Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010"

Transcriptie

1 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan DP Amsterdam Telefoon: (020) Fax: (020) Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland Opleidingsmanager bovenbouw: de heer F. Snippe Sectoren: Handel & Verkoop Handel & Administratie Sport, Dienstverlening & Veiligheid ICT Uiterlijke Verzorging Onderdeel van

2 Inhoudsopgave Welkom bij het vmbo van het Stelle College 4 Kleinschalig en veilig Leuke schooltijd Na het Stelle College naar het mbo doorstromen Ook wij doen ons best Hoe zit het vmbo op het Stelle College in elkaar? 5 De onderbouw (klas 1 en 2) Kiezen voor een sector Kiezen voor een leerweg De bovenbouw (klas 3 en 4) Overgang naar een volgend leerjaar Vmbo 1 naar vmbo 2 Vmbo 2 naar vmbo 3 Het examen in het derde en vierde leerjaar Vmbo 3 naar vmbo 4 Wat moet je doen voor het schoolexamen? Hoe krijg je een diploma? Wat moet je doen voor het centraal examen? De examencommissie Schoolse zaken 8 Lestijden Lesuitval Rooster roosterwijzigingen De rapporten Buitenschoolse activiteiten 9 Introductiedagen Schoolkamp onderbouw (1e jaar) Werkweken bovenbouw Excursies Projecten na school: Topscore Topsport Sportdagen Schoolfeesten Schoolresultaten van het Stelle College 10 Begeleiding op maat op het Stelle College: wat, wie en hoe? 11 De mentor De zorgcoördinator Testen Hulp bij het leren Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) Hulp bij persoonlijke problemen Wat te doen bij klachten? De veiligheidscoördinator De opleidingsmanager Contacten van ouders met school Ouderraad Schoolregels 14 Samen zijn we de school Algemene regels De regels en werkhouding Leerlingwijzer Stelle College 2

3 Dagelijkse gang van zaken 16 De administratie Conciërge De Opvangklas (OVK) Roosterwijzigingen Leerplicht Aanval op de Uitval Verzuim melden aan school Te laat Schoolpas Kantine Uit de les verwijderd Schorsing en verwijdering Inschakelen politie Financiën en verzekering 18 Kosten van een opleiding bij het Stelle College Bestellen van schoolboeken Vrijwillige ouderbijdrage Verzekeringen en schade Het docententeam 22 Namen docenten en vakken / leergebieden Belangrijke data voor ouders en leerlingen 23 Contactgegevens overkoepelende organisaties 24 Raad van Bestuur van het ROC van Amsterdam Directie Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROC van Amsterdam Inspectie van het VO-onderwijs Op schoolkamp Leerlingwijzer Stelle College 3

4 Welkom bij het vmbo van het Stelle College In deze gids vind je heel veel dingen die je wilt weten over het vmbo op het Stelle College, onderdeel van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROC van Amsterdam. Het ROC van Amsterdam (ROCvA) is een grote instelling, maar daar merk je verder niets van als je bij ons op school zit. Pas als je je diploma hebt gehaald, zul je zien dat het best handig is, omdat je binnen het ROCvA perfect kunt doorstromen naar een vervolgopleiding. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Dat is onderwijs waarmee je later voor jezelf kunt zorgen, omdat je een vak hebt geleerd. Het geeft ook aansluiting tot het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Wist je dat zestig procent van je leeftijdgenoten op het vmbo zit? In het beroepsonderwijs, ook in het vmbo, gaat het meer om wat je kunt dan om wat je weet. Natuurlijk kun je niet zonder theorie. Er zijn dingen die je moet weten, en veel van die dingen staan nu eenmaal in boeken. Maar alleen theorie is niet het doel. Waar het om gaat is vaak de praktijk. Veel dingen zul je bij ons leren door ze te doen. Wat je uit de boeken leert kun je vaak in de praktijklessen gebruiken. De computer speelt hierbij een steeds grotere rol. Dat vinden veel kinderen echt hartstikke leuk. Kleinschalig en veilig Het Stelle College is een relatief kleine school met ruim 350 leerlingen. Dat betekent dat je nooit verloren rondloopt. Iedereen kent je. Je leert (bijna) iedereen kennen. Je maakt kennis met alle medewerkers Je zult gauw genoeg merken hoe belangrijk bijvoorbeeld de conciërge is! Dat iedereen elkaar kent, geeft een veilig gevoel. En veiligheid, dat vinden we echt geweldig belangrijk. Wij zijn niet overdreven streng, maar wel als het gaat om pesten of geweld. Als we merken dat je daarmee te maken krijgt, doen we er wat aan, daar kun je van op aan. En dat geeft toch eigenlijk wel een gerust gevoel, of niet soms? Leuke schooltijd Natuurlijk zit je op school om dingen te leren waar je later plezier van hebt. Maar we willen graag dat je niet alleen later plezier hebt, maar ook nu. Daarom hebben we allerlei extra activiteiten om het gezellig te maken en om elkaar goed te leren kennen, je thuis te laten voelen. Dat is nog nuttig ook, want als je niet met plezier naar school gaat kun je ook geen goede resultaten halen. Na het Stelle College naar het mbo doorstromen Misschien houdt het je nu nog niet zo bezig, maar wij denken al aan de tijd die komt als je bij ons je diploma hebt gehaald. In het kader van de Kwalificatieplicht (behalen van niveau 2 in het mbo) kun je heel makkelijk doorleren binnen het ROC van Amsterdam. En dat is het voordeel van dat De Berkhoff goede en directe contacten heeft met het mbo van het ROCvA: we weten uitstekend de weg naar onze collega s daar. Daardoor kunnen we jou en je ouders precies vertellen wat de verschillende mogelijkheden zijn als het zover is. Bij Handel en Verkoop leiden we je zelfs in één en dezelfde school op voor niveau 2 van het mbo, een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. Ook wij doen ons best Wij vragen van onze leerlingen dat ze hun best doen. Dus doen wij dat zelf ook. Als je ergens niet tevreden over bent, hoef je dat niet voor je te houden. Je mag het gewoon wel gewoon graag! - aan de orde stellen. Dan kunnen wij kijken wat we eraan kunnen doen. Wij hopen dat je bij ons een fijne tijd tegemoet gaat, waar je jouw hele leven met plezier aan terug zult denken. Vergeet vooral niet vrienden en vriendinnen te maken. Geloof ons, ook daar kun je lang plezier van hebben. Dhr. F. Snippe, opleidingsmanager bovenbouw Dhr. I. Oostvriesland, opleidingsmanager onderbouw Leerlingwijzer Stelle College 4

5 Hoe zit het vmbo op het Stelle College in elkaar? Het vmbo is een brede opleiding van vier jaar, voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Vmbo betekent voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. De onderbouw (klas 1 en 2) In de eerste twee jaar volg je lessen in de onderbouw. Je krijgt een vakkenpakket dat voor bijna iedereen hetzelfde is. Het zorgt voor een brede algemene ontwikkeling en het is een vervolg op de basisschool. Ook kun je in deze twee jaren nadenken over welke beroepsrichting je wilt kiezen in de bovenbouw. Dit zijn de vak- en leergebieden die je in elk geval krijgt: Nederlands en Engels Wiskunde Mens en Maatschappij Mens en Natuur Bewegen en Sport Kunst en Cultuur In speciale mentorlessen leer je hoe je jouw werk het best kunt aanpakken en hoe je het best met anderen kunt omgaan. Iedere leerling heeft een mentor. Bij je mentor kun je altijd terecht als er iets is. Ook je ouders kunnen bij je mentor terecht als ze vragen hebben over de school. Kiezen voor een sector Aan het eind van het tweede jaar moet je verschillende keuzes maken. Een keus uit twee leerwegen en een keus uit vier sectoren. Laten we beginnen met de vakken die voor iedereen hetzelfde blijven. Dat zijn: Nederlands Engels Maatschappijleer Gymnastiek Kunstvakken Daarnaast volg je twee vakken die bij jouw sector horen. Enkele vakken zijn verplicht en soms kun je kiezen. Je kiest een sector omdat het je interesseert of omdat je al een idee hebt wat je later wilt worden. Wil je later bijvoorbeeld iets doen met uiterlijke verzorging? Dan kies je voor de sector zorg en welzijn. Wil je later in de horeca of op kantoor werken? Dan moet je de sector economie kiezen. Wil je een baan in de bouw of in een garage? Dan kies je de sector techniek. Het kiezen van een sector is best moeilijk. Je moet nadenken over wat bij je past, hoe je jouw toekomst ziet en waar je goed in bent. Je ziet, er hangt wat van af! Daarom helpt de school je hierbij. Dat onderdeel heet Loopbaanbegeleiding (LOB). De volgende beroepsrichtingen worden op onze school aangeboden: Handel & Verkoop Handel & Administratie Sport, Dienstverlening & Veiligheid ICT Uiterlijke Verzorging Kiezen voor een leerweg Maar er is nog een keus die gemaakt moet worden na twee jaar Onderbouw: de keus tussen een basisberoepsgerichte leerweg en een kaderberoepsgerichte leerweg. - Wanneer je praktisch bent ingesteld, is de basisberoepsgerichte leerweg iets voor jou. Je krijgt praktijkles, soms op een stage- of werkplek buiten de school en daarin leer je heel gericht voor één vak of werkgebied. De praktijkvakken zijn hier het belangrijkst. De cijfers die je ervoor krijgt, tellen op je examen zwaarder mee dan andere cijfers. Met de basisberoepsgerichte leerweg kun je doorstromen naar de assistenten- of basisberoepsopleidingen (niveau 1 of 2) van het middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingwijzer Stelle College 5

6 - Wanneer je liever leert door een combinatie van praktijk en theorie, dan is de kaderberoepsgerichte leerweg iets voor jou. Met deze leerweg stroom je door naar het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 of 4) - de vakopleidingen of de middenkaderopleiding. De bovenbouw (klas 3 en 4) In de tweede klas heb je dus gekozen voor een sector én voor een leerweg. Wat je ook hebt gekozen, in de derde en vierde klas zal blijken wat je sterke kanten zijn, wat je leuk vindt en hoe je verder zou willen. In deze jaren loop je ook een stage. Dan leer je ineens nog veel meer over hoe er in de praktijk gewerkt wordt, hoe mensen op het werk met elkaar omgaan en wat er allemaal komt kijken bij het zelfstandig uitoefenen van een beroep. In het derde en in het vierde leerjaar loop je ook nog vier dagen stage in het Meeting point. Het Meeting point is een soort bedrijfje in de school naast de personeels-/bezoekersingang. Je werkt met een aantal klasgenoten aan allerlei taken. Je maakt o.a. kopieën, verkoopt kantoorartikelen en je beheert de mediatheek. Tijdens je stage in het Meeting point word je door de bedrijfsleidster beoordeeld op je beroepscompetenties (houding en vaardigheden). In deze laatste twee jaar wordt natuurlijk ook weer aandacht besteed aan beroepskeuze, aansluitend op de Praktische Sector Oriëntatie in de eerste twee jaar. We bezoeken met de klas beurzen, open dagen en voorlichtingsbijeenkomsten van mbo-opleidingen. Overgang naar een volgend leerjaar Elke leerling wordt individueel besproken in de rapportvergadering. De uitslag van de rapportvergadering is altijd bindend. Vóór de rapportvergadering heeft de mentor met jou een persoonlijk gesprek en hij/zij geeft je tips op de volgende persoonlijke vaardigheden: Zelfkennis: hoe denk je over je eigen mogelijkheden? Zelfreflectie: hoe bekijk je jouw eigen handelen? Leren leren: dat wil zeggen, zelf weten waar je zaken kunt vinden of halen Omgaan met emoties: emoties bij anderen en jezelf benoemen en er goed op reageren Kunnen luisteren en een boodschap goed kunnen weergeven Kunnen samenwerken: bij opdrachten en prestaties in staat zijn je handelen met anderen af te stemmen Zelfvertrouwen: het kunnen vertrouwen op de eigen mogelijkheden Zelfstandigheid: een opdracht of prestatie zonder hulp van begin tot het eind zelf kunnen uitvoeren Creatief zijn: eigen ontwerpen/oplossingen of opdrachten kunnen bedenken en uitvoeren Gemotiveerd zijn: actief zijn Ondernemerszin: bereid zijn nieuwe zaken op te pakken en aan de man te brengen Vmbo 1 naar vmbo 2 Bij goede leerresultaten en bij goede inzet en motivatie ga je over naar het tweede leerjaar. De rapportvergadering geeft een bindend advies. Vmbo 2 naar vmbo 3 In de loop van het tweede jaar maak je een portfolio over de sector die je wilt gaan volgen vanaf het derde jaar. Deze portfolio is voor de rapportvergadering van belang om te kijken of je de juiste keuze maakt. Daarbij spelen motivatie, positieve werkhouding en prestaties een rol. Er wordt ook gekeken of de door jou gekozen leerweg haalbaar is. De rapportvergadering geeft een bindend advies. Het examen in het derde en vierde jaar De inhoud van het schoolexamen staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting vermeld. Dit krijg je samen met het examenreglement aan het begin van de derde klas uitgereikt. Het derde en vierde leerjaar vormen samen de examenperiode. Het examen is verdeeld in een schoolexamen en een centraal examen. Leerlingwijzer Stelle College 6

7 Vmbo 3 naar vmbo 4 De onderdelen van het PTA ( programma van Toetsing en Afsluiting) voor de derde klas moeten met een gemiddeld voldoende worden afgesloten. Indien dit niet het geval is, ben je een bespreekgeval. We gaan dan met alle docenten bespreken of je wel of niet over kan gaan. Ter verduidelijking: er wordt gekeken op dezelfde wijze als bij het examen. Er mag wel een onvoldoende op het rapport staan, maar niet in het beroepsgerichte gedeelte. Ook moet de onvoldoende zijn gecompenseerd. Tegenover een 5 moet een 7 staan. Het kan zijn dat je een extra opdracht krijgt om alsnog naar vmbo 4 te kunnen. De uitspraak van de lerarenvergadering is bindend. Gymnastiek telt in deze beoordeling mee, omdat dit ook een examenvak is. De vakken maatschappijleer 1 en CKV worden in het derde leerjaar afgesloten: het cijfer van maatschappijleer 1 telt mee voor je eindexamen, de vier CKV-dossiers moeten allen met een voldoende worden afgesloten. Ben je in vmbo 3 blijven zitten dan zal in de rapportenvergadering besproken worden of doubleren zinvol is. Een vijfde leerjaar is mogelijk. Wat moet je doen voor het schoolexamen? In het derde en vierde leerjaar kennen we 8 perioden. In periode 1 t/m 7 wordt het schoolexamen afgenomen. Het schoolexamen bestaat uit de toetsen die leerlingen maken gedurende het derde en vierde jaar. Periode 8 is gereserveerd voor het centraal examen. Het centraal examen voor het beroepsgerichte programma bestaat uit een praktisch examen en een schriftelijk examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg en een praktisch examen en een digitaal examen voor de basisberoepsgerichte leerweg. Hoe krijg je een diploma? In het examenreglement, onderdeel van het PTA dat je van je mentor in het 3 e leerjaar krijgt, staat wat je moet doen om je diploma te behalen. De cijfers van het 3 e en 4 e jaar en het cijfer van het centraal examen moeten samen voldoende zijn om een diploma te krijgen. Wat moet je doen voor het centraal examen? Eigenlijk moet je alles uit het derde en vierde leerjaar weten. Dit lijkt heel moeilijk, maar vaak blijkt dat je door herhaling en oefening het meeste wel weet. Het betekent wel dat je vanaf het begin in de derde klas goed mee moet doen in de les!. De examencommissie De voorzitter van de examencommissie is dhr. F. Snippe De secretaris van de examencommissie is mevr. H. van Dam Leerlingwijzer Stelle College 7

8 Schoolse zaken Lestijden De lessen duren 50 minuten en zien er als volgt uit: Onderbouw Bovenbouw Eerste lesuur uur Eerste lesuur uur Tweede lesuur uur Tweede lesuur uur Pauze uur Pauze uur Derde lesuur uur Derde lesuur uur Vierde lesuur uur Vierde lesuur uur Pauze uur Pauze uur Vijfde lesuur uur Vijfde lesuur uur Zesde lesuur uur Zesde lesuur uur Pauze uur Pauze uur Zevende lesuur uur Zevende lesuur uur Achtste lesuur uur Achtste lesuur uur Je moet alle schooltijden beschikbaar zijn. Roosteraanpassingen kunnen tijdens het schooljaar plaatsvinden. Soms is er sprake van een 40-minutenrooster (bijvoorbeeld bij rapportvergaderingen) Dan gelden onderstaande lestijden: Onderbouw Bovenbouw Eerste lesuur uur Eerste lesuur uur Tweede lesuur uur Tweede lesuur uur Pauze uur Pauze uur Derde lesuur uur Derde lesuur uur Vierde lesuur uur Vierde lesuur uur Pauze uur Pauze uur Vijfde lesuur uur Vijfde lesuur uur Zesde lesuur uur Zesde lesuur uur Pauze uur Zevende lesuur uur Zevende lesuur uur Achtste lesuur uur Achtste lesuur uur Lesuitval Mocht er onverhoopt een les uitvallen door ziekte of andere redenen, dan worden de roosters aangepast. Je vindt dit op het scherm in de kantine. Als er tussenuren ontstaan wordt in de kantine de tijd doorgebracht, leerlingen mogen in tussenuren niet naar buiten. Als je eenmaal in de school bent blijf je daar tot na de laatste les. Als je vrij bent ga je naar huis. Rooster - roosterwijzigingen Aan het begin van het schooljaar krijg je jouw lesrooster. Wijzigingen worden tijdig bekend gemaakt op het roosterbord in de school, op blackboard en indien nodig medegedeeld aan de klas. Incidentele wijzigingen verschijnen op het roosterbord. We rekenen erop dat je zorgt op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Wanneer lesuitval tijdig bekend is, proberen we je via een telefooncircuit daarover te informeren. Met je mentor maak je de afspraak, welke leerlingen wie gaan bellen bij lesuitval. Zo zorg je met elkaar dat je op de hoogte blijft van mogelijke roosterwijzigingen door lesuitval. De rapporten Vier keer per jaar wordt een schoolrapport uitgereikt. Je ouders worden daarbij uitgenodigd de resultaten met je mentor en je docenten te bespreken. Aan het eind van het schooljaar ontvang je het eindrapport. Hierop staat aangegeven of je over gaat. De rapportvergadering heeft daar dan over beslist. Op de rapportage van 1ste, 2de en 3de klassers vermelden wij ook onze beoordeling van gedrag, inzet, werkhouding en het lesverzuim. Leerlingwijzer Stelle College 8

9 Buitenschoolse activiteiten Introductiedagen Voor alle leerlingen vinden er in de eerste schoolweken kennismakings- of introductiedagen plaats. Tijdens deze dagen maak je kennis met je klasgenoten, de mentor, de docenten, de schoolleiding, het overige personeel. Ook wordt de gang van zaken op school aan de hand van deze leerlingwijzer besproken. Deze dagen worden gevuld met activiteiten in de klas en op het sportveld. De introductiedagen zijn lesdagen, je moet daar dus aan mee doen. Schoolkamp onderbouw (1 e jaar) Als afsluiting van de introductieweek gaan de 1 e jaarsklassen op kamp. Leerlingen onderling en docenten leren elkaar beter kennen met als doel samen als groep goed te kunnen samenwerken. Het schoolkamp is een belangrijk onderdeel van de schoolactiviteiten. Dit gebeurt in week 40. De leerlingen gaan twee dagen op kamp en komen de 3 e dag terug. Meer informatie volgt nog. Werkweken bovenbouw De 3 de jaars van SDV hebben een introductiekamp en de 4 de jaars gaan een week skiën in Tsjechië. Alle leerlingen gaan in het derde leerjaar enkele dagen weg naar het buitenland (Parijs of Barcelona). Excursies Alle klassen gaan op excursie. Dit kan een bezoek aan een bedrijf, een museum, een theater of bioscoop zijn. Dit ter ondersteuning van de lessen op school. De excursies zijn een onderdeel van het lesprogramma en zijn daarom verplicht. Projecten na school: Topscore De gemeente Amsterdam geeft alle jongeren van Amsterdam de mogelijkheid om talenten te ontwikkelen. Voor de sport is er Topscore. In de school worden na de lessen verschillende sporten aangeboden. Topsport Studeren en topsport, wat mag je verwachten? De Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROC van Amsterdam werkt samen met Topsport Amsterdam om de combinatie topsport en studie zo goed mogelijk te laten verlopen. Vanuit school wordt er in samenspraak met de topsportbegeleider (dhr. G. Groot) en de studiebegeleider van je opleiding mogelijk gemaakt dat je: Een onderwijsprogramma volgt waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de planning voor wedstrijden, trainingen enzovoort. Toetsen doe je op een voor jou geschikt moment en waar nodig op een andere manier of plaats Extra begeleiding en digitale aansturing bij de studie en beroepspraktijkvorming c.q. stage speciaal aangepast aan jouw sportverplichtingen De topsportbegeleider kan je vertellen of je met jouw sport en niveau hiervoor in aanmerking komt. Sportdagen Twee keer per jaar wordt er een sportdag voor alle leerlingen en medewerkers georganiseerd. Deze sportdagen worden samen met de leerlingen van de opleiding Sport, Dienstverlening en Veiligheid georganiseerd. Schoolfeesten Samen met je klas kun je in overleg met je mentor klassenavonden organiseren. Heb je een idee voor een schoolfeest dan kun je dat overleggen met de Opleidingsmanager. Hij kijkt of het haalbaar is. Leerlingwijzer Stelle College 9

10 Schoolresultaten van het Stelle College over het cursusjaar RESULTATEN STELLE COLLEGE Aantal leerlingen 343 van klas 1 naar 2 60 (98,4%)* van klas 2 naar 3 84 (94,4%)* van klas 3 naar 4 85 (87,7%)* Basisberoepsgericht: 35 (94,6%) Geslaagden Kaderberoepsgericht: 56 (94,9%) * In principe zijn er geen leerlingen blijven zitten. Dat er geen 100% scores zijn, heeft te maken met het feit dat er leerlingen zijn uitgestroomd naar andere scholen. Helpen bij de open dagen Leerlingwijzer Stelle College 10

11 Begeleiding op maat op het Stelle College: wat, wie en hoe? Iedere leerling heeft recht op hulp en begeleiding. Wat en hoe, dat kan voor elke leerling anders zijn. Begeleiding is volgens ons: recht doen aan verschillen. In het eerste leerjaar moet je wennen aan de overgang van de basisschool: een nieuwe groep, nieuwe vakken, nieuwe leraren en een nieuw gebouw. Alleen al dat maakt begeleiding nodig. De leerlingwijzer geeft hierover nadere informatie. Dat is slechts een onderdeel van ons begeleidingssysteem. We geven ook aandacht aan studie- en keuzebegeleiding en we begeleiden onze leerlingen bij meer persoonlijke vragen. Zo nodig schakelen wij externe deskundigen in. Iedere leerling heeft een mentor. De mentor is de spil van het systeem. Hij/zij onderhoudt de directe contacten met de ouders of verzorgers en met de leerlingen zelf. De zorgcoördinator geeft ondersteuning en begeleidt de mentoren en docenten en zet specifieke hulpverlening in van derden Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht voor persoonlijke en vertrouwelijke zaken. De remedial teacher, die op een aantal scholen aanwezig is, onderzoekt leerlingen op leesen schrijfproblemen en helpt ook bij andere vormen van leerachterstand. We bieden faalangsttraining en examentraining voor leerlingen die onder té grote spanning en onzekerheid naar het examen toeleven. De mentor Iedere leerling heeft een eigen mentor. Deze beschikt over al je gegevens en is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. Bij nieuwe leerlingen neemt de mentor zelf contact op met je ouders/verzorgers. Speciale mentorlessen helpen je om een goede studieaanpak te ontwikkelen. Je leert: huiswerk goed te noteren in je agenda leerwerk regelmatig te herhalen een goede methode voor het uit het hoofd leren een goede methode voor het leren van teksten je goed voor te bereiden op proefwerken. In de bovenbouw richten de mentoren zich ook meer op beroepenoriëntatie en een goede beroepshouding. Daarnaast bespreekt de mentor regelmatig de gang van zaken, soms met de gehele klas, dan weer met een groepje of met een leerling afzonderlijk. Hij praat over de resultaten in de verschillende vakken, de relatie met leraren en klasgenoten, problemen op school of thuis. Als je speciale zorg nodig hebt, dan schakelt de mentor de zorgcoördinator in. De zorgcoördinator De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de zorgstructuur op school. Zij spreekt regelmatig met de mentoren en docenten de leerlingen door op verzuim, gedrag en resultaten. Bij zorgen over de ontwikkeling van leerlingen kan zij in overleg met de ouders doorverwijzen naar speciale hulpverleners. De zorgcoördinator bespreekt in overleg met ouders zorgen over leerlingen in het Zorg Advies Team (ZAT). Hierin zitten de leerplichtambtenaar, jeugdzorgmedewerker, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts(ggd) en de buurtregisseur. Het ZAT komt 1x per 6 weken bij elkaar. Naam zorgcoördinator Onderbouw: mevr. Inge in het Veld bovenbouw: mevr. A. Joosen adres Leerlingwijzer Stelle College 11

12 Testen Hulp bij het leren Problemen met lezen, schrijven of rekenen zijn meestal op de basisschool aan het licht gekomen. Maar niet altijd. Daarom kun je in de eerste klas meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar worden getest. Daarbij kunnen lees- en spellingsproblemen ontdekt worden. Op basis van de testuitslag wordt er voor jou een handelingsplan gemaakt dat met de ouders wordt besproken en waarbij dan aandacht is voor lees-, taal- en/of rekenachterstand of voor andere problemen. Onze scholen zijn er niet alleen om vakken te leren en een diploma te halen. Je maakt ook een persoonlijke ontwikkeling door. Dit gaat met pieken en dalen. Als hierbij problemen zijn, kunnen wij met jou naar een oplossing zoeken. Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) Leerlingen met een zogeheten LWOO-profiel op het gebied van reken- en/of taalachterstand of sociaal emotionele problematiek krijgen op onze school extra zorg. Deze zorg komt tot uiting doordat het onderwijs als volgt wordt gegeven: kleinere groepen met gemiddeld 14 tot 18 leerlingen er wordt gewerkt met individuele handelingsplannen er zijn steunlessen voor rekenen (economie en wiskunde), taal (Engels en Nederlands) of faalangsttraining. er is mentorbegeleiding er is verzuimbestrijding er zijn zeer regelmatige voortgangsbesprekingen Hulp bij persoonlijke problemen Wanneer je persoonlijke problemen hebt, kun je die met je mentor bespreken. Soms zal deze adviseren contact met de vertrouwenspersoon op te nemen. Uiteraard kun je dat ook meteen zelf doen. Het is de taak van een vertrouwenspersoon om te helpen problemen te voorkomen, om problemen die gesignaleerd zijn te verhelderen, om hulp te bieden, en zo nodig te verwijzen naar externe specialisten. Alle leerlingen en alle ouders of verzorgers kunnen gebruik maken van de GGD in Amsterdam. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen van de GGD zijn ook binnen onze school actief. Zij hebben tot taak de gezondheid van de jeugd te bevorderen. Ze doen dat op de volgende manier: Voor leerlingen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek (bijvoorbeeld over dingen die je onzeker maken, seksualiteit, veilig vrijen, roken, drugs) houdt de GGD maandelijks een inloopspreekuur. Ouders die met vragen zitten over opvoeding, gezondheid of ontwikkeling van hun kind kunnen bij de GGD terecht voor een gratis en vertrouwelijk gesprek. Het adres van de GGD is: Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam Telefoon (020) Wat te doen bij klachten? Er zijn twee soorten klachten. Klachten over de school (beoordeling, begeleiding, de gang van zaken in de klas, etc.) moeten in eerste instantie altijd met je docent of je mentor worden besproken. Kom je er samen niet uit, dan kun je terecht bij de opleidingsmanager of zorgcoördinator. De vertrouwenspersoon is speciaal bedoeld voor klachten over zaken waar je niet gemakkelijk over praat. We bedoelen dus klachten over zaken als bedreiging, machtsmisbruik, intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld of pesten. Naam vertrouwenspersoon Dhr. E. Monsanto adres Leerlingwijzer Stelle College 12

13 Pesten op school is verboden Word je gepest, vertel dat dan direct aan je docent. Ben je bang om nog naar school te gaan? Zijn andere kinderen onaardig tegen je of bedreigen ze je? Slaan andere kinderen stoere taal tegen je uit? Dan ligt het voor de hand dat je dit niet plezierig vindt of dat je boos bent. Ook zul je onzeker zijn over de ernst en omvang van het probleem, of je machteloos voelen. In omstandigheden als deze is het dringend gewenst dat je contact opneemt met de vertrouwenspersoon. Als wij merken dat kinderen het slachtoffer zijn van pesten dan doen wij daar altijd iets aan! De veiligheidscoördinator Wij vinden het een van onze belangrijkste taken om ervoor te zorgen dat wij een veilige school zijn. Geweld, of dat nu fysiek of verbaal is, wordt niet getolereerd. De vmbo-scholen van de Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs ROC van Amsterdam werken samen in het gemeentelijk project Veiligheid in en om School (VIOS). Iedere locatie heeft een medewerker die speciaal de veiligheid op school in de gaten houdt. Naam veiligheidscoördinator Dhr. Geert Groot adres De opleidingsmanager De opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Bij problemen (hieronder valt ook ernstig spijbelgedrag!) is de opleidingsmanager degene die actie onderneemt. Naam opleidingsmanager onderbouw: dhr. I.Oostvriesland bovenbouw: dhr. F. Snippe adres Contacten van ouders met school Tijdens het schooljaar hebben we regelmatig contact met je ouders of verzorgers. Op een aantal middagen/avonden kunnen zij de mentor of de docent spreken over de voorgang en/of problemen ten aanzien van jou. Indien je ouders contact willen hebben met een bepaalde docent is het verstandig eerst met de mentor te overleggen, die op deze avond dan de docent kan uitnodigen. Je ouders overleggen voornamelijk met je mentor. Ouders kunnen uiteraard altijd een gesprek aanvragen met de mentor, docent, zorgcoördinator of de opleidingsmanager. Wij verzoeken wel om dit vooraf (telefonisch) te overleggen om een geschikt moment te vinden. Ouderraad In zijn we begonnen een ouderraad voor het Stelle College op te richten. Om de betrokkenheid van de ouders naar de school te vergroten vindt de school het belangrijk dat de ouders zitting hebben in de ouderraad. De bedoeling van de ouderraad is dat de ouders in de school een platform hebben om hun ideeën en voorstellen ten aanzien van de school naar voren te brengen en hierover mee te praten. De ouderraad komt één keer in de tien weken bijeen. Belangstellende ouders kunnen zich opgeven bij de opleidingsmanager of mentor. Leerlingwijzer Stelle College 13

14 Schoolregels Samen zijn we de school Het Stelle College kent een deelnemersstatuut. Dit kun je inzien bij de administratie. Hierin staan de onderstaande schoolregels: Door je in te schrijven als leerling ga je een leercontract aan met de school. Daaraan ontleen je rechten (goed onderwijs, begeleiding) en plichten (naleving regels, goede studie-inzet). De inschrijving als leerling van onze school houdt in dat leerlingen en ouders/verzorgers de regels van de school, zoals hieronder beschreven, aanvaarden. Algemene regels Volg altijd de aanwijzingen van alle medewerkers meteen op, ga niet in discussie of protest. Natuurlijk heb je recht op toelichting of uitleg maar doe dat bij je mentor. 1. Van jou wordt verwacht dat je respect hebt voor de ander en een positieve leer- en werkhouding aanneemt. Samenwerken met andere leerlingen en docenten vinden wij belangrijk. 2. We gaan er vanuit dat je de schoolafspraken kent en naleeft. Wij verwachten dat je met plezier naar school gaat en dat je door je gedrag bijdraagt aan een prettige sfeer. 3. Aanwijzingen van de schoolleiding, docenten en ander personeel volg je op. 4. Als je je niet aan de schoolregels houdt, worden er maatregelen genomen. Deze variëren van een waarschuwing tot schorsing van school. In het uiterste geval kun je van school worden verwijderd. De regels en werkhouding 5. De school verwacht dat je afspraken nakomt en school- en huiswerk goed verzorgt. 6. Je hebt ook verantwoordelijkheden tegenover je medeleerlingen en je houdt duidelijk rekening met hen. 7. Je kleding is altijd netjes en past bij het naar schoolgaan. 8. We gebruiken geen seksistische of racistische taal, in de school spreken we Nederlands. 9. Het op school in bezit hebben/gebruiken/onder invloed zijn van verdovende dan wel geestverruimende middelen en/of alcoholhoudende drank, onder welke naam of vorm dan ook is ten strengste verboden en leidt tot directe schorsing en voordracht bij de directie tot definitieve verwijdering van de opleiding. Dit geldt ook voor messen en andere wapens. Indien er sprake is van strafbaar gedrag schakelen we altijd de politie in dus ook bij het afsteken van vuurwerk. Die beslist dan wat er verder gebeuren moet. 10. Als leerling draag je er zorg voor dat lokalen, gangen, meubels en hulpmiddelen bij het onderwijs door jouw toedoen geen schade lijden. Hieronder wordt ook verstaan het schrijven of het bekladden van tafels, stoelen, muren etc. Jij of je ouders/verzorgers, kunnen voor de schade aansprakelijk worden gesteld. Opzettelijk toegebrachte schade, vernieling of bekladding kan leiden tot onmiddellijke en definitieve verwijdering. 11. Elke leerling heeft volgens rooster na de pauze corveedienst. Het betreft enkele keren per schooljaar. 12. In de pauzes ben je in de kantine en niet in gangen of klaslokalen. De gangen en trapportalen zijn niet bedoeld om te eten of te drinken. 13. Tijdens de pauzes mag je het schoolgebouw niet verlaten. 14. Je mag in het schoolbouw niet roken. 15. Het gebruik van mobiele telefoons, MP3 spelers en het eten en drinken, kauwen van kauwgom, in de school en tijdens de lessen zijn niet toegestaan. Telefoons en spelers worden anders ingenomen. In de pauzes kun je uiteraard in de kantine eten of drinken en zo nodig bellen. 16. In de school is het dragen van je jas en het dragen van een hoofddeksel (pet, muts, capuchon) niet toegestaan. Bij herhaald overtreden wordt deze in beslag genomen. 17. Je bent verantwoordelijk voor je eigendommen. In geval van diefstal, verlies of beschadiging meld je dat bij de conciërge of je mentor. Laat geen geld of waardevolle voorwerpen onbeheerd achter in jassen of tassen. Laat ook je tas niet onbeheerd achter. Huur een kluisje! Dit kost je 10, waarvan 5,- borg Bij diefstal onderneemt de school géén actie. Je moet aangifte doen bij de politie. Leerlingwijzer Stelle College 14

15 18. De directie houdt zich het recht voor gedurende het schooljaar het lesrooster te wijzigen. In beginsel dient de leerling van uur beschikbaar te zijn voor het volgen van de lessen. Beautysalon van de opleiding Uiterlijke Verzorging Leerlingwijzer Stelle College 15

16 Dagelijkse gang van zaken De administratie De openingstijden van de administratie zijn dagelijks van tot uur. Bij de administratie kun je terecht voor: wijzigingen in persoongegevens (verhuizing, wijziging van telefoonnummer) aanvragen extra verlof aanvragen formulieren studiefinanciering Tijdens de lessen ga je niet naar de administratie, tenzij je door de administratie bent uitgenodigd. Conciërge De conciërge houdt toezicht op het hele gebouw. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor kleine reparaties in het gebouw. Alle aanwijzingen van de conciërge volg je op. Zijn er problemen met meubilair, sanitair e.d. dan kun je dit bij hem melden. De Opvangklas (OVK) De opvangklas is geopend van uur. De opvangklas is een voorziening op het Stelle College waar je gebruik van maakt als je uit de les gestuurd bent, te laat gekomen bent, om te laat in te halen of een vervangend lesprogramma moet volgen als gevolg van een schorsing. Bij te laat komen, uitsturen of inhalen meld je je dezelfde dag!!! bij de docent Opvangklas. Roosterwijzigingen Dagelijkse informatie en roosterwijzigingen kun je lezen op de monitor in de kantine en op de 1 e verdieping. Kijk hierop voor je naar huis gaat. Op Blackboard kun je de roosterwijzigingen vinden. Blackboard kun je thuis op je computer ook inzien. Nieuwe leerlingen krijgen hierover informatie. Leerplicht Alle leerlingen van het Stelle College zijn leerplichtig. Dit betekent dat je altijd op school moet zijn. Mochten er redenen zijn dat je niet op school kan zijn moet je die schriftelijk melden aan de school. Hebben we geen schriftelijk bewijs van je afwezigheid dan beschouwen we je verzuim als ongeoorloofd. De directie van het Stelle College is verplicht om veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim, conform de leerplichtwet, te melden aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal dan vragen naar de redenen van het verzuim en maatregelen treffen om het verzuim te verminderen. Aanval op de uitval Op het Stelle College is een project verzuimcoach gestart. Dit project heeft als doel het verzuim op het Stelle College te verminderen. Leerlingen die regelmatig verzuimen of te laat zijn krijgen begeleiding van een verzuimcoach. De verzuimcoach wordt door de zorgcoördinator toegewezen. Verzuim melden aan school Als je onverwacht niet naar school kunt, moeten je ouders of verzorgers dit voor uur telefonisch melden. Gebeurt dit niet, dan wordt de absentie als ongeoorloofd verzuim beschouwd. Zodra je weer op school komt, heb je een absentiebrief / groene kaart van thuis bij je. Dat lever je in bij de receptie Ben je verhinderd wegens ziekte dan gelden dezelfde regels als bij afwezigheid. Word je ziek tijdens schooltijd, dan meld je je af bij de receptie, alleen na toestemming mag je het schoolgebouw verlaten. Afspraken met doktoren, fysiotherapeuten, ziekenhuis e.d. moet je zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen. Dit geldt zeker voor regelmatig terugkerende afspraken. Indien een ziekte langere tijd duurt, is het verstandig contact op te nemen met je mentor zodat eventuele achterstanden tijdig kunnen worden weggewerkt. Ben je ziek tijdens PTA-toetsen en examens, dan moet er altijd een geldige doktersverklaring worden overlegd. Meer informatie hierover staat in het examenreglement. Als je in de loop van de dag de school moet verlaten, meld je je af bij de receptie. Alleen met toestemming mag je de school verlaten. Leerlingwijzer Stelle College 16

17 Te laat Als je te laat komt, haal je altijd een te-laat-kom-briefje bij de receptie. Zonder dat briefje word je niet tot de les toegelaten. Je moet ook je schoolpas inleveren. Die kan je na de lessen ophalen bij de opvangklas.te laat betekent dat je dezelfde dag een uur in moet halen in de opvangklas. Kom je vaker te laat dan zullen er passende maatregelen worden getroffen. Je ouders worden per brief geïnformeerd. Te laat komen betekent ook dat je de gemiste lesuren dezelfde dag moet inhalen in de te laat klas. In geval van vaak te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. Schoolpas Van de school krijg je een schoolpas. Deze schoolpas moet je altijd bij je hebben. De schoolpas moet je bij het binnenkomen van de school laten zien. Indien je de schoolpas niet bij je hebt, krijg je geen toegang tot het schoolgebouw. Je moet dan naar huis terug om je schoolpas op te halen. Als je je schoolpas verliest, meld je dit bij de receptie. Je krijgt een nieuwe, maar je moet dan wel 5,00 hiervoor betalen. Kantine Vanaf uur kun je terecht in de kantine, natuurlijk alleen op tijden dat je geen lessen moet volgen. Tijdens de korte pauzes en middagpauze kun je in deze ruimte de meegebrachte eet- en drinkwaren gebruiken. In de kantine is er gezond eten en fris te koop. De wachttijden die ontstaan door lesuitval kunnen worden doorgebracht in de kantine. We maken met een groot aantal leerlingen gebruik van de kantine, daarom draag ook jij de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de kantine er keurig uit blijft zien. Aanwijzingen van de kantinebeheerder en van andere medewerkers van school moeten stipt worden uitgevoerd. Tijdens de pauzes blijven de leerlingen binnen de school. De school vindt onderlinge contacten belangrijk. Uit de les verwijderd worden Als je, wegens verstorend gedrag, uit de les wordt verwijderd, verlaat je onmiddellijk het lokaal en meld je je bij de Opvangklas (OVK) voor een uitstuurformulier. Op dit formulier kun je jouw verhaal kwijt. Het resterende lesuur ga je in de OVK aan het werk. Na de les maak je een afspraak met de docent om het uitstuurformulier te bespreken en vervolgafspraken te maken. Je kunt dan de volgende les weer in. Heb je geen formulier ingevuld of het formulier niet besproken met de docent dan kan de docent je niet toelaten in de les. Bij weigering de klas te verlaten, volgt direct een interne schorsing. Schorsing en verwijdering Bij ernstig orde verstorend of bedreigend gedrag behoudt de school zich het recht voor de leerling extern te schorsen dan wel in zeer ernstige gevallen te verwijderen. Bij het ernstig verstoren van de orde dan wel veiligheid in de school kan verwijdering ook worden toegepast bij ouders, verzorgers dan wel bezoekers van de school. Bij dit laatste geldt overigens dat wanneer dit herhaaldelijk voorkomt óók de leerling verwijderd kan worden. Als je je niet aan de gemaakte afspraken houdt, neemt de zorgcoördinator na overleg met de directie, gepaste maatregelen. Inschakelen politie De buurtregisseur komt regelmatig op school. In een aantal ernstige gevallen wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. Daarnaast vragen we de politie preventief de kluisjes in de school regelmatig na te kijken op verboden zaken en leerlingen te fouilleren. Leerlingwijzer Stelle College 17

18 Financiën en verzekering Kosten van een opleiding bij het Stelle College Het volgen van onderwijs op het vmbo is gratis. Sinds 1 januari 2009 krijgt de school een vergoeding voor de aanschaf van lesboeken/bepaald lesmateriaal en zijn de kosten hiervan niet meer voor de ouders/verzorgers. Daarnaast kan de school voor allerlei zaken die daar niet onder vallen een Vrijwillige Ouder Bijdrage (VOB) vragen, met een toelichting waar dit voor is. Ook voor de aanschaf van sommige opleidingsspecifieke materialen zijn de ouders verantwoordelijk. Als u hierover vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan de opleidingsmanager. Bestellen van schoolboeken Het bestellen van de schoolboeken voor uw kind wordt vanaf anders. Tot nu toe bestelde de school de boeken voor uw kind bij Van Dijk Educatie. Dit is nu gewijzigd. Ouders/verzorgers moeten nu zelf bij Van Dijk Educatie de schoolboeken bestellen en krijgen deze boeken thuis bezorgd. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders verzorgers dat de boeken op tijd worden besteld. De schoolboeken zijn voor ouders/verzorgers gratis. Vrijwillige ouderbijdrage Een school ontvangt geen leermiddelengeld voor extra activiteiten zoals excursies en sportdagen. Als school willen wij uw kind deze activiteiten wel bieden om het aanbod te verbreden en het voor uw kind aantrekkelijker te maken Deze activiteiten vinden plaats binnen en soms ook buiten de lesactiviteiten. Voor deze extra schoolactiviteiten vragen wij een vrijwillige bijdrage van ouders. Deze bijdrage is geen voorwaarde voor toelating van onze school. Deze bijdrage wordt gebruikt voor de bekostiging van extra activiteiten, bijvoorbeeld feestelijke activiteiten, evenementen en overige bijzondere gebeurtenissen. De bijdrage wordt alleen gebruikt voor activiteiten en voorzieningen waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen voor wie de activiteit of voorziening is bestemd. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en verantwoord. Op de webapplicatie van Van Dijk Educatie kunt u aanvinken bij de regel over ouderbijdrage dat u akkoord gaat met de vrijwillige ouderbijdrage. Hieronder het overzicht van de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar en per sector. Opleidingsmanager: dhr. Ivan Oostvriesland Locatie: Stelle College Klas: 1 Opleiding: onderbouw Omschrijving Bedrag Festiviteiten 30 Agenda 8 Introductiekamp 35 Administratieve kosten 5 TOTAAL 78 Opleidingsmanager: dhr. Ivan Oostvriesland Locatie: Stelle College Klas: 2 Opleiding: onderbouw Omschrijving Bedrag Festiviteiten 30 Agenda 8 Administratieve kosten 5 TOTAAL 43 Leerlingwijzer Stelle College 18

19 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 3 Opleiding: Uiterlijke Verzorging Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Beursbezoek 25 Administratieve kosten 5 TOTAAL 60 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 4 Opleiding: Uiterlijke Verzorging Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Examenfeest 5 Beursbezoek 25 Administratieve kosten 5 TOTAAL 65 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 3 Opleiding: ICT Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 USB stick 10 Administratieve kosten 5 TOTAAL 45 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 4 Opleiding: ICT Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Examenfeest 5 USB stick 10 Administratieve kosten 5 TOTAAL 50 Leerlingwijzer Stelle College 19

20 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 3 Opleiding: Handel Administratie en Handel Verkoop Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Administratieve kosten 5 TOTAAL 35 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 4 Opleiding: Handel Administratie en Handel Verkoop Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Examenfeest 5 Administratieve kosten 5 TOTAAL 40 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 3 Opleiding: Sport, Dienstverlening & Veiligheid Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Beroepsartikelen 20 Administratieve kosten 5 TOTAAL 55 Opleidingsmanager: dhr. Florus Snippe Locatie: Stelle College Klas: 4 Opleiding: Sport, Dienstverlening & Veiligheid Omschrijving Bedrag Schoolfeest 5 Sportdagen 10 Sociale activiteiten 15 Examenfeest 5 Beroepsartikelen 5 Administratieve kosten 5 TOTAAL 45 Leerlingwijzer Stelle College 20

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen

School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen School Automotive, Logistiek en Uniformberoepen Opleiding Beveiliging Diamantlaan 16 Locatiegids 2014-2015 Beste student, Hartelijk welkom bij de opleiding Beveiliging van het Noorderpoort! De opleiding

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS

Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Zo gaat het op De Meergronden AFSPRAKEN, REGELINGEN EN REGELS Beste leerlingen, beste ouders, Op De Meergronden leer je voor het leven. Voor een leven in de 21e eeuw waarin je met allerlei mensen, van

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Scholengemeenschap Dalton Voorburg VMBO-tl/HAVO/Atheneum en Gymnasium Loolaan 125 2271 TM Voorburg Tel.: 070-3007700 (elke werkdag van 07.30 tot 16.30 uur) Fax: 070-3007777 Website:

Nadere informatie

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector)

telefoon 024 3 820 460 fax 024 3 820 461 absentiemelder 024 3 820 462 post@kgcnijmegen.nl Directie mw. Kasbergen (rector) dhr. van Oosten (conrector) Oudergids Woord vooraf In dit document zijn op alfabetisch volgorde een aantal onderwerpen opgenomen waar ouders regelmatig naar vragen en weet van moeten hebben. Er is de nodige over overlap met andere

Nadere informatie