Vrijwillig Natuurbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vrijwillig Natuurbeheer"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Studenten in het Ilperveld Aico Lind Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Samen maken we Noord-Holland mooier! Zo organiseerden we een Landelijke Natuurwerkdag, maatschappelijke stages voor 909 scholieren en een intensieve samenwerking met woningcorporaties en gemeenten. Daarnaast hebben wij, samen met andere natuurorganisaties, het programma Betrekken bij Groen op poten gezet, als onderdeel van het provinciale beleid Licht op Groen. Dit programma is bedoeld om de talenten van vrijwilligers nog beter in te zetten en nòg meer mensen te betrekken bij hun groene leefomgeving. Voorop staat de samenwerking met andere natuurorganisaties. Zo willen we een gezamenlijk cursusprogramma gaan aanbieden en een fonds voor groene initiatieven in het leven roepen als extra stimulans voor mensen om groene idealen te realiseren. Het programma Betrekken bij Groen is een garantie voor de vrijwilligers, dat ze maxi- maal kunnen blijven rekenen op onze steun. Het is goed te weten dat ook de verantwoordelijk gedeputeerde dit heel belangrijk vindt. Het aantal vrijwilligers stijgt nog steeds. In totaal waren 9717 mensen actief. Samen verzetten zij maar liefst uur werk, dat is even veel als 209,8 voltijdbanen. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat een toename van 7,6%! Wij zien erg uit naar de samenwerking met u in 2014 en ook bij nieuwe initiatieven. Mocht u ideeën hebben: laat het ons weten! Ernest Briët directeur Landschap Noord-Holland Ernest Briët foto: p. Nijenhoff Een heel belangrijke taak voor Het Landschap is het ondersteunen van onze vrijwilligers. Het is toch prachtig dat vele duizenden vrijwilligers in Noord-Holland zich inzetten voor natuurbeheer, weidevogelbeheer en soortenbeheer was een mooi jaar met opmerkelijke resultaten.

2 Mensen zetten zich in voor hun Waarom dit verslag? Het jaarverslag vrijwillig natuur- en landschapsbeheer laat zien hoeveel mensen vrijwillig helpen de provincie Noord- Holland groen te houden. De aantallen vrijwilligers, de gewerkte uren en de diversiteit van de werkzaamheden zijn opgenomen in tabel 1. Zelfstandige vrijwilligersgroepen onderhouden natuur De natuur in onze provincie wordt steeds meer onderhouden door zelfstandig werkende vrijwilligers Vrijwilligers hebben zo n hectare Noord-Hollands groen onder hun hoede. Ze werken in een natuurgebied, een heemtuin of een stuk groen midden in de stad. Zij nemen het werk uit handen 2013 Zelfstandig natuur beheren Meewerken met de boswachter Dieren tellen, onderzoeken en beschermen Kortlopende acties Organisatie & Communicatie Totaal Aantal vrijwilligers Aantal gewerkte uren Omgerekend naar voltijdbanen 113,0 21,8 59,0 13,6 2,5 209,8 Tabel 1. Overzicht van de inzet van vrijwilligers, uitgedrukt in aantal gewerkte uren en omgerekend naar voltijdbanen In 2013 hebben maar liefst 9717 mensen zich ingezet voor het onderhoud van een stukje natuur, het aanleggen van groen in hun buurt of het beschermen van dieren (figuur 1). Landschap Noord-Holland is trots op zo n grote aanhang, die helpt in natuurterreinen en bij onze onderzoeksprojecten. Zelfstandige vrijwilligersgroepen Figuur 1: Sinds 2003 is het aantal zelfstandige vrijwilligersgroepen dat is aangesloten bij Landschap Noord-Holland gestegen van 97 naar 147. Een toename van 51% van gemeenten, particulieren of natuurorganisaties. Samen vormen ze een werkkracht van 113 beroepskrachten (fte). Het zijn allemaal bijzondere mensen die met passie in de natuur werken. Landschap Noord-Holland helpt ze met advies, opleiding en gereedschappen. Nieuwe groepen De vrijwilligersgroepen vinden we verspreid over de provincie. In 2013 hebben zich vier nieuwe groepen bij ons aangemeld: Wilca Schoorl, werkgroep Boomhoek Loosdrecht en twee vrijwilligersgroepen die samen 304 kilometer van de Waddenwandelroute onderhouden. Op interactieve-kaart zijn in de loop van 2014 alle vrijwilligersgroepen en hun werkzaamheden beschreven. Wie betaalt dat allemaal? Voor het ondersteunen van vrijwillig landschapsbeheer en weidevogelbescherming kreeg Landschap Noord-Holland subsidie van de Provincie. Daarnaast financierde Landschap Noord-Holland zelf een substantieel deel. Voor kortlopende acties met vrijwilligers ontvingen wij financiële bijdragen van de Nationale Postcode Loterij, het Ministerie van Economische Zaken, Grundtvig, het Waddenfonds, beschermers van het Landschap, gemeenten, scholen en woningbouw corporaties. Onze hartelijke dank hiervoor!

3 groene omgeving Gezamenlijk Betrekken bij Groen Naar aanleiding van de nieuwe agenda van de provincie Noord-Holland hebben natuurorganisaties een meerjarenprogramma Betrekken bij Groen opgesteld. Er zal meer worden samengewerkt aan een ge zamenlijk cursusaanbod binnen een Groene Landschapsacademie, een gedeelde uitleen van gereedschappen en er zal er meer ruimte zijn voor talenten van vrijwilligers bij natuurbeheer. Zelfstandige vrijwilligers en de Talentenbank De afgelopen 10 jaar ontwikkelden de werkzaamheden en inzet van vrijwilligers zich dynamisch. Vrijwilligerswerkgroepen waren vroeger meer actief in grotere buitengebieden, ook op terreinen van de collega natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De laatste jaren zetten veel vrijwilligers zich in voor kleinschalig groen in hun naaste omgeving. Het Landschap ondersteunt ook deze vrijwilligers met Arbo-adviezen, uitleen van gereedschappen en bij het opstellen van streefbeelden of beheerplannen. Deze ontwikkelingen leidden in het afgelopen decennium tot een opvallende groei van het aantal vrijwilligers, dat meer dan verdubbelde. Vrijwilligers nemen tegenwoordig steeds vaker zelf het voortouw en daarom richten wij onze ondersteuning meer op verdere verzelfstandiging van werkgroepen. Daarnaast zien we dat meer vrijwilligers hun speciale talenten willen inzetten. Om daar aan tegemoet te komen hebben we de Talentenbank opgezet. Op deze wijze zorgen we er voor dat we op de vragen en behoeftes van vrijwilligers kunnen blijven inspelen. Vrijwilligers actief in Amsterdamse Natuur foto: Aico Lind 0,5% 0,6% 0,4% 0,7% 1,7% 1,8% 3,2% 4,1% Particulier Gemeente Landschap Noord-Holland Staatsbosbeheer Provincie 37,5% Recreatieschap Particulier Natuurmonumenten Gemeente PWN Landschap Noord-Holland Goois natuurreservaat Staatsbosbeheer Waterleidingduinen Provincie Amsterdam Recreatieschap Overig Natuurmonumenten PWN Figuur 2: Zelfstandige vrij willigersgroepen zetten zich vooral Goois natuurreservaat in op terreinen van gemeenten en particulieren Waterleidingduinen Amsterdam Overig Wat beheren de zelfstandige vrijwilligers? 224 ha rietlanden en duinen 132 ha bos 30 km oevers en bermen 25 km wandel- en fietspaden 15 km houtsingels, houtwallen en hagen 3625 knotbomen 2232 solitaire bomen 2514 fruitbomen 10 km sloten 11,8% 26 poelen en vijvers 37,7% Tabel 2: Aantallen van natuurelementen beheerd door vrijwilligers. Cijfers zijn aangeleverd door 60% van de werkgroepen vrijwilligers

4 Meer natuurlijk stedelijk groen Vaak horen we wat zoekt een natuurorganisatie zoals Landschap Noord-Holland in een stedelijke omgeving?. Het groen in steden werd in het verleden gezien als noodzakelijk groen. Huidige ontwikkelingen laten zien dat dat niet meer voldoet aan de behoefte van de mensen. Die willen meer, die willen stadslandbouw, het vergroenen van schoolpleinen en braakliggende terreinen inrichten. Zo zijn we samen met bewoners van Haarlem Schalkwijk, met woningcorporaties Ymere, Pre Wonen, Elan Wonen en de gemeente een traject gestart Samen voor groen. Het noodzakelijk groen werd met hulp van de omwonenden omgetoverd tot natuurlijker groen. Ook braakliggende terreinen werden op deze wijze onder handen genomen in IJmuiden, Castricum en Den Helder. Wat? Natuurwerkdag Maatschappelijke stages Festivalgangers en studenten voor HOURS Vergroen je eigen buurt Bedrijven helpen met beheer Wie? 1615 vrijwilligers 909 leerlingen 5 scholen Gemeenten 180 bezoekers van Mysteryland en Welcome To The Future; 90 studenten van de Hogeschool van Amsterdam 120 buurtbewoners Woningcorporaties Gemeenten 7 bedrijven 154 werknemers Waar? Op 76 locaties, waarvan 62 bij vrijwilligersgroepen en 14 bij natuurorganisaties Op terreinen van PWN, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, de gemeenten Bergen en Castricum In recreatiegebieden t Twiske & Haarlemmermeerse bos, in natuurgebied het Ilperveld & bij vrijwilligersgroepen In stedelijk gebied van Haarlem, IJmuiden, Heerhugowaard & Den Helder In de natuurgebieden van Landschap Noord-Holland Tabel 3: Overzicht kortlopende acties en projecten Kortlopende acties en projecten Ieder jaar zien we meer mensen die zich met een kortlopende actie inzetten voor de natuur. Landschap Noord-Holland organiseerde vrijwilligersdagen voor jongeren, richtte braakliggende terreinen in en maakte een natuurlijke speelplek in opdracht van gemeenten en woningcorporaties. Buurt bewoners dachten én werkten mee. Figuur 3: In 2013 werd voor de 10e keer de Natuurwerkdag georganiseerd. We zien een enorme toename van 26 naar 76 locaties Locaties Natuurwerkdag

5 Wie helpen de boswachters van Landschap Noord-Holland? Vrijwilligers Wat bereikten ze? Oever zwaluwwand foto: archief LNH Beheer 195 Excursies 83 snoeien en bomen zagen, riet maaien, hooien, exoten verwijderen, jonge aanplant verzorgen, bollen planten, poldermolens en hekken repareren, rietmatten vlechten voor de eendenkooi. 265 excursies gegeven aan bezoekers Tabel 4: Vrijwilligers helpen de boswachters van Landschap Noord-Holland met uiteenlopende werkzaamheden Gevoelig handwerk en excursies De natuurterreinen van Landschap Noord-Holland liggen verspreid over de hele provincie. We zijn heel blij met de steun die vele vrijwilligers ons geven bij het beheer van deze mooie plekken. Veel boswachters mogen een vaste dag in de week op vrijwillige steun rekenen. Vrijwilligers voeren dan het natuurbeheer uit dat vele handen vraagt en niet met machines kan worden gedaan. Omdat het terrein te nat is, of er bijzondere planten moeten worden ontzien. Ook geven vrijwilligers vaak excursies. Opmerkelijke acties Tientallen vrijwilligers hielpen afgelopen herfst mee bij het opruimen van de stormschade op de landgoederen in Heemstede. In een rotte eik bleek een groot bijennest te zitten. Voorzichtig zaagwerk en de hulp van een vrijwillige imker hebben de bijen gered. In het Ilperveld plukten vrij willigers veenmosstekjes voor het onderzoeksproject Omhoog met het Veen. Mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking zijn als vrijwilligers actief geweest bij de eendenkooi t Zand. Weidevogels Uilen Gierzwaluwen Weidevogels Padden Uilen Muizen Gierzwaluwen Vleermuizen Weidevogels Padden Insecten Uilen Muizen Vissen Gierzwaluwen Vleermuizen Padden Insecten Muizen Vissen Figuur 4: Ruim 2500 vrijwilligers werken aan onderzoek en bescherming van verschillende dier- Vleermuizen Insecten soorten Vissen Wie helpen de onderzoekers? Onderzoekers van Landschap Noord- Holland kunnen niet zonder de ruim 2100 vrijwilligers die gegevens verzamelen over dieren en planten. In 2013 werden nieuwe vrijwilligers opgeleid tot specialisten op het gebied van vogels, vleer muizen en muizen. Hulp aan dieren Dankzij de inzet van 1550 vrijwilligers verbeteren de kansen voor weidevogels, gierzwaluwen, vleermuizen en uilen. Deze mensen hangen nestkasten op, onderzoeken de uilskuikens en houden populaties in de gaten door tellingen te doen. Padden worden bij hun jaarlijkse trek over de wegen geholpen. In tabel 5 is een selectie van hun resultaten te zien. Tabel 5: De resultaten van de vrijwillige bescherming van diersoorten zijn overweldigend Hulp aan Vrijwilligers Wat hebben ze bereikt? Weidevogels Kerk- en steenuilen nesten gemarkeerd en gecontroleerd nesten uitgekomen nestkasten onderhouden en gecontroleerd 448 jongen uitgevlogen Padden padden veilig overgezet

6 Landschap Noord-Holland voor vrijwilligers Landschap Noord-Holland helpt vrijwilligers 147 Zelfstandige vrijwilligersgroepen zijn aangesloten bij Landschap Noord-Holland. Zij hebben toegang tot ecologisch advies, begeleiding in het veld, cursussen en gereedschap. In 2013 leende het landschap stuks materialen uit. Er werden 16 cursussen gegeven voor 130 cursisten. Gedicht Betrokken mensen bij eigenwijze groene omgeving Eigenwijze mensen betrokken bij natuurbeheer Dynamisch en inspirerend Zich uit het zweet werken op het Ilperveld Bomen knotten langs de waterkant Vol trots, de eerste grutto s Sfeervolle nachtelijke excursies Op zoek naar de vleermuizen Woningcorporaties en gemeenten Veel kinderen helpen een handje mee foto: Aico Lind Machines 2137 Handschoenen 4125 Handgereedschappen Overige materialen Figuur 5: Landschap Noord-Holland leent jaarlijks stuks machines, gereedschappen en andere materialen uit In samenwerking met bewoners Voor stadslandbouw en groen op de ongebruikte grasveldjes Leraren en kinderen in de bres Voor groene speelplekken op versteende schoolpleinen Jongeren in waterpakken voor Mysteryland Samenwerking met Alle groene organisaties Een verbinding tussen stad en buitengebied Een verbinding tussen jong en oud Het Landschap zet zich in om jullie te blijven ondersteunen Lidy Zeinstra Internationale uitwisseling Samen met collega s uit Frankrijk en Engeland onderzocht Landschap Noord-Holland hoe vrijwilligers leren door doen. In een uitwisselingsprogramma stuurden wij 3 vrijwilligers naar het buitenland om een week vrijwilligerswerk te doen. Andersom kwamen 10 buitenlandse vrijwilligers hun ervaring in Nederland delen. Op basis van hun ervaring is een gids samengesteld: Reveal! Informal Learning Guide. Na te lezen via: burgerparticipatie/publicaties. Deze kennis kunnen wij weer gebruiken bij het opleiden van nieuwe vrijwilligers. Meer informatie over vrijwilligerswerk, vacatures, uitleen van materialen, cursussen en ondersteuning in het veld, vindt u op onze website Fotografen Tabel 3 Aico Lind, archief LNH, hours, Thea Dammen, archief LNH, Jeroen de Bruin eindredactie Frans Buissink Vormgeving OPZET, Santpoort-Zuid Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Postbus AE Heiloo Tel Fax

Vrijwillig Natuurbeheer

Vrijwillig Natuurbeheer Jaarverslag 2012 Vrijwillig Natuurbeheer Natuur dichtbij! Actief in je eigen groene omgeving Spannende ontwikkelingen komen op ons af. Wijkbewoners, vrijwilligers en jongeren voelen zich meer betrokken

Nadere informatie

Bedrijfsuitjes in de natuur

Bedrijfsuitjes in de natuur Postzegel hoeft niet, mag wel Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900 VB Castricum Ontdek de natuur in Noord-Holland Bedrijfsuitjes in de natuur Landschap Noord-Holland Antwoordnummer 263 1900

Nadere informatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie

Rol van intermediairs bij zelforganisatie Rol van intermediairs bij zelforganisatie Mentoren als begeleiders van werkdagen in het groen Studiedag Zelforganisatie is beter voor de natuur, Wageningen 21 maart 2013 Maurice Kruk, Landschapsbeheer

Nadere informatie

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten

Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl. Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Naam emailadres@natuurlijkezaken.nl Een nieuw merk voor de zakelijke diensten Even voorstellen Wat is Natuurlijke Zaken? Een nieuw merk voor de zakelijke diensten van Landschap Noord-Holland Samenvoeging

Nadere informatie

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving

Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving Oogst van twee jaar natuur midden in de samenleving De oogst van twee jaar Groen en Doen Van oudsher steken vele duizenden vrijwilligers de handen uit de mouwen om onze natuur en ons landschap te beschermen

Nadere informatie

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi!

Samen houden we het landschap in de gemeente Dalfsen mooi! De Stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel De stichting Groene en lauwe Diensten Overijssel is opgericht door Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost (de koepelorganisatie van Agrarische

Nadere informatie

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap.

Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. NATUURVERBINDING HOORNEBOEG GOOIS NATUURRESERVAAT Productiebos maakt plaats voor oorspronkelijk heidelandschap. PRODUCTIEBOS MAAKT PLAATS VOOR OORSPRONKELIJK HEIDELANDSCHAP TEN ZUIDEN VAN HILVERSUM LIGGEN

Nadere informatie

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Landschap. Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo. Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer Landschap Noord-Holland Rechte Hondsbosschelaan 24a 1851 HM Heiloo Tel. 088-006 44 00 Fax 088-006 44 01 www.landschapnoordholland.nl advies@landschapnoordholland.nl Uw partner voor natuur- en landschapsbeheer

Nadere informatie

de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer

de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer de winst van vrijwilligerswerk in landschapsbeheer Vrijwilligers voor landschapsbeheer Nederland scoort heel hoog in Europa als het gaat om inzet van vrijwilligers. Ruim 5,5 miljoen Nederlanders steken

Nadere informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie

Groene kaart Utrecht. Start Sluiten Vorige Volgende Zoek Print. Informatie - Utrecht is met recht trots op haar parken en groengebieden die de stad omlijsten. Het oude Wilhelminapark of het moderne Maximapark. De hoogste (en oudste) bomen van Nederland vind je op slechts 10 minuten

Nadere informatie

Werkplan. B e t r e k k e n b i j G r o e n 2015

Werkplan. B e t r e k k e n b i j G r o e n 2015 Werkplan B e t r e k k e n b i j G r o e n 2015 Tetje Falentijn, LNH November 2014 [1] Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Betrekken bij Groen als uitwerking van Provinciaal beleid... 4 3. Input TBO partners voor

Nadere informatie

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen

Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Overzicht cursusaanbod Groen en Doen Veilig werken als basis voor vrijwilligerswerk (1 module) 1 Maaien met de zeis (3 modules) 1 Leren zeisen 2 Leren haren 3 Zeistechnieken voor gevorderden Snoeien fruitbomen

Nadere informatie

Bosuilen 34 jaar geteld in Noord-Kennemerland

Bosuilen 34 jaar geteld in Noord-Kennemerland Bosuilen 34 jaar geteld in Noord-Kennemerland Overdag rusten de bosuilen meestal goed verscholen op een tak, in een boomholte, nestkast of een ruimte waar geen mensen komen. Na zonsondergang worden ze

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting

Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein Samenvatting Samenvatting van het beheerplan 2012-2017 een bijdrage aan het Europese programma Natura 2000 Het beheerplan is

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven

Nieuwsbrief. Deltaplan voor het Landschap, Moerenburg-Heukelom-Koningshoeven Moerenburg- Inhoud: Zichtbare resultaten Kavelruil Heukelom 6 Kavelruil belangrijk voor realisatie doelstellingen Toekomstige plannen Deelname aan de Nationale Natuurwerkdag Procesmanager Nellie Raedts

Nadere informatie

Vrijwilligersmap. Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer. versie mei 2013

Vrijwilligersmap. Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer. versie mei 2013 Vrijwilligersmap Vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer versie mei 2013 Beknopte samenvatting Landschap Noord-Holland stelt zich ten doel om samen met vrijwilligers, natuur en landschap van de provincie

Nadere informatie

Projecten overzicht. Water, Land & Dijken. Landschap Noord-Holland. Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum. Bezoek en postadres:

Projecten overzicht. Water, Land & Dijken. Landschap Noord-Holland. Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum. Bezoek en postadres: Water, Land & Dijken Landschap Noord-Holland Bezoek en postadres: Postadres: Postbus 257, 1900 AG Castricum Koemarkt 53 1hoog 1441 DB Purmerend Bezoekadres: Dorpsstraat 72C, 1901 EM Castricum Telefoon

Nadere informatie

Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat

Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat Verslag Bezoekersavond 2013 Noordhollands Duinreservaat 12-06-2013 Puur water & natuur www.pwn.nl Bezoekersavond Noordhollands Duinreservaat (NHD) Woensdag 12 juni 2013 organiseerde PWN haar jaarlijkse

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek

Op pad met... Arno Willems bij Langbroek Op pad met... Arno Willems bij Langbroek CV Ir. A.J.H. Willems 1977-1984 Landbouwuniversiteit Wageningen, afstudeerrichting Bosbouw 1984-1985 Themagroep Regionale Ontwikkeling, Landbouwuniversiteit, bureauhoofd

Nadere informatie

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met

Maken dat natuur tegen een stootje kan Natuur combineren met Vooruit met natuur Stelt u zich voor een sterke, fitte, sprankelende natuur, waarvan je volop kunt genieten. Natuur dichtbij, die ontspant en die maakt dat je je prettig voelt op de plek waar je woont.

Nadere informatie

oprichtings manifest

oprichtings manifest oprichtings manifest 23 januari 2008 Water is een onafhankelijke organisatie, die staat voor schoon en natuurlijk ingericht water waaraan en waarop het goed en veilig wonen, werken en recreëren is. Zo

Nadere informatie

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. fietsen. Wandelen. Paardrijden. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen om

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland

Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Steenuilenwerkgroep Noord-Holland Bescherm de steenuil met behulp van de steenuilenwerkgroep Noord-Holland De steenuil is een kleine bruine uil met een wit vlekkenpatroon. Zoals op de foto te zien is,

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier

Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier Boerenbuitengebied Muntendam Project Grauwe Klauwier Inleiding In januari 2015 is de Werkgroep Boerenbuitengebied in Muntendam opgericht. De initiatiefnemer is een akkerbouwer die al jarenlang actief is

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg

Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bevordering van natuurbeleving in Moerenburg Bakkers, S. & Bloemberg, M.S., s-hertogenbosch, 26 juni 2015 Eindrapportage afstudeeropdracht, opleiding Toegepast Biologie Bee-o-topen Moerenburg-Piushaven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland

Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland Nieuwsbrief Jaar van de Patrijs in Zeeland 2013 is door Vogelbescherming Nederland en Sovon uitgeroepen tot het Jaar van de Patrijs. Deze fraaie vogel is de laatste decennia sterk afgenomen (-95%).Ten

Nadere informatie

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam

Het Diemerbos. Onder de rook van Amsterdam Staatsbosbeheer Naritaweg 221, 1043 CB Amsterdam T 020-7073700 www.staatsbosbeheer.nl Welkom buiten. Buiten is voor iedereen en er is elke dag wat te beleven. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen uitnodigen

Nadere informatie

Leerlingen van het Gemini College Lekkerkerk met de boswachter van ZHL bij de broeihoop.

Leerlingen van het Gemini College Lekkerkerk met de boswachter van ZHL bij de broeihoop. BROEIHOPEN AANLEGGEN EN ANDERE ACTIVITEITEN Inleiding De werkgroep ringslang Zuid Holland heeft de afgelopen 2 jaar diverse activiteiten georganiseerd, waaronder het aanleggen van broeihopen. De aanleg

Nadere informatie

Schoolaanbod natuureducatie Staatsbosbeheer basisscholen Terschelling

Schoolaanbod natuureducatie Staatsbosbeheer basisscholen Terschelling Schoolaanbod natuureducatie Staatsbosbeheer basisscholen Terschelling Aan: de basisscholen van Terschelling Van: Staatsbosbeheer op Terschelling Datum: 17-8-2015 Betreft: natuurlessen Hallo, sinds een

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: januari 2015 Ringslang bij het Wasmeer Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Erosie 5. Internationaal 6. Colofon Wat dragen de ecoducten

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

Routing Delft - Delftse Hout Delft

Routing Delft - Delftse Hout Delft Routing Delft - Delftse Hout Delft Drie routes verbinden centrum en buitengebied A13 stedelijke as 1:10.000 natuuras Delftse Hout educatieve as Werkboek Buro Lubbers 1304 Delftse Hout Drie assen tussen

Nadere informatie

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden?

Mei 2016. Erf & landschap. Wat zijn uw mogelijkheden? Mei 2016 Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Erf & landschap Wat zijn uw mogelijkheden? Peel en Maas is een mooie en uitgestrekte plattelandsgemeente met veel ruimte voor groen. We streven naar

Nadere informatie

NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS

NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS INITIATIEFVOORSTEL NATUUR TERUG IN DE STRATEN VAN GEMEENTE OSS Beter luisteren naar inwoners van al onze kernen. Aanleiding voor deze notitie is de uitwerking van de groenomvorming die in de gemeente Oss

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Ecologie In deze bijlage is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is vermeld welke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt. Vervolgens is aangegeven waaraan

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep

Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep Arboplan van aanpak voor de Bosrandwerkgroep Inhoud Pagina 1. Inleiding 2 2. Risico s volgens de risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) 3/4 3. Adviezen voor veilige werken 4 4. Begeleiding en toezicht

Nadere informatie

Genoeg te doen voor iedereen

Genoeg te doen voor iedereen Kralingse Bos Kralingse Bos: best bezochte plek van Rotterdam Het Kralingse Bos, wie kent het niet. Iedereen die van rust, natuur, water, ruimte en recreatie houdt, is te vinden in dit unieke stuk natuur

Nadere informatie

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans

Ruimte voor Limburg. Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Ruimte voor Limburg Limburg in VORm: Ruimtelijke ontwikkelingen in balans Colofon Uitgave: Provincie Limburg Postbus 5700 6202 MA Maastricht Tel.: +31 (0)43 389 99 99 Fax: +31 (0)43 361 80 99 E-mail: postbus@prvlimburg.nl

Nadere informatie

Wandelroute café du Midi (9,5 km)

Wandelroute café du Midi (9,5 km) Wandelroute café du Midi (9,5 km) 7 Wandelroute Café du Midi (9,5 km) Stempelplaats Café du Midi, Noordeindseweg 70, Delfgauw. wwwdumididelfgauw.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur zaterdag

Nadere informatie

Koeien langs het ommetje Marienheem

Koeien langs het ommetje Marienheem Zes ommetjeswerkgroepen zijn druk met het voor elkaar maken van een aantal prachtige ommetjes door heel Overijssel. Daarbij hebben jullie regelmatig dezelfde vragen. Vandaar dat we een soort nieuwsbrief

Nadere informatie

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap

Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Gemeente Renswoude Beleidsvisie Natuur en Landschap Afdeling milieu September 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 1.1. Begripsomschrijvingen... 4 1.2. Werkingssfeer beleidsvisie...

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de een uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. De Specht Er zijn verschillende soorten spechten: de groene, de zwarte en

Nadere informatie

Wat doet het waterschap voor de wegen?

Wat doet het waterschap voor de wegen? Lesbrief wegen Wat doet het waterschap voor de wegen? Veilige wegen www.wshd.nl/lerenoverwater Afdeling Communicatie waterschap Hollandse Delta 1 Veilige wegen Sommige waterschappen zoals waterschap Hollandse

Nadere informatie

Elan Wonen geeft ruimte

Elan Wonen geeft ruimte Elan Wonen in beeld Elan Wonen in beeld Elan Wonen is een woningcorporatie die haar klanten kwaliteit en ruimte biedt. We luisteren naar hun wensen en spelen hierop in. Bij ons staat de klant voorop.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014

Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten. Jaarverslag 2014 Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan Aalten Jaarverslag 2014 Jaarverslag uitvoeringsprogramma 2014 Stichting SAAP Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Uilenkasten... 9 Scholenpriject...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk

Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk 5e jaargang, 2015 editie gierzwaluw 1 Nieuwsbrief Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk Gierzwaluwwerkgroep Oisterwijk een samenwerkingsverband tussen vogelwerkgroep IVN Oisterwijk en vogelwerkgroep Midden-Brabant.

Nadere informatie

Gouden Zwaluw 2016. De Gouden Zwaluw is een bronzen beeltenis van de gierzwaluw, gemaakt door de kunstenaar Frans van Hintum.

Gouden Zwaluw 2016. De Gouden Zwaluw is een bronzen beeltenis van de gierzwaluw, gemaakt door de kunstenaar Frans van Hintum. pagina 1/5 Gouden Zwaluw 2016 concept Sinds 2011 reikt de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de prijs De Gouden Zwaluw uit aan personen of organisaties die zich verdienstelijk hebben gemaakt om de

Nadere informatie

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden

F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën. Zorgvuldig winnen. Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden F O D I Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën Zorgvuldig winnen Gedragscode Flora- en faunawet voor natuurbewust ontgronden Zorgvuldig In Nederland is in het verleden veel zand, grind,

Nadere informatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie

Beleidsplan natuur- en milieueducatie Beleidsplan natuur- en milieueducatie gemeente Houten maart 2007 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Beleidskader... 3 1.4 Leeswijzer... 3 Hoofdstuk 2 Visie,

Nadere informatie

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025

Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland. Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 Samen zorgen voor de toekomst van mooi Gelderland Meerjarenvisie Geldersch Landschap & Kasteelen 2016-2025 650 gebouwen 35 kastelen, landhuizen, kasteelruïnes ruim 150 terreinen 24.000 museumstukken ruim

Nadere informatie

Provincie kiest voor natuur,

Provincie kiest voor natuur, Noordstra, lepie Van: Verzonden: Onderwerp: IVN Gelderland [gelderland ivn.nl] woensdag 12september2012 13:54 IVN-nieuws no. 8-2012 Inshtuut voor natuur educ,tie & duurzairnheid IVN Gelderland 12109 In

Nadere informatie

Ik wil dit blijven doen!

Ik wil dit blijven doen! Ik wil dit blijven doen! Steeds meer vrijwilligers zetten zich in voor landschap en natuur. Gelukkig maar, want behoud van een groene leefomgeving is belangrijk voor mens, dier, milieu en economie. Iedereen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier

Nieuwsbrief. Uitnodiging. Ecologische verbindingszone Valleikanaal. September 2006. Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier Nieuwsbrief September 2006 Ecologische verbindingszone Valleikanaal Natuur dwars door de stad Valleikanaal nog groener en mooier In 2005 is een begin gemaakt met de aanleg van een ecologische verbindingszone

Nadere informatie

Natuur op Eerde uniek in Nederland

Natuur op Eerde uniek in Nederland Natuur op Eerde uniek in Nederland Eerde is méér dan mooi. Tijdens een wandeling met boswachter Jos Schouten van Natuurmonumenten wordt pas echt duidelijk hoe bijzonder de natuur op het historische landgoed

Nadere informatie

Waken over het Fochteloërveen

Waken over het Fochteloërveen Herman Feenstra Waken over het Fochteloërveen Vogelbescherming noemt ze trots de ogen en oren van onze organisatie. Dankzij het netwerk van vrijwillige WetlandWachten wordt veel onheil in natuurgebieden

Nadere informatie

Uitleenmaterialen. Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers

Uitleenmaterialen. Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers Uitleenmaterialen Overzicht van uitleenmaterialen voor vrijwilligers Versie: november 2015 Inhoud Inleiding P 3 Banners P 4 Veldpanelen akkervogels P 9 Infoborden P 11 Fototentoonstelling P 14 Preparaten

Nadere informatie

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth

Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth Presentatie Themabijeenkomst gemeenteraad Nuth 17-01-2012 Léon Jongen, Gebiedscoördinator Zuid-Limburg www.ikl-limburg.nl Opbouw presentatie Belang natuur, landschap en erfgoed Wie is IKL? hoe en met wie

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland

Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland - 9 SEP, 2010 Vogelwerkgroep ZuJd-Kennemerland Gemeente Heemstede College van Burgemeester en Wethouders Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Betreft: Subsidie aanvraag Huismussenproject Haarlem, 6 september

Nadere informatie

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Invoerportaal Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Handleiding Thijs Schippers Versie 1.0 (juni 2016) Colofon Datum: Juni 2016 Titel: Handleiding invoermodule Subtitel: Meetnet Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Nadere informatie

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving

AGENDA NATUURBELEVING. Samen werken aan natuurbeleving AGENDA NATUURBELEVING Samen werken aan natuurbeleving Samen werken aan natuurbeleving Varen, fietsen, wandelen, vogels kijken, wild spotten, boompje klimmen of heerlijk nietsdoen en tot rust komen in een

Nadere informatie

Harderbos en Harderbroek verbonden

Harderbos en Harderbroek verbonden Harderbos en Harderbroek verbonden De Ganzenweg is een verbinding voor mensen, maar een barrière voor dieren. Er ligt al een faunapassage onderdoor. De route daar naar toe is voor dieren nog niet ideaal.

Nadere informatie

Waarnemingen. AIC te Castricum

Waarnemingen. AIC te Castricum 7 AIC te Castricum Waarnemingen Op het braakliggend terrein grenzend aan de Beverwijkerstraatweg is de vegetatie nauwelijks ontwikkeld. Oude restanten van een fundering zijn nog zichtbaar. Overal ligt

Nadere informatie

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen!

Sponsorplan 2015. Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Rondje Bergen: Het gezelligste hardloopevenement van het seizoen! Inleiding De Stichting Rondje Bergen is 35 jaar geleden opgericht om een hardloopevenement in het mooie Bergen te organiseren. De prachtige

Nadere informatie

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat???

Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Het wordt mooier als u meedoet! Voorbeeld van samenwerking : Een Landschapscoördinator, (hoe) werkt dat??? Gemeente Houten 14 december 2010 Koen Helling Afdeling RBL Werk in uitvoering De Landschapscoördinator

Nadere informatie

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS

AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS NATUURBELEVEN AMSTERDAM OPEN AIR FESTIVAL GAASPERPLAS QUICKSCAN FLORA- EN FAUNAWET NatuurBeleven b.v. dr. M. Kuiper Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen 020/4720777 mark@natuurbeleven.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

het project:... Datum... Handtekening/naam...

het project:... Datum... Handtekening/naam... HOE WERKT HET? 1. U doneert 750 euro aan Natuurmonumenten 2. Uw donatie geeft recht op vijf keer een dagdeel inspiratielocatie (incl. koffie en thee) 3. Indien gewenst, kiest u een extra arrangement naar

Nadere informatie

Landschap verbindt Toekomstvisie Landschapsbeheer Flevoland 2014-2020

Landschap verbindt Toekomstvisie Landschapsbeheer Flevoland 2014-2020 Landschap verbindt Toekomstvisie Landschapsbeheer Flevoland 2014-2020 Landschapsbeheer Flevoland Colofon Samenstelling: medewerkers Landschapsbeheer Flevoland Eindredactie: MIST communicatie, Mirjam Stoffer

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Januari 2014. Cursus fruitbomen snoeien start in januari. Zwerfvuil ruimen in maart

NIEUWSBRIEF. Januari 2014. Cursus fruitbomen snoeien start in januari. Zwerfvuil ruimen in maart NIEUWSBRIEF Januari 2014 Cursus fruitbomen snoeien start in januari Fruitbomen hebben snoeionderhoud nodig. Heeft u (hoogstam)fruitbomen en weet u niet hoe deze gesnoeid moeten worden? Natuuren Milieuvereniging

Nadere informatie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie

Jaarverslag steenuilen 2013. uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreide versie Jaarverslag steenuilen 2013 uitgebreid Broedseizoen 2013 zit er weer op. Tijd om de balans op te maken en dit met jullie te delen. We hebben qua aantallen

Nadere informatie

Weilandberichten - Een vijfling!

Weilandberichten - Een vijfling! Weilandberichten - Een vijfling! Hans Simons, vanaf het begin lid van de agrarische natuurvereniging, heeft al sinds jaar en dag een paal in het weiland staan met een uilenkast. Niet dat er wel eens een

Nadere informatie

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander.

Waterlanders : op weg met Sam de salamander. Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. Waterlanders : op weg met Sam de salamander Poelenproject Herzele ter uitbreiding van de amfibieënpopulatie met als kernsoort de kamsalamander. 1 De kamsalamander... Hallo, Ik ben Sam, de salamander met

Nadere informatie

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE

RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE RESULTATEN GROOT WILD ENQUETE 1 Uitkomsten van de Groot Wild enquête Dank u wel! In 2013 organiseerde Natuurmonumenten een landelijke ledenraadpleging over het beheer van wilde dieren zoals edelherten,

Nadere informatie

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van

Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van Bijlage E Samenvatting tarieven landbouwkundige en niet landbouwkundige werkzaamheden uit bijlage L. Prijspeil 2009 ( Opvolger van bijlage E en F van de huidige catalogus. Nummering komt overeen met bijlage

Nadere informatie

Milieutrefdag 4 juni 2009. Gemeenten in de bres voor een dier- of plantensoort

Milieutrefdag 4 juni 2009. Gemeenten in de bres voor een dier- of plantensoort Milieutrefdag 4 juni 2009 Gemeenten in de bres voor een dier- of plantensoort Biodiversiteit in jouw gemeente Grote resultaten met kleine (?) acties Inhoud Voormiddag: charters In charters aandacht voor

Nadere informatie

Inventarisatie groenvrijwilligers in Zuid-Holland

Inventarisatie groenvrijwilligers in Zuid-Holland Inventarisatie groenvrijwilligers in Zuid-Holland Inleiding De provincie Zuid-Holland wil de inwoners van Zuid-Holland meer betrekken bij het groen in de eigen leefomgeving. De provincie streeft hierbij

Nadere informatie

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt.

Snippentocht. Activiteiten (bouwsteen 4) De hele groep heeft zich prima vermaakt. De Biesbosch leent zich uitstekend om met een groep actief bezig te zijn. Gezellig een dagje weg met vrienden of familieleden. Peddelend met een kano of al varend met een fluisterboot door de kronkelende

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016

Activiteiten bij De Helderse Vallei - maart 2016 dinsdag 1 maart en donderdag 3 maart: Aan de slag op de kinderboerderij 14.30-16.00 uur Kom kijken welke dieren er allemaal op de kinderboerderij leven! Je ontdekt hoe de dieren heten, wat ze eten, welk

Nadere informatie

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD.

WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. WERKPROTOCOLLEN VOOR WERKZAAMHEDEN IN HET KADER VAN BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD. In onderstaande werkprotocollen geeft de tabel aan waneer de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. In de tabel wordt

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Vogels in Berkelland

Vogels in Berkelland Speciale uitgave Vogels in Berkelland van de Vogelwerkgroep Verslag over Zwaluwen, Uilen en Weidevogels in Borculo - Ruurlo - Eibergen - Neede Huiszwaluw Steenuil met jong Kievit De broedresultaten van

Nadere informatie

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20

Beplantingen Elzensingel Enkele rij, 3 stuks per meter. Minimale lengte 10 m. Planten bosplantsoen (60-100cm) 1 m 4,20 Normbedragen Landschapselementen 201 Normbedragen voor herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke kosten. Afwijkingen

Nadere informatie

JA, Wij doneren 750 euro, boeken vijf keer een locatie en steunen

JA, Wij doneren 750 euro, boeken vijf keer een locatie en steunen HOE WERKT HET? 1. U doneert 750 euro aan Natuurmonumenten 2. Uw donatie geeft recht op vijf keer een dagdeel inspiratielocatie (incl. koffie en thee) 3. Indien gewenst, kiest u een extra arrangement naar

Nadere informatie

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het

Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het 1 2 Naar aanleiding van de avond met de klankbordgroep is de keuze gemaakt om te zoeken naar avontuurlijk spelen / spelen in het groen in plaats van het traditionele spelen. Ook is op die avond gesproken

Nadere informatie

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg

2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg 2. Normkostentabel aanleg, herstel en achterstallig onderhoud 2015 Herstel en aanleg De normbedragen zijn opgebouwd uit kosten voor arbeid inclusief kosten voor materialen. De bedragen zijn de werkelijke

Nadere informatie

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007

Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Provinciaal weidevogelonderzoek in de regio Amstel-, Gooi- en Vechtstreek Uit het Jaarboek Weidevogels 2007 Inleiding In 2005 verschenen alarmerende berichten over een snelle teruggang van weidevogels

Nadere informatie

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan Aftellen naar de Toekomst 10 opwindende voorstellen om door te gaan Tekst: Eelco Koolhaas en Kees Le Blansch Vormgeving: Machiel Pleijsier en Dennis Wijmer Video: Jasper Masthoff Muziek: Bart Kiers Leve

Nadere informatie

Overigens zijn niet alle geknotte bomen schietwilgen. Het kunnen ook populieren, essen of elzen zijn. Je kunt dus beter spreken van knotbomen.

Overigens zijn niet alle geknotte bomen schietwilgen. Het kunnen ook populieren, essen of elzen zijn. Je kunt dus beter spreken van knotbomen. Knotwilgen Knotwilgen zijn kenmerkend voor het Hollandse polder- en rivierenlandschap. Bijna iedereen weet wel ergens geknotte wilgen in de gemeente Overbetuwe te staan. Het zijn de kraakwilg en nog meer

Nadere informatie

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen

gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen gebiedsvisie Cultuurhistorie en natuur tussen de coulissen Vijf parels in het Zuidelijk Westerkwartier De dorpen liggen in een lint liggen langs één licht slingerende hoofdweg. Haaks daarop strekken zich

Nadere informatie

LANDSCAPING YOUR FUTURE. business edition

LANDSCAPING YOUR FUTURE. business edition LANDSCAPING YOUR FUTURE business edition Bouw jij mee aan het landschap van morgen? Planvorming Ecological redesign of your businesspark Bon voor Een harmonisch plan voor uw bedrijventerrein Naam + Voornaam

Nadere informatie

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED

PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED PREMATURE ONTWIKKELINGEN LANDELIJK GEBIED In de aanloop naar het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied is er een aantal plannen gepresenteerd welke mogelijk in de planperiode van dit

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie