Wonen in het woonservicecentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen in het woonservicecentrum"

Transcriptie

1 Wonen in het woonservicecentrum

2

3 Inhoudsopgave Inleiding...4 Even voorstellen...5 Verhuizen naar woonservicecentrum...6 Wonen...6 Familieparticipatie...6 Inrichting...7 Valpreventie...7 Bevestiging...8 Privacy...8 Toegang gebouw...8 Bereikbaarheid...8 Storingen...8 Zorg...8 Medicatiebeleid...9 Vrijheidsbeperking...9 Reanimatiebeleid...9 Maaltijden...9 Verstrekkingen en servicepakketten...10 Activiteiten...10 Ledenorganisatie...10 Financiën...10 Klachten...10 Cliëntenraad...11 Overig...11 Was...11 Verzekeringen...11 Kapper...11 Pedicure...11 Post...11 Roken...11 Kerkdiensten...11 Huisdieren

4 Inleiding ActiVite is een professionele, betrokken en betrouwbare zorgorganisatie. Wij streven ernaar om ieders zorgvraag te beantwoorden met als centraal doel: het behoud dan wel verbetering van kwaliteit van leven. Bij onze 24 uurs dienst- en zorgverlening staat de wens van de cliënt centraal. Iedere cliënt is uniek en leeft in een comfortabele omgeving met betrokken medewerkers. Dat de cliënt uniek is laten wij zien door samen met u in gesprek te gaan om de individuele zorg af te stemmen. Het uitgangspunt hierbij is dat u datgene wat u zelf kunt ook zelf blijft doen en met onze ondersteuning zo lang mogelijk zelfredzaam blijft. De comfortabele omgeving creëren wij door uw familie deel uit te laten blijven maken van uw leven. Zij zijn een belangrijke bron van aandacht, zingeving en levensvreugde. Daarnaast kennen zij u over het algemeen goed. Samen met onze medewerkers kunnen zij er voor zorgen dat u blijft doen wat u gewend bent. Onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals die werken volgens de Normen Goede Zorg. Zij vormen een belangrijke schakel in het dagelijks contact met u, zijn gastvrij, betrokken, servicegericht en proberen u een zo-thuis-mogelijk-gevoel te geven. 4

5 Even voorstellen In het woonservicecentrum wonen oudere mensen met verschillende zorgvragen. Naast individuele appartementen zijn er ook groepswoningen voor mensen met dementie. In dit woonservicecentrum kunt u de volgende medewerkers tegenkomen: Arts/ De huisarts is verantwoordelijk voor uw behandelplan en Specialist ouderenzorg heeft hierover contact met het verzorgende team. De specialist ouderenzorg wordt zo nodig door de huisarts geconsulteerd voor overleg en advies. In de groepswoningen van Hof van Alkemade en De Ommedijk is de specialist ouderenzorg verantwoordelijk voor uw behandelplan en wordt u in principe niet meer behandeld door uw huisarts. Contactverzorgende De contactverzorgende is uw eerste aanspreekpunt en maakt deel uit van het zorgteam. De contactverzorgende coördineert de zorgverlening en maakt samen met u afspraken voor uw zorgleefplan. Fysiotherapeut De fysiotherapeut wordt ingeschakeld door de arts om u te ondersteunen bij het (blijven) bewegen. Hulp bij het huishouden De huishoudelijke medewerker helpt u, indien nodig, met het schoonhouden van uw appartement. Medewerker receptie en De medewerker receptie en servicemedewerker staan u graag Servicemedewerker te woord. U kunt hier terecht met al uw vragen en voor een overzicht van de activiteiten. De openingstijden kunt u vinden bij de receptie. Medewerker technische De medewerker van de technische dienst doet diverse dienst klussen in het woonservicecentrum. Medewerker voeding De medewerker voeding houdt zich bezig met de verzorging van de maaltijden. Medewerker welzijn De medewerker welzijn organiseert de activiteiten in het woonservicecentrum en onderhoudt de contacten met de vrijwilligers. Teammanager De teammanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het woonservicecentrum. Verpleegkundige De verpleegkundige maakt deel uit van het zorgteam. Zij bewaakt de kwaliteit van zorg, coacht het zorgteam en wordt, indien nodig, betrokken bij uw zorg. Verzorgende/Helpende De verzorgende maakt deel uit van het zorgteam en ondersteunt u bij de persoonlijke verzorging en begeleiding. 5

6 Vrijwilliger De vrijwilliger helpt bij het organiseren en uitvoeren van alle activiteiten binnen het woonservicecentrum. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die willen helpen bij de organisatie van de diverse activiteiten. Als u iemand weet die op vaste basis of voor een enkele keer wil helpen, geeft u het dan door aan de medewerker welzijn. Verhuizing naar woonservicecentrum Samen met uw contactverzorgende/teammanager wordt een afspraak gemaakt over de verhuizing naar het woonservicecentrum. Wanneer u verhuisd bent, krijgt u uitleg over een aantal praktische zaken. Er vindt een kennismakingsgesprek plaats, waarin ook afspraken worden gemaakt over de zorg die u wilt ontvangen. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan (zie voor meer informatie de folder Het zorgdossier en zorgleefplan). U krijgt van ons een levensboek voor foto s en verhalen of tekst. Met dit boek proberen wij u een beetje beter te leren kennen. U kunt hierin aangeven welke gewoontes u heeft, wie uw dierbaren zijn, wat u graag doet, waar u gewoond heeft etc. Het boek geeft ons een kijkje in uw leven van nu en toen. Wij vinden het fijn als u het boek meeneemt als u bij ons komt wonen. Het kan later altijd aangevuld worden. We hebben er ook begrip voor als u na de verhuizing aan het boek begint of wanneer u het niet wenst in te vullen. Wonen In het woonservicecentrum heeft u de beschikking over een eigen appartement voorzien van een woon-/slaapkamer, toilet, doucheruimte en een keukenblok. Bij oplevering is de ruimte voorzien van vitrage, gordijnen, behang en vloerbedekking. Indien u andere stoffering wenst, zijn de kosten voor uw eigen rekening. Er moet wel rekening worden gehouden met uw veiligheid en de zorgverlening. Bij vertrek uit het appartement moet de ruimte weer in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. De bewoners van de groepswoningen vormen samen met de medewerkers een groep. De bedoeling is dat de bewoners zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven leiden. De zorg is geïntegreerd in het dagelijks leven in de sfeer van een normaal huishouden. Er worden huishoudelijke taken gedaan, familie/bezoek komt langs en helpt mee. Er worden activiteiten gedaan, zoals gezelschapsspellen, tv kijken, krant lezen, koffie drinken en met elkaar bewegen. Familieparticipatie Wij stimuleren uw familieleden om een actieve rol te blijven spelen in uw leven. Ook op bewoners met dementie heeft het een positief effect, ondanks dat ze de familie misschien niet goed meer herkennen. Zeker in de groepswoningen waar deze mensen wonen, kan de familie op geheel natuurlijke wijze een rol spelen bij verschillende activiteiten. Deze betrokkenheid kan zich op verschillende manieren uiten; huishoudelijke activiteiten, meehelpen met koken, een spelletje doen of een wandeling met een groep bewoners. Ook bewoners die geen of weinig bezoek krijgen, profiteren van de aanwezigheid van familieleden. Bewoners kunnen, door de ondersteuning van hun familie, de zorg en vrijwilligers, een volwaardig bestaan hebben waarin ze alles wat ze nog zelf kunnen, ook zelf blijven doen. 6

7 Bij de intake wordt al aangegeven hoe belangrijk de aanwezigheid van familie is in het dagelijks leven van de bewoners en worden de verschillende participatiemogelijkheden uiteen gezet. Hierdoor wordt de familie gestimuleerd om een bijdrage te leveren. Naast het sociale aspect is het ook belangrijk dat de familie optreedt als vertegenwoordiger van een bewoner met dementie. Zoals hierboven aangegeven stimuleren wij het dat u als mantelzorger of als vrijwilliger meehelpt. Wij vinden het belangrijk om u te informeren over de aansprakelijkheid die op zo n moment voor u geldt. Als mantelzorger bent u familielid of nabije kennis en verleent u zorg die u normaliter (in de thuissituatie) ook zou verrichten. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de mantelzorger. Dit wordt gedekt door uw eigen WA-verzekering. Als u als vrijwilliger (met een ondertekende vrijwilligersovereenkomst) werkzaamheden verricht is ActiVite aansprakelijk, tenzij de schade die is ontstaan, het gevolg is van bewuste opzet van de kant van de vrijwilliger. Het komt vaak voor dat u als mantelzorger ook vrijwilliger wordt. Zo n combinatie ontstaat bijvoorbeeld als de mantelzorger van een cliënt zich betrokken gaat voelen bij de organisatie en vanuit die betrokkenheid formeel een vrijwilliger wordt. Het kan ook gebeuren dat mantelzorgers op ons verzoek (familieparticipatie) activiteiten ontplooien ten behoeve van andere cliënten. Als dit een structureel karakter krijgt of zou moeten krijgen, willen wij graag dat u zich formeel inschrijft als vrijwilliger. Dit in verband met de verschillende aansprakelijkheid en de verzekering die ActiVite heeft voor deze situaties. Als u incidenteel een handje helpt, is dit prima voor zover het niet risicovol is. Daarom vragen wij u als u af en toe helpt en u ondersteunt hierbij medebewoners dit vooraf te overleggen met de verzorgende of verpleegkundige. Inrichting U kunt uw appartement geheel zelf inrichten, maar er zijn wel een aantal zaken waarmee u rekening moet houden: Uw bed is bij voorkeur een seniorenbed op wieltjes. Uw keuken is niet door ons voorzien van een waterkoker en koffiezet apparaat. Deze kunt u, in overleg, zelf aanschaffen en neerzetten. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de elektrische installatie evenals het boren van gaten in de kastenwand. Kaarsen of olielampen zijn verboden, zo ook het bewaren of gebruiken van brandbare stoffen. Valpreventie Oudere mensen vallen sneller dan jonge mensen. Daarnaast zijn de gevolgen vaak groter van een val bij een ouder iemand. Wij vinden het daarom belangrijk om samen met u er alles aan te doen om te voorkomen dat u valt. De ergocoach komt, op verzoek, na uw verhuizing bij u langs om samen met u te kijken of het appartement valvrij is ingericht. Geen losse kleedjes op de grond. Genoeg bewegingsruimte voor gebruik van hulpmiddelen en zorg. Blijf zoveel mogelijk die dingen doen, die u zelf kunt. Maak gebruik van uw loophulpmiddel als u die heeft. 7

8 Vraag om uitleg van het loophulpmiddel als u niet weet hoe het werkt. Zorg dat uw loophulpmiddel binnen handbereik is. Zorg voor goed schoeisel (dichte schoen met grip). Zorg ervoor dat u uw nieuwe omgeving zo snel mogelijk kent. Mogelijk kan uw familie hierbij ondersteunen. Mocht u hulpmiddelen gebruiken, zoals een rollator of rolstoel, dan dient u deze in uw appartement te plaatsen en niet op de gang. Dit in verband met de brandveiligheid. Scootmobielen kunnen in overleg op andere plaatsen worden neergezet. Alleen wanneer dit wordt aangegeven, kunt u uw rollator, rolstoel of scootmobiel op de gang plaatsen. Bevestiging Het is niet toegestaan in de kozijnen, ramen of deuren te boren of te spijkeren. Het aanbrengen van haken en spijkers voor het ophangen van bijvoorbeeld schilderijen dient in overleg met de Technische Dienst te gebeuren. Dit in verband met mogelijke beschadiging aan leidingen. Privacy Het appartement is uw thuis waar u alle recht heeft op privacy. Dit betekent dat niemand uw appartement zonder toestemming mag binnenlopen. Er zijn omstandig - heden waarbij het nodig is dat medewerkers zonder toestemming uw appartement betreden. Bijvoorbeeld wanneer er iets in uw woning aan de hand is en u niet aanwezig bent (bv. brand, ramen open bij storm, etc). Ook wanneer u om hulp heeft gevraagd, maar niet zelf de deur kunt openen of wanneer u niet op kloppen of bellen reageert, mag de medewerker zonder toestemming in uw appartement komen. Toegang gebouw De centrale voordeur is gedurende de avond en/of nacht afgesloten en alleen te openen met uw eigen sleutel of pasje. Ook voor de voordeur van uw appartement krijgt u een sleutel of pasje. In enkele woonservicecentra kan het voorkomen dat u moet aanbellen. De verzorging zal dan de deur voor u openen. Bereikbaarheid Het woonservicecentrum is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Storingen Storingen kunt u doorgeven aan de receptie. Zij kunnen u meer informatie geven over de afhandeling. Zorg Het kan iedereen overkomen: op een bepaald moment in uw leven heeft u zorg nodig. Een beschermende leefomgeving zoals ons woonservicecentrum kan bijdragen aan uw kwaliteit van leven. Het is belangrijk dat u de zorg krijgt die bij u past. Bij het vaststellen van de ondersteuning die u krijgt, gaan we uit van uw eigen zelfstandigheid en vrijheid. Dit betekent dat u bijvoorbeeld zelf uw appartement schoon mag houden en uw medicijnen regelt. Als dit een probleem wordt, kunnen onze medewerkers u daarbij helpen. 8

9 In uw appartement zit een alarmeringssysteem wat u in geval van nood kunt gebruiken voor het oproepen van een verzorgende. Hierover krijgt u meer uitleg wanneer u in het appartement gaat wonen. Als het woonservicecentrum niet meer de noodzakelijke verzorging en/of verpleging kan bieden, wordt er in overleg met u, uw familie en uw (huis)arts, naar een oplossing gezocht. Alle afspraken die wij met u maken, leggen wij vast in het zorgleefplan (zie folder Het zorgdossier en zorgleefplan). Medicatiebeleid Als u bij ons komt wonen en de zorg met u wordt afgestemd maken we afspraken met u over de medicatie; Als eerste wordt gekeken of u zelf medicatie wilt en kan beheren. Indien wij dit voor u doen gebeurt dit volgens de protocollen, die zijn gebaseerd op veilige principes in de medicatieketen. Vrijheidsbeperking Medewerkers van ActiVite passen in principe geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe. Als regel richt ActiVite zich op tijdige onderkenning van dreigende (of te wel risicovolle) situaties. De nadruk ligt hierbij op het nemen van preventieve maatregelen. Indien de cliënt een BOPZ-status heeft kunnen in een aantal situaties wel vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast worden onder strikte voorwaarden. In onze folder De wet BOPZ kunt u verdere informatie lezen. Reanimatiebeleid Omdat direct ingrijpen bij een acute hartstilstand noodzakelijk is, zal altijd direct worden gestart met reanimatie. U bent er zelf verantwoordelijk voor om op de één of andere manier duidelijk te maken wanneer u niet gereanimeerd wilt worden. ActiVite adviseert het dragen van een halsmedaillon met naam, datum, handtekening en pasfoto. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (www.nvve.nl). Maaltijden In het woonservicecentrum is een restaurant/recreatiezaal aanwezig. Hier kunt u s middags de warme maaltijd gebruiken. Wanneer u een eventueel dieet doorgeeft aan de contactverzorgende, wordt hier rekening mee gehouden. In enkele woonservicecentra zijn ook bewoners uit de wijk welkom tijdens het eten. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om in uw appartement te eten. U kunt, wanneer u op uw kamer eet, uw maaltijd ook s avonds eten. U kunt deze dan in de koelkast bewaren en s avonds op (laten) warmen. Wanneer u niet in het woonservicecentrum eet, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de receptie. Zij regelen dan met de keuken dat er voor u geen warme maaltijd wordt bereid. Natuurlijk is het mogelijk om gasten, tegen een vergoeding, mee te laten eten. De inkopen voor uw broodmaaltijd verzorgt u zelf. Wanneer dit een probleem wordt, kunt u daar met uw contactverzorgende afspraken over maken. Deze afspraken worden opgenomen in uw zorgleefplan. In de groepswoningen wordt de broodmaaltijd verzorgd. 9

10 Verstrekkingen en servicepakketten Als cliënt van een van de woonservicecentra van ActiVite krijgt u de meeste kosten voor zorg en verblijf vergoed op basis van de AWBZ (verstrekkingen). Sommige kosten zijn echter wel voor eigen rekening. ActiVite heeft servicepakketten samengesteld met een all-in tarief. Jaarlijks ontvangt u een nieuwe tarievenlijst die, in overleg met de Centrale Cliëntenraad, is opgesteld. Het betreft het wassen van kleding, de kabelaansluiting, de WA- en inboedelverzekering en telefonie. Activiteiten U kunt uw eigen activiteiten blijven doen wanneer u in het woonservicecentrum woont. Ook worden er diverse activiteiten georganiseerd. Er zijn activiteiten die op vaste dagen worden gehouden en er is een gevarieerd programma met onder andere film- en toneelvoorstellingen, koor en bingo. Enkele van deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor bewoners uit de wijk. U vindt de activiteiten in de nieuwsbrief, op de website en op de prikborden. Natuurlijk bent u van harte welkom als u of uw familie wilt helpen bij de organisatie van de verschillende activiteiten. Ledenorganisatie Ook wanneer u in een woonservicecentrum woont, kunt u, wanneer u lid wordt, gebruik maken van de producten, diensten en kortingen van de Ledenorganisatie van ActiVite. Eén telefoontje naar (071) en het wordt geregeld. U kunt hierbij denken aan kleding aan huis, schoenen aan huis, een opticien aan huis, kortingen bij verschillende instellingen en bedrijven in de omgeving van het woonservicecentrum. Ook kunt u deelnemen aan bijvoorbeeld een cursus valpreventie. Als u lid wordt van de Ledenorganisatie ontvangt u vier keer per jaar het ledenblad Thuis Actief met daarin het complete overzicht aan producten en diensten en nog meer kortingen. Bij de receptie kunt u om een exemplaar van de laatste Thuis Actief vragen en het op uw gemak eens bekijken. Financiën De kosten van uw huisvesting en verzorging worden betaald vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). U betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent uw eigen bijdrage en handelt met u de maandelijkse betaling af. Meer informatie hierover kunt u vinden op Klachten Indien u een klacht heeft, kunt u uw contactverzorgende aanspreken. Lukt dit niet dan kunt u terecht bij de teammanager. Als dit niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. Meer hierover kunt u lezen in de folder Klachtenregeling. Deze kunt u vinden in uw zorgdossier. 10

11 Cliëntenraad ActiVite heeft een centrale cliëntenraad en ieder woonservicecentrum heeft een lokale cliëntenraad. Deze behartigt uw belangen. Informatie over de lokale cliëntenraad kunt u vinden op de algemene informatieborden. Berichten voor de cliëntenraad kunt u afgeven bij de receptie. Overig Was Uw beddengoed, handdoeken, vaatdoeken, theedoeken en washandjes worden gewassen door het woonservicecentrum. De overige was kunt u zelf, door uw familie of, tegen een vast tarief, door een wasserij laten doen. Verzekeringen U verzorgt en betaalt de eigen verzekeringen. Via ActiVite kunt u wel (gratis) deelnemen aan de collectieve aansprakelijkheids- en inboedelverzekering. Kapper Voor de kapper kunt u zelf een afspraak maken. De kosten voor de kapper zijn voor eigen rekening. Pedicure Ook voor een behandeling van de pedicure kunt u zelf een afspraak maken. De pedicure komt voor een behandeling bij u op de kamer, of elders in het huis. Ook kunt u gebruik blijven maken van uw eigen pedicure. De kosten van een pedicure zijn voor eigen rekening, tenzij u hiervoor een medische indicatie heeft. Post De inkomende post vindt u in uw eigen brievenbus. Uitgaande post kunt u gefrankeerd neerleggen in het postbakje bij de receptie. Roken Binnen de woonservicecentra geldt een rookverbod. Uiteraard bent u vrij om in uw eigen appartement te roken, behalve wanneer het kan leiden tot gevaarlijke situaties. Op de groepswoningen mag niet worden gerookt. Kerkdiensten Er worden geregeld kerkdiensten gehouden. Deze staan vermeld op de activiteitenkalender. Indien u contact wilt met een geestelijk verzorger, kunt u dit aangeven bij uw contactverzorgende. Huisdieren In overleg met de teammanager van de locatie kunt u uw huisdieren meenemen naar het woonservicecentrum. U of uw familie moet er wel zelf voor kunnen zorgen. Juli 2014 wijzigingen voorbehouden 11

12 postadres Postbus AC Leiderdorp T (071) F (071) E I

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning)

Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Wonen in ActiVite Hof van Alkemade (groepswoning) Inhoudsopgave Even voorstellen...4 Indicatie en zorgzwaartepakket...5 Verhuizing naar woonservicecentrum...5 Wonen...5 Inrichting...5 Privacy...6 Toegang

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord

Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord Informatie voor Bewoners Locatie Rustoord RUSTOORD - RUSTOORDLAAN 1-2161 GC LISSE 0252 417050 WWW.DSV-VERZORGDLEVEN.NL EDITIE APRIL 2014 INHOUDSOPGAVE 1. WOONZORGLOCATIE RUSTOORD --------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Informatie De Wetering

Informatie De Wetering Informatie De Wetering Zorgcentrum Humanitas-IJsselmonde Zelfstandig wonen mét zorg en verblijf Kleinschalig wonen voor dementerenden Zorgcentrum Humanitas De Wetering 1 Welkom in zorgcentrum De Wetering

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie

Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk. Informatie voor bewoners en familie Kleinschalig groepswonen Locatie Meenthehof Steenwijk Informatie voor bewoners en familie 2 Welkom Geachte mevrouw, meneer, Om u en/of uw naasten met het kleinschalig groepswonen vertrouwd te maken, bieden

Nadere informatie

Breepeper Kleinschalig wonen

Breepeper Kleinschalig wonen Breepeper Kleinschalig wonen Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Breepeper 5 - Huisdieren - Sleutel - Telefoon - Televisie en/of

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde.

elkom Nadat we onze organisatie aan u hebben voorgesteld bespreken we in deze wegwijzer de diverse onderwerpen op alfabetische volgorde. W elkom Wij heten u van harte welkom als nieuwe bewoner en wensen u een aangenaam verblijf als bewoner van het Woonzorgcentrum Huize Sint Jozef. Wij vinden het van belang u duidelijke informatie te geven

Nadere informatie

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.

mariënburg informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3. mariënburg woonzorgcentrum een locatie van beweging informatieboekje mariënburg Burgemeester Grothestraat 80 3761 CM Soest T (035) 602 20 44 E marienburg@beweging3.nl www.beweging3.nl welkom Geachte lezer,

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum

Informatie voor bewoners en verwanten. Stuifakkers Woonzorgcentrum Informatie voor bewoners en verwanten Stuifakkers Woonzorgcentrum Stuifakkers woonzorgcentrum Adres: Briggemandreef 2 3235 DZ Rockanje E-mailadres: stuifakkers@catharinastichting.nl Centraal telefoonnummer:

Nadere informatie

Informatiebrochure. januari 2013

Informatiebrochure. januari 2013 januari 2013 Informatiebrochure Inhoud: Pagina 1. Welkom 3 2. Woonzorgvisie 4 - identiteit - de bewoner centraal - medewerkers en werkomgeving 3. Wonen en zorg 5 - verzorgingshuis - verpleeghuis (psychogeriatrie)

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck

Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Woonzorgcentrum Huis ter Wijck Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Huis ter Wijck 5 Administratieve zaken bij verhuizing 6 -

Nadere informatie

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. Geachte bewoner, Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont. In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over Het wonen

Nadere informatie

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013

Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel. Versiedatum: 05-12-2013 Versiedatum: 05-12-2013 Informatiegids voor nieuwe zorgvragers van de afdeling Duinvogel Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van afdeling Duinvogel van woonen zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof

Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof Welkom in het kleinschalig wonen De Ridderhof regio oost-man/pr&comm-wj/27feb2015 QuaRijn Kleinschalig Wonen in De Ridderhof 1 INHOUD Namen en telefoonnummers 3 Vooraf 4 QuaRijn, dichtbij in zorg 5 Identiteit

Nadere informatie

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix

Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Welkom in woonzorgcentrum Beatrix Regio midden-man/pr&comm-wj/12maart2015 QuaRijn Woonzorgcentrum Beatrix 1 Inhoudsopgave QuaRijn, dichtbij in zorg... 4 Contact... 4 Inleiding... 5 Hartelijk welkom!...

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling

INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION. Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Stijlvol ouder worden INFORMATIEBROCHURE VERZORGINGSHUIS AMARIS THEODOTION Johanniter centrum voor wonen, zorg en behandeling Versie 33; 18-06-2012 Let op: Met spoed aanleveren de onder Administratie genoemde

Nadere informatie

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden

Informatieboekje. Welkom in De Sterrenlanden Informatieboekje Welkom in De Sterrenlanden De Prinsemarij Vreedonk Inhoud Pagina Over De Sterrenlanden 2 Onze zorg en diensten 5 Bezoekers 10 Cliëntenraad 10 Klachtenfunctionaris 10 Medewerkers 10 Waardering

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38

Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers. Versiedatum: 05-12-2013. Pagina 1 van 38 Informatiegids voor de nieuwe zorgvragers Versiedatum: 05-12-2013 Pagina 1 van 38 Voorwoord Hierbij ontvangt u de informatiegids van woon- en zorgcentrum De Nieuwpoort. Deze informatiegids is geschreven

Nadere informatie

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening

Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Toelichting Wlz-verstrekkingen en aanvullende dienstverlening Appartement en omgeving Ingebruikname appartement Verhuizen naar een appartement van Sint Jozef Wonen en Zorg betekent dat u uw vertrouwde

Nadere informatie

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen

Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen wonen met zorg Thuis in woonzorgcentrum Huis ter Hagen Gastvrijheid en gezelligheid in een sfeervolle omgeving in Driehuis Natuurlijk blijft u het liefst in uw eigen huis wonen, maar soms gaat dat niet

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf?

Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Waar zorgt Cato voor? Wat betaalt u zelf? Wlz-verstrekkingen bij Cato Zorg zonder behandeling juni 2015 Waar zorgt Cato voor? Inhoudsopgave 1. Voor wie is deze informatie bestemd? 1 1.1. Hier staan wij

Nadere informatie