CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 CIOS opleidingen Afdelingsgids Schooljaar Sector CHTUvV

2 Inhoud Voorwoord Schoolorganisatie 4 Onderwijs 16 ROC Leeuwenborgh Onderwijsjaarplanning CIOS Sittard-Venlo Studieresultaten/beroepshouding Onderwijsvisie Bondskwalificaties Profiel CIOS afgestudeerde Panelgesprekken Opleidingsaanbod CIOS Locaties Verzekeringen 18 Externe sportlocaties/fiets Collectieve WA-verzekering Interne organisatie van het CIOS Ongevallenverzekering Gang van Zaken 7 Verzekering tijdens BPV Schoolreis-/excursieverzekering Telefonische bereikbaarheid Lestijden Huisregels 21 Vakantierooster en vrije dagen Vertrouwenspersoon Presentie en absentie Gedragscode Verlofaanvraag Wijzigen persoonlijke gegevens Voeding en Gezondheid 26 Informatieverstrekking door het CIOS ICT/draadloos internet Overzicht medewerkers CIOS 28 Schoolkluisjes Klachtenprocedure Aantekeningen 31 Bedrijfshulpverlening Begeleiding bij studie en opleiding Begeleiding bij studie en opleiding 12 Mentor Topsportregeling/begeleiding BPV/stagebegeleiding Medische begeleiding Medische keuringen 2

3 Voorwoord CIOS opleidingen Beste CIOS studenten, Namens het docententeam, het onderwijsondersteunend personeel en het management, heten wij je dit schooljaar van harte welkom op het CIOS. Tijdens je opleiding bij ons krijg je jaarlijks te maken met veel sportieve en minder sportieve onderwijsactiviteiten en jaarlijks verandert er het een en ander. Vandaar dat het goed is om een infogids te hebben die je de weg wijst en waar je op terug kunt vallen. In deze infogids tref je relevante informatie aan met betrekking tot de door jou gekozen opleiding aan het CIOS Sittard-Venlo. Naast algemene zaken krijg je ook informatie over studentenbegeleiding, schoolregels, regels met betrekking tot toetsing en roosterzaken. Het is belangrijk dat je deze infogids goed bestudeert, gebruikt en bewaart. We gaan ervan uit dat je op de hoogte bent van de inhoud van deze gids en daarnaar handelt. Het CIOS team zal er dan ook vaak naar verwijzen. Wij trachten altijd zo actueel mogelijk in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. De vertaling daarvan naar het onderwijs betekent dat in de loop van het cursusjaar aanvullingen en/of wijzigingen op deze gids kunnen komen. Zodra dit aan de orde is, word je direct geïnformeerd, o.a. via FRONTER, of de publicatieborden. Lees deze infogids aandachtig door en indien er onduidelijkheden of vragen zijn, wend je dan tot je mentor. Wij wensen je een fijn studiejaar met veel plezier, (sportieve) inspanning en goede resultaten. Namens het team CIOS, Dhr. B.E.H. (Bob) Daniels en Dhr. R.P.J. (Ron) Eijkenboom Opleidingsmanagers CIOS Sittard Venlo 3

4 Schoolorganisatie ROC LEEUWENBORGH CIOS Sittard-Venlo maakt onderdeel uit van ROC Leeuwenborgh. ROC Leeuwenborgh verzorgt onderwijs in verschillende richtingen en heeft ruim studenten en ongeveer 700 medewerkers. Wij vinden dat goed opgeleide mbo ers onmisbaar zijn. Daarom stellen wij de loopbaan van iedere deelnemer centraal. De kern van ROC Leeuwenborgh wordt gevormd door vijf onderwijssectoren. Deze bieden beroepsopleidingen, algemene opleidingen en volwasseneneducatie in diverse richtingen aan. sector Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verzorging, Veiligheid sector Economie sector Educatie sector Techniek sector Zorg & Welzijn CIOS SITTARD-VENLO Onderwijsvisie De CIOS-student staat centraal in het onderwijs. Het docententeam daagt je uit om in beweging te komen om je blijvend te ontwikkelen tot een (beginnend) beroepsbeoefenaar, ook nadat jij het CIOS met een diploma hebt verlaten. Deze uitdaging vindt plaats in een omgeving die start in een strakke structuur. Afhankelijk van jouw individuele ontwikkeling, krijg je steeds meer verantwoordelijkheid en word jij betrokken bij de opleiding en het werkveld. 4 Profiel CIOS-AFGESTUDEERDE De CIOS-student beheerst aan het einde van de opleiding de kerntaken, werkprocessen en de competenties van het beroep waarvoor hij is opgeleid. Daarbij heeft hij aantoonbaar gemaakt dat hij zich ontwikkeld heeft op het gebied van leren, loopbaan en burgerschap en beheerst hij het landelijk vastgestelde niveau voor Nederlands, MVT en rekenen. Een CIOS-student heeft daarnaast de mogelijkheid één of meerdere bondskwalificaties te behalen.

5 CIOS opleidingen OPLEIDINGSAANBOD CIOS SITTARD-VENLO Het CIOS is een vooruitstrevende opleiding binnen Leeuwenborgh, CIOS een breed opleidingsaanbod, te weten: niveau 2 - Sport en Bewegingsbegeleider; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider; niveau 3 - MBO-dans; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator; (waaronder dans) LOCATIES De hoofdlocatie Sittard Milaanstraat CH Sittard Tel.: (CIOS) Tel.: (algemeen ROC Leeuwenborgh) Sublocatie Venlo Hendrik Consciëncestraat AS VENLO (Blerick) Health & Racket Club (praktijk) Heymansstraat Venlo Tel.: (Sittard) EXTERNE SPORTLOCATIES / FIETS Aangezien een aantal sportaccommodaties waarvan het CIOS gebruik maakt niet bij de schoolgebouwen liggen adviseren wij de studenten te zorgen dat er gebruik gemaakt kan worden van een fiets. 5

6 INTERNE ORGANISATIE VAN HET CIOS Het CIOS is een afdeling van de sector CIOS, Handel, Toerisme, Uiterlijke Verzorging & Veiligheid. De directeur van deze sector is mevr. Kiki Huijnen. De dagelijkse leiding van het CIOS wordt verzorgd door twee opleidingsmanagers: dhr. Bob Daniëls en dhr. Ron de Eijkenboom. Zij zijn verantwoordelijk voor: Dhr. Bob Daniëls; niveau 2 - Sport en Bewegingsbegeleider; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider, de basisopleiding, leerjaar één en twee; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator, de basisopleiding, leerjaar één. Dhr. Ron Eijkenboom; niveau 3 - Sport en Bewegingsleider, de uitstroomrichting, leerjaar drie; niveau 4 - Sport en Bewegingscoördinator, de uitstroomrichting, leerjaar drie en vier; niveau 3 - MBO-dans. De opleidingsmanagers worden voor de uitvoering van hun taak gesteund door de jaargroepvoorzitters en de coördinator dans, te weten: Niveau 3/4: 1e jaars: de heer Jurgen de Haan; 2e jaars: de heer Dennis Meijer; 3e jaars: de heer Ber Houten en Frank Schoonbrood; 4e jaars: de heer Herbert van Breugel Niveau 2: 1e en 2e jaars: de heer Joop Wolters; MBO-dans: Coördinatie locatie Venlo: mevrouw Marielle Eggen; de heer Dennis Meijer. De jaargroepvoorzitters/coördinator dans overleggen wekelijks met hun mentoren en regelmatig met de opleidingsmanagers. De jaargroepvoorzitters/ coördinator dans vormen gezamenlijk het MT+ binnen het CIOS en ontwikkelen mede het beleid. 6

7 Gang van zaken CIOS opleidingen TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID De school is telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en uur onder telefoonnummer (ook voor Venlo). Indien je een docent wilt spreken kun je dit doorgeven aan de telefoniste maar je kunt natuurlijk ook een sturen. Mocht deze op dat moment niet bereikbaar zijn, dan zal zij een boodschap voor hem of haar achterlaten. In principe zijn studenten op school niet bereikbaar via de telefoniste. Alleen in zeer dringende gevallen kan het verzoek contact op te nemen worden doorgegeven aan de student. De reden hiertoe dient dan echter kenbaar gemaakt te worden. LESTIJDEN 1e 08:30 09:15 uur 2e 09:15 10:00 uur 10:00 10:15 uur Pauze 3e 10:15 11:00 uur 4e 11:00 11:45 uur 11:45 12:15 uur Pauze 5e 12:15 13:00 uur 6e 13:00 13:45 uur 13:45 14:00 uur Pauze 7e 8e 14:00 14:45 uur 14:45 15:30 uur 15:30 15:45 uur Pauze 9e 10e 15:45 16:30 uur 16:30 17:15 uur 7

8 VAKANTIEROOSTER EN VRIJE DAGEN Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Carnavalsvakantie: t/m Goede vrijdag: Pasen: Meivakantie: t/m Hemelvaart: 14 en Pinksteren: Zomervakantie: t/m PRESENTIE & ABSENTIE Deelname aan lessen en andere onderwijsactiviteiten (bv toetsen, bpv, etc.) is verplicht. Elke student draagt zijn verantwoordelijkheid hiervoor. Te veel absentie heeft automatisch consequenties voor studieresultaten en voor de studievoortgang. Zie de onderwijsovereenkomst van Leeuwenborgh betreffende afwezigheid. Voor de start van de opleiding heb je de onderwijsovereenkomst ontvangen en ben je hiermee akkoord gegaan door deze ondertekend in te leveren. De afwezigheid tijdens lessen wordt door elke vakdocent geregistreerd. Wanneer je afwezig/ziek bent, meld je je af bij de receptie van het CIOS tussen uur (tel ) en eventueel ook bij je stagebegeleider. Studenten van Venlo dienen zich af te melden rechtstreeks bij de mentor of stagebegeleider. Je dient je ten alle tijden af te melden via bij je eigen mentor. Daarnaast is het ook van belang dat je je stageadres op de hoogte brengt waarom je afwezig bent. Toon bij je mentor altijd de reden van afwezigheid aan, en zeker indien er sprake is van overmacht (begrafenis, ziekte enz.) Doe je dit niet, wordt ieder verzuim als ongeoorloofd aangemerkt. Een mentor kan eventueel vragen om een brief van de ouders met de reden van afwezigheid. Ongeoorloofd verzuim kan leiden tot verwijdering van school. De absentie van studenten zal besproken worden tijdens de resultatenvergaderingen. 8 Het aanleveren van bewijslast is de verantwoordelijkheid van de student en dient zo spoedig mogelijk overlegd te worden met de mentor.

9 CIOS opleidingen VERLOFAANVRAAG In Nederland geldt de kwalificatieplicht: tot je 18e verjaardag moet je naar school zolang je nog niet beschikt over een startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, MBO niveau 2). De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan het management op verzoek extra vakantie toestaan: Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca; Als het gezin in geen van de school vakanties in één schooljaar met vakantie kan; Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt; Dit verlof mag maximaal 10 dagen duren en nooit binnen de eerste twee weken van het schooljaar vallen. Verlof van school dient aangevraagd te worden bij de opleidingsmanagers. Voor alle informatie over verlof kun je terecht op WIJZIGING PERSOONLIJKE GEGEVENS Geef wijzigingen in je persoonlijke gegevens (b.v. adreswijzigingen) zo snel mogelijk door. Je kunt dit doen bij de deelnemersadministratie van Leeuwenborgh. Bij voorkeur via Vergeet echter ook niet je mentor hiervan op de hoogte te brengen. INFORMATIEVERSTREKKING DOOR HET CIOS Mededelingen van de schoolleiding en docenten verschijnen op FRONTER, of per brief. De lesroosters en toetsroosters kun je op FRONTER vinden. Roosters kunnen wijzigen in de loop van het studiejaar. Je wordt geacht op de hoogte te zijn van de mededelingen op FRONTER. Het is aan te raden FRONTER elke dag te bekijken. Indien vroegtijdig bekend zullen onverhoopte lesroosterwijzigingen s morgens voor school begin al op FRONTER gezet worden. Mededelingen over je voortgangsresultaten cq. cijfers worden bekend gemaakt door de vakdocent en zijn via FRONTER in te zien. In bepaalde gevallen zal het CIOS je ook een sturen met aanvullende informatie. Dit sturen wij alleen uitsluitend naar je adres dat je van Leeuwenborgh gekregen hebt. Bekijk dit dan ook regelmatig! 9

10 ICT/DRAADLOOS INTERNET Alle locaties zijn voorzien van draadloos internet. Bij problemen met draadloze aansluitingen kunnen studenten op de locatie sportzone gebruikmaken van de systeembeheerder. Deze is dagelijks aanwezig naast de receptie 10

11 CIOS opleidingen SCHOOLKLUISJES Om je materiaal/kleding en andere kostbare spullen veilig op school op te kunnen bergen zijn er bagagekluisjes te huur. Informatie hierover ontvang je aan het begin van het schooljaar. KLACHTENPROCEDURE In het contact tussen leerling en de organisatie kan er wel eens iets misgaan, wat zelfs tot een eventuele klacht kan leiden. De aard en de ernst van klachten kunnen erg verschillen. Klachten over het doen en laten van medewerkers van CIOS Sittard-Venlo, zaken die volgens jou anders hadden gemoeten of anders hadden gekund bespreek je eerst met degene die de klacht heeft veroorzaakt of iemand die volgens jou voor een oplossing kan zorgen, zoals je mentor, of de vertrouwenspersoon. (zie voor info over de Algemene Infogids van Leeuwenborgh). Daarnaast mag je/ of ouders ook contact opnemen met de opleidingsmanagers. Blijf je ontevreden, dan kun je ook kiezen voor het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar de Klachtencommissie van ROC Leeuwenborgh, t.a.v. Mevr. E. Dols; Postbus 1825, 6201 BV, Maastricht. BEDRIJFSHULPVERLENING In geval van calamiteiten is er een team van Bedrijfshulpverleners aanwezig. De Bedrijfshulpverleners hebben tot taak handelend op te treden in noodsituaties. Zij worden jaarlijks getraind om hun vaardigheden op peil te houden. Indien er zich een calamiteit voordoet dien je hun aanwijzingen op te volgen. BEGELEIDING BIJ STUDIE EN OPLEIDING De begeleiding binnen het CIOS is erop gericht de studenten zo goed mogelijk te laten studeren. Problemen dienen zo veel mogelijk voorkomen te worden en als ze onverhoopt toch optreden is het van belang dat ze in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd worden en er met de student een plan wordt gemaakt om de problemen op te lossen. Van belang is dat informatie die voorafgaande aan de studie kan worden verstrekt ons als opleiding helpt beter voorbereid met de student aan de gang te gaan. Te denken valt dan aan belemmeringen die al bekend zijn (bijvoorbeeld dyslexie, ADHD of faalangst). Het aanleveren van dergelijke gegevens gebeurt bij de mentor aan het begin van het schooljaar. 11

12 Begeleiding bij studie en opleiding DE MENTOR Iedere groep/klas studenten heeft een eigen mentor. Voor de begeleiding van zijn klas of groep zijn uren ingeroosterd. Daarnaast heeft de mentor tijd voor de individuele begeleiding van de studenten van zijn groep. De mentor zal bij aanvang van het schooljaar met behulp van informatie van het loopbaanportaal en eventueel een persoonlijk gesprek inzicht proberen te krijgen in: de leer- en leefsituatie van de student; de belemmeringen van de student, zoals bijvoorbeeld: lichamelijke handicaps, dyslexie, dyscalculie, problemen bij begrijpend lezen, faalangst, concentratieproblemen, ADHD, blessures; de leer- en werkervaringen voorafgaande aan deze studie; de motivatie van de student. Aan de hand van de gegevens kan de mentor de student doorverwijzen naar de trajectbegeleider van het LoopBaanPortaal. Deze kijkt samen met de student welke aanpassingen nodig zijn en welke extra ondersteuning gewenst is. TOPSPORTREGELING/-BEGELEIDING Topsporters zijn de ambassadeurs van onze opleiding. CIOS Sittard-Venlo biedt aan topsporters faciliteiten om topsport en studie te combineren. Dit heeft in het verleden tot goede prestaties geleid, zowel op gebied van sport als studie. Om in aanmerking te komen voor de topsportregeling moet de student(e) in het bezit zijn van een Topsportpas. Criteria van topsportstatussen in Nederland zijn per sporttak verschillend en in samenwerking met de sportbond en NOC*NSF landelijk vastgelegd. Samen met één van de topsportcoördinatoren zal een oplossing gezocht worden om deze specifieke situaties te bespreken. 12

