Informatie gids voor Vraagouders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie gids voor Vraagouders"

Transcriptie

1 Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek HM Noordwolde Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang

2 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina 4 Richtlijnen pagina 5 De gastouder pagina 6 Kind wegbrengen pagina 7 Opvangkosten pagina 8 Dienstverlening aan huis pagina 9 Verzekeringen pagina 10 Klachten pagina 11 Wet kinderopvang pagina 16 Pedagogisch beleid pagina 21 Keurmerk pagina Bereikbaarheid TisKidz pagina 22 2

3 Wat heeft TisKidz te bieden? U staat er niet alleen voor! Tijdens de opvang van het kind staat u er niet alleen voor. Met al uw vragen en problemen kunt u bij het gastouderbureau terecht. Hierbij kunt u denken aan vragen op pedagogisch/opvoedkundig gebied, vragen over de ontwikkeling van kinderen, vragen over hoe u het contact goed kunt houden met de gastouder, vragen over veiligheid in en om het huis, vragen over betalingen etc. Wij zullen u middels nieuwsbrief, mailingen en persoonlijk contact op de hoogte houden van ontwikkelingen op het gebiedt van wetgeving, kinderopvang of persoonlijke kwesties met uw gastouder. Bel of mail als u ergens mee zit, daar zijn wij voor! Mocht u specifieke pedagogische vragen hebben dan kunt u via onze website een gesprek met onze huispedagoog Else Goossensen aanvragen. U mag het zeggen! Wilt u slechts één dag in de week uw kind ergens laten opvangen? Heeft u voorkeur voor een kind met dezelfde leeftijd als uw eigen kind, zodat uw kind een speelkameraadje heeft? Wilt u meerdere kinderen tegelijk laten opvangen of maar één? Wilt u s avonds en s nachts uw kind laten opvangen? Wilt u incidenteel uw kindje laten opvangen? Uw wensen worden gekoppeld aan de wensen van een gastouder en dan is het aan u om te beslissen of u uw kind door deze gastouder wilt laten opvangen en verzorgen. TisKidz gaat geheel vrijblijvend voor u op zoek naar de juiste gastouder. Oudercommissie TisKidz vindt het heel belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij het beleid van het gastouderbureau. Daarom hechten wij veel waarde aan een actieve oudercommissie. De oudercommissie heeft onder meer adviesrecht over het algemeen kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, de deskundigheidsbevordering van gastouders, wijziging van de kosten van de basisdienstverlening en de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Gastoudercommissie en diverse activiteiten TisKidz probeert jaarlijks een gastouderkijkdag te organiseren. Hierbij laten gastouders zien wie ze zijn en wat gastouderopvang te bieden heeft. Diverse malen per jaar komt onze gastoudercommissie samen om te bekijken welke behoeften er onder gastouders leven. Bijkletsen met collega s of er is een gastspreker aanwezig, alles kan! Cursussen Wij willen dat uw kind in de allerbeste handen is en daarom bieden wij de gastouders diverse cursussen aan, zoals kinder-ehbo, signaleren kindermishandeling, positief opvoeden, lastige gesprekken voeren etc.. Maar ook online cursussen via de gastouderacademie: De gastouders voldoen allen aan de gestelde opleidingseisen en zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. 3

4 Visie TisKidz heeft als visie: Laat het kind kind zijn! Wij streven er naar dat uw kind kan spelen en spelender wijs kan leren. In een maatschappij van moeten vinden wij het belangrijk dat kinderen op hun gemak kunnen ontdekken. Een kind moet kind zijn en moet vooral blijven spelen!! Wij werken daarom ook met de thema s van peuteractiviteitenweb. Het concept is gebaseerd op de totaalontwikkeling van het kind. De thema's van Peuteractiviteitenweb is een methode die gastouders handvatten geeft om de kinderen te stimuleren op verschillende ontwikkelingsgebieden, namelijk: de sociale-, emotionele-, motorische- en cognitieve vaardigheden van een kind. Wij bieden u een breed, gevarieerd, uitdagend en stimulerend activiteiten aanbod, want ieder kind is uniek. Op deze manier biedt u de kinderen de ontwikkelingskansen die ze nodig hebben. Gastouders aangesloten bij TisKidz hoeven niet met dit systeem te werken, zij zijn vrij om te kiezen! 4

5 Richtlijnen Er zijn bepaalde richtlijnen waaraan we als bemiddelingsbureau, gastouder en vraagouder moeten voldoen: we beginnen altijd met een intakegesprek (telefonisch of persoonlijk). We gaan kijken wat u als vraagouder wil. Welke dagen, tijden enz. En natuurlijk hoe u denkt over opvoeding. Hierna gaan we op zoek naar een gastouder die met uw wensen en behoeften op één lijn zitten. Dan volgt er een kennismakingsgesprek met de gastouder en mocht de klik er zijn dan gaan we een proefperiode van 2 maanden in. Er wordt een overeenkomst getekend door de gastouder en vraagouder. Het afgesproken tarief wordt elke maand door de vraagouder betaald aan het gastouderbureau en het gastouderbureau betaald de gastouder binnen 5 dagen na ontvangst van de betaling uit. Gastouder en vraagouder dienen zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en elkaars privacy respecteren. Kinderen dienen op tijd gehaald en gebracht te worden. Als vraagouder moet u WA verzekerd zijn. Ook de gastouder moet WA verzekerd zijn en tevens een aanvulling hebben voor het opvangen van kinderen. Op verzoek dient deze ter inzage worden laten zien. Voor vraagouder en gastouder geldt een wederzijdse opzegtermijn van een maand. TisKidz dient hiervan direct op de hoogte te worden gebracht. Mochten er in de persoonlijke sfeer veranderingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de opvang dan dient TisKidz daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht te worden. Voor de vraagouders zijn de verklaringen van goed gedrag die de gastouder en eventuele huisgenoten van 18 jaar en ouder dienen te hebben op aanvraag in te zien. Gastouders worden verzocht EHBO voor kinderen te volgen. TisKidz zorgt ervoor dat alle gastouders tijdig de EHBO herhalen. Voor gastouders die werkzaam zijn bij ons is de herhaling kosteloos, mits zij dit via ons herhalen. De vraagouder moet minimaal 24 uur van tevoren aangeven dat het gastkind niet hoeft te worden opgevangen. Wordt dit later doorgegeven is de vraagouder verplicht de opvanguren door te betalen. Behalve als: o De gastouder afzegt TisKidz stuurt maandelijks een factuur. Dit op basis van het aantal opgegeven uren van gastouder en vraagouder. TisKidz werkt met een online registratie zodat de uren altijd zijn in te kijken door gastouder en vraagouder. TisKidz heeft de kassiersfunctie en zodra de vraagouder de factuur heeft betaald wordt de gastouder binnen 5 dagen uitbetaald. U kunt gebruik maken van automatische incasso. Tweemaal per maand wordt er automatisch geïncasseerd, rond de 10 de van de maand of rond de 23 ste van de maand. Dit ligt aan de datum waarop de factuur is opgemaakt. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan belt u met uw bemiddelingsmedewerkster binnen TisKidz: Wij zijn ervoor om problemen op te lossen. 5

