Informatie gids voor Gastouders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie gids voor Gastouders"

Transcriptie

1 Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek HM Noordwolde KvK Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 1

2 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Richtlijnen pagina 4 De gastouder pagina 6 Gastkind opvangen pagina 7 Het gastkind pagina 8 Inkomsten gastouder pagina 9 Dienstverlening aan huis pagina 11 Verzekeringen pagina 12 Signaleren kindermishandeling pagina 13 Klachten pagina 14 Wet kinderopvang pagina 15 Pedagogisch beleid pagina 18 Bereikbaarheid TisKidz pagina 23 Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 2

3 Wat heeft Tis Kidz te bieden? U staat er niet alleen voor! Tijdens de opvang van het kind staat u er niet alleen voor. Met al uw vragen en problemen kunt u bij het gastouderbureau terecht. Hierbij kunt u denken aan vragen op pedagogisch/opvoedkundig gebied, vragen over de ontwikkeling van kinderen, vragen over hoe u het contact goed kunt houden met de vraagouder, vragen over veiligheid in en om het huis, vragen over betalingen etc. Verder zullen wij komen evalueren en daarnaast hebben we jaarlijks contact in verband met de risico inventarisatie. Natuurlijk zullen wij in de tussentijd veelvuldig contact hebben met onze klanten, middels nieuwsbrief en telefonisch/ contact. Bel of mail als u ergens mee zit, daar zijn wij voor! Mocht u specifieke pedagogische vragen hebben dan kunt u via onze website een gesprek met onze huispedagoog Else Goossensen aanvragen. U mag het zeggen! Met uw wensenlijstje in uw hand krijgt u de gastkinderen aangeboden. Wilt u slechts één dag in de week voor het kind van een ander zorgen? Heeft u voorkeur voor een kind met dezelfde leeftijd als uw eigen kind, zodat uw kind een speelkameraadje heeft? Wilt u meerdere kinderen tegelijk opvangen of maar één? Wilt u s avonds en s nachts gastouder zijn? Wilt u incidenteel een kindje opvangen? Uw wensen worden gekoppeld aan de wensen van een vraagouder en dan is het aan u om te beslissen of u het kind van deze vraagouder wilt gaan opvangen en verzorgen. Cursussen en activiteiten Wij willen dat uw kind in de allerbeste handen is en daarom bieden wij de gastouders diverse cursussen aan, zoals kinder-ehbo. Maar ook de gastouderacademie: We proberen in te spelen op de behoefte van de gastouders en vragen daarom altijd wat er speelt en waar zij meer over willen weten. U moet denken aan een cursus communicatie met ouders, positief opvoeden, informatie over preventie brandwonden, signaleren kindermishandeling. Ook helpen wij u als gastouder uw opvang te promoten. Maar ook inloopdagen om collega gastouders te leren kennen, ervaringen uit te delen etc. Wij hebben een gastoudercommissie, deze komt een aantal keer per jaar samen en daar wisselen we ervaringen uit en inventariseren we waar behoefte aan is. Soms nodigen we mensen uit om aan te schuiven, zoals GGD, begeleiders van stagiaires op scholen, oudercommissieleden etc. De gastouders voldoen allen aan de gestelde opleidingseisen en zijn ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 3

4 Richtlijnen Er zijn bepaalde richtlijnen waaraan we als bemiddelingsbureau, gastouder en vraagouder moeten voldoen: Na inschrijving van u als gastouder gaan we kijken wat u als gastouder wil en wat u kan bieden. Welke dagen, tijden enz. En natuurlijk hoe u denkt over opvoeding. Hierna gaan we op zoek naar een gastkind of gastkinderen van vraagouders die met uw wensen en behoeften op één lijn zitten. Dan volgt het kennismakingsgesprek en mocht de klik er zijn dan gaan we een proefperiode van 2 maanden in. Er wordt een contract getekend door de gastouder en vraagouder. Er vindt altijd een contractbespreking plaats op het adres waar de kinderen worden opgevangen in bijzijn van een consulent van TisKidz. Gastouder en vraagouder dienen zorgvuldig om te gaan met persoonlijke gegevens en ze moeten elkaars privacy respecteren. Wilt u het gastkind in de auto vervoeren dan moet hiervoor toestemming worden gevraagd aan de vraagouder. Kinderen moeten op een veilige manier worden vervoerd, overeenkomstig de wet. Er dient een kopie van de inzittenden verzekering bij TisKidz te worden afgegeven. Tevens dient er een formulier te worden ondertekend door de vraagouders dat zij akkoord gaan met het vervoeren van hun kinderen per auto door de gastouder. Kinderen dienen op tijd gehaald en gebracht te worden. Als gastouder moet u WA verzekerd zijn. Ook de vraagouder moet WA verzekerd zijn. Een kopie hiervan zal bij TisKidz aanwezig zijn en op verzoek ter inzage worden laten zien. Via onze collectieve verzekering kunt u goedkoop deze afsluiten. U dient een aanvullende verzekering af te sluiten die uw werkzaamheden dekken, meer informatie hierover kunt u bij Midden Friesland Assurantiën opvragen: , Voor vraagouder en gastouder geldt een wederzijdse opzegtermijn van een maand. Tis Kidz dient hiervan direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Mochten er in de persoonlijke sfeer veranderingen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de opvang dan dient TisKidz daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht te worden. Gastouders moeten een Verklaring Omtrent Gedrag opvragen bij de gemeente en deze komt in het archief van TisKidz. TisKidz heeft hiervoor de formulieren die bij de gemeente ingeleverd kunnen worden. TisKidz vergoedt de Verklaring Omtrent Gedrag voor de gastouder. Partners en thuiswonende kinderen boven de 18 jaar dienen ook een Verklaring Omtrent Gedrag op te vragen. Deze wordt niet vergoedt door TisKidz. Gastouders zijn verplicht EHBO voor kinderen te volgen. Tiskidz verzorgt op kantoor de herhaling EHBO, werkzame gastouders bij TisKidz kunnen deze kosteloos volgen. TisKidz nodigt haar gastouders hiervoor uit, bij afzegging wordt er 15,- in rekening gebracht. TisKidz doet er alles aan haar gastouders op tijd te voorzien van een herhaling, uiteraard bent u als gastouder ook zelf verantwoordelijk voor een geldig EHBO certificaat. TisKidz vergoedt geen EHBO die via een andere instantie wordt gedaan. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 4

5 De vraagouder moet minimaal 24 uur van tevoren aangeven dat het gastkind niet hoeft te worden opgevangen. Wordt dit later doorgegeven is de vraagouder verplicht de opvanguren door te betalen. Behalve als: o De gastouder afzegt Maandelijks wordt er een factuur opgemaakt naar de vraagouder. Deze factuur is gebaseerd op de uren die via onze website door gastouder en vraagouder worden doorgegeven. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn dan belt u met uw regio-consulente van Tis Kidz: wij zijn ervoor om problemen op te lossen. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 5

6 De gastouder De gastouder, die werk maakt van de zorg voor kinderen, is minimaal 18 jaar oud, en zolang de zorg voor kinderen op verantwoorde wijze kan plaatsvinden, stellen wij geen maximum leeftijd. Niet alleen ouders, die de zorg voor hun eigen kinderen en huishouden willen combineren met het gastouderschap, maar ook oma s en opa s kunnen prima gastouders zijn. Maar u hoeft geen eigen kinderen te hebben om een goede gastouder te zijn. Als u graag met kinderen om gaat, als u warmte en geborgenheid kunt bieden, dan bent u van harte welkom! Kortom: u moet een kindervriend zijn. Als gastouder vang je kinderen in je eigen huis op. Het is ook mogelijk dat je naar het huis van de ouders van de kinderen gaat. De leeftijd van deze kinderen varieert van ongeveer 0 tot 13 jaar. Je kunt een aantal uren per dag werken (bijvoorbeeld na schooltijd), maar het is ook mogelijk dat je hele dagen voor kleinere kinderen zorgt. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om s avonds, s nachts of in het weekend gastouder te worden. Soms eten de kinderen ook mee en breng en haal je ze van school. In overleg met de ouders en TisKidz maak je afspraken over tijden en opvoedkundige regels. Als gastouder dien je in het bezit te zijn van een MBO2 opleiding Helpende Welzijn of een ander goedgekeurd diploma. Tevens dien je in het bezit te zijn van Kinder EHBO volgens de eindtermen van het Oranje Kruis, Nikta of Ned'cert. U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen tot 10 jaar mee. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. Leeftijdsopbouw en aantal kinderen kunnen binnen de genoemde grenzen variabel zijn. Ze zijn afhankelijk van de competenties van de gastouder en de mogelijkheden voor opvang zoals slaap- en speelruimte. De vraagouders bepalen mede of zij met de leeftijdsopbouw van de groep eens zijn. Als gastouder dient uw woning rookvrij te zijn en voorzien te zijn van voldoende brandmelders. Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar is een aparte slaapruimte vereist. Gastouders zijn verplicht een achterwacht te hebben die in nood kan bijspringen als er meer dan 4 kinderen worden opgevangen. De achterwacht mag op niet meer dan 15 minuten afstand van de woning van de gastouder wonen. Een achterwacht moet telefonisch goed bereikbaar zijn en mag geen opvang aanbieden in eigen woning (tijdens de noodsituatie). De achterwacht moet een formulier ondertekenen dat zij accoord gaat met alle bepalingen. Een achterwacht mag geen opvang overnemen tijdens ziekte of vakantie, dit kan alleen geregeld worden met een andere gastouder die voldoet aan de gestelde wettelijke eisen en een LRKP nummer heeft! Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 6

7 Gastkind opvangen? In eerste instantie zijn u als gastouder en de vraagouder met het kind vreemden voor elkaar. Het is dan ook belangrijk dat het gastkind zich bij u thuis gaat voelen. Dit kan bevorderd worden door, voor de feitelijke opvang van start gaat, het kind al eens een paar keer te laten wennen. Het is altijd nuttig als het kind iets vertrouwds meeneemt van thuis, zoals bijvoorbeeld een speciale knuffel. Elk kind reageert anders op veranderingen. Wij adviseren dit met de vraagouder goed door te spreken en alert te zijn op reacties van het kind. Doordat het gastkind veel tijd doorbrengt bij u thuis, bepaalt u mede de ontwikkeling en de opvoeding van het gastkind. Daarom is het verstandig om goed en regelmatig te overleggen met de vraagouder over de pedagogische aanpak van het kind. De vraagouder wil graag weten wat het gastkind heeft meegemaakt en u wilt graag weten hoe het thuis met het kind gaat. Daarom is het aan te bevelen een dagboekschriftje bij te houden over het kind met daarin de activiteiten en ontwikkelingen van het kind thuis en bij u thuis. Bovendien kan de wijze van opvoeding dan op elkaar worden afgestemd zodat het kind weet waar het aan toe is. De consulent van het gastouderbureau zal u graag informeren als u meer wilt weten over een bepaalde 'fase' waarin het kind zich bevindt. Daarbij kunt u denken aan allerlei sociale en emotionele ontwikkelingen, zoals taal- en spraakontwikkeling. Komen er meer vragen over een bepaald onderwerp, dan kan dat voor de consulent aanleiding zijn om een themabijeenkomst aan zo'n onderwerp te besteden. Let op: Bereidt je eigen kinderen goed voor op de komst van een gastkind Je eigen kinderen moeten ineens de aandacht delen, laat ze aan elkaar wennen Jaloezie kan voorkomen, dit is heel normaal Accepteer dat je eigen kinderen niet met alle kinderen even goed kunnen opschieten Als gastouder moet je zeer flexibel zijn Stel je erop in dat vooral in de eerste periode je veel tijd zal moeten besteden aan het leren kennen van het gastkind Je dag kan er ineens heel anders uitzien (bijv. doordat je kinderen van en naar school moet brengen) Als gastouder heb je héél veel verantwoordelijkheid De vraagouder is en blijft de verantwoordelijke van het kind, realiseer je dat goed, ook al is de band tussen jou en het gastkind nog zo goed Je hebt verplichtingen naar de vraagouder toe Je partner en kinderen moeten het absoluut eens zijn met het opvangen van een gastkind Mocht het gastkind de opvangperiode afsluiten, zorg ervoor dat het zorgvuldig gebeurt, je eigen kinderen hebben vaak al een hechte band opgebouwd met het gastkind. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 7

8 Het gastkind Het gastkind moet zich snel thuis gaan voelen in het gastgezin. Dus de start is erg belangrijk. Hoe maken we een goede start? we maken eerst een kennismaking afspraak, dit houdt in dat gastouder, vraagouder, gastkind bij elkaar zullen zitten. We bespreken hier met het kind waar hij / zij wordt opgevangen (indien het kind oud genoeg is). We laten de omgeving zien, een rondleiding door het huis, door de tuin. Contact leggen met eventueel andere kinderen in het gastgezin, eventueel met huisdieren. Als het mogelijk is gaan we een rondje door de buurt lopen. Na deze kennismaking volgt nog een gesprek met alleen de gastouder en vraagouder, hierin kan de vraagouder speciale wensen voor het gastkind aangeven. (bv. Bepaald snoep wat hij/zij wel of niet lust of een bepaalde knuffel die absoluut mee moet etc.) Als het gastkind wordt gehaald of gebracht ga dan altijd even met de vraagouder in gesprek, vertel wat jullie die dag hebben gedaan en neem rustig afscheid van het gastkind en de ouder. Zorg ervoor dat je altijd weet hoe je de vraagouders kan bereiken, mocht er nood aan de man zijn!! Probeer in huis iets te creëren dat alleen voor het gastkind is, zoals een eigen stoel of bord Hou een dagboek bij van het gastkind. Een gastkind gaat zich aan je hechten! Het is dan ook niet goed als het gastkind vaak van gastgezin moet wisselen, realiseer je dit! Dus als je gastouder wilt worden, begrijp dan dat het voor langere tijd zal zijn! Wanneer je kortdurend wil opvangen, stel je dan beschikbaar voor noodopvang! Durf nee te zeggen! Niet alles mag en kan! Probeer met de vraagouders op één lijn te zitten, laat het gastkind jullie niet tegen elkaar uitspelen! Respecteer elkaar!!! Mocht het niet klikken tussen jou en het gastkind of de vraagouders, geef dit zo snel mogelijk aan dan kunnen we een ander kind bij je plaatsen en het gastkind een ander opvanggezin aanbieden! Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 8

9 Inkomsten gastouder Wilt u als gastouder bij de mensen aan huis opvangen? Kijk dan onder dienstverlening aan huis voor de verdiensten! Iedere vergoeding die u ontvangt is een bron van inkomsten en daarover wordt u geacht belasting te gaan betalen. U moet dus aangifte doen van deze inkomsten. De hoogte van de te betalen belasting hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Het inkomen van uw partner is niet van belang, aangezien het Belastingstelsel een aantal jaren geleden geïndividualiseerd is. Uw verdiensten komen voor uw rekening, het heeft geen invloed op het inkomen van uw partner. Wanneer u nu niets verdient, ontvangt u nu een heffingskorting van de overheid. Deze korting(en) blijven gewoon van kracht, alleen gaat u wel over iedere euro die u gaat verdienen, belasting betalen. In de laagste schijf is dat in %. Om gastouder te kunnen zijn, doet u ook bepaalde uitgaven die als aftrekpost kunnen worden opgevoerd. U kunt denken aan: uitgave aan schoonmaakkosten, speelgoed, knutselspullen, tussendoortjes, voorzieningen voor veiligheid en opvang (van stopcontactbeveiligers tot bedjes), vervoerskosten, telefoonkosten. Daarnaast hebt u extra kosten in de vorm van b.v. meer waskosten, verwarming, water, elektriciteit, slijtage e.d. Kijk op voor meer informatie! Om deze posten goed te kunnen hanteren, moet u wel enige administratie voeren. U moet alle bonnetjes bewaren. Grotere uitgaven kunt u niet in één keer in mindering brengen, maar dienen over meerdere jaren te worden afgeschreven. En de meerkosten voor b.v. meer verwarming moeten wel aannemelijk zijn. Als u zich hiervoor wilt inspannen is het opvoeren van reële aftrekposten zeker de moeite waard om minder belasting te betalen. Let wel op, als gastouder wordt u niet doorbetaald indien u met vakantie bent, tevens wordt u ook niet doorbetaald indien er geen werk voor u is. Mocht het kind ziek zijn dan wordt de eerste dag wel doorbetaald. Mocht u als gastouder ziek zijn, dan wordt u helaas ook niet doorbetaald, dit ivm vervangende opvang. Gedurende de tijd dat het kind op de peuterspeelzaal is wordt de gastouder wel doorbetaald. Voor kinderen die naar de kleuterschool gaan en hoger geldt dat die uren niet worden uitbetaald. Voor declaratie van de kosten met betrekking tot de voeding hanteren wij de richtlijnen van het NIBUD. TisKidz hanteert de volgende (advies) tarieven: 4,70 voor het eerste kind (eerste kind is altijd het kind dat het meeste gebracht wordt) 4,25 voor het tweede, derde, vierde etc. kind Voeding en luiers komen voor rekening van de ouders. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 9

10 Voeding: Ontbijt broodmaaltijd warme maaltijd Peuter 0,60 0,78 1,56 Kind 4-6 jaar 0,72 1,00 1,95 Kind jaar 0,80 1,20 2,24 Toeslagen: Avondtarief 110% uur Nachttarief 1,50 per uur uur Weekendtarief 110% zaterdag uur t/m zondag uur De vergoedingen worden maandelijks door de vraagouder aan TisKidz overgemaakt. TisKidz heeft de kassiersfunctie en zal binnen 5 dagen na ontvangst van het bedrag dat de vraagouder heeft betaald de gastouder uitbetalen. LET OP! TisKidz hanteert adviestarieven. Er zijn gastouders die met eigen tarieven werken! Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 10

11 Dienstverlening aan huis Vanaf 1 januari 2012 is het wettelijk verplicht om gebruik te maken van Dienstverlening aan huis als u bij ouders thuis gaat oppassen. Dit houdt in dat u maximaal 3 dagen per week bij eenzelfde gezin mag opvangen. Vangt u meer dagen bij hetzelfde gezin op, dan bent u in dienst van het gezin. U dient het minimum loon te ontvangen (of uiteraard meer) en 8% vakantiegeld. Dit loon is ongeacht het aantal kinderen. Uiteraard kunt u in overleg een eigen tarief vragen, mits het maar minimaal het minimum loon is. Wij hanteren als advies 9,10 per uur, dat is inclusief 8% vakantietoeslag. Bent u een opa of oma of bent u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dan is deze regel niet op u van toepassing! Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 11

12 Verzekeringen WA-verzekering gastouders die opvang verzorgen voor TisKidz moeten een WA-verzekering hebben met de aanvulling dat zij opvang aan huis verzorgen! Hiervoor kunnen zij via TisKidz een collectieve verzekering afsluiten. Voor meer informatie over deze verzekering: Midden Friesland Assurantiën: , De op te vangen kinderen moeten een WA-verzekering hebben! Ouders van de op te vangen kinderen moeten een WA-verzekering hebben! Verzekering indien er per auto vervoerd wordt o Gastouders die de kinderen per auto vervoeren (mits hiervoor permissie is verleent door de vraagouders) dienen een ongevallen inzittenden verzekering te hebben! Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 12

13 Signaleren van kindermishandeling Kindermishandeling is 'elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel'. TisKidz heeft een meldcode die u als gastouder als bijlage ontvangt als u via TisKidz gastkinderen opvangt. Verder kunt u natuurlijk altijd bij uw regio-consulent terecht als u vragen heeft over dit onderwerp of als u een vermoeden heeft van kindermishandeling. Advies & Meldpunt Kindermishandeling (5 ct pm) OOK BIJ TWIJFEL Misschien wel het belangrijkste telefoontje in iemands leven Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 13

14 Klachten TisKidz is aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Dit reglement kunt u bij TisKidz aanvragen. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 14

15 Wet kinderopvang Door de invoering van de Wet kinderopvang komen er nieuwe regels voor de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Er gaan bijvoorbeeld landelijke kwaliteitseisen gelden voor kindercentra en gastouderbureaus. Ook moeten alle medewerkers in de gastouderopvang dus ook de gastouders een verklaring omtrent gedrag hebben. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid: zij zorgen samen voor de financiering van kosten voor kinderopvang. Ouders kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk. Definitie gastouderopvang In de Wet kinderopvang is gastouderopvang omschreven als kinderopvang binnen een gezinssituatie in de woning waar de ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft. Gastouderopvang komt tot stand via en wordt begeleid door een gastouderbureau. Volgens de nieuwe wet sluiten vraagouders zelf een overeenkomst met het gastouderbureau. U mag maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen. Daarbij tellen uw eigen kinderen tot 10 jaar mee. U mag niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief uw eigen kinderen tot 4 jaar. Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is ook weer inclusief uw eigen kinderen van deze leeftijd. Voor de relatie tussen u en het gastouderbureau zijn er twee modellen: het bemiddelings- of het plaatsingsmodel. Het gastouderbureau bepaalt welk model wordt gehanteerd. In beide varianten komt de koppeling tussen u en de vraagouder tot stand via het gastouderbureau. De grootste groep gastouders valt onder het bemiddelingsmodel: gastouders zijn freelancers, zelfstandigen of franchisenemers. In dit geval is er geen arbeidsrelatie tussen u en het gastouderbureau. U bent zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de opvang. In het plaatsingsmodel bent u in loondienst bij het gastouderbureau. Uitvoering van de kinderopvang gebeurt dan onder verantwoordelijkheid van het gastouderbureau. TisKidz werkt uitsluitend met het bemiddelingsmodel! Informatie aan ouders Voordat de plaatsing wordt geregeld, moet het gastouderbureau de vraagouders informeren over het beleid. De manier waarop wordt aan het gastouderbureau overgelaten. Dat kan mondeling of schriftelijk. Over het deel van de informatie dat rechtstreeks betrekking heeft op de opvang, informeert u zelf de vraagouder. Het is raadzaam om hierover duidelijke afspraken met uw gastouderbureau te maken. Verklaring omtrent gedrag Elke medewerker van het gastouderbureau dient een Verklaring Omtrent Gedrag te hebben voor aanvang van de werkzaamheden. Sinds 2013 geldt dat er een continue screening is gekomen. Houdt in dat het ministerie in de gaten houdt of personen werkzaam in de kinderopvangbranche in aanraking komen met politie en/of justitie. Hiervoor dient u als gastouder de verklaring continue screening te ondertekenen. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 15

16 Kwaliteit De nieuwe wet verplicht gastouderbureaus te zorgen voor gastouderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving. Ook zijn zij verplicht vraagouders te informeren over het beleid dat wordt gevoerd. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de controle van de kwaliteit van de opvang. In opdracht van de gemeente controleert de GGD jaarlijks de gastouderbureaus. De GGD bezoekt gastouderbureaus en eenmalig de gastouder zodra die in het gemeente register is opgenomen. Steekproeven worden door de GGD gedaan, dat houdt in dat GGD vaker bij de gastouder kan gaan kijken of alles volgens de wet verloopt. Geeft de GGD toestemming dan wordt een gastouder in het landelijke register opgenomen en ligt de verantwoording weer bij het gastouderbureau. Gastouderbureaus moeten zich melden bij de gemeente om te worden opgenomen in het gemeenteregister.let op: vraagouders kunnen alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk als het kind is geplaatst bij een gastouder die is aangesloten bij een geregistreerd gastouderbureau. TisKidz staat geregistreerd in het landelijk register kinderopvang onder nummer: Via het LandelijkRegisterKinderopvang kunt u altijd de GGD rapporten bekijken (kan ook op Inspraak ouders Elk gastouderbureau moet een oudercommissie hebben of instellen. De leden van de oudercommissie worden gekozen uit vraagouders van wie de kinderen via het gastouderbureau worden opgevangen. De oudercommissie bepaalt haar eigen werkwijze. Er moet een reglement zijn voor de oudercommissie waarin het aantal leden van de oudercommissie, de wijze waarop de leden worden gekozen en de zittingsduur van de leden is opgenomen. De oudercommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Voor een wijziging van het reglement is instemming nodig van de oudercommissie. De oudercommissie heeft adviesrecht over: uitvoering van het kwaliteitsbeleid; algemene voedingsaangelegenheden; beleid over opvoeding, veiligheid, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten; openingstijden; regeling inzake behandeling van klachten; wijziging van de prijs van kinderopvang. De oudercommissie moet over informatie kunnen beschikken die nodig is om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen. Het gastouderbureau kan alleen afwijken van een advies van de oudercommissie als het schriftelijk en gemotiveerd aangeeft dat het advies in strijd is met het belang van de kinderopvang. Zorg dat u op de hoogte blijft van veranderingen door adviezen van de oudercommissie. Klachtenregeling Waar diensten worden verricht, gaat ook wel eens iets fout. De Wet klachtrecht cliënten zorgsector regelt ook het klachtrecht voor de kinderopvang. Deze wet bepaalt dat vraagouders hun recht moeten kunnen halen, als zij klachten hebben over de geboden opvang. De procedure die ouders hiervoor kunnen volgen, staat beschreven in de klachtenregeling. Alle gastouderbureaus moeten hierover beschikken. In de regeling staan de stappen die de ouder moet volgen bij een klacht. Als de ouder en het gastouderbureau er samen niet uitkomen, kunnen ze de kantonrechter inschakelen. Het gastouderbureau informeert u over de eigen klachtenregeling, zodat u weet hoe de klachtenafhandeling door uw gastouderbureau is geregeld. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 16

17 SAMENVAT T I N G In de nieuwe wet sluiten vraagouders zelf een overeenkomst met het gastouderbureau. De nieuwe wet verplicht gastouderbureaus te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Gastouderbureaus moeten ouders informeren over het beleid. Elk gastouderbureau moet een oudercommissie instellen. Gastouderbureaus moeten zich laten registreren bij de gemeente. GGD controleert jaarlijks de gastouderbureaus. Vraagouders kunnen alleen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk als het gastouderbureau is geregistreerd. Verklaring omtrent gedrag Uiterlijk twee maanden nadat de Wet kinderopvang ingaat, moeten alle medewerkers van het gastouderbureau én de gastouders een verklaring omtrent gedrag hebben. Dat kan een verklaring zijn volgens de (nieuwe) Wet justitiële gegevens of volgens de (oude) Wet op de justitiële documentatie en verklaringen omtrent het gedrag. Heeft u nog geen verklaring, dan moet u die aanvragen. Voor deze aanvraag krijgt u van het gastouderbureau een formulier dat u ingevuld moet afgeven bij de gemeente. Bij de gemeente moet u zich legitimeren. De aanvraag wordt door de gemeente doorgestuurd naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) dat namens de minister van Justitie de afhandeling verzorgt. Behandeling van de aanvraag duurt zo n twee weken. Sinds 2008 zijn ook alle partners en thuiswonende kinderen boven de 18 jaar verplicht een Verklaring Omtrent Gedrag af te geven aan het gastouderbureau. Kosten voor de verklaring omtrent gedrag zijn tussen de 30, en 40,- (afhankelijk van de gemeente waar u woont). Informeer bij het gastouderbureau hoe u deze verklaring kunt aanvragen. Facturen De vraagouder moet aan de Belastingdienst de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang kunnen aantonen. Bij de afrekening met de Belastingdienst moeten ouders opgeven hoeveel opvanguren in rekening zijn gebracht. Afhankelijk van de werkwijze van het gastouderbureau worden of door het bureau of door u zelf de facturen gemaakt. Maak hierover van te voren duidelijke afspraken met het gastouderbureau. SAMENVAT T I N G Stem met het gastouderbureau af of uw overeenkomst nog klopt volgens de nieuwe wet. Zorg dat u op tijd een verklaring omtrent gedrag heeft. Maak met het gastouderbureau afspraken over de manier van factureren. Als u meer informatie wilt over de Wet kinderopvang en de gevolgen daarvan voor u of de vraagouder, is uw gastouderbureau uw eerste aanspreekpunt. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 17

18 Pedagogisch beleid Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders en het gastouderbureau hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt aangeboden. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat vraagouders de gastouder kunnen aanspreken op haar beloften. Het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Pedagogische basisregels De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvangomgeving voor het gastkind. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. De gastouder schept een vertrouwde en familiare opvangomgeving voor het gastkind. Een gastkind moet zich veilig en geborgen voelen om zich in overeenkomst met zijn aanleg en karakter te kunnen ontwikkelen. Het gastkind moet zich tijdens de opvang vrij voelen om zijn emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap aan de gastouder te tonen en met de gastouder te delen, zonder dat het zich hierin anders voelt dan in zijn eigen huiselijke omgeving. Basis is het ontwikkelen van een stabiele vertrouwensrelatie tussen gastkind en gastouder, maar ook tussen vraag- en gastouder. Voorop staat de integratie in de gastfamilie. Dat betekend, het gastkind moet zich op zijn gemak voelen bij de gastouder en een eigen plekje binnen het gastgezin krijgen. TisKidz geeft de voorkeur eraan dat broertjes en zusjes samen bij een gastouder opgenomen worden. Juist voor de start van de opvang, is het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de kennismaking en de wenperiode. Daarom hecht TisKidz zo veel belang bij, dat er na mogelijkheid al een relatie tussen de gastouders en de vraagouders bestaat en dat er niet teveel kinderen bij een gastouder opgevangen worden. Het gastkind moet de mogelijkheid krijgen om de gastouder, de opvangomgeving en de eventuele andere (gast)kinderen in eigen tempo leren kennen. Verder zijn in zo n situatie mogelijke problemen makkelijker te bespreken. Ook is het hierdoor makkelijker voor de gastouder om het gastkind goed te leren kennen en in te spelen op de behoeften van het gastkind in samenspraak met de vraagouders. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 18

19 Samengevat in gedrag van de gastouders: Nemen het kind en zijn emoties en gevoelens serieus. Steunen het kind en bieden warmte en geborgenheid. Blijven consequent en handelen op een herkenbaar en duidelijke manier in een bepaalde situatie. Ondersteunen het kind bij het verwerken van gevoelens. Begeleiden het kind bij emoties zoals verdriet, boosheid, angst en vreugde. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over behoeftes en ontwikkeling van het gastkind en stemmen handelingswijzen met elkaar af. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht Een kind moet in zijn waarde gelaten worden en er mag geen afbreuk gedaan worden aan de eigenheid en aard van het gastkind. Het gastkind krijgt bovendien voldoende aandacht op het gebied van lichamelijke en sociaal emotionele ontwikkeling, maar zal ook leren de aandacht te delen of op zijn beurt te wachten. Dat niet slechts dan als er andere (gast)kinderen aanwezig zijn in het gastgezin die net aandacht nodig hebben. Een gastouder leert het gastkind spelenderwijs hierin zijn weg vinden. Vraag- en gastouders komen overeen op welke manier een kind beloont en gestraft zal worden en in welke situaties. Straffen die de waardigheid van het kind afbreuk doen, zoals lichamelijke straffen, worden in géén situatie toegepast. Samengevat in gedrag van de gastouders: Waarderen het kind zoals het is en geven uiting aan deze waardering. Gebruiken geen lichamelijke straffen. Gebruiken belonen en straffen volgens afspraak met de vraagouders. Blijven rustig en handelen consequent. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De ontwikkelingsgebieden worden meestal onder verdeeld in: lichamelijke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, verstandelijke ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. De aangeboden activiteiten moeten als geheel de ontwikkeling van het kind in alle de vier gebieden ondersteunen. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind ook uniek en bijzonder. De gastouder begeleidt, volgt en stimuleert het gastkind in zijn ontwikkeling en houdt de ouders op de hoogte van deze ontwikkelingen. Indien nodig of wenselijk kan in overleg met de ouders aan sommige zaken meer of speciale aandacht besteedt worden. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 19

20 Samengevat in gedrag van de gastouders: Stimuleren het kind tot actieve en zelfstandige houding overeenkomstig de leeftijd. Bieden verschillende activiteiten aan, die ook ruimte voor eigen invulling door het kind open laten en verschillende ontwikkelingsniveaus ondersteunen. Ondersteunen het ontwikkelen van zelfvertrouwen door het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen onder begeleiding en resultaten te waarderen. Respecteren een persoonlijke aanpak van activiteiten door het kind. Passen de eisen aan het kind aan, aan leeftijd en persoonlijkheid van het kind. Leren het kind rekening houden met anderen, delen en grenzen te accepteren bijvoorbeeld door bevorderen van spelen in een groep. Leren het kind om voor zich zelf op te komen. Leren het kind om zijn behoeften gepast aan anderen duidelijk te maken. Begeleiden het kind bij het aangaan van relaties met anderen. Leren het kind om om te gaan met vijandigheid tussen kinderen, de reden voor de vijandigheid te vinden en op te lossen afhankelijk van de situatie en de leeftijd van de kinderen. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over ontwikkeling van het gastkind. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden Belangrijke normen en waarden van de vraagouders en de gastouder moeten op elkaar zijn afgestemd. Het is belangrijk goed elkaars opvattingen te kennen en te bespreken hoe ermee zal worden omgegaan. Samengevat in gedrag van de gastouders: Tonen in omgang met het kind zelf gelijkblijvende en duidelijke normen en waarden. Belonen gewenst gedrag. Als meest belangrijke normen en waarden worden gezien: o eerlijk zijn, o medeleven hebben, o afspraken nakomen, o respect voor anderen, o respect voor de normen en waarden van anderen, o respect voor het werk en de inspanning van anderen. Besteden aandacht aan rituele uiting van normen en waarden, zoals aan officiële en religieuze feestdagen in afspraak met de ouders. Ook het besteden van aandacht aan persoonlijke feestdagen zoals de verjaardag wordt als persoonlijke waardering van een kind gezien. Evalueren en spreken regelmatig, maar tenminste 1 keer per kwartaal, met de vraagouders over normen en waarden. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. Gastouderbureau TisKidz 2014 Pagina 20

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

Welkom Kind Regelgeving

Welkom Kind Regelgeving Welkom Kind Regelgeving 2012 Welkom Kind Waar uw kind zijn tweede huis vindt Inhoud Diensten... 3 Inschrijving en opdracht tot bemiddeling... 4 Selectie- en koppelingsprocedure... 4 Praktische zaken...

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder

gastouderbureau ga aan de slag als gastouder gastouderbureau ga aan de slag als gastouder Vindt u het prettig om voor kleine kinderen te zorgen, bijvoorbeeld nu uw eigen kinderen wat groter zijn? Of lijkt het u voor uw eigen kind goed om met andere

Nadere informatie

Gastouderbureau OBELIX

Gastouderbureau OBELIX Gastouderbureau OBELIX GASTOUDEROPVANG: HANDBOEK KWALITEIT KWALITEITSREGELS EN RICHTLIJNEN OUDERS EN GASTOUDERS GASTOUDERBUREAU OBELIX 1. AANME LDPRO CE DURE GA ST O UDE RS 3 1.1 Intake gesprek 1.2 Koppelingsgesprek

Nadere informatie

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen.

Het doel van de opvang is het creëren van een warme, huiselijke sfeer waarbinnen elk kind zich spelenderwijs en leeftijdsadequaat kan ontwikkelen. 1 Hartelijk dank voor het aanvragen van informatie betreffende onze kinderopvang. Als u na het lezen van deze folder graag een keertje wilt komen kijken, neem dan gerust even contact met ons op voor een

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Bezoekregistratie gastouderbureau

Bezoekregistratie gastouderbureau Gastouderbureau De Veenborg Van Arnhemslaan 2 9615 TD Kolham 0598-397895 06-26.26.28.97 kvk 02089524 Bankrekening 4393506 www.deveenborg.nl Bezoekregistratie gastouderbureau Handtekening Datum Onderwerp.............

Nadere informatie

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE

DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF WERKWIJZE WERKWIJZE DE KLIMBOOM KINDEROPVANG 0-4 JAAR KORTENHOEF De Klimboom Kinderopvang 0-4 jaar Oudergaarde 5 1241 AX Kortenhoef tel:035-3030961 e-mail: kdvkortenhoef@deklimboom.nl Openingstijden: maandag, dinsdag,

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012

Beleidsplan. Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist. November 2012 Beleidsplan Christelijke Peuterspeelzaal De Schatkist November 2012 Vestigingsadres: Van den Berglaan 79, Voorthuizen Postadres: Chr.PSZ De Schatkist Wikselaarseweg 2, 3781MK Voorthuizen 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatieboekje voor ouders

Informatieboekje voor ouders Antroposofische kinderopvang Informatieboekje voor ouders Hygieaplein 7, 1076 RN Amsterdam Telefoon: 020-7891769 kinderopvang@hetkleinehuis.info www.hetkleinehuis.info Voorwoord In dit boekje informeren

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie