Verantwoorde buitenlandse zorg aan huis: Een verkennend onderzoek naar inwonende buitenlandse zorgverleners in Nederland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoorde buitenlandse zorg aan huis: Een verkennend onderzoek naar inwonende buitenlandse zorgverleners in Nederland."

Transcriptie

1 Verantwoorde buitenlandse zorg aan huis: Een verkennend onderzoek naar inwonende buitenlandse zorgverleners in Nederland. Door: Arwen van Grafhorst In opdracht van: Stichting Wemos

2 Verantwoorde buitenlandse zorg aan huis: Een onderzoek naar inwonende buitenlandse zorgverleners in Nederland. Stichting Wemos, Amsterdam, Dit rapport beschrijft een nieuw fenomeen in de Nederlandse thuiszorg: de inwonende buitenlandse zorgverlener. Het rapport gaat in op de omvang van de sector, de werk- en leefomstandigheden van de zorgverleners, de voor- en nadelen en risico s van deze vorm van zorg, en wat er op het gebied van wet- en regelgeving nodig is om de risico s in te dammen. Het rapport is alleen beschikbaar als pdf. Het onderzoek werd uitgevoerd door Arwen van Grafhorst, freelance journalist en gespecialiseerd in de gezondheidszorg. Aan de totstandkoming van dit rapport werkten verder mee: Linda Mans (Wemos) en Diana Hoeflake (Wemos). Eindredactie: Yvonne de Hilster (www.ydehilster.nl) Over Wemos Wemos komt op voor het recht op gezondheid van mensen wereldwijd. Wemos wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en particuliere donaties. Deze publicatie geeft niet per se de meningen van de financierende instellingen weer. Stichting Wemos is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is in het bezit van het Certificaat voor goede doelen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Stichting Wemos Ellermanstraat AK Amsterdam- Duivendrecht Postbus BR Amsterdam T F E Over het project Health Workers for All and All for Health Workers Het project Health workers for all and all for health workers (HW4All) streeft naar verantwoorde werving van zorgverleners binnen en buiten de EU. Samenwerkingspartners zijn: African Medical and Research Foundation (Italië), Center for Health Policies and Services (Roemenië), Humanitarian Aid Foundation Redemptoris Missio (Polen), Health Poverty Action (Verenigd Koninkrijk), Medicus Mundi International Network, Memisa Belgium, Federation of Associations of Medicus Mundi Spain, Terre des Hommes (Duitsland) en projectcoördinator Wemos (Nederland). Met elkaar vragen we aandacht voor de consequenties van migratie en mobiliteit van zorgpersoneel. Het project wordt gefinancierd met steun van de Europese Unie. De verantwoordelijkheid voor dit rapport ligt uitsluitend bij Stichting Wemos; de Europese Unie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

3 Samenvatting Wemos heeft onderzoek gedaan naar een relatief nieuw fenomeen in de Nederlandse thuiszorg: inwonende buitenlandse zorgverleners. Vaak zijn dit vrouwen die voor een salaris plus kost en inwoning zorg, gezelschap of beide leveren. Ze werken veelal voor ouderen die zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen, en in sommige gevallen voor volwassenen die door fysieke of geestelijke problemen alleen met veel hulp thuis kunnen wonen. Wemos deed dit onderzoek om de omvang, risico s en voordelen voor betrokken partijen in kaart te brengen. Inwonende zorgverleners kunnen een grotere rol gaan krijgen in de thuiszorg, nu het overheidsbeleid erop is gericht ouderen langer thuis te laten wonen en hen de zorg zoveel mogelijk zelf en in eigen kring te laten regelen. Bij de inzet van een inwonende buitenlandse zorgverlener liggen echter gevaren als arbeidsuitbuiting, oneerlijke concurrentie, schijnconstructies en ondermijning van de kwaliteit van zorg op de loer. Dit komt vooral doordat de zorg zich in de private sfeer afspeelt en er nauwelijks toezicht is. Over inwonende zorgverleners in Nederland is nog relatief weinig bekend. Maar er zijn aanwijzingen voor misstanden. Voor het onderzoek zijn vijftien bemiddelings- en uitzendbureaus voor inwonende buitenlandse zorgverleners benaderd. Negen bureaus wilden meewerken aan een interview. Ook werden verschillende zorgverleners en enkele kinderen van zorgontvangers geïnterviewd. Verder werd bij inspecties, vakbonden, brancheorganisaties en cliëntenorganisaties informatie ingewonnen. Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen Wie is deze buitenlandse zorgverlener? Hoe groot is deze sector in Nederland? Hoe gaan uitzend-, wervings- en bemiddelingsbureaus te werk? Wat verdienen de zorgverleners? Wat betaalt de zorgvrager? Wat zijn de risico s voor alle betrokken partijen? Wat zijn de voordelen voor alle betrokken partijen? In Nederland wordt nog maar heel beperkt gebruik gemaakt van inwonende buitenlandse zorgverleners. Nederlanders zijn terughoudend voor het in huis nemen van een zorgverlener of weten niet dat deze vorm van zorg bestaat. Echter, gezien de toename van het aantal bureaus in de laatste twee jaar, lijkt het wel een branche in opkomst. Het onderzoek laat zien dat een zorgvrager veel voordeel heeft van een inwonende buitenlandse zorgverlener. Het is een betaalbare vorm van 24-uurszorg, zeker bij een zorgzwaartepakket (ZZP) met indicatie 5 en hoger. De zorgvrager kan langer thuis blijven wonen. 3

4 Deze vorm van zorgverlening ontlast mantelzorgers. De vrijwel continue aanwezigheid, ook s nachts, stelt zorgvragers en mantelzorgers gerust. Naast zorg bieden inwonende zorgverleners ook gezelschap en maken ze activiteiten als wandelingen, uitstapjes of samen koken mogelijk. De zorgvrager ziet steeds hetzelfde gezicht. De zorgvrager krijgt zorg op maat en op het moment dat het de zorgvrager uitkomt. Aandachtspunten: Doordat er geen team meekijkt met de inwonende zorgverlener is er minder controle op en overleg over de kwaliteit van zorg. Het kennisniveau van de zorgverlener op gebied van de zorg is niet altijd gecheckt. Zorgverleners krijgen in verschillende gevallen geen bijscholing aangeboden. Het is niet altijd duidelijk of de bemiddelings-, wervings- of uitzendbureaus gebruik maken van legale arbeidsconstructies, genoeg betalen en/of op de juiste wijze loonheffingen afdragen. Zorgvragers riskeren flinke boetes en naheffingen als blijkt dat de arbeidsconstructie, beloning of heffingsafdrachten illegaal of onjuist zijn. De zorgwerkers werken in verschillende gevallen niet volgens een cao. Geen van de geïnterviewde bureaus had het Keurmerk voor Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers. Het werk heeft ook voordelen voor de inwonende buitenlandse zorgverlener: Het levert een relatief hoog salaris op, en geeft de mogelijkheid om te sparen door gratis kost en inwoning. Het is vaak één van de weinige mogelijkheden tot werk. Het werk zelf en het contact met de zorgvrager geven vaak voldoening. Het biedt de mogelijkheid een andere cultuur te leren kennen. Aandachtspunten Arbeidstijden worden overtreden, met langere werkweken dan de 40 uur waarvoor wordt uitbetaald. Van zorgverleners wordt op vrije dagen soms toch verwacht dat ze beschikbaar blijven, waardoor de zorgverlener niet echt vrij is. Contracten met wervingsbureaus in het buitenland zijn onduidelijk op punten als het aantal vakantiedagen of de lengte van de werkdag. Aanbevelingen aan de Nederlandse overheid Interview meer zorgverleners en bestudeer hun contracten om duidelijk te krijgen op welke schaal er misstanden plaatsvinden. Zet op Europees niveau verder in op dezelfde arbeidsvoorwaarden voor hetzelfde werk en ga uitbuiting van buitenlandse werknemers in Europa tegen in alle sectoren. Stel wet- en regelgeving op voor bemiddelings- en uitzendbureaus met betrekking tot het verzekeren van gelijk loon en gelijke arbeidsomstandigheden voor gelijk werk, ook voor het inwonende buitenlandse zorgpersoneel. 4

5 Houd strikter toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden en -tijden in de 24-uurs zorg. Neem doelgerichte maatregelen op in de Wet Aanpak Schijnconstructies met betrekking tot A1-verklaringen om misbruik via dit soort schijnconstructies effectief tegen te gaan. Zie toe op strikte naleving van het internationale verdrag van au pairs. Door dergelijke weten regelgeving en adequaat toezicht kan uitbuiting van zorgpersoneel worden voorkomen. Maak als overheid werk van de aangenomen WHO-code voor het internationaal werven van zorgpersoneel. Stel het Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers verplicht voor intermediairs van buitenlandse werknemers in de (private) thuiszorg. Zorg voor goede voorlichting voor zorgwerkers om ze weerbaarder te maken tegen misbruik en uitbuiting. 5

6 Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 2. Wat zijn de voordelen voor alle betrokken partijen? 9 3. De zorgvrager Bemiddeling en uitzending De zorgverlener Het maatschappelijk middenveld en inspecties Conclusie 29 Bronnen 33 Bijlage 1: Vragenlijsten 34 6

7 1. Inleiding In Nederland en andere Europese landen dreigt de komende decennia een tekort aan zorgverleners te ontstaan door vergrijzing en ontgroening van de bevolking. Verwacht wordt dat Europa in 2020 kampt met een tekort aan één tot twee miljoen gezondheidswerkers. De economische recessie heeft bovendien de migratie en mobiliteit van zorgpersoneel binnen Europa versterkt. Dat er in Europa sprake is van een toenemende arbeidsmigratie (van oost naar west en van zuid naar noord) erkent ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Deze migratie heeft een negatieve impact op de verdeling van zorgpersoneel binnen Europa met mogelijk gevolgen voor patiënten. Voor een dreigend tekort aan zorgverleners wordt in Nederland al jaren gewaarschuwd, onder meer door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het verwachte tekort is echter nog uitgebleven als gevolg van de economische crisis. Tot 2015 daalt door hervormingen in de zorg ook het aantal arbeidsplaatsen in de zorg. Na 2015 neemt de werkgelegenheid echter weer toe door groeiende zorguitgaven en vergrijzing. Volgens koepelorganisaties Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en brancheorganisatie voor zorgondernemers ActiZ is dit echter een veel te rooskleurig beeld. VGN en ActiZ spreken van een pure kapitaalvernietiging van vooral verzorgenden, die nu op straat komen te staan, met name in de thuiszorg- en ouderenzorg. Bovendien verdwijnt de zorgvraag van mensen niet. Daarnaast is de zorgvraag aan het veranderen, onder invloed van het huidige regeringsbeleid dat erop is gericht dat ouderen en chronisch zieken langer thuis wonen. Mensen worden ook meer zelf verantwoordelijk voor het vinden van hulp en ondersteuning. Daarmee groeit de vraag naar meer zorg thuis, terwijl er minder zorgpersoneel beschikbaar is. In dit krachtenspel kan het voor iemand die zorg nodig heeft aantrekkelijk zijn om goedkoop personeel uit het buitenland in te huren. In vergelijking met Nederlands zorgpersoneel is het buitenlands zorgpersoneel goedkoper dan reguliere particuliere thuiszorg en is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar. Toezicht op en regelgeving voor deze vorm van zorg is er nog nauwelijks. Uitbuiting, oneerlijke concurrentie en schijnconstructies liggen daarom op de loer. In andere sectoren, waaronder de bouw, zijn hier al voldoende voorbeelden van bekend. De International Labour Organization (ILO) heeft inmiddels al een onderzoek ingesteld naar de mogelijke uitbuiting van buitenlands zorgpersoneel. In mei 2010 hebben de 193 lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaronder Nederland, de mondiale gedragscode van de WHO inzake de ethische werving van gezondheidswerkers aangenomen. Deze richtlijn helpt een coherent zorgpersoneelsbeleid te voeren en stimuleert landen om op een duurzame en verantwoorde manier de eigen 7

8 (dreigende) personeelstekorten in de zorg op te lossen, en roept op tot het eerlijk en gelijk behandelen en honoreren van buitenlandse zorgwerkers die werkzaam zijn in de Nederlandse zorg. Nederland en de meeste andere Europese landen hebben de WHO-code tot op heden echter nog niet geïmplementeerd. Stichting Wemos vindt het belangrijk dat de gevaren van uitbuiting en oneerlijke concurrentie in de zorg vroegtijdig aangepakt worden en dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zorgpersoneel. Daarom heeft Wemos een verkennend onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te bieden in de risico s en voordelen voor de verschillende betrokken partijen van het inhuren van inwonende buitenlandse zorgverleners, wat de omvang van deze sector is, en wat er op het gebied van weten regelgeving nodig is om de risico s in te dammen. Directe aanleiding voor het onderzoek was een verontrustend nieuwsitem van RTL Nieuws in oktober 2013 over de Stichting Homecare, een bemiddelingsbureau voor inwonende zorgverleners. Dit bureau liet op zijn website weten dat Nederlanders niet hoeven te solliciteren want dat is simpelweg niet wat we doen. In september 2011 had Nieuwsuur (NOS- NTR) al een reportage uitgezonden waaruit bleek dat sommige inwonende buitenlandse zorgverleners veel langere werkweken maken dan is toegestaan in Nederland. Uit andere verhalen kwam echter tevens naar voren dat de zorgvragers vaak erg tevreden waren met de inwonende buitenlandse zorgverleners. Het was namelijk betaalbare zorg op maat en de zorgvrager hoefde hierdoor niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis. Ook zorgverleners waren tevreden omdat ze meer verdienden dan in hun land van herkomst Onderzoeksvraag Het onderzoek geeft antwoord op de volgende vragen: Wie is deze buitenlandse zorgverlener? Hoe groot is deze sector in Nederland? Hoe gaan bemiddelingsbureaus te werk? Wat verdienen de zorgverleners? Wat betaalt de zorgvrager? Wat zijn de risico s voor alle betrokken partijen? 8

9 2. Wat zijn de voordelen voor alle betrokken partijen? 2.1. Aanpak Voor het onderzoek is eind 2013 op internet gezocht naar bemiddelings-, en uitzendbureaus die in het buitenland inwonende zorgverleners werven. Vijftien bureaus die op deze manier werden geïdentificeerd, werden benaderd voor een interview. Onder hen waren ook bureaus die zich naast buitenlandse zorgverleners ook op andere sectoren of beroepen richtten. Negen bemiddelings- en uitzendbureaus wilden aan het onderzoek meewerken. Van deze bureaus werden de eigenaren geïnterviewd. Bij één van de bureaus bleek de eigenaar een voormalige mede-eigenaar van een eerder geïnterviewd bureau. Vier bureaus wilden om uiteenlopende redenen niet meewerken aan het onderzoek, twee reageerden niet op interviewverzoeken. In aanvulling hierop is gesproken met een bureau dat buitenlands zorgpersoneel werft voor Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen, en een thuiszorgbureau voor particuliere 24- uurszorg met Nederlandse verzorgenden en verpleegkundigen. Daarnaast zijn vijf buitenlandse zorgverleners geïnterviewd: vier inwonende zorgverleners en een persoon die in een zorginstelling werkte en een eigen huis had. Vier van hen waren voorgesteld via het Nederlandse bemiddelings- en uitzendbureau waarvoor ze werkten, één kwam via het persoonlijk netwerk van de onderzoeker. Verder zijn twee kinderen van klanten die zorg ontvingen geïnterviewd. Met de uitkomsten van het onderzoek in de hand, zijn vervolgens de vakbonden CNV, Abvakabo FNV, de brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz, de Inspectie SZW, Inspectie IGZ en de belangenvereniging van houders persoonsgebonden budget (PGB) Per Saldo benaderd voor een reactie. Hun reacties zijn opgenomen in hoofdstuk 5. Het onderzoek werd uitgevoerd eind 2013, begin Definities Zorgvrager De zorgvrager is een hulpbehoevende oudere of chronisch zieke die thuis woont en zorg nodig heeft, en vaak mede dankzij de inwonende zorgverleners thuis kan blijven wonen. Inwonende buitenlandse zorgverlener Een inwonende zorgverlener is een verzorgende of verpleegkundige die bij een zorgvrager in huis woont, de dagelijkse zorg verleent en niet de Nederlandse nationaliteit heeft. De 9

10 inwonende zorgverlener wordt ook wel inwonende thuishulp genoemd of aangeduid met de Engelse term care assistent. Het zijn in de regel vrouwen uit Oost- of Zuid-Europa die als een soort zorg-au pair intrekken bij ouderen en chronisch zieken om zorg te verlenen. De werkzaamheden van een inwonende buitenlandse zorgverlener variëren van ondersteuning bij de dagelijkse activiteiten en bezigheden, gezelschap bieden en huishoudelijk werk verrichten tot het verlenen van intensieve (verpleegkundige) zorg. De zorgverlener ontvangt van de zorgvrager een salaris plus kost en inwoning. De inwonende zorgverlener werkt enkele uren per dag. Dat kan overdag en s avonds zijn maar soms ook s nachts, doordeweeks en/of in het weekend. Op de andere uren en tijdstippen is de inwonende zorgverlener vaak op de achtergrond aanwezig voor het geval er iets gebeurt of ter geruststelling van de zorgvrager. Als de inwonende zorgverlener echt vrij is, komt er een andere zorgverlener in huis of nemen mantelzorgers of de reguliere thuiszorg de zorg over Omvang van de sector in Nederland Aantal bureaus Van het aantal bemiddelings- of uitzendbureaus in Nederland voor inwonende zorgverleners zijn geen exacte cijfers te achterhalen. Een brancheorganisatie die deze bureaus vertegenwoordigt, ontbreekt. Via internet zijn tijdens onderzoek vijftien bureaus gevonden. Daarnaast zijn er mogelijk ook bemiddelings- en uitzendbureaus die niet op internet actief zijn en een eigen offline netwerk hebben. Aantal klanten Van de negen Nederlandse bureaus die aan het onderzoek meewerkten, had het kleinste bureau ten tijde van het onderzoek twee klanten ofwel zorgvragers. Het bureau was echter pas net opgericht. Het grootste van de negen bureaus had zeventig klanten. De bemiddelingsbureaus gaven verder aan dat het klantenbestand snel kan veranderen. Zorgvragers zijn vaak al op leeftijd en soms ook terminaal ziek, en overlijden. Uitgaande van minimaal vijftien bureaus met gemiddeld twintig klanten, maken in 2014 minimaal driehonderd mensen in Nederland gebruik van deze vorm van zorg. Ter vergelijking: in 2014 hadden in Nederland 125 duizend mensen een PGB waarmee ze zelf zorg inkopen. Volgens Per Saldo, de belangenorganisatie van persoonsgebonden budgethouders die 25 duizend leden heeft, koopt slechts een heel klein deel van hun leden verzorging in van een inwonende zorgverlener. Leeftijd van de branche Wat opvalt is dat veel bureaus pas de afgelopen twee jaar zijn gestart. Het bureau dat zegt één van de eerste in Nederland te zijn geweest die met het bemiddelen van inwonende buitenlandse zorgverleners is begonnen, is gestart in Het merendeel van de ondervraagde bureaus gaf echter aan pas één tot twee jaar geleden te zijn opgericht. Ook de bureaus die niet meewerkten aan het onderzoek lijken op basis van een verkennend telefoongesprek of hun website in 2013 te zijn begonnen. Voorafgaand aan de publicatie van dit rapport, enkele maanden na afloop van het onderzoek, is er nogmaals via internet gezocht 10

11 naar actieve wervings-, bemiddelings-, en uitzendbureaus. Uit deze zoektocht blijkt dat er in een paar maanden tijd al enkele bureaus bij zijn gekomen. Situatie in Europa In Nederland mag een inwonende zorgverlener een relatief nieuwe vorm van zorg zijn, in andere Europese landen bestaat deze vorm van zorg al langer, zeggen in Nederland werkende inwonende buitenlandse zorgverleners. Een Portugese vertelde dat welgestelde oudere Portugezen inwonende zorgverleners inhuren omdat de zorg in Portugese verpleegtehuizen tekortschiet, vooral door gebrek aan personeel. Door de crisis zouden ook veel Portugese zorgverleners naar België en Groot-Brittannië vertrekken. Volgens geïnterviewde zorgverleners uit Oost-Europa is de inwonende zorgverlener ook in hun land van herkomst een vrij normaal fenomeen. Onder vrouwen van 40 tot 45 jaar oud zou care assistant een populair beroep zijn. Er werken ook sporadisch mannen van die leeftijd als care assistant. Oost-Europese zorgverleners die Duits spreken, werken vaak in Duitsland of Oostenrijk. Spreken ze beter Engels, dan gaan ze naar Groot-Brittannië. 11

12 3. De zorgvrager Dit hoofdstuk beschrijft waarom iemand kiest voor een inwonende buitenlandse zorgverlener. De zorgvragers zijn volgens de geïnterviewden grofweg te verdelen in twee categorieën: een categorie ouderen en een categorie jongeren en volwassen met lichamelijke of geestelijke problemen of beperkingen. Ouderen vormen de grootste groep. Deze ouderen hebben hulp nodig bij de dagelijkse activiteiten als wassen, aankleden, eten, koffiedrinken, medicatie klaarzetten en begeleiden bij het nemen ervan en toiletbezoek. Daarnaast hebben ze graag gezelschap om te praten, te wandelen, een boodschap te doen, of samen naar de dokter te gaan. Verder vinden ze het fijn dat er s nachts iemand in huis is, ook als ze gewoon doorslapen. Een klein deel is ernstig ziek en heeft intensieve zorg nodig. Bij de ouderen zijn het vaak de kinderen die via internet op zoek gaan naar een alternatief voor een verpleeg- of verzorgingshuis of voor de thuiszorg. Want soms zijn ze nog te gezond om voor een verpleeghuis in aanmerking te komen, maar hebben ze al wel duidelijk hulp nodig. De groep jongeren en volwassenen die door een fysieke of geestelijke beperking of chronische ziekte veel hulp en toezicht nodig hebben, is veel kleiner. Deze zorgvragers willen vooral graag thuis blijven wonen en niet naar een verpleeg- of verzorgingshuis toe voor de zorg die ze nodig hebben. De twee kinderen van oudere zorgvragers die zijn geïnterviewd voor het onderzoek gaven aan erg tevreden te zijn met inwonende zorgverlening. De ouders van deze klanten gingen in korte tijd sterk achteruit en wilden niet naar een verpleeghuis. Ik had thuiszorg ingeschakeld, maar zij hadden steeds minder tijd voor mijn moeder. Als ze langskwamen, gooiden ze er bij wijze van spreken drie pillen in, zetten een ontbijt klaar en vertrokken weer, vertelt één van de kinderen. Nadat haar moeder in een crisisopvang terechtkwam en helemaal van slag raakte, ging zij toch op zoek naar een geschikt verpleegtehuis. Maar de tehuizen die ik bezocht, waren verschrikkelijk. Het stonk er en de mensen lagen met z n tweeën op een kamertje. Nu wordt haar moeder verzorgd door twee verzorgenden die elkaar afwisselen. In de afgelopen maanden is ze fysiek enorm opgeknapt en ze is ook beter in haar vel gaan zitten. Ook de andere klant, die zeven jaar gebruik maakte van inwonende zorgverleners, is tevreden. Het is een aanrader, want deze zorg is betaalbaar. Mijn ouders waren hulpbehoevend en hadden 24-uurs toezicht nodig, maar wilden niet naar een verpleeghuis. In eerste instantie was een Nederlandse verzorgster ingehuurd, maar dat kostte 100 tot 200 euro per nacht, en werd dus veel te duur. Ook met een PGB zou dat onbetaalbaar zijn. De inwonende zorgverleners verdienden euro netto per maand, plus kost en inwoning, bij een 40-urige werkweek. Het bemiddelingsbureau betaalde de zorgverleners uit. 12

13 3.1. Verschil met reguliere thuiszorg Kosten In de reguliere particuliere 24-uurs zorg verblijven verzorgers alleen tijdens hun 24-uurs dienst in het huis van de zorgvrager. Deze zorg, waarvoor ook geen zorgverleners specifiek uit het buitenland worden gehaald, kost maandelijks minimaal tussen de en euro. Dat is voor veel mensen onbetaalbaar, zeker als het om een langere periode gaat. Voor een inwonende buitenlandse zorgverlener betaalt de zorgvrager maandelijks gemiddeld tussen de en euro. De goedkoopste is euro en de duurste is per maand. Bij die laatste krijgt de zorgvrager wel twee zorgverleners die 24 uur per dag en 7 dagen per week werken en elkaar elke twee weken afwisselen, waardoor de zorgvrager dus permanente zorg thuis heeft. De meeste zorgvragers betalen de 24-uurszorg met hun PGB. De hoogte van het PGB hangt af van het zorgzwaartepakket (ZZP), met indicaties van 1 (de lichtste vorm van zorg) tot 10 (de zwaarste vorm van zorg). Een PGB met een ZZP van 5 is vaak al toereikend om de inwonende buitenlandse zorgverlener te betalen (PGB-tarief 2014 bij ZZP-5: euro per jaar). Ter vergelijking: voor reguliere particuliere 24-uurszorg moet de zorgvrager met een ZZP van 5 nog minimaal euro per maand zelf bijbetalen. Bij een PGB met een lagere indicatie (ZZP lager dan 5) moet ook de zorgvrager met een inwonende buitenlandse zorgverlener vaak nog zelf bijbetalen. De kosten die zorgvragers maken voor kost en inwoning van de inwonende zorgverlener zijn in deze kostenoverzichten niet meegenomen. Flexibiliteit Een inwonende buitenlandse zorgverlener is flexibeler dan de reguliere thuiszorg, zeggen zowel de bureaus als de klanten. Bij de reguliere thuiszorg moet iemand die zorg nodig heeft wachten tot er iemand langskomt om te helpen. De inwonende zorgverlener is op elk moment beschikbaar om te helpen met bijvoorbeeld eten, wassen en toiletbezoek. Bovendien vinden zorgvragers het minder prettig als er veel verschillende zorgverleners langskomen die toch ieder weer een eigen manier van werken hebben, zoals bij de thuiszorg het geval is. De inwonende zorgverlener voelt daarentegen vertrouwd en de zorg is op maat. Gezelschap Een ander groot verschil met de reguliere thuiszorg is dat de thuiszorg eigenlijk alleen langskomt voor noodzakelijke lichamelijke zorg, terwijl de inwonende zorgverlener ook gezelschap biedt en bijvoorbeeld mee gaat wandelen, begeleidt bij uitstapjes en familiebezoek, en samen met de zorgvrager boodschappen doet of kookt. Nacht Tot slot is een inwonende zorgverlener niet alleen overdag maar ook s nachts in huis. Dan kan er dus ook altijd iemand helpen, bijvoorbeeld bij een dementerende cliënt die juist s nachts onrustig kan zijn of een bedlegerige volwassene die een paar keer per nacht moet worden 13

14 omgedraaid om doorligwonden te voorkomen. Ook als er s nachts in de regel geen hulp nodig is, vinden zorgvragers en hun eventuele kinderen het een geruststellend idee dat er iemand aanwezig is. 14

15 4. Bemiddeling en uitzending Dit hoofdstuk beschrijft hoe de bemiddelings-, wervings- en uitzendbureaus voor inwonend zorgpersoneel te werk gaan, hoeveel ze betalen, en andere zaken die te maken hebben met de werkomstandigheden van de zorgverleners Achtergrond van de eigenaren Van de geïnterviewde bureaus bezitten verschillende eigenaren ook een au pairbureau. Ze zijn met de bemiddeling voor inwonende zorgverleners gestart omdat daar vanuit hun klanten vraag naar was. De eigenaren benadrukken dat de zorgverlenende tak van het bureau los staat van het au pairbureau. Dat is ook wettelijk verplicht: een au pair mag volgens de Nederlandse wet bij volwassenen geen verzorgende taken verrichten. Andere eigenaren hadden al een bemiddelingsbureau voor Oost-Europees personeel en besloten ook in de zorg te gaan bemiddelen. Verder is er een eigenaar die vroeger vrachtwagenchauffeur was en tegenwoordig in Roemenië woont en daar een wervings- en bemiddelingsbureau is begonnen. Eén persoon is tot slot een bureau begonnen omdat ze zelf op zoek was naar een betaalbare inwonende zorgverlener voor haar gehandicapte dochter en haar schoonvader met Alzheimer Werving klanten De getraceerde bureaus werven nieuwe klanten via advertenties op internet, bijvoorbeeld op Marktplaats. Het blijkt nog niet zo makkelijk om klanten te vinden. Nederlanders staan nog wat argwanend tegenover deze vorm van zorg, aldus de bureau-eigenaren. Ik dacht dat we met open armen zouden worden ontvangen, zegt één van de pioniers, maar dat bleek niet het geval. In Nederland is het niet gebruikelijk om iemand in huis te nemen. De zorgvragers (of hun kinderen) komen vaak via internet terecht bij een Nederlands bemiddelings- of uitzendbureau voor inwonende zorgverleners. Na een eerste gesprek is er een intakegesprek, waarbij de zorgvrager zijn wensen op medisch en sociaal gebied doorgeeft. Het Nederlandse bureau zoekt dan in haar eigen bestand naar een geschikte kandidaat Werving personeel Inwonende zorgverleners worden, op een enkele uitzondering na, geworven door een wervingsbureau in het land van herkomst. Deze wervingsbureaus leveren dus potentiële zorgverleners aan, en het Nederlandse bureau is de schakel tussen de klant en deze kandidaat. Als er voor een klant een geschikte kandidaat is gevonden, kan de klant de kandidaat spreken. Dat gaat vaak via Skype of telefoon. Pas dan wordt de zorgverlener naar Nederland gehaald. Het Nederlandse bemiddelingsbureau is bij die eerste ontmoeting aanwezig, en zal vooral in de beginperiode nog een aantal keren bellen om te checken of alles in orde is, en bij mogelijke problemen een bemiddelende rol spelen. 15

16 De bemiddelingsbureaus zijn vaak gespecialiseerd in medewerkers uit een bepaald land. Dat zijn Portugal (of Brazilianen met een Portugees paspoort), Griekenland, Spanje, Hongarije, Slowakije, Roemenië, Bulgarije, Polen en Tsjechië. Deze landen maken deel uit van de Europese Economische Ruimte. Inwonende zorgverleners uit deze landen hebben daarom geen tewerkstellingsvergunning nodig. Eén van de bureaus bemiddelt in (Spaanse) au pairs die worden ingezet als inwonende zorgverlener. In dit geval is er geen sprake van een dienstverband maar werken ze volgens een internationaal verdrag voor au pairs. Ze werken maximaal 35 uur per week en zijn aanwezig om te checken of de zorgvrager de medicatie en het eten inneemt, bieden gezelschap en zorgen bijvoorbeeld dat boodschappen zijn gedaan. In principe helpen ze niet bij wassen en toiletbezoek. Daarvoor komt de thuiszorg, aldus de eigenaar van het bureau. Hun salaris (in hun geval een maandelijkse vergoeding of zakgeld) is flink lager dan dat van de doorsnee inwonende zorgverlener, namelijk 300 euro per maand. Het bureau, dat op het moment van onderzoek een jaar bestond, had toen overigens nog geen klanten Dienstverband Voor het dienstverband zijn drie vormen mogelijk: De zorgverlener is direct in dienst bij de zorgvrager, die zijn salaris betaalt. Voor de zorgvrager komen daar kosten voor het Nederlandse bemiddelingsbureau bij, eenmalig of maandelijks een vast bedrag. In dit geval staat de zorgverlener ook ingeschreven op het adres van de zorgvrager. De zorgverlener is in dienst van het Nederlandse bureau, dat in dat geval een uitzendbureau is, en ook volgens de regels van de uitzendbranche salaris uitbetaalt. De zorgverlener is in dienst van het wervingsbureau in het thuisland, en dit bureau betaalt dus ook het salaris Salaris Volgens opgave van de geïnterviewde bureaus krijgen de inwonende zorgverleners voor een 40-urige werkweek tussen de en de euro netto per maand, plus gratis kost en inwoning. Bij één bureau krijgt de zorgverlener 911 euro per maand. Deze zorgverlener werkt twee weken 24 uur per dag en is daarna twee weken (doorbetaald) vrij. Volgens de bureaus verdienen de zorgverleners minimaal het Nederlands minimumloon (in 2014 voor 23-jarigen en ouder: euro bruto per maand voor een volledige werkweek van 36, 38 of 40 uur. Dat is ongeveer tot euro netto.). Wat bureau-eigenaren aan sociale lasten betalen, verschilt: Zorgverzekering In vrijwel alle gevallen hebben de zorgverleners in eigen land een ziektekostenverzekering die ze ook zelf betalen. Bij één van de bureaus die bemiddelen in au pairs, heeft de zorgverlener een au pairverzekering. 16

17 Pensioenpremie Zorgverleners moeten zelf hun pensioenpremie betalen. Dat wil zeggen: als ze ervoor kiezen om een pensioen op te bouwen. Volgens de bemiddelingsbureaus staat pensioenopbouw nog in de kinderschoenen in de thuislanden van de zorgverleners Vakantiedagen/vakantiegeld Ieder bureau hanteert een eigen systeem voor vakantiedagen. Bij het ene bureau werken de inwonende buitenlandse zorgverleners acht maanden en zijn ze een maand vrij. In deze vrije maand ontvangen ze geen salaris. Bij het andere bureau werken ze drie maanden en zijn ze drie maanden thuis. Deze drie vrije maanden moeten ze ook hier zelf betalen. In sommige gevallen hebben ze na elke drie maanden recht op een week vrij (om naar huis te gaan) en krijgen ze die wel doorbetaald. Of ze werken twee weken en hebben vervolgens twee weken vrij. De twee weken vrij krijgen ze wel doorbetaald, maar ze hebben verder geen vakantiedagen WA-verzekering In de meeste gevallen is het aan de klant om een WA-verzekering af te sluiten voor de zorgverlener. Bij het ene bureau is dat verplicht, de ander vindt dit een eigen keuze. Eén van de geïnterviewde bureaus betaalt bovenop het salaris ook de ziektekostenverzekering, een expatverzekering, een WA-verzekering, pensioenopbouw, vakantiedagen en vakantiegeld. Een ander bureau werkt op dezelfde manier. Echter, bij dit bureau doen de buitenlandse zorgverleners alleen losse 24-uurs diensten, en wonen dus niet in Winst De klant betaalt volgens de bureaus gemiddeld tot euro per maand voor de verleende zorg, terwijl de zorgverlener gemiddeld tot euro netto per maand verdient. De winst voor de bureaus zit hem dus in het verschil tussen deze inkomsten en de loonkosten. Bij één van de bureaus betaalt de klant bijvoorbeeld maandelijks euro en krijgt de zorgverlener maandelijks netto uitgekeerd door het Slowaaks wervingsbureau waar de zorgverlener in dienst is. Bruto is dat in Slowakije euro, aldus de eigenaar van het bemiddelingsbureau. Het verschil ( = 575 euro per maand) is de winst voor het Slowaakse en Nederlandse bureau. Bij een ander bureau betaalt de klant maximaal euro per maand, en verdient de zorgverlener tussen de en 1200 euro netto. Volgens de eigenaar van het bureau wordt het bedrag dat overblijft na de afdracht van de verschuldigde loonbelasting verdeeld tussen het au pairbureau en het Tsjechische wervingsbureau waar de zorgverlener in dienst is. Tijdens het onderzoek zijn geen arbeidscontracten van inwonende zorgverleners ingezien. 17

18 In het algemeen zijn bij een minimumloon van bruto euro per maand voor een volledige werkweek, de loonkosten (brutoloon plus werkgeverslasten) al euro per maand. Gebeurt de verloning in het thuisland via een detacheringsconstructie (inclusief een A1-verklaring waarmee wordt aangetoond in welk land de sociale premies worden betaald), dan zijn de loonkosten een fractie lager: 30 tot 40 cent per uur goedkoper. Als klanten dan inderdaad gemiddeld tot euro betalen, zoals de bureaus melden, en ze zich aan het minimumloon houden, dan zouden sommige bureaus dus nauwelijks quitte spelen Boete Mocht uit controles van de Inspectie SZW of de belastingdienst blijken dat de bemiddelings-, wervings- of uitzendbureaus gebruik maken van illegale arbeidsconstructies, te weinig betalen of niet op de juiste wijze loonheffingen afdragen, dan zullen niet alleen de bureaus maar vaak ook de zorgvragers zelf (de klant) de misgelopen inkomsten, heffingen en boetes moeten betalen. Dat geldt ook als een zorgverlener die wordt onderbetaald later een loonvordering instelt tegen de werkgever. In veel gevallen geldt namelijk ketenaansprakelijkheid, en is dus ook de zorgvrager aansprakelijk Werktijden Volgens de Arbeidstijdenwet mag iemand maximaal 60 uur per week werken, maximaal 15 uur per dag en gemiddeld 48 uur per week verspreid over 16 weken. Werkt iemand 14 dagen achter elkaar, dan moet hij binnen die 14 dagen minimaal 72 uur aaneengesloten vrij zijn of tweemaal 32 uur. In de Arbeidstijdenwet zijn ook regels vastgelegd rond aanwezigheidsdiensten, die in principe gelden als arbeidstijd. Op welke manier de regels rond aanwezigheid toepasbaar zijn op de inwonende zorgverlener, is moeilijk vast te stellen omdat situaties sterk kunnen verschillen. De zorgverleners werken tussen de uur per week. Meestal wordt een 40-urige werkweek afgesproken. Hoe dit schema wordt ingevuld, wisselt per bureau. In principe spreken de zorgvrager en zorgverlener samen een schema af. Twee dagen per week is de zorgverlener vrij en moet de zorgvrager zelf vervanging regelen. Dan komt er thuiszorg of mantelzorg, of als de zorgvrager intensieve zorg nodig heeft een tweede inwonende zorgverlener in huis. Het kan ook zo zijn dat de zorgverlener maar een dag per week vrij heeft, dan worden de overige uren verspreid over de rest van de week. In veel gevallen is het aan de klant hoe deze uren worden ingedeeld. De werkdag begint meestal rond 8 uur s ochtends en eindigt s avonds meestal rond 8 of 9 uur, als de zorgvrager voorbereid is voor de nacht. Overdag zijn de zorgverleners vaak een paar uur vrij en kunnen ze zich terugtrekken op hun kamer. 18

19 Er is ook een bureau waarbij de zorgverlener twee weken op en twee weken af werkt. In die twee weken werkt ze dan wel 24 uur per dag, zeven dagen per week, of is ze in ieder geval aanwezig en beschikbaar Misbruik Niet iedere klant houdt zich strikt aan een dergelijk werkschema. De eigenaar van één van de bureaus vertelde dat ze twee keer heeft meegemaakt dat een zorgvrager misbruik maakte van een zorgverlener. Ze lieten de zorgverleners heel lang doorwerken of werden als ze vrij waren toch steeds weer geroepen. De zorgverleners werden niet gerespecteerd. Met deze klanten werk ik daarom niet meer. De zorgverlener die dit meemaakte: Ik heb een slechte ervaring gehad met een zorgvrager die me nooit bedankte voor wat ik voor haar deed. Ik voelde me een soort slaaf. In de nacht werd ik er bijvoorbeeld wel zes keer uitgeroepen, terwijl er niks aan de hand was. Ik moest altijd klaarstaan. Negen maanden lang heb ik er gewerkt, en toen heb ik gezegd dat ik het niet langer wilde doen. Daarin werd ik gesteund door mijn bemiddelingsbureau. Andere zorgverleners hebben soortgelijke ervaringen. Eén van de zorgverleners vertelde: Ik kwam bij een vrouw in een rolstoel terecht die heel veeleisend was. Bij haar moest ik zeven dagen per week, 24 uur per dag werken. s Nachts moest ik haar om de drie uur draaien. Ze klaagde hierover bij het bureau in haar land van herkomst, die de klacht weer doorspeelde naar het bureau in Nederland. Die ging vervolgens in gesprek met de zorgvrager. Ik denk dat ik de eerste zorgverlener in jaren was die hierover klaagde. Maar hierna veranderde er nauwelijks iets. Een andere zorgverlener: Sommige mensen voelen zich boven je staan omdat je uit Oost- Europa komt en behandelen je als een soort slaaf. Zij werkt nu vier dagen van 24 uur; in de nacht zorgt ze ook voor de zorgvrager, doet controles en draait haar vanwege doorligplekken. Daarna is ze drie dagen vrij. In feite maakt ze zo werkweken van 96 uur, terwijl ze voor 40 uur wordt uitbetaald. In eerste instantie deed ze ook nog werkzaamheden op haar vrije dagen, maar nadat ze hierover had geklaagd, werkt ze nu volgens dit schema en is tevreden. Doordat ik in mijn vrije tijd leuke dingen doe als fotograferen en het voelt alsof ik voor mijn eigen familie werk, is mijn leven in balans Nacht In principe slapen de inwonende zorgverleners s nachts en hoeven ze er alleen sporadisch uit. Die uren tellen dan bij de één niet mee als gewerkte uren omdat het hoort bij het werk, bij de ander wel. Als zorgverleners wel vaak s nachts moeten werken vanwege controles, het draaien van de cliënt of onrustige zorgvragers bijvoorbeeld vanwege dementie dan wordt een tweede zorgverlener ingeschakeld voor de nachten. Let wel, dit is zoals het formeel is geregeld; in de praktijk kan dat dus anders lopen. Eén van de geïnterviewde zorgverleners sliep s nachts in dezelfde kamer als de zorgvrager om haar goed te kunnen checken. Ik slaap 19

20 dan wel, zegt ze, maar ik blijf alert, net als een brandweerman die weet dat er brand kan uitbreken. Voor deze vier slaapdiensten kreeg ze een extra dag vrij Scheidslijn Zoals gezegd spreken zorgvrager en zorgverlener vaak onderling een werkschema af. Zo komen ze tot een 40-urige werkweek. Maar hoe de afspraken in de praktijk uitpakken, hangt dus af van de zorgvrager en verschilt ook per bureau. Wat de situatie complex maakt is de dunne scheidslijn tussen werken op de achtergrond aanwezig of beschikbaar zijn en echt vrij zijn. Een zorgverlener die bijvoorbeeld even tussen de middag vrij is, trekt zich terug op haar kamer. Op dat moment is ze toch aanwezig voor het geval er iets gebeurt. Is ze dan echt vrij of is ze dan beschikbaar? Dat geldt ook voor de nachten. Een zorgvrager kan de ene nacht doorslapen en de nacht erna onrustig zijn. Dat betekent dat de zorgverlener altijd s nachts alert moet zijn, omdat er iets kan gebeuren. Is de zorgverlener dan echt vrij of is dat deels ook werken? De bureaus zeggen dat als het nodig is, een tweede zorgverlener wordt ingeschakeld voor de nachten. Maar het is onduidelijk waar de scheidslijn ligt tussen er een keertje uitgaan en de hele nacht doorwerken Werkzaamheden De werkzaamheden wisselen van geval tot geval, afhankelijk van de medische situatie van de zorgvrager. Maar over het algemeen helpen inwonende zorgverleners bij: wassen en aankleden het klaarzetten, bijbestellen of innemen van medicatie duwen van de rolstoel of het bed maaltijden klaarmaken eten en drinken boodschappen doen en huishoudelijk werk wandelingen, uitstapjes of doktersbezoeken toiletbezoek of incontinentieluiers verschonen voorbereidingen voor de nacht De bureaus benadrukken dat voor medische handelingen de reguliere thuiszorg wordt ingeschakeld, en dat de zorgverleners slechts verzorgende en huishoudelijke taken doen. Toch verrichten sommige inwonende zorgverleners ook verpleegkundige handelingen, laat het onderzoek zien. Zo doen ze katheterverzorging, longen uitzuigen, geven ze insuline-injecties en dienen ze zuurstof toe. Een bureau vertelde dat ze de zorgverleners een contract laten tekenen met de zorgvrager voor het verrichten van deze handelingen. Voor het verzorgen van een katheter geeft de leverancier dan bijvoorbeeld een korte cursus. 20

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu

dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Een betaalbare inwonende zorgverlener voor de dagelijkse (24 uurs) zorg Zo lang mogelijk thuis blijven wonen dat wil toch iedereen! www.au-care.eu Wat doet Au Care? Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

Nadere informatie

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Regel zelf uw professionele zorg via ZorgRbij Hebt u thuis zorg nodig, bijvoorbeeld bij het aankleden, wassen of eten? Dan kunt u dit zelf regelen

Nadere informatie

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl

ZorgRbij. Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij. www.zorgrbij.nl ZorgRbij Aan de slag als zelfstandig zorgverlener via ZorgRbij Maak kennis met ZorgRbij Komt u als zorgverlener graag bij mensen thuis en wilt u regelmatig een aantal uren per week werken? Maak dan kennis

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

Thuiszorg die bij ú past

Thuiszorg die bij ú past Thuiszorg die bij ú past www.evitazorg.nl Evita, thuiszorg die bij ú past Evita Zorg is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning aan huis biedt. Volgens onze visie vraagt thuiszorg altijd

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg

Feiten en cijfers mantelzorg Feiten en cijfers mantelzorg Hieronder leest u de meest belangrijke feiten en cijfers op het gebied van mantelzorg in Nederland uit het SCP-rapport 'Informele hulp: wie doet er wat?' (2015). Aantal mantelzorgers

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon

Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Minimumloon, jeugdloon januari 2016 - juni 2016 plus Uurloon Het wettelijk minimum loon of wettelijk minimum jeugdloon is het loon of het salaris dat je minimaal uitbetaald hoort te krijgen. Werknemers

Nadere informatie

Een inwonende zorgverlener. De professionele en betaalbare oplossing om thuis te blijven wonen!

Een inwonende zorgverlener. De professionele en betaalbare oplossing om thuis te blijven wonen! Een inwonende zorgverlener De professionele en betaalbare oplossing om thuis te blijven wonen! Huishoudelijke hulp Persoonlijke verzorging Totale begeleiding Opvang kinderen Wilt u graag verantwoord thuis

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015

Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 Mantelzorgcompliment Van het SVB ( Sociale verzekeringsbank) Mantelzorgcompliment mogelijk gewijzigd per 1 januari 2015 24-07-2013 De staatssecretaris van VWS heeft in een brief aan de Tweede Kamer voorgesteld

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening.

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de wensen van de cliënt en het waar nodig verbeteren/ optimaliseren van de dienstverlening. Cliënt tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Inleiding en samenvatting 1 In het kader van een cliënt tevredenheidsonderzoek heeft Olcea een vragenlijst samengesteld. Deze vragenlijst is bedoeld voor thuiswonenden

Nadere informatie

Uw ZorgCompaan. Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd!

Uw ZorgCompaan. Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd! Aupairzorg in uw eigen huis, veilig en vertrouwd! 24 uur per dag, 7 dagen in de week persoonlijke zorg en begeleiding in uw eigen vertrouwde huis en omgeving. Onmogelijk? Integendeel. Met ons aupairzorgconcept

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting

VRAGENLIJST. Zorgvrager, vervolgmeting VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als zorgvrager zijn waardevol U ontvangt zorg. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als zorgvrager. Uw antwoorden worden gebruikt in onderzoek

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS

Subsidiënt: Ministerie van VWS De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Ruim de helft van de interne oproepkrachten in de verpleging en verzorging vindt voordelen van flexibel

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname U bent opgenomen in Maasziekenhuis Pantein. Voordat u weer naar huis gaat, heeft u een gesprek met de liaisonverpleegkundige om te bespreken of u na uw opname in het ziekenhuis

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I

maatschappijwetenschappen pilot havo 2015-I Opgave 2 De positie van huishoudelijk werkers Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en tabel 2. Inleiding In deze opgave staat de maatschappelijke positie van huishoudelijk werkers en de omgang met hun

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Hulp bij huishouden met een PGB

Hulp bij huishouden met een PGB Hulp bij huishouden met een PGB Na uitgebreid onderzoek hebben wij vastgesteld dat u een probleem heeft met het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken. U bent niet in staat uw probleem zelf of met

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden

Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Huishoudelijke hulp in de beleving van PGGM&CO-leden Inleiding In april 2016 vroegen we leden van PGGM&CO naar hun ervaringen met huishoudelijke hulp. En hoe zij de toekomst van de huishoudelijke hulp

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet

Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Een Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Zorgverzekeringswet Hoe wordt jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? In deze folder lees je hoe het PGB voor verpleging en verzorging (PGB vv) bij Kiemer Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht

Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht Servicecentrum PGB Vragenlijst familieverhouding Verzoek tot beoordeling verzekeringsplicht Op basis van dit formulier beoordeelt de Belastingdienst of de zorgverlener verzekeringsplichtig is voor de Ziektewet,

Nadere informatie

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE West-Brabant Maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis organiseren

Nadere informatie

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers

Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Informatie voor vakantiewerkers Lekker op vakantie met Adecco Een goed begin is het halve werk, luidt het gezegde en je begint goed als jij je inschrijft voor een vakantiebaan

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? zorgwijzer 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? CZ helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Regel uw verzekering

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen

WHITEPAPER. Voor het eerst personeel aannemen WHITEPAPER 2015 Voor het eerst personeel aannemen Ondernemers heb je in alle soorten en maten. Van zzp er tot mkb er, van idealist tot opportunist, en van hobbyist tot professional. Veel van hen wordt

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies

Wet aanpak schijnconstructies Kennisdocument Wet aanpak schijnconstructies In 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet aanpak schijnconstructies (WAS). Deze wet kan grote gevolgen hebben voor uw aansprakelijkheid en uw verplichtingen

Nadere informatie

Informatie over zorgzwaartepakketten

Informatie over zorgzwaartepakketten Informatie over zorgzwaartepakketten voor cliënten, familie en andere betrokkenen Voor wie is deze folder? Deze informatie is voor mensen met psychiatrische problemen die voor langere tijd bij GGZ ingeest

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016

Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 Aanvraagsjabloon Meerzorg PGB 2017 December 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Algemene gegevens... 5 Wat vind ik belangrijk en wil ik bereiken in mijn leven?..6 Wat kan ik doen om mijn persoonlijk plan

Nadere informatie

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen

Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen #2 Wet aanpak schijnconstructies: ken uw risico s en verplichtingen In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Mevrouw Van der Heuvel heeft haar PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? Een persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat als ik niet meer beter word?

Wat als ik niet meer beter word? Wat als ik niet meer beter word? Als u te horen heeft gekregen dat u niet meer kunt genezen, is dat een harde boodschap. Deze boodschap roept veel vragen op, zoals: Deze folder is bedoeld voor mensen die

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB

Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Welkom! Asha Eijkelhof Servicecentrum PGB Regeling PGB De regeling PersoonsGebonden Budget en het SVB Servicecentrum PGB Inhoud 1. Inleiding Wat is PGB? 2. Servicecentrum PGB 3. Wat doet het Servicecentrum?

Nadere informatie

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP)

Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen. Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Gebruikersgids doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Inhoud Inleiding 3 Voor wie is deze gids? 3 Waarom deze

Nadere informatie

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen

Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen GEBRUIKERSGIDS ZORGZWAARTEPAKKETTEN 2010 Doven, slechthorenden en mensen met spraakproblemen en/of taalproblemen Algemene informatie Informatie per zorgzwaartepakket (ZZP) Informatie over zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid Arbeid Arbeid kunnen we indelen in twee verschillende soorten: betaalde en onbetaalde arbeid. Betaalde arbeid is werk waarvoor een vergoeding (loon) wordt betaald. Deze betaling ontbreekt bij onbetaalde

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) 1 Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) Opdrachtgever aansprakelijk voor betaling werknemers van opdrachtnemer! Op 2 juni 2015 hebben alle partijen in de Eerste Kamer

Nadere informatie

VRAGENLIJST. Mantelzorger

VRAGENLIJST. Mantelzorger VRAGENLIJST pagina 2 Uw ervaringen als mantelzorger zijn waardevol U zorgt voor uw partner, een familielid, een vriend of andere naaste. In deze lijst staan vragen over wat die zorg betekent voor u als

Nadere informatie

Een eigen inkomen met de Wajong

Een eigen inkomen met de Wajong uwv.nl werk.nl Een eigen inkomen met de Wajong Als u zelf geen geld kunt verdienen Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl. U kunt ook

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw

[ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw [ Vakman ] Weet je dat? CNV Hout en Bouw Sta sterk! [ Werk In Nederland ] Er zijn verschillende manieren waarop je in Nederland kan werken. Je kunt tijdelijk in Nederland werken voor een Poolse werkgever.

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Vragenlijst mantelzorg

Vragenlijst mantelzorg Vragenlijst mantelzorg Aanwijzingen bij de vragenlijst Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer twintig minuten Als u leest uw naaste, dan gaat de vraag over de persoon voor wie u mantelzorger bent.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt)

VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) 2017 VOORLEGGER (graag verwijderen wanneer u de vragenlijst aan de zorgvrager voorlegt of opstuurt) INFO VOOR ONDERZOEKERS Let op: bij de items 11, 17 t/m 24 en 26 t/m 28 moet u de X voor elke vervolgmeting

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015

Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Eigen bijdrage Zorg met verblijf 2015 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg met verblijf. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U woont in een zorginstelling of verblijft daar

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Veilig en vertrouwd thuis

Veilig en vertrouwd thuis Het Zorgnet Veilig en vertrouwd thuis Ouder worden willen we het liefst allemaal. Tegelijkertijd willen we gezond blijven en op ons geheugen kunnen vertrouwen. We willen blijven wonen in onze vertrouwde

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke ondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en wilt u informatie en advies over:

Nadere informatie

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen?

De beste zorg vinden? Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! 2013/2014. Uw verzekering snel en digitaal regelen? 2013/2014 Zorg of ondersteuning nodig? PZP helpt! De beste zorg vinden? Uw verzekering snel en digitaal regelen? Medische vraag? Stel hem aan onze deskundigen Inhoudsopgave 4 Uw verzekering snel en digitaal

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging

Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 6 Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging Het pakket Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging is wonen in een verpleeghuis

Nadere informatie

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER

HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein HULP BIJ ZORG VOOR EEN ANDER Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein Zorgen voor een ander, dan doe je gewoon.. Maar soms is een beetje hulp en steun meer dan welkom! In Nieuwegein

Nadere informatie

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging

Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 4 Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging Het pakket Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging is wonen

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE VERZORGING EN VERPLEGING (voorheen ZZP 6) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en

Nadere informatie

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.

Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1. Werken voor loon of voor winst? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 4 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 1.9 en 1.10 Als jij een baan hebt naast je schoolwerk, ben je waarschijnlijk

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Twee derde arbodiensten schendt privacy niet Naleving arbozorgverplichtingen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt!

2014/2015. Vind de beste zorg voor uw situatie. Persoonlijk advies. Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! 2014/2015 Vind de beste zorg voor uw situatie Persoonlijk advies Zorg of ondersteuning nodig? De PZP helpt! Inhoudsopgave 4 Persoonlijk medisch advies 6 Digitaal inzicht in uw zorgverzekering 8 Zorg of

Nadere informatie

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld

Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld 2017 Rob heeft zijn PGB goed geregeld. En jij? Lees op defriesland.nl/pgb hoe PGB bij De Friesland voor u wordt geregeld Hoe wordt uw Persoonsgebonden Budget (PGB) geregeld? -2 - Een Persoonsgebonden Budget

Nadere informatie

Overzicht van alle checkpunten

Overzicht van alle checkpunten Checklist werken met schoonmaakbedrijven Overzicht van alle checkpunten Borgen & keurmerken Voldoet het schoonmaakbedrijf aan de NEN 4400-1 norm? Heeft het schoonmaakbedrijf een branchekeurmerk? Heeft

Nadere informatie

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F?

Payrolling. Tentoo Collective Freelance & Flex. Aan de slag. Verschillende soorten prijsafspraken. Hoe werkt Tentoo CF&F? Welkom bij Tentoo Om het werken met Tentoo zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in deze brochure een toelichting op onze dienstverlening, de werkwijze en andere relevante informatie. TENTOO Sinds onze

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

De zorg na uw ziekenhuisopname

De zorg na uw ziekenhuisopname De zorg na uw ziekenhuisopname Universitair Medisch Centrum Groningen U ontvangt deze folder omdat u na het ontslag uit het ziekenhuis mogelijk nog hulp of zorg nodig heeft. U heeft bijvoorbeeld behoefte

Nadere informatie

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg?

Wanneer Au-pair zorg? Wat is Au-pair zorg? Au-pair zorg Wat is Au-pair zorg? Au pair zorg is het 24-uurs dienstverleningsconcept van Zorg zonder Grenzen b.v. en is gericht op Zorg en Welzijn van de cliënt in haar eigen Thuissituatie. Het au pair

Nadere informatie

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM

Mantelzorg. Figuur 1. Mantelzorg per GGD regio. 2 van 6 Rapport Mantelzorg. Bron: Zorgatlas RIVM Mantelzorg Op 10 november 2014 is het de Dag van de Mantelzorg. Dit jaar wordt deze dag voor de 16 e maal georganiseerd. De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om mantelzorgers in het zonnetje te zetten en

Nadere informatie