6 De gastouder De gastouder, die werk maakt van de zorg voor kinderen, is minimaal 18 jaar oud, en zolang de zorg voor kinderen op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, stellen wij geen maximum leeftijd. Niet alleen ouders, die de zorg voor hun eigen kinderen en huishouden willen combineren met het gastouderschap, maar ook oma s en opa s kunnen prima gastouders zijn. De gastouder hoeft geen eigen kinderen te hebben om een goede gastouder te zijn. Als hij of zij graag met kinderen om gaat, als hij of zij warmte en geborgenheid kan bieden en als het klikt tussen kind en gastouder en vraagouder kan hij of zij een zeer geschikte gastouder zijn! Kortom: de gastouder is een kindervriend! Als gastouder vang je kinderen in je eigen huis op. Het is ook mogelijk dat de gastouder naar het huis van de ouders van de kinderen gaat. De leeftijd van deze kinderen varieert van 0 tot ongeveer 13 jaar. In de woning waar de opvang van de kinderen plaats vind is de verplichting, minimaal eenmaal per jaar, een risico-inventarisatie te laten uitvoeren door het gastouderbureau. Gastouders kunnen een aantal uren per dag werken (bijvoorbeeld na schooltijd), maar het is ook mogelijk dat zij hele dagen voor kleinere kinderen zorgen. Natuurlijk kunnen zij er ook voor kiezen om s avonds, s nachts of in het weekend gastouder te worden. Soms eten de kinderen ook mee en brengt en haalt de gastouder ze van school. In overleg met de ouders en TisKidz maakt de gastouder afspraken over tijden en opvoedkundige regels. De gastouder mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen zijn/haar eigen kinderen tot 10 jaar mee. De gastouder mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief zijn/haar eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief zijn/haar eigen kinderen van deze leeftijd. Leeftijdsopbouw en aantal kinderen kunnen binnen de genoemde grenzen variabel zijn. Ze zijn afhankelijk van de competenties van de gastouder en de mogelijkheden voor opvang zoals slaap- en speelruimte. De vraagouders bepalen mede of zij met de leeftijdsopbouw van de groep eens zijn. De gastouder dient zorg te dragen voor een rookvrije woning en er dienen voldoende goedwerkende rookmelders aanwezig te zijn. Als gastouder dien je minimaal in het bezit te zijn van het diploma MBO2 Helpende Welzijn en het certificaat Kinder EHBO volgens de eindtermen van het Oranje Kruis. TisKidz geeft inzage in de lijst opleidingen die gelijkgesteld zijn aan het diploma MBO2 Helpende Welzijn. TisKidz biedt de gastouders de mogelijkheid de cursus Kinder EHBO te herhalen aan en tevens zijn er voor gastouders diverse workshops en cursussen te volgen zodat zij zich meer kunnen verdiepen in het kind. Wij hebben een online leerprogramma voor onze gastouders en verwachten ook van hen dat zij deze volgen (gastouderacademie). Wij willen graag dat onze gastouders professioneel zijn en weten wat ze doen. Het gaat tenslotte om uw kinderen die zij gaan opvangen! 6

7 Kind wegbrengen Voor zowel kind als ouder is het een hele gebeurtenis om het kind voor het eerst naar een gastouder te brengen. De gastouder ken je niet goed, zal het klikken tussen hem/haar en uw kind? Je vertrouwd je kind toe aan een ander, en dat is niet niks. - Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen om met meerdere volwassenen in contact te komen. Niet alleen de ouder-kind relatie is belangrijk. - Tegenwoordig bestaan gezinnen bijna nooit meer uit 8 of 10 kinderen en voor de ontwikkeling van een kind is het zeer belangrijk om met andere kinderen in contact te komen. Dus in een gastgezin waar ook kinderen wonen is dan ideaal! - Voor een kind is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit! Dus ook al werk je en breng je je kind bij een oppas, de uren die je doorbrengt met je kind zijn erg belangrijk. Het gaat om echte aandacht. En die kun je vaak beter geven als je zelf een sociaal en vrolijk leven hebt. Besteed zorg en aandacht aan de relatie met de gastouder!! - Bereidt een goed kennismakingsgesprek voor! (schrijf punten op) - Bezoek de gastouder een paar keer van tevoren - Wees objectief! - Bespreek alles met de gastouder! Wees eerlijk tegen elkaar! - Ben je niet tevreden zijn met de opvang situatie?, bespreek dit dan direct met TisKidz! 7

8 Kosten opvang Komt uw gastouder bij u aan huis? Op bladzijde 9 ziet u de voorwaarden en kosten van deze vorm van opvang. De gastouder wordt niet doorbetaald indien hij/zij met vakantie is, tevens wordt hij/zij ook niet doorbetaald indien er geen werk is. Mocht het kind ziek zijn dan wordt de eerste dag wel doorbetaald. Mocht de gastouder ziek zijn, dan wordt hij/zij niet doorbetaald, dit ivm vervangende opvang. TisKidz hanteert de volgende tarieven: Voor de gastouder het adviestarief per uur: 4,70 voor het eerste kind (eerste kind is altijd het kind dat het vaakst gebracht wordt) 4,35 voor het tweede, derde, vierde etc. kind Begeleidingskosten TisKidz per uur: 1,04 voor het eerste kind (eerste kind is altijd het kind dat het vaakst gebracht wordt), maar u betaald nooit meer dan 48,- per maand 0,92 voor het tweede, derde, vierde etc. kind, maar u betaald nooit meer dan 25,- per maand per kind. 12,50 contributie per gezin per half jaar Voeding en luiers komen voor rekening van de ouders. Richtlijnen vergoeding voeding: Ontbijt broodmaaltijd warme maaltijd Tussendoortjes Peuter 0,60 0,78 1,56 0,64 Kind 4-6 jaar 0,72 1,00 1,95 0,87 Kind jaar 0,80 1,20 2,25 1,04 Begeleidingkosten TisKidz: Deze kosten brengen wij in rekening om uw gastouder te begeleiden. Wij voeren jaarlijks de risico inventarisatie uit, hebben jaarlijks een evaluatie gesprek, geven uw gastouder ruggensteun bij de pedagogische en zakelijke vraagstukken, uw gastouder volgt EHBO bij ons, wij verzorgen bijscholing voor uw gastouder, wij verzorgen koppelingsgesprekken, tijdens ziekte of vakantie van uw gastouder proberen wij vervanging te regelen, we houden voor u en uw gastouder de veranderende wetgeving bij, we helpen bij de aanvraag voor financiële tegemoetkoming voor kinderopvang, we verzorgen de kassiersfunctie en zorgen ervoor dat iedereen kan meepraten. Naast bovenstaande werkzaamheden willen wij ook graag dat uw gastouder af en toe in het zonnetje gezet kan worden of een extra bijscholing kan volgen, hiervoor vragen wij de contributie. Meer informatie over onze werkzaamheden kunt u vinden op de volgende link: 8

9 Dienstverlening aan huis Zoekt u een gastouder die bij u aan huis wil komen? Dat kan, maar sinds 1 januari 2012 is het wettelijk verplicht volgens Dienstverlening aan huis te werken. Dit houdt in dat uw gastouder maximaal 3 dagen per week bij u thuis op uw kinderen mag passen. U dient het minimum loon of hoger uit te betalen en u dient 8% vakantietoeslag te betalen. Dit ongeacht het aantal kinderen die gebruik maken van de opvang. TisKidz hanteerd als tarief hiervoor 9,63 voor de gastouder (advies) dat is inclusief 8% vakantietoeslag. En voor bemiddeling berekenen wij 1,04 per uur voor het 1 ste kind (kindje met de meeste opvanguren), maar nooit meer dan 48,- per maand en voor de andere kinderen binnen het gezin 0,92 per uur per kind, maar nooit meer dan 25,- per kind per maand. Tevens zal de contributie per half jaar 12,50 zijn. Mocht u meer informatie willen ontvangen of wilt u een berekening ontvangen van de kosten die voor u van toepassing zijn? Uw bemiddelingsmedewerkster kan u informeren! Past opa of oma op? Dan geldt deze regeling niet en als uw gastouder staat ingeschreven bij de KamerVanKoophandel dan geldt deze regel ook niet. 9

10 Verzekeringen WA-verzekering gastouders die opvang verzorgen voor TisKidz moeten een WA-verzekering hebben met de aanvulling dat zij opvang in hun woning verzorgen! De op te vangen kinderen moeten een WA-verzekering hebben! Ouders van de op te vangen kinderen moeten een WA-verzekering hebben! Verzekering indien er per auto vervoerd wordt Gastouders die de kinderen per auto vervoeren (mits hiervoor permissie is verleent door de vraagouders) dienen een ongevallen inzittenden verzekering te hebben! 10

11 Klachten Mochten er klachten zijn over onze organisatie hopen wij uiteraard dat u allereerst bij ons komt om te kijken of we samen deze klacht kunnen oplossen. Mocht dit helaas niet lukken kunt u zich wenden tot Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. 11

12 Wet kinderopvang Het basisprincipe van de nieuwe 'Wet kinderopvang' is dat ouders vanaf 1 januari 2005 alles zelf moeten gaan regelen. Van het kiezen van een crèche tot het aanvragen van offertes, en van het betalen van de rekeningen tot het terugvragen van geld. Natuurlijk helpt TisKidz de ouders hierbij. Wat is kinderopvang? De nieuwe wet heeft betrekking op de volgende vormen van kinderopvang: dagopvang van 0-4 jarigen door een kindercentrum; buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen; opvang door gastouders via een gastouderbureau; opvang door ouderparticipatiecrèches. De opvanginstantie moet officieel geregistreerd zijn bij de gemeente en staat onder controle van de GGD. TisKidz staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder nummer: GGD rapporten kunt u inkijken in het LandelijkRegisterKinderopvang en op de website van TisKidz: Overeenkomst afsluiten Nadat u een kindercentrum of een gastouderbureau heeft gekozen, sluit u daarmee een overeenkomst. Vervolgens betaalt u zelf de facturen. Kostenverdeling Vanaf 1 januari 2005 worden de kosten voor kinderopvang gedeeld door drie partijen: ouders; werkgevers; de rijksoverheid (belastingdienst). Deze verdeling suggereert dat elke partij een derde deel van de kosten draagt, maar dat is maar schijn. De mate waarin de overheid meebetaalt, hangt namelijk af van uw inkomen. Daarover straks meer. Kinderopvang per 1 januari 2007 Het wetsvoorstel houdt in dat werkgevers verplicht worden middels een heffing bij te dragen aan de financiering van de kinderopvangtoeslag die de fiscus gaat uitbetalen aan ouders. De veranderingen in de wetgeving betekent dat medewerkers vanaf 1 januari 2007 niet langer een beroep kunnen doen op de RUG voor een werkgeversbijdrage. De werkgeversbijdrage wordt samengevoegd met de kinderopvangtoeslag die de fiscus uitbetaald. 12

13 Wanneer ontvangt u kinderopvangtoeslag? als u student bent; Bijvoorbeeld: als u tienermoeder bent, een bijstandsuitkering heeft, en nog naar school gaat; als u een verplichte inburgeringcursus volgt; als u deelneemt aan een reïntegratietraject; als u een herintreder bent die een scholingstraject via het CWI volgt. Het innen van de bijdragen - hoe doe je dat? U wordt zelf verantwoordelijk voor het innen van de tegemoetkoming van de overheid. TisKidz kan u helpen de teruggaaf bij de overheid te regelen. De hoogte van de overheidsbijdrage de overheidsbijdrage is inkomensafhankelijk. Hoe meer u verdient, hoe lager de bijdrage; de overheidsbijdrage is hoger bij drie of meer kinderen; het rijk draagt bij tot een bepaald uurtarief. Voor 2015 is dit tarief voor de gastouderopvang vastgesteld op 5,48. Is het uurtarief van het kindercentrum of gastouderbureau hoger, dan moet u zelf de meerkosten betalen; Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag Heeft u kinderen die naar de kinderopvang gaan? Dan kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Er gelden wel een paar voorwaarden. Hieronder leest u of het zin heeft voor u om kinderopvangtoeslag voor 2015 aan te vragen. Uw persoonlijke situatie U moet voldoen aan de volgende voorwaarden: U heeft de Nederlandse nationaliteit, of u heeft een geldige verblijfsvergunning, of u woont in een EU-land, of u woont in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. U heeft 1 of meer inwonende kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Krijgt u zo n bijslag of bijdrage niet? Dan moet u zelf bijdragen in de kosten van levensonderhoud. Per kind is dat minimaal 408 per kwartaal. Let op! De inwonende kinderen moeten op uw woonadres ingeschreven staan. Uw kind gaat naar een kinderopvangorganisatie die bij de gemeente is geregistreerd. Dit kan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang zijn, of een gastoudergezin dat is aangesloten bij een gastouderbureau. Het kind waarvoor u kinderopvangtoeslag vraagt, zit nog niet op het voortgezet onderwijs. U of uw partner betaalt de kosten voor kinderopvang. 13

14 Uw arbeidssituatie Voor uw arbeidssituatie geldt dat u aan 1 van de volgende voorwaarden moet voldoen: U werkt (in dienstbetrekking of als zelfstandige of u werkt mee in de onderneming van uw partner). U ontvangt van de gemeente of UWV een bijdrage op grond van de Wet kinderopvang. Deze voorwaarden gelden ook voor uw toeslagpartner. Speciale doelgroepen Voor bepaalde groepen mensen gelden speciale regels: U bent minderjarig. U bent student. U bent gescheiden. U re-integreert via uw eigen werkgever. U volgt een re-integratietraject via gemeente of UWV. U bent een werkzoekende en niet uitkeringsgerechtigd. U volgt een inburgeringstraject. U heeft een andere nationaliteit. U woont in het buitenland. U werkt in het buitenland. U bent kunstenaar. Behoort u tot één van deze groepen dan kunt u contact opnemen met TisKidz voor meer informatie. 14

15 De onderstaande tabel geeft de toeslagpercentages 2015 aan, zie ook volgende pagina! 15

16 16

17 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt aangeboden. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Pedagogische basisregels De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvangomgeving voor het gastkind. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. Een gastkind dient zich veilig en geborgen te voelen om zich in overeenkomst met zijn aanleg en karakter te kunnen ontwikkelen. Het gastkind moet zich tijdens de opvang vrij voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat het zich hierin anders voelt dan in zijn eigen huiselijke omgeving. Basis is het ontwikkelen van een stabiele vertrouwensrelatie tussen gastkind en gastouder, maar ook tussen vraag- en gastouder. Voorop staat de integratie in de gastfamilie. Dat betekend, het gastkind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. TisKidz geeft de voorkeur eraan dat broertjes en zusjes samen bij een gastouder opgenomen worden. Juist voor de start van de opvang, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Daarom hecht TisKidz er veel waarde aan, dat er na mogelijkheid al een relatie tussen de gastouders en de vraagouders bestaat en dat er niet teveel kinderen bij een gastouder opgevangen worden. Het gastkind moet de mogelijkheid krijgen om de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast)kinderen in eigen tempo leren kennen. Verder zijn in zo n situatie mogelijke problemen makkelijker te bespreken. Ook is het hierdoor makkelijker voor de gastouder om het gastkind goed te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind in samenspraak met de vraagouders. Samengevat in gedrag van de gastouders: Nemen het kind en zijn emoties en gevoelens serieus. Steunen het kind en bieden warmte en geborgenheid. Blijven consequent en handelen op een herkenbaar en duidelijke manier in een bepaalde situatie. Ondersteunen het kind bij het verwerken van gevoelens. Begeleiden het kind bij emoties zoals verdriet, boosheid, angst en vreugde. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over behoeftes en ontwikkeling van het gastkind en stemmen handelingswijzen met elkaar af. 17

18 De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht Een kind moet in zijn waarde gelaten worden en er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het gastkind. Het gastkind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling, maar zal ook leren de aandacht te delen of op zijn beurt te wachten. Dat niet slechts dan als er andere (gast)kinderen aanwezig zijn in het gastgezin die net aandacht nodig hebben. Een gastouder leert het gastkind spelenderwijs hierin zijn weg vinden. Vraag- en gastouders komen overeen op welke manier een kind beloont en gestraft zal worden en in welke situaties. Straffen die de waardigheid van het kind afbreuk doen, zoals lichamelijke straffen, worden in géén situatie toegepast. Samengevat in gedrag van de gastouders: Waarderen het kind zoals het is en geven uiting aan deze waardering. Gebruiken geen lichamelijke straffen. Gebruiken belonen en straffen volgens afspraak met de vraagouders. Blijven rustig en handelen consequent. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De ontwikkelingsgebieden worden meestal onder verdeeld in: lichamelijke ontwikkeling, sociaalemotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. De aangeboden activiteiten moeten als geheel de ontwikkeling van het kind in alle de vier gebieden ondersteunen. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind ook uniek en bijzonder. De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het gastkind in zijn ontwikkeling en houdt de ouders op de hoogte van deze ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de ouders aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteedt worden. Samengevat in gedrag van de gastouders: Stimuleren het kind tot actieve en zelfstandige houding overeenkomstig de leeftijd. Bieden verschillende activiteiten aan, die ook ruimte voor eigen invulling door het kind open laten en verschillende ontwikkelingsniveaus ondersteunen. Ondersteunen het ontwikkelen van zelfvertrouwen door het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen onder begeleiding en resultaten te waarderen. Respecteren een persoonlijke aanpak van activiteiten door het kind. Passen de eisen aan het kind aan, aan leeftijd en persoonlijkheid van het kind. Leren het kind rekening houden met anderen, delen en grenzen te accepteren bijvoorbeeld door bevorderen van spelen in een groep. Leren het kind om voor zich zelf op te komen. Leren het kind om zijn behoeften gepast aan anderen duidelijk te maken. Begeleiden het kind bij het aangaan van relaties met anderen. 18

19 Leren het kind om om te gaan met vijandigheid tussen kinderen, de reden voor de vijandigheid te vinden en op te lossen afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de kinderen. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over ontwikkeling van het gastkind. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden Belangrijke normen en waarden van de vraagouders en de gastouder moeten op elkaar zijn afgestemd. Het is belangrijk goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe ermee zal worden omgegaan. Samengevat in gedrag van de gastouders: Tonen in omgang met het kind zelf gelijkblijvende en duidelijke normen en waarden. Belonen gewenst gedrag. Als meest belangrijke normen en waarden worden gezien: o eerlijk zijn, o medeleven hebben, o afspraken nakomen, o respect voor anderen, o respect voor de normen en waarden van anderen, o respect voor het werk en de inspanning van anderen. Besteden aandacht aan rituele uiting van normen en waarden, zoals aan officiële en religieuze feestdagen in afspraak met de ouders. Ook het besteden van aandacht aan persoonlijke feestdagen zoals de verjaardag wordt als persoonlijke waardering van een kind gezien. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. Het huis waarin de verzorging en begeleiding plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte en rust is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen. De ruimte waar de kinderen verblijven, ook de buitenruimten, voldoen aan de gangbare normen van hygiëne en veiligheid. Ieder kind moet een eigen bed ter beschikking staan, dat aan zijn lichamelijke situatie voldoet (bijv. grootte, warme deken). Slaap- en activiteitenruimte moeten van elkaar afgescheiden zijn en geschikt zijn voor het doeleinde van de ruimte (bijv. ventilatie, rust, licht, verwarming, geen ander gebruik tijdens kinderopvanguren, opgeruimd, geen voorwerpen, meubels of ander objecten die gevaarlijk voor kinderen kunnen zijn aangepast aan het doel volgens gangbare normen en in afstemming met de vraagouders). In het geval dat er campingbedjes gebruikt worden mag hier geen extra matrasje in liggen! TisKidz hecht er waarde aan dat zich geen andere personen bezig houden in dezelfde ruimtes, die door de gastkinderen gebruikt worden tijdens de opvanguren. Er moeten geschikte tafel(s) en stoelen ter beschikking staan voor de verschillende activiteiten van de kinderen (spelen, eten, lezen, rust nemen). Wasgelegenheid en toilet moet aan de leeftijd en lichamelijke situatie van de kinderen aangepast zijn. In ieder geval moeten de kinderen geen gevaarlijke handelingen kunnen uitvoeren en gevaarlijke stoffen en objecten kunnen bereiken (of met opzet of uit vergissing), ook niet als de gastouder ervan uitgaat dat continue toezicht wordt gehouden. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritmen en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Vraagouders en gastouders maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging, zoals: 19

20 Hygiëne Slapen Voeding Zindelijkheid Ziekte Bijvoorbeeld: handen wassen, speelgoed schoon houden, vermijden contact met ontlasting/urine, afdekken blaasjes/wondjes, gebruiken schoon washandje, gepaste en reservekleding, neus snuiten, tanden poetsen. Waar, wanneer, slaapritueel, zorg voor voldoende rust bij oudere kinderen, ieder kind zijn eigen, geschikt bed. Hoe vaak, welke voeding, wel of geen slaap. Hoe vaak verschonen, wanneer begint de zindelijkheidstraining. Wat doet de gastouder als het kind ziek wordt. Samengevat in gedrag van de gastouders: Maken aan het begin duidelijke afspraken over de hierboven genoemde punten. Informeren de vraagouders onmiddellijk indien een kind afwijkend gedrag vertoond of ander aanwijzingen zijn voor ziektes. Voldoen aan specifieke eisen aan zorg- en begeleiding in afspraak met ouders. Bijvoorbeeld om medische reden, indien deze tot normale zorg- en begeleidingstakken toegerekend kunnen worden. Speciale medische hulp en begeleiding kunnen gastouders niet geven! Laten huisdieren slechts in de omgeving van de gastkinderen toe indien de ouders toestemming hebben gegeven. Laten kinderen niet alleen met huisdieren. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over veiligheid en hygiënesituatie De ouders van het gastkind kijken de door TisKidz ontwikkelde Risico inventarisatie in en nemen de nodige acties ter verbetering. Laten zich ten minste 1 keer per jaar door TisKidz controleren op het houden aan de regels voor veiligheid, gezondheid en hygiëne. De werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen tot 10 jaar mee. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. Leeftijdsopbouw en aantal kinderen kunnen binnen de genoemde grenzen variabel zijn. Ze zijn afhankelijk van de competenties van de gastouder en de mogelijkheden voor opvang zoals slaap- en speelruimte. De competenties van de gastouders Vinden het leuk en plezierig om met kinderen om te gaan en zijn bereid en feitelijk in staat om hun eigen leven en hun leefomgeving op de zorg voor en begeleiding van kinderen in te richten. 20

21 Moeten zich minimaal 5 uur per week beschikbaar stellen om in hun eigen huis kinderen op te vangen. De minimumleeftijd van gastouders is 18 jaar. Moet in het bezit zijn van een MBO2 diploma Helpende Welzijn of gelijksoortig diploma. Moet in het bezit zijn van een geldig certificaat Kinder EHBO volgens de eindtermen van het Oranje KruisZijn in staat om de in dit document genoemde pedagogische principes in praktijk te brengen. Zijn in staat om met de vraagouder samen te werken en hun opvattingen te respecteren indien deze niet het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind schenden, maar ook niet de in deze document genoemde pedagogische principes. Zijn in staat om in noodsituaties adequaat te kunnen handelen. Laten de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten, uitgezonderd in noodgevallen. Is bereidt cursussen te volgen om hun kennis ten opzichte van kinderopvang te vergroten. 21

22 Keurmerk TisKidz hecht veel waarde aan professionaliteit. Daarom hebben al onze bemiddelingsmedewerksters jaarlijks bijscholing. Wij mogen dan ook vol trots het keurmerk dragen van KNGO. Van de website van KNGO (www.kngo.nl): Het KNGO Keurmerk bijgeschoolde bemiddelingsmedewerkers Of een gastouderbureau (via haar bemiddelingsmedewerkers) in staat is om gastouders te ondersteunen op pedagogisch gebied hangt samen met de kennis, houding en vaardigheden van de bemiddelingsmedewerkers die deze taak moeten uitvoeren. Dit zijn beroepskwalificaties of competenties. Sinds geldt een kwaliteitseis voor bemiddelingsmedewerkers. Permanente educatie in gastouderopvang: Bijscholen is belangrijk, want kennis vervaagt. Bijscholing maakt je (weer) scherper en vergroot je kennis. Sinds 2013 moeten bemiddelingsmedewerkers vanuit de CAO aan de kwaliteitseis voldoen, alleen wordt hier niet actief op gecontroleerd en maakt het niet uit hoe oud een diploma is en of er bijgeschoold wordt. Het KNGO Keurmerk is een middel om te werken aan permanente educatie. Transparantie in gastouderopvang: Voor gastouders en ouders die op zoek zijn naar een gastouderbureau is het momenteel erg lastig om aan de buitenkant te zien wat er aan de binnenkant aan kennis, kunde en faciliteiten bij het gastouderbureau aanwezig is. Het KNGO Keurmerk is een middel om te werken aan transparantie in gastouderopvang. Het KNGO keurmerkregister: KNGO toetst voorafgaand aan toelating tot het Keurmerkregister en bij verlenging per jaar op opleiding en bijscholing van alle operationele bemiddelingsmedewerkers. Wanneer een gastouderbureau aan de keurmerkcriteria voldoet, beschikken de bemiddelingsmedewerkers volgens KNGO over voldoende competenties om het vak voor een periode kwalitatief verantwoord uit te oefenen. 22

23 Bereikbaarheid TisKidz: Regio Friesland Regio Drenthe en gedeelte Friesland Regio Overijssel en gedeelte Drenthe Tevens hebben wij een huispedagoog: Else Goossensen Wilt u in contact komen met haar dan kunt u via onze website het formulier invullen en dan zal zij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen! 23

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften.

Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Inleiding Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert.

Pedagogisch beleidsplan. Inleiding. Tante is een persoon waar je een familie band mee hebt of creëert. Pedagogisch beleidsplan Versie december 2007 Inleiding Tante Vroesh De naam Tante Vroesh is niet zomaar een verzonnen naam. Het is een naam waar lang over nagedacht is. Het is opgebouwd uit de volgende

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Dokter Mulderstraat 5 8391 HR Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders TisKidz Pluggematen 4 8331 TV Steenwijk info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2013

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch beleidsplan Alles Kids Zoetermeer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres... 6

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding

Pedagogisch beleidsplan Versie september Inleiding Pedagogisch beleidsplan Versie september 2013-09-13 Inleiding Iedere kinderopvangorganisatie moet beschikken over een pedagogisch beleidsplan. In het Pedagogisch beleidsplan staat omschreven hoe Tante

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer

Pedagogisch Beleidsplan. Alles Kids Zoetermeer Pedagogisch Beleidsplan Alles Kids Zoetermeer VERSIE 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Opvangomgeving... 2 3. Respect en aandacht... 3 4. Activiteiten... 4 5. Normen en waarden... 5 6. Eisen opvangadres...

Nadere informatie

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo

Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Pedagogische Beleidsplan Gastouderbureau Velizo Inleiding Gastouderopvang onderscheidt zich van kinderopvang in kindercentra o.a. door: 1. Huiselijke sfeer 2. Flexibiliteit 3. Eén vaste persoon die het

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1

Pedagogisch beleid. Pedagogisch beleid 2012 Pagina 1 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Augustus 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1

Nadere informatie

Maatwerk Bemiddeling

Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang voor Gast- en Vraagouders. Maatwerk Gastouderbemiddeling is een bureau dat regionaal werkzaam is op het gebied van gastouderopvang. Maatwerk richt zich uitsluitend op het regelen

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders Dokter Mulderstraat 5 8391 HR Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN KOBA versie 4, februari 2010 Inleiding Eén van de kwaliteitseisen in de Wet Kinderopvang is dat een gastouderbureau een pedagogisch beleidsplan heeft. In dit plan staan de uitgangspunten

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling

Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Brochure gastouderopvang gast- en vraagouder(s) Gastouderbureau Maatwerk Bemiddeling Laura Hofman Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Gastouderopvang voor gast- en vraagouder(s)... 1 2. Gastouderopvang... 1 3. Beleid...

Nadere informatie

Informatie gastouderopvang

Informatie gastouderopvang Informatie gastouderopvang Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokiscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder

TIKO Kinderopvang / informatie gastouder 1 Informatie voor gastouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis, in een gezinssituatie, dicht bij huis of werk, op vaste

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder februari 2015 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang

Informatie voor vraagouders over gastouderopvang TIKO Kinderopvang/ Informatie vraagouder januari 2017 1 Informatie voor vraagouders over gastouderopvang Gastouderopvang: een kleinschalige vorm van kinderopvang die plaats vindt bij een gastouder thuis,

Nadere informatie

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder.

is AVP/WA verzekerd (verplicht) bereid tot jaarlijkse evaluatie met Gastouderbureau TiB en gastouder. Richtlijnen Gastouderbureau TiB Algemeen is in bezit van een MBO2 diploma Helpende (Zorg) Welzijn of een ander diploma of certificaat dat aan de eisen voldoet is in bezit van een geregistreerd certificaat

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU KIDSMATCH Niets uit deze uitgave mag zonder nadrukkelijke toestemming van Gastouderbureau KidsMatch worden overgenomen of gedupliceerd. Gastouderbureau KidsMatch

Nadere informatie

3 Kinderopvangtoeslag

3 Kinderopvangtoeslag 13 3 Kinderopvangtoeslag Om kinderopvangtoeslag te krijgen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben te maken met uw persoonlijke situatie, uw werksituatie en de kinderopvang.

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel:

Pedagogisch beleidsplan. Friese Kleintjes. Oude Bildtzijl. April Contactgegevens: Van Albadaweg VT Oude Bildtzijl Tel: Pedagogisch beleidsplan Friese Kleintjes Oude Bildtzijl April 2010 Contactgegevens: Van Albadaweg 71 9078 VT Oude Bildtzijl Tel: 0518-421074 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Friese Kleintjes 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan TisKidz

Pedagogisch beleidsplan TisKidz Pedagogisch beleidsplan TisKidz TisKidz heeft als visie: Laat het kind kind zijn! Wij streven er naar dat uw kind kan spelen en spelenderwijs kan leren. In een maatschappij van moeten vinden wij het belangrijk

Nadere informatie

Kinderopvang Hoogvliet

Kinderopvang Hoogvliet Wetgeving Kinderopvangtoeslag Met ingang van januari 2007 zijn de regels voor de Kinderopvangtoeslag aangepast. Hieronder vindt u het belangrijkste zaken. Voor meer informatie kunt u terecht op de internetpagina's:

Nadere informatie

Kidscasa Gastouderopvang

Kidscasa Gastouderopvang Kidscasa Gastouderopvang Gastouderopvang is kleinschalig en huiselijk. Gastouderopvang is flexibel door de individuele afspraken die er worden gemaakt. Het Gastouderbureau (GOB) van Kidscasa Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn

Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Pedagogisch beleidsplan gastouderbureau Kind-Zijn Kind zijn in de wereld van vandaag, waarin ouders ook werken en studeren. Wij zorgen voor kleinschalige en flexibele opvang in een gezinssituatie. Onze

Nadere informatie

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT

ALGEMEEN. Wat is gastouderopvang? GASTOUDERBURO PIERROT ALGEMEEN Wat is gastouderopvang? In Nederland zijn diverse vormen van kinderopvang. De meest bekende is wel het kinderdagverblijf of crèche. Daarnaast is er bijvoorbeeld buitenschoolse of naschoolse opvang.

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL. Gastouderbureau De Duiventil PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN G.O.B. DE DUIVENTIL INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Pedagogische visie van De Duiventil... 4 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang... 6 4. Respect en aandacht... 6 5. Stimuleren

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

1Gastouderopvang nader bekeken

1Gastouderopvang nader bekeken Thema 1Gastouderopvang nader bekeken 1.1 Inleiding Gastouderopvang is opvang in de thuissituatie van de gastouder of van (een van) de ouders van het kind. Ouders kiezen vaak voor gastouderopvang omdat

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem vrijblijvend contact met ons op. Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling als gastouder in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) beheert het gastouderbureau in Heerhugowaard. Gastouder zijn, is leuk en kan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Gastouderbureau zo thuis & Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 4 2.1 De gastouder benadert zijn/haar gastkind met respect en aandacht... 4 2.2 De gastouder schept een vertrouwde,

Nadere informatie

www.gastouderland.nl

www.gastouderland.nl www.gastouderland.nl Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 2 Werkwijze Gastouderland 2 Selectiecriteria gastouders 2 Kwaliteit gastouders 3 De kosten 3 Klachtenreglement

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje

Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Pedagogisch Beleid Gastouderbureau Krokodilletje Versie: december 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Ontwikkeling stimuleren... 4 Hoofdstuk 2. De kwaliteit van de gastouder... 7 Hoofdstuk 3.

Nadere informatie

Informatie voor Gastouders

Informatie voor Gastouders Informatie voor Gastouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken 088

Nadere informatie

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo

Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo Pedagogisch plan Gastouderbureau LoKoWo 1 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch plan van gastouderbureau LoKoWo. In dit plan zetten wij uiteen op welke wijze wij belangrijke aspecten met betrekking tot

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS

INFORMATIE VOOR OUDERS INFORMATIE VOOR OUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 0022000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS

INFORMATIE VOOR GASTOUDERS INFORMATIE VOOR GASTOUDERS Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden - Telefoon 088 002000 Email: gobhaaglanden@casema.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl Kinderzaken

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2014

Brochure Gastouderbureau 2014 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2014 versie september 2012 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie

Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Pedagogisch Beleidsplan gastouderbureau wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de kwaliteit van

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BANDITA Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische visie Gastouderbureau Bandita 3 2.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net

Gastouderbureau. Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Gastouderbureau Tjil! Gastouderopvang Eilenbergstraat 176 5011 EB Tilburg 013-455 92 98 06-54 77 43 67 www.tjil.net info@tjil.net Inhoud Welkom Start je eigen kinderopvang! Wat is gastouderopvang? Wat

Nadere informatie

Werken als gastouder of opvang aan huis

Werken als gastouder of opvang aan huis Werken als gastouder of opvang aan huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma. Een gastouder

Nadere informatie

Informatie voor gastouders

Informatie voor gastouders Informatie voor gastouders Semarangplantsoen 23, 1335 GV Almere, T 036-5337598, info@flevokidscare.nl, www.flevokidscare.nl Inhoudsopgave pag. 1. Introductie 3 2. Wat is gastouderopvang? 4 2.1 Wet kinderopvang

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN Inhoud Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie van Mare 3 3. De praktijk: een veilige en vertrouwde opvang 4 4. Respect en aandacht 5 5. Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL

Informatie gastouder. Gastouderbureau NL Informatie gastouder Gastouderbureau NL www.gobnl.nl info@gobnl.nl 01-09-2016 Informatie voor gastouder In dit boekje geven we uitleg over kleinschalige kinderopvang bij de gastouder of bij de ouder thuis.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bambini Mei 2011 Pagina 1 PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN GASTOUDERBUREAU BAMBINI Pedagogisch Beleidsplan (Uit Convenant Kwaliteit Gastouderbureau Bambini) 1 Voorwoord 2 2 Inleiding 2 3 Pedagogisch beleidsplan 3 3.1 Pedagogische basisregels

Nadere informatie

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente

PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente PEDAGOGISCH Beleid Gastouderbureau van Twente Inleiding Met dit Pedagogisch beleid willen wij u graag informeren over onze visie op opvoeden, welke voorwaarden worden gesteld en welke afspraken gemaakt

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010)

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN (VERSIE 1.6 januari 2010) 1. Inleiding: Met de Wet Kinderopvang die per januari 2005 is ingegaan, worden er diverse kwaliteitseisen gesteld aan de Gastouderopvang. Eén van deze

Nadere informatie

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen

Inleiding. Pedagogische verantwoordelijkheid van Regionaal Gastouderbureau Harlekijn. Pedagogische visie en doelstellingen Inleiding Dit pedagogisch beleidsplan gaat over wat Regionaal Gastouderbureau Harlekijn belangrijk vindt met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen de gastouderopvang. Hierbij maakt Regionaal

Nadere informatie

Gastouderbureau de Vlinder

Gastouderbureau de Vlinder Gastouderopvang Vraagouders Informatie voor vraagouders Gastouderbureau de Vlinder Voor vragen en/of onduidelijkheden verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met de Vlinder. De Vlinder Hoogstraat

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor vraagouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Inleiding Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang voor kinderen tussen 0 jaar tot einde van de basisschool. De gastouder biedt opvang, verzorging en begeleiding

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Goed doorlezen en bespreken met ouders, gastouders en bemiddelingsmedewerker! Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders.

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis

Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Kinderopvang bij een gastouder of in eigen huis Bambini a Casa Veel ouders doen wel eens een beroep op een naaste om op hun kind te passen. Soms springt een vriendin bij, soms een buurvrouw of een oma.

Nadere informatie

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders

Gastouderbureau Ela. Informatieboekje voor vraagouders Gastouderbureau Ela Informatieboekje voor vraagouders 1 Inhoud 1. Wat is gastouderopvang.... 3 2. Waarom zou ik kiezen voor gastouderopvang.... 3 3. Kwaliteit... 4 3.1 Pedagogisch Beleidsplan... 4 3.2

Nadere informatie

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE

WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE WELKOM BIJ GASTOUDERBUREAU TANTE BETJE Gastouderbureau Tante Betje Kimwierde 406 1353 EW Almere www.tantebetje.com gobtantebetje@hotmail.com 06 418 125 17 LRK 136699248 KvK 32144384 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Brochure Gastouderbureau 2016

Brochure Gastouderbureau 2016 Schitterende Kindertijd in Langedijk Brochure Gastouderbureau 2016 Spoorstraat 140 1723 NG Noord Scharwoude Telefoon: +31226 320208 Fax: +31226 341155 www.kinderopvanglangedijk.nl Inhoud I II III Voorwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn:

Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids. 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: Algemene voorwaarden Gastouderbureau Rondomkids Rondomkids Rondomkids A. Algemeen 1. Het is vereist dat op de opvanglocatie de volgende zaken aanwezig zijn: a) De Risico inventarisatie die heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Informatie voor Ouders

Informatie voor Ouders Kleinschalige kinderopvang met een warm hart Informatie voor Ouders Gastouderbureau Haaglanden en Kinderzaken Klaverveld 173 2492 KB Den Haag Haaglanden 088 002000 gob@haaglandenkinderzaken.nl www.gastouderbureauhaaglanden.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen vraagouders en gastouders Inhoudsopgave informatiebrochure pag. Gastouderland, even voorstellen 3 Werkwijze Gastouderland 3 Selectiecriteria gastouders 3 Kwaliteit

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Inleiding Dit pedagogische beleidsplan is opgesteld ter ondersteuning van de vraagouders en gastouders. Het vormt het uitgangspunt van gastouderbureau Tante Muis van waaruit de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Pedagogische visie Bambi 2 3. Pedagogische basisregels 2 4. De praktijk 3 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving 3 4.2 Respect en aandacht 4 4.3 Stimuleren van de

Nadere informatie

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V.

Algemeen beleid. BICOPA Gastouderbureau B.V. Algemeen beleid BICOPA Gastouderbureau B.V. Begrippen Gastouderopvang Kinderopvang in een gezinssituatie door een ander dan degene die vraagouder is, bestaande in de gelijktijdige opvang van ten hoogste

Nadere informatie

Gastouder in de praktijk

Gastouder in de praktijk Gastouder in de praktijk Informatieboekje van Het Nederlands Gastouderbureau Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Het Nederlands Gastouderbureau Het beste voor uw kind Welkom! Geachte

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET VOOR GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU HAYAT 2015 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket gastouders

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA.

VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN GASTOUDERBURO YVONNE KINGMA. De voorwaarden en de richtlijnen van het gastouderbureau zijn bedoeld voor zowel ouders als gastouders. Door de voorwaarden en de richtlijnen te

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang

Beste ouders en verzorgers REIS REIS Samen, Plezier, Open, Ontwikkeling, Respect en Vertrouwen Gastouderopvang Gastouderopvang Beste ouders en verzorgers U heeft onze brochure Gastouderopvang in handen en u geeft daarmee aan geïnteresseerd te zijn in de gastouderopvang die Kids2b biedt. Welkom in onze wereld!

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home

Pedagogisch beleidsplan. Kid@home Pedagogisch beleidsplan Kid@home Pedagogisch beleidsplan Inhoud: 1. Inleiding 2. Pedagogische visie 3. Verzorging 4. Emotionele veiligheid 5. Persoonlijke competenties 6. Sociale competenties 7. Normen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids

Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids Algemene voorwaarden en Huishoudelijk regelement Gastouderbureau Rondomkids A Algemeen 1 Het is vereist dat op de opvanglocatie aanwezig zijn: Pedagogisch beleidsplan Rondomkids. Protocol kindermishandeling

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Postbus 2111 1990 AC Velserbroek 023 5769951 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij Kwakersnest

Nadere informatie

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens

INLEIDING. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Aarzelt u niet en neem contact met ons op! Adresgegevens INLEIDING Hartelijk dank voor uw belangstelling in onze organisatie. Stichting Kinderopvang Heerhugowaard (SKH) heeft een gastouderbureau dat bemiddeld voor ouders en gastouders in Heerhugowaard. Met deze

Nadere informatie

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders.

! De gastouder mag het kind niet alleen laten. Ook mag het kind niet zonder toestemming van de ouder worden toevertrouwd aan iemand anders. Reglement Algemeen! De opvang vindt plaats bij de gastouder thuis in een veilige, hygiënische en kindvriendelijke omgeving. Een kind wordt door de ouder gebracht en gehaald.! Een gastouder mag maximaal

Nadere informatie

Brochure gastouderopvang

Brochure gastouderopvang Brochure gastouderopvang Net zo fijn als thuis Informatie voor gastouders Gastouderbureau t Kwakersnest Aurorabastion 1 1991 PL Velserbroek 023 5387627 info@kwakersnest.nl www.kwakersnest.nl Welkom bij

Nadere informatie

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6

Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Inhoudsopgave: Van Gastouderopvang: Voorwoord 2 Gastouders.. 3 Algemeen. 3 Vakanties. 3 Aanmelding en plaatsing 3 Kosten. 4 Enkele belangrijke punten... 6 Van de Stichting Gastouderbureau Vechtdal Algemeen.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan (versie 2012)

Pedagogisch beleidsplan (versie 2012) Voorwoord 2 Klachten 3 Kindermishandeling 3 Inleiding 4 Verantwoording 5 Pedagogische basisregels 6 Houdingsaspecten 7 Respect en aandacht Normen en waarden Dé ontwikkeling 9 Stimuleren van de ontwikkelingsgebieden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER

INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER Informatiefolder INFORMATIE VOOR VRAAGOUDERS EN GASTOUDERS OVER GASTOUDEROPVANG WAT IS GASTOUDEROPVANG? In 2005 is de Wet Kinderopvang ingevoerd, waardoor de overheid u als (vraag)ouder financieel tegemoet

Nadere informatie

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom

Versie 1.06 Datum 17-02-2015. Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Versie 1.06 Datum 17-02-2015 Informatieboekje Gastouderbureau Beiler Sprookjesboom Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wie zijn wij? 3 3. Gediplomeerde gastouders 3 4. Hygiëne 3 5. Openingstijden 3 6. Wennen

Nadere informatie

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure

Gastouderbureau SharedCare. Informatiebrochure Gastouderbureau SharedCare Informatiebrochure Werkwijze gastouderbureau SharedCare Inhoudsopgave 1. INLEIDING 1.1 Nieuwe koppelingen 1.2 INTAKEGESPREK GASTOUDER 1.3 INTAKEGESPREK VRAAGOUDER 1.4 KOPPELINGSGESPREK

Nadere informatie

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015

Informatieboekje. Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 2015 Informatieboekje Alles Kids Vlaardingen B.V. Gastouderbureau 1-1-2015 Inleiding en inhoudsopgave draagt zorg voor de bemiddeling en opvang van kinderen bij gastouders. Gastouderopvang komt dus tot

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Inleiding. Daarnaast is het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij DOL FIJN en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat! Inleiding Dit is het pedagogisch beleidsplan van DOL FIJN. Dit beleidsplan is van toepassing op de gastouderopvang. Daarnaast is er een pedagogisch beleidsplan voor de kinderdagverblijven, buitenschoolse

Nadere informatie

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders

Informatiebrochure Gastouderopvang. voor gastouders Informatiebrochure Gastouderopvang s Gastouders U vindt het leuk met kinderen om te gaan en u kunt het gastkind een veilig en vertrouwd plekje geven in uw gezin. U heeft tijd beschikbaar om één of meerdere

Nadere informatie

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders

Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Informatiebrochure Bemiddeling tussen Vraagouders en gastouders Inhoudsopgave pag. 1. Voorstellen 2 2. Werkwijze 2 3. Vraagouders 2 4. Gastouders 2 5. Kwaliteit 3 6. Kosten 3 1. Even voorstellen Gastouderbureau

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Ieder kind is uniek en mag zich naar eigen tempo en karakter ontwikkelen. Home gastouderbureau gaat ervan uit dat een kind zich ontwikkelt vanuit een wisselwerking tussen aangeboren

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid 1

Pedagogisch Beleid 1 Pedagogisch Beleid 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De basis: de wet kinderopvang 3. Pedagogische beleidsregels 3.1 het bieden van emotionele veiligheid en geborgenheid. 3.2 het stimuleren van het gevoel

Nadere informatie

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje

Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang. t Spookje gastouderopvang t Spookje Dé plek om heerlijk rond te spoken! gastouderopvang t Spookje Gangeltstraat 8 6132 HB Sittard 046-4585396 06-53353168 info@hetspookje.nl www.hetspookje.nl Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede

INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014. Doornlaan 12B 6717 BR Ede INFORMATIEPAKKET GASTOUDERBUREAU HAYAT VOOR DE VRAAGOUDER(S) 2014 H a y a t Gastouderbureau Doornlaan 12B 6717 BR Ede Telefoon: 0318-620 316 E-mail: info@gob-hayat.nl www.gob-hayat.nl Informatiepakket

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Bij Monique 1 Voorwoord Hoe werken wij? Via de website van gastouderbureau Bij Monique kunnen zowel ouders als gastouders zich kosteloos inschrijven. Of een ouder

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie

Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie [/] versie 0 Pedagogisch Beleidsplan Gastouderbureau Wikadie Voorwoord Aan de opvang van kinderen worden zeer hoge eisen gesteld. Gastouderbureau Wikadie besteedt dan ook bijzonder veel aandacht aan de

Nadere informatie

Huisregels Kidzmatch

Huisregels Kidzmatch Huisregels Kidzmatch Huisregels Gastouderbureau Kidzmatch, (lrkp nr. 758402090) Regel 1: Halen en brengen gastkind Het gastkind wordt door de vraagouder(s) gebracht en gehaald. Indien een derde door de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden

Meest gestelde vragen en antwoorden Meest gestelde vragen en antwoorden Welke vormen van opvang biedt Gastouderlink? Gastouderlink biedt gastouderopvang voor kinderen vanaf zes weken oud tot het moment waarop ze de basisschool verlaten,

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3.

1. Inleiding Pedagogische visie Koters&Co Pedagogische basisregels De praktijk. 3. Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 2. 2. Pedagogische visie Koters&Co. 2. 3. Pedagogische basisregels.... 2. 4. De praktijk. 3. 4.1 Een veilige en vertrouwde opvangomgeving... 3. 4.2 Respect en aandacht. 4.

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie