseren; - voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners; - onveilige situaties binnen de school inventariseren; Niet alles kan tegelijk, er is altijd nog wel wat te verbeteren. Uiteraard staat de werkgroep open voor open aanmerkingen van ouders en kinderen. U kunt deze doorgeven aan de staf. Acties Wij zijn niet alleen op deze wereld daar mogen (moeten) we zo nu en dan wel eens bij stilstaan! We doen dit op onze school op verschillende manieren: een project, een actie, een kringgesprek. Een tweetal acties komt jaarlijks terug: de kinderpostzegelactie en de actie van Unicef. Verder hebben we een jaarlijkse schoolactie. Een deel van de opbrengst van deze schoolactie gaat naar een goed doel. Ouders en kinderen worden niet verplicht geld in te zamelen tijdens deze actiedagen. Bladzijde 14 uitgave juli 2014

16 Kledingactie Twee keer per schooljaar houdt de school een kledinginzameling. De opbrengst is voor een deel bestemd voor de school, een ander deel besteden we aan een goed doel. De ouderraad denkt mee over de bestemming van de gelden. U krijgt tijdig bericht wanneer de ophaaldag is. Schoolfoto s Jaarlijks worden er klassenfoto s gemaakt. Eénmaal per twee jaar worden er ook individuele foto s en foto s van broertje(s) en zusje(s) gemaakt. Culturele voorstellingen Onze school heeft zich voor alle kinderen geabonneerd op een tweetal culturele voorstellingen per schooljaar. In hun schoolloopbaan zien kinderen op deze wijze diverse toneel-, muziek- en dansvoorstellingen en een film. Wij vinden het als school heel belangrijk dat de kinderen ook op cultureel gebied de kans krijgen kennis te maken en zich te vormen. Het is altijd weer een enorm leuke beleving. De data worden via de Schoolklepper bekend gemaakt. Tevens komt er in deze info een korte beschrijving van de inhoud van de voorstelling, zodat u op de hoogte bent van wat uw kind gaat zien. Toelating De kleuters mogen voor het eerst naar school de dag na hun 4 e verjaardag. Vóór die datum mogen ze op school komen kennismaken en zo alvast wennen. Dat kan vijf keer (vijf ochtenden of vijf middagen). U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Als het kind in de periode zes weken voor de zomervakantie vier jaar wordt, vragen wij de ouders of zij hun kind in het nieuwe schooljaar willen laten starten. De laatste periode van het schooljaar is minder geschikt om in te stromen. Er zijn dan een aantal extra activiteiten. Ook willen we extra aandacht geven aan de kinderen die naar groep 3 gaan. In de uitgave Zo Doen Wij Dat besteden we uitgebreid aandacht aan de toelating van nieuwe leerlingen. Verkeersexamen De kinderen van groep 7 leggen rond april het theoretisch verkeersexamen af en in mei/juni doen ze mee aan een praktische verkeerstoets. Bij goed gevolg krijgen ze dan het verkeersdiploma. Groep 8 Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen van groep 8 op kamp. Als afsluiting van de basisschoolperiode is er een afscheidsavond in de laatste schoolweek. Bladzijde 15 uitgave juli 2014

17 plattegrond (gehele gebouw Oelbroeck) sporthal bibliotheek muziekruimten hoofdingang / conciërge school (zie bladzijde 6b,c en d) grote zaal jongerencentrum speelzaal spring / peuterspeelzaal interne begeleiding teamkamer Bijlage uitgave juli 2014

18 begane grond (groepslokalen) hoofdingang groep 1/2b groep 1/2a groep 3 groep 4 directeur juffr. Tineke juffr. Hilde juffr. Riny juffr. Linda juffr. Janneke juffr. Alice stafkantoor ingang 1/2b 1/2c 7/8a 7/8c groep 1/2c BSO groep 4/5 juffr. Claartje juffr. Ria juffr. Karin juffr. Mieke administratie ingang 1/2a 3 5/6-7/8b ingang 4 4/5 6 plusklas Bijlage uitgave juli 2014

19 1 e verdieping (groepslokalen) groep 7/8c groep 7/8b orthotheek groep 6 meneer Wout juffr. Annemarie vergaderruimte juffr. Petra juffr. Anneke trap trap 7/8a plusklas 7/8c 6 groep 7/8a groep 5/6 plusklas juffr. Judith juffr. Laura juffr. Ineke trap 5/6 7/8b Bijlage uitgave juli 2014

20 begane grond (interne begeleiding / speelzaal / teamkamer) speelzaal teamkamer dojo ingang 4 4/5 6 plusklas speelzaal teamkamer interne begeleiding Bijlage uitgave juli 2014

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.

SCHOOLGIDS. Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool. SCHOOLGIDS 2009 2010 Basisschool Sint Maarten Lage Weide 2 1906 XC Limmen Tel 072 505 7570 info@sintmaartenschool.nl www.sintmaartenschool.nl VOORWOORD Beste ouders of geïnteresseerden, Met veel plezier

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie