NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF VOLKSTUINVERENIGING VIANEN JAARGANG 2011, Nummer 1 In dit nummer Wetenswaardigheden Van de bestuurstafel Notulen ALV van maandag 18 april 2011 Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement ( HHR ) Een verhaal over kruiden door Delia Nijenhuis Interview met de familie Yalcin van die nieuwe uitlopers alleen de bovenste laat zitten en de rest verwijdert dan heb je de kans dat zich een nieuwe kool ontwikkelt. Wat spruiten betreft kun je er ook beter één laten zitten, dan ontwikkelt zich weer een nieuwe plant. Er lopen op onze tuin heel wat oude rotten in het vak, ik vermoed dat daar veel kennis zit. Wellicht dat zij ons een volgende keer van hun ervaringen kunnen vertellen. Van de bestuurstafel Wetenswaardigheden Open dag zaterdag 11 juni. Na regen komt zonneschijn is vooral een uitdrukking die ons verlangen naar de zon aangeeft, dit zouden we nu wel eens om willen draaien, na droogte weer regen. Gelukkig heeft het vanmorgen vroeg na lange tijd weer gegoten. Wat wordt er dan veel werk voor je gedaan, terwijl je nog lekker op één oor ligt. Is de droogte opvallend een ander ding wat opvalt is dat alles erg vroeg is dit voorjaar. Zo halverwege april kon ik de eerste asperges al oogsten, anders was dit eind april pas het geval. Overigens is dat een leuke teelt, je kunt op een tijdstip oogsten als er nog niet veel te halen is van het land. Wie weet in een volgende nieuwsbrief meer over deze teelt. Er zijn hier en daar al meerdere tuinders die zich wagen aan dit gewas. Gelukkig is er de afgelopen tijd wel wat regen gevallen, dit samen met mist en dauw, deed onze groente wel groeien. Heb afgelopen week spruitplanten gezet. Ik dacht vroeger altijd dat als de aardappelen gerooid werden dat dan koolplanten gezet moesten worden. Ik merk echter dat het verstandig is kool waaronder spruiten veel vroeger te zetten. Je krijgt veel betere spruitplanten en wat sluitkool betreft heb je minder last van draaihartigheid, d.w.z. dat een beestje het hart eruit eet, dit al in een vroeg stadium zo eind mei. Je krijgt dan veel bladontwikkeling en geen kool. Een biologische oplossing voor dit euvel is het volgende: In de bladoksels zie je nieuwe uitlopers komen. Dat zou ook optreden als je bij een gezonde kool de kop eruit knipt. Welnu als je Zoals reeds aangekondigd op de ALV komt de open dag wat vroeger in het jaar en wel op zaterdag 11 juni van 10 tot 4. Er zijn een aantal dingen die we met zo n dag willen bereiken. Het is goed als we met onze vereniging in de publiciteit treden en dat we voor belangstellenden laten zien wat erachter die griend op de Panoven gebeurt en dat mensen in de Hagen een kijkje kunnen nemen op de Meeuwenstraat. Wat ook tijdens de vorige twee open dagen bleek is dat leden er plezier aan beleven: Ervaringen uitwisselen, recepten bespreken, elkaars tuinen bekijken enz. Het werven van leden dat oorspronkelijk wel de bedoeling was, is wat naar de achtergrond verdwenen. Dat is ook logisch gezien het feit dat er een wachtlijst is voor beide complexen, zo n vijf per stuk. Zoals het er nu naar uitziet vinden op de Panoven naast het ontvangen van belangstellenden de volgende activiteiten plaats: Corrie van Cuylenburg staat er met appeltaarten te koop. Zij doet dit voor de organisatie Kika, kinderen tegen kanker. De opbrengsten van de verkoop gaan hier naartoe. Bep Binnenveld laat u weer proeven van heerlijke pannenkoeken. Er is een plantenruilmarkt. Tuinders die planten over hebben kunnen dit hier aanbieden.

2 Leden kunnen zich opgeven bezoekers en ook andere leden rond te leiden over hun tuin. Er komt een bedrijf, G en G, die tuingereedschap verkoopt. Indien er nog ideeën bestaan dan graag doorgeven aan Rob Neve, of aan Fred van Dijk, We hopen op een bruisende dag en rekenen op een ieders aanwezigheid. De parkeerplaats wordt gebruikt voor de activiteiten. Dus kom als het kan op de fiets. Barbecue aansluitend aan de open dag op de Panoven. Deze is van 6 tot 9 uur en is toegankelijk voor leden, hun partners en kinderen. Van 5 tot 6 kan er een drankje genuttigd worden. We hebben de organisatie van de barbecue dit jaar uitbesteed aan een zus van Corrie van Cuylenburg. De kosten bedragen 18 euro per persoon, kinderen tot zes jaar gratis, kinderen van zes t/m veertien jaar 8 euro. Een speciale oproep aan leden van de Meeuwenstraat ook deze festiviteit te bezoeken, er is een barbecue apart die niet in aanraking komt met varkensvlees. Ook voor vegetariërs zijn er gerechten. Gaarne opgeven bij Rob of Fred en voor de Meeuwenstraat bij Cor van Dijk ons nieuwe bestuurslid. kunt u een beroep doen op stagiaires, Jos regelt dit. Mail naar Zand, compost en het maaien op de Panoven. Rob Neve is zo bereidwillig geweest voor zand te zorgen waar een ieder gebruik van kan maken. De kosten zijn één euro per kruiwagen. Graag eerst melden voor er gebruik van wordt gemaakt. Namens Rob nog twee oproepen: - Composteerbaar afval graag zover mogelijk naar achteren op de hoop en geen plastic afval, containertjes, ijzerdraad en wat dies meer zij erbij. - Geen grond op de paden gooien, dit wordt zeker met deze droogte kogelhard en daar houden de messen niet van bij het maaien. Nieuwe bestuurder Beste tuinders, Ik wil mijn even voorstellen Ik ben Cor van Dijk sinds kort bestuurlid om de brugstraat tuinen te vertegenwoordigen. Zit al ongeveer 26 jaar op de volkstuin Ik werk in de haven in Amsterdam en heb als hobby fuchsia s kweken, heb op het ogenblik in mijn broeikas zo n 300 stekken staan Daar begin ik al mee in maart,ik stek in Cocopeat, dat is gemalen kokosbast,het voordeel daarvan is dat je geen stekpoeder nodig hebt en de stekken +/- drie tot vier dagen aan de wortel zijn Ik trek daar ook mijn bonen, komkommers en tomaten in voor. Voorheen kon je Cocopeat ook bij karwei kopen maar die zijn daarmee gestopt dus ben nu even op zoek naar een nieuw adres. Verder probeer ook wel eens om inheemse groente of fruit te kweken, wat niet altijd lukt. Ik wens een ieder veel tuinplezier en op weg naar een goede oogst Notulen van de ALV Maatschappelijke stages. Op de ALV is dit aan de orde geweest. Indien u hulp wenst bij het onderhouden van uw tuin dan Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Volkstuinvereniging Vianen gehouden op maandag 18 april in de Hoeksteen, alhier. 2

3 Er zijn 40 leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving O. Rhebergen, M. de Kruik, M. Aarts, R. Houppermans, J. Olde Monnickhoff, M. Boelsma, G. Braun en N. van Veen. De voorzitter opent de vergadering en is verheugd over de grote opkomst. We hebben deze avond een volle agenda. Discussie over de AVVN. Dhr. Griffioen, bestuurslid van de AVVN, houdt een kort betoog over de voordelen van de AVVN, wat er vooral op neerkomt dat wij als lid gebruik kunnen maken van de expertise van de AVVN. Bovendien krijgt ieder lid het verenigingsblad toegezonden. Je kunt de AVVN vergelijken met wat een vakbond is voor werknemers. Er kunnen dhr. Griffioen hierna vragen gesteld worden. Een samenvatting hiervan: - In het begin was het lidmaatschap van groter belang dan nu. We zijn een jonge vereniging en de hulp die de AVVN toen geboden heeft was belangrijk, echter nu is wat meer financiële armslag van belang. Bovendien verwachten wij wat betreft de Panoven geen bouwperikelen, voor de Meeuwenstraat kan dit wel problemen geven, echter onze relatie met de gemeente is goed. - De verzekeringen die we bij de AVVN hebben gaan we via andere wegen afsluiten. - Is er geen tussenweg mogelijk t.a.v. het lidmaatschap? In eerdere kontakten met de AVVN is deze vraag ook al gesteld. Een tussenweg is er niet. - De vraag wordt gesteld of je persoonlijk lid kunt zijn van de AVVN. Deze vorm van lidmaatschap kent de AVVN niet. - Wat was het bedrag aan subsidie dat we van de gemeente kregen? Het bedrag dat wij aan de AVVN betaalden werd door de gemeente gesubsidieerd. De gemeente heeft dat drie jaar gedaan om ons als vereniging op weg te helpen. De subsidie is voor het laatst in 2009 verstrekt. - Wat kost ons het lidmaatschap? Dit bedraagt nu 23,40 per lid. Dhr. Griffioen wordt bedankt voor zijn inbreng en een goede reis naar huis gewenst, op de fiets naar Bussum. Hierna gaan we over tot een interne discussie over de AVVN. Een ieder heeft met de mail of per brief een stuk gekregen met wat overwegingen over ons lidmaatschap. We vinden het gewoon te duur gezien de mate waarin we er gebruik van maken. - Welke verzekeringen moeten we nu zelf afsluiten? Een WA-verzekering, juridische bijstand, bestuurdersaansprakelijkheid, een inboedel en een opstalverzekering. Deze laatste twee liepen al niet via de AVVN, maar hebben we zelfstandig afgesloten. - Kan er bij de gemeente geen subsidie uit een ouderenpotje gekregen worden? Dat is al eens geprobeerd door onze vorige penningmeester met nul op rekest. Op dit moment valt er bij de gemeente helemaal niets meer los te peuteren. - Gaat de contributie nu omlaag? De contributie hoeft bij beëindiging van het lidmaatschap niet omhoog. De vergadering gaat unaniem akkoord met opzegging van ons lidmaatschap. Statutair kunnen we ons lidmaatschap pas beëindigen in Tevens geeft de vergadering toestemming tot het daartoe wijzigen van de statuten. Notulen van de ledenvergadering van 2010 en het Jaarverslag over Beide worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Financieel verslag van De penningmeester geeft een toelichting op de Verlies- en Winstrekening. We sluiten af met een klein positief resultaat. - Er is een vraag over de borg. Nieuwe leden betalen sinds de ALV van 2009 een borg van 100 terwijl de leden die daarvoor al lid waren slechts 20 hebben betaald. Dit wordt door de vragensteller als oneerlijk beschouwd. Het is juridisch niet mogelijk dit gelijk te trekken. De leden van 20 euro zijn het onder die condities nl. aangegaan. - Waar staat de nog te innen contributie van 600 euro? Deze staat op de balans. 3

4 Het verslag van de kascommissie wordt voorgelezen, de kascommissie sluit af met een positief oordeel over de betrouwbaarheid en de juistheid van de jaarstukken. Aftredend van de kascommissie is Hans Tuinier, deze is bereid het weer voor drie jaar te doen. De vergadering gaat akkoord met een herbenoeming. Begroting Er zijn plannen wat te doen aan het hek op de Panoven, dit is op deze wijze te gemakkelijk open te krijgen. We gaan of een nieuw hek aanschaffen, of Rob Neve gaat proberen van het bestaande hek iets degelijkers te maken. De kosten van een nieuw hek zijn De kosten van versteviging zullen wellicht lager uitvallen. Op de begroting staat daartoe een bedrag van 350, voor het één of het ander. De begroting wordt aangenomen, ook inhoudende dat de contributie voor het komende jaar is vastgesteld op 50 euro per tuin. Aanpassing van het HHR: bebouwing en regels borg. Er waren toch wat onduidelijkheden over bebouwing vandaar dat een nieuw artikel is geschreven. Tevens ligt er het voorstel dat indien een lid zijn sleutel niet inlevert bij beëindiging van het lidmaatschap de gehele borg wordt ingehouden. In artikel 19 lid 4 dienen de woorden is toegestaan te worden vervangen door wordt gedoogd. Er zijn de volgende vragen over dit onderdeel: - Is er voor onze complexen een bestemmingsplan? Voor de Meeuwenstraat is er een groen bestemming ( was vroeger een agrarische bestemming ) en voor de Panoven een recreatie bestemming. Voor beide bestemmingen geldt een ander bouwvoorschrift, zoals vervat in het nieuwe artikel. - Handhaaft de gemeente? In ieder geval worden er ieder jaar wel foto s gemaakt. - Een vragensteller verwoordt precies dat bebouwing boven de genoemde oppervlakte in het bestemmingsplan voor eigen risico staat. - In het artikel staat dat er een maximum van 12 m2 aan bebouwing is. Onze oud-voorzitter Hans Evers legt uit dat dit maximum niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Toen indertijd het HHR is opgesteld is dit maximum genoemd door de gemeente. Het is alleen niet zwart op wit gezet. - Bij de behandeling van dit artikel wordt de slechte staat van onderhoud van de tuin van één van onze leden naar voren gebracht. Dit wordt behandeld op de volgende bestuursvergadering. De vergadering gaat akkoord met het voorgestelde artikel en de wijziging t.a.v. de uitbetaling van de borg. Maatschappelijke stages. Er bestaat de mogelijkheid dat stagiaires ingezet kunnen worden bij het onderhoud van de tuinen. De verzekering wordt door de school geregeld als er door deze mensen een helpende hand wordt uitgestoken. Er bestaat, zo blijkt, belangstelling voor deze vorm van hulp. Een aantal leden is bereid dit in goede banen te leiden. Benoeming bestuursleden. Rob Neve en Fred van Dijk zijn aan de beurt om af te treden. Beiden zijn herkiesbaar. De vergadering gaat akkoord met een herbenoeming van hen. Jan Piepers heeft te kennen geven zijn bestuursfunctie te beëindigen. Jan doet al vanaf het begin mee. Hij wordt bedankt voor al de energie die hij in de vereniging heeft gestopt. De functie van sleutelbeheerder blijft hij gelukkig nog vervullen. Voor zijn inzet krijgt hij een dvd over de Zouweboezem, deze zal hem op een later tijdstip worden overhandigd. Gelukkig is er een opvolger voor hem, Cor van Dijk is bereid gevonden het stokje van hem over te nemen. We zijn blij dat we daarmee weer een vertegenwoordiger hebben van de Meeuwenstraat. Rondvraag. - Ook wij ontkomen niet aan de bezuinigingsronde van de gemeente. De gemeente heeft ons voorgesteld dat wij op de Panoven de grienden en de elzenhaag zelf onderhouden. Dit moet nog wel door de 4

5 gemeenteraad. Een gedeelte van de griend is reeds door Fred van Dijk gezaagd. - Henk legt het verzoek neer om vrijwilligers, wat vanuit de zaal het verzoek oplevert de plannen wat eerder aan te geven. - Moet men voor een tweede tuin ook borg betalen. Neen - Dhr. Roes: Er worden duiven gehouden door leden. Hij is daar niet gelukkig mee. - Dhr. Lizzo: Er wordt te pas en te onpas over de paden op de Panoven gereden. Onze parkeerplaats is groot genoeg om daar te parkeren. Dit is een steeds terugkerend probleem. Het bestuur is daar alert op en regelmatig worden overtreders daarop aangesproken. - Dhr. Evers: Hij ondervindt hinder van het verstoken van afval op de Panoven. - Dhr. C. van Dijk kaart het verzakken van de ingangen aan de Meeuwenstraat aan. Vermoedelijk ligt zo zegt hij de oorzaak in het uitbaggeren van de aangrenzende sloot. - Dhr. Schouten vindt het een goede zaak als de scholen betrokken worden bij ons tuingebeuren - Dhr. van de Berg geeft aan dat er een container in de aanbieding is. - Dhr. Kool vermoedt dat er op de Panoven bisamratten en woelmuizen zitten. Kunnen we daar wat aan doen? - Mevr. Willemse: Er zit een del in de oprit naar de Panoven. - Dhr. Mazee geeft aan dat het verstandiger is de contributie vroeger te innen. Bij wanbetaling kunnen er eerder maatregelen worden genomen. - Mevr. Nijenhuis vond het tijdstip van de open dag vorig jaar te laat en vond dat er te weinig ruchtbaarheid aan is gegeven. De open dag wordt dit jaar vroeger gehouden en zoals eerder vermeld willen we het ook tot een ontmoetingsdag voor leden maken. De berichtgeving naar de plaatselijke kranten was wel verzorgd echter om allerlei redenen is men niet overgegaan tot plaatsing. - Mevr. Klarenberg ontvangt het blad van de AVVN niet. Wordt uitgezocht. - Mevr. Scheffer klaagt over het onderhoud van de tuin van haar buurman. Zij heeft niet alle post ontvangen, kunnen er geen ontvangstbevestigingen mee verzonden. Het eerste zullen we in gaten houden, het tweede vinden we teveel rompslomp. Jos bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. De secretaris, Thijmen den Besten. Aanpassing van het Huishoudelijk Reglement.(HHR) Er zijn twee aanpassingen: - Artikel 18 toevoegen: Artikel 18 lid 7. Indien een lid bij beëindiging van het lidmaatschap de sleutel niet inlevert wordt de gehele waarborgsom ingehouden. - Artikel 19 van het HHR komt te vervallen. In plaats daarvan komt de versie die op de laatstgehouden ledenvergadering is aangenomen. Zie de bijlage. Een verhaal over kruiden door Delia Nijenhuis Kruiden: goede buren in de moestuin Kruiden zijn voor bloemen en groenten niet alleen mooie, maar ook gezonde begeleiders/buren. Ze zijn een aanwinst in elke moestuin, niet alleen tegenwoordig, maar de kennis gaat terug tot het stenen tijdperk en door eeuwen overlevering is die kennis gelukkig niet verloren gegaan. De kloosters hebben in de Middeleeuwen een belangrijke rol gespeeld om de kennis te behouden vanwege hun grote nut voor zowel 5

6 voedsel bereiding als wel vanwege hun geneeskrachtige werking. In een gezonde biologische moestuin staan de bloemen, de groenten en de kruiden gezellig door elkaar. Niet zomaar, want door combinatie teelt helpen de kruiden de groenten een handje. Veel van de kruiden houden bijvoorbeeld schadelijke insecten op een afstand. Wat onze voorvaderen over kruiden wisten is nu ook wetenschappelijk bewezen. Gunstige combinaties zijn: Bonenkruid met bonen, dat houdt de zwarte bladluis weg. Dille bij de tuinbonen en hupsakee de luizen gaan er vandoor. Echte salie en tijm rond de perken planten en slakken en koolwitje hebben geen kans. Kervel bij de slakroppen verjaagt mieren en bladluizen Peterselie laat de tomaten beter groeien Oost-Indische kers onder fruitbomen verjaagt bladluizen En zo staan er in de diverse kruidenboeken ( en dat zijn er echt heel veel ) te veel tips om op te noemen. Veel lezen en al doende pikken we dan steeds wat meer van de oude kennis op. Nog zo n voorbeeld; smeerwortel groeit werkelijk overal en wordt dan ook vaak gezien als een vervelend soort onkruid waar korte metten mee moet worden gemaakt, maar als je het in toom kunt houden en de plant bijhoudt dan kun je van de bladeren van de smeerwortelplant een prima bemesting maken die het vooral erg goed doet bij de tomaten. Wat moet je dan doen. Je pakt een emmer met deksel en daarin doe je de bladeren, water erbij, deksel erop en 14 dagen laten staan. Deksel moet erop want het goedje gaat behoorlijk ruiken. Na die 14 dagen is het klaar voor gebruik bij de tomaten. En zo heeft die smeerwortel dan toch zijn goede dienst bewezen. Een ander voordeel van het planten van kruiden in de moestuin is dat het een gunstig effect heeft op het leefklimaat voor hommels en bijen. Eigenlijk kunnen we niet zonder de kruiden die zoveel goeds kunnen doen voor de omgeving van je moestuin. En niet alleen voor je eigen stukje grond, maar hoe meer er met kruiden en biologische teelt gewerkt wordt hoe gezonder wordt het gebied van de volkstuinvereniging. Het is echt fijn om met kruiden aan de slag te gaan in de moestuin, maar naast de combinatieteelt kun je ook de kruidentuin zo inrichten dat het een lust voor het oog is. Opgedeeld in vakjes en vormen. En afgezet met haagjes niet alleen voor de sier, maar ook om de kruiden in het begin te beschermen tegen wind. Enkele voorbeelden van de haagjes zijn buxus, laurier, tijm en lavendel. Het werken met kruiden is een welkome aanvulling in de moestuin. Een lust voor het oog is de kruidentuin van het Openluchtmuseum in Arnhem. Het is een exacte kopie van de hortulus van de abdij in Reichenau ( Bodensee Duitsland ). Vanaf 21 juni zijn er avondwandelingen met een gids die alles uitlegt over de oorsprong en werking van de kruidentuin. Zeker een aanrader voor ieder die er meer van wil weten. Het openluchtmuseum heeft een boekje uitgegeven de Hortulus, ff googelen en je vindt het zo op internet. Delia Nijenhuis In gesprek met Yadigar, Nilüfer en Ayla Een nieuw tuinseizoen, een nieuw geluid, en nieuwe leden van de Volkstuinvereniging (locatie Panoven )Vianen. Door Delia Nijenhuis 6

7 Na het onkruid wieden en verspenen, planten uitzetten in de tuin, zitten we op de tuin van Yadigar en zijn gezin op het mooie nieuwe terras voor het huisje lekker in het zonnetje en in de wind. Nilüfer vraagt of ik trek heb in een kopje thee, nou zeker wel dat sla ik niet af. Yadigar zijn vrouw Nilüfer en hun dochter Ayla zijn enthousiaste mensen en staan open voor contact met anderen. Laten we eerst beginnen met jullie voor te stellen. Yadigar is 45 jaar en woont sinds 19 jaar in Nederland Ze wonen in Blankenborch, hij woont niet alleen in Vianen maar werkt er ook. In Turkije was hij een liefhebber van voetballen en al van kinds af aan van hield hij van de natuur en tuinieren. Hij is daar mee opgegroeid en heeft er hele goede herinneringen aan. Nilüfer is 41 jaar en woont sinds 1979 in Vianen, ze heeft een druk bestaan is lerares en volgt ook nog een studie en heeft veel hobby s, creatief en sportief. Daarom houdt ze ook zo van tuinieren als tegenhanger van al die drukke werkzaamheden, om de balans te houden in haar leven. Ayla is 17 jaar en is geboren en getogen in Vianen ook Ayla is zeg maar gerust een multitalent, ze is erg creatief en ook sportief, ze speelt voetbal bij Brederodes, tuinieren is voor haar ontspannend en ze heeft al heel wat ideeën hoe ze de tuin in de toekomst ziet. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een volkstuin te willen? Door de mooie herinneringen aan een tuin. We kwamen hier altijd langs, de Panoven lag op de route tijdens het hardlopen en elke keer dachten we er wel aan, en toen besloten we dit jaar om er niet meer alleen over na te denken maar ook om echt te gaan beginnen en lid te worden van de volkstuinvereniging. We kenden de tuin van vroeger, Nilüfer haar vader had hier lang geleden ook al een tuin, maar toen zag het er nog niet zo gezellig uit als nu. Hoe verliep het traject om lid te worden? Nou eerst hebben we op internet opgezocht om achter de adressen en telefoonnummers te komen. Toen zijn we gaan bellen en en. In het begin leek het wel moeilijk te worden, hoorden maar niets en toen zijn we toch blijven proberen om contact te krijgen, daarna kregen we te horen dat ze er gelukkig wel mee bezig waren. Uiteindelijk hebben we een paar maanden moeten wachten en was het ineens zover. Daarna werden we rondgeleid over het complex en kregen we onze tuin te zien. Hat zag er goed uit en er was weinig onkruid. We kregen ook tips, bijvoorbeeld welk onkruid echt verschrikkelijk was en eruit moest. Ook kregen we te horen dat we bij Rob Neve terecht konden als we de tuin wilden gaan frezen. Wat is jullie indruk van de vereniging en het complex tot nu toe? Echt super, iedereen die we ontmoeten is erg aardig en behulpzaam, we raken met veel mensen aan de praat. Ook krijgen we van alles zoals zaden en planten. In de maatschappij heeft iedereen maar haast en is er weinig tijd voor contact. Maar hier gebeurt het tegenovergestelde er is rust en tijd voor elkaar. Ayla ik vind het hier gezellig, ik kom hier niet alleen maar voor de rust, maar ook voor de aardbeien Ayla is dol op water geven en je zag haar in het begin ( nog voor ze het aggregaat hadden ) op de fiets aankomen met haar gieter. Yadigar vertelt dat hij toen hij bezig was met het huisje op te bouwen veel contact had met de collega tuinders, iedereen kwam wel even kijken naar hoe ik bezig was. Nilüfer het leuke is dat we nu als gezin samen iets doen, we hebben samen dezelfde hobby. Ik had al veel gelezen over moestuinen 7

8 en ook gelezen dat je er gelukkiger van wordt en dat is ook echt zo, het is echt heel leuk om te doen. Terug naar de basis, naar de aarde. Wat zijn jullie plannen voor de tuin? We willen biologisch gaan tuinieren, bewust bezig zijn met de aarde. Nu zijn we vooral bezig met inrichten van de tuin, we hebben een terras gemaakt en een huisje. Het huisje hebben we via marktplaats op de kop getikt, we moesten er echt snel bij zijn, want al een paar keer eerder was er een huisje aan onze neus voorbijgegaan. Voor volgend jaar moet er meer lijn in komen. Het zal een gemengde tuin gaan worden met planten, bloemen en groente en een pergola met een druif en natuurlijk de aardbeien voor Ayla. Ayla ziet zich hier al heerlijk bezig en luieren op de tuin. Yadigar zal voornamelijk het zwaardere werk gaan doen en Nilüfer het wieden en planten, vergis je niet dat is ook veel werk. ( ik spreek uit ervaring ) Dat de sfeer hier erg goed is en leuk, ze zijn hier aardig. Nilüfer vraagt zich af waarom er geen vrouwen in het bestuur zitten. Nu zou ze er nog geen tijd voor hebben, maar ze wil zich zeker actief gaan opstellen binnen de verenging. Ze is duidelijk een vrouw met het hart op de goede plaats en we hopen nog veel van haar te horen. Colofon De redactie bestaat sinds kort uit de volgende leden: Naam Delia Nijenhuis: Thijmen den Besten Bauke Andringa Taken Redactie, met als specialiteit interviews. Tevens redactieadres Nieuws van het bestuur Redactie Jos Bouma Opmaak, techniek. Redactieadres: Dominicushof 91,4133 AM Vianen. Bijlage. Wijziging huishoudelijk reglement. Artikel 19 Bouwwerken Wat willen jullie nog kwijt in dit interview? 1. Voor aanvang van het bouwen op uw perceel dient u altijd toestemming bij het bestuur aan te vragen. 2. Ondanks het feit dat de huurders van de volkstuinen niet strijdig mogen handelen met het bestemmingsplan en andere wettelijke regelgeving geeft het bestuur in dit artikel richtlijnen voor een zinvolle inrichting van de percelen met de specifieke 8

9 volkstuin bestemming. 3. De huurder mag op de gehuurde tuin kleine bouwwerken aanbrengen voor opslag van tuinbenodigdheden (gereedschap, zaaigoed e.d.). a. Meeuwenstraat: deze locatie heeft een Groen bestemming. Per tuin mag maximaal een oppervlakte van 10 m² worden bebouwd met een bouwhoogte van maximaal 2,5 meter. b. Panoven: deze locatie heeft een Recreatie bestemming. Per tuin mag maximaal een oppervlakte van 6 m² worden bebouwd met een bouwhoogte van maximaal 3 meter. 4. Het plaatsen van een aanvullend afdak met 3 open zijden wordt gedoogd. 5. Het aanvullend bouwen van een kas wordt door de vereniging gedoogd omdat deze prima past binnen de doelstelling van de vereniging. Het plaatsen is voor eigen risico omdat dit wel feitelijk strijdig is met het bestemmingsplan. 6. De totale oppervlakte aan bebouwing mag de 12 m² voor een volledig perceel niet overschrijden. 7. Bouwwerken en beplanting dienen zodanig te worden geplaatst dat buurtuinders er zo min mogelijk hinder van ondervinden. 8. Dit artikel is van kracht per 18 april Bestaande bouwwerken worden voor eigen risico gedoogd totdat het perceel van eigenaar wisselt of vrij komt. a. Bij het beëindigen van de huur dient de huurder voor het einde van de huurovereenkomst alle verbouwing die in strijd is met dit artikel te verwijderen zonder dat hij aanspraak kan maken op enige vergoeding. Als de huurder in gebreke blijft dan is het bestuur gerechtigd een en ander op kosten van de huurder te verwijderen. 9

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen 20017 nr.2 www.volkstuinverenigingvianen.nl april 2017 Beste tuinders, Het voorjaar is weer aangebroken en dat is op onze tuinen te merken ook. Bloesem in volle pracht,

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3

Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3 Nieuwsbrief volkstuinvereniging Vianen 2017 nr.3 www.volkstuinverenigingvianen.nl mei/juni 2017 Beste tuinders, Het zaai- plant en oogstseizoen is weer aangebroken en het is vooral tijdens de snikhete

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen www.volkstuinverenigingvianen.nl Huishoudelijk Reglement Versie: vastgesteld ALV 25 maart 2013 Wijzigingen: Artikel 12 Taxatiecommissie beroep op AVVN, vervallen Artikel 19 Bouwwerken,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen. Versie: vastgesteld ALV 04 april 2016

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen. Versie: vastgesteld ALV 04 april 2016 Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen Versie: vastgesteld ALV 04 april 2016 1 Artikel 1 Aanvraag lidmaatschap Bij de aanvraag van het lidmaatschap dienen in ieder geval de volgende gegevens

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 www.volkstuinverenigingvianen.nl januari/februari 2017 Beste tuinders, januari alweer voorbij en nog geen nieuwsbrief terwijl jullie dit wel iedere maand

Nadere informatie

Volkstuinvitaminen. participatieproject voor minima minima

Volkstuinvitaminen. participatieproject voor minima minima Volkstuinvitaminen participatieproject voor minima minima Ik heb het hele jaar door gezond en goedkoop eten. De volkstuin is mijn eigen voedselbank. Een nieuwe formule In 2010 zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen Nr.4 www.volkstuinverenigingvianen.nl volkstuinverenigingvianen@gmail.com Augustus 2017 Droogte, hitte en regen, alles is onze tuinen deze zomer weer overkomen maar

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen. Versie: vastgesteld ALV 03 april 2017

Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen. Versie: vastgesteld ALV 03 april 2017 Huishoudelijk Reglement Volkstuinvereniging Vianen Versie: vastgesteld ALV 03 april 2017 1 Artikel 1 Aanvraag lidmaatschap Bij de aanvraag van het lidmaatschap dienen in ieder geval de volgende gegevens

Nadere informatie

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten.

Trots op hun oogst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF. MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. 112 12 JULI 2014 ELSEVIER Trots op hun oogst MOESTUIN / Vijf tuiniers over schoffelen, zaaien, oogsten en genieten. Liza Karsemeijer Foto s René van der Hulst IK KWEEK MIJN GROENTEN LIEVER ZELF JOHN VAN

Nadere informatie

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort

Eigen oogst. Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort Eigen oogst Kwartaalblad van Volkstuindersvereniging De Kavel te Westervoort December 2016 1 Bestuur Voorzitter: W.L.Geul Vuurdoornpad 5 6921EJ Duiven tel: 0316-268060 kavel 73 Secretaris: T. Kortekaas

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING

ALGEMENE LEDENVERGADERING ALGEMENE LEDENVERGADERING Zaterdag 29 maart 2014 AANVANG 10:00UUR LOKATIE VTV GROENAKKER Van de Voorzitter Is de Groenakker toekomst bestendig? Zo aan het begin van een nieuw tuinseizoen denk ik wel is

Nadere informatie

Voorbeelden Combinatie - Wisselteelt

Voorbeelden Combinatie - Wisselteelt Vruchtwisseling Wie zelf groenten en kruiden wil verbouwen moet weten dat het succes hiervan voor het overgrote deel wordt bepaald door de bodem. De meeste groenten eisen een bodem die op de juiste manier

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park

ATV 'T Spruitje. Het spruitjesjournaal. Jaargang 2013 nr. 1. Ontwikkelingen op het park ATV 'T Spruitje Het spruitjesjournaal Jaargang 2013 nr. 1 Ontwikkelingen op het park Dit jaar is het werk voor een nieuw hek rond het tuincomplex afgerond, het heeft enkele jaren geduurd maar nu ziet het

Nadere informatie

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene

Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014. Gezinsbond Stekene Kleine Groene Vingertjes workshop 5 april 2014 Gezinsbond Stekene Inleiding Kinderen houden van tuinieren Tuinieren bevat 2 elementen waar kinderen zot op zijn: aardegrond en buitenlucht. De zomerzon zal

Nadere informatie

Tuinders Harde kern Tuin 141 - Albert Uppelschoten (75 jaar) Tuin 154 - Harry de Groot (67 jaar)

Tuinders Harde kern Tuin 141 - Albert Uppelschoten (75 jaar) Tuin 154 - Harry de Groot (67 jaar) Tuinders Ontmoet de tuinders die in De Volkstuin voorbijkomen. Iedereen zorgt op zijn eigen manier goed voor zijn tuintje en draagt iets bij aan de vereniging. Elke week komt de harde kern van Ons Genot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

De Tuinkabouter. Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging. Inhoud Tuinkabouter nr. 3

De Tuinkabouter. Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging. Inhoud Tuinkabouter nr. 3 2006 nr. 3 De Tuinkabouter Officieel orgaan van de Oegstgeester Volkstuin Vereniging Inhoud Tuinkabouter De natuur is een heer, wat hij nat maakt, droogt hij weer. Pagina 1 Colofon Van de redactie Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012

Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord...2 2. 2012: jaaroverzicht in vogelvlucht...3 3. Verantwoording bestuur...6 1 1. Voorwoord In april 2011 zijn we van start gegaan met

Nadere informatie

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg

Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Ledenvergadering Volkstuinvereniging De Voorkoop te Culemborg in 2017 DATUM: Zaterdag, 29 april 2017 om 10.30 uur Plaats: Vergaderzaal Bartjes kringloopcentrum Meerlaan 25 Culemborg Agenda: 1. Opening

Nadere informatie

Samen maken we het groen!

Samen maken we het groen! Samen maken we het groen! 10 tips voor meer natuur in je omgeving Een groene omgeving is leuk om naar te kijken, maar ook gezonder om in te leven en wonen en beter voor het klimaat. Planten en bomen houden

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering

VERENIGING BEWONERS HANZELAND ZWOLLE. Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering Nieuwsbrief september 2016 Uitnodiging Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2 november a.s. De algemene Ledenvergadering wordt gehouden op 2 november a.s. in De Kantine (Hanzeplein 11

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1:

REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB. Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL. Artikel 1: REGLEMENT VAN DE NEDERLANDSE ASTRONOMENCLUB Opgericht te Utrecht 5 oktober 1918 I. NAAM EN DOEL Artikel 1: De vereniging draagt de naam Nederlandse Astronomenclub en is gevestigd te Dwingeloo. Artikel

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Colofon. Cornelis Bodijn, Uitgever: SAAM Uitgeverij, Hillegom

Colofon. Cornelis Bodijn, Uitgever: SAAM Uitgeverij, Hillegom Cornelis Bodijn Colofon Cornelis Bodijn, 2015 Uitgever: SAAM Uitgeverij, Hillegom www.saamuitgeverij.nl Auteur: Cornelis Bodijn Redactie: Simon Hofland, Marcel van Vliet Eindredactie: Anneke Bakker, SAAM

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009

Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Jaargang 7 Nummer 7 17 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat uitsluitend over: Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving van Ootmarsum ALV Büchmania Organisatorische zaken, zoals aanmelden, route, lunch en

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van ATV Ons Belang Nieuwegein (vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012)

Huishoudelijk reglement van ATV Ons Belang Nieuwegein (vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012) Huishoudelijk reglement van ATV Ons Belang Nieuwegein (vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012) Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: Vereniging: de Vereniging

Nadere informatie

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch Aanwezig; 32 ouders, 1 broer Afmeldingen; Hermans, Buisman, Bosma, August, Hattink Notulen ALV ( Algemene ledenvergadering) 9 februari 2014 Verslag onderwerp Zorgplan (met sheets) Bijdrage Jonnie Bosch

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009

Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Jaargang 7 Nummer 8 27 april 2009 Deze nieuwsbrief gaat over: Meld je aan voor de ALV en de wandeling in Ootmarsum Lessen van de dodo Activiteit zondag 3 mei a.s. Wandelen met Boudewijn Büch in de omgeving

Nadere informatie

Klassieke groentetuin

Klassieke groentetuin DE EETBARE TUIN Klassieke groentetuin De verwaarloosde groentetuin VERSE GROENTEN LEKKER!!! Maar er zijn een heleboel redenen te verzinnen waarom je niet met een groentetuin zou willen beginnen. Geen tijd

Nadere informatie

LIJST WAT KAN EN WAT TE VERMIJDEN

LIJST WAT KAN EN WAT TE VERMIJDEN AARDAPPEL AARDBEI ANDIJVIE GOEDE COMBINATIE Bloemkool, sluitkool, tuinbonen, sperziebonen, maïs, knoflook, mierikswortel. afrikaantjes (tagetes) voorkomen aaltjes. Oost-Indische kers Spinazie, sperziebonen,

Nadere informatie

Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels,

Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels, Genieten van zelfgekweekte groenten, fruit en kruiden is het einde! Alleen komen die verse tomaten, knapperige sla, pittige rucola, zoete appels, volle kersen of smaakvolle basilicum er natuurlijk niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Tuinonderhoud. samen wonen

Tuinonderhoud. samen wonen Tuinonderhoud Voor velen is de tuin een plek om van te genieten. De één haalt ontspanning uit het lezen van een boek in het voorjaarszonnetje, de ander geniet juist door actief bezig te zijn in de tuin.

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland

Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Toelichting bij het huishoudelijk reglement van ICF Nederland Waarom een huishoudelijk reglement? Binnen een vereniging gelden regels. De meeste van die regels vloeien voort uit de wet (http://wetten.overheid.nl/bwbr0003045/2013-07-01

Nadere informatie

Nico dankt de 34 aanwezige leden voor hun komst, waarmee de betrokkenheid wordt

Nico dankt de 34 aanwezige leden voor hun komst, waarmee de betrokkenheid wordt Notulen ledenvergadering 25 november 2013 Bestuur: Voorzitter: Nico van de Brom Penningmeester: Ko Donker Lid: Arie Willems Secretariaat: Anita Breitkopf Nico dankt de 34 aanwezige leden voor hun komst,

Nadere informatie

cnme maastricht en regio

cnme maastricht en regio cnme maastricht en regio dit is een uitgave van cnme maastricht en regio tel: o43-321 99 41 www.cnme.nl info@cnme.nl oorspronkelijke tekst en tekeningen: sies willems Leerkracht/ouder Schooltuinboek Leerling

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Volkstuindersvereniging De Molenhof. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2012

Huishoudelijk Reglement van de Volkstuindersvereniging De Molenhof. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2012 Huishoudelijk Reglement van de Volkstuindersvereniging De Molenhof Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 1 maart 2012 Artikel 1. ALGEMEEN Het Huishoudelijk Reglement geeft een nadere uitwerking

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Volkstuinvereniging de Oude Bogten

Huishoudelijk reglement Volkstuinvereniging de Oude Bogten Huishoudelijk reglement Volkstuinvereniging de Oude Bogten ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Dit huishoudelijk reglement is samengesteld in overeenstemming met het bepaalde in de statuten. ARTIKEL 2 BEGRIP

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014

Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Sportvereniging Hillegersberg (S.V.H.) Notulen Buitengewone Algemene Ledenvergadering Zaterdag 12 Juli 2014 Aanwezige bestuursleden: Rick van Westenbrugge, Dolf van Stappershoef en Ubbo Rommerts Afgemeld:

Nadere informatie

WELKOM. 22 april 2015

WELKOM. 22 april 2015 WELKOM 22 april 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Voorstelling bestuursleden 4. Goedkeur Statuten en huishoudelijk reglement 5. Vaststellen bijdrage 6. Begroting 7. Aanstellen Kascommissie 8. Vesteda

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving

Groei & Bloei Afdeling Zwolle. 10 april uur ledenvergadering uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Groei & Bloei Afdeling Zwolle 10 april 2017 19.30 uur ledenvergadering 20.00 uur Lezing Piet Steltman de invloed van groen op onze leefomgeving Locatie: Het Anker Voorsterweg 36 Zwolle Zaal open 19.15

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering TurnAround 8 september 2015 Locatie: Turnhal TurnAround, 1 e straat 52 Afwezig met afmelding: Lisanne Krul, Rob van Hellemond, Chantal Beekman, Tine Noordman, Rina Oudenaarde,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

2. Notulen van de Algemene ledenvergadering van 20 juni 2012 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Verslag vergadering : Datum : 30 mei 2013 Tijd : 13.30 uur Algemene Ledenvergadering (ALV) Locatie : Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag Kenmerk : V-13-59 Notulist : Amber Cornelissen 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70

Inhoud. Zaai- en plantkalender 72. EHBG: Eerste Hulp Bij Groenteproblemen 70 Inhoud Aan de slag 7 Moestuinquiz 9 Stappenplan: Stap 1: Een stukje grond 13 Stap 2: Kies een plek 13 Stap 3: Doe de schudproef 14 Stap 4: Basisgereedschap 16 Stap 5: Zaden 18 Stap 6: Alles over zaaien,

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft

NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft NIEUWSBRIEF 8 1 oktober 2012 redactie: Rebecca van Delft Ik was met de riek gras aan het opruimen in de paarden wei samen met brian. Ik schrok me zelf `t apenzuur. Ik dacht even dat ik `m een kopie kleiner

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures.

In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures. In deze uitgave: - Voorwoord - Kort verslag ALV 20 oktober - De Grote Clubactie - Rabo Clubkas Campagne - LSV Kerstmarkt - Vacatures 1 Voorwoord: Hier is al weer de derde nieuwsbrief van het seizoen 2017-2018.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (behorende bij de statuten van de Biologische Tuinbouwvereniging Twente)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. (behorende bij de statuten van de Biologische Tuinbouwvereniging Twente) HUISHOUDELIJK REGLEMENT (behorende bij de statuten van de Biologische Tuinbouwvereniging Twente) LEDEN. Artikel 1. Zij, die lid wensen te worden van de vereniging, melden zich aan bij het bestuur. Als

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0

Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Huishoudelijk Reglement RBMV versie 3.0 Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT-VASTSTELLING-WIJZIGING 1) In dit reglement worden nadere regels gesteld betreffende een aantal aangelegenheden waarnaar in de verenigingsstatuten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG

BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG BEWONERSVERENIGING ZOMERTALING CULEMBORG Notulen Algemene Ledenvergadering 2014 Aan: leden Bewonersvereniging Zomertaling Culemborg Datum: 23 september 2014 Locatie: Kantine Focus, Prijsseweg 14A, 4105

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement

VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL. Huishoudelijk reglement VERENIGING HUZAREN VAN BOREEL Huishoudelijk reglement Rev. : 1 3 voor gebruikconcept aanpassingen nieuwe Verenigingsvorm Datum : 30 september 201010 maart 2015 Inhoud Artikel 1. Algemeen 1.1 Vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een lapje grond waarop je siergewassen en/of groente mag telen. Daarop mag je ook nog een huisje plaatsen. Je kan overnachten in de periode

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement.

Huishoudelijk Reglement. Huishoudelijk Reglement. Dit reglement dient uitsluitend ter aanvulling van de statuten van de Vereniging van Eigenaren Noorderplassen. Dit reglement is vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering op 24

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie