Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?"

Transcriptie

1 Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

2 Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie doet nu wat? En wat kost het u als huurder? U vindt het antwoord in deze brochure en de bijbehorende trefwoordenlijst. Woontij streeft naar een hoog serviceniveau en heeft daarom besloten om het grootste deel van het huurdersonderhoud gratis uit te voeren. Dit houdt in dat wij in veel gevallen onderhoud wat eigenlijk bij u als huurder hoort, voor u uitvoeren. 1

3 Eerst de algemene regels over onderhoud Elk huis heeft onderhoud nodig. Onderhoud is een zaak die ons beiden aangaat. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd welk onderhoud voor rekening van de verhuurder of de huurder komt. Kleine reparaties/werkzaamheden zoals reparatie van hang- en sluitwerk aan de binnendeuren, het schoonmaken van de dakgoten, het onderhoud en herstel van toiletbrillen, stortbakken en vlotters, onderhoud en reparatie van het douchegarnituur en het overige kleine dagelijks onderhoud van huis en tuin, zijn volgens de wet voor rekening van de huurder. Dit noemen wij huurdersonderhoud. Ook het herstellen van zaken die door eigen schuld kapot zijn gegaan, zijn vanzelfsprekend voor rekening van de huurder. Als verhuurder zijn wij wettelijk verplicht het overige onderhoud en de reparaties te verrichten die nodig zijn om de woning in goede staat te houden. Ongedierte Een bijzonder punt bij de verzorgingsplicht van de huurder is de ongediertebestrijding. Als huurder bent u verplicht alles te doen wat in uw macht ligt bij de bestrijding en voorkoming van ongedierte. Het kan zijn dat u voor eigen rekening hiervoor derden moet inschakelen. In deze brochure kunt u verder lezen wie financieel verantwoordelijk is voor schade in of aan uw woning. Het is tevens onderdeel van de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden. De verhuurder heeft de instandhoudingsplicht Naast de onderhoudsverplichtingen van u als huurder, willen wij ook graag duidelijk zijn over de verplichtingen van ons als verhuurder. Elke verhuurder heeft de instandhoudingsplicht. Woontij moet er voor zorgen dat de woningen in goede staat blijven. Dit betekent dat wij, uw huisbaas dus, alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten die nodig zijn om de woning in goede staat van onderhoud te houden. Dit natuurlijk met uitzondering van die zaken die op grond van de bepalingen in de huurovereenkomst, het huurreglement en het Burgerlijk Wetboek voor rekening van de huurder komen. De huurder heeft de verzorgingsplicht De wet zegt dat de huurder de woning moet verzorgen als een goed huurder. Daaronder valt ook het uitvoeren van kleine reparaties. En alles wat hij door eigen schuld kapot maakt, moet hij ook weer (laten) maken. Goed onderhoud betekent óók dat de kleine reparaties die de huurder behoort te doen, tijdig worden uitgevoerd door huurder zelf of door een vakman. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal zaken genoemd waarvoor de huurder zelf moet zorgen of waarvan de wet zegt dat de kosten voor de huurder zijn. Dit heet Besluit Kleine Herstellingen. Dat u als huurder binnen de woning zelf moet schilderen, sauzen en behangen en uw tuin verzorgt, is meestal wel bekend. Maar dat ook allerlei kleine dagelijkse reparaties voor uw rekening zijn, zoals bijvoorbeeld het smeren van hang- en sluitwerk, is minder bekend. 2

4 Alle onderhoud en/of reparaties in, om of aan de woning, inclusief bijgebouwen, die het gevolg zijn van beschadiging, vernielingen, ondeskundig en/of onjuist gebruik door de huurder/bewoner zijn voor rekening van de huurder. Alle onderhoud en/ of reparaties in, om of aan de woning, met bijgebouwen, die het gevolg zijn van slijtage door normaal gebruik, ouderdom, verzakking, bouwfouten, grove schuld of moedwillige verwaarlozing door de verhuurder, zijn voor rekening van de verhuurder. Aansprakelijkheid en verzekering De verhuurder moet er, zoals gezegd, voor zorgen dat de woning in goede staat blijft, dat tijdig het nodige voor zijn rekening komende onderhoud wordt verricht etc. Hij is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, tenzij de verhuurder bewijsbaar in gebreke is gebleven. Dit is de schade die ontstaat ten gevolge van andere schade of mankementen. Als bijvoorbeeld een keukenkastje van de wand valt, is de verhuurder wel verplicht dit kastje opnieuw op te hangen (mits het vallen van het kastje niet aan de huurder te wijten is), maar is niet aansprakelijk voor de vergoeding van het gesneuvelde serviesgoed. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij lekkage uit waterleidingen. De verhuurder is dan wel verantwoordelijk voor het herstel van de leidingen, maar niet voor vergoeding van de schade aan de vloerbedekking en voor het teveel aan waterverbruik. 3

5 Inboedelverzekering met dekking voor gevolgschade Tegen deze gevolgschade kunt u zich verzekeren door middel van een inboedelverzekering. Let er wel op of deze gevolgschade onder de dekking valt. Doorgaans zal daartoe voor een uitgebreide gevarenverzekering gekozen worden. Als u als huurder van Woontij uw verzekeringen onderbrengt bij Assurantiekantoor Bremer krijgt u een aantrekkelijke korting van minimaal 20%. U kunt hiervoor direct contact opnemen met het kantoor in Oosterend of zie onze site. Let op uw huurderbelang voordat het te laat is Meestal gaat het hier om verbeteringen die u als huurder, op eigen kosten aanbrengt in uw woning. Het kan dus gaan om een open haard, een nieuwe keuken, een badkamer enz. Heeft u zulke voorzieningen aangebracht, vergeet dan vooral niet om de waarde ervan op te tellen bij het verzekerde bedrag van uw inboedel. Wij - Woontij - zijn niet aansprakelijk wanneer u schade heeft aan uw inboedel. Een goede brand/inboedelverzekering is voor u dan ook van groot belang. 4

6 Ook de waarde van uitbreidingen of verbeteringen behoren te zijn opgenomen in deze verzekering. Ga na of dit inderdaad is gebeurd en wat het verzekerde bedrag is. Want bij een schade - ook aan uw eigen inboedel - loopt u het risico een te lage vergoeding te ontvangen als u onderverzekerd bent. De huurder is aansprakelijk voor schade die hij of zij aan het gehuurde toebrengt. Het risico van deze schade wordt niet gedekt door een WA-verzekering vanwege de zogenaamde opzichtclausule, die erop neerkomt dat de dekking niet geldt ten aanzien van andermans goederen die men onder zijn opzicht heeft. Brandschade aan de woning moet in overleg met Woontij hersteld worden. Brandschade meldt u binnen 24 uur bij Woontij. Glasschade Voor een klein bedrag per maand kunt u bij Woontij een glasverzekering afsluiten. Neemt u hiervoor contact op met één van onze woonconsulenten. Wijzigingen aan de woning Wijzigingen aan/in de woning vraagt u schriftelijk aan en mag u alleen aanbrengen na schriftelijke toestemming van Woontij. Als u wilt weten wat wel en niet kan, vraag dan naar onze brochure Zelf aan de slag? Dat mag!. (Ver)huurdersonderhoud Omdat wij, als extra service, veel kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden van u over kunnen nemen, hebben wij een alfabetische lijst gemaakt. In deze lijst kunt u precies lezen wat u kunt doen als er iets in uw woning kapot is, of als u iets wilt veranderen. U kunt het desbetreffende onderwerp in de bijgevoegde alfabetische trefwoordenlijst opzoeken. Achter het onderwerp staan drie kolommen: In de eerste kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden wij uitvoeren: W = Woontij. In de tweede kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden u zelf uitvoert: H = Huurder. En in de derde kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden u door ons kunt laten uitvoeren: A = Abonnement buurtconciërge. W (Woontij) Deze werkzaamheden zijn voor rekening van Woontij. U kunt het reparatieverzoek telefonisch, schriftelijk of per aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kunnen onze buurtconciërges zijn of een extern bedrijf die van ons de opdracht krijgt om de klus uit te voeren. Denkt u eraan dat u het bedrijf niet zelf opdracht geeft? De opdrachtgever is namelijk ook de betaler. H (Huurder) Deze werkzaamheden komen voor rekening van de huurder. U bent zelf verantwoordelijk voor uitvoeren van het onderhoud. U kunt ons wel opdracht geven het onderhoud te verzorgen. De kosten worden dan bij u in rekening gebracht tegen het uurtarief van onze buurtconciërges of tegen de factuurkosten als het werk wordt uitbesteed. 5

7 A (Abonnement buurtconciërge) De verantwoordelijkheid voor deze reparaties/werkzaamheden ligt bij de huurder. Uw verhuurder kan, als extra service, een aantal onderhoudswerkzaamheden van u overnemen die normaal gesproken onder huurdersonderhoud vallen. Wij gaan er vanuit dat u in eerste instantie zelf probeert het probleem te verhelpen. Bent u zelf niet in staat het onderhoud zelf uit te voeren of heeft u liever dat wij dit doen? Dat kan als u een abonnement heeft afgesloten voor de buurtconciërge. Neemt u ook in dit geval contact met ons op. Wilt u meer weten over dit abonnement? Leest u dan onze folder Buurtconciërge. Zelf Aangebrachte veranderingen (ZAV) In de trefwoordenlijst spreken wij soms van door huurder zelf aangebrachte veranderingen. Afgekort ZAV s. ZAV s zijn dus zaken die door de huurder zelf worden of zijn aangebracht. Woontij vindt het belangrijk dat de bewoners hun woning naar eigen smaak en behoeften kunnen inrichten. Daarom is beleid ontwikkeld voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). Er zijn twee typen ZAV s: Als u zelf aan de slag wilt met het aanbrengen van een verandering in uw woning, krijgt u te maken met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen, zowel voor u als voor ons. Zo voorkomen we misverstanden. Uiteraard hebben wij het hier niet over het aanbrengen van nieuwe gordijnen of vloerbedekking, maar over definitieve blijvende veranderingen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakraam, aanbouw, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, openslaande deuren of het aanbrengen van een schotelantenne. Wij adviseren u in deze gevallen onze brochure Zelf aan de slag? Dat mag!. Bereikbaarheid Als er na het lezen van deze brochure nog onduidelijkheden zijn of u heeft nog vragen, dan staan onze medewerkers van Woondiensten voor u klaar. Op de achterzijde van ons Magazine vindt u altijd de meest recente telefoonnummers die u (bij storingen) kunt bellen tijdens kantoorsluiting. De tijdelijke ZAV s die zonder veel moeite en kosten verwijderd kunnen worden als u de woning verlaat. En de ZAV s die aarden nagelvast zijn. 6

8 T R E F W O O R D E N L I J S T A/B Afvoeren Schoonhouden, zeep- haarresten e.d. verwijderen Reparaties, ontstoppen en vervangen afvoeren (binnenriool) binnen de woning (wastafel, douche, gootsteen) exclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen Verstoppingen niet veroorzaakt door gebruik van de huurder Afvoer van achtergebleven goederen Achtergebleven goederen in lege woningen Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten (ook in trappenhuizen) Bij verhuizing zijn de kosten van het afvoeren van achtergebleven goederen voor rekening vertrekkende bewoner Afzuiginstallatie (zie ventilatie ) Afzuigkap Voor installatie is toestemming van Woontij nodig. Hiervoor moet de huurder een ZAV-aanvraag indienen. Op het ventilatiesysteem mag alleen een motorloze afzuigkap worden aangesloten. Vervanging en onderhoud komen voor rekening van de huurder. Antennes (schotel) Voor plaatsing is toestemming van Woontij nodig. Hiervoor moet de huurder een ZAV-aanvraag indienen. Plaatsing, onderhoud en verzekering komen voor rekening van de huurder Balkons, balustrades Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Galerijen en balustrade, periodieke schoonmaakronde, inclusief anti-alg behandeling, kosten worden afgerekend via de servicekosten Onderhoud en reparatie W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 7

9 B Beglazing Herstel van beschadigde/gebroken ruiten in de woning Indien de huurder via Woontij een glasvergoeding heeft afgesloten, meldt huurder de glasschade bij de receptie Reparatie/vervangen van zelf aangebrachte ruiten van sierglas, glas-in-lood, gekleurd glas etc. Het vervangen van beschadigde/gebroken beglazing in gevels van gemeenschappelijke ruimten Ramen lappen Ramen lappen in algemene ruimten Kosten worden afgerekend via de servicekosten Vervangen van geïsoleerde ruiten na lekkage Behang Verwijderen van oud- en aanbrengen van nieuw behang, inclusief voorbereidende werkzaamheden Herstel van schade aan stucwerk als gevolg van slecht onderhoud n.b. Afwijking van minder dan 3 mm is acceptabel. Bellen (tableaus) Onderhoud en reparatie van bel, belinstallatie, bellentableau, intercom en videofooninstallatie Onderhoud en reparatie van individuele (zelf aangebrachte) bel Berging Herstel bergingsvloer, onderhoud dak en buitenschilderwerk Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen Bergingsgang Onderhoud Schoonhouden Schoonhouden indien onderdeel van de servicekosten Bestrating Aanleg en onderhoud bestrating in tuin en carport De aanleg van opritten en toegangspaden Het vervangen van gebroken tegels Bestrating gemeenschappelijke paden (onderhoud, ophogen en vernieuwen) 8

10 B Bevriezing Het treffen van voorzieningen aan waterhoudende leidingen (dus ook c.v.) teneinde bevriezing te voorkomen en herstel van schade als gevolg van bevriezing Bliksembeveiligingsinstallatie Onderhoud en reparatie Boiler Zie Warmwaterinstallatie Brandbeveiliging Onderhoud brandblusapparaten Briefkasten, brievenbus Onderhoud en reparatie en vervanging in portieken en gemeenschappelijke ruimten Periodieke vervanging Onderhoud en reparatie in eigen voordeur Buitentrappen Onderhoud en reparatie Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Buitenverlichting Onderhoud en reparatie aan installaties van verlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, evenals vervanging van bestaande armaturen Vervanging van lampen, starters, e.d. in buitenverlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten Vervanging van lampen in zelf aangebrachte verlichting n.b. Verlichting op openbare parkeerplaatsen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 9

11 C/D Centrale verwarming (cv-ketel) Verwijderen vloerbedekking, behang e.d. voor het opnieuw monteren van installatieonderdelen Vervangen (bij slijtage) van vulsleutels, ontluchtingssleutels en vulslangen Bediening, bijvullen en ontluchten van de cv-installatie Onderhoud en keuringen cv-installatie Kosten reparaties t.g.v. beschadigingen door bevriezen cv-installatie Opnieuw monteren van radiatoren bij ondeskundig handelen door huurder Het opnieuw opstarten (resetten) van de verwarmingsinstallatie na uitval 10 Het periodiek vervangen van de filters van de mechanische ventilatie Schoonhouden van de roosters Storingen aan ketels (al of niet voorzien van warmwaterinstallatie) die eigendom zijn van Woontij Schilderen van radiatoren en leidingen in de kleur wit en/of room wit Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakluik, dakpannen door normale slijtage of door storm Herstel van dak ten gevolge van werkzaamheden door of in opdracht Daken van de huurder Dakgoten Reparaties aan dakafvoeren/goten Schoonmaken/-houden van dakafvoeropeningen/-goten Onderhoud en vervanging Dakramen en dakkapellen Onderhoud en vervanging, met uitzondering van de door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen Herstel van schade door nalatigheid huurder Ruitbreuk (of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder) Deuren Buitendeuren: Reparatie en/of vervanging bij normaal gebruik of slijtage Reparatie of vervanging van uitgewaaide deuren Schilderen aan buitenzijde

12 D/E Schilderen aan binnenzijde Vervanging hang- en sluitwerk Herstel glasschade in deuren Of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder via Woontij Binnendeuren: Reparatie en/of vervanging bij normaal gebruik of slijtage Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen aan deurknoppen en drempels Schilderwerk Vervanging hang- en sluitwerk bij slijtage Herstel glasschade in deuren en/of boven deuren Of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder via Woontij Deurdranger Reparatie, afstellen en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten Deuropener (Elektrisch) Algemene toegangsdeur Onderhoud, reparatie en/of vervanging Drainage Onderhoud Drempels Onderhoud van buitendorpels Onderhoud van binnendorpels Elektraleidingen Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning, bedrading en aarding binnen de woning. Huurder mag zonder toestemming geen veranderingen in het elektra aanbrengen! Elektrische installatie Herstelwerkzaamheden aan de door huurder aangebrachte wijzigingen in de installatie (met toestemming Woontij) Reparatie en vervanging van schakelaars en wandcontactdozen en stopcontacten, bij normaal gebruik Vastzetten van loszittende onderdelen aan elektrische schakelaars W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 11

13 E/G Vervanging van zekeringen (stoppen) Vervanging stoppenkast Entreeportalen (gemeenschappelijk) Onderhoud Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Erfscheidingen Onderhouden en vervanging van de bij de woning behorende erfscheiding Het aanbrengen van erfscheiding Het onderhoud van erfscheidingen en tuinhekjes Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfscheidingen Het rechtzetten en recht houden van houten erfscheidingen Het onderhoud van geverfde of gebeitste erfscheidingen Galerijen Onderhoud en reparatie Schoonhouden, dagelijks onderhoud, inclusief afvoerroosters Periodiek schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Garage Periodiek onderhoud van vloeren, wanden, daken en deuren Periodiek onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk Binnenschilderwerk Dagelijks onderhoud en schoonhouden Gaskranen Onderhoud en reparatie Gasleidingen Onderhoud en reparatie van gasleidingen in de woning achter de meter Onderhoud en reparatie van door bewoner zelf aangebrachte binnengasleidingen (Door een erkend installateur, alleen mét toestemming Woontij). 12

14 G /H/I/K Gastoestellen Aansluiten van gastoestellen inclusief de daarbij behorende toestelhoofdkranen en de benodigde veiligheidsslangen Geiser Zie Warmwaterinstallatie Gevel Onderhoud aan de buitengevel zoals schilderwerk, herstel van houtrot, plaatwerk, metsel/voegwerk Gordijnrails Alle onderhoud aan de door de huurder aangebrachte rail Bij verhuizing worden de door huurder aangebrachte rails Verwijderd door huurder, tenzij de volgende huurder deze overneemt Hang- en sluitwerk Dagelijks onderhoud en reparaties van deurkrukken, scharnieren, sloten e.d. in deuren en ramen Vernieuwen van zoekgeraakte, afgebroken of extra sleutels en eventueel moeten plaatsen van een driepuntsluiting Inbraak Herstelkosten aan de woning. U dient altijd een procesverbaal te laten opmaken bij de politie en een afschrift daarvan te overhandigen bij de melding bij Woontij. Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten Onderhoud en reparatie van losse kasten n.b. Losse kasten horen niet meer tot de standaard uitrusting van de woning gerekend. Bij verhuizing mogen de losse kasten worden verwijderd of worden overgenomen door de nieuwe huurder. Kettinkje en afvoerstop Onderhoud en indien nodig vervangen W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 13

15 K/L Keuken Onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenonderdelen, zoals hangkastjes en keukentoebehoren (vraag voor dit meerwerk altijd toestemming via een ZAV-aanvraag). Onderhoud en reparatie van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes/laden door slijtage Scharnieren, sluitingen en deurtjes bijstellen Smeren hang- en sluitwerk, tegelstrips, ladegeleiders en handgrepen onderhouden en herstellen Kitvoegen Onderhoud en reparatie Schoonhouden Koordjes/trekschakelaars Vervanging Kozijnen (binnen) Repareren van kozijnen, ramen en deuren in de woning Schilderen van kozijnen, ramen en deuren in de woning Repareren van gevelkozijnen aan de binnenzijde van de woning Schilderen van gevelkozijnen aan de binnenzijde van de woning Kozijnen (buiten) Onderhoud, reparatie, schilderen van kozijnen, ramen, deuren aan de buitenzijde van de woning Kraanleertjes Onderhouden en indien nodig vervangen Kruipruimten Het toegankelijk houden van kruipruimten Lekkage Reparatie leidingen die zijn gesprongen ten gevolge van slijtage Reparatie daklekkage ten gevolge van slijtage Herstel waterschade aan eigendommen van de huurder Sluit hiervoor een verzekering af! Reparatie lekkage ten gevolge van bevroren leidingen 14

16 L/M/O/P Leuningen Reparatie van leuningen en leuningdragers Lift Onderhoud, reparaties, keuringen, opheffen van storingen Luchtroosters Onderhoud en reparatie bij normaal gebruik Schoonhouden Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk, met uitzondering van herstel van door huurder veroorzaakte schade Ongedierte Bestrijding van ongedierte zoals wandluizen, kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, vlooien, muizen en ratten Bestrijding ongedierte bij ernstige aantasting van de bouwconstructie door houtworm, boktor of faraomier Ontstoppen Zie Afvoeren Open haard, houtkachel of allesbrander Voor het plaatsen van een open haard, houtkachel of allesbrander is schriftelijke toestemming nodig van Woontij (ZAV-aanvraag) Ophoging Zie Bestrating en Tuinen Plafonds Herstel- vervangingswerkzaamheden van plafond bekledingsmaterialen e.d., die niet bij de aanvang van de huur aanwezig waren Herstelwerkzaamheden t.g.v. afsteken oude saus- of verflagen voor zover noodzakelijk geworden door onvakkundige behandeling Herstel van waterschade die door de huurder is veroorzaakt Herstelwerkzaamheden aan krimpscheuren, afwijkingen van 3 mm zijn acceptabel W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 15

17 P/R/S Onderhoud en reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk. Zie ook Sauswerk Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging Radiatoren Zie Centrale verwarming Ramen Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen Aan binnenzijde schilderen, alsmede schilderwerk aan overige ramen binnen de woning Vervanging hang- en sluitwerk Onderhoud en herstel aan door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen Riolering Het vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door gebruik van bijtende middelen Reparaties en onderhoud aan rioleringsleidingen en putten enz. Zie ook Afvoeren Sanitair Vervanging van sanitaire toestellen zoals wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten en sanitairtoebehoren (in geval van slijtage/ verval/ouderdom bij normaal gebruik). Vervanging van spiegels, klemmen, planchets, dragers en spatschermen (in geval van slijtage/verval/ouderdom bij normaal gebruik). Vervangen van ingebouwde spiegels Herstelwerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan het sanitair (ZAV s) Reparaties aan kranen zoals het vervangen van leertjes Ontkalken van kranen Vernieuwing kranen i.v.m. slijtage Herstel- en vervangingswerkzaamheden aan handdouche, doucheslang, opsteekhaak etc. Reparatie en vernieuwing closetpot bij normaal gebruik/slijtage inclusief diverse onderdelen, Plaatsen niet standaard closetrolhouder en toiletbril 16

18 S Schade Herstel van alle schade voor zover deze is ontstaan door ernstige nalatigheid van Woontij Herstel van alle schade voor zover deze wordt veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van de huurder of als gevolg van derden - niet zijnde Woontij of bedrijven die werkzaam zijn voor Woontij Schakelaars Zie Elektrische installatie Schilderen en sauswerk (overig) Sausen en/of schilderen van plafonds en behangen (ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder) Schilderwerk in de woning Het voorbereiden van het binnenschilderwerk, zoals plamuren, schuren en opvullen van de gaatjes en geringe krimpscheuren Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten Schilderwerk aan buitengevel Schoonhouden van de woning en woonomgeving Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen en deurposten, al het geverfde houtwerk, en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn Het wassen en schoonhouden van de buitenzijde van de ruiten, kozijnen en deurposten, al het geverfde houtwerk, en andere geverfde onderdelen, voor zover deze niet voor de huurder bereikbaar zijn Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil Het verwijderen van graffiti, voor zover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is Het zodanig schoonhouden en reinigen van de woning dat deze op een voor Woontij aanvaardbaar hygiënisch niveau verkeert Schoorsteen Vegen van schoorstenen tenminste eenmaal per jaar en overig onderhoud aan de binnenzijde van de woning Plaatsen van vogelrooster etc. op schoorstenen en ventilatiekanalen bij gebruik schoorsteen W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 17

19 S/T Plaatsen van vogelrooster etc. op schoorstenen en ventilatiekanalen in geval de schoorsteen niet wordt gebruikt Onderhoud en reparatie aan de buitenzijde (Woontij kan besluiten de schoorsteen in zijn geheel te verwijderen) Onderhoud en reparatie aan de binnenzijde n.b. Op advies van de brandweer en verzekering wordt gebruik van de schoorsteen niet meer toegestaan. Voor het gebruiken van het stookkanaal voor uw open haard of houtkachel heeft u toestemming van Woontij nodig. Wij adviseren u dit aan te vragen via een ZAV-aanvraag. Schutting Zie Erfscheiding Sleutels/Sloten Zie Hang en sluitwerk Stuc- en tegelwerk Grote reparaties aan loszittend stuc- en tegelwerk Reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen Onderhoud en reparaties aan vloertegels in sanitaire ruimtes, indien nodig, dit ter beoordeling van Woontij Tochtstrippen Aanbrengen en onderhoud van tochtstrippen en brievenbusborstels in de woning Trappen Reparaties aan binnentrappen als gevolg van slijtage Het vastzetten van de trapleuning Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste trapafwerking en bij het verlaten van de woning zorgen dat de trap door de volgende huurder normaal in gebruik genomen kan worden Onderhoud van trappen in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van algemene trappen die in de servicekosten zijn opgenomen Het lijmvrij (en schilderklaar) opleveren van de binnentrappen bij verhuizing Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste trap naar zolder 18

20 T/V Tuinen Het aanleggen van de tuin en bijbehorend erf Het regelmatig maaien van het gras Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen Het egaliseren van de tuin, opbrengen van teelaarde Verwijderen van klimplanten tegen de bebouwing en door huidige of vorige huurder geplante bomen, die overlast bezorgen Het verwijderen van dode beplanting Onderhoud en vervangingswerkzaamheden aan gras, planten, struiken, bomen en hagen (inclusief snoeien) in privétuinen (en als erfscheiding) Het ophogen (behalve bij structurele verzakking), onderhouden en herstellen van de bij de woning behorende tuinen, terrassen en paden (Materiaal wordt geleverd door Woontij). Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen, indien opgenomen in servicekosten Vensterbanken Onderhoud en reparatie Vervanging van vensterbanken t.g.v. verval, slijtage, ouderdom Herplaatsen van vensterbanken of herstelwerkzaamheden hieraan t.g.v. door de huurder aangebrachte verfraaiingen Ventilatie Schoonmaken of vervangen van roosters en filters mechanische ventilatie en/of afzuigkap (excl. materiaalkosten) Onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie installatie en ventilatiekanalen Schoonmaken of vervangen van roosters en filters Warmte Terug Win-installatie (WTW) installatie (excl. materiaalkosten) Vlizotrap Onderhoud en reparatie (indien aanwezig bij aanvang van de huur) Vloeren Verwijderen van oude vloerbedekkingmaterialen, lijm- en kitresten Herstel van beschadigde vloer en vloerbedekking Onderhoud en reparatie vloerconstructie en dekvloer W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 19

21 V/W/Z Reparaties aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren die niet door de huurder zijn aangebracht Herstelwerkzaamheden aan door huurders zelf aangebrachte veranderingen Vloerluik Onderhoud en reparatie Wandafwerking Onderhoud en reparatie Wanden Herstel van stukgeboorde wandtegels Herstel stukadoorswerk na ondeskundig verwijderen van behang etc. Herstel van door huurder verwijderde plinten Verwijderen van oude behanglagen en aanbrengen van nieuw behang Herstel van krimpscheuren, voor zover niet aan te merken als grote, storende scheurvorming Saus- en schilderwerk binnenkant van de woning Reparatie van grote, storende scheurvorming Warmtemeters Onderhoud en reparatie indien eigendom Woontij Onderhoud en reparatie indien eigendom huurder Waterleiding Aanbrengen van extra tappunten (met toestemming Woontij) Herstel van door huurder aangebrachte wijzigingen Reparaties en vervanging Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing van de leidingen Herstel t.g.v. bevroren leidingen, voor zover bevriezen door voorzorgsmaatregelen voorkomen had kunnen worden Onderhoud en reparatie leidingen Zonwering Onderhoud en reparatie van zonwering indien eigendom van huurder Onderhoud en reparatie van zonwering indien eigendom Woontij n.b. Voor het plaatsen van zonwering heeft u toestemming van Woontij nodig. W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 20

22 Stichting Woontij Thijsselaan 2, 1791 VH Den Burg

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement

Onderhoud en reparaties. Het serviceabonnement Onderhoud en reparaties et serviceabonnement et onderhoud van uw woning is zowel een taak van roenwest als van u als huurder. In deze brochure leest u wie verantwoordelijk is als er iets gedaan moet worden

Nadere informatie

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat

samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat samenwonen ONDERHOUD AAN UW WONING uw woning in goede staat 28/06-12 Weidestraat 2 Postbus 212 5240 AE Rosmalen T. 073 851 00 00 F. 073 851 00 10 E. info@kleinemeierij.nl I. www.kleinemeierij.nl voert

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

HET ABC VAN HET ONDERHOUD

HET ABC VAN HET ONDERHOUD ET ABC VAN ET ONDEROUD Voor uw woonplezier en voor oedestede is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud is. uurders en verhuurder hebben allebei een aantal verplichtingen

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het service 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen. In deze

Nadere informatie

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.?

Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Welk onderhoud is voor de huurder en welk onderhoud voor a.s.r.? Inhoud Klik op het onderwerp om snel bij de informatie te komen fvoerleidingen en riolering 3 fvoerleidingen 3 Riolering 3 Badkamer en toiletruimte

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie