Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 2 VOORWOORD Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen wettelijk voorgeschreven document met veel praktische informatie maar ook met informatie over onze identiteit en ambitie. Via de website, het schooladministratieprogramma Magister en de mail wordt u op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen. Alle berichten via Magister kunt u laten doorsturen naar uw privé- adres. Wij hopen dan ook dat u regelmatig gebruik maakt van de website en Magister. Damstede schept een rustige leeromgeving met duidelijke schoolregels. Een school waar voor alle leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt gegeven. Naast het onderwijs binnen de muren van de school zijn activiteiten buiten de school een belangrijk onderdeel van het lesprogramma. Damstede heeft veel bijzondere activiteiten op zowel bèta-, sport- als kunstgebied waar we trots op mogen zijn. Namens alle medewerkers wens ik iedereen een gezond, leerzaam en geïnspireerd schooljaar toe. Marcel van Dijk rector

3 3 IDENTITEIT Vanuit onze christelijke achtergrond hebben wij ons ontwikkeld tot een school met een interconfessioneel karakter. Wij besteden aandacht aan levensbeschouwelijke vorming, waarin het christendom en andere geloven aan bod komen. Onze ambitie Damstede wil een school zijn waarin gedacht wordt vanuit de leerling, waar het personeel zijn leerlingen kent, waar personeel en leerlingen van en met elkaar leren en elkaar helpen. Personeel en leerlingen tonen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving, zodat een veilige leer- en leefwereld ontstaat. Damstede wil een school zijn waar kwalitatief hoogwaardig onderwijs geboden wordt in de voor VWO en HAVO relevante vakken. Wij willen onze leerlingen uitdagen om het beste van zichzelf te laten zien zowel op gebied van schoolprestaties als ook op sociaal en emotioneel gebied. Kortom: wij willen onze leerlingen goed begeleiden op hun weg naar een vervolgopleiding en volwassenheid.

4 4 BÈTA EN TECHNIEK In onze samenleving zijn de bètavakken in toenemende mate belangrijk. Hoogopgeleide, gekwalificeerde mensen in bèta- en technische richtingen gaan een steeds grotere rol spelen. Reden voor Damstede om aan deze vakken extra aandacht te besteden. Hoewel Damstede van oudsher al veel leerlingen had die voor een N-profiel kozen, proberen we de laatste jaren om de exacte vakken spannender te maken en meer een beroep te doen op de aangeboren nieuwsgierigheid van elk mens. Binnen Amsterdam mochten we ons als eerste Universumschool noemen, een kwalificatie die weggelegd is voor scholen die op bètagebied voorop lopen. Damstede investeert in exact voor jongens en meisjes. Dit gebeurt door middel van uitdagende vakoverstijgende projecten in alle leerjaren, samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen voor Hoger Onderwijs en deelname door groepen leerlingen aan wetenschappelijk onderzoek. Elk jaar start een groep excellente leerlingen uit vwo-5 met een speciaal programma, waartoe ook het volgen van masterclasses op de universiteit behoort. Wij hopen mede hierdoor dat leerlingen meer oog krijgen voor natuur, milieu en techniek. SPORTACTIEVE SCHOOL Sinds enkele jaren mag Damstede het predicaat "Sportactieve school" voeren. Deze titel wordt verleend aan scholen die een doordacht programma voor het vak L.O. hebben opgezet en daarnaast sporttoernooien organiseren. Bovendien stelt de school leerlingen in staat topsport te bedrijven door afspraken met leerlingen en ouders te maken. Buiten de reguliere lessen om worden leerlingen gestimuleerd mee te doen aan "Topscore", een project van de gemeente Amsterdam om leerlingen meer mogelijkheden te geven om aan verschillende sporten mee te doen. Tenslotte biedt de school ruimte aan verschillende sportclubs die ruimte huren voor hun activiteiten. BURGERSCHAPSVORMING Burgerschapsvorming houdt in dat de school haar leerlingen wil vormen tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers. Uiteraard gebeurt dat binnen de schoolvakken, maar ook buiten de vakken om is er een groot aantal activiteiten waarin de burgerschapsvorming een plaats krijgt. Een aantal voorbeelden: - elk jaar wordt een goed doel gekozen, waarover informatie gegeven wordt en geld bijeengebracht bij allerlei schoolactiviteiten - het pestprotocol wordt aan het begin van het jaar in elke klas besproken. Hierbij komt nadrukkelijk de manier waarop mensen met elkaar om dienen te gaan aan de orde - in de onderbouw wordt aandacht besteed aan verslaving, gezonde voeding en een gezonde leefstijl - vertegenwoordigers van allerlei organisaties komen de school in om te vertellen over hun ervaringen (de GGD, het COC, een ex-gedetineerde en dergelijke) - er worden excursies georganiseerd, waarbij kennis gemaakt wordt met andere geloofsrichtingen en culturen - er worden excursies georganiseerd naar maatschappelijke instellingen.

5 5 TEAMSTRUCTUUR Damstede is een school voor gymnasium, atheneum en havo. Schematisch ziet de structuur er zo uit: 1, 2 en 3 vwo afdelingsleider: Mw. drs. K. Gumbmann 1 vwo/havo 2 en 3 havo afdelingsleider: Drs. B. Amenchar 4, 5 en 6 vwo afdelingsleider: Drs. E. Snabilié 4 en 5 havo afdelingsleider: Mw. drs. M. van Heerden LESTIJDEN 50 minutenrooster 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur pauze uur 4e uur uur 5e uur uur pauze uur 6e uur uur 7e uur uur 8e uur uur 9 e uur uur 40 minutenrooster 1e uur uur 2e uur uur 3e uur uur pauze uur 4e uur uur 5e uur uur 6e uur uur pauze uur 7e uur uur 8e uur uur 9 e uur uur De school is open van 7.30 uur uur

6 6 MENTOREN e leerjaar 1A Mw. De Kort 1B Mw. Smit 1C Mw. Nuij 1D Mw. Massee 1E Mw. De Gooijer 1F Mw. Verel 2 e leerjaar 2A Mw. Van Willigen 2B Dhr. Portz 2C Dhr. Schoute 2D Mw. Koolen 2E Dhr. Gelderloos 2F Dhr. Wanders 2G Mw. Kraaijeveld 2H Mw. Verhoeven 3 e leerjaar V3A Dhr. Korenhof V3B Mw. Koorndijk V3C Dhr. Van der Linden V3D Dhr. Keijzer H3A Dhr. Post H3B Dhr. Van der Reyden H3C Mw. Lapouge 4 e leerjaar V4A Mw. Molenaar V4B Mw. Posch V4C Dhr. Overwater H4A Mw. Aguirre H4B Mw. Balk H4C Mw. Van Harskamp H4D Mw. Mastenbroek H4E Dhr. Nijhuis 5 e leerjaar V5A Mw. Van Noort V5B Dhr. Reckman V5C Dhr. Keurentjes H5A Mw. Ferkenius H5.lob1 Dhr. Verwer H5.lob2 Dhr. Rom H5.lob3 Mw. Van Dorp H5C Mw. Van Wijnen 6 e leerjaar V6A Mw. Honingh V6B Mw. Van Soest V6C Mw. Honsbeek

7 7 SCHOLENGROEP ZAAM Damstede maakt deel uit van de interconfessionele scholengroep ZAAM. Deze scholengroep verzorgt een breed aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam, Zaanstad en Monnickendam voor ruim leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 22 scholen voor vwo, havo, vmbo en praktijkonderwijs. De scholen hebben kleinschalige en herkenbare leslocaties. Wij vinden een goede samenwerking met de aanleverende scholen én met de vervolgopleidingen belangrijk voor het waarborgen van een doorlopende leerlijn en schoolloopbaan van onze leerlingen. De identiteit van de scholengroep ZAAM is gebaseerd op en geïnspireerd door de christelijke traditie. Iedere leerling is daarbij welkom. ZAAM stelt zich ten doel om te werken aan een goede leer- en leefomgeving. De scholengroep ZAAM is een organisatie die maatschappelijk betrokken is. Samenwerking Binnen de scholengroep ZAAM werkt Damstede nauw samen met het Over-Y-College in Amsterdam-Noord en met het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam. Het Over-Y-College heeft een éénjarige havo-kansklas (een dakpanklas havo/vmbo-t). Leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen stromen door naar leerjaar 2-havo op Damstede. In Monnickendam bestaan zowel een havo-kansklas als een vwo/havoklas. Adressen van beide genoemde scholen: Over-Y-College Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Tel: , fax: Opleidingen: vmbo (theoretische leerweg), havo-kansklas. Bernard Nieuwentijt College Monnickendam Pierebaan 5, 1141 GV Monnickendam Tel: , fax: Opleidingen: vmbo (theoretische leerweg), atheneum/havo (leerjaren 1 en 2), havo (leerjaar 3)

8 8 TOELATINGSEISEN Damstede houdt zich bij de toelating tot het eerste leerjaar aan de regels die de gemeente Amsterdam heeft opgesteld (de zogenaamde Kernprocedure I). Toelatingscommissie De toelatingscommissie van Damstede, bestaande uit de schoolleiders onderbouw en de rector, beslist over toelating. Toelating tot een hoger leerjaar Tot een hoger leerjaar kan worden toegelaten de leerling die op grond van zijn diploma, getuigschrift, of gevolgd onderwijs, hiertoe gerechtigd is. De schoolleider bovenbouw neemt een besluit over de toelating. Leerlingen met een beperking Leerlingen met een beperking die extra voorzieningen nodig hebben om voortgezet onderwijs te kunnen volgen, kunnen niet altijd worden toegelaten. Afhankelijk van de beschikbare expertise en voorzieningen zal per aangemelde leerling beoordeeld worden of plaatsing mogelijk is. Bekendmaking besluit De directie deelt de beslissing van de toelatingscommissie zo spoedig mogelijk mee aan de aangemelde leerlingen en hun ouders/verzorgers. Door de inschrijving binden de ouders/ verzorgers zich aan de regeling van het onderwijs, de maatregelen van orde die door bestuur, directie en management zijn of worden vastgesteld en de (financiële) verplichtingen die voor het volgen van onderwijs op Damstede gelden. Hieronder vallen o.a. de werkweken en de gymlessen. ORGANISATIE EN INRICHTING ONDERBOUW Op Damstede kun je in het eerste leerjaar geplaatst worden in een gymnasiumklas, atheneumklas of een havo-/atheneumklas. Onze gymnasium-klas krijgt vanaf de eerste klas les in Latijn. Vanaf de tweede klas wordt ook Grieks aangeboden. Leerlingen in de atheneumklas krijgen een module klassieke cultuur. Indien zij dit willen kunnen ze vanaf kerst een inhaalprogramma Latijn volgen zodat ze in kunnen stromen in 2 gymnasium. Het onderwijs op de gymnasiumafdeling laat zien waar de wortels van onze westerse beschaving liggen. Leerlingen met een brede algemene belangstelling zullen op het gymnasium volledig aan hun trekken komen. De leerlingen in de vwo-/havo-klassen worden aan het eind van het eerste leerjaar gericht bevorderd naar 2 atheneum of 2 havo. Op deze manier proberen we de leerlingen zo snel mogelijk op de juiste plek terecht te laten komen. In de eerste klas kennen we de gewenningsperiode om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. Gedurende deze periode telt het eerste toetscijfer van elk vak niet mee. In het eerste semester is een 3 het laagst mogelijke cijfer bij toetsen. In leerjaar 2 is er een dergelijke gewenning voor het vak Duits: het eerste cijfer telt niet mee en tot en met de herfstvakantie is een 3 het laagst mogelijke cijfer. De overgangsnormen vermelden waaraan een leerling moet voldoen wil hij naar een volgend leerjaar bevorderd worden. Dat zijn echter kille cijfers. Veel belangrijker is de begeleiding bij het keuzeproces: eerst aan het eind van leerjaar 1 en vervolgens in leerjaar 2 en 3. Aan het eind van leerjaar 3 staat voor de leerlingen immers de profielkeuze al voor de deur.

9 9 ORGANISATIE EN INRICHTING BOVENBOUW De urentabel voor de bovenbouw laat alleen de contacturen met de eigen docent per vak zien. Daarnaast hebben leerlingen enkele zogenaamde keuzewerktijd-uren: uren die zij hoofdzakelijk in de mediatheek doorbrengen met zelfstandig studeren. Vast onderdeel van het onderwijsprogramma is de internationale werkweek Deze week wordt georganiseerd voor 5-vwo en 4-havo. Omdat deze week bij het onderwijsprogramma hoort, is deelname noodzakelijk. Aan de internationale werkweek zijn kosten verbonden. In het derde leerjaar krijgen de leerlingen (en hun ouders) uitgebreide informatie over de Tweede Fase structuur. Hier vindt u alleen een globaal overzicht. Zowel op het vwo (gymnasium en atheneum) als op de havo zijn er vier profielen: - cultuur en maatschappij - economie en maatschappij - natuur en gezondheid - natuur en techniek In de derde klas kiezen alle leerlingen hun definitieve profiel voor de bovenbouw. Naast profielvakken heeft de leerling een aantal algemene vakken (verplicht) en een vrij deel, waarin vakken uit een ander profiel of geheel nieuwe vakken gekozen kunnen worden. Voorbeelden van nieuwe vakken: Spaans, informatica, wiskunde D, management en organisatie, natuur, leven en technologie (NLT). Voor een gedetailleerd overzicht van de keuzemogelijkheden verwijzen we naar de website. Na een succesvol afronden van onze bovenbouw kunnen de havoleerlingen naar het Hoger Beroeps Onderwijs en de leerlingen van het vwo (gymnasium en atheneum) naar de universiteit.

10 10 Lessentabel Gym1 Ath 1 Gym2 Vwo2 Havo2 Havo3 Gym3 Vwo3 Havo4 Havo5 Vwo4 Vwo5 Vwo6 H/V1 Aardrijkskunde Algemene natuur 2 wetenschappen Biologie Cambridge Engels Culturele en kunstzinnige 1,5 1,5 2 vorming (14/15) Duits Economie Engels Frans levensbeschouwing Geschiedenis Grieks Handvaardigheid Informatica informatiekunde 1 1 Klassieke culturele vorming 2 3 Kunst 1 1 Kunst beeldend Latijn 2 (+1) Lichamelijke opvoeding , Maatschappijleer (14/15) Management en organisatie Module 2 2 Muziek 1 1 Natuur, leven en technologie Natuurkunde Nederlands Scheikunde Science Spaans elementair 2, Studieles/loopbaan oriëntatie Technisch Ontwerpen 2 2 Tekenen Wiskunde Wiskunde A Wiskunde B Wiskunde C Wiskunde D 2 3 3

11 11 RAPPORTAGE, DOUBLEREN, OVERGANGS-NORMEN I ALGEMEEN (ONDERBOUW EN BOVENBOUW) Rapportcijfers Alle rapportcijfers, behalve het jaarcijfer, worden gegeven als een decimaal getal met één cijfer achter de komma. Een voorbeeld: het cijfer 5,49 wordt dan afgrond naar een 5,5. Het jaarcijfer wordt afgerond op een heel getal. Daarbij wordt een 5,5 die gebaseerd is op een 5,49 of lager, afgerond op een 5. De cijfers lopen van 1 tot en met 10, met uitzondering van het eerste rapport in leerjaar 1: daar is een 3 het laagst mogelijke toets- en dus ook rapportcijfer. Doubleren Twee keer doubleren in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan. Doubleren in twee opeenvolgende jaren is niet toegestaan. Aanvullende regels voor het al dan niet mogen doubleren staan vermeld bij de bevorderingsnormen voor de onder- en bovenbouw. Doubleren in de brugklas is alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan. II DE ONDERBOUW Aantal rapporten Elke leerling krijgt per schooljaar 3 cijferrapporten uitgereikt. De cijfers op deze rapporten zijn voortschrijdende gemiddelden, die leiden naar het jaarcijfer. Via een lettercode wordt de mate van inzet gewaardeerd. Jaarcijfer Voor klas 1, 2 en 3 wordt het jaarcijfer berekend als het voortschrijdend gemiddelde van alle behaalde cijfers in dat jaar. Overgangsreglement leerjaar 1, 2, en 3 Uitgangspunten De vakken worden verdeeld in twee groepen: A. La, Gr, Ne, Fa, Du, En, Gs, Ak, Wi, Bi, Ec, Kunst, NA, SK, Science B. LV, Te, Hv, Mu, ICT, LO, T.O Elk jaarcijfer levert plus- of minpunten op. Als deze plus- en minpunten bij elkaar worden opgeteld, ontstaat een waarderingscijfer voor het hele rapport. De plus- en minpunten zijn afhankelijk van de vakkengroep. Zij zien er als volgt uit: De vakkengroepen (A en B) bepalen de hoogte van de plus- en minpunten volgens onderstaand schema:

12 12 Jaarcijfer A-Vakken B-Vakken 10, , 2, Overgangsnormen A. Cum laude bevorderd naar leerjaar 2, 3 of 4: over het hele rapport en in A- vakken gemiddeld een 8 of hoger. Bovendien komt er in A-vakken maximaal één 7 voor. B. Bevorderd naar het volgende leerjaar: het waarderingscijfer voor het hele rapport is nul of hoger (0, +1, +2, enz), en er mag maximaal één vijf in de kernvakken (NE, EN en WI) voorkomen. C. Niet bevorderd naar het volgende leerjaar: Bij meer dan één 5 (of lager) voor de kernvakken. De docentenvergadering adviseert in dat geval in welk leerjaar en in welke afdeling de leerling de volgende cursus geplaatst zal worden. D. Niet bevorderd naar het volgende leer jaar: het waarderingscijfer voor het hele rapport is -1 of lager (-1, -2, enz). De docentenvergadering adviseert in dat geval in welk leerjaar en in welke afdeling de leerling de volgende cursus geplaatst zal worden. Niet bevorderd Als een leerling uit de leerjaren 1 t/m 3 niet bevorderd kan worden, geeft de docentenvergadering een advies over het vervolg van de opleiding. Dit kan een gerichte bevordering naar een hoger leerjaar van een andere opleiding betekenen. Een andere mogelijkheid is doubleren (in leerjaar 1 alleen in uitzonderlijke gevallen), ofwel op hetzelfde niveau ofwel op een lager niveau. Overige bepalingen - Voor bevordering vanuit een atheneum-/havoklas in leerjaar 1 naar leerjaar 2- atheneum geldt de volgende regel: in A-vakken moeten minimaal 53 punten zijn gehaald. Bovendien mag er slechts één enkele 5 als onvoldoende bij de A-vakken voorkomen. Indien een leerling tussen de 49 en 52 punten heeft, zal de leerling worden besproken. De docentenvergadering beslist dan over bevordering naar 2-atheneum of 2-havo. In gevallen, waarin bovenstaande overgangsnormen niet voorzien, beslist de betrokken docentenvergadering.

13 13 III DE BOVENBOUW Aantal rapporten Elke leerling krijgt per schooljaar 3 cijferrapporten uitgereikt. De cijfers op deze rapporten zijn voortschrijdende gemiddelden, die leiden naar het jaarcijfer. Jaarcijfer Het jaarcijfer voor 4-havo en 4- en 5-vwo is het gewogen gemiddelde van alle cijfers van het hele jaar. De overgangsnormen in de Tweede Fase Uitgangspunten - Basis voor de bevorderingsnormen is de slaag-zakregeling zoals die geldt voor het eindexamen van de betreffende leerling. - Alle vakken tellen even zwaar mee. Het combinatiecijfer telt daarbij als één vak. - Bij elk vak wordt een cijfer gegeven voor toetsen en praktische opdrachten. - Er zijn twee soorten toetsen: SE-toetsen (tellen mee voor het examendossier en voor de overgang) en voortgangstoetsen (tellen uitsluitend mee voor de overgang). De praktische opdrachten tellen mee voor zowel overgang als examendossier. - Een leerling mag pas plaats nemen in het volgende leerjaar als alle handelingsdelen voor de vakken CKV en LO naar behoren gedaan zijn. - Bij de bevordering van 5- naar 6-vwo worden ook de vakken die in 4-vwo met het schoolexamen zijn afgesloten betrokken (dit betekent dus dat een onvoldoende voor een dergelijk vak in 4-vwo ook in 5-vwo meetelt. Immers: ook bij de bepaling van de eindexamenuitslag telt dit cijfer mee). De overgangsnormen A. De cijfers van een aantal vakken worden samengevoegd in een combinatiecijfer, dat meetelt voor het schoolexamen. Voor de havo gaat het om het vak maatschappijleer plus het cijfer voor het PWS. Bij het atheneum wordt daar het cijfer voor ANW en Levo (cohorten en ) aan toegevoegd. Voor gymnasiumleerlingen en atheneumleerlingen die het vak volgen wordt ook nog het cijfer voor KCV toegevoegd. Alle cijfers tellen even zwaar mee in het combinatiecijfer. B. Een leerling is cum laude bevorderd als hij over het hele rapport en voor de profielvakken een gemiddelde heeft van 8 of hoger. Bovendien komt er bij de profielvakken maximaal één 7 voor. C. Een leerling is zonder discussie bevorderd: - met alle cijfers 6 of hoger, - met één vijf als alle overige cijfers een 6 of hoger zijn, - met één vier of twee vijven of met één vijf en één vier op voorwaarde dat het gemiddelde van de totale lijst tenminste 6 of hoger is en dat er maximaal één 5 als eindcijfer bij de vakken Nederlands, Engels of wiskunde voorkomt. D. Een leerling komt in discussie in de docentenvergadering wanneer hij door bij één vak 1 of 2 punten erbij te halen, voldoet aan de overgangsnormen. Bij stemming kan eventueel worden besloten tot bevordering. E. Niet bevorderd: alle overige gevallen.

14 14 Doubleren - De rapportvergadering kan een advies uitbrengen voor een bevordering naar een andere afdeling. Twee jaar opeenvolgend doubleren is niet toegestaan, de leerling zal zich moeten oriënteren op een schoolopleiding met een passend niveau op een andere school. EXAMENS EN SCHOOLONDERZOEKEN/SCHOOLEXAMENS Centraal examen in 2015 VWO en HAVO 1e tijdvak maandag 11 mei t/m woensdag 13 mei en maandag 18 mei t/m vrijdag 22 mei en dinsdag 26 mei t/m donderdag 28 mei e tijdvak dinsdag 16 juni en woensdag 17 juni 2015 Examenreglement In het examenreglement is opgenomen volgens welke procedures en regels het eindexamen wordt afgenomen. Elke leerling in een examenklas krijgt een exemplaar van het examenreglement. Programma van Toetsing en Afsluiting Het eindexamen bestaat uit een centraal schriftelijk deel, dat in de maand mei van het laatste jaar plaatsvindt, en een schoolonderzoek of schoolexamen, dat verspreid over de klassen 4- en 5 havo en 4-, 5-, en 6-vwo wordt afgenomen. SCHOOL EN TOPSPORT Sommige van onze leerlingen zijn niet alleen actief op school, maar ook in de sportwereld en wel op een zodanig niveau dat ze veel moeten trainen. Damstede wil meewerken om de combinatie school en topsport mogelijk te maken. Dit betekent dat, voor zover de schoolprestaties daar niet onder lijden, aan leerlingen in beperkte mate vrijstelling van lessen gegeven kan worden om te trainen. Om deelname aan landelijke of internationale wedstrijden mogelijk te maken, kan een beperkt aantal keer per jaar verlof aangevraagd worden: maximaal 10 dagen. EXCURSIES EN ANDERE ACTIVITEITEN Het hoofdbestanddeel van het dagelijkse schoolleven bestaat uiteraard uit de lessen. Om de aansluiting met de samenleving buiten school te waarborgen en ook de sociale contacten tussen leerlingen een plek te geven, vinden er op Damstede veelvuldig excursies en andere buitenschoolse activiteiten plaats. Deze kunnen per jaar verschillen, afhankelijk van het aanbod of initiatieven van mentoren of vakdocenten. Deelname aan de excursies en andere activiteiten is verplicht. Excursies De tweede klassen zijn nieuw qua samenstelling. Aan het begin van dit tweede leerjaar organiseert Damstede een introductiekamp zodat de leerlingen elkaar goed leren kennen. Aan het kamp zijn kosten verbonden. In de bovenbouw gaan de leerlingen, begeleid door hun docenten, voor het vak CKV o.a. naar diverse uitvoeringen van podiumkunsten. Op advies van hun docent kunnen ze intekenen voor voorstellingen.

15 15 Voor onze gymnasiumleerlingen worden er excursies georganiseerd. Deze excursies zijn in het verlengde van de lessen Grieks en Latijn. Voor havo- en atheneumleerlingen zijn ook excursies opgenomen in het schoolprogramma. Voor reizen en excursies is naast de eventuele extra kosten vaak een OV-chipkaart nodig. De stageweek in 4 havo Eenmaal in hun schoolloopbaan doen de havoleerlingen arbeidservaring op tijdens hun stageweek. Naast het verrichten van eenvoudige werkzaamheden houden de leerlingen hun logboek bij en krijgen d.m.v. het houden van een aantal interviews inzicht in het bedrijf en de verhouding tussen werkgevers en werknemers. Schoolfeesten en (klassen)activiteiten Een paar keer per schooljaar vinden de schoolfeesten plaats. De feesten voor leerjaar 1 en 2 (meestal rond een bepaald thema) zijn in de aula op school. Voor de bovenbouw is er een eindfeest. In overleg tussen een klas en haar mentor en/of teamleider worden klassen- /leerjaaractiviteiten georganiseerd. Een klas kan bijvoorbeeld met de mentor naar de film gaan, bowlen of gezamenlijk Sinterklaas vieren. Op of rond 5 december gaan we met de hele school schaatsen op de Jaap Edenbaan (meestal in combinatie met een sponsorwedstrijd voor een goed doel). Dit is een gezellige en sportieve traditie. De leerlingen uit leerjaar 1 hebben aan het eind van het schooljaar nog een schoolreisje. De bestemming varieert van jaar tot jaar. Er wordt jaarlijks een Klassieke Avond georganiseerd waar leerlingen (maar ook docenten) hun muzikaal talent tentoonspreiden. Andere talenten (zoals dichters, rappers en dansers) worden tijdens onze jaarlijkse talentenjacht Damstage in de spotlights gezet. Schooltheater Een groot project is de voorbereiding voor onze theaterproductie, een jaarlijks hoogtepunt binnen onze school. Leerlingen uit verschillende leerjaren repeteren, maken decors, verzorgen het lichtplan en verlenen hand-en-spandiensten. Gedurende drie opeenvolgende avonden treden leerlingen op. Voor iedereen zijn dit plezierige en onderhoudende avonden waarin talent de boventoon heeft. Internationale werkweek Voor de klassen 4 havo en 5 vwo wordt elk jaar een werkweek georganiseerd. Deze werkweek vormt een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Er worden verschillende reizen aangeboden waaruit leerlingen een keuze kunnen maken. De uiteindelijke indeling wordt door school vastgesteld. De gymnasiumleerlingen gaan naar Rome; atheneumleerlingen met KCV in hun profiel kunnen in bijzondere gevallen deze reis ook kiezen. De kosten voor de werkweek bedragen 400,- à 750,-.

16 16 DE BEGELEIDINGSSTRUCTUUR De eerste taak van een school is het geven van goede lessen. Daarnaast willen wij leerlingen ook op andere terreinen zo goed mogelijk begeleiden en helpen. Daarbij is een groot aantal personen ingeschakeld, op wie leerlingen en ouders altijd een beroep kunnen doen. De zorg die wij leerlingen bieden wordt gecoördineerd en ondersteund door de zorgcoördinator, die ook alle externe contacten onderhoudt. Voor meer informatie kunt u het School Ondersteuningsplan (SOP) raadplegen op de website. Eerste lijn: mentoraat Op Damstede heeft elke leerling een mentor. Naast de uren voor de vakles ziet deze docent zijn leerlingen wekelijks ook tijdens een ingeroosterd mentoruur. Voor leerlingen en ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt voor zaken van allerlei aard. Bij problemen helpt de mentor mee bij het zoeken van een oplossing. Hij wordt daarbij ondersteund door de teamleider. Tweede lijn: docenten met een extra scholing Via aanvullende scholing hebben sommige docenten zich bekwaamd in meer specialistische terreinen van leerlingbegeleiding. Zij ondersteunen de mentor en vangen leerlingen op die meer gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het betreft de volgende functies: Zorgcoördinator De zorgcoördinator coördineert de zorg voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het sociaal-emotionele terrein en is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de tweede- en derdelijns begeleiding in de school. Hij is op de hoogte of wordt op de hoogte gesteld van de gesprekken die de vertrouwensdocenten, de school-maatschappelijk werker of andere functionarissen met de leerlingen voeren. Indien nodig, neemt hij contact op of onderhoudt hij de contacten met personen en instanties buiten de school die leerlingen begeleiden. Hij is in samenspraak met de schoolleiding verantwoordelijk voor het opstellen en actualiseren van het schoolondersteuningsplan. Hij organiseert regelmatig een intern zorgoverleg en de overleggen van het zorgadviesteam (ZAT) waarin ook externe hulpverleners participeren. Tot slot adviseert de zorgcoördinator de schoolleiding over het te voeren zorgbeleid. Schooldecanen Schooldecanen ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van hun leerlingen als het gaat om de keuze van het juiste profiel. Ook kunnen zij geraadpleegd worden over beroeps- en studiekeuze na de opleiding op Damstede. Dit werk wordt ook wel Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) genoemd. Vertrouwensdocenten Vertrouwensdocenten zijn docenten die voor leerlingen met vragen en problemen een luisterend oor hebben. Er is tijd voor een advies of begeleiding van leerlingen die het slachtoffer zijn van machtsmisbruik (mishandeling, pesten, seksueel misbruik, intimidatie, verwaarlozing e.d.). Als gespecialiseerde hulp buiten de school nodig is nemen de vertrouwensdocenten contact op met de zorgcoördinator. Zij verzorgt de externe contacten.

17 17 Coördinator dyslexie/faciliteiten De coördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en docenten als er bij een leerling (het vermoeden van) dyslexie bestaat. Zij verwijst naar externe instanties en zij houdt een dossier bij met gegevens over dyslectische leerlingen. Ook zorgt zij er voor, dat dyslectische leerlingen in het bezit komen van een dyslexiekaart, waardoor zij recht hebben op aangepaste toetsen of extra tijd voor een toets. Leerlingen met lichamelijke of psychische problemen kunnen in aanmerking komen voor een faciliteitenkaart die recht geeft op aangepaste toetsen of extra tijd voor een toets. De zorgcoördinator is hiervoor het aanspreekpunt. De coördinator dyslexie/faciliteiten houdt het dossier bij en zorgt ervoor dat de leerlingen een faciliteitenkaart krijgen. Taalsteun-docenten De docenten Nederlands verzorgen in de leerjaren 1 en 2 taalbegeleiding voor leerlingen die extra taallessen nodig hebben om de lessen en de leerboeken goed te kunnen volgen. Derde lijn: externe deskundigen Damstede onderhoudt goede contacten met een aantal instellingen voor jeugdzorg buiten de school. Wij kunnen snel doorverwijzen als dat nodig is. Daarnaast worden wij door medewerkers van de zorginstellingen ondersteund en geadviseerd. Wij hebben in dit verband contacten met: Team Jeugdgezondheidszorg van de G.G.D. De schoolarts en de schoolverpleegkundige houden regelmatig spreekuur op school. Leerlingen en ouders kunnen hen daar raadplegen, maar zij roepen ook leerlingen op als daar een aanleiding voor is. Afdeling Leerplichtzaken van het Stadsdeel Noord Als een leerling veel en/of ongeoorloofd verzuimt, wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar. Deze roept zo nodig de ouders van de betreffende leerling op voor overleg. N.B.: ook te-laat-komen valt onder ongeoorloofd verzuim! De leerplichtambtenaar houdt regelmatig zitting op school om gesprekken met leerlingen te houden die daarvoor in aanmerking komen. Bureau Jeugdzorg, regio Noord Dit bureau bundelt alle instanties in de regio die zich bezighouden met hulp aan jongeren (zoals het FIOM-team, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de jeugdafdeling van het RIAGG en het P.P.I.). OKA - Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen De Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen begeleidt Amsterdamse scholieren, van basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs, die door ziekte of ongeval niet naar school kunnen gaan. De lessen thuis worden door docenten van de Stichting gegeven in overleg met de school. Er moet een medische indicatie zijn met de verwachting dat de leerling ten minste drie weken niet naar school kan. Voor informatie en aanmelding: Stichting Onderwijs aan Zieke Kinderen Mevr. J.W. Taams Grote Kerkstraat 35, 1135 BC Edam Tel./fax:

18 18 - Ondersteuning Onderwijs aan Zieke leerlingen Tijdens of na een opname in een niet-academisch ziekenhuis of revalidatiecentrum en bij alle andere vragen rondom ziekte en onderwijs kunt u zich richten tot: Advies- en begeleidingscentrum ABC Dhr. E. Dirkmaat, Consulent ABC Tel: Wanneer een leerling behandeld wordt in een academisch ziekenhuis: VU-MC of Emma Kinderziekenhuis/AMC, kunt u zich richten tot: Educatieve Voorziening Mw. C. Hendriks, hoofd Educatieve Voorziening VU-MC en Emma Kinderziekenhuis/AMC Tel.: /

19 19 OUDERS EN LEERLINGEN IN DE ORGANISATIE Ouders Wij zijn blij dat er veel ouders betrokken zijn bij het wel en wee van de school en van de schoolorganisatie. De al jarenlang goed functionerende formele contacten achten wij van groot belang. Dit zijn: - de klankbordgroepen voor ouders van alle leerjaren. Deze zijn in het leven geroepen zijn om ouders bij de gang van zaken binnen een leerjaar te betrekken. Zij vergaderen vier keer per jaar, onder voorzitterschap van de teamleider. - de ouderraad, die zes keer per jaar samen komt met de schoolleiding en over allerlei schoolzaken spreekt ouderraad: - de vertegenwoordiging van de ouders in de medezeggenschapsraad (MR), het formele advies- en inspraakorgaan van de school Leerlingen Ook leerlingen hebben inspraak bij de organisatie van het onderwijs. Deze is als volgt gestructureerd: - elke klas kiest een klassenvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordigt de klas in de leerlingenraad. - er is geregeld overleg tussen het bestuur van de leerlingenraad en de schoolleiding; dit gebeurt ongeveer zes keer per jaar - leerlingen zijn vertegenwoordigd in de locatie-medezeggenschapsraad. Communicatie met ouders/verzorgers Communicatie: - de website van de school: - mailing via Magister. Mondelinge communicatie: - ouderavonden in klassenverband - spreekavonden van mentoren - spreekavonden van alle docenten - specifieke voorlichtingsavonden voorbepaalde afdelingen. Het eerste aanspreekpunt voor de ouders is de mentor van de leerling. De teamleider is de persoon die de meer formele kanten regelt: aanvragen voor verlof, absentie e.d. Ook is hij de persoon die sancties/straffen kan opleggen.

20 20 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) Damstede is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Onderwijsgroep ZAAM. Deze GMR wordt samengesteld uit leden van de 22 medezeggenschapsraden van de scholen. Volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs moet de helft van een MR bestaan uit ouders en leerlingen; de andere helft wordt gevormd door het personeel. De MR van Damstede bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De namen worden aan het begin van het jaar bekendgemaakt. Damstede is vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Onderwijsgroep ZAAM. Volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs moet de helft van de MR bestaan uit ouders en leerlingen, de andere helft wordt gevormd door het personeel. Deze GMR wordt samengesteld uit leden van de 22 medezeggenschapsraden van de scholen. De MR van een school bestaat uit vier personeelsleden, twee ouders en twee leerlingen. De samenstelling wordt aan het begin van het jaar bekendgemaakt. Het doel van de MR is: - het tot stand brengen van een regelmatig contact tussen de verschillende groepen die in en aan onze scholengemeenschap werken - het regelmatig uitwisselen van ideeën, vragen, lof en kritiek. Dat komt het begrip tussen ouders, leerlingen en docenten ten goede - het uitoefenen van de eigenlijke medezeggenschap, zoals die in de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is vastgelegd. Dat houdt in dat de directie, als zij een beslissing wil nemen over een belangrijke zaak, de MR eerst om advies moet vragen. In een aantal gevallen moet de MR met voorstellen instemmen, voordat de voorgenomen besluiten kunnen worden uitgevoerd. Enkele voorbeelden van de zaken waar het bij dit laatste om kan gaan: het deelnemen van de school aan een onderwijskundig experiment, een verandering in de organisatie van de school, profielschetsen van schoolleiders, besteding van gelden. Daarnaast kan de MR op eigen initiatief ieder onderwerp dat met het schoolleven te maken heeft in bespreking nemen. De MR kan over ieder onderwerp dat zij bespreekt een advies uitbrengen aan de directie en/of het bestuur. Ieder die met de MR in contact wil komen om onderwerpen ter bespreking aan te dragen of om inlichtingen te vragen, kan zich wenden tot zijn of haar vertegenwoordigers of rechtstreeks tot de voorzitter of secretaris. De vergaderingen zijn openbaar. Bij de secretaris is een lijst van data en plaatsen te verkrijgen.

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo 29-01-2013.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Wim Krijbolder Inhoudsopgave 1. Rapportage en Rapportvergaderingen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO

OVERGANGSNORMEN HAVO VWO OVERGANGSNORMEN HAVO VWO Onze overgangsprocedure is nauwkeurig vastgelegd. In het algemeen geldt dat voor toelating tot een hogere klas de leerling niet meer dan een bepaald aantal tekorten mag hebben

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Schooljaar 2015-2016.................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder

Nadere informatie

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo

Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo .................................................................. Rapportage Overgangsnormen rapportvergaderingen binnen havo-vwo Naam notitie/procedure/ afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Rapportage

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN BEVORDERINGSNORMEN 2015 2016 1 Bevorderingsnormen 2015-2016 Inleiding Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen van het Einstein Lyceum. Het beschrijft de gang van zaken rond de bevordering.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON Algemeen Wolfert Dalton werkt met een voortschrijdend gemiddelde Dat betekent dat behaalde resultaten het hele jaar blijven meetellen. Het 4e rapportcijfer per vak is

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

1.3 Overgangsnormen vmbo

1.3 Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen 1.3 Overgangsnormen vmbo A. Van klas 3 vmbo BB naar klas 4 vmbo BB. De leerling doet examen in 6 vakken. a. niet meer dan 1 óf 1,5 tekort voor de vakken gd, ma, bo en het sectorspecifiek

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak.

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza. Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Definities Voortschrijdend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal) van alle behaalde cijfers voor een vak. Berekend gemiddelde: Het gemiddelde (op één decimaal)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG

OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG OVERGANGSNORMEN EN SLAAG-/ZAKREGELING LOCATIE VEENSEWEG Akkoord Directie: 11 september 2013 Akkoord MR: 25 september 2013 A Overgangsnormen 1. Inleiding Bij de overgang van leerlingen zijn er algemene

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016

Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 1 2 Voorwoord Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2015-2016. In deze gids staat belangrijke informatie over het komende schooljaar. De schoolgids is een voor alle scholen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016

BEVORDERINGSNORMEN. September 2016 BEVORDERINGSNORMEN 2016 2017 September 2016 1 Bevorderingsnormen 2016-2017 Inhoud Inleiding... 4 Bevorderingsnormen... 4 Doubleren... 5 Doubleren?... 5 Bijzondere bevorderingen... 5 Revisieprocedure...

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v

Welkom. Ouderavond klassen 3 h/v Welkom Ouderavond klassen 3 h/v Programma De presentatie wordt op de website gepubliceerd Centraal Opening / voorstellen Algemene informatie Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding (door de decaan) Profielen

Nadere informatie

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar

Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen. Schooljaar Bevorderingsnormen en eindcijferberekeningen Schooljaar 2016-2017 29 september 2016 INHOUDSOPGAVE 1. Rapporten en cijfers... 3 2. Bevorderingsnormen 2.1. Leerjaar 1... 4 2.2. Leerjaar 2... 5 2.3. Leerjaar

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Informatieavond HAVO 4. Welkom

Informatieavond HAVO 4. Welkom Informatieavond HAVO 4 Welkom Informatieavond 4 havo Programma informatieavond Ons motto Voorstellen / rol van mentor Bovenbouw: het karakter van de 4 e klas Belangrijke data dit jaar Organisatorische

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2016 2017 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

OVER CIJFERS GESPROKEN...

OVER CIJFERS GESPROKEN... INLEIDING De bevorderingsnormen geven de ondergrens aan van de studieresultaten van de leerling om bevorderd te kunnen worden naar een hoger leerjaar in dezelfde opleiding. Als een leerling niet aan deze

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen

Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen Vrijstellingsregeling en Overgangsnormen 2012 2013 Inhoud Vrijstellingsregeling vmbo-bovenbouw... 3 Vrijstellingsregeling tweede fase havo/vwo... 4 Overgangsvergadering en revisievergadering schooljaar

Nadere informatie

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd.

1. De tekorten worden geteld in alle in het betreffende leerjaar gegeven vakken. Er wordt alleen in hele getallen gecijferd. Bevorderingsnormen Onderbouw vwo: Klas 1, 2, 3 gymnasium Klas 1, 2, 3 atheneum Klas 1 atheneum/havo Onderbouw havo: Klas 1 en 2 havo Klas 1 havo/mavo Onderbouw mavo: Klas 1 en 2 mavo Voor de klassen 1,

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2016 2017 Voorwoord In de loop van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel in de bovenbouw. Er zijn vier profielen:

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN

BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 BEVORDERINGSNORMEN Combinatieklas 2 vmbo-theoretisch / havo (2TH) De volgende vakken worden in klas 2TH : NE = Nederlands FA = Frans DU = Duits EN = Engels GS = Geschiedenis AK = Aardrijkskunde

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 STATUS VERSIE 1 AUTEUR Definitief Over-Y College DATUM woensdag 3 december 14 Beleideninspectie1415beleidsplannen KENMERK 2014 OVER-Y College INHOUDSOPGAVE 1. Rapportvergaderingen: algemene bepalingen...

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark

Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Reglement bevordering Het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark Schooljaar 2016/2017 Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Algemene bepalingen..... 3 III. Bevordering in de onderbouw naar het tweede en derde

Nadere informatie

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom

Rapportcijferberekening. Bepaling uitslag. Regels overgang en instroom. Onderwijs () / Regels overgang en instroom Onderwijs () / Regels overgang en instroom Regels overgang en instroom Rapportcijferberekening Om te bevorderen dat een leerling zich gedurende het hele schooljaar nauwgezet aan de studie wijdt, tellen

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 5

Nadere informatie

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017

Profielkeuze 3 VWO. 6 december 2017 Profielkeuze 3 VWO 6 december 2017 Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Doel: Op zoek gaan naar het meest geschikte profiel toekomst Hulpmiddelen: Opdrachtenboek Profielkiezer Advies van de mentor,

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN.

BEVORDERINGSNORMEN. BEVORDERINGSNORMEN 2012 2013 www.einsteinlyceum.nl info@einsteinlyceum.nl 1 Bevorderingsnormen Dit boekje is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerlingen. Het geeft inzicht in de gang van zaken bij de

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan

Bevorderingsreglementen. Locatie Eksterlaan Bevorderingsreglementen Heerenlanden College Locatie Eksterlaan Cursus 2013/ 2014 Bevorderingsnormen 2012-2013 1 Heerenlanden College INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 2 Bevorderingsreglement MAVO en MAVO/HAVO-brugklassen

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming

Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming Rapportage, advisering, bevordering en doorstroming oktober 0 Baudartius College christelijke school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium Voorwoord In dit boekje staan de regels die het Baudartius College

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Normen en Determinatie 2013-2014

Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie 2013-2014 Normen en Determinatie HNE 2013-2014 Pagina 1 Voorwoord Op onze school ontvangen de ouders/verzorgers driemaal per jaar een tussenrapportage per mail en worden er drie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017

Bevorderingsnormen 2016/2017 Bevorderingsnormen 2016/2017 Geachte ouders/verzorgers, Deze brochure geeft een overzicht van de bevorderingsnormen voor de diverse leerjaren. Met deze bevorderingsnormen leggen we vast wanneer iemand

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza

Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Bevorderingsnormen Mencia de Mendoza Algemene opmerkingen 1. Over de bevordering beslist de docentenvergadering. Hierbij bestaan de volgende mogelijkheden: a. bevordering zonder meer: voldoende rapport.

Nadere informatie

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3

1x het niet afgeronde rapport 1 cijfer (op twee decimalen) + 2x het niet afgeronde rapport 2 cijfer (op twee decimalen) 3 Voorwoord 2016-2017 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan kunt u zich wenden tot de

Nadere informatie

Overgangsnormen Lyceum Elst

Overgangsnormen Lyceum Elst Lyceum Elst leren voor het leven Auditorium 3 Postbus 187 6660 AD ELST (gld) Telefoon: (0481) 36 29 20 website: www.lyceumelst.nl E-mail: info@lyceumelst.nl Overgangsnormen Lyceum Elst 2016-2017 Document

Nadere informatie

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST

KIEZEN VOOR DE TOEKOMST KIEZEN VOOR DE TOEKOMST 2012-2013 VMBO TL H AVO 4 19 januari 2012 19.30 20.30 V4 & OUDERS VOORLICHTING Traject voorbereiding MBO! daarnaast Traject optie voor HAVO HAVO IS NOG 2 JAAR A.V.O. & NIET BEDOELD

Nadere informatie

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015

DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 DALTON LYCEUM BARENDRECHT BEVORDERINGSNORMEN 2014-2015 Inhoudsopgave Bevordering algemeen... 2 Bevorderingsregels... 3 Overgangsnormen brugklas naar klas 2... 4 Overgangsnormen klas 2 naar klas 3... 6

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015

Bevorderingsnormen 2014-2015 Bevorderingsnormen 2014-2015 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2 e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts één verliespunt bij de kernvakken

Nadere informatie

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief

REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016. Versie definitief REGELING OVERGANGSNORMEN KENNEMER LYCEUM 2015-2016 Versie definitief Vastgesteld op 25-05-2016 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE REGELGEVING BEVORDERING KENNEMER LYCEUM... 3 2. BEVORDERINGSNORMEN KLAS 1... 5 2.1

Nadere informatie

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom

Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 Welkom Info-avond zomerschool 7 t/m 21 juli 2017 mevr. Willemsen (1-, 2- en 3-vwo) dhr. Geluk (2-vmbo-t) dhr. de Bie (2- en 3- havo) dhr. de Jong (4-, 5- en 6-vwo)

Nadere informatie

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016

Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 Ouderavond V4 Schooljaar 2015-2016 maandag 7 september 2015 D. Freriks Sectordirecteur vwo A) Plenair: algemene informatie Schoolorganisatie Tweede fase VWO bovenbouw Studiekeuze Examencijfer Slaag-/zakregeling

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen

Overgangsrichtlijnen Overgangsrichtlijnen 2016 2017 EBO DE PASSIE ROTTERDAM EVANGELISCH BIJBELGETROUW ONDERWIJS Overgangsrichtlijnen 1. Definities overgangsrichtlijnen 3 1.1 Algemene bepalingen 3 2. Overgangsrichtlijnen 5

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger

Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger Overgangsnormen leerjaar 2 en hoger 2017-2018 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden. Mochten er naar aanleiding van de overgangsnormen vragen zijn, dan

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling

Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling Determinatie, bevorderingsnormen en slaag-zakregeling 2015-2016 Van klas 1 naar klas 2 Havo/vwo Een leerling wordt bevorderd naar het 2e leerjaar als: er ten hoogste 2 verliespunten zijn, waarvan slechts

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode:

1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: Uitgangspunten overgangsnormen ONDERBOUW 1. Op het Bonaventuracollege wordt gewerkt met de volgende cijfercode: 10 uitmuntend 9 zeer goed 8 goed 7 ruim voldoende 6 voldoende 5 onvoldoende 4 ruim onvoldoende

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen

Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen H.N. Werkman College - bevorderingsnormen TTS 4-5 Bevorderingsnormen H.N. Werkman College Topsport Talent School Groningen 4-5 leerjaar, leerjaar en havo/atheneum 3 Algemeen. Aan het eind van het schooljaar

Nadere informatie

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015

Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Het eindexamenjaar! Informatieavond eindexamen 2014-2015 Dhr J. Albers, afdelingsleider vwo (3-6) en examensecretaris Mw A. Hupkens, afdelingsleider havo (3-5) Mw W. Terpstra, decaan havo Mentoren + Lokaalverdeling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College

Bevorderingsnormen Jac. P. Thijsse College Bevorderingsnormen Inhoud Bevorderingsnormen brugklas naar 2 e klas... 3 De mavo/havo brugklas... 3 De havo/vwo brugklas... 3 Bevordering van 2e klas naar 3e klas... 6 Van 2 mavo naar 3 mavo... 6 Van 2

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1? - ondersteuning via vakdocent - spanning, soms stress * VERVOLGOPLEIDING - (goed) kiezen en actie - kans

Nadere informatie

gymnasium atheneum havo

gymnasium atheneum havo Damstede gymnasium atheneum havo Brede oriëntatie & Talentontwikkeling Klassieke Vorming Informatie voor ouders van toekomstige brugklassers 2015-2016 exact (pilot Technasium) kunstzinnig-actief sportief

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 *

rapport 1 R1, r1 * rapport 2 R1, R2, r2 * rapport 3 R1, R2, R3, r3 * Overgangsnormen (m.i.v. schooljaar 2016-2017) Voor alle leerjaren geldt: Er worden in het schooljaar 3 rapporten verstrekt. Op de rapporten worden de rapportcijfers, ook die van de voorgaande rapporten,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2016-2017 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Voorlichting havo-4 september 2014

Voorlichting havo-4 september 2014 Voorlichting havo-4 september 2014 EVEN VOORSTELLEN Dhr. N. Janssen Economie H4A Dhr. R.J. Diehle Duits H4B EVEN VOORSTELLEN Dhr. F. Schot Aardrijkskunde H4C Mw. S. Stout Biologie H4D Dhr. H. de Heus Tekenen

Nadere informatie