13 CIOS opleidingen In het eerste schooljaar wordt voor de niveau 3-4 opleidingen in Sittard een zogenaamde topsportgroep (klas) geformeerd. Studenten in Venlo zitten in een reguliere klas. In overleg met de mentor en topsportcoördinator worden afspraken gemaakt. In de overige studiejaren zitten de topsporters bij ons in normale klassen samen met andere studiegenoten. Zij hebben indien wenselijk,wel een aangepast rooster,rekening houdend met hun individuele sportomstandigheden. Om tot een verantwoord evenwicht te komen tussen studie en sport vindt er regelmatig overleg plaats met de student en indien nodig ook met de ouders, sportorganisatie en sportbond. Studieresultaten en sportbeoefening zullen dan nader bekeken worden. Topsporters op het CIOS Sittard-Venlo kunnen rekenen op bijzondere faciliteiten,zodat zij hun sport optimaal kunnen blijven beoefenen. Wij bieden extra hulp en ondersteuning d.m.v. Lesroosteraanpassingen Vrijstelling van lessen voor trainingen en toernooien Gebruik van trainingsaccommodaties Studiespreiding Begeleiding door topsportcoördinator Medische begeleiding 13

14 Wie komen in aanmerking voor topsportbegeleiding? Sporters met een TOPSPORTSTATUS en in het bezit van een Topsportpas. Status A: Sporters(senioren)die tot de besten in Nederland behoren. Status B: Sporters(senioren)die tot de besten in Nederland behoren. Internationaal Talent (IT): Sporters (jeugd) die behoren tot het hoogst landelijk prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Nationaal Talent (NT): Sporters(jeugd)die behoren tot het hoogst landelijk prestatie-niveau in hun leeftijdscategorie. Belofte (Bel) :Sporters(jeugd)die minstens behoren tot het hoogst landelijk prestatieniveau in hun leeftijdscategorie. Regio Status 1(RS1): Sporters (senioren/jeugd) die tot de besten van Nederland behoren. Regiostatus 2 (RS2): Sporters (jeugd)die binnen hun leeftijdscategorie op regio naal niveau tot de beteren behoren. Voor verdere informatie over topsportbegeleiding kunt u contact opnemen met topsportcoördinator: Leerjaar 1: Jurgen de Haan Leerjaar 2: Gino Smits Leerjaar 3 en 4: Jan Lauers 14

15 CIOS opleidingen BPV- / STAGEBEGELEIDING Een groot gedeelte van de opleiding bestaat uit BPV (= beroepspraktijkvorming = stage). Het CIOS beschikt over een groot aantal goede en erkende BPV-adressen. Tijdens de opleiding word je in de BPV begeleid door een docent, veelal je mentor. Deze docent ziet toe op de begeleiding op je BPVadres. De BPV-docent evalueert tussentijds met jou en het BPV-adres het verloop van de stage (telefonisch, bezoek, schriftelijk). De BPV-docent heeft de eindverantwoording ten aanzien van de BPV-beoordeling. Op de locatie Venlo kan men terecht bij de fysiotherapeut dhr. Montulet bij de Health & Racket Club. MEDISCHE KEURINGEN De medische keuringen voor het CIOS worden verzorgd door onze sportarts: drs. P.R.M. Dobbelaar, Orbis Sport dr. H. van der Hoffplein BG Sittard-Geleen / Voor meer informatie over de beroepspraktijkvorming kunnen studenten, maar ook BPV-instellingen terecht bij de betreffende BPV-docenten. De bpv-coördinatie is in handen van dhr. Jan Retera MEDISCHE BEGELEIDING Voor begeleiding en advies bij sportblessures kun je terecht bij onze fysiopartner Fysio Vizion. Voor medische begeleiding kunnen studenten op maandag en vrijdag gebruik maken van het spreekuur bij Fysio Vision. Hiervoor dienen ze zich altijd per mail aan te melden. Verdere info is te verkrijgen bij de mentor. 15

16 Onderwijs Centraal binnen onze opleiding staat het leren les- en leidinggeven op het gebied van sport en bewegen in de breedste zin van het woord. Studenten die de opleiding voltooien komen overwegend in leidinggevende en/of middenkaderfuncties binnen de sportwereld terecht of starten een eigen sportonderneming. Daarnaast is er een groep die doorstroomt naar het HBO (niveau 4 is hiervoor een vereiste). ONDERWIJSJAARPLANNING De onderwijsjaarplanning krijg je aan het begin van het schooljaar uitgereikt. STUDIERESULTATEN / BEROEPSHOUDING Tijdens de begeleidingsuren worden de studieresultaten besproken. Onvoldoende resultaat / attitude / absentie kan uiteindelijk leiden tot; een waarschuwing middels een brief een negatief studieadvies middels een brief eventueel gevolgd door een bindend negatief studieadvies. (ontbinding van de onderwijsovereenkomst) BONDSKWALIFICATIES Voor het behalen van een bondskwalificatie binnen een stream of keuzevak worden er vanuit de bond eisen vastgesteld. Het behalen van bondskwalificaties kan extra kosten met zich meebrengen. De informatie hierover ontvang je van je eigen mentor. 16

17 CIOS opleidingen PANELGESPREKKEN Twee keer per jaar worden er panelgesprekken met studenten georganiseerd. Deze worden gehouden door de kwaliteitsmedewerker en een opleidingsmanager. Het belangrijkste doel is het leren kennen van de opvattingen van de studenten over het onderwijs en de organisatie van het CIOS. Bij het panelgesprek komen deelnemers samen tot bepaalde meningen, opvattingen en suggesties. Het panel vormt input voor het beleid van onze school, maar is tegelijkertijd ook een middel voor goed partnerschap. Het vragen naar de opvattingen, de wensen of de verwachtingen en de waardering van studenten draagt tenslotte bij aan een nog betere opleiding. 17

18 Verzekeringen COLLECTIEVE WA-VERZEKERING Door de school is voor deelnemers een Collectieve Ongevallen- en Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, die van kracht is gedurende alle school-uren en schoolactiviteiten. Deze WA-verzekering vergoedt de schade die niet door je eigen WA verzekeraar wordt vergoed, zoals bv. schade tijdens stageperiodes in Nederland. Het maximaal verzekerde bedrag per gebeurtenis is , en max , per jaar. Een stagiair is echter niet altijd voor alle schade tijdens zijn of haar stage verantwoordelijk. Onder normale omstandigheden valt de stagiair onder de verantwoordelijkheid van het stagebedrijf (de stagiair is net als de werknemers een ondergeschikte ). Maar er zijn situaties denkbaar dat de rekening van de schade tijdens de beroepspraktijkvorming toch bij de stagiair wordt neergelegd. In dat geval biedt de WA-verzekering van school een dekking tot een max. van , Bij een WA-schade dient eerst de eigen WA-verzekering van het stagebedrijf te worden aangesproken. Let op: schade aan of met motorvoertuigen zoals auto s (ook op het stageadres!) is van dekking uitgesloten. In die gevallen dient dus de verzekering die speciaal voor dat motorvoertuig is afgesloten (de WA-autoverzekering bijvoorbeeld) te worden ingeschakeld. De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door deelnemers aan andere deelnemers is toegebracht. De school kan eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal, beschadiging en/of zoekraken van bezittingen van de deelnemers. Schade door deelnemers toegebracht aan gebouwen en/of inventaris zal op de deelnemers c.q. op de ouders (bij minderjarigheid) verhaald worden. In geval van verschil van mening tussen deelnemers c.q. ouders en ROC Leeuwenborgh behoudt Leeuwenborgh zich het recht voor het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter. 18

19 CIOS opleidingen ONGEVALLENVERZEKERING Een verzekering tegen het risico van ongevallen heeft ROC Leeuwenborgh ook collectief afgesloten. Deze ongevallenverzekering is geldig gedurende de gehele studietijd en alle schooluren, dus ook tijdens beroepspraktijkvorming, al of niet in het buitenland, maar ook tijdens de reis van huis naar school en omgekeerd. De polis kent verschillende rubrieken, en verzekerde bedragen, waarvan hieronder een uittreksel: blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval , bij overlijden als gevolg van een ongeval 5.000, geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval 2.500, tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval 2.500, ongevallenverzekering zoals hiervoor omschreven gewoon van kracht. Deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen in Nederland zijn voor het WA-risico verzekerd mits de beroepspraktijkvorming bij ROC Leeuwenborgh bekend is en er dus een BPV-overeenkomst of praktijkovereenkomst aan ten grondslag ligt. Voor deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen in het buitenland adviseren wij de speciale stage-buitenlandpolis (Insurance Passport for Students) af te sluiten. Een folder van die IPS-stage- buitenlandpolis is op school verkrijgbaar. In die polis zijn naast het WA-risico in het buitenland ook verzekerd de ziektekosten, repatriëring, (w.o. ook begrepen overeenkomst ouders) rechtsbijstand en bagage. Informatie is ook te vinden op De twee laatste rubrieken gelden als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering van de student c.q. van de ouders wanneer de student nog geen 18 jaar is. VERZEKERING TIJDENS BEROEPS- PRAKTIJK-VORMING (BPV) Voor deelnemers die aan een beroepspraktijkvorming deelnemen (in Nederland of in het buitenland) blijft de 19

20 SCHOOLREIS- / EXCURSIEVERZEKERING Alle deelnemers van ROC Leeuwenborgh zijn tijdens (school)reizen en(school) excursies niet alleen verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid, maar ook tegen de risico s van noodzakelijk vervroegde terugkeer, bagageschade, het risico van ongevallen en overlijden. Ook is tijdens reizen en excursies een beroep mogelijk op de alarmdienstcentrale. Deze polis geldt dus alleen tijdens schoolreizen en schoolexcursies en is geldig binnen de gehele wereld. (Polisnummer: ROC Leeuwenborgh). Let op: deze verzekering is niet geschikt voor de deelnemer die op stage gaat in het buitenland. Voor die deelnemers is er de speciale IPS- studentenstagepolis. Indien een student niet kan/wil deelnemen aan een kamp of activiteit waaraan extra kosten verbonden zijn kan hij zich hiervoor afmelden. Hij dient de afmelding te laten verlopen via mail; De student zal een vervangende opdracht ontvangen gerelateerd aan de uren omvang van de activiteit. CIOS Nederland noch CIOS Sittard-Venlo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die door deelnemers aan andere deelnemers is toegebracht. De school kan eveneens geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diefstal beschadiging en/of zoek raken van bezittingen van de deelnemers. 20

21 Huisregels CIOS opleidingen Deze huisregels zijn bedoeld om een aangenaam werk-, studie- en leefklimaat te scheppen en om een aantal zaken helder met elkaar af te spreken. 1. De vooringang is toegankelijk voor bezoekers, medewerkers en studenten en dient voor iedere bezoeker ruime doorgang te bieden. Parkeren van fietsen en overige belemmeringen zijn hier niet toegestaan. Ook is het geen rokers plaats, want er wordt niet gerookt door medewerkers en studenten op het CIOS-terrein. In Venlo worden regels gehanteerd per accommodatie. Deze worden duidelijk gemaakt tijdens de eerste lessen. 2. De docenten zorgen voor de toegang tot de kleedlokalen. Elke student laat zijn spullen in principe in zijn kluisje. Laat geen spullen onbeheerd liggen i.v.m. diefstal. De kleedlokalen altijd na gebruik schoon achtergelaten. In Venlo staan de lockers in de DOJO. Het is niet toegestaan daar om te kleden, te eten, of te drinken. 3. Studenten hebben geen toegang tot docentenkamers, behalve onder verantwoordelijkheid van een aanwezige docent. 4. De aanwijzingen van de CIOS medewerkers volg je op. 5. Bij (herhaaldelijk) overtreden van huisregels kun je formeel worden gewaarschuwd of voor een of meerdere dagen de toegang tot de lessen en schoolactiviteiten worden ontzegd. In het uiterste geval kan het management van de het aan het college van bestuur van ROC Leeuwenborgh voorstellen je van de opleiding te verwijderen. 6. Het management beslist bij niet gereglementeerde zaken. 7. Het CIOS maakt geen onderscheid tussen personen van verschillende huidskleur, ras, geslacht, geloof, enz. Het doen van racistische en/of discrimineren de uitlatingen is volstrekt ongewenst en zal leiden tot sancties van het management. 21

22 8. Tijdens de theorielessen dienen de studenten correct gekleed te zijn: CIOS trainingspak of gewone kleding. Tijdens de praktijklessen is het dragen van CIOS kleding en het juiste sportschoeisel verplicht: dopschoenen buiten, zaalschoenen binnen, slippers in het zwembad. De stream-, of keuze vakdocent bepaalt de gepaste kleding voor het betreffende vak. Indien men op de velden heeft gesport is het verplicht gebruik te maken van de achteringang van de kleedlokalen (locatie Sittard). Met voetbalschoenen, dopschoenen en vuile buitenschoenen wordt niet door de gangen en hal van het gebouw gelopen. Vuile schoenen worden eerst op de daarvoor bedoelde plaatsen schoon gemaakt. 9. Indien een student zich schuldig maakt aan het plegen van diefstal of een misdrijf, zal er onmiddellijk worden gehandeld volgens de onderwijsovereenkomst en er wordt aangifte gedaan bij de politie. Gelegenheid maakt diefstal mogelijk. Neem daarom geen waardevolle spullen mee naar school zonder noodzaak. Zorg voor merktekens van persoonlijke kleding en materialen. Doe in geval diefstal aangifte bij de politie. 10. I.v.m. eventueel door te voeren roosterwijzigingen ben je gedurende het gehele schooljaar beschikbaar voor lessen van maandag uur tot vrijdag uur. NB.: dit geldt tot en met de laatste officiële schooldag. Het is verstandig pas afspraken voor stage e.d. te maken nadat je rooster bekend is. De kans bestaat dat je elke periode een ander rooster hebt. 11. Te laat komen in de lessen: Een docent heeft de mogelijkheid je, vanwege te laat komen, de toegang tot de les te ontzeggen als de tussentijdse binnenkomst storend voor de les is. De mogelijkheid de lestoegang te ontzeggen geldt voor maximaal 1 lesuur (45 minuten) of blokuur (90 minuten). Voor praktijkvakken dien je zelf een goede warming-up verzorgd te hebben. De docent spreekt je aan op te laat komen. Alle lessen en lesvervangende activiteiten moeten worden bijgewoond. 12. Roken en Drugs (Wiet) is absoluut niet toegestaan in de totale sportaccommodatie/locatie en het gehele schoolterrein, ook niet tijdens onderwijsactiviteiten extern. 22

23 CIOS opleidingen Drinken en eten doe je op school alleen in de kantine. In Venlo kan men alleen gebruik maken van de kantine bij de Health & RacketClub. Iedereen is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de kantine. In het theorie gebouw wordt geen gebruik gemaakt van de kantine. Alcoholische dranken, soft- en harddrugs en middelen die op de zgn. dopinglijst staan vermeld worden onder schooltijd en tijdens schoolactiviteiten niet gebruikt. Verwijdering van school is hierdoor mogelijk. 14. Accommodaties en lokalen worden gebruikt voor de in het rooster vastgestelde activiteiten. 15. In hal en gangen zet je geen tassen en sportmaterialen neer. Tassen en sportmaterialen horen in je eigen kluisje geplaatst te worden. 16. Geleend materiaal wordt na afloop gecontroleerd, teruggebracht naar de plaats waar het is opgehaald (conciërge/materiaalbeheerder). Als je materiaal leent moet je hiervoor een briefje tekenen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het terugbrengen van het materiaal. 17. Niet teruggebrachte materialen worden in rekening gebracht bij de studenten die verantwoordelijk zijn. Uitleen voor gebruik bij stages is niet toegestaan. 18. Voor het als CIOS-vertegenwoordiger(s) optreden naar buiten, moet je toestemming van de schoolleiding vragen en krijgen. 19. Het dragen van uniforme CIOS-kleding (zie kledinglijst) kan door de schoolleiding en docenten bij lessen en andere activiteiten verplicht worden gesteld. 23

Studiegids Startbaan AKA

Studiegids Startbaan AKA Studiegids Startbaan AKA Opleiding: BOL Inhoudsopgave 1. Startbaan AKA 2. Inhoud van de opleiding 3. De opleiding - School - BPV - Begeleiding - Examinering 4. Het diploma 5. Regelingen en documenten in

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS

DE GOUDEN GEDRAGSREGELS Regels 1. GEDRAGSREGELS... 2 DE GOUDEN GEDRAGSREGELS... 2 2. AANVULLENDE REGELS... 2 VERLIES EN DIEFSTAL, AANSPRAKELIJKHEID... 2 VERNIELING/ BESCHADIGING... 2 VERZEKERING... 2 VERWIJDERING UIT DE LES...

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud

Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO. Inhoud Deelnemersstatuut Jouw rechten en plichten bij AOC de Groene Welle-VO-MBO Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Waar moet de school voor zorgen? Hoofdstuk 3: Wanneer laten we je toe op deze school?

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2013-2014 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg

voor studenten. wegwijs. School voor Gezondheidszorg 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Gezondheidszorg welkom bij de School voor Gezondheidszorg Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen infovoor ouders verzorgers School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school.

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

School voor Bouwtechniek

School voor Bouwtechniek infovoor ouders verzorgers School voor Bouwtechniek welkom bij de School voor Bouwtechniek Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij ons heeft,

Nadere informatie

School voor Onderwijs en Kinderopvang

School voor Onderwijs en Kinderopvang infovoor ouders verzorgers School voor Onderwijs en Kinderopvang welkom bij de School voor Onderwijs en Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Deelname aan alle activiteiten van Kompassie yoga studio is geheel voor eigen risico van de deelnemers.

Deelname aan alle activiteiten van Kompassie yoga studio is geheel voor eigen risico van de deelnemers. Huishoudelijk reglement Kompassie yoga studio: Artikel 1 Toegang Toegang tot de faciliteiten en activiteiten enkel voor bevoegden, c.q. medewerkers en consumenten met een geldig online deelname bewijs.

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN

REGELS EN RICHTLIJNEN REGELS EN RICHTLIJNEN Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit

voor studenten. wegwijs. School voor Logistiek en Mobiliteit 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Logistiek en Mobiliteit welkom bij de School voor Logistiek en Mobiliteit Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

Onderwijs met hoofd en hart

Onderwijs met hoofd en hart Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven Onderwijs met hoofd en hart www.altra.nl minigids_school2care.indd 1 18-06-15 14:22 Beste leerling, welkom bij School2Care! School2Care

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen

voor studenten. wegwijs. School voor Sport en Bewegen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels

Locatiegids. Hoefsmidstraat. In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Locatiegids Hoefsmidstraat In dit overzicht: Algemene gegevens Faciliteiten Contactpersonen Ziek melden Specifieke regels Algemene gegevens Locatie Hoefsmidstraat Postadres Hoefsmidstraat 41 Postcode en

Nadere informatie

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1

Spelregels 2015-2016. VMBO Ermelo. Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Spelregels 2015-2016 VMBO Ermelo Groevenbeek-Spelregels 2015-2016 (VMBO Ermelo) (A5)_DEF.indd 1 Zo gaan we met elkaar om Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school.

Nadere informatie

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering De school heeft deze verzekering via Concent. Hiermee is de aansprakelijkheid voor bestuursleden, docenten en personeel afgedekt op het gebied van de kwaliteit

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie

voor studenten. wegwijs. School voor ICT en Mediatechnologie 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin krijgt en

Nadere informatie

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen,

SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR. Beste leerlingen, SCHOOLREGELS RIJNLANDS LYCEUM WASSENAAR Beste leerlingen, Als je met zoveel mensen, leerlingen en medewerkers, samen elke dag een gebouw bewoont, dan moet je afspraken maken over de huisregels. De belangrijkste

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Algemeen directeur Directeur sociale zaken

Algemeen directeur Directeur sociale zaken VOORWOORD Wanneer je aan je collega s zou vragen waarom zij naar het werk gaan, dan geven zij vast verschillende antwoorden. De één wil bijvoorbeeld veel geld verdienen, terwijl de ander het juist belangrijk

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Programmaboekje. Heuvelrug Jeugdvoetbaldagen

Programmaboekje. Heuvelrug Jeugdvoetbaldagen Programmaboekje Heuvelrug Jeugdvoetbaldagen 16, 17 en 18 augustus 2016 Voorwoord Beste sportvrienden, Op 16, 17 en 18 augustus 2016 organiseert DEV Doorn de jaarlijks terugkerende Jeugdvoetbaldagen. Van

Nadere informatie

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan

een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan een boekje over huisregels, pesten, veiligheid en hoe wij met elkaar omgaan Inhoudsopgave Huisregels blz. 2 Voordat de les begint 2 Het rooster en dagrooster / Kom je te laat 3 Absentie en verlof 4 Tijdens

Nadere informatie

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL

Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Als ik hier een diploma kon halen was ik het liefst hier gebleven ONDERWIJS MET HOOFD EN HART WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij School2Care! CoachJ Je coach is de komende tijd je steun en toeverlaat.

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen

voor studenten. wegwijs. School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen welkom bij de School voor Mode en Uiterlijke Verzorging Mode-opleidingen Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar De leef- & schoolregels van Groot Goylant Hoofdregels: Schooljaar 2017-2018 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving: Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug.

Onderwijsruimten 12. Bij het verlaten van de onderwijsruimten zet je het meubilair in de standaardopstelling terug. Huisregels ROC Ter AA Gedrag en kleding In je kleding en uiterlijk toon je respect voor de ander en houd je rekening met eisen van hygiëne en veiligheid in het algemeen en (voor zover van toepassing) binnen

Nadere informatie

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Mini-gids 2015-2016 Beste leerlingen, ouders en verzorgers, Vanaf schooljaar 2015-2016 mag ik meedenken en meebouwen aan de ontwikkeling van het Hyperion Lyceum. Ik heb daar heel veel zin in. Het Hyperion

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL minigids_altra NOORD_ZUIDOOST.indd 1 09-08-16 10:40 Beste leerling, welkom bij Altra College! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Commerciële Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Commerciële Dienstverlening welkom bij de School voor Commerciële Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het hier naar je zin

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement.

Kijk rond in de buurt van de school. Onderzoek het schoolregelement. Kijk rond in de buurt van de school. * Onze school staat in een middenklas woonwijk met ook andere scholen rond om ons heen. Relatief wonen er weinig kinderen in deze buurt, degene die er wonen zijn nog

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is.

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is. INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S fusieschool de Plenkert/bs St. Joseph Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen op onze basisschool en in het bijzonder je mentor willen

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO

NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID. Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO NORDWIN COLLEGE TOPSPORTBELEID Topsportbeleid voor VMBO-groen en MBO Inhoudsopgave Nordwin College: Topsportvriendelijk!... 2 Topsportbeleid... 2 Topsportfaciliteiten... 3 Contract... 4 Topsport Contract

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015

Introductiedag 1 e jaars studenten. Dinsdag 9 juni 2015 Introductiedag 1 e jaars studenten Dinsdag 9 juni 2015 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 15-16 2. Programma schooljaar 15-16 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Pasdag en bestellen

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid

voor studenten. wegwijs. School voor Orde en Veiligheid 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Orde en Veiligheid welkom bij de School voor Orde en Veiligheid Beste student, Welkom op onze school. Ik hoop dat je het naar je zin krijgt en dat je met succes

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1 en 2 leerjaar 3 en 4 Mini-gids 2015-2016 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2015-2016. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening

voor studenten. wegwijs. School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening 2016-2017 voor studenten wegwijs School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening welkom bij de School voor Administratieve en Juridische Dienstverlening Beste student, Welkom op onze school.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEBOUW ZUSTER HENNEKEPLEIN Openingstijden schoolgebouw Het schoolgebouw is tijdens lesweken van maandag tot en met vrijdag geopend van 7.00 uur tot 17.30 uur. Schoolpas Een cursist

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

JOB-monitor 2010 Vragenlijst

JOB-monitor 2010 Vragenlijst JOB-monitor 2010 Vragenlijst Definitief JOB in samenwerking met ResearchNed 2009 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2010 mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van:

STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: STAGEBOEKJE ZEVENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 14 24 april 2014 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 Inleiding Van 14 tot en met 24 april 2014 ga jij 7 dagen stage lopen.

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016

schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 toetsbeleid schoolreglement * algemeen schoolreglement jan arentsz * 2015/2016 Een school is een complex geheel. Dat vraagt om duidelijke regels. We hebben deze vastgelegd in het schoolreglement. Vanzelfsprekend

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016

Introductiedag 1 e jaars studenten. Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Introductiedag 1 e jaars studenten Woensdag 15 juni / 6 juli 2016 Welkom! 2 Inhoud presentatie 1. Start schooljaar 16-17 2. Programma schooljaar 16-17 3. Financiën 4. Succes- en risicofactoren 5. Passen

Nadere informatie

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016. www.willibrordgymnasium.nl PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR HET SCHOOLJAAR 2015-2016 www.willibrordgymnasium.nl SPEERPUNTEN IN ONDERWIJS EN BEGELEIDING MISSIE EN VISIE Willibrord Gymnasium staat voor categoraal gymnasiaal onderwijs in

Nadere informatie

De regels van het SSgN-spel

De regels van het SSgN-spel De regels van het SSgN-spel Schooljaar 2015-2016 De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen houdt er niet van om regels en gedragscodes dwingend op te leggen. Toch ontkom je er niet aan om op een plek waar

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Leren en werken voor je toekomst

Leren en werken voor je toekomst 2017-2018 ALTRA COLLEGE ZUIDOOST/NOORD Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71

Locatiegids 2015-2016. Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Locatiegids 2015-2016 Gebruikersgids voor de locatie Dakotaweg 71 Inhoudsopgave Inleiding 3 Locatiegegevens Dakotaweg 4 Algemene gegevens 4 Openingstijden locatie 4 Roosterinformatie 4 Lestijden en lesroosters

Nadere informatie

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger,

1. Leefregels 14-15 VOORWOORD INHOUD. Beste leerling, collega en ouder/verzorger, 1. Leefregels 14-15 VOORWOORD Beste leerling, collega en ouder/verzorger, Op de voorkant van dit boekje staat LEEFREGELS. Deze regels gelden ook voor alle buitenschoolse activiteiten. Deze regels zijn

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. 10.25-10.45 uur. 12.25-13.00 uur. 14.40-14.50 uur Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten waarschijnlijk

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Hartelijk welkom bij De Hoekse Dolfijn. U heeft gekozen voor een bedrijf dat streeft naar een hoge kwaliteit. Duidelijkheid is ook een vorm van kwaliteit. Daarom hebben

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim

Studentendecanaat. De Topsportregeling. het gebeurt op windesheim Studentendecanaat De Topsportregeling het gebeurt op windesheim Colofon Deze informatiebrochure is uitgegeven door het Studentendecanaat van Christelijke Hogeschool Windesheim. Redactie: Marketing en Communicatie

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen

Regels en Richtlijnen Regels en Richtlijnen Een woord vooraf Om een school als de onze, met drie gebouwen, zo n 2300 leerlingen, 200 docenten en 40 leden van het ondersteunend personeel, goed te laten functioneren, hebben we

Nadere informatie

even bijtanken Doorstart

even bijtanken Doorstart Doorstart even bijtanken Welkom bij schakelopvang De Doorstart Waarom naar De Doorstart? Je bent nog (partieel) leerplichtig maar het kan zijn dat het niet zo lekker loopt op school. Misschien doordat

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

JOB-monitor 2012 Vragenlijst

JOB-monitor 2012 Vragenlijst JOB-monitor 2012 Vragenlijst (na testen met mbo-studenten) JOB in samenwerking met ResearchNed 2011 JOB. Geen van de materialen die onderdeel uitmaken van de JOB-monitor 2012 mogen zonder voorafgaande

Nadere informatie

Beleid topsport. Faciliteiten Wanneer een leerling de topsportstatus heeft gekregen komt hij/zij in aanmerking voor de volgende faciliteiten:

Beleid topsport. Faciliteiten Wanneer een leerling de topsportstatus heeft gekregen komt hij/zij in aanmerking voor de volgende faciliteiten: Beleid topsport Inleiding Het Zaanlands Lyceum heeft veel leerlingen met bijzondere talenten. Voor het omgaan met leerlingen met talenten op het gebied van sport (topsportleerling) heeft het Zaanlands

Nadere informatie

VMBO Ermelo. Spelregels

VMBO Ermelo. Spelregels VMBO Ermelo Spelregels 2016-2017 Zo gaan we met elkaar om Onderwijs en huiswerk Een goede sfeer is heel belangrijk. Dat is overal zo, maar zeker ook op school. Alleen Je hebt recht op goed onderwijs. Alle

Nadere informatie

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting Voorlichting CIOS Sittard-Venlo Frank Schoonbrood (F.J.M.) Jaargroepleider / docent / projectleider CIOS Sittard Milaanstraat 125 6135 LH Sittard 088-001 5190 / 06-31196478 f.schoonbrood@leeuwnet.nl Klaar

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie