Gert. van Lunteren. Assurantiën BV. Volleybal Vereniging Harderwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gert. van Lunteren. Assurantiën BV. Volleybal Vereniging Harderwijk"

Transcriptie

1 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V. rainen ass

2 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass

3 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass

4 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass

5 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 5 rainen ass

6 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V rainen ass

7 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 7 rainen ass

8 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : asistechniek - tallen - verplaatsen --> ooit de bal naar --> speelt de bal onderhands naar Opmerkinen : Goed op de pass techniek letten en corrieren. Oranisatie : Na b.v. 0 ballen doordraaien e : vant de pass van in set-up houdin. e : de bal bovenhands aanspelen en bij een oede pass van de bal bovenhands doorspelen. 8 --> ooit de bal stap links van aan --> naar links instappen en de bal teru passen naar aat steeds teru naar zijn uitanshoudin Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo ( hoeken armen ). - ruimte maken armen romp - schouders voor de knieen bij pass voor het lichaam - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam --> ooit de bal stap rechts van aan --> naar rechts instappen en de bal teru passen naar --> ooit de bal a passen links van --> shuffle naar links en passt de bal teru naar aat steeds teru naar zijn uitanshoudin rainen ass

9 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : asistechniek - tallen - verplaatsen --> ooit de bal nu a passen rechts van --> shuffle naar rechts en passt de bal teru naar aat steeds teru naar zijn uitanshoudin Variant: ij een oede pass speelt de bal maal boven het hoofd en daarna weer door. --> en ooit de bal afwisselend a passen links en rechts van --> shuffle naar links en passt de bal teru naar, daarna shuffle naar rechts en teru passen naar enz. Variant: ij een oede pass speelt de bal maal boven het hoofd en daarna weer door. 9 Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo ( hoeken armen ). - ruimte maken armen romp - schouders voor de knieen bij pass voor het lichaam - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam --> ooit de bal voor --> instappen met de voet welke achter staat en de bal teru passen naar in pass houdin meter achter de meterlijn. ls op de bal slaat aat achterwaarts verplaatsen. --> ooit de bal diep aan.. --> in passhoudin achterwaarts verplaatsen /shuffle Opmerkin : tijdens het verplaatsen niet omhoo komen. ls de bal links van hem wil spelen, dan met het linkerbeen naar achteren verplaatsen. ls de bal rechts van hem wil spelen, dan met het rechterbeen naar achteren verplaatsen. in pass houdin meter achter de meterlijn. --> ooit de bal kort aan. --> pass naar --> pass afvanen en diep aanooien --> in passhoudin achterwaarts verplaatsen/ shuffle en pass spelen naar en weer teru naar uitanspositie bij de meter lijn. Variant: e in set-up houdin de pass aannemen en daarna weer aanooien. e op de korte pass de bal maal boven het hoofd spelen en daarna diep bovenhands doorspelen rainen ass

10 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : asistechniek - inspelen tallen - verplaatsen R R --> pass naar en achter de bal aanlopen. --> pass naar positie waar inmiddels R staat. --> na pass verplaatsen naar de achterlijn. peler R achterlijn wordt, wordt en wordt R achterlijn. --> de bal diep aanspelen / aanooien --> pass naar en daarna schuin voorwaarts verplaatsen / shuffle --> de bal kort aanspelen / ooien. --> pass naar en daarna schuin achterwaarts verplaatsen / shuffle enz. Na b.v. 0 ballen plaats doordraaien > korte pass naar, --> bovenhands naar --> lane pass naar, --> korte pass naar --> 5 bovenhands naar, --> lane pass naar enz. Na b.v. 0 ballen plaats doordraaien. peler verplaatst zich steeds onder het net heen en weer. speelt --> over het net naar en speelt --> over het net naar achterwaarts verplaatsen omdraaien voorwaarts verplaatsen R --> passt de bal over het net naar en verplaatst zich voorwaarts naar het net. Onder het net draait hij in en verplaatst zich verder achterwaarts naar de positie van. --> passt over het net naar de positie van, waarinmiddels R staat. peler R wordt, wordt en wordt R. pelers en staan oneveer meter vanaf de zijlijn in het veld. --> passt naar, waarna hij zich zijwaarts verplaats en de zijlijn met zijn voet aantikt en weer teru aat naar zijn positie in het veld. --> idem --> enz. rainen ass

11 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V R R ass : asistechniek - roepen - verplaatsen > bovenhands naar --> pass naar en zijwaarts naar rechts verplaatsen --> bovenhands naar --> pass naar en verplaatsen naar achteren en positie R innemen. R --> 5 nadat zich verplaatst heeft neemt R de positie van in. enz. Na b.v. 0 ballen wisselen en R met en Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo - ruimte maken armen romp - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam Idem vooraande oefenin, maar speler en R verplaatsen zich nu van rechts naar links. Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - ruimte maken armen romp - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam Opmerkin : tijdens het verplaatsen niet omhoo komen. R R --> bovenhands naar --> pass naar en schuinvoorwaarst naar middenvoor verplaatsen --> bovenhands naar --> pass naar en schuinachterwaarts naar verplaatsen --> 5 bovenhands naar --> pass naar en via de achterlijn verplaatsen naar de positie van R R --> 7 nadat zich heeft verplaatst neemt R de positie van in, enz. Opmerkin : tijdens het verplaatsen niet omhoo komen. van linksachter naar middenvoor verplaatsen met het rechterbeen voor (shuffle ) Van middenvoor naar rechtsachter verplaatsen met het linkerbeen voor ( shuffle ) Idem vooraande oefenin, maar speler en R verplaatsen zich nu van rechtsachter naar middenvoor naar linksachter. Opmerkin : tijdens het verplaatsen niet omhoo komen. van rechtsachter naar middenvoor verplaatsen met het linkerbeen voor (shuffle ) Van middenvoor naar linksachter verplaatsen met het rechterbeen voor ( shuffle ) rainen ass

12 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 5 ass : asistechniek - pass posities - opsla posities of roepen K R R K --> vanaf positie 5 aanooien of aanslaan richtin positie. --> vanaf positie naar de korf passen. R pass bij de korf afvanen en bij in de ballenkar ooien. e : afstand verroten e : Opsla vanaf de achterlijn R K Opmerkin : Goed opletten dat telkens de juiste voet voor en achter staat bij het passen. K R peler R achterlijn wordt, wordt R en R wordt R achterlijn. K R R K R K --> vanaf positie aanooien of aanslaan richtin positie 5. --> vanaf positie 5 naar de korf passen. R pass bij de korf afvanen en bij in de ballenkar ooien. Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo ( hoeken armen ). - ruimte maken armen romp - schouders voor de knieen bij pass voor het lichaam - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam K R peler R achterlijn wordt, wordt R en R wordt R achterlijn. R K K R e : Korf op positie ( net of meterlijn ) pelverdeler eeft een set-up naar de korf. e : Korf op positie Oranisatie : pelverdeelster blijft staan rainen ass

13 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : asistechniek + pass posities + opsla posities of roepen --> vanaf positie 5 aanooien / aanslaan --> vanaf positie pass naar positie / --> set-up naar positie --> de set-up afvanen en bij in de ballenkar ooien. e : afstand verroten e : Opsla vanaf de achterlijn pelverdeler verplaatst zich vanaf positie naar positie / en aat na elke set-up teru naar zijn uitanspositie pelverdeler blijft staan en speler na b.v. 0 ballen, wisselen met een speler - R. peler R achterlijn wordt, wordt R achterlijn. Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo ( hoeken armen ). - ruimte maken armen romp - schouders voor de knieen bij pass voor het lichaam - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam asser verplaatsen voordat de pass eeven wordt : e: Vanaf de zijlijn het veld in. (van links naar rechts ) e : Vanuit het midden naar de zijlijn ( van links naar rechts. e : van voren naar achteren e : van achteren naar voren --> vanaf positie 5 wisselend aanooien / aanslaan naar positie en 5. --> vanaf positie en 5 pass naar positie / pass afvanen en bij in de ballenkar ooien. e : afstand verroten e : Opsla vanaf de achterlijn pelers na b.v. 0 ballen wisselen met spelers en R. --> vanaf positie wisselend aanooien / aanslaan naar positie en 5. rainen ass

14 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 7 ass : asistechniek + passer / loper + opsla posities of roepen --> vanaf positie aanooien / aanslaan --> vanaf positie 5 pass naar positie / --> set-up naar positie verplaatsen naar positie en de set-up afvanen en bij in de ballenkar ooien. e : afstand verroten e : Opsla vanaf de achterlijn peler R achterlijn wordt, wordt R achterlijn. Opmerkin : - voeten buiten schouderbreedte - bal links midden spelen / linkervoet iets naar achteren / linkerschouder hoo - bal rechts midden spelen / rechtervoet iets naar achteren / rechterschouder hoo ( hoeken armen ). - ruimte maken armen romp - schouders voor de knieen bij pass voor het lichaam - speelvlak plank en achter de bal - schouders kantelen bij pass opzij lichaam --> vanaf positie 5 aanooien / aanslaan --> vanaf positie pass naar positie / --> set-up naar positie verplaatsen naar positie en de set-up afvanen en bij in de ballenkar ooien. e : afstand verroten e : Opsla vanaf de achterlijn e : set-up meterlijn positie peler R achterlijn wordt, wordt R achterlijn. verplaatsen als passer / loper en vanaf de meterlijn ( home positie ) aanvalspas en de set-up naar spelen : e : ovenhands e : acties e : anval rechtdoor asser verplaatsen voordat de pass eeven wordt : e: Vanaf de zijlijn het veld in. (van links naar rechts ) e : Vanuit het midden naar de zijlijn ( van links naar rechts. e : van voren naar achteren e : van achteren naar voren Variant / specialisatie : e : opsla varieren in tempo en kort - diep e : opsla varieren in floater, jumpfloat, spronopsla rainen ass

15 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 8 ass : mentale voorbereidin - waarnemen + opsla posities R R O R O R O --> opsla naar positie > speler achterlijn en opserveert de opsla. Op het moment dat de serveerder de bal raakt verplaatst zich naar de plaats waar de bal komt en vant de bal in pass houdin. R --> opsla naar positie -, enz. peler die de pass heeft afevanen wordt R. erveerder O wordt en R wordt serveerder O. Mentale vaardiheden pass = waarnemen : - Geconcentreerd kijken naar de serveerder - eoordelen welke opsla wordt uitevoerd - Visuele informatie ( opooi, aanloop, spron, handbalcontact, tempo, effect ). - Kijken en herkennen balvlucht - eoordelen en verplaatsen naar de plaats waar men de bal aat spelen. - Vol de bal tot er contact is met de armen / speelvlak - Concentratie = doel x aandacht 5 5 R O R peler --> en speelt een pass naar speler aan het net. R O R O wordt passer, wordt speler, wordt R en R wordt O of met vaste speler die de pass afvant en aan eeft. O roep Groep serveert afwisselend naar verschillende posities veld roep. peler roep achterlijn en opserveert de opsla. roep Op het moment dat de serveerder de bal raakt verplaatst zich naar de plaats waar de bal komt en vant --> de bal in pass houdin en rolt --> de bal naar O roep. Groep serveren Groep verplaatsen en vanen O roep e : roep serveren vanaf positie e : roep serveren vanaf positie 5 O rainen ass

16 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 9 ass : ass posities - verplaatsinen - diverse type opslaen & opsla posities Verplaatsinslijnen passers : Voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie chuin voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie O O O --> opsla vanaf positie naar positie > pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. Opmerkin : peler is een passer / loper en zijn uitanspositie is conform de team - pass opstellinen. Uitanshoudin rechterbeen iets voor het linkerbeen. Verplaatsen volens de verplaatsinslijnen team- pass opstellinen. ijdens het verplaatsten niet omhoo komen. O Na b.v. 5 ballen wisselen. O --> opsla vanaf positie naar positie > ibero pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. O Opmerkin : peler is de libero of een primaire passer De uitanspositie is conform de team - pass opstellinen. O O O --> opsla vanaf positie naar positie - --> pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. Opmerkin : peler is de libero of een primaire passer De uitanspositie is conform de team - pass opstellinen. O Variant / specialisatie : e : opsla varieren in tempo en kort - diep e : opsla varieren in floater, jumpfloat, spronopsla e : ls vooraande oefeninen maar de opsla nu vanaf positie 5. O rainen ass

17 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V 0 ass : ass posities - verplaatsinen - diverse type opslaen & opsla posities Verplaatsinslijnen passers : Voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie chuin voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie O --> opsla vanaf positie naar positie en --> pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. O O Opmerkin : peler is een passer / loper en de libero De uitanspositie zijn conform de team - pass opstellinen. Uitanshoudin rechterbeen iets voor het linkerbeen. Verplaatsen volens de verplaatsinslijnen team- pass opstellinen. ijdens het verplaatsten niet omhoo komen. 7 7 O Na b.v. 5 ballen wisselen. O --> opsla vanaf positie naar positie en --> pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. O Opmerkin : peler is een primaire passer en de libero De uitanspositie zijn conform de team-pass opstellinen. O O O --> opsla vanaf positie naar positie , en --> ibero pass naar positie - --> set-up naar positie --> bal naar serveerder O rollen. Opmerkin : peler is een primaire passer, speler een passer / loper en de libero. De uitanspositie zijn conform de team-pass opstellinen. O O Variant / specialisatie : e : opsla varieren in tempo en kort - diep e : opsla varieren in floater, jumpfloat, spronopsla e : ls vooraande oefeninen maar de opsla nu vanaf positie 5. rainen ass

18 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : ass posities - spelvorm Verplaatsinslijnen passers : Voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie chuin voor- en achterwaarts vanuit uitanspositie O roep roep O Opmerkin : peler is een primaire passer, speler een passer / loper en de libero. De uitanspositie zijn conform de team-pass opstellinen. 8 8 O 5 5 O Groep en serveren om de beurt. ls roep serveert dan speelt roep de side - out, waarop roep verdedit. De spelverdelers vormen een mansblok ( blok opdracht de lijn dicht ). ls de rally is uitespeeld dan serveert roep enz. ls een roep b.v. 5 punten heeft ehaald dan een andere pass opstellin. O 5 5 pelverdeler varieert nu de aanval via positie en positie --> meter aanval ( pijpe aanval ) Met de diaonaal aanvaller op positie die een meter aanval speelt oppositie en de blokdekkin verzort. pelverdeler nu op positie en de diaonaal speler op positie O O ij een foute opsla of pass slaat een rallybal aan O O Variant / specialisatie : e : opsla varieren in tempo en kort - diep e : opsla varieren in floater, jumpfloat, spronopsla e : ls vooraande oefeninen maar de opsla nu vanaf positie 5. e: opsla positie varieren vanaf, en 5 rainen ass

19 Volleybal Vereniin Harderwijk ssurantiën V ass : asistechniek - pass posities - opsla posities of roepen R O O R O --> vanaf positie serveren --> vanaf positie 5 pass naar positie / --> pass afvanen Opmerkin: andacht voor de juiste verplaatsin en voetenstand van de passer. e : afvanen in set-up houdin e : afvanen in set-up houdin / in spron e : speelt de pass maal boven het hoofd in spron. R O O R peler O wordt R, R wordt R, R wordt en wordt afvaner en wordt R. Variant ( niet afebeeld ): O en R --> serveren vanaf positie 5. --> pass vanaf positie 9 9 R R O O R R Opmerkin: ls men de passer meerdere ballen achter elkaar wil laten passen, kan voor een andere oranisatie vorm worden ekozen. peler O en R serveren om de beurt. peler en R passen om de beurt. peler ( spelverdeler ) rolt de bal na het aannemen naar de serveerders. R R O O R R Met passers en R neemt de plaats in van de speler die epasst heeft. Variant ( niet afebeeld ): O en R --> serveren vanaf positie 5., en R --> passen vanaf positie en R R O O R R Oranisatie ( alle spelers draaien door ): peler O wordt R, R neemt de plaats in van de speler die epasst heeft ( of ), de passer wordt afvaner en wordt serveerder R. Oranisatie ( alleen de passers wisseenl na de pass ): peler R neemt de plaats in van de speler die epasst heeft ( of ), de passer wordt reserve passer R. oranisatie oranisatie rainen ass

Training Week nummer Datum Trainingskern Oefening

Training Week nummer Datum Trainingskern Oefening : Bewegingsvaardigheden : S1-3-1 11.13.26 Uitleg De speler start op de linkervoet in vak 1, en springt op de linkervoet naar vak 3 en weer terug naar vak 1 Dit patroon herhaalt zich voor een van tevoren

Nadere informatie

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL

OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL OEFENSTOF CIRCULATIE-MINIVOLLEYBAL NIVEAU 1 VANGEN, GOOIEN EN BEWEGEN ACCENTEN: VEELZIJDIG ONTWIKKELEN. BASISVAARDIGHEDEN VOOR IEDERE BALSPORT. BALVAARDIGHEID EN COÖRDINATIE. OOG - HAND, BALBAAN HERKENNING

Nadere informatie

week 2014/33, training 2 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Uitleg oefening

week 2014/33, training 2 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Uitleg oefening week 2014/33, training 2 Warming-up - Agility 1. Fysiek 1. Agility 1. Bewegingspatronen Movement Pattern Zie aandachtspunten bij oefening Oefening 041.111.03_L-drill 041.111.03_L-drill Uitleg oefening

Nadere informatie

Methode Mini Volleyball

Methode Mini Volleyball Methode Mini Volleyball Mini 0 Oefenstof Mini 0 A. Algemene bewegingsscholing: Coördinatieoefeningen, huppelen, buik- en rugspieroefeningen, rollen, klimmen en klauteren. Allerlei spelletjes, waarin veel

Nadere informatie

Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015. Versie 1.0

Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015. Versie 1.0 Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave: Bladzijde 1: Inhoudsopgave Bladzijde 2: Het hoe en wat van een training Bladzijde 3: Techniek: Pass Bladzijde 5: Techniek: Bovenhands

Nadere informatie

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015

w.herzog @ versatel. nl Technisch Beleid VVH 2010-2015 1 Beleid 2010-2015 Om het beoefenen van de volleybalsport te willen bevorderen beseft Volleybalvereniin Harderwijk ( VVH ) dat er voldoende keuzemoelijkheden moeten zijn voor leden om op hun eien niveau

Nadere informatie

UITWERKING JEUGDTRAININGEN. Laura Wassenberg

UITWERKING JEUGDTRAININGEN. Laura Wassenberg UITWERKING JEUGDTRAININGEN Laura Wassenberg Training 1 - Zelfstandig inlopen: knieheffen, hakkebillen, zijwaarts verplaatsen, kruislings verplaatsen, armen zwaaien - Intermezzo: 3mlijn en terug, 3mlijn,

Nadere informatie

MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE

MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE MODULE VOLLEYBAL TWEEDE FASE Deze module bestaat uit vier lessen volleybal, waarbij jullie zelf een gedeelte van de lessen verzorgen. De bedoeling is dat er groepjes van 8 leerlingen worden gemaakt. Elke

Nadere informatie

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen)

Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Woordenboek voor de jeugd. Ace Blessure Is een service die direct op de vloer komt binnen de lijnen. Hij kan dus niet gepasst worden. (ze konden de bal niet terugspelen) Een wond of breuk die veel pijn

Nadere informatie

Technische lijn (senioren)

Technische lijn (senioren) Technische lijn (senioren) Volleybalvereniging Volvera streeft naar een technische lijn die bekend is bij alle trainers en (senioren)teams. Deze technische lijn dient als leidraad voor trainers, spelers,

Nadere informatie

Bijlage trainers/coaches handboek

Bijlage trainers/coaches handboek Bijlage trainers/coaches handboek Opgesteld door het Jeugdbestuur 2014-2015 i.s.m. Ank Kampman, Ellis van Diepen en Richard Koets 1 Inhoudsopgave: 3.1 Globale opbouwtechnieken 3 3.2 Keywords 3 3.3 Onderarms

Nadere informatie

BASISTECHNIEK VOLLEYBAL 2000

BASISTECHNIEK VOLLEYBAL 2000 BASISTECHNIEK VOLLEYBAL 2000 NeVoBo regio Nieuw Gelre Kees de Jong Inhoud Basistechniek Volleybal 2000 INHOUD Een woord vooraf... 3 Trainingsdoelen... 4 Warming-up... 5 Lenigheidsoefeningen... 7 Balbaanherkenning...

Nadere informatie

Trainingsprogramma C-junioren

Trainingsprogramma C-junioren Trainingsprogramma C-junioren Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training Nummer 7...

Nadere informatie

Specifiek uithoudingsvermogen OEFENINGEN: CONDITIETRAINING. Verklaring gebruikte tekens. Specifiek UHV

Specifiek uithoudingsvermogen OEFENINGEN: CONDITIETRAINING. Verklaring gebruikte tekens. Specifiek UHV Verklaring gebruikte tekens De (meest) gebruikte tekens in mijn tekening met hun betekenis. UGP: Uitgangspositie UGH: Uitgangshouding SV: Spelverdeler Passing = Receptie Boha: Bovenhands Kast = Ballenmand

Nadere informatie

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 2 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Statische rekoefeningen

Statische rekoefeningen Statische rekoefeningen Bovenlichaam Lage rugspieren Ga met je zitvlak op je hakken zitten. Duw je handen over de grond naar voren en buig je rug. Rek zover mogelijk uit. Kijk naar de grond. Houd deze

Nadere informatie

Train de trainers programma SDV Barneveld Sessie 2

Train de trainers programma SDV Barneveld Sessie 2 Train de trainers programma SDV arneveld Sessie 2 Technische ommissie Jeugd Oktober 2006 SDV arneveld Vooraf een aantal tips Voor het versnellen van het leerproces zijn een aantal aanwijzingen van belang

Nadere informatie

Doelverdedigen : De Sliding Versie juni 2006 Bron: KNHB / C. van der Staak / J.Toxope / B.Bams

Doelverdedigen : De Sliding Versie juni 2006 Bron: KNHB / C. van der Staak / J.Toxope / B.Bams Doelverdedigen : De Sliding Versie juni 2006 Bron: KNHB / C. van der Staak / J.Toxope / B.Bams Jacqueline Toxopeus is oud-keepster van Den Bosch Dames 1 en van het Nederlands Elftal (89 interlands) en

Nadere informatie

OEFENINGEN: OPSTELLING

OEFENINGEN: OPSTELLING 5-1 systeem passopstellingen Geschreven door Marco de Winter Ik krijg nogal eens de vraag hoe het 1-5 systeem gespeeld moet worden. Nou zijn er natuurlijk varianten genoeg, dus ik wilde maar beginnen met

Nadere informatie

1 tegen 1 / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 / 4 tegen 4 / 6 tegen 6

1 tegen 1 / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 / 4 tegen 4 / 6 tegen 6 Aangepaste spelvormen voor volleybal op school en in de club Bron: http://www.vcdekroon.be/document/kopievanaangepastespelvormenvoorvolleybalopschool.doc Met spelvormen tegen / 2 tegen 2 / 3 tegen 3 /

Nadere informatie

VOLLEYBAL voor BSM. Geschreven door Erwin Elferink en Desiree Kosterink Redactie door Eric Swinkels

VOLLEYBAL voor BSM. Geschreven door Erwin Elferink en Desiree Kosterink Redactie door Eric Swinkels VOLLEYBAL voor BSM Geschreven door Erwin Elferink en Desiree Kosterink Redactie door Eric Swinkels 1. Inleiding 2. Waarom deze lessenserie volleybal? 3. Wat gaan de leerlingen leren? 4. Wat wordt er van

Nadere informatie

gerelateerde aandoeningen

gerelateerde aandoeningen Naam: Datum: Maatschap voor Sport-Fysiotherapie Manuele Therapie Medische Trainings Therapie en Echografie Stadtlohnallee 2 7595 BP WEERSELO Telefoon 0541-661590 Molemansstraat 52 7561 BE DEURNINGEN Telefoon

Nadere informatie

Doel van de warming-up oefeningen is het trainen van de basistechnieken zoals aannames, passen, lopen met de bal en passeerbewegingen.

Doel van de warming-up oefeningen is het trainen van de basistechnieken zoals aannames, passen, lopen met de bal en passeerbewegingen. Trainingsoefenstof bijeenkomst Starten met training geven in de zaal Warming-up Tekening 1: warming-up vormen met 2-tallen (a) en 4-tallen (b) Doel van de warming-up oefeningen is het trainen van de basistechnieken

Nadere informatie

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen

OCHTEND BOVENBOUW. Atletiek. 1 Sprint. 2 Balwerpen. 3 Verspringen. 4 Hoogspringen. 5 Hordenloop. 6 Speerwerpen 1 OCHTEND BOVENBOUW Atletiek 1 Sprint 2 Balwerpen 3 Verspringen 4 Hoogspringen 5 Hordenloop 6 Speerwerpen 2 OCHTEND ONDERBOUW SPEL 1 Voetbal 4-4/ 2VELDJES 2 Lijnbal 4-4 / 2 VELDJES 3 Behendigheid 4 Reuzebal

Nadere informatie

Inspelen met z'n allen

Inspelen met z'n allen Page 1 of 5 Inspelen met z'n allen Dit is een leuke inspeel oefening voor na de warming up. Aan beide kanten van het net stellen twee groepen zich op zoals hiernaast staat afgebeeld. De twee 'teams' blijven

Nadere informatie

Praktijktest ingangsproef voor instructeur B Beach.

Praktijktest ingangsproef voor instructeur B Beach. Praktijktest ingangsproef voor instructeur B Beach. De praktijktest ingangsproef voor de opleiding instructeur B kan worden afgelegd, op een bepaald moment voor de start van de opleiding. De geïnteresseerden

Nadere informatie

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball)

Core Stability - serie 2 (met Swiss Ball) Inleiding Met Core Stability training train je je rompspieren, zodat je die zo effectief mogelijk kunt gebruiken. Het gaat hierbij niet alleen om buik- en bilspieren, maar om je gehele romp. Je ontwikkelt

Nadere informatie

Trainingsinhoud Coachaanwijzingen Tekening

Trainingsinhoud Coachaanwijzingen Tekening Datum : 07-02-2016 (Evaluatie training) Teamfunctie : Aanvallen Doelstelling technisch : Passen en meenemen in combinatie met 1 tegen 1 actie frontaal Doelstelling inzichtelijk : Fase 1, 2 en 3 Bewegingsscholing

Nadere informatie

Sportkamp Herentals Volksdans aan groep 3 Master LO 2009 2010

Sportkamp Herentals Volksdans aan groep 3 Master LO 2009 2010 Sportkamp Herentals Volksdans aan groep 3 Master LO 2009 2010 Onderwerp: volksdans Student:Marijke Raman Doelgroep: blinden + hun begeleiders Datum:23/03/2010 Lesdoelstelling: plezier beleven aan het dansen

Nadere informatie

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen

Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Trainingsprogramma 1 e jaars D-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

Kinderen tot 8 jaar. +/- 10 min Kern A2: Aanleren slag beweging bij de Forehand

Kinderen tot 8 jaar. +/- 10 min Kern A2: Aanleren slag beweging bij de Forehand Dag:... Speelsterkte: Beginner Spelsoort: Enkel (1) tijd:... Spelsituatie: baseline spel Slag: Forehand drive Kern A1: Aaanleren klaarstaan en inschatten van de balbaan. Aandachtspunten: 1) racket wijst

Nadere informatie

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam:

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Rekoefeningen onderlichaam Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Bilspieren Ga op de rug liggen. Hef de rechterknie en houd deze met beide handen vast. Trek de rechterknie

Nadere informatie

Verkorte doelwachters cursus www.voetbaltrainer.be uitgever Freddy Swimberghe

Verkorte doelwachters cursus www.voetbaltrainer.be uitgever Freddy Swimberghe Herhaalde duikoefening Deze oefening is uitgewerkt om het duiken van de doelman. Serie ballen verwerken die getrapt worden door trainer - doelmannen in de kleine baklijn - trainer speelt afwisselend bal

Nadere informatie

MINIVOLLEYBAL VANAF HET BEGIN

MINIVOLLEYBAL VANAF HET BEGIN MINIVOLLEYBAL VANAF HET BEGIN nooit verliezen basistechnieken voor beginnende (mini-) volleyballers, verplaatsen, serveren, bovenhands en onderarms spelen enkele oefenvormen Kees de Jong Inhoud MINIVOLLEYBAL

Nadere informatie

VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN. Volleybal klant (gezien ons thema: de grote groep) Bezighouden? of Trainen?

VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN. Volleybal klant (gezien ons thema: de grote groep) Bezighouden? of Trainen? 1 VOLLEYBAL TRAINING - THEMA: HET TRAINEN VAN GROTE GROEPEN De therie Vlleybal klant (gezien ns thema: de grte grep) Bezighuden? f Trainen? Behefte: Bewegen / actie Ze willen iets leren, ze willen beter

Nadere informatie

Algemene opmerkingen bron: http://www.vcdekroon.be/.../lessenreeks_volleybal_op_sc.doc

Algemene opmerkingen bron: http://www.vcdekroon.be/.../lessenreeks_volleybal_op_sc.doc 1 lgemene opmerkingen bron: http://www.vcdekroon.be/.../lessenreeks_volleyl_op_sc.doc 1. Verdeling van de zaal. ls net kan je steeds een verkeerslint, touw, elastiek of lang net gebruiken. Het is de bedoeling

Nadere informatie

1. Floater Service. Bewegingsvoorstelling. Opbouwschema

1. Floater Service. Bewegingsvoorstelling. Opbouwschema 1. Floater Service De negen belangrijkste stappen bij de techniekuitvoering zijn hieronder beschreven 1. uitgangshouding: - linkervoet voor (rechtshandige) - rechtervoet voor (linkshandige) 2. (voor rechtshandige)

Nadere informatie

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten

Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten VIEW PRE Trainingsprogramma van 12 weken voor (beginnende) recreanten Inhoud Introductie 5 1. De START-trainer 6 Ÿ De trainer en trainingstijden Ÿ Aanmelding nieuwe (recreanten)leden 2. Groepsindeling

Nadere informatie

JEUGDVOLLEYBAL EN METEN

JEUGDVOLLEYBAL EN METEN JEUGDVOLLEYBAL EN METEN SNELHEID TECHNIEK KRACHT Kees de Jong Inhoud Maak belangrijke zaken meetbaar INHOUD Voorwoord... 4 1 - Meten is weten... 5 2 - Techniek...7 2.1 - Service... 9 2.2 - Pass... 11 2.3

Nadere informatie

Teamtaak: Algemeen het verbeteren van de techniek Oefening 1A en 1B: warming up Inhoud Organisatie Aanwijzingen/ coaching

Teamtaak: Algemeen het verbeteren van de techniek Oefening 1A en 1B: warming up Inhoud Organisatie Aanwijzingen/ coaching Trainers: Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Algemeen het verbeteren van de techniek Oefening 1A en 1B: warming up / coaching 1A Heen en terug: - 2x rustige looppas - 1xArmen zwaaien vooruit ongelijk, -

Nadere informatie

Training voor Senioren. Doelgroep: senioren, 50 + 12 lessen van 30 minuten

Training voor Senioren. Doelgroep: senioren, 50 + 12 lessen van 30 minuten Training voor Senioren Doelgroep: senioren, 50 + 12 lessen van 30 minuten De meeste lesblokken bestaat uit 2 oefeningen van 15 minuten. Iedere oefening bestaat uit 2 x 7 minuten, waarbij 1 speler in aangeeffunctie

Nadere informatie

Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen

Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen Enkele algemene principes De tamboer leidt de gilde doorheen de reeks. Dit betekent o.a. dat de tamboer het tempo bepaalt. Hierbij

Nadere informatie

Volleybal binnen het basisonderwijs

Volleybal binnen het basisonderwijs Volleybal binnen het basisonderwijs Voorwoord Voor u ligt HET volleybalboek voor het basisonderwijs. Aan de hand van deze uitgeschreven oefenvormen en lessen kunt u als leerkracht stoere, uitdagende volleyballessen

Nadere informatie

Nevobo 2011. Inhoud: CMV werkgroep Eindredactie: Communicatie Nevobo Coördinatie: Jacqueline de Wit, Ruben Nijhuis. Eerste druk, maart 2011

Nevobo 2011. Inhoud: CMV werkgroep Eindredactie: Communicatie Nevobo Coördinatie: Jacqueline de Wit, Ruben Nijhuis. Eerste druk, maart 2011 Nevobo 2011 Inhoud: CMV werkgroep Eindredactie: Communicatie Nevobo Coördinatie: Jacqueline de Wit, Ruben Nijhuis De CMV werkgroep van de Nevobo bestaat in januari 2011 uit Marina Miedema, Adrie Noij,

Nadere informatie

www. voetbaltrainer.be

www. voetbaltrainer.be www. voetbaltrainer.be Leidraad leeftijdscategorie 9- jarigen trainingscursus deel seizoensgebonden trainingen trainingssessies Leden Voetbaltrainer = gratis De cursus zal op de website staan Niet leden

Nadere informatie

Spel en oefenvormen voor hockey op school

Spel en oefenvormen voor hockey op school Spel en oefenvormen voor hockey op school Joeri Beunen Hockey is de ideale sport om op school aan te bieden. De leerlingen leren met anderen omgaan in groep, worden motorisch vaardiger en verwerven inzichten

Nadere informatie

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje

Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders. Superhandig. boekje Let s Smash! StreetSmash Spellenboek Voor Sportleiders Superhandig boekje 1 Inleiding SMASH! SMASH! is het nieuwe volleybalprogramma voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Met SMASH! brengen we

Nadere informatie

Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal

Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal Trainingvoorbereiding formulier Trainer Coach Veldvoetbal Training plannen op middellange termijn. COACH TEAM TEAMFUNCTIE TEAMTAAK SPEELVELDGEDEELTE ROL TEGENPARTIJ DOELSTELLING Mitchel Valkhof B Aanvallen

Nadere informatie

Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder

Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder Internet: www.medipreventiecentrum.nl www.facebook.com/medipreventiecentrum Instructies en oefeningen voor het gebruik van de Speedladder trainingsladder Internet: http://www.medipreventiecentrum.nl 1

Nadere informatie

Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra

Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra Draaiboek CMV Landstede volleybal Gerjon van den Berg Wouter Feenstra Cool Moves Volleybal 1 Inhoudsopgave. Inleiding Bladzijde 3 Contactgegevens Bladzijde 4 Activiteiten Bladzijde 5, 6 Taakverdeling Bladzijde

Nadere informatie

We doen een beroep op de begeleiders om een oogje in het zeil te houden t.a.v. het eigen team.

We doen een beroep op de begeleiders om een oogje in het zeil te houden t.a.v. het eigen team. 20 oktober 2015 Hallo allemaal! Leuk dat jullie meedoen aan het 40 e schoolvolleybaltoernooi! Nieuw dit jaar: We spelen volgens de officiële Nevobo regels Cool Moves Volley en op niveaus! De winnaars van

Nadere informatie

Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006

Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006 Voorbeeldtraining train de trainer augustus 2006 Training Dag Datum 12 augustus 2006 Praatje vooraf Doelstelling trainingen: Niveau van de jeugdopleiding van vv Dongen verbeteren. Namenlijst contoleren

Nadere informatie

Jola/Olympus - Handboek Jeugd. Handboek. Jeugd. Niels van Dongen Seizoen 2010-2011 Pagina 1

Jola/Olympus - Handboek Jeugd. Handboek. Jeugd. Niels van Dongen Seizoen 2010-2011 Pagina 1 Handboek Jeugd Niels van Dongen Seizoen 2010-2011 Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Titelpagina 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Doelstelling en Werkwijze 4 1.1 Doelstelling 1.1.1Techniek 1.1.2 Tactiek

Nadere informatie

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval Handeling 1 1.1. De aanval Tori en Uke staan in startpositie 1. Ze lopen naar elkaar toe en op het moment dat Tori zijn rechterbeen voor heeft dwingt Uke Tori naar de grond te gaan door met beide handen

Nadere informatie

Inleiding Checklist en tips

Inleiding Checklist en tips Inleiding Speed ladder, speedfoot ladder, oefenladder, agility ladder, snelle voeten ladder zijn enkele benamingen die gebruikt worden voor het meest simpele en effectieve trainingsmiddel in de wereld.

Nadere informatie

Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Duel 1:1 Oefening 1A en 1B: warming up Inhoud Organisatie Aanwijzingen/ coaching

Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Duel 1:1 Oefening 1A en 1B: warming up Inhoud Organisatie Aanwijzingen/ coaching Trainers: Teamfunctie: Aanvallen Teamtaak: Duel 1:1 Oefening 1A en 1B: warming up / coaching 1A Heen en terug: - 2x rustige looppas - 1xArmen zwaaien vooruit ongelijk, - 1x terug armen zwaaien tegelijk

Nadere informatie

Smashbal. Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal

Smashbal. Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal Smashbal Een uitdagend spel! Smashen, actie, rally s en plezier staan centraal Inhoudsopgave Voorwoord 3 Level 1 4 Level 2 5 Level 3 6 Level 4 7 Welke volleybaltechnieken binnen welke level? 8 Aandachtspunten

Nadere informatie

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest 2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof Oefeningen voor een gezond lichaam en geest De Soldaat Dit is de eerste van de vier warming up oefeningen waarbij het doel is de hartslag te verhogen

Nadere informatie

Lesbrief 5 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS

Lesbrief 5 VEILIG LEREN VALLEN VOOR LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Lesbrief 5 VLLEN IS OOK EEN SPORT VEILIG LEREN VLLEN VOOR LEERLINGEN IN HET SISONDERWIJS In deze lesbrief: Een korte uitleg Naam onderdeel Pagina Onderdeel 1: Oefenen valtechnieken 3 Lesdoel: aanleren

Nadere informatie

Trainer- & coachavond D&C breedte. Communiceren. Besprekingen voeren. coach-tips. Wedstrijd coaching

Trainer- & coachavond D&C breedte. Communiceren. Besprekingen voeren. coach-tips. Wedstrijd coaching coach-tips Trainer- & coachavond D&C breedte Communiceren Besprekingen voeren Wedstrijd coaching coaching Meer dan 70% van alle communicatie is non-verbaal! Verbaal 7% Intonatie 38% (emoties) Gelaatsuitdrukking

Nadere informatie

Warming up. Lessen pupillen. Doel: - snelheid voetenwerk. - in tweetallen tikken op de plaats. Materiaal: - hoepels - pilonnen

Warming up. Lessen pupillen. Doel: - snelheid voetenwerk. - in tweetallen tikken op de plaats. Materiaal: - hoepels - pilonnen Warming up A B - snelheid voetenwerk bevorderen - in tweetallen tikken op de plaats - hoepels - pilonnen A. Opdracht loopvormen: De kinderen rennen op enige afstand van elkaar door de hoepels, in iedere

Nadere informatie

1) 2. 3 : 1 in een afgebakende ruimte = 12 12 meter

1) 2. 3 : 1 in een afgebakende ruimte = 12 12 meter Thema: Positie- en Partijspel E/D-pupillen Oefening 1 1. Warming-up: Dribbelen door doeltjes van pilonnen Organisatie - We maken van pilonnen maken we in een afgebakende ruimte doeltjes van ongeveer 2

Nadere informatie

Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen

Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen Trainingsprogramma 2 e jaars E-pupillen Inhoudsopgave Training Nummer 1... 3 Training Nummer 2... 5 Training Nummer 3... 7 Training Nummer 4... 9 Training Nummer 5... 11 Training Nummer 6... 13 Training

Nadere informatie

KIN - BALL. Ojectif. Oorsprong. Kenmerken

KIN - BALL. Ojectif. Oorsprong. Kenmerken KIN-BALL - Bladzijde 1/5 KIN - BALL Damien Vandeberg SAMENWERKING - TECHNISCHE MOGELIJKHEDEN - RESPECT VOOR ANDEREN - HART EN VAATSTELSEL ACTIVITEIT- OPVOEDING DOOR LICHAMELIJKE EN GEESTELIJKE ONTWIKKELING

Nadere informatie

kuiten kuiten Quadriceps benen 1 OPDRACHT: maak de knipmes beweging

kuiten kuiten Quadriceps benen 1 OPDRACHT: maak de knipmes beweging Rudy Duvillier benen 1 maak de knipmes beweging benen 2 ter plaatse 15'' knieen hoog afwisselend L en R en met de armen eveneens afwisslend L en R hoog.(snel tempo) benen 3 B Bal moet gerold worden van

Nadere informatie

Training 1. zaalhockey: overspelen Doel: warming up, oefenen overspelen Aantal spelers: 3- of 4-tallen Nodig: een bal per 3-tal

Training 1. zaalhockey: overspelen Doel: warming up, oefenen overspelen Aantal spelers: 3- of 4-tallen Nodig: een bal per 3-tal Training 1 zaalhockey: overspelen Doel: warming up, oefenen overspelen Aantal spelers: 3- of 4-tallen Nodig: een bal per 3-tal zaalhockey: wennen aan de balk Doel: wennen spelen tegen de balk Aantal spelers:

Nadere informatie

Aanvang: - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken.

Aanvang: - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken. NIVEAU 1. - De bal mag vanaf elke plaats in het veld over het net worden gegooid, waarbij de bal het net mag raken. Spelregels: - Wanneer een speler de bal over het net gooit draait het hele team, met

Nadere informatie

Ju Jitsu Dõ. Deel 4 Programma Groen. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de groene gordel

Ju Jitsu Dõ. Deel 4 Programma Groen. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de groene gordel Ju Jitsu Dõ Deel 4 Programma Groen 1 streepje groen verzwaard vallen 2 streepje groen pols achter mouwgreep achter duw aan kraag en arm wurging met voorarm twee polsen voor pols gekruist revergreep 3 streepje

Nadere informatie

JUMP UP VZW. Skipper Brevet

JUMP UP VZW. Skipper Brevet Skipper Brevet Skipper brevet: Proficiat, je hebt het vorige brevet, microbe, goed behaald. Nu beginnen we aan het 2 de brevet. De puntentelling blijft hetzelfde als bij het vorige brevet. A) Single rope

Nadere informatie

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP!

Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Technisch Ontwikkeling Plan voor de voetballers uit de jeugd van Klein Dochteren TOP! Datum: 27-2-2013 Auteur: Herman Pasman, Technisch Jeugd Coördinator Voetbal Voetbal is een complex spel doordat er

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Buitenveld Onderdelen Buitenveld 1a. Hoge bal 1b. Blokken 1c. Scoopen 1d. Communicatie

Hoofdstuk 1 Buitenveld Onderdelen Buitenveld 1a. Hoge bal 1b. Blokken 1c. Scoopen 1d. Communicatie 1 Datum: Maandag 23 april 2012 Onderwerp: Coachcursus 1. Buitenveld 2. Honklopen 3. Tactiek Door: Percy Isenia Aantekeningen door: Michel ten Broeke Algemene opmerkingen: - De coachcursus is gericht op

Nadere informatie

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden

Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan. Volleybal Vereniging Haaglanden Jeugdbeleid & Technisch Jeugdplan Volleybal Vereniging Haaglanden Versie December 2014 Dennis Bosveld - Combinatie Functionaris - 2 - Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 - Jeugdbeleid - Technisch Jeugdplan

Nadere informatie

2 Basisvorm: DVD D-pupillen oefenvormen. 4 tegen 4 lang smal veld. Vereenvoudigingen. Oefenvormen 2.1-2.8

2 Basisvorm: DVD D-pupillen oefenvormen. 4 tegen 4 lang smal veld. Vereenvoudigingen. Oefenvormen 2.1-2.8 2 Basisvorm: 4 tegen 4 lang smal veld Vereenvoudigingen Oefenvormen 2.1-2.8 DVD D-pupillen oefenvormen Oefenvorm 2.1 4 tegen 4 lang smal veld 2 kleine doeltjes Inhoud - Bedoeling van deze vorm: Karakteristiek:

Nadere informatie

HOE EEN BREED GAMMA AAN BASISBEWEGINGEN KAN LEIDEN TOT

HOE EEN BREED GAMMA AAN BASISBEWEGINGEN KAN LEIDEN TOT 28/3/2009 HOE EEN BREED GAMMA AAN BASISBEWEGINGEN KAN LEIDEN TOT Henk Vanden Herrewegen Upvolley demotraining 1 Inleiding De oefenstof die in deze bundel wordt aangeboden kan gebruikt worden tijdens het

Nadere informatie

Handleiding Coaching Jeugdteams

Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding Coaching Jeugdteams Handleiding voor coachende ouders / begeleiders Basisbegrippen en spelregels Cool Moves Volleybal en volleybal 6-6 1 Inleiding De afgelopen jaren is het aantal volleybalteams

Nadere informatie

Spelregels Mini Volleybal Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen

Spelregels Mini Volleybal Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen Spelregels Mini Volleybal Niveau 1 Gooien, vangen, bewegen Wat wordt er geleerd: Leeftijd Aantal spelers: Veldafmeting: Nethoogte: Gooien, vangen, bewegen 6-7 jaar 4 spelers per team 6 x 4,5 meter 2.00

Nadere informatie

Zorg. September 2014. Dynamische rekoefeningen Loopvormen en algemene oefeningen zonder bal. Dribbelen Houd een rustige looppas aan.

Zorg. September 2014. Dynamische rekoefeningen Loopvormen en algemene oefeningen zonder bal. Dribbelen Houd een rustige looppas aan. Zorg September 2014 Beste Sporters, Het nieuwe seizoen is weer voor een ieder begonnen, wij als verzorgers ook. We krijgen momenteel redelijk veel (jeugd) spelers met spierklachten bij ons over de vloer.

Nadere informatie

W8-TR1 L STOREN & VEROVEREN

W8-TR1 L STOREN & VEROVEREN W8-TR1 L STOREN & VEROVEREN WARMING-UP VOOR D-PUPILLEN Duur: +/- 8 minuten Het parcours bestaat uit 6 paren evenwijdig geplaatste dopjes, ong. 5 6 m uit elkaar. Twee spelers starten tegelijk vanaf het

Nadere informatie

1.1 Speelveld, -ruimte en -zaal breedte speelveld 9 meter lengte totale speelveld 18 meter

1.1 Speelveld, -ruimte en -zaal breedte speelveld 9 meter lengte totale speelveld 18 meter Spelregels Volleybal 1. Algemeen Volleybal is een teamsport. Het is aantrekkelijk door de rally's, de technische balvaardigheid van de spelers, en de snelheid waarmee spelsituaties elkaar opvolgen. Het

Nadere informatie

Dit stuk is bestemd voor de (jeugd)coaches, trainers, ouders en uiteraard spelers zelf.

Dit stuk is bestemd voor de (jeugd)coaches, trainers, ouders en uiteraard spelers zelf. Visie op training geven en coachen bij Albatros Jeugdcommissie Albatros 2011 Volleybalvereniging Albatros www.albatros-amsterdam.nl Voorwoord De leden van Albatros zijn dé vereniging. Met elkaar en voor

Nadere informatie

De Trainingsladder Het ontwikkelen van goed en sneller voetenwerk geeft je de vaardigheid om snel te bewegen.

De Trainingsladder Het ontwikkelen van goed en sneller voetenwerk geeft je de vaardigheid om snel te bewegen. De Trainingsladder Het ontwikkelen van goed en sneller voetenwerk geeft je de vaardigheid om snel te bewegen. De trainingsladder dwingt benen en voeten snelle patronen in te slijpen door ze veel te herhalen.

Nadere informatie

Oefeningen. voor de lage rug

Oefeningen. voor de lage rug Oefeningen voor de lage rug Stretching Alle stretchingsoefeningen worden aan elke zijde 2x herhaald. De oefeningen worden 30 seconden aangehouden. 1. Stretching M. Gastrocnemius (kuitspier) Neem een voor-

Nadere informatie

Praktijkfolder Stabiliteitstraining van de lage rug.

Praktijkfolder Stabiliteitstraining van de lage rug. Praktijkfolder Stabiliteitstraining van de lage rug. Oefeningen met een stok. Uitvoering A: Span de buikspieren aan neutraal blijft.30 herhalingen. Uitvoering B:Span de buikspieren aan neutraal blijft.

Nadere informatie

PROTOCOL WARMING-UP V.V. Sprinkhanen. C junioren

PROTOCOL WARMING-UP V.V. Sprinkhanen. C junioren PROTOCOL WARMING-UP V.V. Sprinkhanen DEEL 1. Loopvormen VOORAFGAAND: Algemeen deel: 1 ronde circa 300m inlopen. C junioren UITLEG AANDACHTSPUTNEN ORGANISATIE TIJD HH ACCENTEN: specifiek deel: in tweetallen)

Nadere informatie

Warming-up: Jagerbal. Partij: 6 : 6 op 2 grote doelen + keepers

Warming-up: Jagerbal. Partij: 6 : 6 op 2 grote doelen + keepers Thema: Passen en Trappen E-pupillen Training: 1 Warming-up: Jagerbal Er worden drie groepen gemaakt Het veld is verdeeld in drie vakken De konijnen dribbelen in het middelste vak. De jagers moeten vanuit

Nadere informatie

Technische leerlijn Lovoc Lommel

Technische leerlijn Lovoc Lommel Technische leerlijn Lovoc Lommel Lovoc Lommel wenst de kinderen en jongeren op een plezierige manier te leren volleyballen. Natuurtalenten krijgen de kans om zich onbeperkt verder te ontwikkelen, maar

Nadere informatie

BIJLAGE DEEL 3 KIJKWIJZER ROOD

BIJLAGE DEEL 3 KIJKWIJZER ROOD BIJLAGE DEEL 3 KIJKWIJZER ROOD Het doel van de kijkwijzer is de oefenstof te ondersteunen door middel van een visuele voorstelling. Dit moet de trainer helpen een juist beeld te vormen van de accenten

Nadere informatie

Circulatie-minivolleybal

Circulatie-minivolleybal Toelichting op de regels Voordat u de zaal in gaat: belangrijke informatie! Het is voor trainers / begeleiders, verenigingen en toernooi- of wedstrijdorganisatoren meer dan de moeite waard alle nu volgende

Nadere informatie

Leskaarten muurkaatsen

Leskaarten muurkaatsen Leskaarten muurkaatsen Muurkaatsen Opbouw Spelvormen Muurkaatsen Kaatstennis Flyball Leskaarten muurkaatsen Najaar 2010 Vlot te doen Volop actie!! Maaike Osinga Inhoudsopgave Inleiding...3 Spelregels muurkaatsen

Nadere informatie

Stretch oefeningen. Stretch oefeningen. Kuit stretchen (uitrekken) Adductoren rekken. Aandachtspunten:

Stretch oefeningen. Stretch oefeningen. Kuit stretchen (uitrekken) Adductoren rekken. Aandachtspunten: Kuit stretchen (uitrekken) ) Voeten wijzen voorwaarts ) Achterste been volledig gestrekt (hiel van achterste been op de grond houden. ) Lichaam (romp) recht houden en licht voorwaarts & & Opm. : Deze oefening

Nadere informatie

Bouncebal. Voorbereiding voor hockeyvormen

Bouncebal. Voorbereiding voor hockeyvormen Bouncebal Bouncebal wordt gespeeld met een kunststof stick die voorzien is van een grote schuimkop. Naast het bekende teamspel waarbij een soort hockey gespeeld wordt, bieden de bouncebal sticks veel meer

Nadere informatie

Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3

Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3 Examenprogramma Aquasportief voor Kids 1, 2 en 3 Inleiding Het belangrijkste doel van de Zwemvaardigheidsdiploma s is een oriëntatie te zijn op de actuele sporten recreatiecultuur in, op en aan het water.

Nadere informatie

Cock van Dijk Voetbaltechniek

Cock van Dijk Voetbaltechniek Cock van Dijk Voetbaltechniek De DVD begint met een introductie door Cock van Dijk zelf. Het laat zien in de opbouw van het voetbaltechniekproces. Van de F-jes tot de A-tjes. Hoe van: niet vaardig naar

Nadere informatie

1 Basisvorm: DVD D-pupillen oefenvormen. 4 tegen 4 met 4 doeltjes. Vereenvoudigingen. Oefenvormen 1.1-1.8

1 Basisvorm: DVD D-pupillen oefenvormen. 4 tegen 4 met 4 doeltjes. Vereenvoudigingen. Oefenvormen 1.1-1.8 1 Basisvorm: 4 tegen 4 met 4 doeltjes Vereenvoudigingen Oefenvormen 1.1-1.8 DVD D-pupillen oefenvormen Oefenvorm1.1 4 tegen 4 met 4 doeltjes Inhoud - Bedoeling van deze vorm: Karakteristiek: door snelle

Nadere informatie

1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. 2e periode: balbezit 3e periode: balbezit en balbezit tegenstander.

1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. 2e periode: balbezit 3e periode: balbezit en balbezit tegenstander. 1e periode: herhalen van taakgericht en teamgericht. e periode: balbezit e periode: balbezit en balbezit tegenstander. 1 e Periode: Herhalen van taakgericht en teamgericht Training 1: Wat zijn de taken

Nadere informatie

Volleytechnisch Jeugdwerkplan

Volleytechnisch Jeugdwerkplan Volleytechnisch Jeugdwerkplan 1. Filosofie We willen de kinderen en jongeren op een plezierige manier leren volleyballen. Natuurtalenten krijgen de kans om zich onbeperkt verder te ontwikkelen, maar ook

Nadere informatie

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal.

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Alle leerlingen staan aan één helft van de gymzaal verspreid met allemaal een bal. De trainer staat

Nadere informatie

basis leergang startduik

basis leergang startduik basis leergang startduik 1. afzet onder water in buikligging afzetten van de muur 2. dolfijnen vanuit stand in heupdiep water (door een hoepel) duiken 3. duiken zittend op de bassinrand; met armen gestrekt

Nadere informatie

Niveau 1 A. 3,5 lang en 3 breed, afgebakend met kegels

Niveau 1 A. 3,5 lang en 3 breed, afgebakend met kegels Niveau 1 A 3,5 lang en 3 breed, afgebakend met kegels 2,30 cm 1 speler Onderhands over het net gooien Zachte bal, formaat mini-volleybal - de bal vangen (liefst boven de ooglijn) - de bal op dezelfde plaats

Nadere informatie

D-pupillen VERDEDIGEN. Doelstellingen voor D-pupillen - datgene wat geleerd moet worden

D-pupillen VERDEDIGEN. Doelstellingen voor D-pupillen - datgene wat geleerd moet worden D-pupillen VERDEDIGEN Ter herinnering: Doelstellingen voor D-pupillen - datgene wat geleerd moet worden Verder ontwikkelen van de techniek in basisvormen en wedstrijdechte situaties. o Passen binnenkant

Nadere informatie