inhoud Pag Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Pag 1 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie"

Transcriptie

1 Sammy s Handboekje

2

3 inhoud 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid 2.2 Opvangtijden 3 De gastouder 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder? Persoonlijk Houding ten opzichte van het bureau Motivatie Scholing Omgeving Houding ten opzicht van de ouders 3.2 Opvangomgeving 4 VRAAGOUDERS 4.1 Een vraagouder meldt zich aan 4.2 Wij hebben geen gastouder in de buurt 4.3 Wat verwachten wij van de vraagouder? 5 PLAATSINGSBELEID 5.1 Directe start 5.2 Gastouder meldt zich aan zonder registratie in het landelijk register 5.3 Sammy heeft een vraagouder 5.4 Sammy heeft geen vraagouder 5.5 Het kennismakingsgesprek 5.6 Koppelingsgesprek 6 URENREGISTRATIE EN UITBETALINGEN 7 TARIEVEN 8 BASIS GOEDE SAMENWERKING GASTOUDER EN VRAAGOUDER 8.1 Goede communicatie 8.2 Aanvullende afspraken tussen gastouder en vraagouder 8.3 Normen en waarden VERDERE BEGELEIDING VANUIT HET GASTOUDERBUREAU 9.1 Proeftijd 9.2 Evaluatiegesprek 10 NOODOPVANG 10.1 Achterwacht 10.2 Invalgastouder 11 ONGEVALLEN EN AANSPRAKELIJK - HEIDSVERZEKERINg 12 KLACHTENBEHANDELING 12.1 Interne klachtencommissie 12.2 Externe klachtencommissie 13 OUDERCOMMISSIE Pag 1

4 1 Voorwoord 1.1 Onze identiteit De naam Sammy is afgeleid van de naam Samuel. Zijn moeder die geen kinderen kon krijgen had aan God beloofd dat wanneer zij een kind zou krijgen deze God volledig zou gaan dienen. Samuel groeide op in het huis van God en luisterde naar de stem van God in een tijd dat de priester Eli en zijn zonen niet naar Hem luisterden. Deze priesters die een voorbeeld en een hulp voor het volk zouden moeten zijn, buitte juist de mensen uit en dachten alleen maar aan zichzelf. Maar Samuel bewaarde in zijn hart het respect dat zijn moeder hem had bijgebracht van Gods principes en volgde het slechte voorbeeld niet. Hij werd een man vol van bewogenheid voor God en mensen. Het doel van gastouderbureau Sammy en haar gastouders is dat wij vanuit de Bijbelse normen en waarden van God met kinderen werken, en ze die emotionele veiligheid bieden. Wij zijn ervan overtuigd dat dit een zeer positieve bijdrage zal leveren voor de ontwikkeling van hun sociale- en persoonlijke competenties om ook later een evenwichtige plaats in de maatschappij te kunnen innemen. 2 Openingstijden en opvangtijden 2.1 Openingstijden en bereikbaarheid Ons kantoor is geopend van maandag t/m donderdag. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 9:00 t/m uur. Ons telefoonnummer is Via de mail zijn wij bereikbaar op U kunt op afspraak een bezoek brengen aan ons kantoor aan: De Factorij 45F 2.2 Opvangtijden Het fijne van gastouderopvang is dat de opvangtijden flexibeler zijn dan die van een kinderdag verblijf. Het is mogelijk om met uw gastouder afspraken te maken over opvang buiten kantoortijden. Er zijn ook gast ouders beschikbaar die kinderen willen opvangen in het weekend of de avonduren of zelfs s nachts. Daarnaast zijn veel gastouders bereid om extra dagen of dagdelen op te vangen wanneer dat nodig is. Voor ouders die wisselende diensten draaien of op flexibele basis opvang nodig hebben is gastouderopvang een uitstekende oplossing. 3 De gastouder Sammy werft via haar website, via advertenties op het internet, via kerken en via folders in de krant kandi daten die werkzaamheden kunnen verrichten als gastouder. Er zijn ook gastouders die onze website bezoeken of via kennissen van ons hebben vernomen en zich via onze website inschrijven. Gastouders dienen hun inschrijving compleet te maken door het intakeformulier volledig (en naar waarheid) in te vullen. Vervolgens volgt er een intakegesprek. In dit gesprek wordt er dieper geïnformeerd naar de motivatie, opleiding, geloofsovertuiging en achtergronden van de gastouder. Tijdens dit gesprek wordt er ook gelet op: Taalgebruik van de gastouder Pag 2

5 Bereidheid om mee te werken aan het beantwoorden van vragen De motivatie van de gastouder om dit werk te doen De bereidheid om te reizen naar het werk (indien van toepassing) De bereidheid om voor langere tijd een overeenkomst aan te gaan met een gezin Bereidheid informatie te verschaffen over werkzaamheden uit het verleden en het opgegeven van referenties, die kunnen worden nagebeld. Indien een gastouder al langere tijd voor ons werkt, letten wij ook op het gedrag van de gastouder en de ervaringen van de vraagouders. Vraagouders kunnen feedback geven over de gastouders. Dit alles wordt meegenomen in een mogelijke match. U kunt hierbij denken aan: Geven vraagouders positieve feedback over de gastouder Komt de gastouder afspraken na. 3.1 Wat verwachten wij van een gastouder? Wanneer een gastouder via Sammy staat ingeschreven en bij de vraagouder aan huis of in het eigen woonhuis kinderen gaat opvangen, zijn een aantal regels van toepassing. Sammy is als bemiddelende organisatie, gehouden om eisen te stellen aan de wijze waarop de opvang wordt gerealiseerd. De veiligheid van het kind staat daarbij voorop, maar ook voor een goede relatie tussen gast- en vraagouders is het van belang dat bepaalde regels worden nageleefd Persoonlijk Minimaal 18 jaar Goede lichamelijk en geestelijke gezondheid Flexibel Een correct taalgebruik Spreekt Nederlands Staat niet op hetzelfde adres ingeschreven, als de ouders van de kinderen die u opvangt Kan stabiliteit en continuïteit bieden Heeft verantwoordelijkheidsgevoel en organisatievermogen Is kritisch en eerlijk naar zichzelf toe en neemt verantwoording voor eigen handelen. Heeft een pedagogisch inzicht en kan pedagogisch handelen. Stelt grenzen en geeft structuur en kan uiteraard genieten van kinderen Gelooft en onderschrijft dat de bijbel het woord van God is Positief christelijke levensovertuiging en leeft daar ook naar Drinkt geen alcohol tijdens de opvang Kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan en handelt daar ook naar Kent de Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en handelt er naar Stabiele gezinssituatie die het ook eens zijn met de opvang Eigen kinderen staan niet onder toezicht Laat kinderen niet alleen of aan het toezicht van anderen over buiten de achterwachtsituatie om Houding ten opzichte van het bureau Bereidheid tot samenwerking met het gastouderbureau Bereidheid tot het accepteren van advies en begeleiding van het bureau Pag 3

6 Bereidheid om een achterwacht te regelen als er meer dan drie kinderen worden opgevangen Bereidheid om kinderen niet alleen of aan het toezicht van anderen over te laten Bereidheid zicht te houden aan de landelijke normen ten aanzien van de gelijktijdig op te vangen maximale aantal gastkinderen Bereidheid te werken volgens de regels en het pedagogisch beleid van het gastouderbureau Bespreekt het verloop van de opvang tijdens huisbezoeken en telefonische contacten en neemt tijdig contact op wanneer zich een probleem voordoet Motivatie Plezier in het omgaan met kinderen Ondernemend Positieve houding tegenover kinderopvang Minimaal een jaar beschikbaar voor minimaal 1 a 2 dagen in de week (minimaal 5 uur per dag) Scholing In bezit van een MBO- diploma niveau 2 helpende zorg en welzijn (of gelijkgestelde opleiding) of bereidheid tot het behalen van dit diploma of een EVC- certificaat Bereidheid de noodzakelijke scholing te volgen, in overleg met het gastouderbureau (inclusief de kinder EHBO), waaronder verplichte deelname aan de modules van de Gastouderacademie. Deze worden gratis aangeboden door het bureau en kan men thuis via de computer volgen Bereidheid tot het volgen van herhaling- en bijscholingscursussen In bezit van een geldig Oranje Kruis certificaat voor kinder EHBO EHBO-certificaten Alleen certificaten van organisaties die zelf geen cursussen aanbieden en die waarborgen dat hun certificaten aan kwaliteit vereisten voldoen, kunnen door de Minister worden aangewezen. Zo wordt gegarandeerd dat gastouders voldoende kennis hebben om adequaat te kunnen handelen in situaties waarin eerste hulp is vereist. Eind 2009 zijn de volgende certificaten aangewezen: Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis Een geregistreerd certificaat Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers (SEHSO) of Spoed eisende Hulpverlening bij Kinderen (SEHBK) van NedCert Een geregistreerd certificaat Acute Zorg bij kinderen van Nikta Een geregistreerd certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving van Nikta Een geregistreerd certificaat Eerstehulpverlener van Nikta Houding ten opzicht van de ouders Flexibiliteit Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders Overlegt en werkt samen met de ouders Komt gemaakte afspraken na Tijdens de opvang bent u goed telefonisch bereikbaar voor de ouders van de kinderen Bereid om zelf voor vervanging te zorgen in geval van eigen ziekte of verlof, in tijdig en goed overleg met ouder en gastouderbureau Bereid en in staat zijn eventuele verschillen in opvatting te bespreken Zich kunnen inleven in de situatie van de ouders Respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedings- ideeën binnen het kader van de visie van gastouderbureau Sammy Gaat zorgvuldig om met privacy gevoelige gegevens Pag 4

7 3.2 Opvangomgeving Gastouderopvang vindt in principe plaats in de woning van de gastouder. Om ongelukken, ziektes en infecties zoveel mogelijk te voorkomen, heeft het gastkind recht op een veilige en schone opvangomgeving. Daarnaast heeft het gastkind recht op voldoende en verantwoorde voeding en drinken, rust, lichamelijke verschoning, beweging en frisse lucht. Uiteraard zal bij een baby de persoonlijke verzorging en voeding meer aandacht nodig hebben dan bij een schoolgaand kind. Verder verwachten wij van de gastouder: Bereid is om mee te werken aan de Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid (minimaal 1 keer per jaar op herhaling) en voor de opvang begint Bereid om zo nodig aanpassingen te verrichten in of bij het huis volgens het Plan van aanpak voort komend uit de Risico Inventarisatie. (Vanaf het moment dat de opvang is gestart, zal na 2 maanden het actieplan met bij behorende verbeteringsvoorstellen door de gastouder moeten zijn uitgevoerd) De opvangplek is ten alle tijde rookvrij Een kindveilig, kindvriendelijk en een schoon huis aanbiedt De woning is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders Aandacht besteedt aan de gezondheid, het geestelijk- en lichamelijk welzijn en de ontwikkeling van het kind Zorgt voor voldoende en verantwoord eten, drinken, rust en andere praktische benodigdheden (bijv. tijdig luiers verschonen), aangepast op de leeftijd van het kind Zorgt voor een goede en afwisselende dagindeling rondom de verzorgingsmomenten van eten en slapen; biedt gezinsactiviteiten aan, die bij de ontwikkeling van het kind passen, afhankelijk van de stemming van het kind en de mogelijkheden binnen het gezin Voldoende ruimte om te spelen, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de kinderen op de plek waar er wordt opgevangen. Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of doe hoekje kan hier heel geschikt voor zijn Een aparte slaapgelegenheid buiten de woonkamer om biedt Een veilige omgeving biedt om buiten te spelen. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, speeltuinbezoek of naar de kinderboerderij gaan De gastouder dient in eerste instantie zorg te dragen voor artikelen als een bedje, box, kinderstoel en speelgoed Woning van de gastouder is voorzien van veilige bergruimten voor speelgoed, gevaarlijke materialen en vloeistoffen, huishoudelijke en andere elektrische apparatuur De eventuele huisdieren lijken volledig te vertrouwen, de gastouder laat kinderen nooit alleen met de huisdieren Calamiteiten instructie en gevulde EHBO-doos aanwezig (de spullen in de EHBO doos mogen niet vervallen zijn) Voor jonge kinderen is het belangrijk, dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. 4 vraagouders Als vraagouder kan men allerlei wensen doorgeven, waar in de selectie rekening mee wordt gehouden. Is het duidelijk wat de wensen van de vraagouder zijn, dan worden deze meegenomen in onze match. Pag 5

8 4.1 Een vraagouder meldt zich aan Als een vraagouder zich aanmeldt via de website, sturen wij per post een informatiepakket op. Ook wij per mail een intakeformulier toe teneinde beter te kunnen zoeken naar een match. Als wij een compleet (en naar waarheid) ingevulde intakeformulier hebben ontvangen, kunnen wij op zoek gaan naar een gastouder bij u in de buurt. Als wij een gastouder de buurt hebben zitten, nemen wij direct contact met u op en met desbetreffende vraagouder. 4.2 Wij hebben geen gastouder in de buurt Wanneer Sammy geen geschikte gastouder in de buurt heeft, zullen wij wanneer u dat wilt in die wijk of stad flyers en/ of poster ophangen. Ook kullen wij kerken en Christelijke instellingen benaderen. Verder plaatsen wij ook advertenties in kranten en op google. 4.3 Wat verwachten wij van de vraagouder? Wij verwachten van de vraagouder dat zij ons pedagogisch beleidsplan doorlezen, alsmede de selectiecriteria van onze gastouders. De vraagouder moet ook op de hoogte zijn van meldplicht kindermishandeling. Wij verwachten niet van onze vraagouders dat zij zelf overtuigd Christen zijn, dit verwachten wij wel van onze gastouders. 5 Plaatsingsbeleid 5.1 Directe start De gastouder is geregistreerd in het Landelijk Register en meldt zich aan met vraagouder. Wanneer een gastouder al geregistreerd is in het Landelijk Register en deze brengt zelf een koppeling aan, dan zullen wij meteen alle benodigde formulieren opvragen en er naar streven om dezelfde week nog langs gaan om kennis te maken om te zien of deze gastouder ook past binnen de visie van ons bureau. Als wij vinden dat de gastouder in de visie van ons bureau past. Dan zullen ter plaatse een Risico inventarisatie uitvoeren. Wanneer wij het ingevulde intakeformulier van de vraagouder retour hebben ontvangen kunnen wij de contracten opstellen en snel overgaan tot het koppelingsgesprek. De opvang kan van start gaan. 5.2 Gastouder meldt zich aan zonder registratie in het landelijk register Wanneer een gastouder zich aanmeldt en nog niet voldoet aan de landelijke eisen voor gastouderschap zullen wij gastouders begeleiden om zich te gaan kwalificeren voor het gastouderschap. Pas daarna kan gastouder worden aangemeld via het landelijk register. Als een inspecteur van de GGD is geweest voor een huisbezoek bij de gastouder en een positief advies geeft, kunnen wij overgaan tot het aanbieden van koppelingen. 5.3 Sammy heeft een vraagouder Als wij een vraagouder in de buurt hebben, zullen we gast- en vraagouder onderling kennis met elkaar laten maken. Wanneer het klikt volgt de rest van de procedure zoals beschreven bij directe start. 5.4 Sammy heeft geen vraagouder Hebben wij geen vraagouder dan zullen we posters maken en flyers geven aan desbetreffende gast ouder. Ook plaatsen we een artikel in een plaatselijke krant. Pag 6

9 5.5 Het kennismakingsgesprek De vraagouder neemt zelf contact op met de gastouder van haar keuze en maakt desgewenst een afspraak voor een huisbezoek of kennismaking bij het gezin aan huis. 5.6 Koppelingsgesprek Wanneer de ouders/verzorgers en de gastouder een positief kennismakingsgesprek met elkaar gehad hebben en er een basis van vertrouwen is gelegd om met elkaar verder te willen gaan, volgt er een koppelingsgesprek met het gastouderbureau. Hierbij wordt dan de praktische kant van de opvang vastgelegd in de overeenkomst, zoals opvangdagen en -tijden, uurtarief, registratie opvanguren eventuele allergieën, toestemming vervoer, toestemming toedienen medicijnen, buikslapen etc. Wanneer er door beide partijen wordt besloten om te starten met de opvang komt er een koppelingsgesprek. Hierbij zijn alle drie partijen (Gastouder, Vraagouder en het gastouderbureau) aanwezig om desbetreffende contracten te ondertekenen nadat alle items zijn behandeld die horen bij een koppelingsgesprek. Let op: De opvang kan pas ingaan op het moment dat de gastouder aan alle wettelijke voorwaarden voldoet. Houdt u rekening met het vastleggen van de startdatum, dat de opvang pas wettelijk kan starten, wanneer de volgende documenten in het bezit zijn van Sammy van de gastouder: Van de gastouder: Een kennismakingsgesprek met een bemiddelingsmedewerker van Sammy Getekende overeenkomst GOB-GO Een kopie MBO- diploma niveau 2 helpende zorg en welzijn ( of gelijkgestelde opleiding) Originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder dan 5 jaar In bezit van een geldig Oranje Kruis certificaat voor kinder EHBO Een geldig kopie paspoort of andere ID- bewijs (Voor en achterkant) Kopie polis WA verzekering Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid van de eigen woning + handtekening. Van de vraagouder: Een koppelingsgesprek heeft plaatsgevonden met bemiddelings medewerker en gastouder op de plaats van opvang Getekende overeenkomst GOB - VO Plan van aanpak van de Risico inventarisatie eigen woning veiligheid en gezondheid (indien de opvang bij vraagouder plaatsvindt) Kopie polis WA verzekering Bankgegevens en eventuele automatische incasso afgegeven aan Sammy Kopie ondertekening van ons Pedagogisch beleidsplan Werkgeversverklaring waaruit het aantal werkuren duidelijk blijkt. Pag 7

10 6 Urenregistratie en uitbetalingen Vraagouders betalen voor de begeleiding van het gastouderbureau maandelijks bureaukosten. Deze kosten komen bovenop de kosten voor de gastouder, die doorgaans per uur worden uit betaald. Deze uren kunnen via een persoonlijke pagina worden ingediend. Het is de bedoeling dat de gast ouder de uren rond de 23e van de maand de uren indient en dat de vraagouder deze goedkeurt. Als de uren zijn goedgekeurd wordt de factuur naar de vraagouder verzonden en als de factuur voldaan is, wordt de gastouder uitbetaald. Indien een vraagouder niet op tijd betaald of als wij geen geld van de rekening kunnen incasseren, mag de gastouder de oppas staken. 7 Tarieven Vraagouders betalen voor de begeleiding van het gastouderbureau maandelijks bureaukosten. Deze kosten komen bovenop de kosten voor de gastouder. Verder hanteren wij advies prijzen. U mag hier van afwijken, u mag hoger zitten, maar een lager bod wordt niet geaccepteerd. Ook hebben wij een vaste marge van 0,40 per uur per kind die bij de maandelijkse bureaukosten op worden geteld zoals zichtbaar in onderstaande tabel. Eenmalig bij aanvang bemiddelingskosten 75,- Maandelijkse bureaukosten 1e kind 50,- vast en 0,40 per uur per kind Maandelijkse bureaukosten 2e kind 40,- vast en 0,40 per uur per kind Maandelijkse bureaukosten 3e en volgende kinderen 0,40 per uur per kind Per uur per kind (vraagouder) 4,50 ( 0,40 is hierin al verwerkt) Per uur per kind (gastouder) 4,10 Voorbereiden en afronden per dag * Een extra 0,5 uur / 1 uur (schoonmaken, voorbereiden maaltijd, opruimen en/of reistijd) Dit mag voor 1 kind per gezin berekend worden Dagopvang (aantal uur per dag/nacht) Geen minimum * Bij dagopvang mag er per dag en per gezin een half uur voorbereiden en afrondingstijd meeberekend worden 8 Basis goede samenwerking gastouder en vraagouder 8.1 Goede communicatie Om een goede opvang te kunnen bieden is het belangrijk om regelmatig met elkaar (Gastouder en Vraagouder) in gesprek te gaan over de zorg en opvoeding van het gastkind. CGOB Sammy biedt tijdens de opvang diverse momenten aan om de opvang te evalueren, daarnaast kunnen de ouders /verzorgers en gastouders voor de dagelijkse gang van zaken gebruik maken van het Sammy schriftje. In dit schriftje kunnen de ouders/verzorgers en de gastouder schrijven over de dagelijkse dingen tijdens de opvang, zoals eten, drinken en slapen. Maar ook over de momenten wat een gastkind heeft meegemaakt en hoe het gastkind zich voelt. Op deze manier kan de ontwikkeling van het kind gevolgd worden. Daarnaast is het een leuke herinnering voor later om terug te lezen hoe de opvang bij de gastouder was. 8.2 Aanvullende afspraken tussen gastouder en vraagouder Een kind voelt zich prettig en veilig, wanneer ritmen en gewoonten in de verzorging thuis en bij de gastouders goed op elkaar zijn afgestemd. Vraagouders en gastouders maken daarom afspraken met elkaar over allerlei onderdelen van de verzorging, zoals voeding, slaap, zindelijkheid, verschonen, ziekte en hygiëne. Pag 8

11 Samengevat in gedrag van de gastouders: Maak aan het begin duidelijke afspraken over de hierboven genoemde punten Informeer de vraagouders onmiddellijk indien een kind afwijkend gedrag vertoond of Wanneer er andere aanwijzing voor ziektes Maak afspraken met de ouders over specifieke eisen betreffende zorgverlening of begeleiding Bijvoorbeeld om medische reden, indien deze tot normale zorg- en begeleidingstaken Toegerekend kunnen worden. Speciale medische hulp en begeleiding kunnen gastouders Niet geven! Laat huisdieren slechts in de omgeving van de gastkinderen toe indien de ouders Toestemming hebben gegeven. Laat kinderen niet alleen met huisdieren Evalueer en spreek regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over de veiligheid en hygiënische situatie Tenminste 1 keer per jaar wordt door CGOB Sammy de Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Gast- en vraagouders zijn te allen tijde verplicht om hieraan mee te werken Tenminste 1 keer per jaar een evaluatiegesprek met een bemiddelingsmedewerker van CGOB Sammy. 8.3 Normen en waarden Overdragen van christelijke normen en waarden kan alleen wanneer de gastouder zelf het goede voorbeeld geeft. CGOB verwacht dan ook dat deze normen en waarden worden voorgeleefd door de gastouder in de houding naar de kinderen toe in woord en daad. Rechtvaardigheid door als gastouder bv. eerlijk toe te geven als je ongelijk had. Of naar beide kinderen goed te luisteren wanneer er een conflict is Gezag respecteren Het kind respect leren hebben voor ouders, meesters en juffrouw, politie en andere gezagsdragers. Dit zelf ook voorleven door bv. niet door rood licht te lopen Zinvolheid laten zien dat alles een reden heeft en dat je van iedere situatie kan leren Evenwichtigheid niet te veel een ding alleen maar zien, maar oog hebben voor het hele plaatje Bv. een kind houdt van snoep, maar gezond eten is ook nodig anders word je ziek. Alleen maar gezond eten en nooit een snoepje houd je ook niet vol op de lange duur Begrip voor de ander door bv. achtergrondsituaties bespreekbaar te maken Tolerantie en herkansing altijd een kind een nieuwe kans geven en het niet stigmatiseren Vergeven en vergeving vragen wanneer een kind een ander heeft pijn gedaan bijvoorbeeld Eerlijkheid openheid en ruimte bieden die veilig is voor het kind om eerlijk te kunnen zijn Voorzichtigheid kwets niet de gevoelens van een kind Onderscheiden van goed en slecht volgens Bijbelse normen bv. Een kind leren niet te liegen Zelfbeheersing laat je niet gaan als je wat boos of geïrriteerd bent, maar heb geduld Hoop geef het kind altijd hoop dat het dingen kan leren en dat moeilijke dingen kunnen worden opgelost en er zijn om er sterker van te worden Respect voor alles wat leeft. Bij de gastouder kunnen normen en waarden anders zijn dan het kind thuis gewend is. Belangrijk is om de verschillen bespreekbaar te maken en afspraken te maken die voor beide partijen bevredigend zijn. Uitgangspunt is naastenliefde en respect te hebben voor elkaar. Pag 9

12 Bij het evaluatiegesprek zal hierop worden teruggekomen Ook zullen we geregeld thema s behandelen via de website. Op deze wijze worden gastouders extra ondersteund en geschoold. Alle gastouders krijgen vanuit het bureau gratis de gastouderacademie modules aangeboden. 9 Verdere begeleiding vanuit het gastouderbureau 9.1 Proeftijd Na een periode van 6 weken( ook wel proeftijd genoemd) is het goed om te kijken of het in de praktijk ook werkelijk klikt tussen kind en gastouder, gastouder en vraagouder en gastouderbureau. Binnen deze proeftijd mag iedere partij afhaken zonder dat er aan de verplichting van 2 maanden opzegtermijn wordt voldaan. Het proeftermijn wordt gerekend vanaf de 1e dag van de ingang van het contract. Wel moet er binnen deze termijn van 6 weken schriftelijk worden opgezegd. Ook moet de vraagouder de maand waarin wordt opgezegd nog voldoen aan alle financiële verplichtingen. Dit houdt in dat de maandelijkse bureaukosten en ook de gemiddeld aantal uren dat de gastouder zou opvangen. Ook is gastouder in deze periode verplicht opvang te bieden op de afgesproken tijden die in het contract zijn vastgelegd. Wij zullen deze proefperiode schriftelijk vastleggen. 9.2 Evaluatiegesprek Minimaal 1 keer per jaar wordt de opvang geëvalueerd op de plaats van opvang met de gastouder samen. Er wordt uitgebreid teruggekeken op de afgelopen periode. Voelt het gastkind zich thuis in het gastoudergezin. Is er voldoende afstemming over de zorg en opvoeding van het gastkind. Zijn er punten die bijgesteld moeten worden. (U kunt het evaluatieformulier dat wij hierbij hanteren inzien op uw persoonlijke pagina). Met de vraagouder houden wij, afhankelijk van de behoefte die er is, meestal telefonisch een evalua tiegesprek. Wij maken een verslag van de evaluatie, dat tevens als uitgangspunt dient bij volgende evaluatiemomenten. 10 Noodopvang 10.1 Achterwacht Indien een gastouder vier of meer kinderen opvangt moet een achterwacht beschikbaar zijn. De achterwacht is iemand bij u in de buurt op wie u terug kunt vallen als zich een calamiteit voordoet. Wanneer u op vier of meer kinderen tegelijkertijd past, is het in 2010 verplicht om een achterwacht te regelen. De achterwacht moet binnen een kwartier op de opvanglocatie kunnen zijn en de zorg voor de kinderen overnemen. De achterwacht hoeft geen ervaringscertificaat of kinder- EHBO diploma te hebben, omdat het alleen om een noodoplossing gaat. Het regelen van een achterwacht is gemakkelijker dan u denkt. Uw partner kan bijvoorbeeld achterwacht zijn, of een buurvrouw of kennis. Als u een achterwacht heeft willen wij graag hiermee een achterwacht overeenkomst tekenen. Pag 10

13 10.2 Invalgastouder Wanneer uw eigen gastouder (tijdelijk) niet beschikbaar is of u op korte termijn (extra) opvang nodig heeft, zullen wij proberen om noodopvang voor u te regelen. Dit betekent dat wij voor u op zoek gaan naar een gastouder die tijdelijk de (extra) opvang van uw kind(eren) op zich wil nemen. Wij kunnen niet garanderen dat het ons lukt passende opvang te vinden, maar zullen alle mogelijke inspanningen verrichten om dit voor u te realiseren. Onze gastouders zullen zich ook inspannen om tijdens hun afwezigheid passende opvang te regelen voor uw kinderen. Een vraagouder heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag, als de gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Het kan voorkomen dat de reguliere gastouder ziek is of door andere omstandigheden tijdelijk niet kan werken. Slechts in deze beperkte periode kan de opvang worden overgenomen door een invalgastouder. De invalgastouder kan geregistreerd zijn, maar dit hoeft niet. In ieder geval moet de invalgastouder voldoen aan de opleidingseisen voor gastouders en beschikken over een geldige VOG. Het aantal invalgastouders dat een gastouderbureau heeft, moet in redelijke verhouding staan tot het totaal aantal gastouders. De GGD zal dit toetsen in de administratie van het gastouderbureau. 11 Ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering CGOB Sammy heeft een WA verzekering en aansprakelijkheidsverzekering voor gastouders afgesloten voor gebeurtenissen die eventueel niet gedekt worden door de eigen verzekering. Zoals eerder vermeld dienen ouders en gastouders WA verzekerd te zijn. 12 Klachtenbehandeling CGOB Sammy zal er alles aan doen om de samenwerking tussen gast- en vraagouder zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks dat kan het gebeuren dat u een klacht heeft. Als het enigszins mogelijk is vragen wij u om deze klacht direct te bespreken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met onze interne klachtencommissie. U kunt de interne klachtencommissie schriftelijk bereiken via het kantoor. Interne klachtencommissie CGOB Sammy De Factory 45F 1689AK Zwaag U kunt ook een mailtje sturen naar: 12.1 Interne klachtencommissie Het interne klachtencommissie bestaat uit een directielid, een bemiddelingsmedewerker en een persoon uit de oudercommissie. Binnen 10 dagen laat de klachtencommissie u schriftelijk weten hoe de klacht in behandeling wordt genomen. Binnen 4 weken na het indienen van uw klacht wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van het oordeel van de klachtencommissie. Dit wordt indien nodig mondeling toegelicht. Pag 11

14 12.2 Externe klachtencommissie Mocht de interne klachtencommissie niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kan de klacht naar de externe klachten commissie SKK, Stichting Klachtencommissie Kinderopvang, waarbij CGOB Sammy is aangesloten, worden doorverwezen. Een exemplaar van de regeling van de externe klachtencom missie is ter inzage aanwezig op ons kantoor. De klachten worden geregistreerd door middel van het klachtenmeldingsformulier. Dit kunt u schrifte lijk of per aanvragen bij De registraties worden 2x per jaar in een verslag verwerkt door de interne klachtencommissie. De directie en de oudercommissie zullen in samenwerking met de consulenten deze verslagen gebruiken om de kwaliteit van CGOB Sammy te verbeteren. Onnodig te zeggen, dat ons streven is dat klachten onderling in een goede verstandhouding worden opgelost zonder formele regelingen. 13 Oudercommissie Voor ouders vinden wij het belangrijk dat zij kunnen adviseren bij allerlei onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren). Op dit moment bestaat de oudercommissie uit 4 leden. Ook is er een klachtenregeling oudercommissie. Mocht u geïnteresseerd zijn plaats te nemen in de oudercommissie, dan kunt u contact opnemen met Pag 12

15

16

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

sociaal veiligheidsplan

sociaal veiligheidsplan sociaal veiligheidsplan OBS J.P. MINCKELERS Inhoudsopgave 1 INLEIDING 6 1.1 Werken aan veiligheid in en om school 6 1.2 Algemene doelen 6 1.3 Procedure 6 2 SCHOOL EN OMGANGSREGELS 7 2.1 Algemene omgangsregels

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich

Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich Veiligheid Primas-scholengroep Inleiding Als onderwijsorganisatie achten wij het van groot belang dat ons personeel, onze kinderen en ouders zich veilig voelen in onze leer- en werkomgeving. De regelgeving

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye

Informatieboekje. Stichting buitenschoolse opvang. Popeye Informatieboekje Stichting buitenschoolse opvang Popeye 30 april 2014 Inhoudsopgave bladzijde Algemene informatie: groepen en adressen 3 Groepsgrootte 4 Openingstijden 4 Intakegesprek 4 Pedagogisch beleid

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie