NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR ) Een verhaal over kruiden door Delia Nijenhuis Interview met de familie Yalcin van die nieuwe uitlopers alleen de bovenste laat zitten en de rest verwijdert dan heb je de kans dat zich een nieuwe kool ontwikkelt. Wat spruiten betreft kun je er ook beter één laten zitten, dan ontwikkelt zich weer een nieuwe plant. Er lopen op onze tuin heel wat oude rotten in het vak, ik vermoed dat daar veel kennis zit. Wellicht dat zij ons een volgende keer van hun ervaringen kunnen vertellen. Van de bestuurstafel Wetenswaardigheden Open dag zaterdag 11 juni. Na regen komt zonneschijn is vooral een uitdrukking die ons verlangen naar de zon aangeeft, dit zouden we nu wel eens om willen draaien, na droogte weer regen. Gelukkig heeft het vanmorgen vroeg na lange tijd weer gegoten. Wat wordt er dan veel werk voor je gedaan, terwijl je nog lekker op één oor ligt. Is de droogte opvallend een ander ding wat opvalt is dat alles erg vroeg is dit voorjaar. Zo halverwege april kon ik de eerste asperges al oogsten, anders was dit eind april pas het geval. Overigens is dat een leuke teelt, je kunt op een tijdstip oogsten als er nog niet veel te halen is van het land. Wie weet in een volgende nieuwsbrief meer over deze teelt. Er zijn hier en daar al meerdere tuinders die zich wagen aan dit gewas. Gelukkig is er de afgelopen tijd wel wat regen gevallen, dit samen met mist en dauw, deed onze groente wel groeien. Heb afgelopen week spruitplanten gezet. Ik dacht vroeger altijd dat als de aardappelen gerooid werden dat dan koolplanten gezet moesten worden. Ik merk echter dat het verstandig is kool waaronder spruiten veel vroeger te zetten. Je krijgt veel betere spruitplanten en wat sluitkool betreft heb je minder last van draaihartigheid, d.w.z. dat een beestje het hart eruit eet, dit al in een vroeg stadium zo eind mei. Je krijgt dan veel bladontwikkeling en geen kool. Een biologische oplossing voor dit euvel is het volgende: In de bladoksels zie je nieuwe uitlopers komen. Dat zou ook optreden als je bij een gezonde kool de kop eruit knipt. Welnu als je Zoals reeds aangekondigd op de ALV komt de open dag wat vroeger in het jaar en wel op zaterdag 11 juni van 10 tot 4. Er zijn een aantal dingen die we met zo n dag willen bereiken. Het is goed als we met onze vereniging in de publiciteit treden en dat we voor belangstellenden laten zien wat erachter die griend op de Panoven gebeurt en dat mensen in de Hagen een kijkje kunnen nemen op de Meeuwenstraat. Wat ook tijdens de vorige twee open dagen bleek is dat leden er plezier aan beleven: Ervaringen uitwisselen, recepten bespreken, elkaars tuinen bekijken enz. Het werven van leden dat oorspronkelijk wel de bedoeling was, is wat naar de achtergrond verdwenen. Dat is ook logisch gezien het feit dat er een wachtlijst is voor beide complexen, zo n vijf per stuk. Zoals het er nu naar uitziet vinden op de Panoven naast het ontvangen van belangstellenden de volgende activiteiten plaats: Corrie van Cuylenburg staat er met appeltaarten te koop. Zij doet dit voor de organisatie Kika, kinderen tegen kanker. De opbrengsten van de verkoop gaan hier naartoe. Bep Binnenveld laat u weer proeven van heerlijke pannenkoeken. Er is een plantenruilmarkt. Tuinders die planten over hebben kunnen dit hier aanbieden.

2 Leden kunnen zich opgeven bezoekers en ook andere leden rond te leiden over hun tuin. Er komt een bedrijf, G en G, die tuingereedschap verkoopt. Indien er nog ideeën bestaan dan graag doorgeven aan Rob Neve, of aan Fred van Dijk, We hopen op een bruisende dag en rekenen op een ieders aanwezigheid. De parkeerplaats wordt gebruikt voor de activiteiten. Dus kom als het kan op de fiets. Barbecue aansluitend aan de open dag op de Panoven. Deze is van 6 tot 9 uur en is toegankelijk voor leden, hun partners en kinderen. Van 5 tot 6 kan er een drankje genuttigd worden. We hebben de organisatie van de barbecue dit jaar uitbesteed aan een zus van Corrie van Cuylenburg. De kosten bedragen 18 euro per persoon, kinderen tot zes jaar gratis, kinderen van zes t/m veertien jaar 8 euro. Een speciale oproep aan leden van de Meeuwenstraat ook deze festiviteit te bezoeken, er is een barbecue apart die niet in aanraking komt met varkensvlees. Ook voor vegetariërs zijn er gerechten. Gaarne opgeven bij Rob of Fred en voor de Meeuwenstraat bij Cor van Dijk ons nieuwe bestuurslid. kunt u een beroep doen op stagiaires, Jos regelt dit. Mail naar Zand, compost en het maaien op de Panoven. Rob Neve is zo bereidwillig geweest voor zand te zorgen waar een ieder gebruik van kan maken. De kosten zijn één euro per kruiwagen. Graag eerst melden voor er gebruik van wordt gemaakt. Namens Rob nog twee oproepen: - Composteerbaar afval graag zover mogelijk naar achteren op de hoop en geen plastic afval, containertjes, ijzerdraad en wat dies meer zij erbij. - Geen grond op de paden gooien, dit wordt zeker met deze droogte kogelhard en daar houden de messen niet van bij het maaien. Nieuwe bestuurder Beste tuinders, Ik wil mijn even voorstellen Ik ben Cor van Dijk sinds kort bestuurlid om de brugstraat tuinen te vertegenwoordigen. Zit al ongeveer 26 jaar op de volkstuin Ik werk in de haven in Amsterdam en heb als hobby fuchsia s kweken, heb op het ogenblik in mijn broeikas zo n 300 stekken staan Daar begin ik al mee in maart,ik stek in Cocopeat, dat is gemalen kokosbast,het voordeel daarvan is dat je geen stekpoeder nodig hebt en de stekken +/- drie tot vier dagen aan de wortel zijn Ik trek daar ook mijn bonen, komkommers en tomaten in voor. Voorheen kon je Cocopeat ook bij karwei kopen maar die zijn daarmee gestopt dus ben nu even op zoek naar een nieuw adres. Verder probeer ook wel eens om inheemse groente of fruit te kweken, wat niet altijd lukt. Ik wens een ieder veel tuinplezier en op weg naar een goede oogst Notulen van de ALV Maatschappelijke stages. Op de ALV is dit aan de orde geweest. Indien u hulp wenst bij het onderhouden van uw tuin dan Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Vianen gehouden op maandag 18 april in de Hoeksteen, alhier. 2

3 Er zijn 40 leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving O. Rhebergen, M. de Kruik, M. Aarts, R. Houppermans, J. Olde Monnickhoff, M. Boelsma, G. Braun en N. van Veen. De voorzitter opent de vergadering en is verheugd over de grote opkomst. We hebben deze avond een volle agenda. Discussie over de AVVN. Dhr. Griffioen, bestuurslid van de AVVN, houdt een kort betoog over de voordelen van de AVVN, wat er vooral op neerkomt dat wij als lid gebruik kunnen maken van de expertise van de AVVN. Bovendien krijgt ieder lid het verenigingsblad toegezonden. Je kunt de AVVN vergelijken met wat een vakbond is voor werknemers. Er kunnen dhr. Griffioen hierna vragen gesteld worden. Een samenvatting hiervan: - In het begin was het lidmaatschap van groter belang dan nu. We zijn een jonge vereniging en de hulp die de AVVN toen geboden heeft was belangrijk, echter nu is wat meer financiële armslag van belang. Bovendien verwachten wij wat betreft de Panoven geen bouwperikelen, voor de Meeuwenstraat kan dit wel problemen geven, echter onze relatie met de gemeente is goed. - De verzekeringen die we bij de AVVN hebben gaan we via andere wegen afsluiten. - Is er geen tussenweg mogelijk t.a.v. het lidmaatschap? In eerdere kontakten met de AVVN is deze vraag ook al gesteld. Een tussenweg is er niet. - De vraag wordt gesteld of je persoonlijk lid kunt zijn van de AVVN. Deze vorm van lidmaatschap kent de AVVN niet. - Wat was het bedrag aan subsidie dat we van de gemeente kregen? Het bedrag dat wij aan de AVVN betaalden werd door de gemeente gesubsidieerd. De gemeente heeft dat drie jaar gedaan om ons als vereniging op weg te helpen. De subsidie is voor het laatst in 2009 verstrekt. - Wat kost ons het lidmaatschap? Dit bedraagt nu 23,40 per lid. Dhr. Griffioen wordt bedankt voor zijn inbreng en een goede reis naar huis gewenst, op de fiets naar Bussum. Hierna gaan we over tot een interne discussie over de AVVN. Een ieder heeft met de mail of per brief een stuk gekregen met wat overwegingen over ons lidmaatschap. We vinden het gewoon te duur gezien de mate waarin we er gebruik van maken. - Welke verzekeringen moeten we nu zelf afsluiten? Een WA-verzekering, juridische bijstand, bestuurdersaansprakelijkheid, een inboedel en een opstalverzekering. Deze laatste twee liepen al niet via de AVVN, maar hebben we zelfstandig afgesloten. - Kan er bij de gemeente geen subsidie uit een ouderenpotje gekregen worden? Dat is al eens geprobeerd door onze vorige penningmeester met nul op rekest. Op dit moment valt er bij de gemeente helemaal niets meer los te peuteren. - Gaat de contributie nu omlaag? De contributie hoeft bij beëindiging van het lidmaatschap niet omhoog. De vergadering gaat unaniem akkoord met opzegging van ons lidmaatschap. Statutair kunnen we ons lidmaatschap pas beëindigen in Tevens geeft de vergadering toestemming tot het daartoe wijzigen van de statuten. Notulen van de ledenvergadering van 2010 en het Jaarverslag over Beide worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Financieel verslag van De penningmeester geeft een toelichting op de Verlies- en Winstrekening. We sluiten af met een klein positief resultaat. - Er is een vraag over de borg. Nieuwe leden betalen sinds de ALV van 2009 een borg van 100 terwijl de leden die daarvoor al lid waren slechts 20 hebben betaald. Dit wordt door de vragensteller als oneerlijk beschouwd. Het is juridisch niet mogelijk dit gelijk te trekken. De leden van 20 euro zijn het onder die condities nl. aangegaan. - Waar staat de nog te innen contributie van 600 euro? Deze staat op de balans. 3

4 Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen, de kascommissie sluit af met een positief oordeel over de betrouwbaarheid en de juistheid van de jaarstukken. Aftredend van de kascommissie is Hans Tuinier, deze is bereid het weer voor drie jaar te doen. De vergadering gaat akkoord met een herbenoeming. Begroting Er zijn plannen wat te doen aan het hek op de Panoven, dit is op deze wijze te gemakkelijk open te krijgen. We gaan of een nieuw hek aanschaffen, of Rob Neve gaat proberen van het bestaande hek iets degelijkers te maken. De kosten van een nieuw hek zijn De kosten van versteviging zullen wellicht lager uitvallen. Op de begroting staat daartoe een bedrag van 350, voor het één of het ander. De begroting wordt aangenomen, ook inhoudende dat de contributie voor het komende jaar is vastgesteld op 50 euro per tuin. Aanpassing van het HHR: bebouwing en regels borg. Er waren toch wat onduidelijkheden over bebouwing vandaar dat een nieuw artikel is geschreven. Tevens ligt er het voorstel dat indien een lid zijn sleutel niet inlevert bij beëindiging van het lidmaatschap de gehele borg wordt ingehouden. In artikel 19 lid 4 dienen de woorden is toegestaan te worden vervangen door wordt gedoogd. Er zijn de volgende vragen over dit onderdeel: - Is er voor onze complexen een bestemmingsplan? Voor de Meeuwenstraat is er een groen bestemming ( was vroeger een agrarische bestemming ) en voor de Panoven een recreatie bestemming. Voor beide bestemmingen geldt een ander bouwvoorschrift, zoals vervat in het nieuwe artikel. - Handhaaft de gemeente? In ieder geval worden er ieder jaar wel foto s gemaakt. - Een vragensteller verwoordt precies dat bebouwing boven de genoemde oppervlakte in het bestemmingsplan voor eigen risico staat. - In het artikel staat dat er een maximum van 12 m2 aan bebouwing is. Onze oud-voorzitter Hans Evers legt uit dat dit maximum niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Toen indertijd het HHR is opgesteld is dit maximum genoemd door de gemeente. Het is alleen niet zwart op wit gezet. - Bij de behandeling van dit artikel wordt de slechte staat van onderhoud van de tuin van één van onze leden naar voren gebracht. Dit wordt behandeld op de volgende bestuursvergadering. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde artikel en de wijziging t.a.v. de uitbetaling van de borg. Maatschappelijke stages. Er bestaat de mogelijkheid dat stagiaires ingezet kunnen worden bij het onderhoud van de tuinen. De verzekering wordt door de school geregeld als er door deze mensen een helpende hand wordt uitgestoken. Er bestaat, zo blijkt, belangstelling voor deze vorm van hulp. Een aantal leden is bereid dit in goede banen te leiden. Benoeming bestuursleden. Rob Neve en Fred van Dijk zijn aan de beurt om af te treden. Beiden zijn herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met een herbenoeming van hen. Jan Piepers heeft te kennen geven zijn bestuursfunctie te beëindigen. Jan doet al vanaf het begin mee. Hij wordt bedankt voor al de energie die hij in de vereniging heeft gestopt. De functie van sleutelbeheerder blijft hij gelukkig nog vervullen. Voor zijn inzet krijgt hij een dvd over de Zouweboezem, deze zal hem op een later tijdstip worden overhandigd. Gelukkig is er een opvolger voor hem, Cor van Dijk is bereid gevonden het stokje van hem over te nemen. We zijn blij dat we daarmee weer een vertegenwoordiger hebben van de Meeuwenstraat. Rondvraag. - Ook wij ontkomen niet aan de bezuinigingsronde van de gemeente. De gemeente heeft ons voorgesteld dat wij op de Panoven de grienden en de elzenhaag zelf onderhouden. Dit moet nog wel door de 4

5 gemeenteraad. Een gedeelte van de griend is reeds door Fred van Dijk gezaagd. - Henk legt het verzoek neer om vrijwilligers, wat vanuit de zaal het verzoek oplevert de plannen wat eerder aan te geven. - Moet men voor een tweede tuin ook borg betalen. Neen - Dhr. Roes: Er worden duiven gehouden door leden. Hij is daar niet gelukkig mee. - Dhr. Lizzo: Er wordt te pas en te onpas over de paden op de Panoven gereden. Onze parkeerplaats is groot genoeg om daar te parkeren. Dit is een steeds terugkerend probleem. Het bestuur is daar alert op en regelmatig worden overtreders daarop aangesproken. - Dhr. Evers: Hij ondervindt hinder van het verstoken van afval op de Panoven. - Dhr. C. van Dijk kaart het verzakken van de ingangen aan de Meeuwenstraat aan. Vermoedelijk ligt zo zegt hij de oorzaak in het uitbaggeren van de aangrenzende sloot. - Dhr. Schouten vindt het een goede zaak als de scholen betrokken worden bij ons tuingebeuren - Dhr. van de Berg geeft aan dat er een container in de aanbieding is. - Dhr. Kool vermoedt dat er op de Panoven bisamratten en woelmuizen zitten. Kunnen we daar wat aan doen? - Mevr. Willemse: Er zit een del in de oprit naar de Panoven. - Dhr. Mazee geeft aan dat het verstandiger is de contributie vroeger te innen. Bij wanbetaling kunnen er eerder maatregelen worden genomen. - Mevr. Nijenhuis vond het tijdstip van de open dag vorig jaar te laat en vond dat er te weinig ruchtbaarheid aan is gegeven. De open dag wordt dit jaar vroeger gehouden en zoals eerder vermeld willen we het ook tot een ontmoetingsdag voor leden maken. De berichtgeving naar de plaatselijke kranten was wel verzorgd echter om allerlei redenen is men niet overgegaan tot plaatsing. - Mevr. Klarenberg ontvangt het blad van de AVVN niet. Wordt uitgezocht. - Mevr. Scheffer klaagt over het onderhoud van de tuin van haar buurman. Zij heeft niet alle post ontvangen, kunnen er geen ontvangstbevestigingen mee verzonden. Het eerste zullen we in gaten houden, het tweede vinden we teveel rompslomp. Jos bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. De secretaris, Thijmen den Besten. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.(HHR) Er zijn twee aanpassingen: - Artikel 18 toevoegen: Artikel 18 lid 7. Indien een lid bij beëindiging van het lidmaatschap de sleutel niet inlevert wordt de gehele waarborgsom ingehouden. - Artikel 19 van het HHR komt te vervallen. In plaats daarvan komt de versie die op de laatstgehouden ledenvergadering is aangenomen. Zie de bijlage. Een verhaal over kruiden door Delia Nijenhuis Kruiden: goede buren in de moestuin Kruiden zijn voor bloemen en groenten niet alleen mooie, maar ook gezonde begeleiders/buren. Ze zijn een aanwinst in elke moestuin, niet alleen tegenwoordig, maar de kennis gaat terug tot het stenen tijdperk en door eeuwen overlevering is die kennis gelukkig niet verloren gegaan. De kloosters hebben in de Middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld om de kennis te behouden vanwege hun grote nut voor zowel 5

6 voedsel bereiding als wel vanwege hun geneeskrachtige werking. In een gezonde biologische moestuin staan de bloemen, de groenten en de kruiden gezellig door elkaar. Niet zomaar, want door combinatie teelt helpen de kruiden de groenten een handje. Veel van de kruiden houden bijvoorbeeld schadelijke insecten op een afstand. Wat onze voorvaderen over kruiden wisten is nu ook wetenschappelijk bewezen. Gunstige combinaties zijn: Bonenkruid met bonen, dat houdt de zwarte bladluis weg. Dille bij de tuinbonen en hupsakee de luizen gaan er vandoor. Echte salie en tijm rond de perken planten en slakken en koolwitje hebben geen kans. Kervel bij de slakroppen verjaagt mieren en bladluizen Peterselie laat de tomaten beter groeien Oost-Indische kers onder fruitbomen verjaagt bladluizen En zo staan er in de diverse kruidenboeken ( en dat zijn er echt heel veel ) te veel tips om op te noemen. Veel lezen en al doende pikken we dan steeds wat meer van de oude kennis op. Nog zo n voorbeeld; smeerwortel groeit werkelijk overal en wordt dan ook vaak gezien als een vervelend soort onkruid waar korte metten mee moet worden gemaakt, maar als je het in toom kunt houden en de plant bijhoudt dan kun je van de bladeren van de smeerwortelplant een prima bemesting maken die het vooral erg goed doet bij de tomaten. Wat moet je dan doen. Je pakt een emmer met deksel en daarin doe je de bladeren, water erbij, deksel erop en 14 dagen laten staan. Deksel moet erop want het goedje gaat behoorlijk ruiken. Na die 14 dagen is het klaar voor gebruik bij de tomaten. En zo heeft die smeerwortel dan toch zijn goede dienst bewezen. Een ander voordeel van het planten van kruiden in de moestuin is dat het een gunstig effect heeft op het leefklimaat voor hommels en bijen. Eigenlijk kunnen we niet zonder de kruiden die zoveel goeds kunnen doen voor de omgeving van je moestuin. En niet alleen voor je eigen stukje grond, maar hoe meer er met kruiden en biologische teelt gewerkt wordt hoe gezonder wordt het gebied van de volkstuinvereniging. Het is echt fijn om met kruiden aan de slag te gaan in de moestuin, maar naast de combinatieteelt kun je ook de kruidentuin zo inrichten dat het een lust voor het oog is. Opgedeeld in vakjes en vormen. En afgezet met haagjes niet alleen voor de sier, maar ook om de kruiden in het begin te beschermen tegen wind. Enkele voorbeelden van de haagjes zijn buxus, laurier, tijm en lavendel. Het werken met kruiden is een welkome aanvulling in de moestuin. Een lust voor het oog is de kruidentuin van het Openluchtmuseum in Arnhem. Het is een exacte kopie van de hortulus van de abdij in Reichenau ( Bodensee Duitsland ). Vanaf 21 juni zijn er avondwandelingen met een gids die alles uitlegt over de oorsprong en werking van de kruidentuin. Zeker een aanrader voor ieder die er meer van wil weten. Het openluchtmuseum heeft een boekje uitgegeven de Hortulus, ff googelen en je vindt het zo op internet. Delia Nijenhuis In gesprek met Yadigar, Nilüfer en Ayla Een nieuw tuinseizoen, een nieuw geluid, en nieuwe leden van de Volkstuinvereniging (locatie Panoven )Vianen. Door Delia Nijenhuis 6

7 Na het onkruid wieden en verspenen, planten uitzetten in de tuin, zitten we op de tuin van Yadigar en zijn gezin op het mooie nieuwe terras voor het huisje lekker in het zonnetje en in de wind. Nilüfer vraagt of ik trek heb in een kopje thee, nou zeker wel dat sla ik niet af. Yadigar zijn vrouw Nilüfer en hun dochter Ayla zijn enthousiaste mensen en staan open voor contact met anderen. Laten we eerst beginnen met jullie voor te stellen. Yadigar is 45 jaar en woont sinds 19 jaar in Nederland Ze wonen in Blankenborch, hij woont niet alleen in Vianen maar werkt er ook. In Turkije was hij een liefhebber van voetballen en al van kinds af aan van hield hij van de natuur en tuinieren. Hij is daar mee opgegroeid en heeft er hele goede herinneringen aan. Nilüfer is 41 jaar en woont sinds 1979 in Vianen, ze heeft een druk bestaan is lerares en volgt ook nog een studie en heeft veel hobby s, creatief en sportief. Daarom houdt ze ook zo van tuinieren als tegenhanger van al die drukke werkzaamheden, om de balans te houden in haar leven. Ayla is 17 jaar en is geboren en getogen in Vianen ook Ayla is zeg maar gerust een multitalent, ze is erg creatief en ook sportief, ze speelt voetbal bij Brederodes, tuinieren is voor haar ontspannend en ze heeft al heel wat ideeën hoe ze de tuin in de toekomst ziet. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een volkstuin te willen? Door de mooie herinneringen aan een tuin. We kwamen hier altijd langs, de Panoven lag op de route tijdens het hardlopen en elke keer dachten we er wel aan, en toen besloten we dit jaar om er niet meer alleen over na te denken maar ook om echt te gaan beginnen en lid te worden van de volkstuinvereniging. We kenden de tuin van vroeger, Nilüfer haar vader had hier lang geleden ook al een tuin, maar toen zag het er nog niet zo gezellig uit als nu. Hoe verliep het traject om lid te worden? Nou eerst hebben we op internet opgezocht om achter de adressen en telefoonnummers te komen. Toen zijn we gaan bellen en en. In het begin leek het wel moeilijk te worden, hoorden maar niets en toen zijn we toch blijven proberen om contact te krijgen, daarna kregen we te horen dat ze er gelukkig wel mee bezig waren. Uiteindelijk hebben we een paar maanden moeten wachten en was het ineens zover. Daarna werden we rondgeleid over het complex en kregen we onze tuin te zien. Hat zag er goed uit en er was weinig onkruid. We kregen ook tips, bijvoorbeeld welk onkruid echt verschrikkelijk was en eruit moest. Ook kregen we te horen dat we bij Rob Neve terecht konden als we de tuin wilden gaan frezen. Wat is jullie indruk van de vereniging en het complex tot nu toe? Echt super, iedereen die we ontmoeten is erg aardig en behulpzaam, we raken met veel mensen aan de praat. Ook krijgen we van alles zoals zaden en planten. In de maatschappij heeft iedereen maar haast en is er weinig tijd voor contact. Maar hier gebeurt het tegenovergestelde er is rust en tijd voor elkaar. Ayla ik vind het hier gezellig, ik kom hier niet alleen maar voor de rust, maar ook voor de aardbeien Ayla is dol op water geven en je zag haar in het begin ( nog voor ze het aggregaat hadden ) op de fiets aankomen met haar gieter. Yadigar vertelt dat hij toen hij bezig was met het huisje op te bouwen veel contact had met de collega tuinders, iedereen kwam wel even kijken naar hoe ik bezig was. Nilüfer het leuke is dat we nu als gezin samen iets doen, we hebben samen dezelfde hobby. Ik had al veel gelezen over moestuinen 7

8 en ook gelezen dat je er gelukkiger van wordt en dat is ook echt zo, het is echt heel leuk om te doen. Terug naar de basis, naar de aarde. Wat zijn jullie plannen voor de tuin? We willen biologisch gaan tuinieren, bewust bezig zijn met de aarde. Nu zijn we vooral bezig met inrichten van de tuin, we hebben een terras gemaakt en een huisje. Het huisje hebben we via marktplaats op de kop getikt, we moesten er echt snel bij zijn, want al een paar keer eerder was er een huisje aan onze neus voorbijgegaan. Voor volgend jaar moet er meer lijn in komen. Het zal een gemengde tuin gaan worden met planten, bloemen en groente en een pergola met een druif en natuurlijk de aardbeien voor Ayla. Ayla ziet zich hier al heerlijk bezig en luieren op de tuin. Yadigar zal voornamelijk het zwaardere werk gaan doen en Nilüfer het wieden en planten, vergis je niet dat is ook veel werk. ( ik spreek uit ervaring ) Dat de sfeer hier erg goed is en leuk, ze zijn hier aardig. Nilüfer vraagt zich af waarom er geen vrouwen in het bestuur zitten. Nu zou ze er nog geen tijd voor hebben, maar ze wil zich zeker actief gaan opstellen binnen de verenging. Ze is duidelijk een vrouw met het hart op de goede plaats en we hopen nog veel van haar te horen. Colofon De redactie bestaat sinds kort uit de volgende leden: Naam Delia Nijenhuis: Thijmen den Besten Bauke Andringa Taken Redactie, met als specialiteit interviews. Tevens redactieadres Nieuws van het bestuur Redactie Jos Bouma Opmaak, techniek. Redactieadres: Dominicushof 91,4133 AM Vianen. Bijlage. Wijziging huishoudelijk reglement. Artikel 19 Bouwwerken Wat willen jullie nog kwijt in dit interview? 1. Voor aanvang van het bouwen op uw perceel dient u altijd toestemming bij het bestuur aan te vragen. 2. Ondanks het feit dat de huurders van de volkstuinen niet strijdig mogen handelen met het bestemmingsplan en andere wettelijke regelgeving geeft het bestuur in dit artikel richtlijnen voor een zinvolle inrichting van de percelen met de specifieke 8

9 volkstuin bestemming. 3. De huurder mag op de gehuurde tuin kleine bouwwerken aanbrengen voor opslag van tuinbenodigdheden (gereedschap, zaaigoed e.d.). a. Meeuwenstraat: deze locatie heeft een Groen bestemming. Per tuin mag maximaal een oppervlakte van 10 m² worden bebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter. b. Panoven: deze locatie heeft een Recreatie bestemming. Per tuin mag maximaal een oppervlakte van 6 m² worden bebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 meter. 4. Het plaatsen van een aanvullend afdak met 3 open zijden wordt gedoogd. 5. Het aanvullend bouwen van een kas wordt door de vereniging gedoogd omdat deze prima past binnen de doelstelling van de vereniging. Het plaatsen is voor eigen risico omdat dit wel feitelijk strijdig is met het bestemmingsplan. 6. De totale oppervlakte aan bebouwing mag de 12 m² voor een volledig perceel niet overschrijden. 7. Bouwwerken en beplanting dienen zodanig te worden geplaatst dat buurtuinders er zo min mogelijk hinder van ondervinden. 8. Dit artikel is van kracht per 18 april Bestaande bouwwerken worden voor eigen risico gedoogd totdat het perceel van eigenaar wisselt of vrij komt. a. Bij het beëindigen van de huur dient de huurder voor het einde van de huurovereenkomst alle verbouwing die in strijd is met dit artikel te verwijderen zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding. Als de huurder in gebreke blijft dan is het bestuur gerechtigd een en ander op kosten van de huurder te verwijderen. 9

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter

35e jaargang nr 6 oktober 2011. *De najaarsvergadering 12 november. *Baggeren *Watermeter vantuinpark Offi cieel orgaan Buikslotermeer 35e jaargang nr 6 oktober 2011 *De najaarsvergadering 12 november *Baggeren *Watermeter *Beleidsplan 2012 ADVERTENTIE INHOUD Van het bestuur pag 5 Van de redactie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Woensdag 1 april 2015 Wijkcentrum De Velder Munnikenhof 17 te Ede Aanvang 20.00 uur INHOUD pagina Woord vooraf van de voorzitter 2 Jaarverslag VAT-Ede 2014 3 Complexverslagen

Nadere informatie

Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012.

Notulen van de jaarvergadering van ATV Ons Buiten gehouden op 23 maart 2012. Notulen van de jaarvergadering van ATV "Ons Buiten" gehouden op 23 maart 2012. Aanwezig: 106 leden inclusief 4 bestuursleden. Afwezig: Het volgende lid had bericht van verhindering gegeven: Ludwien de

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel

Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin. multifunctioneel Handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin multifunctioneel 2014 Wageningen, Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO). Uitgave Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013

Inhoudsopgave. 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 24 ste jaargang nummer 94 Maart 2013 Inhoudsopgave Contactpersonen 3 Van de redactie 5 Van de voorzitter 7 Weekendbeurten havenmeester 9 Nieuwe Boot Nieuwe box. Mededeling secretaris 10 Bootverzekering

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie september 2009 43 Middenin het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Lekker veilig spelen in speeltuin Kindervreugd Koopgarantmarkt een succes De Kombinatie is van huis uit sober, doelmatig

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg 32 8191 LK Wapenveld Telefoon (038)

Nadere informatie

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl 1933 2014 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen

Nadere informatie

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin

leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres Eten uit eigen tuin GroenWest nr.3-2014 Eten uit eigen tuin leuk, lekker en gezond We staan voor u klaar vanuit één centraal kantoor met één centraal telefoonnummer en één bezoekadres ThuisBest Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 13

Nadere informatie

Pensioencontact. Ubachs: Rendement moet indexatie mogelijk maken. Voorwoord. Pensioencontact is een uitgave van Pensioenfonds DSM Nederland

Pensioencontact. Ubachs: Rendement moet indexatie mogelijk maken. Voorwoord. Pensioencontact is een uitgave van Pensioenfonds DSM Nederland Voorwoord PDN-bestuurder Michel Ubachs vertelt in deze uitgave van Pensioencontact over hoe PDN de pensioengelden belegt. En hoe belangrijk dat is voor het kunnen indexeren van de pensioenen. Verder lezen

Nadere informatie