school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs"

Transcriptie

1 school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

2 2

3 De Globetrotter Afrikaanderplein (hoofdvestiging) bezoekadres Afrikaanderplein EA Rotterdam postadres postbus GE Rotterdam telefoon De Globetrotter Katendrecht bezoekadres Walhallalaan EX Rotterdam postadres Maashavenkade ES Rotterdam telefoon De Globetrotter Toermalijn Hillestraat JJ Rotterdam telefoon > op onze site en maak je eigen verrekijker! 3

4 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 7 2 inleiding 8 3 visie van de Globetrotter Normen en waarden 3.2 Onderwijsvisie 3.3 Lekker Fit! 3.4 Brede School 3.5 Voorschool 4 B estuur en onderwijsinspectie Drie scholen 4.2 Bestuur 4.3 De onderwijsinspectie 5 onze medewerkers Directeur 5.2 Locatieleider of adjunct-directeur 5.3 Intern begeleider (ib er) 5.4 Groepsleerkrachten 5.5 Sportdocenten 5.6 Ouderconsulent 5.7 Conciërges 5.8 Stagiaires 5.9 Leerkracht in opleiding 5.10 Schoolmaatschappelijk werker 5.11 Klassenassistenten 5.12 Peuterleidster van de peuterspeelzaal en Voorschool 6 Uw kind inschrijven Inschrijven 6.2 Wennen 7 regels en afspraken Schoolregels 7.2 Schooltijden 7.3 Agressief gedrag 7.4 Pesten 7.5 Internet 4

5 8 ontwikkeling van uw kind Volgen en sturen van de ontwikkeling 8.2 Huiswerk 8.3 Rapport 8.4 Vorderingen bespreken 8.5 Leerlingdossier 8.6 Blijven zitten 8.7 Overgang naar het voortgezet onderwijs 8.8 Burgerschap 8.9 Speciale zorg 8.10 Weer Samen Naar School (WSNS) en speciaal basisonderwijs (SBO) 8.11 Passend onderwijs 8.12 Gehandicapte kinderen 8.13 Multidisciplinair overleg 9 Uw rol als ouder Betrokkenheid van ouders 9.2 Ouderraad 9.3 Medezeggenschapsraad en GMR 9.4 Huisbezoek 9.5 Koffie- en themaochtenden 9.6 Oudercursussen 9.7 Informatie voor ouders 9.8 Ouderhulp 9.9 Klachten 9.10 Ouderbijdrage 10 zorg voor kinderen Voor- en naschoolse opvang 10.2 Leerkracht afwezig 10.3 Verzuim en verlof 11 Gezondheid en medische zorg GGD en schoolarts 11.2 Logopedie 11.3 Jeugdtandverzorging 12 Diversen Buiten- en naschoolse activiteiten 12.2 Verzekering 12.3 Schoolmelk 12.4 Tijdschriften 12.5 Sponsoring 5

6 6 fotograaf: Ed van der Sman

7 1 Woord vooraf Dit is de schoolgids van katholieke basisschool de Globetrotter. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers* met kinderen op een van onze drie scholen en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons op school te plaatsen. In deze gids staat belangrijke informatie over de Globetrotter. Praktische informatie over schooltijden, vakanties en regels, maar ook over onze normen en waarden en onze visie op onderwijs. Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij de leidinggevende van uw school terecht. De Globetrotter heeft een schoolplan, waarin de plannen van onze school voor de komende vier jaar staan beschreven. Dit schoolplan kunt u opvragen bij de directie ( ) of vinden op onze website > Veel leesplezier! Namens de directie katholieke basisschool de Globetrotter, Marja van der Sman, directeur * overal waar in deze gids ouder(s) staat, wordt ook verzorger(s) bedoeld. Ik ga op reis en neem mee... Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden en een appel Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel en mijn fiets Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel, mijn fiets en een etui Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel, mijn fiets, een etui en mijn rapport... 7

8 2 Inleiding Ga je mee Ga je mee De wereld verkennen Uw kind gaat op ontdekkingstocht, een groot avontuur dat naar school gaan heet. Zie het als een expeditie: als echte globetrotters leren onze leerlingen andere culturen kennen, maken vrienden en vergaren heel veel kennis. Na acht schooljaren hebben zij genoeg bagage voor de volgende reis: de middelbare school. Uw kinderen worden wereldburgers. Wij willen daar samen met u een stevige basis voor ontwikkelen. Vriendjes en vriendinnetjes Tijdens hun expeditie doen uw kinderen voortdurend nieuwe ontdekkingen. Ze lopen een eindje op met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, ze leren samenwerken en helpen elkaar een handje. Natuurlijk is er onderweg ook tijd om te spelen. Vooral samen sporten moedigen wij aan; een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen die zo n grote reis maakt. Andere culturen Tijdens de reis ontmoeten uw kinderen leeftijdsgenoten uit andere culturen, met rituelen, godsdiensten en feestdagen die het nog niet kende. Suikerfeest, maar ook Sinterklaas. Ze vieren het Chinese Nieuwjaar, maar ook het Nederlandse. Onderweg krijgen zij normen en waarden aangeboden en leren elkaar respecteren. Kennis en zelfontplooiing Of uw kind nu met vliegtuigsnelheid leert of stapje voor stapje verder komt: alle kinderen krijgen bij ons de kans zich optimaal te ontwikkelen. Om kennis op te doen over taal, rekenen, de natuur, maar ook over de omgang met anderen. Wij willen dat uw kinderen goed voorbereid aan de volgende fase beginnen, om van daaruit een plek te vinden in de maatschappij waar zij zich prettig voelen. 8

9 op reis? op reis? school Ga je met de benenwagen, de fiets of met het vliegtuig naar school? Schijnt de zon en kan je zonder jas naar buiten? Of is het weer voor sjaal en wanten? Wat doe jij op je boterhammen en wat voor fruit neem je mee? Hoera! Je mag naar school 9

10 3 Visie van de Globetrotter 3.1 Normen en waarden Ieder kind is welkom op de Globetrotter. Het maakt niet uit welke huidskleur het heeft, uit welke cultuur het komt of in welke god het gelooft. Onze school omarmt culturele en religieuze verschillen en leert kinderen respect te hebben voor elkaar. Wij willen een vertrouwde plek zijn, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit om een eigen mening te vormen en het standpunt van de ander te respecteren. De Globetrotter is een katholieke school: we geven onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging. Niet alleen in de lessen levensbeschouwelijke vorming besteden we aandacht aan normen en waarden vanuit onze christelijke achtergrond, maar vooral in het schoolse leven van alledag. 3.2 Onderwijsvisie Wij werken vanuit ons hart en gaan uit van wat kinderen kunnen. We vertrouwen hen, zodat ze zelf initiatieven kunnen nemen. Daltononderwijs > past bij onze visie. Deze vorm van onderwijs is gebaseerd op: vrijheid en verantwoordelijkheid zelfstandig werken samenwerken De Globetrotter wil een gecertificeerde Daltonschool worden. Binnenkort krijgt de Globetrotter Katendrecht het certificaat; Toermalijn en Afrikaanderplein volgen zo spoedig mogelijk. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen volgen we op de voet. En omdat het onderwijsvak voortdurend verandert, krijgen onze meesters en juffen elk jaar de mogelijkheid om nascholing te volgen. Zo houden we de onderwijskwaliteit op de Globetrotter optimaal. In onze visie hoort ook dat wij u aanspreken op uw verantwoordelijkheid als opvoeder, en wij betrekken u als bondgenoot bij het onderwijs van uw kinderen. 3.3 Lekker Fit! Wie goed wil presteren op school, moet lekker in zijn vel zitten. De Globetrotter is een Lekker Fit!-school > wij vinden gezond eten en bewegen erg belangrijk. Niet alleen onder schooltijd, ook daarbuiten! Sporten stimuleren we, onder meer door ruimte te geven aan de schoolsportverenigingen > 10

11 3.4 Brede School De Globetrotter is een Brede School. Bij Brede School-activiteiten van sport en spel tot extra lessen en excursies gaat het om ontspanning, ontdekken en samenzijn. In een netwerk van voorzieningen, waaronder voor- en buitenschoolse opvang door KindeRdam en de schoolsportvereniging, proberen wij als middelpunt van deze activiteiten de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Soms kiezen we ook activiteiten na schooltijd die zorgen voor verdieping van vakgebieden in ons onderwijs, zoals extra scholing voor kinderen op het gebied van begrijpend lezen of spelling. Bij deze vorm van samenwerking hebben alle partijen hun eigen taak. De gemeente zorgt voor de financiën. 3.5 Voorschool Soms is de stap van huis naar school voor een kind erg groot. Om die stap te verkleinen, werkt de Globetrotter samen met drie peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Feijenoord > de zogenaamde voorscholen. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar alvast wennen aan een schoolritme, vriendjes en vriendinnetjes en spelenderwijs leren. De peuterspeelzalen werken met het educatieve programma Ko-Totaal, dat taalachterstanden in groep 3 helpt voorkomen. Het peuterprogramma Puk en Ko, waarmee u als ouder thuis kunt oefenen met uw kind, legt hiervoor de basis. 11

12 4 Bestuur en onderwijsinspectie 4.1 Drie scholen De Globetrotter bestaat uit drie scholen, met elk een eigen karakter en een eigen directie. De Globetrotter Afrikaanderplein: Afrikaanderplein, peuterspeelzaal en BSO in het gebouw. De Globetrotter Katendrecht: Walhallalaan op Katendrecht, tegenover het stoomschip De Rotterdam. Peuterspeelzaal, kinderopvang en sportaccommodatie in het gebouw. De Globetrotter Toermalijn: Hillekopplein, peuterspeelzaal in het gebouw. Op elke locatie is een ouderkamer aanwezig, bedoeld voor koffie- en themaochtenden waar ouders/verzorgers elkaar en de ouderconsulent kunnen treffen. 4.2 Bestuur De Globetrotter is een autonome school en lid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs > De directie voert regelmatig overleg met het bestuur over de gang van zaken op school. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs: Wij bieden ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vindt de RVKO in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. Op school is de RVKO bezig met de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de toekomst inkijken. Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat, van een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, aanwezig zijn voor vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd. Zo zullen de RVKO-scholen dan ook scholen zijn, waarin iedereen die de missie aanvaart, welkom is en zich thuis kan voelen. 12

13 Samengevat: de RVKO is gericht op goed en modern onderwijs, anticipeert op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, streeft naar een open communicatie en is gericht op persoonlijke betrokkenheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs bezoekadres K.P. van de Mandelelaan MB Rotterdam postadres Postbus AG Rotterdam telefoon De onderwijsinspectie Het bestuur van de RVKO legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie over de gang van zaken op de Globetrotter. Maar u kunt de onderwijsinspectie ook altijd zelf benaderen met vragen. Onderwijsinspectie bezoekadres Europaweg AH Zoetermeer postadres Postbus AM Zoetermeer telefoon

14 5 Onze medewerkers 5.1 Directeur De directeur, Marja van der Sman, is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur, met de onderwijsinspectie en andere instanties die direct of indirect bij ons werk betrokken zijn. 5.2 Locatieleider of adjunct-directeur Alle drie de scholen hebben een adjunct-directeur of locatieleider. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met directeur Marja van der Sman vormen zij het directieteam van de Globetrotter, dat wekelijks directieoverleg voert. De locatieleider of adjunct vervangt de directeur bij afwezigheid. 5.3 Intern begeleider (ib er) De intern begeleider op elke school werkt er een coördineert de zorg voor uw kind. Juffen en meesters bespreken de vorderingen van elke leerling met de ib er. Als uw kind zich niet optimaal ontwikkelt, neemt de ib er contact met u op, om samen over een plan van aanpak te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u ook zelf de ib er aanspreken. (zie ook hoofdstuk 8 in deze gids) 5.4 Groepsleerkrachten Het dagelijks onderwijs is in handen van groepsleerkrachten: onze juffen en meesters. U spreekt de juf of meester sowieso twee keer per jaar bij de rapportbesprekingen, maar u kunt natuurlijk altijd een afspraak voor een tussengesprek maken. 5.5 Sportdocenten De gymnastieklessen op de Globetrotter worden door sportdocenten gegeven. Zij houden de sportieve prestaties en motorische ontwikkelingen van onze leerlingen bij in een fysiek rapport. Ook organiseren zij sportevenementen in en rond de school. 5.6 Ouderconsulent De ouderconsulent organiseert koffie- en themaochtenden voor ouders. Zo worden u en uw mede ouders gestimuleerd om met elkaar te praten over de opvoeding van uw kinderen. Ook vertelt ze u over de pedagogische en didactische aanpak van de juffen en meesters. 14

15 5.7 Conciërges Op alle de Globetrotter-scholen werkt een conciërge. Hij of zij is vaak het eerste gezicht dat u en uw kinderen elke ochtend zien. De conciërge zorgt dat het schoolgebouw netjes blijft, geeft ziekmeldingen door, beantwoordt de meeste praktische vragen of verwijst u door naar de juiste persoon. 5.8 Stagiaires Om het vak in de praktijk te leren, werken bij ons op school regelmatig stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) mee. Zij doen dit altijd onder leiding van een juf of meester die zelf minstens twee jaar zelfstandig les heeft gegeven. 5.9 Leerkracht in opleiding Een LIO (Leerkracht In Opleiding) is een vierdejaars PABO-student, die gedurende het laatste deel van hun studie aan een groep op onze school lesgeeft, onder toezicht van de groepsleerkracht Schoolmaatschappelijk werker De schoolmaatschappelijk werker werkt vanuit de Stichting Welzijn Feijenoord voor de Globetrotter. Hij of zij is er (samen met de juf of meester en de ib er) speciaal voor leerlingen die thuis of op school problemen hebben. Als de juf of meester zich zorgen maakt om uw kind, kan deze u adviseren met de schoolmaatschappelijk werker te gaan praten. U kunt de schoolmaatschappelijk werker ook zelf benaderen voor een gesprek. Contact met hem of haar is altijd vrijwillig. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kosten niets Klassenassistenten Klassenassistenten helpen de juffen van groep 1 en 2 met verzorgende taken zoals handen wassen en eten, en met bijvoorbeeld creatieve werkjes (schilderen, tekenen) Peuterleidster van de peuterspeelzaal en Voorschool De leidsters van de Voorschool werken nauw samen met de juffen van groep 1 en 2. Voor de ontwikkeling van uw peuter/kleuter is het belangrijk dat u regelmatig ervaringen uitwisselt met de leidsters en de juf. 15

16 16 fotograaf: Ed van der Sman

17 6 Uw kind inschrijven 6.1 Inschrijven Als u onze school een goede keus vindt voor uw kind, bent u van harte welkom! Bel ons ( ) en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek op onze school. Zo n gesprek bestaat uit een korte uitleg over ons onderwijssysteem en een uitgebreide rondleiding door de school. Zo maakt u kennis met de sfeer, onze openheid en onze onderwijsvisie in de praktijk. Wilt u uw kind definitief inschrijven? Maak dan een afspraak met de directie. Uw kind mag als hij of zij 4 is naar de basisschool, maar u kunt uw kind al aanmelden als het 3 is. 6.2 Wennen Als u uw kind bij ons hebt ingeschreven, krijgt u een paar weken voor zijn of haar vierde verjaardag bericht van school. Uw kind wordt dan uitgenodigd om vier keer één dagdeel per week te komen wennen in de groep. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Kinderen zijn pas vanaf hun vijfde leerplichtig, dus uw kleuter van 4 kan gerust een dagje thuis blijven. Zeker in het begin van zo n eerste jaar kan een volledige schoolweek vermoeiend zijn. 17

18 7 Regels en afspraken 7.1 Schoolregels Nergens zoveel vrijheid als daar waar regels zijn. Wij vinden duidelijkheid en transparantie belangrijk, en hebben daarom de volgende afspraken en regels gemaakt. De lessen beginnen om 8.30 uur. Wij willen graag dat uw kind op tijd in de klas is. Te laat komen (met of zonder geldige reden) houden we bij in onze administratie. Is uw kind ziek, geef dit dan vóór 8.30 uur (telefonisch) door aan de conciërge. Als uw kind lang ziek blijft, neemt de juf of meester contact met u op. In alle klassen gelden de volgende afspraken, die voor alle kinderen gelden: Handen thuis Pas op je woorden Iedereen hoort erbij Doe je best Veiligheid voor alles Wees eerlijk Wees zuinig en netjes Laat weten waar je bent Deze regels worden besproken in elke groep. Welke regel er bijzondere aandacht krijgt in welke periode staat in de schoolkalender. Als Lekker Fit!-school en Gezonde School vinden wij goede voeding heel belangrijk. Liever een gezonde verjaardagstraktatie dan een snoeptraktatie dus! Jassen en petten doen de kinderen in de oranje luizenzak aan de kapstok. In verband met veiligheid mag uw kind geen bril, sieraden of piercings dragen tijdens de gymles. Een sportbril of een bril met plastic glazen mag wel. Kinderen dragen gymkleding en sportschoenen tijdens de gymles. Laat uw kind liever geen speelgoed mee naar school nemen. Als er iets mee gebeurt, is uw kind vaak erg teleurgesteld. Bij verlies of diefstal van spullen (sieraden, geld, mobieltjes) is de Globetrotter niet aansprakelijk. In het schoolgebouw en tijdens gesprekken met ouders spreken we Nederlands. Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, mag u natuurlijk een tolk meenemen. Heeft uw kind medicatie nodig onder schooltijd? Dan gebruiken wij een reglement dat u als ouder moet ondertekenen. Vraag ernaar bij de juf of meester. Huisdieren mogen het schoolgebouw niet in. 18

19 7.2 Schooltijden De schooltijden zijn voor alle groepen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot uur. Woensdag: 8.30 uur tot uur. Alle kinderen eten tussen de middag samen met hun juf of meester (en soms een hulpouder) in de klas. 7.3 Agressief gedrag De Globetrotter wil een school zijn waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waar teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Agressief en ander ongewenst gedrag hoort daar niet bij. Wij houden ons aan een anti-agressieprotocol, dat u kunt vinden op onze site > en in de directiekamer van de school. Als uw kind deze regels overtreedt, kunnen wij in het uiterste geval besluiten uw kind te schorsen of definitief van school te sturen. Iemand schorsen doen we als wij bij ernstig wangedrag acuut moeten ingrijpen, en tijd nodig hebben om een oplossing te zoeken. Een kind definitief van school sturen doen we pas als de relatie tussen school en leerling (en soms met de ouders) onherstelbaar verstoord is. Uiteraard neemt de Globetrotter zo n zware beslissing alleen als er geen andere oplossing is. 7.4 Pesten Pesten, in de klas of op het schoolplein, tolereren wij niet. Alle meesters en juffen besteden uitgebreid aandacht aan pesten, als onderdeel van onze leefregels. In ons pestprotocol staat welke stappen wij nemen als een kind pest of gepest wordt. Als u vermoedt dat uw kind pest of gepest wordt, praat daar dan direct over met de juf of meester. 7.5 Internet De Globetrotter wil een goede balans vinden tussen verantwoord gebruik van internet en , en bescherming van de privacy van gebruikers op de werk- en studieplek. In ons internetprotocol staan regels en afspraken over computergebruik door medewerk(st)ers, leerlingen en gasten op alle computers van de Globetrotter. Zie > of vraag een exemplaar op bij de directie:

20 8 Ontwikkeling van uw kind 8.1 Volgen en sturen van de ontwikkeling Kinderen ontwikkelen zich geleidelijk, maar soms ook met sprongen. Wij houden die ontwikkeling met zorg bij. In groep 1 tot en met 8 toetsen we regelmatig of de kinderen de leerstof beheersen. Bij de kleuters van groep 1 en 2 doen we dit met de CITO-toets ordenen. Deze toets is gebaseerd op drie ordeningsprincipes: classificeren (voorwerpen bij elkaar zetten), seriëren (voorwerpen rangschikken) en vergelijken en tellen. Toetsen hebben altijd een signaalfunctie; we zien op tijd waar misschien problemen kunnen ontstaan en/of kansen liggen. In overleg met de interne begeleiding worden plannen gemaakt. 8.2 Huiswerk Uw kind krijgt af en toe huiswerk mee. In de lagere groepen doen we dit in overleg met u; in groep 7 en 8 krijgen de leerlingen sowieso regelmatig huiswerk mee. Wij vinden het namelijk belangrijk om onze leerlingen een studiehouding aan te leren. Daarmee beginnen ze straks goed voorbereid aan de middelbare school. U helpt uw kind daarbij door interesse te tonen voor het huiswerk, en door te zorgen voor een rustige leerplek thuis. 8.3 Rapport Vóór de herfstvakantie hebben ouders een persoonlijk gesprek (circa 15 minuten) met de juf of meester, waarvan uitleg over het rapport een belangrijk onderdeel is. Het eerste rapport volgt na het maken van de Cito-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat medio februari het eerste rapport voor de kinderen vanaf groep 3 verschijnt. Voor de kinderen van de groepen 1/2 is de datum van hun eerste rapport afhankelijk van het moment dat zij op school zijn begonnen. Natuurlijk kunnen wij, op uw verzoek of dat van de juf of meester, extra gesprekken inplannen. 8.4 Vorderingen bespreken De groepsleerkracht bespreekt de groeps- en leerlingvorderingen met de intern begeleider. Een groepsbespreking gaat over de resultaten en aanpak van een hele groep, een leerlingbespreking gaat over elk kind apart. 8.5 Leerlingdossier Alle gegevens die wij over uw kind verzamelen, staan in het leerlingdossier. Deze gegevens gebruiken wij voor administratie en voor de leerlingbegeleiding. Alleen met uw toestemming kunnen wij dit dossier aan derden laten zien. U kunt het dossier zelf op aanvraag inzien; wij hebben een digitale en een papieren versie. 20

21 8.6 Blijven zitten Soms beheerst een kind aan het eind van het schooljaar nog te weinig vaardigheden om naar een volgende groep te gaan. Hij of zij blijft dan zitten; ons advies daarin is dwingend. Mocht uw kind langer in de kleutergroep moeten blijven omdat hij/zij nog niet groot genoeg is voor groep 3, dan valt dat ook onder zitten blijven. Een kind kan maximaal twee keer blijven zitten. 8.7 Overgang naar het voortgezet onderwijs Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Waar onze leerlingen naartoe gaan, verschilt per leerjaar. In de schoolkalender kunt u zien welk schooladvies de leerlingen het afgelopen schooljaar hebben gekregen. Naar welke school uw kind kan, is afhankelijk van zowel de keuze van ouders en kind, van het advies van de leerkracht van groep 8 (het schooladvies) en van de toets die uw kind maakt (Cito-eindtoets). Het schooladvies is niet alleen gebaseerd op de uitslagen van toetsen, maar vooral op de indrukken en resultaten die wij van uw kind hebben gekregen. Om u te informeren over de mogelijkheden van uw kind, organiseert de school elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van groep 8. U moet uw kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. De Globetrotter volgt de resultaten van oud-leerlingen drie jaar lang. Dit doen we om te zien of we indertijd de juiste keuze hebben gemaakt; onze verantwoordelijkheid houdt niet op als de leerlingen de school hebben verlaten. 8.8 Burgerschap Burgerschapsvorming loopt (zoals de onderwijswet wil) als een rode draad door ons lesprogramma. Burgerschapsvorming gaat over de rol van uw kind in onze samenleving. Het brengt jonge burgers want dat zijn onze leerlingen immers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis kan natuurlijk niet alleen uit een boekje komen; we leren kinderen elke dag dat ze een mening mogen hebben, dat ze actief mee kunnen doen in onze samenleving en dat wij staan voor een katholieke identiteit. Bij de lessen burgerschapsvorming staan centraal: democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. 21

22 participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 8.9 Speciale zorg Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Wanneer uw kind problemen heeft, proberen we daar een oplossing voor te vinden. We doen intern en/of extern een beroep op specialisten. U wordt altijd voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd waarin wij onze bevindingen met u delen. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten op één lijn zitten als het om de aanpak van zorg gaat Weer Samen Naar School (WSNS) en speciaal basisonderwijs (SBO) Het project Weer Samen Naar School zorgt dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zoveel mogelijk op hun eigen basisschool krijgen. Denk aan kinderen die moeite hebben met leren, of kinderen met gedragsproblemen. In Rotterdam zijn twee samenwerkingsverbanden actief, een in Rotterdam Noord en een op Zuid. Doel: op verantwoorde wijze zoveel mogelijk kinderen op de basisschool laten blijven, en als dát niet mogelijk is, hen naar de juiste school te verwijzen. Bij ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden is soms deskundig onderzoek nodig, waarvoor ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Soms volgt na zo n onderzoek een advies voor een andere school of schooltype met specifieke faciliteiten. Dit advies is dwingend. Voor verwijzing naar een andere school is een tweede schriftelijke toestemming van de ouders noodzakelijk Passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal basisonderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen zijn vanaf dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Ter ondersteuning hiervan start de RVKO de projecten KANS en TALENT. TALENT is een kennispunt voor begaafdheid. Een aantal scholen werkt samen om zo extra zorg te kunnen verlenen aan (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen. 22

23 Het KANS-project richt zich op de ondersteuning van basisscholen en de ontwikkeling van de speciaal basisonderwijs-scholen (sbo-scholen) richting Passend Onderwijs. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van sboscholen verder te ontwikkelen, door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. KANS richt zich op: ontwikkeling van sbo-scholen als expertisecentrum (in dit project specifiek voor de reguliere basisscholen); deskundigheidsbevordering van leerkrachten van reguliere basisscholen, waarbij de activiteiten met name schoolgericht zijn; ondersteuning van ib ers van basisscholen, waarbij vooral de verbetering van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving centraal staat; ontwikkeling van scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs naar passend onderwijs. Hierbij zullen vooral de aansluiting en afstemming met de ontwikkelingen vanuit WSNS en partners het uitgangspunt zijn. KANS haalt zijn gekwalificeerde deskundigen onder andere uit de meewerkende scholen zelf. Zo sluit voorlichting, ondersteuning, advisering en begeleiding nauw aan op vragen vanuit de scholen. Kijk voor meer informatie op > onder het kopje Passend Onderwijs Gehandicapte kinderen Alle reguliere basisscholen in Nederland zijn wettelijk verplicht gehandicapte leerlingen als het kan te integreren in het basisonderwijs. Rekening houdend met individuele behoeften en (on)mogelijkheden, kijken we per leerling wat wij kunnen bieden. Wij houden hierbij rekening met: verstoring van veiligheid en rust in de groepen en/of op de school wederzijdse beïnvloeding tussen zorg, behandeling en onderwijs verstoring van het leerproces van medeleerlingen Voorop staat dat de Globetrotter positief staat tegenover integratie van gehandicapte kinderen in het basisonderwijs, en dat wij ons vooral richten op goed onderwijs voor een breed publiek. Directe medische zorg kunnen en mogen wij niet bieden Multidisciplinair overleg Zes keer per jaar organiseren wij multidisciplinair overleg over leerlingen die extra zorg of hulp nodig hebben. Bij dit overleg zijn aanwezig: de schoolarts of de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de begeleider leerlingenzorg vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School en de interne begeleiders. 23

24 9 Uw rol als ouder 9.1 Betrokkenheid van ouders De Globetrotter vindt een goed en regelmatig contact tussen de ouders en de school erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat u in de klas kunt kijken, dat er rapportgesprekken plaatsvinden en dat u altijd een afspraak kunt maken met de locatieleider of adjunct-directeur. U kunt ook altijd een gesprek aanvragen. Door goed contact met de school, door thuis vaak met uw kind te spelen en te lezen én door uw kind veel complimenten te geven, draagt u in belangrijke mate bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. 9.2 Ouderraad Elke school is in meerdere of mindere mate afhankelijk van enthousiaste ouders die in hun vrije tijd iets willen betekenen voor de school en de kinderen. Op de Globetrotter kunnen we nog steeds een beroep doen op een groep ouders die samen de Ouderraad (OR) vormen. Een van de belangrijkste taken van de OR is het ondersteunen van activiteiten en feesten. Sommige groepen hebben een klassenouder. Hij/zij is het aanspreekpunt voor ouders als er iets in de klas of op schoolniveau georganiseerd moet worden. Naast de ingang van elk lokaal hangt een foto van deze klassenouder, met zijn/haar telefoonnummer. Voor vragen over feesten op school kunt u contact opnemen met de OR. 9.3 Medezeggenschapsraad en GMR Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten die voor een periode van drie jaar worden gekozen. De MR houdt zich bezig met het schoolbeleid, en heeft advies- en instemmingbevoegdheid op allerlei gebieden. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de voorzitter van de MR (wie dat op uw school is staat op de schoolkalender). Of kijk op > www. medezeggenschap.nl. Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO. Hierin zijn alle afzonderlijke MR en vertegenwoordigd. Deze raad behandelt alles wat van gemeenschappelijk belang is voor alle RVKO-scholen. Kort gezegd: de GMR heeft inspraak in het bestuursbeleid; elke afzonderlijke MR in schoolspecifieke zaken. 9.4 Huisbezoek Als u wilt, komt de juf of meester van uw kind een keer bij u thuis op bezoek. U kunt ook zelf vragen om een huisbezoek. 24

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie