Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?"

Transcriptie

1 Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

2 Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie doet nu wat? En wat kost het u als huurder? U vindt het antwoord in deze brochure en de bijbehorende trefwoordenlijst. Woontij streeft naar een hoog serviceniveau en heeft daarom besloten om het grootste deel van het huurdersonderhoud gratis uit te voeren. Dit houdt in dat wij in veel gevallen onderhoud wat eigenlijk bij u als huurder hoort, voor u uitvoeren. 1

3 Eerst de algemene regels over onderhoud Elk huis heeft onderhoud nodig. Onderhoud is een zaak die ons beiden aangaat. In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd welk onderhoud voor rekening van de verhuurder of de huurder komt. Kleine reparaties/werkzaamheden zoals reparatie van hang- en sluitwerk aan de binnendeuren, het schoonmaken van de dakgoten, het onderhoud en herstel van toiletbrillen, stortbakken en vlotters, onderhoud en reparatie van het douchegarnituur en het overige kleine dagelijks onderhoud van huis en tuin, zijn volgens de wet voor rekening van de huurder. Dit noemen wij huurdersonderhoud. Ook het herstellen van zaken die door eigen schuld kapot zijn gegaan, zijn vanzelfsprekend voor rekening van de huurder. Als verhuurder zijn wij wettelijk verplicht het overige onderhoud en de reparaties te verrichten die nodig zijn om de woning in goede staat te houden. Ongedierte Een bijzonder punt bij de verzorgingsplicht van de huurder is de ongediertebestrijding. Als huurder bent u verplicht alles te doen wat in uw macht ligt bij de bestrijding en voorkoming van ongedierte. Het kan zijn dat u voor eigen rekening hiervoor derden moet inschakelen. In deze brochure kunt u verder lezen wie financieel verantwoordelijk is voor schade in of aan uw woning. Het is tevens onderdeel van de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden. De verhuurder heeft de instandhoudingsplicht Naast de onderhoudsverplichtingen van u als huurder, willen wij ook graag duidelijk zijn over de verplichtingen van ons als verhuurder. Elke verhuurder heeft de instandhoudingsplicht. Woontij moet er voor zorgen dat de woningen in goede staat blijven. Dit betekent dat wij, uw huisbaas dus, alle onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten die nodig zijn om de woning in goede staat van onderhoud te houden. Dit natuurlijk met uitzondering van die zaken die op grond van de bepalingen in de huurovereenkomst, het huurreglement en het Burgerlijk Wetboek voor rekening van de huurder komen. De huurder heeft de verzorgingsplicht De wet zegt dat de huurder de woning moet verzorgen als een goed huurder. Daaronder valt ook het uitvoeren van kleine reparaties. En alles wat hij door eigen schuld kapot maakt, moet hij ook weer (laten) maken. Goed onderhoud betekent óók dat de kleine reparaties die de huurder behoort te doen, tijdig worden uitgevoerd door huurder zelf of door een vakman. In het Burgerlijk Wetboek worden een aantal zaken genoemd waarvoor de huurder zelf moet zorgen of waarvan de wet zegt dat de kosten voor de huurder zijn. Dit heet Besluit Kleine Herstellingen. Dat u als huurder binnen de woning zelf moet schilderen, sauzen en behangen en uw tuin verzorgt, is meestal wel bekend. Maar dat ook allerlei kleine dagelijkse reparaties voor uw rekening zijn, zoals bijvoorbeeld het smeren van hang- en sluitwerk, is minder bekend. 2

4 Alle onderhoud en/of reparaties in, om of aan de woning, inclusief bijgebouwen, die het gevolg zijn van beschadiging, vernielingen, ondeskundig en/of onjuist gebruik door de huurder/bewoner zijn voor rekening van de huurder. Alle onderhoud en/ of reparaties in, om of aan de woning, met bijgebouwen, die het gevolg zijn van slijtage door normaal gebruik, ouderdom, verzakking, bouwfouten, grove schuld of moedwillige verwaarlozing door de verhuurder, zijn voor rekening van de verhuurder. Aansprakelijkheid en verzekering De verhuurder moet er, zoals gezegd, voor zorgen dat de woning in goede staat blijft, dat tijdig het nodige voor zijn rekening komende onderhoud wordt verricht etc. Hij is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade, tenzij de verhuurder bewijsbaar in gebreke is gebleven. Dit is de schade die ontstaat ten gevolge van andere schade of mankementen. Als bijvoorbeeld een keukenkastje van de wand valt, is de verhuurder wel verplicht dit kastje opnieuw op te hangen (mits het vallen van het kastje niet aan de huurder te wijten is), maar is niet aansprakelijk voor de vergoeding van het gesneuvelde serviesgoed. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld bij lekkage uit waterleidingen. De verhuurder is dan wel verantwoordelijk voor het herstel van de leidingen, maar niet voor vergoeding van de schade aan de vloerbedekking en voor het teveel aan waterverbruik. 3

5 Inboedelverzekering met dekking voor gevolgschade Tegen deze gevolgschade kunt u zich verzekeren door middel van een inboedelverzekering. Let er wel op of deze gevolgschade onder de dekking valt. Doorgaans zal daartoe voor een uitgebreide gevarenverzekering gekozen worden. Als u als huurder van Woontij uw verzekeringen onderbrengt bij Assurantiekantoor Bremer krijgt u een aantrekkelijke korting van minimaal 20%. U kunt hiervoor direct contact opnemen met het kantoor in Oosterend of zie onze site. Let op uw huurderbelang voordat het te laat is Meestal gaat het hier om verbeteringen die u als huurder, op eigen kosten aanbrengt in uw woning. Het kan dus gaan om een open haard, een nieuwe keuken, een badkamer enz. Heeft u zulke voorzieningen aangebracht, vergeet dan vooral niet om de waarde ervan op te tellen bij het verzekerde bedrag van uw inboedel. Wij - Woontij - zijn niet aansprakelijk wanneer u schade heeft aan uw inboedel. Een goede brand/inboedelverzekering is voor u dan ook van groot belang. 4

6 Ook de waarde van uitbreidingen of verbeteringen behoren te zijn opgenomen in deze verzekering. Ga na of dit inderdaad is gebeurd en wat het verzekerde bedrag is. Want bij een schade - ook aan uw eigen inboedel - loopt u het risico een te lage vergoeding te ontvangen als u onderverzekerd bent. De huurder is aansprakelijk voor schade die hij of zij aan het gehuurde toebrengt. Het risico van deze schade wordt niet gedekt door een WA-verzekering vanwege de zogenaamde opzichtclausule, die erop neerkomt dat de dekking niet geldt ten aanzien van andermans goederen die men onder zijn opzicht heeft. Brandschade aan de woning moet in overleg met Woontij hersteld worden. Brandschade meldt u binnen 24 uur bij Woontij. Glasschade Voor een klein bedrag per maand kunt u bij Woontij een glasverzekering afsluiten. Neemt u hiervoor contact op met één van onze woonconsulenten. Wijzigingen aan de woning Wijzigingen aan/in de woning vraagt u schriftelijk aan en mag u alleen aanbrengen na schriftelijke toestemming van Woontij. Als u wilt weten wat wel en niet kan, vraag dan naar onze brochure Zelf aan de slag? Dat mag!. (Ver)huurdersonderhoud Omdat wij, als extra service, veel kleine dagelijkse onderhoudswerkzaamheden van u over kunnen nemen, hebben wij een alfabetische lijst gemaakt. In deze lijst kunt u precies lezen wat u kunt doen als er iets in uw woning kapot is, of als u iets wilt veranderen. U kunt het desbetreffende onderwerp in de bijgevoegde alfabetische trefwoordenlijst opzoeken. Achter het onderwerp staan drie kolommen: In de eerste kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden wij uitvoeren: W = Woontij. In de tweede kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden u zelf uitvoert: H = Huurder. En in de derde kolom staat welke onderhoudswerkzaamheden u door ons kunt laten uitvoeren: A = Abonnement buurtconciërge. W (Woontij) Deze werkzaamheden zijn voor rekening van Woontij. U kunt het reparatieverzoek telefonisch, schriftelijk of per aan ons doorgeven. Wij zorgen er dan voor dat het onderhoud wordt uitgevoerd. Dit kunnen onze buurtconciërges zijn of een extern bedrijf die van ons de opdracht krijgt om de klus uit te voeren. Denkt u eraan dat u het bedrijf niet zelf opdracht geeft? De opdrachtgever is namelijk ook de betaler. H (Huurder) Deze werkzaamheden komen voor rekening van de huurder. U bent zelf verantwoordelijk voor uitvoeren van het onderhoud. U kunt ons wel opdracht geven het onderhoud te verzorgen. De kosten worden dan bij u in rekening gebracht tegen het uurtarief van onze buurtconciërges of tegen de factuurkosten als het werk wordt uitbesteed. 5

7 A (Abonnement buurtconciërge) De verantwoordelijkheid voor deze reparaties/werkzaamheden ligt bij de huurder. Uw verhuurder kan, als extra service, een aantal onderhoudswerkzaamheden van u overnemen die normaal gesproken onder huurdersonderhoud vallen. Wij gaan er vanuit dat u in eerste instantie zelf probeert het probleem te verhelpen. Bent u zelf niet in staat het onderhoud zelf uit te voeren of heeft u liever dat wij dit doen? Dat kan als u een abonnement heeft afgesloten voor de buurtconciërge. Neemt u ook in dit geval contact met ons op. Wilt u meer weten over dit abonnement? Leest u dan onze folder Buurtconciërge. Zelf Aangebrachte veranderingen (ZAV) In de trefwoordenlijst spreken wij soms van door huurder zelf aangebrachte veranderingen. Afgekort ZAV s. ZAV s zijn dus zaken die door de huurder zelf worden of zijn aangebracht. Woontij vindt het belangrijk dat de bewoners hun woning naar eigen smaak en behoeften kunnen inrichten. Daarom is beleid ontwikkeld voor Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV). Er zijn twee typen ZAV s: Als u zelf aan de slag wilt met het aanbrengen van een verandering in uw woning, krijgt u te maken met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld om duidelijkheid te scheppen, zowel voor u als voor ons. Zo voorkomen we misverstanden. Uiteraard hebben wij het hier niet over het aanbrengen van nieuwe gordijnen of vloerbedekking, maar over definitieve blijvende veranderingen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van een dakraam, aanbouw, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, openslaande deuren of het aanbrengen van een schotelantenne. Wij adviseren u in deze gevallen onze brochure Zelf aan de slag? Dat mag!. Bereikbaarheid Als er na het lezen van deze brochure nog onduidelijkheden zijn of u heeft nog vragen, dan staan onze medewerkers van Woondiensten voor u klaar. Op de achterzijde van ons Magazine vindt u altijd de meest recente telefoonnummers die u (bij storingen) kunt bellen tijdens kantoorsluiting. De tijdelijke ZAV s die zonder veel moeite en kosten verwijderd kunnen worden als u de woning verlaat. En de ZAV s die aarden nagelvast zijn. 6

8 T R E F W O O R D E N L I J S T A/B Afvoeren Schoonhouden, zeep- haarresten e.d. verwijderen Reparaties, ontstoppen en vervangen afvoeren (binnenriool) binnen de woning (wastafel, douche, gootsteen) exclusief eventuele kettingen en afvoerpluggen Verstoppingen niet veroorzaakt door gebruik van de huurder Afvoer van achtergebleven goederen Achtergebleven goederen in lege woningen Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten (ook in trappenhuizen) Bij verhuizing zijn de kosten van het afvoeren van achtergebleven goederen voor rekening vertrekkende bewoner Afzuiginstallatie (zie ventilatie ) Afzuigkap Voor installatie is toestemming van Woontij nodig. Hiervoor moet de huurder een ZAV-aanvraag indienen. Op het ventilatiesysteem mag alleen een motorloze afzuigkap worden aangesloten. Vervanging en onderhoud komen voor rekening van de huurder. Antennes (schotel) Voor plaatsing is toestemming van Woontij nodig. Hiervoor moet de huurder een ZAV-aanvraag indienen. Plaatsing, onderhoud en verzekering komen voor rekening van de huurder Balkons, balustrades Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Galerijen en balustrade, periodieke schoonmaakronde, inclusief anti-alg behandeling, kosten worden afgerekend via de servicekosten Onderhoud en reparatie W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 7

9 B Beglazing Herstel van beschadigde/gebroken ruiten in de woning Indien de huurder via Woontij een glasvergoeding heeft afgesloten, meldt huurder de glasschade bij de receptie Reparatie/vervangen van zelf aangebrachte ruiten van sierglas, glas-in-lood, gekleurd glas etc. Het vervangen van beschadigde/gebroken beglazing in gevels van gemeenschappelijke ruimten Ramen lappen Ramen lappen in algemene ruimten Kosten worden afgerekend via de servicekosten Vervangen van geïsoleerde ruiten na lekkage Behang Verwijderen van oud- en aanbrengen van nieuw behang, inclusief voorbereidende werkzaamheden Herstel van schade aan stucwerk als gevolg van slecht onderhoud n.b. Afwijking van minder dan 3 mm is acceptabel. Bellen (tableaus) Onderhoud en reparatie van bel, belinstallatie, bellentableau, intercom en videofooninstallatie Onderhoud en reparatie van individuele (zelf aangebrachte) bel Berging Herstel bergingsvloer, onderhoud dak en buitenschilderwerk Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen Bergingsgang Onderhoud Schoonhouden Schoonhouden indien onderdeel van de servicekosten Bestrating Aanleg en onderhoud bestrating in tuin en carport De aanleg van opritten en toegangspaden Het vervangen van gebroken tegels Bestrating gemeenschappelijke paden (onderhoud, ophogen en vernieuwen) 8

10 B Bevriezing Het treffen van voorzieningen aan waterhoudende leidingen (dus ook c.v.) teneinde bevriezing te voorkomen en herstel van schade als gevolg van bevriezing Bliksembeveiligingsinstallatie Onderhoud en reparatie Boiler Zie Warmwaterinstallatie Brandbeveiliging Onderhoud brandblusapparaten Briefkasten, brievenbus Onderhoud en reparatie en vervanging in portieken en gemeenschappelijke ruimten Periodieke vervanging Onderhoud en reparatie in eigen voordeur Buitentrappen Onderhoud en reparatie Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Buitenverlichting Onderhoud en reparatie aan installaties van verlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten, evenals vervanging van bestaande armaturen Vervanging van lampen, starters, e.d. in buitenverlichting op galerijen, niet openbare parkeerplaatsen en gemeenschappelijke trappenhuizen, portieken, gangen en entreeruimten Vervanging van lampen in zelf aangebrachte verlichting n.b. Verlichting op openbare parkeerplaatsen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 9

11 C/D Centrale verwarming (cv-ketel) Verwijderen vloerbedekking, behang e.d. voor het opnieuw monteren van installatieonderdelen Vervangen (bij slijtage) van vulsleutels, ontluchtingssleutels en vulslangen Bediening, bijvullen en ontluchten van de cv-installatie Onderhoud en keuringen cv-installatie Kosten reparaties t.g.v. beschadigingen door bevriezen cv-installatie Opnieuw monteren van radiatoren bij ondeskundig handelen door huurder Het opnieuw opstarten (resetten) van de verwarmingsinstallatie na uitval 10 Het periodiek vervangen van de filters van de mechanische ventilatie Schoonhouden van de roosters Storingen aan ketels (al of niet voorzien van warmwaterinstallatie) die eigendom zijn van Woontij Schilderen van radiatoren en leidingen in de kleur wit en/of room wit Onderhoud en vervanging van dakbedekking, dakdoorvoer, dakluik, dakpannen door normale slijtage of door storm Herstel van dak ten gevolge van werkzaamheden door of in opdracht Daken van de huurder Dakgoten Reparaties aan dakafvoeren/goten Schoonmaken/-houden van dakafvoeropeningen/-goten Onderhoud en vervanging Dakramen en dakkapellen Onderhoud en vervanging, met uitzondering van de door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen Herstel van schade door nalatigheid huurder Ruitbreuk (of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder) Deuren Buitendeuren: Reparatie en/of vervanging bij normaal gebruik of slijtage Reparatie of vervanging van uitgewaaide deuren Schilderen aan buitenzijde

12 D/E Schilderen aan binnenzijde Vervanging hang- en sluitwerk Herstel glasschade in deuren Of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder via Woontij Binnendeuren: Reparatie en/of vervanging bij normaal gebruik of slijtage Het vastzetten en vastschroeven van loszittende onderdelen aan deurknoppen en drempels Schilderwerk Vervanging hang- en sluitwerk bij slijtage Herstel glasschade in deuren en/of boven deuren Of via glasvergoeding indien afgesloten door huurder via Woontij Deurdranger Reparatie, afstellen en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten Deuropener (Elektrisch) Algemene toegangsdeur Onderhoud, reparatie en/of vervanging Drainage Onderhoud Drempels Onderhoud van buitendorpels Onderhoud van binnendorpels Elektraleidingen Onderhoud van elektraleidingen buiten de woning, bedrading en aarding binnen de woning. Huurder mag zonder toestemming geen veranderingen in het elektra aanbrengen! Elektrische installatie Herstelwerkzaamheden aan de door huurder aangebrachte wijzigingen in de installatie (met toestemming Woontij) Reparatie en vervanging van schakelaars en wandcontactdozen en stopcontacten, bij normaal gebruik Vastzetten van loszittende onderdelen aan elektrische schakelaars W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 11

13 E/G Vervanging van zekeringen (stoppen) Vervanging stoppenkast Entreeportalen (gemeenschappelijk) Onderhoud Schoonhouden Schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Erfscheidingen Onderhouden en vervanging van de bij de woning behorende erfscheiding Het aanbrengen van erfscheiding Het onderhoud van erfscheidingen en tuinhekjes Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfscheidingen Het rechtzetten en recht houden van houten erfscheidingen Het onderhoud van geverfde of gebeitste erfscheidingen Galerijen Onderhoud en reparatie Schoonhouden, dagelijks onderhoud, inclusief afvoerroosters Periodiek schoonhouden (indien onderdeel van servicekosten) Garage Periodiek onderhoud van vloeren, wanden, daken en deuren Periodiek onderhoud en reparatie van hang- en sluitwerk Binnenschilderwerk Dagelijks onderhoud en schoonhouden Gaskranen Onderhoud en reparatie Gasleidingen Onderhoud en reparatie van gasleidingen in de woning achter de meter Onderhoud en reparatie van door bewoner zelf aangebrachte binnengasleidingen (Door een erkend installateur, alleen mét toestemming Woontij). 12

14 G /H/I/K Gastoestellen Aansluiten van gastoestellen inclusief de daarbij behorende toestelhoofdkranen en de benodigde veiligheidsslangen Geiser Zie Warmwaterinstallatie Gevel Onderhoud aan de buitengevel zoals schilderwerk, herstel van houtrot, plaatwerk, metsel/voegwerk Gordijnrails Alle onderhoud aan de door de huurder aangebrachte rail Bij verhuizing worden de door huurder aangebrachte rails Verwijderd door huurder, tenzij de volgende huurder deze overneemt Hang- en sluitwerk Dagelijks onderhoud en reparaties van deurkrukken, scharnieren, sloten e.d. in deuren en ramen Vernieuwen van zoekgeraakte, afgebroken of extra sleutels en eventueel moeten plaatsen van een driepuntsluiting Inbraak Herstelkosten aan de woning. U dient altijd een procesverbaal te laten opmaken bij de politie en een afschrift daarvan te overhandigen bij de melding bij Woontij. Kasten Onderhoud en reparatie aan ingebouwde kasten Onderhoud en reparatie van losse kasten n.b. Losse kasten horen niet meer tot de standaard uitrusting van de woning gerekend. Bij verhuizing mogen de losse kasten worden verwijderd of worden overgenomen door de nieuwe huurder. Kettinkje en afvoerstop Onderhoud en indien nodig vervangen W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 13

15 K/L Keuken Onderhoud, reparatie en vervanging van zelf aangebrachte extra keukenonderdelen, zoals hangkastjes en keukentoebehoren (vraag voor dit meerwerk altijd toestemming via een ZAV-aanvraag). Onderhoud en reparatie van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes/laden door slijtage Scharnieren, sluitingen en deurtjes bijstellen Smeren hang- en sluitwerk, tegelstrips, ladegeleiders en handgrepen onderhouden en herstellen Kitvoegen Onderhoud en reparatie Schoonhouden Koordjes/trekschakelaars Vervanging Kozijnen (binnen) Repareren van kozijnen, ramen en deuren in de woning Schilderen van kozijnen, ramen en deuren in de woning Repareren van gevelkozijnen aan de binnenzijde van de woning Schilderen van gevelkozijnen aan de binnenzijde van de woning Kozijnen (buiten) Onderhoud, reparatie, schilderen van kozijnen, ramen, deuren aan de buitenzijde van de woning Kraanleertjes Onderhouden en indien nodig vervangen Kruipruimten Het toegankelijk houden van kruipruimten Lekkage Reparatie leidingen die zijn gesprongen ten gevolge van slijtage Reparatie daklekkage ten gevolge van slijtage Herstel waterschade aan eigendommen van de huurder Sluit hiervoor een verzekering af! Reparatie lekkage ten gevolge van bevroren leidingen 14

16 L/M/O/P Leuningen Reparatie van leuningen en leuningdragers Lift Onderhoud, reparaties, keuringen, opheffen van storingen Luchtroosters Onderhoud en reparatie bij normaal gebruik Schoonhouden Metselwerk Onderhoud en reparatie van buitenmetselwerk, met uitzondering van herstel van door huurder veroorzaakte schade Ongedierte Bestrijding van ongedierte zoals wandluizen, kakkerlakken, wespen, bijen, mieren, torren, kevers, vlooien, muizen en ratten Bestrijding ongedierte bij ernstige aantasting van de bouwconstructie door houtworm, boktor of faraomier Ontstoppen Zie Afvoeren Open haard, houtkachel of allesbrander Voor het plaatsen van een open haard, houtkachel of allesbrander is schriftelijke toestemming nodig van Woontij (ZAV-aanvraag) Ophoging Zie Bestrating en Tuinen Plafonds Herstel- vervangingswerkzaamheden van plafond bekledingsmaterialen e.d., die niet bij de aanvang van de huur aanwezig waren Herstelwerkzaamheden t.g.v. afsteken oude saus- of verflagen voor zover noodzakelijk geworden door onvakkundige behandeling Herstel van waterschade die door de huurder is veroorzaakt Herstelwerkzaamheden aan krimpscheuren, afwijkingen van 3 mm zijn acceptabel W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 15

17 P/R/S Onderhoud en reparatie van plafondconstructie en loszittend stucwerk. Zie ook Sauswerk Plinten Onderhoud, reparatie of vervanging Radiatoren Zie Centrale verwarming Ramen Aan buitenzijde schilderen, repareren en/of vervangen Aan binnenzijde schilderen, alsmede schilderwerk aan overige ramen binnen de woning Vervanging hang- en sluitwerk Onderhoud en herstel aan door huurder aangebrachte dakramen en dakkapellen Riolering Het vernieuwen van sifons c.q. leidingen die stuk zijn gegaan door ondeskundige behandeling of door gebruik van bijtende middelen Reparaties en onderhoud aan rioleringsleidingen en putten enz. Zie ook Afvoeren Sanitair Vervanging van sanitaire toestellen zoals wastafels, fonteintjes, stortbakken, toiletpotten en sanitairtoebehoren (in geval van slijtage/ verval/ouderdom bij normaal gebruik). Vervanging van spiegels, klemmen, planchets, dragers en spatschermen (in geval van slijtage/verval/ouderdom bij normaal gebruik). Vervangen van ingebouwde spiegels Herstelwerkzaamheden aan door bewoners aangebrachte wijzigingen aan het sanitair (ZAV s) Reparaties aan kranen zoals het vervangen van leertjes Ontkalken van kranen Vernieuwing kranen i.v.m. slijtage Herstel- en vervangingswerkzaamheden aan handdouche, doucheslang, opsteekhaak etc. Reparatie en vernieuwing closetpot bij normaal gebruik/slijtage inclusief diverse onderdelen, Plaatsen niet standaard closetrolhouder en toiletbril 16

18 S Schade Herstel van alle schade voor zover deze is ontstaan door ernstige nalatigheid van Woontij Herstel van alle schade voor zover deze wordt veroorzaakt onder verantwoordelijkheid van de huurder of als gevolg van derden - niet zijnde Woontij of bedrijven die werkzaam zijn voor Woontij Schakelaars Zie Elektrische installatie Schilderen en sauswerk (overig) Sausen en/of schilderen van plafonds en behangen (ook na eventuele herstelwerkzaamheden door de verhuurder) Schilderwerk in de woning Het voorbereiden van het binnenschilderwerk, zoals plamuren, schuren en opvullen van de gaatjes en geringe krimpscheuren Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten Schilderwerk aan buitengevel Schoonhouden van de woning en woonomgeving Het wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen en deurposten, al het geverfde houtwerk, en andere geverfde onderdelen, voor zover deze voor de huurder bereikbaar zijn Het wassen en schoonhouden van de buitenzijde van de ruiten, kozijnen en deurposten, al het geverfde houtwerk, en andere geverfde onderdelen, voor zover deze niet voor de huurder bereikbaar zijn Het regelmatig verwijderen van zwerfvuil Het verwijderen van graffiti, voor zover deze graffiti voor de huurder bereikbaar is Het zodanig schoonhouden en reinigen van de woning dat deze op een voor Woontij aanvaardbaar hygiënisch niveau verkeert Schoorsteen Vegen van schoorstenen tenminste eenmaal per jaar en overig onderhoud aan de binnenzijde van de woning Plaatsen van vogelrooster etc. op schoorstenen en ventilatiekanalen bij gebruik schoorsteen W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 17

19 S/T Plaatsen van vogelrooster etc. op schoorstenen en ventilatiekanalen in geval de schoorsteen niet wordt gebruikt Onderhoud en reparatie aan de buitenzijde (Woontij kan besluiten de schoorsteen in zijn geheel te verwijderen) Onderhoud en reparatie aan de binnenzijde n.b. Op advies van de brandweer en verzekering wordt gebruik van de schoorsteen niet meer toegestaan. Voor het gebruiken van het stookkanaal voor uw open haard of houtkachel heeft u toestemming van Woontij nodig. Wij adviseren u dit aan te vragen via een ZAV-aanvraag. Schutting Zie Erfscheiding Sleutels/Sloten Zie Hang en sluitwerk Stuc- en tegelwerk Grote reparaties aan loszittend stuc- en tegelwerk Reparaties aan stuc- en tegelwerk door beschadigingen Onderhoud en reparaties aan vloertegels in sanitaire ruimtes, indien nodig, dit ter beoordeling van Woontij Tochtstrippen Aanbrengen en onderhoud van tochtstrippen en brievenbusborstels in de woning Trappen Reparaties aan binnentrappen als gevolg van slijtage Het vastzetten van de trapleuning Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste trapafwerking en bij het verlaten van de woning zorgen dat de trap door de volgende huurder normaal in gebruik genomen kan worden Onderhoud van trappen in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van trappen in gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van algemene trappen die in de servicekosten zijn opgenomen Het lijmvrij (en schilderklaar) opleveren van de binnentrappen bij verhuizing Onderhoud en reparatie van zelf aangebrachte vaste trap naar zolder 18

20 T/V Tuinen Het aanleggen van de tuin en bijbehorend erf Het regelmatig maaien van het gras Het regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen de tegels Het regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen Het egaliseren van de tuin, opbrengen van teelaarde Verwijderen van klimplanten tegen de bebouwing en door huidige of vorige huurder geplante bomen, die overlast bezorgen Het verwijderen van dode beplanting Onderhoud en vervangingswerkzaamheden aan gras, planten, struiken, bomen en hagen (inclusief snoeien) in privétuinen (en als erfscheiding) Het ophogen (behalve bij structurele verzakking), onderhouden en herstellen van de bij de woning behorende tuinen, terrassen en paden (Materiaal wordt geleverd door Woontij). Onderhoud van gemeenschappelijke tuinen, indien opgenomen in servicekosten Vensterbanken Onderhoud en reparatie Vervanging van vensterbanken t.g.v. verval, slijtage, ouderdom Herplaatsen van vensterbanken of herstelwerkzaamheden hieraan t.g.v. door de huurder aangebrachte verfraaiingen Ventilatie Schoonmaken of vervangen van roosters en filters mechanische ventilatie en/of afzuigkap (excl. materiaalkosten) Onderhoud en reparatie van mechanische ventilatie installatie en ventilatiekanalen Schoonmaken of vervangen van roosters en filters Warmte Terug Win-installatie (WTW) installatie (excl. materiaalkosten) Vlizotrap Onderhoud en reparatie (indien aanwezig bij aanvang van de huur) Vloeren Verwijderen van oude vloerbedekkingmaterialen, lijm- en kitresten Herstel van beschadigde vloer en vloerbedekking Onderhoud en reparatie vloerconstructie en dekvloer W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 19

21 V/W/Z Reparaties aan losliggende cementdekvloeren en tegelvloeren die niet door de huurder zijn aangebracht Herstelwerkzaamheden aan door huurders zelf aangebrachte veranderingen Vloerluik Onderhoud en reparatie Wandafwerking Onderhoud en reparatie Wanden Herstel van stukgeboorde wandtegels Herstel stukadoorswerk na ondeskundig verwijderen van behang etc. Herstel van door huurder verwijderde plinten Verwijderen van oude behanglagen en aanbrengen van nieuw behang Herstel van krimpscheuren, voor zover niet aan te merken als grote, storende scheurvorming Saus- en schilderwerk binnenkant van de woning Reparatie van grote, storende scheurvorming Warmtemeters Onderhoud en reparatie indien eigendom Woontij Onderhoud en reparatie indien eigendom huurder Waterleiding Aanbrengen van extra tappunten (met toestemming Woontij) Herstel van door huurder aangebrachte wijzigingen Reparaties en vervanging Het treffen van voorzieningen ter voorkoming van bevriezing van de leidingen Herstel t.g.v. bevroren leidingen, voor zover bevriezen door voorzorgsmaatregelen voorkomen had kunnen worden Onderhoud en reparatie leidingen Zonwering Onderhoud en reparatie van zonwering indien eigendom van huurder Onderhoud en reparatie van zonwering indien eigendom Woontij n.b. Voor het plaatsen van zonwering heeft u toestemming van Woontij nodig. W = Woontij H = Huurder A = Abonnement Buurtconciërge 20

22 Stichting Woontij Thijsselaan 2, 1791 VH Den Burg

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen.

Onderhoudswerkzaamheden voor rekening Bartholomeus Gasthuis zijn in dit overzicht niet opgenomen. et Onderhouds ABC Uw huis en het gebouw met gemeenschappelijke ruimten heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het prettig te weten wie er verantwoordelijk

Nadere informatie

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren

Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder. plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Onderhoud Rekening huurder Rekening verhuurder Schilderwerk Witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmuren Buitenschilderwerk Voorbereidende

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JUNI 2014 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? RWS streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren

regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren regionaal & betrokken Reparatie uitvoeren Reparatie uitvoeren Een groot deel van het onderhoud aan uw woning wordt voor van R&B Wonen uitgevoerd, daar hoeft u zich niet mee bezig te houden. Onze filosofie

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon

ABC-wijzer Onderhoud kosten voor individuele eigenaar of voor VvE VvE De Kroon A Afvoer reparatie en vervanging van de deksel van de doucheput, afvoer van de wastafel, douche en gootsteen, inclusief eventuele kettingen en afvoerstoppen ontstoppen van stankafsluiter (sifon), toilet,

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren.

Onderhouds ABC. Afvoeren Repareren en vervangen. Schoonmaken en ontstoppen van gootsteenafvoeren, douche- en wasmachine afvoeren. In onderstaande trefwoordenlijst is per onderdeel aangegeven wie voor welke reparatie verantwoordelijk is. Als er een staat in de kolom van verhuurder dan verzorgt vb&t namens de eigenaar het onderhoud,

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur

Reparatie uitvoeren. Openingstijden maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur Reparatie uitvoeren R&B Wonen Van der Biltplein 4 Postbus 30 4450 AA Heinkenszand T (0113)396400 F (0113)562081 E-mail: info@renbwonen.nl internetsite: www.renbwonen.nl Openingstijden maandag t/m donderdag

Nadere informatie

Samen onderhouden we uw woning

Samen onderhouden we uw woning Onderhoudswijzer 2 onderhoudswijzer onderhoudswijzer 3 Samen onderhouden we uw woning Als eigenaar is verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan uw woning. Daar hoeft u zelf niets aan te doen. Wel bent

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A TOT Z

ONDERHOUD VAN A TOT Z ONDERHOUD VAN A TOT Z Er gaat wel eens iets kapot in uw woning. U wilt dan weten wie dat repareert en wie de reparatie moet betalen. Het onderhoud van de woning is een zaak die huurder en verhuurder beiden

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar.

De bedragen die wij hiervoor in rekening brengen zijn vaste bedragen. Informeer hier gerust naar. In deze brochure geven we antwoord op een aantal vragen over het onderhoud van uw woning. Wat kunt u op dit gebied verwachten: waar bent u zelf verantwoordelijk voor en waar is Destion verantwoordelijk

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REPARATIE

ONDERHOUD EN REPARATIE ONDERHOUD EN REPARATIE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK ONDERHOUD EN REPARATIES Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert.

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd.

SPECIMEN. 3 De huurperiode De huurovereenkomst is met ingang van dd/mm/jjjj aangegaan voor onbepaalde tijd. Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte De ondergetekenden: Stichting WoonFriesland gevestigd te Grou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01031925, in deze vertegenwoordigd door haar regiomanager

Nadere informatie

Van der Heijden Beheer 07-02-08

Van der Heijden Beheer 07-02-08 Van der Heijden Beheer 07-02-08 A Aanrecht - Zie Keuken Achtergebleven goederen afvoeren - Achtergebleven goederen in lege ruimten afvoeren. O - Achtergebleven goederen in gemeenschappelijke ruimten O

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Viveste Onderhouds-ABC

Viveste Onderhouds-ABC = rekening iveste = rekening uurder iveste Onderhouds-ABC Afvoer iveste uurder Serviceabonnement Glas- of Ontstoppingsfonds Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d.

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

Overzicht onderhoudswerkzaamheden

Overzicht onderhoudswerkzaamheden Overzicht onderhoudswerkzaamheden E= extra dienstverlening voor huurders die 55 jaar of ouder zijn of mensen met een beperking = onderhoud voor rekening huurder = het onderhoud dat huisvester verzorgd

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

je welkom voelen Onderhoud en reparaties Wie zorgt voor wat? Huren bij De Zes Kernen betekent

je welkom voelen Onderhoud en reparaties Wie zorgt voor wat? Huren bij De Zes Kernen betekent Wie zorgt voor wat? Bijlage bij de folder Onderhoud, reparaties en serviceabonnement Huren bij De Zes Kernen betekent je welkom voelen Inhoudsopgave > Gemak in huis 5 > Overzicht Onderhoud en reparatie

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken)

BOG ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC woningen Stichting BOG. Aanrecht (zie keuken) ONDERHOUDS ABC Onderhouds ABC woningen Stichting BOG Aanrecht (zie keuken) BOG Verhuurder Huurder Afvoeren * Reparaties aan regenpijpen en dakgoten * Schoonmaken van dakgoten * Reparaties aan afvoersifons

Nadere informatie

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend.

De onderhoudsverdeling in de aangegane huurovereenkomst is altijd leidend. Onder houds ABC Een bedrijfsruimte heeft onderhoud nodig. Het is prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor een reparatie. Het onderhoud van een pand is verdeeld tussen huurder en verhuurder.

Nadere informatie

onderhoud &reparaties

onderhoud &reparaties onderhoud&reparaties Onderhoud & reparaties Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert. Daarbij hebben we beiden een

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhouds-ABC

Onderhouds-ABC. Onderhouds-ABC > Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC et huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor

Nadere informatie

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure ONDERHOUDS- WIJZER De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure staat informatie over wat huurder en wat Mercatus doen aan onderhoud, reparatie

Nadere informatie

Antenne (spriet- of schotelantennes) Antenne plaatsen alleen met schriftelijke toestemming van Kennemer Wonen en de gemeente. H

Antenne (spriet- of schotelantennes) Antenne plaatsen alleen met schriftelijke toestemming van Kennemer Wonen en de gemeente. H Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC Het huis waar u woont heeft onderhoud nodig, van vloer tot plafond. Er kan namelijk wel eens iets kapot gaan. Dan is het prettig om te weten wie er verantwoordelijk is voor

Nadere informatie

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1

Demarcatielijst Gemeente Nuth 1 Bijlage 2: Demarcatielijst gemeente Nuth datum: 14-07-2015 Alfabet Onderdeel Omschrijving Verhuurder Huurder A B C Algemeen Afvoer Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Onderhoud en serviceabonnement

Onderhoud en serviceabonnement Onderhoud en serviceabonnement Onder de dikgedrukte trefwoorden in het overzicht ziet u een opsomming van mogelijke gebreken met daarachter drie kolommen. Het kruisje bij de kolom V (van verhuurder) of

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

Uw woning onderhouden

Uw woning onderhouden Uw woning onderhouden aan uw woning U bent als zelf verantwoordelijk voor een deel van de reparaties of onderhoudklussen in uw woning. In deze brochure leest u welke klussen voor zijn voor en welke u zelf

Nadere informatie

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste?

Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor Woonveste? Onderhouds-ABC Welke onderhoudswerkzaamheden zijn voor uw rekening en welke voor? In het volgende overzicht kunt u precies zien welke onderhoudswerkzaamheden onder uw verantwoordelijkheid vallen en welke

Nadere informatie

Herstellingen en onderhoud

Herstellingen en onderhoud Herstellingen en onderhoud 1 Herstellingen en onderhoud Als u een woning huurt via Zeilstra Vastgoedmanagement bent u verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud. Een ander gedeelte van het onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. amen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

ONDERHOUDS ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. ONDERHOUDS ABC Woningbouwvereniging vindt het belangrijk dat u prettig kunt blijven

Nadere informatie

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk.

De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Het onderhoudsabc De woning waarin u woont, moet worden onderhouden. Voor dat onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Het was echter niet altijd even

Nadere informatie

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW

De Goede Woning DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW DGW uurder Afvoer Repareren of vervangen afvoeren en sifons van wastafels, douche, gootsteen e.d. door slijtage bij normaal gebruik Vervangen van de stop van wastafel of gootsteen Vervangen van het rooster

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Klein dagelijks onderhoud

Klein dagelijks onderhoud Klein dagelijks onderhoud heeft een uitgebreide onderhoudsservice. In deze folder leest u voor wie de kosten zijn van de meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden in de woning. In het onderhoudsoverzicht

Nadere informatie

Onderhouds- abonnement

Onderhouds- abonnement Onderhoudsabonnement In augustus 2003 is in het besluit Kleine Herstellingen aangegeven voor welke herstellingen en onderhoud de huurder en de verhuurder verantwoordelijk zijn. U kunt dit nalezen op www.wetten.overheid.nl

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud service-abonnement Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring

Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Onderhouds ABC. Woning Periodieke Keuring pagina 1 / 6 Onderhouds ABC Onderhouds ABC In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Onderhouds ABC Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC Uw kraan lekt, de wanden moeten geschilderd worden, de deurbel werkt niet meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderhoudsklussen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. en verhuurder

Nadere informatie

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A

Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Klacht: Omschrijving: Voor rekening van: A Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning, (moedwillige) vernieling of onjuist gebruik door huurder.

Nadere informatie