Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten"

Transcriptie

1 Mdule 5 Uitwerkingen van de pdrachten Hfdstuk Therie van vervrming dr buiging Opdracht Deze pdracht heeft als del vertruwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing: dv qx ( ) dx = dm V ( x ) dx = d M( x) = dx dw = ( x) dx Met de gegeven belasting en de randvrwaarden zijn deze vier vergelijkingen p te lssen. Bepaling van de dwarskracht: dv dx = qx ( ) V = q ( x )d x π x ql πx V = q sin dx = cs + C l π l Bepaling van het mment: dm = V dx M = V( x)dx q l π πx l q l π πx l M = cs dx = sin + C x + C De randvrwaarden zijn dat het mment nul is vr x = 0 en x =. Invullen levert: C = C = 0. Bepaling van de hekverandering: d M M( x) = d π π = x dx sin d cs = q l x q l x x C π l = π l + Bepaling van de zakking: 4 dw ql πx ql πx = w = ( x)dx dx w = cs dx sin C x C 4 π l = π l + + 4

2 De randvrwaarden zijn dat de zakking nul is vr x = 0 en x =. Invullen levert: C = C 4 = 0. De zakkingslijn is nu bepaald. De maximumdrbuiging is daarmee k bekend: 4 ql πx w( x) = sin 4 π l en w ql l = vr x = π 4 max 4 Opdracht De enige cmplicatie in deze pdracht is dat de mmentenverdeling eerst met wrden bepaald met behulp van de belasting. Dit vrschrift is iets ingewikkelder waardr de integralen iets meilijker zijn dan die in paragraaf. (Tepassingen van de buigingstherie). Vraag : Bepaling van de mmentenlijn De mmentenlijn is te bepalen via de dwarskrachtenlijn: dv qx ( ) dx = q( l x) q x V = q( x)dx = dx = q x + C l l dm V dx = q x q x M = V dx = q x + C dx q x C x C = l l De integratiecnstanten vlgen uit het verwerken van de randvrwaarden. De dwarskracht en het mment zullen nul meten zijn aan het uiteinde. Hieruit vlgt: V(x = l) = 0 C = ql + ql = ql M(x = l) = 0 C = 6 ql + ql ql = 6 ql De mmentenverdeling is nu bekend: M(x) = qx l q 6 x + q lx q 6 l Het inklemmingsmment (plegreactie) klpt en is psitief! Kracht maal arm levert: T = ql l = 6 ql Het vervlg ziet eruit als in paragraaf.. Uitgaande van de nu bekende mmentenlijn is de hekverandering te bepalen en daaruit de zakking. Vraag : Bepaling van de hekverandering De hekverandering vlgt uit de vlgende betrekking: d M M( x) M( x) = d = dx = d x dx = + q x x lx l dx 6l 6

3 Uitwerken van deze frmule levert: 4 q x x lx l x ( x) = + + C 4l Bij de inklemming p x = 0 geldt dat de hekverandering nul met zijn. Hieruit vlgt dat de integratiecnstante C k nul met zijn. Vraag : Bepaling van de zakkingslijn De zakkingslijn vlgt uit de vlgende betrekking: dw = dw = φ(x) dx dx 4 q x x lx l x w = ( x)dx w = + dx 4l Gebruikmakend van het gegeven dat de zakking p x = 0 gelijk is aan nul vlgt hieruit: wx ( ) q x x lx l x 0l = ql en w max = w x = l = 0 Hfdstuk Methde van het gereduceerde mmentenvlak Opdracht Deze cnstructie is p de buigstijfheid na identiek aan het eerder behandelde vrbeeld 0 van paragraaf.4. (Liggers p twee steunpunten). De mmentenlijn vr statisch bepaalde cnstructies is niet afhankelijk van de buigstijfheid van de cnstructie en dus is de mmentenlijn gelijk aan die van het genemde vrbeeld. De gereduceerde M-lijn is nu eenvudig te bepalen aangezien de gehele ligger dezelfde buigstijfheid heeft. De gereduceerde M-lijn is in figuur 5. weergegeven. Het ppervlak dat dr de gereduceerde M-lijn wrdt ingeslten, is te splitsen in een aantal kleine ppervlakken waarvan eenvudig het ppervlak kan wrden bepaald. In figuur 5. is een mgelijke verdeling weergegeven. In tabel 5. zijn de gegevens van deze ppervlakken verzameld, waarbij het statisch mment is bepaald van elk ppervlak ten pzichte van de rechter plegging B.

4 4 Figuur 5. Figuur 5. Tabel 5. Bijdragen van de ppervlakken Nr. Breedte Hgte ( ) Opp ( ) z B S B a,0,5 6,5 5,, b,0,5 5,0 4,0 00 c,0 0,00 0,0,666 6,667 d,0,5,5 4,0 0 e,0,5,5,5 56,5 f,0 5,0 5,0,, g,0,50,5,,9 Ttaal 9,5 7,5 De hekverandering in vlgt uit het gegeven dat de zakking in B nul met zijn. Neem een psitieve hekverandering φ aan en bepaal deze met behulp van: w B 7,5 45,4 = 6,0 = 0 dus: =

5 5 Hiermee is de hekverandering in bepaald. De hekverandering in punt B kan nu bepaald wrden met: 45,4 9,5 47,08 B = + pp = + = De zakkingen kunnen p dezelfde manier als in het vrbeeld 0 van paragraaf.4. wrden bepaald. In tabel 5., 5. en 5.4 zijn de resultaten verzameld. Tabel 5. Zakking ter plaatse van F Nr. Breedte Hgte ( ) Opp ( ) z F S F a,0,5 6,5 0,,08 Ttaal 6,5,08 45,4,08 4,4 w =,0 SB = = Tabel 5. Zakking ter plaatse van F Nr. Breedte Hgte ( ) Opp ( ) z F S F a,0,5 6,5, 8, b,0,5,5 0,5 6,5 c*,0 7,5,75 0,,5 Ttaal,5 5,8 90,84 5,8 75,0 w =,0 SB = = Tabel 5.4 Zakking ter plaatse van F Nr. Breedte Hgte ( ) Opp ( ) z F S F f, ,666 6,667 Ttaal 5 6,667 94,6 6,667 77,49 w = B,0 SB = = Met deze gegevens kan de zakkingslijn wrden gecnstrueerd. Dit wrdt aan de lezer vergelaten.

6 6 Opdracht 4 De gereduceerde M-lijn is in figuur 5. weergegeven. Figuur 5. De hekverandering in is te bepalen als we ns realiseren dat de zakking in punt B nul met zijn. Uitgaande van een psitieve hekverandering in punt vlgt: 67,5 6 6 w B = l l = 0 6 = 0 5 = B = + B = 5 De hekverandering in punt B is dus qua grtte gelijk aan die in punt maar tegengesteld van teken. angezien de ligger symmetrisch wrdt belast, hadden we dit k verwacht. De maximumdrbuiging treedt, vanwege de symmetrische belasting, halverwege de ligger p. Vr het berekenen van deze drbuiging is figuur 5.4 van belang. Figuur 5.4 Met de gegevens van de twee ppervlakken kan de zakking in het midden wrden bepaald. Het ppervlak van de halve gereduceerde M-lijn is te splitsen in een driehek en een scheve blle parabl. Vr het bepalen van het statisch mment van de gereduceerde M-lijn ten pzichte van het midden van de ligger is de hrizntale ligging van het zwaartepunt van zwel de driehek als de scheve parabl ndig. Deze afstanden zijn in figuur 5.4 te vinden.

7 7 Er vlgt: 6,875,0,75 = = 67,5,0 0,5 4 = = Met de hekverandering in punt kan de zakking in het midden en p 4 l wrden bepaald: 5,5 w = midden l a 4a4 = 89,84 en w l = w 4 max = (parabl) 4 Merk p De zakking p en 4 4 van de verspanning is snel te bepalen, mdat bekend is dat de zakkingslijn een parabl is met het maximum p l. Daaruit vlgt dat de zakking p en 4 4 van de verspanning gelijk is aan 4 van de maximale zakking. Ga dit zelf na met een schetsje van de zakkingslijn. Dr in plaats van getallen parameters te gebruiken, kan wrden aangetnd dat vr de hekverandering bij de pleggingen en de zakking in het midden geldt: ql = 4 ql B = 4 w max 4 5ql = 84 In technische zakbekjes zijn deze frmules te vinden. Opdracht 5 De gereduceerde mmentenlijn van deze cnstructie is weergegeven in figuur 5.5. De hekverandering in punt is te bepalen uit het feit dat de zakking in B gelijk is aan nul: w B = l l = 0 = = B = + = + =

8 8 Dr in plaats van getallen parameters te gebruiken, kan wrden aangetnd dat vr de hekverandering bij de pleggingen geldt: M l = M l B = 6 De maximale drbuiging treedt p waar de raaklijn aan de zakkingsfunctie hrizntaal lpt. Dit betekent dat de afgeleide van de zakkingsfunctie nul met zijn. De hekverandering is de afgeleide van de zakkingsfunctie. Dus daar waar de hekverandering gelijk is aan nul, treedt de maximale drbuiging p. In figuur 5.5b is het rechterdeel van de ligger met een lengte x getekend. De hekverandering p een afstand x vanaf punt B is te bepalen met: φ x = φ B θ x De hekverandering p een afstand x vanaf B met nul zijn. Hieruit vlgt: θ x = φ B 00 x x 00 = x = =,46 m 6 Merk p De ppervlakte van het M/-vlak met even grt zijn als de hekverandering in B. Dr het rechterdeel te kiezen is de berekening eenvudiger dan wanneer het linkerdeel wrdt gekzen. Figuur 5.5

9 9 De maximale drbuiging is nu te bepalen met: w max = φ B,46 θ x,46 0,9 w max = φb,46 = met: θ x = φ B De zakking in het midden van de ligger is te bepalen met: 00,0,0 5 w midden = B,0 = De maximale zakking wijkt dus slechts,5% af van de maximale zakking en k de plaats van de maximale zakking ligt dicht bij het midden van de verspanning. Veelal kan daarm wrden vlstaan met het berekenen van de zakking halverwege de liggerverspanning. Dr in plaats van getallen parameters te gebruiken, kan wrden aangetnd dat vr de zakking in het midden geldt: M l w midden = 6 De zakkingslijn is in figuur 5.6 geschetst p basis van deze twee heken. Figuur 5.6 Opdracht 6 De gereduceerde M-lijn van dit prbleem is in figuur 5.7 weergegeven. De hekverandering in wrdt bepaald uitgaande van het feit dat de zakking in B nul is: w B = φ l θ 4,667 θ,667 = 0, φ =,, 66,67 77,78 φ B = φ + θ + θ = + + =

10 0 In figuur 5.7b is het rechterdeel van de ligger met een lengte x getekend. De hekverandering p een afstand x vanaf punt B is te bepalen met: φ x = φ B θ x De hekverandering p een afstand x vanaf B met nul zijn. Hieruit vlgt: θ x = φ B x x 77,78 = x =,7 m 4 De maximale drbuiging is nu te bepalen met: w max = φ B,7 θ x,7 87,6 w max = φb,7 = met: θ x = φ B De zakking in het midden van de ligger is te bepalen met: 00,0,0 8, w midden = B,0 = Ok nu valt p dat de verschillen gering zijn. Figuur 5.7

11 Opdracht 7 De gereduceerde M-lijn vr dit prbleem is in figuur 5.8 weergegeven. De hekverandering in punt wrdt bepaald uitgaande van het feit dat de zakking in B nul is: w B = φ l + θ l θ l = = = φ B = φ θ + θ = + = 50 φ midden = φ θ = Let p Zrg ervr dat de juiste richtingen wrden aangehuden vr de hekjes! De hekveranderingen bij de linker en rechter plegging zijn in dit geval gelijk aan elkaar. Met de beide hekveranderingen is de zakkingslijn te schetsen (zie figuur 5.8). De hekverandering in het midden is twee keer die bij de plegging. Met de drie raaklijnen kan snel een redelijke schets wrden gemaakt van de zakkingslijn. Figuur 5.8

12 Opdracht 8 De cnstructie met drie pleggingen heeft een scharnier waardr het systeem statisch bepaald is. De gereduceerde mmentenlijn van de cnstructie is in figuur 5.9a weergegeven. Figuur 5.9 Krachtsverdeling: analyse De drie nbekende plegreacties zijn uit het evenwicht te bepalen. Drie nbekenden betekent dat we drie vergelijkingen meten pstellen: Deel de cnstructie p en bepaal de mmentensm van het rechterdeel ten pzichte van het scharnier. Het mment in het scharnier is nul, dus hieruit vlgt de plegreactie in punt E. Bepaal de mmentensm van het linkerdeel ten pzichte van het scharnier. Ok hier geldt dat het mment in het scharnier nul is. Hierdr ntstaat een vergelijking met de twee nbekende plegreacties in en in B. Bepaal uit het verticale evenwicht de relatie tussen de drie plegreacties. Krachtsverdeling: plssing De eerste vergelijking levert de plegreactie in punt E: 00,0 E V = 0 E V = 50 kn () Deze plegreactie is negatief, dus naar bven gericht! De tweede vergelijking levert een relatie met de ng nbekende plegreacties in en B: V 8,0 + B V,0 = 0 () Hierin zitten nu dus ng twee nbekende reacties!

13 Met de derde vergelijking vr het verticale evenwicht kan de zaak wrden pgelst: V + B V + E V + 00 = 0 V + B V = 00 ( 50) = 50 () Dr vergelijking () en () met elkaar te cmbineren kunnen de twee nbekende plegreacties wrden gevnden. Uiteindelijk is het resultaat: (Ga dit zelf na!) V = 0 kn B V = 80 kn E V = 50 kn (mlaag) (mhg) (mhg) Nu de plegreacties bekend zijn, is direct de mmentenlijn te bepalen. De gereduceerde M-lijn is in figuur 5.9a weergegeven. De ppervlakken van de drie drieheken in figuur 5.9a zijn eenvudig te bepalen: 50 5,0 75 = = 50,0 5 = = 00 4,0 00 = = Vervrming: analyse Om de zakkingslijn te kunnen bepalen beginnen we eerst met het linkerdeel van de cnstructie, dus links van het scharnier. Daarmee kan de hekverandering in en B wrden bepaald. Daarna kmt het rechterdeel aan de beurt. Uit de figuur wrdt duidelijk dat in het scharnier de twee staven vrij ten pzichte van elkaar kunnen draaien. Dit is een eigenschap van een scharnier waarmee tevens duidelijk wrdt dat er een knik kan ntstaan in de elastische lijn ter plaatse van het scharnier. De staven zitten echter wel aan elkaar vast, dus de zakking in het scharnier is vr de linker en de rechter staaf gelijk. Dit gegeven zullen we meten gebruiken m de hekverdraaiing in E te kunnen bepalen. Vervrming: plssing De zakking in punt B is nul, dus hiermee kan de hekverandering in wrden bepaald: w B = φ 5,0 + θ 5,0 = 0 = 5 Met de nu bekende hekverandering in punt kan de hekverdraaiing in B wrden bepaald: φ B = φ θ = =

14 4 De zakking van het scharnier kan nu vanuit punt B wrden bepaald: 50,0 5,0 00 w C = φ B,0 + θ,0 = + = Het rechterdeel van de cnstructie geeft iets meer prblemen. Uitgaande van punt E met een ng nbekende (psitief aangenmen) hekverandering φ E met uiteraard dezelfde zakking wrden gevnden. Hieruit kan φ E wrden pgelst: w C = φ E 4,0 θ 4,0 = ,5 400 φ E = + = Knik in het scharnier: analyse Nu zijn de hekveranderingen bij de pleggingen bekend. Ok de zakking van het scharnier is bepaald. De knik in de zakkingslijn kan echter pas wrden bepaald als de hekverandering net links van het scharnier en net rechts van het scharnier bekend zijn. Vanuit punt B kan de hekverandering net links van het scharnier wrden bepaald terwijl vanuit punt E de hekverandering net rechts van het scharnier kan wrden bepaald. Het verschil tussen deze beide hekveranderingen is de gevraagde knik in de zakkingslijn. Knik in het scharnier: plssing Met de bekende hekverandering in punt B kan de hekverandering net links van het scharnier wrden bepaald: φ C links = φ B θ = = Met de bekende hekverandering in punt E kan de hekverandering net rechts van het scharnier wrden bepaald: φ C rechts = φ B θ = = Het minteken hier is ndzakelijk aangezien we nu de gereduceerde M-lijn van rechts naar links drlpen vr het deel rechts van het scharnier. In figuur 5.9b is dat verduidelijkt. De zakkingslijn is nu te tekenen en is weergegeven in figuur 5.9c. De knik in de zakkingslijn ter plaatse van het scharnier is duidelijk te zien.

15 5 Opdracht 9 De krachtsverdeling in de cnstructie is eenvudig te bepalen. Het resultaat is in figuur 5.0 weergegeven. Het bepalen van de M-lijn mag p dit mment geen enkel prbleem meer zijn, dus wrdt de uitwerking daarvan aan de lezer vergelaten! Figuur 5.0 nalyse Vr elk nderdeel kan nu de vervrming dr buiging wrden bepaald. Uiteraard beginnen we bij de inklemming waar de zakking en hekverandering bekend zijn (nul). Zdende kunnen eerst de hekverandering en de hrizntale verplaatsing in punt B wrden bepaald en daarmee k de hekverandering en de hrizntale verplaatsing van punt C. Met deze gegevens kunnen vervlgens de hekverandering en de verticale verplaatsing (zakking) in punt D wrden bepaald. Tt slt wrdt met behulp van de hekverandering in punt B de hekverdraaiing en de verticale verplaatsing in punt E bepaald. Oplssing llereerst wrden de ppervlakken van de nderdelen van de gereduceerde M-lijn bepaald: 5,0 45 = = 45,0 5 = = 45,0 45 = = 60, = = In de gereduceerde M-lijn zijn deze hekjes aangegeven waarbij tevens de richting is gekzen vereenkmstig het vervrmingsteken van de M-lijn. Cntrleer zelf dat dit p de juiste manier gebeurt! Let er daarbij p dat de cnstructie van -B-C-D en van B-E wrdt drlpen. Op het linker verstek is de richting van θ 4 dus aangegeven kmende van rechts!

16 6 Met deze gegevens kunnen nu de hekverandering en de hrizntale uitwijking van punt B wrden bepaald: φ B = θ = 45 u B = θ,5 = 67,5 Let p De psitieve hekverandering ten gevlge van het mment p staaf -B geeft een hrizntale verplaatsing naar links! Dit is dus in de negatieve x-richting. Knp B heeft daarm dus een negatieve hrizntale verplaatsing. Het vlgende punt dat wrdt bekeken, is punt C. Met de bekende hekverandering en hrizntale uitwijking in punt B ligt de verplaatsing van punt C vast en deze blijkt nul te zijn: φ C = φ B θ = = 67,5 45,0 5,5 u C = u B φ,0 + θ,5 = + = Dezelfde prcedure kan nu k wrden herhaald vr punt D. Echter, dit punt zal dezelfde hrizntale verplaatsing hebben als punt C (er kmt immers niets bij), maar zal ten gevlge van de hekverandering in punt C en de buiging in de hrizntale staaf C-D verticaal verplaatsen. De hekverandering en verplaatsing laten zich eenvudig bepalen: φ D = φ C θ = = 90,0 45,5 7,5 w D = φ C,0 + θ,0 = + = Het laatste punt dat ng met wrden bekeken, is punt E. Uitgaande van punt B is k in punt E nu de zakking te bepalen: φ E = φ B + θ 4 = + = w E = φ B,0 + θ 4,0 = + = De hrizntale verplaatsing van punt E is gelijk aan die van punt B. Hiermee zijn in alle punten de verplaatsingen bepaald en kan de cnstructie wrden getekend. Dit laatste wrdt aan de lezer vergelaten. 0

17 7 Opdracht 0 Van de in de figuur gegeven cnstructie met eerst de krachtsverdeling wrden bepaald. Daarbij met erp wrden gelet dat ten gevlge van de uitwendige kppels p de cnstructie er sprngen ntstaan ter plaatse van punt D en E in de mmentenlijn. De gereduceerde mmentenlijn is in figuur 5. weergegeven. Figuur 5. nalyse Hewel de cnstructie er anders uitziet dan een ligger p twee steunpunten, is dit tch gewn een ligger p twee steunpunten. Vanwege de belasting is het geheel k ng eens symmetrisch wat k uit de mmentenlijn blijkt. lleen de verplaatsingen van de linkerhelft van de ligger heven dus te wrden bepaald. Dr eerst de nbekende hekverandering bij de linker plegging te bepalen, kunnen p elk punt de hekverandering en verplaatsing wrden bepaald. Beginnend in knp C met een ng nbekende maar psitief aangenmen hekverandering met de eis wrden gesteld dat de zakking in punt F nul is. Hieruit vlgt de hekverandering bij de linker plegging. Daarna vlgt de rest min f meer vanzelf. Oplssing De zakking in punt F met nul zijn. Met een psitief aangenmen hekverandering in punt C vlgt: w F = φ C 8,0 θ 7,0 θ 4 4,0 θ 5,0 = φ C =

18 8 Nu deze hekverandering is bepaald, kunnen de hekverandering en de zakking in punt D wrden bepaald: φ D = φ C + θ = + = w D = φ C,0 θ,0 = = Vr knp B wrdt p dezelfde wijze kmend vanuit knp C gevnden: φ B = φ C θ = = w B = φ C,0 θ,0 = = Met behulp van deze resultaten kunnen de verplaatsingen in knp wrden gevnden. In deze knp zal zwel hrizntaal als verticaal verplaatsen. Met pmerkingen [IH]: Niet vlledig! φ = φ B + θ = = u = φ B,0 + θ,0 = 4 560, = 000 w = w B = Uiteraard zal het midden van de ligger de grtste zakking vertnen, terwijl de hekverandering daar vanwege symmetrie gelijk aan nul met zijn. Ga na dat vr de zakking in het midden geldt: 080 w midden = φ C 4,0 θ,0 θ4,0 = Daarmee zijn alle verplaatsingen bepaald en kan de vervrmde cnstructie wrden getekend. Dit laatste wrdt aan de lezer vergelaten.

19 9 Mdule 5 Uitwerkingen van de tetspgaven Opgave a De verplaatsingen zijn: hekverandering φ en de zakking w. b De vervrmingsgrtheid is de krmming κ. c Het gereduceerde mmentenvlak is de M-lijn gedeeld dr de buigstijfheid van elk deel van de cnstructie. Opgave a b c ( x) wx ( ) w M = x x l M x x 6l = M l l M l 6l max = w() l = = (uiteinde) d puntlast M l p het uiteinde Opgave Figuur 5.

20 0 a Zie figuur b φ = en φ B = 0 c w C = 400 Opgave 4 5 a φ B = b w B = 645

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Module 5 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Deze oefening heeft als doel vertrouwd te raken met het integreren van de diverse betrekkingen die er bestaan tussen de belasting en uiteindelijk de verplaatsing:

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Analyse Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden.

Nadere informatie

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 2 Uitwerkingen van de opdrachten Module Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 3 Inwendige krachten in lineaire constructiedelen Opdracht Statisch bepaalde constructie. Uitwendig evenwicht te bepalen met evenwichtsvoorwaarden. Daarna

Nadere informatie

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift

VWO-I CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN CORRECTIEVOORSCHRIFT. Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 1986-I. 2 Scoringsvoorschrift CENTRALE EXAMENCOMMISSIE VASTSTELLING OPGAVEN VWO-I CORRECTIEVOORSCHRIFT Bij het examen: NATUURKUNDE VWO 986-I Inhud: Algemene regels Scringsvrschrift. Scringsregels. Crrectiemdel A 4 - - De Centrale E~amencmrnissie

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. A B C D Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties zijn: Moment in punt

Nadere informatie

Theoretische elektriciteit 5TSO

Theoretische elektriciteit 5TSO TER INFO: IMAGINAIRE NOTATIES De algemene frmule kan men herschrijven in een cmbinatie van twee cmpnenten; namelijk in cmplexe vrm bestaat er een reëel deel en een imaginair deel. Het reële deel van de

Nadere informatie

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend.

Blz 64: Figuur De rondjes in de scharnierende ondersteuningen horen onder de doorgaande ligger te worden getekend. lgemene opmerking De zetter heeft bij de formuleopmaak in uitwerkingen veelal geen cursieve l gebruikt voor de lengte maar l. Dit is een storend probleem want hiermee is het onderscheid met het getal 1

Nadere informatie

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 6 Uitwerkingen van de opdrachten Hoofdstuk 2 Statisch onbepaald Opdracht 1 De in figuur 6.1 gegeven constructie heeft vier punten waar deze is ondersteund. Figuur 6.1 De onbekende oplegreacties

Nadere informatie

2008-I Achtkromme de vragen 9 12

2008-I Achtkromme de vragen 9 12 008-I Achtkrmme de vragen 9 Drie gnimetrische frmules vraf. De verdubbelingsfrmule: sin t = sin t cs t vlgt met t = u uit sin t + sin u = sin t cs u + cs t sin u Pythagras: sin tcs t Lengte parameterkrmme:

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving

Bureau-ergonomie. Werkhouding: een ergonomische werkomgeving Bart Van Keymlen & Sfie Lagrin Bureau-ergnmie Werkhuding: een ergnmische werkmgeving Langdurig zitten is een belangrijke rzaak van rugklachten. We ntwaken, we zitten aan de ntbijttafel, p de trein f in

Nadere informatie

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW

De drumeenheid reinigen Brother HL laserprinter. Verwante modellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW De drumeenheid reinigen Brther HL laserprinter. Verwante mdellen HL-2130, HL-2135W, HL-2240, HL-2240D, HL-2250DN, HL-2270DW Vlg de nderstaande prcedure vr het reinigen van de drumeenheid. Gebruik GEEN

Nadere informatie

Tussen een lichtbron en een scherm staat een voorwerp. Daardoor ontstaat een schaduw van het voorwerp op het scherm. lichtbron

Tussen een lichtbron en een scherm staat een voorwerp. Daardoor ontstaat een schaduw van het voorwerp op het scherm. lichtbron Licht: Inleiding Opdracht 1. Schaduw van een lichtbrn Tussen een lichtbrn en een scherm staat een vrwerp. Daardr ntstaat een schaduw van het vrwerp p het scherm. a) Laat zien waar licht p het scherm valt

Nadere informatie

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3

Verbanden 3. Doelgroep Verbanden 3. Omschrijving Verbanden 3 Verbanden 3 Verbanden 3 besteedt aandacht aan het pstellen van tabellen, frmules en grafieken. Er zijn k uitbreidingen van de subdmeinen statistiek en rijen en reeksen. Delgrep Verbanden 3 Verbanden 3

Nadere informatie

5 Vectoren in de ruimte

5 Vectoren in de ruimte 5 Vectren in de rimte Wisknde is een taal. Jsiah Willard Gibbs (89-90) In de eerste drie paragrafen geen we een inleiding in de meetknde, die dr de Griekse wiskndige Eclides in de derde eew r Christs werd

Nadere informatie

Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten 1 Module 9 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Zie voor de gevraagde begrippen de tekst van dit onderdeel. Opdracht 2 De vormfactor wordt bepaald door: W p W De weerstandmomenten van de gegeven doorsneden

Nadere informatie

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden -

- Bedrijfsvermeldingen, Key-accounts & andere advertentiemogelijkheden - - Bedrijfsvermeldingen, Key-accunts & andere advertentiemgelijkheden - Dr: VvE Media B.V. Versie: 2.1 Datum: 7 mei 2015 Cntactpersn: Dhr. R.H.P. van der Vssen inf@nederlandvve.nl www.nederlandvve.nl ABN

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983)

Gemeente Ede. Memo. Bijlage 2 (behoort bij 663983) Gemeente Ede Bijlage 2 (behrt bij 663983) Mem Aan : De gemeenteraad van Ede Van : Cllege van burgemeester en wethuders Datum : 12 april 2011 Registratienummer : 663981 Onderwerp : Discussienta vr uitwerking

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b)

UITWERKING. Tentamen SPM1360 : STATICA 24 maart Opgave 1. Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) Opgave Onderdeel a) Zie boek. Onderdeel b) UITWERKING Evenwicht betekent een gesloten krachtenveelhoek en krachten die allen door één punt gaan. Met een krachten veelhoek kan R worden bepaald. ieronder

Nadere informatie

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen.

Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Verbanden 2 Muiswerk Verbanden 2 besteedt aandacht aan het rekenen met grafieken en tabellen. Delgrep Verbanden 2 Verbanden 2 is bedeld vr leerlingen in klas 1-4 van het vmb en in klas 1-3 van hav/vw.

Nadere informatie

Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg AE Wageningen

Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg AE Wageningen NN31545.73 Het _v e reff e nen _van de_ pf_-_cu_rye_ langs grafische weg Devendt,-be'eec: JS Pstbus 24) "" 67 AE Wagengen ^-V-i Bij het vereffenen kan men het beste ervan uitgaan, dat de pf-curve wrdt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Blz. 1 van 15

Inhoudsopgave. Blz. 1 van 15 Inhudspgave Stap : verdiepen van het begrip in gnimetrische verhudingen Stap : de brug van gnimetrische verhudingen naar sinusïden 6 Stap : verdieping van het begrip van sinusïden 8 Stap 4: plssen gnimetrische

Nadere informatie

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige

berekeningen met hoeken, het werken met drie-dimensionale assenstelsels en de meetkundige Meten en Meetkunde 2 Muiswerk Meten en Meetkunde 2 besteedt aandacht aan de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen met maten, ppervlaktes en inhuden, en cördinaten. In niveau 2 kmen de berekeningen

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers

Advies keuring gezichtsvermogen voor verkeersdeelnemers Advies keuring gezichtsvermgen vr verkeersdeelnemers Wettelijke eisen Bij wet wrden eisen aan het gezichtvermgen van rijbewijshuders gesteld. Het cmplete verzicht van deze eisen treft u in bijlage 1. Grfweg

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Biomedische Technologie, groep Cardiovasculaire Biomechanica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Biomedische Technologie, groep Cardiovasculaire Biomechanica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Bimedische Technlgie, grep Cardivasculaire Bimechanica Tentamen Fysica in de Fysilgie (8N7) deel A1, blad 1/3 maandag 27 september 21, 9.-1.3 uur Het tentamen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet DB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : WM/MIW/SSl/8372 OPSTELLER : J.M.U. Geerse, 0522-276864

Nadere informatie

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015

Domeinmodel voor hypothesetoetsen Sietske 23 oktober 2015 Dmeinmdel vr hypthesetetsen Sietske 23 ktber 2015 In dit dcument wrdt een mgelijk dmeinmdel vr hypthesetetsen beschreven. Het dcument bestaat uit twee delen: het dmeinmdel zelf en de verwegingen bij het

Nadere informatie

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2

VERBANDEN 2. Doelgroep Verbanden 2. Omschrijving Verbanden 2 VERBANDEN 2 Het cmputerprgramma Verbanden 2 bestrijkt de uitbreiding van de basisvaardigheden van het rekenen, regels en vaardigheden die in het vmb en de nderbuw van hav/vw wrden aangeleerd, geefend en

Nadere informatie

Repetitie Wet van Snellius 3 HAVO

Repetitie Wet van Snellius 3 HAVO Naam: Klas: Repetitie Wet van Snellius 3 HAVO Geef van de vlgende beweringen aan f ze waar (W) f niet waar (NW) zijn. Omcirkel je keuze. Als een lichtstraal van water naar gaat, dan breekt deze straal

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm).

Instructie voor het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). Instructie vr het gebruik van klemmen bij het plaatsen van welfsels (breedte = 600 mm). 1. Algemene veiligheidsvrschriften Er mgen enkel klemmen van FINGO gebruikt wrden, vr het leggen van FINGO-welfsels.

Nadere informatie

BLADERDEEG/KORSTDEEG

BLADERDEEG/KORSTDEEG BLADERDEEG/KORSTDEEG Brn: www.passie.hreca.nl - 2009 DE GRONDSTOFFEN Om de werking en de mgelijke afwijkingen van bladerdeeg te kunnen begrijpen, is het ndzakelijk iets te weten ver de rl die de verschillende

Nadere informatie

3de bach HI. Elektromagnetisme. Peremans - Theorie. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen. www.quickprinter.be 160 5,00

3de bach HI. Elektromagnetisme. Peremans - Theorie. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen. www.quickprinter.be 160 5,00 3de bach HI Elektrmagnetisme Peremans - Therie Q www.quickprinter.be uickprinter Kningstraat 13 2000 Antwerpen 160 5,00 Nieuw!!! Online samenvattingen kpen via www.quickprintershp.be UA 2de bachelr Handelsingenieur

Nadere informatie

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten.

Muiswerk Verhoudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhoudingen, breuken en procenten. Verhudingen 1 Muiswerk Verhudingen 1 bestrijkt de basisvaardigheden van het rekenen met verhudingen, breuken en prcenten. Delgrep Verhudingen 1 Het prgramma Verhudingen 1 is bedeld vr leerlingen in grep

Nadere informatie

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Module 4 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 Analyse Constructie bestaat uit scharnierend aan elkaar verbonden staven, rust op twee scharnieropleggingen: r 4, s 11 en k 8. 2k 3 13 11, dus niet vormvast.

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012

Stappenplan BTW-verhoging van 19 naar 21% per 1 oktober 2012 Stappenplan BTW-verhging van 19 naar 21% per 1 ktber 2012 Supprt ID: 57354 Versies: AccuntView Windws Dit stappenplan hebt u ndig m uw administraties in AccuntView gereed te maken vr het nieuwe BTW-percentage.

Nadere informatie

Microsoft Excel 2013 Basis

Microsoft Excel 2013 Basis Micrsft Excel 2013 Basis Inleiding Het rekenprgramma van Micrsft Office heet Excel. Excel is nmisbaar als je met enige regelmaat verzichten met maken en bijhuden. Excel 2013 is de pvlger van Excel 2010.

Nadere informatie

Smith Kaarten Jan Genoe KHLim

Smith Kaarten Jan Genoe KHLim Smith Kaarten Jan Gene KHLim Smith Kaarten Jan Gene KHLim Versie: zndag 15 ktber 2000 1 Smith Kaarten Jan Gene KHLim AC-Strm van een transmissielijn Wanneer een signaal met amplitude u(x) langs een transmissielijn

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

In een moleculaire stof zijn de moleculen volgens een vast patroon gerangschikt (molecuulrooster) o

In een moleculaire stof zijn de moleculen volgens een vast patroon gerangschikt (molecuulrooster) o Samenvatting scheikunde hfdstuk 3 stffen en reacties en hfdstuk 4 mleculaire stffen fdstuk 3 stffen en reacties 3.2 elektrisch geleidingsvermgen Welke stffen geleiden elektrische strm? Rsters Waarm is

Nadere informatie

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet

Inhoud. Pestprotocol basisschool Het Palet Inhud Plagen f pesten?... 3 Del pestprtcl basisschl Het Palet... 3 Preventief pestbeleid... 4 Klimaat van het Palet... 4 Werkvrmen... 4 Indien er tch sprake is van pestgedrag?... 5 Tips aan de uders...

Nadere informatie

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van

De kans is groot dat uw testament niet voldoet aan uw wensen, geen gebruik maakt van Testamenten check Streep dr wat niet van tepassing is VRAAG 1 Is uw testament van vóór 2003? De kans is grt dat uw testament niet vldet aan uw wensen, geen gebruik maakt van de mgelijkheden sinds de invering

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Microsoft Excel Basis AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT EXCEL 2010 BASIS

Microsoft Excel Basis AAN DE SLAG MET DIGITALE VAARDIGHEDEN TRAINING: MICROSOFT EXCEL 2010 BASIS Micrsft Excel 2010 Basis Excel Het rekenprgramma van Micrsft Office heet Excel. Excel is nmisbaar als je met enige regelmaat verzichten met maken en bijhuden. Excel 2010 is de pvlger van Excel 2007. Inhudspgave

Nadere informatie

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA

VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recognition. PCA VERSLAG PRACTICUM 6 Pattern Recgnitin. PCA Niclaas Heyning 0152447 Sjerd kerkstra 0445061 Inleiding Bij deze pdracht is het de bedeling de werking van Principal Cmpnent Analyse (PCA) te bestuderen. Er

Nadere informatie

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012

Resultaten openbare marktconsultatie. Verkoop klooster Groot Bijstervelt Gemeente Oirschot. BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 Resultaten penbare marktcnsultatie Verkp klster Grt Bijstervelt Gemeente Oirscht BIZOB-2011-SK-OIR-010 CONCEPT 19 april 2012 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Oirscht is sinds nvember 2009 eigenaar

Nadere informatie

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND

TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER SCAN TOELICHTING KOSTEN MOZAÏEKBEHEER OPEN GRASLAND BESCHRIJVING De ksten mzaïekbeheer zijn een vergeding vr de ksten die p bedrijfsniveau gemaakt wrden vr het

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Scènefotografie. Tips en trucs. Datum: Versie: 1.1

Scènefotografie. Tips en trucs. Datum: Versie: 1.1 Scèneftgrafie Tips en trucs Datum: 14-10-2016 Versie: 1.1 Picari scèneftgrafie tips en trucs Vereisten vr het maken van een gede ft, vr het visualiseren en genereren van ftrealistische afbeeldingen van

Nadere informatie

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1

Handleiding. Handleiding Basecamp Pagina 1 Handleiding Handleiding Basecamp Pagina 1 Vrwrd Recentelijk heeft mijnheer Garmin beslten m een nieuwe set geactualiseerde kaarten p de markt te brengen vr de Zum-serie (meest gebruikte navigatietestel

Nadere informatie

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1

M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking. Hans Welleman 1 M-V-N-lijnen Nadruk op de differentiaalvergelijking Hans Welleman 1 Uitwendige krachten 50 kn 120 kn 98,49 kn 40 kn 40 kn 30 kn 90 kn 4,0 m 2,0 m 2,0 m werklijnen van de reactiekrachten Hans Welleman 2

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Bingo (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie Bing (spel) Uit Wikipedia, de vrije encyclpedie Bing Bing is een spel vr meer spelers, waarbij iedere speler een frmulier met getallen heeft, die kunnen wrden weggestreept wanneer het getal, dat wrdt getrkken

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte

Reflecties. Vormingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training coachingsgesprek. Bezoeker gecoachte Vrmingsdag 9 januari 2014 DPB Brugge Training cachingsgesprek Reflecties Bezeker gecachte Het gesprek heeft mij ngelfelijk veel deugd gedaan. Ik kreeg de bevestiging dat het ged is datgene waar ik mee

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

UITWERKING MET ANTWOORDEN

UITWERKING MET ANTWOORDEN Tentamen T0 onstructieechanica Januari 0 UITWERKING ET ANTWOORDEN Opgave a) Drie rekstrookjes b) Onder hoeken van 45 graden c) Tussen 0,5l en 0,7l (basisgevallen van Euler) d) () : Nee de vergrotingsfactor

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling

Aanpassingen voorwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Aanpassingen vrwaarden BREEAM Materialen in RVO Milieulijst t.b.v. MIA/VAMIL-regeling Op 4 januari 2017 is de Milieulijst 2017 van de Rijksdienst vr Ondernemend Nederland gepubliceerd. Net zals in vrige

Nadere informatie

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING

WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING WETSTECHNISCHE INFORMATIE GEGEVENS VAN DE REGELING Overheidsrganisatie gemeente Heusden Officiële naam regeling Beleidsregels vergunning parkeren Citeertitel Beleidsregels vergunning parkeren Beslten dr

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica

==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica ==== Technische Universiteit Delft ==== Vermeld rechts boven uw werk Instellingspakket Toegepaste Mechanica NM Tentamen STTIC STUDIENUMMER STUDIERICHTING ls de kandidaat niet voldoet aan de voorwaarden

Nadere informatie

Werkinstructie fix-update installeren Multivers Groothandel

Werkinstructie fix-update installeren Multivers Groothandel Werkinstructie fix-update installeren Multivers Grthandel Inhud 1 INLEIDING... 3 2 VOORBEREIDINGEN... 3 3 FIX DOWNLOADEN... 4 4 FIX INSTALLEREN... 6 5 BEKENDE PROBLEMEN... 9 Lgres Business Slutins B.V.

Nadere informatie

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af

Stel uw inkomen zeker, sluit een arbeidsongeschiktheidsverzekering af Stel uw inkmen zeker, sluit een arbeidsngeschiktheids af Eindelijk geniet u van een heerlijke skivakantie. En natuurlijk verkmt het u niet, want u bent een ervaren skiër. Maar laat dat ngeluk nu net in

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN

KOUDEBRUGGEN BEPERKEN KOUDEBRUGGEN BEPERKEN Details ntwerpen die de cntinuïteit van de thermische islatie garanderen, een crrecte tepassing p de werf garanderen en de bestaande kudebruggen pheffen PRINCIPES BENADERING Kudebruggen

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie

Samenvatting H9 - Schommelingen in de economie Samenvatting H9 - Schmmelingen in de ecnmie 9.1 Als je het gemiddelde neemt van een grei f afname nem je dat een trend. Als je die trend van een paar jaar neemt, nem je dat trendmatige grei. De prductiemvang

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

James Boswell Examen Scheikunde Havo

James Boswell Examen Scheikunde Havo Datum: Tijd: 10:00-13:00 Aantal pgaven: 5 Aantal subvragen: 25 Ttaal aantal punten: 81 James Bswell Examen Scheikunde Hav Zet uw naam p alle blaadjes die u inlevert. Laat bij iedere pgave dr middel van

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

De zestiende-eeuwse bouwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk

De zestiende-eeuwse bouwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk De zestiende-eeuwse buwcampagnes aan de Weerter Martinuskerk De geschiedenis van de buw van de Weerter Martinuskerk in de vijftiende en zestiende eeuw is al eerder in grte lijnen beschreven. Nauwkeurig

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met de daarbij behorende bijlagen:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken met de daarbij behorende bijlagen: Uitspraak Geschillencmmissie Financiële Dienstverlening nr. 2019-192 (prf. mr. M.L. Hendrikse, vrzitter, mr. E.L.A. van Emden, mr. R.J. Paris, leden en mr. D.W.Y. Sie, secretaris) Klacht ntvangen p : 24

Nadere informatie

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur

ED&I TL-2016 [blok2-opdr.1] TL-buis. Meting aan een TL-Armatuur 1 Meting aan een TL-rmatuur ED&I TL-2016 [blk2-pdr.1] Del van de meting: -de werking van een standaard TL-rmatuur. -Tepassing van RLC-cmpnenten. -erder wiskundig inzicht in cmplexe rekenwijze -tepassen

Nadere informatie

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN

BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN LAAG-PENSIOEN BELANGENVERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN PFZW KEUZEMOGELIJKHEID TUSSEN HOOG-LAAG LAAG-PENSIOEN f f LAAG -HOOG HOOG-PENSIOEN Vr pensiengerechtigden die de 65-jarige leeftijd ng niet bereikt hebben U kunt

Nadere informatie

Een ontwikkelingsproces op gang brengen. De lerende laten groeien.

Een ontwikkelingsproces op gang brengen. De lerende laten groeien. FOURAGE 29-11-2014 ERVARINGSLEREN I. WAT IS NU ERVARINGSLEREN? Ervaringsgericht leren en begeleiden is een begeleidersfilsfie die steunt p de vernderstelling dat de lerende zelf (een individu f een grep)

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur

Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA april 2013, 09:00 12:00 uur Subfaculteit Civiele Techniek Vermeld op bladen van uw werk: Constructiemechanica STUDIENUMMER : NAAM : Tentamen CT3109 CONSTRUCTIEMECHANICA 4 15 april 013, 09:00 1:00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opgaven.

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Dankzij de formulieren kan de gebruiker van de site informatie invoeren en versturen.

Dankzij de formulieren kan de gebruiker van de site informatie invoeren en versturen. PHP Les 5 : Frmulieren gemaakt in HTML Interessante links: http://www.dnbsczwijnaarde.be/~mermant/ http://www.ivbrugge.be/cursusweb/html4/frmulieren.asp Dankzij de frmulieren kan de gebruiker van de site

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

De leerling thuis en niet naar school!?!?

De leerling thuis en niet naar school!?!? De leerling thuis en niet naar schl!?!? Oriënterend nderzek naar prblematiek en begeleidingsmgelijkheden van leerlingen, die niet f deels naar schl gaan. Kansen en mgelijkheden. IDT-SSONML Venl Renée van

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

2. Metingen aan RLC componenten

2. Metingen aan RLC componenten 2. Metingen aan RLC cmpnenten Del van de pref De student leert: -mgaan met veel gebruikte apparatuur p het labratrium -pzetten van schema s en aansluiten vlgens schema -bepalen van de eigenschappen van

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR)

BedrijfsOpvolgingsRegeling (BOR) BedrijfsOpvlgingsRegeling (BOR) Dit krte memrandum behandelt p een praktische wijze de BOR tegen de achtergrnd van de inkmstenbelasting, de erfbelasting en enkele structureren. Het is bedeld als een krte

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a)

UITWERKING. Tentamen (TB 138) SPM1360 : STATICA 25 augustus Opgave 1. Onderdeel a) Opgave Onderdeel a) UITWERKING a) onstructie I is vormvast en plaatsvast, constructie II is plaatsvast maar niet vormvast. ij deze constructie kan er een mechanisme ontstaan. onstructie III is plaatsvast

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie