jeugdhulp doen we samen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jeugdhulp doen we samen"

Transcriptie

1 jeugdhulp doen we samen

2 Oosterpoort biedt hulp als opgroeien en opvoeden niet vanzelf gaan Stichting Oosterpoort biedt zorg aan kinderen, jongeren (van 0 tot 23 jaar) en hun ouders/netwerk bij wie sprake is van ernstige ontwikkelings- en opvoedingsproblematiek. Met zo'n 330 hulpverleners en bijna 400 pleeggezinnen zijn wij actief in de regio noordoost Noord-Brabant. De hulpverlening komt tot stand via verwijzing door Bureau Jeugdzorg, Centra voor Jeugd en Gezin, huisartsen, justitie en door middel van samenwerkingsverbanden met onderwijs en zorgverzekeraars. Wij werken in de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer en Vierlingsbeek, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch, Heusden, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Uden, Sint Oedenrode, Veghel en Vught. 2

3 Een kind opvoeden en laten opgroeien in een veilige omgeving is niet altijd even gemakkelijk. Meestal komen ouders en kind er samen wel uit, soms met wat hulp uit de omgeving. Maar wanneer een pasgeboren baby blijft huilen, ruzies uit de hand lopen, een kind wordt mishandeld, steeds wegloopt of extreem gaat experimenteren met drugs, is het tijd voor professionele hulp. Oosterpoort biedt deze hulp. Wij helpen en ondersteunen gezinnen, zodat ze het daarna weer zelf kunnen. Wonen doe je thuis Kinderen hebben het recht om thuis op te groeien. Daarom bieden wij de hulpverlening zoveel mogelijk in de natuurlijke thuisomgeving van het kind. Soms blijkt de bron van het probleem bij het kind te liggen, soms in de thuissituatie of in de maatschappelijke omgeving. Vaak is het een combinatie van factoren. Daarom is 'zorg op maat' de beste aanpak. Samen met het kind, de ouders en andere personen wordt de problematiek bekeken en maken we afspraken over wat er gaat gebeuren en op welke manier. 3

4 Onze uitgangspunten Een uitgebreide versie van de visie van Oosterpoort staat op de website 1. Kinderen hebben het recht om op te groeien in een gezin. Als het even kan bieden we hulp in het eigen gezin; in de vorm van trainingen en therapie. Is dat niet haalbaar, dan zoeken we vervangend verblijf, tijdelijk of langdurig, in een (netwerk)pleeggezin, een gezinshuis of wanneer het niet anders kan in een behandelgroep. 2. Hulpvragen gaan over opvoeding en ontwikkeling van het kind. Wij ondersteunen ouders, leerkrachten enz. bij de opvoeding, maar het kind staat hierbij altijd centraal. 3. Ouders hebben een (opvoedende) rol. Tussen kind en ouder(s) is er een natuurlijke band. Ook al staat deze band onder grote druk, hij mag nooit worden ontkend of verwaarloosd. Daarom betrekken we de ouders bij de hulpverlening. 4. Ontwikkeling en maatschappelijke deelname van het kind staan centraal. We richten ons op het herstel van het gewone leven en bevorderen kansen en talenten om optimaal mee te kunnen doen in de maatschappij. 5. Veiligheid en bescherming worden gewaarborgd. Gezond opgroeien en ontwikkelen is alleen mogelijk wanneer een kind zich veilig voelt. Wij waarborgen deze veilige omgeving. 4

5 6. Samenwerking in gelijkwaardige dialoog met het kind en het gezin. Samen met het kind en het gezin bespreken we wat we met elkaar willen bereiken en hoe we dat voor elkaar krijgen. 7. Hulp is gericht op eigen kracht. Tijdens onze hulpverlening spreken wij jongeren aan op hun mogelijkheden en talenten. De ouders worden versterkt in hun rol als opvoeder. 8. Planmatig werken met doelen. Om gericht aan de oplossing van de problematiek te kunnen werken stellen we, samen met het kind en de ouders, een hulpverleningsplan op. Daarin staan de doelen die we willen bereiken. 9. Zoeken naar oplossingen vanuit meerdere invalshoeken. We bekijken hoe we de jongere kunnen stimuleren en hoe we de ouders en omgeving kunnen ondersteunen. 10. Werken met effectieve methoden en technieken. Wij gebruiken een aantal methoden en gesprekstechnieken waarvan bewezen is dat zij effect hebben. TRAINING Via opleidingen en trainingen vergroten onze medewerkers hun kennis en vaardigheden om onze gezinnen nog beter te kunnen begeleiden. 5

6 Vormen van hulp Oosterpoort biedt verschillende hulpvormen. Deze hebben we ondergebracht in de volgende categorieën. Hulp thuis Ook wel 'ambulante zorg' genoemd. De hulpverlening vindt thuis, in het gezin, plaats. Bijvoorbeeld gedragsobservatie, oefenen van praktische vaardigheden en Triple P (methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren). 'Hulp thuis' gaat vaak samen met 'hulp bij Oosterpoort'. Hulp bij Oosterpoort Wanneer thuiswonen (tijdelijk) niet gaat en er extra zorg nodig is. Bijvoorbeeld deeltijdbehandeling en verblijf in een behandelgroep. Daarnaast behoren ook trainingen die bij ons op locatie plaatsvinden tot deze categorie. Zoals (sociale vaardigheids-)trainingen en cursussen voor jeugdigen (individueel of in een groep). In de meeste gevallen wordt deze hulp aangeboden samen met 'hulp thuis'. Hulp in pleeggezin Wanneer ouders (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, bijvoorbeeld door een scheiding, door ziekte of psychische problematiek, kan wonen bij een pleeggezin uitkomst bieden. Hulp bij crisis Wanneer acute hulp vereist is. Bijvoorbeeld op het moment dat een kind in gevaar is of bij ernstige gedragsproblemen van een kind of ouder. Oosterpoort pakt de crisis snel aan om, als het even kan, uithuisplaatsing te voorkomen. Vervolgens wordt bekeken of hierna meer hulp nodig is. Uitgebreide informatie over onze hulpvormen vindt u op de website van Oosterpoort via 6

7 Cliënten aan het woord Ik heb gewoon altijd ruzie met mijn moeder. Ze is soms ook zo dom. Ze geeft heel veel geld uit, terwijl ze een uitkering krijgt. Daarom hebben we nu grote schulden en is er niet eens geld voor fatsoenlijk eten (wel voor haar sigaretten natuurlijk). Ik ben het zo zat en daarom spijbel ik veel. Nou ja, steeds minder eigenlijk. Want sinds kort is er wel iets veranderd. We krijgen nu hulp van Yvette, zij is mijn begeleider bij Oosterpoort. Inge (14) Ik wil altijd heel graag met andere kinderen spelen, alleen zij niet met mij. Ze vinden me raar en ik heb dan altijd ruzie. Papa en mama zijn heel lief, maar soms helemaal niet. Dan zeggen ze dingen die veel te moeilijk zijn voor mij. Dan luister ik gewoon niet. Daarom gingen we naar de dokter. Omdat het heel druk is in mijn hoofd en ik niet zo goed vriendjes kan maken (ik heb PDD-NOS) ga ik iedere dag na school naar Oosterpoort. Het gaat al veel beter. Ik heb gelukkig veel minder ruzie! Berkay (8) Het viel me op dat Damien zich steeds meer afzonderde van de rest van het gezin, hij sloot zich steeds vaker op in zijn kamer of in de badkamer. Toen ik een keer zijn kamer wilde opruimen en zonder kloppen naar binnen liep, schrok ik me rot. Zijn hele arm zat onder de littekens en hij was zich op dat moment ook aan het snijden. In paniek heb ik de huisarts gebeld. Nog diezelfde dag belde een crisishulpverlener van Oosterpoort. Stapje voor stapje gaat het iets beter, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Patricia (41) 7

8 Afspraken en regels Voor een goede en heldere samenwerking hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Samenwerking Oosterpoort werkt nauw samen met andere organisaties in de regio, zowel binnen als buiten de jeugdzorg. Zo hebben wij afspraken met Bureau Jeugdzorg, het speciaal onderwijs en instellingen op het gebied van kinderen jeugdpsychiatrie, verslavingszorg en de toeleiding naar school en werk. Hulpverleningsplan Voordat Oosterpoort met de hulp kan beginnen, moet er een hulpverleningsplan zijn. Dit plan wordt in overleg gemaakt door de verwijzer, de cliënt en Oosterpoort. Er staat in beschreven wat het doel van de hulpverlening is en welke middelen ingezet worden om dit doel te bereiken. In crisissituaties kan het hulpverleningsplan ook direct na de start van de hulp worden opgesteld. Ten minste ieder half jaar evalueren we de voortgang van de behandeling. Vóór dit evaluatiegesprek maken medewerkers van Oosterpoort samen met de cliënt een concept evaluatieplan. Dit plan vormt samen met het hulpverleningsplan de basis voor het evaluatiegesprek. Jeugdigenstatuut Oosterpoort heeft een jeugdigenstatuut. Hierin staan de regels en afspraken. Het jeugdigenstatuut is te vinden op de website (www.oosterpoort.org/jongeren) of op te vragen via het algemene telefoonnummer (0412)

9 Gebruik van vragenlijsten Tijdens de hulpverlening maakt Oosterpoort gebruik van vragenlijsten. Deze zijn bedoeld om duidelijkheid te krijgen over de veiligheid, klachtbeleving, tevredenheid en de mate waarin de doelen van de hulpverlening behaald zijn. Privacy en inzagerecht Tijdens het hulpverleningstraject wordt allerlei informatie vastgelegd. Oosterpoort gebruikt hiervoor een registratiesysteem. Belangrijk is dat vertrouwelijke informatie niet in verkeerde handen terechtkomt. Om dit te bewaken is een privacyreglement opgesteld. Hierin staan ook regels voor het verstrekken van informatie aan cliënten en aan derden. Het privacyreglement is te vinden op de website (www.oosterpoort.org/jongeren of of op te vragen via het algemene telefoonnummer (0412) Dossiers van cliënten worden tot 10 jaar na afsluiting van de hulpverlening bewaard in een beveiligd archief. Daarna worden ze vernietigd. Veiligheid Medewerkers en cliënten van Oosterpoort krijgen soms te maken met bedreigingen en agressie. In zulke gevallen maakt de directie meteen een melding of doet aangifte bij de politie en eventueel bij de inspectie jeugdzorg. Daarnaast besteden wij grote zorg aan de veiligheid van jongeren die bij Oosterpoort wonen. NB: op onze website, de folders en andere uitingen van publiciteit maken we gebruik van modellen. Deze modellen hebben toestemming gegeven voor het gebruik van de foto's. 9

10 Inspraak en advies Cliëntenraad Oosterpoort heeft een cliëntenraad die het management adviseert over het beleid van de organisatie. Iedere ouder van een jongere (cliënt bij Oosterpoort) kan zich aanmelden als lid. Meer informatie over de cliëntenraad is te vinden op de website (www.oosterpoort.org/oudersverzorgers/ clientenraad) of op te vragen via het algemene telefoonnummer (0412) Jongerenplatform Voor jongeren vanaf 13 jaar is er een jongerenplatform, dat dezelfde functie heeft als de cliëntenraad. De speciale folder van het JPL is te vinden op de website (www.oosterpoort.org/jongeren/ jongerenplatform) of aan te vragen via het algemene nummer (0412) Pleegouderraad Pleegouders kunnen via de pleegouderraad (POR) meepraten over het organisatorische en inhoudelijke beleid van de pleegzorg. De POR overlegt regelmatig met het management van Oosterpoort en geeft de directie advies. Meer informatie over de POR vindt u op pleegzorg/pleegouderraad. Waardering van cliënten Tijdens en aan het einde van de hulpverlening vragen wij de cliënt naar zijn of haar ervaringen. We gebruiken deze gegevens om ons aanbod te verbeteren. Uiteraard gaan wij ook met deze gegevens zeer vertrouwelijk om. Klachten Bij een conflict proberen de betrokken partijen natuurlijk eerst onderling tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de klachtencommissie. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke personen van buiten Oosterpoort. De klachtencommissie adviseert de directie bij het nemen van een besluit en het oplossen van het probleem. Voor het indienen van een klacht kan een exemplaar van de klachtenregeling worden opgevraagd via de website (www.oosterpoort.org/jongeren of of de secretaris van de klachtencommissie 10

11 Kosten en verzekeringen Wanneer er moeilijkheden zijn op het gebied van opvoeding en ontwikkeling kan dagbehandeling of 24-uurs zorg noodzakelijk zijn. Dagbehandeling vindt plaats in een behandelgroep. Een kind wordt daar, na schooltijd, enkele uren intensief begeleid. We spreken over 24-uurs zorg wanneer een jongere tijdelijk meerdere dagen per week in een behandelgroep verblijft. Ouderbijdrage Aan een dagbehandeling of 24-uurs zorg zijn kosten verbonden. De overheid schrijft een verplichte ouderbijdrage voor en bepaalt hoe hoog deze is. Het ministerie van VWS int deze bijdrage zelf. Bij een uithuisplaatsing houden ouders het recht op kinderbijslag, op voorwaarde dat zij een door de overheid vastgesteld bedrag aan kosten maken; onder andere voor school, medische zorg en vervoer. Directe verzorgingskosten, zoals zak- en kleedgeld en uitgaven voor voeding, betaalt Oosterpoort. Voor kinderen die geplaatst worden in het kader van een voogdijmaatregel geldt een aparte regeling. Jongeren met een eigen inkomen moeten hiervan een deel afdragen. Dat heeft de overheid bepaald. Oosterpoort ondersteunt, samen met Bureau Jeugdzorg, cliënten die daar mogelijk recht op hebben bij het aanvragen van aanvullende bijstand. Garantieverklaring Soms is het nodig dat Oosterpoort de kosten van verzorging voorschiet. Dit bedrag wordt later aan de ouders in rekening gebracht. Om dit mogelijk te maken, tekenen de ouders vóór opname een garantieverklaring, waarin zij toezeggen het voorgeschoten bedrag terug te betalen. Vervoerskosten De kosten voor vervoer van en naar de instelling zijn voor rekening van de ouders. Soms kan gebruik worden gemaakt van de vervoersregeling speciaal onderwijs. Zakgeld en kleedgeld Jongeren in 24-uurs zorg ontvangen zak- en kleedgeld. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd. Voor de crisisopvang geldt een aparte regeling. WA-verzekering Cliënten die worden opgenomen in een 24- uurs- of een dagbehandelingsvorm zijn daar verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA). Bij uitkering geldt overigens altijd een eigen risico. Oosterpoort raadt ouders aan zelf ook een goede WA-verzekering voor hun kinderen af te sluiten! Ziektekostenverzekering Ouders van vrijwillig geplaatste kinderen moeten zelf voor een goede ziektekostenverzekering zorgen. Bij een opname in het kader van een voogdijmaatregel loopt de verzekering via de voogdij-instelling. Voor 18-plussers geldt een aparte verzekeringsconstructie. 11

12 Contact Meer info Niet alles is uitgebreid beschreven; meer en uitgebreidere informatie vindt u op onze website: Meer informatie over onze samenwerking met het onderwijs: Centraal kantoor Kantoor s-hertogenbosch Kamperfoeliestraat 60 Boterweg CX Oss 5213 HR s-hertogenbosch T: (0412) T: (073) F: (0412) E: Crisisinterventieteam Oosterpoort Cliënten van Oosterpoort (dit geldt ook voor pleegzorg en degenen op de wachtlijst van Oosterpoort) kunnen in geval van crisis contact opnemen met het Crisisinterventieteam van Oosterpoort (uitsluitend buiten kantooruren). T: Tijdens kantooruren neemt u in geval van crisis contact op met uw eigen hulpverlener of diens leidinggevende. T: (0412) Bent u geen cliënt van Oosterpoort, dan belt u in geval van crisis met de afdeling Spoedeisende Jeugdzorg Noord-Brabant. 7 x 24 uur bereikbaar. T: Servicebureau pleegzorg (administratie) T: (0412) Oosterpoort is HKZ-gecertificeerd Cliëntenraad en jongerenplatform Via de beleidsmedewerker cliëntenparticipatie: T: (0412) E: Cliëntvertrouwenspersoon T: (040) E: Klachtencommissie T: (0412) E:

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij

Vrijwillige en justitiële pleegzorg en pleegoudervoogdij Inhoudsopgave Pleegzorgwijzer Hoofdstuk 1 Visie Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 3.1 Bestandspleegzorg 3.2 Netwerkpleegzorg Hoofdstuk 4 Vormen van pleegzorg Het traject tot pleegouder Hoofdstuk 5 Algemeen 5.1 Algemene

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg

CLIËNTENWIJZER. RIBW Fonteynenburg CLIËNTENWIJZER RIBW Fonteynenburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Begeleiding en begeleiders 5 Begeleiding 5 Verzorging 5 Begeleiders 6 Geheimhoudingsplicht 6 Rehabilitatie 6 Begeleidingsplan

Nadere informatie

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt.

U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. Welkom U gaat gebruik maken van de diensten van de Gemiva-SVG Groep. Wij heten u van harte welkom. Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons stelt. We staan aan het begin van een gezamenlijke weg.

Nadere informatie

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld

Het CIt en Het HUIsVeRBOD. Kinderen in goede handen na huiselijk geweld Het CIt en Het HUIsVeRBOD Kinderen in goede handen na huiselijk geweld 1 VOORWOORD Beste lezer, Met trots presenteer ik deze uitgave over inzet van het Crisis Interventie Team (CIT) van Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg

Alcohol Drugs Gokken Medicijnen. netwerk voor verslavingszorg Alcohol Drugs Gokken Medicijnen netwerk voor verslavingszorg Ik ben verslaafd aan... Hoe erg is het als u af en toe iets gebruikt? Wat is verslaafd? Wanneer bent u eigenlijk verslaafd? Welke middelen zijn

Nadere informatie

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld

Schuldhulpverlening. Adressen. Bemoeizorg. Aanpak huiselijk geweld Adressen Centraal bureau Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b, 5431 TG Cuijk Postbus 71, 5430 AB Cuijk Bereikbaar van 9.00-12.30 uur en van 13.00-17.00 uur t: (0485) 31 62 04

Nadere informatie

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL Centrum voor begeleiding van kinderen en volwassenen met een visuele handicap Thuisbegeleidingsdienst Ganspoel 2-3040 Huldenberg BASISNOTA voor mensen in THUISBEGELEIDING THUISBEGELEIDING CENTRUM GANSPOEL

Nadere informatie

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging

visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging visie document 2014 beschikbaar bereikbaar betrouwbaar en in beweging een visie op jeugd-ggz GGZ NEDERLAND In de jeugd-ggz helpen we kinderen en jongeren die door een psychische aandoening worden beperkt

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel

Cursusaanbod. Maatschappelijke Dienstverlening. Dichtbij, Betrokken, Professioneel Cursusaanbod Maatschappelijke Dienstverlening MeerWaarde is een maatschappelijke onderneming voornamelijk werkzaam in de gemeente Haarlemmermeer. We werken aan sociale samenhang, gemeenschapszin en tolerantie

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Wegwijs tijdens uw behandeling

Wegwijs tijdens uw behandeling Wegwijs tijdens uw behandeling U heeft een belangrijke stap gezet door hulp te vragen voor uw problemen. Met het inschakelen van Vincent van Gogh, voor geestelijke gezondheidszorg spreekt u uw vertrouwen

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008

Mentaal Lokaal. GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 Lokaal WMO-MAGAZINE VAN GGZ NOORD- EN MIDDEN-LIMBURG Jaargang 2 Nummer 2 oktober 2008 GGZ Noord- en Midden-Limburg en de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning. Mentaal Lokaal jaargang 2 Nummer 2 oktober

Nadere informatie

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals

Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten. Handleiding. voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Effectief en efficiënt samenwerken in zorgtrajecten Handleiding voor hulpverleners, beleidsmakers en andere (zorg)professionals Versie december 2014 Samen1Plan.nl Handleiding voor hulpverleners, leidinggevenden,

Nadere informatie