De schoolgids kunt u vinden op onze website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De schoolgids kunt u vinden op onze website www.lindenlommer.nl."

Transcriptie

1 Voorwoord Augustus 2015 Geachte ouders, lezers, U heeft nu de Lindenlommer-schoolkalender in handen. Dit is een complete huis- en keukenkalender, waarin het hele schooljaar staat. In deze schoolkalender zijn alle schoolactiviteiten opgenomen. We streven ernaar om het overzicht zo compleet mogelijk aan te bieden, zodat u van alles op de hoogte bent. Het kan voorkomen, dat er veranderingen noodzakelijk zijn. Als hiervan sprake is, dan krijgt u aanvullende info via onze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt ook altijd op de website geplaatst. De schoolgids kunt u vinden op onze website We vertrouwen erop dat deze schoolkalender een bijdrage levert aan een overzichtelijk schooljaar voor alle betrokkenen. Opmerkingen, die de bruikbaarheid van deze kalender kunnen verhogen zijn steeds van harte welkom in de rode brievenbus bij de directiekamer. Wij wensen u en de kinderen een goed schooljaar, waarin het thema samen leren centraal staat. Namens het team Lindenlommerbasisschool. Marjon de Gronckel, directeur. 1

2 Schooltijden Groep 1 t/m 8: Ma, di, do en vrijdag: 8.45u u u u. Woensdag: 8.45u u. Op woensdagmiddag vrij: groep 1 t/m 8 De groep 1 t/m 4 hebben een aantal collectieve extra vrije dagen.. Deze dagen staan aangegeven in de kalender. Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie: 24 okt. t/m 1 nov Kerstvakantie: 18 dec om 12u00 t/m 3 jan Studiedag: 22 januari 2016 Voorjaarsvakantie: 6 febr. t/m 14 febr Paasweekend: 25 t/m 28 maart 2016 Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2016 Pinksteren: 16 mei 2016 Studiedag: 31 mei 2016 Zomervakantie: 22 juli (middag) t/m 4 sept Extra vrije dagen voor de groepen 1-2: 13 juli t/m 15 juli 2016 (i.v.m. schoolkamp) De eerste dag naar school De 4-jarigen komen de dag na hun 4 e verjaardag naar school. Kinderen, die in het weekend jarig zijn, starten op maandag. Ze zijn dan al vier dagdelen van tevoren in de groep geweest om kennis te maken. Met kinderen, die in de zomervakantie jarig zijn, worden voor de zomervakantie afspraken gemaakt over de kijkdagen. Voor deze dagdelen krijgt u een uitnodiging De eerste keer bent u als ouders van harte welkom om mee te kijken in de groep waarin uw kind wordt geplaatst.we gaan er vanuit, dat uw kind vanaf zijn/haar 4 e verjaardag hele dagen naar school komt. Als uw kind 5 jaar is, is het volgens de wet op het basisonderwijs leerplichtig. 2

3 Het naar binnen gaan en het naar huis gaan van de kleuters De kleuters krijgen -per groep- aan het begin van het schooljaar een verzamelplaats (een cirkel, vierkant, rechthoek of driehoek) op de speelplaats aangewezen, waar ze na de bel s ochtends om 8u45 en s middags om 13u15 worden opgehaald door de eigen groepsleerkracht. De kinderen nemen hier afscheid van de ouders. De kleuters worden om 11u55 en om 15u25 door de leerkrachten naar de poort gebracht. Daar haalt de ouder hun kind op uit de rij bij de juf. Bij afwezigheid van één van de ouders of verzorgers gaat de kleuter mee terug naar de groep of wordt er iets geregeld met één van de aanwezige ouders uit de buurt of uit de kennissenkring. Op tijd naar school Als de kinderen 's morgens en 's middags ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les op het schoolplein zijn, dan is dat ruimschoots op tijd. Vanaf genoemde tijd en in de pauze wordt er door de leerkrachten bij toerbeurt toezicht gehouden. Om 8.45 uur gaat de bel. De kleuters verzamelen na het belsignaal rond de figuren op het schoolplein. De kinderen gaan met de leerkracht naar binnen. Het bevordert hun zelfstandigheid door ze alles zoveel mogelijk zelf te laten doen, ook de jas aanen uitdoen. Kort overleg kan best even buiten (op de speelplaats) gebeuren. Maak een afspraak als u een langer gesprek wenst. We gaan direct naar binnen om met het kringgesprek of de les te beginnen. Wilt u dan ook niet blijven zwaaien voor de ramen? De groepen 3 t/m 8 verzamelen in de rij en gaan naar binnen. STUUR UW KIND OP TIJD NAAR SCHOOL, ECHTER NIET TE VROEG. Als uw kind ziek is of later komt, dan verwachten wij van de ouders vóór 9u00 een telefoontje of een briefje. Graag ook een berichtje als uw kind eerder weg moet. Op de fiets naar school Kinderen die ver van school wonen, mogen op de fiets naar school komen. Velen denken, dat ze veraf wonen: een minuut of tien lopen is niet echt ver. Bovendien is de fietsenstalling al heel vol. De kans op beschadigingen is dus groot. Vandaar dat we een grens aangeven, zodat iedereen weet of hij/zij wel of niet met de fiets naar school mag komen! 3

4 Leerlingen mogen met de fiets naar school komen als ze aan één van onderstaande regels voldoen: Als je aan de Arnoutlaan woont of er voorbij Als je voorbij de Halderbergselaan of de Sprangweg woont Als je aan of voorbij de Hoge Akker woont Als je aan de Bovendonksestraat woont of er voorbij Als je in groep 8 zit Op dinsdag- en vrijdagmorgen voor de groepen 7 i.v.m. de gym Mogen wij op uw medewerking rekenen? Je kan dan een fietsbandje krijgen bij juf Marjon. In het gangpad bij de school wordt niet gefietst Gymtijden Elke morgen en middag hebben de kinderen uit de groepen 1/2 een bewegingstijd: bij mooi weer buiten, bij slecht weer in de speelzaal. Ook de gymlessen krijgen de groepen 1/2 in de speelzaal. De groepen 3 t/m 8 hebben gym in de Parrestee. De kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 komen op dinsdagmorgen direct van huis naar de Parrestee. Op vrijdagmorgen geldt dit voor de groepen 7a en 8a. Alle andere groepen gaan vanuit school naar de gymzaal. Dinsdagmorgen: groepen 3 t/m 8 m.u.v. gr. 8 Dinsdagmiddag: groep 8 Vrijdagmorgen: groepen 3 t/m 8 m.u.v. gr. 7/8 Vrijdagmiddag: groep 7/8 Gymkleding Aan het begin van het schooljaar vragen we de kleuters gymschoenen mee te brengen, die de rest van het jaar op school blijven, zodat ze bij het spelen in het speelzaal gebruikt kunnen worden. De voorkeur van de leerkracht gaat uit naar gymschoenen met sluitingen van elastiek of klittenband en zolen die soepel zijn. De juffen controleren van tijd tot tijd de maat. Alle andere kinderen hebben behalve gymschoenen óók gymkleding. Wilt u er op toezien dat uw kind op de juiste dag zijn/haar gymspullen meeneemt? Wij vragen u om de kleding en schoeisel te voorzien van een naam. Het zal duidelijk zijn dat de kinderen hun gymspullen pas aantrekken in de gymzaal. De gymkleding van groep 3-8 nemen de kinderen na elke sportles mee naar huis. Het is mogelijk dat een kind, om welke reden dan ook, niet kan mee sporten. Geeft u dan een briefje mee naar school? 4

5 Groepsindeling voor schooljaar Groep 1/2a: A. Beljaars; juf Anke N. van de Berg juf Nel (vrijdag) Groep 1/2b: L. Verkooyen; juf Lia N. van de Berg; juf Nel (woensdag) Groep 1/2c: V. Aerts; juf Vivian (maandag en dinsdag) H. Rampaart; juf Honorée (woensdag t/m vrijdag) Groep 3a: S. de Wilde juf Saskia (ma-di en vrijdag) V. Aerts; juf Vivian (woensdag en donderdag) Groep 3/4b: B. Hagenaars; juf Bep (maandag- t/m woensdag) T. vd. Klundert; juf Toos (donderdag-vrijdag) Groep 4a: W. v. Nieuwenhuijzen; juf Winy C. van de Riet juf Carina (vrijdag) Groep 5a: S. Gijzen juf Sharona Groep 5/6b M. v. Hooijdonk; juf Monique M. Embregts; juf Martine (donderdag- vrijdag) Groep 6a: H. vd. Koedijk; juf Henriëtte Groep 7a: S. Halters; juf Saskia (maandag t/m woensdag) A. de Jong; juf Anke (donderdag en vrijdag) Groep 7/8b: I. Gevers; juf Ingrid E. van Hassel; juf Eline (vrijdag) Groep 8a: E. Bartelen; juf Esther S. Halters; juf Saskia (donderdag) Directietaken: M. de Gronckel, directeur. (juf Marjon) R. Schepers, adjunct-directeur. (juf Rosine) Zorgtaken: Het zorgteam: juf Eline (groepen 4-8) juf Saskia (gedragsproblemen) juf Carina ( groepen 1-3) juf Rosine aansturing zorgteam juf Martine ( dyslexie) De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben 20 collectieve vrije dagen: geen vervanging. De leerkrachten van de groepen 3 en 4 hebben 5 collectieve vrije dagen. 5

6 Medezeggenschapsraad Ouders en personeel hebben inspraak bij het voorbereiden en het uitvoeren van het beleid op bs de Lindenlommer via de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit 3 ouders en 3 personeelsleden, en overlegt regelmatig met de directie over allerlei beleidszaken betreffende de school. De agenda en de notulen van deze vergaderingen worden in het schoolgebouw gepubliceerd op het prikbord in de lange gang, op het raam van de speelzaal en in de aula. Regelmatig wordt u via de infoflits op de hoogte gehouden van de actuele onderwerpen. Verder zijn notulen van de MR te vinden op de website van de Lindenlommer: Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties over het schoolbeleid, dan kunt u hiermee bij de MR terecht. Stuur uw vraag/opmerking naar of spreek een van de leden aan. Namen van de MR-leden vindt u in de schoolgids. Kwaliteitsforum Binnen de school is ook een kwaliteitsforum actief. Dit is een groep ouders van 6 personen, die aan de hand van kwaliteitskaarten overlegt met de directie over de kwaliteit op school. Ouders praten in het kwaliteitsforum mee over wat in onze ogen punten zijn waar je de kwaliteit van de school aan af kunt lezen. Regelmatig kunt u in de nieuwsflits iets lezen van dit forum. Heeft u algemene vragen inzake kwaliteit aan dit forum, mail dan naar Oudervereniging De oudervereniging van de Lindenlommer bestaat uit de 16 leden. We zijn allemaal ouders/ verzorgers van kinderen die op de Lindenlommer zitten. Waarom zijn we er? Wij vinden het belangrijk dat de tijd die de kinderen op school doorbrengen zo leerzaam en plezierig mogelijk verloopt. Om dit te realiseren ondersteunt de OV (oudervereniging) de school met het organiseren van allerlei activiteiten voor de kinderen. Wat doen we allemaal? Een paar voorbeelden: - De oudervereniging doet mee met de verschillende werkgroepen die de school heeft. Zo denken we bijvoorbeeld mee met de leerkrachten over hoe we voor de kinderen een leuke kerst, carnaval, sportdag of Sinterklaas kunnen organiseren en zorgen we samen voor de spullen die daarvoor nodig zijn. - Ook vergaderen we een aantal keer per jaar om te bespreken hoe de activiteiten uit de werkgroepen verlopen, of de kinderen het leuk hebben gehad en of we nog signalen van u als ouder hebben gekregen waar we als school of oudervereniging iets mee kunnen doen.het organiseren van activiteiten kost geld. Daarom vragen wij ieder schooljaar een vrijwillige bijdrage per kind van 15,=. Dit kunt u overmaken op IBAN NL47 RABO tnv KOV De Lindenlommer graag de naam en groep van uw kind vermelden. Zonder uw bijdrage is het niet mogelijk deze activiteiten te blijven organiseren. Wij danken u alvast hartelijk voor uw bijdrage. 6

7 Fruit en drinken. 's Morgens mogen de kinderen meegebracht fruit of groente opeten. Wilt u uw kind iets laten eten in de pauze, geef dan iets gezonds mee. Hetzelfde geldt voor het drinken. Een gezonde drank in een goed afsluitbare beker of fles is toegestaan. Deze gaan weer mee terug naar huis. (onze zorg voor het milieu)schrijft u wel de naam van uw kind op de beker? We vragen u om geen pakjes mee te geven naar school. Snoepen tijdens de lessen doen we niet. Overblijven Op school kan worden overgebleven. De regeling geschiedt onder leiding van ouders en coördinatoren. De overblijfcoördinatoren zijn juf Anke de Jong en juf Honorée. De overblijfouders zijn: mevr. van Geel, mevr. Roozen, Mevr. Braspenning, mevr. Schoemaker, mevr. van Bergen en mevr. Goossens. De onder- en bovenbouw blijven over in aparte groepen: Aula 2: overblijvers groep 1-2 Aula 1: overblijvers groep Aula bibliotheek: overblijvers groep 6 t/m 8 U kunt uw kind meteen in de 1 e week na de zomervakantie schriftelijk opgeven bij juf Honorée of juf Anke. U kunt aangeven welke dagen uw kind overblijft. Een abonnement kost 45,00 per jaar of 25,00 per half jaar voor 1/2x per week overblijven. Een abonnement kost 75,00 per jaar of 45,00 per half jaar voor 3/4xper week overblijven. Het 1 e half jaar eindigt op 8 februari. U kunt het geld overmaken op rekeningnummer NL34RABO t.n.v. overblijfcommissie Lindenlommer. We gaan er vanuit dat het jaarabonnement en het 1 e halfjaarlijks abonnement voor 1 oktober is betaald. Incidenteel overblijven kost 2,00 per keer. Er bestaat de mogelijkheid om voor 17,50 een strippenkaart te kopen waarmee men 10 keer kan overblijven. Het overblijven is verder volgens het overblijfreglement geregeld. Dit reglement is op school verkrijgbaar. 7

8 Overblijfregels 1. Alle kinderen gaan eerst even naar buiten en om 12u10 gaat de eerste bel. 2. Als het regent blijf je in je eigen klas. 3. Om 12u10 gaan de kinderen van groep 1 /2 naar aula 2. De kinderen van groep 3-4 gaan eerst hun handen wassen en lopen dan naar aula Om 12u15 gaan de kinderen van groep 6-8 hun handen wassen en ze lopen naar de aula in de bieb. 5. Tijdens namen opnoemen is iedereen stil. 6. Je eet netjes. 7. Er mag géén snoep mee worden genomen naar school. 8. Je mag niet in de laatjes van andere kinderen rommelen. 9. Je blijft op je plaats zitten tot de overblijfmoeder zegt, dat je naar buiten mag. Als het regent, zegt de overblijfmoeder wat je kunt gaan doen. 10. Je luistert naar de overblijfmoeder. 11. Je blijft altijd beleefd tegen de overblijfmoeder. Eet smakelijk 12. Na het eten gaan we naar buiten en blijven buiten op het schoolplein. 13. Als je binnen blijft spelen, maak je alleen gebruik van het speelgoed van de overblijvers. 14. Buitenspelmateriaal staat in de buitenberging van de kleuters. 15. Binnenspelmateriaal staat in kratjes in de groep. 16. Bij goed weer mogen de kinderen van groep 1-4 in de zandbak spelen. 17. Om 13u00 gaat de bel, we ruimen het overblijfspeelgoed op en de kinderen gaan hun eigen speelplek op de speelplaats. 8

9 Als je je niet aan de regels houdt: - Krijg je eerst zelf een waarschuwing. - Helpt die waarschuwing niet, dan worden je ouders gebeld door de overblijfcoördinator. - Blijf je de regels negeren, dan mag je een week niet overblijven en worden je ouders hiervan in kennis gesteld. - Als ook dat niet helpt, zul je een andere plaats moeten zoeken om tussen de middag je boterhammen op te eten Hoofdluisbrigade Elk jaar zijn er periodes waarin ouders bij ons aangeven dat ze bij hun kind(eren) hoofdluis hebben geconstateerd. Wij hebben een aantal ouders bereid gevonden de hoofdluisbrigade te bemensen. Zij zijn geïnformeerd over allerhande zaken betreffende het hoofdluisprobleem. Met name de zorgvuldige manier van controleren en privacy zijn uitdrukkelijk aan de orde gekomen. Hoe gaan de controles in hun werk? Na elke vakantie van minimaal 1 week worden de kinderen gecontroleerd. - De controledata staan in deze kalender vermeld. - Als eerste wordt de leerkracht gecontroleerd in de klas. - Hierna worden de kinderen in groepjes uit de klas gehaald en gecontroleerd. - Het kind krijgt niet te horen of het wel of geen hoofdluis heeft. - De resultaten van het onderzoek worden genoteerd. Om de privacy te beschermen worden deze lijsten bij de directie ingeleverd. - Wordt er bij uw kind hoofdluis geconstateerd dan neemt de directie contact met u op. - Na twee weken volgt er een na-controle voor de hele groep als er hoofdluis is geconstateerd. Schoolreis en schoolkamp Naast de schoolbijdrage wordt geld geïnd voor de schoolreis. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het reisdoel en de entree- en buskosten. Voor het schoolkamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd van 37,50 per persoon. Hiervan worden de verblijfkosten, het eten en het bezoek aan een zwembad betaald. Daarnaast draagt de school bij aan de kosten van het schoolkamp en het afscheid van groep 8. 9

10 Gedragsregels Lindenlommerbasisschool Hoeven Jij vertelt, ik luister! je kijkt elkaar aan als je met elkaar praat laat de ander uitpraten praat duidelijk Jij mag er zijn, ik ook! we zijn verschillend, dat is juist leuk lach mét elkaar, niet òm elkaar iedereen is wel ergens goed in fouten maken mag Ik help jou, help jij mij? het is fijn om dingen samen te doen met een beetje hulp komt iedereen verder Ik doe wat ik beloof! ik loop in de lange gang ik gooi mijn afval in de vuilnisbak ik laat de WC netjes achter Wij zorgen voor elkaars spullen! ik trek jouw kleren niet kapot ik houd mijn kastje netjes ik ben zuinig op schoolspullen Wij zijn eerlijk! als ik iets kapot maak, zeg ik het ik durf mijn fouten toe te geven met jokken maak je brokken 10

11 Het schoolalfabet Agenda en andere schoolspullen Voor de groepen 6, 7 en 8 is het nodig om een agenda te hebben. Zij kunnen dan het huiswerk opschrijven en u kunt controleren of ze hun werk maken. Huiswerk wordt hoofdzakelijk meegegeven in de hoogste groepen. Ze hebben voor het huiswerk een elastomap nodig. Batterijen Op school is een bak voor batterijen aanwezig. Hierin worden lege batterijen verzameld. Als deze vol is, wordt deze geleegd. Als we veel batterijen verzamelen, kunnen we artikelen voor de school kopen tegen gereduceerde prijs. Gooi geen batterijen in containers. Denk aan het milieu! Ook voor de toekomst. Bibliotheek Voor 't maken van projecten en het houden van spreekbeurten is het makkelijk om lid van de bibliotheek te zijn. Het lidmaatschap is gratis. Ga met uw kind regelmatig eens naar de bibliotheek. Voorlezen en lezen blijft belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Inloopkwartier Om de veertien dagen hebben wij op school een inloopkwartiertje e en wel op maandag of donderdag vanaf 15u30. De data staan op deze kalender aangegeven met een punaise. Heeft u iets te vragen of wilt u het werk komen bekijken of de mooie knutselwerkjes die de kinderen hebben gemaakt: u bent van harte welkom. Indien u echter iets persoonlijks wilt vragen over uw kind, maak dan een afspraak met de leerkracht. Jeugdbladen De kinderen kunnen zich via de school abonneren op: Bobo groep 1 en 2 Taptoe groep 5, 6, 7 en 8 Okki groep 3 en 4 Hello You groep 7 en 8 Maan roos vis groep 3 Betalingen lopen niet via de school, maar per acceptgirokaart. 11

12 Kledinginzameling Tweemaal per jaar wordt er kleding ingezameld. De school krijgt voor de kleding een vergoeding per kg. In de nieuwsbrief staat de inzameldatum. De container staat op de genoemde datum bij de poort. U spaart toch ook mee? Rookvrije school Het schoolteam en het bestuur hebben zich uitgesproken voor een rookvrije school. Zowel in het gebouw als op het schoolterrein mag niet worden gerookt. Dit willen wij graag zo houden! Schoolplein Op het schoolplein staan lijnen en figuren, die er natuurlijk niet voor niets zijn. Om een beter overzicht op het plein te krijgen, willen we met de kinderen het volgende afspreken: In het blauwe vak spelen de kinderen van groep 6 t/m 8. In het gele vak spelen de kinderen van groep 3 t/m 5. In het rode vak spelen de kinderen van groep 1 en 2. Als de bel gaat gaan alle kinderen naar de afgesproken plaats, waar hun juf of meneer hen ophaalt om naar binnen te gaan. Voor de groepen 1 en 2 zijn daarvoor gekleurde figuren op het plein geschilderd: - voor groep 1/2 a: de driehoek met stippen - voor groep 1/2 b: de groene cirkel - voor groep 1/2 c: het gele vierkant Ook met de ouders willen we graag iets afspreken: De ouders van de kinderen van groep 1 en 2 mogen, als zij op school komen, samen met hun kind(eren) naar het rode vak gaan. Om speelruimte voor de kinderen en overzicht voor de surveillant te houden, verzoeken we de ouders te wachten binnen het rode vak, in de hoek tegen de klassen van juffrouw Lia en juffrouw Vivian en juf Honorée. Als de bel gaat, brengen de ouders de kinderen in hun eigen figuur, waar de juf hen ophaalt. De ouders van alle andere kinderen verzoeken we afscheid te nemen bij de poort naar het plein en de kinderen vanaf daar alleen het plein op te laten gaan. Tot de herfstvakantie mogen de ouders van de kinderen uit groep 3 hun kind op het plein brengen. De ouders wachten tot de bel gaat, langs de haag in het gele vak. Op deze manier willen we de speelruimte voor de kinderen vergroten en hebben de leerkrachten meer overzicht op het plein. 12

13 Schrijfgerei Groep 1, 2 en 3 werken met potlood, kleurpotloden, wasco en stiften. Groep 4 t/m 8 idem, echter ook met vulpen. In groep 4 wordt er gestart met het schrijven met een vulpen. De kinderen krijgen één vulpen van de school. Teamvergaderingen Op dinsdag- of donderdagmiddag houden we onze vergaderingen. Als u iets wilt bespreken met de juf, wilt u hier dan rekening mee houden. De data staan vermeld in deze kalender. Bij voorbaat dank. Verjaardag vieren - verjaardag van de kinderen: Als een leerling jarig is, mag hij/zij trakteren in de klas. De ouders van de kleuters mogen bij het feest in de klas aanwezig zijn. Is uw kind in het weekend of in de vakantie jarig, overleg dan even met de leerkracht wanneer de verjaardag gevierd kan worden. Kinderen uit groep 3 t/m 8 mogen kort voor de pauze trakteren. Wilt u zorgen voor een gezonde tractatie? - verjaardag van de leerkrachten: De juffen vieren gezamenlijk in hun bouw hun verjaardag. Versjesschrift kleuters De kleuters krijgen een schriftje mee waarin de liedjes en versjes staan die ze op school hebben geleerd. In dit schriftje wordt alleen op school gewerkt! Zij krijgen dit schriftje mee als het werk mee naar huis gaat. Verzekeringen Schade, die wordt toegebracht aan schooleigendommen, zoals boeken, meubilair e.d. moet worden vergoed. Ook komt het wel eens voor dat brillen of kledingstukken beschadigd worden. Daarom is het afsluiten van een WA-verzekering sterk aan te raden. Ten overvloede wijzen we erop, dat de kinderen hiervoor op school niet verzekerd zijn. Als ouders van "dader" en "slachtoffer" elkaar verstaan, kan via een WA-verzekering alles tot ieders tevredenheid worden opgelost. Wensjes Bij speciale gelegenheden mag uw kind een wensje kleuren. Voor de verjaardag van mama, papa, oma en opa mag altijd een wensje worden gemaakt. Laat het ons tijdig weten. Wij vragen hiervoor een bijdrage van 0,10 per wensje. 13

14 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Schooltijden... 2 Vakanties en vrije dagen... 2 De eerste dag naar school... 2 Het naar binnen gaan en... 3 het naar huis gaan van de kleuters... 3 Op tijd naar school... 3 Op de fiets naar school... 3 Gymtijden... 4 Groepsindeling voor schooljaar Medezeggenschapsraad... 6 Kwaliteitsforum... 6 Oudervereniging... 6 Fruit en drinken Overblijven... 7 Overblijfregels... 8 Hoofdluisbrigade... 9 Schoolreis en schoolkamp... 9 Gedragsregels Het schoolalfabet Agenda en andere schoolspullen Batterijen Bibliotheek Inloopkwartier Jeugdbladen Kledinginzameling Rookvrije school Schoolplein Schrijfgerei Teamvergaderingen Verjaardag vieren Versjesschrift kleuters Verzekeringen Wensjes

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl

E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Bij deze Jaarbijlage hoort Schoolgids 2015-2019 1. Algemene gegevens Basisschool Sint Paulus Meerloseweg 1 5402 XH Uden Tel. 0413-332318 E-mail: info@paulus-uden.nl Website : www.paulus-uden.nl Directeur:

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool!

Schoolgids 2015-2016. Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Schoolgids 2015-2016 llerlei op lfabet Ontdek je succes op de Prinses Margrietschool! Inhoudsopgave Aanmelden broertje / zusje Administratie Adressen Allergie en medisch handelen Avondvierdaagse Bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1

INHOUD. Informatiegids OBS de Klokkebei 2015-2016 1 INHOUD INHOUD... 1 TEAM... 2 GROEPSINDELING EN TAKEN... 4 KLASSENOUDERS... 5 BANKREKENINGEN... 5 VERKEERSSITUATIE RONDOM OBS DE KLOKKEBEI... 5 GEEN AUTO'S VOOR DE SCHOOL... 6 AUTOLOZE WOENSDAG... 6 VERKEERSVEILIGHEIDSCOMMISSIE...

Nadere informatie

Groepsindeling 2014-2015

Groepsindeling 2014-2015 NUMMER 1 AUGSTUS 2014 1 Verkorte inhoudsopgave: Groepsindeling 2014-2015..1 Groepsindeling 2014-2015 Continurooster........2 Vervoer naar school.2 Website....3 Bewegingsonderwijs...3 Dokter/tandarts....4

Nadere informatie

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com

OBS De Springplank - Fijnaart. Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com OBS De Springplank - Fijnaart Lijsterstraat 2 4793GZ Fijnaart 0168-463257 post@springplank.net www.obsdespringplank.com Schoolgids 2015-2016 OBS De Springplank Fijnaart Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015

Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Groepsinfo Groep 8 Schooljaar 2014/2015 Leerkrachten Locatie Schoenmakershoek Locatie De Keen Leerkracht Email Leerkracht Email Meneer Wouter Starink w.starink@depontus.nl Juf Karlijn Kop k.kop@depontus.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. "Onder de Linde"

Informatieboekje Schooljaar 2013-2014. Onder de Linde Informatieboekje Schooljaar 2013-2014 "Onder de Linde" INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 0 VOORWOORD... 1 ADRESSEN... 2 Personeelsleden... 2 Dynamiek scholengroep... 2 Inspectie... 3 SCHOOLTIJDEN... 4 Schooltijden...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015

Klassenkr@nt. GROEP 8b 2014-2015 Klassenkr@nt GROEP 8b 2014-2015 1. Inhoudsopgave 1.Inhoudsopgave 2. Voorwoord (door de leerkracht) 3. Inleiding 3a. leerkrachten stellen zich voor. 3b. Teamleiders 4. De groep 4a. Pedagogisch klimaat 4b.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje

Informatie Krant. O.b.s. t Tilletje Informatie Krant O.b.s. t Tilletje 2015-2016 Openbare basisschool t Tilletje. Warder 126, 1473 PH Warder tel. 0299-401303. directie@tilletje.nl www.tilletje.nl Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de

Nadere informatie

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs

Adressen. R.K. S.B.O. De Oostvogel. Ouderraad. Medezeggenschapsraad. Directeur De Oostvogel. Groeiacademie. De Groeiling. Inspectie van het Onderwijs Adressen R.K. S.B.O. De Oostvogel Scharroosingel 54 2807 CX Gouda Tel: 0182-524424 E-mail : administrateur. oostvogel@degroeiling.nl Web-site : www.oostvogelgouda.nl Directeur De Oostvogel De heer Wilfred

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl

Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Informatieboekje (Jaardeel schoolgids) www.bloktempel.nl Schooljaar 2015 2016 [1] [2] INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. BASISSCHOOL DE BLOKTEMPEL... 4 2. HET SCHOOLTEAM... 5 COMPENSATIEVERLOF EN BAPO...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids. Johan van Walbeeckschool

Schoolgids. Johan van Walbeeckschool Schoolgids Johan van Walbeeckschool Voor Funderend Onderwijs Cyclus 1 en 2 1 Voorwoord Beste Ouders/ Verzorgers, Wanneer een kind naar school gaat betekent dat voor ouders of verzorgers het delen van verantwoordelijkheid

Nadere informatie