school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs"

Transcriptie

1 school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

2 2

3 De Globetrotter Afrikaanderplein (hoofdvestiging) bezoekadres Afrikaanderplein EA Rotterdam postadres postbus GE Rotterdam telefoon De Globetrotter Katendrecht bezoekadres Walhallalaan EX Rotterdam postadres Maashavenkade ES Rotterdam telefoon De Globetrotter Toermalijn Hillestraat JJ Rotterdam telefoon > op onze site en maak je eigen verrekijker! 3

4 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf 7 2 inleiding 8 3 visie van de Globetrotter Normen en waarden 3.2 Onderwijsvisie 3.3 Lekker Fit! 3.4 Brede School 3.5 Voorschool 4 B estuur en onderwijsinspectie Drie scholen 4.2 Bestuur 4.3 De onderwijsinspectie 5 onze medewerkers Directeur 5.2 Locatieleider of adjunct-directeur 5.3 Intern begeleider (ib er) 5.4 Groepsleerkrachten 5.5 Sportdocenten 5.6 Ouderconsulent 5.7 Conciërges 5.8 Stagiaires 5.9 Leerkracht in opleiding 5.10 Schoolmaatschappelijk werker 5.11 Klassenassistenten 5.12 Peuterleidster van de peuterspeelzaal en Voorschool 6 Uw kind inschrijven Inschrijven 6.2 Wennen 7 regels en afspraken Schoolregels 7.2 Schooltijden 7.3 Agressief gedrag 7.4 Pesten 7.5 Internet 4

5 8 ontwikkeling van uw kind Volgen en sturen van de ontwikkeling 8.2 Huiswerk 8.3 Rapport 8.4 Vorderingen bespreken 8.5 Leerlingdossier 8.6 Blijven zitten 8.7 Overgang naar het voortgezet onderwijs 8.8 Burgerschap 8.9 Speciale zorg 8.10 Weer Samen Naar School (WSNS) en speciaal basisonderwijs (SBO) 8.11 Passend onderwijs 8.12 Gehandicapte kinderen 8.13 Multidisciplinair overleg 9 Uw rol als ouder Betrokkenheid van ouders 9.2 Ouderraad 9.3 Medezeggenschapsraad en GMR 9.4 Huisbezoek 9.5 Koffie- en themaochtenden 9.6 Oudercursussen 9.7 Informatie voor ouders 9.8 Ouderhulp 9.9 Klachten 9.10 Ouderbijdrage 10 zorg voor kinderen Voor- en naschoolse opvang 10.2 Leerkracht afwezig 10.3 Verzuim en verlof 11 Gezondheid en medische zorg GGD en schoolarts 11.2 Logopedie 11.3 Jeugdtandverzorging 12 Diversen Buiten- en naschoolse activiteiten 12.2 Verzekering 12.3 Schoolmelk 12.4 Tijdschriften 12.5 Sponsoring 5

6 6 fotograaf: Ed van der Sman

7 1 Woord vooraf Dit is de schoolgids van katholieke basisschool de Globetrotter. Deze gids is bedoeld voor ouders/verzorgers* met kinderen op een van onze drie scholen en voor ouders die overwegen hun kind(eren) bij ons op school te plaatsen. In deze gids staat belangrijke informatie over de Globetrotter. Praktische informatie over schooltijden, vakanties en regels, maar ook over onze normen en waarden en onze visie op onderwijs. Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u altijd bij de leidinggevende van uw school terecht. De Globetrotter heeft een schoolplan, waarin de plannen van onze school voor de komende vier jaar staan beschreven. Dit schoolplan kunt u opvragen bij de directie ( ) of vinden op onze website > Veel leesplezier! Namens de directie katholieke basisschool de Globetrotter, Marja van der Sman, directeur * overal waar in deze gids ouder(s) staat, wordt ook verzorger(s) bedoeld. Ik ga op reis en neem mee... Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden en een appel Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel en mijn fiets Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel, mijn fiets en een etui Ik ga op reis en neem mee, normen en waarden, een appel, mijn fiets, een etui en mijn rapport... 7

8 2 Inleiding Ga je mee Ga je mee De wereld verkennen Uw kind gaat op ontdekkingstocht, een groot avontuur dat naar school gaan heet. Zie het als een expeditie: als echte globetrotters leren onze leerlingen andere culturen kennen, maken vrienden en vergaren heel veel kennis. Na acht schooljaren hebben zij genoeg bagage voor de volgende reis: de middelbare school. Uw kinderen worden wereldburgers. Wij willen daar samen met u een stevige basis voor ontwikkelen. Vriendjes en vriendinnetjes Tijdens hun expeditie doen uw kinderen voortdurend nieuwe ontdekkingen. Ze lopen een eindje op met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes, ze leren samenwerken en helpen elkaar een handje. Natuurlijk is er onderweg ook tijd om te spelen. Vooral samen sporten moedigen wij aan; een goede gezondheid is belangrijk voor iedereen die zo n grote reis maakt. Andere culturen Tijdens de reis ontmoeten uw kinderen leeftijdsgenoten uit andere culturen, met rituelen, godsdiensten en feestdagen die het nog niet kende. Suikerfeest, maar ook Sinterklaas. Ze vieren het Chinese Nieuwjaar, maar ook het Nederlandse. Onderweg krijgen zij normen en waarden aangeboden en leren elkaar respecteren. Kennis en zelfontplooiing Of uw kind nu met vliegtuigsnelheid leert of stapje voor stapje verder komt: alle kinderen krijgen bij ons de kans zich optimaal te ontwikkelen. Om kennis op te doen over taal, rekenen, de natuur, maar ook over de omgang met anderen. Wij willen dat uw kinderen goed voorbereid aan de volgende fase beginnen, om van daaruit een plek te vinden in de maatschappij waar zij zich prettig voelen. 8

9 op reis? op reis? school Ga je met de benenwagen, de fiets of met het vliegtuig naar school? Schijnt de zon en kan je zonder jas naar buiten? Of is het weer voor sjaal en wanten? Wat doe jij op je boterhammen en wat voor fruit neem je mee? Hoera! Je mag naar school 9

10 3 Visie van de Globetrotter 3.1 Normen en waarden Ieder kind is welkom op de Globetrotter. Het maakt niet uit welke huidskleur het heeft, uit welke cultuur het komt of in welke god het gelooft. Onze school omarmt culturele en religieuze verschillen en leert kinderen respect te hebben voor elkaar. Wij willen een vertrouwde plek zijn, waar leerlingen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Wij dagen de kinderen uit om een eigen mening te vormen en het standpunt van de ander te respecteren. De Globetrotter is een katholieke school: we geven onderwijs vanuit een christelijke levensovertuiging. Niet alleen in de lessen levensbeschouwelijke vorming besteden we aandacht aan normen en waarden vanuit onze christelijke achtergrond, maar vooral in het schoolse leven van alledag. 3.2 Onderwijsvisie Wij werken vanuit ons hart en gaan uit van wat kinderen kunnen. We vertrouwen hen, zodat ze zelf initiatieven kunnen nemen. Daltononderwijs > past bij onze visie. Deze vorm van onderwijs is gebaseerd op: vrijheid en verantwoordelijkheid zelfstandig werken samenwerken De Globetrotter wil een gecertificeerde Daltonschool worden. Binnenkort krijgt de Globetrotter Katendrecht het certificaat; Toermalijn en Afrikaanderplein volgen zo spoedig mogelijk. Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen volgen we op de voet. En omdat het onderwijsvak voortdurend verandert, krijgen onze meesters en juffen elk jaar de mogelijkheid om nascholing te volgen. Zo houden we de onderwijskwaliteit op de Globetrotter optimaal. In onze visie hoort ook dat wij u aanspreken op uw verantwoordelijkheid als opvoeder, en wij betrekken u als bondgenoot bij het onderwijs van uw kinderen. 3.3 Lekker Fit! Wie goed wil presteren op school, moet lekker in zijn vel zitten. De Globetrotter is een Lekker Fit!-school > wij vinden gezond eten en bewegen erg belangrijk. Niet alleen onder schooltijd, ook daarbuiten! Sporten stimuleren we, onder meer door ruimte te geven aan de schoolsportverenigingen > 10

11 3.4 Brede School De Globetrotter is een Brede School. Bij Brede School-activiteiten van sport en spel tot extra lessen en excursies gaat het om ontspanning, ontdekken en samenzijn. In een netwerk van voorzieningen, waaronder voor- en buitenschoolse opvang door KindeRdam en de schoolsportvereniging, proberen wij als middelpunt van deze activiteiten de ontwikkelingskansen van kinderen tot 12 jaar te vergroten. Soms kiezen we ook activiteiten na schooltijd die zorgen voor verdieping van vakgebieden in ons onderwijs, zoals extra scholing voor kinderen op het gebied van begrijpend lezen of spelling. Bij deze vorm van samenwerking hebben alle partijen hun eigen taak. De gemeente zorgt voor de financiën. 3.5 Voorschool Soms is de stap van huis naar school voor een kind erg groot. Om die stap te verkleinen, werkt de Globetrotter samen met drie peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Feijenoord > de zogenaamde voorscholen. Hier kunnen kinderen vanaf 2 jaar alvast wennen aan een schoolritme, vriendjes en vriendinnetjes en spelenderwijs leren. De peuterspeelzalen werken met het educatieve programma Ko-Totaal, dat taalachterstanden in groep 3 helpt voorkomen. Het peuterprogramma Puk en Ko, waarmee u als ouder thuis kunt oefenen met uw kind, legt hiervoor de basis. 11

12 4 Bestuur en onderwijsinspectie 4.1 Drie scholen De Globetrotter bestaat uit drie scholen, met elk een eigen karakter en een eigen directie. De Globetrotter Afrikaanderplein: Afrikaanderplein, peuterspeelzaal en BSO in het gebouw. De Globetrotter Katendrecht: Walhallalaan op Katendrecht, tegenover het stoomschip De Rotterdam. Peuterspeelzaal, kinderopvang en sportaccommodatie in het gebouw. De Globetrotter Toermalijn: Hillekopplein, peuterspeelzaal in het gebouw. Op elke locatie is een ouderkamer aanwezig, bedoeld voor koffie- en themaochtenden waar ouders/verzorgers elkaar en de ouderconsulent kunnen treffen. 4.2 Bestuur De Globetrotter is een autonome school en lid van de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs > De directie voert regelmatig overleg met het bestuur over de gang van zaken op school. De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs: Wij bieden ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van een ieder. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vindt de RVKO in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. Op school is de RVKO bezig met de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de toekomst inkijken. Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat, van een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, aanwezig zijn voor vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd. Zo zullen de RVKO-scholen dan ook scholen zijn, waarin iedereen die de missie aanvaart, welkom is en zich thuis kan voelen. 12

13 Samengevat: de RVKO is gericht op goed en modern onderwijs, anticipeert op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, streeft naar een open communicatie en is gericht op persoonlijke betrokkenheid. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs bezoekadres K.P. van de Mandelelaan MB Rotterdam postadres Postbus AG Rotterdam telefoon De onderwijsinspectie Het bestuur van de RVKO legt verantwoording af aan de onderwijsinspectie over de gang van zaken op de Globetrotter. Maar u kunt de onderwijsinspectie ook altijd zelf benaderen met vragen. Onderwijsinspectie bezoekadres Europaweg AH Zoetermeer postadres Postbus AM Zoetermeer telefoon

14 5 Onze medewerkers 5.1 Directeur De directeur, Marja van der Sman, is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken op school. Zij onderhoudt contact met het schoolbestuur, met de onderwijsinspectie en andere instanties die direct of indirect bij ons werk betrokken zijn. 5.2 Locatieleider of adjunct-directeur Alle drie de scholen hebben een adjunct-directeur of locatieleider. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Samen met directeur Marja van der Sman vormen zij het directieteam van de Globetrotter, dat wekelijks directieoverleg voert. De locatieleider of adjunct vervangt de directeur bij afwezigheid. 5.3 Intern begeleider (ib er) De intern begeleider op elke school werkt er een coördineert de zorg voor uw kind. Juffen en meesters bespreken de vorderingen van elke leerling met de ib er. Als uw kind zich niet optimaal ontwikkelt, neemt de ib er contact met u op, om samen over een plan van aanpak te praten. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u ook zelf de ib er aanspreken. (zie ook hoofdstuk 8 in deze gids) 5.4 Groepsleerkrachten Het dagelijks onderwijs is in handen van groepsleerkrachten: onze juffen en meesters. U spreekt de juf of meester sowieso twee keer per jaar bij de rapportbesprekingen, maar u kunt natuurlijk altijd een afspraak voor een tussengesprek maken. 5.5 Sportdocenten De gymnastieklessen op de Globetrotter worden door sportdocenten gegeven. Zij houden de sportieve prestaties en motorische ontwikkelingen van onze leerlingen bij in een fysiek rapport. Ook organiseren zij sportevenementen in en rond de school. 5.6 Ouderconsulent De ouderconsulent organiseert koffie- en themaochtenden voor ouders. Zo worden u en uw mede ouders gestimuleerd om met elkaar te praten over de opvoeding van uw kinderen. Ook vertelt ze u over de pedagogische en didactische aanpak van de juffen en meesters. 14

15 5.7 Conciërges Op alle de Globetrotter-scholen werkt een conciërge. Hij of zij is vaak het eerste gezicht dat u en uw kinderen elke ochtend zien. De conciërge zorgt dat het schoolgebouw netjes blijft, geeft ziekmeldingen door, beantwoordt de meeste praktische vragen of verwijst u door naar de juiste persoon. 5.8 Stagiaires Om het vak in de praktijk te leren, werken bij ons op school regelmatig stagiaires van de PABO (Pedagogische Academie Basisonderwijs) mee. Zij doen dit altijd onder leiding van een juf of meester die zelf minstens twee jaar zelfstandig les heeft gegeven. 5.9 Leerkracht in opleiding Een LIO (Leerkracht In Opleiding) is een vierdejaars PABO-student, die gedurende het laatste deel van hun studie aan een groep op onze school lesgeeft, onder toezicht van de groepsleerkracht Schoolmaatschappelijk werker De schoolmaatschappelijk werker werkt vanuit de Stichting Welzijn Feijenoord voor de Globetrotter. Hij of zij is er (samen met de juf of meester en de ib er) speciaal voor leerlingen die thuis of op school problemen hebben. Als de juf of meester zich zorgen maakt om uw kind, kan deze u adviseren met de schoolmaatschappelijk werker te gaan praten. U kunt de schoolmaatschappelijk werker ook zelf benaderen voor een gesprek. Contact met hem of haar is altijd vrijwillig. De gesprekken zijn vertrouwelijk en kosten niets Klassenassistenten Klassenassistenten helpen de juffen van groep 1 en 2 met verzorgende taken zoals handen wassen en eten, en met bijvoorbeeld creatieve werkjes (schilderen, tekenen) Peuterleidster van de peuterspeelzaal en Voorschool De leidsters van de Voorschool werken nauw samen met de juffen van groep 1 en 2. Voor de ontwikkeling van uw peuter/kleuter is het belangrijk dat u regelmatig ervaringen uitwisselt met de leidsters en de juf. 15

16 16 fotograaf: Ed van der Sman

17 6 Uw kind inschrijven 6.1 Inschrijven Als u onze school een goede keus vindt voor uw kind, bent u van harte welkom! Bel ons ( ) en maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek op onze school. Zo n gesprek bestaat uit een korte uitleg over ons onderwijssysteem en een uitgebreide rondleiding door de school. Zo maakt u kennis met de sfeer, onze openheid en onze onderwijsvisie in de praktijk. Wilt u uw kind definitief inschrijven? Maak dan een afspraak met de directie. Uw kind mag als hij of zij 4 is naar de basisschool, maar u kunt uw kind al aanmelden als het 3 is. 6.2 Wennen Als u uw kind bij ons hebt ingeschreven, krijgt u een paar weken voor zijn of haar vierde verjaardag bericht van school. Uw kind wordt dan uitgenodigd om vier keer één dagdeel per week te komen wennen in de groep. Vanaf de vierde verjaardag mag uw kind iedere dag naar school. Kinderen zijn pas vanaf hun vijfde leerplichtig, dus uw kleuter van 4 kan gerust een dagje thuis blijven. Zeker in het begin van zo n eerste jaar kan een volledige schoolweek vermoeiend zijn. 17

18 7 Regels en afspraken 7.1 Schoolregels Nergens zoveel vrijheid als daar waar regels zijn. Wij vinden duidelijkheid en transparantie belangrijk, en hebben daarom de volgende afspraken en regels gemaakt. De lessen beginnen om 8.30 uur. Wij willen graag dat uw kind op tijd in de klas is. Te laat komen (met of zonder geldige reden) houden we bij in onze administratie. Is uw kind ziek, geef dit dan vóór 8.30 uur (telefonisch) door aan de conciërge. Als uw kind lang ziek blijft, neemt de juf of meester contact met u op. In alle klassen gelden de volgende afspraken, die voor alle kinderen gelden: Handen thuis Pas op je woorden Iedereen hoort erbij Doe je best Veiligheid voor alles Wees eerlijk Wees zuinig en netjes Laat weten waar je bent Deze regels worden besproken in elke groep. Welke regel er bijzondere aandacht krijgt in welke periode staat in de schoolkalender. Als Lekker Fit!-school en Gezonde School vinden wij goede voeding heel belangrijk. Liever een gezonde verjaardagstraktatie dan een snoeptraktatie dus! Jassen en petten doen de kinderen in de oranje luizenzak aan de kapstok. In verband met veiligheid mag uw kind geen bril, sieraden of piercings dragen tijdens de gymles. Een sportbril of een bril met plastic glazen mag wel. Kinderen dragen gymkleding en sportschoenen tijdens de gymles. Laat uw kind liever geen speelgoed mee naar school nemen. Als er iets mee gebeurt, is uw kind vaak erg teleurgesteld. Bij verlies of diefstal van spullen (sieraden, geld, mobieltjes) is de Globetrotter niet aansprakelijk. In het schoolgebouw en tijdens gesprekken met ouders spreken we Nederlands. Als u de Nederlandse taal niet goed beheerst, mag u natuurlijk een tolk meenemen. Heeft uw kind medicatie nodig onder schooltijd? Dan gebruiken wij een reglement dat u als ouder moet ondertekenen. Vraag ernaar bij de juf of meester. Huisdieren mogen het schoolgebouw niet in. 18

19 7.2 Schooltijden De schooltijden zijn voor alle groepen: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot uur. Woensdag: 8.30 uur tot uur. Alle kinderen eten tussen de middag samen met hun juf of meester (en soms een hulpouder) in de klas. 7.3 Agressief gedrag De Globetrotter wil een school zijn waar kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen en waar teamleden, ouders en kinderen respectvol met elkaar omgaan. Agressief en ander ongewenst gedrag hoort daar niet bij. Wij houden ons aan een anti-agressieprotocol, dat u kunt vinden op onze site > en in de directiekamer van de school. Als uw kind deze regels overtreedt, kunnen wij in het uiterste geval besluiten uw kind te schorsen of definitief van school te sturen. Iemand schorsen doen we als wij bij ernstig wangedrag acuut moeten ingrijpen, en tijd nodig hebben om een oplossing te zoeken. Een kind definitief van school sturen doen we pas als de relatie tussen school en leerling (en soms met de ouders) onherstelbaar verstoord is. Uiteraard neemt de Globetrotter zo n zware beslissing alleen als er geen andere oplossing is. 7.4 Pesten Pesten, in de klas of op het schoolplein, tolereren wij niet. Alle meesters en juffen besteden uitgebreid aandacht aan pesten, als onderdeel van onze leefregels. In ons pestprotocol staat welke stappen wij nemen als een kind pest of gepest wordt. Als u vermoedt dat uw kind pest of gepest wordt, praat daar dan direct over met de juf of meester. 7.5 Internet De Globetrotter wil een goede balans vinden tussen verantwoord gebruik van internet en , en bescherming van de privacy van gebruikers op de werk- en studieplek. In ons internetprotocol staan regels en afspraken over computergebruik door medewerk(st)ers, leerlingen en gasten op alle computers van de Globetrotter. Zie > of vraag een exemplaar op bij de directie:

20 8 Ontwikkeling van uw kind 8.1 Volgen en sturen van de ontwikkeling Kinderen ontwikkelen zich geleidelijk, maar soms ook met sprongen. Wij houden die ontwikkeling met zorg bij. In groep 1 tot en met 8 toetsen we regelmatig of de kinderen de leerstof beheersen. Bij de kleuters van groep 1 en 2 doen we dit met de CITO-toets ordenen. Deze toets is gebaseerd op drie ordeningsprincipes: classificeren (voorwerpen bij elkaar zetten), seriëren (voorwerpen rangschikken) en vergelijken en tellen. Toetsen hebben altijd een signaalfunctie; we zien op tijd waar misschien problemen kunnen ontstaan en/of kansen liggen. In overleg met de interne begeleiding worden plannen gemaakt. 8.2 Huiswerk Uw kind krijgt af en toe huiswerk mee. In de lagere groepen doen we dit in overleg met u; in groep 7 en 8 krijgen de leerlingen sowieso regelmatig huiswerk mee. Wij vinden het namelijk belangrijk om onze leerlingen een studiehouding aan te leren. Daarmee beginnen ze straks goed voorbereid aan de middelbare school. U helpt uw kind daarbij door interesse te tonen voor het huiswerk, en door te zorgen voor een rustige leerplek thuis. 8.3 Rapport Vóór de herfstvakantie hebben ouders een persoonlijk gesprek (circa 15 minuten) met de juf of meester, waarvan uitleg over het rapport een belangrijk onderdeel is. Het eerste rapport volgt na het maken van de Cito-toetsen uit ons leerlingvolgsysteem. Dit betekent dat medio februari het eerste rapport voor de kinderen vanaf groep 3 verschijnt. Voor de kinderen van de groepen 1/2 is de datum van hun eerste rapport afhankelijk van het moment dat zij op school zijn begonnen. Natuurlijk kunnen wij, op uw verzoek of dat van de juf of meester, extra gesprekken inplannen. 8.4 Vorderingen bespreken De groepsleerkracht bespreekt de groeps- en leerlingvorderingen met de intern begeleider. Een groepsbespreking gaat over de resultaten en aanpak van een hele groep, een leerlingbespreking gaat over elk kind apart. 8.5 Leerlingdossier Alle gegevens die wij over uw kind verzamelen, staan in het leerlingdossier. Deze gegevens gebruiken wij voor administratie en voor de leerlingbegeleiding. Alleen met uw toestemming kunnen wij dit dossier aan derden laten zien. U kunt het dossier zelf op aanvraag inzien; wij hebben een digitale en een papieren versie. 20

21 8.6 Blijven zitten Soms beheerst een kind aan het eind van het schooljaar nog te weinig vaardigheden om naar een volgende groep te gaan. Hij of zij blijft dan zitten; ons advies daarin is dwingend. Mocht uw kind langer in de kleutergroep moeten blijven omdat hij/zij nog niet groot genoeg is voor groep 3, dan valt dat ook onder zitten blijven. Een kind kan maximaal twee keer blijven zitten. 8.7 Overgang naar het voortgezet onderwijs Na groep 8 gaan de leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Waar onze leerlingen naartoe gaan, verschilt per leerjaar. In de schoolkalender kunt u zien welk schooladvies de leerlingen het afgelopen schooljaar hebben gekregen. Naar welke school uw kind kan, is afhankelijk van zowel de keuze van ouders en kind, van het advies van de leerkracht van groep 8 (het schooladvies) en van de toets die uw kind maakt (Cito-eindtoets). Het schooladvies is niet alleen gebaseerd op de uitslagen van toetsen, maar vooral op de indrukken en resultaten die wij van uw kind hebben gekregen. Om u te informeren over de mogelijkheden van uw kind, organiseert de school elk jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor de ouders van groep 8. U moet uw kind zelf aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs. De Globetrotter volgt de resultaten van oud-leerlingen drie jaar lang. Dit doen we om te zien of we indertijd de juiste keuze hebben gemaakt; onze verantwoordelijkheid houdt niet op als de leerlingen de school hebben verlaten. 8.8 Burgerschap Burgerschapsvorming loopt (zoals de onderwijswet wil) als een rode draad door ons lesprogramma. Burgerschapsvorming gaat over de rol van uw kind in onze samenleving. Het brengt jonge burgers want dat zijn onze leerlingen immers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te spelen in hun eigen leefomgeving en in de samenleving. Ze maken kennis met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Die kennis kan natuurlijk niet alleen uit een boekje komen; we leren kinderen elke dag dat ze een mening mogen hebben, dat ze actief mee kunnen doen in onze samenleving en dat wij staan voor een katholieke identiteit. Bij de lessen burgerschapsvorming staan centraal: democratie - kennis over de democratische rechtstaat en politieke besluitvorming; democratisch handelen en de maatschappelijke basiswaarden. 21

22 participatie - kennis over de basiswaarden en mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen. identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen; voor welke (levensbeschouwelijke) waarden sta ik en hoe maak ik die waar? 8.9 Speciale zorg Ieder kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Wanneer uw kind problemen heeft, proberen we daar een oplossing voor te vinden. We doen intern en/of extern een beroep op specialisten. U wordt altijd voor een persoonlijk gesprek uitgenodigd waarin wij onze bevindingen met u delen. Het is belangrijk dat ouders en leerkrachten op één lijn zitten als het om de aanpak van zorg gaat Weer Samen Naar School (WSNS) en speciaal basisonderwijs (SBO) Het project Weer Samen Naar School zorgt dat kinderen die extra zorg en begeleiding nodig hebben deze zoveel mogelijk op hun eigen basisschool krijgen. Denk aan kinderen die moeite hebben met leren, of kinderen met gedragsproblemen. In Rotterdam zijn twee samenwerkingsverbanden actief, een in Rotterdam Noord en een op Zuid. Doel: op verantwoorde wijze zoveel mogelijk kinderen op de basisschool laten blijven, en als dát niet mogelijk is, hen naar de juiste school te verwijzen. Bij ernstige leer- en opvoedingsmoeilijkheden is soms deskundig onderzoek nodig, waarvoor ouders schriftelijk toestemming moeten geven. Soms volgt na zo n onderzoek een advies voor een andere school of schooltype met specifieke faciliteiten. Dit advies is dwingend. Voor verwijzing naar een andere school is een tweede schriftelijke toestemming van de ouders noodzakelijk Passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige ziekte of handicap. Zij kunnen extra hulp krijgen op een reguliere school of op een school voor speciaal basisonderwijs. Om te garanderen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past, wordt per 1 augustus 2012 de zorgplicht ingevoerd. Scholen en schoolbesturen zijn vanaf dan verplicht te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor elke leerling. Ter ondersteuning hiervan start de RVKO de projecten KANS en TALENT. TALENT is een kennispunt voor begaafdheid. Een aantal scholen werkt samen om zo extra zorg te kunnen verlenen aan (hoog)begaafde en getalenteerde leerlingen. 22

23 Het KANS-project richt zich op de ondersteuning van basisscholen en de ontwikkeling van de speciaal basisonderwijs-scholen (sbo-scholen) richting Passend Onderwijs. Het doel van KANS is de ondersteunende functie van sboscholen verder te ontwikkelen, door de aanwezige expertise beschikbaar te stellen aan het reguliere basisonderwijs. KANS richt zich op: ontwikkeling van sbo-scholen als expertisecentrum (in dit project specifiek voor de reguliere basisscholen); deskundigheidsbevordering van leerkrachten van reguliere basisscholen, waarbij de activiteiten met name schoolgericht zijn; ondersteuning van ib ers van basisscholen, waarbij vooral de verbetering van de kwaliteit van de onderwijsleeromgeving centraal staat; ontwikkeling van scholen voor basis- en speciaal basisonderwijs naar passend onderwijs. Hierbij zullen vooral de aansluiting en afstemming met de ontwikkelingen vanuit WSNS en partners het uitgangspunt zijn. KANS haalt zijn gekwalificeerde deskundigen onder andere uit de meewerkende scholen zelf. Zo sluit voorlichting, ondersteuning, advisering en begeleiding nauw aan op vragen vanuit de scholen. Kijk voor meer informatie op > onder het kopje Passend Onderwijs Gehandicapte kinderen Alle reguliere basisscholen in Nederland zijn wettelijk verplicht gehandicapte leerlingen als het kan te integreren in het basisonderwijs. Rekening houdend met individuele behoeften en (on)mogelijkheden, kijken we per leerling wat wij kunnen bieden. Wij houden hierbij rekening met: verstoring van veiligheid en rust in de groepen en/of op de school wederzijdse beïnvloeding tussen zorg, behandeling en onderwijs verstoring van het leerproces van medeleerlingen Voorop staat dat de Globetrotter positief staat tegenover integratie van gehandicapte kinderen in het basisonderwijs, en dat wij ons vooral richten op goed onderwijs voor een breed publiek. Directe medische zorg kunnen en mogen wij niet bieden Multidisciplinair overleg Zes keer per jaar organiseren wij multidisciplinair overleg over leerlingen die extra zorg of hulp nodig hebben. Bij dit overleg zijn aanwezig: de schoolarts of de schoolverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker, de begeleider leerlingenzorg vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School en de interne begeleiders. 23

24 9 Uw rol als ouder 9.1 Betrokkenheid van ouders De Globetrotter vindt een goed en regelmatig contact tussen de ouders en de school erg belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat u in de klas kunt kijken, dat er rapportgesprekken plaatsvinden en dat u altijd een afspraak kunt maken met de locatieleider of adjunct-directeur. U kunt ook altijd een gesprek aanvragen. Door goed contact met de school, door thuis vaak met uw kind te spelen en te lezen én door uw kind veel complimenten te geven, draagt u in belangrijke mate bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. 9.2 Ouderraad Elke school is in meerdere of mindere mate afhankelijk van enthousiaste ouders die in hun vrije tijd iets willen betekenen voor de school en de kinderen. Op de Globetrotter kunnen we nog steeds een beroep doen op een groep ouders die samen de Ouderraad (OR) vormen. Een van de belangrijkste taken van de OR is het ondersteunen van activiteiten en feesten. Sommige groepen hebben een klassenouder. Hij/zij is het aanspreekpunt voor ouders als er iets in de klas of op schoolniveau georganiseerd moet worden. Naast de ingang van elk lokaal hangt een foto van deze klassenouder, met zijn/haar telefoonnummer. Voor vragen over feesten op school kunt u contact opnemen met de OR. 9.3 Medezeggenschapsraad en GMR Elke school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Een MR bestaat uit ouders en leerkrachten die voor een periode van drie jaar worden gekozen. De MR houdt zich bezig met het schoolbeleid, en heeft advies- en instemmingbevoegdheid op allerlei gebieden. Voor meer informatie over de MR kunt u terecht bij de voorzitter van de MR (wie dat op uw school is staat op de schoolkalender). Of kijk op > www. medezeggenschap.nl. Er bestaat ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de RVKO. Hierin zijn alle afzonderlijke MR en vertegenwoordigd. Deze raad behandelt alles wat van gemeenschappelijk belang is voor alle RVKO-scholen. Kort gezegd: de GMR heeft inspraak in het bestuursbeleid; elke afzonderlijke MR in schoolspecifieke zaken. 9.4 Huisbezoek Als u wilt, komt de juf of meester van uw kind een keer bij u thuis op bezoek. U kunt ook zelf vragen om een huisbezoek. 24

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs 2 NIEUWE MAAS RIJNHAVEN M 2 KATENDRECHT 1 MAASHAVEN Katholieke Dalton basisschool de Globetrotter Katendrecht & de Verrekijker 1

Nadere informatie

Hier zat een bouwplaat voor een verrekijker. Kijk op www.deglobetrotter.nl voor een nieuwe plaat.

Hier zat een bouwplaat voor een verrekijker. Kijk op www.deglobetrotter.nl voor een nieuwe plaat. Hier zat een bouwplaat voor een verrekijker. Kijk op www.deglobetrotter.nl voor een nieuwe plaat. Met belangrijke informatie voor ouders & spelletjes voor (toekomstige) leerlingen van De Globetrotter.

Nadere informatie

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs NIEUWE MAAS RIJNHAVEN M KATENDRECHT MAASHAVEN Katholieke Dalton basisschool de Globetrotter Katendrecht 1 KDS de Globetrotter Katendrecht

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel.

Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes. Informatieboekje. Buitenschoolse opvang. De Speelark Heel. Buitenschoolse opvang De speelark is onderdeel van kinderopvang Robbedoes Informatieboekje Buitenschoolse opvang De Speelark Heel. Doelgroep: De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Jeugdgezondheidszorg 4-19 jarigen Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling. Zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. De meeste kinderen groeien zonder al te grote problemen

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag. INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De Peuterspeelzaal Pag.2 3.1 Overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool Pag.2 4. Het Personeel Pag.3 4.1 Management Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 1 21 augustus 2015 www.obspassepartout.nl Van de directie Na de warme weken in de zomervakantie is het nu makkelijker om weer te wennen aan werken en school. Ik ontmoette 2 van onze kinderen met hun ouders op de accommodatie in Italië, waar ik

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar

Welkom. in de wereld van kinderdam. Een fijne plek voor kinderen, zekerheid voor ouders. Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Welkom Buitenschoolse opvang 4 tot 13 jaar Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je daarna niets liever dan je heerlijk ontspannen of samen met leeftijdgenootjes spelen. Dat kan allemaal in de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat

Het ontmoetingspunt voor groot en klein. Locatie Zwijsenstraat Het ontmoetingspunt voor groot en klein Locatie Zwijsenstraat Kindcentrum De Kiezel, Mgr Zwijsenstraat 85, 5683 HB Best 0499-714214, www.kindcentrumdekiezel.nl Welkom op de kindcentrum De Kiezel. Samen

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017

Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017 Oudernieuws De Klaver augustus en september 2017 P.C. basisschool De Klaver Klaverstraat 44, 3083 VH Rotterdam Postbus 55058, 3008 BE Rotterdam Tel: 010-4818340 Beste ouders, Voor u ligt het eerste oudernieuws

Nadere informatie

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan

Uiteraard wordt met de informatie zorgvuldig en discreet omgegaan P.C. Basisschool Driestromenland Voorstraat 336 8226 KA Lelystad Woensdag 19 augustus 2015 nummer 1 Opening schooljaar Vorige week hebben de meesters en juffen hard gewerkt om de klassen in te richten.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel:

Informatiegids AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg SV Oisterwijk tel: Informatiegids 2015-2016 AZC-school Oisterwijk Kievitsblekweg 4 5062 SV Oisterwijk tel: 013-5234785 http://azc.wpms.opmaat-scholen.nl Beste ouders/verzorgers, In deze gids vindt u informatie over onze

Nadere informatie

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar

Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar Informatiegids OPDC REBOUND Het Gooi Cursusjaar 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Welkom 2. Locatie Rebound het Gooi 3. Lestijden 4. Leerplicht 5. De Rebound periode - Aanmelding - Intakegesprek - Tussentijdse

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten.

Juf Brenda s verlof komt tot langzaam tot een eind; in november zal zij haar taken weer hervatten. De Scheepsbel Schooljaar 2015/2016, nummer 1, september 2015 Belangrijke data 30 september Playbackshow (alleen voor de kinderen) 2 oktober Weeksluiting groep 8 7 oktober Start Kinderboekenweek 14 oktober

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid

Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Aanmelding Plaatsing Einde overeenkomst Kennismaking Wennen Afwezigheid Plaatsingsprocedure, geldig in 2016 Vanaf het moment dat u aangeeft dat u opvang nodig heeft, krijgt u te maken met een aantal praktische zaken rond de plaatsing. Hiervoor volgen wij de volgende procedure.

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, december 2016 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl

22 augustus 2014. www.tkoggeschip.nl 22 augustus 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u informatie over een pestproject dat binnenkort gegeven gaat worden in de groepen 7. Ook de

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Beste ouders en verzorgers, Na ruim 42 jaar werkzaam te

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar)

Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Jeugdgezondheidszorg (4-19 jaar) Folder voor ouders/verzorgers Welkom bij de GGD West-Brabant! Uw partner bij de gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 4 t/m 19 jaar Uw kind is of wordt binnenkort

Nadere informatie

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012

Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Nieuwsbulletin basisschool t Rietland maandag 14 mei 2012 Belangrijke data schooljaar 2011 2012: Maandag 14 mei Kijkavond groep 1 t/m 7. Tijd 19.00 19.45 Maandag 14 mei t/m Vrijdag 25 mei Cito entreetoets

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

groepsgids Groepen 1 en 2

groepsgids Groepen 1 en 2 groepsgids Groepen 1 en 2 Welkom op de Zonnepoort U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede leerzame en leuke tijd te geven. In het begin is het voor kinderen en voor u soms even wennen. Het

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats

Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats Statistieken voor vraag 1 : De school heeft een leuke, kindvriendelijke speelplaats zeer mee eens 0.62% mee eens 42.86% neutraal 36.65% mee oneens 16.77% zeer mee oneens 3.11% Statistieken voor vraag 2

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door, niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal en emotioneel

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers,

Inleiding. Geachte ouders/verzorgers, OVERBLIJVEN OP IBS DE ROOS PURMEREND 2017-2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Doelstelling... 4 2. De overgang en tijden... 4 3. Aanmelden en afmelden... 4 4. De kosten van het overblijven... 5 5. Eten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg op de basisschool Waarom Jeugdgezondheidszorg? Op de basisschool maken kinderen een enorme ontwikkeling door. Dat is niet alleen lichamelijk maar ook op sociaal

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE AUGUSTUS/ SEPTEMBER 2012

MAANDINFORMATIE AUGUSTUS/ SEPTEMBER 2012 MAANDINFORMATIE AUGUSTUS/ SEPTEMBER 2012 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.hetstartblok.net Week 35 Juffrouw Liesbeth is deze week afwezig! Ma 27 Di 28 Wo 29 Luizencontrole

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 20 februari 2015 nummer 62 Personeel Juf Atie heeft besloten per 1-3-2015

Nadere informatie