Inhoudsopgave. 1. Inleiding Doelstellingen Pedagogische visie Openingstijden en vakanties De groepsindeling 4. 6.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. 2. Doelstellingen 3. 3. Pedagogische visie 3. 4. Openingstijden en vakanties 4. 5. De groepsindeling 4. 6."

Transcriptie

1 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 3 3. Pedagogische visie 3 4. Openingstijden en vakanties 4 5. De groepsindeling 4 6. Personeel 5 7. Feestrituelen 5 8. Wennen 5 9. Complete voeding en verzorging Dagindeling Contact met ouders Ziekte en calamiteiten Veiligheid en hygiëne Oudercommissie Klachtenbehandeling Inschrijving en plaatsing Betaalwijze Opzeggen Verzekering Privacy 10

2 2 1. Inleiding Welkom bij kinderopvang De Dotterbloem. Kinderopvang kiezen is een belangrijke beslissing voor u en uw kind. Een goede beslissing wordt gemaakt door alle informatie te verzamelen die u nodig heeft om een keuze te kunnen maken. Door middel van dit informatie boekje willen wij u informeren over ons dagverblijf. Het is ook altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een rondleiding door ons pand. De Dotterbloem is een hoogwaardige kwaliteitsopvang in Almere voor kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar. We bieden de kinderen een prettig en vertrouwde plek in een huiselijke omgeving om geheel verzorgd en veilig de wereld te verkennen. De groepen hebben vaste leidsters waardoor de kinderen als ook de ouders een vertrouwelijke band opbouwen met de leidsters. Verder laten wij ons leiden door het steeds wederkerend ritme van de dag, de week en het jaar en de seizoenen. De huiselijke omgeving is compleet,met een ruime tuin. Binnen en buiten beschikken we over allerlei spelmateriaal en speelgoed, die aansluiten bij verschillende leeftijden, zodat de kinderen zich naar hun eigen behoeften en tempo kunnen ontwikkelen. De Dotterbloem voldoet geheel aan de bepalingen van de nieuwe wet Kinderopvang en aan de eisen conform CAO kinderopvang. Tevens werken wij met hoge normen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne. De Dotterbloem is gehuisvest aan de Lissabonhof te Almere (Madridweg 104) en is goed te bereiken met auto, openbaar vervoer (ligt naast CS Almere-Buiten), fiets of lopend. Bij De Dotterbloem is alles inclusief: luiers, (baby)voeding etc. Alleen flessen en spenen worden van thuis meegenomen, evenals medicijnen en speciale voedingsmiddelen (dieetvoeding i.v.m. allergie, vegetarische voeding etc.). Onze pedagogisch medewerkers geven de voeding aan uw kind. Borstvoeding kunt u in flesjes meegeven. Wij verwarmen deze au bain Marie. Aan de hand van deze informatie willen wij u wegwijs maken in het beleid en de organisatie van De Dotterbloem In de informatie gebruiken wij het woord ouder(s) voor ouders en verzorgers.

3 3 2. Doelstellingen De Dotterbloem heeft als doel: - een zo goed mogelijk contact met de kinderen op te bouwen waardoor zij zich bij ons thuis voelen in een gezellige, veilige en hygiënische omgeving; - de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek en creativiteit; - de kinderen te observeren zodat wij de ouders op de hoogte kunnen houden van ontwikkeling van hun kind(eren) 3. Pedagogische visie Door uw kind naar De Dotterbloem te brengen kiest u voor opvang in een groep. Voor een kind betekent dit een andere omgeving met andere mogelijkheden dan in de thuissituatie. De Dotterbloem is een plaats om elkaar te ontmoeten, met elkaar te spelen, te eten en te slapen, om met elkaar te leren en ervaringen op te doen die anders zijn. De ruimte in De Dotterbloem is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan thuis. Bij De Dotterbloem wordt gericht aandacht besteed aan de individuele ontwikkeling van ieder kind; taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen. De Dotterbloem biedt daardoor aan ouders een verbreding van de opvoedingssituatie. Door deze verbreding van de opvoedingssituatie mogen de ouders van de leid(st)ers een zekere ondersteuning bij de opvoeding verwachten. Ondersteuning betekent betrokkenheid bij het kind. Ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat hun kind tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan. Bij De Dotterbloem moet het kind zich kunnen ontplooien. Daarom is er een pedagogisch beleidsplan gemaakt dat als inhoud heeft de sociaal emotionele, de verstandelijke, de taalkundige, de lichamelijke en de creatieve ontwikkeling van het kind. Deze ontwikkelingen worden gestimuleerd door deskundige leid(st)ers door verschillende activiteiten in de groep en door het aanwezige speel en leermateriaal. Elk kind is rijk en competent. Dit betekent niet dat het kind alles al kan, maar dat het alle instrumenten in huis heeft om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit kindbeeld staat dus recht tegenover het (door vele gehanteerde) beeld dat een kind zwak is en daarom bescherming nodig heeft. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag

4 4 leren en zich ontwikkelen. Een kind wil niet onderwezen worden, maar uitgedaagd worden tot leren. Dit houdt in dat een leid(st)er er voor moet waken het kind de al ontdekte wereld aan te bieden. Zij hebben de taak te stimuleren en een stapje verder te gaan. Hierdoor worden ze meer begeleider dan leid(st)er. Een ander belangrijk uitgangspunt bij ons is respect. Om vanuit het kind te kunnen werken, moet de leid(st)er oog hebben voor de eigen, unieke wijze waarop het zich ontwikkelt en hem hierin respecteren. Het gaat er niet om wat een kind nog niet is, en nog niet kan, maar om wat het kind al wel is en kan! De ontwikkeling van ieder kind is anders dus moet de leid(st)er goed kijken. 4. Openingstijden en vakanties De Dotterbloem is open van maandag tot en met vrijdag van 7.00 tot uur. De Dotterbloem is gesloten op alle erkende officiële feestdagen zoals Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag en de daarop volgende vrijdag en 2e Pinksterdag. Ook is De Dotterbloem gesloten tussen kerst en nieuwjaar. 5. De groepsindeling Om de huiselijke sfeer te waarborgen werken wij met kleine groepen. Er zijn 4 groepen op het kinderdagverblijf:: 1. Babygroep (10 weken tot 2 jaar) maximaal 9 kinderen per dag. 2. Dreumesgroep (1 jaar tot 2 jaar) maximaal 10 kinderen per dag 3. Peutergroep (2 jaar tot 4 jaar) maximaal 14 kinderen per dag. 4. Peutergroep (2 jaar tot 4 jaar) maximaal 14 kinderen per dag. Op elke groep staan 2 leidsters per dag volgens de verplichte beroepskracht-kind ratio. leeftijd beroepskrachten max aantal 0 tot tot tot tot 4 1 8

5 5 6. Personeel Om kwaliteit en continuïteit in De Dotterbloem te kunnen garanderen wordt er gewerkt met gediplomeerde leid(st)ers. Zij worden gehonoreerd volgens de CAO Kinderopvang. Er zijn functie- en taakomschrijvingen van de diverse functies vastgelegd. De leid(st)ers zijn in het bezit van een MBO-diploma. Tevens zijn alle leidsters in bezit van een EHBO diploma. Alle leidsters praten Algemeen Beschaafd Nederlands. Wij kunnen gebruik maken van stagiaires in De Dotterbloem. Deze stagiaires zullen als extra leidster boventallig ingezet worden, tenzij ze de BBL opleiding (beroepsbegeleidende leerweg) volgen. 7. Feestrituelen In De Dotterbloem wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeestjes van de kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. De jarige wordt uitgebreid in het zonnetje gezet: er wordt gezongen, gedanst en getrakteerd. De leid(st)ers kunnen adviseren bij het zoeken naar leuke, gezonde traktatie-ideetjes. 8. Wennen Bij het eerste gesprek (intake) worden er afspraken gemaakt m.b.t. de wenperiode. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de kinderen en de leid(st)ers, maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de leid(st)ers te ontwikkelen. Er dient dus één ouder stand-by te zijn tijdens de wenperiode. De wenperiode is per kind verschillend. Hoe deze periode verloopt, is afhankelijk van de reacties van het kind en de wensen van ouder en leid(st)er. Sommige kinderen kunnen na een week al zonder hun ouder zijn, bij andere duurt dat weer wat langer. En echt helemaal thuis voelt een kind zich pas na een maand of twee, drie.

6 6 9. Complete voeding en verzorging De Dotterbloem verzorgt de complete voeding en verzorging van uw kind (bij de prijs ingegrepen) De kinderen krijgen bij ons: - Flesvoeding (Nutrilon) - Bruin brood - Broodbeleg (hartig en zoet) - Fruit (vers) - Fruithapje (vers) - Melk (halfvol) - Diksap, Roosvicee, Limonade - Biscuit, crackers, Liga, soepstengel - Luiers en luierdoekjes - Kinderverzorgingsproducten Alleen flessen en spenen worden van thuis meegenomen, evenals medicijnen en speciale voedingsmiddelen (dieetvoeding i.v.m. allergie, vegetarische voeding etc.) Tevens is het mogelijk om uw afgekolfde borstvoeding van huis mee te brengen. 10. Dagindeling kinderdagverblijf Bij De Dotterbloem werken we met een vast dagritme, omdat wij regelmaat belangrijk vinden voor de kinderen. De baby s nemen hun eigen dagritme mee van thuis. Als ze wat ouder worden, rollen ze langzaam in het vaste dagritme. Dat ziet er als volgt uit: Kinderen worden gebracht door ouders. Na koffie/thee en uitzwaaien gaan ze lekker spelen Cracker eten, roosvice drinken en zingen van liedjes Verschoontijd. Iedereen een schone luier en/of een plas op de pot/wc Baby s en de kleine kinderen en die moe zijn gaan slapen, de rest gaat lekker spelen, bij mooi weer kan dat ook buiten gebeuren Gezamenlijke activiteit. Dit kan een knutselactiviteit zijn n.a.v. een thema.

7 Handen wassen Bruin brood eten met melk Verschoontijd Kinderen die willen slapen gaan slapen, de overgebleven, grotere kinderen die niet gaan slapen, gaan een rustige activiteit doen Kinderen worden wakker gemaakt en aangekleed Kinderen krijgen fruit (evt. een cracker voor hongerige kinderen) er wordt gezamenlijk gegeten De kinderen die er nog zijn krijgen een koekje en wat drinken en daarna wordt er nog een verschoonronde gedaan De kinderen spelen (binnen of buiten) tot dat ouders hen weer komen halen of doen een gezamenlijke activiteit. 11. Contact met ouders Het is natuurlijk van groot belang dat u op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Op het kinderdagverblijf hebben wij een boekje waar de leid(st)ers 1 keer in de week op een vaste dag in schrijven. Dit boekje mag u mee naar huis nemen om het rustig te lezen en als u dat wilt kunt u ook in het boekje de belevenissen van uw kind schrijven. Vanzelfsprekend krijgt u ook aan het einde van de dag een overdracht van de leidsters en vertellen zij hoe het op de groep gegaan is met uw kind. Op verzoek van ouders kunnen er een keer per jaar oudergesprekken plaatsvinden. 12. Ziekte en calamiteiten Een ziek kind hoort thuis te blijven. Mede door de extra zorg van het zieke kind en besmettingsgevaar voor andere kinderen is het niet verantwoord uw zieke kind te laten komen. Helaas kunnen wij u kind niet ontvangen bij: - koorts boven de 38,5 graden; - als kinderen zich ziek vertonen d.m.v. hangerigheid, vermoeidheid, huilerig zijn, overgeven of geen eetlust hebben. - diarree

8 8 - overgeven - besmettelijke ziekten, zoals waterpokken (weer welkom als de blaasjes zijn ingedroogd), mazelen, roodvonk, rode hond, bof, etc. Bij eventuele ongelukken gaan wij direct met uw kind naar een eerste hulppost. Wij bellen u ook in dat geval zo snel mogelijk op en vragen u naar de hulppost te komen. Wij vragen u daarom om één of meerdere telefoonnummers en/of adressen achter te laten, waar wij u altijd kunnen bereiken in geval van nood. Wij geven geen medicatie op het kinderdagverblijf. Alleen een kuur, voorgeschreven door een dokter, die met regelmaat ingenomen moet worden, wordt eventueel bij ons door de leidsters gegeven. Paracetamol of andere pijn- of koortsverlagende medicijnen worden niet door het kinderdagverblijf gegeven. 13. Veiligheid en hygiëne Wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en hygiëne in het pand. Om de veiligheid en hygiëne te waarborgen hebben we een risico-inventarisatie plan gemaakt betreffende de veiligheid en gezondheid. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld controle van spelmateriaal en meubilair bij aanschaf en gebruik, veiligheid van de binnen en buitenruimtes, ongevallenprotocol maken, wijzigen van huisregels, reinigen van speelgoed, persoonlijke hygiëne van de leidsters, persoonlijke hygiëne van de kinderen en schoonmaak van De Dotterbloem. Continu bespreken en evalueren wij deze plannen en hun haalbaarheid en passen wij die zo nodig aan. De leid(st)ers hebben vanuit hun opleiding en/of ervaring opgedaan waarop gelet moet worden. Jaarlijks wordt er een inspectie uitgevoerd door een functionaris van de GGD. Bij het afgeven van de vergunning door de gemeente betekent dat aan de brandveiligheidseisen van de brandweer is voldaan. De leid(st)ers zijn in bezit van een EHBO-diploma. In het pand is ook een EHBOtrommel aanwezig en deze zal regelmatig gecontroleerd worden op de inhoud. De leid(st)er weet te handelen bij (kinder)ziektes en welke maatregelen er eventueel getroffen moeten worden. De hygiënische voorschriften van de GGD worden door De Dotterbloem in acht genomen.

9 9 14. Oudercommissie In onze oudercommissie zitten minimaal 2 leden van De Dotterbloem. Zij denken mee en geven advies over zaken als het pedagogisch beleid, spelbeleid, en veiligheid en hygiëne. Daarnaast hebben zij inbreng in de invulling van ouderavonden en feestelijke activiteiten als onze ouderborrel en dag van de leidster. Inspraak en medezeggenschap over het reilen en zeilen bij De Dotterbloem vinden wij belangrijk. Bij de intake van nieuwe kinderen informeren wij de ouders over de mogelijkheid om deel te nemen aan de OC. 15. Klachtenbehandeling Wanneer een ouder een klacht heeft over een leid(st)er of een gebeurtenis of incident, dan dient deze ouder deze klacht in eerste instantie bij de leid(st)er neer te leggen, omdat deze de eerste aangewezene is om tot een oplossing te kunnen komen. Wanneer de betrokken partijen samen niet tot overeenstemming kunnen komen, kunnen de leid(st)er en/of ouder zich wenden tot de vestigingsmanager (mevr. F. Vrijbloed- Konijn) van De Dotterbloem om het geschil op te kunnen lossen. Mocht ook dit op niets uitlopen dan kan de ouder zich wenden tot de oudercommissie of de directie C. Grijseels van De Dotterbloem. Ook kunt u zich wenden tot de klachtenprocedure van de onafhankelijke Klachtencommissie (ZcKK). In deze commissie zitten deskundige die onafhankelijk zijn van het kinderdagverblijf. Wij hopen dat door het serieus nemen van de klachten de kwaliteit van De Dotterbloem gewaarborgd blijft. 16. Inschrijving en plaatsing U kunt bij ons een afspraak maken voor een kennismaking en een rondleiding. Dan kunt u een de sfeer proeven van De Dotterbloem. Via onze website kunt u zich online inschrijven u ontvangt daarvan een bevestiging. Inschrijven bij ons is geheel vrijblijvend en kosteloos. Zodra u bent ingeschreven komt u bij ons op de wachtlijst dit is echter geen garantie tot plaatsing. Wanneer wij plek beschikbaar hebben doen wij u een aanbod u krijgt een week de tijd om hierop te reageren. Als u het aanbod accepteert ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst.

10 Betaalwijze De bedragen zijn vaste maandbedragen. Het maandelijks te betalen bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan (met automatisch incasso) en dient dus voor de eerste van de maand door ons ontvangen te zijn. Bij in gebreke blijven hiervan zijn wij genoodzaakt administratiekosten te heffen. 18. Opzeggen Het opzeggen van een kindplaats gebeurt uitsluitend schriftelijk voor de 1e van de nieuwe maand. De opzegtermijn is 2 maanden. De opzegging geschiedt automatisch bij de vierde verjaardag van uw kind. 19. Verzekering Er is voor De Dotterbloem een WA -.Verzekering afgesloten. De kosten hiervan zijn geheel voor onze rekening. Maar De Dotterbloem adviseert om zelf ook een verzekering voor uw kind af te sluiten. 20. Privacy De Dotterbloem verzekert de ouders dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met hun persoonlijke gegevens. Heeft u nog vragen, of wilt u uw kind inschrijven, dan kunt u altijd contact opnemen met de vestigingsmanager mevr. F Vrijbloed-Konijn.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev

Zie uit Informatieboekje - locatie: Chr. BSO Lev. Informatieboekje. Locatie: Chr. BSO Lev Informatieboekje Locatie: Chr. BSO Lev Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wie wij zijn 3. De naam Lev 4. Visie 5. Doelstelling 6. Openingstijden en sluitingsdagen 7. Brengen en halen 8. Wennen en intakegesprek

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

Brochure Maart 2015 0

Brochure Maart 2015 0 Brochure Maart 2015 0 Voorwoord In ons kindcentrum staat het welzijn van het kind centraal. Naast een bijdrage leveren aan de mede opvoeding en verzorging van kinderen, willen wij ook de unieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko

Welkom bij Ko. Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko Intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko Welkom bij Ko! Dit is het intakeboekje van Kinderdagverblijf Ko. In dit boekje vindt u alle praktische informatie die van toepassing is op u als ouder

Nadere informatie

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf.

HUISREGELS BENJAMIN. 1.Het kinderdagverblijf. 1.Het kinderdagverblijf. HUISREGELS BENJAMIN 1.1 Doelstelling Het bevorderen van kinderopvang met een protestants-christelijke karakter. Opvang bieden in een omgeving waar het kind zich vertrouwd en veilig

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Aanlegsteiger Januari 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een pedagogisch werkplan 1.1 Ouders 1.2 Medewerkers 1.3 Functies van het pedagogisch werkplan 2. Kinderen

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan

Pedagogisch Beleidsplan Pedagogisch Beleidsplan 2015 1 Inhoudopgave blz. 1. Inleiding 3 2. Christelijke identiteit 3 3. Pedagogisch beleid 3 Visie Doel 4. Uitgangspunten bij pedagogisch handelen 4 Omgangsregels Normen en waarden

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven

Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels. fris de dag door. Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Flexibel Ruimtelijk Inspirerend Speels fris de dag door Kinderdagverblijven rblijven Kinderdag Lekker op je plek bij Fris! Kinderdagverblijven Welkom bij Fris! Kinderdagverblijven Als ouder is het heerlijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom.

Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. PEDAGOGISCH WERKPLAN Kinderdagverblijf De Kindertjesboom. Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1: Wennen, begroeten en afscheid nemen Hoofdstuk 2: Eten en drinken Hoofdstuk 3: Verschonen, zindelijk worden

Nadere informatie

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa

Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN. op de Casa Je kind WERKWIJZE EN BELEIDSPLAN op de Casa Kijk alleen maar naar kinderen en ze vertellen je wie ze zijn en wat ze nodig hebben Maria Montessori Inhoud 1. Algemeen 4 2. Doelstelling 6 3. Dagindeling 7

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl

Handboek. Eva Kalmeijer +31(0)624682091. Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam. eva@lanounou.nl www.lanounou.nl Handboek Eva Kalmeijer +31(0)624682091 Groen van Prinstererstraat 85 A 3038 RE Rotterdam eva@lanounou.nl www.lanounou.nl KvK: 24450932 BTW: NL173873340B01 Rabobank: 11 69 36 223 Algemene Voorwaarden gedeponeerd

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie